RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE"

Transkript

1 RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Dybedalen 1-3, 8210 Aarhus V Rekvirent: Regnbuen Arkitekter m.a.a. Dato: 17. december 2014 DMR-sagsnr.: Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf

2 Dybedalen 1-3, 8210 Aarhus V Side 1 Rapport vedr. bygningsundersøgelse af ejendommen Dybedalen 1-3, 8210 Aarhus V. Indholdsfortegnelse 1. Registreringsblad Indledning Strategi Bygningsbeskrivelse og vurdering af materialer Prøveudtagning Analyseresultater Vurdering og anbefalinger Referencer... 7 Bilag 1. Fotobilag Bilag 2. Analyserapporter Bilag 3. Generelle anbefalinger for arbejde med bly, asbest og PCB Projektleder Sagsbehandler Kvalitetskontrol Morten Sejbjerg Bygningskonstruktør Agnieszka Hansen Civilingeniør Carsten Bach Riis Geolog, cand.scient. Dansk Miljørådgivning A/S

3 Dybedalen 1-3, 8210 Aarhus V Side 2 1. Registreringsblad Rekvirent: Regnbuen Arkitekter m.a.a. Store Torv 10, 1., 8000 Aarhus C. Kunde: Boligforeningen Ringgården, Dybedalen 1A, 8210 Aarhus V. DMR-sagsnr.: Projektleder: Sagsbehandler: Kvalitetskontrol: Titel: Morten Sejbjerg, bygningskonstruktør Agnieszka Hansen, civilingeniør Carsten Bach Riis, geolog, cand.scient. Rapport vedr. bygningsundersøgelse af ejendommen Dybedalen 1-3, 8210 Aarhus V. Dato: 17. december Adresse: Dybedalen 1-3, 8210 Aarhus V. Kommune: Analyselaboratorium: Aarhus Kommune. Eurofins Miljø, Vejen og DMR, Ry. Dansk Miljørådgivning A/S

4 Dybedalen 1-3, 8210 Aarhus V Side 3 2. Indledning Regnbuen Arkitekter m.a.a. har på vegne af Boligforeningen Ringgården anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at foretage en miljøscreening af ejendommen Dybedalen 1-3, 8210 Aarhus V. Gennemgangen er udført på baggrund af en kommende vinduesudskiftning i hele ejendommen herunder indgreb i tilhørende lysninger. Formålet med nærværende undersøgelse har været at identificere bygningsmaterialer omfattet af den forestående renovering, som kan indeholde asbest, PCB samt bly. Undersøgelsen skal danne grundlag for en indledende vurdering af forekomst af ovennævnte stoffer, som ved den forestående vinduesudskiftning skal fjernes forud for de egentlige bygningsmæssige ændringer. Endvidere skal der på baggrund af undersøgelsesresultaterne gives en generel vurdering af forholdsregler ved demontering samt fjernelse af de miljøproblematiske stoffer. 3. Strategi Der er foretaget en overordnet bygningsgennemgang af ejendommen. I forbindelse med bygningsgennemgangen er der udtaget prøver fra materialer, som ud fra opførelsestidspunkt og materialeegenskaber blev vurderet at kunne indeholde asbest, PCB samt bly. Prøveudtagningen er foretaget af materialer, som vurderes at blive berørt af renoveringen eller efter aftale med bygherre. Bygningsgennemgangen har orienterende karakter og skal ikke forstås som en egentlig kortlægning af al forekomst og afgrænsning af ovennævnte stoffer. 4. Bygningsbeskrivelse og vurdering af materialer Bygningen er opført i Ifølge OIS er seneste til-/ombygning foretaget i Det formodes, at der løbende er foretages nødvendigt vedligehold og renovering af boligblokken, herunder at vinduerne løbende er udskiftet. I det følgende gennemføres en kort beskrivelse for relevante tilgængelige bygningsmaterialer, hvor der principielt er mistanke om indhold af miljøproblematiske stoffer. Billeder af bygningsmaterialer fremgår af bilag 1. Vinduer og vinduesfuger Der er konstateret plastvinduer af ældre dato isat med bløde fuger. Vinduesglas er udskiftet i 1990 erne. Der er risiko for indhold af PCB og chlorerede paraffiner i omgivende bløde fuger. Inddækningsplader Der er konstateret inddækningsplader af fibercement på indgangspartierne, ved vinduer og bag radiatorer, som vurderes at være potentielt asbestholdige. Maling Der er konstateret flere malede overflader i bygningen, herunder vinduesrammer, inddækningsplader og vinduespartier på altaner. Det vurderes, at der generelt er risiko for anvendelse af PCB-og blyholdig maling pga. opførelsestidspunktet. Der er anvendt mange forskellige typer maling i bygningen. Der er ikke taget prøver af alle typer maling, da screeningens formål er at give et overordnet billede af forekomst af miljøproblematiske stoffer i bygningen. Fliser/fliseklæb Der er opsat fliser ved vinduer på toiletter og i køkkener. Fliserne vurderes at være af nyere dato. Dansk Miljørådgivning A/S

5 Dybedalen 1-3, 8210 Aarhus V Side 4 5. Prøveudtagning Der er under bygningsgennemgangen i alt udtaget 16 materialeprøver. Prøvetyper fremgår af tabellerne 1-3. Prøveudtagningssteder fremgår af fotobilag i bilag 1. Prøverne er nummeret med f.eks tv-1, som angiver, at prøven er udtaget på Dybedalen 1, 15. th. og er prøve nummer 1. Prøverne er udtaget med rent prøvetagningsudstyr (mejsel, spartel, hobbykniv og skalpel, hvor bladene er skiftet og renset efter udtagning af hver prøve). Prøverne af malingen er udtaget så præcist som muligt uden at få underliggende materialer med, men det kan i praksis ikke undgås at en lille smule materiale hænger fast på malingen. Generelt er prøverne fra maling, såfremt der forefindes flere lag maling, forsøgt udtaget fra det ældste lag maling, i praksis kan det dog ikke undgås, at der sker en vist sammenblanding mellem de forskellige lag maling. Alle prøver blev emballeret i plastposer og metalfolie. Prøverne til analyse for PCB og bly blev indsendt til analyse ved Eurofins Miljø A/S og prøverne til analyse for asbest er analyseret hos DMR s eget laboratorie i Ry. 6. Analyseresultater Resultaterne af de udførte analyser fremgår af nedenstående tabeller. Hvis indholdet i prøverne svarer til forurenet affald, er analyseresultatet fremhævet med fed skrift. Hvis materialet derudover klassificeres som farligt affald er analyseresultatet understreget. Analyserapporter med angivelse af analysemetoder for alle analyser er vedlagt i bilag 2. Prøve-nr. Prøveart Udtagningssted Bemærkninger Asbest-indhold Inddækningsplade Nr. 1, 7. etage Indgangsparti Fibercement I.p th-2 Inddækningsplade Nr. 1, 15. th Vindueskarm Fibercement Påvist 3.3.tv-1 Inddækningsplade Nr. 3, 3. tv Bag radiator Fibercement I.p. Tabel 1: Resultater af asbestanalyser. I.p.: Ikke påvist. Dansk Miljørådgivning A/S

6 Dybedalen 1-3, 8210 Aarhus V Side 5 Prøve-nr. Prøveart Udtagningssted Bemærkninger Indhold PCB total mg/kg 1.3.mf-2 Maling Nr. 1, 3. mf Altan Indhold bly mg/kg Rød/brun maling på vinduesparti - 3,4 1.3.mf-3 Maling Nr. 1, 3. mf Hvid maling på inddækningsplade mf-4 Maling Nr. 1, 3. mf Lyserød på grøn maling på vindue th-3 Maling Nr. 1, 15. th Hvid maling på inddækningsplade th-4 Maling Nr. 1, 15. th Lyserød på grøn maling på vindue 2, tv-2 Maling Nr. 3, 5. tv Hvid maling på inddækningsplade tv-3 Maling Nr. 3, 5. tv Lyserød på grøn maling på vindue 1, V-1 Plastikramme Viceværten Lilla plastikramme ved dør I.a 4,3 SM1 Maling Vest facaden Brun på grøn maling på vindue 1, Vejledende grænseværdi for forurenet affald 0,1* 40** Grænseværdi farligt affald Tabel 2: Resultater af bly- og PCB analyser i maling og i fliseglasur. I.a: ikke analyseret. -: under detektionsgrænse. *, **: /3/ og /6/. Prøve-nr. Prøveart Udtagningssted Bemærkninger Indhold PCB total mg/kg Indhold kortkædede paraffiner (%) 1.3.mf-1 Elastisk fuge 1.15.th-1 Elastisk Fuge Nr. 1, 3. mf Altan Nr. 1, 15. th. Udvendigt Blød fuge ved vindue. Spor efter tidligere fuge. I.a. - Blød fuge ved vindue tv-1 Elastisk fuge Nr. 3, 5. tv Blød fuge ved vinduesparti - - V-2 Elastisk fuge Viceværten Udvendigt Blød fuge ved vindue I.a. - Vejledende grænseværdi for forurenet affald 0,1* Grænseværdi farligt affald 50 1 Tabel 3: Resultater af analyser for PCB og chlorerede paraffiner i fugemasse. -: under detektionsgrænse. * /6/. 7. Vurdering og anbefalinger I forbindelse med nærværende undersøgelse er der konstateret forekomst af miljøproblematiske stoffer i nedenstående områder. Områder, hvor der ikke er udtaget prøver, men hvor der vurderes at være risiko for miljøproblematiske stoffer, fremgår af pkt. 4. Generelle anbefalinger vedrørende arbejdsmiljø- og affaldsmæssig håndtering fremgår af bilag 3. Inddækningsplader Der er konstateret asbest i en ud af tre prøver udtaget af inddækningsplader (1.15.th-2). Der kan på baggrund af de udtagne prøver ikke frikendes nogle områder for indhold af asbest i inddækningsplader. Dog må det ud fra resultaterne af de tre stikprøver antages, at i hvert fald alle inddækningspladerne i vindueskarmene indeholder asbest. Det anbefales, at der foretages en kortlægning af udbredelse af asbestholdige inddækningsplader, alternativt skal alle Dansk Miljørådgivning A/S

7 Dybedalen 1-3, 8210 Aarhus V Side 6 inddækningsplader af fibercement behandles som værende asbestholdige. Pladerne vurderes at kunne nedtages hele uden at ødelægge de enkelte plader. Arbejdet vurderes derved at være mindre støvende, men skal foretages i henhold til /8/ - /10/ og arbejdet skal anmeldes til Arbejdstilsynet. Pladerne klassificeres som asbestholdigt (farligt) affald. Maling De udtagne prøver fra etageejendommen vurderes at være repræsentative for hele den pågældende bebyggelse. Der er i de fire udtagne malingsprøver fra vinduer (1.3.mf-4, 1.15.th-4, 3.5.tv-3 og SM1) konstateret indhold af PCB svarende til forurenet affald, mens der er konstateret indhold af bly svarende til farlig affald. Det vurderes, at vinduerne og rammer kan udtages hele og bortskaffes som farligt affald. I en ud af tre udtagne malingsprøver fra inddækningsplader (1.15.th-3) er der konstateret et mindre indhold af bly, dog svarende til forurenet affald, mens der ikke er konstateret indhold af PCB. Det vurderes derfor overordnet, at malingen kan betragtes som et uforurenet materiale. Det skal bemærkes, at det ikke kan udelukkes, at pladerne kan indeholde asbest. Elastiske fuger Der er konstateret indhold af PCB svarende til farligt affald i fugeprøven udtaget ved vindue (1.15.th-1). Det anbefales, at der udtages supplerende prøver fra fugerne omkring vinduerne. Alternativt behandles alle bløde fuger omkring vinduer som farligt affald indeholdende PCB. Der skal tages særlige arbejdsmiljømæssige forholdsregler ved arbejdet, jf. /1/, /2/ og /4/, herunder brug af personlige værnemidler mv. Generelle forhold Generelt skal forhold vedr. håndtering, kildesortering og bortskaffelse af ovenfor nævnte materialer ske efter anvisning fra Aarhus Kommune. Der kan på trods af den gennemførte indledende miljøscreening ikke udelukkes, at der forekommer miljøproblematiske stoffer andre steder end de undersøgte. Træffes der under vinduesudskiftningen byggematerialer, som mistænkes at kan indeholde miljøproblematiske stoffer, skal rådgiver derfor omgående kontaktes. Dansk Miljørådgivning A/S

8 Dybedalen 1-3, 8210 Aarhus V Side 7 8. Referencer /1/ Dansk Asbestforening, november Vejledende retningslinjer for sanering af PCB. /2/ AT-Intern instruks nr om PCB. /3/ Københavns Kommune. Bly grænseværdier i affald. 14. april /4/ Arbejdstilsynet, februar At-Vejledning D Nedrivning. /5/ Miljøstyrelsen, Miljøprojekt Kortlægning af forurenende stoffer i bygge- og anlægsaffald. /6/ Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen, Jord og Affald, nr. 1 / 2011 /7/ PCB-Vejledning, Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, udateret. /8/ BEK nr af Bekendtgørelse om asbest med senere ændringer. /9/ Arbejdstilsynet, juli At-Vejledning stoffer og materialer C.2.2. Asbest. /10/ Dansk Asbestforening, Asbestvejledning. Vejledning og beskrivelse for udførelse af asbestsanering. /11/ Dansk Asbestforening, Blyvejledning. Vejledning og beskrivelse for udførelse af blysanering. /12/ Statens Byggeforskningsinstitut, SBi-anvisning 241. Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger. /13/ Statens Byggeforskningsinstitut, SBi-anvisning 242. Renovering af bygninger med PCB. /14/ BAR, Branchevejledning om håndtering af bly i bygninger. Dansk Miljørådgivning A/S

9 Bilag 1

10 Bilag 1. Adresse: Dybedalen 1-3, 8210 Aarhus V. #1 Oversigt ejendom fra sydvest. #2 Oversigt ejendom fra syd. #3 Område for 1.3.mf-1 Dybedalen 1, 3. mf. #4 1.3.mf-1 blød fuge ved vindue. #5 Område for 1.3.mf-2 Dybedalen 1, 3. mf. #6 1.3.mf-2 maling på vinduesparti.

11 #7 Område for 1.3.mf-3 Dybedalen 1, 3. mf. #8 1.3.mf-3 maling på inddækningsplade. #9 Område for 1.3.mf-4 Dybedalen 1, 3. mf. # mf-4 vinduesmaling. #11 Område for nr. 1, 7. etage, indgangsparti. # inddækningsplade.

12 #13 Område for 1.15.th-1 Dybedalen 1, 15. th. # th-1 blød fuge ved vindue. #15 Område for 1.15.th-2 Dybedalen 1, 15. th. # th-2 inddækningsplade ved vindue. #17 Område for 1.15.th-3 Dybedalen 1, 15. th. # th-3 hvid maling på inddækningsplade.

13 #19 Område for 1.15.th-4 Dybedalen 1, 15. th. # th-4 vinduesmaling. #21 Område for 3.3.tv-1 Dybedalen 3, 3. tv. # tv-1 inddækningsplade bag radiator. #23 Område for 3.5.tv-1 Dybedalen 3, 5. tv. # tv-1 blød fuge ved vinduesparti.

14 #25 Område for 3.5.tv-2 Dybedalen 3, 5. tv. # tv-2 maling på inddækningsplade. #27 Område for 3.5.tv-3 Dybedalen 3, 5. tv. # tv-3 vinduesmaling. #29 Område for V-1 viceværten. #30 V-1 plastikramme ved dør.

15 #31 Område for V-2 viceværten. #32 V-2 blød fuge ved dør. #33 Område for SM1 vest facaden. #34 SM1 vinduesmaling.

16 Bilag 2

17 Dansk Miljørådgivning A/S Laboratorieresultat - asbestanalyse Rekvirent: Regnbuen Arkitekter Sagsnavn: Dybedalen, Aarhus Adresse: Dybedalen Aarhus V Prøveudtager: Dato: ARH 2. december 2014 Metoder og materialer Materialeprøverne er analyseret ved lysmikroskopi ( x forstørrelse) med polarisator, hvorved indholdet af asbestfibre i materialeprøven be- eller afkræftes. Resultat Prøve nr. Prøve udtaget: Asbest-holdigt materiale Inddækningsplade ved indgangsparti Påvist 1.15.th-2 Inddækningsplade ved vindue Ikke påvist 3.3.tv-1 Inddækningsplade bag radiator Ikke påvist P1.7-1 Asbestfiber i plade (ca 15x forstørrelse) P1.7-1 Asbestfibre i plade (400x forstørrelse) Konklusion: Der kan ved lysmikroskopi med polarisator påvises asbest-fibre i den analyserede materialeprøve P Analyse udført af: Rune T. Høgh Dato: 11.december 2014, Ry

18 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DMR A/S Industrivej 10A 8680 Ry Att.: ARH Sagsnavn: Dybedalen 3, Århus Prøvetype: Materiale Prøvetager: Rekvirenten ARH Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: th Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-14-CA EUDKVE CA PCB-forbindelser PCB nr. 28 < 0.04 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 Sum af 7 PCB'er 15 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS Sum af 7 PCB'er x 5 excl LOQ 74 mg/kg 0.05 M 0303 GC/MS Spor af Chlorparaffiner Ikke påvist mg/kg M 0303 GC/MS Chlorerede paraffiner Sum C10-C13 chlorparaffiner incl. LOQ < 0.1 % 0.1 * M 0303 GC/MS Sum C14-C17 chlorparaffiner incl. LOQ < 0.1 % 0.1 * M 0303 GC/MS Prøvekommentar: Detektionsgrænsen på en eller flere PCB er er hævet pga interferens. Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 1 af 13

19 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DMR A/S Industrivej 10A 8680 Ry Att.: ARH Sagsnavn: Dybedalen 3, Århus Prøvetype: Materiale Prøvetager: Rekvirenten ARH Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: 1.3.mf Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-14-CA EUDKVE CA Metaller Bly (Pb) 47 mg/kg 3 SM 3120 ICP/OES 30 PCB-forbindelser PCB nr. 28 < mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 52 < 0.02 mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 101 < 0.02 mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 118 < 0.01 mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 138 < 0.03 mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 153 < 0.03 mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 180 < mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er # mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er x 5 excl LOQ # mg/kg DS/EN GC/MS 20 Spor af Chlorparaffiner Ikke påvist mg/kg DS/EN GC/MS Prøvekommentar: Detektionsgrænsen på PCB er hævet pga lille prøvemængde. Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 2 af 13

20 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DMR A/S Industrivej 10A 8680 Ry Att.: ARH Sagsnavn: Dybedalen 3, Århus Prøvetype: Materiale Prøvetager: Rekvirenten ARH Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: 1.3.mf Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-14-CA EUDKVE CA Metaller Bly (Pb) 2700 mg/kg 3 SM 3120 ICP/OES 30 PCB-forbindelser PCB nr. 28 < mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er 0.57 mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er x 5 excl LOQ 2.9 mg/kg DS/EN GC/MS 20 Spor af Chlorparaffiner Ikke påvist mg/kg DS/EN GC/MS Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 3 af 13

21 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DMR A/S Industrivej 10A 8680 Ry Att.: ARH Sagsnavn: Dybedalen 3, Århus Prøvetype: Materiale Prøvetager: Rekvirenten ARH Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: V Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: Chlorerede paraffiner Sum C10-C13 chlorparaffiner incl. LOQ < 0.1 % 0.1 * M 0303 GC/MS Sum C14-C17 chlorparaffiner incl. LOQ < 0.1 % 0.1 * M 0303 GC/MS AR-14-CA EUDKVE CA Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 4 af 13

22 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DMR A/S Industrivej 10A 8680 Ry Att.: ARH Sagsnavn: Dybedalen 3, Århus Prøvetype: Materiale Prøvetager: Rekvirenten ARH Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: V Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-14-CA EUDKVE CA Metaller Bly (Pb) 4.3 mg/kg 3 SM 3120 ICP/OES 30 Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 5 af 13

23 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DMR A/S Industrivej 10A 8680 Ry Att.: ARH Sagsnavn: Dybedalen 3, Århus Prøvetype: Materiale Prøvetager: Rekvirenten ARH Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: Sm Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-14-CA EUDKVE CA Metaller Bly (Pb) mg/kg 3 SM 3120 ICP/OES 30 PCB-forbindelser PCB nr. 28 < mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 52 < 0.02 mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er 0.30 mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er x 5 excl LOQ 1.5 mg/kg DS/EN GC/MS 20 Spor af Chlorparaffiner Ikke påvist mg/kg DS/EN GC/MS Prøvekommentar: Detektionsgrænsen på PCB er hævet pga lille prøvemængde. Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 6 af 13

24 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DMR A/S Industrivej 10A 8680 Ry Att.: ARH Sagsnavn: Dybedalen 3, Århus Prøvetype: Materiale Prøvetager: Rekvirenten ARH Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: 3.5.tv Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-14-CA EUDKVE CA PCB-forbindelser PCB nr. 28 < 0.01 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr. 52 < 0.02 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr. 101 < 0.03 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr. 118 < 0.01 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr. 138 < 0.02 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr. 153 < 0.03 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr. 180 < 0.01 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 Sum af 7 PCB'er # mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS Sum af 7 PCB'er x 5 excl LOQ # mg/kg 0.05 M 0303 GC/MS Spor af Chlorparaffiner Ikke påvist mg/kg M 0303 GC/MS Chlorerede paraffiner Sum C10-C13 chlorparaffiner incl. LOQ < 0.1 % 0.1 * M 0303 GC/MS Sum C14-C17 chlorparaffiner incl. LOQ < 0.1 % 0.1 * M 0303 GC/MS Prøvekommentar: Detektionsgrænsen på en eller flere PCB er er hævet pga interferens. Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 7 af 13

25 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DMR A/S Industrivej 10A 8680 Ry Att.: ARH Sagsnavn: Dybedalen 3, Århus Prøvetype: Materiale Prøvetager: Rekvirenten ARH Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: 3.5.tv Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-14-CA EUDKVE CA Metaller Bly (Pb) 19 mg/kg 3 SM 3120 ICP/OES 30 PCB-forbindelser PCB nr. 28 < mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 52 < 0.02 mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 101 < 0.03 mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 118 < mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 138 < 0.04 mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 153 < 0.04 mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 180 < 0.02 mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er # mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er x 5 excl LOQ # mg/kg DS/EN GC/MS 20 Spor af Chlorparaffiner Ikke påvist mg/kg DS/EN GC/MS Prøvekommentar: Detektionsgrænsen på PCB er hævet pga lille prøvemængde. Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 8 af 13

26 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DMR A/S Industrivej 10A 8680 Ry Att.: ARH Sagsnavn: Dybedalen 3, Århus Prøvetype: Materiale Prøvetager: Rekvirenten ARH Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: 3.5.tv Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-14-CA EUDKVE CA Metaller Bly (Pb) 3100 mg/kg 3 SM 3120 ICP/OES 30 PCB-forbindelser PCB nr. 28 < mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er 0.32 mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er x 5 excl LOQ 1.6 mg/kg DS/EN GC/MS 20 Spor af Chlorparaffiner Ikke påvist mg/kg DS/EN GC/MS Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 9 af 13

27 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DMR A/S Industrivej 10A 8680 Ry Att.: ARH Sagsnavn: Dybedalen 3, Århus Prøvetype: Materiale Prøvetager: Rekvirenten ARH Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: 1.3.mf Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: Chlorerede paraffiner Sum C10-C13 chlorparaffiner incl. LOQ 0.1 % 0.1 * M 0303 GC/MS Sum C14-C17 chlorparaffiner incl. LOQ < 0.1 % 0.1 * M 0303 GC/MS AR-14-CA EUDKVE CA Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 10 af 13

28 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DMR A/S Industrivej 10A 8680 Ry Att.: ARH Sagsnavn: Dybedalen 3, Århus Prøvetype: Materiale Prøvetager: Rekvirenten ARH Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: 1.3.mf Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-14-CA EUDKVE CA Metaller Bly (Pb) 3.4 mg/kg 3 SM 3120 ICP/OES 30 PCB-forbindelser PCB nr. 28 < mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 52 < mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 101 < mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 118 < mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 138 < mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 153 < mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 180 < mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er # mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er x 5 excl LOQ # mg/kg DS/EN GC/MS 20 Spor af Chlorparaffiner Ikke påvist mg/kg DS/EN GC/MS Prøvekommentar: Detektionsgrænsen på en eller flere PCB er er hævet pga interferens. Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 11 af 13

29 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DMR A/S Industrivej 10A 8680 Ry Att.: ARH Sagsnavn: Dybedalen 3, Århus Prøvetype: Materiale Prøvetager: Rekvirenten ARH Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: 1.3.mf Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-14-CA EUDKVE CA Metaller Bly (Pb) 13 mg/kg 3 SM 3120 ICP/OES 30 PCB-forbindelser PCB nr. 28 < mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 52 < mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 101 < 0.02 mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 118 < mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 138 < 0.03 mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 153 < 0.03 mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 180 < mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er # mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er x 5 excl LOQ # mg/kg DS/EN GC/MS 20 Spor af Chlorparaffiner Ikke påvist mg/kg DS/EN GC/MS Prøvekommentar: Detektionsgrænsen på PCB er hævet pga lille prøvemængde. Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 12 af 13

30 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK DMR A/S Industrivej 10A 8680 Ry Att.: ARH Sagsnavn: Dybedalen 3, Århus Prøvetype: Materiale Prøvetager: Rekvirenten ARH Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: 1.3.mf Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-14-CA EUDKVE CA Metaller Bly (Pb) 6100 mg/kg 3 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) 1.4 mg/kg 0.05 SM 3120 ICP/OES 30 PCB-forbindelser PCB nr. 28 < 0.02 mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 118 < 0.03 mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er 0.61 mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er x 5 excl LOQ 3.1 mg/kg DS/EN GC/MS 20 Spor af Chlorparaffiner Ikke påvist mg/kg DS/EN GC/MS Prøvekommentar: Detektionsgrænsen på en eller flere PCB er er hævet pga interferens. Batchkommentar: Revideret analyserapport, erstatter tidligere udsendte. Efterbestilt PCB på prøve 07. Um (%) Kundecenter Tel Signe Vork Nissen Senior Kunderådgiver Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 13 af 13

31 Bilag 3

32 Dansk Miljørådgivning A/S Vejledende generel beskrivelse af forholdsregler ved arbejde med materialer indeholdende PCB, bly og asbest samt bortskaffelse af disse Nedenstående retningslinjer skal betragtes som generelle anbefalinger, der kan anvendes som baggrundsmateriale ved vurdering af de enkelte sager. Vejledningen skal altid tilpasses det konkrete projekt, hvor andre, evt. i det enkelte projekt mere hensigtsmæssige, forholdsregler kan tages i brug. Sidst i notatet er der anført henvisninger til myndighedernes krav og anbefalinger samt mere udførlige beskrivelser af arbejdsmetoder mm. Der kan være andre miljøproblematiske stoffer i et byggeri, men de tre ovennævnte stoffer er de mest almindelige. Det gælder generelt for alle typer af arbejde indeholdende farlige stoffer, at det er entreprenøren/nedbryderen, der konkret vurderer, hvordan arbejdet tilrettelægges og herunder sikrer: at unge under 18 år ikke arbejder med farlige stoffer, at medarbejderne instrueres grundigt forud for arbejde med farlige stoffer, at de foreskrevne velfærdsfaciliteter stilles til rådighed for medarbejderne, at der udarbejdes en APV og arbejdsplan forud for arbejdet, at arbejdet forud skal anmeldes til kommunen, som anviser bortskaffelsen af affald, at arbejde med asbest indendøre og arbejde med støvende asbest forud anmeldes til AT. Hvis flere entreprenører skal arbejde på samme byggeplads og ved mere end 10 medarbejdere på pladsen samtidigt, er det bygherres ansvar, at der udarbejdes en PSS (plan for sikkerhed og sundhed). Det anbefales, at der i konkrete sager tages kontakt til myndighederne (AT og kommune) i tilfælde af tvivlsspørgsmål. Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg

33 PCB (polychlorerede biphenyler): Det understreges, at Arbejdstilsynets regler relaterer sig til indhold af stoffer i luft, hvor den fastsatte grænseværdi er ng/m 3, svarende til 10µg/m 3 = 0,01 mg/m 3. Denne koncentration under nedrivnings,- eller afrensningsfasen kan ikke bestemmes forud, men kan kun fastslås under selve arbejdet. Asbestforeningen anvender i deres vejledning grænseværdier som indikatorer for det anbefalede beskyttelsesniveau med udgangspunkt i grænseværdien for farligt affald, som er 50 ppm (mg/kg). Over denne grænseværdi anvendes skærpede regler og under grænseværdien de mere lempelige regler (mellem 0,1 og 50 ppm). Branchesikkerhedsrådet fremhæver dels forskellen mellem støvende og ikke støvende processer og dels om der er tale om arbejdsprocesser, der forøger temperaturen (og dermed fordampningen). Er der tale om ikke støvende processer og arbejde uden brug af værktøj, der forøger temperaturen, kan de mere lempelige regler benyttes. Også når det gælder spredning til omgivelserne skal foranstaltningerne vurderes og tilpasser arbejdsprocessen og indholdet af PCB. Her kan ligeledes skelnes mellem de skærpede og de mere lempelige regler. Når det gælder bortskaffelse af affaldet er reglerne mere entydige, jf. nedenstående skema. Type foranstaltninger Skærpede regler Mere lempelige regler Arbejdsmiljø Omgivelser Bortskaffelse af affald (affaldet mærkes med affaldskode EAK ) Åndedrætsværn med friskluft eller Afspærring af arbejdsområde med etablering Over 50 ppm = farligt affald, værn med kombinationsfilter A2P3 af undertryk og afsugning gennem støv- og ppm= kontrolleret affaldsdeponi* (støv og gas). gasfilter ppm=deponi for mineralsk affald* Heldragt type 4/5. Ved vådt arbejde Værktøj med udsug gennem filter. 0,1-1 ppm=deponi for mineralsk affald* eller meget høje koncentrationer i Støvsugning gennem velegnet hepa filter. evt. indeluft heldragt type 3. kulfilter. *. Hvor affaldet kan forbrændes skal dette Handsker, der beskytter mod PCB. Arbejde på underlag hvor materialer kan på godkendte affaldsforbrændingsanlæg. Der skal etableres særlige opsamles f.eks. plastic. *. Ikke forbrændingsegnet kan eventuelt velfærdsforanstaltninger såsom Effektiv rengøring. genanvendes i anlægsprojekter som har fået omklædningsfaciliteter, bad mm. (dog Advarsel om arbejdet. 19 tilladelse efter Lov om Miljøbeskyttelse. ikke ved særlig små opgaver som skift af et enkelt vindue og lignende. Åndedrætsværn type P2, Engangsdragt Handsker der beskytter mod PCB, Alm. velfærdsforanstaltninger Der henvises især til 1), 2), 3), 4) og 5). Om nødvendigt afspærres området, Om nødvendigt underrlag til opsamling af affald f.eks. plastic, Ved anvendelse af mekanisk værktøj sug med støvopsamling, Som ovenfor

34 Bly: Det understreges, at Arbejdstilsynets regler relaterer sig til indhold af stoffer i luft, hvor den fastsatte grænseværdi er ng/m 3 svarende til 50 µg/m3 = 0,05 mg/m 3. Denne koncentration under nedrivnings- eller afrensningsfasen kan ikke bestemmes forud, men kan kun fastslås under selve arbejdet. Asbestforeningen anvender i deres vejledning, at arbejdet med blysanering tager udgangspunkt i arbejdets karakter som henholdsvis støvende arbejde, varme arbejder og ikke støvende arbejder. Ved fastlæggelse af beskyttelsesforanstaltninger anbefaler foreningen, at der ved indhold af bly over grænseværdien for farligt affald iagttages skærpede regler. Vær tillige opmærksom på AT s regler for kontrol med bly i blodet hos medarbejdere. Branchesikkerhedsrådet har ikke specielle anvisninger, men har mere generelle anvisninger i håndbogen Arbejdsmiljø i Bygge og Anlægsbranchen, 11). Når det gælder bortskaffelse af affaldet er reglerne mere entydige, jf. nedenstående skema. Type foranstaltninger Varmt arbejde Støvende arbejde Arbejdsmiljø Omgivelser Bortskaffelse af affald Åndedrætsværn skal være friskluftsforsynede. Heldragt af type 4/5. Egnede handsker. Åndedrætsværn P3 (støv), evt. friskluftsforsynede typer. Heldragt type 5/6. Handsker. Særlige velfærdsforanstaltninger. Ikke Handsker, støvende Alm. velfærdsforanstaltninger Der henvises især til 6) og 7). Eventuelt indkapsle område med udsugning gennem filtre. Evt. udlægge plast til opsamling af støv mm. Evt rengøring efterfølgende af arbejdsområde. Evt. advarsel om arbejdet og afspærring af arbejdsområde. Afspærring af arbejdsområde, hvis ikke rummet i sig selv er afskærmende nok. Etablering af undertryk og udsugning gennem hepafiltre ved lidt større arbejder. På ikke befæstet område udlægges underlag, hvor materialer kan opsamles f.eks. plastic. Effektiv rengøring af arbejdsplads. Advarsel om arbejdet og evt. afspærring. Om nødvendigt underlag til opsamling af affald f.eks. plastic. - Over 2500 ppm = farligt affald ppm = deponi eller forbrænding. Evt. genanvendelse efter 19 ifgl. Lov om Miljøbeskyttelse, - Blymalet metal genanvendelse (EAK ) - Metallisk = genanvendeligt Som ovenfor. Som ovenfor.

35 Asbest Det skal bemærkes, at Arbejdstilsynets regler relaterer sig til indhold af stoffer i luft, hvor den fastsatte grænseværdi er 0,1 fiber cm 3 svarende til fibre pr. m 3. Denne koncentration kan under nedrivnings,- eller afrensningsfasen ikke bestemmes forud, men kan kun fastslås under selve arbejdet. Såvel BAR som Asbestforeningen fremhæver forskellen mellem meget støvende og mindre støvende processer samt udendørs arbejde, som bestemmende for de påkrævede værnemidler. Også når det gælder spredning til omgivelserne skelnes mellem støvende og mindre støvende arbejde såvel indendøre som udendørs. Når det gælder bortskaffelse af affaldet er reglerne mere entydige, jf. nedenstående skema. Type foranstaltninger Meget støvende inde Mindre støvende inde Meget støvende ude Mindre støvende ude Mindre og ikke støvende opgaver Arbejdsmiljø Omgivelser Bortskaffelse af affald (affaldet mærkes med affaldskode EAK ) Friskluftforsynet åndedrætsværn med filter klasse 2. Tætsluttende heldragt. Luftforsynet helmaske med filter min. type 2 til rådighed. Tætsluttende heldragt til rådighed. Som meget støvende indvendigt, hvis arbejdsområde er indkapslet. Filter P2. P3 masker til rådighed. Engangsdragter til rådighed. Evt. P3 maske, Evt. engangsdragt Der henvises især til 8), 9), 10) og 11) Indkapsling af arbejdsområde / forsegling af rum. Undertryk og udsugning - Hepa filtre. Afspærring og advarsel om asbestarbejde. Rengøring ved støgsugning (Hepa). Evt. indkapsling af arbejdsområde med afsugning. Evt. advarsel om asbestarbejde. Rengøring med støvsugning (Hepa). Evt. indkapsling af arbejdsområde. Evt. underlag til opsamling af asbest. Advarsel om asbestarbejde. Rengøring efter givne muligheder. Evt. underlag til opsamling af asbest. Evt. advarsel om asbestarbejde. Evt. rengøring. Evt. underlag, indkapsling, advarsel og rengøring. - Støvende affald, herunder knuste plader, emballeres og bortskaffes som farligt affald med EAK Ikke støvende, herunder hele eternitplader, hvor asbest er fast bundet med EAK Som ovenfor Som ovenfor Som ovenfor Som ovenfor Entreprenøren skal være opmærksom på, at arbejde med asbest inde i bygninger og andet arbejde med asbest, som ikke er kortvarig og med lav udsættelse for asbest, skal anmeldes forud til AT. Krav om forudanmeldelse gælder dog ikke hvis arbejde kun medfører risiko for kortvarige og lave udsættelser for asbest og hvis udsættelsen for asbest er ringe. Det er entreprenøren som forud for arbejdets gennemførelse vurderer om der er behov for anmeldelse. Samme skelnen som omkring forudanmeldelse gælder for det instruktions og/eller det uddannelsesniveau, som en medarbejder skal have gennemgået.

36 Liste over mest relevante publikationer med krav og anvisninger: PCB: 1) Asbestforeningen: PCB Vejledning, 2010, 2) BAR: Håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer, 3) Miljøstyrelsen: Vejledende udtalelse om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald, 21. januar 2011, 4) AT: Intern instruks 3/2011 om PCB i bygninger. 5) SBi: SBi anvisning 242. Renovering af bygninger med PCB, Bly: 6) Asbestforeningen: Bly Vejledning, 2012, 7) AT: Vejledning C.0.8 om Metallisk bly og Blyforbindelser, Asbest: 8) AT vejledning C.2.2, juli ) Asbestforeningen: Asbest Vejledning, ) BAR: Når du støder på Asbest, Regler og Baggrund, 11) BAR: Når du støder på Asbest, Sådan gør Du. Arbejde generelt: 12) BAR, AT Endvidere gælder generelle krav fra AT vedrørende APV, krav til velfærdsforanstaltninger og anvisninger omkring støvende arbejde. Københavns Kommune har udarbejdet flere vejledninger, der omhandler miljøfremmede stoffer. Disse kan anvendes konkret ved arbejder i kommunen og kan i øvrigt benyttes som inspiration for et givent arbejde i andre kommuner.

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Dybedalen 5-13, 8210 Aarhus V Rekvirent: Regnbuen Arkitekter m.a.a. Dato: 18. december 2014 DMR-sagsnr.: 2014-1004 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Smedetoften 16, 8660 Skanderborg Rekvirent: Vejdirektoratet Dato: 25. februar 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0049 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Randersvej 135, 8670 Låsby Rekvirent: Vejdirektoratet Dato: 24. februar 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0048 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Nydamsparken, 8200 Aarhus N Rekvirent: d.a.i. Arkitekter og Ingeniører Dato: 15. juli 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0314 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel,

Læs mere

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING Undersøgelsesrapport Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Strandbo II - Østbanegade 33-47, Classensgade 70-72 og Strandboulevarden 20, 2100

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft TRØRØD SKOLE Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion På Trørødskolen er der ved en tidligere

Læs mere

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft...

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft... 11-08-2016 Sag: S16-0381-2 Udarbejdet af: Jørgen Vendelbo NOTAT SAG : Rønde Efterskole EMNE : Prøvetagning af PCB i indeklima REKVIRENT : Gorm Skovsgaard, Forstander INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

3 Orientering om forløb ved nedrivning af drivhuse ved Oustruplund

3 Orientering om forløb ved nedrivning af drivhuse ved Oustruplund 3 Orientering om forløb ved nedrivning af drivhuse ved Oustruplund 3.1 - Bilag: Redegørelse fra direktør Leif Sønderup ang. nedrivning af drivhuse på Oustruplund 2015 DokumentID: 4564757 Nedrivning af

Læs mere

NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN

NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN NOTAT 10 DATO 27-02-2017 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN

Læs mere

PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP Udarbejdet for: Tårnby Kommune

Læs mere

Efter gennemførelse af termisk stripning er der udført kontrolmålinger.

Efter gennemførelse af termisk stripning er der udført kontrolmålinger. NOTAT 6 DATO 02-09-2016 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB MÅLING EFTER SANERING OG OMBYGNING Baggrund

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Notat Dato December 2011 NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Revision 1 Dato

Læs mere

Tingagerskolen, Østre Ringvej 2, 5750 Ringe Indledende undersøgelse for PCB

Tingagerskolen, Østre Ringvej 2, 5750 Ringe Indledende undersøgelse for PCB Faaborg-Midtfyn Kommune Tingagerskolen, Østre Ringvej 2, 5750 Ringe Indledende undersøgelse for PCB Maj 2014 Udgivelsesdato : 15. maj 2014 Projekt : 87.9555.03 Udarbejdet : Susanne Soelberg Carlsen Kontrolleret

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Tidligere Rissa Bilopphuggeri, Trondheim Rekvirent: Miljødirektoratet Dato: 9. januar 2015 DMR-saksnr.: 14-0029 Dansk Miljørådgivning A/S Smedgata 32, 0651 Oslo

Læs mere

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Distribution: Rudersdal Kommune Att. Morten Seltoft Sammenfatning

Læs mere

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer Notat SAG: St. Magleby Skole SAG NR.: 12161 VEDR.: Bygningsscreening Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer DATO: 2013-03-13

Læs mere

SJÆLSØSKOLEN RAVNSNÆSVEJ 120 3460 BIRKERØD

SJÆLSØSKOLEN RAVNSNÆSVEJ 120 3460 BIRKERØD SJÆLSØSKOLEN RAVNSNÆSVEJ 120 3460 BIRKERØD Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune Att. Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion Golder Associates

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Ejerforeningen Gammel Køge Landevej Hvidovre

Ejerforeningen Gammel Køge Landevej Hvidovre Bygningsundersøgelse Ejerforeningen Gammel Køge Landevej 233-235 2650 Hvidovre UNDERSØGELSE FOR PCB OG KLORPARAFFINER Rekvirent E/F Gammel Køge Landevej 233-235 Att.: Casper Hansen Rådgiver Orbicon A/S

Læs mere

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer Notat BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- arbejdsmiljøfarlige stoffer 06. aug. 2013 Projekt nr. 214301 Dokument nr. 128111832 Version 2 Udarbejdet

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5. Rekvirent: Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Mandrup Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.2015 Mandrup Tlf.: 86 60 15 88 Randersvej 12 www.jensmandrup.dk

Læs mere

Bygningsundersøgelse

Bygningsundersøgelse Bygningsundersøgelse RAPPORT VEDRØRENDE MILJØUNDERSØGELSE AF BYGNINGER De Lichtenbergs Vej 31-83, 8500 Grenaa Rekvirent: Arkikon Dato: 08-09-2016 DMR-sagsnr.: 2016-0937 Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24

Læs mere

Screenings rapport Asbest Bly PCB

Screenings rapport Asbest Bly PCB Screenings rapport Asbest Bly PCB Af Rådhuset beliggende Toften 2 6818 Årre Rapport udfærdiget d. 5/07 2016 Sagsnr. 16052 Rådhuset Toften 2 Årre side 1 Indledning: EM Screening & Sanering Aps har foretaget

Læs mere

NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM

NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune att. Christian Brejner og Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion Golder

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

VESTERVANGSKOLEN STADIONVEJ GLOSTRUP

VESTERVANGSKOLEN STADIONVEJ GLOSTRUP VESTERVANGSKOLEN STADIONVEJ 81 2600 GLOSTRUP Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Glostrup Kommune RAPPORT Projekt nr. 14501120050 Distribution: Glostrup Kommune att. Peter Kongsbak Sammenfatning

Læs mere

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT Lokalitet: Annekset Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Rapporten er udarbejdet af: Sujegan Chandran (SCH, DGE Miljø & Ingeniørfirma)

Læs mere

PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT

PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu lab@dma.nu PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT Rekvirent Sagsnavn/ref. Vor Journal nr. D00203-001 Lab. Journal nr. R02137 IDEAS Aps Att. Ove

Læs mere

Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest

Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest i ejendommen Vestergade 22, 8444 Balle Matr. nr. 2q, Balle By, Rosmus Besigtigelse af ejendommen er foretaget torsdag d. 25. august 2016 for Syddjurs

Læs mere

Velbeliggende udviklingsejendomme på Søborg Hovedgade til salg

Velbeliggende udviklingsejendomme på Søborg Hovedgade til salg gladsaxe.dk Velbeliggende udviklingsejendomme på Søborg Hovedgade til salg Gladsaxe Kommune udbyder ejendommene Søborg Hovedgade 79 og Wergelands Allé 3 i Søborg til salg i offentligt udbud. Ejendommene

Læs mere

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København.

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København. Bygningsscreening Boligforeningen AAB Afdeling 33 2400 København NV Sag Dato: 1.12.2016 Sag nr.: Rev: B26963 0 Sagsbehandler: Jonas Bergenholz Kvalitetssikring: Janus Poulsen 1. Baggrund I forbindelse

Læs mere

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 28. november 2016 Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Indledning

Læs mere

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Screeningsrapport juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012 Adresse: Matr. nr.: Lyneborggade 21-33, 2300 København S (tidligere benævnt Holmbladsgade 70, udstykningsområde 3) 633 Sundbyøster, København DGE-sag: Udarbejdet af: S-0704174/6 Rasmus Nellemann Nielsen,

Læs mere

PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL

PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL 4 Effekt af udførte pilotforsøg Sendt til: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte RAPPORT Projekt nr. 12501120012 Distribution: Rudersdal Kommune

Læs mere

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer.

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer. NOTAT Projekt Kunde Horsens Sociale boligselskab Notat nr. 1 Dato 02-04-2013 Til Bygherre Fra Karina Bai Larsen Kopi til - Blyundersøgelse, Afd. 4 - I forbindelse med en forestående renovering af lejlighederne

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: A4 Arkitekter og Ingeniører A/S Gladsaxevej 104 2860 Søborg Att: Peter Tordgaard Sagsnavn/ ref: Bellmansgade 7-37

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

27-02-2015, revision 0 PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL 5. Kontrolmåling efter fugesanering

27-02-2015, revision 0 PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL 5. Kontrolmåling efter fugesanering PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL 5 Kontrolmåling efter fugesanering Sendt til: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte RAPPORT Projekt nr. 12501120012 Distribution: Rudersdal

Læs mere

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD Udarbejdet for: Boligkontoret

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede

Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede Bygningsundersøgelse Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede UNDERSØGELSE FOR MILJØSKADELIGE STOFFER Rekvirent Center for Ejendomme Kommunale Bygninger Tingvej 7 4690 Haslev Att.: Morten Kristoffersen

Læs mere

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Håndteringsplan Juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972 Om-/tilbygning:

Læs mere

PCB- LUFTPRØVER DEL 3 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte.

PCB- LUFTPRØVER DEL 3 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte. Maglebjergvej 6 DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com PCB- LUFTPRØVER DEL 3 SKOVLYSKOLEN Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Varbergparken, afd. 27 6100 Haderslev. Sagsnr. B-10003 April 2013. A Shield Group company

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Varbergparken, afd. 27 6100 Haderslev. Sagsnr. B-10003 April 2013. A Shield Group company A Shield Group company Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45

Læs mere

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger Miljøfarlige stoffer i bygninger MINI-GUIDE Asbest, PCB, klorerede paraffiner (KP), bly og andre tungmetaller er miljøfarlige stoffer som gennem tiderne er blandet i andre materialer (f.eks malinger og

Læs mere

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Holstebro Kommune Birkelundskolen Undersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer April 2016 BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Indledende bygningsundersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer

Læs mere

ANALYSERAPPORT. Metode: PCB, KP og Bly: Se bilag, Asbest: NIOSH 9002

ANALYSERAPPORT. Metode: PCB, KP og Bly: Se bilag, Asbest: NIOSH 9002 Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: Sagsnavn/ ref: Vor Journal nr.: Antal prøver udtaget: Dato for udtagning: Analyse: White arkitekter A/S Vestre kaj

Læs mere

INDLEDENDE BYGNINGSGENNEMGANG

INDLEDENDE BYGNINGSGENNEMGANG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON INDLEDENDE BYGNINGSGENNEMGANG FREDERIKSSUNDSMOTORVEJEN JORD-, BELÆGNINGSARBEJDER OG BROER ETAPE 1220 12 KØBENHAVN FREDERIKSSUND >>> MOTORRING 4 TVÆRVEJ N GMDK Data

Læs mere

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S S K A N D E R B O R G K O M M U N E Skanderborg Søbad Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering 2015-06-29 ALECTIA A/S CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com

Læs mere

Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller

Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller Notat Den 22. november 2010 Undersøgelse af vandhuller Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller er påvirket

Læs mere

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE RAPPORT PROJEKTNUMMER 30.6665.36 LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING FORURENINGSUNDERSØGELSE 2016-10-28 Kolding Kommune, By og Udviklingsforvaltningen, Klima og Bæredygtighed Dorte Uth Brodersen Mette Mygind

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation n Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation Adresse: Matr. nr.: Østerallé 19, 8400 Ebeltoft 19k, Ebeltoft Morkjorder DGE-sag: 15-0522 Udarbejdet af: Vilhelm Holste Dato: 08.02.2016

Læs mere

Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest

Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest i ejendommen: Ribe Landevej 407, 7100 Vejle Matr. nr. 43, Nr. Vilstrup By, Skibet Besigtigelse af ejendommen er foretaget

Læs mere

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde:

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde: SCREENING, KORTLÆGNING OG ANMELDELSE AF PCB, FARLIGT AFFALD, SAMT ALM. BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD 1. Oplysninger om ejendom, bygherre og entreprenør 1A. Byggeriets/anlægsarbejdets adresse: Adresse: Postnr:

Læs mere

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling NOTAT Projekt Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 02 Dato 06-12-2013 Til Fra Kopi til Kasper Michaelsen Lisbeth Odsbjerg Peter Kjær

Læs mere

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest i ældre huse Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest nu og fremover Fik vi ikke løst problemet i 80 erne? S-tog, skibe ja men størst problemer i bygninger Status regler nu Registrering mm Arbejdsgiverpligt

Læs mere

SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER

SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER Nedrivning af Budolfihus, Algade 41, Aalborg. Oktober 2015 SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER NIRAS A/S CVR-nr. 37295728 T: +45 9630 6400 D: 96306447 Vestre Havnepromenade

Læs mere

- Bilag 1: Analyserapport nr. 1334106 og analyserapport nr. 1334107 fra Højvang Laboratorier A/S.

- Bilag 1: Analyserapport nr. 1334106 og analyserapport nr. 1334107 fra Højvang Laboratorier A/S. Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby UNDERSØGELSE AF PCB I INDEKLIMA OG MATERIALEPRØVER ØSTERVANGSKLUBBEN ASTERSVEJ 15 4000 ROSKILDE Udarbejdet for: Roskilde Kommune Rådhusebuen 1 4000 Roskilde Udarbejdet

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Håndtering af PCBholdige. Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi. 10. Oktober 2014

Håndtering af PCBholdige. Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi. 10. Oktober 2014 Håndtering af PCBholdige termoruder 1 Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi Majbrith Langeland, Teknisk chef Contamination Management 10. Oktober 2014 PCB Anvendelse i byggeriet i Danmark

Læs mere

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ.

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. 11. september 2014 Notat: Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. På baggrund af dialog med Miljøstyrelsen og specialadvokat Jacob Brandt fra Bech Bruun kan vi nu

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 7. maj 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 7. maj 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 7. maj 2015 Rasmus Krag, Projektleder Mail: RKR@Grontmij.dk, Tlf: 4348 4427 Indledning

Læs mere

BILAG 1 Analyserapporter

BILAG 1 Analyserapporter Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 er Rapporterne er listet op i fælgende rækkefølge: Sønderborg rensningsanlæg Hummelvig rensningsanlæg Broager rensningsanlæg Huk rensningsanlæg Afhentning og

Læs mere

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater Steffen B. Rasmussen

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Klaus Larsen fra ventilationsfirmaet Alvent har oplyst, at ventilationen har kørt uforstyrret i måleperioden, ifølge hans log på anlægget.

Klaus Larsen fra ventilationsfirmaet Alvent har oplyst, at ventilationen har kørt uforstyrret i måleperioden, ifølge hans log på anlægget. NOTAT 5 DATO 01-06-2016 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB MÅLING EFTER SANERING OG OMBYGNING Baggrund

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 16. april 2015 Rune Østergaard Haven, Markedschef Mail: RUH@Grontmij.dk, Tlf: 2723

Læs mere

Vejdirektoratet. Etape 6714/6717 Holstebro - Herning Undersøgelse af Kalsgårdvej 13, 7500 Holstebro. 8. september 2015

Vejdirektoratet. Etape 6714/6717 Holstebro - Herning Undersøgelse af Kalsgårdvej 13, 7500 Holstebro. 8. september 2015 Vejdirektoratet Etape 6714/6717 Holstebro - Herning Undersøgelse af Kalsgårdvej 13, 7500 Holstebro 8. september 2015 Vejdirektoratet Etape 6714/6717 Holstebro - Herning Undersøgelse af Kalsgårdvej 13,

Læs mere

PCB Hvordan undersøges og afværges

PCB Hvordan undersøges og afværges PCB Hvordan undersøges og afværges Temadag Vintermøde 7. marts 2011 1 PCB Generelt PCB = Polychlorerede Biphenyler 209 forskellige stoffer (congenere) Forskelle i kemiske og fysiske egenskaber Flere chloratomer

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Skanderborg Kommune Vej og Trafik Knudsvej 34 8680 Ry Email: herdis.jensen@skanderborg.dk 20161012 Sag nr. 15514 Miljøteknisk

Læs mere

Screeningsrapport. Dato: 04/ Rev. dato: Sag: Init.: FL. Rosengården 1-5 Gartnervang Roskilde Att.

Screeningsrapport. Dato: 04/ Rev. dato: Sag: Init.: FL. Rosengården 1-5 Gartnervang Roskilde Att. Rosengården 1-5 Gartnervang 10 4000 Roskilde Att.: Jan Hansen Dato: 04/03-2016 Rev. dato: Sag: 157421 Init.: FL Screeningsrapport Screening for PCB, bly og asbest i bygningsmaterialer Adresse: Rosengården

Læs mere

Screeningsrapport Januar 2016

Screeningsrapport Januar 2016 Screeningsrapport Januar 2016 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sysseltinget, Banegårdspladsen 2, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 306 Hjørring Bygrunde Opførelsesår: 1963 Om-/tilbygning:1996

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Enhed DL. Metode

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Enhed DL. Metode Rambøll A/S Analyseperiode: - 18.02.2015 1 26984601 Tørstof 41 % 0.2 DS 204 mod. 10 Rumvægt BD 339 kg/m³ * DMU Tekn. rap. 840, 2011 Phosphor, total 1300 mg/kg ts. 100 SM 3120 ICP/OES 30 Fosfor, BD 170

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

T i l s t e d e v æ r e l s e a f P C B k a n i k k e s e s

T i l s t e d e v æ r e l s e a f P C B k a n i k k e s e s Kortlægning af PCB i byggematerialer ift. affaldshåndtering Helle Vibeke Anders en Statens Byggefors k ningsinstitut Aalborg Univers itet T i l s t e d e v æ r e l s e a f P C B k a n i k k e s e s e l

Læs mere

Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25

Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25 Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25 oto indsættes her F Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og andre støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Skolevejen 2a, 8362 Hørning

Vedr. bygningsnedrivning og andre støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Skolevejen 2a, 8362 Hørning Kingo Karlsen A/S Att. Dorthe Berg Særkjær Sendt til: d.berg@kingo.biz, Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 9. juli

Læs mere

Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2015

Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2015 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 02-12-2015 Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2015

Læs mere

Dansk Miljørådgivning A/S

Dansk Miljørådgivning A/S MILJØVAGTNOTAT Uheldets art: Brand i bygning på virksomheden Expladan Adresse: Industrivej 22, 4652 Hårlev Skadesnummer/reference: Almindelig Brand Dato: 6. januar, 2017 DMR sagsnr.: 2017-0013 Baggrundsinformationer:

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes! Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ KASTRUP. Udarbejdet for:

REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ 2 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Nedrivning, Kokkedal Danmark. j-jensen.com

Nedrivning, Kokkedal Danmark. j-jensen.com j-jensen.com PCB Nedrivning, Kokkedal Danmark j-jensen.com EDA Konference, Rom 29.5.2008 Nedrivningen i billeder Processen Delvis nedrivning af 2 boligblokke Rydning og Stripning PCB i Dilatationsfuger?

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Poul Paghs Gade Skole, Plus Bolig. Maj 2014 SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER

Poul Paghs Gade Skole, Plus Bolig. Maj 2014 SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER Poul Paghs Gade Skole, Plus Bolig Maj 2014 SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER PROJEKT Poul Paghs Gade Skole, Plus Bolig Projekt nr. 214298 Dokument nr. 1211289596 Version

Læs mere

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer Kortlægning af problematiske stoffer Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 27. august 2013 Dagens tema Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan

Læs mere

PCB- LUFTPRØVER DEL 2 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte.

PCB- LUFTPRØVER DEL 2 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte. Maglebjergvej 6 DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk PCB- LUFTPRØVER DEL 2 SKOVLYSKOLEN Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal

Læs mere

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen & Peter Vogelius, Marie Frederiksen, Barbara Kolarik, Nadja Lyng, Lars Gunnarsen, Lise Lotte Beck Raunkær Anvisning 1 Undersøgelse

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere