Marselis Boulevard 28, Aarhus C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marselis Boulevard 28, Aarhus C"

Transkript

1 Marselis Boulevard 28, Aarhus C Restejerlejligheder i markant beliggende ikonbyggeri sælges Samlet etageareal: m² - heraf 356 m² garager 38 stk. boligejerlejligheder samt 22 garageejerlejligheder Yderst velholdt og veldrevet ejendom (ejerforening) Anseeligt leje-/salgspotentiale Uovertruffen panoramaudsigt Sælges for Pensionskasse Pris: kr ,- kontant (kr ,-/m²)

2 Indholdsfortegnelse Ejendommen i hovedtræk... 3 Bygningsarealer... 5 Ejerforening... 6 Offentlig vurdering... 6 Salgsvilkår... 7 Likviditetsbudget Planforhold/offentlige forhold Tekniske installationer Driftsudgifter Købesummens fordeling - Afskrivninger Handelsomkostninger Købers kapitalbehov Startforrentning på kontantbasis Besigtigelse Mellemsalg Lejespecifikation Fotos Matrikelkort Kort... 23

3 Ejendommen i hovedtræk Beliggenhed Marselis Boulevard Aarhus C Matr. nr. 741hf Marselisborg, Århus Grunde, 741 hæ Marselisborg, Århus Grunde Ejerlejlighed nr.: 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 34, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 47, 48, 51, 54, 59, 60, 61, 62, 65, 67, 69, 70, 73, 77, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 og 104 Kommune Grundareal Aarhus m² - heraf vej 0 m² - samlet for hele ejendommen Matrikel nr: 741hf Marselisborg, Århus Grunde Grundareal: m² - heraf vej 0 m² Oplysninger ifølge: Tingbogsoplysning. Matrikel nr: 741 hæ Marselisborg, Århus Grunde Grundareal: m² - heraf vej 0 m² Oplysninger ifølge: Tingbogsoplysning. side 3 af 24

4 Ejendomsbeskrivelse Ejendommen er beliggende på den absolut populære Marselis Boulevard, der er kendetegnet ved sin korte afstand til skov og strand for områdets beboere samt det unikke miljø som Frederiksbjerg frembyder i form af cafeer og handelsliv. Nærværende ejendom er defineret som 38 ejerlejligheder til boligformål ud af 83 ejerlejligheder samt 22 ejerlejligheder til parkeringsformål med 22 pladser. Ejendommen fremstår generelt i velholdt og veldrevet stand, og er forsynet med dørtelefonsystem og elevator for servicering af ejendommens 14 etager. Ejerlejlighederne (boliger) fremstår i god regulær stand med en god planløsning og alle med altan og svalegang. Enkelte ejerlejligheder fremstår renoverede, hvor størstedelen skal renoveres, og hvorefter der fremstår et anseeligt leje/salgspotentiale. Ejerforeningen frembyder godt vaskeri med høj udstyrsgrad og grønne områder for rekreation. Fra ca. 5. sal og opefter begynder en formidabel udsigt over by og bugt, hvilket netop bl.a. karakteriserer denne ejendom, og gør ejerlejlighederne attraktive som salgsobjekter i et evt. successivt frasalg. Hjemfaldspligt Aarhus Kommune har tinglyst hjemfaldspligt på grundene i 2055, hvilket er et forhold som ejerforeningen Marselisvænget (Marselis Boulevard 28-40), p.t. søger et samlet svar på f.s.v.a. betingelser fra Aarhus Kommune. side 4 af 24

5 Bygningsarealer Arealer Bebygget areal: 504 m² Erhvervsareal m/ afskrivning: 356 m² Boligareal: m² Etageareal i alt: m² Bygning nr. 1 Opført/ombygget år: 1959 Bebygget areal: 504 m² Anvendelse: Afskrivning: Boligareal, 1. lejl m² Bolig Nej Boligareal, 2. lejl m² Bolig Nej Boligareal, 2. lejl m² Bolig Nej Boligareal, 2. lejl m² Bolig Nej Boligareal, 2. lejl.6 97 m² Bolig Nej Boligareal, 3. lejl m² Bolig Nej Boligareal, 4. lejl m² Bolig Nej Boligareal, 4. lejl m² Bolig Nej Boligareal, 4. lejl m² Bolig Nej Boligareal, 5. lejl m² Bolig Nej Boligareal, 5. lejl m² Bolig Nej Boligareal, 5. lejl m² Bolig Nej Boligareal, 5. lejl m² Bolig Nej Boligareal, 6. lejl m² Bolig Nej Boligareal, 6. lejl m² Bolig Nej Boligareal, 7. lejl m² Bolig Nej Boligareal, 7. lejl m² Bolig Nej Boligareal, 7. lejl m² Bolig Nej Boligareal, 7. lejl m² Bolig Nej Boligareal, 8. lejl m² Bolig Nej Boligareal, 8. lejl m² Bolig Nej Boligareal, 8. lejl m² Bolig Nej Boligareal, 8. lejl m² Bolig Nej Boligareal, 9. lejl m² Bolig Nej Boligareal, 9. lejl m² Bolig Nej Boligareal, 10. lejl m² Bolig Nej Boligareal, 10. lejl m² Bolig Nej Boligareal, 10. lejl m² Bolig Nej Boligareal, 11. lejl m² Bolig Nej Boligareal, 11. lejl m² Bolig Nej Boligareal, 11. lejl m² Bolig Nej Boligareal, 12. lejl m² Bolig Nej Boligareal, 12. lejl m² Bolig Nej Boligareal, 12. lejl m² Bolig Nej Boligareal, 13. lejl m² Bolig Nej Boligareal, 13. lejl m² Bolig Nej side 5 af 24

6 Boligareal, 14. lejl m² Bolig Nej Boligareal, 14. lejl m² Bolig Nej Det tinglyste areal udgør m 2 (tinglyst nettoareal). Bygning nr. 2 Opført/ombygget år: 1959 Anvendelse: Afskrivning: Garager m/22 p-pladser 356 m² Parkering Ja Det tinglyste areal udgør 356 m 2. Ejerforening Ejerforening Marselisvænget Tinglyst fordelingstal 3105/5770 Adm. fordelingstal 3105/5770 Offentlig vurdering År 2012 Ejendomsværdi kr ,- Heraf grundværdi kr ,- Ejendommen er ikke under omvurdering. Samlet ejendomsværdi for alle ejerlejligheder. side 6 af 24

7 Salgsvilkår Købesum Kontantpris: kr ,- Kapitalbehov Kontantpris kr ,- Handelsomkostninger anslået kr ,- - Refusion deposita kr ,- - Refusion forudbetalt leje kr ,- Anslået kapitalbehov: kr ,- Startforrentning 1,64 %. Lejeindtægter Faktiske lejeindtægter m² kr ,- Anslået lejeindtægt - 16 m² kr ,- I alt kr ,- Der henvises til specifikation over samtlige lejemål på ejendommen. side 7 af 24

8 Deposita/forudbetalt leje Deposita kr ,- Forudbetalt leje kr ,- Vedligeholdelseskonti Saldo for udvendig vedligeholdelseskonto i.h.t. BRL 18 pr kr. 0,- Saldo for hensættelseskonto i Grundejernes Investeringsfond i.h.t. BRL 18 b pr Bindingskonto, der følger ejendommen kr ,- Henset til den anseelige negative saldo på 18B, skal der ikke hensættes hertil i en lang årrække. Tinglyste hæftelser Prioritetsnr. Kreditor Valuta Hovedstol Rente 1 2 Ejerpantebrev - Nordea Anden hæftelse DKK ,00 10 DKK ,00 Lejefastsættelse m.v. Ejerlejlighederne betragtes som én ejendom, jfr. BRL 4a, hvorfor huslejen for boligerne fastsættes efter BRL 5, og er G.I. pligtig, jfr. LL 63a, stk. 2. side 8 af 24

9 Afkastudvikling, anslået Med baggrund i nedennævnte forudsætninger kan følgende vejledende afkastudvikling synliggøres: Jævnfør opnåede salgspriser i perioden (Boliga), hvor der er solgt 9 enheder i ejendommen, kan der beregnes en gennemsnitspris på kr ,-/m². Gennemsnitsarealet pr. budgetteret solgt enhed fastsættes til 100 m². Gennemsnitslejen, der fragår ved salg, fastsættes til kr. 450,- pr. m². Gennemsnitsdriftsudgifter, der fragår ved salg, fastsættes til kr. 234,- pr. m². Anslået afkast ved salg af 15 stk. ejerlejligheder: Salg 15 x 100 m 2 x kr ,- kr ,- Lejeindtægt fragår 15 x 100 m 2 x kr. 450,- kr ,- Driftsudg. fragår 15 x 100 m 2 x kr. 234,- Kr ,- Anslået afkast: ( ) - ( ) x 100 = afkast 2,8% ( ) Nedslag kr. 7 mio. kr ,- = afkast 3,7% Anslået afkast ved salg af 20 stk. ejerlejligheder: Salg 20 x 100 m 2 x kr ,- kr ,- Lejeindtægt fragår 20 x 100 m 2 x kr. 450,- kr ,- Driftsudg. fragår 20 x 100 m 2 x kr. 234,- kr ,- Anslået afkast: ( ) - ( ) x 100 = afkast 4,4% ( ) Break even ved ca. 26 enheder x 100 m 2 x kr ,- = kr ,- Beregningerne er vejledende, hvorfor der skal tages hensyn til liggetid, salgsomkostninger, avance skat, evt. renovering og generel udvikling af salgspriser på ejerlejligheder. side 9 af 24

10 Likviditetsbudget Skattemæssigt Likviditetsmæssigt UDGIFTER Driftsudgifter kr ,- kr ,- INDTÆGTER Lejeindtægter, faktiske kr ,- kr ,- Lejeindtægter, anslåede kr ,- kr ,- 1. år før afskrivning/skat kr ,- Afskrivning 1. år, anslået kr ,- Skattemæssigt resultat 1. år kr ,- Likviditet 1. år før skat kr ,- Skattevirkning ved skatteprocent på 25,00% kr ,- Likviditetsmæssigt resultat 1. år ved 25,00% kr ,- Lejeindtægterne er angivet ekskl. moms og evt. a conto varme og el. side 10 af 24

11 Planforhold/offentlige forhold Zonestatus Miljø Ejendommen er beliggende i byzone. Da ejendommen er beliggende i byzone, er ejendommen områdeklassificeret som lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret mindstekriterium, men under kriterierne for kortlægning som forurenet. Energimærke Ejendommen er energimærket med karakteren D. Servitutter 741hf Marselisborg, Århus Grunde m.fl Dok. om bebyggelse, benyttelse m.v Dok. om beboelse/delvist forbud herimod m.v. anlæg af yderligere parkeringspladser. Lyst påtegning den Dok. om tilbagekøbsret for kommunen i april Lejekontrakt med Mobilix A/S. Uopsigelig i 5 år fra aftalens ikrafttrædelse. Vedtægter for Ejerforeningen Marselisvænget. Tillige anden ejendom Akt. M Udskrift af tingbogen foreligger som elektronisk tingbog. Tekniske installationer Varme Ejendommen opvarmes via fjernvarme, jfr. BBR-meddelelse. side 11 af 24

12 Driftsudgifter Ejendomsskat 2013 kr ,- Administration, anslået kr ,- Diverse indvendig reparation kr ,- Vicevært kr ,- Fællesudgifter ejerforening (2013) a/conto kr ,- Driftsudgifter, i alt anslået kr ,- Momspligtige driftsudgifter er angivet incl. moms. Selvstændig vandmåler på samtlige ejerlejligheder (boliger). Købesummens fordeling - Afskrivninger Kontantomregning af købesummen Udbetaling kr ,- Kontantomregnet købesum kr ,- Handelsomkostninger anslået Tinglysningsafgift - skøde kr ,- Advokatsalær - skøde kr ,- Moms ekskl. evt. momsrefusion kr ,- Kontantomregnet anskaffelsessum kr ,- Kontantomregningen af købesummen er vejledende. Handelsomkostningerne er anslåede. side 12 af 24

13 Den kontantomregnede købesum foreslås fordelt som følger Bygning og installationer Særlige installationer kr ,- Grundens værdi kr ,- Afskrivningsberettigede bygninger kr ,- Ikke afskrivningsberettigede bygninger kr ,- Kontantomregnet købesum kr ,- Afskrivningsberegning på basis af den kontantomregnede anskaffelsessum Særlige installationer 4,00% x kr ,- = kr ,- Afskrivningsberettigede bygninger 4,00% x kr ,- = kr ,- Afskrivning 1. år kr ,- Afskrivningsberegningen er vejledende. Køber henvises derfor til egen revisor, advokat eller anden rådgiver for at få foretaget fornødne skattetekniske undersøgelser og konsekvensberegninger for ejendommen. Handelsomkostninger Købers handelsomkostninger (anslået) Tinglysningsafgift - skøde kr ,- Advokatsalær - skøde kr ,- Moms kr ,- Handelsomkostninger i alt inkl. moms kr ,- Købers kapitalbehov Kontantkøb - købers kapitalbehov Kontantpris kr ,- Handelsomkostninger anslået kr ,- - Refusion deposita kr ,- - Refusion forudbetalt leje kr ,- Investeret kapital omregnet kr ,- Startforrentning på kontantbasis Startforrentning på kontantbasis, 1 år, vejledende Nettoleje til forrentning af investeret kapital Lejeindtægter mv. i henhold til budget kr ,- Driftsudgifter i henhold til budget kr ,- Nettoleje til forrentning kr , ,- x ,- = 1,64 % (anslået) side 13 af 24

14 Besigtigelse Henvendelser Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale for besigtigelse, bedes efter aftale med sælger venligst rettet til: Colliers International Danmark A/S Torben Klitgaard, Erhvervsrådgiver Mobil Mellemsalg Ret til mellemsalg forbeholdes. Se også emnet på sagsnr side 14 af 24

15 Lejespecifikation pr for Marselis Boulevard 28, 8000 Aarhus C Lejer Etage Areal brutto m 2 Leje kr. p.a. Leje pr. m 2 Leje reg. Lejestart Forudbetalt leje Depositum kr. Uopsigelighed Lejer Udlejer 1 Gerda Dupont 1. lejl ,- 427,- OMK ,- LL LL 2 Åse J. Jacobsen 3 Ulla S. Sørensen 4 Kurt Sørensen 2. lejl ,- 979,- Trappeleje , ,- LL LL 2. lejl ,- 439,- OMK ,- LL LL 2. lejl ,- 439,- OMK ,- LL LL 5 Ulla Nygaard 2. lejl ,- 438,- OMK ,- LL LL 6 K. og J. Andersen 7 L. og E. Søndergaard 8 Jes-Oliver Viktor 9 H. Westphal Hansen 10 O. Olesen og O. Tylvad 11 Michael Pedersen 12 Anette Amstrup 13 Niels Flensborg 3. lejl ,- 426,- OMK ,- LL LL 4. lejl ,- 530,- OMK , ,- LL LL 4. lejl ,- 443,- OMK , ,- LL LL 4. lejl ,- 443,- OMK ,- LL LL 5. lejl ,- 426,- OMK ,- LL LL 5. lejl ,- 443,- OMK ,- LL LL 5. lejl ,- 443,- OMK , ,- LL LL 5. lejl ,- 443,- OMK ,- LL LL 14 Ole Skaarup 6. lejl ,- 426,- OMK ,- LL LL 15 Maren Sørensen 16 Finn Skovsrod 17 I. og B. Østergaard Hansen 6. lejl ,- 443,- OMK ,- LL LL 7. lejl ,- 426,- OMK ,- LL LL 7. lejl ,- 443,- OMK ,- LL LL 18 Bodil Madsen 7. lejl ,- 443,- OMK ,- LL LL 19 Liselotte Nørager 20 Grace L. Arentoft 21 Lene T. Christensen 7. lejl ,- 962,- Trappeleje , ,- LL LL 8. lejl ,- 426,- OMK ,- LL LL 8. lejl ,- 443,- OMK ,- LL LL side 15 af 24

16 Lejer Etage Areal brutto m 2 Leje kr. p.a. Leje pr. m 2 Leje reg. Lejestart Forudbetalt leje Depositum kr. Uopsigelighed Lejer Udlejer 22 Mette Linneberg 23 L. Lautrup og F. Knudsen 24 Kirsten Pedersen 25 Anni og Georg Kunze 8. lejl ,- 443,- OMK ,- LL LL 8. lejl ,- 962,- Trappeleje , ,- LL LL 9. lejl ,- 443,- OMK ,- LL LL 9. lejl ,- 442,- OMK ,- LL LL 26 Elisabeth Amby 27 Gunhild Jakobsgård 28 S. Canham og L. Rasmussen 29 Katrin Balsgart 30 Jens Fredslund 10. lejl lejl lejl lejl lejl ,- 426,- OMK , ,- LL LL ,- 443,- OMK , ,- LL LL ,- 442,- OMK , ,- LL LL ,- 426,- OMK ,- LL LL ,- 443,- OMK , ,- LL LL 31 Inge Friis 11. lejl ,- 443,- OMK ,- LL LL 32 Helle Aagaard 33 Anette A. Andersen 34 Poul Erik Jensen 12. lejl lejl lejl ,- 426,- OMK ,- LL LL ,- 443,- OMK ,- LL LL ,- 443,- OMK ,- LL LL 35 Laila Froberg 13. lejl Ellen Lautrup 13. lejl Karin Seiding 14. lejl ,- 426,- OMK ,- LL LL ,- 443,- OMK , ,- LL LL ,- 426,- OMK ,- LL LL 38 Børge Mortensen Garager 39 Børge Mortensen 40 Rune Brincker 41 Sven Degn- Pedersen 42 Carsten Knudsen 14. lejl ,- 938,- Trappeleje , ,- LL LL ,- 459,- ELL ,- ELL ELL ,- 488,- ELL ,- ELL ELL ,- 479,- Trappeleje ,- ELL ELL 5% ,- 488,- ELL ,- ELL ELL side 16 af 24

17 Lejer Etage Areal brutto m 2 Leje kr. p.a. Leje pr. m 2 Leje reg. Lejestart Forudbetalt leje Depositum kr. Uopsigelighed Lejer Udlejer 43 Georg Kunze ,- 488,- ELL ,- ELL ELL 44 Karin Balsgart ,- 488,- Trappeleje ,- ELL ELL 5% 45 Laila Froberg ,- 488,- ELL ,- ELL ELL 46 Walther Grenander 47 Lene og Erik Søndergaard 48 Tomgang (vicevært) 49 Flemming Knudsen 50 Elisabeth Amby 51 F. Skovsrod- Andersen ,- 488,- ELL ,- ELL ELL ,- 488,- ELL ,- ELL ELL ,- 488,- ELL ELL ELL ,- 488,- ELL ,- ELL ELL ,- 459,- ELL ,- ELL ELL ,- 459,- ELL ,- ELL ELL 52 Jens Heinrich Dalgaard ,- 503,- Trappeleje 53 Chris Ryom ,- 502,- Trappeleje 54 Poul Erik Jensen 5% 3% ,- ELL ELL ,- ELL ELL ,- 488,- ELL ,- ELL ELL 55 Stephen Canham ,- 488,- ELL ,- ELL ELL 56 Ulla Nygaard ,- 488,- ELL ,- ELL ELL 57 O. Olesen og T. Tylvad 58 Dorte Damberg 59 Kurt Sørensen ,- 488,- ELL ,- ELL ELL ,- 488,- ELL ,- ELL ELL ,- 488,- ELL ,- ELL ELL 60 Birgitte Preisz ,- 450,- Trappeleje 61 Tele Danmark Mobil A/S 5% ,- ELL ,- ELL ELL , , ,- 2 Reguleres kr ,- p.a. næste gang pr Reguleres kr ,- p.a. næste gang pr Reguleres kr ,- p.a. næste gang pr Reguleres kr ,- p.a. næste gang pr side 17 af 24

18 Fotos - panoramaudsigt side 18 af 24

19 Fotos eksempel på umoderniseret lejlighed side 19 af 24

20 Fotos eksempel på moderniseret lejlighed side 20 af 24

21 Fotos side 21 af 24

22 Matrikelkort side 22 af 24

23 Kort side 23 af 24

24 LOKAL DYBDE GLOBAL BREDDE Colliers International Danmark kender ingen grænser Specialiseret full-service > Formidling, udvikling, rådgivning og vurdering inden for investerings- og erhvervsejendomme til nationale og internationale kunder > Fokus på kundens ønsker og forventninger. Vi skaber merværdi gennem personlig, engageret og proaktiv adfærd fra branchens mest kompetente og professionelle medarbejdere > Uvildig rådgivning, idet Colliers International Danmark i sin helhed er uafhængig, herunder af banker, realkreditinstitutter m.v. Strategisk alliance > Colliers International Danmark har via sit ejerskab af afdelinger i Stockholm, Göteborg, Helsinki og Oslo mulighed for en optimal servicering af lokale kunder uden for Skandinavien og vice versa > Colliers International Danmark er en del af verdens mest effektive internationale ejendomsmæglerkæde, Colliers International, med mere end 480 kontorer i 61 lande verden over Kvalitet > Kvalitet og professionel service er kernen i samarbejdet med kunder og internt mellem medarbejderne AARHUS Prismet Silkeborgvej 2 DK-8000 Aarhus C Tlf KØBENHAVN Codanhus Gl. Kongevej 60 DK-1850 Frederiksberg C Tlf ODENSE Kongensgade DK-5000 Odense C Tlf AALBORG Rendsburggade 6 DK-9000 Aalborg Tlf VEJLE Den Hvide Facet 1 DK-7100 Vejle Tlf STOCKHOLM Tlf GÖTEBORG Tlf HELSINKI Tlf OSLO Tlf Danske Bank Reg.nr. A/S SE-nr./CVR

Strandvejen 328 2930 Klampenborg. Sags nr. 1198

Strandvejen 328 2930 Klampenborg. Sags nr. 1198 Sags nr. 1198 Strandvejen 328 2930 Klampenborg Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut,

Læs mere

Christiansholms Tværvej 3 2930 Klampenborg. Sags nr. 1232

Christiansholms Tværvej 3 2930 Klampenborg. Sags nr. 1232 Sags nr. 1232 Christiansholms Tværvej 3 2930 Klampenborg Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut,

Læs mere

Pengestrømme i erhvervslejemål

Pengestrømme i erhvervslejemål Pengestrømme i erhvervslejemål Ved partner Andreas Antoniades Uddannelsesdagen 2014 Indledning Erhvervslejeloven baggrund og anvendelse ELL 1: Leje, herunder fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet

Læs mere

JUST-SOLD Stats.aut ejendomsmægler Godthåbsvej 34 B 2000 Frederiksberg Tlf. 53 56 90 50 CVR-nr. 35247432

JUST-SOLD Stats.aut ejendomsmægler Godthåbsvej 34 B 2000 Frederiksberg Tlf. 53 56 90 50 CVR-nr. 35247432 JUST-SOLD Stats.aut ejendomsmægler Godthåbsvej 34 B 2000 Frederiksberg Tlf. 53 56 90 50 CVR-nr. 35247432 Adresse Kongevej 3, 4450 Jyderup Kontantpris 1.050.000 Udbetaling 55.000 Brutto pr. md. 6.543 Netto

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 2 > Sommer 2012. København har vokseværk

Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 2 > Sommer 2012. København har vokseværk Colliers MarkedsNYT Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 2 > Sommer 2012 København har vokseværk Danskerne flytter til storbyerne Københavns Ejendomme sikrer det gode byliv Moms

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Rapport Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Titel: Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Udgiver: Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 2500

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Forbedring af ejendomsvurderingen. Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg

Forbedring af ejendomsvurderingen. Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg Forbedring af ejendomsvurderingen Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg September 2014 Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls - Schultz Distribution Herstedvang

Læs mere

Boligejerskabsmodeller

Boligejerskabsmodeller Boligejerskabsmodeller I Danmark findes syv forskellige typer boligfællesskaber, hvor beboerne er medejere af ejendommen de såkaldte boligejerskabsmodeller: Andelsboliger, Boligaktieselskaber, Boliganpartsselskaber,

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23 HD Finansiering Hovedopgave forår 2009 Opgave nr. 23 Hvad koster det at eje? - en analyse af en købers indgangsvinkel til ejerboligmarkedet samt en analyse af boligudgiften ved hjælp af user cost modellen

Læs mere

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Pulje til Landsbyfornyelse Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Assens Billund Bornholm Brønderslev Esbjerg Favrskov Faxe Frederikshavn Frederikssund Faaborg-Midtfyn Gribskov Guldborgsund Haderslev Halsnæs

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering August 2013 BERETNING OM DEN OFFENTLIGE EJENDOMSVURDERING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A.

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december 2010,

Læs mere