Microsoft Excel Regnefunktioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft Excel 2003 - Regnefunktioner"

Transkript

1 Microsoft Excel Regnefunktioner

2 Microsoft Excel Regnefunktioner Microsoft Excel Regnefunktioner til Windows 2000 og Windows XP. Version: 2003 Copyright 2004 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej Hellerup Telefon: Telefax: Web-sted: Materialet er udarbejdet af F.M.T. ved brug af Word F.M.T. er registreret som Microsoft Certified Professional (MCP), hvilket dokumenterer vores produktkendskab. Skærmbilleder er "fanget" med SnagIt 6.1. Layout og grafisk tilrettelæggelse af F.M.T. Materialet er udskrevet på en Postscript Laserprinter i 1200 DPI. Enhver form for automatisk/manuel hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggørelse af dette materiale, uden skriftligt samtykke fra F.M.T., er forbudt efter gældende lov om ophavsret F.M.T. Regnefunktioner.doc Ver. 1

3 Microsoft Excel Regnefunktioner Konventioner anvendt i dette materiale [F1] Tast på funktionstasten F1. [Alt]+[Ctrl] Hold Alt og Ctrl tasterne nede på samme tid. [Alt]+[Ctrl]+[m] Hold Alt og Ctrl tasterne nede og tast m. [Klik] [Dobbeltklik] [Højreklik] Rediger/Klip [Enter] [Home] [Tabulator] [Alt]+[r]+[k] Klik med venstre musetast. Dobbeltklik med venstre musetast. Klik med højre musetast. Aktiver menuen Rediger og derefter undermenuen Klip. Tast linieskift (Enter-tasten bør ikke bruges). Tast Home. Tast Tabulator Kombinationstaster - aktiverer typisk en menu. Når du ser symbolet for en hånd, skal du være aktiv vises kun i øvelserne. Navigeringstaster - Tabulator knap anvendes til at flytte/navigere rundt i et dokument Regnefunktioner.doc Ver F.M.T.

4 Microsoft Excel Regnefunktioner 2004 F.M.T. Regnefunktioner.doc Ver. 1

5 Microsoft Excel Regnefunktioner Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning Kursets indhold Inden du begynder Avancerede funktioner Funktioner Formler Indbyggede funktioner Sådan får du hjælp til en funktion Hjælp via opgaveruden Hjælp via dialogboksen Indsæt funktion Databasefunktioner DSUM() DMAKS() DMIN() DMIDDEL() Dato- og klokkeslætsfunktioner IDAG() NU() DAG() MÅNED() ÅR() UGEDAG() Beregning af tid i timer Tekniske funktioner KONVERTER() Finansielle funktioner R.YDELSE() H.YDELSE() YDELSE() Regnefunktioner.doc Ver F.M.T.

6 Indledning Microsoft Excel Regnefunktioner 8. Informationsfunktioner ER.TAL() ER.TEKST() ER.TOM() ER.FEJL() Logiske funktioner HVIS() ELLER() OG() Opslag- og referencefunktioner LOPSLAG() VOPSLAG() INDEKS() SAMMENLIGN() Matematiske og trigonomiske funktioner AFKORT() AFRUND() AFRUND.GULV() AFRUND.LOFT() HELTAL() REST() SUM.HVIS() MINVERT() og MPRODUKT() F.M.T. Regnefunktioner.doc Ver. 1

7 Microsoft Excel Regnefunktioner Indholdsfortegnelse 12. Statistiske funktioner ANTAL.BLANKE() MAKS() MIN() MIDDEL() MEDIAN() TÆL() TÆLV() TENDENS() FREKVENS() KOVARIANS() KVARTIL() VARIANS() STDAFV() Spredning Beregn prøver eller hele mængder Statistik grupperede data Aritmetisk gennemsnit Modus Median Fraktiler og kvartiler Statistik stikprøve analyse Statistik population kontra stikprøver Frekvensberegning Statistik Dataanalyse Regnefunktioner.doc Ver F.M.T.

8 Indledning Microsoft Excel Regnefunktioner 17. Tekstfunktioner FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE() HØJRE() LÆNGDE() MIDT() SMÅ.BOGSTAVER() STORE.BOGSTAVER() STORT.FORBOGSTAV() SØG() TEKST() UDSKIFT() VENSTRE() VÆRDI() Brugerdefinerede funktioner Sådan konstrueres en regnefunktion Sortering Diagrammer Sådan oprettes et søjlediagram Sådan oprettes et cirkeldiagram Avancerede diagrammer Bestanddelene i et diagram Tilføje data til et diagram Slette data fra et diagram Rediger serierækkefølge Kategoriser en kategori Sammenkæde en titel eller tekstboks til en celle Rotere og hælde 3D diagrammer Hurtig oprettelse af diagrammer Plotte data omkring medianen Fejlfinding F.M.T. Regnefunktioner.doc Ver. 1

9 Microsoft Excel Regnefunktioner Indholdsfortegnelse Øvelser Øvelse Øvelse Øvelse Øvelse Øvelse Øvelse Øvelse Øvelse Øvelse Øvelse Øvelse Øvelse Øvelse Øvelse Øvelse Øvelse Øvelse Indeks Regnefunktioner.doc Ver F.M.T.

10 Indledning Microsoft Excel Regnefunktioner 2004 F.M.T. Regnefunktioner.doc Ver. 1

11 Microsoft Excel Regnefunktioner Indledning 1. Indledning Vi byder dig velkommen på kurset regnearksfunktioner i Excel Kurset har til formål at gøre dig fortrolig med anvendelse af Excels regnefunktioner, således at du på en let og nem måde kan udføre de rutiner, som dit arbejde kræver. Forudsætninger For at kunne opnå det optimale udbytte af denne undervisning forudsættes det, at du kender de grundlæggende begreber omkring anvendelsen af en PC, samt at du er fortrolig i anvendelsen af Windows brugerfladen, det vil sige Windows 95/98, Windows 2000, Windows XP eller Windows NT 4.0. Der forudsættes et kendskab til programmet, på niveau med Excel grundkursus. Det vil sige, at du ved hvordan man markerer data, hvordan man opretter en formel samt hvordan man opretter en formel som indeholder en indbygget regnefunktion. Kursushåndbogen Formålet med denne kursushåndbog er dels at understøtte undervisningen på kurset, dels at give dig mulighed for repetition af kursets indhold og endelig at skabe et arbejdsredskab, som du kan bruge i det daglige arbejde. Kursusbogen kan, med dine egne notater, blive dit vigtigste opslagsværk, mens du er nybegynder. Kursushåndbogen er ikke en erstatning for den manual, som medfølger programmet. Ønsker du et dybere kendskab til programmet, bør du efter et par måneder, deltage på vores videregående kursus. Efter kursus Når du kommer hjem fra kurset, er det anbefalelsesværdigt at sætte tid af til opfølgning. Det forøger udbyttet af kurset. Gå ikke i gang med større opgaver end du magter. Konsultativ undervisning Skulle du have brug for assistance til for eksempel løsning af større opgaver eller måske konsulentbistand i en opstartsfase, står vores konsulentgruppe til rådighed. Vi kan hjælpe indenfor alle områder vedrørende brugen af standard Pc-programmer, og bidrager gerne med vor ekspertise på et vilkårligt tidspunkt i et projektforløb. Er vi med fra starten, får du naturligvis det største udbytte. Regnefunktioner.doc Ver F.M.T. 9

12 Indledning Microsoft Excel Regnefunktioner F.M.T. Regnefunktioner.doc Ver. 1

13 Microsoft Excel Regnefunktioner Kursets indhold 2. Kursets indhold Dette undervisningsmateriale omfatter følgende områder omkring anvendelsen af Excel. Avancerede funktioner Sortering Diagrammer Fejlfinding Øvelser Inden du begynder Mange brugere har i begyndelsen ikke tid til at læse side efter side, af teknisk dokumentation, når man for eksempel blot ønsker at vide, hvorledes man nemmest opretter et budget. Undervisningsmaterialet demonstrerer de elementære arbejdsgange for oprettelse af regneark. Du kan anvende dette materiale som et opslagsværk når dette er sagt, skal du samtidig vide, at du næsten kan udføre alle ting på 3 eller 4 forskellige måder i Excel. Materialet viser på en simpel måde, hvordan du løser forskellige arbejdsopgaver. Om du hen ad vejen så vil fortsætte med at anvende de viste metoder, eller om du anvender andre metoder er ikke så vigtigt. Det er vigtigere at du løser dine konkrete opgaver. Dit kendskab til Excel vil blive udvidet efterhånden som du lærer at anvende Office-assistent, og efterhånden som du lærer de forskellige genvejstaster at kende. Mange af genvejstasterne vises i menuerne når disse aktiveres. Det anbefales at du skimmer materialet igennem sammen med instruktøren. Materialet er opbygget med en teoretisk del og en øvelses del. Dette kursusmateriale Dette kursusmateriale henvender sig til brugere af Excel, som ønsker at lære de forskellige kategorier af regnearksfunktioner. Regnefunktioner.doc Ver F.M.T. 11

14 Kursets indhold Microsoft Excel Regnefunktioner Nogle af de viste funktioner er også medtaget i det avancerede Excel kursus, men dette materiale går videre, og har blandet andet langt en bredere beskrivelse af specielt de statistiske funktioner. Øvelserne til kurset Alle øvelserne viser undervejs en forklaring til de handlinger og skærmbilleder du opretter. Det anbefales kraftigt, at du læser øvelsen, inden du løser den, så du har et indtryk af hvad du skal frem til. Der er flere øvelser i materialet, end du kan nå på et 2 dages kursus. Dette skyldes at der kan være kursister som tidligere har arbejdet med andre versioner af Excel. Udfør de øvelser du kan nå, og løs eventuelt de manglende øvelser når du får tid. Jo hurtigere du kaster dig ud i øvelserne, jo hurtigere lærer du Excel at kende, gennem learning by doing. Dansk eller engelsk version af Excel Hvis du i dagligdagen anvender den engelsk version af Excel, og ønsker at løse eksemplerne og øvelserne i materialet, kan du på hjemmesiden se en oversigt over de danske og engelsk regnefunktioner i Excel. Oversigten kan åbnes nederst i ovenstående web-side F.M.T. Regnefunktioner.doc Ver. 1

15 Microsoft Excel Regnefunktioner Avancerede funktioner 3. Avancerede funktioner Funktioner Formler En funktion er blot navnet på en indbygget beregning i Excel, eksempelvis SUM(Argument1;Argument2; ) En formel er en beregning, eksempelvis =(A1+A2). En formel kan imidlertid anvende en indbygget funktion, eksempelvis =MAKS(A1:A33). Indbyggede funktioner Der findes i alt 11 forskellige funktionskategorier, hvor de første 10 tilsammen indeholder mere end 300 regnefunktioner i Excel. Den 11 kategori er til Brugerdefinerede funktioner, som du selv kan konstruere. Det er for omfattende at beskrive hver enkelt funktion i dette kompendium. Du kan i stedet hente hjælp i Excel omkring hver funktion se Sådan får du hjælp til en funktion, på side 14 for nærmere vejledning. Funktionskategorierne består af: Databasefunktioner Dato- og klokkeslætsfunktioner Tekniske funktioner Finansielle funktioner Informationsfunktioner Logiske funktioner Opslag- og referencefunktioner Matematiske og trigonomiske funktioner Statistiske funktioner Tekstfunktioner Brugerdefinerede funktioner Regnefunktioner.doc Ver F.M.T. 13

16 Avancerede funktioner Microsoft Excel Regnefunktioner Sådan får du hjælp til en funktion Du kan aktivere hjælp til en indbygget funktion på to måder: 1. Du kan indtaste navnet på funktionen du ønsker hjælp til i opgaveruden. 2. Du kan aktivere hjælpen til en valgt funktion fra dialogboksen Indsæt funktion. Hjælp via opgaveruden Indtast navnet på den funktion du ønsker hjælp til, i opgaveruden. Figur 1 Indtast navnet på den ønskede funktion her Klik her Når du klikker på den grønne pil ved siden af tekstboksen, vil du se dette billede: F.M.T. Regnefunktioner.doc Ver. 1

17 Microsoft Excel Regnefunktioner Avancerede funktioner Figur 2 Excel viser om der findes flere oplysninger Hvis du klikker på det første søgeresultat, vil du se dette billede: Regnefunktioner.doc Ver F.M.T. 15

18 Avancerede funktioner Microsoft Excel Regnefunktioner Figur 3 Hjælp via dialogboksen Indsæt funktion Aktiver dialogboksen Indsæt funktion, og vælg den ønskede regnefunktion F.M.T. Regnefunktioner.doc Ver. 1

19 Microsoft Excel Regnefunktioner Avancerede funktioner Figur 4 Klik her, når du har markeret en funktion Når du klikker på linket Hjælp til denne funktion, vil du se dette billede: Regnefunktioner.doc Ver F.M.T. 17

20 Avancerede funktioner Microsoft Excel Regnefunktioner Figur F.M.T. Regnefunktioner.doc Ver. 1

21 Microsoft Excel Regnefunktioner Databasefunktioner 4. Databasefunktioner Når du har brug for at analysere, om værdier på en liste opfylder en bestemt betingelse eller bestemte kriterier, kan du bruge en databasefunktion. På en liste, der for eksempel indeholder salgsoplysninger, kan du tælle alle rækker eller poster, hvor salget er større end og mindre end De indbyggede databasefunktioner har navne, der begynder med bogstavet "D". Disse funktioner indeholder tre argumenter: 1. Database 2. Felt 3. Kriterier. Databaseargumentet er området, der indeholder listen. Du skal medtage den række, der indeholder kolonneetiketterne i området. Feltargumentet er etiketten for den kolonne, du vil opsummere. Kriterieargumentet er det område, der indeholder overskrifterne samt én eller flere betingelser. Dette kapitel viser hvorledes du anvender funktionerne DSUM() DMAKS() DMIN() DMIDDEL() Du kan anvende filen Databasefunktioner.xls som eksempel. Filen indeholder følgende: Regnefunktioner.doc Ver F.M.T. 19

22 Databasefunktioner Microsoft Excel Regnefunktioner Regnearket Database. Figur 6 Regnearket Kriterier. Figur F.M.T. Regnefunktioner.doc Ver. 1

23 Microsoft Excel Regnefunktioner Databasefunktioner Regnearket Beregninger. Figur 8 I regnearket Database er hele området navngivet som Database. Figur 9 I regnearket Kriterier er celle A1:H2 navngivet som Kriterium. Regnefunktioner.doc Ver F.M.T. 21

24 Databasefunktioner Microsoft Excel Regnefunktioner Figur 10 DSUM() Placer din markør i regnearket Beregninger i celle B1. Denne celle skal vise hvor mange biler der er købt af mærket Opel (kriterium for mærke). Klik på knappen Indsæt funktion og vælg kategorien Database og funktionen DSUM F.M.T. Regnefunktioner.doc Ver. 1

25 Microsoft Excel Regnefunktioner Databasefunktioner Figur 11 Når du klikker på OK knappen, ser du dette billede. Figur 12 Din markør er placeret i feltet Database. Klik nu på fanen Database. Regnefunktioner.doc Ver F.M.T. 23

26 Databasefunktioner Microsoft Excel Regnefunktioner Figur 13 Indtast derefter navnet Database, som svarer til listeområdet for databasen. Figur 14 Skift til tekstboksen for Felt, og klik i fanen Database på celle F1, som er kolonnen for Købspriser F.M.T. Regnefunktioner.doc Ver. 1

27 Microsoft Excel Regnefunktioner Databasefunktioner Figur 15 Skift til tekstboksen Kriterium. Klik på fanen Kriterier. Figur 16 Indtast derefter navnet kriterium, som er navnet på celleområde A1:H2. Regnefunktioner.doc Ver F.M.T. 25

28 Databasefunktioner Microsoft Excel Regnefunktioner Figur 17 Når du klikker på OK knappen, ser du resultatet for den samlede købspris for alle biler af mærket Opel. Figur 18 DMAKS() Funktionen DMAKS() er anvendt i celle B2 til at beregne den dyreste bil af mærket Opel F.M.T. Regnefunktioner.doc Ver. 1

29 Microsoft Excel Regnefunktioner Databasefunktioner Figur 19 Figur 20 DMIN() Funktionen DMIN() er anvendt i celle B3 til at beregne den billigste bil af mærket Opel. DMIDDEL() Funktionen DMDDEL() er anvendt i celle B4 til at beregne den gennemsnitlige pris for alle biler af mærket Opel. Regnefunktioner.doc Ver F.M.T. 27

30 Databasefunktioner Microsoft Excel Regnefunktioner Figur 21 Figur F.M.T. Regnefunktioner.doc Ver. 1

31 Microsoft Excel Regnefunktioner Dato- og klokkeslætsfunktioner 5. Dato- og klokkeslætsfunktioner Med dato- og klokkeslætsfunktioner kan du analysere og arbejde med dato- og klokkeslætsværdier i formler. Hvis du for eksempel har brug for at benytte den aktuelle dato i en formel, skal du bruge regnearksfunktionen IDAG, som returnerer den aktuelle dato baseret på computerens system ur. En dato- og eller et klokkeslæt, er i princippet et serietal. Datoen svarer til serietallet 1. Datoen svarer til serietallet 2. Hvis et serietal med decimaler konverteres til en dato, vil decimalerne repræsentere klokkeslettet. Eksempelvis vil serietallet 1,25 repræsentere datoen :00:00 Dette betyder at du kan fratrække to datoer fra hinanden og dermed beregne en tidsforskel, eller du kan addere en dato med et serietal og dermed beregne en fremtidig dato. Dette kapitel viser hvorledes du anvender funktionerne IDAG() NU() DAG() MÅNED() ÅR() UGEDAG() Du kan anvende filen Tidsfunktioner.xls som eksempel. Filen indeholder fanen Tidsfunktioner, med disse oplysninger: Regnefunktioner.doc Ver F.M.T. 29

32 Dato- og klokkeslætsfunktioner Microsoft Excel Regnefunktioner Figur 23 IDAG() Placer markøren i celle B2. Klik på knappen Indsæt funktion. Vælg kategorien Dato og klokkeslæt og funktionen IDAG. Klik derefter på OK knappen F.M.T. Regnefunktioner.doc Ver. 1

33 Microsoft Excel Regnefunktioner Dato- og klokkeslætsfunktioner Figur 24 Funktionen IDAG() er en af de få funktioner som ikke kræver et argument. Figur 25 Når du har klikket på OK knappen vil de se dags dato formateret som en dato i celle B2. Regnefunktioner.doc Ver F.M.T. 31

34 Dato- og klokkeslætsfunktioner Microsoft Excel Regnefunktioner Figur 26 NU() Funktionen NU() vil vise dags dato samt klokkeslæt F.M.T. Regnefunktioner.doc Ver. 1

35 Microsoft Excel Regnefunktioner Dato- og klokkeslætsfunktioner Figur 27 Hvis du vil have tiden vist med sekunder, skal du aktivere menuen Formater/Celler og vælge et klokkeslæts format med sekunder. Regnefunktioner.doc Ver F.M.T. 33

36 Dato- og klokkeslætsfunktioner Microsoft Excel Regnefunktioner Figur 28 Du kan også konstruere dit eget format F.M.T. Regnefunktioner.doc Ver. 1

37 Microsoft Excel Regnefunktioner Dato- og klokkeslætsfunktioner Figur 29 Figur 30 Regnefunktioner.doc Ver F.M.T. 35

38 Dato- og klokkeslætsfunktioner Microsoft Excel Regnefunktioner Figur 31 DAG() Funktionen DAG() returnerer dag værdien af en eksisterende dato. I Figur 31 findes dag værdien af celle B2, som returnerer værdien 15, da celle B2 indeholder den 15 ende dag i ottende måned år Figur F.M.T. Regnefunktioner.doc Ver. 1

39 Microsoft Excel Regnefunktioner Dato- og klokkeslætsfunktioner Figur 33 MÅNED() Funktionen MÅNED() returnerer værdien af Måned fra en eksisterende dato. ÅR() Funktionen ÅR() returnerer værdien af År fra en eksisterende dato. Regnefunktioner.doc Ver F.M.T. 37

40 Dato- og klokkeslætsfunktioner Microsoft Excel Regnefunktioner Figur 34 Figur 35 UGEDAG() Funktionen UGEDAG() kræver flere argumenter F.M.T. Regnefunktioner.doc Ver. 1

41 Microsoft Excel Regnefunktioner Dato- og klokkeslætsfunktioner Argumentet Type anvendes til at angive om søndag er den første dag i uge (Amerikansk mønster) eller mandag er den første dag i ugen (Kontinental mønster). Figur 36 Figur 37 Formatere funktionen DAG() til at vise dagens navn Du kan med formateringskoder få vist resultatet af funktionen DAG() med fuldt navn. Regnefunktioner.doc Ver F.M.T. 39

42 Dato- og klokkeslætsfunktioner Microsoft Excel Regnefunktioner Figur 38 viser at celle B3 er formateret med den brugerdefinerede formatkode dddd. Figur 38 Beregning af tid i timer Tip! Hvis du skal beregne fortløbende tid i timer, eksempelvis hvor mange timer en person arbejder på en uge, skal du indtaste tiden i formatet tt:mm, eksempelvis 08:00 for en tid som starter kl. otte. For at lægge forskellige tidsintervaller sammen, skal du anvende den brugerformaterede kode [tt]:mm, for at få Excel til at summere et tidsforbrug i fortløbende timer. Figur F.M.T. Regnefunktioner.doc Ver. 1

43 Microsoft Excel Regnefunktioner Tekniske funktioner 6. Tekniske funktioner De tekniske funktioner udfører tekniske analyser. De fleste af disse funktioner er af en af følgende tre typer: 1. Funktioner til arbejde med komplekse tal 2. Funktioner til konvertering af værdier mellem forskellige talsystemer, for eksempel decimal-, hexadecimal-, oktal- og binære systemer 3. Funktioner til konvertering af værdier mellem forskellige målesystemer NB! De tekniske funktioner skal installeres fra Funktioner/Tilføjelsesprogrammer hvor du skal installere Analysis ToolPak. Figur 40 De tekniske funktioner er først tilgængelige når du har installeret Analysis ToolPak. Regnefunktioner.doc Ver F.M.T. 41

44 Tekniske funktioner Microsoft Excel Regnefunktioner Figur 41 Den eneste funktion som gennemgås her, er funktionen KONVERTER(). KONVERTER() Du anvender funktionen KONVERTER() til at konvertere en værdi fra én måleenhed til en anden, eksempelvis fra Meter til Inches F.M.T. Regnefunktioner.doc Ver. 1

45 Microsoft Excel Regnefunktioner Tekniske funktioner Figur 42 Funktionen kræver et argument for den mål enhed der konverteres fra, og et argument for den mål enhed der konverteres til. Figur 43 Du kan ikke slå disse argument op i hjælpen, og Microsoft har ikke dokumenteret argumenterne. Regnefunktioner.doc Ver F.M.T. 43

46 Tekniske funktioner Microsoft Excel Regnefunktioner Figur 44 Argumenter til KONVERTER() funktionen Nedenstående tabel viser de engelske argumenter til funktionen KONVERTER(). De samme argumenter anvendes i den danske version af Excel. Type Beskrivelse Argument i Excel Weight and Mass Distance Time Gram Slug Pound mass U Meter Statute Mile Nautical mile Inch Foot Yard Angstrom Pica(1/72 in.) Year Day G Sg Lbm U M Mi Nmi In Ft Yd Ang Pica Y Day F.M.T. Regnefunktioner.doc Ver. 1

47 Microsoft Excel Regnefunktioner Tekniske funktioner Type Beskrivelse Argument i Excel Pressure Force Energy Power Magnetism Temperature Liquid Measure Hour Minute Second Pascal Atmosphere Mn of Mercury Newton Dyne Pound force Joule Erg Thermodynamic calorie IT calorie Electron volt Horsepower hour Watt-hour Foot-pound BTU Horsepower Watt Telsa Gauss Degree Celsius Degree Fahrenheit Degree Kelvin Teaspoon Tablespoon Fluid ounce Cup Pint Hr Mn Sec Pa Atm mmhg N Dyn Lbf J E C Cal ev HPh Wh flb BTU HP W T ga C F K tsp tbs oz cup pt Regnefunktioner.doc Ver F.M.T. 45

48 Tekniske funktioner Microsoft Excel Regnefunktioner Type Beskrivelse Argument i Excel Quart Gallon Liter qt gal l F.M.T. Regnefunktioner.doc Ver. 1

49 Microsoft Excel Regnefunktioner Finansielle funktioner 7. Finansielle funktioner Finansielle funktioner udfører almindelige forretningsberegninger, for eksempel beregning af ydelserne på et lån, den fremtidige værdi eller nettonutidsværdien af en investering og værdien af obligationer eller kuponer. Almindelige argumenter for de finansielle funktioner omfatter: Fremtidig værdi (fv): Værdien af en investering eller et lån, når alle ydelser er betalt. Antallet af perioder (nper): Det samlede antal ydelser eller perioder for en investering. Ydelsen (ydelse): Det beløb, som periodevis betales til en investering eller et lån. Nutidsværdi (nv): Værdien af en investering eller et lån i begyndelsen af en investeringsperiode. Nutidsværdien af et lån er for eksempel det hovedbeløb, der er lånt. Rente (rente): Rentesatsen eller diskonteringssatsen for et lån eller en investering. Type (type): Det interval med hvilket ydelser betales i løbet af ydelsesperioden, for eksempel begyndelsen af måneden eller slutningen af måneden. Dette kapitel viser hvorledes du anvender funktionerne YDELSE() R.YDELSE() H.YDELSE() Du kan anvende filen Finansielle funktioner.xls som eksempel. Filen indeholder fanen Finansielle funktioner, med disse oplysninger: Regnefunktioner.doc Ver F.M.T. 47

50 Finansielle funktioner Microsoft Excel Regnefunktioner Figur 45 I ovenstående fil skal der beregnes hvad det koster at afvikle et lån på kr ,00 i 10 måneder til en årlig rente på 9,25%. Celle B1 til B3 er navngivet som Hovedstol, Rente og Løbetid. Celle B6:K6 er navngivet som Termin. R.YDELSE() Funktionen R.YDELSE() anvendes til at beregne rentedelen i en given termin. Placer markøren i celle B7 og klik på Indsæt funktion. Vælg kategorien Finansiel og funktionen R.YDELSE F.M.T. Regnefunktioner.doc Ver. 1

51 Microsoft Excel Regnefunktioner Finansielle funktioner Figur 46 Udfyld dialogboksen som vist i det næste billede. Figur 47 Når du klikker på OK knappen vises resultatet af beregningen. Regnefunktioner.doc Ver F.M.T. 49

52 Finansielle funktioner Microsoft Excel Regnefunktioner Figur 48 H.YDELSE() Funktionen H.YDELSE() anvendes til at beregne afdragsdelen i en given termin. Placer markøren i celle B8 og klik på Indsæt funktion. Vælg kategorien Finansiel og funktionen H.YDELSE F.M.T. Regnefunktioner.doc Ver. 1

53 Microsoft Excel Regnefunktioner Finansielle funktioner Figur 49 Udfyld dialogboksen som vist i det næste billede. Figur 50 Når du klikker på OK knappen vises resultatet af beregningen. Regnefunktioner.doc Ver F.M.T. 51

54 Finansielle funktioner Microsoft Excel Regnefunktioner Figur 51 YDELSE() For at beregne den samlede ydelse kan du addere værdierne for R.YELSE og HYDELSE, men Excel indeholder funktionen YDELSE som beregner det samme resultat. Placer markøren i celle B9 og indsæt funktionen YDELSE F.M.T. Regnefunktioner.doc Ver. 1

55 Microsoft Excel Regnefunktioner Finansielle funktioner Figur 52 Udfyld dialogboksen som vist i det næste billede. Figur 53 Når du klikker på OK knappen vises resultatet af beregningen. Regnefunktioner.doc Ver F.M.T. 53

56 Finansielle funktioner Microsoft Excel Regnefunktioner Figur 54 Du kan nu kopiere formler i celle B7:B9 ud i det resterende område. Figur 55 Marker dette område Peg på fyldhåndtaget F.M.T. Regnefunktioner.doc Ver. 1

57 Microsoft Excel Regnefunktioner Finansielle funktioner Figur 56 Peg på Fyldhåndtaget Træk fyldhåndtaget ud til kolonne K. Træk fyldhåndtaget til kolonne K Figur 57 Du ser nu rentedelen og afdragsdelen for hver termin samt den samlede ydelse. Figur 58 Regnefunktioner.doc Ver F.M.T. 55

58 Finansielle funktioner Microsoft Excel Regnefunktioner F.M.T. Regnefunktioner.doc Ver. 1

59 Microsoft Excel Regnefunktioner Informationsfunktioner 8. Informationsfunktioner Figur 59 Brug en informationsfunktion til at bestemme, hvilken datatype der er lagret i en celle. Informationsfunktioner omfatter en gruppe regnearksfunktioner, der betegnes som ER-funktioner. Hvis du vil vide, om en celle er tom, kan du bruge regnearksfunktionen ER.TOM til at bestemme, om en bestemt celle i området er tom. Dette kapitel viser hvorledes du anvender funktionerne ER.TAL() ER.TEKST() ER.TOM() ER.FEJL() Du kan anvende filen Informations funktioner.xls som eksempel. Filen indeholder fanen Informationsfunktioner, med disse oplysninger: ER.TAL() Placer markøren i celle D2 og indsæt Informationsfunktionen ER.TAL. Regnefunktioner.doc Ver F.M.T. 57

60 Informationsfunktioner Microsoft Excel Regnefunktioner Figur 60 Anvend celle A2 som argument. Figur 61 Du ser nu at celle A2 ikke indeholder tal F.M.T. Regnefunktioner.doc Ver. 1

61 Microsoft Excel Regnefunktioner Informationsfunktioner Figur 62 Figur 63 ER.TEKST() Indsæt funktionen ER.TEKST i celle C2. Anvend celle A3 som argument. ER.TOM() Indsæt funktionen ER.TOM i celle F2. Anvend celle A5 som argument. Regnefunktioner.doc Ver F.M.T. 59

62 Informationsfunktioner Microsoft Excel Regnefunktioner Figur 64 Figur 65 ER.FEJL() Indsæt funktionen ER.FEJL i celle E2. Anvend celle A4 som argument F.M.T. Regnefunktioner.doc Ver. 1

63 Microsoft Excel Regnefunktioner Logiske funktioner 9. Logiske funktioner Figur 66 Du kan anvende logiske funktioner til at undersøge om en betingelse opfyldes, og returnere én beregning hvis betingelsen opfyldes, og en anden beregning hvis betingelsen ikke er opfyldt. Dette kapitel viser hvorledes du anvender funktionerne HVIS() ELLER() OG() Du kan anvende filen Logiske funktioner.xls som eksempel. Filen indeholder fanen Logiske funktioner, med disse oplysninger: HVIS() Placer markøren i celle E2 og indsæt funktionen HVIS. Regnefunktioner.doc Ver F.M.T. 61

64 Logiske funktioner Microsoft Excel Regnefunktioner Figur 67 Udfyld dialogboksen med nedenstående argumenter: Figur 68 I Figur 68 multipliceres celle A3 og A4, der som værdien i celle A3 er større eller lig med 10. Hvis dette ikke er tilfældet adderes de to celler med hinanden F.M.T. Regnefunktioner.doc Ver. 1

65 Microsoft Excel Regnefunktioner Logiske funktioner Figur 69 Figur 70 ELLER() Placer markøren i celle C2 og indsæt funktionen ELLER. Udfyld dialogboksen med nedenstående argumenter. Du ser nu resultatet SAND, da blot den ene ELLER den anden celle skal opfylde de logiske betingelser. Regnefunktioner.doc Ver F.M.T. 63

66 Logiske funktioner Microsoft Excel Regnefunktioner Figur 71 Figur 72 OG() Placer markøren i celle D2 og indsæt funktionen OG. Udfyld dialogboksen med nedenstående argumenter. Da både den ene logiske funktion OG den anden logiske funktion opfyldes her, får du resultatet SAND F.M.T. Regnefunktioner.doc Ver. 1

67 Microsoft Excel Regnefunktioner Logiske funktioner Figur 73 Regnefunktioner.doc Ver F.M.T. 65

68 Logiske funktioner Microsoft Excel Regnefunktioner F.M.T. Regnefunktioner.doc Ver. 1

69 Microsoft Excel Regnefunktioner Opslag- og referencefunktioner 10. Opslag- og referencefunktioner Når du skal finde værdier på lister eller i tabeller, eller når du har brug for at finde en cellereference, kan du bruge opslags- og referencefunktionerne. Hvis du for eksempel søger efter en værdi i en tabel ved at sammenligne en værdi i den første tabelkolonne, skal du bruge regnearksfunktionen LOPSLAG. Brug regnearksfunktionen SAMMENLIGN for at bestemme placeringen af en værdi på en liste. Dette kapitel viser hvorledes du anvender funktionerne INDEKS() LOPSLAG() VOPSLAG() SAMMENLIGN() Du kan anvende filen Opslagsfunktioner.xls som eksempel. Filen indeholder fanerne Finansiering, Database, Telefonliste, Avancesatser og Find. LOPSLAG() Du anvender funktionen LOPSLAG til at returnere en værdi fra en liste, hvor søgeværdien findes i lodret retning. Returværdien angives som et kolonne nummer fra listen. Placer markøren i fanen Telefonliste i celle H7. Indtast teksten Navn. Indtast teksten Lokalnummer i celle H8. Regnefunktioner.doc Ver F.M.T. 67

Microsoft Project 2000 - Introduktion

Microsoft Project 2000 - Introduktion Microsoft Project 2000 - Introduktion Microsoft Project 2000 - Introduktion Microsoft Project 2000 - Introduktion til Windows 9x / Windows NT 4.0 / Windows 2000 / Windows XP. Version: 2000 Engelsk Copyright

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale DEN STØRSTE FORSKEL MELLEM EXCEL OG CALC ER, AT HVIS DU BRUGER CALC PÅ DANSK, SÅ SKAL DU BENYTTE DE DANSKE FUNKTIONS NAVNE I STEDET

Læs mere

4. Formler og funktioner. Formler

4. Formler og funktioner. Formler Formler Et regnearks væsentligste opgaver er naturligvis at kunne udføre beregninger. Masser af beregninger og alle mulige forskellige beregninger. Hver eneste celle kan fungere som en 'regnemaskine'.

Læs mere

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

Bogen om budgetter i Microsoft Excel

Bogen om budgetter i Microsoft Excel Bogen om budgetter i Microsoft Excel Bogen om budgetter er for dig, der er iværksætter, selvstændig, bogholder eller generelt er interesseret i en introduktion til mindre virksomheders budgettering. Bogen

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)...

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... χ Indhold Formål med noten... Goodness of fit metoden (GOF)... 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... ) χ -fordelingerne (fordelingsfunktionernes egenskaber)... 6 3) χ -

Læs mere

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet PowerPoint & Outlook 2000 for alle 1. udgave, 1. oplag 2000 Copyright 2000 IDG Danmark A/S Copyright 1999 IDG Books Norge A/S Originaltitel: Boken om Office 2000 Forfatter: Per Arlov Forlagsredaktion:

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE STATISTIK

GRUNDLÆGGENDE STATISTIK Stephan Skovlund APRIL 2013 GRUNDLÆGGENDE STATISTIK Statistik med fokus på anvendelighed i erhvervslivet Statistik Excel - Dataanalyse Statlearn.com Indholdsfortegnelse FORORD... 6 KAPITEL 1: STATISTIKKENS

Læs mere

Øvelser til regnearket Excel 2

Øvelser til regnearket Excel 2 1 af 19 Øvelser til regnearket Excel 2 Indhold Øvelser til regnearket Excel 2...1 Indhold...1 Opgave 1...2 Konsekvensberegninger...2 Opgave 2...4 Opstilling af et større regneark...4 Opgave 3...6 Brug

Læs mere

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Software version 3.6 Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Eksempelsamlingen 1. del Introduktion til værkstederne Copyright december 2013 by Texas Instruments Eksempelsamlingen vedligeholdes

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver 09-07-99 M Copyright ENGBERG a/s INDHOLDSFORTEGNELSE Lidt om Mathcad 8... 3 2 Hjælp... 6 3 Lighedstegn... 8 4 Indledende regninger... 9 5 Formatering...

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

8. Sortering og filtrering. Sortering og filtrering

8. Sortering og filtrering. Sortering og filtrering Sortering og filtrering I daglig tale anvendes data, information og viden ofte i flæng uden nærmere angivelse af hvad der forstås ved de forskellige udtryk. Den sammenhæng udtrykkene anvendes i, vil som

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Statistiknoter til TI-Nspire CAS version 3.1 Bjørn Felsager Revideret November 2011 329 Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Chi-i-anden-testen

Læs mere

Håndtering af større datasæt i Excel

Håndtering af større datasæt i Excel 1 Håndtering af større datasæt i Excel Ulrik Gerdes Klinisk Biokemisk Laboratorium :: Århus Universitetshospital Formålet med denne artikel er at pege på nogle faciliteter i Excel, som erfaringsmæssigt

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

Databasestøttet Mini CRM system. Bachelorprojekt. Christian Gerner Schmidt, s031996. 8. juni 2009 IMM DTU

Databasestøttet Mini CRM system. Bachelorprojekt. Christian Gerner Schmidt, s031996. 8. juni 2009 IMM DTU Databasestøttet Mini CRM system Bachelorprojekt Christian Gerner Schmidt, s031996 8. juni 2009 IMM DTU Side 1 af 40 1 Introduktion...4 Summary...4 Indledning...4 2 Analyse...5 2.1 Identifikation af de

Læs mere

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik Gorm Gabrielsen Lektor i statistik Jens E. Overø Lektor i statistik Kom i gang med JMP Statistik og analyse for økonomistuderende Copyright 2011 SAS Institute A/S, Copenhagen Denmark ISBN 978-87-984612-1-0

Læs mere

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Contents 1 Løsning af ligninger i Maple 1 11 Solve-kommandoen og førstegradsligninger 1 metode1 (højreklik - cmd+klik) 1 metode

Læs mere

10. Målsøgning. Målsøgning

10. Målsøgning. Målsøgning Målsøgning I kapitel 4 og efterfølgende kapitler er vist hvordan man ved hjælp af formler og funktioner kan finde en løsning på mange ofte særdeles komplekse beregninger. Her er det brugeren, som gennem

Læs mere