Dansk Blåkvæg. Dansk Blåkvæg Danish Blues. Forår i Blåkvægs tegn. Nyhedsbrev 28. Tag nyhedsbrevet med til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Blåkvæg. Dansk Blåkvæg Danish Blues. Forår i Blåkvægs tegn. Nyhedsbrev 28. Tag nyhedsbrevet med til"

Transkript

1 Dansk Blåkvæg Nyhedsbrev 28 Tag nyhedsbrevet med til årsmødet. I AVLERTIMEN ser vi på nogle af tabellerne I dette nummer: BLÅs ledelse 2 Status kejsersnit 2 Krydsningsindeks 3 Vej dine kalve 4 Årsmøde Dagsorden gener. 6 Hos Cogent 7 Vinterfrakker 11 Mælk ud. opdræt 12 Insemineringstyre 13 Dyrskuer Krydsningsdata 22 Individprøve Medlemmer 23 Stemningsbilleder 25 Insemin. statistik 26 Otte 6 ere 26 Årsmøde og generalforsamling Kr. Himmelfartsdag, torsdag den 14. maj 2015 Dansk Blåkvæg Danish Blues Forår i Blåkvægs tegn Det helt rigtige forårsvejr lader stadig vente på sig her i Nordvestjylland. Vi savner 2cifferede temperaturer. Derfor er græsset ikke groet ret meget, men når der kommer gang i det, skal vi til en af vores højtidsdage, nemlig udbinding af vores dyr (for os der har dem på stald hele vinteren). Jeg taler ikke kun på egne vegne. Forleden dag besøgte næsten en kvart million mennesker en række gårde for at se øko-køerne blive lukket på græs. Vores Årsmøde står lige for døren. Det plejer at være en rigtig hyggelig dag med vores Avlertime, den ordinære generalforsamling, men ikke mindst et rigtigt hyggeligt samvær og lidt godt mad. I år er det sådan, at dem, der ikke går så meget op i det faglige har mulighed for en tur på Hjerl Hede der er fri adgang, mens vi holder avlertime og generalforsamling. Jeg håbr at se mnage af vores medlemmer til vort Årsmøde. Salg af blåkvægssæd til krydsningsproduktion fortsætter med at sætte nye rekorder. Pr. 1. april 2015 er der de seneste 12 måneder solgt over strå. Med det store sædsalg er der oplagt at tappe flere danske tyre. I år har vi planlagt at tappe seks tyre (en afprøvet tyr + fem ungtyre). Sideløbende køber vi sæd af en del udenlandske ungtyre, og det skulle gerne øge vores muligheder for at finde de næste toptyre til krydsningsbrug. Men sammen med det store sædsalg har Vikings konkurrenter også sat mere fokus på at sælge blåkvægssæd. Den hårde konkurrence presser sædpriserne. I fremtiden skal vi nok indrette os efter en mindre avance på salg af sæd. Inden længe starter årets dyrskuesæson. Jeg håber, vores medlemmer bakker op om de lokale dyrskuer. Det er en helt unik mulighed for god reklame for vores race og en oplagt lejlighed til at komme i snak med andre om Blåkvæg og ad den vej få aflivet nogle af de myter, der fortsat er om kælvningerne. Vi er i bestyrelsen altid klar til at komme med gode råd om det at udstille. Vi i bestyrelsen bestræber os på at møde op på de skuer, hvor der udstilles Blå dyr. Til Landsskuet håber vi på rigtig god opbakning med dyr i år. Sidste år havde vi en rigtig god udstilling, men vi håber på endnu flere dyr i år. Det er nogle rigtig hyggelige dage med en masse socialt samvær. De sidste par år har vi haft fællesspisning fredag aften, hvor både udstillere og medlemmer, der besøgte skuet den dag, deltog. Vi gentager naturligvis den gode tradition i år, og vi håber, at medlemmer, som ikke udstiller, overvejer at besøge Landsskuet fredag og deltage i det fælles samvær fredag aften. Blåkvæg Danmark betaler også i år omkostninger for tilmelding og transportomkostninger til og fra skuet for de Blå dyr. Fremtiden for Dansk Blåkvæg står og falder fortsat med, at vi har styr på frekvensen af kejsersnit. Derfor, og det gælder ALLE: Vær sikker på, at de drægtige køer har det rette ("beskedne") huld og er i god kondition til at kælve. Bestyrelsen har startet en snak om, i hvilken retning, vi skal udvikle Dansk Blåkvæg. Hvad er din holdning? Det er et vigtigt emne, som vi bliver nødt til at forholde os til, og det kommer nok til at fylde del i den nærmeste fremtid. Med det vil jeg ønske alle et fortsat godt forår og en god sommer. Forhåbentligt ses vi til Årsmødet og på sommerens dyrskuer. Tilmeld dig hos Holger Bolvig Udgiver: Blåkvæg Danmark Redaktør: Mogens Stendal Blåkvæg Danmarks nye hjemmeside er nu lavet. Vi skal i gang med at lægge tekst ind!

2 Procent Side 2 Bestyrelse mm. i Blåkvæg Danmark pr. april 2015 Bestyrelse Navn Telefon Formand Lars Thede Næstformand Per Glerup Bestyrelsesmedlem Niels-Christian Thomsen Bestyrelsesmedlem Thomas Routh Bestyrelsesmedlem Kent Falk Suppleant (tilforordnet) Daniel Emil Bjerregaard Kasserer Mathias Thede Sekretær Holger Bolvig Nielsen Redaktør og rådgiver Mogens Stendal Status for kejsersnit på renracede Blå køer Af Mogens Stendal, Kælvningsforløb, År % lette % vanskelige % kejsersnit I 2005 tog vi skeen i den anden hånd og målrettede indsatsen mod færre kejsersnit hos Blåkvæg. Det var det år, vi indførte forbuddet mod løbning eller inseminering af Blå kvier med en Blå tyr. Det hjalp, og det er med stor tilfredshed, bestyrelsen konstaterer, at det kun er undtagelsesvist, at en Blå kvie skal have en ren Blå kalv! De seneste syv år har frekvensen af kejsersnit uden afbrydelse ligget under Justitsministeriets, Det dyreetiske Råds samt landboorganisationernes krav fra 1998 om højest 10 procent kejsersnit. Men med de få kælvninger om året (godt 100 Blå hundyr, der kælver) skal der ikke meget til, før statistikken går den gale vej! Vi skal hele tiden og til enhver tid have stort fokus på kælvningsforløbet hos vore renracede kvier og køer. De bedste, gode og effektive råd er fortsat: 1. Lad være at foretage forebyggende kejsersnit 2. Kælvedyr skal være i moderat foderstand 3. Undgå lange kælvningsintervaller 4. Giv kælvedyr mulighed for god motion 5. Anvend insemineringstyre/foldtyre med højt avlsværdital for Fødsel eller tyre med X-indekser og mange levendefødte kalve samt gode tal for kælvningsforløb.

3 Dansk Blåkvæg I Vision og Mission for Blåkvæg Danmark har bestyrelsen fastsat pejlemærker for det fremadrettede arbejde med Dansk Blåkvæg. Vision Mindst 75 procent af kødkvægssæd, anvendt til inseminering af malkekøer i Danmark, skal inden udgangen af 2015 være sæd af blåkvægstyre. Mission Blåkvæg Danmark vil skaffe den genetisk bedste og samtidigt den billigst mulige sæd af danske og udenlandske blåkvægstyre til brug for såvel krydsning på malkekøer som til renavl. Formålet er at sikre mælke- og slagtekalveproducenter den bedste økonomi ved produktion af slagtekalve samt at udvikle den danske bestand af Blåkvæg til en effektiv, økonomisk race med vægt på fortsat lettere kælvninger af såvel krydsnings- som renracede kalve. Krydsningsindekser (X-indekser) for kødkvægstyre Af Mogens Stendal, SEGES i Skejby beregner X-indekser to gange om året, i maj og i november. Det er sket siden november SEGES har defineret nogle krav for at en races tyre kan få beregnet S-indekser, og for at den enkelte tyr af disse racer får offentliggjort X-indekser. En races tyre kan få X-indekser, når: Mindst 10 tyre har mindst 20 stk. født afkom i mindst tre besætninger og mindst fem slagtede kalve. Tyre, der opfylder disse krav, udgør racens base Hver tyr skal have mindst 100 stk. født afkom i mindst 10 besætninger samt mindst 25 stk. slagtet afkom fra mindst 10 besætninger Ved at korrigere racens base for raceforskelle, kan tyrene sammenlignes på tværs af racer (dette er i modsætning til de generelle avlsværdital, hvor dyrene kun kan sammenlignes inden for racen). Information for den enkelte kalve bliver korrigeret til en standardkalv, hvilket er en tyrekalv med en Holstein mor og slagtet ved en alder af 365 dage. I beregningerne indgår krydsningsafkom med Blå, Limousine eller Simmental far og en Holstein- eller Jerseyko som mor. Kun afkom fra malkekøernes 2. eller senere kælvning indgår. Resultaterne for afkom efter den enkelte tyr er i første omgang blevet udtrykt i økonomiske værdier eller andre enheder, der i første omgang kan gøre det lidt vanskeligt at tolke resultaterne. Vi har imidlertid opfordret SEGES til at udtrykke resultaterne med et gennemsnit på 100 for den enkelte egenskab med en såkaldt standardiseret spredning på 10 enheder. Dette er præcist på den måde, de velkendte avlsværdital bliver præsenteret, og som de fleste er fortrolige med. Herved kan resultaterne for X-indekserne nemt forstås af alle.

4 Side 4 HUSK at veje alle dine kalve Af " Mogens Stendal, Mælkeproducenter deltager i ydelseskontrollen og får derved sikre oplysninger om den enkelte ko præstationer. Uden en høj, stabil mælkeydelse gennem hele laktationen har en malkeko ingen fremtid i besætningen. En ammeko skal også kunne malke. Koens evne til at give mælk måler vi ved at se på kalvens tilvækst, i det vi registrerer kalvens vægt ved fødsel, 200 dage og 365 dage. De lovpligtige er: 1. Ind og udgang i besætningen 2. Fødselsdato samt kalvens CKR-dyrenummer 3. Kalvens køn og mor. De frivillige er: 1. Kælvningsforløb 2. Kalvens tilstand 3. Kalvens størrelse 4. Kalvens vægt. Vægt ved fødsel sker på selve dagen og er nem at foretage, når du alligevel har fat kalven for at sætte øremærker i. Med hensyn til vejning ved 200 dage og 365 dage er Edb-programmerne for kødkvæg lavet sådan, at du har en margin på 60 dage til hver side til at foretage den aktuelle vejning. Programmet korrigerer så automatisk vægten til 200 eller 365 dages vægten. Men den registrerede vægt bliver naturligvis mere korrekt, jo tættere vejningen sker på dagen for 200 eller 365 dages alderen. Blåkvæg Danmark vil meget, meget gerne, at alle også bidrager med de frivillige registreringer i forbindelse med en fødsel. I figuren kan du blandt andet se, på hvilke delindekser, at vejetallene får indflydelse. Figuren viser også, hvilke andre vigtige registreringer, der bidrager til beregning af avlsværditallene. Jo flere registreringer, des sikrere avlsværdital. Des bedre kan vi alle gennemføre avlsarbejdet. Forældreskabsbestemmelse af tyren Forlang altid en bekræftet forældreskabsbestemmelse ved køb af tyr måske også af hundyr!. Og få den lavet, hvis du bruger en af dine egne tyre. Tjek, inden du bruger tyren, at den har en 3-leddet stamtavle. Nogle registreringer er lovpligtige, nogle er frivillige. Hvis kalven ikke er et resultat af en inseminering, er det vigtigt, at du får registreret start og slut på løbeperioden, hvor den foldtyr har gået sammen med de aktuelle hundyr. Så kommer faderen automatisk på stamtavlen fra kalvens fødsel..

5 Side 5 Årsmøde og generalforsamling 2015 Bestyrelsen for Blåkvæg Danmark har hermed fornøjelsen at invitere alle medlemmer til årsmøde og til ordinær generalforsamling Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 14. maj 2015 i Vestjylland (syd for Holstebro). Dagens program ser sådan ud: Klokken 1030 Klokken 1130 Klokken 1230 Brunch i Restaurant Skyttegården, Hjerl Hede, Hjerlhedevej 14, 7830 Vinderup Avlertime i Restaurant Skyttegården. Ledsagere og andre kan besøge Hjerl Hede Ordinær generalforsamling i Blåkvæg Danmark i Restaurant Skyttegården, efterfulgt af let forfriskning Besætningsbesøg hos Henrik Jeppesen, Hoager, og Thomas Routh Jakobsen (medlem af bestyrelsen) Klokken 1800 Bedriftsbesøg hos Jesper Hedegaard, Borbjerg ved Holstebro. Cirka 300 fedekalve på stald, heraf en del krydsninger mellem Blåkvæg og Holstein Middag på Restaurant Skyttegården. Blåkvæg Danmark er vært Klokken 1930 (senest) Årsmødet 2015 er forbi. Skyttegården. Stuehuset er bygget omkring 1800-tallet. Laden er fra ca. 1850, og udhuset er fra slutningen af 1700-tallet. Gården er med sine hvide striber, der adskiller bindingsværket fra de gulkalkede mure, typisk for egnen. På laden ses en såkaldt stokmølle, der stammer fra Hulsig. Møllen har trukket på gårdens kværn og hakkelsemaskine. Herregårdsskyttens væsentligste opgave bestod i vildtpleje på godsets jorder samt at levere det fornødne vildt til godsets husholdning. I bynære skove havde skovens personale ofte en bifortjeneste ved at drive taktørsted, hvor folk kunne spise den medbragte mad og købe kogende vand til kaffen. Skyttegården blev opført på Hjerl Hede til åbningen af Skovmuseet i Bygningerne er nu indrettet til restaurant.

6 Side 6 Ordinær generalforsamling 2015 Bestyrelsen for Blåkvæg Danmark har hermed fornøjelsen at indkalde til foreningens ordinære generalforsamling 2015 Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 14. maj 2015 klokken 1230 i Restaurant Skyttegården, Hjerlhedevej 14, 7830 Vinderup Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning fra bestyrelsen og eventuelt beretning fra nedsatte udvalg til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse 4. Fastsættelse af kontingenter for det kommende år 5. Indkomne forslag 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen På valg er: Per Glerup, Thomas Routh og Niels-Christian Thomsen 7. Valg for 1 år af en suppleant til bestyrelsen På valg er: Emil Bjerregaard (modtager ikke genvalg) 8. Valg for 1 år af to folkevalgte revisorer og 1 folkevalgt revisorsuppleant På valg som revisorer er: Ole Amstrup og Poul B. Sørensen På valg som revisorsuppleant er: Holger Bolvig Nielsen 9. Eventuelt. På bestyrelsens vegne Tilmelding til Årsmøde 2015 Tilmeld dig årsmødet 2015, herunder den ordinære generalforsamling Kr. Himmelfartsdag, torsdag den 14. maj hos Blåkvæg Danmarks sekretær, Holger Bolvig Nielsen: Det reviderede regnskab 2014 udleveres på generalforsamlingen. Ønsker du regnskabet tilsendt inden generalforsamlingen, kan du rekvirere det hos Mogens Stendal tlf eller På telefon

7 Side 7 Lynvisit hos britiske samarbejdspartnere Af Mogens Stendal, avlsrådgiver, Med det stadig stigende forbrug af Blå sæd til malkekøer er Blåkvæg Danmark glad for det gode samarbejde, vi har fået med blandt andet to britiske kvægavlsforeninger, Cogent Breeding Ldt. og Norbreck Genetics, hvor vi efterhånden køber megen Blå sæd. Som avlsrådgiver for Blåkvæg Danmark havde de to foreninger inviteret mig til England for understøtte vores samarbejde. Det blev til et hurtigt besøg over tre dage i februar Hos Cogent skulle jeg møde to af deres kødkvægseksperter, Tom Peters og Boomer Birch. Jeg havde mødt Boomer på Landsskuet 2014, hvor han bedømte Highland Cattle og Hereford. Det var her, Cogent og Blåkvæg Danmark første gang talte om at samarbejde. Siden har vi købt en del sæd hos Cogent og det ser ud til at skulle fortsætte. Jeg så en video, der fint fortalte om firmaet Cogent og gav et godt indtryk af deres avlsarbejde med såvel malkekvæg, primært Holstein, og kødkvæg. Via et besøgsrum på 1. sal havde vi et fint overblik over springrummet, hvor tyrene sprang og afgav deres sæd. Her fra havde vi også en fin udsigt over en af tyrestaldene. Tyrene gik i store enkeltbokse, og til hver enkelt tyr var der én bestemt oppasser. Tyr og mand udgjorde et team, hvor de to opbyggede en tæt tillid. Det var altid den pågældende person, der håndterede tyren undtagen, når der skulle foregå noget mindre behageligt. Det kunne være en indsprøjtning eller en gang klovbeskæring. Ved den slags var den personlige oppasser aldrig i nærheden tyren skulle for alt i verden ikke kunne kæde en mindre god oplevelse sammen med den personlige oppasser!! Cogent har i dag omkring 250 tyre, hvor af 74 er af 16 forskellige kødkvægsracer. British Blues udgør den største andel med 24 tyre Jeg landede i Manchester lufthavn en tirsdag aften ved fyraftentide. Tom Peters havde sagt, han ville hente mig i lufthavnen. Og han holdt ord! Flyet fra Billund landede til tiden. Jeg var lige kommet gennem paskontrollen, da en bestemt lyd fra min mobil fortalte mig, at der netop var kommet en SMS. Jeg tænkte det nok: En SMS fra Tom Peters, der skrev, at han stod i ankomsthallen og ventede på mig. Jeg skrev så: Jeg står også i ankomsthallen trykkede på Send og kiggede op. Jeg stirrede lige ind i dette logo: Logo et sad på en vindjakke i brysthøjde. En ung mand havde vindjakken på. Det var Tom Peters! Så kørte vi ellers sydpå for at overnatte i byen Chester, der ligger i nærheden af Cogents nuværende hovedkvarter. Her havde Tom planlagt, at vi skulle starte det faglige program, som han havde forberedt for de næste 1½ døgn. Cogent stor privat kvægavlsforening I området bor Hertugen af Winchester, som ejer temmelig meget jord, og som har haft malkekvæg i mange år. Midt i 90 erne mente hertugen, at der var behov for at sætte mere skub på avlsarbejdet, så han startede sin egen kvægavlsforening i 1995, Cogent. Hos Cogent har man altid været meget målrettede, og virksomheden udviklede sig med gode resultater og er i dag førende i England. I 1999 begyndte Cogent at producere kønssorteret sæd og er i dag førende på verdensplan. Af kendte veterinære årsager kan det nu om dage ikke lade sige gøre for besøgende at komme i staldene på en tyrestation. Sådan er det naturligvis også på Cogent. Detaljer er vigtige Tyrenes foder, strøelse og så videre var gennemtænkt, og der var ikke noget, der forekom tilfældigt. Olivenolie er godt for sædkvaliteten. Tyrene fodres med kraftfoder og byghalm, men strøelsen er canola-halm (raps). Når først man har styr på de større ting, er det i detaljerne, man finder de forskelle, der gør det primære resultat endnu bedre. Hos Cogent drejer det sig ikke kun om en stor sædproduktion, men også sæd af højest mulige kvalitet. Vi var en tur gennem deres sædlaboratorium, og laboratoriechef Marcus Ablanque viste rundt og forklarede. Han var enig i, at man i deres laboratorium i det store og hele behandlede sæden på tilsvarende måde som hos Viking- Genetics; men også kun i det store og hele! Det er fortsat detaljerne, der tæller! I laboratoriet var man ved at demontere en række store maskiner. Det var maskinerne til kønssortering, der skulle skiftes ud til nye og mere avanceret udstyr. Tilbage i 90 erne havde VikingGenetics to danske jerseytyre, DJ Impuls og DJ Zuma, stående hos Cogent i en årrække for udelukkende at producere kønssorteret sæd. Det var inden, VikingGenetics fik eget udstyr til kønssortering. De to tyre var blandt verdens absolut bedste jerseytyre, så alle lande råbte på kønssorteret sæd også danske jerseyavlere. Laboratoriet opsamler sæd 365 dage om året og kører 24 timer i døgnet, Cogent har ansat otte inseminører, men sælger ellers hovedparten af sæd direkte til den enkelte landmand. Afprøvning af Blå tyre Cogent anvender strå, som sælges til 250 mælkeproducenter, som hver køber 25 strå á 40 kroner. Når kalvene bliver født sender Cogent et skema, som landmanden udfylder om oplysning om kælvningsforløb og om kalven, se øverst næste side.

8 Side 8 For hvert udfyldt og returneret skema får landmanden to gratis strå. På grundlag af 150 opgjorte skemaer betegnes tyren som afprøvet. Jeg forklarede Tom Peters og Boomer Birch det nye, danske system med krydsningsindekser. Begge så klart fordelen og sikkerheden i det danske system, og de ser frem til det tidspunkt, hvor deres første tyre får krydsningsindekser i Danmark. Jeg er sikker på, at Cogent vil bruge de danske indekser til at udvælge toptyre og til at markedsføre dem over for britiske mælkeproducenter. Fra venstre: Tom Peters, Graham Brindlee, Boomer Birch Besøg hos mælkeproducenter og Blå avlere Da jeg i 2011 var til internationalt Blå konference i Wales, besøgte vi blandt andet den meget kendte Blå avler, Graham Brindley, der ejer den berømte Bringlee-besætning. Besætningen er især kendt for den berømte avlsko, Bringlee Sandy, som vi i Danmark især kender for dens søn Bringlee Carlos. Sandy er skyllet masser af gange og har i dag 110 stk. registreret afkom i England. 110 stk.!!! Jeg var naturligvis fyr-og-flamme, da jeg hørte, at første stop var Bringlee-besætningen. Men meget har ændret sig siden Antallet af Blå dyr i England er gået en hel del tilbage på grund af den økonomiske situation i oksekødsektoren, og derfor havde Graham Brindlee reduceret sin store Blå besætning til køer. I 2011 havde han Blå køer. Nu malkede han 130 Holsteinkøer, som alle blev insemineret med Blå, idet han ikke havde noget opdræt af Holstein, men indkøbte kælvekvier til at erstatte de køer, der blev udsat. Alle kælvninger foregik om vinteren og kælvningssæsonen var startet, men Graham forventede 100 kælvninger inden for de kommende seks uger!! Men hvad med gamle Sandy?? Koen var jo født tilbage i år 2000, så hun ville nu være 15 år gammel, hvis ellers? Jo, Sandy var her skam endnu. Hun gik sammen med en flok Holstein-køer, og vi fandt hende i en løbegård på cement med smadder/møg, der nåede otte til ti centimer op på mine plastovertræksstøvler. Tom og Boomer valgte at blive på det tørre uden for løbegården, men jeg måtte bare helt tæt på den gamle dame! Bringlee Sandy er måske den meste berømte Blå ko i hele verden, og belgierne har da også købt en af hendes sønner, Bringlee Blackstar, og tappet masser af sæd af den. Tyren har pæne afprøvningsresultater i Belgien. Sandy var nu præget af sin høje alder. Det er flere år siden hun har kælvet. Og hun bliver heller ikke skyllet længere. Hun nyder sit otium. Men den sorte dame havde størrelsen og længden. Det var bestemt en stor oplevelse at se hende endnu en gang. Bringlee Sandy har 110 registrerede sønner og døtre i England. Foto fra 2011, hvor hun var 11 år gammel

9 Side 9 kroner. Fra fastlandet kunne man få dem leveret til kroner. Umiddelbart så denne praksis ud til at fungere udmærket, men jeg forstår godt, at englænderne ind imellem har problemer med at styre smitsomme sygdomme! Endnu en gammel kending i Graymarbesætningen På Royal Welsh Show 2011 det britiske landsskue oplevede vi et fantastisk British Blue skue. Supreme Champion skuets bedste British Blue blev den dengang to år gamle, sorte kvie Graymar Electra, hvis mormor er Bringlee Sandy. Sæsonens første Blå krydningskalve hos Graham Brindley Typisk for Blå krydsninger:, at Tom og Boomer kunne ikke være i fred Graham Brindley solgte alle krydsningskalvene på det lokale marked, når kalvene var tre-fire uger gamle. Han fik cirka kroner for tyrekalve og cirka kroner for kvierne. En ganske god forretning, skulle man mene! Da Tom lavede programmet for mit besøg, vidste han ikke jeg havde været til Royal Welsh Show for 3½ år siden. Men på programmet var et besøg i Graymar-besætningen. Vi så en masse gode køer, blandt andet mødrene til tyrene Graymar Galaxy og Graymar Iceman, som vi har/får sæd af i Danmark. Lige over middag gjorde vi holdt på et marked, Drayton Market. Der var godt nok gang i den. Interessant at se! Masser af publikum og masser af kreaturer. De fleste mennesker kom ikke for at handle men for at få den onsdagens store oplevelse med et fad øl og en bid mad, og ellers en sludder med gode venner. Det bliver godt nok svært at lukke det sidste marked i England!! Dyrene blev solgt på auktion. Der var ikke afsat megen tid til at sælge det enkelt dyr. Men det hele var godt og effektivt tilrettelagt. Der var folk til at få dyrene ind og ud. På en digital skærm kunne publikum se alle tilgængelige data på dyret under hammeren: Identifikation, race, opdrætter, alder, vægt, TB-status med mere Men jeg havde ondt af kalvene! De var læsset tidlig morgen, drevet ind i en boks sammen med lidelsesfæller de aldrig havde set før. Modtagelig for alverdens smitte, læsset på en anden lastbil og kørt et eller andet sted hen. Graymar Electra, Royal Welsh Show 2011 Jeg vidste jo, at Electra skulle være her. Jeg var sikker på, jeg kunne genkende hende, så til sidst måtte jeg spørge ejeren, hvor han gemte den flotte ko. Nåh, men hun var slet ikke her. Hun var i en anden stald tre-fire kilometer væk. Og jo, hvis jeg absolut gerne ville, så kunne vi da godt køre derhen! På læseren virker det måske lidt nostalgisk, når jeg igen må indrømme, at det var en rigtig god oplevelse at gense dette pragtfulde dyr. Det er ellers ikke den type af Blåkvæg, vi interesserer os for til krydsning på malkekøer. Men man må vel godt have lov at begejstres lidt over et så perfekt dyr med en sådan karisma udstråling, ikke sandt? Electra er skyllet flere gange. Der er registreret 14 stk. afkom i England. Embryoner fra Electra koster kroner stykket. Der er indtil nu produceret 40 embryoner. Jo, der er penge i gode avlsdyr. Fra Drayton Market velorganiseret, men stakkels kalve! De fleste mælkeproducenter, vi besøgte, inseminerede stort set 100 procent med Blå. Disse mælkeproducenter indkøbte som regel unge nykælvere. Oftest fra Holland eller Tyskland, da prisen på nykælvere og kælvedyr var blevet for høj i England, hvor prisen typisk var En søn af Electra og med den belgiske tyr, Baron som far, er solgt til Belgien for kroner! Electra er nu 5½ år gammel og har selv kælvet én gang, hvor kalvens far var Waguy. Efter to kommende skylninger er det meningen, Electra skal kælve igen. Ejeren, Mathew Jones, fortalte, at koen vejede kg, og det skal nok passe det er vist mere end godt er (?)

10 Side 10 Norbreck Genetics Efter interessante besøg med Cogent-folkene hos mælkeproducenter og Blå avlere tog Philip Halhead fra Norbreck Genetics over. Vi havde flere interessante besøg hos mælkeproducenter og Blå avlere. Jeg besøgte også Norbreck Farm, hvor Philip Halhead bor, og hvor han har sin 300 ko store Holsteinbesætning samt spændende individer af såvel Holstein-kvier til skylning som dyr af nogle af kødkvægsracerne. Således gik der en håndfuld 1½ års Blå tyre, klar til salg. Graymar Electra i dag, 5½ år gammel, kg Boomer Birch og hans familie er i øvrigt kendte avlere af British Blues, og han har tillagt adskillige dyr, der i sær på dyrskuer har gjort det godt. For et par år siden fik han fingrene i et par Electra-embryoner i forbindelse med nogle økonomiske transaktioner. I august 2014 blev Boomer Jadore født datter af Electra. Boomer har netop solgt Jadore, i øvrigt til en af de avlere, vi besøgte på turen. Pris kroner. Jadore skal udstilles i 2015 og eller indgå i et ET-program hos den nye ejer. Norbreck Genetics er stort set et enmands firma, hvor Philip Halhead gør alt, bortset fra det deciderede skrivebordsarbejde. Norbreck har p.t. en halv snes Blå tyre samt tyre af Holstein og andre kødkvægsracer. Disse tyre er permanent opstaldet hos UK Sires, som mod betaling fodrer, passer og producerer sæd. For øjeblikket er blandt andet Chalky White og Edward hos UK Sires for at producere alt det sæd, de kan klare. Disse to tyre er populære i Danmark og i England. På besøg i udkants-england Ude på landet er alle veje smalle og bugtede!! Der er ikke mange lige strækninger over 100 meter! Uden for lov-og -ret er vejene også hullede. Sådan et sted tog Philip Halhead mig hen, da vi skulle besøge Greystone-besætningen, der ligger oppe i højlandet. Jorden er ikke mager, så der skal et stort areal til for at kunne brødføde dyrene. Greystone ejes af brødrene Coates, der er ungkarle og bor på den afsides beliggende gård sammen med deres efterhånden aldrende forældre. Der er en enkelt ejendom lidt længere ude ; men det er ikke hver dag, de ser naboer eller andre mennesker. Men her som alle andre steder, jeg besøgte blev vi modtaget med stor, stor gæstfrihed. Greystone er kendt for at avle efter lette kælvninger. Det er angiveligt lykkedes for dem, men en medvirkende årsag til kælvninger uden kejsersnit er givetvis den tydeligt restriktive fodring, de praktiserer. Køerne havde ikke megen sul på kroppen, og alt andet lige, giver det lettere kælvning. Det kan være vanskeligt at vurdere dyrenes kvalitet mht. til muskulatur og kødsætning. Boomer Jadore Den typiske Blå besætning (som jeg så) Jeg besøgte 1½ håndfuld Blå avlere. Nogle havde kun Blå avlsdyr, mens andre havde en Blå kernebesætning samt ofte en større besætning af ammekøer, som typisk var krydsninger eller af en anden race end Blå. Ejerne var dedikerede avlere, nogle udstillede meget på dyrskuer, men alle ville de gerne snakke avl og Blå køer! Gårdene bestod af gamle, små, ofte næsten faldefærdige bygninger, der ikke var nemme og hensigtsmæssige at arbejde i. Selv om besætningerne var små, var dyrene ofte placeret i flere, små bygninger, placeret rundt om på matriklen. Arbejdskrævende!! I dagens anledning havde alle strøet dyrene med frisk halm, men det var tydeligt, at det ikke skete hver dag! Fra Greystone-besætningen Hovedpunkter fra studieturen Dedikerede, gæstfrie Blå avlere Blå dyr af den kvalitet, vi ønsker Effektive mælkeproducenter, der krydser med Blå Blå krydsningskalve var den største oplevelse, se artikel side 17.

11 Side 11 Vinterfrakker klæ r små kalve Af Mogens Stendal, avlsrådgiver, En vinterfrakke til småkalve i deres første seks leveuger giver ikke alene bedre dyrevelfærd, når de opstaldes under kolde forhold, men også en højere tilvækst og samtidigt et lavere foderforbrug. Det viser en undersøgelse fra praksis, udført af forskere på det engelske universitet, Harper Adams University. Undersøgelsen er omtalt i det engelske landbrugsmagasin, Farmers Weekly. Alle, der holder godt øje med udegående dyr i koldt vejr eller dyr i luftige stalde ved lave temperaturer, lægger mærke til, at foderforbruget er større, når vejret er koldt. I koldt vejr har dyrene brug for ekstra energi for at holde varmen. Kalve har det fint ned til cirka +10o C, men ved temperaturer derunder skal de bruge ekstra energi for at holde varmen. Ekstra energi betyder ekstra foder, som igen betyder større udgifter og dermed en mindre rentabel kvægproduktion. Dette at småkalve udsættes for lave temperaturer, tæller just ikke på plus-siden, når talen falder på dyrevelfærd I februar 2015 besøgte jeg Cogent Breeding Ltd. Og Norbreck Genetics i England. Det er de to kvægavlsforeninger, som Blåkvæg Danmark samarbejder med ved import af Blå sæd til krydsning på danske malkekøer. I flere malkekvægsbesætninger med Holstein Frisian blev småkalvene iført en frakke indtil fravænning, det vil sige til cirka 6 ugers alderen. Kalvene indgik i undersøgelsen, indtil de var 12 uger gamle. Resultaterne var imponerende: Kalve med frakke voksede i perioden 5,3 kg mere end kalve uden frakke Blå X Holstein krydsningskalve med frakke. Prisen pr. frakke er cirka 300 kroner Kalvene med frakke åd mindre foder, så foderudgifterne var cirka 30 kroner mindre, eller en besparelse i foderudgifterne på cirka 1,30 kroner pr. kg tilvækst Resultater af måling af kalvenes brystomfang antyder, at vommen var bedre udviklet hos kalve med frakker. Undersøgelserne blev gennemført forrige vinter, hvor klimaet var relativt mildt. Forskerne vurderer et endnu større udslag til fordel for frakkerne, hvis det havde været en hård vinter. Normalt har kvægbrugerne brugt frakker til for tidligt fødte kalve eller kalve, der blev syge. Men denne undersøgelse viser, at det betaler sig at give alle kalve frakke på om vinteren. I artiklen i Farmers Weekly havde journalisten talt med en kødkvægsavler med Angus, Paul Westaway. Han siger, at brugen af frakker til de nyfødte kalve har forbedret kalvesundheden radikalt og reduceret hans forbrug af antibiotika. Paul Westaway begyndte at bruge kalvefrakker sidste efterår. Han fortæller, at de nyfødte kalve får frakker på, når de er tørre, det vil sige efter seks-syv timer, samtidig med, at de får navlen sprayet med jod. Kalvene beholder frakken på i 8-10 dage, hvorefter den bliver vasket og en anden nyfødt kalv overtager den. Resultaterne har været fantastiske, siger Paul Westaway: Kalvene er sundere, de vokser hurtigere, og vi har ikke sprøjtet en eneste kalv for lungebetændelse. Han er så tilfreds med resultaterne, at han også vil bruge frakkerne til forårsfødte kalve, da der i den periode kan forekomme frost. Det er bare så let at give kalvene frakke på! Afhængig af fabrikat koster en frakke mellem 225 og 360 kroner

12 Side 12 Britiske mælkeproducenter uden opdræt Af Mogens Stendal, avlsrådgiver, Mælkeproducenterne har sat opdræt af krydsningskalve i system, og de er omhyggelige med at sikre kalvene en god start, så de tager sig godt ud, når de ved seks til otte ugers alderen bliver solgt på den lokale levedyrsauktion. En del britiske mælkeproducenter indkøber konsekvent unge nykælvere eller højdrægtige unge køer eller kvier. Alle køer i besætdet er vigtigt på auktionen at kunne se, det aktuelle dyr ningen bliver konsekvent løbet med sæd af har en Blå far. Derfor skal de tyre, der anvendes til krydsblå tyre. ning på Holstein altid være hvide. Det sikrer nemlig den Også i England er der blandt mælkeproducenter (Holstein) stor interesse for at inseminere med sæd af Blå tyre. En del mælkeproducenter inseminerer samtlige køer med Blå. Det betyder, at de ikke har opdræt overhovedet. De Blå krydsningskalve bliver konsekvent solgt på den lokale auktion, når de er fire til otte uger gamle. (Der er fortsat mange auktioner for levedyr i England). Nogle mælkeproducenter foretrækker at købe nykælvere. Derved slipper de for eventuelle problemer ved kælvning, og de slipper for bøvlet med at omsætte Holsteinkalven. Der er kolossal stor efterspørgsel på Holstein kælvedyr i England. Prisen ligger på til kroner. Derfor er der en stor import af nykælvere fra Tyskland og Holland. En nykælver af god kvalitet kan leveres på farmen for typisk til kroner. Blå X Holstein kviekalve i teltbygning billigt staldbyggeri skimlede farve, der er det synlige bevis på en blåkvægskrydsning. Da jeg i februar 2015 var i England besøgte jeg en mælkeproducent med Holsteinkøer. Han var lige kommet tilbage fra det lokale marked, hvor han den morgen havde solgt 20 krydsningskalve på auktion. Hans gennemsnitsprisen var cirka kroner for fire uger gamle kalve. Mælkeproducenten var godt tilfreds! Otte uger gamle kalve hjembringer cirka kroner!! I England kan man købe blandet sæd. I hvert sædstrå er der sæd af tre forskellige tyre. Oprindeligt producerede man blandet sæd, hvor der indgik tre tyre af forskellig race, men nu er der strå på markedet med sæd af tre Blå (hvide) tyre. Grunden til at blande sæden er en formodning om højere drægtighedsprocent. Vi kender tilsvarende fra svineproduktionen herhjemme. Mælkeproducenterne er ikke synderligt interesserede i kønssorteret Blå sæd. Dels er drægtighedsprocenten lavere. Garantien for en tyrekalv er mindre end ved kønssorteret sæd af malkerace, og endelig opnår de en ret god pris for krydsningskvierne.

13 Side 13 Blåkvæg Danmarks insemineringstyre hos VikingGenetics Af Mogens Stendal, avlsrådgiver, Fortsat flere malkekøer bliver insemineret med sæd af Blåkvæg. Blåkvæg Danmark skal hele tiden være på forkant og sikre, der er (store mængder) sæd på lager. For et år siden importerede vi et par tusinde sædportioner pr. tyr, og det er langt mere end nødvendigt for at sikre en sikker afprøvning af tyren i form af sikkert beregnede krydsningsindekser. Men har vi tilstrækkeligt med tyre til rådighed herhjemme og i udlandet til at dække sædbehovet? For at sikre balancen mellem tyre til rådighed og behovet for sæd importerer Blåkvæg Danmark nu portioner pr. tyr. Ved sædtapning af danske tyre går vi nu efter sædportioner for at holde produktionsprisen nede. Stor efterspørgsel af sæd betyder også, at inseminørerne hurtigt har opbrugt sæden efter den enkelte tyr. Inseminøren kan dog have enkelte sædportioner i beholderen efter tyre, hvor sæden blev fordelt for nogen tid siden. Er du interesseret i en bestemt tyr, så sørg for at få lidt sæd i egen sædbeholder, hvis du har en sådan. Eller tag en snak med din inseminør om at lægge et par strå til side til dig På de følgende sider i dette nyhedsbrev bringer vi en oversigt over tyre, der har været sæd af de seneste år. Tidligere vurderede vi tyrens avlsværdi på Sindekset med tilhørende delindekser. Disse avlsværdital bygger i vidt omfang på resultater fra renracet afkom. Siden november 2013 har tyre, der opfylder fastlagte krav om antal født og slagtet afkom, fået beregnet krydsningsindekser. Her bliver tyrens kvaliteter vurderet for de væsentligste egenskaber og på et stort antal afkom, og det gør disse resultater meget sikre. Krydsningsindekserne bygger på resultater direkte fra staldgangen og direkte fra slagtegangen. Ved krydssdr. Skovens Tornado, s Elan de Somme Elke Marquis du Molinia Stærkt anvendt afprøvet tyr ( insemineringer). Lette fødsler. Sædlager opbrugt Sdr. Skovens Golden, s UMBA Elke Marquis du Molinia Brugt som ungtyr ( insemineringer). Lette fødsler. Sædlager 0. X-indekser i maj 2015 ning med malkekøer er der fire vigtige egenskaber, som vi får informationer om i krydsningsindekserne, nemlig evnen til: 1. Levendefødt kalve 2. Livskraftige kalve kalve, der overlever 3. Høj daglig nettotilvækst (vigtigste parameter for høj afregning) 4. God muskelansætning (klassificering på slagteriet). Disse egenskaber er lige så vigtige i ren og krydsningsavlen. I renavlen er der især én yderligere, vigtig egenskab, Kælvningsindekset, der fortæller om koens evne til at kælve let, og som vi ikke får information om ved krydsningsindekserne. Men det er rigtig, rigtig svært i renavlen i Danmark, ja, næsten umuligt, at det kan nærmest ikke lade sig gøre at få et sikkert Kælvningsindeks den enkelte tyr får kun få døtre, der kælver to eller flere gange. Vi har en enestående mulighed for at videreudvikle Dansk Blåkvæg til en population, der har de rigtige egenskaber, og som derfor kan levere de gener, som mælkeproducenterne vil have. I både ren- og krydsningsavlen er de fire nævnte egenskaber de allervigtigste. Men er danske ren-avlere parate til at satse på Blå tyre med sikre krydsningsindekser? Hvis JA, skal vi i videst muligt omfang stå sammen om det!! Danske avlere kunne stå stærkt med hensyn til levere sæd til inseminering i Danmark, og vi ville være interessante for udlandet...

14 Side 14 Egebak Vincent s Bijoutier de Roupage Egebaksande Pippi Brejnholt Lasse Nr. 1 for afkoms nettotilvækst. Sæd til rådighed. Brug ham til køer med lette kælvninger. Newpole Chalky White, s Janvier 8515 de Warichet Almeley Utiva Totem de Chocquene Hidtil bedste tyr for X-indekser på tværs af alle racer. Brug ham i renavlen. Newpole Edward, s Graphite de Dessous la Ville Astbury Valentine Crystal de Somme Nr. 2 for X-indekser på tværs af alle racer. Brug ham i renavlen. Auchenlay HITMAN s Mountjoy Utopia Auchenlay Bianca Park Organizer Tilbudstyr i efteråret 2014 (1.800 insemineringer). Sædlager: 0

15 Fruerlund Halky s Newpole Chalky White Fruerlund Claire Fruerlund Aristone insemineringer. Problemer med sædproduktion. Sædlager opbrugt Bringlee Carlos, s Cajoleur de Rettigry Bringlee Sandy Elite de L Orgelot Måske brugt tilstrækkeligt til, at der kommer krydsningsindekser. Der er sæd på lager Fruerlund Herkules, s Ballygrange Alex Boomer Witney Cubitus du Praire Rosine ET fra England, født på Fruerlund. Tilbudstyr i sommeren 2015 New Close Foreman, s Harpon de L Orgelot New Close Daphne Eternel de Dieu Seul Tilbudstyr i sommeren 2015 Side 15

16 Side 16 LUCAS van Bosziecht, s Federal de L Allemoine van Boszicht Beatrix Eindien ET du Tilleul Afprøvet tyr (3.000 insemineringer). Fine krydsningsindekser. Al sæd udleveret til inseminører Høgelund FRANCHI, s Franchi de la Bonne Fruerlund Asta Sdr. Skovens Tornado Afprøvet tyr (4.000 insemineringer). Høj tilvækst. Lang drægtighedsperiode. Sædlager 0 DORUS van de Plashoeve, s Dorus Ter Reybroick Elke 24 van de Plashoeve Uricus van Phaenocyst Ungtyr (1.800 insemineringer). Afventer krydsningsindekser. Al sæd udleveret til inseminører

17 Side 17 NOUD van de Plashoeve, s Dorus Ter Reybroick Elke 22 Plas van de Plashoeve Uricus van Phaenocyst Ungtyr (1.800 insemineringer) i Al sæd udleveret til inseminører Boherard CIAN, s Tintin de My Ballyfin Tracey Totem de Chocquence Ungtyr (5.000 insemineringer). Afventer X- indekser i maj CARILLION du Pont de Messe, s Notez ET du Pont de Messe Abstraite du Pont de Messe Germinal de Fooz Ungtyr (3.000 insemineringer). Afventer X- indekser i maj 2015.

18 Side 18 TORRES de l Cluse, s Lasso van T Kookshof Germinal de Fooz Ungtyr i 2014 (1.800 insemineringer). Springhill GLADIATOR, s Urbi de Bois Burso Springhill Wallfloweer Ballee Secret Ungtyr i 2014 (2.400 insemineringer). Maidenlands FORCE, s Navac Ultimo Maidenlands Wanda Affute du Ry Ossogne Ungtyr i 2014/15 (3.000 insemineringer).

19 Side 19 Crackley Bank FITTNESS, s Gitan du Petit Mayeur Crakckley Bank Baroness Baron du Bois Bauloye Ungtyr i 2015 (2.400 insemineringer). PEINTRE du Roupage, s Joker du Fooz Facile de Roupage Bijoutier ET de Roupage Ungtyr i 2015 (1.500 insemineringer). Goodyhills EMPEROR, s Harpon de L Orgelot Goodyhills Unice Goodyhills Robbie Ungtyr i 2015 (2.400 insemineringer).

20 Side 20 Kersey GERONIMO, s. 783xx Bringlee Ecstacy Kersey Domino Mountjoy Utopia Ungtyr i Graymar ICEMAN, s Mountjoy Utopia Bringlee Dahlia ET Eterenei de Dieu Seul Ungtyr i Graymar GALAXY, s. 783xx Fakir de L Hez Kernai Graymar Emerald Sjaka Zoeloe van Zwanh Ungtyr i 2015.

Juni 2014. Juni 2014. Midsommer 2014. Nyhedsbrev. Årsmøde og generalforsamling. maj 2015 i Vestjylland. kalender og sæt et blåt

Juni 2014. Juni 2014. Midsommer 2014. Nyhedsbrev. Årsmøde og generalforsamling. maj 2015 i Vestjylland. kalender og sæt et blåt Juni 2014 Juni 2014 Blå krydsninger med stænk af Jersey hos Ulla & Holger Bolvig Nielsen Nyhedsbrev Midsommer 2014 Nu hvor næsten halvdelen af 2014 er forbi, kan man godt tænke over, hvordan den første

Læs mere

Registrering er hjørnestenen i avl, produktion og registrering generelt

Registrering er hjørnestenen i avl, produktion og registrering generelt Registrering er hjørnestenen i avl, produktion og registrering generelt Dansk Kødkvægs Årsmøde Ann Margaret Sørensen, Dansk Kvæg Ingen registreringer Ingen avl Ingen produktionsstyring 2... 27. februar

Læs mere

DANSK KØDKVÆG 2006. Årsrapport

DANSK KØDKVÆG 2006. Årsrapport DANSK KØDKVÆG 2006 Årsrapport Indhold Forord.......................................... 2 Resume......................................... 2 Eksport af avlsdyr og sæd.......................... 4 Registreringsarbejdet.............................

Læs mere

DANSK KØDKVÆG 2007. Årsrapport

DANSK KØDKVÆG 2007. Årsrapport DANSK KØDKVÆG 7 Årsrapport Indhold Forord............................................... 2 Resume.............................................. 2 Eksport af avlsdyr og sæd...............................

Læs mere

Nyhedsbrev fra Piemontese foreningen December 2014

Nyhedsbrev fra Piemontese foreningen December 2014 I dette nummer: Formanden har ordet 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Landsskuet 2014 3 Andre dyrskuer 2014 6 Billeder fra Schweitz 6 Nye Italienske tyre 7 Kalenderen 10 Ansvarlige: John Engsig je@business.aau.dk

Læs mere

Hereford racen er en lukket stambog. v/ Anni Søndergaard, Nibe. 11.10.2011.

Hereford racen er en lukket stambog. v/ Anni Søndergaard, Nibe. 11.10.2011. Hereford racen er en lukket stambog. v/ Anni Søndergaard, Nibe. 11.10.2011. Denne artikel er en lille guide til opmærksomhedspunkter, når du læser en stamtavle på papir eller i Dyreregistrering, tiltænkt

Læs mere

Tistou. Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles. Limousine Rådgivning. Chr. Erik Bøge. Redigeret december 2014

Tistou. Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles. Limousine Rådgivning. Chr. Erik Bøge. Redigeret december 2014 Tistou Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles Limousine Rådgivning 97 44 00 53 Chr. Erik Bøge Redigeret december 2014 Hercule NY SÆDTYR Hercule er søn af Frisson, som du kan læse om på side

Læs mere

Nordisk Avlsværdivurdering. status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg

Nordisk Avlsværdivurdering. status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg v/direktør Gert Pedersen Aamand status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg 1. Hvad er NAV? 2. NAV for malkekvæg

Læs mere

jubilæumsbog Belgisk Blåhvidt Kvæg i danmark 25 år Jubilæumsbog Landsforeningen for Belgisk Blåhvidt Kvæg i Danmark

jubilæumsbog Belgisk Blåhvidt Kvæg i danmark 25 år Jubilæumsbog Landsforeningen for Belgisk Blåhvidt Kvæg i Danmark jubilæumsbog Belgisk Blåhvidt Kvæg i danmark 25 år Jubilæumsbog Landsforeningen for Belgisk Blåhvidt Kvæg i Danmark 1979 2004 Omslagsfotos: Frijsenborgmotiver: Kaj Grosen Motiv med kalv: Jens Tønnesen,

Læs mere

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein og Limousine x Holstein krydsnings og - i et græsbaseret produktionssystem Arne Munk 1, Mogens Vestergaard 2 og Troels Kristensen 2 1 Videncentret for

Læs mere

Kvægets Reproduktion. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 1.0

Kvægets Reproduktion. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 1.0 Kvægets Reproduktion 1.0 Koens anatomi 1.2 Regulering af brunstcyklus 1.8 Brunstcyklus Koens brunstcyklus varer 21 dage (18-24) Inddeles i fire perioder: Forbrunst Brunst Efterbrunst Hvileperiode 1.3 Forbrunst

Læs mere

Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark

Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark Dansk produceret kønssorteret sæd (KSS) blev frigivet kommercielt d. 1. maj 2007. Siden er anvendelsen øget løbende. For at følge anvendelsen af KSS er nedenstående

Læs mere

Beregning af foderbehov til kvæg Troels Kristensen

Beregning af foderbehov til kvæg Troels Kristensen FARM-N 9. januar 2006 (17-7-06) Ib Sillebak Kristensen (LIM) Beregning af foderbehov til kvæg Troels Kristensen et udtrykkes pr. årsdyr (365 foderdage) ud fra standard effektivitet for energi- og proteinudnyttelse.

Læs mere

Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1

Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1 Dødfødte kalve i økologiske besætninger Af Anne Mette Kjeldsen, Jacob Møller Smith og Tinna Hlidarsdottir, AgroTech Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1 INDHOLD Indhold... 2 Sammendrag... 4

Læs mere

1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen.

1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen. 2. Foreningens hjemsted er Asmildklostervej 11, 8800 Viborg 2 Vision og målsætninger

Læs mere

Dansk Suffolk. www.suffolk.dk. Nyhedsbrev Januar 2014.

Dansk Suffolk. www.suffolk.dk. Nyhedsbrev Januar 2014. Nyhedsbrev Januar 2014. Nyt fra formanden Håber, at i alle kom godt ind i det nye år! Rigtigt mange er jer havde valgt at komme forbi til vores nye årlige generalforsamlingsdag, som fra nu af kommer til

Læs mere

Forbedrede sikkerheden 4 repromestre 5 den optimale kødracetyr 6. nyt fra. VR Balfa-datter fra Niels Holger Nielsen, Nykøbing Mors

Forbedrede sikkerheden 4 repromestre 5 den optimale kødracetyr 6. nyt fra. VR Balfa-datter fra Niels Holger Nielsen, Nykøbing Mors nyt fra { nr 04 DeCember 2013 } Magasinet for kvægavl og reproduktion Foto: elly Geverink Forbedrede sikkerheden 4 repromestre 5 den optimale kødracetyr 6 VR Balfa-datter fra Niels Holger Nielsen, Nykøbing

Læs mere

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00.

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00. Hvordan kan det være, at når vi kommer dertil på året, hvor der skal afholdes generalforsamling i Landsskuet, så har vi kun positive ting at berette om.---- For det første vil jeg sige, at der som sædvanlig

Læs mere

Udvidelse af besætningen. Table of Contents

Udvidelse af besætningen. Table of Contents Udvidelse af besætningen Det er enkelt at simulere en udvidelse med SimHerd. Herned beskrives forskellige måder at gøre det på. Desuden vises i dette dokument hvad man skal være opmærksom på og hvordan

Læs mere

Tyrekalveaftalen - et vigtigt element i et tilfredsstillende samarbejde

Tyrekalveaftalen - et vigtigt element i et tilfredsstillende samarbejde S:\9-2131 Kødprod.rådgivn\Småkalveaftale 15012008.doc Tyrekalveaftalen - et vigtigt element i et tilfredsstillende samarbejde En tyrekalveaftale er det formelle grundlag og et praktisk værktøj for samarbejdet

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest

Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest 1 Avlsforeningen Den Jydske Hest har hjemsted hos den til enhver tid siddende formand. 2 Avlsforeningens formål er at fremme og støtte avlen og interessen for

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Velkommen til LVKs årsmøde 2012

Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af stemmetællere 3) Bestyrelsens beretning til godkendelse 4) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 5) Indkomne forslag

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

DE GRÅ SIDER. Dansk Tiroler Grauvieh. Nyhedsbrev for Dansk Tiroler Grauvieh. Nr. 2 - August 2014

DE GRÅ SIDER. Dansk Tiroler Grauvieh. Nyhedsbrev for Dansk Tiroler Grauvieh. Nr. 2 - August 2014 Nyhedsbrev for Dansk Tiroler Grauvieh Nr. 2 - August 2014 Dansk Tiroler Grauvieh Formandens Klumme Nu er sommerferien ved at være slut og hverdagen er ved at tage over. De første dyrskuer startede sidst

Læs mere

Den Danske Dyrlægeforenings politik. for. velfærd i kvægbesætningen. Emne Danske kvægbesætninger og dyrevelfærdsmæssige problematikker

Den Danske Dyrlægeforenings politik. for. velfærd i kvægbesætningen. Emne Danske kvægbesætninger og dyrevelfærdsmæssige problematikker Den Danske Dyrlægeforenings politik for velfærd i kvægbesætningen Område Velfærd for kvæg Emne Danske kvægbesætninger og dyrevelfærdsmæssige problematikker Presseansvarlig Formanden for Den Danske Dyrlægeforening

Læs mere

Køer. Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, Lomborg DLG Nordvest

Køer. Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, Lomborg DLG Nordvest Resultater fra Lemvig marked og dyrskue den 5. og 6. juni 2010: RDM Skuets bedste RDM ko 1 Johannes Jensen, Lemvig Maskinforretnings vandrepokal Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, DLG

Læs mere

SimHerd øvelser. Indholdsfortegnelse. Jehan Ettema, SimHerd A/S, januar 2015

SimHerd øvelser. Indholdsfortegnelse. Jehan Ettema, SimHerd A/S, januar 2015 SimHerd øvelser Jehan Ettema, SimHerd A/S, januar 2015 Herned vises indholdsfortegnelsen af dette dokument og dermed en oversigt af alle øvelser som du kan lave med SimHerd. Du er velkommen til at springe

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar. Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010

Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar. Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010 Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010 ERFARINGER FRA KLOVREGISTRERING I SVERIGE Svensk mælkeproduktion Christer Bergsten Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Landsskuet 2015. Bovi-Denmark laver rammerne i staldene.. og på eksportmarkedet for danske avlsdyr

Landsskuet 2015. Bovi-Denmark laver rammerne i staldene.. og på eksportmarkedet for danske avlsdyr Landsskuet 2015 Bovi-Denmark laver rammerne i staldene.. og på eksportmarkedet for danske avlsdyr Velkommen til et godt Landsskue 2015 Mødetidspunkt og afbud Alle dyr møder på Landsskuepladsen i henhold

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Malketid ud fra automatiske mælkemålere

Malketid ud fra automatiske mælkemålere Malketid ud fra automatiske mælkemålere Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen Tidsplan Forventet 2008 Tidspunkt Resten af 2008 Forår 2009 April 2009 April 2009 Aktivitet Færdig udvikling af system til avlsværdivurdering

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

AVL MED KØDKVÆG. Avl med kødkvæg 1

AVL MED KØDKVÆG. Avl med kødkvæg 1 AVL MED KØDKVÆG LandbrugsRådgivning Østjylland I/S Konsulent Jørgen Skov Nielsen, Ålevej 50, 7160 Tørring Tlf. 76 90 25 77. Fax. 75 80 17 31. Mobil. 20 12 07 96. www.lro.dk. E-mail: jos@lro.dk Avl med

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Formanden, Ebbe Sørensen bød de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Formanden henviste til den udsendte dagsorden med punkterne:

Læs mere

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Tilgængelighed Udskriften ReproAnalyse er tilgængelig i Dairy Management System (DMS) under fanebladet Analyse og lister > Analyseudskrifter. Husk at vælge

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Forebyggelse frem for brandslukning

Forebyggelse frem for brandslukning Forebyggelse frem for brandslukning v/ Pia Nielsen, dyrlæge, Kvæg Klovlidelser Horn- & hudrelaterede Klovbeskæring Klovgrafer og lidt af hvert Hornrelaterede klovlidelser Såleblødning Sålesår Dobbeltsål

Læs mere

TILFREDSE BRUGERE AF BOVISOFT

TILFREDSE BRUGERE AF BOVISOFT Nyt fra { NR 01 FEBRUAR 2013 } Magasinet for kvægavl og reproduktion TILFREDSE BRUGERE AF BOVISOFT Side 6 februar 2013 avlsnyt 1 VikingDanmark ledelse Hovedkontor Asmildklostervej 11 8800 Viborg T: 8728

Læs mere

Som at få en foderrobot til kalve

Som at få en foderrobot til kalve Som at få en foderrobot til kalve Kurt Johansen tør næsten ikke tro det. Men efter fire-fem år med periodevis voldsom kalvedød, så tyder meget på, at han har fundet midlet og metoden, der ikke alene får

Læs mere

NYT Nr. 2 2014. Bestyrelsen i Dansk Oxforddown:

NYT Nr. 2 2014. Bestyrelsen i Dansk Oxforddown: NYT Nr. 2 2014 Bestyrelsen i Dansk Oxforddown: Formand: Asger Markussen, Kærvej 50, Gl. Sole, 8722 Hedensted, tlf 7585 2035, 2461 2035, asger.markussen@mail.dk Næstformand: Bjarne Wohlfarth, Grønlandsvej

Læs mere

DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL

DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL Med støtte fra: DIFFERENTIERET AVL AF GRISE VIA DANAVL Vejledning i brug af DanAvls udbud af KS til økologiske besætninger DIFFERENTIERET AVL AF GRISE

Læs mere

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 2 Juni 2015

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 2 Juni 2015 DANSK HOLSTEIN Avlsforeningen Dansk Holstein Nr. 2 Juni 2015 2 Dansk Holstein Nr. 1-2015 Hvad er rammerne? Hvad skal I måle? Efter 31 år med kvoter på mælkeproduktionen er der nu frihed til at producere

Læs mere

Vurder din produktion med Business Check slagtekalve. DLBR Slagtekalve Nyhedsbrev nr. 6. Juni 2013

Vurder din produktion med Business Check slagtekalve. DLBR Slagtekalve Nyhedsbrev nr. 6. Juni 2013 DLBR Slagtekalve Nyhedsbrev nr. 6 Juni 2013 Vurder din produktion med Business Check slagtekalve Business Check Slagtekalve 2012 viser resultater for både Dansk Kalv og ungtyreproducenter. Med Business

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

2. Orientering vedr. LU v/formanden for DFfR Niels Rasmussen

2. Orientering vedr. LU v/formanden for DFfR Niels Rasmussen Referat af specialklubmøde den 23. marts 2013. 1. Velkomst og navneopråb v/erik Vestergård 2. Orientering vedr. LU v/formanden for DFfR Niels Rasmussen LU foregik i Fredericia sammen med Dueforeningen.

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

MAJ KVÆGAVLEREN 3 2005. Premiere på NAV Kønssorteret sæd Fremgang i sædeksporten

MAJ KVÆGAVLEREN 3 2005. Premiere på NAV Kønssorteret sæd Fremgang i sædeksporten MAJ KVÆGAVLEREN 3 2005 Premiere på NAV Kønssorteret sæd Fremgang i sædeksporten Kvægavleren, nr. 3, maj 2005, 3. årgang Hovedkontor: Ebeltoftvej 16, Assentoft 8900 Randers Tlf.: 8795 9400 Fax: 8795 9401

Læs mere

TÆNK FØR DU KØBER OKSEKØD, KALVEKØD OG MÆLK. www.dyrenes-venner.dk

TÆNK FØR DU KØBER OKSEKØD, KALVEKØD OG MÆLK. www.dyrenes-venner.dk TÆNK FØR DU KØBER OKSEKØD, KALVEKØD OG MÆLK www.dyrenes-venner.dk TÆNK! FØR DU KØBER OKSEKØD, KALVEKØD OG MÆLK $OW IRU PDQJH PDONHN HU HU XGmal- kede og udpinte med sygdom og skader VW\NNHU YRNVHQW NY

Læs mere

KvægNyt. Heden&Fjorden. På vej mod et salmonellafrit kvægbrug. Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole

KvægNyt. Heden&Fjorden. På vej mod et salmonellafrit kvægbrug. Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 På vej mod et salmonellafrit kvægbrug Nu sker det endelig.

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning?

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning? rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 Marts 2015 Tre gange malkning Økologirådgivning Simherd-beregning Modeniseringsordning Årsmøde i kvægnøglen Mere

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Ærespræmieliste 2014.

Ærespræmieliste 2014. Ærespræmieliste 2014. Heste og ponyer. Kat.nr. Udstiller Frieserheste Pernille Vibe Sørensen 6 Kirkegade 29 6800 Varde Knabstruppere Per Godsk Stelmach 14 Vestermarksvej 11 7130 Juelsminde Arabisk Fuldblod

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Sidste nyt fra den kommende formand

Sidste nyt fra den kommende formand Nyhedsbrev 16.11.2013 Sidste nyt fra den kommende formand På vores generalforsamling valgte vores gode formand Jens Østergård at gå af og der skal lyde en stor tak fra os alle for hans store arbejde for

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

{ nr 01 februar 2013 } Magasinet for kvægavl og reproduktion LEVERER TOPTYRE OG 16,6 MIO KG MÆLK! Side 4. februar 2013 avlsnyt

{ nr 01 februar 2013 } Magasinet for kvægavl og reproduktion LEVERER TOPTYRE OG 16,6 MIO KG MÆLK! Side 4. februar 2013 avlsnyt { nr 01 februar 2013 } Magasinet for kvægavl og reproduktion LEVERER TOPTYRE OG 16,6 MIO KG MÆLK! Side 4 35 47 57 februar 2013 avlsnyt 1 af formand Lars-inge gunnarsson Hovedkontor ebeltoftvej 16, 8960

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2014 Kolofon Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen

Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen Kenneth Krogh Kvægfagdyrlæge Afdeling for Rådgivning, Dansk Kvæg Produktionssygdomme årsager Besætningen/dyret

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

ReproManagement sund fornuft

ReproManagement sund fornuft ReproManagement sund fornuft Dansk Kvægs Kongres 2010 Konsulent Søs Ancker Dansk Kvæg ReproManagement sund fornuft Værktøjet der forbedrer reproduktionseffektiviteten Lægger op til samarbejde inseminører

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj Arrangør: PI-København Program for Danske Politimesterskaber i Bowling 2011 Torsdag den 12. maj Dansk Politiidrætsforbund PI-København lagde ud i 2002 med det første officielle politimesterskab, og kan

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Evaluering ved landmænd:

Evaluering ved landmænd: Slutevaluering af afprøvningen/demonstrationen af Norfor Foderkontrol til brug for udpegning af kritiske målepunkter og mere effektiv dataopsamling til KvægNøglen Evaluering ved landmænd: 1. Blev målet

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

O P D A T E R E T 2015

O P D A T E R E T 2015 O P D A T E R E T 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 - FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 3 1 NAVN, HJEMSTED, BOMÆRKE OG ORGANISATORISK TILKNYTNING... 3 2 FORMÅL... 3 KAPITEL 2 - FORENINGENS MEDLEMMER...

Læs mere