Nøgletal til Skoleudvalget - Budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletal til Skoleudvalget - Budget"

Transkript

1 Nøgletal til Skoleudvalget - Budget Nøgletallene er lavet på baggrund af henholdsvis data fra det Fælleskommunale Ledelsesinformationssystem (FLIS), hvor det er muligt at sammenligne eksempelvis udgiftsniveauer og karakterer kommuner imellem, og derudover på baggrund af data internt i Skoleforvaltningen. Sidstnævnte anvendes til at præsentere nøgletal for hver enkelt skole i Aalborg Kommune. Nøgletal 1-16 udgøres af sammenligninger af 6-by kommunerne. Vær opmærksom på at tidsintervallet tilknyttet hvert enkelt nøgletal varierer. De følgende nøgletal viser sammenligninger af folkeskolerne i Aalborg Kommune på udvalgte parametre. 1. Karaktergennemsnit ved afgangsprøver 2. Andel elever der tager afgangsprøve 3. Andel elever med sen skolestart 4. Antal elever pr. klasse 5. Andel elever i specialklasse/skole - Benchmark 6. Andel elever i specialklasse/skole Aalborg Kommune og Landsgennemsnit 7. Andel elever i privatskole 8. Udgift pr. elev folkeskole 9. Udgift pr årig folkeskoleområdet 10. Udgift pr årig folkeskole og privatskole 11. Udgift pr årig SFO 12. Udgift pr årig PPR 13. Udgift pr årig Efterskole 14. Udgift pr årig UU 15. Personaleomsætning 16. Sygefravær for pædagogisk personale 17. Udgift pr. elev (FLIS) 18. Udgift pr. elev (modificeret) 19. Timeoverskud 20. Timeoverskud - lineær fremstilling 21. Timeoverskud - lineær fremstilling (med skolenavne) 22. Ledelsestid 23. Fagdelt timetal pr. elev 24. Akkumuleret opsparing 25. Akkumuleret opsparing pr. elev 26. Timepris for lærere

2 1. Karaktergennemsnit ved afgangsprøver Esbjerg Kommune 6,9 6,8 6,9 7,2 Odense Kommune 6,6 6,5 6,9 6,9 Randers Kommune 6,4 6,6 6,7 6,7 Københavns Kommune 6,4 6,3 6,6 6,8 Aalborg Kommune 6,7 6,8 7,2 7,2 Region Nordjylland gennemsnit 6,6 6,6 7,0 6,9 Landsgennemsnit 6,7 6,7 7,0 7,0 Tabellen viser karaktergennemsnittet opnået ved afgangsprøver i både 9.- og 10. klasse i perioden 2013 til Gennemsnittet er beregnet på baggrund gennemsnittet i de enkelte fag for hver enkelt elev. I beregningen indgår kun elever der har aflagt mindst 4 ud af 8 bundne prøver. De bundne prøver er dansk læsning, dansk mundtlig, dansk skriftlig, dansk retskrivning, engelsk mundtlig, fysik/kemi mundtlig, matematisk problemløsning og matematiske færdigheder.

3 2. Elever der tager afgangsprøve Esbjerg Kommune 90,9% 91,8% 91,3% 92,3% Odense Kommune 89,4% 88,9% 90,3% 90,9% Randers Kommune 87,1% 89,2% 88,3% 86,7% Københavns Kommune 85,1% 86,0% 86,7% 87,9% Aalborg Kommune 88,8% 88,7% 89,9% 92,2% Region Nordjylland gennemsnit 88,6% 89,7% 90,2% 89,9% Landsgennemsnit 88,4% 89,9% 90,8% 89,6% Tabellen viser andelen af elever der tager 9. klasses afgangsprøve i perioden 2013 til Andelen er opgjort som elever der tager eksamen i mindst 4 ud af 8 bundne prøver (dansk læsning, dansk mundtlig, dansk skriftlig, dansk retskrivning, engelsk mundtlig, fysik/kemi mundtlig, matematisk problemløsning eller matematiske færdigheder).

4 3. Sen skolestart Esbjerg Kommune 7,3% 7,1% 6,3% Odense Kommune 2,7% 2,8% 3,2% Randers Kommune 5,9% 5,5% 6,9% Københavns Kommune 6,1% 6,1% 6,2% Aalborg Kommune 7,6% 6,2% 5,9% Region Nordjylland gennemsnit 8,2% 7,8% 7,2% Landsgennemsnit 7,2% 6,9% 6,5% Tabellen viser andel elever med sen skolestart i perioden 2014 til Sen skolestart defineres som elever der fylder 7 år eller mere i det skoleår hvor de starter i 0. klasse.

5 4. Klassekvotient Esbjerg Kommune 20,4 20,5 21,0 21,5 Odense Kommune 21,7 21,9 21,8 21,9 Randers Kommune 20,9 20,8 21,3 22,0 Københavns Kommune 22,8 22,6 22,6 22,8 Aalborg Kommune 20,2 20,3 20,6 20,7 Region Nordjylland gennemsnit 20,2 20,2 20,5 20,9 Landsgennemsnit 21,2 21,4 21,5 21,7 Tabellen viser klassekvotienten, som er beregnet på baggrund af elever i normalklasse på 0-9. klassetrin, i perioden 2013 til Klassekvotienten udtrykker forholdet mellem antal elever og antal klasser. Der afgrænses fra at medtage klasser med under 5 elever, klasser med over 35 elever og der foretages ydermere en afgrænsning fra ikke at medtage klasser der er ikke-fuldt årgangsdelte.

6 5. Elever i specialundervisning/skole (segregeringsprocent) Tabellen viser segregeringsprocenten for Aalborg Kommune i sammenligning med 6-by kommuner, regions- og landsgennemsnit i perioden 2015 til primo Segregeringsprocenten fortæller hvor stor en andel af det samlede elevtal der går i specialklasse/specialskole.

7 6. Elever i specialundervisning/skole (segregeringsprocent) - Aalborg Kommune Tabellen viser en månedsvis segregeringsprocent for 0-9. klasse i Aalborg Kommune i perioden januar 2015 til januar Segregeringsprocenten fortæller hvor stor en andel af det samlede elevtal der går i specialklasse/specialskole.

8 7. Elever i privatskole Esbjerg Kommune 10,3% 11,1% 11,7% 11,3% 11,8% Odense Kommune 19,0% 19,1% 19,1% 19,5% 19,8% Randers Kommune 17,5% 18,0% 18,9% 20,3% 21,9% Københavns Kommune 26,9% 26,3% 26,0% 26,1% 26,1% Aalborg Kommune 12,8% 12,9% 13,1% 13,0% 13,0% Region Nordjylland gennemsnit 12,3% 12,2% 12,4% 13,0% 14,2% Landsgennemsnit 16,4% 16,4% 16,8% 17,4% 18,1% Tabellen viser andelen af elever der går på privatskole i perioden 2012 til Andelen udtrykker forholdet mellem antal elever i privatskole og det samlede antal elever i kommunen.

9 8. Udgift pr. elev i folkeskoler Esbjerg Kommune Odense Kommune Randers Kommune Københavns Kommune Aalborg Kommune Region Nordjylland gennemsnit Landsgennemsnit Tabellen viser udgifter til folkeskoler, fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen, efter- og videreuddannelse i folkeskolen og syge- og hjemmeundervisning - per elev. Udgifter pr. elev er vist for perioden 2012 til Aalborg: Det stigende udgiftsniveau for Aalborg Kommune i perioden har to primære årsager; 1) der er flyttet pædagogressourcer fra fritidsdelen til skoledelen i forbindelse med folkeskolereformen. 2) Udgifter vedrørende specialklasser er flyttet konteringsmæssigt fra "kommunale specialskoler" til "folkeskoler". Bemærk: Der er forskellig konteringspraksis kommunerne imellem - særligt i forhold til udgifter vedrørende specialklasser.

10 9. Udgift til hele folkeskoleområdet pr årig Esbjerg Kommune Odense Kommune Randers Kommune Københavns Kommune Aalborg Kommune Region Nordjylland gennemsnit Landsgennemsnit Tabellen viser udgifter til hele folkeskoleområdet, dvs. også udgifter til specialskoler, PPR og befordring, pr. indbygger fra 6 til 16 år i perioden 2012 til Til forskel fra nøgletal 10 indgår udgifter til privatskoler IKKE i dette nøgletal. Bemærk: Nøgletallet vises med udgangspunkt i en aldersgruppe. Der er store forskelle kommunerne imellem i forhold til andelen af elever i privatskole, hvilket har betydning for udgifterne i dette nøgletal.

11 10. Udgift til folkeskoler og privatskoler pr årig Esbjerg Kommune Odense Kommune Randers Kommune Københavns Kommune Aalborg Kommune Region Nordjylland gennemsnit Landsgennemsnit Tabellen viser samtlige udgifter til folkeskoler og privatskoler pr. indbygger fra 6 til 16 år i perioden 2012 til Til forskel fra nøgletal 9 indgår udgifter til PPR, specialskoler og befordring IKKE i dette nøgletal. Bemærk: I nøgletallet indgår udgifter til privatskoler. Da udgiften per elev til privatskoler er mindre end den gennemsnitlige udgift per folkeskoleelev vil kommuner med en høj andel af privatskoleelever ligge lavere i dette nøgletal.

12 11. Udgift til SFO Esbjerg Kommune Odense Kommune Randers Kommune Københavns Kommune Aalborg Kommune Region Nordjylland gennemsnit Landsgennemsnit Tabellen viser udgifter til skolefritidsordninger pr. indbygger fra 6 til 11 år i perioden 2013 til Aalborg: Aalborgs udgiftsniveau ligger en del over de øvrige kommuner, hvilket udover et højere serviceniveau, skyldes at dækningsgraden i Aalborg er markant højere end i de øvrige kommuner. Endvidere indeholder Aalborgs tal også udgifter til børnehavebørn og vuggestuebørn i landsbyordninger. Den faldende udvikling i udgift i Aalborg skyldes, at der i forbindelse med folkeskolereformen er flyttet pædagog-ressourcer fra fritidsdelen til skoledelen.

13 12. Udgift til PPR Esbjerg Kommune Odense Kommune Randers Kommune Københavns Kommune Aalborg Kommune Region Nordjylland gennemsnit Landsgennemsnit Udgifter til Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) pr. indbygger fra 6 til 18 år i perioden 2012 til Aalborg: Aalborg Kommune har i 2016 en relativ stor ændring i udgiftsniveauet. Forklaringen er en konteringsmæssig samling af alle udgifter til PPR på samme funktion og ikke en stigning i de samlede udgifter til PPR.

14 13. Udgift til efterskole Esbjerg Kommune Odense Kommune Randers Kommune Københavns Kommune Aalborg Kommune Region Nordjylland gennemsnit Landsgennemsnit Tabellen viser udgifter til efterskoler pr. indbygger fra 14 til 16 år i perioden 2012 til 2016.

15 14. Udgift til UU Esbjerg Kommune Odense Kommune Randers Kommune Københavns Kommune Aalborg Kommune Region Nordjylland gennemsnit Landsgennemsnit Tabellen viser udgifter til ungdommens uddannelsesvejledning (UU) pr. indbygger fra 12 til 16 år i perioden 2012 til 2016.

16 15. Personaleomsætning for lærere Esbjerg Kommune 1,5% 2,3% Odense Kommune 1,4% 2,0% Randers Kommune 1,9% 1,7% Københavns Kommune 2,3% 2,1% Aalborg Kommune 1,7% 1,8% Region Nordjylland gennemsnit 1,8% 1,6% Landsgennemsnit 1,9% 1,9% Tabellen viser personaleomsætning for alle lærere i perioden 2015 til Personaleomsætning defineres som antal eksterne afgange i forhold til det samlede antal lærere.

17 16. Sygefraværsprocent for pædagogisk personale Esbjerg Kommune 5,3% 5,8% 6,0% 5,1% Odense Kommune 5,3% 5,6% 6,1% 5,4% Randers Kommune 5,1% 6,4% 6,5% 5,3% Københavns Kommune 5,6% 6,3% 6,6% 5,0% Aalborg Kommune 6,1% 5,1% Region Nordjylland gennemsnit 4,8% 5,0% 5,5% 4,8% Landsgennemsnit 5,3% 6,0% 6,2% 5,5% Tabellen viser sygefraværet for pædagogisk personale i perioden 2013 til I nøgletallet medtages kun fravær som følge af enten egen sygdom eller arbejdsskade. (Jævnfør KRL's definition) Aalborg: Der er datamangler for Aalborg Kommune i 2013 og 2014.

18 Bislev Skole Byplanvejens Skole Ellidshøj Skole Farstrup Skole Ferslev Skole Filstedvejens Skole Frejlev Skole Gandrup Skole Gistrup Skole Gl Hasseris Skole Gl Lindholm Skole Grindsted Skole Gudumholm Skole Gug Skole Hals Skole Herningvej Skole Hou Skole Højvangskolen Klarup Skole Kongerslev Skole Kærbyskolen Langholt Skole Mellervangskolen Mou Skole Nibe Skole Nr Uttrup Skole Nørholm Skole Nøvling Skole Sebber Skole Seminarieskolen Skansevejens Skole Sofiendalskolen Stolpedalsskolen Sulsted Skole Svenstrup Skole Sønderbroskolen Sønderholm Skole Tofthøjskolen Tornhøjskolen Tylstrup Skole Ulsted Skole Vaarst-Fjellerad Skole Vadum Skole Vejgaard Østre Skole Vestbjerg Skole Vester Hassing Skole Vesterkærets Skole Vester Mariendal Vodskov Skole 17. Udgift per elev - FLIS data Figuren viser den gennemsnitlige udgift pr. elev fra FLIS (nøgletal 8) fordelt på skoler, dvs. udgifter i 2016 til folkeskoler, fællesudgifter og kompetenceudvikling delt med det samlede elevtal (inkl. Special- og modtageklasser) kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 0 Udgift per elev - FLIS Samlet udg per elev De blå søjler viser udgiftsniveauet pr. elev for hver enkelt skole. Den røde stiplede linje viser det totale udgiftsniveau pr. elev baseret på alle skolerne, hvilket er identisk med nøgletal 8. NB: Nøgletallet tager IKKE højde for at nogle skoler har special- og/eller modtageklasser.

19 Bislev Skole Byplanvejens Skole Ellidshøj Skole Farstrup Skole Ferslev Skole Filstedvejens Skole Frejlev Skole Gandrup Skole Gistrup Skole Gl Hasseris Skole Gl Lindholm Skole Grindsted Skole Gudumholm Skole Gug Skole Hals Skole Herningvej Skole Hou Skole Højvangskolen Klarup Skole Kongerslev Skole Kærbyskolen Langholt Skole Mellervangskolen Mou Skole Nibe Skole Nr Uttrup Skole Nørholm Skole Nøvling Skole Sebber Skole Seminarieskolen Skansevejens Skole Sofiendalskolen Stolpedalsskolen Sulsted Skole Svenstrup Skole Sønderbroskolen Sønderholm Skole Tofthøjskolen Tornhøjskolen Tylstrup Skole Ulsted Skole Vaarst-Fjellerad Skole Vadum Skole Vejgaard Østre Skole Vestbjerg Skole Vester Hassing Skole Vesterkærets Skole Vester Mariendal Skole Vodskov Skole 18. Udgift per elev - modificeret Figuren viser et modificeret nøgletal for udgift pr. elev. Dette nøgletal adskiller sig fra det forrige nøgletal, udgift pr. elev - FLIS (nøgletal 18), ved at der reguleres for udgifter til husleje, specialklasser og modtageklasser. Elevtallet er justeret på tilsvarende vis. Dermed skabes en mere retvisende sammenligning af udgifterne pr. elev i den almene undervisning pr. skole. Udg per elev Udgift per elev - alle skoler Udgift per elev - FLIS kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 0 Fortolkning Hver enkelt sølje udtrykker udgiftsniveauet for hver enkelt skole. Den røde stiplede linje udtrykker det gennemsnitlige udgiftsniveau per elev for alle skoler. Den grønne stiplede linje udtrykker det gennemsnitlige udgiftsniveau per elev ud fra FLIS-data - præsenteret i nøgletal 17. Løvvangskolen er ikke medtaget.

20 Bislev Skole Byplanvejens Skole Ellidshøj Skole Farstrup Skole Ferslev Skole Filstedvejens Skole Frejlev Skole Gandrup Skole Gistrup Skole Gl. Hasseris Skole Gl. Lindholm Skole Grindsted Skole Gudumholm Skole Gug Skole Hals Skole Herningvej Skole Hou Skole Højvangskolen Klarup Skole Kongerslev Skole Kærbyskolen Langholt Skole Mellervangskolen Mou Skole Nibe Skole Nr. Uttrup Skole Nørholm Skole Nøvling Skole Sebber Skole Seminarieskolen Skansevejens Skole Sofiendalskolen Stolpedalsskolen Sulsted Skole Svenstrup Skole Sønderbroskolen Sønderholm Skole Tofthøjskolen Tornhøjskolen Tylstrup Skole Ulsted Skole Vaarst/Fjellerad Skole Vadum Skole Vejgaard Østre Skole Vestbjerg Skole Vester Hassing Skole Vesterkærets Skole Vester Mariendal Skole Vodskov Skole 19. Timeoverskud Figuren viser det beregnede timeoverskud pr. skole for skoleåret 2017/2018. Timeoverskuddet defineres som det antal timer, der resterer af tildelingen til fagdelt undervisning, når der afsættes det lovpligtige minimumstimetal pr. klasse. I beregningen indgår en forudsætning om et gennemsnitligt uv-timetal pr. lærer på ca. 780 timer årligt. Timeoverskuddet er skolens "råderum" i den fagdelte undervisning til bl.a. holddeling, tolærer-ordning mv Enkelte skoler har reelt et timeunderskud. Underskuddet udtrykker, at sammenlæsning af flere klasser i større eller mindre omfang er nødvendigt for at overholde minimumstimetallet. De følgende 2 figurer viser den lineære sammenhæng mellem elevtal og timeoverskud, hhv. uden og med skolenavne. Af figurerne fremgår, at timeoverskuddet vokser i takt med stigende elevtal. Der er stadig forskelle mellem de enkelte skoler, hvilket primært kan tilskrives forskelle i klassestørrelse.

21 Timeoverskud 20. Timeoverskud (lineær) 2017/ y = 18,182x ,5 R² = 0, Time-overskud Lineær (Time-overskud) Elevtal

22 Timeoverskud 21. Timeoverskud (lineær med skolenavne) 2017/ y = 18,182x ,5 R² = 0, Time-overskud Time-overskud Lineær (Time-overskud) Elevtal

23 Bislev Skole Byplanvejens Skole Ellidshøj Skole Farstrup Skole Ferslev Skole Filstedvejens Skole Frejlev Skole Gandrup Skole Gistrup Skole Gl. Hasseris Skole Gl. Lindholm Skole Grindsted Skole Gudumholm Skole Gug Skole Hals Skole Herningvej Skole Hou Skole Højvangskolen Klarup Skole Kongerslev Skole Kærbyskolen Langholt Skole Mellervangskolen Mou Skole Nibe Skole Nr. Uttrup Skole Nørholm Skole Nøvling Skole Sebber Skole Seminarieskolen Skansevejens Skole Sofiendalskolen Stolpedalsskolen Sulsted Skole Svenstrup Skole Sønderbroskolen Sønderholm Skole Tofthøjskolen Tornhøjskolen Tylstrup Skole Ulsted Skole Vaarst/Fjellerad Skole Vadum Skole Vejgaard Østre Skole Vestbjerg Skole Vester Hassing Skole Vesterkærets Skole Vester Mariendal Skole Vodskov Skole 22. Ledelsestid Figuren viser den tildelte ledelsestid (antal timer) på timebevillingen for lærere i forhold til det samlede elevtal (inkl. special- og modtageklasser). Tildelingen af ledelsestid er baseret på en ensartet grundtildeling til alle skoler og en variabel tildeling, der afhænger af antallet af lærernormeringer i alt på skolen. 40 Ledelsestid pr. elev (alle)

24 Bislev Skole Byplanvejens Skole Ellidshøj Skole Farstrup Skole Ferslev Skole Filstedvejens Skole Frejlev Skole Gandrup Skole Gistrup Skole Gl. Hasseris Skole Gl. Lindholm Skole Grindsted Skole Gudumholm Skole Gug Skole Hals Skole Herningvej Skole Hou Skole Højvangskolen Klarup Skole Kongerslev Skole Kærbyskolen Langholt Skole Mellervangskolen Mou Skole Nibe Skole Nr. Uttrup Skole Nørholm Skole Nøvling Skole Sebber Skole Seminarieskolen Skansevejens Skole Sofiendalskolen Stolpedalsskolen Sulsted Skole Svenstrup Skole Sønderbroskolen Sønderholm Skole Tofthøjskolen Tornhøjskolen Tylstrup Skole Ulsted Skole Vaarst/Fjellerad Skole Vadum Skole Vejgaard Østre Skole Vestbjerg Skole Vester Hassing Skole Vesterkærets Skole Vester Mariendal Skole Vodskov Skole 23. Fagdelt timetal per elev Figuren viser tildelingen af timer til fagdelt undervisning på timebevillingen for lærere i skoleåret 2017/18. Tildelingen til fagdelt undervisning består af 3 dele: 1) En grundtildeling pr. klassetrin, der er ens for alle skoler, 2) en elevfaktor, der tildeler et antal timer pr. elev på skolen og 3) en holdfaktor, der stiger med skolens samlede elevtal

25 Bislev Skole Byplanvejens Skole Ellidshøj Skole Farstrup Skole Ferslev Skole Filstedvejens Skole Frejlev Skole Gandrup Skole Gistrup Skole Gl. Hasseris Skole Gl. Lindholm Skole Grindsted Skole Gudumholm Skole Gug Skole Hals Skole Herningvej Skole Hou Skole Højvangskolen Klarup Skole Kongerslev Skole Kærbyskolen Langholt Skole Mellervangskolen Mou Skole Nibe Skole Nr. Uttrup Skole Nørholm Skole Nøvling Skole Sebber Skole Seminarieskolen Skansevejens Skole Sofiendalskolen Stolpedalsskolen Sulsted Skole Svenstrup Skole Sønderbroskolen Sønderholm Skole Tofthøjskolen Tornhøjskolen Tylstrup Skole Ulsted Skole Vaarst/Fjellerad Skole Vadum Skole Vejgaard Østre Skole Vestbjerg Skole Vester Hassing Skole Vesterkærets Skole Vester Mariendal Skole Vodskov Skole 24. Akkumuleret opsparing Figuren viser den akkumulerede opsparing af under-/overskud på den enkelte skole i kr. I den akkumulerede opsparing indgår under-/overskud fra regnskab 2016 samt midler, der blev overført fra 2015 til 2017 på skolerne

26 Bislev Skole Byplanvejens Skole Ellidshøj Skole Farstrup Skole Ferslev Skole Filstedvejens Skole Frejlev Skole Gandrup Skole Gistrup Skole Gl. Hasseris Skole Gl. Lindholm Skole Grindsted Skole Gudumholm Skole Gug Skole Hals Skole Herningvej Skole Hou Skole Højvangskolen Klarup Skole Kongerslev Skole Kærbyskolen Langholt Skole Mellervangskolen Mou Skole Nibe Skole Nr. Uttrup Skole Nørholm Skole Nøvling Skole Sebber Skole Seminarieskolen Skansevejens Skole Sofiendalskolen Stolpedalsskolen Sulsted Skole Svenstrup Skole Sønderbroskolen Sønderholm Skole Tofthøjskolen Tornhøjskolen Tylstrup Skole Ulsted Skole Vaarst/Fjellerad Skole Vadum Skole Vejgaard Østre Skole Vestbjerg Skole Vester Hassing Skole Vesterkærets Skole Vester Mariendal Skole Vodskov Skole 25. Akkumuleret opsparing pr. elev Figuren viser den akkumulerede opsparing af under-/overskud på den enkelte skole pr. elev. I den akkumulerede opsparing indgår under-/overskud fra regnskab 2016 samt midler, der blev overført fra 2015 til 2017 på skolerne. I elevtallet indgår samtlige elever i skoleåret 2016/17, dvs. også special- og modtageklasser

27 Bislev Skole Byplanvejens Skole Ellidshøj Skole Farstrup Skole Ferslev Skole Filstedvejens Skole Frejlev Skole Gandrup Skole Gistrup Skole Gl. Hasseris Skole Gl. Lindholm Skole Grindsted Skole Gudumholm Skole Gug Skole Hals Skole Herningvej Skole Hou Skole Højvangskolen Klarup Skole Kongerslev Skole Kærbyskolen Langholt Skole Løvvangskolen Mellervangskolen Mou Skole Nibe Skole Nr. Uttrup Skole Nørholm Skole Nøvling Skole Sebber Skole Seminarieskolen Skansevejens Skole Sofiendalskolen Stolpedalsskolen Sulsted Skole Svenstrup Skole Sønderbroskolen Sønderholm Skole Tofthøjskolen Tornhøjskolen Tylstrup Skole Ulsted Skole Vaarst/Fjellerad Skole Vadum Skole Vejgaard Østre Skole Vestbjerg Skole Vester Hassing Skole Vesterkærets Skole Vester Mariendal Skole Vodskov Skole Egebakken Kollegievejen 26. Timepris lærere Figuren viser den gennemsnitlige timepris for lærere på hver enkelt skole i Timeprisen er beregnet på grundlag af bruttoløn, dvs. inkl. pension og følgeudgifter. Evt. barsels- eller sygedagpengerefusion indgår ikke i timeprisen. Den gennemsnitlige timepris for lærere i skoleåret 2016/17 er 297 kr. kr. 350 Timepris lærere kr. 340 kr. 330 kr. 320 kr. 310 kr. 300 kr. 290 kr. 280 kr. 270 kr. 260 kr. 250

28 27. Elev- og klassetalsoversigt 2017/2018 Tabellen viser elev- og klassetalsoversigt for de 49 folkeskoler for skoleåret 2017/2018 på grundlag af elevindskrivningen i februar Indskrivningen til 10. klasse afsluttes først i juni Bh.- 9. Bh. - 9 antal Spec. kl. Samlet bh.kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. klasser elever i alt antal elever antal elever i alt: i alt (inkl. 10.) kl. elever kl. elever kl. elever kl. elever kl. elever kl. elever kl. elever kl. elever kl. elever kl. elever kl. elever kl. elever elever elever Bislev Skole Byplanvejens Skole Ellidshøj Skole Farstrup Skole Ferslev Skole Filstedvejens Skole Frejlev Skole Gandrup Skole Gistrup Skole Gl. Hasseris Skole Gl. Lindholm Skole Grindsted Skole Gudumholm Skole Gug Skole Hals Skole Herningvej Skole Hou Skole Højvangskolen Klarup Skole Kongerslev Skole Kærbyskolen Langholt Skole Mellervangskolen Mou Skole Nibe Skole Nr. Uttrup Skole Nørholm Skole Nøvling Skole Sebber Skole Seminarieskolen Skansevejens Skole Sofiendalskolen Stolpedalsskolen Sulsted Skole Svenstrup Skole Sønderbroskolen Sønderholm Skole Tofthøjskolen Tornhøjskolen Tylstrup Skole Ulsted Skole Vaarst/Fjellerad Skole Vadum Skole Vejgaard Østre Skole Vestbjerg Skole Vester Hassing Skole Vesterkærets Skole Vester Mariendal Skole Vodskov Skole Total

Bilag 1: Karakterer. Karakterer bundne prøvefag, 9. klasse 2014/ / /2013

Bilag 1: Karakterer. Karakterer bundne prøvefag, 9. klasse 2014/ / /2013 BILAG - Kvalitetsrapport 2015 Bilag 1: Karakterer Karakterer bundne prøvefag, 9. klasse Bundne prøvefag 2014/2015 2013/2014 2012/2013 Byplanvejens Skole 6,5 7,2 5,6 Farstrup Skole 6,5 5,1 5,8 Ferslev Skole

Læs mere

Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen Datagrundlag

Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen Datagrundlag Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2010 Datagrundlag 1 Beregningsmetode Nøgletallene for skoledelen er beregnet med udgangspunkt i fem forskellige kilder. Det drejer sig om: KMD-Matrix for skoleåret

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten... 2 1.1 Indikatorer for trivsel... 2 1.2 Rapportens indhold... 2 1.3 Læsning af figurer... 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2010

Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2010 Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2010 1 Indledning Ændringerne i Folkeskoleloven, som blev vedtaget i Folketinget den 2. juni 2006, indebærer et krav om, at der udarbejdes en årlig kvalitetsrapport.

Læs mere

Bilag A. Oversigt over samtlige figurer i rapporten. Figur. Kap. 2. Om undersøgelsen

Bilag A. Oversigt over samtlige figurer i rapporten. Figur. Kap. 2. Om undersøgelsen Bilag A Oversigt over samtlige figurer i rapporten Figur Titel Sidetal Kap. 2. Om undersøgelsen 2.2.1 Andel elever, der har svaret på spørgeskemaet - opgjort på klassetrin 16 2.2.2 Andel elever, der har

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2011 Kvalitetsrapport 2011 Indledning Ændringerne i Folkeskoleloven, som blev vedtaget i Folketinget den 2. juni 2006, indebærer et krav om, at der udarbejdes

Læs mere

AALBORG KOMMUNE ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL

AALBORG KOMMUNE ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL AALBORG KOMMUNE ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL RAPPORT VERSION 1.0 DECEMBER 2015 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Metode og fremgangsmåde... 4 2.1 Udregning af den sociale profil score... 4 2.2 Aggregering

Læs mere

Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2010

Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2010 Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2010 1 Indledning Ændringerne i Folkeskoleloven, som blev vedtaget i Folketinget den 2. juni 2006, indebærer et krav om, at der udarbejdes en årlig kvalitetsrapport.

Læs mere

Aftaler om elevfravær

Aftaler om elevfravær Punkt 9. Aftaler om elevfravær 2015-004712 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, beskrivelse af Skolevæsenets arbejde med forebyggelse af højt elevfravær. Beslutning: Orienteringen

Læs mere

Kvalitetsrapport. Aalborg Kommunale Skolevæsen 2009

Kvalitetsrapport. Aalborg Kommunale Skolevæsen 2009 Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2009 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Rammebetingelser... 7 Elevtal (pr. 5. september 2008 for skoleåret 2008/2009)... 7 Ressourcer skoledelen... 8 Udgift

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Rammebetingelser Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2011 Kvalitetsrapport 2012 1 Indledning Rammebetingelser Ændringerne i Folkeskoleloven, som blev vedtaget i Folketinget den 2. juni 2006,

Læs mere

Materiale om Tech College til Skoleudvalgets møde 4. november 2014

Materiale om Tech College til Skoleudvalgets møde 4. november 2014 Til Kopi til Fra Sagsnr. Skoleudvalget Indtast Kopi til Indtast sagsnr. Skoler Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby skole-kultur@aalborg.dk Init.: pes 28. oktober 2014 Materiale om Tech College

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2011 Kvalitetsrapport 2013 1 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser Indledning - Udfordringsret kvalitetsrapport - Proces for arbejdet med kvalitetsrapporten

Læs mere

Kvalitetsrapport. Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007

Kvalitetsrapport. Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Data fastsat ud fra Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter... 6 Helhedsvurdering af det faglige niveau... 6 Rammebetingelser...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 1. Aalborg Kommune 7. Bislev Skole 8 Byplanvejens Skole 10. Ellidshøj Skole 12

Indholdsfortegnelse. Indledning 1. Aalborg Kommune 7. Bislev Skole 8 Byplanvejens Skole 10. Ellidshøj Skole 12 Skoleprognose 214 Indholdsfortegnelse Indledning 1 Aalborg Kommune 7 Bislev Skole 8 Byplanvejens Skole 1 Ellidshøj Skole 12 Farstrup Skole 14 Ferslev Skole 16 Filstedvejens Skole 18 Frejlev Skole 2 Gandrup

Læs mere

Brobygning kl. skoleåret PIXI-UDGAVE for UU-Aalborg

Brobygning kl. skoleåret PIXI-UDGAVE for UU-Aalborg Brobygning 8.-9.-10. kl. skoleåret 2016-2017 PIXI-UDGAVE for UU-Aalborg Et hæfte der henvender sig til: Grundskoler, Ungdomsuddannelser og UU-Vejledere Forord: Velkommen til pixiudgaven af brobygningsforløb

Læs mere

Oplæg til procesplan for Fælles ledelse SKU den 28. juni 2016

Oplæg til procesplan for Fælles ledelse SKU den 28. juni 2016 Oplæg til procesplan for Fælles ledelse SKU den 28. juni Den politiske beslutning Budgetrapport - Udvalget (ønsker), at forvaltningen udarbejder et forslag til, hvorledes der kan foretages en nærmere analyse

Læs mere

Ny model på to-sprogsområdet SKU

Ny model på to-sprogsområdet SKU Ny model på to-sprogsområdet SKU 17.01.2017 Høringssvar bredt samlet - Opbakning til distriktets børn på distriktets skole - Bekymring for ressourcetildelingsmodellen i sig selv og koblet med besparelsen

Læs mere

Grønt Flag Grøn Skole

Grønt Flag Grøn Skole Grønt Flag Grøn Skole Grønt Flag Grøn Skole konference for skolerne i Aalborg Kommune Karen Præstegaard Hendriksen: kph@friluftsraadet.dk Ferslev Skole, 29. maj 2017 Kl. Programpunkt 10.00-11.00 Velkomst

Læs mere

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Budgettal på skoleområdet Budget 2014-2017 Budget 2014 (i 1.000 kr.) Drift Anlæg Skoler 2.043.124 58.500 Administration 34.193 0 I alt 2.077.317 58.500 Budget 2014 2017

Læs mere

Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2011. Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2011. Kvalitetsrapport 2011 Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2011 Kvalitetsrapport 2011 1 Indledning Ændringerne i Folkeskoleloven, som blev vedtaget i Folketinget den 2. juni 2006, indebærer et krav om, at der udarbejdes

Læs mere

Nøgletal på skoleområdet

Nøgletal på skoleområdet Budget 2017-2020 Nøgletal på skoleområdet Skoleudvalget 21. juni 2016 Tabel 1 Elevtal på folkeskoler Elevtal 0.-9. klasse på folkeskoler Fra 2011/12 (sept.) til 2016/17 (feb.) Udvikling viser 2011/12 2015/16

Læs mere

Skoleudvalget d. 16. august Budgetrapport 2017

Skoleudvalget d. 16. august Budgetrapport 2017 Skoleudvalget d. 16. august 2016 Budgetrapport 2017 Økonomiaftale Aftale om kommunernes økonomi for 2017: 2017: 2,2 mia. kr. af 2,4 mia. kr. tilbageført til kommunerne Modernisering- og effektiviseringsbidrag

Læs mere

Følgende aktiviteter er gennemført af den tilsynsførende i skoleåret:

Følgende aktiviteter er gennemført af den tilsynsførende i skoleåret: 6. marts 2004 Tilsynsførende Jan Skajaa Aalborg Friskole - Rapport over tilsynsarbejdet i skoleåret 2003-2004 Følgende aktiviteter er gennemført af den tilsynsførende i skoleåret: 1. Møde med bestyrelsesformanden

Læs mere

Kvalitetsrapport Aalborg Kommune

Kvalitetsrapport Aalborg Kommune Kvalitetsrapport Aalborg Kommune Indledning Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluerings- og resultatopfølgning på kommunalt niveau

Læs mere

Bilag 1 Kort opsummering af de enkelte høringssvar

Bilag 1 Kort opsummering af de enkelte høringssvar Sekretariat, HR og Udvikling Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Init.: KIJ Bilag 1 Kort opsummering af de enkelte høringssvar Nedenfor er hovedpointerne i de enkelte høringssvar forsøgt

Læs mere

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Analyse af strukturen på specialklasseområdet

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Analyse af strukturen på specialklasseområdet #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Analyse af strukturen på specialklasseområdet Indhold Opsamling... 3 Specialklasser i Aalborg Kommune... 4 Indledning... 4 Specialklasser for

Læs mere

A. Modtagne flygtninge, aldersfordeling og boligplacering

A. Modtagne flygtninge, aldersfordeling og boligplacering Bilag 1 nøgletal flygtninge og modtageklasser Bilaget beskriver en række nøgletal både på flygtningeområdet og på det samlede område for modtageklasser. Tallene er: A. Modtagne flygtninge, aldersfordeling

Læs mere

Oversigt over projekternes indhold

Oversigt over projekternes indhold Oversigt over projekternes indhold I nedenstående oversigt er det for hver skole opgjort, hvilke hovedprincipper projektet/projekterne knytter an til. Derudover er det for hvert projekt kort beskrevet,

Læs mere

Fælles Skolebeskrivelse 2010 Skolepolitik for Aalborg Kommunale Skolevæsen. Et fælles skolevæsen med lokalt råderum

Fælles Skolebeskrivelse 2010 Skolepolitik for Aalborg Kommunale Skolevæsen. Et fælles skolevæsen med lokalt råderum Fælles Skolebeskrivelse 2010 Skolepolitik for Aalborg Kommunale Skolevæsen Et fælles skolevæsen med lokalt råderum Centrale temaer Lokale initiativer Udvikling Kvalitetssikring Centrale temaer Lokale initiativer

Læs mere

Udledninger fra Renseanlæg

Udledninger fra Renseanlæg Skema 1.1 Udledninger fra Renseanlæg Der er indsat en enkelt side (U-skemaet) fra udledningstilladelserne til renseanlæggene: - Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) - Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ), herunder oplande

Læs mere

Bilag 1 Eksempler på timebevilling til fagdelt undervisning på forskellige skolestørrelser

Bilag 1 Eksempler på timebevilling til fagdelt undervisning på forskellige skolestørrelser Bilag 1 Eksempler på timebevilling til fagdelt undervisning på forskellige skolestørrelser Lille skole Mellem skole Stor skole Antal elever 100 350 700 Antal klasser 7 20 30 Grundtildeling 5.459 8.217

Læs mere

Aalborg Ungdomsskole Fritidstilbud for 13-19årige i Aalborg Kommune

Aalborg Ungdomsskole Fritidstilbud for 13-19årige i Aalborg Kommune HOLD OG PROJEKTER FOR 13-19 ÅRIGE JANUAR AUGUST 2015 Foto: Mogens Rude (Sejeste 8. Klasse 2014 ) Aalborg Ungdomsskole Fritidstilbud for 13-19årige i Aalborg Kommune Aalborg Ungdomsskole Aalborg Kommune

Læs mere

Budget ,0 13,7 14,5 13,3 14,8 14,5 14,5

Budget ,0 13,7 14,5 13,3 14,8 14,5 14,5 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 15, 13,7 14,5 13,3 14,8 14,5 14,5 Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg 15, 13,7 14,5 13,3 14,8 14,5 14,5, 2, 4, 6,

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR er en tværfaglig organisation, der giver råd og vejledning omkring børn og unge med særlige behov. Det indebærer blandt andet, at PPR skal etablere den nødvendige

Læs mere

Bilag 5 er senest godkendt af Miljø og Energiforvaltningen på møde den 21. december 2016 (punkt 4).

Bilag 5 er senest godkendt af Miljø og Energiforvaltningen på møde den 21. december 2016 (punkt 4). Opdateret bilag 5 Rækkefølge af grundvandsbeskyttelse Vandforsyningsplanens bilag 5 skal opdateres hvert år og godkendes af Miljø og Energiudvalget, jf. byrådets beslutning på møde den 19. april 2004 (punkt

Læs mere

Analyse tosprogsområdet for 6 til 25-årige

Analyse tosprogsområdet for 6 til 25-årige Click her e to ente r te xt. Dokum ent: N eutr al titel «edocadd resscivilc ode» Analyse tosprogsområdet for 6 til 25-årige Juni 2016 Tid Almen klasse Almenklasse evt. skift til Distriktsskole Indskrivning

Læs mere

HOLD OG PROJEKTER FOR 13-19 ÅRIGE

HOLD OG PROJEKTER FOR 13-19 ÅRIGE HOLD OG PROJEKTER FOR 13-19 ÅRIGE AUGUST DECEMBER 2015 Foto: Shutterstock.com / Lopolo Aalborg Ungdomsskole Fritidstilbud for 13-19årige i Aalborg Kommune Aalborg Ungdomsskole Aalborg Kommune UngAalborg

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Teknisk anlæg - solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej, Mou Landområde Sejlflod. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Teknisk anlæg - solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej, Mou Landområde Sejlflod. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. August 2012 STARTREDEGØRELSE Landområde Sejlflod Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt

Læs mere

Bilag 2 Statistik om tosprogede elever på folkeskolerne i Aalborg Kommune 2017

Bilag 2 Statistik om tosprogede elever på folkeskolerne i Aalborg Kommune 2017 Bilag 2 Statistik om tosprogede elever på folkeskolerne i Aalborg Kommune 2017 I dette bilag anvendes en række af skolevæsnets eksisterende data til at undersøge, hvilken betydning andelen af tosprogede

Læs mere

1. behandling - Helhedstilbud i specialklasser og på specialskoler

1. behandling - Helhedstilbud i specialklasser og på specialskoler 1. behandling - Helhedstilbud i specialklasser og på specialskoler Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at der i de mest specialiserede specialklasser samt på Egebakken og Kollegievejens

Læs mere

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Vandforsyningsplanens bilag 14 skal løbende opdateres og godkendes af Miljø- og Energiudvalget én gang årligt, svarende til proceduren

Læs mere

Orientering Ny model på to-sprogsområdet SKU

Orientering Ny model på to-sprogsområdet SKU Orientering Ny model på to-sprogsområdet SKU 17.11.2016 Beslutninger 07.04.2015 Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet Skoleudvalget finder, at den nuværende beløbsramme som minimum modsvarer behovet;

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Februar 2015 STARTREDEGØRELSE Boliger ved Færgevej, Vestpieren Hals Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund

Læs mere

For dig, som vil være klogere, rejse, udforske, udtrykke sig, dyrke motion, nørde, spille musik, lave mad eller bare være sammen med vennerne.

For dig, som vil være klogere, rejse, udforske, udtrykke sig, dyrke motion, nørde, spille musik, lave mad eller bare være sammen med vennerne. Januar-juni 2012 Fritidstilbud for årige i Aalborg kommune Projekter Ungdomsklubber Ungdomshuse For dig, som vil være klogere, rejse, udforske, udtrykke sig, dyrke motion, nørde, spille musik, lave mad

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne

Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Vandforsyningsplanens bilag 14 skal løbende opdateres og godkendes af Miljø og Energiudvalget én gang årligt, svarende til proceduren

Læs mere

Plan for sikring af pasningsgarantien

Plan for sikring af pasningsgarantien Plan for sikring af pasningsgarantien 2018-19 INDHOLD PLAN FOR SIKRING AF PASNINGSGARANTIEN 2018-19... 3 1. INDLEDNING OG FORMÅL... 3 2. PASNINGSGARANTIEN... 4 2.1. STATUS 2017 4 2.1.1. DÆKNINGSGRAD 4

Læs mere

JANUAR AUGUST OVER 150 HOLD OG PROJEKTER FOR 13-19 ÅRIGE. Aalborg Ungdomsskole Fritidstilbud for 13-19årige i Aalborg Kommune

JANUAR AUGUST OVER 150 HOLD OG PROJEKTER FOR 13-19 ÅRIGE. Aalborg Ungdomsskole Fritidstilbud for 13-19årige i Aalborg Kommune Aalborg Ungdomsskole Fritidstilbud for 13-19årige i Aalborg Kommune JANUAR AUGUST 2016 OVER 150 HOLD OG PROJEKTER FOR 13-19 ÅRIGE Foto: Shutterstock.com / Ollyy UngAalborg Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Læs mere

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr.

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr. 7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Faste 28-priser Regnskab Budget 27 28 Herning 57.82 56.378 Holstebro 52.521 51.444 Horsens 63.153 57.898 Randers 55.823 55.79 Silkeborg

Læs mere

Ny model på tosprogsområdet 2017

Ny model på tosprogsområdet 2017 Aalborg Kommune, 17. januar 2016 Ny model på tosprogsområdet 2017 1 BAGGRUND I forlængelse af Integrationspolitikken godkendte byrådet en strategi for modtagelse af flygtninge i april 2015. Den nye model

Læs mere

Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune. 7. oktober 2014

Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune. 7. oktober 2014 Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune 7. oktober 2014 Inklusion - eksklusion Inklusion Elevens tilhørsforhold til klassen bevares: - Støtte på klassen - Støtte på/fra kompetencecenter Elevens tilhørsforhold

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune Indhold Indledning... 5 Skolevæsenets struktur og elevforhold... 5 Udviklingen i antal elever

Læs mere

Plan for sikring af pasningsgarantien

Plan for sikring af pasningsgarantien Plan for sikring af pasningsgarantien 2016-17 INDHOLD 1. INDLEDNING OG FORMÅL... 3 2. PASNINGSGARANTIEN... 4 2.1. STATUS 2015 4 2.1.1. DÆKNINGSGRAD 4 2.1.2. DRIFTSUDGIFTER PÅ 0-5 ÅRS OMRÅDET 4 2.1.3. STATUS

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Skoleudvalget. Mødet den , kl. 09:00. Godthåbsgade 8, mødelokale 2

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Skoleudvalget. Mødet den , kl. 09:00. Godthåbsgade 8, mødelokale 2 AALBORG BYRÅD Mødet den 25.02.2014, Godthåbsgade 8, mødelokale 2 1. Godkendelse af dagsorden.... 2 2. Nedlæggelse af DUS morgenmodul Hals... 3 3. Nødpasning i DUS.... 5 4. Ferieplan for skoleåret 2015/2016....

Læs mere

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune. Del 4: Cameo-analyse Geo-demografisk husstandsklassifikation

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune. Del 4: Cameo-analyse Geo-demografisk husstandsklassifikation BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 4: Cameo-analyse Geo-demografisk husstandsklassifikation BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Del 4:

Læs mere

Baggrundsnotat om nøgletalskonceptet på skoleområdet

Baggrundsnotat om nøgletalskonceptet på skoleområdet Baggrundsnotat om nøgletalskonceptet på skoleområdet Om nøgletalskonceptet Nøgletalsoversigten viser centrale nøgletal for udviklingen på folkeskoleområdet målrettet den politiske og administrative ledelse

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Oddense Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Skolens slogan: Et godt sted at være, et godt sted at lære - Fokus på den enkelte elevs faglige

Læs mere

Uge Dag Dato Kl. Række Omklæd Hjemmehold Udehold Omklæd2 Sted Bemærkning 19 Man 04-05-2015 17:00 U8 Drenge B/C (07) 5M - Hverdag/Forår 2015 Aalborg

Uge Dag Dato Kl. Række Omklæd Hjemmehold Udehold Omklæd2 Sted Bemærkning 19 Man 04-05-2015 17:00 U8 Drenge B/C (07) 5M - Hverdag/Forår 2015 Aalborg Uge Dag Dato Kl. Række Omklæd Hjemmehold Udehold Omklæd2 Sted Bemærkning 19 Man 04-05-2015 17:00 U8 Drenge B/C (07) 5M - Hverdag/Forår 2015 Aalborg KFUM 1 Vejgaard B (Vejgaard) Aalborg KFUM's Klubhus 19

Læs mere

Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2017/2018

Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2017/2018 Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2017/2018 Generelt Timebevillingsbudgettet består af 5 faneblade: 1) Overblik 2) Tildeling af lærertimer 3) Tildeling af pædagogtimer (inkl. DUS) 4) Tildeling

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015 Karaktergennemsnittene er især steget i delprøven i dansk retskrivning og i de to delprøver i den skriftlige prøve i matematik. Eleverne

Læs mere

Nye Byroller i kommuneplanen - kort fortalt

Nye Byroller i kommuneplanen - kort fortalt Nye Byroller i kommuneplanen - kort fortalt godt i gang med Kommuneplan 2009 Miljøministeriet Realdania Forord Aalborg Kommune byder på et bredt udvalg af spændende og attraktive oplandsbyer og enestående

Læs mere

Vejledning til skolernes kronebevilling 2017

Vejledning til skolernes kronebevilling 2017 Vejledning til skolernes kronebevilling 2017 Kronebevillingen består af 3 autoriserede funktioner: 03.22.01 Folkeskole inkl. specialklasser 03.22.05 DUS 03.22.09 Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Eleverne opnår især høje karakterer i mundtlig dansk og engelsk Karakterniveauet er stort set uændret over tid i de fleste fagdiscipliner i

Læs mere

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 6. oktober 2014 Sammenligning af nøgletal på skole- og ældreområdet i 6 kommuner. Som

Læs mere

Budgettemamøde. Nøgletal bord Dagtilbud og skoler

Budgettemamøde. Nøgletal bord Dagtilbud og skoler Budgettemamøde Nøgletal bord Dagtilbud og skoler Kr. pr. 0-5-årig Dagtilbud 90.000 Udgift pr. 0-5-årig i Greve Kommune, regioner og på landsplan 85.000 80.000 75.000 70.000 65.000 60.000 55.000 2011 2012

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Durup Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Durup Skole er en landsbyskole med ca. 140 elever på 0.-6. klassetrin. Dertil kommer specialklasserække

Læs mere

UngAalborg Nyhedsbrev. April 2014. for ansatte i UngAalborg. UngAalborg.dk. Aalborg Ungdomsskole / Godthåbsgade 8 / 9400 Nørresundby

UngAalborg Nyhedsbrev. April 2014. for ansatte i UngAalborg. UngAalborg.dk. Aalborg Ungdomsskole / Godthåbsgade 8 / 9400 Nørresundby UngAalborg Nyhedsbrev April 2014 for ansatte i UngAalborg UngAalborg.dk Aalborg Ungdomsskole / Godthåbsgade 8 / 9400 Nørresundby Projekt og udvikling Siden sidst fra projekt og udvikling UngAalborgs interne

Læs mere

Sagsbeskrivelse Resumé Baggrund

Sagsbeskrivelse Resumé Baggrund Sagsbeskrivelse Resumé Skoleforvaltningen fremlægger hermed forslag om lukning af Løvvangskolen med henblik på, at Skoleudvalget tager stilling til, om forslaget kan godkendes og sendes i offentlig høring

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

Vejledning til skolernes kronebevilling 2015

Vejledning til skolernes kronebevilling 2015 Vejledning til skolernes kronebevilling 2015 Kronebevillingens udseende er ændret fra 2015, så 03.22.01 Folkeskoler, 03.22.05 DUS og 03.22.08 Specialundervisning nu fremgår af samme bevilling dog stadig

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes

Læs mere

Kommunalvalg den 21. november 2017 i Aalborg Kommune

Kommunalvalg den 21. november 2017 i Aalborg Kommune Kommunalvalg den 21. november 2017 i Aalborg Kommune Dato 28.11.2017 Resumé Den 21. november 2017 valgte borgerne i Aalborg Kommune 31 medlemmer til byrådet. Det nye byråd er valgt for perioden 1. januar

Læs mere

Plan for sikring af pasningsgarantien 2014-15

Plan for sikring af pasningsgarantien 2014-15 Plan for sikring af pasningsgarantien 2014-15 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1. Formål. 3 2. Pasningsgarantien. 3 2.1. Status på 2013.. 4 2.1.1. Dækningsgrad.

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2016/2017

Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2016/2017 Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2016/2017 Generelt Timebevillingsbudgettet består af 4 faneblade: 1) Overblik 2) Tildeling af lærertimer 3) Tildeling af pædagogtimer (inkl. DUS) 4) Tildeling

Læs mere

Opsamling på indkomne høringssvar vedr. specialbefordring af elever i Skoleforvaltningen

Opsamling på indkomne høringssvar vedr. specialbefordring af elever i Skoleforvaltningen Opsamling på indkomne høringssvar vedr. specialbefordring af elever i Skoleforvaltningen Afdelings-MED for skoler (AMU) Sårbar elevgruppe med behov for struktur og forudsigelighed i deres dagligdag. Samkørsel

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

DGI Nordjylland Resultat list Skoleskydning 2016 side 1 af 8 DGI NORDJYLLAND. Resultatliste Skoleskydning 2016 Skole Hold Forening

DGI Nordjylland Resultat list Skoleskydning 2016 side 1 af 8 DGI NORDJYLLAND. Resultatliste Skoleskydning 2016 Skole Hold Forening DGI Nordjylland Resultat list Skoleskydning 2016 side 1 af 8 DGI NORDJYLLAND Skole Hold Forening Resultat 1 Vilsted Friskole 5.a hold 1 548 Vilsted Skytteforening 782 2 LØGSTØR SKOLE 5b hold 1 550 Løgstør

Læs mere

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Solrød Folkeskoler i tal Orientering Dato: 17. november 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Indhold Karaktergennemsnit... 2 Folkeskolens afgangsprøver

Læs mere

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag Karaktergennemsnit, Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Karaktergennemsnit i hhv. dansk, matematik og alle bundne prøver er obligatorisk i kvalitetsrapporten. Formål Indikatoren giver mulighed

Læs mere

Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2015/2016

Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2015/2016 Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2015/2016 Generelt Timebevillingsbudgettet består af 4 faneblade: 1) Overblik 2) Tildeling af lærertimer 3) Tildeling af pædagogtimer (inkl. DUS) 4) Tildeling

Læs mere

Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011

Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011 Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011 Rammebetingelser Elevtal Antal elever (excl. specialklasser og modtageklasser) Gennemsnitlig klassekvotient Antal elever (incl. specialklasser og modtageklasser)

Læs mere

Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2

Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2 Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2 BILAG 1A 9. KLASSES AFGANGSPRØVE 2 BILAG 1B - 10.KLASSES AFGANGSPRØVE 3 BILAG 1C LÆSETEST I 3. KLASSE 4 BILAG 1D UDDANNELSESVALG 5 BILAG 2 NØGLETAL 6 BILAG 2A KLASSETRIN,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Folkeskoler Privat- og friskoler Efterskoler Ungdomsskoler Specialskoler

Folkeskoler Privat- og friskoler Efterskoler Ungdomsskoler Specialskoler Folkeskoler Privat- og friskoler Efterskoler Ungdomsskoler Specialskoler 10. KlasseCentret Vesthimmerland Bjergby Friskole Bjerget Efterskole Brønderslev Ungdomsskole Altingets Skole Abildgårdskolen Boddum-Ydby

Læs mere

Byrapporten - en kvalitativ og kvantitativ gennemgang af byer i Aalborg Kommune

Byrapporten - en kvalitativ og kvantitativ gennemgang af byer i Aalborg Kommune Byrapporten - en kvalitativ og kvantitativ gennemgang af byer i Aalborg Kommune Plan9 - Nye Byroller 28 Bytyper og udviklingstræk Befolkning Erhverv Pendling Rummelighed Servicefunktioner =Potentialer

Læs mere

2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser

2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser Punkt 6. 2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser 2014-38219 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at der fra og med skoleåret 2016/17 oprettes en klasserække med

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Info UNGAALBORG. Sommeraktiviteter. Medarbejder. Go Global. - ungdomsudvekslinger i UngAalborg. God sommer til alle.

Info UNGAALBORG. Sommeraktiviteter. Medarbejder. Go Global. - ungdomsudvekslinger i UngAalborg. God sommer til alle. #11 / juni 2010 Medarbejder Info God sommer til alle. Sommeraktiviteter Ungdomsskolen har et væld af aktiviteter i sommerferien Go Global - ungdomsudvekslinger i UngAalborg Set og sket Nyheder og inspiration

Læs mere

Afrapportering temagruppe 1 Faglighed, læring og undervisning

Afrapportering temagruppe 1 Faglighed, læring og undervisning #BREVFLET# Click here to enter text. Skema til afrapportering 21-03-2014 Afrapportering temagruppe 1 Faglighed, læring og undervisning Skoler Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby skole-kultur@aalborg.dk

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse i Struer Kommune Skoleåret 2015/16

Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse i Struer Kommune Skoleåret 2015/16 Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse i Struer Kommune Skoleåret 2015/16 April 201 Konklusion 9. klasse: Karaktergennemsnit Karaktergennemsnittet for folkeskolernes afgangsprøver i skoleåret 2015/16

Læs mere

Overblik over økonomi og normeringer i PPR

Overblik over økonomi og normeringer i PPR Click here to enter text. Overblik over økonomi og normeringer i PPR 12. september 2013 Sagsnr./Dok.nr. 2013-32826 / 2013-288199 Overblik over økonomi og normeringer i PPR Notatet indeholder følgende figurer:

Læs mere

STATUSBESKRIVELSE. Skoleforvaltningen Januar 2005

STATUSBESKRIVELSE. Skoleforvaltningen Januar 2005 STATUSBESKRIVELSE Skoleforvaltningen Januar 2005 Yderligere oplysninger om Aalborg Skolevæsen i Bevægelse fås ved henvendelse til: Udviklingskonsulent Helle Truesen Porsdal Pædagogisk Udviklingsafdeling

Læs mere

Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/ /17

Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/ /17 Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/13-2016/17 Hvert år aflægger grundskolens 9. klasses elever otte bundne prøver som en del af Folkeskolens Prøve (FP9).

Læs mere