Innovationshøjde (++, +, -) Pris pr. stk./anlæg/enhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovationshøjde (++, +, -) Pris pr. stk./anlæg/enhed"

Transkript

1 Kategori Tilsigtet effekt Teknologi Innovationsindhold Øko. vs. konv. relevans (++, +, -) Innovationshøjde (++, +, -) Pris pr. stk./anlæg/enhed Effekt, relativ Effekt, absolut Status ØUV indeks (1-10) Potentiale ifht. omlægning af flere hektar (0,+,++,+++) Svin_søer 1b Arbejds lettelse (fysisk) 1,1 Bedre hytter automatisk tilsyn med kamera, mikrofon, beskyttet rede for smågrise ++ +? arbejdstidbesparelse, arbejdsmiljø forbedring, mindre smågrise dødelighed 1-2 smågrise per kuld under udvikling, forventes snart på markedet f 1,2 Frostfrit vand pumpet gennemstrømning og opvarmning, enten ved el eller solvarme, kan bruges til kalvebokse der står udenfor Tkr til 30 søer udenfor (inkl. elvarme), + solvarme anlæg yderlige 100TKr. arbejdstidbesparelse, mindst 1 t/d om vinteren, ca 80 dage med frost Afhængig af antal søer og beliggenhed Ikke til rådighed, kan laves på bestilling 7 + vandrør nedgraves langs ved fold, drikkekop monteres direkte på frostfrit rør kr. per sted plus faste anlæg, 50 kr per m. arbejdstidbesparelse til drægtige søer vil enkelte drikkesteder være rentable 3 + 1k 1,3 Automatisk fodring af foderblanding robot teknologi, fodervogn styret ved jordtråd Tkr for 2.4 m3. Vil kræve arbejdstid besparelse. befastede veje, f.ek. Stabilgrus Fysisk lettelse eller permanent 1.5 t/dagspares for 150 søer i drægtigheds forld Til rådighed men skal tilpasses udendørs kørsel 6 + 1e Sikkerhed, dødelighed 1,4 Rævesikring afhegn, En post for hver 200m hegn skal etableres Tkr for hver 200 m, evt + 5 Sensorrvision aktiverer skræmme sekvens (lyd, lys) via stand alone computer styring der kan programmeres. Tkr for solfanger mindre svind af smågrise 1% er på markedet, men ikke sikker afprøvet for ræve d 1,5 Robotter holde græs og bevoksning nede under eltråd ubemandet TKr. tidsbesparelse, sikkerhed par timer om måneden til rådighed, skal programmeres til at slå 4 + 1k Produktivitet,Arbejdslet telse, arbejdstid besparelse 1,6 Bedre fodertrug til udendørs brug, mindre spild, mindre svind fra fugle, nemt at fylde + + ingen oplysninger foderspild på 5 % Foderforbrug per årsso, 5000 kr; besparelse kan være 250 kr/so skal udvikles 7 + 1g Arbejdslettelse, arbejdstid besparelse 1,7 Sensorregistrering i løbestald forbedre resultat ved drægtigheds test før de sættes ude ++ + ca.300 Kr/m2 plus gødningskanal og linespil sikring af drægtigheden (test), arbejdstid besparende flere smågris per årsso (+10%) til rådighed 6 0 Svin_slagt 1i Produktivitet, foder effektivitet 1,8 Foderblandingsanlæg højere selvforsyning, bedre foder effektivitet tons 264 Tkr, kan besparelse på kraftfoder konstrueres mindre på bestilling indkøb, kræver en hvis størrelse ingen dokumentation til rådighed 5 * 1i 1,9 Varmebehandling lavenergi anlæg med gennemstrømning Kr. pr. tons bespearelse på kraftfoder indkøb 1i 1,10 Fermentering fermentering sker i våd miljø - - ukent besparrelse på kraftfoder indkøb ingen dokumentation til rådighed 8 * ingen dokumentation til rådighed 4 0 1j 1,11 To strenget foderanlæg til indendørs slagtesvin grise fra kg fodres anderledes end afhængig af materiale 100 kg. Ved etablering af ekstra rør valg,plastfolie, presenning, kompostdug ingen dokumentation, men forventes fra erfaring i konventionelt produktion at være god ingen dokumentation Til rådighed, 3 * 1k Produktivitet; højere afregningspris, kvalitet; kødprocent, fedtprocent 1,12 Automatisk vægt og styresystem automatisk vægt tiltrækker grisenes nysgærrighed og giver løbende info videre + ++ ca 30 TKr /enhed bedre kødprocent og afregningspris (+1-2%), bedre afregningspris (+10%) Rigtige vægt ved slagt +2 kr/kg, kødprocent >57, kr/kg; kødprocent > 61, kr/kg (48) Automatisk vægt kan laves. Kræver bestilling 9 * 1g Arbejdslettelse, produktivitet; hold på næringsstoffer 1,13 Frost sikring af befæstede udearealer varme pump og rør i beton TKr. For 300 m2 bedre renholdelse af ude arealer og mindre ben problemer frost perioder (30 dage per år (check) Der findes Svenske anlæg, i 3 + 1g 1,14 Syre tilsætning i overbrusning eddikkesyre tilsætning formindsker ammoniak fordampning Tkr /150 DE (afskrivning plus drift) per år 36% reduktion af fordampning fra udearealer 20 kg N/DE reduktion til rådighed 9 * Svin generelt 1k Arbejds lettelse, arbejdstid besparelse 1,15 Transportvogn hydraulik i hjul ophænging gør det nemmere at drive dyrene ind og ud på marken. - - ekstra 5000 Kr ved flytning af søer fra ikke dokumenteret til rådighed 3 0 mark til stald og vise versa 1g Produktivitet, hold på næringsstoffer 1,16 Automatiske skrabere på udearealer. Udfordring når på udearealer laves linespil med flere skovle og nedfaldssteder, bevirker mindre ammoniak fordampning, skal laves udearealerne er adskildte for overbrusning med Eddikesyre anlæg mindre grupper Kr/stiplads reduktion ammoniak fordampning mindst 25% 6-8 kg N/DE bestående teknik, ikke afprøvet om gris kan holdes væk i perioden hvor der skrabes 7 +

2 1g 1,17 Mobile grisehuse inkl. fold ingen punkt belastning, højere udbytter i marken Tkr/stiplads mulighed for eksport, opfylder Engelske øko krav ikke dokumenteret til rådighed 4 ++ Kvæg 2b Produktivitet ved 2,1 Intelligente låger /led afgræsning, kendetegnes af arbejdslettelse, produkt kvalitet kommunikation ved central computer og antenner til de individuelle køer styring af hvilke folde køerne skal gå til,selektere køer, med AMS bedre malkefrekvens TKr per styk Kan spare tid (Ellers 0.5 t/d tidsbesparelse ved afgr.), og forbedre kotrafik, holde hold adskildte, og øge malkefrekvens ved brug af AMS i besætning på 150 køer med AMS, 10% effektivitets forbedring. til rådighed c 2,2 Materiale til drivgange, gummi, m.m. skal specifik være til ko-drivgang Gør drivveje bedre tilgængelig, mindre klov ++ + Asfalt, 140 Kr m2, Genbrugs problemer, bedre udnyttelse af græsmarken gummi, 80 Kr m2 Mindre klovskader, mere renlighed ikke dokumenteret til rådighed 5 ** 2b/2g 2,3 Sensor baseret måling af græsoptag og ædetid Mål på græsoptag giver driftslederen info til kr/ko plus anlæg på 10 foderstyring.hver ko kan udstyres med sensor der trådløs kan sende info til central database TKr. Besparelse på grovfoder i stald om sommeren. Forbedret græsvækst ikke dokumenteret; forventes besparelse på suppleringsfoder på mindst 10% prototyper i handlen b 2,4 Hegnspæl der er Regulerer foldstørrelse og driver køerne i selvkørende, solcelle drevet ønsket retning TKr for et sæt til en mark tidsbesparelse 0.5 t/d dyr, nuværende typer er taget ud ad handlen 2 0 2b Produktivitet, Foder effektivitet, udnyttelse, selvforsyning 2,5 Regulering af ko-trafik, kørende græsmåling Måler vha lyssignaler græshøjde, hvilket forbedrer græsmarks udnyttelse og viser driftslederen hvilken fold er egnet TKr. Per enhed bedre viden om græsvækst og græstilbud ikke dokumenteret: besparelse af tiskudsfoder (5%),bedre græsudbytter (5%) til rådighed 5 + 2g/2f 2,6 Robotteknologi, mobil malkerobot, shepbot malker automatisk i marken, som kan ligge fjernt fra gården Tkr for enekelt enhed (60 køer), 1900 TKr. For dobbelt enehed (100 køer) Bedre udnyttelse af græsarealer mindre drivhusgas, mindre til rådighed 8 + inkøb af foder 2g 2,7 Øget selvforsyning, varme behandlings anlæg, crimpning, lagervare varmebehandles i gennemstrømnings anlæg.beskyttelse af protein og demed formindsket kraftfoder ration + + Køb af anlæg 100 TKr. Drift 100 Kr/ton i brandstof mindre behov for kraftfoder i vinter ration Indkøb af toated lupin og hestebønner (+100%), besparelse kraftfoderblanding 1-3 kr per ko per dag til rådighed g 2,8 Mobil varmebehandlings anlæg anlægget kan køre der hvor lagret er, sparer transport og avancer fra foderstof. Sikring af eget produkt ca. 20% ud over normal etablering lønarbejde, ingen etableringsomkostninger for landmand Vil kunne stimulere eget avl af hstebønner og lupiner (10%) under udvikling, forventes snart på markedet g 2,9 Software, styrings program computer samler data på automatisk vægt, foder, og giver beslutningsstøtte Tkr effektivites forbedring, produktions sikkerhed til rådighed, kræver omprogrammering til økologiske normer 4 * 2g 2,10 Lagre(grovfoder silo, korn etc.) overvågning vha sensorer registrering om vand%, varme, fugt. Trådløs + ++ Afhængig af størrelse Korn og frø: korn og frø;24-50 kommunikation Overvågningen kan Kr/tons, ensilage foretages for 1% - 2,5% af kr/tons afgrødens værdi, Ensilage: Overvågningen til rådighed 4 0 2i Produktivitet, reproduktion 2,11 Adfærds sensorer med udendørs antenner sensor plus compter software.beslutningsstøtte til løbning. Specielt vigtigt for kvier, da de er på græs hele tiden, og her initieres livsydelse collar: 700Kr/dyr, Modtager og lager, 25 TKr. 1-2 måneder hurtigere drægtig, bedre kontrol foder til kvier (-5%), ensiminering (-10%), sygdoms forebyggesle (10% mindre behandling) til rådighed for indendørs brug, skal tilpasses til udendørs 8 + 2j Arbejds lettelse, produktivitet 2,12 Mobil Intelligent foder og veje box til udendørs brug automatisk fodring, vejning, observation i marken. Egnet til kvier og kødkvæg TKr. Kapacitet 50 dyr 50% tidsbesparelse for tilsyn og fodring, 1 t/d, sygdoms til rådighed 9 ++ forebyggesle (10% mindre behandling)foder (-5%) 2j Produktivitet, 2,13 Frostsikring på drikkevand vandrør nedgraves langs ved fold, afgræsnings drikkekop monteres direkte på frostfrit rør økonomi/arbejdslettelse + o 5000 kr. per drikkekop eller frostfri kumme, plus anlægsomkostninger til rør 50kr/m (inkl. rør) arbejdslettelse, afhængig af nuværende situation dyrevelfærd til rådighed (frostline) 2 0 pumpet gennemstrømning og opvarmning, enten ved el eller solvarme, kan bruges til kalvebokse der står udenfor - + solvarme anlæg 75 Tkr plus 25 Tkr til pumper og styring arbejdslettelse, afhængig af nuværende situation dyrevelfærd på bestilling 2 0

3 2a 2,14 Velfærd ved brug af adfærds sensorer og RFID Køerne udstyres med aktivitets måler som kan aflæses dagligt. automatisk beslutningsstøtte i form af advarsel til unormal adfærd. Antenner til registrering af elektronisk øremærke kan oplyse adfærd - ++ collar: 750 kr. per dyr, antenner mindre klinisk sygdom, til RFID (elektronisk øremærke) arbejdslettelse 5000 kr/stk ikke dokumenteret for Dansk forhold prototype til rådighed, RFID antenner til rådighed 3 * 2h 2,15 Gulv og spalte skrabere Fordi de jævnlig renser arealet formindsker de ammoniakfordampning. Spaltefeje robotter kører omkring. Fast gulv skrabere kan enten være trukket af kæde eller selvkørende - + stationær: kr/de robotskraber; kr/de 25% reduktion fra stalden 1.8 kg N/DE Til rådighed. Er etableret i ca % af staldenen på spalter. Kun sporadisk etableret på motionsarealer Grøntsagerfrugtkvalitet 3f Kvalitet, produktionssikkerhed 3,1 Nedkøling, langtidspbevaring og pakning af grøntsager hvor smag såvel som kvalitet optimeres Kontolleret temperatur, fugtighed og gassammensætning i opbevaringsrummet. Sensornetværk til registrering af respiration + ++ Tkr 1000 (afhænger af størrelse/udstyr) Smagsforberedende, kvalitetssikrende effekt, længere opbevaringsperiode 2-4 gange højere indhold Markedsført (DCA) af aromastoffer, signifikant WSN er markedsført bedre friskhed/sprødhed efter langtidsopbevaring, forlænger salgssæson op til 8 mdr Frugt og bær_kvalitet Grønsager_kvalitet 3g Dyrkningssikkerhed 3,2 Tunneldyrkning Mobile semivæksthuse opført på marker til beskyttelse mod angreb af svampesporer og insekter, samt klimastyring kr/m2, afhængig af kvalitet, højde,+arbejdsløn v.årlig op/nedtagning af plast Udvider sæson og sortiment, afhængig af netmaskestørrelse beskyttes afgrøder mod insektangreb og svampesporer, bedre kvalitet og udbytte af udsædsfrø Udbytte af frø i flere Markedsført grøntsagsfgrøder samme som konventionel Frugt og bær_kvalitet Grønsager_kvalitet 3f Kvalitet, ressourceudnyttelse 3,3 Sorteringsteknologi Optisk inspektion med LED lyskilder, UV og NIR Tkr 70 Automatisk anlalyse og sortering for f.eks. brix (sukker i frugt), indre defekter, stødmærker, begyndende råd. Total gennemlysning af frugt Øger kvalitet signifikant og øger kapacitet Markedsført Grønsager_kvalitet 3j Arbejdslettelse, ressourceudnyttelse 3,4 Udstyr til vinteropbevaring i mark Teknologi til håndtering af halmmåtter eller anden vinterisolerende materiale hvor høj grad af genanvendelse/ressourceudnyttelse er i fokus ++ ++? Alternativ til det konventionelle halm Minimere tidsforbrug Ikke udviklet 7 ++ Frugt og 3g/3h øge kvalitet af økologisk bær_gødskning produktion af frugt, bær, Grøntsager_gødsknin grønsager g 3,5 Dryp- og gødevandingsudstyr Udlægning og opsamling af drypslanger, med dimensioner så tilstopning undgås drypslange m. trykreguleret dryp 3 kr/lb m + 15% heraf til rørtilførsel kr til pumpe Bedre styring af vand og gødning, mindre spild, større udnyttelse, samt bedre kvalitet af produkter Vandbesparelser på ca. Markedsført %. Udnyttelsen af hver m3 vand er 95% Frugt og bær_ukrudt 3i Arbejdslettelse, produktivitet Frugt Arbejdslettelse, produktivitet 3.6a Mobilrobotter til plantagepleje og monitering Ubemandet og programmeret robot til slåning mellem træer/buske. Mobil platform med sensorer. 3.6b Udlægger til jorddækning Udlægger jorddækning som halm, flis etc i rækken Tkr. 70 (mobilrobot) Reducerer tidsforbrug til pleje af arealer i plantager. Kan samtidig monitere relevante dyrkningsparametre ++ + Tkr Reducerer tidsforbrug til ukrudtsbehandling Reduktion af energiforbrug Mobilrobotter markedsført 6 + Markedsført 7 ++ Grøntsager_ukrudt 3b Ergonomi, produktivitet 3,7 Elektrificeret lugevogn Elektriskdrevet lugevogn med mere end 3 pladser, evt. anvendelse til andre opgaver ++ + TKr. 50 Lugevogne giver et bedre arbejdsklima end en tilsvarende traktortrukken vogn Reduktion af energiforbrug Lette elektrisk drevne køretøjer markedsført 5 + Grøntsager_ukrudt 3a Ergonomi, produktivitet 3,8 Lugemaskiner i rækker af træer og busker, med sensorer Mekanisk lugemaskine i rækker af frugttræer og bærbuske og som kan virke i rækken og med sensorer, der sikrer, at planterne ikke påkøres Tkr (afhængig af udstyr) Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i plantager kan opnå samme effekt som afdækning. 50% reduktion af tidsforbrug "Luge"maskiner med høj bekæmpelseseffekt markedsført Grøntsager_såteknik 3a Produktivitet 3,9 Autostyret og automatisk plantemaskine for samdyrkning Placerer plante nøjagtigt i et defineret Tkr (plus udgifter til mønster, fuldautomatisk plantning fra store justeringer/modifikationer) bakker, diagonal radrensning, samdyrkning Mulighed for placering af gødning, pruning når teknologien er udviklet Bedre performance med kamerastyret lugemaskiner for ukrudtsbekæmpelse i rækken. GPS styring af plantemaskiner er markedsført 8 ++ Grønsager_kvalitet/fru gt Dyrkningssikkerhed, arbejdslettelse 3.10 Sprinklersprøjtning/overbrus ning med svovl Varsling og overbrusning med svovl via sprinkleranlæg ++ + Tkr.: 100 til sprinklere, 20 til pumpe/filter, 13 til varslingsprogram; 30 til klimastation Optimere bekæmpelsen af skurv i æbler Signifikant reduktion af brændstof og arbejdstid Markedsført

4 Frugt og bær_kvalitet Grønsager_kvalitet 3f Dyrkningssikkerhed 3,11 Varmt-/hedvandsbehandling Induktion af resistens Tkr 450 (endnu ikke markedsført udgave) Reduktion af post-harvest råd i æbler, men også varmeskader på frugt Op til faktor 10 reduktion af tab på grund af Gloeosporium Markedsført, men videreudvikling nødvendig 8 ++ Planteavl_ukrudt 4c Produktiviet 4,1 Mekanisk/fysisk ukrudtsbekæmpelse i afgrøderækker af udplantede afgrøder Automatisk styring af lugeaggregat i rækken vha. kamera- eller RTKGPS redskabsstyring, særdeles innovativt hvis systemet også kan virke ved udsåede afgrøder ca. Tkr for 8 m, kapacitet ca. 2 ha/t Erfaringer viser at tidsforbruget for lugearbejde reduceres med 50-75% 62-87% ukrudts bekæmpelse i rækken Kamerastyrede lugemaskiner som virker på udplantede afgrøder er markedsført. Lugning i rækked vha. RTKGPS styring på basis af digitalt såkort er ikke markedsført i Produktivitet 4,2 Kamerastyret radrensersektioner på bred radrenser Automatisk præcisionsstyring af ca. Tkr. 650 for 12 m, kapacitet Der skønnes 50-80% 75-90% radrenseraggregater tæt på afgrøderækker. Systemet skal kunne fungere i rækkesåede afgrøder såsom korn på 12,5 cm rækkeafstand 5-8 ha/t bedre ukrudtsbekæmpelse i korn i forhold til ukrudtsharvning, 30-50% reduceret tid/ha pga. færre overkørsler ukrudtsbekæmpelse mellem rækker Machine vision udviklet til høje hastigeheder, men kun få udbydere af meget store og leddelte radrensere e/4i Reduktion af naturressourceforbrug 4,3 Ukrudtsbrænder med sensor som registrerer områder med ukrudtsdække. Optisk sensorinput for registering af ukrudtsdækning som åbner/lukker for brændere Sensor: Tkr. 7,5 per stk, et stk dækker 30 cm bredt område. Brænder: ca. Tkr. 250 for 6 m arbejdsbredde Systemet er ikke afprøvet, men en reduktion af gasforbrug skønnes at ligge på 20-30% Fordeling af ukrudtsbrændingsintensit et ifht. ukrudtsdække vil øge ukrudtsbekæmpelsen Sensorer til registrering af ukrudtsdække er markedsført, men ikke koblet til ukrudtsbrændere h/4+ Produktivitet 4,4 On-line markdatabase og beslutningsstøttesystemer On-line markdatabase med applikationer for + ++? On-line datalogning og beslutningsstøtte rettet mod økologisk driftledelse, herunder beslutningsstøtte for vanding, gødskning, ukrudtsbekæmpelse, høst m.v. driftsledelsesværktøjer skønnes at få større betydning for økologisk planteavl. Ligeledes reduceres usikkerheden omkring drifteledelsesbeslutninger betydeligt Effektiviteten øges i mange tilfælde umiddelbart med 20-25%. 2-10% udbytteforøgelse i hvede, med færre ukrudtsharvninger Web applikationer er ikke udviklet som en samlet pakke, men dette vil afhjælpes i den nære fremtid ved udvikling af Service Oriented management systemer (f.eks. Distribuerede webservices) 8 + Planteavl_rodukrudt 4e Produktivitet 4,5 Optrækning, sammenrivning og fjernelse af rodukrudt Jordbehandling således rødder og udløbere af rodukrudt fritlægges, for derefter at blive sammenrevet, opsamlet og destrueret/komposteret ++ + Skønnet Tkr. 750 incl. udgifter til lettere modifikation af eksisterende teknologi til sammenrivning og opsamling Der kan hurtigt opnås plantedække. Ved destruktion af opsamlet udløbere og jordtængler kan dette tilbageføres som organisk bundet N (op til 10 kg N/ha bundet i udløbere og jordstængler) >80% reduktion af kvikudløbermasse efter tre behandlinger. Kvikbekæmpelse kan udføres samme dag Jordbearbjedningsredskabe r markedsført. Teknologi til sammenrivning og opsamling skal komme fra lettere modificeret kommerciel teknologi 4c Produktivitet 4,6 Robotbaseret bekæmpelse af to-kim bladet ukrudt i flerårige græsmarker Automatisk genkendelse af to-kim bladet + ++? Erstatter manuel Registerer 93% af rodukrudt (f.eks. skræpper), opgravning og bekæmpelse af skræpper skræpperne i destruktion i flerårige græsmarker græsmarker. Samlet bekæmpelseseffekt på 75% analyseret 1 måned efter benhandling. Prototype Planteavl_såteknik 4i Produktivitet 4,7 Eletronisk styring af cellehjul på enkornssåmaskiner Automatisk afblænding for placering af frø i mønstre egnet for radrensning i flere retninger, Skønnet Tkr. 500 afhængig af arbejdsbredde Såmaskinen med RTK- GPS baseret styring af cellehjul, giver mulighed Ingen såsædsspild da overlap kan undgås. 20% bedre Prototype for såning i møsnstre som ukrudtsbekæmpelse ved kan tilpasses afgrødens radrensing i flere retninger optimale indbyrdes placering, radrensning, samt producere digitalt frøkort 2d Produktivitet 4,8 Udspredning af efterafgrødeudsæd i voksende afgrøder Udstyr som sår eller spreder efterafgrøder/udlæg mv. mellem rækker af majs, spire-% over ? Reduktion af næringsstoftab Udstyr til effektiv etablering markedsført e Dyrkningssikkerhed 4.9 Kamdyrkning Såning af rækkeafgrøder på kamme for hurtigere spiring, bedre mekanisk ukrudtsbekæmpelse, og placering af gylle/grøngødning + ++? Højere jordtemperatur, øget mineralisering, kraftigere rodvækst og reduceret nedvaskning i vækstsæsonen <49% højere tørvægt ved høst Markedsført 7 ++

5 Planteavl_gødning 4b Undnyttelse af næringsstoffer 4.10 Nedfældning/placering af husdyrgødning Redskabs-autostyring af nedfælder, således nedfældning i tætsåede afgrøder såsom korn med rækkeafstand 12,5 cm. Nedfælding og kamsætning for såning på kamme med redskabsstyring. Min. 30% reduktion i ammoniakemmision ifht. Slæbeslangeudlægning. 0% afgrødeskade kr for nedfælder og GPS såregistering og redskabsstyring, ca. det samme for kamerastyret nedfælder Øger udnyttelsen af kvælstoffet i gyllen signifikant, bedre udbytte hvr nedfælding er sket i voksende afgrøder Reduceret ammoniakemmision med op til 50% i forhold slæbeslangeudlægning. 5-10% højere proteinindhold i korn. 0% afgrødeskade i rækkeafgrøder. Højeste optagelse af kvælstof fra gylle udbragt i voksende afgrøde GPS registering af sårækker, og efterfølgende styring af redskab er markedsført, men ikke implementeret for gyllenedfælder. Kamerastyring er maredsført, men ikke kombineret med nedfælder d/4f Udnyttelse af næringsstoffer i efterafgrøder/catch crops 4,11 Findeling, udlægning og nedmuldning af ensilage og grøngødning med reduceret frigivelse af lattergas Jordbearbejdningsteknik som findeler og nedmulder for henholdsvis hurtig og langsom N-mineralisering afhængigt af nedmuldningstidspunktet og C/N forholdet ? Præciserer og sikrer næring af rækkeetablerede afgrøder Signifikante udbyttestigninger opnås når grøngødningens C/Nforhold er under 10 Forsøgsstadie hos grøntsagsavlere, mindre maskinproducenter involveret d/4f Nærringsstofudnyttelse 4,12 Effektivesering af mobile grøngødninger Procesanlæg til pillepresning af grøngødning ++ +? Minimerer transportomkostninger, muliggør nem lagring og spredning af grøngødning, herunder gradueret gødskning af voksende afgrøder. Signifikante Markedsført udbyttestigninger opnås (pilleprocesanlæg) når grøngødningens C/Nforhold er under Planteavl_udsæd Grøntsager_udsæd 4j Dyrkningssikkerhed, 4,13 Rengørringsvenlige tørringsreduktion af spredning af udsædsbårne sygdomme og opbevaringssystemer Mobile- eller tromletørrerier + ++ Tkr. 750 Forbedret spireindex (maltbyg), reduceret forekomst af svampe, rengøringsvenlige. Markedsført 7 + 4j Kvalitet, udsæd 4,14 Mobile såsædsanlæg Lavteknologisk: størrelses-, vægtfylde-, og kastesortering. Højteknologisk: multispektrale farve- og teksturrelaterede overflademålinger, klorofyl fluorescens. ++? Til oprensing af såsæd og reduktion af udsædsbårne sygdomme, samt fremavl af robuste sorter til økologisk dyrkning, frasortering af ikke spiredygtige korn og frø, frasortering af uønskede arter Farmtest j Kvalitet, udsæd 4,15 Korn- og frørenser, herunder Mekaniske anlæg til oprensning af blandsæd. oprensning af blandsæd Tkr. 100 Sorterer blandsæd i renbestandsfraktioner 99% oprensing, afhængig af størrelsesforskel på kerner Markedsført Planteavl_lager 4j Produktivitet 4,16 Energibesparende tørringsanlæg, udnyttelse af CO2 neutrale energikilder Sensor baseret regulering af + +? Energibesparelse 5 + tørringsproces, herunder fugtighedsregistrering af luft og korn el. frø. Planteavl_høst 4g Produktivetet, kvalitet 4,17 Høst med ribbe-/plukkebord Innovation består af kombinationen af ribbehøst og efterbehandlingen af afgrøden for højt proteinindhold i foder (større selvforsyningsgrad) og anden kvalitetsforøgelse af høstet afgrøde (ensilage og kerne). Fokus på ribbebord med forbedret evne til opsamling af lejesæd Tkr. 300 for 28 fod ribbebord, dernæst pris for efterbehandlingsudstyr for ensilage eller kerne ca. Tkr. 500 Mere koncentreret grovfoder (ribbemix), lavere sporemængde i ensilage og kerne. Mulighed for tidligere og høst med lavere vandprocent i forhold til traditionel skærebordshøst Høst af et relativt højt tørstofudbytte Helsæd: 10% bedre forderværdi, lille udbyttenedgang. Ribbemix udnytter afgrøden 80% i forhold til 60% for kernehøst Kerne: Lavere vandprocent, specielt hvor der er meget ukrudt, op til 40 % højere høstkapacitet Markedsført d Produktivitet 4,18 Håntering af flerårige afgrøder Teknologi til gødskning med grøngødning eller samdyrkning, mekanisk ukrudtsbekæmpelse, høstmetoder, håndtering og logistik for store mængde biomasser + ++? Forbedret energibalance for økologisk jordbrug 7 ++ Planteavl_jord 4a Jordens frugtbarhed 4.19 Autostyring af køretøjer og redskaber Uafhængig autostyring af traktor og redskab udfra samme styrelinie Tkr. 250 Fordrer nye økologiske dyrkningssystemer, udbringsningsteknologier m.m. <3 cm spor-til-spor redskabsstyringsnøjagtigh ed Markedsført (redskaber til nye dyrkningssystemer sjældent markedsført)

6 4a Jordens frugtbarhed 4.20 Systemer til justering af lufttryk i dæk under kørsel Teknologi til at undgå at trafik på + - Ca. Tkr. 15 pr. hjul. Reducerer skadelig landbrugsjord giver anledning til stress over jordpakning i pløjelaget 50 kpa i 50 cm dybde. Op til 9% merudbytte Markedsført 5 + Fjerkræ, kyllng æg og 5a Arbejdslettelse og 5,1 Automatisk robot udmugning kendetegnet af programmeret kørsel eller arbejdstid besparelse, kørsel efter jordtråd, giver hyppig under slats produktivitet; begrænset udmugning og dermed mindre tab af næringsstoftab næringsstoffer og sparer tid Robot ca. 100 TKr plus skraber plus etablering af udgangshul 30% reduktion af N tab 18 kg N/DE, ca 680 Kr/DE Ikke afprøvet om robot vil 8 ++ forstyrre hønniker. Robot er til rådighed., 5d 5,2 Indendørs skrabere, skal hvis kørsel i veranda område skal høns lukkes ind i kort periode.jævnlig skrabning kunne køre mens dyrene er i mindsker NH3 tab produktion, vil skulle sikre at ingen dyr kommer til skade Tkr. For 30 x 3 m Ide fleste øklogiske høne Reduktion på Ca. 2.4 kg og kyllinge stalde er N/DE opbygget med et skrabeareal som veranda, hvor grovfoderet kan tildeles. Her kunne skrabeanlæg etableres.i veranda området forventes ca 5-10% af gødningen Ikke afprøvet a 5,3 Overdækning af gødningsstakke Overdækning er hermetisk tæt, og skal kunne fjernes nemt + - afhængig af materiale valg,plastfolie, presenning, kompostdug begrænser fordampning af ammoniak, dog ikke effektiv mindre end 10% reduktion kan købes, forholdsvi billigt, 6 + skal være robust, da der åbnes og lukkes for stakken løbende. 5a 5,4 Overdækning af gylle beholder. fast fjerkræ gødning deponeres i gyllebeholder omgående. våd opbevaring mindsker NH3 tabfra mødding. Kræver at gødningen fjernes jævnligt fra stalden + - overdækning, 340 Kr./m2 inkl. etablering i forhold til stakopbevaring uden overdækning, 90 % reduktion ca. 56 kg N/ 100 Årshøner (35); ca 2000 kr/100 årshøner til rådighed 8 * 5d/5f 5,5 Opsamling af gødning fra areal lige udenfor udgangshuller Areal lige udenfor udgangshuller befastes, som ca. halv meter dyb kumme, som kan fyldes op med rodemateriale, mindsker NH3 tab kr/m2 + dykkerpump og dækmaterial som kan være muslingeskalder, eller flis I stedet for fordampning ca 10% af 140 kg N/DE = Skal undersøges om anlæg 5 ++ og udvaskning kan vasken samles og gødningsarealet tømmes. 14kg N/DE, ca. 532 kr/de kan godkendes 5c Arbejdslettelse, arbejdstid besparelse 5,6 Mindre maskiner/robotter automatisk slåning under el-hegn TKr 4-6 timer/måned i 6 måneder Kr/år ikke sikker at det virker tilfredsstillende 2 + 5e produktivitets forbedring, arbejdslettelse 5,7 Automatiseret grovfoder tildeling, portionsvis. Sikrer bedre optagelse og formindsker fjær pilning Bedst som hængebane på skrabe arealet, hvor der kan skrabes gødning automatisk. Ellers som selvkørende fodervogn som portions tildeler på fodersteder TKr. For 2.7 m3 sundhed og velfærd af høns forbedres ved jævnlig og tilstrækkelig tildeling dødelighed 2.5%; fjerdragt point, Produktivitet 5,80 Fermentering af korn og varmebehandling af protein, begge teknikker vil kunne forbedre selvforsyningsgraden og formindske omkostninger til foder Fermentering i vådmiljø, derefter tørring og distribution Varmebehandling ca. 100 Kr/tons ved lønarbejde. Investeringsbehov 100TKr Mangler dokumentation Mangler dokumentation Under opbygning 5 ++ Produktivitet, Kvalitet; vækstrate 5,9 Hjemme blandings anlæg mulighed for iblanding af egne foderemner som mais, lupin etc.proteinafgrøder skal toastes TKr for 10m3 Mangler dokumentation Mangler dokumentation 4 * produktivitet; gødningsudnyttelse 5,1 Flytbare intelligente hønsehus Ved holdskifte flyttes hus til nyt areal, video, autonom kørende, foder og vand tildeling, høns kan bruges til renholdelse af frugtplantager ukendt bedre areal udnyttelse, mere arbejde,højere salgsværdi til rådighed 4 ++ Produktivitet 5,11 Automatisk vægt og staldstyrings computer I stalden monteres vægte. Dyrene sætter sig selv og computeren beregner gennemsnitsvægt + + Vægt; 5-8 TKr. Styring; 15 Tkr forventes stor produktionsstigning 10% produktionsstigning (mindre staldtid for kyllinger) til rådighed Produktivitet, sikkerhed; dødelighed 5,12 Rovdyrsikret hegn Ved sensorrvision og skræmme sekvens (lyd, lys) Tkr for hver 200 m, evt + 5 Tkr for solfanger Formindsker svind 1-2% til rådighed 5 +

7

8

9

10

11

12

Innovationshøjde (++, +, -) Pris pr. stk./anlæg/enhed

Innovationshøjde (++, +, -) Pris pr. stk./anlæg/enhed Kategori Tilsigtet effekt Teknologi Innovationsindhold Øko. vs. konv. relevans (++, +, -) Innovationshøjde (++, +, -) Pris pr. stk./anlæg/enhed Effekt, relativ Effekt, absolut Status ØUV indeks (1-10)

Læs mere

Innovationshøjde (++, +, -) Pris pr. stk./anlæg/enhed

Innovationshøjde (++, +, -) Pris pr. stk./anlæg/enhed Tilsigtet effekt Teknologi Innovationsindhold Øko. vs. konv. relevans (++, +, -) Innovationshøjde (++, +, -) Pris pr. stk./anlæg/enhed Effekt, relativ Svin_søer Arbejdslettelse (fysisk) 1,1 Bedre hytter/behusning

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Belastningen

Læs mere

Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug

Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug Mange forbrugere vil gerne have mælk fra køer, der går på græs. Afgræsning kan også være af stor værdi for kvægbruget, hvis en række betingelser er opfyldt;

Læs mere

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Kathrine Hauge Madsen og Lars Egelund Olsen, Videncentret for Landbrug, Økologi, Højbakkegård d. 21. maj 2014 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug Dato: 29. 07. 2013

DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug Dato: 29. 07. 2013 Faglig redegørelse og teknologiliste 2013 til brug i forbindelse med ordningen vedrørende tilskud til investeringer i nye teknologier på økologiske bedrifter DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

REGULERING AF UKRUDT. Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl

REGULERING AF UKRUDT. Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl REGULERING AF UKRUDT Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl Forebyg at ukrudtet tager overhånd Undgå at ukrudtet spredes fra pletter rundt på markerne ved f.eks. jordbearbejdning

Læs mere

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Henrik B. Møller Aarhus Universitet, DJF Nyt forskningsanlæg på Foulum Aarhus universitet giver enestående muligheder for forskning i biogas

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium 54 Tabel 4 Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium Tabellen opstiller normer for produktionen af kvælstof, fosfor og kalium i husdyrgødning. Normerne er inddelt efter husdyrart, staldtype

Læs mere

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren.

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Demonstrationsprojekt 1. Projektets titel Reduceret miljøbelastning med introduktion

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Klimahandlingsplan 2012

Klimahandlingsplan 2012 Klimahandlingsplan 2012 KROGHSMINDE Lisbeth Arnbjerg & Jens Krogh Tarpvej 15 Strellev Denne klimahandlingsplan Denne klimahandlingsplan er en aftalt plan mellem konsulent og landmand om, hvad landmanden

Læs mere

Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus?

Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus? Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus? Dr. Kurt Möller Institute of Crop Science Plant Nutrition Universität Hohenheim (Oversat til dansk

Læs mere

N O T A T. Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer

N O T A T. Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer November 2011 N O T A T Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer på græs I forbindelse med GUDP-projektet Teknik til afgræsning har Økologisk Landsforening interviewet

Læs mere

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012 FlexNyt Indhold Heste i trafikken Stubharvning og jordbearbejdning i efteråret samt jordbearbejdningsreglerne i efteråret Kvikbekæmpelse efter høst Høj pris på protein og hvad så? iphone-apps til håndtering

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser.

Læs mere

Økologerne tager fat om den varme kartoffel

Økologerne tager fat om den varme kartoffel Landbrug og klima : Økologerne tager fat om den varme kartoffel Udgivet af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening, ICROFS, Kalø Økologiske

Læs mere

Mød de dygtigste. Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål

Mød de dygtigste. Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål Mød de dygtigste Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål Brug en eftermiddag sammen med en landmand, der har styr på både økologi og økonomi. Se det i praksis. Stil de frække spørgsmål. Test din viden

Læs mere

Sådan fødes nye produkter hos Kongskilde

Sådan fødes nye produkter hos Kongskilde Sådan fødes nye produkter hos Kongskilde Navn: Funktion: Anker U. Glerup Produkt chef for jord. Plove Såbeds- og stubharver - radrensere Fræsere Rotorharver Såmaskiner - gødningsspredere Baggrund : Tidligere.

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Kruset skræppe. FORSIDEN > Landmand > Projekter > Rodukrudt > Rodukrudt-typer : Fri for rodukrudt. Fri for rodukrudt BESKRIVELSE AF RODUKRUDT:

Kruset skræppe. FORSIDEN > Landmand > Projekter > Rodukrudt > Rodukrudt-typer : Fri for rodukrudt. Fri for rodukrudt BESKRIVELSE AF RODUKRUDT: MENU - LANDMAND Landmandsforsiden Landmands nyheder Avisen Økologisk Jordbrug Fagligt Team OMLÆGNINGSTJEK Projekter Fokusområder Foderformidlingen Kalender FAGLIGE TEMAER Bliv medlem Politisk kommentar

Læs mere

Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene

Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene Richard de visser Gartnerirådgivningen A/S Kløvergræs eller lucerne i sædskiftet Forbedre jordstruktur og jordens frugtbarhed Kvælstofkilde fra ikke-husdyrbrug

Læs mere

Svineproducent Torsten Troelsen, Herning

Svineproducent Torsten Troelsen, Herning Svineproducent Torsten Troelsen, Herning Uddannet landmand, merkonomfag Købte gården i fri handel 1. juni 2002 275 søer + slagtesvin, 96 ha og 1 ansat 2.800 m2 under tag Leveregler 1. Det er fint at vide,

Læs mere

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion PLANTEPRODUKTION: Det er muligt fremadrettet at få andre datoer som omlægningsdato for marker end den 1. i måneden. Du

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Dan Gødning. Behold kvælstoffet i marken!

Dan Gødning. Behold kvælstoffet i marken! Dan Gødning Behold kvælstoffet i marken! Råvareforsyning og produktion Sortiment Kvælstoftab Agrotain Anbefalinger vedr. udbringning Opbevaring Hjemmeside Hvordan produceres gødning I Gas 450 C 200 atm

Læs mere

En statusopgørelse og beskrivelse af nutidens landbrug samt de emissioner, der er knyttet til de nuværende landbrugssystemer i Danmark

En statusopgørelse og beskrivelse af nutidens landbrug samt de emissioner, der er knyttet til de nuværende landbrugssystemer i Danmark En statusopgørelse og beskrivelse af nutidens landbrug samt de emissioner, der er knyttet til de nuværende landbrugssystemer i Danmark Workshop 25-3- 2014 En kort beskrivelse af landbruget nu og 30 år

Læs mere

Information fra stambogskontoret - heste

Information fra stambogskontoret - heste FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Information fra stambogskontoret heste God overvintring af græs Forstå reglerne om rådighed

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering Forord I fremtiden bliver det mere aktuelt at anvende eget korn på bedriften.

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

HP-Pulp Fremtidens foder nr. 1 Nem håndtering.

HP-Pulp Fremtidens foder nr. 1 Nem håndtering. HP-Pulp på tre måder. HP-Pulp i silo absolut laveste pris! Du får HP-Pulp til den billigste pris når du ensilerer i plansilo. Du får desuden et foder som er let at pakke og som har en enkel og rationel

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Produktion af sukker baseret på sukkerroer har en meget lille udbredelse. Alt overvejende anvendes importeret rørsukker i den økologiske fødevareproduktion. Dyrkning af økologiske

Læs mere

Vil du være et hak bedre?

Vil du være et hak bedre? Vil du være et hak bedre? Plantebeskyttelse - med omtanke EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor IPM (integreret plantebeskyttelse) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

Opbevaring og formaling af korn.

Opbevaring og formaling af korn. Opbevaring og formaling af korn. Henning Sjørslev Lyngvig Maskinkonsulent, Videncentret for Landbrug Planteproduktion & Michael Holm Chefforsker, Videncenter for Svineproduktion L & F Hvilken opbevaringsform

Læs mere

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 Velkommen til staldseminar 2013 Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 VSP s bud på udviklingen af den danske svineproduktion Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 04.06.2013 Docuwise / 1234567890 Indsæt

Læs mere

IKT anvendelse og potentialer på 11 bedrifter. Jens Peter Hansen, Videncentret for Landbrug

IKT anvendelse og potentialer på 11 bedrifter. Jens Peter Hansen, Videncentret for Landbrug IKT anvendelse og potentialer på 11 bedrifter. Jens Peter Hansen, Videncentret for Landbrug Som led i aktiviteterne i demonstrationsprojektet Målrettet rådgivning ved brug af kommunikationsteknologier

Læs mere

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Følgende eksempel fortæller om en mark på Risgård i Skals. Jordtypen er en JB 1 jord, altså let sandjord. Marken har ikke haft besøg af en plov siden år 1999/2000.

Læs mere

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Jan Baunsgaard Pedersen, BJ-Agro Høje udbytter I melkartofler der får du som regel det udbytte du fortjener Udbyttet afhænger af en lang række faktorer. Jo flere

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Jannik Toft Andersen 23. Februar 2010 Om Aktivitetsmatricen Udgangspunktet

Læs mere

Innovative løsninger til fremtidens landmand. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer marts + april. www.dlg.

Innovative løsninger til fremtidens landmand. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer marts + april. www.dlg. Prøv vores nye kundeportal Få en lidt nemmere hverdag ved online foderbestilling og mulighed for gode ter på katalogvarer. www.dlg.dk/kundeportal Tilbud og aktuelle varer marts + april Innovative løsninger

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014

TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014 TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014 Madrasser er yt vi vil have sand Konsulent Inger Dalgaard, Videncentret for Landbrug, Kvæg Erstat madrasser med sand og opnå sundere køer og højere ydelse. Skiftet fra madras

Læs mere

FarmTest. FarmTest. Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder. Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder

FarmTest. FarmTest. Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder. Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder Maskiner og planteavl nr. 75 2007 FarmTest Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder Maskiner og planteavl nr. 75 2007 FarmTest Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder Tidlig

Læs mere

Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE. Trådløst sensor system fra WEBStechh

Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE. Trådløst sensor system fra WEBStechh rnet d e j t s Tre k nyhe me Agro 2010 Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE Trådløst sensor system fra WEBStechh Vi introducerer... SensSilage

Læs mere

Trådløse sensorer til lager og proces overvågning

Trådløse sensorer til lager og proces overvågning Trådløse sensorer til lager og proces overvågning Margrethe Høstgaard Global Sales Support, Cand. Agro., MBA Ole Green opfinder og grundlægger af WEBSTECH - med sensorenheder til ensilage Gns. tab af ensilage

Læs mere

Græsmarker til heste og ponyer

Græsmarker til heste og ponyer Græsmarker til heste og ponyer Dyrkningsvejledning Jordbund Græsser trives på alle jordtyper, men ikke alle arter er lige velegnede overalt. På de fleste almindelige jorder er rajgræsserne og rajsvingel

Læs mere

Undgå Gult Kort. Kongres for Svineproducenter 2011 Gerben Hoornenborg, Dyrlæge, Vet-Team Ole Lund, konsulent LMO

Undgå Gult Kort. Kongres for Svineproducenter 2011 Gerben Hoornenborg, Dyrlæge, Vet-Team Ole Lund, konsulent LMO Undgå Gult Kort Kongres for Svineproducenter 2011 Gerben Hoornenborg, Dyrlæge, Vet-Team Ole Lund, konsulent LMO Formål med manualen: Samle viden og erfaringer Enkelt og anvendeligt Fokus på diarré hos

Læs mere

Landbrug og Gartneri. Indholdsplan 2015-2016 Landbrug og Gartneri

Landbrug og Gartneri. Indholdsplan 2015-2016 Landbrug og Gartneri Linjens Formål: at eleven bidrager til fællesskabet og opnår viden om, at den enkeltes indsats er nødvendig og værdifuld. at eleven udvikler viden og forståelse for linjens betydning for forholdet mellem

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrugv Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

BoPil transponder-system (ESF)

BoPil transponder-system (ESF) BoPil transponder-system (ESF) BoPil transpondere - optimal foderkontrol og management af drægtige søer. Velafprøvet * Brugervenligt * Yderst driftssikkert Egenskaber ved BoPil s transpondere Foder: Fodring

Læs mere

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Slutrapport for græsrodsprojektet Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Gartneriet Vestjysk Krydderurter ApS Aksel Bruun, Mosebyvej 49, Mejrup 7500 Holstebro Journal

Læs mere

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA Demeter Classic CS Kongskilde Demeter Classic er en traditionel hjulsåmaskine med en arbejdsbredde på 3.0 og 4.0 m. Såmaskinen kan bruges alene eller i kombination med

Læs mere

LEAN og logistik på foderlager og ved fodring

LEAN og logistik på foderlager og ved fodring LEAN og logistik på foderlager og ved fodring Fodringsdagen 7.9.2010 Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup Tlf.. +45 3026 1500 post@susannepejstrup.dk LEAN Slank trimmet Samlebåndet effektiviserer på den

Læs mere

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg Foderomkostning pr. kg EKM 2 % højere på bedrifter med AMS vs. andre Foderomkostningerne pr. kg mælk produceret på bedrifter

Læs mere

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvor meget skal jeg byde? Kan de historisk resultater opretholdes? Afgrøde Maskiner

Læs mere

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin?

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Alle husdyr skal have grovfoder I det økologiske husdyrhold skal dyrene have adgang til grovfoder. Grovfoderet skal ikke udgøre en bestemt andel af

Læs mere

Sensorerne: SMART Madrassen er udbygget med én eller flere sensorer, som har kapacitet til at måle og sende informationer omkring:

Sensorerne: SMART Madrassen er udbygget med én eller flere sensorer, som har kapacitet til at måle og sende informationer omkring: Produkt navn: SMART Madrassen: Louisiane SMART og Innovative tekniske detaljer: Opfindelsen er en liggemadras (Louisiane komadras eller Pacific vandseng) til malke- eller kødkvæg med indbygget sensor,

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Eksempler på nye lovende værdikæder 1

Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Biomasse Blå biomasse: fiskeudsmid (discard) og fiskeaffald Fødevareingredienser, proteinrigt dyrefoder, fiskeolie til human brug Lavværdi foder, biogas kystregioner

Læs mere

Inspirationsoplæg: teknologiske muligheder og hvad gør de andre

Inspirationsoplæg: teknologiske muligheder og hvad gør de andre Alders Tsunamien / Bomben Inspirationsoplæg: teknologiske muligheder og hvad gør de andre v. Stefan Wagner, Ingeniørhøjskolen i Århus Pervasive Healthcare Der bliver færre unge Færre i sundhedsvæsenet

Læs mere

Host, lort og hale på rette sted

Host, lort og hale på rette sted Host, lort og hale på rette sted Joachim Glerup Andersen LMO Søften Præsentation Rådgiver omkring klima og ventilation i slagtesvin, smågrise og sostalde. Er på/fra staldgangen. Turbo på slagtesvin, vækstmanagement

Læs mere

Idekatalog FarmTracking

Idekatalog FarmTracking Idekatalog FarmTracking FarmTracking Hvad er formålet? Projektet har til formål at give landmanden information og beslutningsstøtte på rette sted og tidspunkt. Dette ved at udnytte eksisterende data sammenholdt

Læs mere

Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle

Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle Mejetærskerspild?? Dryssespild Skærebordsspild Tærskespild rystere/rotor/solde - Hvad kan accepteres? - Betyder det noget?

Læs mere

Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi

Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi Få det optimale ud af dit hjemmeblanderi Peter Mark Nielsen, LMO Tommy Nielsen, VSP Program Systematik i blandeladen Få anlægget til at køre optimalt Formalingsgrad Opblanding af antibiotika Lovgivning

Læs mere

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø 60 års erfaring i hele Europa - 40 faste medarbejdere inkl. service i Hedensted Nymontage via eksterne firmaer i sæsonen (40-60 personer) - Omsætning

Læs mere

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt 26-02-2015 MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt Svinerådgiver Jakob Nielsen, Gefion Driftsleder Lars Frederiksmose, I/S Nordahl I/S NORDAHL ALLAN OG CHRISTIAN NORDAHL 650 søer 7 kg 400 søer 30

Læs mere

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren?

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? 1. SyreN system er bygget til eftermontage på en gyllevogn. Der er ganske enkelt ikke andre steder hvor den kan sidde. 2. For at undgå at

Læs mere

Rådgivning hvor 1+1 =3. Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord

Rådgivning hvor 1+1 =3. Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord Rådgivning hvor 1+1 =3 Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord Emner Præsentation af bedriften Baggrund for deltagelse i grovfoderskolen Arrondering Mål og handlingsplan for grovfoderproduktion

Læs mere

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå v/ Jens J. Høy, AgroTech Der er i 2010 gennemført registreringer og målinger i forbindelse med høst og opbevaring af græs fra lavbundsarealerne langs Nørreå, billede

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus

Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus Handlingsplaner Enkeltstående tiltag Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus 1. Afdække forbedringsmuligheder (stald, foderlade, mark, finansiering) 2. Synliggøre det økonomiske potentiale ved tiltag

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Af Lisbeth Mogensen 1, Troels Kristensen 1, Søren Krogh Jensen 2 og Karen Søegaard 1 1 Institut

Læs mere

STRATEGI FOR KØB OG IMPLEMENTERING AF AUTOSTYRING OG GPS UDSTYR

STRATEGI FOR KØB OG IMPLEMENTERING AF AUTOSTYRING OG GPS UDSTYR STRATEGI FOR KØB OG IMPLEMENTERING AF AUTOSTYRING OG GPS UDSTYR V/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen HVAD VIL VI OPNÅ? Økonomi eller andre argumenter? 50 1 Dagsorden Hvilke muligheder er der på markedet

Læs mere

Dansk Kvæg Kongres 2009 Fleksible staldsystemer til kødkvæg Helge Kromann Bygningskonsulent kvægstalde

Dansk Kvæg Kongres 2009 Fleksible staldsystemer til kødkvæg Helge Kromann Bygningskonsulent kvægstalde Dansk Kvæg Kongres 2009 Fleksible staldsystemer til kødkvæg Helge Kromann Bygningskonsulent kvægstalde Fleksible staldsystemer til kødkvæg Billigt Funktionelt Kan begge dele lade sig gøre? Fleksible staldsystemer

Læs mere

Risikostyring på svinebedrifter

Risikostyring på svinebedrifter Risikostyring på svinebedrifter v/ Trine Leerskov, Driftsøkonomikonsulent Og Niels Sloth Larsen Svineproducent Hvad er risiko Risiko er forhold der kan hindre realiseringen af bedriftens strategiske mål

Læs mere

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein og Limousine x Holstein krydsnings og - i et græsbaseret produktionssystem Arne Munk 1, Mogens Vestergaard 2 og Troels Kristensen 2 1 Videncentret for

Læs mere

Bedre mavesundhed. Lisbeth Jørgensen, projektchef, VSP & Elisabeth Okholm Nielsen, chefforsker, VSP. Kongres for svineproducenter i verdensklasse 2014

Bedre mavesundhed. Lisbeth Jørgensen, projektchef, VSP & Elisabeth Okholm Nielsen, chefforsker, VSP. Kongres for svineproducenter i verdensklasse 2014 Bedre mavesundhed Lisbeth Jørgensen, projektchef, VSP & Elisabeth Okholm Nielsen, chefforsker, VSP Kongres for svineproducenter i verdensklasse 2014 Mavesår på dagsordenen Topmøde Dyrevelfærd Pattegriseoverlevelse

Læs mere

Trykskader forårsaget ved gylleudbringning

Trykskader forårsaget ved gylleudbringning Trykskader forårsaget ved gylleudbringning Hvad betyder dæktryk, antal overkørsler samt de forskellige maskinstørrelser? Seniorforsker Per Schjønning Aarhus Universitet, Inst. f. Agroøkologi Temadag: Optimal

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

Miljø og økonomi græspleje. GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject

Miljø og økonomi græspleje. GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject Miljø og økonomi græspleje GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject Hvorfor fokusere på boldbaners miljøforhold? Hvilke miljøforhold er de vigtigste? Kortlægning Miljømæssige

Læs mere

MILJØTEKNOLOGI. Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015. Husdyr og Miljø

MILJØTEKNOLOGI. Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015. Husdyr og Miljø MILJØTEKNOLOGI Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015 Husdyr og Miljø Oplægget omhandler Hvilke hovedområder ydes der til i 2015 Hvad er betingelserne for at komme i betragtning Hvordan prioriteres ansøgningerne

Læs mere

Dansk produceret protein Plantekongres 2014. Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller

Dansk produceret protein Plantekongres 2014. Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller C Dansk produceret protein Plantekongres 2014 Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller Fra jord til bord I dag ~1.000 ha konv. hestebønner I morgen? Side 2 Hestebønner i svinefoder Hvorfor er det interessant?

Læs mere

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Den gunstige effekt af kløvergræs i sædskiftet afhænger meget etableringen kløvergræsset, og det kommer bl.a. an på valg af efterafgrøder og gødskningsstrategi

Læs mere

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre DAN-CORN A/S Mimersvej 5 DK-8722 Hedensted Tel +45 75 68 53 11 Fax +45 75 68 54 70 www.dancorn.com Dan-Corn giver dig: Sund Investering:

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Separerer din gylle og få rigtig mange fordele

Separerer din gylle og få rigtig mange fordele Separerer din gylle og få rigtig mange fordele Landbrug Slagteri Biogas Papir Landbrug med høj dyre koncentration og for lille areal til udbringning af gylle, har store problemer med at opfylde diverse

Læs mere

Landbrugsdata anvendelse og faldgruber

Landbrugsdata anvendelse og faldgruber Landbrugsdata anvendelse og faldgruber Af Inge T. Kristensen, Jordbrugsproduktion og Miljø, Danmarks Jordbrugsforskning Lars Bjørn Hansen, Miljø- og Naturteknolog, Rambøll Omar Christian Thomsen, projektchef,

Læs mere

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab Landmandsvejledning En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab & Dorte Ruge Af Søren Breiting & Dorte Ruge Vejledning til landmand Forord Denne

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere