Vinterkampagne, Danmark 2013/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vinterkampagne, Danmark 2013/14"

Transkript

1 Vinterkampagne, Danmark 2013/14 1

2 Kampagnestart uge 38 Total budget 23 mill.: Marketingmix: Innovasjon Norge 12 mill. Skiskolen Destinationer: 8 mill. TV-sponsorat Operatører: 3 mill. Annoncørsektioner Outdoor Online Lillehammer Henrik Verner Jensen Storcenter-turné Skievent Nyhedsbreve Sociale medier Presseture

3 Destinationer Operatører Skistar (Hemsedal & Trysil) Alpinco (Hafjell & Kvitfjell) Skeikampen Telemark Hovden Geilo Voss Oslo Norefjell Stena Line Color Line Fjord Line Norsk Rejsebureau Rejsecenter Norge Dansk Bilferie Fjällferie Ruby Rejser Hyttespecialisten 3

4 Vinterkampanjen Danmark. Online Visitnorway Roadshow Ipad Skievent Samannoncering Annonsør seksjon Vinterkampag nen Sosiale medier Nyhedsbreve Tips og Tricks Outdoor TV Skiskolen TV Spot

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 Ipad-katalog 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 De 5 højreside annoncer

31 Nyhedsbreve, 11 udsendelser 31

32 15 film med tips og tricks 32

33 33

34 UNDERSØGELSE AF SKISKOLEN DANMARK VINTER 2013 INNOVASJON NORGE JANUAR

35 Konklusion Skiskolen er blevet set af ca. 16% af de årige danskere. Grundlæggende får Skiskolen en moderat positiv vurdering. Næsten halvdelen vurderer programmet positivt, mens målgruppen dog hverken vurderer programmet bedre eller dårligere end lignende programmer. FORMÅLET MED ANALYSEN ER AT UNDERSØGE: Hvor mange har set Skiskolen? Hvordan bedømmes programmet? Får de nye skifamilier, der har set programmet en mere positiv opfattelse af Norge som ferieland? I hvor høj grad indgår Skiskolen i et samspil med andre platforme? Betyder Skiskolen at nye skifamilier får lyst til at tage på skiferie I Norge? I hvor høj grad kommunikerer Skiskolen kampagnemålene for Innovasjon Norge? Et centralt mål med programserien var at øge den samlede målgruppe med interesse i at tage på skiferie i Norge. Dette tyder en del på er lykkedes blandt de to undersøgte segmenter: De Potentielle (står ikke på ski) og Nye Skifamilier (familier, der ikke står på ski). Både blandt de potentielle og nye skifamilier får Skiskolen en mere positiv vurdering, de er blevet mere positive overfor Norge som ferieland, mens også nogle er blevet mere interesseret i at tage på skiferie i Norge. Skiskolen har ikke formået at indgå i et samspil med andre platforme. Stort set ingen af dem, der har set programmet, har besøgt visitnorway.dk eller Skiskolens Facebook-side, selvom en relativt stor del har brugt second screen. Skiskolen ser imidlertid ud til at have kommunikeret flere vigtige kampagnemål særligt at norske skidestinationer er familie- og børnevenlige. Dette har tilsyneladende primært været befordrende for at udvide målgruppen. 35

36 ERINDRING & VURDERING 36

37 Hvor mange kan erindre programmerne? Det uhjulpne kendskab til Skiskolen ligger på 15%. Det vil sige, at når danskerne mellem 25 og 50 år spørges i perioden hvor programmerne blev sendt, om de kan huske, at have set et program, der handler om at stå på ski inden for den seneste uge, svarer 15% ja. UHJULPET KENDSKAB Når der spørges ind til hjulpet kendskab dvs. om man kan huske at havet set netop Skiskolen - svarer 16% bekræftende. Som udgangspunkt har Skiskolen således haft en evne til at slå igennem i folks bevidsthed de fleste, der har set programmet, kan også huske at have set programmet uhjulpet. At der er stort overlap mellem det uhjulpne og hjulpne kendskab er samtidig et udtryk for, at Skiskolen ikke har haft stor konkurrence af andre skiprogrammer på dansk tv i perioden der er med andre ord kun relativt få, som har set et andet skiprogram. HJULPET KENDSKAB Total sample: n=1209 Total sample: n=

38 Erindres Visitnoway som afsender? Spørgsmålene er kun stillet til personer, der kan huske at have set programmet Når respondenterne spørges om hjulpet kendskab til programmernes afsender, husker 29% af de, der kan huske at have set programmet, at Visitnorway præsenterede Skiskolen. KAN DU HUSKE AT DET VAR VISITNORWAY, DER PRÆSENTEREDE SKISKOLEN? Det ser med andre ord ud til, at en del af seerne har kendskab til Visitnorway. Sample: N= 192 (Kun personer, der har set programmet) 38

39 Hvem så man programmet sammen med? Spørgsmålene er kun stillet til personer, der kan huske at have set programmet Skiskolen er som oftest blevet set sammen med ens ægtefælle/kæreste. 44% af dem, der har set programmet, så Skiskolen sammen med deres bedre halvdel. HVEM SÅ DU SKISKOLEN SAMMEN MED? En relativt stor del 41 % af seerne så Skiskolen alene. Godt hver femte, der så Skiskolen, så programmet med deres børn. Her skal det relativt sene sendetidspunkt (kl ) naturligvis bemærkes. Sample: N= 192 (Kun personer, der har set programmet) 39

40 Vurdering af programmet Spørgsmålene er kun stillet til personer, der kan huske at have set programmet Godt halvdelen giver Skiskolen en positiv vurdering. 45% vurderer Skiskolen positivt, mens blot 9% giver en tilsvarende negativ vurdering. HVORDAN VIL DU BEDØMME SKISKOLEN? Når Skiskolen sammenlignes med lignende programmer, er vurderingen mere splittet. 65 % synes, at Skiskolen var hverken bedre eller dårligere, mens 13% synes, at Skiskolen var bedre. 12% synes, at Skiskolen var dårligere end lignende programmer. Total sample: n=192 (Kun personer, der har set programmet) BEDRE/DÅRLIGERE END LIGN. PROGRAMMER? Total sample: n=192 (Kun personer, der har set programmet) 40

41 UDVIDELSE AF MÅLGRUPPEN En del af formålet med programmet var at ramme nye, potentielle skigæster og dermed arbejde med at øge den samlede målgruppe for skiferie. De følgende to kapitler går nærmere i dybden med to målgrupper, hvor man kunne forvente en forøgelse af målgruppen, henholdsvis de potentielle og de nye potentielle skifamilier. 41

42 Oversigt over forskellige målgrupper Navn Definition Andel af årige De potentielle De potentielle udgøres af respondenter, hvor ingen i hustanden har været på skiferie før, eller hvor kun én har været på skiferie før i en husstand med flere voksne. 54% Skiløbere Skiløberne udgøres af respondenter, hvor enten respondenten selv har været på skiferie, eller bor i en hustand, hvor størstedelen har været på skiferie. 46% Nye potentielle skifamilier Nye potentielle skifamilier er operationaliseret som respondenter, der har hjemmeboende børn og hvor: - Husstanden består af én voksen, der ikke har været på skiferie før. - Husstanden består af to voksne, hvor maksimalt én har været på skiferie før. (De nye potentielle skifamilier er således en delmængde af de potentielle) 26% 42

43 DE POTENTIELLE En del af formålet med programmet var at ramme nye, potentielle skigæster og dermed arbejde med at øge den samlede målgruppe for skiferie. Definition: De potentielle er udgøres af voksne, hvor ingen i hustanden har været på skiferie før, eller hvor kun én har været på skiferie før i en husstand med flere voksne. Denne gruppe sammenlignes i dette afsnit med de øvrige seere (skiløbere). 43

44 Hvor mange kan erindre programmet? Bjælkediagrammerne til højre viser, hvor stor en andel af hhv. skiløbere og potentielle, der kan huske skiprogrammet uhjulpet og hjulpet. UHJULPET KENDSKAB 13% af de potentielle husker at have set et program, der handler om at stå på ski, mens samme andel husker at have set Skiskolen, når der konkret spørges ind til programmet. Kendskabet blandt de potentielle er således en anelse lavere end blandt skiløberne, der dog også bør være naturligt mere disponeret til at se program, der handler om at stå på ski. Ud fra den betragtning er kendskabet meget ens. Total sample: n=1209; Skiløbere: N=554; Potentielle: n=655 HJULPET KENDSKAB Total sample: n=1209; Skiløbere: N=554; Potentielle: n=655 44

45 Vurdering af programmet Spørgsmålene er kun stillet til personer, der kan huske at have set programmet De potentielle er generelt en anelse mere positive overfor Skiskolen end skiløberne. HVORDAN VIL DU BEDØMME SKISKOLEN? 60% af de potentielle vurderer Skiskolen positivt, mens 16% synes, at Skiskolen er bedre end andre programmer (og 9% dårligere). Til sammenligning er der eksempelvis flere blandt skiløberne, der vurderer Skiskolen dårligere end bedre end andre programmer. Skiskolen er således lykkedes med at lave et program, der i højere grad appellerer til de potentielle end de nuværende skiløbere. Skiløbere: n= 105; Potentielle: n= 87 BEDRE/DÅRLIGERE END LIGN. PROGRAMMER? Skiløbere: n= 105; Potentielle: n= 87 45

46 Har Skiskolen fået nye skifamilier til at tage på skiferie i Norge? Spørgsmålene er kun stillet til personer, der kan huske at have set programmet 13% af de potentielle er blevet mere positive over for Norge som ferieland, mens ingen er blevet mere negative. Skiskolen har generelt flyttet de potentielles holdning til Norge mere end blandt skiløberne, Har du ændret holdning til Norge som ferieland? Herudover er der 4% af de potentielle, som har fået lyst til at tage på skiferie i Norge. Alt i alt har Skiskolen primært flyttet holdningerne til Norge blandt de potentielle, mens også en lille gruppe hat fået større lyst til at tage på skiferie i Norge. Skiløbere: n= 105; Potentielle: n= 87 Synes du, at Skiskolen giver dig lyst til at tage på skiferie i Norge? Skiløbere: n= 105; Potentielle: n= 87 46

47 Har Skiskolen udvidet Alpin-målgruppen blandt de potentielle? Vi har også undersøgt, om der er forskel i størrelsen på Alpin-målgruppen blandt de potentielle alt efter, om man har set programmet eller ej. Når vi sammenligner de potentielle, der ikke har set programmet (ikke-eksponeret), og potentielle, som har set programmet (eksponeret), er der tydeligt flere, der er interesseret i at rejse på skiferie. Vi kan dog ikke endeligt fastslå, hvorvidt at Skiskolen er årsag til, at Alpin-målgruppen er større blandt de eksponerede end blandt de ikke-eksponerede. Der kan nemlig også blot være, at de potentielle, der allerede var i Alpinmålgruppen, har været mere tilbøjelige til at se programmet. % i Alpinmålgruppen Ikkeeksponeret 7% Eksponeret 17% Alpin-målgruppen defineres ud fra om man har været ude at rejse indenfor de seneste 3 år og er interesseret i at rejse udenlands for at opleve: Alpint skiløb, snowboarding eller langrend. Sample: n=556; Ikkeeksponeret: n=469; eksponeret n=87) 47

48 DE NYE, POTENTIELLE SKIFAMILIER En del af formålet med programmet var at ramme nye, potentielle skifamilier og dermed arbejde med at øge den samlede målgruppe for skiferie. Derfor er det interessant at se nærmere på denne gruppe. Definition: Nye potentielle skifamilier er operationaliseret som familier med hjemmeboende børn, hvor følgende kriterier er gældende for voksne: - Husstanden består af én voksen, der ikke har været på skiferie før. - Husstanden består af to voksne, hvor maksimalt én har været på skiferie før. Denne gruppe sammenlignes i dette afsnit med de øvrige seere. 48

49 Hvor mange kan erindre programmet? Bjælkediagrammerne til højre viser, hvor stor en andel af hhv. nye potentielle skifamilier og andre (resten af stikprøven), der kan huske ski-programmet uhjulpet og hjulpet. UHJULPET KENDSKAB 13% af de nye, potentielle skifamilier kan huske at have set et program, der handler om at stå på ski. Dette er marginalt lavere end i resten af stikprøven. Når der spørges konkret ind til, om man kan huske at have set Skiskolen, kan 14% af de nye, potentielle skifamilie huske at have set programmet. Alt i alt er kendskabet til Skiskolen marginalt lavere for de nye, potentielle skifamilier end andre årige danskere. Det er altså ikke lykkes at opnå en højere seerandel i dette segment, men omvendt har programmet altså lige så godt fat i disse nye skifamilier, som i den øvrige befolkning med andre ord er det formegentlig andre parametre, der er afgørende for, om man har set programmet. Total sample: n=1209; Andre: N=898; Ny skifamilie: n=311 HJULPET KENDSKAB Total sample: n=1209; Andre: N=898; Ny skifamilie: n=311 49

50 Vurdering af programmet Spørgsmålene er kun stillet til personer, der kan huske at have set programmet De nye, potentielle skifamilier giver generelt en positiv vurdering af Skiskolen. HVORDAN VIL DU BEDØMME SKISKOLEN? 55% af de nye, potentielle skifamilier vurderer Skiskolen positivt. Dette gør sig blot gældende for 43% af dem, der ikke er i en ny, potentiel skifamilie. Tilsvarende synes 22% af de nye, potentielle skifamilier, at Skiskolen er bedre end lignende programmer, hvilket også er markant højere end sammenligningsgruppen. Resultaterne peger altså på, at det indholdsmæssigt er lykkedes at lave et program, som de nye, potentielle skifamilier synes bedre om end seerne generelt. Andre: n= 147; Ny skifamilie: n= 44 BEDRE/DÅRLIGERE END LIGN. PROGRAMMER? *Det skal pointeres, at resultaterne skal tolkes med meget stor forsigtighed, da basen for de nye skifamilier, der har set programmet, er meget lav. Andre: n= 147; Ny skifamilie: n= 44 50

51 Har Skiskolen fået nye skifamilier til at tage på skiferie i Norge? Spørgsmålene er kun stillet til personer, der kan huske at have set programmet 9% af de nye, potentielle skifamilier, der har set Skiskolen, har fået et mere positivt syn på Norge som ferieland. Andelen er marginalt højere end blandt de øvrige. Har du ændret holdning til Norge som ferieland? Samtidig har Skiskolen givet 5% af personerne i de nye, potentielle skifamilier særlig lyst til at tage på skiferie i Norge (dvs. i høj grad). Tilsvarende billede findes i sammenligningsgruppen (andre). Generelt ser det ud til, at Skiskolen i et vist omfang har overtalt nye, potentielle skifamilier til at tage på skiferie i Norge, men effekten er ikke større end blandt de øvrige seere. Andre: n= 147; Ny skifamilie: n= 44 Synes du, at Skiskolen giver dig lyst til at tage på skiferie i Norge? *Det skal pointeres, at resultaterne skal tolkes med meget stor forsigtighed, da basen for de nye skifamilier, der har set programmet, er meget lav. Andre: n= 147; Ny skifamilie: n= 44 51

52 Har Skiskolen udvidet Alpin-målgruppen blandt de nye skifamilier? Ligesom blandt de potentielle har vi også undersøgt, om der er forskel i størrelsen på Alpin-målgruppen blandt de nye skifamilier alt efter, om man har set programmet eller ej. Blandt nye skifamilier, der har set Skiskolen, er 20% i målgruppen for Alpin, mens blot 9% af de nye skifamilier, der ikke har set Skiskolen, er i målgruppen. Ikkeeksponeret I Alpin-målgruppen 9% Der må tages forbehold for, at vi ikke kan afgøre om Skiskolen er årsag til en større Alpin-målgruppe blandt de eksponerede nye skifamilier. Eksponeret 20% *Det skal pointeres, at resultaterne skal tolkes med meget stor forsigtighed, da basen for de nye skifamilier, der har set programmet, er meget lav. Alpin-målgruppen defineres ud fra om man har været ude at rejse indenfor de seneste 3 år og er interesseret i at rejse udenlands for at opleve: Alpint skiløb, snowboarding eller langrend. Sample: n=311; Ikkeeksponeret: n=267; eksponeret n: 44) 52

53 SECOND SCREEN 53

54 Hvad lavede seerne undervejs? Spørgsmålene er kun stillet til personer, der kan huske at have set programmet En del af seerne har benyttet en second screen, mens de så programmet. Lavede du noget imens, da du så Skiskolen? Særligt mobile platforme og computeren blev benyttet undervejs. Mere end hver fjerde (27%) kiggede af og til på telefon, Ipad eller lignende, mens nogenlunde samme andel var i gang på deres computer (25%). 28 % lavede andre ting, mens 28% var fuldt koncentreret om at se Skiskolen og ikke lavede andet undervejs. Total sample: n=192 (Kun personer, der har set programmet) 54

55 Har de besøgt hjemmesiden og Facebook-siden? Spørgsmålene er kun stillet til personer, der kan huske at have set programmet Selvom en del har benyttet en second screen har meget få besøgt VisitNorway.dk eller Skiskolens hjemmeside. HAR DU BESØGT HJEMMESIDEN VISITNORWAY.DK? 2% af dem, der har set Skiskolen, har besøgt hjemmesiden Visitnorway.dk. Samtidig kan vi ikke identificere, at nogen af de adspurgte seere har besøgt Skiskolens Facebook-side. Total sample: n=192 (Kun personer, der har set programmet) HAR DU BESØGT SKISKOLENS FACEBOOK- SIDE? Total sample: n=192 (Kun personer, der har set programmet) 55

56 EFFEKT- HIEARARKI 56

57 Effekt-hierarki Ingen kampagneerindring Kan ikke huske Skiskolen Kun kampagneerindring Kan huske Skiskolen men ingen anden effekt Holdninger Adfærd Involveret Overtalt Overtalt og aktiv - kontakt Overtalt og aktiv - ferie Skiskolen vurderes bedre end lignende programmer Synes bedre om Norge som ferieland efter at have set Skiskolen Har søgt information om Norge som ferieland Fået større lyst til at tage på skiferie I Norge

58 Effekt-hierarki SKISKOLEN Ingen kampagneerindring 82% Adfærd Holdninger Kun kampagneerindring 16% Involveret 2% Overtalt 0% Overtalt og aktiv - kontakt 0% Overtalt og aktiv - ferie 0% Total sample: n=1209 Skiskolen har ikke formået at flytte målgruppen ned i tragten. Kun 2% af de interviewede personer er blevet mere involverede, og ingen bringes længere ned imod den konkrete adfærd. Det er naturligvis vigtigt at sætte disse resultater ift. programmets formål, der i højere grad er at profilere Norge og øge målgruppen for skiferie i Norge i mindre grad at skabe konkret købsadfærd.

59 KAMPAGNE- EFFEKT 59

60 Prioriteringskort Hvilke faktorer kan i højest grad øge sandsynligheden for at tage på ferie i Norge? Stor kampagneeffekt PASSENDE FASTHOLD Kampagneeffekt: Stor Betydning: Lille Kampagneeffekt: Stor Betydning: Stor Lille betydning Faktorer placeret i dette område vil selv med en mindre kampagneeffekt ikke påvirke målgruppens sandsynlighed for at tage på ferie i Norge særlig meget. Faktorer i dette område kan med fordel fastholdes, da en mindre kampagneeffekt vil have stor betydning for målgruppens sandsynlighed for at tage på ferie i Norge. Stor betydning Kampagneeffekt: Lille/Negativ Betydning: Lille Kampagneeffekt: Lille/Negativ Betydning: Stor Faktorer placeret i dette område kan med fordel overvåges og skal kun prioriteres, hvis deres betydning stiger. OVERVÅG En større kampagneeffekt i faktorer placeret her, forventes at øge sandsynligheden for at målgruppen tager på ferie i Norge. PRIORITÉR Lille/negativ kampagneffekt 60

61 Kampagneeffekt Har programmet gjort det rigtige? Stor kampagneeffekt PASSENDE På norske skidestinationer er der garanti for meget sne om vinteren FASTHOL D Programmerne har haft en effekt på flere vigtige kampagnemål. Primært ser det ud til, at Skiskolen har flyttet på opfattelsen af, at norske skidestinationer er familie- og børnevenlige. Dette er vigtigt, da denne dimension samtidig er blandt dem, der har størst betydning for at vælge at tage på ferie i Norge. Det samme kan om end i lidt mindre grad siges om kampagnemålene om at Norge har mange spændende oplevelser ud over ski samt at Norge er lettilgængelig. Begge disse mål kan med fordel påvirkes endnu mere, da de også har stort betydning. Imidlertid ser det ud til, at Skiskolen ikke har formået at promovere en øget interesse for at lære mere om Norge som ferieland, som er det sidste af kampagnemålene, som har stor betydning. Dette ligger også i tråd med den relativt lille andel, som rent faktisk har søgt mere information fx via VisitNorways hjemmeside. Lille/negativ kampagneeffekt OVERVÅG PRIORITÉR Lille betydning for at tage på ferie til Norge Total sample: n=1209 Stor betydning for at tage på ferie til Norge 61

62 Om dataindsamlingen Undersøgelsen blev gennemført vha. en internetsurvey uge 45 til uge med min. 200 interview indsamlet pr. uge. MÅLGRUPPE Danskere mellem år Repræsentativ fordeling på køn og geografi. Totalt er der indsamlet interview med målgruppen (se definition t.v.) 62

63 Pressearbejde To gruppeture: Trysil Norefjell & Hemsedal Individuelle ture til: Trysil, Voss, Hovden, Skeikampen & Sjusjøen 63

64 Storcenter turné, oktober-november Besøg i 8 storcentre: Ålborg, Randers, Aarhus, Kolding, Vejle, Odense, Lyngby, København Deltagelse fra Skistar, Alpinco, Telemark, Hovden, Fjord Line, Norsk Rejsebureau 64

65 Pressseklip rapport Visit Norway, Vinterkampagnen, Events i storcentre Efterår 2013

66 Presseklip Bruun's Galleri får besøg af Norge Århus Stiftstidende Bruun's Galleri får besøg af Norge Aarhus Onsdag Norge indtager Bruun's Galleri Århus Stiftstidende Bruun's Galleri får besøg af Norge Alt om Aarhus :07 Storcenteret får besøg fra Norge Randers Onsdag Norsk sne til Vejle Fredericia Dagblad Norsk sne til Vejle Vejle Amts Folkeblad Norsk besøg i storcentret RANDERSiDAG :10 Norsk besøg i Bryggen Ugeavisen Vejle Norsk vinterhygge ved Bryggen Vejle Amts Folkeblad :12 Norsk vinterhygge ved Bryggen Horsens Folkeblad :09 Norsk vinterhygge ved Bryggen Fredericia Dagblad :55 Forskud på vinter-norge Midt-Vest Avis Forskud på vinter-norge Nordjyske :25

67 Bruun's Galleri får besøg af Norge Århus Stiftstidende, Side 11 Udgivet på print. Annonceværdi: dkk. Læsere: Artikel uddrag: AARHUS: Skieksperter fra nogle af de bedste norske skidestinationer står klar i Bruun's Galleri til at dele ud af deres viden og give gode råd om udstyr, skiløb, oplevelser på stedet, og hvor man finder den helt rigtige indkvartering. Læs hele nyheden på

68 Bruun's Galleri får besøg af Norge Århus Onsdag, Udgivet på print. Annonceværdi: N.A. Læsere: N.A. Artikel uddrag: AARHUS: Skieksperter fra nogle af de bedste norske skidestinationer står klar i Bruun's Galleri til at dele ud af deres viden og give gode råd om udstyr, skiløb, oplevelser på stedet, og hvor man finder den helt rigtige indkvartering.

69 Norge indtager Bruun's Galleri Århus Stiftstidende, Side 3 Udgivet på print. Annonceværdi: dkk. Læsere: Artikel uddrag: AARHUS: Bruun's Galleri tager forskud på vinterens glæder i november. Visit Norway arrangerer nemlig en stor event i centret, hvor man kan få nyttig viden om skituren, og børnene kan prøve forskellige aktiviteter. Læs hele nyheden på

70 Bruun's Galleri får besøg af Norge Alt om Aarhus, :07 Udgivet på internettet. Annonceværdi: dkk. Læsere: Artikel uddrag: Bruun's Galleri tager forskud på vinterens glæder november. Visit Norway arrangerer nemlig en stor event i centret, hvor du kan få nyttig viden om skituren, og børnene kan prøve sjove aktiviteter. Se webartikel på

71 Storcenteret får besøg fra Norge Randers Onsdag, Side 22 Udgivet på print. Annonceværdi: dkk. Læsere: Artikel uddrag: RANDERS: Randers Storcenter tager forskud på vinterens glæder den oktober. Visit Norway arrangerer nemlig en stor event i centret, hvor man kan få nyttig viden om skituren, og børnene kan opleve flere sjove aktiviteter. Læs hele nyheden på

72 Norsk sne til Vejle Fredericia Dagblad, LARSEN Side 22 Udgivet på print. Annonceværdi: dkk. Læsere: Artikel uddrag: VEJLE - Vinteren kommer den kommende weekend til Vejle. Bryggen har i samarbejde med Visit Norway arrangeret en skievent, hvor man kan få nyttig viden om skituren, og børnene kan opleve flere sjove aktiviteter. Læs hele nyheden på

73 Norsk sne til Vejle Vejle Amts Folkeblad, LARSEN Side 8 Udgivet på print. Annonceværdi: dkk. Læsere: Artikel uddrag: VEJLE - Vinteren kommer den kommende weekend til Vejle. Bryggen har i samarbejde med Visit Norway arrange ret en skievent, hvor man kan få nyttig viden om skitu ren, og børnene kan opleve flere sjove aktiviteter. Læs hele nyheden på

74 Norsk besøg i storcentret RANDERSiDAG, :10 Udgivet på internettet. Annonceværdi: 27 dkk. Læsere: 100. Artikel uddrag: Randers Storcenter byder på en event, hvor norske skieksperter fra populære destinationer giver tips om alt fra skiløb til påklædning og frister med en række aktiviteter. Børnene kan bl.a. Se webartikel på

75 Norsk besøg i Bryggen Ugeavisen Vejle, Side 62 Udgivet på print. Annonceværdi: dkk. Læsere: Artikel uddrag: Visit Norway arrangerer nemlig en stor event i centret, hvor man kan få nyttig viden om skituren, og børnene kan opleve flere sjove aktiviteter. Man kan møde norske skieksperter fra Skeikampen, Trysil og Hemsedal, som er nogle af danskernes foretrukne skidestinationer. Læs hele nyheden på

76 Norsk vinterhygge ved Bryggen Vejle Amts Folkeblad, :12 Udgivet på internettet. Annonceværdi: 738 dkk. Læsere: Artikel uddrag: SKIEVENT - En skievent med norsk vinterhygge. Det er hvad Bryggen i samarbejde med Visit Norway den kommende fredag og lørdag inviterer til for at give kunderne og især børnefamilier inspiration til vinterferien. Se webartikel på

77 Norsk vinterhygge ved Bryggen Horsens Folkeblad, :09 Udgivet på internettet. Annonceværdi: 250 dkk. Læsere: Artikel uddrag: SKIEVENT - En skievent med norsk vinterhygge. Det er hvad Bryggen i samarbejde med Visit Norway den kommende fredag og lørdag inviterer til for at give kunderne og især børnefamilier inspiration til vinterferien. Se webartikel på

78 Norsk vinterhygge ved Bryggen Fredericia Dagblad, :55 Udgivet på internettet. Annonceværdi: 200 dkk. Læsere: Artikel uddrag: SKIEVENT - En skievent med norsk vinterhygge. Det er hvad Bryggen i samarbejde med Visit Norway den kommende fredag og lørdag inviterer til for at give kunderne og især børnefamilier inspiration til vinterferien. Se webartikel på

79 Forskud på vinter-norge Midt-Vest Avis, Side 60 Udgivet på print. Annonceværdi: dkk. Læsere: Artikel uddrag: FRIIS I Aalborg tager forskud på vinterens glæder i weekenden. Visit Norway arrangerer nemlig en stor event i centret, hvor man kan få nyttig viden om skituren, og børnene kan opleve flere sjove aktiviteter. Læs hele nyheden på

80 Forskud på vinter-norge Nordjyske, :25 Udgivet på internettet. Annonceværdi: 662 dkk. Læsere: Artikel uddrag: AALBORG: Friis i Aalborg tager forskud på vinterens glæder i weekenden. Visit Norway arrangerer nemlig en stor event i centret, hvor man kan få nyttig viden om skituren, og børnene kan opleve flere sjove aktiviteter. Se webartikel på

81 Skievent 5. oktober 2013 Årets skievent løb af stablen lørdag den 5. oktober på Bispetorvet i Aarhus, med omkring besøgende. Deltagere i det norske telt: Hafjell, Kvitfjell, Skeikampen, Voss, Trysil, Hemsedal, Rauland, Vrådal, Gautefall, Gaustablikk, Hovden, Fjordline. 81

82 82

83 83

Norske øjeblikke. Skikalender 2008-2009. Hovden Ski for sjov og sne for alvor. Geilo Nye flotte liftnære hytter. Bortelid Under 5 timer fra Danmark

Norske øjeblikke. Skikalender 2008-2009. Hovden Ski for sjov og sne for alvor. Geilo Nye flotte liftnære hytter. Bortelid Under 5 timer fra Danmark Skikalender 2008-2009 Hovden Ski for sjov og sne for alvor Geilo Nye flotte liftnære hytter Bortelid Under 5 timer fra Danmark Ski Norske øjeblikke Norge har det hele Ski for alle Hold skiferien i Norge.

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Rapport September 2014 Om de fem segmenter I rapporten skelnes der mellem følgende fem segmenter: De overbeviste, som synes, de ved meget og er moderate eller

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag:

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: Aviserne er førende medier i deres lokaleområder og giver dig mulighed for at skabe kontakt til potentielle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PLUS gruppen +4. Dobbeltdækning. PLUS gruppen +7. Online muligheder. Plusgruppen skaber værdi. Print + Online. Profiler.

Indholdsfortegnelse. PLUS gruppen +4. Dobbeltdækning. PLUS gruppen +7. Online muligheder. Plusgruppen skaber værdi. Print + Online. Profiler. Indholdsfortegnelse PLUS gruppen +4 Dobbeltdækning PLUS gruppen +7 Online muligheder Plusgruppen skaber værdi Print + Online Profiler Kontakt Kilde: Index Danmark/Gallup 2.3. kvartal 2011 Base: 4.772.000

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

DGI, Potentialet for gadeidræt og den selvorganiserede livsstilsudøver 2015 Side 1. April 2015

DGI, Potentialet for gadeidræt og den selvorganiserede livsstilsudøver 2015 Side 1. April 2015 DGI, Potentialet for gadeidræt og den selvorganiserede livsstilsudøver 2015 Side 1 April 2015 Hovedkonklusioner Interessen for gadeidræt er stor i Danmark Blandt de 15-35 årige er 8 % aktive gadeidrætsudøvere.

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Nyhedsbrev til Userneeds

Nyhedsbrev til Userneeds Nyhedsbrev til Userneeds Userneeds-deltageres Facebook fodspor. Undersøgelsen blev foretaget af Digital Footprints Research Group på Aarhus Universitet i samarbejde med Userneeds, som stod for rekrutteringen.

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

Mere end 2000. destinationer. S n e m e l d i n g e r V e j r u d s i g t e r S n e d y b d e r P o w d e r al a r m s W e b c a m s

Mere end 2000. destinationer. S n e m e l d i n g e r V e j r u d s i g t e r S n e d y b d e r P o w d e r al a r m s W e b c a m s Mere end 2000 destinationer S n e m e l d i n g e r V e j r u d s i g t e r S n e d y b d e r P o w d e r al a r m s W e b c a m s Om skiinfo.dk SKIINFO Skiinfo blev startet i 1996 i Oslo som en informationsportal

Læs mere

VELKOMMEN OG PRÆSENTATION AF DAGENS AGENDA. Claus Ohrt, Salgschef, Ekstra Bladet & Claus Dalgaard, CEO, Starcom

VELKOMMEN OG PRÆSENTATION AF DAGENS AGENDA. Claus Ohrt, Salgschef, Ekstra Bladet & Claus Dalgaard, CEO, Starcom WEB TV SEMINAR VELKOMMEN OG PRÆSENTATION AF DAGENS AGENDA Claus Ohrt, Salgschef, Ekstra Bladet & Claus Dalgaard, CEO, Starcom AGENDA VELKOMMEN FREMTIDENS WEB TV PLATFORM DANSKERNES TV BRUG & WEB TV CASES

Læs mere

Din søndagsbåd til Skandinaviens største skioplevelser

Din søndagsbåd til Skandinaviens største skioplevelser FREDERIKSHAVN - OSLO HIRTSHALS - STAVANGER/BERGEN HIRTSHALS - LARVIK HIRTSHALS - KRISTIANSAND Din søndagsbåd til Skandinaviens største skioplevelser Gør dig fri De bedste skieventyr fra de bedste destinationer

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Posttest af reklamespot XX - XX

Posttest af reklamespot XX - XX Posttest af reklamespot XX - XX Setup Undersøgelsens formål: Primært: Posttest af reklame

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Postmåling nr. 2. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 2. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer Direktoratet for Postmåling nr. 2 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret frem til efteråret introduceres et nyt EU-logo for økologiske fødevarer.

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier KMD Analyse Maj 2014 VEJEN TIL EU GÅR VIA TV KLASSISKE MEDIER SLÅR DE NYE SOCIALE MEDIER MED FLERE LÆNGDER VALGPLAKATER:

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

Klimaundersøgelse blandt virksomheder i Roskilde kommune

Klimaundersøgelse blandt virksomheder i Roskilde kommune [dato] Klimaundersøgelse blandt virksomheder i Roskilde kommune ErhvervsFORUM Roskilde & Roskilde kommune August 2014 Indhold Baggrund og metode Resultater Vurdering af Roskilde som erhvervskommune Sagsbehandlingen

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

DANSKERNES TV BRUG. Mette Breith, Research Director & Martin Meik, Business Development Director Starcom

DANSKERNES TV BRUG. Mette Breith, Research Director & Martin Meik, Business Development Director Starcom DANSKERNES TV BRUG Mette Breith, Research Director & Martin Meik, Business Development Director Starcom GENERELT FOR DANSKERNE TV SEENING I DAGENS DANMARK TV et har ikke længere vores fulde opmærksomhed

Læs mere

MADE IN DENMARK Afrapportering

MADE IN DENMARK Afrapportering MADE IN DENMARK 2015 Afrapportering 1 Projektet Kampagnen Markedsføring af Danmark som golfferie-destination i forbindelse med den internationale goldturnering, Made in Denmark Periode Sommer 2015 Markeder

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som BasisPartner 2014

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som BasisPartner 2014 Velkommen som BasisPartner 2014 Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! BasisPartner 2014 BasisPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som BasisPartner

Læs mere

Cykelsuperstien Albertslund

Cykelsuperstien Albertslund Kampagnerapport Cykelsuperstien Albertslund 28. marts 2012-29. maj 2012 Overblik: Medietyper og nøgletal Medietype Positive Negative Neutrale Webkilder 96 89 2 5 75.384 480.651 Lokale ugeaviser 29 23 1

Læs mere

PRIVATKLIENTUNDERSØGELSE

PRIVATKLIENTUNDERSØGELSE Rapport - borgernes behov for og anvendelse af juridisk rådgivning ved køb og salg af bolig 11. april 2003 Notater INDHOLD Baggrund for undersøgelsen... 4 Undersøgelsens formål... 5 Målgruppe... 5 Metode...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Danmarks Bedste Shoppingcenter

Danmarks Bedste Shoppingcenter Danmarks Bedste Shoppingcenter 2013 Indholdsfortegnelse Danmarks Bedste Shoppingcenter 2013 2 Kundeinterviews 3 Resultater - Top 5 (i følge kunderne) 20 Juryens bedømmelse 28 Kundernes vs. juryens bedømmelser

Læs mere

Besøgsinterview Bolig- og livsstilsmesse. InterComp

Besøgsinterview Bolig- og livsstilsmesse. InterComp Besøgsinterview Bolig- og livsstilsmesse InterComp Om analysen Vil du vide mere? Metode Undersøgelsen er foretaget via internettet som selvudfyldt spørgeskema. Spørgeskemaet blev udsendt på mail til ca.

Læs mere

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Side 1 af 10 Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Metode Spørgeskemaundersøgelse blandt 510 respondenter som: - er bosiddende i Favrskov, Norddjurs,

Læs mere

Målgruppesegmentering

Målgruppesegmentering Eksempel 15.1 Tal med målgruppen Kirkeby, 2009 redegør for syv årsager til, at kampagnen i case E: Hudallergi nåede sine mål. To af punkterne er relevante i sammenhængen her: Kend din kommunikationsmålgruppe

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

Imageanalyse 2014 Hjerteforeningen. Præsentation september 2014

Imageanalyse 2014 Hjerteforeningen. Præsentation september 2014 Imageanalyse 2014 Hjerteforeningen Præsentation september 2014 Fakta om undersøgelsen Formål og baggrund Første image-måling gennemført i 2013. Formål er afdækning af Hjerteforeningens image sammenlignet

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS KAMPAGNE BØRN OG BEVÆGELSE 2005

EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS KAMPAGNE BØRN OG BEVÆGELSE 2005 2005 EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS KAMPAGNE BØRN OG BEVÆGELSE 2005 Evaluering af Sundhedsstyrelsens kampagne Børn og Bevægelse 2005 Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

Skiferie. i Norge og Sverige. Vinter 2011 2012. Hyttespecialisten et selskab i. Foto: Ola Matsson, Trysil Skistar

Skiferie. i Norge og Sverige. Vinter 2011 2012. Hyttespecialisten et selskab i. Foto: Ola Matsson, Trysil Skistar Skiferie i Norge og Sverige Foto: Ola Matsson, Trysil Skistar Vinter 2011 2012 Hyttespecialisten et selskab i TÆT PÅ LØJPEN. LANGT FRA DAGLIGDAGEN Foto: Jonas Hasselgren/Utefoto. www.skistar.com/trysil

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE De grå bybestigere Alder: 55+ år Typisk gruppestørrelse: 1-2 Volumen: 1.300.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Kultur Besøge familie og venner Ferietype:

Læs mere

Panelundersøgelse. Danhostel

Panelundersøgelse. Danhostel Panelundersøgelse Danhostel Juli 2010 - Indholdsfortegnelsen - 1. INDLEDNING... 3 2. RESULTATER... 4 2.1 DANHOSTEL SEKTIONEN... 4 2.2 VANDRERHJEM SEKTIONEN... 8 2.3 ERINDRING AF REKLAME SPOT OG ANNONCE...

Læs mere

Ram plet med jeres markedsføring. Effektiv markedsføring af din skytteforening

Ram plet med jeres markedsføring. Effektiv markedsføring af din skytteforening Ram plet med jeres markedsføring Effektiv markedsføring af din skytteforening Skab en effektiv markedsføring og kommunikation af din skytteforening. Koncentration. Sigt. Ram plet. Kom godt i gang med markedsføring

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1)

Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1) teambornholm.dk/strik Wonderfestiwall.dk bornholmgolfopen.dk Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1) Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events

Læs mere

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015 Slide 1 Baggrund og metode Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2014 indgået et samarbejde om at

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 2014

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 2014 1 Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 214 Husk at læse retningslinjerne til Oplysningspuljen grundigt igennem inden I udfylder ansøgningsskemaet. Se dem her: cisu.dk/oplysningspulje. Ansøgningen

Læs mere

FAMILIER PÅ EVENTYR/NORGE

FAMILIER PÅ EVENTYR/NORGE FAMILIER PÅ EVENTYR/NORGE FAMILIER PÅ EVENTYR Norge Familier på eventyr Alder: 25 44 år (med børn) Typisk gruppestørrelse: 4 Volumen: 190.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Besøge

Læs mere

Portfolio. Sandra Larsen Art Director

Portfolio. Sandra Larsen Art Director Portfolio Sandra Larsen Art Director GRAFISK DESIGNER, 2009-NU : Stena Line Færgerederi, Frederikshavn Displaybanners Facebook-ads TV-reklamespots E-mails/nyhedsbreve Strategisk opsætning Digital markedsføring

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013 TNS 22. november 2012 Contents 1 Om undersøgelsen 3 2 Tilbageblik - 2012 5 3 Forventninger til 9 4 Mediaplanerne 20 5 Konklusion 29 TNS 22. november 2012 2 1 Om undersøgelsen TNS 22. november 2012 Om undersøgelsen

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

Opgave 2: Mobil app i tilknytning til eksisterende TV program/format

Opgave 2: Mobil app i tilknytning til eksisterende TV program/format Crossmedia Opgave2:Mobil appitilknytningtileksisterendetv program/format 23.10.14 Gruppe4 Beskrivelseafidé,indhold/funktionerogstruktur Navnpåapp,beskrivelseafidé,indholdselementerogvigtigsteundersider

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Konklusioner. desto flere sender julehilsner og tilsvarende er det især ledere, som sender julehilsner.

Konklusioner. desto flere sender julehilsner og tilsvarende er det især ledere, som sender julehilsner. Indhold Konklusioner 3 Om modtagelse af julehilsner 5 Om at sende julehilsner 20 Det følelsesmæssige valg 30 Signalværdi 41 Om undersøgelsen 52 Kontakt 55 2012 Side 3 Konklusioner Om modtagelse af julehilsner

Læs mere

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 ANALYSE Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 SENDER VI PRESSEMEDDELELSER UD PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT 3 METODEN FOR ANALYSEN 4 REDAKTIONELLE POSTKASSER PÅ

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv PLUS gruppen Annoncering med regionalt perspektiv Målrettet markedsføring med PLUSgruppen PLUSgruppen skaber værdi for din virksomhed via: Redaktionel værdi Attraktive målgrupper Det er PLUSgruppens mission,

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 DANSKERNE FORETRÆKKER VALGKAMP PÅ TV FREM FOR BESØG VED HOVEDDØREN SOCIALE MEDIER KAN FÅ BETYDNING FOR UDFALDET AF VALGET VALGPLAKATER

Læs mere

Stofa Kanalpræferencer 2012

Stofa Kanalpræferencer 2012 Stofa Kanalpræferencer 2012 DOA Sønderborg Oktober 2012 2012 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Om undersøgelsen 6 Resultater Kanalpræferencer 9 Resultater - Svarpersonernes profil 19 2010 2012 Side 2 Undersøgelsens

Læs mere

DGI Potentielle læsere Marts 2014

DGI Potentielle læsere Marts 2014 DGI Potentielle læsere Marts 2014 2013 Side 1 Indhold Konklusion og anbefaling 3 Kendskab 6 Max Diff Indhold 8 Digital profil 16 Baggrund, formål og metode 20 Kontakt 29 2013 Side 2 1 Konklusion og anbefaling

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016 Markedsanalyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere kender og køber Fairtrade Highlights: Fairtrade-mærket har en

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Økonomisk analyse 21. april 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Danmark og danskerne går op i

Læs mere

Landsplanafdelingen, Miljøministeriet

Landsplanafdelingen, Miljøministeriet Landsplanafdelingen, Miljøministeriet Synergieffekter mellem bymidter og eksterne centre December 2005 1. Interviewanalyser For at belyse i hvor stort et omfang, der er synergieffekter imellem større

Læs mere

Facebook Annoncering. 4 timers kursus. Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook

Facebook Annoncering. 4 timers kursus. Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook Facebook Annoncering 4 timers kursus Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook Sociale Medier Sociale medier er en fællesbetegnelse for digitale tjenester, hvor brugere selv kan skabe og

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

Notat. Assens Kommune på Facebook

Notat. Assens Kommune på Facebook Notat Assens Kommune på Facebook Facebook sigter i langt højere grad end traditionelle hjemmesider på at skabe personlig dialog og netværk og er derfor en velegnet platform for digital dialog mellem borgere

Læs mere

NORGE:FAMILIER PÅ EVENTYR

NORGE:FAMILIER PÅ EVENTYR NORGE:FAMILIER PÅ EVENTYR Familier på eventyr Alder: 25 44 år (med børn) Typisk gruppestørrelse: 4 Volumen: 190.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Besøge familie og venner Byrejser

Læs mere

GENERATION XXXL EN ON-LINE ANALYSE AF LÆSERNES KENDSKAB OG HOLDNING TIL ARTIKELSERIEN GENERATION XXXL

GENERATION XXXL EN ON-LINE ANALYSE AF LÆSERNES KENDSKAB OG HOLDNING TIL ARTIKELSERIEN GENERATION XXXL GENERATION XXXL EN ON-LINE ANALYSE AF LÆSERNES KENDSKAB OG HOLDNING TIL ARTIKELSERIEN GENERATION XXXL Analyse & Udvikling Bente Støttrup-Andersen December 2004 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Diskussion...6

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Presse- og kommunikationskursus. Aalborg, den 8. november 2013

Presse- og kommunikationskursus. Aalborg, den 8. november 2013 Presse- og kommunikationskursus Aalborg, den 8. november 2013 Program Kl. 11.10-12.30: Velkommen Jeres forventninger til kurset Værdien af omtale Hvordan skabes omtale Eksempler Forventninger til dagen

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Med denne viden vil det være muligt at tilrettelægge fremtidige markedsføringsstrategier.

Med denne viden vil det være muligt at tilrettelægge fremtidige markedsføringsstrategier. Indledning Explora har i foråret 2005 udført en instrumentalitetsanalyse for De Lokale Ugeaviser. Formålet med instrumentalitetsanalysen er at beskrive, hvordan danskerne læser ugeaviserne, og hvorfor

Læs mere