Slutrapport. Projekt elbilforsøg på Bornholm Et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slutrapport. Projekt elbilforsøg på Bornholm 2009-2012. Et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler"

Transkript

1 Slutrapport Projekt elbilforsøg på Bornholm Et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Projekt elbilforsøg på Bornholm Tilskudsrunde under forsøgsordning for elbiler: 1. Forsøgsrunde Projektets baggrund i Energistyrelsen ] Projektperiode: Forlænget til 2013 grundet forsinket levering af elbiler Økonomi: Energistyrelsens tilskud er på ,87 kr. Elbilerne er indkøbt ved EnerBlu i Italien for euro pr. stk. Energi Elbiler: 3. stk. Fiat Fiorino elektriske personbiler Bornholm Regionskommune modtog efter ansøgning tilsagn den 17. marts 209 fra Energistyrelsen om tilskud til forsøg med elbiler. Med hjemmel i Bekendtgørelse nr af 28. november 2008 meddelte Energistyrelsen tilsagn om tilskud på maksimalt kr. Tilskuddet kunne ikke overstige de maksimalt kr. og skulle gennemføres jf. som beskrevet i ansøgningen og i projektbeskrivelsen, herunder med det beskrevne antal biler, 3 stk., men med følgende ændringer i forhold til ansøgning og projektbeskrivelse: Forsøgselementet blev reduceret for så vidt angår datapakke og dataindsamling samt avanceret ladning. Tilskuddet som ikke kunne overstige førnævnte maksimum, er blevet udbetalt på grundlag af de faktiske omkostninger og efter følgende regler: Der er modtaget tilskud til elbilerne på maksimalt 95 % af de Projektejer: Regional Udvikling Bornholms Regionskommune Kontaktperson: Kell Hansen Tlf.: Dato: 24. juni

2 nødvendige faktiske dokumenterede meromkostninger. Til simpelt lade udstyr er der ydet tilskud på maksimalt kr., - pr. lader opstilling, dog kun 90 % af de nødvendige faktiske dokumenterede udgifter. Projektets formål og indhold Projektet har haft det overordnede formål at sætte handling bag Bornholms Regionskommunes regionale udviklingsplan og energistrategi der indeholder visioner om at gøre det bornholmske samfund mere uafhængigt af olie og bidrage til stabilisering af klimaforandringerne ved nedsættelse af CO2- udledningen. Samtidig understøtter projektet den bornholmske brandingstrategi Bright Green Island der vil give Bornholm en tydelig grøn profil. I projektet skal det undersøges hvilke muligheder og barrierer der er for at elbilteknologien kan få succes. Ved at afprøve elbiler i kommunalt regi kan de såkaldt bløde barrierer blive afdækket og håndteret og dermed kan forsøget bane vejen for en udbredelse af elbiler til privat brug. Projektet vil fortælle de gode historier og på den måde prøve at skubbe til markedet for elbiler. Samtidig skal projektet supplere Edison- og Powerlabprojekterne, som DTU, Center for Elteknologi, og Østkraft deltager i. Resultaterne fra demonstrationsprojektet vil blive stillet til rådighed for disse samarbejdspartnere og indgå i planlægnings- og demonstrationsfaserne i EDISON projektet Dette skal ske ved at opbygge en elbilvognpark der kan tilvejebringe kørsels- og forbrugsmønstre og ved at skabe en demonstrationsplatform til at afprøve de nye teknologier der kommer ud af projekterne Edison og Powerlab. Gennem projektets monitoreringsdel er det målet at tilvejebringe forbrugsdata for elbilsflåder, såfremt man anvender den eksisterende el infrastruktur. Gennem de tilknyttede projekter EDISON og Power Lab vil der blive udviklet nye intelligente lade standere og dertil hørende IT-systemer. Sådanne systemer planlægges successivt indarbejdet i projektet med henblik på opnåelse af erfaringer hermed (β-test) Tidsplan for projektet Projektperiode 15. april Grundet forsinket levering af de 3 elbiler er projektet, af Energistyrelsen, tilladt forlænget til den 30. april

3 Beskrivelse af Bornholms Regionskommune volumen som flådeejer Bornholms Regionskommune dækker hele Bornholm, et område på 588 km2, og har et befolkningstal på godt personer. Bornholms Regionskommune beskæftiger godt og har en bilflåde der består af 350 køretøjer, heraf Ca. 160 personbiler Ca. 100 vans og minibusser Den resterende del er lastbiler, brandbiler etc. Bornholms Regionskommune har som arbejdsgiver og driftsherre en stor interesse i at udbrede anvendelsen af elbiler indenfor sine driftsområder, af både strategiske, økonomiske og miljømæssige årsager. Et af de kosteffektive handlingsforslag der lægges op til i Bornholms Regionskommunes energistrategi er indførelse af elbiler på Bornholm, da øen med sit afgrænsede område og relative korte strækninger egner sig særligt godt til denne type transport. Projektet har det overordnede formål at sætte handling bag Bornholms Regionskommunes regionale udviklingsplan og energistrategi der indeholder visioner om at gøre det bornholmske samfund mere uafhængigt af olie og stabilisering af klimaforandringerne ved nedsættelse af CO2-udledningen. Samtidig understøtter projektet den bornholmske brandingstrategi Bright Green Island der vil give Bornholm en tydeligere grøn profil. Ved at afprøve elbiler i kommunalt regi kan de såkaldt bløde barrierer blive afdækket og håndteret og dermed forsøget bane vejen for en udbredelse af elbiler til privat brug. Projektet vil fortælle de gode historier og på den måde prøve at skubbe til markedet for elbiler. Bornholms Regionskommune har anskaffet 3 stk. Fiat Fiorino elektriske personbiler. Elbilerne er leaset. Projektets fremdrift Oprindeligt påtænkte projektet anskaffelse af anden type elbiler, men da kvaliteten af oprindelig elbiltype ikke harmonerede med kommunens behov og finansiering ikke kunne forhandles på plads, valgt kommunen i samarbejde med det lokale elselskab, Østkraft, at anskaffe 3 stk. Fiat Fiorino elektriske personbiler. Bornholms Regionskommune anskaffede via Kommune Leasing de 3 elbiler ved EnerBlu i Italien via agent på Sjælland LithiumBalance. Leverancen forløb tilfredsstillende bortset fra en forsinket leveringstid og deraf en forsinkelse af test af disse Fase 1 projekt biler 3

4 Elbilerne, hvor kommunen anskaffede 3 stk. og det lokale elselskab anskaffede 1 stk. blev først EUgodkendt i det Italienske trafikministerium og dernæst godkendt til de danske landeveje, efter grundige test på Dansk teknologisk Institut. 2 af elbilerne blev efter dansk indregistrering taget i brug i første halvdel af 2010, den 3. blev taget i brug i anden halvdel af 2010, batteriet på denne blev beskadiget ved test på fabrikken i Italien og herved blev leverancen af denne 3. bil forsinket. Selve indkørslen var relativt problemfri, små problemer med fastlåsning af bilens gear, eksternt oliefyr og adgang til elbilernes CANbus, blev løst af agent med lokal assistance fra moderfabrik. Projektet har oplevet længerevarende nedbrud, således er samarbejde mellem agent og fabrikant ophørt, hvilket har nødvendiggjort direkte kontakt mellem projekt og fabrik. Udfordringen var i første halvdel af projektperioden at garantien for bilens elektriske del, kun kunne opretholdes ved reparation af italiensk tekniker. RESULTATER Elbilernes anvendelse De elektriske Fiat Fiorino personbiler er monteret med Lithion-ion batteri der er opgivet at yde 17 KW nominal, 30 kw maks. Bilens præstationer er opgivet til en autonomi pr. opladning på100 km og en tophastighed på 100 km/t. 2 af 3 biler var planlagt til at køre i kommunens døgnpleje, således skulle personale bruge bilerne når de servicerede ældre/syge borgere ved deres hjemmebesøg. Grundet opstartsproblemer ved det elektriske system og det eksterne oliefyr, valgte projektledelse at evaluere elbilernes placering i organisationen. Evalueringen påpegede, at der i Døgnplejen var brug for en mere kontinuerlig drift end elbilerne kunne udvise på daværende tidspunkt. Derfor blev elbilerne omplaceret således at elbilerne primært bliver brugt af administrative medarbejdere, hvor der ikke er en livsvigtig og nødvendig regulær borgerkontakt. Efter ca. halvdelen af projektperioden blev elbilerne omfordelt, således bliver elbilerne brugt af 2 afdelinger i Bornholms Regionskommune, Jobcenter Bornholm og Politisk & Administrativt Sekretariat. Der er 64 potentielle brugere til de 3 elbiler og disse bookes efter behov. Grundet uddannelsen af dansk elbiltekniker på hjemfabrikken EnerBlu i Italien, er Bornholms Regionskommune lykkes med en mere kontinuerlig drift. Pt. er der først nu ved at blive uddannet elbilsteknikere på Bornholm, dette faktum har medført at elbilerne i projektperioden er blevet sendt til Ishøj på Sjælland. Udgiften til transport af elbilerne udenøs er forsøgt minimeret ved brug af Falck abonnement og brug af velvillig hjælp til transport mellem Køge /Ishøj af fast samarbejdspartner i Køge. På trods af disse 4

5 besværlige rejse-sagsgange er det lykkes Bornholms Regionskommune at begrænse elbilernes tidsmæssige nedbrud til maksimum 14 dage. Elbilerne har en tophastighed på km/t og en rækkevidde på ca. 80 km. pr. opladning. Disse specifikationer er med de naturlige bornholmske fysiske afgrænsninger tilstrækkelige til test af bilerne. Brugere og ejer er tilfredse med de opgivne data på elbilernes ydelser, men har ikke været tilfreds med de længerevarende nedbrud. Foruden de elektroniske data der indsamles, føres der kørebog og der er foretaget en brugerundersøgelse om forventninger til elbilerne før projektets start, en brugerundersøgelse der vil blive fulgt op med endnu en ved projektets slutning. Opladning Opladningen foregår uden problemer og sker hovedsageligt om natten, batteriets art gør at det uden problemer kan oplades periodisk i forbindelse med den daglige brug af bilerne. Elbilerne lades fast ved deres base, men har mulighed for opladning flere steder på øen, således er flere lade stationer under planlægning. I lade stationerne er der ført 3 faser, 0 og jord, der kan trækkes 400 v og 16 a via monterede CEE-stik. De nuværende elbiler trækker 230 v og 16 a. Forsøgselement Projektet har Undersøgt hvilke muligheder og barrierer der er for at elbilteknologien kan få succes Afprøvet elbiler i kommunalt regi således at kommunen foregår borgerne med et godt eksempel Suppleret Edison- og Powerlabprojekter, som DTU, Center for El teknologi og Øst kraft deltager i, således at resultaterne fra dette forsøgsprojekt kan stilles til rådighed for samarbejdspartnerne og indgå i planlægnings- og demonstrationsfaserne i EDINSON projektet Opbygget en demonstrationsplatform til at afprøve de nye teknologier der kommer ud af projekterne EDINSON og Power lab Data og forsøgsresultater er stillet til rådighed for Energistyrelsen 5

6 Økonomi Nøgletal: I forbindelse med udarbejdelsen af denne slutrapport aflægges også slutregnskab, dette jf. betingelserne i tilsagn fra Energistyrelsen. Slutregnskabet viser at der i alt i projektperioden modtages ,87 kr. i tilskud fra Energistyrelsen. Den maksimale tilskud der kunne modtages var ,00Kr. Elbilernes anskaffelsespris var Euro pr. stk. Bornholms Regionskommune har foruden anskaffelsesprisen haft udgifter i projektperioden til elbilsteknikeren på i alt ,88 kr. Foruden ovennævnte har Bornholms Regionskommune brugt personaleresurser til projektledelse og økonomi. Videndeling Projektet deltager i Energistyrelsens netværk og forsøger aktivt at være en medspiller i netværket trods den fysiske afstand. Desuden har projektet haft løbende kontakt med andre projekter med lignende biltyper og/eller lignende udfordringer Elbilerne blevet fremvist i mange sammenhæng, det være det lokale dyrskue, på Folkemøderne i , Øst krafts elbilkonference. Desuden er elbilerne blevet omtalt i lokale og udenlandske medier. Samarbejde med projektpartnere Projektet har haft et godt og udbytterigt samarbejde med sine projektpartnere. Både Energistyrelse, Vikingegaarden, elbils netværket har medvirket til en god dialog. Således har projektet har gjort brug af at perspektivere sine udfordringer ud i netværket og via dette modtaget ikke blot tekniske råd, men også kunne relatere til de andre partneres erfaring vedrørende garantiforhold og andre købs relaterede forhold. 6

7 Dataindsamling i forhold til forsøgselementerne Projektet har gennemført 2 data indsamlinger: 1. Ført kørebøger over elbilerne ifh. Til kørte kilometer 2. Gennemført SurveyXact undersøgelse med tema om forventninger blandt potentielle brugere, før og efter projektperioden. Elbil 1: Kørt km. i projektperioden Elbil 2: Kørt km. i projektperioden Elbil 3: kørt km. i projektperioden SurveyXact spørgeskemaundersøgelse lagt som bilag Det er ikke lykkes for Projektet og Øst kraft (Det lokale elselskab) at gennemføre nedenstående forsøgselementer: Suppleret Edison- og Powerlabprojekter, som DTU, Center for El teknologi og Øst kraft deltager i, således at resultaterne fra dette forsøgsprojekt kan stilles til rådighed for samarbejdspartnerne og indgå i planlægnings- og demonstrationsfaserne i EDINSON projektet Opbygget en demonstrationsplatform til at afprøve de nye teknologier der kommer ud af projekterne EDINSON og Power lab Projektet har stillet de 3 elbiler til rådighed og elbilerne blev installeret moxa computere bestilt og betalt af Øst kraft. Disse skulle via internet sende data vedr. opladning, således at der blev arbejdet på at udvikle intelligent styring af opladning fra bilen og ikke fra lade stander. Dette forsøg blev opgivet af Øst kraft, idet tanken en bæredygtig fremtid for energi og sammenkobling af vindenergi og elektriske biler blev sat på standby. Analyse af indsamlede data: Ad. 1, Antallet af kørte km. pr. bil: Det viste sig hurtigt i begyndelsen af projektperioden at egentlige test og målinger af de respektive elbiler, hurtigt blev afløst af store udfordringer med at holde bilerne kørende kontinuerligt i fast drift. De mange nedbrud betød faktuelt at det blev nødvendigt at omorganisere bilernes placeringer og hermed differentieringen i afprøvningen, idet Døgnplejen Bornholm grundet hensyn til ansvaret for deres klienter, ældre, syge, m.v., måtte fraskrive sig deres andel i projektet. 7

8 Indtil bemeldte uddannelse af dansk elbils tekniker, måtte elbilerne afvente assistance fra Italiensk moderfabrik, EnerBlu og da deres dansk agent Lithium Balance grundet økonomiske mellemværender frasagde sig agenturet blev sagsgange og kommunikation meget langsommelig og udfordrende. Efter uddannelsen af dansk elbils tekniker i Italien, blev situationen bedret idet projektet der er forankret i Bornholms Regionskommune nu fik direkte kontakt med fagmand, der nu mod betaling, kunne sørge for at elbilerne nu kom i en mere kontinuerlig drift. Det viste sig dog dyrt og besværligt at teknikeren fejlsøgte på elbilerne på Bornholm når reparationen skulle foretages på Sjælland, derfor blev nedbrudte elbiler omgående transporteret til Sjælland for fejlsøgning. Af fejl kan listes: Defekt inverter, repareret af EnerBlu indenfor garantiperioden Defekte AC/DC Defekte celler i et batteri Fejlagtig reparation af strømtilførsel til eksternt oliefyr, forårsagede ødelæggelse af bilens Body computer For lille modstand i strømkredsløbet i forhold til opstartscomputer, hvilket forårsagede periodiske startvanskeligheder Diverse nedladninger af batterier, hvor elbils tekniker kunne lade bilerne normalt, desværre kun efter en tur til Ishøj/Sjælland Del-konklusion: De mange nedbrud har forårsaget perioder hvor elbilerne har hold uvirksomme eller har været under reparation, hvilket kan direkte aflæses af de antal kilometer elbilerne har kørt. Ad. 2, SurveyXact forventningsundersøgelse ved potentielle bruger, før/efter projektperioden På trods af ændringen i potentielle brugere fra kommunal udfører virksomhed og administrativ virksomhed til ren administrativ virksomhed, viser Surveyen at holdningen til elbiler stadigvæk er positiv. De adspurgte brugere efterspørger positivt faktorer som trykhed, rækkevidde, acceleration, styring m.v. At færre antal brugere er parat til at købe elbil som privatbil, skyldes utvivlsomt de mange nedbrud og den ustabile drift. 8

9 Konklusioner: Bornholm Regionskommune ville med sin deltagelse i Energistyrelsens forsøgsordning være med til at teste de første elbiler på det det danske marked. Desværre var udbuddet meget begrænset i 2009 og projektet måtte orientere sig mod en ombygget Fiat Fiorino, der med sit lithium batteri og elektromotor ikke var en født elbil, men som dog var interessant nok til at blive vurderet i forhold til de opstillede forsøgselementer. Garantiproblemer, afstanden til leverandør, mange nedbrud, øens beliggenhed i forhold til elbils tekniker har givet mange udfordringer. Nedenstående uddrag af SurveyXact spørgeskemaundersøgelse viser som også nævnt ved analysen af de indsamlede data, at det positive syn på begrebet elbil stadigvæk står ved magt, men at brugeren ikke ville vælge elbil som ny bil såfremt en nyanskaffelse var forestående. Ovenstående vurderes meget positivt idet Bornholms regionskommune har indgået partnerskabsaftale med firmaet Greenabout i forhold til Energistyrelsen. Desuden har kommunen indgået aftale med dette firma om delebiler, der vil blive stillet il rådighed både for medarbejderne i kommunen, men også stillet til rådighed for borgerne, primært uden for kommunens lukketider. Således ser kommunen som en forpligtelse, men også en glæde, at præsentere medarbejdere og borgere for nye projekter der inkluderer nye generationer af elbiler. Før projektets gennemførelse Hvad er din generelle holdning til elbiler 9

10 Hvis du skulle købe ny bil nu, ville du da købe en el-bil Efter projektets gennemførelse: Hvad er din generelle holdning til elbiler: 10

11 Hvis du skulle købe ny bil nu, ville du da købe en el-bil På projekts vegne den 25. juni 2013 Kell Hansen Bilag: Bilag 1: SurveyXact forventningsmåling blandt potentielle brugere, før start af projektperioden Bilag 2: SurveyXact forventningsmåling blandt potentielle brugere, efter afslutning af projektperioden 11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Bornholms Regionskommune statusrapport okt. 2011

Bornholms Regionskommune statusrapport okt. 2011 Bornholms Regionskommune statusrapport okt. 2011 Forsøg med elbiler på Bornholms - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Projekt elbilforsøg på Bornholm 2009-2012 Tilskudsrunde

Læs mere

KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011

KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011 KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011 Grøn transport i KLS - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Vejen frem for KLS grøn el til flåden Tilskudsrunde under forsøgsordning

Læs mere

SEAS-NVE statusrapport okt. 2011

SEAS-NVE statusrapport okt. 2011 SEAS-NVE statusrapport okt. 2011 Forsøg med intern el-postbil - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: SEAS-NVE: Forsøg med intern elpostbil mellem Haslev og Svinninge

Læs mere

Ærø kommune slutrapport apr. 2013

Ærø kommune slutrapport apr. 2013 Ærø kommune slutrapport apr. 2013 Elbiler til udlejning og tjenestekørsel - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Forsøg med elbiler til turistudlejning og drift i

Læs mere

Fiat Fiorino E ombygget af Micro-Vett

Fiat Fiorino E ombygget af Micro-Vett Fiat Fiorino E ombygget af Micro-Vett - erfaringsopsamling fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Model: Fiat Fiorino E, ombygget af Micro- Vett. Sæder: Van: 2-personer, Combi: 5- personer Batterikapacitet:

Læs mere

Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune

Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune Elbiler på kryds og tværs et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Elbiler på kryds og tværs i den kommunale drift, og regional erfaringsindsamling

Læs mere

Københavns Kommune statusrapport okt. 2011

Københavns Kommune statusrapport okt. 2011 Københavns Kommune statusrapport okt. 2011 Indfasning af elbiler i bilflåden - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Forsøg med elbiler i Københavns Kommune Tilskudsrunde

Læs mere

Sønderborg Kommune slutrapport

Sønderborg Kommune slutrapport Sønderborg Kommune slutrapport Elbiler i hjemmeplejen - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Elbiler i Sønderborg Kommune Tilskudsrunde under forsøgsordning for elbiler:

Læs mere

Årsrapport 2011. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler)

Årsrapport 2011. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Årsrapport 2011 Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Projekt med tilskud fra Energistyrelsen 2009-2012 Sammenfatning Indledning Gladsaxe Kommune købte fire person-elbiler af

Læs mere

Gladsaxe Kommune statusrapport okt. 2011

Gladsaxe Kommune statusrapport okt. 2011 Gladsaxe Kommune statusrapport okt. 2011 Omkostninger ved drift af elbiler i Gladsaxe Kommune - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Godt på vej elbiler i Gladsaxe

Læs mere

BFH El-Bil. Den mobile information. FM enheden. Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital. El-biler status rapport august 2014.

BFH El-Bil. Den mobile information. FM enheden. Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital. El-biler status rapport august 2014. BFH El-Bil Den mobile information FM enheden Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Region Hovedstaden statusrapport aug. 2014... 3 Bispebjerg og statusrapport august 2014... 6 El-bil drift... 6 Den mobile information...

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

Slutrapport Ecomotion R&D

Slutrapport Ecomotion R&D Slutrapport Ecomotion R&D (Bileder fra Ecomotion Truck i Øster anlæg, København) 1 Indholdsfortegnelse Slutrapport Ecomotion R&D... 1 Indledning... 3 Opsummering af projektets fremdrift... 4 M1: Construction

Læs mere

Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut. Prøv1elbil

Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut. Prøv1elbil Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut Prøv1elbil Prøv1elbil 1.0 Demonstration med 13 elbiler Otte familier tester en C1 ombygget elbil i 3 måneder. Kun 5 ud af 12 testforløb

Læs mere

Prøv1elbil. Demonstration med 13 elbiler

Prøv1elbil. Demonstration med 13 elbiler Prøv1elbil Demonstration med 13 elbiler Kjeld Nørregaard Teknologisk Institut Teknologisk Institut - nu med plads til opladning Kjeld Nørregaard Teknologisk Institut 1 Konsortie og eksterne sponsorer Prøv1elbil

Læs mere

Nordjysk Elhandel statusrapport okt. 2011

Nordjysk Elhandel statusrapport okt. 2011 Nordjysk Elhandel statusrapport okt. 2011 Elbiler som intelligent regulering i elmarkedet - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Elbiler som intelligent regulering

Læs mere

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse.

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse. Frederiksberg Kommune el skraldebil Statusrapport august 2014 Projektets formål Frederiksberg Kommune erstatter en konventionel diesel-skraldebil med en el-skraldebil. Formålet er at gøre affaldsindsamlingen

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse

Bilag 1: Projektbeskrivelse Bilag 1: Projektbeskrivelse Dette notat beskriver de aktiviteter, der gennemføres i forbindelse med samarbejdsaftalen mellem ChoosEV og DTU Transport. Baggrund Brugerne af den tidligere generation af elbiler

Læs mere

Elbiler perspektiver frem mod 2020

Elbiler perspektiver frem mod 2020 Elbiler perspektiver frem mod 2020 Delvejsseminar Test-en-elbil 13.marts 2013 Michael Rask Energistyrelsen Oversigt Kort om ENS forsøgsordning for elbiler 2008-12 og 2013-15 Kort om infrastrukturpuljen

Læs mere

Kjeld Nørregaard Projektleder Prøv1elbil Teknologisk Institut. Prøv1elbil

Kjeld Nørregaard Projektleder Prøv1elbil Teknologisk Institut. Prøv1elbil Kjeld Nørregaard Projektleder Prøv1elbil Teknologisk Institut Prøv1elbil Kjeld Nørregaard Projektleder Prøv1elbil Teknologisk Institut Prøv1elbil 2.0 Konsortie og eksterne sponsorer Prøv1elbil Konsortie:

Læs mere

TV 2/Bornholm slutrapport februar 2013

TV 2/Bornholm slutrapport februar 2013 TV 2/Bornholm slutrapport februar 2013 Elbil som reportagebil - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler. Projektets formål TV 2/Bornholm har siden 2007 benyttet videojournalister.

Læs mere

Hvidovre Hospital El-Biler

Hvidovre Hospital El-Biler Hvidovre Hospital El-Biler El-biler status rapport august 2014 Hvidovre Hospital Teknisk Central Yaseen Ahmad Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse El-biler status rapport august 2014 Region Hovedstaden statusrapport

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Afslutningsrapport. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler)

Afslutningsrapport. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Afslutningsrapport Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Projekt med tilskud fra Energistyrelsen 2009-2012 Sammenfatning Gladsaxe Kommune har indsamlet erfaringer med fire person-elbiler

Læs mere

Høje Taastrup Going Green Eksterne finansieringsmuligheder under Energistyrelsen til indkøb af el og gas køretøjer

Høje Taastrup Going Green Eksterne finansieringsmuligheder under Energistyrelsen til indkøb af el og gas køretøjer Høje Taastrup Going Green Eksterne finansieringsmuligheder under Energistyrelsen til indkøb af el og gas køretøjer Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder FDT Foreningen af Danske Transport og Logistikcentre

Læs mere

Move About el-puljebiler statusrapport okt. 2011

Move About el-puljebiler statusrapport okt. 2011 Move About el-puljebiler statusrapport okt. 2011 Elbil-delingsstationer på Østerbro i København - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Delebiler på Østerbro Tilskudsrunde

Læs mere

Fremtidens danske el-bilmarked hvornår og hvordan? Hvornår er vi klar til at købe el-biler?

Fremtidens danske el-bilmarked hvornår og hvordan? Hvornår er vi klar til at købe el-biler? Dansk Industris konference Fremtidens danske el-bilmarked hvornår og hvordan? Hvornår er vi klar til at købe el-biler? Indlæg af Søren Jakobsen, adm. dir., SKI A/S, den 26. august 2009 9. januar 2009 1.

Læs mere

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Konklusioner Dagens elbiler (2011-12) fungerer godt! Elbilers CO2-udledning er nul eller

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

Forsøgsordningen for el- og plug-in hybridbiler

Forsøgsordningen for el- og plug-in hybridbiler Forsøgsordningen for el- og plug-in hybridbiler Indkaldelse af ansøgninger 2013 (5. tilskudsrunde) 11. oktober 2013 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail:

Læs mere

Forsøgsordningen for el- og plug-in hybridbiler

Forsøgsordningen for el- og plug-in hybridbiler Forsøgsordningen for el- og plug-in hybridbiler Indkaldelse af ansøgninger 2015 (7. tilskudsrunde) 1. September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

Elbil til mødekørsel og tilsyn

Elbil til mødekørsel og tilsyn Elbil til mødekørsel og tilsyn - erfaringsopsamling fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Middelfart Spildevand benytter en Think City Foto: Middelfart Kommune til mødekørsel samt ved tilsyn

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til projekter under Forsøgsordningen for elbiler

Vejledning til ansøgning om støtte til projekter under Forsøgsordningen for elbiler Vejledning til ansøgning om støtte til projekter under Forsøgsordningen for elbiler September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvad gives der støttet til?... 3 1.2 Hvem kan søge om støtte?...

Læs mere

GENNEMGANG AF PROJEKTRESULTATER. Onsdag den 10. juni 2015 v. Gitte Davidsen, GD Green Tech

GENNEMGANG AF PROJEKTRESULTATER. Onsdag den 10. juni 2015 v. Gitte Davidsen, GD Green Tech GENNEMGANG AF PROJEKTRESULTATER OM BARRIERER FOR INTRODUKTION AF ELBILER I DE DANSKE KOMMUNER Onsdag den 10. juni 2015 v. Gitte Davidsen, GD Green Tech 6 KARDINAL PUNKTER OMKRING INTRODUKTION AF ELBILER

Læs mere

Solrød Kommune 26/11 2009 Solrød Center 1 2680 Solrød Strand Vores ref.: 114-2009

Solrød Kommune 26/11 2009 Solrød Center 1 2680 Solrød Strand Vores ref.: 114-2009 Solrød Kommune 26/11 2009 Solrød Center 1 LA/la 2680 Solrød Strand Vores ref.: 114-2009 Att: Lotte Kjær TILBUD Vi fremsender hermed tilbud på: Køb/leasing af elbiler: Driftsaftale til elbil(er): Køb/leasing

Læs mere

baner vejen for elbilen i Danmark

baner vejen for elbilen i Danmark Analyse af kørsel i Sønderborg Kommune Land og by baner vejen for elbilen i Danmark Alexander Schou Nielsen, Projektchef - asn@clever.dk - +45 5219839 Besøg os på www.clever.dk, eller facebook.com/clever

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

Skive Kommune statusrapport okt. 2011

Skive Kommune statusrapport okt. 2011 Skive Kommune statusrapport okt. 2011 Forsøg med elbiler i Skive Kommune - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Test af implementering af elbiler i Skive Kommune Tilskudsrunde

Læs mere

Fra Allan Larsen, Anders Vedsted Nørrelund og Allan Larsen 15. maj 2012 AVN

Fra Allan Larsen, Anders Vedsted Nørrelund og Allan Larsen 15. maj 2012 AVN NOTAT Til Projektleder Tanja Ballhorn Provstgaard Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Islands Brygge 37 23 København S Vedr. Effekter af Citylogistikservice i København Fra

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Elbiler i håndværksvirksomheder

Elbiler i håndværksvirksomheder Kvartalsrapport Denne skabelon skal anvendes ved den kvartalsvise rapportering og statusrapportering af projekter om energieffektive transportløsninger. Kvartalsrapporten skal være en kortfattet statusopgørelse

Læs mere

Økonomi- og Planudvalgets mål for 2018

Økonomi- og Planudvalgets mål for 2018 - og Planudvalgets mål for 2018 ØPU-01 Serviceplanlægning Et godt og aktivt liv for alle Bornholm som videnssamfund sk bæredygtig ø Afdækning af servicebehov og dermed kobling til mål om planlægning. Serviceområder

Læs mere

Elbiler, batterier og ladeinfrastruktur. Kjeld Nørregaard, ,

Elbiler, batterier og ladeinfrastruktur. Kjeld Nørregaard, , Elbiler, batterier og ladeinfrastruktur Kjeld Nørregaard, 7220 1317, kjn@teknologisk.dk Ladeinfrastruktur er klar Information fra www.clever.dk; www.danmark.betterplace.com; www.cleancharge.dk; www.rwe.com

Læs mere

Opdateret Projektbeskrivelse

Opdateret Projektbeskrivelse Opdateret Projektbeskrivelse 1. Projekttitel E-bus KBH 2. Resumé Københavns Kommune har en målsætning om at 33% af alle kommunens busser kører på CO 2 -neutral el i 2025. Sker dette vil CO 2 -reduktionen

Læs mere

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger INDHOLD Driftsomkostninger s. 3 Ladeløsninger s. 4 7 Nissan leverandører af ladeløsninger s.

Læs mere

Delebiler i småbyer Brugerinterviews i Fynshav. Hvad synes beboerne i Fynshav om delebilsordningen?

Delebiler i småbyer Brugerinterviews i Fynshav. Hvad synes beboerne i Fynshav om delebilsordningen? Delebiler i småbyer Brugerinterviews i Fynshav Hvad synes beboerne i Fynshav om delebilsordningen? Respondenter Respondent Køn Alder Personer i husstanden Indkomst ca. efter skat pr. måned (ikke for husstanden

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til elbusser

Vejledning til ansøgning om tilskud til elbusser Energistyrelsen Vejledning til ansøgning om tilskud til elbusser September 2015, version 1.0 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?... 3 1.3 Støtte berettigede

Læs mere

A1 Elektrisk Transport

A1 Elektrisk Transport A1 Elektrisk Transport ChoosEV forretningsmodel Our mission. No emission. Electric cars now at choosev.com Hvad handler det om i dag? ChoosEV s målsætninger er: Tage ansvar for den samfunds- og miljømæssige

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af partnerskaber med formål at udbrede elbiler i Danmark

Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af partnerskaber med formål at udbrede elbiler i Danmark Energistyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af partnerskaber med formål at udbrede elbiler i Danmark Oktober 2013 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax

Læs mere

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Forsøgsordningen for elbiler Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Denne præsentation Kort om baggrunden for ordningen Drivmiddelrapporten Elbilerne kommer! Den

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Projekt om klimaoptimal ladning af elbiler. Solrød kommune. B1 vedrør overordnet beskrivelse af projektet, og skal udfyldes i alle projektansøgninger.

Projekt om klimaoptimal ladning af elbiler. Solrød kommune. B1 vedrør overordnet beskrivelse af projektet, og skal udfyldes i alle projektansøgninger. 1 Stamdata: Projekttitel: Virksomhedsnavn: Projekt om klimaoptimal ladning af elbiler Solrød kommune CVR-nummer: 68534917 Bilag B For Bilag B udfyldes de dele, der er relevante for projektet. B1 vedrør

Læs mere

Dagsorden. Punkter. Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion. Strategi og Organisering Aktiviteter og Status

Dagsorden. Punkter. Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion. Strategi og Organisering Aktiviteter og Status Dagsorden Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion Punkter Strategi og Organisering Aktiviteter og Status Strategi og Organisering Klimastrategi Udover klima også fokus

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

E-mobilitet Køreplan 2020

E-mobilitet Køreplan 2020 E-mobilitet Køreplan 2020 Segmenteret markedstilgang er nøglen til effektiv udbredelse af elbiler Oktober, 2012 Det gælder ikke om at løse 2015 eller 2020 udfordringerne nu Det gælder om at løse udfordringerne

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

NORA-elbilprojekt. Dánial Jógvan Hansson

NORA-elbilprojekt. Dánial Jógvan Hansson In no area will innovation be more important than in the development of new technologies to produce, use, and save energy Barack Obama 2009 NORA-elbilprojekt Dánial Jógvan Hansson 2/16/2011 1 Arbeidsgruppen:

Læs mere

Statusrapport 31. oktober 2014

Statusrapport 31. oktober 2014 0 Mød elbilen Et elbil-formidlingsprojekt gennemført af Copenhagen Electric, Region Hovedstadens elbilsekretariat med støtte fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler (5. tilskudsrunde) Region Hovedstaden

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

ENERGI FYN. Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard

ENERGI FYN. Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard ENERGI FYN Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard tl@energifyn.dk 22927-0236 SMART GRID OG OMSTILLING Opstilling fra produktion efter behov til forbrug der passer til produktionen Produktionen varierer

Læs mere

Vækstforums møde den 24. marts 2009 - bilag til pkt. 3

Vækstforums møde den 24. marts 2009 - bilag til pkt. 3 Prøv1Elbil Ansøgning om tilskud fra Vækstforum til et projekt der dels demonstrerer elbiler, dels afprøver udstyr til energiforsyning af elbiler og dels gennemfører en række forsøgselementer koblet til

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Frederiksberg Kommune el-skraldebil Slutrapport på el- skraldebil på Frederiksberg

Frederiksberg Kommune el-skraldebil Slutrapport på el- skraldebil på Frederiksberg Frederiksberg Kommune el-skraldebil Slutrapport på el- skraldebil på Frederiksberg Frederiksberg kommune har siden status rapporten fra februar 2015 kørt med elskraldebilen i fuld drift over hele året.

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune Side 1 af 6 Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Venstre til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø om Anskaffelse af brintbiler i Teknik og Miljø Forespørgsel: TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune Teknik

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Mulighed for delebilsordning omkring kommunens bilflåde

Mulighed for delebilsordning omkring kommunens bilflåde By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 280411 Brevid. 2377963 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Mulighed for delebilsordning omkring kommunens bilflåde 8. august 2016 Indledning Det

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

Regeringens planer for elbiler

Regeringens planer for elbiler Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 181 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål M om regeringens planer for udrulning af en infrastruktur til opladning af

Læs mere

Få en serviceaftale, der følger din nye Mercedes i årevis.

Få en serviceaftale, der følger din nye Mercedes i årevis. Få en serviceaftale, der følger din nye Mercedes i årevis. God service skal man ikke lede længe efter! Tillykke med din nye Mercedes-Benz. I dette øjeblik tænker du næppe meget over fremtidige serviceeftersyn

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg. Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.com Kort om Kohberg Bakery Group A/S Producent og leverandør

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Billeddelen med relations-id rid13 blev ikke fundet i filen.

Billeddelen med relations-id rid13 blev ikke fundet i filen. Bornholmermål 1: WILD GREEN - Bornholm har et positivt CO 2 -regnskab i 2035 Billeddelen med relations-id rid13 blev ikke fundet i filen. Bornholmermål 1: WILD GREEN - Bornholm har et positivt CO 2 -regnskab

Læs mere

Det helt centrale spørgsmål?

Det helt centrale spørgsmål? EL-biler: fremtidens individuelle transportmiddel? Kan el-bilen tilfredsstille brugernes behov? og Hvordan ser markedet ud om år? Ole Kveiborg Det helt centrale spørgsmål? DTU Transport, Danmarks Tekniske

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. december 2009 FM 2010/84 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut behandlede på EM 2009/23 et beslutningsforslag om, at ændre afgifterne for indførsel

Læs mere

Eldelebiler på hospitaler

Eldelebiler på hospitaler Eldelebiler på hospitaler Baggrund for projektet Efter at Glostrup Hospital havde været med i Formel M projektet omkring grøn mobilitet, ønskede hospitalet at få testet, hvordan en grøn mobilitets ordning

Læs mere

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger BEREDSKABET Februar 2014 25113-14 hjj Indførelse af flådestyring i Frederikshavn Kommune 1. Økonomi Der er overført en besparelse på 1,5 mio. kr. på kommunens samlede kørselsbudget til Beredskabet i 2014.

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Forsøgsordningen for elbiler

Forsøgsordningen for elbiler Forsøgsordningen for elbiler Indkaldelse af ansøgninger 2008 Vejledning til ansøgningsskema December 2008 Indledning Energistyrelsen kan yde tilskud til en forsøgsordning for anvendelse af elbiler i afgrænsede

Læs mere

EL-mobility på Færøerne

EL-mobility på Færøerne EL-mobility på Færøerne Introduktion til ChoosEV ChoosEV blev etableret i oktober 2009 ChoosEV er ejet af SYD ENERGI, SEAS-NVE og Sixt biludlejning ChoosEV har i dag 25 medarbejdere (38 ultimo 2011) ChoosEV

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

Grafikken nedenfor viser de kommunale køretøjstyper der er blevet undersøgt i forhold til egnetheden af forskellige bæredygtige teknologier.

Grafikken nedenfor viser de kommunale køretøjstyper der er blevet undersøgt i forhold til egnetheden af forskellige bæredygtige teknologier. Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 2 31. juli 2007 Oversigt over projektforslagene For at identificere de bedst mulige projektforslag vedrørende anvendelse af renere teknologier og brændstoffer

Læs mere

Think City. - erfaringer fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler. Erfaringer med Think City

Think City. - erfaringer fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler. Erfaringer med Think City Think City - erfaringer fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Model: Think City Sæder: 2-personer Batterikapacitet: 28,3 kwh Batteritype: ZEBRA (NaNiCl 2) Energiforbrug (målt): 510-630 Wh/km

Læs mere

Motivationer og barrierer for indførelse af eldrevne køretøjer i virksomheder i Danmark, Tyskland og Østrig

Motivationer og barrierer for indførelse af eldrevne køretøjer i virksomheder i Danmark, Tyskland og Østrig Møde i Energistyrelsen i Trafikstyrelsens elbilnetværk for virksomheder, 4. december 2014, København Motivationer og barrierer for indførelse af eldrevne køretøjer i virksomheder i Danmark, Tyskland og

Læs mere

strategisk energiplan 2015-2025

strategisk energiplan 2015-2025 strategisk energiplan 2015-2025 Vision: Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025 OSTKRAFT Samarbejde om vækst og udvikling på Bornholm. Understøtte kommunens

Læs mere

CAMPUS BORNHOLM. Fremtidens grønne uddannelser 1. november 2011

CAMPUS BORNHOLM. Fremtidens grønne uddannelser 1. november 2011 CAMPUS BORNHOLM Fremtiden starter her Fremtidens grønne uddannelser 1. november 2011 Campus Bornholm blev skabt i 2010 ved en fusion af det tidligere Bornholms Gymnasium, Bornholms Erhvervsskole og VUC

Læs mere

El bil forsøg. Frederiksberg Kommune Gartner og Vejservice

El bil forsøg. Frederiksberg Kommune Gartner og Vejservice El bil forsøg Frederiksberg Kommune Gartner og Vejservice Om kommunen Vi ynder at betragte Frederiksberg som den grønne oase i storbyen. Selv med mere end 93.000 indbyggere på 8,77 kvadratkilometer, har

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Bilteknologi, nu og i fremtiden

Bilteknologi, nu og i fremtiden Bilteknologi, nu og i fremtiden 15. september 2010 René Mouritsen General Manager Kommunikation og kunder Toyota Danmark A/S Efterspørgsel efter alternative brændstoffer Udbud og efterspørgsel (olie) (millioner

Læs mere

BESTUFS WORKSHOP. Resultater og løsninger til forbedring af citylogistik i mindre og mellemstore byer. Michael Stie Laugesen Projekt Konsulent ved NTU

BESTUFS WORKSHOP. Resultater og løsninger til forbedring af citylogistik i mindre og mellemstore byer. Michael Stie Laugesen Projekt Konsulent ved NTU BESTUFS WORKSHOP Resultater og løsninger til forbedring af citylogistik i mindre og mellemstore byer Michael Stie Laugesen Projekt Konsulent ved NTU BESTUFS workshop i Aalborg 22. januar 2008 1 Formålet

Læs mere

Vi gør det nemt, trygt og sikkert at køre elbil

Vi gør det nemt, trygt og sikkert at køre elbil Vi gør det nemt, trygt og sikkert at køre elbil Side 2-12. oktober 2012 CLEVER A/S - Hvad er CLEVER CLEVER hed tidligere ChoosEV CLEVER blev etableret i oktober 2009 CLEVER ejes af Syd Energi og SEAS-NVE

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens interaktive stol 1/1 2011-1/5 2012. Journalnummer: 1-33-76-23-1-11. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens interaktive stol 1/1 2011-1/5 2012. Journalnummer: 1-33-76-23-1-11. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens interaktive stol 1/1 2011 1/5 2012 Journalnummer: 1337623111 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5 798

Læs mere

Demonstration med 13 elbiler. Kjeld Nørregaard Teknologisk Institut

Demonstration med 13 elbiler. Kjeld Nørregaard Teknologisk Institut Prøv1elbil Demonstration med 13 elbiler Kjeld Nørregaard Teknologisk Institut Teknologisk Institut Kjeld Nørregaard Programleder for Elektrisk Transport Teknologisk Institut Ladepladser til 4 elbiler hos

Læs mere

Projektleder for Prøv1elbil Teknologisk Institut

Projektleder for Prøv1elbil Teknologisk Institut Lars Overgaard Lars Overgaard Projektleder for Prøv1elbil Teknologisk Institut Prøv1elbil Konsortie og eksterne sponsorer Prøv1elbil Konsortie: Teknologisk Institut (PL) NRGi Net A/S Foreningen Energi

Læs mere