Agrovisjon Finansiering av landbrugsnæringen - dansk virkelighet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Agrovisjon 2007. Finansiering av landbrugsnæringen - dansk virkelighet"

Transkript

1 Agrovisjon 2007 Finansiering av landbrugsnæringen - dansk virkelighet Den 26. oktober 2007 Sektionsleder, Jeanette Brogaard

2 Dansk virkelighed Landbrugets gæld - lånestruktur i dansk landbrug Lånemuligheder YJ-lån, realkredit- og bankfinansiering Præsentation af en typisk låneportefølje i dansk landbrug

3 Landbrugets gæld - fremtidens udfordring

4 Landbrugets gæld faktum! Dansk landbrugs samlede gæld 262 mia. kr. Realkredit gæld 198 mia. kr. Bankgæld 45 mia. kr. Vare-, privat og momsgæld 19 mia. kr.

5 Rente- og gældsbelastning Dansk Landbrug har finansieringsomkostninger som er 4½ gange højere end EUgennemsnittet. Gæld i forhold til samlede aktiver på 57 % - EU-landene har til sammenligning en gældsbelastning på 15,6 %. Veludbygget realkreditsystem => Høj andel af fremmedfinansiering

6 Lånemuligheder - landmandens portefølje!

7 Standardprodukter Obligationslån F1, Cibor 6 m.m. SDRO Valutalån Finanslån SDO Driftskredit YJ-lån Realkreditlån Banklån Statslån Gennemsigtighed Overblik over konsekvenser, følsomhed og risiko

8 Hvilke lånetyper findes der Realkreditlån Fastforrentede Variable Lån med renteloft (indbygget finansielt instrument) Lån med valuta Lån med eller uden afdrag

9 Hvilke lånetyper findes der Bank/sparekasse Banklån (variabel og fast rente) Kassekredit (variabel rente) Valutalån (variabel og fast rente) SDO lån (realkreditlignende)

10 Fastforrentede lån Ofte obligationslån Fast rente 5%, 6% Løbetid på 10, 20, 30 år Konvertering til kurs pari (100) eller markedskurs

11 Variabelt forrentet lån Renten ændrer sig gennem løbetiden Cibor 6 : Renten ændres hvert halve år F1: Renten ændres hvert år F2: Renten ændres hvert andet år, osv. Jo oftere ændring, jo lavere rente

12 Individuelle produkter finansielle instrumenter Renteswap Valutaswap Terminskontrakter Optioner Finansielle instrumenter Ugennemsigtighed Sværere at få overblik over konsekvenser, følsomhed og risiko

13 Hvad findes der ellers? Zero-cost collar Strangle Reverse floater Swaption Flippable swap Cancellerbar swap Rentetrappe Callable Range Accrual Swap Knock in option

14 Ændret risiko adfærd? Er det sandheden? 70% af realkreditlån er med variabel rente 66 mia. kr. (realkredit) er afdragsfrie lån 66 mia. kr. (realkredit) er lån i EURO 90% af bankgælden er stående lån (afdragsfri)

15 Ændret risiko adfærd? USD CHF terminsforretning SWAP Optioner JPY Futurs Stor andel af variabel rente kort pengemarked Større andel af valuta i porteføljen lav rente / valutarisiko Stigende brug af finansielle instrumenter Ændring i risikovillighed!

16 Hvad går øget låntagning til? Ejendomskøb Jordkøb Nye bygninger Investeringer i andre erhverv Vindmøller Udlejningsejendomme Værdipapirer

17 Hvad betyder det for den fremtidige finansiering af dansk landbrug? Fokus på strategien herunder den finansielle strategi Fokus på risikovillighed stor gældsandel kræver styring! Fokus på likviditet (rentestigning i kort rente, stigende kornpriser, faldende afregningspriser på f.eks. svin giver problemer) Fokus på ændrede risikovillighed glidebane Rådgiver = sparringspartner

18 Strategier i landbruget Drømmen Målet NU Landmandens Strategi Finans strategi Råvarer strategi Miljø strategi Skatte strategi

19 Finansstrategi som styringsværktøj Skabe overblik over de finansielle risici på hele balancen Sikre at Risikovillighed = Risikoevne Styringsværktøj rundt om landmanden Undgå hovsa løsninger => PANIK Psykologi

20 YJ-lån (statslån) Lån til Yngre Jordbrugere

21 Hvad er et YJ-lån Førstegangsetablerede landmænd har ved hjælp af YJ-lån mulighed for, at belåne ejendommen med realkreditlån indenfor 100% af ejendomsværdien Normalt kun 70% YJ-lån ydes på basis af statsgaranti

22 3 forskellige lån Ordinært YJ-lån Tillægslån Supplerende lån

23 Ordinært YJ-lån 20% af ejendommens værdi (udmålingsgrundlag) Udmålingsgrundlag kan maksimalt udgøre 19,5 millioner kr. Dvs. lånet kan makimalt være på 3,9 millioner kr.

24 Tillægslån Belåning af betalingsrettigheder 90% af værdien af betalingsrettigheder kan belånes Ordinært + tillægslån må maksimalt udgøre 30% af udmålingsgrundlag

25 Supplerende lån Ved efterfølgende køb af jord eller anden ejendom YJ-lån bruges også her

26 YJ-lånet Realkreditlån + risikopræmie på 0,75 procentpoint 20-årige lån i DKK eller Euro Ingen mulighed for afdragsfrihed Stor gennemsigtighed

27 Krav til landmanden Førstegangsetablering Landmand under 40 år Anpart på minimum 20% af en bedrift Økonomisk levedygtig bedrift (budgetter) Bestemte uddannelseskrav Egenkapital på minimum 2% af udmålingsgrundlag Skal drive bedriften på egen regning og risiko

28 SDO Særligt dækkede obligationer Nyt realkredit- eller banklån der kan kombinerer traditionel lån med finansielle instrumenter Vil det gøre det nemmere eller sværere at overskue konsekvenserne? Hvordan kunne et SDO-lån se ud i fremtiden?

29 Afkrydsningskupon Udgangspunkt: CIBOR 6 Fast rente 20 år Nej variabel rente Afdragsfrihed i 15 år Valuta CHF Sikring mod kurstab Nej ikke alligevel Renteloft niveau 5% Rentebund niveau 3% 4,90% 5,90% 4,90% 5,00% 3,10% 5,10% 3,10% 3,70% 3,20%

30 Ét produkt der indeholder Valutaswap Cap Floor Blev fravalgt: Swap fra variabel til fast rente Køb af call-option på valuta

31 Valutalån i porteføljen

32 Valuta i porteføljen vilke valutaer skal det være muligt at anvende - strategi? vilket omfang af den samlede portefølje? vilket niveau skal man ind på og ud på?

33 Hvorfor bruge valuta? 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% DKKSWAP(28Sep07) EURSWAP(28Sep07) CHFSWAP(28Sep07) JPYSWAP(28Sep07) CZKSWAP(27Sep07)

34 Valuta i landmandens portefølje Ofte har landmanden kun én valuta med i porteføljen. Medtage flere valutaer Mindske risiko Optimal valutaportefølje

35 Er sammensætningen optimal? Historisk optimal sammensætning Vigtigt at tage forventninger til valutakursen med. Vigtigt at se på valutaen kendskab til markedet

36 Sikre og usikre valutaer Sikre valutaer Schweizerfranc Dollars Euro Usikre valutaer Tyrkiske lira Tjekkiske koruna Brasilianske real Kendskab til markedet Tiltro til pengepolitik Kommerciel afdækning kedelige valutaer Ukendte markeder Usikker pengepolitik Spekulanter Moderne valutaer

37 Valutaportefølje sammensat af Flere valutaer mindske risiko Forventninger til fremtidig kurs Kendskab til markedet Risikovilje Risikoevne HUSK STRATEGIEN

38 Det er vigtigt med overblik..

39 Budgetsikkerhed eller risikovillighed? Lav Mellem Høj riftskreditter (CIBOR) ån med variabel rente. ån i fremmed valuta. ngen valutakurssikring. ktier riftskreditter (Variabel) ån med fast rente i en kortere tidsperiode. Renteinstrumenter bligationer reditforeningslån. astrentelån. enteinstrumenter erminskontrakter. ftaleindlån 30 % 50 % 20 %

40 Hvilken lånestrategi skal vælges? Rente Mindre risiko og højere rente Større risiko og mindre rente Realkreditlån - lang rente Fastrentelån Rentegarantilån F1 F1 - EUR Driftskredit Leasing-alternativ EUR Udlandslån CZK CHF JPY Tilpasningen kan ske via finansielle produkter Risiko

41 Finansieringsanalyse Lars Landmand Rente- og valutaændringer: Markvejen Bondestrup Finansiering med swap Rente- Rente- Nuværende Højere Lavere stigning fald valutakurs valutakurs valutakurs Fordeling af gæld (kursværdier) Passiver (kursværdier) DKK 1,00% 1,00% kr. pr. 100 valuta Realkredit Fast Realkredit EUR 1,00% 1,00% 745,00 745,00 745,00 Variabel Bank CHF 1,00% 1,00% 452,00 462,00 442,00 Banklån Fast 0 Andet gæld Variabel Kassekredit Kassekredit Egenkapital Moms og anden gæld Passiver i alt Gæld i alt Aktiver Finansiering, samlet balance Fordeling af gæld i forhold til valuta Fast ejendom Valuta Uden swap Med swap Rettigheder DKK Inventar % Realkredit EUR Besætning Bank CHF Beholdninger Andet gæld 0 0 Aktiver uden for landbruget Kassekredit 0 0 Aktiver i alt % 2% Egenkapital I alt %2% Forpligtelser til kreditor Gennemsnitlige renter m.m. Afdrag Gns. Rente 5,02% Renter Gns. Rente incl. Swap 4,55% Bidrag swap Gns. Bidrag realkredit 0,50% Leasing Fordeling, Fast, Variabel, Egenkapital Gns. marginal bank+kk 1,50% Ydelse i alt % Følsomhedsanalyser 0% Fast rente 35% Swap fast Bidrag og Marginalændring ved ændring i satsen Nu Ændring sats Ændring 16% Swap variabel Bidrag , Marginal incl. kassekredit , Variabel rente Egenkapital Før skat skatteprocent Efter skat Ændring i værdi ved rentestigning Aktiver 0 60% 0 35% Gæld excl. Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter % Fordeling valuta Egenkapital DKK EUR Påvirkning af renteudgifter ved rentestigning 27% Swap Ændring renteudgifter excl. Finans. instr % CHF Ændringer via swap Swap i alt % Ændring ved valutakursstigning Værdi Gæld Værdi Swap Værdi Terminskontrakt 0 Egenkapital % % 16% 2% 0% 21% Swap Swap Egenkapital

42 Lars Landmand Markvejen Bondestrup Låneoversigt Finansiering med swap Realkreditlån Lån i danske kr. Fast rente Beskrivelse Restgæld Rente p.a. Bidrag p.a. Restløbetid Renter Afdrag Nykredit 5% ,00% 0,50% 29 år I alt Variabel rente Beskrivelse Restgæld Rente p.a. Bidrag p.a. Renteloft Restløbetid Renter Afdrag F ,15% 0,50% 25 år I alt Lån i valuta Variabel rente Beskrivelse Restgæld valuta Rente p.a. Bidrag p.a. Renteloft Restløbetid Renter Afdrag F1-Euro EUR 3,98% 0,50% 28 år Euribor EUR 3,88% 0,50% 30 år I alt

43 Fordeling af gæld (kursværdier) Realkredit Fast Variabel Banklån Fast 0 Variabel Kassekredit Moms og anden gæld Gæld i alt Finansiering, samlet balance 35% 2% 1%2% 60% Realkredit Bank Andet gæld Kassekredit Egenkapital

44 Fordeling af gæld i forhold til valuta Valuta Uden swap Med swap DKK EUR CHF I alt Fordeling, Fast, Variabel, Egenkapital 14% 0% Fast rente 35% Sw ap fast 16% Sw ap variabel Variabel rente Egenkapital 35%

45 Gennemsnitlige renter m.m. Gns. Rente Gns. Rente incl. Swap Gns. Bidrag realkredit Gns. marginal bank+kk 5,02% 4,55% 0,50% 1,50% Forpligtelser til kreditor Afdrag Renter Bidrag swap Leasing Ydelse i alt

46 Følsomhedsanalyser Bidrag og Marginalændring ved ændring i satsen Nu Ændring sats Ændring Bidrag , Marginal incl. kassekredit , Før skat skatteprocent Efter skat Ændring i værdi ved rentestigning Aktiver 0 60% 0 Gæld excl. Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter % Egenkapital Påvirkning af renteudgifter ved rentestigning Ændring renteudgifter excl. Finans. instr Ændringer via swap i alt % Ændring ved valutakursstigning Værdi Gæld Værdi Swap Værdi Terminskontrakt 0 Egenkapital %

47 Den optimale lånestrategi Afhænger af strategi for fremtiden Afhænger af risikoprofil Afhænger af forventning til renteudviklingen Afhænger af holdning til brug af valuta Afhænger af tilliden til de økonomiske rådgivere

48 Det handler om risikostyring Tak for opmærksomheden

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK OG FINANSIEL STYRING 2007 2010 GODKENDT AF BYRÅDET DEN Dok.nr: 851058 / jb 1 Indledning. Den økonomiske politik og finansielle styring tjener følgende overordnede formål:??

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Tema. Finansiering af svinestalde

Tema. Finansiering af svinestalde Finansiering af svinestalde Der findes ikke en let måde at finansiere landbrug på i dag. > > Jan Terkelsen, Sønderjysk Landboforening Långiverne stiller øgede krav og det er blevet svært at skaffe finansiering

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Specialeafhandling HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620. Tolagsbelåning

Specialeafhandling HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620. Tolagsbelåning HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620 Vejleder: Christian Farø en kritisk analyse af Totalkredit s model HD-FR på Aalborg Universitet Forår 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune. Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune

Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune. Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune Kommunens finansielle eventyr er dikteret af højere magter Det er i den forbindelse forudsat, at den nye kommune

Læs mere

A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11

A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 Generalforsamling den 30. nov. 2010 - orientering om finansiering Udarbejdet af: Susan Kielstrup Finanscenter København Tlf.nr.: 4455 2447 Email : suki@nykredit.dk Henning

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

14. Redegørelse for amtets gældssituation

14. Redegørelse for amtets gældssituation 14. Redegørelse for amtets gældssituation 14.1 Typer af lån... 2 14.2 Den historiske Udvikling i amtets gæld... 3 14.3 Gældens sammensætning i 2005... 4 14.4 Risikovurdering af gælden 2005-08... 6 Socialudvalget

Læs mere

Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed

Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed Februar 2015 Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed En kombination af svag økonomi, lav inflation og uro på de finansielle markeder har medført en rekordlav rente. Selvom vi

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Valutaswap (currency swap)

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Valutaswap (currency swap) Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Valutaswap (currency swap) Version 1, opdateret den 10. april 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING...

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

VALG AF REALKREDITLÅN. med fokus på forbedring af rådgivning af den enkelte låntager

VALG AF REALKREDITLÅN. med fokus på forbedring af rådgivning af den enkelte låntager Kandidatafhandling Institut for Finansiering Forfatter: Elena Korchounova Vejleder: Anders Grosen VALG AF REALKREDITLÅN med fokus på forbedring af rådgivning af den enkelte låntager Handelshøjskole i Århus

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Skærpede krav til rådgivning om boliglån

Skærpede krav til rådgivning om boliglån Skærpede krav til rådgivning om boliglån Under folketingets forhandlinger om den nye SDO lov blev der fra mange sider udtrykt frygt for, at de traditionelle realkreditlån fremover ville blive udkonkurreret

Læs mere