RYD OP I DIT HOVEDE SOCIALRÅDGIVEREN. Undervisere i praktik i kommunen Mindre sygefravær i Esbjerg Arbejdsgiverne stiller barske krav i OK13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RYD OP I DIT HOVEDE SOCIALRÅDGIVEREN. Undervisere i praktik i kommunen Mindre sygefravær i Esbjerg Arbejdsgiverne stiller barske krav i OK13"

Transkript

1 01/13 SOCIALRÅDGIVEREN Undervisere i praktik i kommunen Mindre sygefravær i Esbjerg Arbejdsgiverne stiller barske krav i OK13 RYD OP I DIT HOVEDE Behov for supervision vokser i takt med øget fokus på økonomi TEKST XXXX XXXXXX SOCIALRÅDGIVEREN

2 5HURTIGE En plejefamilie kan være det bedste for teenagere Teenagere, der skal anbringes, kommer oftest på døgninstitution, men en ny undersøgelse viser, at de kan have stor glæde af at komme i familiepleje, fortæller Mette Larsen, leder af Københavns Kommunes Videnscenter for Familiepleje. Når teenagere anbringes uden for hjemmet, falder valget kun i 18 procent af tilfældene på familiepleje. Hvad skyldes det? I Danmark har der været en tradition for, at små børn kommer i familiepleje, og store børn anbringer man på døgninstitution. Jeg ved, at man her i Københavns Kommune har gjort sig den forestilling, at en teenager allerede har sin egen familie og derfor ikke er så åben over for en ny. Nogle mener også, at teenagere ofte har for store problemer til at kunne bo hos en plejefamilie. Men nu har I så lavet en undersøgelse med et ret overraskende resultat? Siger teenagerne noget om, hvorfor de er så glade for at være anbragt i en familie? Ja, vi har spurgt alle familieanbragte unge i Københavns Kommune, og otte ud af ti af de, der blev anbragt som teenagere, svarer, at de er glade eller meget glade for deres plejefamilie. De unge er også blevet bedt om at svare på, hvilke personer de føler sig mest knyttet til, og blandt de teenageanbragte nævner 42 procent deres plejemor. Det er et overraskende højt tal. De fortæller, at de er positivt overraskede over, at der er en plejemor eller plejefar, der virkelig insisterer på kontakt, når de har det dårligt. Mange føler også en lettelse ved, at der er faste rammer, som de tidligere ofte selv har defineret. Og som et sidste eksempel nævner mere end halvdelen, at de er blevet bedre i skolen, og at plejefamiliens hjælp til skolearbejdet har stor betydning. Hvordan stemmer undersøgelsens resultat overens med teorierne om teenagernes mulighed for at knytte sig til nye voksne? Tidligere troede man, at det nærmest var for sent, hvis et barn ikke havde knyttet sig trygt til en voksen, når det var tre år. Resultaterne af vores undersøgelse underbygger nyere forskning, der har vist, at de unge er under total ombygning i teenageårene. Dermed er der også potentiale for, at de i den periode kan overtage nye tilknytningsmønstre. Får undersøgelsens resultater indflydelse på, hvordan kommunerne i fremtiden anbringer teenagere? Med støtte fra Egmont Fonden er vi ved at udvikle nogle konkrete redskaber, der kan bruges, når man skal overveje den mest optimale anbringelse af teenagere. Vi har lovet, at redskaberne skal være færdige, så de kan sendes til alle landets kommuner omkring 1. maj. Rapporten Teenagere i familiepleje set fra anbragte unge og plejefamiliers perspektiv kan findes på centerforfamiliepleje.dk under Publikationer. 2 SOCIALRÅDGIVEREN TEKST LARS FRIIS

3 Ny juraspalte i bladet Et panel af tre jurister skriver på skift om ny lovgivning, som har betydning for socialrådgivernes arbejde. Den første handler om den nye forældreansvarslov og er skrevet af Karen Elmegaard, cand. jur. og lektor ved socialrådgiveruddannelserne, Metropol. 13 Det er svært at spå om, hvilken betydning det vil have for det sociale arbejde, at forældre afskæres fra igen og igen at rejse en sag om forældremyndighed mv. Supervision er mental hovedrengøring. Behovet for supervision er voksende blandt socialrådgivere, erfarer eksperter. Hør fem socialrådgiveres meget forskellige strategier for at læsse mentalt af efter arbejde. 12 Foto Kristian Granquist Mig og mit arbejde Socialrådgiver Maria Lisette Aabjerg er funktionschef for Sygedagpenge i Odense Kommune og vandt sidste efterår som den første kvinde og offentligt ansatte årets Talent Fyn-konkurrence. 12 Foto Palle Peter Skov 02 5 hurtige 04 Nyhed OK13 forhandlingerne er i gang. 06 Kort Nyt 08 Nyhed TTA: Mindre sygefravær i Esbjerg 09 Nyhed Et nyt projekt sender undervisere i praktik i kommunerne for at sikre, at teori og praksis har godt greb i hinanden. 12 Mig og mit arbejde: Maria Lisette Aabjerg, funktionschef for Sygedagpenge, Odense Kommune 13: Juraspalten: Nye regler i forældreansvarslov kan rykke konflikter ind i kommunen 14 Copingstrategier: Sådan rydder vi op i hovedet efter arbejde 20 Kommentar: Deleordning fungerer kun for nogle børn 20 Debat 20 DS NU 31 Klumme: Vi fjerner snubletrådene 32 Leder Socialrådgiveren udgives af Dansk Socialrådgiverforening Tolbodgade 19B 1253 København K Telefon Ansvarshavende redaktør Majbrit Berlau Redaktør Mette Ellegaard Journalister Susan Paulsen Ida Skytte Kommunikationsmedarbejdere Martin Hans Skouenborg Birgit Barfoed Annoncer DG Media a/s Studiestræde København K Telefon Fax Grafisk design Salomet Pernille Kleinert Forside Mikkel Henssel Tryk Datagraf Årsabonnement 700 kr. inkl. moms Løssalg 37 kr. pr. nummer plus forsendelse Socialrådgiveren udkommer 19 gange om året Dette nummer udkommer 17. januar Artikler og indlæg er ikke nødvendigvis udtryk for organisationens holdning. Kontrolleret oplag: Trykt oplag: ISSN SOCIALRÅDGIVEREN

4 Startskuddet til overenskomstforhandlingerne har lydt. Dansk Socialrådgiverforening har udvekslet overenskomstkrav med arbejdsgiverne Med udveksling af krav med arbejdsgiverne for både de kommunalt og regionalt ansatte socialrådgivere samt de statsansatte socialrådgivere er overenskomstforhandlingerne officielt skudt i gang. KTO fagforeningernes forhandlingsfællesskab udvekslede i begyndelsen af december generelle krav med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner og Dansk Socialrådgiverforening har udvekslet sine specielle krav med de samme parter. Dansk Socialrådgiverforening mener, at der fortsat skal være ret til lokale lønforhandlinger og stiller krav om at få forlodsfinansieringen genindført. - Vi ved, at det er vigtigt for vores lønudvikling, at der lokalt bliver forhandlet løn hvert år, siger formand for Dansk Socialrådgiverforening, Majbrit Berlau. Derudover står bedre muligheder for efter- og videreuddannelse samt mere i pension højt på listen over Dansk Socialrådgiverforenings specielle krav. Barske udmeldinger fra arbejdsgiverne Majbrit Berlau ser frem til at komme rigtig i gang med forhandlingerne - på trods af de stramme økonomiske rammer og de barske krav fra KL om blandt andet at reducere beskyttelsen af medarbejderrepræsentanter. - Vi ser med stor alvor på arbejdsgivernes krav om forringelser i MED-systemet og af beskyttelsen af medarbejderrepræsentanter. På det punkt står parterne i hvert fald langt fra hinanden, og jeg vil godt slå fast, at vi ikke vil afgive rettigheder på så afgørende punkter. Arbejdsgivernes krav vil forværre arbejdsmiljøet, for vi ved, at indflydelse på eget arbejde hæver kvaliteten og mindsker sygefravær og nedslidning. Historiske OK-forhandlinger Det er på KL-området ikke lykkedes at opnå enighed om et fælles krav om generelle lønstigninger. Majbrit Berlau beklager den usædvanlige situation. - Det er ærgerligt, at KTO ikke kan udtage fælles krav om generelle lønstigninger. Vi står i forvejen over for komplicerede overenskomstforhandlinger, hvor arbejdsgiverne stiller barske krav og så har vi en regering, som blander sig. - KTO står fortsat sammen om de øvrige generelle krav fra KL og Danske Regioner som for eksempel tryghed, ligestilling, forbedrede vilkår for tillids- og AMiR-repræsentanter samt seniorrettigheder. Og Dansk Socialrådgiverforening stiller selvfølgelig krav om generelle lønstigninger til alle kommunalt ansatte socialrådgivere. Så jeg kan garantere, at det nok skal blive forhandlet. Resultatet kan jeg naturligvis ikke love noget om på forhånd, siger hun. Uenigheden i KTO handler om, hvorvidt der skal fremsættes generelle krav om procentvise lønstigninger eller krav om, at lønstigningerne i stedet skal udmøntes i kroner. Fokus på generelle lønstigninger Forhandlingerne om de statsansatte socialrådgiveres overenskomster blev skudt i gang den 17. december. Det forventes, at de fleste overenskomstmidler kommer til at gå til generelle lønstigninger på bekostning af de enkelte organisationers specielle krav. Dansk Socialrådgiverforenings specielle krav handler i høj grad om at ligestille socialrådgivere løn- og pensionsmæssigt med øvrige grupper i tilsvarende stillinger. Det drejer sig eksempelvis om højere løn til socialrådgiverledere i Kriminalforsorgen, så de indhenter et lønefterslæb i forhold til de tjenestemandsansatte ledere, der er medlemmer af Kriminalforsorgsforeningen. S Følg overenskomstforhandlingerne på socialrdg.dk/ok13 Arbejdsgivernes krav vil forværre arbejdsmiljøet, for vi ved, at indflydelse på eget arbejde hæver kvaliteten og mindsker sygefravær og nedslidning. Majbrit Berlau 4 SOCIALRÅDGIVEREN TEKST SUSAN PAULSEN

5 Psykiatrivejleder EFTERUDDANNELSE I RÅDGIVNING AF PSYKISK SÅRBARE OG SYGE NYT: SAMTALE- TRÆNING MED PROFESSIONELLE SKUESPILLERE Uddannelsen henvender sig til dig, der rådgiver psykisk sårbare og syge mennesker i forhold til arbejde eller uddannelse, fx som socialrådgiver, jobkonsulent eller sagsbehandler. På uddannelsen får du viden om de forskellige psykiske sygdomme som fx depression og angst. Derudover får du konkrete redskaber til, hvordan du bedst håndterer rådgivningen, herunder hvilke hensyn du skal tage, hvordan du stiller krav og hvordan du arbejder med borgerens motivation. Med udgangspunkt i konkrete cases vil der være fokus på træning af samtalen, blandt andet med brug af professionelle skuespillere. Efteruddannelsen afholdes i København og består af fem moduler af to dage (10 dage i alt), samt en afsluttende samtale. Hold 1, forår: Start d. 11. og 12. marts Hold 2, efterår: Start d. 28. og 29. oktober Prisen er ,00 kr., inklusiv forplejning, undervisningsmateriale og bøger, eksklusiv moms. Læs mere på Du er også velkommen til at kontakte Birgitte Wärn på telefon eller mail Uddannelsen til Psykiatrivejleder er oprindeligt udviklet og afholdt i samarbejde med Psykiatrifondens Erhvervspsykiatriske Center og har været omtalt i bl.a. Socialrådgiveren. UNDERVISER Birgitte Wärn er cand. mag. i dansk og psykologi, indehaver af Wärn Kompetenceudvikling og forfatter til flere erhvervshåndbøger, blandt andre Når psyken strejker og Kort og godt om stress. Birgitte Wärn har mange års erfaring som underviser af rådgivere og ledere i samtaleteknikker, herunder kommunikation med psykisk sårbare og syge. Derudover har hun selv erfaring med rådgivning af psykisk sårbare ledige fra en tidligere ansættelse som jobkonsulent, ligesom hun løbende kører rådgivningsforløb for mennesker, der er sygemeldte med stress, angst eller depression. Jeg oplevede, at mange samtaler med psykisk syge borgere gik skævt i forhold til den plan, jeg havde. Den øgede indsigt og opmærksomhed betyder, at jeg nu har nogle redskaber til at ændre kurs, når det ikke fungerer. Generelt har borgere nemmere og mindre konfliktfyldte forløb hos mig i dag og mange kommer hurtigere og bedre videre. Min arbejdsglæde og faglighed er helt klart blevet styrket Socialrådgiver Mette Rasmussen om sit udbytte af efteruddannelsen, bragt i Socialrådgiveren Wärn Kompetenceudvikling. Overgaden Neden Vandet 45, 5. sal København K. Tlf

6 Undgå konflikter med borgerne - Konfliktværktøjer for offentligt ansatte (myndighedsudøvere) af Merete Hessel, Forlaget Frydenlund, 168 sider, 249 kroner. Gældsramt på vej mod gældssanering af Christian Kirchhoff Bruhn, 176 sider, 189,95 kroner. Mellem ordene kommunikation i professionel praksis af Per Jensen og Inger Ulleberg, Forlaget Klim, 339 sider, 299 kroner. Undgå konflikter Konflikter er et grundvilkår i arbejdet som offentligt ansat myndighedsperson, så det er vigtigt at kunne undgå, afvæbne og håndtere konflikter. Psykoterapeut Merete Hessel har skrevet en bog, som både er en værktøjskasse og et opslagsværk om konfliktløsning. Den indeholder blandt andet kapitler om konflikter, afvigende adfærd, konfliktstrategi og giver en række værktøjer i arbejdet med at undgå konflikterne. Kom af med gælden Den gennemsnitlige gæld pr. dansker over 18 år er over kroner. Gældsramt henvender sig til mennesker med håbløs gæld og til dem, der vil undgå gældsfælden. Den giver et overblik over veje ud af gælden og konkrete bud og trin-fortrin guide til, hvad gældsplagede skal gøre - også for at komme i betragtning til en gældssanering. Og et kærligt spark om at flytte fokus væk fra materialisme. Professionel kommunikation Mellem ordene handler om mødet mellem professionsudøveren og den anden. Den behandler spørgsmål om, hvordan vi kan forstå kommunikation mellem mennesker, om hvorvidt viden om kommunikation kan bidrage til at forbedre professionel praksis, og om viden og færdigheder kan bidrage til at ændre fastlåste situationer og åbne for nye muligheder. Fagforeninger vinder sag om særlige rettigheder Det er i orden, at arbejdsgivere tilgodeser de ansatte, der er medlem af en fagforening med forhandlingsretten til den kollektive overenskomst i den pågældende virksomhed. Det er nu fastslået af den Faglige Voldgift i en sag rejst af Dansk Industri (DI). DI valgte at rejse sagen på grund af en lokal ordning, der på en arbejdsplads gav medlemmer af 3F og HK et løntilskud fra en privat fond i forbindelse med ud- Ny tværnational master i Social Work Til september starter den ny toårige masteruddannelse The MA in Advanced Development in Social Work (ADVANCES). Uddannelsen har et udpræget tværnationalt fokus og optager socialrådgivere fra hele verden. Undervisningen vil foregå på fem europæiske universiteter i Paris, Warszawa, Lincoln, Lissabon og Aalborg. Ansøgningsfristen for optagelse er 1. juni Læs mere på DANMARK KORT Aalborg Kommune: Et projekt, der skal få prostituerede ud af prostitution, har fået grønt lys af Familie- og Socialudvalget i Aalborg Kommune. Projektet spænder over udvikling og afprøvning af nye metoder samt rådgivning og vejledning af de prostituerede. Favrskov Kommune: Det socialpædagogiske opholdssted Kanonen i Hadsten vil med 5,5 mio. kr. fra Villumfonden uddanne grønlandske pædagoger og åbne en institution med plads til 10 børn og unge i Søndre Strømfjord. Aarhus Kommune: Blå Kors har oprettet sovepladser forbeholdt udenlandske hjemløse på Det Blå Herberg i Aarhus. De nye sovepladser er finansieret af Social- og Integrationsministeriet. Holbæk Kommune: Tilsynet med samtlige døgntilbud til børn og voksne i Region Sjælland skal fremover føres af Holbæk Kommune. Tilsynet får hovedkontor i Holbæk og en satellitafdeling i Nykøbing Falster. dannelse eller barsel. DI mente, at ordningen stred imod blandt andet foreningsfrihedsloven, da uorganiserede medarbejdere eller medarbejdere organiseret i Krifa ikke blev tilgodeset af ordningen. - Kendelsen slår fast, at medlemmer af de gule fagforeninger og uorganiserede ansatte ikke bare kan lade deres organiserede kollegaer bære og betale, siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF, der ser kendelsen som en sejr for den danske model. Markant flere lejere sættes på gaden Antallet af udsættelser er mere end fordoblet på otte år. I 2002 lå tallet på I 2010 var det steget til Flertallet af de udsatte er enlige mænd, og andelen af børn i de ramte husstande er stigende. Det viser en ny rapport fra SFI, der ser nærmere på årsager og konsekvenser af udsættelserne og de forbyggende tiltag på området, der i de seneste par år er blevet vedtaget fra politisk hold. Læs mere om rapporten Når fogeden banker på på Københavns Kommune: Op imod 40 svenske stofmisbrugere heraf størsteparten hjemløse - har søgt tilflugt i København for at få nemmere adgang til metadon, skriver Hus Forbi. Holbæk Kommune: En 33-årig mand brugte sin bil som rambuk og torpederede borgerservice i Holbæk kort før nytår. Manden efterlod bilen og en seddel med personog telefonnummer samt et par ord om, at han gerne ville have udbetalt sin kontanthjælp. 6 SOCIALRÅDGIVEREN

7 Ny førtidspensionsreform er trådt i kraft Det var et bredt flertal i Folketinget, der 19. december vedtog en stor reform af førtidspension og fleksjob, som trådte i kraft allerede 1. januar Dansk Socialrådgiverforening har advaret imod den hurtige ikrafttræden af reformen, men er positiv over for intentionerne. Det gælder dog ikke ændringerne af fleksjobordningen, som ifølge Dansk Socialrådgiverforening ligner en ren spareøvelse. Reformen betyder, at som udgangspunkt skal unge under 40 år ikke have førtidspension. De skal i stedet have en helhedsorienteret og tværfaglig indsats i et eller flere ressourceforløb, som kan vare i op til fem år ad gangen. Alle får under ressourceforløbet én gennemgående sagsbehandler i kommunen, der har ansvaret for at koordinere indsatsen. Der bliver etableret rehabiliteringsteam i alle kommuner. Læs mere om reformen på bm.dk DS I PRESSEN Kommunerne har sparet nok på udgifterne til udsatte familier og børn, nu må de sikre, at alle får den hjælp, de har brug for også når der er brug for en god, stabil anbringelse. Sideløbende må de så investere i det forebyggende arbejde det kan absolut betale sig, menneskeligt og økonomisk. Majbrit Berlau, Dansk Socialrådgiverforenings formand, 19. december i debatindlæg på altinget.dk DET SKREV VI FOR 35 ÅR SIDEN I Socialrådgiveren : På landsplan er 700 arbejdsløse, svarende til 1/3 af foreningens medlemmer. Samtidig arbejder de, der er i arbejde, under et så stort pres, at det går væsentligt ud over en ordentlig og forebyggende behandling af brugerne. Med de mange ledige ser arbejdsløshedsudvalget en mulighed for at styrke fagforeningen i at skabe bedre arbejdsvilkår og fx opdyrke alternative arbejdsområder i lægehuse, boligkvarterer, fabrikker, folkeskoler osv. Men det kan medierne ikke finde ud af, altså at skrive om det, der går godt, for det er der ikke følelser i på samme måde, som når der skrives om en sag, hvor børnene har været udsat for omsorgssvigt, for her kan forargelsen få frit afløb, og det giver penge i mediernes kasse. Bentha Edel Schultz Steffensen på Dansk Socialrådgiverforenings Facebookside som kommentar til et interview med Majbrit Berlau i dagbladet Information. MIL LIO NER af europæere, der før var relativt velstående, har nu så svært ved at få mad på bordet, at Europa må være forberedt på folkelige opstande, siger Røde Kors. SOCIALRÅDGIVEREN

8 Socialrådgiverne sad dør om dør med fysioterapeuter, psykologer, læger og psykiatere, og langtidssyge esbjergensere blev behandlet tværfagligt og koordineret Ud fra den samtale vi har haft, tænker jeg, at du kan have glæde af at tale med vores arbejdsmediciner, en af vores psykologer og måske en fysioterapeut. Lad os se, hvornår de har tid de sidder lige her lidt længere nede af gangen. Nogenlunde sådan her kunne det lyde en tilfældig dag fra socialrådgiver Lena Rasmussens mund, mens hun som koordinator i TTA-projektet i Esbjerg sad over for en langtidssygemeldt kvinde, som hun havde til en første samtale. Og kvinden ville inden hun forlod Lena Rasmussens kontor måske have tre aftaler i hus med henholdsvis lægen, psykologen og fysioterapeuten. Få uger derefter ville kvinden være på dagsordenen på en af afdelingens tværfaglige konferencer. Esbjerg er en af de 22 kommuner, der har været med i Beskæftigelsesministeriets landsdækkende Tilbage-Til- Arbejdet projekt. Med midler både fra ministeriet og Forebyggelsesfonden har projektet skulle vise, om en tværfaglig og koordineret indsats kan nedbringe sygefraværet i kommunerne og samtidig spare penge. En helt ny slags samtale I Esbjerg gik man radikalt til værks, da projektet startede i foråret Ni socialrådgivere fra Jobafklaringen blev udpeget som TTA-koordinatorer, og der blev ansat fire fysioterapeuter, fire psykologer, halvanden læge og en psykiater til projektet. TTA-projektet flyttede i egne lokaler, hvor faggrupperne fik kontorer dør om dør. Efter et tre ugers undervisningsforløb ( hvor vi lærte, at tværfagligt samarbejde handler om at lytte, samarbejde og anerkende ) gik det løs. Og forskellen fra den traditionelle måde at gribe en sygedagpengesag på var markant. I gamle dage kunne der gå op til tre-fire måneder nogle gange mere - før en langtidssygemeldt borgers papirer landede på socialrådgiver Lena Rasmussens bord, fordi man vurderede, at der skulle en særlig indsats til. Når Lena Rasmussen havde sat sig ind i papirerne, tog hun en samtale med borgeren, og måske sendte hun alle borgerens papirer til vurdering hos lægekonsulenten. Eller hun talte om borgeren med den psykiater, der i en periode var tilknyttet jobafklaringen en dag ugentligt. Herefter traf Lena Rasmussen en afgørelse i sagen. I projektperioden fik Lena Rasmussen og hendes kolleger sygedagpengesagerne over, lige når de var godkendt i praksis inden for fire til otte uger efter sygemeldingen. Projektet tog kun kategori 2-sager, dvs. sager, hvor der er risiko for et langt sygdomsforløb, men hvor den syge godt kan være i aktiviteter. Hurtigt indkaldte socialrådgiverne de enkelte borgere til en samtale men nu en helt ny slags samtale. Fra TTA-projektet havde socialrådgiverne fået et standardskema med spørgsmål. Spørgsmålene var bygget op, så de fungerede anerkendende. Hvad er grunden til, at du er sygemeldt? Er det stadig de samme symptomer, der fylder meget? Hvad gør du for at få det bedre? Hvordan får du dit privatliv til at hænge sammen? Det vil jeg gerne være med til - I starten tænkte vi, hold da op, det vil tage lang tid, det kan borgerne slet ikke holde til. Men vi har fået mange tilkendegivelser af, at borgerne har følt sig lyttet til. At de har fornemmet, at vi har givet os tid til at forstå, hvad sagen handler om, siger Lena Rasmussen. I løbet af samtalen vurderede hun, hvad der kunne være behov for. Og så kom den næste store ændring af procedurerne. - Når vi vidste, hvilke andre faggrupper, der skulle i spil, kunne vi gå over gangen og aftale en tid. Det var ikke unormalt, at borgeren gik fra mig med tre aftaler i hus. I morgen fysioterapi, i overmorgen læge og om tre dage en psykolog. Tidligere havde vi ikke den Sygedagpengesager i Esbjerg Kommune oktober måned uger uger over 52 uger Projektet begyndte i og fik kurven til at knække 8 SOCIALRÅDGIVEREN TEKST KIRSTEN HOLM-PETERSEN

9 mulighed for så hurtigt at få vurderinger fra de andre faggrupper, og alt skulle indhentes udefra. Borgerne oplevede det som dejligt. Hold da op, kan det gå så hurtigt, det vil jeg gerne være med til, var deres respons, siger Lena Rasmussen. Hvor den første del af forløbet kan kaldes koordineret, kan den næste kaldes tværfaglig. For når de relevante faggrupper havde set borgeren, og det skete som regel indenfor max to uger, så kom sagen på den ugentlige, tværfaglige konference, hvor socialrådgiveren TTA-koordinatoren fungerede som tovholder. Skal tømreren tilbage til sit gamle job Alle faggrupper kom her med deres vurdering af borgerens behov. En tømrer med en arbejdsskade er hans oprindelige arbejdsområde hensigtsmæssigt, har han skånebehov i en periode, skal han genoptrænes og måske tabe sig i vægt? En kvinde med stress skal hun tilbydes psykoeducation med mindfulness og stresshåndtering? Og skal hun på besøg på sin arbejdsplads sammen med en af psykologerne? Alle rundt om bordet bød ind og samtidig var alle på konferencen klar over, hvad målet med udvekslingen af synspunkter og afvejningen af tilbud var. - I TTA handler det lige som alle andre steder på jobcentrene - om at få folk tilbage på arbejdsmarkedet. Det spændende har været, at alle faggrupper rundt om bordet har forholdt sig til lovgivningen og dens krav om at vurdere på borgernes arbejdsevne. At vi for eksempel ikke kunne give en borger ro i seks måneder. Det var en proces, vi klarede godt, fordi vi lyttede til hinanden, siger Lena Rasmussen. Den 1. oktober 2012 var det så slut. TTA-projektet var ved vejs ende, og Lena Rasmussen er vendt tilbage til en stilling som beskæftigelsesrådgiver i jobafklaringen. - Esbjerg Kommune har forsøgt at holde fast i nogle af de gode ting fra projektet. For eksempel har vi her, Når vi vidste, hvilke andre faggrupper, der skulle i spil, kunne vi gå over gangen og aftale en tid. Det var ikke unormalt, at borgeren gik fra mig med tre aftaler i hus. Lena Rasmussen koordinator i TTA-projektet i Esbjerg hvor jeg nu sidder, valgt at holde konferencer, hvor vi kan sparre med hinanden selv om det er uden læger, psykologer og fys. Det er rigtig svært at sige, hvordan det hele bliver nu, men det kan jo aldrig blive så intensivt som under projektperioden. Og jeg vil savne det tværfaglige pingpong på gangen og i frokoststuen, der virkelig rykkede. S TTA har betydet lavere sygefravær og sparede millioner 22 kommuner har været med i Tilbage-Til-Arbejdet-projektet, der løb i to år frem til efteråret 2012, og som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø under Beskæftigelsesministeriet har stået for. Evalueringen af projektet viser, at det koordinerede og tværfaglige samarbejde med en fast og erfaren sagsbehandler som tovholder kan mindske sygefraværet betragteligt. Sygefraværet faldt op til 2,6 uger i nogle kommuner, hvilket svarer til en samfundsøkonomisk gevinst på omkring kr. pr. sygedagpengesag. I Københavns Kommune er sygefraværet faldet med hele fem uger, mens TTA-projektet i nogle kommuner, der har haft svært ved at implementere metoderne, har været en dårlig forretning. Esbjerg kommune fremlagde sine erfaringer med TTA-projektet på en konference den 10. december 2012, som Forebyggelsesfonden og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø stod bag. Esbjerg har ikke tal på, hvor mange uger sygefraværet i gennemsnit er faldet i projektperioden. Men antallet af sygedagpengesager er faldet markant i de seneste to år, mest for de borgere, der var syge mellem 27 og 52 uger. Det har fået Esbjerg til at konkludere at Udviklingen i sygedagpengesager peger på en positiv effekt af TTA-forsøget. SOCIALRÅDGIVEREN

10 Et nyt projekt sender undervisere i praktik i de kommunale marker for at sikre, at teori og praksis har godt greb i hinanden Mere praksis til teoretikerne og mere teori til praktikerne skal være med til at ruste nyuddannede socialrådgivere til mødet med den kommunale virkelighed. Sådan lyder den korte udgave af indholdet i Projekt Samspil mellem praksis og teori i socialrådgiveruddannelsen. Projektet tager sit afsæt i reformarbejdet i forbindelse med den nye socialrådgiveruddannelse og dets forældre er Dansk Socialrådgiverforening og Kommunernes Landsforening, som Jeg har overværet borgersamtaler, jeg kan bruge som aktuelle cases, og jeg har fået indblik i et spændende kvalitetsudviklingsprojekt med relevant viden for de studerende. Maja Juul-Olsen, socialrådgiver og underviser på VIAUC i Aarhus ved OK11 indgik aftalen, der i første omgang retter sig mod VIAUC i Aarhus, Metropol i København og de omkringliggende kommuner. erfaringer, for eksempel om hvordan en god ressourceprofil eller jobplan ser ud. Jobkonsulenten har gennem mine spørgsmål fået et teoretisk brush-up, så fordelene går begge veje. Jeg har overværet borgersamtaler, jeg kan bruge som aktuelle cases, og jeg har fået indblik i et spændende kvalitetsudviklingsprojekt med relevant viden for de studerende. Så det er aftalt, at min tilknyttede jobkonsulent skal gæsteundervise på VIAUC inden for beskæftigelsesmodulerne. Det er en vigtig kontakt, vi har fået og den skal dyrkes og passes på. Kollega Per Westersøs felt som underviser, lektor og socialrådgiver er arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet med fokus på viden og kvalitetsudvikling. Og da det er et område, som Jobcenteret i Horsens Kommune gerne vil styrke, indgik parterne en praktikaftale: - Praksisprojektet er meget relevant. Blandt andet gav gennemgangen af ressourceprofiler mig en masse nyt, som jeg kan gå videre med i undervisningen. Overordnet har jeg igen-igen fået blik for vigtigheden af samspillet mellem forskning, praksis og uddannelse. Som underviser skal jeg formidle den centrale forskning og viden på området, og praktikken giver mig ideer til, hvordan jeg kan skærpe denne formidling og sortere det mindre relevante fra. Samarbejdet nåede også her til konkrete aftaler. Dels har Per Westersøs kommunale samarbejdspartner allerede gæsteundervist på socialrådgiveruddannelsen i Aarhus, dels er et samarbejdsprojekt om faglig fordybelse og kvalitetsudvikling i sygedagpengesager identificeret og klar til start i januar. S Erfaringerne og gode ideer fra projektet vil blive samlet op i en inspirationsguide til socialrådgiveruddannelserne i løbet af foråret PRAKSISPROJEKTET Omkring 15 undervisere fra VIAUC i Aarhus har i efteråret 2012 indgået praktikaftaler med forskellige kommuner. Metropol i København forventer at starte til foråret. Praktikforløbenes varighed aftales individuelt. Målet med projektet er dels at give praktiktilbud til underviserne, dels at rekruttere praktikere til undervisningen og sikre relevante og aktuelle cases til uddannelsen. Fordelene går begge veje Win-win er kommentaren fra Maja Juul-Olsen, socialrådgiver og underviser på VIAUC i Aarhus. Hun har været i praktik i kontanthjælpsafdelingen i Silkeborg Kommunes jobcenter: - Jeg underviser i ressourceprofiler, jobplaner og matchkategorisering, så for mig er det superrelevant at få indblik i, hvordan man arbejder med det i jobcentrene. Vi har udvekslet viden og Kommunale samarbejdspartnere: Supergodt projekt - Det er supergodt at få sparring og input af én udefra med en stor faglig-teoretisk viden. Vi har fået konkrete og brugbare forslag til, hvor vi kan blive skarpere og hvilke arbejdsgange, vi skal holde fast i. Praktikordningen giver os mulighed for at træde skridtet tilbage og reflektere over vores praksis, så vi vil gerne fortsætte samarbejdet med socialrådgiveruddannelsen, lyder det fra socialfaglig controller Lejla Pagaard, Jobcenter Horsens og afdelingsleder Ann Tversted, Kontanthjælpsafdelingen, Silkeborg Kommune. 10 SOCIALRÅDGIVEREN TEKST JEANNETTE ULNITS

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt 1. Indledning 2. Generel beskrivelse af projektet 3. Projektets styring og servicering 4. Overordnet tidsramme 5. Økonomi 6. Fakta om ansøgning og deltagelse

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF)

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) 2 Plejefamilieområdet er et ganske særligt område. En lang række af de forhold vi arbejder under er ikke direkte sammenlignelige

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Fra kanvas til empati

Fra kanvas til empati Fra kanvas til empati - en lille inspirationsbog om salg til Selvstændige socialrådgivere, Dansk Socialrådgiverforening Didda Larsen og Mikkel Wiese www.kommunikermer.nu TAK FOR EN LÆRERIG DAG OM SALG,

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Den nænsomme flytning

Den nænsomme flytning Den nænsomme flytning Beskrevet af pædagogisk konsulent Susanne Hollund, Landsbyen Sølund I Landsbyen Sølund bor der 230 mennesker med udviklingshæmning. Der er 14 boenheder Vi er i Landsbyen i gang med

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Rejsebrev. Studerende: Camilla I. Eskildsen. Email: cies@stud.ucl.dk. Rejsekammerat: Mette V. Jensen. Hjemmeinstitution: University College Lillebælt

Rejsebrev. Studerende: Camilla I. Eskildsen. Email: cies@stud.ucl.dk. Rejsekammerat: Mette V. Jensen. Hjemmeinstitution: University College Lillebælt Rejsebrev Studerende: Camilla I. Eskildsen Email: cies@stud.ucl.dk Rejsekammerat: Mette V. Jensen Hjemmeinstitution: University College Lillebælt Holdnummer: SOB11 By: Edinburgh, Skotland Periode: 23/4-2013

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis?

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? Workshop nr. 120 AM 2010 Mandag den 8. november kl. 11.00 12.30 Dagens temaer Lovgivning Krav om sygesamtalen indenfor 4 uger Fastholdelsesplan

Læs mere

Psykisk syge får hjælp af heste

Psykisk syge får hjælp af heste Kristeligt Dagblad, 10. august 2010 Psykisk syge får hjælp af heste REBECCA HANSEN på 17 år har en psykisk lidelse med voldsomme angsttilfælde og depression. Det betyder, at hun kan have svært ved at indgå

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. Den indledende fase

Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. Den indledende fase Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. De tre DS ambassadører på dagen var Pernille Westensøe, Jeanett Michelsen

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf.

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. IDÈKATALOG Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3-5 Side 6-11 Baggrund, formål og udførelse Konkrete tiltag Bilag 1 Baggrund, formål og udførelse Baggrunden

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Assertiv kommunikation hos os

Assertiv kommunikation hos os Assertiv kommunikation hos os Formål: Varighed: Deltagere: Formålet med øvelsen er at introducere en virksom tilgang til kommunikation, der kan styrke den enkeltes evne til og mod på at udtrykke følelser,

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund.

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Netikette På biblioteket siger etiketten at du ikke

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Sygefravær - hvem, hvad og hvordan og den svære samtale. Birgitte Poulsen, seniorkonsulent Skriv sted, dato

Sygefravær - hvem, hvad og hvordan og den svære samtale. Birgitte Poulsen, seniorkonsulent Skriv sted, dato Sygefravær - hvem, hvad og hvordan og den svære samtale Birgitte Poulsen, seniorkonsulent Skriv sted, dato HD i Organisation & Ledelse Proceskonsulent ISS Facility Services Handelshøjskolen i Århus Birgitte

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Dialogmøde med oplæg om 8 brancher og stress 06.11.2014

Dialogmøde med oplæg om 8 brancher og stress 06.11.2014 Dialogmøde med oplæg om 8 brancher og stress 06.11.2014 Vivi Imer Hansen, forhenværende projektleder Stress-sygemeldt tilbage til arbejdet Formål med projekt Stresssygemeldt tilbage til arbejdet Tidlig,

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

Guide: Undgå at økonomien ødelægger parforholdet

Guide: Undgå at økonomien ødelægger parforholdet Guide: Undgå at økonomien ødelægger parforholdet Økonomien giver knas i næsten hvert andet parforhold. Vi bliver især irriterede, hvis partneren lukker øjnene for de økonomiske realiteter Af Louise Kastbjerg,

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011

Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011 Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011 Hanne Tietze Vognsgaard Proces&Projektkonsulent HTV 1 Trivsel Sidder du godt? Mærk lige efter. Sidder din sidemand godt? Hvad betyder trivsel for dig derhjemme

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere