Christina Dupont Kofod, Stald Kofod Farvegenetik. Gennemgang af den grundlæggende genetik bag pelsfarver hos kaniner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Christina Dupont Kofod, Stald Kofod Farvegenetik. Gennemgang af den grundlæggende genetik bag pelsfarver hos kaniner"

Transkript

1 Farvegenetik Gennemgang af den grundlæggende genetik bag pelsfarver hos kaniner

2 Genpar Gener findes altid i par. Hvert genpar hører hjemme på en plads, der kaldes locus Alle kaniner har 2 gener på hvert locus Hvert genpar har betydning for pelsens udseende Genparret består af 1 gen fra kaninens mor og 1 gen fra kaninens far Når en kanin får unger, så får enhver unge 1 af generne i genparret Der er lige stor sandsynlighed for at det ene gen i genparret afgives som det andet

3 Dominant >< Recessiv Det dominante gen skrives med stort bogstav Det dominante gen bestemmer i genparret Det kræver kun 1 dominant gen at bibeholde den oprindelige sorte farve Når farven viser at der er et dominant gen, så kan man ikke vide, hvad det andet gen i genparret er Det recessive gen skrives med lille bogstav Det recessive gen bestemmer intet alene Det kræver 2 recessive gener at ændre den oprindelige sorte farve Når farven viser recessive gener, så ved man at der ikke kan være et dominant gen i genparret Hvor der er flere recessive gener tilknyttet samme locus, er der fast hierarki imellem dem

4 Den oprindelige farve Vildtgrå er kaninens oprindelige farve Vildtgrå er dominant i alle genpar Enhver afvigelse fra vildtgrå kræver at begge gener i et genpar er recessive altså at hele genparret er enige om at ændre det oprindelige

5 Genkoden Genkoden er en måde at skriftliggøre kaninens farve på Normalt skriver man kun grundkoden selvom der findes flere andre gener, der kunne have haft indflydelse Disse andre gener medtages kun hvor det er relevant Der medtages altid Locus A, Locus B, Locus C, Locus D og Locus G De kendte gener skrives og de gener som ikke kendes med sikkerhed angived med _ Den vildtgrå kanin er som sagt dominant på alle genpar dvs. A_ B_ C_ D_ G_ Som modpart kan nævnes beige, der er næsten udelukkende recessive genpar A_ bb cc dd gg Som det fremgår medfører et dominant gen et ukendt gen, med mindre man kender kaninens baggrund og VED at den bærer et recessivt gen De anvendte farver er gennemgående og tekst, der står med en given farve henviser til det Locus, der refereres til

6 Locus A - Pigmenteringsgenerne Bestemmer hvor meget pigment kaninen har Pigmenterindsgraden falder ned igennem hierakiet så A, der rangerer højest er fuld pigment og a, der rangerer lavest er ingen pigment Dominansrækkefølgen er A achi am an a, hvor A er dominant og rangerer højest Som på alle andre locus er der 2 gener på locus A. Det af kaninens pigmenteringsgener, der rangerer højest skrives først, fordi det er det alene, der bestemmer kaninens pigmenteringsgrad

7 Locus A - A_ A_ betyder at kaninen er fuldpigmenteret. Man kender kun det højestrangerende gen, derfor skrives der_ for det ukendte gen. Da A er dominant ændres pelsens nuance ikke af hvilket gen, der er på _-pladsen. A_ kan være AA (ren fuldpigmenteret) Aachi (skjult anlæg for chincilla) Aam (skjult anlæg for zobel) Aan (skjult anlæg for russer) Aa (skjult anlæg for albino)

8 Locus A - achi_ achi_ betyder at pelsens gule farve er bleget til hvid. Det ændrer den vildtgrå farve til chincilla og derfor kaldes pigmenteringsgraden også det. Chincilla er ikke dominant, men regerer højest af de recessive gener. Dette bevirker at pelsens nuance er lysere jo lavere genet på _-pladsen rangerer. achi_ kan være: achiachi (ren chincillapigmenteringsgrad og mørkeste udgave af achi_) achiam (skjult gen for zobel) achian (skjult gen for russer) achia (skjult gen for albino og lyseste udgave af achi_)

9 Locus A - am_ am_ betyder at kaninen er zobel.pelsens gule farve er bleget til hvid og den sorte farve til brun. Pelsens farve er mørkest på kaninens snude, ører, hale og poter fordi blodcirkulationen er størst der. Zobel regerer næsthøjest af de recessive gener. Dette bevirker at pelsens nuance er lysere jo lavere genet på _- pladsen rangerer. am_ kan være: amam (ren zobel pigmenteringsgrad og mørkeste udgave af am_) aman (skjult gen for russer) ama (skjult gen for albino og lyseste udgave af am_)

10 Locus A an_ og aa an_ betyder at kaninen er russertegnet. Denne pigmenteringsgrad har så lidt pigment, at der kun er farve på snude, ører, hale og poter. På resten af kroppen er pelsen helt hvid og øjnene er røde. Det påvirker ikke pigmenteringsgraden nævneværdigt hvilket gen der er på _-pladsen. an_ kan være anan (ren russerpigmentering) ana (skjult anlæg for albino) aa betyder at kaninen er helt uden pigment. Uanset hvilken farve kaninen ville have haft, hvis den havde haft pigment, så bliver AL farve visket væk og kaninen er hvid rødøjet

11 Pigmenteringsgradens betydning i billeder A_: Fuld pigmentering hos den ensfarvede kanin er udgangspunktet sort og hos den vildtfarvede kanin er udgangspunktet vildtgrå achi_: Når pigmenteringsgraden falder til chincilla ses det ikke på den sorte kanin, men den vildtgrå bliver chincillafarvet, fordi det gule bælte i pelsen bliver hvidt. am_: Det kan være meget svært at se forskel på en vildtzobel og en chincilla, men hos de ensfarvede er det tydeligt at den sorte farve bleges til brun an_: Hos de russertegnede er der kun pigment nok til at farve spidserne, hvor blodcirkulationen er størst. Øjnene er røde og pelsen er helt hvid uden nuance. Det anbefales at bruge russertegnede i zobel avlen, da aman er den ideelle lyse zobel aa: Her til sidst er der slet ingen pigmentering

12 Locus A

13 Locus B Den helt eller delvist gule kanin Bestemmer om den oprindelige sorte farve er tonet til gul De gule farve gener adskilder sig fra de andre farvegener ved at det både kan være hele pelsen og felter i pelsen der er gule Det er også det eneste genpar der har 2 muligheder for dominante gener Dominansrækkefølgen er BE B bj b, hvor BE og B begge er dominante, men BE rangerer højest Som på alle andre locus er der 2 gener på locus B. Det af kaninens gult-gener, der rangerer højest skrives først, fordi det er det alene, der bestemmer kaninens om kaninen (eller felter af den) er gul

14 Locus B - BE_ BE_ betyder at kaninen har jerngen. Dette ses kun på kaniner med vildtanlæg, hvor farven bliver mørkere. BE er vist det eneste dominante farvegen, hvor det gør en reel forskel på farven hvilket gen der står på _-pladsen. BE_ kan være BEBE (Den vildtgrå pels bliver helt mørk vildtsort) BEB (Den vildtgrå pels bliver mørkere jerngrå. Har skjult gen for det normale udgangspunkt (vildtgrå/sort)) BEbj (jern eller sort med skjult gen for japaner) Beb (jern eller sort med skjult gen for gul)

15 Locus B - B_ B_ Betyder at Pelsens sorte farve ikke er tonet til gul, altså på locus B har den oprindelige farve ikke ændret sig. Da B er dominant påvirker det ikke farven, hvilket gen der gemmer sig på _-pladsen. Det skal dog nævnes at et evt. japanergen kan skinde igennem særligt hvis kaninen ikke er fuldpigmenteret eller hvis den er ottertegnet BB (Rent ikke-gul) Bbj (skjult gen for japaner) Bb (skjult gen for gul)

16 Locus B bj_ og bb bj_ betyder at kaninen har gule felter i den sorte pels, hvilket kaldes japanertegnet eller sort/gul japaner. Når en japanertegnet ikke er fuldpigmenteret så fremstår de gule felter hvide bjbj (ren japaner) bjb (skjult anlæg for gul ved de japanere med ensfarvegen kan man ofte se madagascarsløret, hvilket er uønsket) bb betyder at kaninen er gul. Når bb kombineres med ensfarvegen så får kaninen slør dvs at den får mørkere spidser og mørkere bug. Sløret tager farve efter kaninens øvrige farve.

17 Gult-genernes betydning i billeder B_: Jeg har desværre ikke kunne finde billeder af BE_ men øverst ses det ikke gule udgangspunkt bj_: Hos japenerne er nogle felter i den sorte pels farvet gule De kan falde meget forskelligt ud, men bj er det eneste gen der kan give en kanin felter i forskellige farver (udover hvide felter) bb: Nederst er de gule, hos de ensfarvede er farven rødbrun, hos vildtfarvede er farven vildtgul

18 Locus C brun eller ikke brun Et af de lette genpar, da der kun er 1 dominant og 1 recessivt gen at forholde sig til Som for de andre genpar gælder det, at det er den sorte farve der er udgangspunktet og at udgangspunktet er det dominerende gen Der skal altså 2 recessive gener for brun til at ændre det sorte udgangspunkt til brun Brun kaldes også havana og er ikke at forveksle med zobel brun, de 2 farver har intet genetisk med hinanden at gøre

19 Locus C C_ og cc C_ betyder at pelsens sorte farve ikke er fortyndet til brun. Det er ikke at se nævneværdigt på farven om kaninen er CC eller Cc, men c giver øjnene rubinskær og dette gælder også i nogen grad selvom det kun bæres skjult. CC (kaninen er rent ikke-brun) Cc (skjult anlæg for brun cc betyder at den sorte farve er fortyndet til brun, med brun menes samme farve som mørk chokolade

20 Den brune farves betydning i billeder C_ farven på kaniner, hvor den oprindelige farve ikke er ændret cc brun og vildtbrun den sorte grundfarve er fortyndet til brun (mørk chokoladebrun)

21 Locus D blå eller ikke blå Også et af de lette genpar, da der kun er 1 dominant og 1 recessivt gen at forholde sig til Den sorte farve er igen udgangspunktet og det dominerende gen vedholder også her den sorte farve. Der skal derfor 2 recessive gener for blå til at fortynde den sorte farve til blå

22 Locus D D_ og dd D_ betyder at den sorte farve ikke er påvirket i blå retning kaninen er altså ikke blå. Det er ikke som sådan at se på pelsfarven om kaninen er DD eller Dd, men da d også fortynder øjenfarven til grå, så skal man være opmærksom på at fortyndingen nogle gange kan ses i øjnene DD (rent ikke-blå) Dd (skjult anlæg for blå) dd betyder at den sorte farve er fortyndet til blå, med blå menes stålgrå

23 Den blå farves betydning i billeder D_ Den oprindelige og dominante farve er heller ikke her ændret, så længe det dominante ikke-blågen er tilstede dd den sorte farve er fortyndet til blå, det medfører at den ensfarvede bliver blå og den vildtfarvede bliver vildtblå

24 Locus G vildt- eller ensfarvet Generne på locus G er bestemmende for om pelsen beholder de oprindelige vildtfarver eller om den bliver ensfarvet Hos vildkaninerne er farven vildtgrå, som er dominant i alle genpar, men som i de andre genpar kan farven ændres hvis genparret består af udelukkende recessive gener

25 Locus G - G_ Kaniner med vildtfaktor kan kendes på Hvis man puster i pelsen kan man se at de enkelte hårstrå er bæltedelte, der er altså flere farvelag Kaninen har vildtzoner dvs hvide zoner i næseborene, om øjnene, i ørerne samt under bug og hale. Desuden er der en gulorange trekant i nakken kaldet nakkekilen GG (rent vildtfarvet) Ggo (skjult anlæg for otter) Gg (skjult anlæg for ensfarvet)

26 Locus G - go_ Ottergenet er en mellemting imellem kaninerne med vildtfaktor og de ensfarvede. Otteren er hvid i samme zoner som den vildtfarvede og den har også den gulorange nakkekile, men den hvide bugfarve sluttes af med hvide stikkelshår der grænser op til resten af pelsen, der som den ensfarvede ikke er bæltedelt gogo (ren otter) gog (skjult gen for ensfarvet)

27 Locus G - gg Den ensfarvede kanin har ensartet farve over hele kroppen og er dermed en afvigelse fra udgangspunktet, som er kaninen med vildtfaktor De gule kaniner har slør, men alle andre er jævne i farven så længe de er fuldpigmenterede Hårstråets farve er ikke bæltedelt som ved vildtfaktoren, men evt. farveskift på hårstrået foregår løbende gg Ensfarvet refererer kun til farven. Det er på sin plads lige at nævne at en en ensfarvet kanin som alle andre kan være tegnet med hvide felter

28 Opsummering på genkoden Genkoden er en måde at skriftliggøre kaninens farve på Her har jeg gennemgået grundkoden. Der findes flere andre gener, der kunne have haft indflydelse Disse andre gener medtages kun hvor det er relevant Den skrevne genkode beskriver somregel Locus A, Locus B, Locus C, Locus D og Locus G De kendte gener skrives og de gener som ikke kendes med sikkerhed angived med _ Den vildtgrå kanin er dominant på alle genpar dvs.a_ B_ C_ D_ G_ Som modpart kan nævnes beige, der er næsten udelukkende recessive genpar A_ bb cc dd gg Som det fremgår medfører et dominant gen et ukendt gen, med mindre man kender kaninens baggrund og VED at den bærer et recessivt gen

29 Læsning af genkoden For lige at tage et par eksempler på reelle genkoder, så gentages de 2 genkoder fra forrige side Vildtgrå A_ B_ C_ D_ G_ Beige: A_ bb cc dd gg

30 Vildtgrå Hvordan læses genkoden? A_ B_ C_ D_ G_ læses: En fuldpigmenteret kanin, som har et ukendt pigmenteringsgen mere. Den sorte farve i pelsen er ikke tonet gul, kaninen er altså ikke gul, det vides ikke om der er et skjult anlæg for gul eller gule felter. Den sorte farve er ikke fortyndet til brun, kaninen er dermed ikke brun, men det vides ikke om der er et skjult anlæg for brun. Den sorte farve er ikke fortyndet til blå, så kaninen er ikke blå, men det vides ikke om der er et skjult anlæg for blå. Da den sorte farve ikke er påvirket i nogle retninger er hårspidserne sorte Kaninen har vildtfaktor og er derfor vildtfarvet, da den sorte farve ikke er påvirket i nogle retninger er kaninen vildtgrå. Vi ved ikke om den har skjult gen for otter eller ensfarvet

31 Vildtgrå hvad kan man forvente i avlen? A_ B_ C_ D_ G_ Når en vildtgrå kanin sættes i avl så vides det ikke på forhånd hvilke farvegener den vil give til ungerne, for på hvert locus er der en ubekendt, men farven på dens unger vil afsløre mere om dens genkode Får den f.eks en vildtgul unge A_ bb C_ D_ G_ Så ved vi at den vildtgule unge har fået b fra begge sine forældre og derfor ved vi at den vildtgrå forælder må være A_ Bb C_ D_ G_ Hvis den får en blå unge A_ B_ C_dd gg Så ved vi at den blå unge har fået både d og g fra begge sine forældre og derfor må den vildtgrå forælder være A_ B_ C_ Dd Gg På samme måde kan man lære noget om den vildtgrå kanins genkode ved at kigge på dens forældre. Hvis f.eks den kommer fra en blå mor A_ B_ C_dd gg og en vildtgul far A_ bb C_ D_ G_ så ved vi at den har d og g fra sin mor og b fra sin far. Derfor må dens genkode være A_ Bb C_ Dd Gg den har altså skjulte anlæg for gul blå og ensfarvet

32 Beige Hvordan læses genkoden A_ bb cc dd gg læses En fuldpigmenteret kanin, som har et ukendt pigmenteringsgen mere. Den sorte farve i pelsen er tonet gul, kaninen er altså gul, der er ingen ukendte gener på locus B. Den sorte farve er fortyndet til brun, kaninen er dermed brun, og der er ingen ukendte gener på locus C. Den sorte farve er fortyndet til blå, så kaninen er blå, og der er ingen ukendte gener på locus D. Den sorte farve er altså ændret radikalt i alle retninger den er fuldt gul fuldt brun og fuldt blå denne kombination gør at kaninen er beige Kaninen er ensfarvet uden skjulte gener på locus G

33 Beige hvad kan man forvente i avlen? A_ bb cc dd gg Når en Beige kanin sættes i avl så vides det på forhånd hvilke farvegener den vil give til ungerne, kun på locus A er der en ubekendt, der kan afsløres ved ungernes pigmenteringsgrad Får den f.eks en hvid rødøjet unge aa _,,,,_ Så ved vi at den hvide rødøjede unge har fået a fra begge sine forældre og derfor ved vi at den beige forælder må være Aa bb cc dd gg Hvis den får en zobel unge am_, så er vi så meget klogere at den beige forælder må være Aam, Aan eller Aa, da en zobel kanin ikke indeholder pigmenteringsgener der rangerer højere end am Alle unger efter en beige kanin vil som et minimum have anlæg for gul brun og blå. Derfor er det ideelt at bruge en beige kanin til at teste andre kaniner for farveanlæg

34 Afrunding Gener findes altid i par. Hvert genpar hører hjemme på en plads, der kaldes locus og alle kaniner har alle genpar også selvom alle ikke altid kan ses Hvert genpar har betydning for pelsens udseende Genparret består af 1 gen fra kaninens mor og 1 gen fra kaninens far Når en kanin får unger, så får enhver unge 1 af generne i genparret Der er lige stor sandsynlighed for at det ene gen i genparret afgives som det andet Det gen i genparret der rangerer højest bestemmer farven Vildtgrå er kaninens oprindelige farve og hvis den skal ændres, skal begge gener i et eller flere genpar være enige om det Det er den sorte farve i kaninens pels der tones imod andre farver, når begge gener i genparret er recessive

Forklarin g. Beskrivelse. i dominansrækkefølge. Farvegenerne Pigmenteri ngsgen

Forklarin g. Beskrivelse. i dominansrækkefølge. Farvegenerne Pigmenteri ngsgen Farveenetik Gen-parrene Disse ener er i enhver kanin o alle pladser er besat af et en. For hvert Locus (bostav, der aniver ener) er der 2 pladser den ene plads indeholder et en der kommer fra kaninens

Læs mere

FARVEGENETIK - med fokus på Eurasieren

FARVEGENETIK - med fokus på Eurasieren FARVEGENETIK - med fokus på Eurasieren Helle Friis Proschowsky, dyrlæge Ph.d. Specialkonsulent hos DKK Farvegenetik En smule grundlæggende genetik Farvegenetik generelt Farvegenetik med særligt fokus på

Læs mere

(Farve)Genetik hos katte

(Farve)Genetik hos katte Genetikserie del 4 (Farve)Genetik hos katte Kattegenetik baseret på farver og mønstre [Wb ] / [ wb ] Wide band Indledningsvis må jeg sige, at dette gen endnu ikke er bekræftet eller fundet, men alle forhold

Læs mere

Farvegenetik hos katte

Farvegenetik hos katte Genetikserie del 3 Farvegenetik hos katte Kattegenetik baseret på farver og mønstre Tekst og foto: Ole Amstrup Artiklen er fortsat fra sidste nummer af Kattemagasinet [ x o ] / [ x ] Den røde farve I de

Læs mere

FARVEGENETIK - med fokus på coton de tulear

FARVEGENETIK - med fokus på coton de tulear FARVEGENETIK - med fokus på coton de tulear Helle Friis Proschowsky, dyrlæge Ph.d. Specialkonsulent hos Dansk Kennel Klub 1 Farvegenetik Grundlæggende farvegenetik delvist fra DKK s modulkursus Særligt

Læs mere

ESTUDIO GENETICO COLOR DE CAPA

ESTUDIO GENETICO COLOR DE CAPA ESTUDIO GENETICO COLOR DE CAPA Forklaring af resultatet på en farvegentest Dette er et skriv på dansk med det formål at gøre det nemmere for den danske modtager af ESTUDIO GENETICO COLOR DE CAPA at forstå

Læs mere

Farvegenetik hos katte

Farvegenetik hos katte Genetikserie del 2 Farvegenetik hos katte Kattegenetik baseret på farver og mønstre Tekst og foto: Ole Amstrup Den oprindelige genetik Jeg vil tage udgangspunkt i den oprindelige genetik hos Felis Silvestris

Læs mere

Sammenfattende: Kobolt udviser en forøgelse af Eumelaninet i lipokromen. Eumelaninet i lipokromen løber i uformindsket styrke ud i fjerkanten.

Sammenfattende: Kobolt udviser en forøgelse af Eumelaninet i lipokromen. Eumelaninet i lipokromen løber i uformindsket styrke ud i fjerkanten. KOBOLT I SORTSERIEN Fuglen er i sin fremtoning mørkere/sortere end en klassisk sort melaninfugl. Trods det mørkere udseende er kontrasten imellem farve og stribe melaninet godt afgrænset. Fugle er på hele

Læs mere

Dansk Marsvineklub. Marsvinestandard

Dansk Marsvineklub. Marsvinestandard Dansk Marsvineklub Marsvinestandard Børnedyr 1 Kæledyr 2 Veteran 3 Ensfarvet 4 Hvid Rødøjet Hvid Mørkøjet Creme Safran Buff Gylden Rødøjet Gylden Mørkøjet Rød Beige Lilla Chokolade Blå Sort Flerfarvet

Læs mere

Dansk Marsvineklub. Marsvinestandard

Dansk Marsvineklub. Marsvinestandard Dansk Marsvineklub Marsvinestandard BØRNEDYR 1 KÆLEDYR 2 VETERAN 3 ENSFARVET 4 HVID RØDØJET HVID MØRKØJET CREME SAFRAN BUFF GYLDEN RØDØJET GYLDEN MØRKØJET RØD BEIGE LILLA CHOKOLADE SORT FLERFARVET 5 AGOUTI

Læs mere

En rustik hund, smidig, muskuløs og velproportioneret med et levende og vågent udtryk og ligevægtigt temperament, hverken aggressiv eller frygtsom.

En rustik hund, smidig, muskuløs og velproportioneret med et levende og vågent udtryk og ligevægtigt temperament, hverken aggressiv eller frygtsom. FCI STANDARD NR 113 BRIARD OPRINDELSESLAND: FRANKRIG Helhedsindtryk: En rustik hund, smidig, muskuløs og velproportioneret med et levende og vågent udtryk og ligevægtigt temperament, hverken aggressiv

Læs mere

Farvegenetik. Hvem er jeg? Hvem er jeg? Hvem er jeg? Hvad vil jeg? Hvordan?

Farvegenetik. Hvem er jeg? Hvem er jeg? Hvem er jeg? Hvad vil jeg? Hvordan? Farvegenetik Kristiansand 18. september 2010 Hvem er jeg? Ole Amstrup Stamnavn: Feles Grata Opdrætter: Orientalsk korthår gerne blotched tay, med sølv, i alle farver men også cinnamon. Hvor længe: Siden

Læs mere

Recessiv (vigende) arvegang

Recessiv (vigende) arvegang 10 Recessiv (vigende) arvegang Anja Lisbeth Frederiksen, reservelæge, ph.d., Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Danmark Tilrettet brochure udformet af Guy s and St Thomas Hospital, London, Storbritanien;

Læs mere

Amagerland Kaninavlerforening Vinterudstilling 2014. Tårnby Skole

Amagerland Kaninavlerforening Vinterudstilling 2014. Tårnby Skole Amagerland Kaninavlerforening Vinterudstilling 2014 Tårnby Skole Lørdag den 18. jan 2014 Søndag den 19. jan 2014 Amagerland Kaninavlerforening Katalogoplysninger Alle udstillede kaniner bedømmes efter

Læs mere

Flere har ønsket arvegangen, for bl.a. en grå og sort/brun schæferhund.

Flere har ønsket arvegangen, for bl.a. en grå og sort/brun schæferhund. v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-Vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf. (45) /75 52 83 03 Email: efriism@stofanet.dk Friis Lara ARVEANLÆG Flere har ønsket arvegangen, for bl.a. en grå og sort/brun schæferhund.

Læs mere

Farvegenetik. Hvem er jeg? Hvem er jeg? Kristiansand. 18. september 2010

Farvegenetik. Hvem er jeg? Hvem er jeg? Kristiansand. 18. september 2010 Farvegenetik Kristiansand 18. september 2010 Hvem er jeg? Ole Amstrup Stamnavn: Feles Grata Opdrætter: Orientalsk korthår gerne blotched tabby, med sølv, i alle farver men også cinnamon. Hvor længe: Siden

Læs mere

Æblenøgle. Sådan undersøger du et æble med udgangspunkt i en æblenøgle.

Æblenøgle. Sådan undersøger du et æble med udgangspunkt i en æblenøgle. Æblenøgle Sådan undersøger du et æble med udgangspunkt i en æblenøgle. Er du rigtig dygtig, kan du bruge denne metode til at bestemme, hvilken sort det er. 1. Ydre egenskaber 5. Egenskaber for træet 2.

Læs mere

Et kæledyr er et dyr, man har hjem-me i sit hus.

Et kæledyr er et dyr, man har hjem-me i sit hus. Et kæledyr er et dyr, man har hjem-me i sit hus. Man kan have en hund eller en kat, men man kan også have en gna-ver, som mar-svin, ham-stre eller ka-ni-ner. Et kæledyr er et dyr, som man holder af. Man

Læs mere

Ni Frankensteins kat fra bogen af Curtis Jobling :-)

Ni Frankensteins kat fra bogen af Curtis Jobling :-) Ni Frankensteins kat fra bogen af Curtis Jobling :-) I sommers fyldte en helt særlig lille pige 5 år, og jeg ville gerne give hende en hjemmelavet gave. Jeg spurgte hendes mor, om der var nogen særlige

Læs mere

stiller sig op for at blive nusset sig op ad tremmerne dels for at vurdere om jeg er ven eller fjende og dels for at blive nusset

stiller sig op for at blive nusset sig op ad tremmerne dels for at vurdere om jeg er ven eller fjende og dels for at blive nusset Kaninens kropssprog Når kaninen gerne vil have kontakt. Der er meget forskel på hvordan kaniner beder om opmærksomhed. De lidt tilbageholdende kaniner er mere afventende og diskrete, end kaninerne på disse

Læs mere

Chip & Chap Af Irka fra www.irka.com.ar

Chip & Chap Af Irka fra www.irka.com.ar Chip & Chap Af Irka fra www.irka.com.ar Information fra designeren Chip & Chap figurerne tilhører Disney Studios og er skabt af Walt Disney Company. Jeg bruger figurerne uden tilladelse. Opskriften er

Læs mere

Hestens farver. af Zuzette Kraft

Hestens farver. af Zuzette Kraft Hestens farver af Zuzette Kraft Hestens farve har altid været et emne af betydning i avlen af Pura Raza Española. Der har i folkloren været myter og sagn, der sagde, at hestens farve var afgørende for

Læs mere

Genetik kursus. Hvem er jeg? Hvem er jeg? Skien 13. marts 2009. Ole Amstrup

Genetik kursus. Hvem er jeg? Hvem er jeg? Skien 13. marts 2009. Ole Amstrup Genetik kursus Skien 13. marts 2009 www.felesgrata.dk/seminar Hvem er jeg? Ole Amstrup Stamnavn: Opdrætter: Feles Grata Orientalsk korthår gerne lotched tay, med sølv, i alle farver men også cinnamon.

Læs mere

Almindelige fænotyper blandt tamrotter i Danmark

Almindelige fænotyper blandt tamrotter i Danmark Almindelige fænotyper blandt tamrotter i Danmark [Fænotype = Betegnelse for det faktiske udseende. Resultatet af gensammensætningen, genotypen. ] Af: Astrid Loft Hansen - Indehaver af Hedvig's Rotterede

Læs mere

Pointskema GDS Udgave 2, 2014. Hoved: Midddelstort og kileformet, set både fra oven og i profil.

Pointskema GDS Udgave 2, 2014. Hoved: Midddelstort og kileformet, set både fra oven og i profil. Pointskema GDS Udgave 2, 2014 Hundens Navn: Chip nummer: Født: Ejer: Hoved: Midddelstort og kileformet, set både fra oven og i profil. 1 og 2: Bredt hoved, stramme læber, næseparti for bred. 3 og 4:Ikke

Læs mere

Farvernes arvelighed Dominant arvelighed: Grå Pastel Sortmasket Toppet. Køndbunden arvelighed: Brun Hvid med tegning Lysrygget

Farvernes arvelighed Dominant arvelighed: Grå Pastel Sortmasket Toppet. Køndbunden arvelighed: Brun Hvid med tegning Lysrygget Et forsøg på at oversætte fra hollandsk til dansk Farvernes arvelighed Dominant arvelighed: Grå Pastel Sortmasket Toppet Køndbunden arvelighed: Brun Hvid med tegning Lysrygget Recessiv arvelighed: Hvidbrystet

Læs mere

(Farve)Genetik hos katte Ole Amstrup

(Farve)Genetik hos katte Ole Amstrup (Farve)Genetik hos katte Ole Amstrup En kort gennemgang af de forskellige gener der har betydning for opdræt af racekatte. Side 1 af 48 Indholdsfortegnelse Maskede katte Indledning Men hvordan startede

Læs mere

FCI Standard Nr 271 28.10.2009 (GB) (ORG 24.06.1987) BEARDED COLLIE. Oprindelsesland: Storbritannien. J.Campin, illustr. KC Picture Library

FCI Standard Nr 271 28.10.2009 (GB) (ORG 24.06.1987) BEARDED COLLIE. Oprindelsesland: Storbritannien. J.Campin, illustr. KC Picture Library FCI Standard Nr 271 28.10.2009 (GB) (ORG 24.06.1987) BEARDED COLLIE Oprindelsesland: Storbritannien J.Campin, illustr. KC Picture Library Illustrationen viser nødvendigvis ikke et ideelt eksemplar af racen.

Læs mere

ILLUSTRERET STANDARD SHAR PEI

ILLUSTRERET STANDARD SHAR PEI ILLUSTRERET STANDARD SHAR PEI INDLEDNING TIL ILLUSTRERET STANDARD Forfatter: Merete Rivier copyright. I FCI regi har alle racer en standard. Det er den dommerne dømmer i henhild samt den opdrætterne bør

Læs mere

Nedarvning af farver hos Shetlandsponyer

Nedarvning af farver hos Shetlandsponyer Nedarvning af farver hos Shetlandsponyer Ian Henry Lambert - Stutteriet Abildore - Februar 2008 Jeg har lade mig fortælle at en god pony ingen farve har og at man ikke bør avle efter farve men efter type/egenskaber.

Læs mere

FARVEAVL myter og facts Eller: Sådan får man en blomstret collie!

FARVEAVL myter og facts Eller: Sådan får man en blomstret collie! FARVEAVL myer og facs Eller: Sådan får man en blomsre collie! Da en opdræer for nylig parrede en blue merle æve med en zobel han, blev der en del snak bland colliefolk. De gør man bare ikke man ved aldrig

Læs mere

FCI Standard Nr 242 09.08.1999 (EN) (ORG 09.08.1999) NORSK ELGHUND, GRÅ. Oprindelsesland: Norge

FCI Standard Nr 242 09.08.1999 (EN) (ORG 09.08.1999) NORSK ELGHUND, GRÅ. Oprindelsesland: Norge FCI Standard Nr 242 09.08.1999 (EN) (ORG 09.08.1999) NORSK ELGHUND, GRÅ Oprindelsesland: Norge Anvendelse: Klassifikation: Helhedsindtryk: Proportioner: Jagthund til elgjagt FCI Gruppe 5 (Spidshunde og

Læs mere

Genetik hos katte. Kattegenetik baseret på farver og mønstre. 8 www.nrr.no

Genetik hos katte. Kattegenetik baseret på farver og mønstre. 8 www.nrr.no Genetik hos katte Kattegenetik baseret på farver og mønstre En kort gennemgang af de forskellige gener der har betydning for opdræt af racekatte. Tekst Ole Amstrup Indledning For snart mange år siden blev

Læs mere

FCI Standard Nr 199 03.11.1999 (EN) (ORG 27.11.1989) ETNAHUND. (CIRNECO DELL ETNA) Oprindelsesland: Italien

FCI Standard Nr 199 03.11.1999 (EN) (ORG 27.11.1989) ETNAHUND. (CIRNECO DELL ETNA) Oprindelsesland: Italien FCI Standard Nr 199 03.11.1999 (EN) (ORG 27.11.1989) ETNAHUND (CIRNECO DELL ETNA) Oprindelsesland: Italien Anvendelse: Klassifikation: Historie: Helhedsindtryk: Jagthund, specielt til jagt på vilde kaniner

Læs mere

Genetik kursus del II. Blodtyper. Blodtyper. Kristianssand 19. september 2010. Har længe været kendt

Genetik kursus del II. Blodtyper. Blodtyper. Kristianssand 19. september 2010. Har længe været kendt Genetik kursus del II Kristianssand 19. september 2010 www.felesgrata.dk/seminar Har længe været kendt Stor undersøgelse i 1986 - er fulgt op af mange efterfølgende. Ret simpel arvegang Der er indtil nu

Læs mere

Opskrift på hæklede dyr

Opskrift på hæklede dyr Opskrift på hæklede dyr Hækleinfo Følgende hækleteknikker skal du bruge til at hækle dyrene: Magisk cirkel (mr) Fastmaske (fm) Luftmaske (klm) Stangmaske (stgm) Halvstangmaske (hstgm) Dobbeltstangmaske

Læs mere

Dræbersnegl - alias Iberisk Skovsnegl

Dræbersnegl - alias Iberisk Skovsnegl Side 1 af 7 Dræbersnegl - alias Iberisk Skovsnegl Latin: Arion lusitanicus Engelsk: Killer slug Denne snegl har efterhånden fået mange navne. Den går under navne som Iberisk Skovsnegl, Iberiaskovsnegl,

Læs mere

Avl med kort og langpelsede hunde

Avl med kort og langpelsede hunde Av med kort og angpesede hunde Hundens pesængde bestemmes af et gen-par, hvoraf hunden arver 1 gen fra hver af forædrene hhv: Inden for pesængde er der atså tae om 3 varianter: = KORTpeset = ANGpeset =

Læs mere

Arbok. By MarKri Hækleopskrift

Arbok. By MarKri Hækleopskrift Arbok Hækleopskrift 1 Materiale Nål Nål størrelse 3,0 mm skal anvendes. Garnforbrug Bomuldsgarn 8/4. Mængden af garn er opgivet ud fra nøgler af 50 g/160 m. Der skal bruges følgende: Lilla 1 ½ nøgle, sort

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund VELKOMMEN TIL Jagttegn 2011 Danmarks Jægerforbund, Hadsund Øvrige fugle 1. Hønsefugle Fasanfugle 2. Spurvefugle 3. Duer 4. Rovfugle 5. Ugler Fasanfugle Agerhøne Fasan Agerhøne Kendetegn: Hannens vingedækfjer

Læs mere

Stoffer Af sukigirl fra www.sukigirl74.blogspot.dk

Stoffer Af sukigirl fra www.sukigirl74.blogspot.dk Stoffer Af sukigirl fra www.sukigirl74.blogspot.dk Information fra designeren Grunden til at opskriften på Stoffer er gratis, er fordi at skaberen af Steen & Stoffer, Bill Watterson, ikke ønskede at hans

Læs mere

Scanbrown mink på tværs

Scanbrown mink på tværs Scanbrown mink på tværs Buntmager svendestykke Pia Christensen! " # $ % & '($ ) *+, -.. " EUC syd 2003 Læreplads: Nels Erichsen Min opgave Ud fra de 40 skind, som ses på forsiden, er det min opgave at

Læs mere

Alle udstillede kaniner bedømmes efter gældende Nordisk Kaninstandard 6. udgave, oktober 1999.

Alle udstillede kaniner bedømmes efter gældende Nordisk Kaninstandard 6. udgave, oktober 1999. Katalogoplysninger Alle udstillede kaniner bedømmes efter gældende Nordisk Kaninstandard 6. udgave, oktober 1999. De udstillede kaniner er inddelt i følgende klasser: L Voksne dyr & ungdyr (enkeltdyr,

Læs mere

Fiske-uro Hækleopskrift Side 1 af 6 Materiale Nål: Til denne opskrift er nål 3.00 mm anvendt. Garnforbrug: Bomuldsgarn 8/4. Mængden af garn er opgivet ud fra nøgler af 50 g/160 m. Der er brugt: ½ nøgle

Læs mere

2016 Unkeldesign All rights reserved

2016 Unkeldesign All rights reserved Pikachu 1 Materialer 100% bomuldsgarn 8/4 - Gul 100 g - Brun 8 g - Lidt sort - Lidt rød - Lidt hvid Polyesterfyld (pudefyld) Hæklenål: str. 2,5 mm Forkortelser mr: magisk ring km: kædemaske fm: fastmaske

Læs mere

FODMAPforum. Designmanual

FODMAPforum. Designmanual Designmanual Velkommen På de følgende sider finder du s designprogram. Med det ved hånden er du i stand til at designe løsninger til s grafiske flader. Her kan du slå op og finde ingredienserne til at

Læs mere

Et eksempel: Blomsterpopulation med to co-dominante gener for kronbladenes farve

Et eksempel: Blomsterpopulation med to co-dominante gener for kronbladenes farve Populationsgenetik I populationsgenetik beskæftiger man sig med at undersøge hyppigheden af forskellige gener samt fordeligen af fænotyper og genotyper i forskellige populationer. For en ordens skyld:

Læs mere

Hjælp til stambogsføring af farver og tegninger

Hjælp til stambogsføring af farver og tegninger Hjælp til stambogsføring af farver og tegninger Denne liste er ment som en hjælp til stambogsføring af farve og tegninger, samt forklaring på hvilket navn farven/tegningen går under(især for agoutier,

Læs mere

Hækleopskrift Simba. Af Emilie Sakitha Johansen. Inspireret og omskrevet fra kinesisk opskrift, fundet på følgende russisk side

Hækleopskrift Simba. Af Emilie Sakitha Johansen. Inspireret og omskrevet fra kinesisk opskrift, fundet på følgende russisk side Af Emilie Sakitha Johansen Inspireret og omskrevet fra kinesisk opskrift, fundet på følgende russisk side http://www.li.ru/interface/pda/?jid=3900865&pid=314227782&redirected=1&page=0&backurl=/users/390

Læs mere

Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009

Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009 Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009 Racens navn Cocker spaniel Specialklub Spaniel Klubben Udfyldt af (navn og dato) Helle Dan Pålsson 12.september

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund VELKOMMEN TIL Jagttegn 2012 Danmarks Jægerforbund, Hadsund Agenda 1. Vildkendskab 2. Pattedyr a. Gnavere og støttetandede b. Hovdyr c. Rovdyr d. Hovdyr 3. Fugle a. Andefugle Pattedyr De større danske pattedyr

Læs mere

Alle udstillede kaniner bedømmes efter gældende Nordisk Kaninstandard 6. udgave, oktober 1999.

Alle udstillede kaniner bedømmes efter gældende Nordisk Kaninstandard 6. udgave, oktober 1999. Katalogoplysninger Alle udstillede kaniner bedømmes efter gældende Nordisk Kaninstandard 6. udgave, oktober 1999. De udstillede kaniner er inddelt i følgende klasser: L Voksne dyr & ungdyr (enkeltdyr,

Læs mere

Opdræt og avl af og med islandske fårehunde

Opdræt og avl af og med islandske fårehunde Opdræt og avl af og med islandske fårehunde Artikel for ISIC møde 2012, skrevet af Wilma Roem (NL). Oversat fra engelsk af Jørgen Metzdorff Opdrættere af islandske fårehunde bør have 2 højt prioriterede

Læs mere

2016 Unkeldesign All rights reserved

2016 Unkeldesign All rights reserved Eevee 1 Materialer 100% bomuldsgarn 8/4 - Lys brun 90 g - Råhvid 25 g - Lidt mørk brun - Lidt sort - Lidt hvid Polyesterfyld (pudefyld) Hæklenål: str. 2,5 mm Forkortelser mr: magisk ring km: kædemaske

Læs mere

Kartoflens genetiske puslespil

Kartoflens genetiske puslespil Kartoflens genetiske puslespil klassisk forædling og ny teknologi Kartoffelforædling lyder umiddelbart som en stilfærdig beskæftigelse, men forædleren skal være beredt på våbenkapløb med en svamp, klar

Læs mere

Foto optaget i anledning af: Udfindelse af gerningsmænd 3 Gerningsmand 3.

Foto optaget i anledning af: Udfindelse af gerningsmænd 3 Gerningsmand 3. Side 1 af 11 J.nr. : Forhold nr.: Bilag nr.: Foto optaget i anledning af: Udfindelse af gerningsmænd 3 Gerningsmand 3. Side 2 af 11 5 Gerningsmand 5. 7 Gerningsmand 7. Side 3 af 11 8 Gerninsgmand 8 9 Gerningsmand

Læs mere

FCI Standard Nr (EN) (ORG ) COTON DE TULEAR. Oprindelsesland: Madagascar Protektion: Frankrig

FCI Standard Nr (EN) (ORG ) COTON DE TULEAR. Oprindelsesland: Madagascar Protektion: Frankrig FCI Standard Nr. 283 04.02.2000 (EN) (ORG 25.11.1999) COTON DE TULEAR Oprindelsesland: Madagascar Protektion: Frankrig Anvendelse: Klassifikation: Historie: Helhedsindtryk: Selskabshund FCI Gruppe 9 (Selskabshunde),

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET I dette hæfte finder du spørgsmål og svar til hver kategori på Solhjulet. Der er i alt 8 kategorier med 3-4 spørgsmål til hhv. voksne og børn. De rigtige svar er markeret

Læs mere

Cellens livscyklus GAP2. Celledeling

Cellens livscyklus GAP2. Celledeling Cellens livscyklus Cellens livscyklus inddeles i to faser, interfase og mitose. GAP1 (G1). Tiden lige efter mitosen hvor der syntetiseres RNA og protein. Syntese fasen. Tidsrummet hvor DNAet duplikeres

Læs mere

X bundet arvegang. Information til patienter og familier. 12 Sygehus Lillebælt, Vejle Klinisk Genetik Kabbeltoft 25 7100 Vejle Tlf: 79 40 65 55

X bundet arvegang. Information til patienter og familier. 12 Sygehus Lillebælt, Vejle Klinisk Genetik Kabbeltoft 25 7100 Vejle Tlf: 79 40 65 55 12 Sygehus Lillebælt, Vejle Klinisk Genetik Kabbeltoft 25 7100 Vejle Tlf: 79 40 65 55 X bundet arvegang Århus Sygehus, Bygn. 12 Århus Universitetshospital Nørrebrogade 44 8000 Århus C Tlf: 89 49 43 63

Læs mere

Lære om kendetegn for vildt Dykænder

Lære om kendetegn for vildt Dykænder Lære om kendetegn for vildt Dykænder Dykænder Rødhovedet and, taffeland, troldand, hvinand, bjergand, havlit, edderfugl, sortand, fløjlsand, amerikansk skarveand Dykænder Letter med tilløb mod vinden Tilpasset

Læs mere

2016 Unkeldesign All rights reserved

2016 Unkeldesign All rights reserved Rhino Rita 1 Materialer 100% bomuld til hæklenål 3 (ca. mål) - Grå 40 g - Lidt råhvid til horn - Lidt sort til øjne - Lidt hvid til øjne Polyesterfyld (pudefyld) Hæklenål: str. 2,5-3 mm Forkortelser mr:

Læs mere

X bundet arvegang. Information til patienter og familier

X bundet arvegang. Information til patienter og familier X bundet arvegang Information til patienter og familier 2 X bundet arvegang Følgende er en beskrivelse af, hvad X bundet arvegang betyder og hvorledes X bundne sygdomme nedarves. For at forstå den X bundne

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund VELKOMMEN TIL Jagttegn 2011 Danmarks Jægerforbund, Hadsund Agenda 1. Vildkendskab 2. Pattedyr a. Gnavere og støttetandede b. Hovdyr c. Rovdyr d. Hovdyr 3. Fugle a. Andefugle Pattedyr De større danske pattedyr

Læs mere

Bananfluer og nedarvning

Bananfluer og nedarvning Bananfluer og nedarvning Teori: Bananflue-genetik Bananfluens livscyklus Bananfluen, Drosophila melanogaster, har været brugt til at studere genetik i mere end 100 år. Denne diploide organisme har fuldstændig

Læs mere

JACK RUSSELL TERRIER Oprindelsesland: Australien

JACK RUSSELL TERRIER Oprindelsesland: Australien FCI Standard Nr. 345 05.12.2012(EN) (ORG 08.10.2012) JACK RUSSELL TERRIER Oprindelsesland: Australien Anvendelse: Klassifikation: Kort historisk oversigt: Terrier FCI Gruppe 3 (Terriers) Sektion 2 (Små

Læs mere

Inholdsfortegnelse: 1. Allel-skema

Inholdsfortegnelse: 1. Allel-skema Stamtræsøvelse Inholdsfortegnelse: 1. Allel-skema 2. Hvem er far til Thor? 3. Saml stamtræet 4. Hvilke mænd skal Thor vælge til faderskabstesten? 5. Faderskabstesten 6. Ordforklaringer Du skal nu hjælpe

Læs mere

Eva Køhler. Cand. scient. i biologi. Medlem af Felis Danicas Avlsråd. Ejer og udstiller af maine coon gennem 10 år

Eva Køhler. Cand. scient. i biologi. Medlem af Felis Danicas Avlsråd. Ejer og udstiller af maine coon gennem 10 år Eva Køhler Cand. scient. i biologi Speciale om indavl hos racekatte Medlem af Felis Danicas Avlsråd Ejer og udstiller af maine coon gennem 10 år Administrerer pawpeds for europé og norsk skovkat De generelle

Læs mere

Genetik kursus del II. Indhold. Indhold. Stavanger 22. & 23. november 2008

Genetik kursus del II. Indhold. Indhold. Stavanger 22. & 23. november 2008 Genetik kursus del II Stavanger 22. & 23. november 2008 www.felesgrata.dk/seminar Indhold Indledning Kattens oprindelse Etik og moral i kattopdræt Er huskatten en truet dyreart? Indavl, linieavl, udkryds.

Læs mere

NYCE COLOR CARE SYSTEM NYCE OIL COLOR

NYCE COLOR CARE SYSTEM NYCE OIL COLOR NYCE COLOR CARE SYSTEM NYCE OIL COLOR Blandingsforhold 1:1 FARVER: Dækkeevne op til 100% 4,5 % - 6,9 % - 9,9 % - 12 % TONING: Dækkeevne op til 70% 1,5% - 4,5% LYSNINGS FARVER: Lysner op til 3 toner 9,9%

Læs mere

Alle udstillede kaniner bedømmes efter gældende Nordisk Kaninstandard 6. udgave, oktober 1999.

Alle udstillede kaniner bedømmes efter gældende Nordisk Kaninstandard 6. udgave, oktober 1999. Katalogoplysninger Alle udstillede kaniner bedømmes efter gældende Nordisk Kaninstandard 6. udgave, oktober 1999. De udstillede kaniner er inddelt i følgende klasser: L Voksne dyr & ungdyr (enkeltdyr,

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

2016 Unkeldesign All rights reserved

2016 Unkeldesign All rights reserved Rhino Rita 1 Materialer Drops Safran 100% bomuld - Mellemgrå (Uni colour 07) 40 g - Råhvid (Uni Colour 18) 15 g - Lidt sort (Uni Colour 16) - Lidt hvid (Uni Colour 17) Polyesterfyld (pudefyld) Hæklenål:

Læs mere

2016 Unkeldesign All rights reserved

2016 Unkeldesign All rights reserved Ralf Rensdyr 1 Materialer 100% bomuld til hæklenål 3 (ca. mål) - Brun 40 g - Lidt råhvid til gevir - Lidt rød til næse - Lidt sort til øjne - Lidt hvid til øjne Polyesterfyld (pudefyld) Hæklenål: str.

Læs mere

SCHÆFERHUND Oprindelsesland: Tyskland

SCHÆFERHUND Oprindelsesland: Tyskland GB kap 2 K, side 1 Februar 2001 FCI standard SCHÆFERHUND Oprindelsesland: Tyskland Klassifikation: FCI gruppe I vogter og drivhunde, sektion 1: Hyrde og tjenestehunde. Anvendelse: Alsidig brugs-, hyrde-

Læs mere

Reveal the colours of nature. Akutex FT farveudvalg

Reveal the colours of nature. Akutex FT farveudvalg Reveal the colours of nature Akutex FT farveudvalg Reveal the colours of nature Akutex FT farveudvalg Da vi udviklede dette nye farveudvalg, henvendte vi os til en gruppe af Europæiske indretningsarkitekter,

Læs mere

Oversættelse af artiklen Paint Silkies New Info http://www.chickencolours.com/translation%20dutch%20paint%20articlex.pdf Tekst og foto: Sigrid van Dort i samarbejde med Brenda Bettinger Gambill og Judy

Læs mere

Gul/blå ara. Beskrivelse:

Gul/blå ara. Beskrivelse: Gul/blå ara Den gul/blå ara er en af de største papegøjearter udover hyacint araen, panden er grøn, brystet er gult, og resten af fuglen er blå. Ansigtet er hvidt, med streger omkring øjnene, iris er grålig.

Læs mere

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils DANSK DESIGN LLZ DESIGN Skabeloner og stencils Skabeloner og stencils til hobby. Brug kataloget 2015 til køb og kreativ inspiration. Til vægdekorationer, billedmageri, på tøj, møbler, papir, glas, postkort

Læs mere

Muterede Bygplanter Absorptionsspektrum

Muterede Bygplanter Absorptionsspektrum Muterede Bygplanter Absorptionsspektrum Når planter skal lave fotosyntese absorberer de lys fra solen. Sollys består af lys med forskellige bølgelængder. Når en plante bruger sollys til fotosyntese absorberer

Læs mere

Ca 18, (20) cm BREDDE

Ca 18, (20) cm BREDDE 91755 SOFT COTTON Version 1 91755 HANDSKEDUKKER TIL EVENTYRET OM RØDHÆTTE GARNKVALITET Soft Cotton (100 % Bomuld. Ca. 50 g = 80 m) HÆKLEFASTHED Ca 18 m x 18 rk med hæklenål 4 mm = 10 x 10 cm GARNALTERNATIV

Læs mere

PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN

PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN FCI Standard Nr 67 14.02.2001 (GB) (ORG 09.01.1999) PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN Oprindelsesland: Frankrig Anvendelse: Klassifikation: Historie: Helhedsindtryk: En djævel i marken, en engel hjemme sådan

Læs mere

Data for svaler og mursejler

Data for svaler og mursejler Svaler I Danmark yngler tre svalearter, bysvale (Delichon urbicum), digesvale (Riparia riparia) og landsvale (Hirundo rustica). Desuden ses årligt rødrygget svale (Ceropis dauruca) (Sydeuropa) og meget

Læs mere

Den genetiske 'gråzone' i Huntington's chorea: hvad betyder det alt sammen? Den basale genetik

Den genetiske 'gråzone' i Huntington's chorea: hvad betyder det alt sammen? Den basale genetik Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Den genetiske 'gråzone' i Huntington's chorea: hvad betyder det alt sammen? Intermediate alleler

Læs mere

Grafik og billedbehandling. Camera Raw, fritlægning med Refine Mask, farvejustering, fritlægning og sammenkopiering

Grafik og billedbehandling. Camera Raw, fritlægning med Refine Mask, farvejustering, fritlægning og sammenkopiering Grafik og billedbehandling Camera Raw, fritlægning med Refine Mask, farvejustering, fritlægning og sammenkopiering Grafik Det originale billede Græskar Jeg blev bedt om at tegne et græskar udfra et billede.

Læs mere

Rænkespil Kostumekompendium : Rinfolk

Rænkespil Kostumekompendium : Rinfolk Rænkespil Kostumekompendium : Rinfolk Forord Hele kostumekompendiet inkluderer en beskrivelse af pynt og valg af stof samt en forklaring på hvorfor vi har valgt netop disse elementer. Siden mennesket begyndte

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

TRIMME- TRIMME- VEJLEDNING VEJLEDNING AF DIN COCKERSPANIEL

TRIMME- TRIMME- VEJLEDNING VEJLEDNING AF DIN COCKERSPANIEL TRIMME- TRIMME- VEJLEDNING VEJLEDNING AF DIN COCKERSPANIEL Tekst: Helge Larsen Tegninger: LSN 2 INDLEDNING: Cockerens smukke pels er en fryd for øjet, vel at mærke hvis den er velplejet. Cockere fælder

Læs mere

certifiedkid.dk Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år. Skal vi skrive sammen? 50.000 gange om året oplever børn og unge en skjult voksen på internettet.

certifiedkid.dk Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år. Skal vi skrive sammen? 50.000 gange om året oplever børn og unge en skjult voksen på internettet. Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 287 Offentligt TIL ELEVER OG FORÆLDRE certifiedkid.dk ONLINE SECURITY FOR KIDS 9 16 POWERED BY TELENOR Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år.

Læs mere

E 4. Tips til farvetilpasning. Teknisk information. Kontrol af farver

E 4. Tips til farvetilpasning. Teknisk information. Kontrol af farver Kontrol af farver For at kunne lave et godt reparationsarbejde, er det ind i mellem nødvendigt at tone på en farve, lave udsprøjtning eller polere på den gammel lak. Derfor er en nøje sammenligning mellem

Læs mere

KØKKEN- RENOVERING. Juni 2006

KØKKEN- RENOVERING. Juni 2006 Juni 2006 Unik Skydedøre er et koncept, der bygger på individuelle løsninger, der kan tilpasses det enkelte rum. Kombinationsmulighederne er mange, og kun fantasien sætter grænser for, hvordan farver og

Læs mere

GRAFIK OG BILLEDE. Opgaven: Programvalg: Arbejdsproces: Opstartskvalitet: Kvalitetsvurdering: Cathrine Laulund

GRAFIK OG BILLEDE. Opgaven: Programvalg: Arbejdsproces: Opstartskvalitet: Kvalitetsvurdering: Cathrine Laulund Opgaven: Fremstille billedmateriale til en fiktiv flyer til modelcastingbureauet dkcasting.dk Opgaven var at skabe baggrundsbilledet ved at redigere 2 modelbilleder, en tatovering og et billede af en rød

Læs mere

Trafikstyrelsens grafiske linje designmanual

Trafikstyrelsens grafiske linje designmanual Trafikstyrelsens designmanual Juli 2010 2 Trafikstyrelsens Designmanualen beskriver grundelementerne i Trafikstyrelsens profil og, og giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen

Læs mere

Signaturforklaring for kort vedrørende affaldshåndtering 2015

Signaturforklaring for kort vedrørende affaldshåndtering 2015 Underbilag 1.4 Signaturforklaring for kort vedrørende affaldshåndtering 2015 Version 1 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 SIGNATURER, DER SKAL ANVENDES... 3 2.1 TYPER AF AFFALDSBEHOLDERE...

Læs mere

De udstillede kaniner er inddelt i følgende klasser:

De udstillede kaniner er inddelt i følgende klasser: De udstillede kaniner er inddelt i følgende klasser: Alle udstillede kaniner bedømmes efter gældende Nordisk Kaninstandard 7. udgave, 1. oktober 2006. De udstillede kaniner er inddelt i følgende klasser:

Læs mere

GRAFIK & BILLEDE SVENDEPRØVE / CHRISTINE MARIE SMITH

GRAFIK & BILLEDE SVENDEPRØVE / CHRISTINE MARIE SMITH GRAFIK & BILLEDE SVENDEPRØVE / CHRISTINE MARIE SMITH UNICORN FØR EFTER OPGAVE Billedemanipulation Fra hest til unicorn. Denne hest skal fritlægges med alt inklusiv man, hale og pels. Herefter skal den

Læs mere

Den seje. Skæbnejæger - niveau 1 - trin for trin. Skæbnejæger Niveau 1

Den seje. Skæbnejæger - niveau 1 - trin for trin. Skæbnejæger Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en formiddag eller eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Når det er skæbnen, der råder, kan der ske

Læs mere

Farver og genetik hos landracegeder. Andreas Gertz

Farver og genetik hos landracegeder. Andreas Gertz Farver og genetik hos landracegeder Andreas Gertz 01.11.2014 DNA Gener - kromosomer gener kan sammenlignes med opskrifter nedskrevet I DNA-molekyler skrevet i 4 bogstaver (adenin, cytosin, guanin, thymin)

Læs mere