Kulturministeriet. København, den 5. juni 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturministeriet. København, den 5. juni 2009"

Transkript

1 Kulturministeriet. København, den 5. juni 2009 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål som angivet nedenfor under pkt. b. Der søges om tilslutning til at anvende i alt ,44 kr. til følgende formål: 1) tilskud til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål; 2) tilskud til regeringens handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark, jf. finanslovsaftale ( ); 3) administration. Bevillingen er optaget på Finansloven under Tipsfonde, jf Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål. b. Fordelingen af tilskud til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål sker i medfør af 6 H, stk. 1., nr. 2, i lov om visse spil, lotterier og væddemål (tipsloven), jf. LBK. Nr. 273 af 17. april Beløbet til fordeling svarer til 23,88 pct. af Kulturministeriets samlede udlodning på 3,74 pct. af overskuddet for regnskabsåret 2008 i Danske Spil A/S efter fratrækning af administrationsbidrag. Hertil kommer tilbageførte tilskud samt overførte beløb. Administrationsudgifterne er delt ligeligt imellem de to almennyttige puljer. Det samlede beløb til fordeling mv. kan opgøres således jf. tabel 1: Tabel 1 Andel af overskud Tilbageførte tilskud i 2008 Overført fra 2008 I alt ,52 kr. Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således jf. tabel 2: Tabel 2 Fordelte tilskud, aktstykket Administration Videreførelse til brug i 2010 Videreførelse til brug i 2011 Øremærket til idræt (FL ) I alt ,96 kr ,96 kr ,44 kr ,00 kr ,00 kr ,44 kr ,00 kr ,00 kr ,44 kr.

2 2. Ifølge finanslovsaftale for perioden overføres i alt 20 mio. kr. fra denne pulje til regeringens handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark, I hvert af årene 2010 og 2011 overføres således 7,0 mio. kr. til handlingsplanen. Videreførelsen i ovenstående tabel sker for at kompensere for dette på puljen tilskud til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål i de to kommende år. Oversigt over modtagne ansøgninger jf. tabel 3: Tabel 3 Ansøgninger 1. Indstillet til delvis imødekommelse Ansøgninger der vedrører tilskud til enkeltpersoner, formål under øvrige tipspuljer eller som i øvrigt ikke opfylder de formelle betingelser 59 I alt modtaget 210 Kulturministeriet har i alt modtaget 210 ansøgninger om tilskud, hvoraf 151 opfylder kriterierne. Alle ansøgninger, der opfylder kriterierne, er delvist imødekommet. 59 ansøgninger opfylder ikke kriterierne eller er blevet trukket tilbage. De 151 imødekomne ansøgninger er indstillet til at modtage en procentuel andel af deres godkendte, ansøgte formål. En bagatelgrænse har løftet en enkelt indstilling fra 469 kr. til det fuldt ansøgte beløb på kr. En oversigt over indstillede ansøgere følger nedenfor, jf. tabel 4. Herudover vedlægges som bilag 1 en oversigt, der viser, hvilke beløb de indstillede tilskudsmodtagere har modtaget fra denne tipspulje i årene sammen med det i 2009 indstillede beløb. I bilag 2 findes en oversigt over de ansøgere, der ikke er indstillet. Det samlede beløb til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål foreslås fordelt på følgende måde jf. tabel 4:

3 3. Tabel 4 foreninger der er indstillet til tilskud Foreningens navn og formål Ansøgt om tilskud til Indstillet beløb i kr. 100 % til Børnene Formål: At hjælpe flest mulige børn på den bedst tænkelige måde i længst mulig tid. Dette skal ske gennem facilitering og udførelse af kvalitetsprojekter i hele verden. Etablering af bygninger i Kibarani ADRA Danmark Formål: At lindre akut nød samt at arbejde for en langsigtet og bæredygtig udvikling blandt fattige og underprivilegerede befolkningsgrupper og styrke deres muligheder for at skabe et værdigt liv. Trykning, it-udstyr og projektor Afrika Kontakt Formål: At støtte folkelige bevægelser og deres organisering samt forbedre deres vilkår for politisk indflydelse. At sikre de universelle menneskerettigheder med vægt på de sociale og økonomiske rettigheder. Trykning, kontorudstyr, projekt i Swaziland Aibidji Formål: Socialt arbejde i Armenien, Bulgarien og Georgien Hjælp til pigehjem, blindeskole og børneinstitution i Armenien Aktive Kvinder i Danmark Formål: Almennyttig organisation, alsidig oplysning for hjem og samfund Trykning af informationsmateriale og medlemsblad, udstillingsudstyr, kontorinventar og telefonanlæg Aktive Modstandsfolk Formål: Samling af tidligere modstandsfolk Ture, it-udstyr og trykning Anima Formål: Foreningen for alle dyrs rettigheder. Fremme dyreetik og informere om dyrs forhold i Danmark mv. Trykning af nyhedsbreve og Informationsmateriale, kontormøbler, telefoni-udstyr og IT-udstyr ApiAid Formål: At udføre nødhjælps- og udviklingsarbejde internationalt Indretning af huse Arratas Venner Formål: Aktiviteter for børn og voksne i Ukraine ASF- Dansk Folkehjælp, Holeby Formål: At udbrede kendskabet til førstehjælp mm. Atlantsammenslutningen Formål: At viderebringe baggrund, viden og forståelse for den sikkerhedspolitiske udvikling inden for det atlantiske samarbejde (NATO) og tilsvarende internationale organisationer, fx EU, OSCE og FN således, at fred, frihed og menneskerettigheder er demokratiets fundament. Axis Formål: At udvikle, styrke, støtte og styre initiativer, der fremmer en mere global fordeling af ressourcer, uddannelse og muligheder. Feriebørn til Danmark, transport af tøj til Ukraine og nyt center i Ukraine Feriebørn, inventar og materialer, trykning, it-udstyr, database, software, hjemmeside og udstillingsudstyr It-udstyr, software, server og kopimaskine Pr-kampagne, whiteboard og undervisningsmaterialer Bernadottegårdens Venner Tur til mindelunden 2.000

4 4. Formål: At fremme beboernes (tidl. modstandsfolk og KZ-fanger) sociale kontakter BF-barakkens Venner Formål: Almennyttig, udbrede kendskabet til BF, så flest mulige kan hjælpe andre med førstehjælp og brandslukning It-udstyr BOS Danmark Formål: At støtte miljøprojekter og naturbevarende arbejde i Indonesien. Tryksager, it-udstyr og udstillingsudstyr Botosan Children Services Formål: Hjælp og støtte til de glemte børn i Rumænien Indretning og udstyr til drivhuse samt renovering af huse og tilretning af udearealer Børn i Rumænien Formål: At udøve humanitær bistand til børn og voksne primært i Rumænien. Børn Sulter Formål: At yde akut hjælp til børn, der er i overhængende fare for at dø af sult. At yde langsigtet hjælp til forældreløse og udstødte børn i primært Afrika, Asien og Sydamerika, hvor situationen er alvorligst. CARE Danmark. Formål: Fremme økonomisk udvikling i og fremskaffe støtte til u-lande. Indsamling af donerede ting, transport af disse (nødhjælp) samt it-udstyr og kontormaskiner Inventar og førstehjælp til børnehjem, trykning, kontorinventar og projektor IT-udstyr og etablering af nyt CMS system Caritas Danmark Formål: Hjælpeorganisation tilknyttet Den katolske Kirke IT-software (økonomisystem) Casa Romana Formål: Fremme af forbindelser Danmark-Rumænien. Transport, feriebørn, strips til diabetes-pige Cykler til Senegal Formål: At samarbejde med den afrikanske landbrugsorg. Colufifa. At bane vej for bæredygtig fremtid i verden samt gensidig kulturudveksling. Myggenet Dan Rescue Formål: At yde frivillig assistance til SOK og Falck. Danish International Humanitarian Aid (DIHA) Formål: At støtte døgninstitutioner, hospitaler og erhvervsliv ud fra princippet hjælp til selvhjælp i 3.verdens lande. Danmarks Naturfredningsforening Formål: At Danmark bliver et bæredygtigt samfund med et smukt og varieret landskab, en rig og mangfoldig nature og et rent og sundt miljø. Hjertestartere, akutmedicinsk udstyr og undervisningsmateriale Trykning og kontorindretning Webunivers og brochuremateriale, trykning af tillæg til Natur og Miljø, computere, køkkenfaciliteter, m.v Dansk Angolansk Venskab Formål: Fremme kontakt og forståelse mellem Danmarks og Angolas befolkninger Medicinsk udstyr

5 5. Dansk Balkan Mission Formål: Humanitær indsats til fordel for den lidende befolkning på Balkan Dansk Blindesamfund Formål: At varetage blinde og svagtsynedes interesser for her igennem at sikre ligestilling med andre borgere i samfundet og mulighed for selvbestemmelse over eget liv og tilværelse. Dansk Børnefond Formål: Yde bistand til børn og unge i u- lande bl.a. igennem fadderskab Dansk Handicap Forbund Formål: At samle mennesker med fysiske handicap og andre interesserede i en landsdækkende organisation og derigennem arbejde for de interesser Projekter med medicin, vandforsyning og bespisning Beskæftigelse af arbejdsløse blinde i Rwanda samt to projekter for synshandicappede i Ghana Projekter i Sierra Leone (computere), Bangladesh (computere og brøndboring), Ghana (renovering af skoler og toiletter), Gambia (sovesale, skoleinventar og brøndboring, Uganda (renovering af skoler, solfanger, vandtank), Bolivia (renovering af dagcentre) mennesker med fysiske handicap har. Kørestole til Uganda Dansk Indisk Børnehjælp Formål: At hjælpe børn og kvinder i Indien. IT-udstyr og software Kamera m. udstyr Dansk Kvindesamfund Formål: At arbejde for fuld ligestilling for kvinder og mænd Trykning og hjemmeside Dansk Ornitologisk Forening Formål: Forening for fuglebeskyttelse og fugleinteresserede. IT-udstyr og server Dansk Rumænsk Venskabs- og Oplysningsforening Formål: At bistå med opbygning af folkeoplysning i Rumænien Tøj, hårde hvidevarer, skolerekvisitter, isolering, tv og pc er Dansk Russisk Forening Formål: Kulturel og folkeoplysende virksomhed mellem DK og Rusland. IT-udstyr og printstation Dansk Russisk Humanitærhjælp Formål: Deltage i Internationalt arbejde for børn og voksne primært i Rusland. Feriebørn til Danmark Dansk Røde Kors Formål: Forhindre og lindre menneskelig lidelse, hvor end den findes, beskytte liv mv. Materiel til samariterarbejde og undervisningsudstyr Dansk Tanzaniansk Forening (DANTAN) Formål: Fremme kontakt, forståelse og samarbejde mellem de to lande Solpanelanlæg, undervisningsudstyr, sammenbygning af biogasanlæg, hydrauliske ventiler til biogasanlæg, indsamling og udstilling af småhåndværk, udstyr til IT og transport Dansk Vegetarforening Formål: At fremme udbredelsen af vegetarisk levevis via øget interesse for frugt og grønt samt oplysning om ernæringens betydning for helbredet mv. Temanummer af bladet Vegetaren 4.693

6 6. Danske Soldaterforeningers Landsråd Formål: At varetage og formidle samarbejde mellem danske soldaterforeninger DanWatch Formål: At sætte fokus på danske virksomheders handel med og brug af arbejdskraft og naturressourcer I udlandet. Demokratisk Forum, Rumænien Formål: Fremme demokratisk og økonomisk udvikling ved at yde humanitær hjælp mv. Den Danske Afghanistan Komite Formål: Aktiv humanitærhjælp til krigsofre og til landets genopbygning. Den Danske Hjælpefond (Landsforeningen) Formål: Yder bistand til mennesker, der pga. krig, katastrofer mv. er i nød Den Nordiske Lejrskoles Venner Formål: Støtte for den nordiske lejrskole i Hillerød og dens virksomhed. Informationsmateriale, trykning og itudstyr Oplysningskampagne, kontorudstyr og informationsmateriale Sommerlejre (Rumænien og Moldova), indkøb af vaskemaskiner, pc er, skoleinventar og undervisningsmaterialer, transport til Serbien Brøndboring, køkken i kvindefængsel, pc er og it-udstyr samt mad til ernæringsprojekt Diverse anskaffelser, renoveringer og udvidelser i Indien, Sri Lanka og Bangladesh Udskiftning af toiletter og gulvbelægning i værelser, samt ventilation og udskiftning af inventar til opholdsrum, cykler til lejrskolerne og etablering af shelter ved bålplads Det europæiske hus Formål: at virke for integration for de dårligst stillede grupper i deres respektive samfund Folder Det Mosaiske Trossamfund Formål: At bevare og styrke jødisk tradition og samhørighed for alle jøder i Danmark. DIB Dansk International Bosætning Formål: Fremme en bæredygtig og integreret bosætning blandt fattige i ulande. Dienesmindes Venner Formål: At yde praktisk og økonomisk støtte til humanitært arbejde for dårligt stillede børn fortrinsvis fra Øst- og Centraleuropa Trykning af foldere og distribution af elektroniske nyhedsbreve og IT-udstyr Vandforsyning, trykning og kontorinventar Nødhjælp (forskelligt udstyr) og transport, foreningsblad, blindeklinik og høreklinik Dokumentationscenter mod Historieforfalskning Formål: At støtte og offentliggøre resultater af forskning i private og offentligt ejede dokumenter. Informationsmateriale og it-udstyr Donation Danmark Rumænien Formål: Forening bestående af læger, sygeplejersker mv. som ønsker at hjælpe aktivt i Rumænien Dyrenes Alliance Formål: At påvirke samfundet til at anerkende dyr som værende levende, følende individer, som har krav på rettigheder. Dyreværnet Foreningen til værn for værgeløse dyr Formål: At virke for dyrenes vel, både lokalt og på landsplan, samt vinde og Transport af nødhjælp, hjælpemidler til hospitaler og resocialiseringsprogrammer Trykning, it-udstyr, telefonudstyr og indkøb af kostumer Informationskampagne og opgradering af hjemmeside

7 7. udbrede forståelse for dyrebeskyttelse, modvirke al dyrplageri. Emmaus-Samfundet i Aalborg, Abbé Pierres Klunsere Formål: Humanitært hjælpearbejde. Renovering af tag Erhvervshæmmede fra Frihedskampen (Egå), Landsforeningen for Formål: Mennesker som kom til skade under besættelsestiden og derfor fik nedsat erhvervsevne Landsmøde Erhvervshæmmede fra Frihedskampen (Odense afd.), Sammenslutningen af Formål: Mennesker som kom til skade under besættelsestiden og derfor fik nedsat erhvervsevne Ture, 4.maj-fest Erhvervshæmmede fra Frihedskampen (Omegns afd., Frederikssund), Sammenslutningen af Formål: Mennesker som kom til skade under besættelsestiden og derfor fik nedsat erhvervsevne Ture, generalforsamling, årsmøde og landsmøde Erhvervshæmmede fra Frihedskampen (Sjællands afd., Roskilde) Formål: Mennesker som kom til skade under besættelsestiden og derfor fik nedsat erhvervsevne Ture Erhvervshæmmede fra Frihedskampen (Sydøstjysk afd., Fredericia) Formål: Mennesker som kom til skade under besættelsestiden og derfor fik nedsat erhvervsevne Ture Fair Trade Butik Bazaren Formål: Fremme salget af varer, som er produceret og handlet efter fair-trade kriterierne Butiksinventar og touchscreen Fair Trade Butikken Salam Formål: At arbejde for mellemfolkelige relationer og drive Fair Trade detailsalg af varer hovedsageligt fra den tredje verden. Nyt El-system og elektroniske billedrammer Fair Trade Danmark Formål: Organisationen for mange af Fair Trade forretningerne; Fremme Fair Trade handlen i Danmark. Trykning af magasin og foldere, kopimaskine, IT-udstyr og kontorinventar Farmaceuter uden Grænser DK Formål: At fremme og etablere økonomiske og geografiske muligheder for adgang til sundhed for alle, med en indsats hovedsagelig inden for det farmaceutiske område. Udvikling af hjemmeside 3.520

8 8. FIC Foreningen Fagligt Internationalt Center for Uddannelse Formål: At samle alle der har interesser i udvikling af internationalt samarbejde mellem faglige organisationer på NGO basis. Etablering af medicinudsalg og rådgivning i Mombassas slum FIR- Foreningen af tidligere fanger og modstandsfolk, Ølstykke Formål: At være en paraplyorganisation for de tilsluttede foreninger og deres arbejde for på tværpolitisk basis at bekæmpe nazismen i Danmark og deltage i det tilsvarende arbejde i Europa Ture, trykning, hjemmeside FN-Museet i Frøslevlejren Formål: Sætte et varigt minde over danske enheder og personer, der med mandat har bidraget til beskyttelse, sikring eller opretholdelse af verdensfreden. PR-materiale, it-udstyr, energibesparende foranstaltninger og glasdøre Folk og Forsvar Formål: Styrke og vedligeholde forsvarsviljen og forsvarsevnen. Trykning og it-udstyr Folkebevægelsen mod Nazisme Formål: At medvirke til at afsløre og bekæmpe alle former for nazisme og dens racistiske grundlag Trykning og it-udstyr Folkevirke Formål: At bringe nyt initiativ til oplysningsarbejdet. At fremme en aktiv dialog og derved give deltagerne et bedre fundament for at deltage engageret i den demokratiske proces. Foreningen Straatag Formål: At medvirke til at bevare almene bevaringsværdige og fredede stråtækte gårde, huse og bygningsværker. Fregatten Jylland Formål: At bevare og vedligeholde Fregatten Jylland, drive Fregatten Jyllands museum og derigennem sikre kommende generationers mulighed for at forstå, hvorledes livet var ombord i de store træskibes tid. Diverse IT- og elektronisk udstyr, kontorinventar og belysning Trykning af håndbog og temanummer, udstillingsmateriel og it-udstyr Udskiftning af røgalarmer, sejldugskapper og overdækning, kopimaskine og server Frihedskampens Veteraners Kulturog Rejseklub Formål: At samle tidligere medlemmer af den danske frihedskamp, at opretholde forbindelsen mellem dem, at yde støtte til tidligere mod-standsfolk og pårørende Ture Genvej Til Udvikling Formål: Hjælp til u lande Brøndrenoveringer Gestapofanger fra Besættelsen, (Brøndby) Foreningen af Formål: Tidligere fanger fra 2. Verdenskrig Tur og fællesarrangement Gestapofangerne Randers Formål: Tidligere fanger under 2. Verdenskrig Ture, blomster og it-udstyr Ghana Venskabsgrupperne Formål: At udvikle venskab mellem IT-udstyr og kontormøbler 5.867

9 9. venskabsgrupperne i Danmark og Ghana gennem selvhjælpsgrupper. Grøn Burkina Faso Formål: At støtte og fremskaffe midler til gennemførelse af dyrkningsprojekter i den afrikanske stat Burkina Faso Færdiggørelse af bygning Grøn Hverdag Formål: At fremme en bæredygtig samfundsudvikling gennem oplysningsvirksomhed, herunder bladudgivelse. Trykning og kopimaskine/printer Hjælp Jelgava Vejles venskabsby Formål: Hjælpe Vejles venskabsby igennem indsamling med opbygning af et demokratisk samfund. Transport af nødhjælp Hjælp Sarajevos Børn Formål: At yde humanitær hjælp til børn i Bosnien - Hercegovina Køb af fødevarer Hjælp til Litauens Børn, Foreningen Formål: Humanitær støtte for børnehjem, plejehjem og sygehuse i Litauen Transport, personlig pleje, tøj Hjælp til Rusland (tidl. Paulus Samfundet) Formål: At skabe og vedligeholde kontakt til Den Ortodokse Kirke i Rusland, dens menigheder, institutioner og organisationer, samt enkeltpersoner, og herigennem yde almennyttigt, humanitært hjælpearbejde under gensidig dialog. Nødhjælp, bespisning materialer til Dagmarskolen Holger Danske Klubben Formål: Modstandsfolk fra 2. Verdenskrig Ture og fællesarrangementer Holstebro Nødhjælp til Østeuropa Formål: Støtte østeuropæiske døgninstitutioner, hospitaler mv. ud fra princippet hjælp til selvhjælp Transport, ambulance Hopenow Formål: At fremme offentlighedens og medlemmernes kendskab til trafficking af kvinder (med særlig fokus på afrikanske kvinder) og de problemstillinger, der knytter sig til dette fænomen. Horserød Stutthoff Foreningen Formål: At fortsætte og styrke arbejdet mod fascisme og fremmedhad, samle, hjælpe og vejlede medlemmer, der under den tyske besættelse deltog i frihedskampen og derved pådrog sig skade eller sygdom, hvorved deres erhvervsevne er blevet nedsat. Socialt arbejde, IT-udstyr, undervisningsmaterialer og trykning Ture, oplysningsmaterialer, hjemmeside og udbygning Hvideruslandskomiteen i Kolding, Egtved Formål: At yde humanitær hjælp og udbrede demokratiske og kulturelle værdier Transport af nødhjælp Ingeniører uden Grænser Formål: Er bl.a. at stille ingeniørviden og -kapacitet til rådighed i katastrofeområder. IT-udstyr International Aid Services Formål: At yde katastrofehjælp til tredjelande. Foreningen er bl.a. Den Danske Brønd til Tanzania, mad, tøj og sko til børn i Kenya, trykning

10 10. Pinsebevægelses katastrofe- og udviklingshjælp til tredjelande. International Børnehjælp - Verdens Børn Formål: At yde bistand til børn. International Børnesolidaritet Formål: At yde solidaritets og bistandsprojekter til gavn for børn og unge i den fattige del af verden. Renovering bygninger i Uganda, Sri Lanka og Bulgarien samt udbygning af Community Hall og legeplads på Sri Lanka Støtte til indianske børn og unge i Bolivia samt projekt for børn i 3. klasse i Danmark (IT) International Teacher Association, Danmark Formål: En mellemfolkelig, pædagogisk forening; At fremme fred, menneskerettigheder og demokrati. Krobodan Danmark Formål: At formidle samarbejde mellem enkeltpersoner og sammenslutninger af mennesker i Danmark og befolkningen i Ghana, i særdeleshed i Yilo Krobo District, Eastern Region. Kræftens Bekæmpelse, Langelands Lokalforening Formål: Informere om Kræftens Bekæmpelses arbejde og politik, arbejde for tilgang af medlemmer samt varetage disses og lokalforeningens interesser, forestå indsamling til KBs arbejde, lave oplysnings- og patientstøtteaktiviteter. Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed Formål: Social, økonomisk og politisk lighed og retfærdighed. Afskaffelse af enhver form for krig og væbnet konflikt. Afskaffelse af al form for diskrimination. Kvindernes U-landsudvalg Formål: Hjælpe gennem oplysningsarbejde dårligt stillede kvinder i ulandene. Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Formål: Arbejde for bevaring af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger mv. Støtteprojekt for landsbyernes kvinder (strikvarer, materialeopkøb) Software (layout-program), trykning og produktion af støttesmykke Inventar, IT-udstyr, konceptholdere og Informationsmateriale Støtte til anti-trafficking center i Beograd og fladskærm til computer Trykning, it-udstyr, inventar og istandsættelse Trykning, kontorinventar, kamera, printer, hjemmeside og udstillingsudstyr Leagounols Venner Formål: Humanitær hjælp til et børnehjem i Rumænien Inventar og transport Lions Club, Sønderborg Formål: At skabe og opretholde en atmosfære af forståelse mellem verdens folk. Transport af nødhjælp LOAV, Landsforeningen til oplysning om og afskaffelse af vivisektion Formål: At arbejde for afskaffelse af dyreforsøg Trykning Læger uden Grænser Formål: At yde hjælp til folk i nød. Kontorinventar, nedkøling af serverrum og kopimaskine

11 11. Mandela Center Danmark Formål: At sikre og fremme at Nelson Mandelas liv, arbejde og tanker huskes og anvendes, at arbejde og virke for tilgivelse, sandhed, fred og forsoning i verden mellem folkeslag og befolkningsgrupper IT-udstyr Mit Fadderbarn Formål: At yde enhver form for social, humanitær og åndelig støtte til nødstedte børn og familier i Sydamerika; At yde støtte til skolegang og uddannelse i Sydamerika. Nephenthes Formål: At udbrede kendskabet til verdens skove og sætte fokus på de problemer som opstår, når skovene ødelægges. Informationsmateriale, it- og kontorudstyr Medlemsfolder, kontorinventar og belysning, kopimaskine, printer, istandsættelse af køkken Netværket for Økologisk Folkeoplysning (Øko-Net) Formål: På et folkeligt niveau at informere, oplyse og inspirere omkring natur og miljø, økologi og bæredygtig udvikling samt at skabe debat og netværk omkring økologiske og bæredygtige tiltag. Trykning og it-udstyr New Life, Ghana Formål: At støtte udsatte grupper i Ghana, herunder børnehjemmet New Life International i Cape Coast. At forebygge ulighed og marginalisering i samfundet, samt at give det enkelte individ de bedste muligheder i fremtiden. NOAH Formål: At forbedre det levende miljø ved aktivt at bekæmpe miljøødelæggelsen og dens årsager og anvise alternativer, samt støtte beslægtede aktiviteter, der opfylder NOAHs formål. Skoleinventar og materialer, førstehjælpskasser Trykning, kopimaskine, printer og kontorudstyr Nordisk Herpetologisk Forening Formål: At fremme interessen for og kendskabet til padder og krybdyr. IT-udstyr og software til fremstilling af blad, printer Nordisk Humanitærhjælp Formål: At yde almennyttigt humanitært hjælpe arbejde Diverse projekter i Congo, Pakistan, Malawi, Kenya og Kazakhstan, helseklinik i Kenya Nordjysk Humanitærhjælp Formål: At varetage syge og svages interesser uden hensyn til tro, race og politisk opfattelse Feriebørn og nødhjælp til børnehjem Nyt Hesteliv Formål: At modtage eller opkøbe heste og ponyer i nød og hjælpe dem videre til et nyt og bedre liv. Medlemsblad og hjemmeside Nøragers Humanitære Hjælpefond Formål: At fremskaffe hjælpemidler til russiske børnehjem og afholde sommerlejr mv. Nye vinduer og småbørnslegeplads til skole

12 12. Operation Tjernobylbørn til Bornholm, Rønne Formål: Hjælpe børn og unge efter Tjernobyl katastrofen Oplysningscenter om den 3. verden, Århus Formål: At drive O3V-centret, der formidler oplysning om lande og kulturer i den 3. verden Feriebørn til Bornholm og transport af nødhjælp til Ukraine og Moldavien Informationsmateriale, folder, software, kontorinventar og -belysning Organisationen for Vedvarende Energi Formål: At arbejde for nationalt og globalt energi- og ressourcepolitik. Fornyet backup løsning og kontorstole Plan Danmark Formål: At opnå varige forbedringer af levevilkårene for fattige børn og deres familier i udviklingslande. Renovering af bygning og latriner, skolebøger og it-udstyr Praktisk Økologi, Landsforeningen Formål: Fremme kendskab til økologisk levevis. Udstillingsmaterialer og it-udstyr Red Børnene i Gorum-Gorum Formål: At støtte den burkinske forening med hjemsted i Gorom-Gorom i at skaffe børn i Oudalanprovinsen mad, tøj, medicin og skolegang. Fødevarehjælp Reméts Venner, Den Humanitære forening Formål: At give økonomisk og materiel støtte til børnehjemmet Remét Sommerlejr, reparation af tag, udskiftning af rør og installationer, indretning af hobby og computerrum samt indkøb af computere Rumænien 97 Formål: Velgørende og humanitær forening Transport af nødhjælp Rumæniensprojekt Nord Formål: At fremme demokratisk og økonomisk udvikling i Østeuropa- Rumænien. Transport af nødhjælp Rumæniensprojektet af 1992 Formål: At forbedre dagligdagen og fremtidsmulighederne i Banat-provinsen Sommerlejr, transport, renovering af toilet, trykning, skoprojekt, kontor- og it-udstyr Russiske Feriebørn i Kjellerup og omegn Formål: Indsamle tøj, sko og støvler til værtsfamilier i Murmansk, feriebørns ferieophold i Danmark Transport af feriebørn, trykning Rådet for Større Færdselssikkerhed Formål: At fremme færdselssikkerheden ved at udbrede kendskab til og forståelse for de farer og vanskelligheder, trafikanterne møder i færdslen, og give trafikanterne viden om færdselsregler og sikkerhedsfremmende udstyr, samt arbejde for, at trafikanterne aktivt bidrager til opnåelse af større færdselssikkerhed. IT til projektledelse og trafikinformatører Sarons Slette Missions- og Nødhjælpscenter Formål: Landsdækkende missions- og humanitær organisation der hjælper nødstedte Transport af nødhjælp

13 13. Sdr. Bork Nødhjælp Formål: At yde almennyttig humanitær hjælp. Seniorer uden Grænser, Landsraadet Formål: At anvende faglige og menneskelige ressourcer for fattige i hele verden. Diverse projekter i Rumænien: Legeplads, renovering og udvidelse af bygninger, bespisning, trykning Møbler og køkkenudstyr til et hostel for truede piger i Gambia samt et solcelleanlæg til hostel Sex og Samfund Formål: At sikre den enkeltes seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder uanset alder, køn, etnisk oprindelse, religion, seksuel præference, politisk tilhørsforhold samt ægteskabelig og social status. Telefonanlæg, IT-udstyr Solens Børn Formål: At sprede kendskabet og medvirke til udbygningen af Inti Runakunaq Wasin, et kreativt værksted for børn i risikogruppen i Cusco, Peru; At sprede kendskabet til og bidrage til en bæredygtig udvikling af landsbysamfund i Chillcachaca. At hjælpe til relevant og nødvendig uddannelse af peruvianere, der ønsker at arbejde på projekterne. At finde og evt. støtte enkeltpersoner, der ønsker at rejse til Peru i længere perioder for at undervise, inspirere til nytænkning og hjælpe til udvikling af færdigheder. SOS Børnebyerne Formål: Hjælpe i tredje verden primært igennem fadderskab. SOS mod Racisme, Danmark Formål: At bekæmpe racisme og fremmedhad gennem oplysning. STS International Solidarity Formål: At yde politisk, materiel og økonomisk støtte til kræfter, der arbejder for bekæmpelse af etnisk og religiøst had og at støtte udviklingen af demokratiske samfund. At støtte udviklingen af uafhængige faglige organisationer, fredsbevægelser og bevægelser, der støtter kampen for samfund, hvor mennesket sættes i centrum. Materialer til værksteder, mad til elever, trykning, it-udstyr, installering af internet og computere Trykning, hjemmeside, kontorudstyr, nyt serverrum, billedserver, arkivskabe opvaskemaskine og køleskab Oplysnings- og undervisningsmaterialer Færdiggørelse af skolelokale, skolemateriale og trykning Støtteforeningen Children Nepal Denmark Formål: At styrke nepalesiske børns viden om menneskerettigheder. Trykning og it-udstyr Støttekomiteen for Tibet Formål: At informere om forhold i Tibet mv. AV-udstyr Tandsundhed uden Grænser Formål: At fremme tandsundheden i lavindkomstlande. Informationsmateriale Terre Des Hommes Formål: Hjælp til nødstedte børn over hele verden. Diverse projekter i Indien, Haiti, Sri Lanka, Kenya, Bhutan, Tanzania, Cambodia, Litauen og Thailand

14 14. Theresienstadt Foreningen Formål: Forening for tidligere KZ- fanger Ture Tibet Charity Formål: At støtte bevarelsen af den tibetanske kultur og det tibetanske folk gennem humanitære projekter og kulturelle arrangementer. Trykning af blad og brochurer, hjemmeside, PR og IT-udstyr Tjernobylforeningen Formål: Oprette lejrophold for ramte af Tjernobyl-katastrofen. Feriebørn til Danmark Tværkulturelt Center Formål: At inspirere til og være en støtte for tværkulturelt kristent arbejde i Danmark. Trykning, kontor- og it-udstyr Tværsam Formål: Agenda 21 formål: At tilgodese sociale, miljømæssige og kulturelle tiltag, lokalt og globalt efter skønnet valg og muligheder. U-landsforeningen Svalerne Formål: At gøre en indsats for at afhjælpe nød i verden på baggrund af Abbé Piérre s grundtanke. Elektronisk udstyr og informationsmateriale Inventar til Fair Trade Butik og elektronisk udstyr Unge for Menneskerettigheder Formål: At drive aktiv oplysning om menneskerettigheder, især FN s Verdenserklæring om menneskerettighederne. Undervisningsmaterialer Vennekredsen for Zimlat Primary School, Allerød Formål: At yde støtte til selve skolen Skolebøger, skoleborde og symaskiner Vennekredsen i Danmark for KZ - Neuengamme Formål: Støtte til og sammenhold for tidl. fanger i KZ-lejren Neuengamme Ture Venskab over Grænser Formål: Humanitær forening, udbrede kendskab til forholdene i Hviderusland Trykning og nødhjælp Working School Formål: Yder bistand i form af oplæring og uddannelse af børn i den tredje verden IT-projekter Zoras Venner Formål: At støtte handicappede børn i Specialbørnehaven Zora i byen Russe i Bulgarien. Sanserum til multihandicappede og transport Ærø hjælper Rumænien, Formål: Indsamling af relevante midler til hjælp i Rumænien Sommerlejr, tøj Økologisk Byggeri, Landsforeningen Formål: At fremme økologisk Byggeri. Hjemmeside Multimediaudstyr til udstillinger Østeuropæisk Børnehjælp Formål: Frivillig og humanitær indsats for trængende østeuropæiske børn Transport af nødhjælp I alt c. Fordelingen af puljen forudsættes i tips- og lottoloven forelagt Folketingets Finansudvalg.

15 15. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til nævnte anvendelse af Kulturministeriets andel af tips- og lottomidler til humanitære og almennyttige formål. Der anmodes endvidere om tilslutning til at foretage forskudsudbetaling af tilskud. Udgifterne afholdes af Tipsfonde, jf Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål. f. I henhold til LB / forelægges sager om fordeling af tips- og lottomidler af vedkommende fagminister direkte for Finansudvalget. CARINA CHRISTENSEN /Martin S. Jakobsen Til Finansudvalget:

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således:

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således: O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\577859\dokumenter\akt166.fm 15-06-09 08:30:36 k01 pz 1 Bilag Kulturministeriet. København, den 9. juni 2009. 166 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Totalliste over foreninger, der har modtaget projekttilskud til almennyttige formål

Totalliste over foreninger, der har modtaget projekttilskud til almennyttige formål Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 166 Aktstykke Offentligt Bilag 1 Totalliste over foreninger, der har modtaget projekttilskud til almennyttige formål Foreningens navn 100 % til Børnene 2009 19.031 4 formål,

Læs mere

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således:

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således: O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm 16-06-08 11:06:54 k02 SJ 1 Bilag Kulturministeriet. København, den 3. juni 2008. 171 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 218 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 218 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 218 Offentligt Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Folketingets Finansudvalg Christiansborg 1240 København K K U L TURMINIST E R I E T Tlf. :

Læs mere

Finansudvalget 2014-15 (2. samling) Aktstk. 159 21 Bilag 1 Offentligt

Finansudvalget 2014-15 (2. samling) Aktstk. 159 21 Bilag 1 Offentligt Finansudvalget 2014-15 (2. samling) Aktstk. 159 21 Bilag 1 Offentligt Bilag 1 Totalliste over foreninger, der har modtaget projekttilskud til almennyttige formål Foreningens navn 100 % til Børnene 2013

Læs mere

Videreførelse fra 2011 til brug i 2012 (andel af den ekstraordinære bevilling 2011 korrigeret for tidligere videreførelse) 16.261.503,50 kr.

Videreførelse fra 2011 til brug i 2012 (andel af den ekstraordinære bevilling 2011 korrigeret for tidligere videreførelse) 16.261.503,50 kr. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2012-13 Bilag 65 Kulturministeriet. København, den 12. februar 2013. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tipsog

Læs mere

Videreførelse fra 2011 til brug i 2012 (andel af den ekstraordinære bevilling 2011 korrigeret for tidligere videreførelse) 16.261.503,50 kr.

Videreførelse fra 2011 til brug i 2012 (andel af den ekstraordinære bevilling 2011 korrigeret for tidligere videreførelse) 16.261.503,50 kr. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2012-13 Bilag Afgjort den 20. marts 2013 65 Kulturministeriet. København, den 12. februar 2013. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

Andel af ekstra bevilling i 2012

Andel af ekstra bevilling i 2012 Aktstykke nr. 65 Folketinget 2012-13 Bilag Afgjort den 20. marts 2013 65 Kulturministeriet. København, den 12. februar 2013. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til Aktstykke nr. 26 Folketinget 2010-11 Bilag Kulturministeriet. København, den 9. november 2010. 26 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips-

Læs mere

Øremærket til idræt ( 21.61.20.)

Øremærket til idræt ( 21.61.20.) Aktstykke nr. 134 Folketinget 2009-10 Afgjort den 20. august 2010 134 Kulturministeriet. København, den 19. maj 2010. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

Kulturministeriet. København, den 19. april 2010

Kulturministeriet. København, den 19. april 2010 Kulturministeriet. København, den 19. april 2010 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til humanitære, velgørende og andre

Læs mere

Building a Better Tomorrow

Building a Better Tomorrow Building a Better Tomorrow I D A M i l j ø N o v e m b e r 2 0 1 6 Medlem af Engineers Without Borders International IUG 2016 Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk humanitær organisation. Vi etablerer

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af beløb til fordeling Andel af overskud, inkl. administration Andel af den ekstraordinære bevilling

Tabel 1: Opgørelse af beløb til fordeling Andel af overskud, inkl. administration Andel af den ekstraordinære bevilling Aktstykke nr. 106 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 106 Kulturministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

Puljen til landdækkende, almennyttige organisationer 2008

Puljen til landdækkende, almennyttige organisationer 2008 Puljen til landdækkende, almennyttige organisationer 2008 Tilskudsmodtagere tilsagn Kristelig Handicapforening 98.118,80 Dansk Indisk Børnehjælp 66.866,65 Evangelisk Luthers Missionsforening 102.589,70

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2006-2010

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2006-2010 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2006-2010 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 104 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 104 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 104 Offentligt Aktstykke nr. 104 Folketinget 2013-14 Kulturministeriet. København, den 27. maj 2014. 104 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Tabel 1. 7.574.468,79 kr. Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således jf. tabel 2: Tabel 2. Afgjort den 4.

Tabel 1. 7.574.468,79 kr. Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således jf. tabel 2: Tabel 2. Afgjort den 4. Aktstykke nr. 104 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 104 Kulturministeriet. København, den 27. maj 2014. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 133-7 Bilag 1 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 133-7 Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Aktstk. 133-7 Bilag 1 Offentligt Ansøgningsår 2006 Den 25. april 2006 Bilag 1 Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips og lottomidler Indeværende år og de seneste 5 år ASF-Dansk

Læs mere

45,5 mio. kr. Afgjort den 21. februar Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. København, den 29. januar 2013.

45,5 mio. kr. Afgjort den 21. februar Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. København, den 29. januar 2013. Aktstykke nr. 63 Folketinget 2012-13 Afgjort den 21. februar 2013 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. København, den 29. januar 2013. 63 a. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse anmoder hermed om

Læs mere

Ansøgningsår 2005. ASF - Dansk Folkehjælp, Vejle afd., Vejle (201523) 2005 25.000 kr. til Hjertestartere

Ansøgningsår 2005. ASF - Dansk Folkehjælp, Vejle afd., Vejle (201523) 2005 25.000 kr. til Hjertestartere Ansøgningsår 2005 Den 10.05.2005 Bilag 1 Aktstykke-puljen Kontorets forslag til fordeling i 2005 Samlet puljebeløb 13.388.896 kr. Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips- og lottomidler indeværende

Læs mere

Ansøgningsår 2007. 23. april 2007- Bilag 1. Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips og lottomidler Indeværende år og de seneste 5 år

Ansøgningsår 2007. 23. april 2007- Bilag 1. Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips og lottomidler Indeværende år og de seneste 5 år Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips og lottomidler Indeværende år og de seneste 5 år Ansøgningsår 2007 23. april 2007- Bilag 1 ASF-Dansk Folkehjælp, Holeby (100223) 2007 930.000 trykning

Læs mere

ISOBRO og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2008-2012

ISOBRO og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2008-2012 og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2008-2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen 2 3.

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2003-2007 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Adgangskrav og fordelingsnøgle. Rev. 2014

Adgangskrav og fordelingsnøgle. Rev. 2014 Adgangskrav og fordelingsnøgle 2014 2017 Rev. 2014 1. Tilskudskriterier For at kunne modtage penge fra Danmarks Indsamling skal en organisation opfylde følgende kriterier: 1.1. Organisationsform Organisationen

Læs mere

Tilbageførte tilskud i 2012. 8.234.424,38 kr. Øremærket til idræt (FL 21.61.20)

Tilbageførte tilskud i 2012. 8.234.424,38 kr. Øremærket til idræt (FL 21.61.20) Aktstykke nr. 20 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. december 2013 Kulturministeriet. København, den 14. november 2013. 20 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Det samlede beløb til fordeling mv. kan opgøres således jf. tabel 1: Tabel 1. 8.385.425,69 kr.

Det samlede beløb til fordeling mv. kan opgøres således jf. tabel 1: Tabel 1. 8.385.425,69 kr. Aktstykke nr. 143 Folketinget 2014-15 143 Kulturministeriet. København, den 22. maj 2015. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af udlodningsmidler

Læs mere

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling.

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Fred og Forsoning Center 2Mandela Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Forord af Helle Degn Lad os alle give håbet videre - og arbejde for, at det 21. århundrede bliver præget af mere visdom og

Læs mere

8.385.425,69 kr. Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således jf. tabel 2: Tabel 2

8.385.425,69 kr. Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således jf. tabel 2: Tabel 2 Finansudvalget 2014-15 (2. samling) Aktstk. 159 Offentligt Aktstykke nr. 159 Folketinget 2014-15 (2. samling) 159 Kulturministeriet. København, den 26. august 2015. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2016

Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2016 Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2016 Baggrund I forbindelse med indgåelsen af aftale om Adgangskrav og Fordelingsnøgle for Danmarks Indsamling 2014 2017 er der etableret en tilskudspulje,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) Finansudvalget 2009-10 Aktstk. 134 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt 2010 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) Tips- og lottolovens pulje til humanitære,

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2018

Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2018 Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2018 Baggrund I forbindelse med indgåelsen af aftale om Adgangskrav og Fordelingsnøgle for Danmarks Indsamling 2014 2017 er der etableret en tilskudspulje,

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

Oversigt over modtagne ansøgninger jf. tabel 3. Tabel 3 Ansøgninger 1. Indstillet til delvis imødekommelse 138

Oversigt over modtagne ansøgninger jf. tabel 3. Tabel 3 Ansøgninger 1. Indstillet til delvis imødekommelse 138 Aktstykke nr. 159 Folketinget 2014-15 (2. samling) 159 Kulturministeriet. København, den 26. august 2015. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt 2012 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) Tips- og lottolovens pulje

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Engagement Udvikling Faglig kompetence. Vi bygger bedre. Palæstina

Engagement Udvikling Faglig kompetence. Vi bygger bedre. Palæstina Engagement Udvikling Faglig kompetence Vi bygger bedre liv INGENIØRER UDEN GRÆNSER Palæstina Togo Vand & hygiejne Indien Byggeri & miljø Vi skaber udvikling Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 2. marts 2017 Kontor: Enheden for Internationalt Politisamarbejde Sagsbeh: Sofie Anne Marner Sagsnr.: 2017-0030-5247

Læs mere

FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF

FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF Steen M. Andersen 2 I UNICEF Generalsekretær, UNICEF Danmark UNICEF/UNI194536/KHUZAIE J eg har mødt rigtig mange udsatte børn,

Læs mere

Indkomne ansøgninger til dyrevelfærdspuljen

Indkomne ansøgninger til dyrevelfærdspuljen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 5. september 2005 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-152-0331 Dok.: AWE40359 Indkomne ansøgninger til dyrevelfærdspuljen Dansk Gede Union Beløb: 32.000

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Endeligt svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1-3 af 7. maj 2007 (Akstk. 117-7).

Endeligt svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1-3 af 7. maj 2007 (Akstk. 117-7). Finansudvalget Aktstk. 117 - Svar på 7 Spørgsmål 2 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1-3 af 7. maj 2007 (Akstk. 117-7).

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand Af: Tobias Clausen, Policy Assistant, IBIS og Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS, November 2012 Hvert år forsvinder hundredvis

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Kilde 2 FN-pagten, 1945

Kilde 2 FN-pagten, 1945 Kilde 2 FN-pagten, 1945 Den 26 juni 1945 blev FN-pagten underskrevet i San Francisco af 50 lande. Nedenstående uddrag viser noget om formålet med dannelsen af FN, samt hvorledes de to vigtigste organer,

Læs mere

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner STATISTIK 2013 Internationale og nationale adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 www.ast.dk Adoptionsnævnet 2014 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

manifest for interkulturel voksenundervisning i Europa

manifest for interkulturel voksenundervisning i Europa manifest for interkulturel voksenundervisning i Europa Hvem taler? Immigranters indflydelse på voksenundervisning (Who speaks. The voices of immigrants on adult education) Co-ordinator: FACEPA Sammenslutning

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE

GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE s GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE Globalisering og social dumping Mange af den private servicesektors arbejdsgivere er multinationale selskaber eller indgår i globale værdikæder. Offentlig service

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde. - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling

Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde. - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling Internationalt mandat (vedtaget 2004) Beskyttelse og fremme af varige løsninger på flygtninge- og

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark Forum for sikkerhedspolitik I NAVN 1 Sammenslutningens navn er: Atlantsammenslutningen i Danmark -forum for sikkerhedspolitik 2 Sammenslutningens hjemsted

Læs mere

ª Humanitære organisationer henter rekordmange penge

ª Humanitære organisationer henter rekordmange penge Side 1 af 6 ª Humanitære organisationer henter rekordmange penge Af Simon Lessel 17. november 2017 kl. 6:40 Med en omsætning på næsten 2,9 milliarder indtager Dansk Flygtningehjælp førstepladsen på listen

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Love for DANSK FOLKEHJÆLP

Love for DANSK FOLKEHJÆLP Love for DANSK FOLKEHJÆLP INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 ÅRSMØDE... 3 4 ORGANISATIONSBESTYRELSEN... 4 5 DAGLIG LEDELSE... 5 6 ORGANISATIONENS REGNSKAB... 6 7 NEDLÆGGELSE... 6 8 AFDELINGER...

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE SEKSUALITET RETTIGHEDER SEX & POLITIK REGERINGER R MÆND UNGE REGERINGER SUNDHEDSYDELSER RETTIGHEDER AVIDITETER MØDREDØDELIGHED ABORT PRÆVENTION ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM

Læs mere

Landsdækkende almennyttige organisationer 2015

Landsdækkende almennyttige organisationer 2015 Landsdækkende almennyttige organisationer 2015 Tilskudsmodtagere Tilsagn i kr. 100% til Børnene 65.696,11 ADDA 52.645,36 ADRA Danmark 143.193,39 Afrika Kontakt 55.385,12 Agerskov Valgmenighed *55287,03

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Landsdækkende almennyttige organisationer 2013 Tilskudsmodtagere 100% til Børnene 56.805,52 AC Børnehjælp 297.409,17 ADRA Danmark 223.

Landsdækkende almennyttige organisationer 2013 Tilskudsmodtagere 100% til Børnene 56.805,52 AC Børnehjælp 297.409,17 ADRA Danmark 223. Landsdækkende almennyttige organisationer 2013 Tilskudsmodtagere Tilsagn 100% til Børnene 56.805,52 AC Børnehjælp 297.409,17 ADRA Danmark 223.614,80 Afrika Kontakt 58.474,39 Agerskov Valgmenighed 59.403,93

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010

Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010 Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010 Senest opdateret 28. juli 2011 Udsendte i 2010 Heraf Oplag Antal Antal lokale Antal Samlet kont. Antal private Samlede Samlede

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD

DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD 70 organisationer og 600.000 unge i fællesskab DUF kæmper for børn og unge i forening DUF Dansk Ungdoms Fællesråd er en interesseorganisation for 70 børne- og ungdomsorganisationer

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014.

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. 1 Navn: Organisationens navn er Afrika Kontakt. Afrika Kontakt er en landsdækkende organisation, med hjemsted i København.

Læs mere

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 1. Hvad er Operation Dagsværk? Operation Dagsværk er eleverne på de gymnasiale uddannelser og 8.-10. klassers oplysnings-

Læs mere

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission Mer Revision AIS Registrerede Revisorer Ledreborg Alle 1301 4000 Roskilde' CVR: 3234 4720 TIE: 4632 5632 Fax: 4632 5631 revisor@merrevlsion.dk www.merrevislon.dk NIEDLEM AF DANSKE REVISORER S Children's

Læs mere

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Velkommen Tak fordi du vil støtte et barn gennem BØRNEfonden. Som sponsor i BØRNEfonden bidrager du til at skabe en bedre fremtid for det enkelte barn, dets

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

Årsrapport 2005. Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen

Årsrapport 2005. Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen Årsrapport 2005 Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Bestyrelsesberetning Fondsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Årsregnskab

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 11.7.2013 PE516.631v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 Udkast til forslag til beslutning Eva Joly, for Udviklingsudvalget (PE512.301v01-00) om kastebaseret diskrimination

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle

Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle 2007 1. Puljernes formål 2007 er europæisk år for lige muligheder for alle. Målet med året er at øge kendskabet

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

STATISTIK Internationale og nationale adoptioner

STATISTIK Internationale og nationale adoptioner STATISTIK 2012 Internationale og nationale adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2013 1. udgave Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Bevillinger Projekter.nu ApS Nedenunder er et udpluk af de bevillinger, som projekter.nu ApS har skaffet til vores kunder. Listen er ikke udtømmende.

Bevillinger Projekter.nu ApS Nedenunder er et udpluk af de bevillinger, som projekter.nu ApS har skaffet til vores kunder. Listen er ikke udtømmende. Bevillinger Projekter.nu ApS Nedenunder er et udpluk af de bevillinger, som har skaffet til vores kunder. Listen er ikke udtømmende. Type kunde Kirkelig organisation Kommune + Privat virksomhed Skaffet

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap 2010/1 BSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-6306 Fremsat den 4. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 SMS, MMS og i pågældende zone

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere