RYD OP I DIT HOVEDE SOCIALRÅDGIVEREN. Undervisere i praktik i kommunen Mindre sygefravær i Esbjerg Arbejdsgiverne stiller barske krav i OK13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RYD OP I DIT HOVEDE SOCIALRÅDGIVEREN. Undervisere i praktik i kommunen Mindre sygefravær i Esbjerg Arbejdsgiverne stiller barske krav i OK13"

Transkript

1 01/13 SOCIALRÅDGIVEREN Undervisere i praktik i kommunen Mindre sygefravær i Esbjerg Arbejdsgiverne stiller barske krav i OK13 RYD OP I DIT HOVEDE Behov for supervision vokser i takt med øget fokus på økonomi TEKST XXXX XXXXXX SOCIALRÅDGIVEREN

2 5HURTIGE En plejefamilie kan være det bedste for teenagere Teenagere, der skal anbringes, kommer oftest på døgninstitution, men en ny undersøgelse viser, at de kan have stor glæde af at komme i familiepleje, fortæller Mette Larsen, leder af Københavns Kommunes Videnscenter for Familiepleje. Når teenagere anbringes uden for hjemmet, falder valget kun i 18 procent af tilfældene på familiepleje. Hvad skyldes det? I Danmark har der været en tradition for, at små børn kommer i familiepleje, og store børn anbringer man på døgninstitution. Jeg ved, at man her i Københavns Kommune har gjort sig den forestilling, at en teenager allerede har sin egen familie og derfor ikke er så åben over for en ny. Nogle mener også, at teenagere ofte har for store problemer til at kunne bo hos en plejefamilie. Men nu har I så lavet en undersøgelse med et ret overraskende resultat? Siger teenagerne noget om, hvorfor de er så glade for at være anbragt i en familie? Ja, vi har spurgt alle familieanbragte unge i Københavns Kommune, og otte ud af ti af de, der blev anbragt som teenagere, svarer, at de er glade eller meget glade for deres plejefamilie. De unge er også blevet bedt om at svare på, hvilke personer de føler sig mest knyttet til, og blandt de teenageanbragte nævner 42 procent deres plejemor. Det er et overraskende højt tal. De fortæller, at de er positivt overraskede over, at der er en plejemor eller plejefar, der virkelig insisterer på kontakt, når de har det dårligt. Mange føler også en lettelse ved, at der er faste rammer, som de tidligere ofte selv har defineret. Og som et sidste eksempel nævner mere end halvdelen, at de er blevet bedre i skolen, og at plejefamiliens hjælp til skolearbejdet har stor betydning. Hvordan stemmer undersøgelsens resultat overens med teorierne om teenagernes mulighed for at knytte sig til nye voksne? Tidligere troede man, at det nærmest var for sent, hvis et barn ikke havde knyttet sig trygt til en voksen, når det var tre år. Resultaterne af vores undersøgelse underbygger nyere forskning, der har vist, at de unge er under total ombygning i teenageårene. Dermed er der også potentiale for, at de i den periode kan overtage nye tilknytningsmønstre. Får undersøgelsens resultater indflydelse på, hvordan kommunerne i fremtiden anbringer teenagere? Med støtte fra Egmont Fonden er vi ved at udvikle nogle konkrete redskaber, der kan bruges, når man skal overveje den mest optimale anbringelse af teenagere. Vi har lovet, at redskaberne skal være færdige, så de kan sendes til alle landets kommuner omkring 1. maj. Rapporten Teenagere i familiepleje set fra anbragte unge og plejefamiliers perspektiv kan findes på centerforfamiliepleje.dk under Publikationer. 2 SOCIALRÅDGIVEREN TEKST LARS FRIIS

3 Ny juraspalte i bladet Et panel af tre jurister skriver på skift om ny lovgivning, som har betydning for socialrådgivernes arbejde. Den første handler om den nye forældreansvarslov og er skrevet af Karen Elmegaard, cand. jur. og lektor ved socialrådgiveruddannelserne, Metropol. 13 Det er svært at spå om, hvilken betydning det vil have for det sociale arbejde, at forældre afskæres fra igen og igen at rejse en sag om forældremyndighed mv. Supervision er mental hovedrengøring. Behovet for supervision er voksende blandt socialrådgivere, erfarer eksperter. Hør fem socialrådgiveres meget forskellige strategier for at læsse mentalt af efter arbejde. 12 Foto Kristian Granquist Mig og mit arbejde Socialrådgiver Maria Lisette Aabjerg er funktionschef for Sygedagpenge i Odense Kommune og vandt sidste efterår som den første kvinde og offentligt ansatte årets Talent Fyn-konkurrence. 12 Foto Palle Peter Skov 02 5 hurtige 04 Nyhed OK13 forhandlingerne er i gang. 06 Kort Nyt 08 Nyhed TTA: Mindre sygefravær i Esbjerg 09 Nyhed Et nyt projekt sender undervisere i praktik i kommunerne for at sikre, at teori og praksis har godt greb i hinanden. 12 Mig og mit arbejde: Maria Lisette Aabjerg, funktionschef for Sygedagpenge, Odense Kommune 13: Juraspalten: Nye regler i forældreansvarslov kan rykke konflikter ind i kommunen 14 Copingstrategier: Sådan rydder vi op i hovedet efter arbejde 20 Kommentar: Deleordning fungerer kun for nogle børn 20 Debat 20 DS NU 31 Klumme: Vi fjerner snubletrådene 32 Leder Socialrådgiveren udgives af Dansk Socialrådgiverforening Tolbodgade 19B 1253 København K Telefon Ansvarshavende redaktør Majbrit Berlau Redaktør Mette Ellegaard Journalister Susan Paulsen Ida Skytte Kommunikationsmedarbejdere Martin Hans Skouenborg Birgit Barfoed Annoncer DG Media a/s Studiestræde København K Telefon Fax Grafisk design Salomet Pernille Kleinert Forside Mikkel Henssel Tryk Datagraf Årsabonnement 700 kr. inkl. moms Løssalg 37 kr. pr. nummer plus forsendelse Socialrådgiveren udkommer 19 gange om året Dette nummer udkommer 17. januar Artikler og indlæg er ikke nødvendigvis udtryk for organisationens holdning. Kontrolleret oplag: Trykt oplag: ISSN SOCIALRÅDGIVEREN

4 Startskuddet til overenskomstforhandlingerne har lydt. Dansk Socialrådgiverforening har udvekslet overenskomstkrav med arbejdsgiverne Med udveksling af krav med arbejdsgiverne for både de kommunalt og regionalt ansatte socialrådgivere samt de statsansatte socialrådgivere er overenskomstforhandlingerne officielt skudt i gang. KTO fagforeningernes forhandlingsfællesskab udvekslede i begyndelsen af december generelle krav med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner og Dansk Socialrådgiverforening har udvekslet sine specielle krav med de samme parter. Dansk Socialrådgiverforening mener, at der fortsat skal være ret til lokale lønforhandlinger og stiller krav om at få forlodsfinansieringen genindført. - Vi ved, at det er vigtigt for vores lønudvikling, at der lokalt bliver forhandlet løn hvert år, siger formand for Dansk Socialrådgiverforening, Majbrit Berlau. Derudover står bedre muligheder for efter- og videreuddannelse samt mere i pension højt på listen over Dansk Socialrådgiverforenings specielle krav. Barske udmeldinger fra arbejdsgiverne Majbrit Berlau ser frem til at komme rigtig i gang med forhandlingerne - på trods af de stramme økonomiske rammer og de barske krav fra KL om blandt andet at reducere beskyttelsen af medarbejderrepræsentanter. - Vi ser med stor alvor på arbejdsgivernes krav om forringelser i MED-systemet og af beskyttelsen af medarbejderrepræsentanter. På det punkt står parterne i hvert fald langt fra hinanden, og jeg vil godt slå fast, at vi ikke vil afgive rettigheder på så afgørende punkter. Arbejdsgivernes krav vil forværre arbejdsmiljøet, for vi ved, at indflydelse på eget arbejde hæver kvaliteten og mindsker sygefravær og nedslidning. Historiske OK-forhandlinger Det er på KL-området ikke lykkedes at opnå enighed om et fælles krav om generelle lønstigninger. Majbrit Berlau beklager den usædvanlige situation. - Det er ærgerligt, at KTO ikke kan udtage fælles krav om generelle lønstigninger. Vi står i forvejen over for komplicerede overenskomstforhandlinger, hvor arbejdsgiverne stiller barske krav og så har vi en regering, som blander sig. - KTO står fortsat sammen om de øvrige generelle krav fra KL og Danske Regioner som for eksempel tryghed, ligestilling, forbedrede vilkår for tillids- og AMiR-repræsentanter samt seniorrettigheder. Og Dansk Socialrådgiverforening stiller selvfølgelig krav om generelle lønstigninger til alle kommunalt ansatte socialrådgivere. Så jeg kan garantere, at det nok skal blive forhandlet. Resultatet kan jeg naturligvis ikke love noget om på forhånd, siger hun. Uenigheden i KTO handler om, hvorvidt der skal fremsættes generelle krav om procentvise lønstigninger eller krav om, at lønstigningerne i stedet skal udmøntes i kroner. Fokus på generelle lønstigninger Forhandlingerne om de statsansatte socialrådgiveres overenskomster blev skudt i gang den 17. december. Det forventes, at de fleste overenskomstmidler kommer til at gå til generelle lønstigninger på bekostning af de enkelte organisationers specielle krav. Dansk Socialrådgiverforenings specielle krav handler i høj grad om at ligestille socialrådgivere løn- og pensionsmæssigt med øvrige grupper i tilsvarende stillinger. Det drejer sig eksempelvis om højere løn til socialrådgiverledere i Kriminalforsorgen, så de indhenter et lønefterslæb i forhold til de tjenestemandsansatte ledere, der er medlemmer af Kriminalforsorgsforeningen. S Følg overenskomstforhandlingerne på socialrdg.dk/ok13 Arbejdsgivernes krav vil forværre arbejdsmiljøet, for vi ved, at indflydelse på eget arbejde hæver kvaliteten og mindsker sygefravær og nedslidning. Majbrit Berlau 4 SOCIALRÅDGIVEREN TEKST SUSAN PAULSEN

5 Psykiatrivejleder EFTERUDDANNELSE I RÅDGIVNING AF PSYKISK SÅRBARE OG SYGE NYT: SAMTALE- TRÆNING MED PROFESSIONELLE SKUESPILLERE Uddannelsen henvender sig til dig, der rådgiver psykisk sårbare og syge mennesker i forhold til arbejde eller uddannelse, fx som socialrådgiver, jobkonsulent eller sagsbehandler. På uddannelsen får du viden om de forskellige psykiske sygdomme som fx depression og angst. Derudover får du konkrete redskaber til, hvordan du bedst håndterer rådgivningen, herunder hvilke hensyn du skal tage, hvordan du stiller krav og hvordan du arbejder med borgerens motivation. Med udgangspunkt i konkrete cases vil der være fokus på træning af samtalen, blandt andet med brug af professionelle skuespillere. Efteruddannelsen afholdes i København og består af fem moduler af to dage (10 dage i alt), samt en afsluttende samtale. Hold 1, forår: Start d. 11. og 12. marts Hold 2, efterår: Start d. 28. og 29. oktober Prisen er ,00 kr., inklusiv forplejning, undervisningsmateriale og bøger, eksklusiv moms. Læs mere på Du er også velkommen til at kontakte Birgitte Wärn på telefon eller mail Uddannelsen til Psykiatrivejleder er oprindeligt udviklet og afholdt i samarbejde med Psykiatrifondens Erhvervspsykiatriske Center og har været omtalt i bl.a. Socialrådgiveren. UNDERVISER Birgitte Wärn er cand. mag. i dansk og psykologi, indehaver af Wärn Kompetenceudvikling og forfatter til flere erhvervshåndbøger, blandt andre Når psyken strejker og Kort og godt om stress. Birgitte Wärn har mange års erfaring som underviser af rådgivere og ledere i samtaleteknikker, herunder kommunikation med psykisk sårbare og syge. Derudover har hun selv erfaring med rådgivning af psykisk sårbare ledige fra en tidligere ansættelse som jobkonsulent, ligesom hun løbende kører rådgivningsforløb for mennesker, der er sygemeldte med stress, angst eller depression. Jeg oplevede, at mange samtaler med psykisk syge borgere gik skævt i forhold til den plan, jeg havde. Den øgede indsigt og opmærksomhed betyder, at jeg nu har nogle redskaber til at ændre kurs, når det ikke fungerer. Generelt har borgere nemmere og mindre konfliktfyldte forløb hos mig i dag og mange kommer hurtigere og bedre videre. Min arbejdsglæde og faglighed er helt klart blevet styrket Socialrådgiver Mette Rasmussen om sit udbytte af efteruddannelsen, bragt i Socialrådgiveren Wärn Kompetenceudvikling. Overgaden Neden Vandet 45, 5. sal København K. Tlf

6 Undgå konflikter med borgerne - Konfliktværktøjer for offentligt ansatte (myndighedsudøvere) af Merete Hessel, Forlaget Frydenlund, 168 sider, 249 kroner. Gældsramt på vej mod gældssanering af Christian Kirchhoff Bruhn, 176 sider, 189,95 kroner. Mellem ordene kommunikation i professionel praksis af Per Jensen og Inger Ulleberg, Forlaget Klim, 339 sider, 299 kroner. Undgå konflikter Konflikter er et grundvilkår i arbejdet som offentligt ansat myndighedsperson, så det er vigtigt at kunne undgå, afvæbne og håndtere konflikter. Psykoterapeut Merete Hessel har skrevet en bog, som både er en værktøjskasse og et opslagsværk om konfliktløsning. Den indeholder blandt andet kapitler om konflikter, afvigende adfærd, konfliktstrategi og giver en række værktøjer i arbejdet med at undgå konflikterne. Kom af med gælden Den gennemsnitlige gæld pr. dansker over 18 år er over kroner. Gældsramt henvender sig til mennesker med håbløs gæld og til dem, der vil undgå gældsfælden. Den giver et overblik over veje ud af gælden og konkrete bud og trin-fortrin guide til, hvad gældsplagede skal gøre - også for at komme i betragtning til en gældssanering. Og et kærligt spark om at flytte fokus væk fra materialisme. Professionel kommunikation Mellem ordene handler om mødet mellem professionsudøveren og den anden. Den behandler spørgsmål om, hvordan vi kan forstå kommunikation mellem mennesker, om hvorvidt viden om kommunikation kan bidrage til at forbedre professionel praksis, og om viden og færdigheder kan bidrage til at ændre fastlåste situationer og åbne for nye muligheder. Fagforeninger vinder sag om særlige rettigheder Det er i orden, at arbejdsgivere tilgodeser de ansatte, der er medlem af en fagforening med forhandlingsretten til den kollektive overenskomst i den pågældende virksomhed. Det er nu fastslået af den Faglige Voldgift i en sag rejst af Dansk Industri (DI). DI valgte at rejse sagen på grund af en lokal ordning, der på en arbejdsplads gav medlemmer af 3F og HK et løntilskud fra en privat fond i forbindelse med ud- Ny tværnational master i Social Work Til september starter den ny toårige masteruddannelse The MA in Advanced Development in Social Work (ADVANCES). Uddannelsen har et udpræget tværnationalt fokus og optager socialrådgivere fra hele verden. Undervisningen vil foregå på fem europæiske universiteter i Paris, Warszawa, Lincoln, Lissabon og Aalborg. Ansøgningsfristen for optagelse er 1. juni Læs mere på DANMARK KORT Aalborg Kommune: Et projekt, der skal få prostituerede ud af prostitution, har fået grønt lys af Familie- og Socialudvalget i Aalborg Kommune. Projektet spænder over udvikling og afprøvning af nye metoder samt rådgivning og vejledning af de prostituerede. Favrskov Kommune: Det socialpædagogiske opholdssted Kanonen i Hadsten vil med 5,5 mio. kr. fra Villumfonden uddanne grønlandske pædagoger og åbne en institution med plads til 10 børn og unge i Søndre Strømfjord. Aarhus Kommune: Blå Kors har oprettet sovepladser forbeholdt udenlandske hjemløse på Det Blå Herberg i Aarhus. De nye sovepladser er finansieret af Social- og Integrationsministeriet. Holbæk Kommune: Tilsynet med samtlige døgntilbud til børn og voksne i Region Sjælland skal fremover føres af Holbæk Kommune. Tilsynet får hovedkontor i Holbæk og en satellitafdeling i Nykøbing Falster. dannelse eller barsel. DI mente, at ordningen stred imod blandt andet foreningsfrihedsloven, da uorganiserede medarbejdere eller medarbejdere organiseret i Krifa ikke blev tilgodeset af ordningen. - Kendelsen slår fast, at medlemmer af de gule fagforeninger og uorganiserede ansatte ikke bare kan lade deres organiserede kollegaer bære og betale, siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF, der ser kendelsen som en sejr for den danske model. Markant flere lejere sættes på gaden Antallet af udsættelser er mere end fordoblet på otte år. I 2002 lå tallet på I 2010 var det steget til Flertallet af de udsatte er enlige mænd, og andelen af børn i de ramte husstande er stigende. Det viser en ny rapport fra SFI, der ser nærmere på årsager og konsekvenser af udsættelserne og de forbyggende tiltag på området, der i de seneste par år er blevet vedtaget fra politisk hold. Læs mere om rapporten Når fogeden banker på på Københavns Kommune: Op imod 40 svenske stofmisbrugere heraf størsteparten hjemløse - har søgt tilflugt i København for at få nemmere adgang til metadon, skriver Hus Forbi. Holbæk Kommune: En 33-årig mand brugte sin bil som rambuk og torpederede borgerservice i Holbæk kort før nytår. Manden efterlod bilen og en seddel med personog telefonnummer samt et par ord om, at han gerne ville have udbetalt sin kontanthjælp. 6 SOCIALRÅDGIVEREN

7 Ny førtidspensionsreform er trådt i kraft Det var et bredt flertal i Folketinget, der 19. december vedtog en stor reform af førtidspension og fleksjob, som trådte i kraft allerede 1. januar Dansk Socialrådgiverforening har advaret imod den hurtige ikrafttræden af reformen, men er positiv over for intentionerne. Det gælder dog ikke ændringerne af fleksjobordningen, som ifølge Dansk Socialrådgiverforening ligner en ren spareøvelse. Reformen betyder, at som udgangspunkt skal unge under 40 år ikke have førtidspension. De skal i stedet have en helhedsorienteret og tværfaglig indsats i et eller flere ressourceforløb, som kan vare i op til fem år ad gangen. Alle får under ressourceforløbet én gennemgående sagsbehandler i kommunen, der har ansvaret for at koordinere indsatsen. Der bliver etableret rehabiliteringsteam i alle kommuner. Læs mere om reformen på bm.dk DS I PRESSEN Kommunerne har sparet nok på udgifterne til udsatte familier og børn, nu må de sikre, at alle får den hjælp, de har brug for også når der er brug for en god, stabil anbringelse. Sideløbende må de så investere i det forebyggende arbejde det kan absolut betale sig, menneskeligt og økonomisk. Majbrit Berlau, Dansk Socialrådgiverforenings formand, 19. december i debatindlæg på altinget.dk DET SKREV VI FOR 35 ÅR SIDEN I Socialrådgiveren : På landsplan er 700 arbejdsløse, svarende til 1/3 af foreningens medlemmer. Samtidig arbejder de, der er i arbejde, under et så stort pres, at det går væsentligt ud over en ordentlig og forebyggende behandling af brugerne. Med de mange ledige ser arbejdsløshedsudvalget en mulighed for at styrke fagforeningen i at skabe bedre arbejdsvilkår og fx opdyrke alternative arbejdsområder i lægehuse, boligkvarterer, fabrikker, folkeskoler osv. Men det kan medierne ikke finde ud af, altså at skrive om det, der går godt, for det er der ikke følelser i på samme måde, som når der skrives om en sag, hvor børnene har været udsat for omsorgssvigt, for her kan forargelsen få frit afløb, og det giver penge i mediernes kasse. Bentha Edel Schultz Steffensen på Dansk Socialrådgiverforenings Facebookside som kommentar til et interview med Majbrit Berlau i dagbladet Information. MIL LIO NER af europæere, der før var relativt velstående, har nu så svært ved at få mad på bordet, at Europa må være forberedt på folkelige opstande, siger Røde Kors. SOCIALRÅDGIVEREN

8 Socialrådgiverne sad dør om dør med fysioterapeuter, psykologer, læger og psykiatere, og langtidssyge esbjergensere blev behandlet tværfagligt og koordineret Ud fra den samtale vi har haft, tænker jeg, at du kan have glæde af at tale med vores arbejdsmediciner, en af vores psykologer og måske en fysioterapeut. Lad os se, hvornår de har tid de sidder lige her lidt længere nede af gangen. Nogenlunde sådan her kunne det lyde en tilfældig dag fra socialrådgiver Lena Rasmussens mund, mens hun som koordinator i TTA-projektet i Esbjerg sad over for en langtidssygemeldt kvinde, som hun havde til en første samtale. Og kvinden ville inden hun forlod Lena Rasmussens kontor måske have tre aftaler i hus med henholdsvis lægen, psykologen og fysioterapeuten. Få uger derefter ville kvinden være på dagsordenen på en af afdelingens tværfaglige konferencer. Esbjerg er en af de 22 kommuner, der har været med i Beskæftigelsesministeriets landsdækkende Tilbage-Til- Arbejdet projekt. Med midler både fra ministeriet og Forebyggelsesfonden har projektet skulle vise, om en tværfaglig og koordineret indsats kan nedbringe sygefraværet i kommunerne og samtidig spare penge. En helt ny slags samtale I Esbjerg gik man radikalt til værks, da projektet startede i foråret Ni socialrådgivere fra Jobafklaringen blev udpeget som TTA-koordinatorer, og der blev ansat fire fysioterapeuter, fire psykologer, halvanden læge og en psykiater til projektet. TTA-projektet flyttede i egne lokaler, hvor faggrupperne fik kontorer dør om dør. Efter et tre ugers undervisningsforløb ( hvor vi lærte, at tværfagligt samarbejde handler om at lytte, samarbejde og anerkende ) gik det løs. Og forskellen fra den traditionelle måde at gribe en sygedagpengesag på var markant. I gamle dage kunne der gå op til tre-fire måneder nogle gange mere - før en langtidssygemeldt borgers papirer landede på socialrådgiver Lena Rasmussens bord, fordi man vurderede, at der skulle en særlig indsats til. Når Lena Rasmussen havde sat sig ind i papirerne, tog hun en samtale med borgeren, og måske sendte hun alle borgerens papirer til vurdering hos lægekonsulenten. Eller hun talte om borgeren med den psykiater, der i en periode var tilknyttet jobafklaringen en dag ugentligt. Herefter traf Lena Rasmussen en afgørelse i sagen. I projektperioden fik Lena Rasmussen og hendes kolleger sygedagpengesagerne over, lige når de var godkendt i praksis inden for fire til otte uger efter sygemeldingen. Projektet tog kun kategori 2-sager, dvs. sager, hvor der er risiko for et langt sygdomsforløb, men hvor den syge godt kan være i aktiviteter. Hurtigt indkaldte socialrådgiverne de enkelte borgere til en samtale men nu en helt ny slags samtale. Fra TTA-projektet havde socialrådgiverne fået et standardskema med spørgsmål. Spørgsmålene var bygget op, så de fungerede anerkendende. Hvad er grunden til, at du er sygemeldt? Er det stadig de samme symptomer, der fylder meget? Hvad gør du for at få det bedre? Hvordan får du dit privatliv til at hænge sammen? Det vil jeg gerne være med til - I starten tænkte vi, hold da op, det vil tage lang tid, det kan borgerne slet ikke holde til. Men vi har fået mange tilkendegivelser af, at borgerne har følt sig lyttet til. At de har fornemmet, at vi har givet os tid til at forstå, hvad sagen handler om, siger Lena Rasmussen. I løbet af samtalen vurderede hun, hvad der kunne være behov for. Og så kom den næste store ændring af procedurerne. - Når vi vidste, hvilke andre faggrupper, der skulle i spil, kunne vi gå over gangen og aftale en tid. Det var ikke unormalt, at borgeren gik fra mig med tre aftaler i hus. I morgen fysioterapi, i overmorgen læge og om tre dage en psykolog. Tidligere havde vi ikke den Sygedagpengesager i Esbjerg Kommune oktober måned uger uger over 52 uger Projektet begyndte i og fik kurven til at knække 8 SOCIALRÅDGIVEREN TEKST KIRSTEN HOLM-PETERSEN

9 mulighed for så hurtigt at få vurderinger fra de andre faggrupper, og alt skulle indhentes udefra. Borgerne oplevede det som dejligt. Hold da op, kan det gå så hurtigt, det vil jeg gerne være med til, var deres respons, siger Lena Rasmussen. Hvor den første del af forløbet kan kaldes koordineret, kan den næste kaldes tværfaglig. For når de relevante faggrupper havde set borgeren, og det skete som regel indenfor max to uger, så kom sagen på den ugentlige, tværfaglige konference, hvor socialrådgiveren TTA-koordinatoren fungerede som tovholder. Skal tømreren tilbage til sit gamle job Alle faggrupper kom her med deres vurdering af borgerens behov. En tømrer med en arbejdsskade er hans oprindelige arbejdsområde hensigtsmæssigt, har han skånebehov i en periode, skal han genoptrænes og måske tabe sig i vægt? En kvinde med stress skal hun tilbydes psykoeducation med mindfulness og stresshåndtering? Og skal hun på besøg på sin arbejdsplads sammen med en af psykologerne? Alle rundt om bordet bød ind og samtidig var alle på konferencen klar over, hvad målet med udvekslingen af synspunkter og afvejningen af tilbud var. - I TTA handler det lige som alle andre steder på jobcentrene - om at få folk tilbage på arbejdsmarkedet. Det spændende har været, at alle faggrupper rundt om bordet har forholdt sig til lovgivningen og dens krav om at vurdere på borgernes arbejdsevne. At vi for eksempel ikke kunne give en borger ro i seks måneder. Det var en proces, vi klarede godt, fordi vi lyttede til hinanden, siger Lena Rasmussen. Den 1. oktober 2012 var det så slut. TTA-projektet var ved vejs ende, og Lena Rasmussen er vendt tilbage til en stilling som beskæftigelsesrådgiver i jobafklaringen. - Esbjerg Kommune har forsøgt at holde fast i nogle af de gode ting fra projektet. For eksempel har vi her, Når vi vidste, hvilke andre faggrupper, der skulle i spil, kunne vi gå over gangen og aftale en tid. Det var ikke unormalt, at borgeren gik fra mig med tre aftaler i hus. Lena Rasmussen koordinator i TTA-projektet i Esbjerg hvor jeg nu sidder, valgt at holde konferencer, hvor vi kan sparre med hinanden selv om det er uden læger, psykologer og fys. Det er rigtig svært at sige, hvordan det hele bliver nu, men det kan jo aldrig blive så intensivt som under projektperioden. Og jeg vil savne det tværfaglige pingpong på gangen og i frokoststuen, der virkelig rykkede. S TTA har betydet lavere sygefravær og sparede millioner 22 kommuner har været med i Tilbage-Til-Arbejdet-projektet, der løb i to år frem til efteråret 2012, og som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø under Beskæftigelsesministeriet har stået for. Evalueringen af projektet viser, at det koordinerede og tværfaglige samarbejde med en fast og erfaren sagsbehandler som tovholder kan mindske sygefraværet betragteligt. Sygefraværet faldt op til 2,6 uger i nogle kommuner, hvilket svarer til en samfundsøkonomisk gevinst på omkring kr. pr. sygedagpengesag. I Københavns Kommune er sygefraværet faldet med hele fem uger, mens TTA-projektet i nogle kommuner, der har haft svært ved at implementere metoderne, har været en dårlig forretning. Esbjerg kommune fremlagde sine erfaringer med TTA-projektet på en konference den 10. december 2012, som Forebyggelsesfonden og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø stod bag. Esbjerg har ikke tal på, hvor mange uger sygefraværet i gennemsnit er faldet i projektperioden. Men antallet af sygedagpengesager er faldet markant i de seneste to år, mest for de borgere, der var syge mellem 27 og 52 uger. Det har fået Esbjerg til at konkludere at Udviklingen i sygedagpengesager peger på en positiv effekt af TTA-forsøget. SOCIALRÅDGIVEREN

10 Et nyt projekt sender undervisere i praktik i de kommunale marker for at sikre, at teori og praksis har godt greb i hinanden Mere praksis til teoretikerne og mere teori til praktikerne skal være med til at ruste nyuddannede socialrådgivere til mødet med den kommunale virkelighed. Sådan lyder den korte udgave af indholdet i Projekt Samspil mellem praksis og teori i socialrådgiveruddannelsen. Projektet tager sit afsæt i reformarbejdet i forbindelse med den nye socialrådgiveruddannelse og dets forældre er Dansk Socialrådgiverforening og Kommunernes Landsforening, som Jeg har overværet borgersamtaler, jeg kan bruge som aktuelle cases, og jeg har fået indblik i et spændende kvalitetsudviklingsprojekt med relevant viden for de studerende. Maja Juul-Olsen, socialrådgiver og underviser på VIAUC i Aarhus ved OK11 indgik aftalen, der i første omgang retter sig mod VIAUC i Aarhus, Metropol i København og de omkringliggende kommuner. erfaringer, for eksempel om hvordan en god ressourceprofil eller jobplan ser ud. Jobkonsulenten har gennem mine spørgsmål fået et teoretisk brush-up, så fordelene går begge veje. Jeg har overværet borgersamtaler, jeg kan bruge som aktuelle cases, og jeg har fået indblik i et spændende kvalitetsudviklingsprojekt med relevant viden for de studerende. Så det er aftalt, at min tilknyttede jobkonsulent skal gæsteundervise på VIAUC inden for beskæftigelsesmodulerne. Det er en vigtig kontakt, vi har fået og den skal dyrkes og passes på. Kollega Per Westersøs felt som underviser, lektor og socialrådgiver er arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet med fokus på viden og kvalitetsudvikling. Og da det er et område, som Jobcenteret i Horsens Kommune gerne vil styrke, indgik parterne en praktikaftale: - Praksisprojektet er meget relevant. Blandt andet gav gennemgangen af ressourceprofiler mig en masse nyt, som jeg kan gå videre med i undervisningen. Overordnet har jeg igen-igen fået blik for vigtigheden af samspillet mellem forskning, praksis og uddannelse. Som underviser skal jeg formidle den centrale forskning og viden på området, og praktikken giver mig ideer til, hvordan jeg kan skærpe denne formidling og sortere det mindre relevante fra. Samarbejdet nåede også her til konkrete aftaler. Dels har Per Westersøs kommunale samarbejdspartner allerede gæsteundervist på socialrådgiveruddannelsen i Aarhus, dels er et samarbejdsprojekt om faglig fordybelse og kvalitetsudvikling i sygedagpengesager identificeret og klar til start i januar. S Erfaringerne og gode ideer fra projektet vil blive samlet op i en inspirationsguide til socialrådgiveruddannelserne i løbet af foråret PRAKSISPROJEKTET Omkring 15 undervisere fra VIAUC i Aarhus har i efteråret 2012 indgået praktikaftaler med forskellige kommuner. Metropol i København forventer at starte til foråret. Praktikforløbenes varighed aftales individuelt. Målet med projektet er dels at give praktiktilbud til underviserne, dels at rekruttere praktikere til undervisningen og sikre relevante og aktuelle cases til uddannelsen. Fordelene går begge veje Win-win er kommentaren fra Maja Juul-Olsen, socialrådgiver og underviser på VIAUC i Aarhus. Hun har været i praktik i kontanthjælpsafdelingen i Silkeborg Kommunes jobcenter: - Jeg underviser i ressourceprofiler, jobplaner og matchkategorisering, så for mig er det superrelevant at få indblik i, hvordan man arbejder med det i jobcentrene. Vi har udvekslet viden og Kommunale samarbejdspartnere: Supergodt projekt - Det er supergodt at få sparring og input af én udefra med en stor faglig-teoretisk viden. Vi har fået konkrete og brugbare forslag til, hvor vi kan blive skarpere og hvilke arbejdsgange, vi skal holde fast i. Praktikordningen giver os mulighed for at træde skridtet tilbage og reflektere over vores praksis, så vi vil gerne fortsætte samarbejdet med socialrådgiveruddannelsen, lyder det fra socialfaglig controller Lejla Pagaard, Jobcenter Horsens og afdelingsleder Ann Tversted, Kontanthjælpsafdelingen, Silkeborg Kommune. 10 SOCIALRÅDGIVEREN TEKST JEANNETTE ULNITS

RYD OP I DIT HOVEDE SOCIALRÅDGIVEREN. Undervisere i praktik i kommunen Mindre sygefravær i Esbjerg Arbejdsgiverne stiller barske krav i OK13

RYD OP I DIT HOVEDE SOCIALRÅDGIVEREN. Undervisere i praktik i kommunen Mindre sygefravær i Esbjerg Arbejdsgiverne stiller barske krav i OK13 01/13 SOCIALRÅDGIVEREN Undervisere i praktik i kommunen Mindre sygefravær i Esbjerg Arbejdsgiverne stiller barske krav i OK13 RYD OP I DIT HOVEDE Behov for supervision vokser i takt med øget fokus på økonomi

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Fagetik Værktøjskasse. Case Dialogkort Folder Det fagetiske hjul

Fagetik Værktøjskasse. Case Dialogkort Folder Det fagetiske hjul Fagetik Værktøjskasse Case Dialogkort Folder Det fagetiske hjul 1 En case Formålet med casen er at vise, hvordan et medlem eller en gruppe af medlemmer kan bruge fagetikken til at overveje hvilke fagetiske

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

André fik vendt sit liv hos Headspace AF: ANNETTE BRUUN JARL, Publiceret 06. oktober 2016 kl. 12:30

André fik vendt sit liv hos Headspace AF: ANNETTE BRUUN JARL, Publiceret 06. oktober 2016 kl. 12:30 Side 1 af 7 KØB ABONNEMENT Lån penge, 5.000-400.000 Unde Nem udbe Lån u BILLUND André fik vendt sit liv hos Headspace AF: ANNETTE BRUUN JARL, ABJ@JV.DK Publiceret 06. oktober 2016 kl. 12:30 ME 1 2 André

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Hvordan bør socialreformen hjælpe udsatte børn og unge?

Hvordan bør socialreformen hjælpe udsatte børn og unge? Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 138 Offentligt Bentes Nielsens indlæg på TABUKAs og De 4 Årstiders høring den 10. dec. 2012 på Københavns Rådhus: Hvordan bør socialreformen hjælpe udsatte børn

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

BUREAUKRATI 21 kommuner: Lovgivning står i vejen for en fornuftig beskæftigelses-indsats Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 17.

BUREAUKRATI 21 kommuner: Lovgivning står i vejen for en fornuftig beskæftigelses-indsats Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 17. BUREAUKRATI 21 kommuner: Lovgivning står i vejen for en fornuftig beskæftigelses-indsats Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 17. juni 2015, 05:00 Del: Regler og proceskrav på beskæftigelsesområdet er firkantede,

Læs mere

Når livet slår en kolbøtte

Når livet slår en kolbøtte Når livet slår en kolbøtte - at være en familie med et barn med særlige behov Af Kurt Rasmussen Januar 2014 Når der sker noget med én i en familie, påvirker det alle i familien. Men hvordan man bliver

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne 1 Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Gode råd til nyuddannede socialrådgivere 0 2 Indledning Tillykke med din nyligt færdiggjorte

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

Luk op for. Flere i arbejde. Tidligere hjælp til udsatte Sund økonomi

Luk op for. Flere i arbejde. Tidligere hjælp til udsatte Sund økonomi Luk op for Flere i arbejde Der er rigtig mange penge at hente ved at gøre tingene anderledes og tænke i en helt anden forebyggende og socialt ansvarlig indsats Lars Krarup, borgmester i Herning Tidligere

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2011

Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2011 Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2011 Dansk Socialrådgiverforening, november 2011 1 Forord af Bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening Det ville være rart, hvis der var uanede

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Mennesket er et socialt væsen Hvad indebærer det? At vi alle har et grundlæggende behov for at opleve

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

Brug nu kuren som får langtidssyge i job - UgebrevetA4.dk. OPFORDRING TIL REGERINGEN: Brug nu kuren som får langtidssyge i job

Brug nu kuren som får langtidssyge i job - UgebrevetA4.dk. OPFORDRING TIL REGERINGEN: Brug nu kuren som får langtidssyge i job OPFORDRING TIL REGERINGEN: Brug nu kuren som får langtidssyge i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 8. december 2017 Seks ud af ti forløb med såkaldt revalidering er en succes, for

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær

gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær arbejdsmiljøkøbenhavn Arbejdsmiljø København (AMK) er Københavns Kommunes rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv. Vi arbejder på tværs af kommunens syv forvaltninger,

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 1. Introduktion Denne rapport præsenterer de foreløbige resultater for fyraftensmøderne i Projekt Unfair. Rapporten skal redegøre for effekten

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Fremfærdsseminar D. 16. november 2015, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Hvorfor al den snak om

Læs mere

1. Onboarding og uddannelse

1. Onboarding og uddannelse Den systematiske sygefraværsindsats i MSO skal sikre, at målet om 9,5 sygefraværsdage pr. medarbejder i 2016 nås. Målet skal nås gennem en række fokusområder og konkrete indsatser, som er beskrevet i denne

Læs mere

Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt

Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt [Skriv tekst] 0 Beskrivelse af almen-/social-/arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTA-projekt Baggrund Tidligere undersøgelser

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Familieliv En undersøgelse blandt 8. klasses elever i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet juni 2015

Læs mere

INDSATSER OG RESULTATER I KONGRESPERIODEN

INDSATSER OG RESULTATER I KONGRESPERIODEN INDSATSER OG RESULTATER I KONGRESPERIODEN Socialpædagogerne er en løsningsorienteret fagforening. Det betyder, at vi lægger vores forslag til løsninger frem og samarbejder bredt politisk med dem, der måtte

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS!

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS! FOR FANDEN, JENS! 31 En personlig beretning af Jens Rønn om faglige ambitioner og angsten for at blive syg igen. Af Jens Rønn Jeg hører sjældent musik. Ja, det er ikke mange gange i mit liv, jeg har hørt

Læs mere

At dele stjernestunder

At dele stjernestunder TEMA Stress Værktøj 6 At dele stjernestunder 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Redskab 1: Inspiration til oplæg 4 Redskab 2: Øvelse

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Af: Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co. Fra Susanne Teglkamps helt nye bog: Ledergruppen i udvikling bring potentialet frem, bringes her 2. del af et

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

De klassiske medarbejdere

De klassiske medarbejdere De klassiske medarbejdere Rollespil 1: Servicecenterleder Lise Larsen Du sidder i virksomhedens servicecenter hvor I bl.a. skal holde styr på en masse aftaler, og det er efterhånden ved et være et mareridt.

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere