Innovationshøjde (++, +, -) Pris pr. stk./anlæg/enhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovationshøjde (++, +, -) Pris pr. stk./anlæg/enhed"

Transkript

1 Kategori Tilsigtet effekt Teknologi Innovationsindhold Øko. vs. konv. relevans (++, +, -) Innovationshøjde (++, +, -) Pris pr. stk./anlæg/enhed Effekt, relativ Effekt, absolut Status ØUV indeks (1-10) Potentiale ifht. omlægning af flere hektar (0,+,++,+++) Svin_søer 1b Arbejds lettelse (fysisk) 1,1 Bedre hytter automatisk tilsyn med kamera, mikrofon, beskyttet rede for smågrise ++ +? arbejdstidbesparelse, arbejdsmiljø forbedring, mindre smågrise dødelighed 1-2 smågrise per kuld under udvikling, forventes snart på markedet f 1,2 Frostfrit vand pumpet gennemstrømning og opvarmning, enten ved el eller solvarme, kan bruges til kalvebokse der står udenfor Tkr til 30 søer udenfor (inkl. elvarme), + solvarme anlæg yderlige 100TKr. arbejdstidbesparelse, mindst 1 t/d om vinteren, ca 80 dage med frost Afhængig af antal søer og beliggenhed Ikke til rådighed, kan laves på bestilling 7 + vandrør nedgraves langs ved fold, drikkekop monteres direkte på frostfrit rør kr. per sted plus faste anlæg, 50 kr per m. arbejdstidbesparelse til drægtige søer vil enkelte drikkesteder være rentable 3 + 1k 1,3 Automatisk fodring af foderblanding robot teknologi, fodervogn styret ved jordtråd Tkr for 2.4 m3. Vil kræve arbejdstid besparelse. befastede veje, f.ek. Stabilgrus Fysisk lettelse eller permanent 1.5 t/dagspares for 150 søer i drægtigheds forld Til rådighed men skal tilpasses udendørs kørsel 6 + 1e Sikkerhed, dødelighed 1,4 Rævesikring afhegn, En post for hver 200m hegn skal etableres Tkr for hver 200 m, evt + 5 Sensorrvision aktiverer skræmme sekvens (lyd, lys) via stand alone computer styring der kan programmeres. Tkr for solfanger mindre svind af smågrise 1% er på markedet, men ikke sikker afprøvet for ræve d 1,5 Robotter holde græs og bevoksning nede under eltråd ubemandet TKr. tidsbesparelse, sikkerhed par timer om måneden til rådighed, skal programmeres til at slå 4 + 1k Produktivitet,Arbejdslet telse, arbejdstid besparelse 1,6 Bedre fodertrug til udendørs brug, mindre spild, mindre svind fra fugle, nemt at fylde + + ingen oplysninger foderspild på 5 % Foderforbrug per årsso, 5000 kr; besparelse kan være 250 kr/so skal udvikles 7 + 1g Arbejdslettelse, arbejdstid besparelse 1,7 Sensorregistrering i løbestald forbedre resultat ved drægtigheds test før de sættes ude ++ + ca.300 Kr/m2 plus gødningskanal og linespil sikring af drægtigheden (test), arbejdstid besparende flere smågris per årsso (+10%) til rådighed 6 0 Svin_slagt 1i Produktivitet, foder effektivitet 1,8 Foderblandingsanlæg højere selvforsyning, bedre foder effektivitet tons 264 Tkr, kan besparelse på kraftfoder konstrueres mindre på bestilling indkøb, kræver en hvis størrelse ingen dokumentation til rådighed 5 * 1i 1,9 Varmebehandling lavenergi anlæg med gennemstrømning Kr. pr. tons bespearelse på kraftfoder indkøb 1i 1,10 Fermentering fermentering sker i våd miljø - - ukent besparrelse på kraftfoder indkøb ingen dokumentation til rådighed 8 * ingen dokumentation til rådighed 4 0 1j 1,11 To strenget foderanlæg til indendørs slagtesvin grise fra kg fodres anderledes end afhængig af materiale 100 kg. Ved etablering af ekstra rør valg,plastfolie, presenning, kompostdug ingen dokumentation, men forventes fra erfaring i konventionelt produktion at være god ingen dokumentation Til rådighed, 3 * 1k Produktivitet; højere afregningspris, kvalitet; kødprocent, fedtprocent 1,12 Automatisk vægt og styresystem automatisk vægt tiltrækker grisenes nysgærrighed og giver løbende info videre + ++ ca 30 TKr /enhed bedre kødprocent og afregningspris (+1-2%), bedre afregningspris (+10%) Rigtige vægt ved slagt +2 kr/kg, kødprocent >57, kr/kg; kødprocent > 61, kr/kg (48) Automatisk vægt kan laves. Kræver bestilling 9 * 1g Arbejdslettelse, produktivitet; hold på næringsstoffer 1,13 Frost sikring af befæstede udearealer varme pump og rør i beton TKr. For 300 m2 bedre renholdelse af ude arealer og mindre ben problemer frost perioder (30 dage per år (check) Der findes Svenske anlæg, i 3 + 1g 1,14 Syre tilsætning i overbrusning eddikkesyre tilsætning formindsker ammoniak fordampning Tkr /150 DE (afskrivning plus drift) per år 36% reduktion af fordampning fra udearealer 20 kg N/DE reduktion til rådighed 9 * Svin generelt 1k Arbejds lettelse, arbejdstid besparelse 1,15 Transportvogn hydraulik i hjul ophænging gør det nemmere at drive dyrene ind og ud på marken. - - ekstra 5000 Kr ved flytning af søer fra ikke dokumenteret til rådighed 3 0 mark til stald og vise versa 1g Produktivitet, hold på næringsstoffer 1,16 Automatiske skrabere på udearealer. Udfordring når på udearealer laves linespil med flere skovle og nedfaldssteder, bevirker mindre ammoniak fordampning, skal laves udearealerne er adskildte for overbrusning med Eddikesyre anlæg mindre grupper Kr/stiplads reduktion ammoniak fordampning mindst 25% 6-8 kg N/DE bestående teknik, ikke afprøvet om gris kan holdes væk i perioden hvor der skrabes 7 +

2 1g 1,17 Mobile grisehuse inkl. fold ingen punkt belastning, højere udbytter i marken Tkr/stiplads mulighed for eksport, opfylder Engelske øko krav ikke dokumenteret til rådighed 4 ++ Kvæg 2b Produktivitet ved 2,1 Intelligente låger /led afgræsning, kendetegnes af arbejdslettelse, produkt kvalitet kommunikation ved central computer og antenner til de individuelle køer styring af hvilke folde køerne skal gå til,selektere køer, med AMS bedre malkefrekvens TKr per styk Kan spare tid (Ellers 0.5 t/d tidsbesparelse ved afgr.), og forbedre kotrafik, holde hold adskildte, og øge malkefrekvens ved brug af AMS i besætning på 150 køer med AMS, 10% effektivitets forbedring. til rådighed c 2,2 Materiale til drivgange, gummi, m.m. skal specifik være til ko-drivgang Gør drivveje bedre tilgængelig, mindre klov ++ + Asfalt, 140 Kr m2, Genbrugs problemer, bedre udnyttelse af græsmarken gummi, 80 Kr m2 Mindre klovskader, mere renlighed ikke dokumenteret til rådighed 5 ** 2b/2g 2,3 Sensor baseret måling af græsoptag og ædetid Mål på græsoptag giver driftslederen info til kr/ko plus anlæg på 10 foderstyring.hver ko kan udstyres med sensor der trådløs kan sende info til central database TKr. Besparelse på grovfoder i stald om sommeren. Forbedret græsvækst ikke dokumenteret; forventes besparelse på suppleringsfoder på mindst 10% prototyper i handlen b 2,4 Hegnspæl der er Regulerer foldstørrelse og driver køerne i selvkørende, solcelle drevet ønsket retning TKr for et sæt til en mark tidsbesparelse 0.5 t/d dyr, nuværende typer er taget ud ad handlen 2 0 2b Produktivitet, Foder effektivitet, udnyttelse, selvforsyning 2,5 Regulering af ko-trafik, kørende græsmåling Måler vha lyssignaler græshøjde, hvilket forbedrer græsmarks udnyttelse og viser driftslederen hvilken fold er egnet TKr. Per enhed bedre viden om græsvækst og græstilbud ikke dokumenteret: besparelse af tiskudsfoder (5%),bedre græsudbytter (5%) til rådighed 5 + 2g/2f 2,6 Robotteknologi, mobil malkerobot, shepbot malker automatisk i marken, som kan ligge fjernt fra gården Tkr for enekelt enhed (60 køer), 1900 TKr. For dobbelt enehed (100 køer) Bedre udnyttelse af græsarealer mindre drivhusgas, mindre til rådighed 8 + inkøb af foder 2g 2,7 Øget selvforsyning, varme behandlings anlæg, crimpning, lagervare varmebehandles i gennemstrømnings anlæg.beskyttelse af protein og demed formindsket kraftfoder ration + + Køb af anlæg 100 TKr. Drift 100 Kr/ton i brandstof mindre behov for kraftfoder i vinter ration Indkøb af toated lupin og hestebønner (+100%), besparelse kraftfoderblanding 1-3 kr per ko per dag til rådighed g 2,8 Mobil varmebehandlings anlæg anlægget kan køre der hvor lagret er, sparer transport og avancer fra foderstof. Sikring af eget produkt ca. 20% ud over normal etablering lønarbejde, ingen etableringsomkostninger for landmand Vil kunne stimulere eget avl af hstebønner og lupiner (10%) under udvikling, forventes snart på markedet g 2,9 Software, styrings program computer samler data på automatisk vægt, foder, og giver beslutningsstøtte Tkr effektivites forbedring, produktions sikkerhed til rådighed, kræver omprogrammering til økologiske normer 4 * 2g 2,10 Lagre(grovfoder silo, korn etc.) overvågning vha sensorer registrering om vand%, varme, fugt. Trådløs + ++ Afhængig af størrelse Korn og frø: korn og frø;24-50 kommunikation Overvågningen kan Kr/tons, ensilage foretages for 1% - 2,5% af kr/tons afgrødens værdi, Ensilage: Overvågningen til rådighed 4 0 2i Produktivitet, reproduktion 2,11 Adfærds sensorer med udendørs antenner sensor plus compter software.beslutningsstøtte til løbning. Specielt vigtigt for kvier, da de er på græs hele tiden, og her initieres livsydelse collar: 700Kr/dyr, Modtager og lager, 25 TKr. 1-2 måneder hurtigere drægtig, bedre kontrol foder til kvier (-5%), ensiminering (-10%), sygdoms forebyggesle (10% mindre behandling) til rådighed for indendørs brug, skal tilpasses til udendørs 8 + 2j Arbejds lettelse, produktivitet 2,12 Mobil Intelligent foder og veje box til udendørs brug automatisk fodring, vejning, observation i marken. Egnet til kvier og kødkvæg TKr. Kapacitet 50 dyr 50% tidsbesparelse for tilsyn og fodring, 1 t/d, sygdoms til rådighed 9 ++ forebyggesle (10% mindre behandling)foder (-5%) 2j Produktivitet, 2,13 Frostsikring på drikkevand vandrør nedgraves langs ved fold, afgræsnings drikkekop monteres direkte på frostfrit rør økonomi/arbejdslettelse + o 5000 kr. per drikkekop eller frostfri kumme, plus anlægsomkostninger til rør 50kr/m (inkl. rør) arbejdslettelse, afhængig af nuværende situation dyrevelfærd til rådighed (frostline) 2 0 pumpet gennemstrømning og opvarmning, enten ved el eller solvarme, kan bruges til kalvebokse der står udenfor - + solvarme anlæg 75 Tkr plus 25 Tkr til pumper og styring arbejdslettelse, afhængig af nuværende situation dyrevelfærd på bestilling 2 0

3 2a 2,14 Velfærd ved brug af adfærds sensorer og RFID Køerne udstyres med aktivitets måler som kan aflæses dagligt. automatisk beslutningsstøtte i form af advarsel til unormal adfærd. Antenner til registrering af elektronisk øremærke kan oplyse adfærd - ++ collar: 750 kr. per dyr, antenner mindre klinisk sygdom, til RFID (elektronisk øremærke) arbejdslettelse 5000 kr/stk ikke dokumenteret for Dansk forhold prototype til rådighed, RFID antenner til rådighed 3 * 2h 2,15 Gulv og spalte skrabere Fordi de jævnlig renser arealet formindsker de ammoniakfordampning. Spaltefeje robotter kører omkring. Fast gulv skrabere kan enten være trukket af kæde eller selvkørende - + stationær: kr/de robotskraber; kr/de 25% reduktion fra stalden 1.8 kg N/DE Til rådighed. Er etableret i ca % af staldenen på spalter. Kun sporadisk etableret på motionsarealer Grøntsagerfrugtkvalitet 3f Kvalitet, produktionssikkerhed 3,1 Nedkøling, langtidspbevaring og pakning af grøntsager hvor smag såvel som kvalitet optimeres Kontolleret temperatur, fugtighed og gassammensætning i opbevaringsrummet. Sensornetværk til registrering af respiration + ++ Tkr 1000 (afhænger af størrelse/udstyr) Smagsforberedende, kvalitetssikrende effekt, længere opbevaringsperiode 2-4 gange højere indhold Markedsført (DCA) af aromastoffer, signifikant WSN er markedsført bedre friskhed/sprødhed efter langtidsopbevaring, forlænger salgssæson op til 8 mdr Frugt og bær_kvalitet Grønsager_kvalitet 3g Dyrkningssikkerhed 3,2 Tunneldyrkning Mobile semivæksthuse opført på marker til beskyttelse mod angreb af svampesporer og insekter, samt klimastyring kr/m2, afhængig af kvalitet, højde,+arbejdsløn v.årlig op/nedtagning af plast Udvider sæson og sortiment, afhængig af netmaskestørrelse beskyttes afgrøder mod insektangreb og svampesporer, bedre kvalitet og udbytte af udsædsfrø Udbytte af frø i flere Markedsført grøntsagsfgrøder samme som konventionel Frugt og bær_kvalitet Grønsager_kvalitet 3f Kvalitet, ressourceudnyttelse 3,3 Sorteringsteknologi Optisk inspektion med LED lyskilder, UV og NIR Tkr 70 Automatisk anlalyse og sortering for f.eks. brix (sukker i frugt), indre defekter, stødmærker, begyndende råd. Total gennemlysning af frugt Øger kvalitet signifikant og øger kapacitet Markedsført Grønsager_kvalitet 3j Arbejdslettelse, ressourceudnyttelse 3,4 Udstyr til vinteropbevaring i mark Teknologi til håndtering af halmmåtter eller anden vinterisolerende materiale hvor høj grad af genanvendelse/ressourceudnyttelse er i fokus ++ ++? Alternativ til det konventionelle halm Minimere tidsforbrug Ikke udviklet 7 ++ Frugt og 3g/3h øge kvalitet af økologisk bær_gødskning produktion af frugt, bær, Grøntsager_gødsknin grønsager g 3,5 Dryp- og gødevandingsudstyr Udlægning og opsamling af drypslanger, med dimensioner så tilstopning undgås drypslange m. trykreguleret dryp 3 kr/lb m + 15% heraf til rørtilførsel kr til pumpe Bedre styring af vand og gødning, mindre spild, større udnyttelse, samt bedre kvalitet af produkter Vandbesparelser på ca. Markedsført %. Udnyttelsen af hver m3 vand er 95% Frugt og bær_ukrudt 3i Arbejdslettelse, produktivitet Frugt Arbejdslettelse, produktivitet 3.6a Mobilrobotter til plantagepleje og monitering Ubemandet og programmeret robot til slåning mellem træer/buske. Mobil platform med sensorer. 3.6b Udlægger til jorddækning Udlægger jorddækning som halm, flis etc i rækken Tkr. 70 (mobilrobot) Reducerer tidsforbrug til pleje af arealer i plantager. Kan samtidig monitere relevante dyrkningsparametre ++ + Tkr Reducerer tidsforbrug til ukrudtsbehandling Reduktion af energiforbrug Mobilrobotter markedsført 6 + Markedsført 7 ++ Grøntsager_ukrudt 3b Ergonomi, produktivitet 3,7 Elektrificeret lugevogn Elektriskdrevet lugevogn med mere end 3 pladser, evt. anvendelse til andre opgaver ++ + TKr. 50 Lugevogne giver et bedre arbejdsklima end en tilsvarende traktortrukken vogn Reduktion af energiforbrug Lette elektrisk drevne køretøjer markedsført 5 + Grøntsager_ukrudt 3a Ergonomi, produktivitet 3,8 Lugemaskiner i rækker af træer og busker, med sensorer Mekanisk lugemaskine i rækker af frugttræer og bærbuske og som kan virke i rækken og med sensorer, der sikrer, at planterne ikke påkøres Tkr (afhængig af udstyr) Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i plantager kan opnå samme effekt som afdækning. 50% reduktion af tidsforbrug "Luge"maskiner med høj bekæmpelseseffekt markedsført Grøntsager_såteknik 3a Produktivitet 3,9 Autostyret og automatisk plantemaskine for samdyrkning Placerer plante nøjagtigt i et defineret Tkr (plus udgifter til mønster, fuldautomatisk plantning fra store justeringer/modifikationer) bakker, diagonal radrensning, samdyrkning Mulighed for placering af gødning, pruning når teknologien er udviklet Bedre performance med kamerastyret lugemaskiner for ukrudtsbekæmpelse i rækken. GPS styring af plantemaskiner er markedsført 8 ++ Grønsager_kvalitet/fru gt Dyrkningssikkerhed, arbejdslettelse 3.10 Sprinklersprøjtning/overbrus ning med svovl Varsling og overbrusning med svovl via sprinkleranlæg ++ + Tkr.: 100 til sprinklere, 20 til pumpe/filter, 13 til varslingsprogram; 30 til klimastation Optimere bekæmpelsen af skurv i æbler Signifikant reduktion af brændstof og arbejdstid Markedsført

4 Frugt og bær_kvalitet Grønsager_kvalitet 3f Dyrkningssikkerhed 3,11 Varmt-/hedvandsbehandling Induktion af resistens Tkr 450 (endnu ikke markedsført udgave) Reduktion af post-harvest råd i æbler, men også varmeskader på frugt Op til faktor 10 reduktion af tab på grund af Gloeosporium Markedsført, men videreudvikling nødvendig 8 ++ Planteavl_ukrudt 4c Produktiviet 4,1 Mekanisk/fysisk ukrudtsbekæmpelse i afgrøderækker af udplantede afgrøder Automatisk styring af lugeaggregat i rækken vha. kamera- eller RTKGPS redskabsstyring, særdeles innovativt hvis systemet også kan virke ved udsåede afgrøder ca. Tkr for 8 m, kapacitet ca. 2 ha/t Erfaringer viser at tidsforbruget for lugearbejde reduceres med 50-75% 62-87% ukrudts bekæmpelse i rækken Kamerastyrede lugemaskiner som virker på udplantede afgrøder er markedsført. Lugning i rækked vha. RTKGPS styring på basis af digitalt såkort er ikke markedsført i Produktivitet 4,2 Kamerastyret radrensersektioner på bred radrenser Automatisk præcisionsstyring af ca. Tkr. 650 for 12 m, kapacitet Der skønnes 50-80% 75-90% radrenseraggregater tæt på afgrøderækker. Systemet skal kunne fungere i rækkesåede afgrøder såsom korn på 12,5 cm rækkeafstand 5-8 ha/t bedre ukrudtsbekæmpelse i korn i forhold til ukrudtsharvning, 30-50% reduceret tid/ha pga. færre overkørsler ukrudtsbekæmpelse mellem rækker Machine vision udviklet til høje hastigeheder, men kun få udbydere af meget store og leddelte radrensere e/4i Reduktion af naturressourceforbrug 4,3 Ukrudtsbrænder med sensor som registrerer områder med ukrudtsdække. Optisk sensorinput for registering af ukrudtsdækning som åbner/lukker for brændere Sensor: Tkr. 7,5 per stk, et stk dækker 30 cm bredt område. Brænder: ca. Tkr. 250 for 6 m arbejdsbredde Systemet er ikke afprøvet, men en reduktion af gasforbrug skønnes at ligge på 20-30% Fordeling af ukrudtsbrændingsintensit et ifht. ukrudtsdække vil øge ukrudtsbekæmpelsen Sensorer til registrering af ukrudtsdække er markedsført, men ikke koblet til ukrudtsbrændere h/4+ Produktivitet 4,4 On-line markdatabase og beslutningsstøttesystemer On-line markdatabase med applikationer for + ++? On-line datalogning og beslutningsstøtte rettet mod økologisk driftledelse, herunder beslutningsstøtte for vanding, gødskning, ukrudtsbekæmpelse, høst m.v. driftsledelsesværktøjer skønnes at få større betydning for økologisk planteavl. Ligeledes reduceres usikkerheden omkring drifteledelsesbeslutninger betydeligt Effektiviteten øges i mange tilfælde umiddelbart med 20-25%. 2-10% udbytteforøgelse i hvede, med færre ukrudtsharvninger Web applikationer er ikke udviklet som en samlet pakke, men dette vil afhjælpes i den nære fremtid ved udvikling af Service Oriented management systemer (f.eks. Distribuerede webservices) 8 + Planteavl_rodukrudt 4e Produktivitet 4,5 Optrækning, sammenrivning og fjernelse af rodukrudt Jordbehandling således rødder og udløbere af rodukrudt fritlægges, for derefter at blive sammenrevet, opsamlet og destrueret/komposteret ++ + Skønnet Tkr. 750 incl. udgifter til lettere modifikation af eksisterende teknologi til sammenrivning og opsamling Der kan hurtigt opnås plantedække. Ved destruktion af opsamlet udløbere og jordtængler kan dette tilbageføres som organisk bundet N (op til 10 kg N/ha bundet i udløbere og jordstængler) >80% reduktion af kvikudløbermasse efter tre behandlinger. Kvikbekæmpelse kan udføres samme dag Jordbearbjedningsredskabe r markedsført. Teknologi til sammenrivning og opsamling skal komme fra lettere modificeret kommerciel teknologi 4c Produktivitet 4,6 Robotbaseret bekæmpelse af to-kim bladet ukrudt i flerårige græsmarker Automatisk genkendelse af to-kim bladet + ++? Erstatter manuel Registerer 93% af rodukrudt (f.eks. skræpper), opgravning og bekæmpelse af skræpper skræpperne i destruktion i flerårige græsmarker græsmarker. Samlet bekæmpelseseffekt på 75% analyseret 1 måned efter benhandling. Prototype Planteavl_såteknik 4i Produktivitet 4,7 Eletronisk styring af cellehjul på enkornssåmaskiner Automatisk afblænding for placering af frø i mønstre egnet for radrensning i flere retninger, Skønnet Tkr. 500 afhængig af arbejdsbredde Såmaskinen med RTK- GPS baseret styring af cellehjul, giver mulighed Ingen såsædsspild da overlap kan undgås. 20% bedre Prototype for såning i møsnstre som ukrudtsbekæmpelse ved kan tilpasses afgrødens radrensing i flere retninger optimale indbyrdes placering, radrensning, samt producere digitalt frøkort 2d Produktivitet 4,8 Udspredning af efterafgrødeudsæd i voksende afgrøder Udstyr som sår eller spreder efterafgrøder/udlæg mv. mellem rækker af majs, spire-% over ? Reduktion af næringsstoftab Udstyr til effektiv etablering markedsført e Dyrkningssikkerhed 4.9 Kamdyrkning Såning af rækkeafgrøder på kamme for hurtigere spiring, bedre mekanisk ukrudtsbekæmpelse, og placering af gylle/grøngødning + ++? Højere jordtemperatur, øget mineralisering, kraftigere rodvækst og reduceret nedvaskning i vækstsæsonen <49% højere tørvægt ved høst Markedsført 7 ++

5 Planteavl_gødning 4b Undnyttelse af næringsstoffer 4.10 Nedfældning/placering af husdyrgødning Redskabs-autostyring af nedfælder, således nedfældning i tætsåede afgrøder såsom korn med rækkeafstand 12,5 cm. Nedfælding og kamsætning for såning på kamme med redskabsstyring. Min. 30% reduktion i ammoniakemmision ifht. Slæbeslangeudlægning. 0% afgrødeskade kr for nedfælder og GPS såregistering og redskabsstyring, ca. det samme for kamerastyret nedfælder Øger udnyttelsen af kvælstoffet i gyllen signifikant, bedre udbytte hvr nedfælding er sket i voksende afgrøder Reduceret ammoniakemmision med op til 50% i forhold slæbeslangeudlægning. 5-10% højere proteinindhold i korn. 0% afgrødeskade i rækkeafgrøder. Højeste optagelse af kvælstof fra gylle udbragt i voksende afgrøde GPS registering af sårækker, og efterfølgende styring af redskab er markedsført, men ikke implementeret for gyllenedfælder. Kamerastyring er maredsført, men ikke kombineret med nedfælder d/4f Udnyttelse af næringsstoffer i efterafgrøder/catch crops 4,11 Findeling, udlægning og nedmuldning af ensilage og grøngødning med reduceret frigivelse af lattergas Jordbearbejdningsteknik som findeler og nedmulder for henholdsvis hurtig og langsom N-mineralisering afhængigt af nedmuldningstidspunktet og C/N forholdet ? Præciserer og sikrer næring af rækkeetablerede afgrøder Signifikante udbyttestigninger opnås når grøngødningens C/Nforhold er under 10 Forsøgsstadie hos grøntsagsavlere, mindre maskinproducenter involveret d/4f Nærringsstofudnyttelse 4,12 Effektivesering af mobile grøngødninger Procesanlæg til pillepresning af grøngødning ++ +? Minimerer transportomkostninger, muliggør nem lagring og spredning af grøngødning, herunder gradueret gødskning af voksende afgrøder. Signifikante Markedsført udbyttestigninger opnås (pilleprocesanlæg) når grøngødningens C/Nforhold er under Planteavl_udsæd Grøntsager_udsæd 4j Dyrkningssikkerhed, 4,13 Rengørringsvenlige tørringsreduktion af spredning af udsædsbårne sygdomme og opbevaringssystemer Mobile- eller tromletørrerier + ++ Tkr. 750 Forbedret spireindex (maltbyg), reduceret forekomst af svampe, rengøringsvenlige. Markedsført 7 + 4j Kvalitet, udsæd 4,14 Mobile såsædsanlæg Lavteknologisk: størrelses-, vægtfylde-, og kastesortering. Højteknologisk: multispektrale farve- og teksturrelaterede overflademålinger, klorofyl fluorescens. ++? Til oprensing af såsæd og reduktion af udsædsbårne sygdomme, samt fremavl af robuste sorter til økologisk dyrkning, frasortering af ikke spiredygtige korn og frø, frasortering af uønskede arter Farmtest j Kvalitet, udsæd 4,15 Korn- og frørenser, herunder Mekaniske anlæg til oprensning af blandsæd. oprensning af blandsæd Tkr. 100 Sorterer blandsæd i renbestandsfraktioner 99% oprensing, afhængig af størrelsesforskel på kerner Markedsført Planteavl_lager 4j Produktivitet 4,16 Energibesparende tørringsanlæg, udnyttelse af CO2 neutrale energikilder Sensor baseret regulering af + +? Energibesparelse 5 + tørringsproces, herunder fugtighedsregistrering af luft og korn el. frø. Planteavl_høst 4g Produktivetet, kvalitet 4,17 Høst med ribbe-/plukkebord Innovation består af kombinationen af ribbehøst og efterbehandlingen af afgrøden for højt proteinindhold i foder (større selvforsyningsgrad) og anden kvalitetsforøgelse af høstet afgrøde (ensilage og kerne). Fokus på ribbebord med forbedret evne til opsamling af lejesæd Tkr. 300 for 28 fod ribbebord, dernæst pris for efterbehandlingsudstyr for ensilage eller kerne ca. Tkr. 500 Mere koncentreret grovfoder (ribbemix), lavere sporemængde i ensilage og kerne. Mulighed for tidligere og høst med lavere vandprocent i forhold til traditionel skærebordshøst Høst af et relativt højt tørstofudbytte Helsæd: 10% bedre forderværdi, lille udbyttenedgang. Ribbemix udnytter afgrøden 80% i forhold til 60% for kernehøst Kerne: Lavere vandprocent, specielt hvor der er meget ukrudt, op til 40 % højere høstkapacitet Markedsført d Produktivitet 4,18 Håntering af flerårige afgrøder Teknologi til gødskning med grøngødning eller samdyrkning, mekanisk ukrudtsbekæmpelse, høstmetoder, håndtering og logistik for store mængde biomasser + ++? Forbedret energibalance for økologisk jordbrug 7 ++ Planteavl_jord 4a Jordens frugtbarhed 4.19 Autostyring af køretøjer og redskaber Uafhængig autostyring af traktor og redskab udfra samme styrelinie Tkr. 250 Fordrer nye økologiske dyrkningssystemer, udbringsningsteknologier m.m. <3 cm spor-til-spor redskabsstyringsnøjagtigh ed Markedsført (redskaber til nye dyrkningssystemer sjældent markedsført)

6 4a Jordens frugtbarhed 4.20 Systemer til justering af lufttryk i dæk under kørsel Teknologi til at undgå at trafik på + - Ca. Tkr. 15 pr. hjul. Reducerer skadelig landbrugsjord giver anledning til stress over jordpakning i pløjelaget 50 kpa i 50 cm dybde. Op til 9% merudbytte Markedsført 5 + Fjerkræ, kyllng æg og 5a Arbejdslettelse og 5,1 Automatisk robot udmugning kendetegnet af programmeret kørsel eller arbejdstid besparelse, kørsel efter jordtråd, giver hyppig under slats produktivitet; begrænset udmugning og dermed mindre tab af næringsstoftab næringsstoffer og sparer tid Robot ca. 100 TKr plus skraber plus etablering af udgangshul 30% reduktion af N tab 18 kg N/DE, ca 680 Kr/DE Ikke afprøvet om robot vil 8 ++ forstyrre hønniker. Robot er til rådighed., 5d 5,2 Indendørs skrabere, skal hvis kørsel i veranda område skal høns lukkes ind i kort periode.jævnlig skrabning kunne køre mens dyrene er i mindsker NH3 tab produktion, vil skulle sikre at ingen dyr kommer til skade Tkr. For 30 x 3 m Ide fleste øklogiske høne Reduktion på Ca. 2.4 kg og kyllinge stalde er N/DE opbygget med et skrabeareal som veranda, hvor grovfoderet kan tildeles. Her kunne skrabeanlæg etableres.i veranda området forventes ca 5-10% af gødningen Ikke afprøvet a 5,3 Overdækning af gødningsstakke Overdækning er hermetisk tæt, og skal kunne fjernes nemt + - afhængig af materiale valg,plastfolie, presenning, kompostdug begrænser fordampning af ammoniak, dog ikke effektiv mindre end 10% reduktion kan købes, forholdsvi billigt, 6 + skal være robust, da der åbnes og lukkes for stakken løbende. 5a 5,4 Overdækning af gylle beholder. fast fjerkræ gødning deponeres i gyllebeholder omgående. våd opbevaring mindsker NH3 tabfra mødding. Kræver at gødningen fjernes jævnligt fra stalden + - overdækning, 340 Kr./m2 inkl. etablering i forhold til stakopbevaring uden overdækning, 90 % reduktion ca. 56 kg N/ 100 Årshøner (35); ca 2000 kr/100 årshøner til rådighed 8 * 5d/5f 5,5 Opsamling af gødning fra areal lige udenfor udgangshuller Areal lige udenfor udgangshuller befastes, som ca. halv meter dyb kumme, som kan fyldes op med rodemateriale, mindsker NH3 tab kr/m2 + dykkerpump og dækmaterial som kan være muslingeskalder, eller flis I stedet for fordampning ca 10% af 140 kg N/DE = Skal undersøges om anlæg 5 ++ og udvaskning kan vasken samles og gødningsarealet tømmes. 14kg N/DE, ca. 532 kr/de kan godkendes 5c Arbejdslettelse, arbejdstid besparelse 5,6 Mindre maskiner/robotter automatisk slåning under el-hegn TKr 4-6 timer/måned i 6 måneder Kr/år ikke sikker at det virker tilfredsstillende 2 + 5e produktivitets forbedring, arbejdslettelse 5,7 Automatiseret grovfoder tildeling, portionsvis. Sikrer bedre optagelse og formindsker fjær pilning Bedst som hængebane på skrabe arealet, hvor der kan skrabes gødning automatisk. Ellers som selvkørende fodervogn som portions tildeler på fodersteder TKr. For 2.7 m3 sundhed og velfærd af høns forbedres ved jævnlig og tilstrækkelig tildeling dødelighed 2.5%; fjerdragt point, Produktivitet 5,80 Fermentering af korn og varmebehandling af protein, begge teknikker vil kunne forbedre selvforsyningsgraden og formindske omkostninger til foder Fermentering i vådmiljø, derefter tørring og distribution Varmebehandling ca. 100 Kr/tons ved lønarbejde. Investeringsbehov 100TKr Mangler dokumentation Mangler dokumentation Under opbygning 5 ++ Produktivitet, Kvalitet; vækstrate 5,9 Hjemme blandings anlæg mulighed for iblanding af egne foderemner som mais, lupin etc.proteinafgrøder skal toastes TKr for 10m3 Mangler dokumentation Mangler dokumentation 4 * produktivitet; gødningsudnyttelse 5,1 Flytbare intelligente hønsehus Ved holdskifte flyttes hus til nyt areal, video, autonom kørende, foder og vand tildeling, høns kan bruges til renholdelse af frugtplantager ukendt bedre areal udnyttelse, mere arbejde,højere salgsværdi til rådighed 4 ++ Produktivitet 5,11 Automatisk vægt og staldstyrings computer I stalden monteres vægte. Dyrene sætter sig selv og computeren beregner gennemsnitsvægt + + Vægt; 5-8 TKr. Styring; 15 Tkr forventes stor produktionsstigning 10% produktionsstigning (mindre staldtid for kyllinger) til rådighed Produktivitet, sikkerhed; dødelighed 5,12 Rovdyrsikret hegn Ved sensorrvision og skræmme sekvens (lyd, lys) Tkr for hver 200 m, evt + 5 Tkr for solfanger Formindsker svind 1-2% til rådighed 5 +

7

8

9

10

11

12

Innovationshøjde (++, +, -)

Innovationshøjde (++, +, -) Kategori Tilsigtet effekt Teknologi Innovationsindhold Øko. vs. konv. relevans (++, +, -) Innovationshøjde (++, +, -) Pris pr. stk./anlæg/enhed Effekt, relativ Effekt, absolut Status ØUV indeks (1-10)

Læs mere

Innovationshøjde (++, +, -) Pris pr. stk./anlæg/enhed

Innovationshøjde (++, +, -) Pris pr. stk./anlæg/enhed Kategori Tilsigtet effekt Teknologi Innovationsindhold Øko. vs. konv. relevans (++, +, -) Innovationshøjde (++, +, -) Pris pr. stk./anlæg/enhed Effekt, relativ Effekt, absolut Status ØUV indeks (1-10)

Læs mere

Innovationshøjde (++, +, -) Pris pr. stk./anlæg/enhed

Innovationshøjde (++, +, -) Pris pr. stk./anlæg/enhed Tilsigtet effekt Teknologi Innovationsindhold Øko. vs. konv. relevans (++, +, -) Innovationshøjde (++, +, -) Pris pr. stk./anlæg/enhed Effekt, relativ Svin_søer Arbejdslettelse (fysisk) 1,1 Bedre hytter/behusning

Læs mere

Tilsigtet nøgleeffekt Teknologi Beskrivelse af teknologien Point/ ØUV SVIN Arbejdsbesparelse, produktivitet, velfærd

Tilsigtet nøgleeffekt Teknologi Beskrivelse af teknologien Point/ ØUV SVIN Arbejdsbesparelse, produktivitet, velfærd Tilsigtet nøgleeffekt Teknologi Beskrivelse af teknologien Point/ ØUV SVIN, velfærd Arbejdslettelse (fysisk, velfærd) Arbejdslettelse (fysisk, velfærd) Arbejdslettelse (fysisk) Bedre hytter Vandforsyning

Læs mere

Teknologiliste. Indsatsområde Tilsigtet nøgleeffekt Teknologi Beskrivelse af teknologien. Bedre hytter. Vandforsyning.

Teknologiliste. Indsatsområde Tilsigtet nøgleeffekt Teknologi Beskrivelse af teknologien. Bedre hytter. Vandforsyning. Bilag Teknologiliste Indsatsområde Tilsigtet nøgleeffekt Teknologi Beskrivelse af teknologien Point/ ØUV, velfærd (fysisk, velfærd) (fysisk, velfærd) (fysisk), miljø, miljø, miljø, arbejdstidsbesparelse

Læs mere

Tilsigtet nøgleeffekt Teknologi Beskrivelse af/formål med teknologien

Tilsigtet nøgleeffekt Teknologi Beskrivelse af/formål med teknologien , nr.), velfærd Bedre hytter Større hytter med ventilation, plads til redebygning, indretning mht. hule. Gælder hytter til drægtige søer mv. Arbejdslettelse (fysisk, Pumpet gennemstrømning og/eller opvarmning,

Læs mere

Teknologiliste. Større hytter med ventilation, plads til redebygning, indretning m.h.t. hule. Gælder hytter til drægtige søer mv.

Teknologiliste. Større hytter med ventilation, plads til redebygning, indretning m.h.t. hule. Gælder hytter til drægtige søer mv. Svin Tilsigtet nøgleeffekt Teknologiliste,, velfærd Bedre hytter Større hytter med ventilation, plads til redebygning, indretning m.h.t. hule. Gælder hytter til drægtige søer mv. (fysisk, velfærd) (fysisk,

Læs mere

Udgifter til vedligeholdelse ift. reference (kr/år) Mindre udgifter ift. reference (kr/år)

Udgifter til vedligeholdelse ift. reference (kr/år) Mindre udgifter ift. reference (kr/år) Teknologi nr. Navn på teknologi Indsatsområde Referencebedrift Drifts-udgifter Udgifter til vedligeholdelse ift. reference Mindre udgifter Indtægter ift. reference Økonomisk effekt (kr) 1.1 Svin Moderne

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Fagligt notat angående etablering af en ordning vedrørende tilskud til investeringer i nye teknologier på økologiske bedrifter.

Fagligt notat angående etablering af en ordning vedrørende tilskud til investeringer i nye teknologier på økologiske bedrifter. Fagligt notat angående etablering af en ordning vedrørende tilskud til investeringer i nye teknologier på økologiske bedrifter. Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Indsatsområde 1. Svin... 8 Indledning...

Læs mere

Revolutionerende ukrudtsbehandling Præcis såning Øget mineralisering og meget mere...

Revolutionerende ukrudtsbehandling Præcis såning Øget mineralisering og meget mere... Effektivt landbrug Også uden bekæmpelsesmidler Revolutionerende ukrudtsbehandling Præcis såning Øget mineralisering og meget mere... Gothia Redskap System Cameleon System Cameleon er udviklet til at give

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste... Side 1 af 5 Du er her: LandbrugsInfo > Økologi > Planteavl - økologi > Ukrudt > Nyt dyrkningssystem til effektiv ukrudtsbekæmpelse og optimeret dyrkning af Oprettet: 20-04-2015 Nyt dyrkningssystem til

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Belastningen

Læs mere

Asger & Arthurs Økokyllinger på Pilegården i Tønder

Asger & Arthurs Økokyllinger på Pilegården i Tønder Asger & Arthurs Økokyllinger på Pilegården i Tønder Historien om Asger, Arthur og Pilegården Gårdejer Asger Winther Petersen, Pilegården, Møgeltønder. Opdrætter ca. 250.000 økokyllinger pr år gens. 2200

Læs mere

Vedrørende miljøpositivliste for de af producentorganisationers driftsfonde, hvor investeringer kan støttes med 60 % fra EU

Vedrørende miljøpositivliste for de af producentorganisationers driftsfonde, hvor investeringer kan støttes med 60 % fra EU DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NaturErhvervstyrelsen Vedrørende miljøpositivliste for de af producentorganisationers driftsfonde, hvor investeringer kan støttes med

Læs mere

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr.

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr. 18 3. Planteavl Opgave 3.1. Udbytte i salgsafgrøder På svineejendommen Nygård er der et markbrug med 22 ha vinterraps, 41 ha vinterhvede og 47 ha vinterbyg. Der skal foretages beregninger på udbyttet i

Læs mere

Få bedre styr på opbevaringskapaciteten

Få bedre styr på opbevaringskapaciteten Få bedre styr på opbevaringskapaciteten Plantekongressen 2014 Herning Kongrescenter Ole Aaes, Morten Lindgaard Jensen og Per Tybirk* VFL, Kvæg *VSP Normtalsberegning for gyllemængde Normtalsberegninger

Læs mere

Økologisk dyrkning af proteinafgrøder

Økologisk dyrkning af proteinafgrøder Økologisk dyrkning af proteinafgrøder Peter Mejnertsen, - 74 - Økologisk dyrkning af proteinafgrøder v/ Peter Mejnertsen Produktionen af økologisk protein har hele tiden været interessant, men med indførelsen

Læs mere

Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug

Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug Mange forbrugere vil gerne have mælk fra køer, der går på græs. Afgræsning kan også være af stor værdi for kvægbruget, hvis en række betingelser er opfyldt;

Læs mere

ØKOLOGISK SVINEPRODUKTION OG MILJØET

ØKOLOGISK SVINEPRODUKTION OG MILJØET ØKOLOGISK SVINEPRODUKTION OG MILJØET UDFORDRINGER Udvaskning af næringsstoffer fra frilandsproduktionen Ammoniaktab fra staldene UDSPRING I FODRINGEN Kan ikke anvende syntetiske aminosyrer -> Råprotein-indholdet

Læs mere

Bilag til vejledning om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter 2016 Teknologiliste

Bilag til vejledning om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter 2016 Teknologiliste Bilag til vejledning om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter 2016 Teknologiliste Teknologi nr. 1.1 Svin 1.2 Svin 1.3 Svin 1.4 Svin 1.5 Svin 1.6 Svin 1.7 Svin 1.8 Svin 1.9 Svin 1.10 Svin 1.11

Læs mere

Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer

Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer 6. februar 2012 Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer Indhold Indledning... 2 Teknikker og teknologier... 2 Foder... 3 Staldteknologi... 3 Lager...

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter 1) BEK nr 85 af 5/0/05 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 05 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 5-844-00000 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter 1) BEK nr 85 af 5/0/05 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juni 06 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 5-844-00000 Senere ændringer til

Læs mere

Hvad påvirker tørstofindhold i svinegylle. Møde 19. august 2013 Chefkonsulent Per Tybirk

Hvad påvirker tørstofindhold i svinegylle. Møde 19. august 2013 Chefkonsulent Per Tybirk Hvad påvirker tørstofindhold i svinegylle Møde 19. august 2013 Chefkonsulent Per Tybirk Oversigt, forhold Fodersammensætning og foderforbrug Foderblanding: FEsv pr kg tørstof, dvs. fordøjelighed Højt/lavt

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Kathrine Hauge Madsen og Lars Egelund Olsen, Videncentret for Landbrug, Økologi, Højbakkegård d. 21. maj 2014 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug Dato: 29. 07. 2013

DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug Dato: 29. 07. 2013 Faglig redegørelse og teknologiliste 2013 til brug i forbindelse med ordningen vedrørende tilskud til investeringer i nye teknologier på økologiske bedrifter DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Læs mere

Græs er velegnet til at modtage gylle

Græs er velegnet til at modtage gylle Udbringning af husdyrgødning til græsmarker (Spredeteknikk for husdyrgjødsel i grasmark) Martin N Hansen AgroTech A/S Græs er velegnet til at modtage gylle Græs har et højt kvælstofbehov Græs har en lang

Læs mere

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

DRÆGTIGE SØER EFTER 2013?

DRÆGTIGE SØER EFTER 2013? DRÆGTIGE SØER EFTER 2013? WWW.DANSKSVINEPRODUKTIO N.DK EMAIL: DSP-INFO@LF.DK Direktør Bjarne K. Pedersen, A/S Seniorprojektleder Lisbeth Ulrich Hansen, Videncenter for Svineproduktion Indhold Status og

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over teknologier med potentiale for reduktion af pesticidanvendelse

Tabel 1. Oversigt over teknologier med potentiale for reduktion af pesticidanvendelse Tabel 1. Oversigt over teknologier med potentiale for reduktion af pesticidanvendelse Teknologi Kort beskrivelse Effekt, relativ reduktion af pesticidanvendel se med aut. rækkestyring med sektionsløft

Læs mere

Danske forskere tester sædskifter

Danske forskere tester sædskifter Danske forskere tester sædskifter Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard, Danmarks Jordbrugsforskning Siden 1997 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været

Læs mere

Grovfoder fra tidligt høstede proteinafgrøder til drægtige søer Erfaringer med nye typer grovfoder

Grovfoder fra tidligt høstede proteinafgrøder til drægtige søer Erfaringer med nye typer grovfoder Grovfoder fra tidligt høstede proteinafgrøder til drægtige søer Erfaringer med nye typer grovfoder Tildeling af grovfoder er et væsentligt element i det økologiske regelsæt. Reglens berettigelse ses tydeligt,

Læs mere

Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter. Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg. Historisk udvikling

Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter. Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg. Historisk udvikling Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg Historisk udvikling Teknologi udvikling 1950-2010 Typebedrifter Fodring og

Læs mere

Nye mål for økologisk svineproduktion. v. Økologisk svineproducent, Nicolaj Pedersen & Seniorprojektleder, Helle Pelant Lahrmann, VSP

Nye mål for økologisk svineproduktion. v. Økologisk svineproducent, Nicolaj Pedersen & Seniorprojektleder, Helle Pelant Lahrmann, VSP Nye mål for økologisk svineproduktion v. Økologisk svineproducent, Nicolaj Pedersen & Seniorprojektleder, Helle Pelant Lahrmann, VSP Velfærdsseminar Svineproducenternes målsætninger: 1. Indsamling af produktionsdata

Læs mere

59 INSPIRERENDE OPLÆG OM ØKOLOGI

59 INSPIRERENDE OPLÆG OM ØKOLOGI 59 INSPIRERENDE OPLÆG OM ØKOLOGI Efterår/vinter 2015/16 Økologi 59 SPÆNDENDE OPLÆG OM ØKOLOGI SEGES Økologi tilbyder i efteråret/vinteren 2015/16 aktuelle oplæg om de økologiske emner, hvor der er ny og

Læs mere

TEKNIK TIL AFGRÆSNING

TEKNIK TIL AFGRÆSNING 22. NOVEMBER 2013 TEKNIK TIL AFGRÆSNING GUDP projekt, 3 år Partnere: Aarhus Universitet, ENG AGRO Økologisk Landsforening Lely Allflex NCC Joost Oppers Webstech AgroTech Og Værterne, landbrug som har samarbejdet

Læs mere

Møde 4. marts 2015. Ensilage og afgræsning af gode marker Hø

Møde 4. marts 2015. Ensilage og afgræsning af gode marker Hø Møde 4. marts 2015 Ensilage og afgræsning af gode marker Hø Projekt Økologer tænker i helheder Selvforsyning Harmoni Sådan får man en god fremspiring Max sådybde: 1 cm for hvidkløver og småfrøet græs

Læs mere

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Fordelingen og antal af planter i marken kan have betydning for planternes vækst. Nye forsøg har vist, at en høj afgrødetæthed

Læs mere

Svinestalde og gyllesammensætning. ved konsulent Preben Høj Svend Aage Christiansen A/S

Svinestalde og gyllesammensætning. ved konsulent Preben Høj Svend Aage Christiansen A/S Svinestalde og gyllesammensætning ved konsulent Preben Høj Svend Aage Christiansen A/S Fortid 1990 Agronom 1990-1994 Svinekonsulent i Storstrøms Amt Foder/produktionsplanlægning/staldindretning 1994-2003

Læs mere

I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE?

I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE? Kolding 3/2 2016 Jens Elbæk Seges I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE? Lav plads på kontoen 2,2 mia. er på vej! Ca. 800 kr/ha i gennemsnit Det kommer ikke alt

Læs mere

Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen ØkologiRådgivning Danmark

Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen  ØkologiRådgivning Danmark Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen jkh@jlbr.dk era@oerd.dk ØkologiRådgivning Danmark Fordi der er mangel på råvarer!!! Øvrige varer Mælk Oksekød Grønsager Æg Svinekød Frugt

Læs mere

Kvalitetskorn fra såning til salg

Kvalitetskorn fra såning til salg Kvalitetskorn fra såning til salg Pernille Plantener Økologikonsulent, Økologisk Rådgivning Det vil jeg fortælle om: Kvalitet? Sådan dyrker vi den gode brødhvede Grynhavre Fra høst til levering Handle

Læs mere

FUREN. Mangler der nyt blod i landbruget? Landbrugserhvervet mangler unge mennesker VINTER 2012/13

FUREN. Mangler der nyt blod i landbruget? Landbrugserhvervet mangler unge mennesker VINTER 2012/13 6 26 36 6 Faste kørespor 26 Dufte og krydderier 36 Sojabønner Made in Sweden VINTER 2012/13 FUREN Mangler der nyt blod i landbruget? Landbrugserhvervet mangler unge mennesker LEDER Kære læser Hvordan kan

Læs mere

Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug

Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug Kvægkongres 212 Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug Mange forbrugere vil gerne have mælk fra køer, der går på græs. Afgræsning kan også være af stor værdi for kvægbruget, hvis en række betingelser

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ilse A. Rasmussen Afd. for Plantebeskyttelse og Skadedyr Forskningscenter Flakkebjerg Danmarks JordbrugsForskning Frøukrudt Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Afgrøde/ ukrudt

Læs mere

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering HESTEBØNNER En afgrøde med muligheder Gitte Rasmussen Dagsorden Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering 2 1 Hvorfor dyrke hestebønner Behov for nye vekselafgrøder i kornrige sædskifter

Læs mere

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj Management Bedriften drives ud fra et højt fagligt niveau. Ejer deltager således i ERFA-gruppe med andre svineproducenter.

Læs mere

DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug Dato: 20. 10. 2015

DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug Dato: 20. 10. 2015 Faglig redegørelse og teknologiliste 2015 til brug i forbindelse med ordningen vedrørende tilskud til investeringer i nye teknologier på økologiske bedrifter DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Læs mere

Få styr på Grovfoderproduktionen

Få styr på Grovfoderproduktionen Få styr på Grovfoderproduktionen Dansk Kvæg Kongres 2010 Konsulent Peter Hvid Laursen Dansk Kvæg Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Kamdyrkning (drill) et økologisk alternativ

Kamdyrkning (drill) et økologisk alternativ Kamdyrkning (drill) et økologisk alternativ Christian Bugge Henriksen (PhD-studerende), e-post: cbh@kvl.dk tlf 35 28 35 29 og Jesper Rasmussen (Lektor), e-post Jesper.Rasmussen@agsci.kvl.dk tlf: 35 28

Læs mere

EFFEKTIV PLANTEAVL UDEN BRUG AF KEMIKALIER

EFFEKTIV PLANTEAVL UDEN BRUG AF KEMIKALIER EFFEKTIV PLANTEAVL UDEN BRUG AF KEMIKALIER GOTHIA REDSKAP AB 2 SYSTEM MODULOPBYGGET 3 Systemet tilpasses dine behov System Cameleon er konstrueret til at kunne give flere og mere flexible muligheder for

Læs mere

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Henrik B. Møller Aarhus Universitet, DJF Nyt forskningsanlæg på Foulum Aarhus universitet giver enestående muligheder for forskning i biogas

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

ØKOLOGI HVAD ER ØKOLOGISK PRODUKTION? HVORFOR LÆGGER LANDMÆND OM? BIRGITTE POPP ANDERSEN, PLANTEAVLSKONSULENT

ØKOLOGI HVAD ER ØKOLOGISK PRODUKTION? HVORFOR LÆGGER LANDMÆND OM? BIRGITTE POPP ANDERSEN, PLANTEAVLSKONSULENT ØKOLOGI HVAD ER ØKOLOGISK PRODUKTION? HVORFOR LÆGGER LANDMÆND OM? BIRGITTE POPP ANDERSEN, PLANTEAVLSKONSULENT DEN ØKOLOGISKE TANKEGANG Ordet økologi stammer oprindelig fra græsk og betyder frit oversat

Læs mere

Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann

Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann Mere robuste bedrifter ved nabosamarbejder Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann Formål med nabosamarbejde Bør være en del af bedriftens forretningsplan Udnytte synergier: Økonomisk Produktionsmæssigt

Læs mere

Hjælpeskema til udarbejdelse af en handlingsplan for fjerkræ

Hjælpeskema til udarbejdelse af en handlingsplan for fjerkræ Hjælpeskema til udarbejdelse af en handlingsplan for fjerkræ I forbindelse med udarbejdelsen af en handlingsplan for, hvordan fjerpilning i besætninger med æglæggende høns eventuelt kan undgås, kan nedenstående

Læs mere

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION Hvilke landbrugsprodukter er årsag til drivhusgasudledningen i landbruget? Klimarådet 8. december 2016 Konklusion del 1: Hovedparten af drivhusgasudledningerne

Læs mere

Crimpning/Valsning Med Murska crimpere

Crimpning/Valsning Med Murska crimpere Crimpning/Valsning Med Murska crimpere Generel vejledning i crimpning og ensilering af afgrøder! Af : Helge Laursen, Bulldog Agri Vores baggrund! Bulldog Agri har lige siden firmaet blev startet i 1997

Læs mere

Kvæg nr. 69 2009. FarmTest. Tab ved håndtering af ensilage på bedriften

Kvæg nr. 69 2009. FarmTest. Tab ved håndtering af ensilage på bedriften Kvæg nr. 69 2009 FarmTest Tab ved håndtering af ensilage på bedriften Titel: Tab ved håndtering af ensilage på bedriften Forfatter: Johanne Lindstrøm og Ole Green, Århus Universitet, Institut for Jordbrugsteknik,

Læs mere

Tjekliste til Audit af Egenkontrol i Svinebesætninger

Tjekliste til Audit af Egenkontrol i Svinebesætninger Bilag 1: Dagligt tilsyn og personale Dagligt tilsyn Tilses alle svin mindst én gang dagligt Personale Er der tilstrækkelig antal personer til pasningen Har personalet relevant uddannelse Har behandlende

Læs mere

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Grisen Hvad ved vi om rug til foder?

Læs mere

Græsmarkskonference 2015

Græsmarkskonference 2015 Græsmarkskonference 2015 Workshop 20 % højere udbytte i græsmarken i 2020 uden tab af foderværdi Opfølgning på Workshop 1. Forædling (arter, sorter og blandinger) Arter med Endofytter mod skadedyr gåsebillelarver

Læs mere

Grovfoder fra tidligt høstede proteinafgrøder

Grovfoder fra tidligt høstede proteinafgrøder Grovfoder fra tidligt høstede proteinafgrøder Erfaringer med nye typer grovfoder til drægtige søer Af Specialkonsulent Tove Serup, Landscentret, Økologi Udgivet af Landscentret, Økologi, november 2008

Læs mere

Økologisk svineproduktion

Økologisk svineproduktion Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 174 Økologisk svineproduktion - Økonomien i tre produktionssystemer Niels Tvedegaard København 2005 2 Økologisk svineproduktion, FØI Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Jorden bedste rådgivning. Dyrk din proteinforsyning? v. planterådgiver Bent H. Hedegaard, SAGRO

Jorden bedste rådgivning. Dyrk din proteinforsyning? v. planterådgiver Bent H. Hedegaard, SAGRO Jorden bedste rådgivning Dyrk din proteinforsyning? v. planterådgiver Bent H. Hedegaard, SAGRO Proteinafgrøder Kløvergræs. Hestebønner. Andre bælgplanter. Ærter. Lupiner. På kvægbrug med op til 2,3 DE/ha

Læs mere

Drivhusgasser: Hvor stor en andel kommer fra landbruget? Hvor kommer landbrugets drivhusgasser fra? Drivhusgasserne

Drivhusgasser: Hvor stor en andel kommer fra landbruget? Hvor kommer landbrugets drivhusgasser fra? Drivhusgasserne Klimabelastning fra fire økologiske bedrifter CH 4 N 2 O Drivhusgasser: Hvor stor en andel kommer fra landbruget? 7% 8% 60% Landbrug Industri Losseplads Af Lisbeth Mogensen & Marie Trydeman Knudsen, Det

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med svineproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med svineproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk bedrift med svineproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af

Læs mere

Biogas som økologisk columbusæg

Biogas som økologisk columbusæg Biogas som økologisk columbusæg Økologisk Jordbrug og klimaet 5. maj 2009 - DLBR - Akademiet Faglig udviklingschef Michael Tersbøl Økologisk Landsforening www.okologi.dk Kulstofpyromani eller Columbusæg

Læs mere

StaldTek Fremtidens svinestald v. Malene Tofveson Nibe, TI

StaldTek Fremtidens svinestald v. Malene Tofveson Nibe, TI StaldTek Fremtidens svinestald v. Malene Tofveson Nibe, TI StaldTek - udvikling af svinestalde med avanceret, integreret robotteknologi Innovationsproces med danske landbrugsskoler, SDU og Teknologisk

Læs mere

NYE MERE FLEKSIBLE MILJØREGLER. Chefkonsulent Bent Ib Hansen 23. august 2017

NYE MERE FLEKSIBLE MILJØREGLER. Chefkonsulent Bent Ib Hansen 23. august 2017 NYE MERE FLEKSIBLE MILJØREGLER Chefkonsulent Bent Ib Hansen 23. august 2017 Husdyrreguleringsudvalget Dok. nr. 131716 Vejen til ny husdyrregulering 2010-2011: Regeringsnedsat Husdyrreguleringsudvalg 2013:

Læs mere

Temadag Slagtesvin Bo Rosborg

Temadag Slagtesvin Bo Rosborg Temadag Slagtesvin Bo Rosborg Salgschef Indhold præsentationen Lidt om mig Infarms historie Infarms produkter Svinebrugenes miljø udfordringer Infarms løsning på ammoniak ved svin Fakta om NH4+ anlægget

Læs mere

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium 54 Tabel 4 Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium Tabellen opstiller normer for produktionen af kvælstof, fosfor og kalium i husdyrgødning. Normerne er inddelt efter husdyrart, staldtype

Læs mere

KERNEN I KORNOPBEVARING

KERNEN I KORNOPBEVARING Kvægkongressen Herning, 24. februar 2015 Henrik Martinussen, Finn Strudsholm og Jacob Krog, SEGES KERNEN I KORNOPBEVARING ÅRLIGT FORBRUG AF KORN TIL KVÆG Dagligt forbrug kg TS 4,6 2,6 650.000 ton / Værdi

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Fra Landbrugselev til økologisk fødevareproducent

Fra Landbrugselev til økologisk fødevareproducent Fra Landbrugselev til økologisk fødevareproducent Økologisk mælkeproduktion muligheder og udfordringer v/ Kirstine Lauridsen, agronom, DL, Økologisk Landsforening Landbrugsafdelingen, mail: KL@okologi.dk

Læs mere

Fodring af smågrise og slagtesvin

Fodring af smågrise og slagtesvin Fodring af smågrise og slagtesvin Seminar Viden i arbejde, Menstrup Kro, 9. december 2014 Lisbeth Jørgensen Høj produktivitet Bedre bundlinje Høj sundhed 1 Landsgennemsnitstal 2013-referencetal for smågrise,

Læs mere

1. Om projektet. 2. Sådan dyrker man energipil (en miniudgave af dyrkningsvejledningen)

1. Om projektet. 2. Sådan dyrker man energipil (en miniudgave af dyrkningsvejledningen) 1. Om projektet Energipil har en dokumenteret god evne til at opsamle næringsstoffer, inden de bevæger sig ud af rodzonen. Et MVJdemonstrationsprojekt i Gistrup syd for Aalborg har bekræftet, at pil har

Læs mere

Vedrørende miljøpositivliste for de af producentorganisationers driftsfonde, hvor investeringer kan støttes med 60 % fra EU

Vedrørende miljøpositivliste for de af producentorganisationers driftsfonde, hvor investeringer kan støttes med 60 % fra EU DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NaturErhvervstyrelsen Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 1. november 2013 Direkte tlf.: 8715 7685 E-mail: Susanne.Elmholt@agrsci.dk

Læs mere

Erfaringer ved afgræsning og den mobile malkerobot. Mobil malkerobot løser nogle af problemerne

Erfaringer ved afgræsning og den mobile malkerobot. Mobil malkerobot løser nogle af problemerne Erfaringer ved afgræsning og den mobile malkerobot Afgræsning i kombination med automatiske malkesystemer (AMS) er vanskeligere, end det først blev antaget ved introduktionen for nu mere end 10 år siden.

Læs mere

Tabel 2. Opnåelige udnyttelsesprocenter ved forskellige udbringningsmetoder og tidspunkter. Bredspredt. Vårsæd 50 40 40-40 30.

Tabel 2. Opnåelige udnyttelsesprocenter ved forskellige udbringningsmetoder og tidspunkter. Bredspredt. Vårsæd 50 40 40-40 30. Nedfældning af gylle Af landskonsulent Jens J. Høy, Landskontoret for Bygninger og Maskiner, Landbrugets Rådgivningscenter (Bragt i Effektiv Landbrug ) Indledning I den nye Vandmiljøplan II stilles der

Læs mere

Teknologiudredning Version 2 Dato: 08.03.2011 Side: 1 af 5. Andel fast gulv i smågrisestalde

Teknologiudredning Version 2 Dato: 08.03.2011 Side: 1 af 5. Andel fast gulv i smågrisestalde Teknologiudredning Version 2 Dato: 08.03.2011 Side: 1 af 5 Andel fast gulv i smågrisestalde Resumé Ammoniakfordampning Delvist fast gulv reducerer ammoniakfordampningen med henholdsvist med 57 % og 62

Læs mere

FØJOenyt http://www.foejo.dk/enyt2/enyt/jun05/fosfor.html Page 1 of 3 Juni 2005 nr. 3 Artikler i dette nummer Cikorierødder forbedrer smag og lugt i økologisk svinekød Efterafgrøder har ringe effekt på

Læs mere

Større biodiversitet og højere udbytter

Større biodiversitet og højere udbytter Større biodiversitet og højere udbytter Økologisk landbrug er ofte bedre for biodiversiteten end konventionelt landbrug både i selve marken og i småbiotoper som f.eks. levende hegn på bedriften. Dette

Læs mere

BEHANDLING AF KORN I ØKOLOGISKE BESÆTNINGER

BEHANDLING AF KORN I ØKOLOGISKE BESÆTNINGER 6. December 2016 Møde for nye økologer: Behandlet korn og hestebønner til foder BEHANDLING AF KORN I ØKOLOGISKE BESÆTNINGER Kirstine Flintholm Jørgensen Kvægkonsulent SEGES Økologi kfj@seges.dk Støttet

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 365 Offentligt BIOGØDNING & BIOKOMPOST

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 365 Offentligt BIOGØDNING & BIOKOMPOST Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 365 Offentligt BIOGØDNING & BIOKOMPOST SOLLYS VAND ILT (O2) KULDIOXID (CO2) FOSFOR MICRONÆRINGSSTOFFER KVÆLSTOF Biogødning indeholder værdifulde næringsstoffer

Læs mere

Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte

Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte Formål: At undersøge om det er muligt at opsamle og genbruge halm i forbindelse med halmdækning af

Læs mere

God økonomi i økologisk mælkeproduktion med høj selvforsyning og optimalt sædskifte. Jens Peter Rasmussen & Anders B. Møller

God økonomi i økologisk mælkeproduktion med høj selvforsyning og optimalt sædskifte. Jens Peter Rasmussen & Anders B. Møller God økonomi i økologisk mælkeproduktion med høj selvforsyning og optimalt sædskifte. Jens Peter Rasmussen & Anders B. Møller Disposition 1. Det økonomisk optimale kvægsædskifte Er der økonomi i at forpagte

Læs mere

Optimering af miljø, dyrevelfærd og klima på samme tid

Optimering af miljø, dyrevelfærd og klima på samme tid Tema 12: Driv kvægbrug i en miljøtid Dansk Kvægs Kongres 2009 Optimering af miljø, dyrevelfærd og klima på samme tid Kvægpolitisk chef, Arne Munk Disposition Miljøgodkendelse af husdyrbrug Kvægbrugerens

Læs mere

Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder

Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder Hvorfor og hvordan? Proteinafgrøder som ærter, lupin og hestebønner er ofte kendetegnet ved sen og til tider vanskelig høst. En sen høst og en åben

Læs mere

Kvælstofforsyningen på økologiske planteavlsbedrifter

Kvælstofforsyningen på økologiske planteavlsbedrifter Kvælstofforsyningen på økologiske planteavlsbedrifter Med udfasning af import af konventionel husdyrgødning bliver det nødvendigt med et større fokus på kvælstoffikserende afgrøder i økologiske planteavlssædskifter.

Læs mere

Byggeblad til økologiske slagtekyllinger.

Byggeblad til økologiske slagtekyllinger. Byggeblad til økologiske slagtekyllinger. Indretning og flytning af mobile huse til slagtekyllinger S:\0000\5435\Bygg\070122_CAF Byggeblad.doc Formål Beskrivelse af produktionen Økologisk vs. konventionel

Læs mere

2. Dækningsbidrag. Opgave 2.1. Produktionsgrene. Opgave 2.2. Intern omsætning. Giv eksempler på produktionsgrene:

2. Dækningsbidrag. Opgave 2.1. Produktionsgrene. Opgave 2.2. Intern omsætning. Giv eksempler på produktionsgrene: 11 2. Dækningsbidrag Opgave 2.1. Produktionsgrene Giv eksempler på produktionsgrene: på en kvægejendom: Malkekøer - Kvieopdræt Slagtekalve Ungtyre på en svineejendom: Sohold Smågrise Slagtesvin på en planteavlsejendom:

Læs mere

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg.

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Til Silkeborg Kommune Att Anders Aahave Viborg 7. juni 2016 Direkte tlf. 8728 2532 Mobil 2999 5719 Mail hep@lmo.dk Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Den 21. november 2012 blev der meddelt miljøgodkendelse.

Læs mere

Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI?

Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI? KvægKongres 2016 Herning 29. februar 2016 Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI? ØKOLOGI? - MIN PRÆSENTATION Markedet bærer økologien frem Overvejelser økologisk kødkvægproduktion Omlægningstjek,

Læs mere