Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne at, og byrådet for så vidt at

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at"

Transkript

1 Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen overtager Ramsø Rådhus, og kommunen overtager skolens ejendomsportefølje i Viby, se vedhæftede kortbilag. Dertil skal skolen betale kommunen kr. Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne at, og byrådet for så vidt at Sagsfremstilling Der henvises til sagens gang, herunder faktuelle oplysninger om ejendommene, som er beskrevet i vedhæftede dagsordentekst. Som det fremgår, er sagen blevet udsat flere gange, senest den 2. december 2009 på undersøgelse af konstateret skimmelsvamp i rådhusets kælder. Skimmelsvampeundersøgelsen, som efter skolens ønske blev udvidet til også at omfatte steder i rådhuset, hvor der har været vandindsivning, er nu delvist foretaget. Den foreløbige konklusion på undersøgelsen er, at der kun er skimmelsvampeangreb i en meget lille del af kælderen (ca. 20 m2). På grund af vejret har man måttet udsætte enkelte elementer af undersøgelsen, nemlig en tagscanning og kloakundersøgelserne. Disse undersøgelser foregår lige nu, og man forventer et resultat i uge 15. Også her forventes det, at der ikke afdækkes større skader på bygningerne. Viby Friskole ønsker at forelægge sagen om mageskifte på sin ordinære generalforsamling den 27. april Beslutningskompetencen i forhold til en mageskifteaftale ligger hos generalforsamlingen. Forinden sagen forelægges, ønsker skolen dog at kende Økonomiudvalgets stilling til et mageskifte. Indkaldelse og dagsorden til skolens generalforsamling skal udsendes senest den 13. april, hvorfor Økonomiudvalgets beslutning skal ligge forud for denne dato. Med forbehold for henholdsvis Økonomiudvalgets og generalforsamlingens endelige tiltræden, er parterne enedes om følgende aftalevilkår: Under forudsætning af tilsynets godkendelse, overtager Roskilde Kommune Viby Friskoles ejendomsportefølje (matr.nr. 8dq, 8do og 8cp Viby By, Syv) betinget af, at Viby Friskole til gengæld erhverver Ramsø Rådhus (matr. nr. 1b Vibygård Hdg., Syv) og dertil betaler en byttesum på kr. til Roskilde Kommune. Byttesummen afgøres ved kontant betaling af 1,5 mio. kr. og udstedelse af et rente- og afdragsfrit pantebrev på kr., som Viby Friskole indfrier efter 10 år. Endvidere accepterer Viby Friskole, at salget af Ramsø Rådhus suppleres med en tilbagekøbsret/forkøbsret for Roskilde Kommune med indhold, som det fremgår af vedhæftede servitutudkast. Ved mageskiftet skal der tages højde for, at Viby Friskole først kan fraflytte sine nuværende ejendomme, når Ramsø Rådhus er renoveret og indrettet til skoleformål. Parterne overtager de respektive ejendomme i den stand, hvori de foreligger nu. Parterne kan således ikke efterfølgende gøre mangelindsigelser gældende i forhold til bygningernes ringe stand og jordbundens beskaffenhed (forurening, bæreevne, fortidsminder m.v.)

2 Udgangspunktet er således, at Roskilde Kommune oppebærer kr. for Ramsø Rådhus og betaler 7 mio. kr. for Viby Friskoles ejendomsportefølje. Såfremt mageskifte på de ovenfor anførte vilkår kan tiltrædes, foreslås det, at forvaltningen bemyndiges til at underskrive de to købsaftaler, hvorefter Roskilde Kommune erhverver Viby Friskoles ejendomsportefølje i Viby Centrum, betinget af, at Viby Friskole til gengæld erhverver Ramsø Rådhus med tilhørende udenomsarealer og dertil betaler kr., heraf kr. ved et pantebrev. Der er tidligere givet anlægsbevilling på 25,8 mio. kr. vedr. indtægten og anlægsbevilling på kr. vedr. udgifter i forbindelse med salg af Ramsø Rådhus (byrådet den 29. august.2007, pkt. 244). Senest er salgsindtægten fra Ramsø Rådhus vurderet til 10 mio. kr. (byrådet den 24. juni 2009, pkt.169). Rådighedsbeløbet er dog ikke afsat i budget , og en nettoindtægt fra salget/mageskiftet af Ramsø Rådhus vil blive betragtet som en del af puljen for den samlede salgsindtægt. Anlægsbevillingen vedr. indtægten er nu nedsat til kr. Det skyldes, at der skal laves ny udsugning i bygningen. Det er et krav, når anvendelsen af bygningen ændres til skoleformål. En del af indtægten ( kr.) betales først om 10 år, når pantebrevet forfalder til betaling. Der skal endvidere gives en anlægsbevilling vedr. udgiften til køb/mageskifte af Viby Friskoles ejendomme på netto 7 mio. kr. Der blev i sagen om overførsel af bevilgede rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 (byrådet den ) overført et restrådighedsbeløb på kr., hvortil der er givet anlægsbevilling, jf. ovenfor. Beløbet forventes at dække udgifterne til skimmelsvampeundersøgelserne, advokatbistand og mæglerhonorar. Der forbruges p.t., som ovenfor beskrevet, ca kr. årligt på minimal, men acceptabel, opvarmning og pleje af grønne områder. Det forventes, at udgifterne til opvarmning mv. af bygningerne for Viby Friskole vil være i samme størrelsesorden. Økonomi Mageskiftet forventes at medføre en nettoindtægt på kr. i Hertil kommer et rente- og afdragsfrit pantebrev, der forfalder til betaling i Beløbet betragtes som en del af puljen for den samlede salgsindtægt, som vedtaget i budget Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2010: Alle tal i kr. - = merudgift eller mindreindtægt + = Mindreudgift eller merindtægt 2010 Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb: Anlæg, indtægter 0 Anlæg, udgifter -318 Forslag til revideret rådighedsbeløb: Anlæg, indtægter Anlæg, udgifter Nuværende anlægsbevilling: Anlæg, indtægter Anlæg, udgifter -650 Anlægsbevilling ændres til:

3 Anlæg, indtægter Anlæg, udgifter Finansiering: Budgetomplacering Rente- og afdragsfrit lån 750 Indstilling Forvaltningen indstiller, at 1. Roskilde Kommune - når tilsynets godkendelse af mageskiftet foreligger erhverver ejendommene matr. nr. 8dq, 8do og 8cp Viby By, Syv, betinget af at Viby Friskole til gengæld erhverver matr. nr. 1b Vibygård Hdg., Syv og dertil betaler kr. til Roskilde Kommune, 2. byttesummen afgøres ved kontant betaling af 1,5 mio. kr. og udstedelse af et rente- og afdragsfrit pantebrev på kr., som indfries efter 10 år, 3. salget af Ramsø Rådhus omfatter en tilbagekøbsret/forkøbsret for Roskilde Kommune med indhold, som fremgår af vedhæftede servitutudkast, 4. forvaltningen bemyndiges til at underskrive de to købsaftaler om mageskifte, udarbejdet på de ovenfor nævnte vilkår, 5. der afsættes rådighedsbeløb på 9,25 mio. kr. vedr. salg/mageskifte af Ramsø Rådhus og rådighedsbeløb på 7 mio. kr. vedr. køb/mageskifte af Viby Friskoles ejendomme. Nettobeløbet, fratrukket 0,75 mio.kr. vedr. pantebrev, indgår i puljen for den samlede salgsindtægt, og 6. anlægsbevillingen, vedr. indtægten fra salg/mageskifte af Ramsø Rådhus, nedsættes fra 25,8 mio. kr. til 9,25 mio.kr., og at der gives en anlægsbevilling vedr. udgiften til køb/mageskifte af Viby Friskoles ejendomme på 7 mio. kr. Økonomiudvalget, , pkt. 145 Ad. 1-4 "at" godkendt. Ad. 5-6 "at" anbefales. Ad 2. "at" der søges forhandlet en forrentning af pantebrev på kr. Christian Holtet og Henrik Stougaard kan ikke godkende mageskiftet. Henrik Stougaard bemærker, at aftalen er for økonomisk ugunstig for kommunen. Fraværende: Carsten Wickmann. Supplerende sagsfremstilling Efter forhandling har Viby Friskole accepteret, at pantebrevet på kr. forrentes med 2% p.a. Rentebeløbet - med renters rente kan opgøres til kr. Renter og hovedstol indfries efter 10 år. Byrådet, , pkt. 110 Godkendt. Fraværende: Gitte Kronbak Nielsen.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Pkt. 352 Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Sagsnr. 271 Byrådet Lukket punkt Resume Storparcellen har været i udbud, og der er kommet 1 tilbud på køb af storparcellen. Tilbuddet indeholder

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG x, cpr. X og x cpr. i lige sameje Boende

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010 Referat mandag den 22. november 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU -

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED)

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) SÆLGER OG KØBER: Undertegnede Sælger herved til: Admiralgaarden Frederikshavn A/S (CVR nr. 27228844) Øster Kringelvej 2 C, 8250 Egå EJENDOMMEN / EJERLEJLIGHED:

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2007 Kl. 15.30 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Opgørelse af over- /underskud for 2006 for Kerteminde,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 Sag 40/2011 (1. afdeling) Dansk Pantebrevsbørs A/S under konkurs (advokat Thomas Bang) mod Fair Finans A/S (advokat Casper Moltke) I tidligere instans

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:30 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Jette Kirkeby

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere