N Y H E D S B R E V. Støtteforeningen arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 1/2011. Hospice Sjælland Støtteforening. Bestyrelsen 2010/11:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N Y H E D S B R E V. Støtteforeningen arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 1/2011. Hospice Sjælland Støtteforening. Bestyrelsen 2010/11:"

Transkript

1 Modtager: Støtteforeningen arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde Vinterlandskab ved Tryggevælde Å N Y H E D S B R E V Foreningens adresse: Hospice Sjælland Støtteforening Nr. 1/2011 Elmevej 18, 4000 Roskilde. Tlf.: www. hosjstf.dk Bestyrelsen 2010/11: Lisbeth Molter Zenth, Roskilde (formand), tlf , Thomas Thomasen, Kr. Hyllinge (næstformand), tlf , Anker Axelsen, Roskilde (kasserer), tlf , Jeanne Jakobsen, Roskilde (sekretær), tlf , Ingelise Møller, Roskilde, tlf , Karen Margrethe Lund, Roskilde, tlf , Niels Bonde, Roskilde, tlf Kontingent 2011: 125,- kr. for enlige. 175,- kr. for ægtefæller/samboende Bankkonto: Reg.nr konto nr Indhold: side: Formandens klumme 2 Indkaldelse til årsmødet 3 Skiftedag (kassereren klumme) 4 Frivillighedsarbejde på Hospice: Tid til omsorg, nærvær og fordybelse 5 Frivillig på Hospice Sjælland 9 Møder for frivillige 11 Adresser mv. 12 Nr. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!

2 Så er endnu et år gået, og jeg vil atter på Støtteforeningens bestyrelses vegne ønske alle et rigtig godt nytår og igen takke for støtten til foreningen, så vi fortsat kan bestå. Der har været mange aktiviteter på Hospice Sjælland igen i år, og de mange frivillige gør et stort stykke arbejde med bl.a. oplæsning, gåture og arrangementer for beboerne og deres pårørende. Der er f.eks. i forbindelse med påsken maling af æg og til Sankt Hans er der fortællere og bål. En af de aktiviteter, som har været meget populær på Hospice har været en harpenist, som har spillet jævnligt. Det er derfor med stor glæde, at jeg kan fortælle, at vi i bestyrelsen har doneret et beløb på kr. til hjælp til fortsat engagement af harpenisten. Vi har også i det forløbne år haft medlemmer til Hospice Forum Danmarks årsmøde og på kurser, ligesom vi igen i år deltog i Sundhedsdagen som sædvanlig med stor succes. Bestyrelsesmøderne har igen været hyggelige og effektive, og vi har fortsat deltagelse af hospicechefen, Aino Andersen, og formanden for Hospice Sjællands bestyrelse, Peder Kjærsgaard, og det er min opfattelse, at det er til gensidig glæde. Som man kan se af indkaldelsen til årsmødet, skal vi i år sige farvel til to bestyrelsesmedlemmer, som har været med fra begyndelsen, nemlig Thomas 2 Formandens klumme Thomasen og Jeanne Jakobsen. Jeg vil gerne sige dem begge en stor tak for deres mangeårige engagerede deltagelse i bestyrelsesarbejdet. Vi er i bestyrelsen klar over, at det ikke nødvendigvis er nemt at få nye medlemmer i bestyrelsen, og vi foreslår derfor en vedtægtsændring, så bestyrelsen kan bestå af mellem 5 og 7 medlemmer. De øvrige vedtægtsændringer er en følge af krav fra SKAT, for at vi kan blive godkendt til modtagelse af gaver, som er fradragsberettigede for giveren. Vedtages vedtægtsændringerne, vil gaver givet efter 1. januar 2011 blive fradragsberettigede efter de sædvanlige regler. Gavebeløb indbetales til Hospice Sjælland Støtteforening med Trine Opsahl oplysning om navn, adresse og cpr. nr. Indberetning af gavebeløb til SKAT foretages af Støtteforeningen. De gældende vedtægter kan findes på hjemmesiden og vil kunne fås til årsmødet. Endelig kan jeg fortælle, at vores mangeårige redaktør, Reginald Hansen, har valgt at sige stop med dette nyhedsbrev. Der skal lyde en meget stor tak for det store engagement, som Reginald har lagt i arbejdet og han har heldigvis indvilget i fortsat at være webmaster på vores hjemmeside. Møde for frivillige. v.tina Gyldmark, frivillig koordinator Møde den Kl i Orangeriet. Fysioterapeut Jane Buus Johansen kom og fortalte og viste om kørestole/senge. Hvordan får man lige rullet en seng ind til et arrangement, hvordan låser man kørestole op og i osv. Det var meget informativt og alle fik lov til at prøve også hvordan det var at blive liftet. Så var der nyt fra undertegnede om flg. emner: 1. skal vi have eftermiddagshold fra kl Eftermiddagskaffearrangementer i spisestuen 1-2 gange om måneden 3. solnedgange/aftenkaffe i Orangeriet 4. vågekoner hjælp til at holde i hånd 5. antologi vær med og skriv indlæg til en bog om frivilligarbejde på Hospice 6. hygiejnekurser Efterfølgende indlæg fra hospicechef Aino Andersen med nyt fra huset, derefter nyt om Støtteforeningen, herunder om Sundhedsdagen i Roskilde , hvor Støtteforeningen og undertegnede stod i foreningens stand og fortalte om Hospice. Dagen sluttede med indlæg fra Aktivitetsudvalget, som fortalte om kommende aktiviteter. Temadag om sorg lørdag i Orangeriet. I alt 18 frivillige, undertegnede og så vores to undervisere, som præsenterer sig således: Anne-Sophie Bernstorff er coach og terapeut. Anne-Sophie arbejder blandt andet i Kræftens Bekæmpelse med kriseramte mennesker og pårørende i grupper såvel som individuelt. Anne-Sophie arbejder også som frivillig på Hospice Sjælland, hvor hun har beboerkontakt. Anne- Sophie har sit eget firma: Joy Coaching. Heidi Linderod er coach og organisationskonsulent. Heidi arbejder i Kræftens Bekæmpelse med kræftramte og pårørende i grupper og individuelt. Heidi arbejder også i organisationer med fokus på lederudvikling, kommunikation og samarbejde. Heidis firma hedder Human Life Power. Programmet var som følger: 1.Formål med dagen. 2. Præsentation og forventninger. 3. Sorg og krise. 4. Samtalen med beboerne og pårørende: a) Beboernes tilstand og behov, b) Pårørendes tilstand og behov. 5. Redskaber til samtalen. 6. De frivilliges behov at rumme egne følelser. 11

3 om det er ok, jeg er der. Men de fleste er glade for besøg. Der var en beboer, der var meget ensom og måske meget beskeden, og vidste ikke om han ville have besøg. Men vi fik da talt sammen og da jeg gik ud, og sygeplejersken kom ind bagefter, fortalte han hende, at lægen lige havde været der. Men læge er jeg jo ikke. Det er dejligt at se, hvor mange besøg beboerne har, og de har stort set alle billeder stående eller hængende af mand eller kone, børn, børnebørn og sågar oldebørn, og det er ofte et godt udgangspunkt for en samtale. De fleste vil også meget gerne tale om fortiden; fremtiden er måske ikke så spændende at tale om, og det er tydeligt, at de blomstrer op, når de går tilbage i tiden. Det er også dejligt at se beboeren på billeder, hvor de havde det godt og ser glade og raske ud, og det er måske også for dem selv vigtigt at vise, hvordan de så ud engang. Men der er også plads til dybe samtaler, og på en eller anden måde er det også helt legalt at tale om døden, og mange oplever, at de kommer nærmere deres pårørende, fordi døden ikke er et tabu længere. Det er min opfattelse, at mange forbereder deres bortgang både med, hvad der skal ske i forbindelse med selve bisættelsen, men også bagefter, og nogle skriver sågar deres eget mindeord, som bliver hængt op i opholdsstuen, den dag de dør. Det er en stærk oplevelse, at læse det de skriver. Der var en beboer, der af datteren, som ikke havde børn endnu, blev spurgt, om hun ikke ville strikke et sæt babytøj til et 10 kommende barnebarn, Det var rørende at se, hvordan hun arbejdede på at få det færdigt, inden hun døde. Mange forskellige gøremål holder beboerne i gang og udskyder døden. Det er heldigvis også en del beboere, der kommer hjem i en periode, og det giver håb for mange i den sidste tid. Jeg har haft mange gode samtaler med mange forskellige beboere men også pårørende, ikke at forglemme, gået tur med de mere friske, holdt i hånd og bare været hos dem. Det er også en god oplevelse, når beboerne kan deltage i frokosten, hvor snakken går om løst og fast. Jeg får meget respons både fra beboere og pårørende men også fra personalet, hvilket selvfølgelig er motiverende for at være frivillig. Men det betyder også meget, at der er fred og ro og smukke opgivelser både inde og ude, og det er noget både beboere og pårørende sætter stor pris på. Jeg er glad for at være frivillig på Hospice Sjælland og glad for, at jeg er i stand til at gøre en indsats, hvor både beboere, pårørende og jeg selv får noget ud af det. Kim Hintze Vildbrad Roskilde, november Programmet : Indbydelse til Årsmøde 2011 Tirsdag den 8. februar 2011 kl i Sct. Jørgensbjerg Sognegård, Møllehusvej 120, Roskilde A) Velkomst ved formanden B) Hilsen fra Hospice Sjælland v. hospicechefen. C) Dagsorden for årsmødet ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent og stemmetællere 2) Formandens beretning. 3) Aflæggelse af regnskab Gældende vedtægter kan ses på Støtteforeningens hjemmeside eller rekvireres hos 4) Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 5) Indkomne forslag. 6) Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer, så gaver til Støtteforeningen bliver fradragsberettigede fra 1. januar 2011 og en ændring i antallet af bestyrelsesmedlemmer. De foreslåede ændringer er: a) 1, stk. 2: Foreningen er medlem af Hospice Forum Danmark og følger Hospice Forum Danmarks regler vedrørende administration af fradragsberettigede gaver. b) 2, stk. 2: Medlemskabet indebærer medlemskab af Hospice Forum Danmark i overensstemmelse med denne landsorganisations vedtægter. c) 2, stk. 7: Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 7 personer. d) 4, stk. 2: Foreningens udgifter dækkes gennem et medlemskontingent, som fastsættes af årsmødet for det følgende år og kontingentet fra foreninger, der fastsættes som det femdobbelte af enkeltpersonskontingentet. Kontingentet omfatter det kontingent, Hospice Forum Danmark opkræver for hvert enkelt medlems medlemskab af Hospice Forum Danmark. e) 5, stk. 3: Tilføjelse: Skulle Hospice Sjælland være nedlagt, skal foreningens midler efter bestyrelsens beslutning tilfalde en anden her i landet bestående forening/fond med et alment velgørende hospiceformål. Fortsættes på side 4 3

4 7) Valg af formand. Lisbeth Molter Zenth modtager genvalg 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På valg er: Thomas Thomasen (som sidste år kun genopstillede for 1 år) ønsker ikke genvalg Jeanne Jakobsen ønsker ikke genvalg Karen Margrethe Lund modtager genvalg. Anker Axelsen modtager genvalg Niels Bonde- modtager genvalg Suppleanter. Karen Groth modtager genvalg Rosa Aagaard Petersen modtager genvalg. 9) Valg af revisor og revisorsuppleant. 10) Eventuelt. Årsmødet slutter med kaffe og kage. D) Vores årsmødetaler er Christian Balslev- Olesen, tidligere generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp, og senere udsendt af Unicef til Afrika, fortæller om sit arbejde i Somalia. Lisbeth Molter Zenth, formand I skrivende stund er vi lige begyndt på årets sidste måned. Den bliver sikkert travl for mange. Og snart skifter vi fra 2010 til Skiftedag! Ved et årsskifte lægges der planer, det gør vi også for Hospice Sjælland Støtteforening. Planer er fremadrettede, og når planerne er lagt, sætter vi kr. og øre på, det bliver til budget. Samtidig ser vi tilbage på hvordan, det gik, og her bruger vi regnskabet. I de første 11 måneder af år 2010 har vi haft mange gode indtægter, kontingenter, gaver og donationer. Det er blevet til i alt kr. Det vil jeg på bestyrelsens vegne sige hjertelig tak for. Naturligvis er der også brugt penge til at realisere de tidligere lagte planer. Det frivillige arbejde, undervisning, arrangementer og underholdning på Hospice Sjælland er blevet til kr. Et særligt projekt Harpeprojektet er støttet med kr. Fremstilling af en ny folder om støtteforeningen har beløbet sig til kr., og øvrige udgifter, herunder nyhedsbreve og anden information, er løbet op i kr. Alt i alt er der til nu anvendt kr. Hør meget mere om alt dette på årsmødet. Indlagt i nyhedsbrevet er et indbetalingskort til kontingent for 2011 og eventuelle gaver. Husk at skrive tydeligt navn og adresse på ved indbetaling. Og kan det nås, vil vi være meget glade for om indbetaling af kontingenter sker inden udgangen af februar måned. På forhånd tak. Man skal dog være opmærksom på, at man kun har adgang til årsmødet, hvis kontingentet er betalt inden. Anker Axelsen. Frivillig på Hospice Sjælland. Jeg startede som frivillig på Hospice Sjælland den 20. februar Jeg vidste ikke, at der var frivillige på Hospice Sjælland, før jeg læste en artikel i Roskilde Avis, hvor der stod, at man kunne kontakte Karen Margrethe, hvis man var interesseret. Det gjorde jeg, og blev senere ringet op af Grethe vores daværende koordinator på frivilligområdet. Jeg blev herefter inviteret til et intromøde sammen med 9 andre interesserede frivillige, hvor vi hørte om, hvad Hospice Sjælland var, hvilke opgaver der var for frivillige sluttende med en rundtur. Det var en meget positiv oplevelse, og jeg fik lyst til at prøve. Lidt om mig selv: jeg er nu 65 år har indtil juni 2005 været vicedirektør ved Beredskab Storkøbenhavn i Hedehusene, som blev lukket som fælleskommunalt beredskab med udgangen af maj måned I mit daværende job havde jeg med mange mennesker at gøre og havde i mit arbejdsforløb også med frivillige at gøre inden for beredskabet i det storkøbenhavnske område. Som en af mine funktioner var jeg personalechef, hvilket giver stor indsigt i mange forskellige mennesker. Da jeg sluttede min aktive tjeneste blev jeg frivillig i Sct.Nicolai Tjenesten i København og var der 4 år i alt. Det var primært telefonisk og anonym kontakt med de mange mennesker, der ringede ind daglig. Der var ca opkald om året. Mange ensomme, psykisk syge og fortvivlede mennesker, der havde brug for en stemme i den anden ende af røret. Det gav stor indsigt og forståelse for, at ikke alle mennesker har det godt. Så da jeg blev frivillig ved Hospice Sjælland, syntes jeg, at jeg havde noget i bagagen til opgaven som frivillig. Som opgaver valgte jeg at have beboerkontakt, nærmest en slags besøgsven, samt at indgå i aktivitetsudvalget, der skaffer forskellige underholdende elementer til hospice. Jeg synes, jeg fik en meget god start med en positiv modtagelse af frivilligkoordinatoren og personalet og fra begyndelsen følte jeg, at jeg var en del af huset, hvilket var meget vigtigt som ny frivillig. Det kræver stor situationsfornemmelse, når du kommer ind til en ny beboer, men jeg ved altid på forhånd, om det er beboere, som er i stand til at modtage besøg. Men når du kommer ind på stuen, ved du ikke, hvem du møder ud over navn og alder, hvordan de reagerer, og om de overhovedet har lyst til besøg. Så 9 4

5 var tid til omsorgssamtaler, tid til fordybelse, både alene og sammen med andre. Som pårørende oplevede jeg det livsbekræftende at deltage i livet på hospice gennem fire uger og at erfare, hvordan afslutningen af livet for nogle kan blive et nyt goddag til livet for andre. Som tidligere nævnt var Inger ikke troende, men hun ønskede at deltage i andagten en onsdag eftermiddag. Under salmesangen begyndte hun grædende at fortælle, at der var mennesker, hun ikke ville nå at tale med og sige tak til før sin død. Jeg oplevede det som en invitation til en snak om, hvem hun ønskede at tage afsked med udover familien, og om de særlige ønsker, hun måtte have, som jeg kunne hjælpe med at indfri. Et menneske, der betød meget for hende, dukkede op i samtalen. Det var hendes nabo, som hun gennem årene havde haft et særligt forhold til. Hun havde skrevet små kort og lagt i hans postkasse, når hun lidt akut havde brug for hjælp eller brug for nogen, der lyttede, eller når hun for eksempel havde været bekymret eller utilfreds med det vejarbejde, der foregik ude foran hendes hus. Jeg kendte ikke hendes nabo og valgte, som hun havde gjort det, at lægge et kort med en hilsen fra Inger og med mit telefonnummer i hans postkasse. Han ringede samme 8 dag, og jeg kunne om aftenen fortælle Inger, at jeg havde overbragt hendes hilsen og fortalt ham, hvor taknemmelig hun var for den hjælp, han havde givet hende gennem årene. Endnu gladere blev hun, da jeg fortalte, at han ville komme på besøg næste dag. Næste morgen var Ingers tilstand yderligere forværret, hun var angst og urolig og gav udtryk for et ønske om at sove hele tiden. Hun var derfor selv med til at beslutte, at hun skulle have medicin, der hjalp hende med at dæmpe angsten, lindre smerterne og sove tungt. Dog ikke tungere end at hun kunne bruge sin høresans. Inger var til det sidste en stærk, udholdende og nøjsom kvinde. Hele hendes liv kæmpede hun for det, hun havde kært, og derfor også til det sidste for at bevare sit liv. Hun sov stille ind 85 år gammel fredag den 29.oktober På Hospice Sjælland fik Inger en værdig afslutning på sit liv, og jeg fik mulighed for at være det for hende, som både hun og jeg ønskede. Personalets og de frivilliges faglige, sociale og personlige kompetencer og de fysiske rammer bidrog i høj grad til min oplevelse af et respektfuldt, værdigt og ligeværdigt møde mellem mennesker. Kontakten og samværet var på en og samme tid varm, fredfyldt og livsbekræftende. Både Inger og jeg Det frivillige arbejde på Hospice Tid til omsorg, nærvær og fordybelse Som pårørende til Inger Sofie Christensen trådte jeg for første gang nogensinde ind på et hospice mandag den 4. oktober 2010, den dag, hvor Inger blev overflyttet fra Herlev Sygehus til Hospice Inger var uhelbredeligt syg af kræft, havde ingen mand eller børn og havde det meste af sit liv boet alene. Hun var i familien kendt som en meget selvstændig kvinde, som kunne få alle til at hoppe lidt i sædet, når hun uden omsvøb gav udtryk for sine meninger. Ve den, der for eksempel kom til at ringe til hende, når hun spiste, eller ve naboen, som klippede hendes hæk og uforvarende kappede et par blomsterhoveder. Men hun fortrød som oftest sine hurtige udbrud og undskyldte efterfølgende. Inger forsøgte altid at løse sine problemer selv, og selvom hun i enkelte tilfælde måtte ty til hjælp udefra, lykkedes det som regel. Men at tilbyde hende hjælp, når hun ikke bad om den, var at gå galt i byen. På mange måder hjalp hun sine omgivelser ved at gøre opmærksom på, hvor vigtigt det er at respektere det enkelte menneskes ønsker, behov og grænser. Selv interesserede hun sig for naturen, kunst, klassisk musik og historie, men ikke for rengøring, istandsættelser, grisefester og tv. I mange år havde hun udtrykt ønske om at tilbringe mest mulig tid alene, men da hun ved indgangen til hospice gav udtryk for sin taknemmelighed over, at jeg var taget med, besluttede jeg mig for at tilbringe den sidste tid sammen med hende. Mit håb var at vi sammen kunne finde frem til, hvad der var vigtigt for hende, og hvad hun ville sætte pris på at opleve inden sin død. Mine først indtryk af Hospice Sjælland var den varme velkomst og det medmenneskelige møde med alle, beboere, pårørende, frivillige og personale. Fra Ingers første samtale med lægen husker jeg især to ting: At han lovede at hun ville blive behandlet som en dronning, og at hun, da han spurgte om hun indimellem kunne være lidt vanskelig, svarede ja med et smil på læben. Jeg tænkte, at her går åbenhed, varme og humor hånd i 5

6 hånd med stor faglig ekspertise og erfarede hurtigt, at alle var indstillet på at indfri så mange af Ingers ønsker som muligt. Personlige billeder blev hængt på væggen, fotos, blomster og ting af betydning for hende blev sat i vindueskarmen og på natbordet, og fra sin seng kunne hun lytte til klassisk musik. Som oftest lå hun med den trøje på, som hendes mor for mange år siden havde strikket til hende. Når hun fik lyst til at komme ud i luften, fik vi ved fælles hjælp klædt hende varmt på og sat i en kørestol. Ude var solens stråler og vindens bid i kinderne til stor glæde for hende. På en tur til Himmelev skov sad vi længe og betragtede træerne og køerne, der græssede og nysgerrigt gloede tilbage på os, og Inger bemærkede at hun følte sig lykkelig, for havde hun været hjemme, var hun ikke kommet i skoven. Det samme kunne jeg sige, så vi grinede og takkede hinanden for, at vi kunne være sammen om noget, der gjorde os begge godt. I sit arbejdsliv var Inger i mere 6 end 40 år sekretær i samme firma. Siden hun var barn havde hun skrevet dagbog, og jeg fik derfor den idé, at jeg hver aften kunne skrive et brev til hende om vores oplevelser og samtaler. Hun blev glad for tilbuddet, og brevskrivningen skulle vise sig også at have en positiv effekt på mig. Brevene blev lagt på hendes natbord, og i starten læste hun dem selv. Senere blev de læst op af enten mig eller personalet, når hun var vågen, og til sidst også i hendes tunge sovende tilstand. Som dagene gik oplevede jeg mere og mere, hvor taknemmeligt hun tog imod den hjælp, jeg kunne tilbyde hende. Samtidig blev det klart for mig, hvor meget det betød, at der i forhold til hjælpen var en rød tråd mellem det, hun tidligere i sit liv havde sat pris på og min evne til at gøre noget, der mindede om det. Jeg blev mere opmærksom på hvilke ord og begreber hun anvendte og refererede meget direkte i brevene til det, hun sagde. Jeg opdagede, at hun tillod mig at sætte ord på hendes følelser, når hun for eksempel sagde: Jeg vil klare det, jeg vil ikke dø nu. Inger var bange for at dø, og jeg forsøgte at bibringe hende en forståelse og accept af denne uigenkaldelige kendsgerning ved at tale med hende om hendes krops signaler og om, hvordan hun opfattede disse beskeder. Kræften havde bredt sig til hendes spiserør, og hun var derfor ikke i stand til at spise, og væske fik hun kun i meget små doser ved at sutte på isterninger. Skønt hendes krop blev mere og mere afkræftet, og hun døjede med kvalme, syntes det, som om hendes hjerte og ikke mindst åndedræt fungerede bedre, end man kunne forvente. En del af forklaringen kunne være, at hun havde dyrket yoga i 25 år, og at hun i længere tid havde levet meget nøjsomt. Over nogle dage fik vi talt om hendes ønsker i forbindelse med hendes død, og hun gav udtryk for, at det skulle foregå på samme måde, som da hendes mor døde. Med mit kendskab til hendes mors død, kunne jeg begynde at få detaljerne beskrevet sammen med hende. Inger, som til det sidste holdt fast ved, at hun ikke var troende, ønskede at blive brændt, og at hendes urne blev anbragt samme sted som hendes mors på den fælles askegrav på Bispebjerg. Vi lyttede til De Fire Årstider af Vivaldi og talte om hvilket af stykkerne, familien skulle lytte til ved hendes bisættelse. Inger holdt af musik, specielt klassisk musik, som hun selv spillede på klaveret eller lyttede til på P2. Hun havde altid lyttet til min mand Alan Klitgaards udsendelser og beklagede, at hans folkemusikprogram ikke mere eksisterede. Hun spurgte: Tror du han vil komme og synge nogle sange for mig?, og i løbet af et døgn fik vi med personalets hjælp arrangeret en koncert med Alan og Rasmus Zeeberg i Orangeriet, hvor alle de beboere, pårørende, personale og frivillige, der havde mulighed for det, deltog. Det var en smuk og stemningsfuld oplevelse, som bragte os alle tættere på hinanden. Netop nærheden og omsorgen for hinanden på hospice har stor betydning for, hvordan vi hver især møder døden. At tale åbent med andre i samme situation og med frivillige og personale med stor forståelse, viden og erfaring giver en oplevelse af tryghed og af ikke at være alene om enten det at skulle dø eller det at skulle miste. Personalet og de frivillige viste en særlig evne til at opfange, hvornår og hvordan omsorg skulle gives til både beboere og pårørende. Der 7

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008 Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N y h e d s b r e v Nr. 2 2008 Indhold: Støtteforeningen i arbejdstøjet... 2 Nyt foreningsår - nye kræfter - samme vigtige opgaver... 3 Valg til bestyrelsen...

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

N Y H E D S B R E V. Støtteforeningen arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 1/2012. Hospice Sjælland Støtteforening. Bestyrelsen 2011/12:

N Y H E D S B R E V. Støtteforeningen arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 1/2012. Hospice Sjælland Støtteforening. Bestyrelsen 2011/12: Modtager: Støtteforeningen arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde Rom: Forum Romanum og Colosseum Foreningens adresse: Hospice Sjælland Støtteforening Elmevej 18, 4000 Roskilde. Tlf.: 46 37 28 68 E-mail:

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning! Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde Udsigt mod vest - Bestyrelsen for Hospice Sjælland Støtteforening 2007/08 Poul H. Jensen, Gadstrup (formand), tlf. 46 19 04 75 * Thomas Thomasen, Kr. Hyllinge

Læs mere

N Y H E D S B R E V. Støtteforeningen arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2/2011. Hospice Sjælland Støtteforening. Bestyrelsen 2011/12:

N Y H E D S B R E V. Støtteforeningen arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2/2011. Hospice Sjælland Støtteforening. Bestyrelsen 2011/12: Modtager: Støtteforeningen arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V Foreningens adresse: Hospice Sjælland Støtteforening Nr. 2/2011 Elmevej 18, 4000 Roskilde. Tlf.: 46 37 28 68 E-mail:

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

N Y H E D S B R E V. Støtteforeningen arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 1/2013. Hospice Sjælland Støtteforening. www. hosjstf.

N Y H E D S B R E V. Støtteforeningen arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 1/2013. Hospice Sjælland Støtteforening. www. hosjstf. Støtteforeningen arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde Foreningens adresse: Hospice Sjælland Støtteforening Elmevej 18, 4000 Roskilde. Tlf.: 46 37 28 68 E-mail: formand@hosjstf.dk www. hosjstf.dk Bestyrelsen

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV OKTOBER 2013 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark. Ladies' Midnight Walk 31.05. 2013

HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV OKTOBER 2013 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark. Ladies' Midnight Walk 31.05. 2013 HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV OKTOBER 2013 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Ladies' Midnight Walk 31.05. 2013 Den 31.05.2013 var der Ladies Midnight Walk i Roskilde for andet år i træk. Det første år

Læs mere

Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev? Fastelavn. Vinsmagning efter generalforsamlingen. Lidt til smilebåndet. Formandens hjørne

Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev? Fastelavn. Vinsmagning efter generalforsamlingen. Lidt til smilebåndet. Formandens hjørne ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nr. 1 februar 2016 19. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Værdighed den røde tråd i ældreplejen

Værdighed den røde tråd i ældreplejen Værdighed den røde tråd i ældreplejen Gerontologisk Selskabs Årsmøde 2015 Summemøde 2 min. Hvad er værdig ældrepleje for dig? Opsamling i plenum 1 Se nærmere til Hvad ser du søster her i min stue? En gammel,

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV AUGUST 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV AUGUST 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV AUGUST 2015 Kære alle, Så er de fleste af os tilbage igen efter sommerferien. Her er et smukt sommeraften foto fra lystbådehavnen ved Dyvig Badehotel på Als.

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Roskilde den 3. juni 2014. Årsmøde 2013 endeligt mødereferat

Roskilde den 3. juni 2014. Årsmøde 2013 endeligt mødereferat Roskilde Søndre Sogns Menighedspleje Jakobskirkens Sociale Arbejde Bestyrelsen v. fratrædende formand Alf Mulnæs, Kornvej 10, 4000 Roskilde E-mail: a.mulnaes@webspeed.dk Tlf. 46 75 24 74 Roskilde den 3.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Kampagnen Opgør med tabuet

Kampagnen Opgør med tabuet Kampagne: Opgør med tabuet Landsforeningen har i begyndelsen af 2014, i ugerne 5 til 8, sat en mindre kampagne i værk på facebook og hjemmesiden. Kampagnen Opgør med tabuet handler om at give hjælp til

Læs mere

Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret personligt eller sendt pr. mail til alle klubbens medlemmer.

Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret personligt eller sendt pr. mail til alle klubbens medlemmer. Referat fra Generalforsamling den 23. maj 2012. Ca. 42 personer incl. Bestyrelsen var mødt op. Generalforsamlingen var rettidig indkaldt ifølge vedtægterne. Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret

Læs mere

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Velkommen til refleksionsspillet om patienters værdige og respektfulde møde med sundhedsvæsenet. Fokus i spillet er, at få en konstruktiv dialog om hvordan sundhedsprofessionelle

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

DcH Holstebro Bestyrelsen

DcH Holstebro Bestyrelsen indkalder hermed foreningens medlemmer til den ordinære generalforsamling, som finder sted tirsdag den 27. januar 2015 kl. 19.00 i klubhuset. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. foreslår: Erik Hansen 2. Formandens

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup.

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle,

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle, TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 Kære alle, Så er det februar måned, og det er allerede blevet lysere til omkring kl. 17.00, helt vidunderligt, når man skal nå hjem og gå med

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

N Y H E D S B R E V. Støtteforeningen arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2/2012. Hospice Sjælland Støtteforening. www. hosjstf.

N Y H E D S B R E V. Støtteforeningen arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2/2012. Hospice Sjælland Støtteforening. www. hosjstf. Støtteforeningen arbejder for i Roskilde Skitse til udbygning af Foreningens adresse: Støtteforening Elmevej 18, 4000 Roskilde. Tlf.: 46 37 28 68 E-mail: formand@hosjstf.dk www. hosjstf.dk Bestyrelsen

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Marts Dienesmindes Venner Fur Landevej Skive Tlf Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Marts Dienesmindes Venner Fur Landevej Skive Tlf Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Herved indkaldes til ordinær generalforsamling på Dienesminde, Fur Landevej 41, 7800 Skive Søndag den 15. marts 2009 kl. 14.00 Dagsorden: Marts 2009 Valg af dirigent.

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Hospice Sjælland Støtteforening

Hospice Sjælland Støtteforening Hospice Sjælland Støtteforening Referat af årsmødet 2015 afholdt den 3. februar 2015 kl. 19 i Sct. Jørgensbjerg Sognegård, Møllehusvel 120, Roskilde. Med deltagelse af ca. 26 medlemmer. Rolf Birger Petersen

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

Et privilegium at få lov at tage afsked på den måde, siger datter, der tog plejeorlov for at passe sin mor

Et privilegium at få lov at tage afsked på den måde, siger datter, der tog plejeorlov for at passe sin mor Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 En utrolig smuk dag Et privilegium at få lov at tage afsked på den måde, siger datter, der tog plejeorlov for at passe sin mor Af Jane W. Schelde "Du må godt give slip,

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JUNI OG JULI 2017

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JUNI OG JULI 2017 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JUNI OG JULI 2017 Kære alle, Så er vi ved sommerferietiden. Jeg holder tidlig sommerferie og er væk i ugerne 26-27-28, så derfor er juni-juli nyhedsbrevet

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

HOSPICE SJÆLLAND STØTTEFORENING N Y H E D S B R E V

HOSPICE SJÆLLAND STØTTEFORENING N Y H E D S B R E V HOSPICE SJÆLLAND STØTTEFORENING Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V Nr. 2/2015 Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning Formandens klumme I et kig i Hospice

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

En dag skal vi dø, men ALLE de andre dage skal vi leve. hospice. Sjælland

En dag skal vi dø, men ALLE de andre dage skal vi leve. hospice. Sjælland En dag skal vi dø, men ALLE de andre dage skal vi leve hospice Sjælland Lindring og omsorg På Hospice Sjælland har vi fokus vi på det, der gør livet værd at leve - selvom der kun er kort tid igen Beboere

Læs mere

HORNBÆK S Ordinær Generalforsamling VINKLUB 22. April 2015

HORNBÆK S Ordinær Generalforsamling VINKLUB 22. April 2015 HORNBÆK VINKLUB Indkalder medlemmerne til den: Ordinær Generalforsamling som afholdes på følgende adresse: SuperBrugsen, Sauntevej 1, 3100 Hornbæk Dagsorden: Onsdag den 22. April 2015 - kl. 20.00 1. Valg

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende.

Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende. Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende. Lige lidt om mit liv før d 6.10-08, jeg bor sammen med min mand, har to dejlige drenge en på 20 og en

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Mandag den 10. januar

Mandag den 10. januar 2011 6 Mandag den 10. januar Har du set de mennesker, der sidder ret op og ned med åben mund og sover i bussen? Det var mig i morges. Jeg ved ikke, hvad der sker med mig, for jeg bør jo være helt udhvilet

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 1 2009

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 1 2009 Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N y h e d s b r e v Nr. 1 2009 Indhold: Nyt fra formanden... 2 Indbydelse til Årsmøde 2009... 3 Nyt fra Hospice Sjælland... 4 Nyt fra frivillig-koordinatoren...

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG 5. April 2011 Fremtidens Plejehjem som levende laboratorium Njalsgade 106,2 5. april 2011.COM DK2300 Kbh. S info@copenhagenlivinglab.com +45 2023 2205

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Værdighedspolitik i Middelfart Kommune

Værdighedspolitik i Middelfart Kommune Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 14. april 2016 Sagsnr.: 2015-013258-1 Telefon +45 8888 5500

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter Bestyrelsens ændringsforslag til s vedtægter Begrundelse: Foreningens formål. Sidste linie slettes. Foreningen indkøber som udgangspunkt ikke kunst til udlodning. Stk. 3 Er et et nyt tillæg til paragraffen.

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Ændring af arbejdstid pr. 1. marts 2014 Som jeg skrev til jer i sidste nyhedsbrev, er jeg gået ned i tid.

Ændring af arbejdstid pr. 1. marts 2014 Som jeg skrev til jer i sidste nyhedsbrev, er jeg gået ned i tid. Til FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2014 v/ frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle Så er vi allerede nået til marts måned, tiden flyver afsted. Jeg håber rigtig mange af jer vil have

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere