BØRNE- PERSPEKTIVER EVA TEMA #11 FORSKNING OG NY VIDEN OM DAGTILBUD. 7 METODER Sådan kommer I i gang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNE- PERSPEKTIVER EVA TEMA #11 FORSKNING OG NY VIDEN OM DAGTILBUD. 7 METODER Sådan kommer I i gang"

Transkript

1 EVA TEMA #11 FORSKNING OG NY VIDEN OM DAGTILBUD BØRNE- PERSPEKTIVER BØRNEPERSPEKTIVER Derfor skal vi lytte til børnene 7 METODER Sådan kommer I i gang EVA AFPRØVER FORSKNINGEN Tre indsigter fra børnehaven Frederik d. VI's Asyl

2 REPLIK Indsigter fra børnene skaber høj kvalitet EVA TEMA Nr. 11 BØRNEPERSPEKTIVER Danmarks Evalueringsinstitut 2018 Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Redaktion Signe Bohm (ansvh.) Anne Breinhold Olsen Pia Vinther Dyrby Trine Beckett Persille Schwartz Hanna Bjørnøy Sommersel Laura Detlefsen Design BGRAPHIC Fotos Kamilla Bryndum Illustrationer BGRAPHIC Noun Project Tryk Rosendahls ISBN Trykt: Web: ISSN Trykt: Web: Børnene har et unikt indblik i, hvad det vil sige at gå i dagtilbud. De ved, hvad man kan lege i sandkassen. Hvornår det er sjovt at prøve noget nyt til samling. Og hvem der er god at holde i hånden på tur. Børnene ved bedre end nogen andre, hvordan det pædagogiske arbejde virker i praksis. Børnenes perspektiver er derfor helt centrale som feedback til dagtilbuddets pædagogiske personale. Når pædagoger inviterer børn til at udtrykke sig, når de forstår at lære af børnenes perspektiver og forbedre praksis på den baggrund, understøtter de ikke blot børns ret til indflydelse på eget liv. Personalet kan samtidig træffe klogere beslutninger, fordi de fra børnene får adgang til perspektiver og indsigter, som de ellers ikke har mulighed for at få. I Danmark har vi en lovgivning, der slår fast, at børns oplevelser skal inddrages i arbejdet med at skabe et godt pædagogisk læringsmiljø. Det er et godt og meningsfuldt fundament for at udvikle det pædagogiske arbejde. Et fundament, som understøttes af forskning, der konkluderer, at kvaliteten i dagtilbuddet hænger tæt sammen med de voksnes evne til at inddrage børnene og deres perspektiver i hverdagen på Stjernestuen eller Muldvarpen. På Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) vil vi gerne bidrage til, at vi i Danmark fortsat udvikler dagtilbud af høj kvalitet. Vi arbejder for at understøtte udviklingen af dagtilbud gennem undersøgelser, evalueringer og inspirationsmaterialer. Vi gør det også ved at orientere os i den aktuelle forskning og omsætte indsigterne herfra i nyhedsbreve, konferencer og andre formater, der er genveje til viden for medarbejdere i forvaltninger, dagtilbud og andre med interesse for udviklingen på 0-6-årsområdet. I dette temahæfte stiller vi skarpt på børneperspektivers betydning for det pædagogiske arbejde. Vi tager afsæt i forskning fra forskningsdatabasen nb-ecec.org, der årligt samler kvalitetsvurderet forskning i dagtilbud fra hele Skandinavien. Vi har interviewet forskere, afprøvet metoder til indsamling af børnenes perspektiver og lyttet til praktikernes erfaringer. Vi håber, at det kan inspirere jer til at gå på opdagelse i børnenes oplevelser af hverdagen og give jer en dybere forståelse af børnenes bestræbelser på at begå sig i dagtilbuds- og børnefællesskaber. Og på den måde bidrage til, at vi bliver endnu bedre til at udvikle læringsmiljøer, hvor børn trives, lærer, udvikler sig og dannes. Signe Bohm Områdechef for dagtilbud Danmarks Evalueringsinstitut KVALITETSVURDERET FORSKNING I DAGTILBUD Forskningsdatabasen NB-ECEC.org, der står for Nordic Base of Early Childhood Education and Care, samler hvert år kvalitetsvurderet forskning i dagtilbud fra Danmark, Norge og Sverige. EVA TEMA-hæfter tager afsæt i forskning fra forskningsdatabasen, samt i anden viden og undersøgelser om dagtilbud. Artikler, der er baseret på forskning fra forskningsdatabasen, er markeret med et stempel. 2 EVA TEMA NR. 11

3 INDHOLD INDBLIK Børn gør voksne klogere I Danmark har vi tradition for at lytte til børnene, men vi kan blive bedre til at gøre det systematisk og at bruge børnenes feedback i udviklingen af læringsmiljøet. 4 GUIDE 7 metoder til at arbejde med børneperspektiver Bliv skarpere til at involvere børnenes blik på læringsmiljøet i jeres dagtilbud med EVA s guide til 7 metoder, der kan inspirere det pædagogiske personale. 8 EVA AFPRØVER Børneperspektiver giver nye overraskende indsigter I den københavnske institution Frederik d. VI s Asyl gav et par dage med særligt fokus på involveringen af børneperspektiver personalet nye overraskende indsigter i læringsmiljøet. 9 DIALOG- KORT DIALOGKORT Sæt gang i den faglige refleksion Brug spørgsmålene fra EVA's dialogkort i jeres faglige drøftelser om, hvordan I kan arbejde med børneperspektiver. 11 NR. 11 EVA TEMA 3

4 INDBLIK Børn gør voksne klogere Børns perspektiver styrker voksnes blik for kvalitet i dagtilbuddet og øger børnenes trivsel. I Danmark har vi tradition for at lytte til børnene, men vi kan blive bedre til at gøre det systematisk, også at involvere de helt små og at bruge børnenes feedback i udviklingen af læringsmiljøet. ud fra deres egne motiver om at ønske sig god respons på deres arbejde. Forældrene svarer ud fra et motiv om, at de helst skal kunne være bekendt at aflevere børnene i dagtilbuddet hver morgen, siger Sandseter, der understreger, at det pædagogisk interessante ikke i så høj grad handler om at få et øjebliksbillede af trivslen, men om, at man i den enkelte institution får mulighed for at samle viden om sine specifikke børn og bruge børnenes perspektiver som afsæt for evt. justeringer af sin pædagogik. Den øvelse kræver, at man har et vist mod til at diskutere sin faglighed, konstaterer forskeren. At bede børnene om feedback kan være udfordrende, fordi det kræver, at man er villig til at erkende, at man ikke gør alt helt rigtigt. Og at man er villig til at handle på de ahaoplevelser, man får, forklarer Ellen Beate Sandseter. Af Trine Beckett I danske dagtilbud skal børn både ses og høres. Det siger dagtilbudsloven, og det er en central del af vores børnesyn: at børn er mennesker i egen ret og har noget at bidrage med. Forskningen understøtter, at børn, der inddrages, trives bedre, og at inddragelse af børns perspektiver kan styrke det pædagogiske blik for faglighed og kvalitet, fordi børnene kan give indsigter, man ellers ikke kan få. Men arbejdet med børneperspektiver kræver, at man som pædagogisk personale har mod til at stille sin pædagogik til skue, lytter til, hvad børnene siger, og er villig til at bringe deres oplevelser i spil i tilrettelæggelsen af læringsmiljøet. Ellers risikerer man, at involveringen af børnene virker modsat at de får en oplevelse af, at deres perspektiver netop ikke betyder noget særligt. Inddragelse fremmer trivsel Både dansk og international forskning konkluderer, at kvalitet i dagtilbud hænger sammen med, i hvor høj grad det pædagogiske personale forstår, hvordan dagtilbuddets rammer påvirker børnene, og i hvor høj grad børnene føler, at de har mulighed for at bidrage til og påvirke dem. Et af de nyeste studier står den norske forsker Ellen Beate Sandseter bag. Hun konstaterer: Studiets data viser det samme som alle andre undersøgelser, nemlig hvor vigtigt det er for børns trivsel at opleve, at de kan påvirke, hvad der sker, og at deres input bliver taget alvorligt, siger Ellen Beate Sandseter, der sammen med forskerkollegaen Monica Seland har undersøgt, hvordan børns trivsel hænger sammen med deres mulighed for at påvirke både de synlige fysiske rammer som indretning af rum og adgang til legeredskaber og de usynlige pædagogiske rammer, som er bestemt af personalets regler og handlinger. Den overordnede konklusion er, at børnene trives bedst i de rammer, hvor de har størst mulighed for at sætte deres præg. Feedback kan være udfordrende Sandseter og Selands studie har ført til udviklingen af en onlinetrivselsmonitor, hvor norske pædagoger kan downloade spørgsmål og få bearbejdet data fra interviews med børnene i deres lokale institution. Den viden, de får, bruger de blandt andet på personalemøder og i forbindelse med forældresamtaler. Vil man vide noget om, hvordan det er at gå i dagtilbud, må man lytte til børnene selv. De er de mest erfarne og har det mest nuancerede syn. Pædagogerne vurderer børns trivsel At bede børnene om feedback kan være udfordrende, fordi det kræver, at man er villig til at erkende, at man ikke gør alt helt rigtigt. Og at man er villig til at handle på de aha-oplevelser, man får Ellen Beate Sandseter Professor på Dronning Mauds Minnehøjskole for Barnhagelærerutdanning i Trondheim 4 EVA TEMA NR. 11

5 Vi tror, at vi lytter Den svenske forsker Ingrid Pramling, som i mange år har forsket i børns læring gennem samspil, er enig. Hun vurderer, at inddragelse af børns perspektiver oftest ikke sker naturligt i den pædagogiske hverdag, men kræver, at man er bevidst om at give børn tid og plads til at udtrykke sig. Et eksempel er, at vi tror, vi taler med børn, men når vi så undersøger det, er der meget lidt reel dialog. For nogle år siden viste en undersøgelse, at en pædagog på ti minutter stillede 80 spørgsmål! Børnene fik slet ikke tid til at tænke over deres svar. Når man skal lytte til børn, kræver det, at man faktisk er stille og hører, hvad de siger, siger Ingrid Pramling. Ingrid Pramling skelner mellem at se på barnet, det vil sige at analysere barnets handlinger og udtryk ud fra en voksens forståelse af og blik for fx rigtigt og forkert, og hvad barnet kan, skal og bør, og se fra barnet, altså at forstå barnets handlinger og udtryk ud fra barnets egen oplevelse og intention. Hun vurderer, at børneinddragelse i høj grad handler om at organisere sig, så det bliver muligt at se fra børnene og forstå dem på deres egne præmisser. Alle situationer, rutiner og måltider giver mulighed for at kommunikere. De større børn kan kommunikere med ord. De mindre kan pege og udtrykke sig med mimik og gestik. Du bør se hele dagen som et læringsmiljø, som skabes i samspil med barnet, siger Ingrid Pramling. Når man skal lytte til børn, kræver det, at man faktisk er stille og hører, hvad de siger Ingrid Pramling Professor på Gøteborg Universitet Forskning og undersøgelser bag artiklen Denne artikel er baseret på studier fra forskningsdatabasen nb-ecec.org, som rummer kvalitetsvurderet skandinavisk forskning på dagtilbudsområdet. Herunder følgende studier: Sandseter, E. B., & Seland M. (2016). Children s experience of Activities and Participation and their Subjective Well- Being in Norwegian Early Childhood Education and Care institutions. Bjørklund, C., Nielsen, M., & Pramling Samuelsson, I. (2016). Berättelser som redskap för att före och följa resonemang. Desuden indgår artikler og konklusioner fra projektet Pædagogisk arbejde med børneperspektiver, der er udviklet i samarbejde mellem den britiske forsker Alison Clark, fem danske daginstitutioner og EVA ved chefkonsulent Persille Schwartz og evalueringskonsulent Laura Detlefsen. NR. 11 EVA TEMA 5

6 Følg børnenes udtryk Chefkonsulent Persille Schwartz fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har i undersøgelsen Pædagogisk arbejde med børneperspektiver samarbejdet med blandt andre den britiske forsker Alison Clark og pædagoger om at forstå, hvordan arbejdet med børneperspektiver i praksis understøtter kvaliteten i dagtilbud. Hun giver et eksempel på, hvordan nysgerrighed på børns oplevelser kan forbedre de pædagogiske rammer. Pædagoger i to forskellige daginstitutioner gik på opdagelse i, hvad småbørnene gennem gestik, mimik og kropslige bevægelser udtrykte om deres oplevelser af legepladsen. Begge steder viste det sig, at de yngste børn, der endnu knap kunne gå, nærmest pr. automatik blev placeret i sandkassen sammen med en voksen. Her kæmpede den voksne en gæv kamp for at fastholde børnenes interesse, mens børnene nærmest konstant søgte væk fra sandkassen og over mod de andre ældre børn. Pædagogernes nye indsigt førte til, at de ændrede læringsmiljøet, så børnene fik tilbudt Fakta om den ny dagtilbudslov og børneperspektiver Ifølge forslaget til den ny dagtilbudslov skal det pædagogiske læringsmiljø tilrettelægges, så det også inddrager hensynet til børnenes perspektiv. alternativer til sandkassen. Det ene sted lagde de fx tæpper ud under nogle træer bagerst på legepladsen. Her lå de og talte med børnene, mens de kiggede op i bladene og på himlen. Det andet sted organiserede de det sådan, at enkelte af småbørnene sammen med en pædagog kom med hen til de større børn, fx på rutsjebanen. Børneperspektiver er mere end at spørge børnene om, hvad de mener. Det handler om aktivt at være nysgerrig på at forstå og lære af det, børnene ser ud til at opleve og ville. Med en sådan nysgerrighed er det muligt også at få feedback og lære af de helt små børn, som endnu ikke har udviklet et verbalt sprog, siger Persille Schwartz. TIDSLINJE LOVGRUNDLAGET FOR AT LYTTE TIL BØRN Børns ytringsfrihed skrives ind i FN s Børnekonvention, artikel 12 og 13. Barnet får ret til blandt andet at videregive oplysninger og tanker af enhver art [...] gennem en hvilken som helst [...] udtryksmåde, barnet måtte vælge. Lov om social service formulerer, at dagtilbuddene skal give børn mulighed for medbestemmelse og medansvar. Lov om pædagogiske læreplaner opfordrer til, at børnene inddrages i arbejdet med læreplanerne under hensyn til FN-konventionen om Barnets Rettigheder. 6 EVA TEMA NR. 11

7 Brug for mere systematik Men hvor gode er vi egentlig til at involvere børnene i danske dagtilbud? Ifølge Persille Schwartz står vi på et godt fundament, fordi vores skandinaviske børnesyn understøtter, at vi ser børnene i deres egen ret og ikke bare som mennesker, der skal dannes til at være voksne. Fx har vi en lovgivning, der siger, at børn kan og skal involveres i evalueringen af de pædagogiske læreplaner, og i praksis er mange professionelle optaget af at bruge observation, foto eller video i deres arbejde med pædagogisk dokumentation. Men vi kan blive bedre til at involvere de yngste børn, at være aktivt opsøgende i forhold til at forstå børns oplevelser, også når de ikke udtrykkes verbalt, og at arbejde systematisk med at lære og bringe det i spil, som de kommer med. Hvis vi ikke tager børnene og de ting, de kommer med, alvorligt, fordi vi voksne har ansvaret og ved bedre, risikerer vi at lære dem, at deres oplevelse af verden ikke er betydningsfuld. Hvilket står totalt i modsætning til intentionen med arbejdet, siger Persille Schwartz. Evaluerende pædagogisk praksis Er man med på at respektere børnenes feedback og bruge den til at udfordre sin egen praksis, opnår man til gengæld adgang til en guldgrube af viden, som ligger i kernen af den pædagogiske faglighed og er med til at skabe arbejdsglæde, vurderer Persille Schwartz. Vores erfaring er, at det pædagogiske personale oplever det som meget tilfredsstillende at arbejde med børneperspektiver. Det er en del af en evaluerende pædagogisk praksis og siger noget om, hvornår man lykkes eller ikke lykkes med sit arbejde. Derudover legitimerer arbejdet med børneperspektiver, at man er optaget af børnenes oplevelser. Som en af deltagerne i EVA s projekt sagde, så er det ret motiverende, for det var jo egentlig derfor, hun ville være pædagog. Få etikken på plads Børnene skal opleve, at den voksne gør sig umage med at forstå, hvad der er på spil for dem, og bruge den viden til at tilpasse indretningen af hverdagen. Ellers risikerer arbejdet med børneperspektiver at virke grænseoverskridende for børnene. Baseret på erfaringer fra projektet Pædagogisk arbejde med børneperspektiver anbefaler EVA følgende etiske pejlemærker: 1. Vær nysgerrig på barnets oplevelse, og sørg for, at dine forforståelser bliver udfordret. 2. Forstå barnets udtryk i den kontekst, barnet er i tid, sted, ting, mennesker og aktiviteten har betydning for det, barnet udtrykker. 3. Vær åben over for at forstå barnets forskellige udtryksformer ikke kun de sproglige. Ingrid Pramling Professor på Gøteborg universitet, Institut for Uddannelse, kommunikation og læring. Ingrid Pramling har i mange år forsket i børneperspektiver. Ellen Beate Sandseter Professor på Dronning Mauds Minnehøjskole for Barnhagelærerutdanning i Trondheim. Ellen Beate Sandseter er uddannet i idræt og psykologi og har især fokus på, hvordan omgivelserne påvirker børns leg og aktivitet. Persille Schwartz Chefkonsulent i enheden for dagtilbud for børn på Danmarks Evalueringsinstitut. Persille Schwartz har stået bag flere undersøgelser om børneperspektiver. 4. Respekter, at barnet har et fortroligt og privat rum, som ikke skal bruges til dataindsamling. 5. Vær opmærksom på den ulige magtbalance mellem barn og voksen, og hvordan dine handlinger (eller mangel på samme) påvirker barnet og børnefællesskabet Børnemiljølovgivningen kræver, at børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. Dagtilbudsloven slår fast, at børns perspektiver på børnemiljøet skal inddrages i evalueringen af de pædagogiske læreplaner, og at dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. Forslag til ny dagtilbudslov, der bevarer paragrafferne om demokrati og børneperspektiver på børnemiljøet og tilføjer, at det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes orskellige forudsætninger. NR. 11 EVA TEMA 7

8 GUIDE 7 metoder til at arbejde med børneperspektiver Find vej i de mange metoder til at arbejde med børneperspektiver. 4. Skattekiste Lad barnet eller børnene lægge ting, der betyder meget for dem i en skattekiste. Skattekisten skal være tilgængelig for børnene over længere tid, og den skal stå et sted, de kan komme til, så de selv kan lægge ting i kisten og se, hvad der ellers ligger dernede. Det spændende er ikke så meget selve tingene, børnene kommer med, men det, de fortæller om dem. 3 trin i arbejdet med børneperspektiver 1 Afgræns fokus Beslut jer først for, hvad I gerne vil vide mere om det kan være et sted (fx legepladsen eller stuen), en aktivitet (fx måltidet eller sovetid) eller noget mere overordnet. Udvælg dernæst to-fire børn, I vil holde fokus på. 2 Vælg metode(r) Så vælger I, hvilken metode I vil bruge for at blive klogere på børnenes perspektiver. Metoderne kan noget forskelligt, så vælg den, der matcher jeres behov, og det I vil undersøge. Tag gerne hensyn til, hvis I oplever, der er metoder, som barnet har særligt lyst til at arbejde med, og miks eventuelt flere metoder for at få flere perspektiver på samme emne. 3 Nye indsigter Til sidst samler I op sammen med kollegerne og børnene. Hvad har I fået øje på, som I ikke tænkte over før? Er der noget, I vil gøre anderledes? Og hvad tænker børnene om det? 1. Rundvisning med barnet som guide Lad barnet vise rundt og fortælle om de steder, der er mest betydningsfulde for ham eller hende. Spørg evt. ind til barnets oplevelser undervejs, fx hvad det laver med hvem, hvilket legetøj eller hvilken ting det leger med, og hvornår på dagen det sker. Tag evt. flere børn med på turen, så længe det er fokusbarnet, der sætter kursen. Det er en god ide at prøve at placere sig der, hvor barnet har været, og bruge sine sanser til at prøve at forstå, hvad barnet har oplevet. Metoden giver nye indsigter i barnets blik på de fysiske omgivelser. 2. Rolleleg Leg de situationer, der er fokus på fx måltidet. Lad barnet styre rollelegen, og spørg undervejs ind til barnets initiativer, og hvad I skal gøre. Metoden giver indsigt i de regler og logikker, som barnet forstår verden ud fra. Dukker eller andre rekvisitter kan indgå i legen. 3. Registrering af barnets brug af rum Observer og noter, hvor barnet rent fysisk befinder sig og bevæger sig hen, hvad det gør, med hvem og med hvilke ting. Registrer fx barnets bevægelsesrute på et kort over institutionen, og noter med tidsintervaller, hvor barnet er. Det giver et nøgternt indblik i, hvilke steder barnet kommer og ikke kommer, det vil måske blive synligt, hvilke mønstre der er i barnets bevægelser, og det vil blive mere klart, hvad der er betydningsfuldt for barnet. 5. Kreative projekter Inviter barnet til at tegne, male eller ligefrem bygge det gode ved fokusområdet. Lad barnet vælge mellem forskellige materialer fx papir, lærred, farver, modellervoks, pap osv. Barnet kan herigennem udtrykke, hvor det kan lide at være, hvad det kan lide at lave eller hvor det er godt at lege med hvad og hvem. Denne type kreative aktiviteter kan involvere alle børnene og sige meget om børnefællesskabet. 6. Interview med betydningsfulde personer Få forældres og barnets venners blik på barnet for både at berige og at udfordre forståelsen af, hvad barnet oplever og er optaget af. Man kan invitere fx barnets venner, søskende eller forældre til at komme med deres perspektiver på, hvad barnet godt kan lide ved fokusområdet. 7. Fotobog Lad barnet tage fotos af det, der særligt vigtigt for det ift. undersøgelsens fokus. Print billederne, lad barnet vælge de vigtigste ud, og saml det i en fotobog. Tilføj evt. barnet tegninger og noter om, hvad barnet har udtrykt. Bogen kan være udgangspunkt med en snak med barnet eller hele børnegruppen om, hvad de er mest optagede af (hvis det er ok med barnet). 8 EVA TEMA NR. 11

9 EVA AFPRØVER Børneperspektiver giver nye overraskende indsigter Der er en masse at lære af børnenes perspektiver. Det er erfaringen fra den integrerede institution Frederik d. VI s Asyl, hvor et par dage med særligt fokus på involveringen af børneperspektiver gav personalet overraskende indsigter i læringsmiljøet fx at børnene har brug for flere pauser i hverdagen. Af Pia Vinther Dyrby Spisning, legepladsen eller indretningen af rummene indenfor der er meget, de har lyst til at få børnenes perspektiver på i den integrerede institution Frederik d. VI s Asyl. For selvom pædagogerne i hverdagen er nysgerrige på børnenes oplevelser, så oplever de, at de nogle gange glemmer at have fokus på, hvordan det set med børneøjne opleves at være i en daginstitution. Derfor har pædagog Annita Krog sammen med sine kolleger sagt ja til at arbejde med børneperspektiver for at se, hvilke nye indsigter det kan give dem. FØR Pædagogerne i børnehaven beslutter sig for at undersøge børnenes perspektiver på indretningen af deres indendørsarealer, fordi de netop har inddelt stuen i mindre rum, der kan understøtte forskellige former for leg. De overvejer, hvilken metode de vil bruge, og beslutter sig for at bede børnene om at vise dem rundt på stuen og tage et billede af det sted, der er mest betydningsfuldt for dem. Metoden vælger de, fordi de synes, den er nem at gå til. Annita vælger fire børn, de vil have særligt fokus på, og som kan have lidt forskelligt syn på daginstitutionen: et af de yngste og et af de ældste børn og et barn, der virker stille, og et fysisk aktivt barn. PROCESSEN Annita beder børnene om at vise sig rundt på stuen og fortælle, hvad de godt kan lide at lege de forskellige steder. Hun beder dem også om at vælge det bedste sted på stuen og tage et billede af det. Undervejs spørger hun ind til børnenes oplevelser. I starten er det lidt svært at få de enkelte børn til at udtrykke sig, dels fordi mange af de andre børn på stuen også vil være med, dels fordi børnene er meget opmærksomme på, hvad de andre mener. Annita vælger derfor at tale med børnene et ad gangen under rundvisningen, mens de andre børn er på legepladsen. NR. 11 EVA TEMA 9

10 INDSIGTER Fysisk aktive børn har glæde 1 af voksenstyrede pauser Til Annitas overraskelse vælger det barn, som hun ellers oplever som fysisk aktivt og omkringfarende, tegnebordet som sit favoritsted. Det får hende til at tænke over, om de børn, der er meget fysisk aktive, måske generelt har brug for lidt flere pauser og rolige aktiviteter en gang imellem. Annita ved, at barnet har en ven fra en anden stue, og når de to leger sammen, er det på en rolig måde. Det bekræfter hende i, at der er behov for mere afdæmpede aktiviteter, også for de aktive børn, så derfor kan det være værd at overveje, hvordan de i børnehaven kan støtte de mere rolige lege, og hvad de som pædagoger kan gøre for at skabe pauser for børnene. Nogle gange har børnene brug for, at vi voksne siger nu gør vi noget andet, så de fx bare skal forholde sig til en tegning og ikke hele tiden skal forholde sig til, hvem de skal kæmpe med. På den måde kan vi sørge for at give børnene pauserne fra den fysiske leg, som de også har brug for, siger Annita. Stille børn har også 2 brug for at blive hørt Både en yngre og en ældre pige vælger et område med LEGO Friends som det sted, de bedst kan lide at lege. Pigernes valg viser Annita, at de har fået skabt et godt område, som børnene kan lide at lege i, men det viser hende også betydningen af de to børns relation: Den ene pige er fx meget optaget af, om hun har valgt det samme sted som sin veninde, da de skal tage billeder. Annita ved, at de to piger betyder meget for hinanden, og at de to ofte leger sammen. Nu bliver hun opmærksom på, hvor vigtigt det er, at også de børn, hun betragter som stille, lærer at mærke og give udtryk for deres egne behov og ønsker og ikke er så optagede af, hvad de andre børn tænker. Pædagogerne vil derfor være mere opmærksomme på, om de børn, de oplever som stille, også får udtrykt deres behov og ønsker. Børn efterlyser voksenkontakt 3 på en anden måde Annita spørger også alle børnene, om der er noget, de voksne kan gøre, for at det bliver bedre for børnene at lege i de enkelte områder på stuen. Den yngste peger på kasserne med LEGO-klodserne, fordi det er svært at få låget af kasserne. Det fik mig til at reflektere over, om vi skulle organisere legetøjet på en anden måde, så det er nemmere at gå til, og vi besluttede os for at gøre det nemmere for børnene selv at åbne kasserne uden vores hjælp, siger Annita. Det overrasker Annita, at børnene til gengæld ikke siger noget om, at de gerne vil lege mere med de voksne det havde hun ellers forestillet sig, at de ville sige. Det fik mig til at tænke over, om børnene oplever, at vi voksne er nok til stede, eller om de har brug for, at vi er til stede på en anden måde. Det vil jeg gerne arbejde videre med sammen med børnene. I Frederik d. VI s Asyl glæder de sig til at fortsætte arbejdet med børneperspektiver, og de har allerede mange flere emner, de gerne vil være klogere på. Som Annita slutter af: Ordet børneperspektiver siger næsten det hele. Det er jo for børnenes skyld, at vi er her, så selvfølgelig skal vi lytte, se og tage til efterretning, hvad de giver udtryk for, er vigtigt for dem. 3 gode råd fra Frederik d. VI s Asyl 1 Lad ikke tiden være en forhindring Det behøver ikke tage lang tid at gå på opdagelse i børnenes perspektiver, for det kan være en del af de aktiviteter eller det almindelige pædagogiske arbejde, man alligevel laver. Fx ved at man bruger fem minutter på at registrere et barns bevægelser i rummet eller ti minutter på at fordybe sig med et barn om en tegning eller en rundvisning. 2 Skab plads til fordybelse Det er en særlig oplevelse for både børn og voksne at få lidt fokuseret tid sammen. Det er derfor nødvendigt for den person, der fordyber sig med et eller flere børn, at vedkommende ikke samtidig skal tage sig af en masse andet. Ved at involvere hele huset bliver det et fælles projekt, hvor alle er med på, at der fra tid til anden vil være nogle, der fordyber sig med enkelte børn. 3 Brug hinanden Selvom man kun har fokus på et par børn ad gangen, når man arbejder med børneperspektiver, så ligger det spændende og svære i at omsætte det, som fokusbørnene siger, til noget, der giver nye mere generelle indsigter om den pædagogiske praksis. Her kan det også være en hjælp at bruge hinanden til i fællesskab at reflektere over det, I har oplevet og lært. 10 EVA TEMA NR. 11

11 DIALOG- KORT EVA s dialogkort giver jer forslag til spørgsmål, I kan bruge som udgangspunkt for faglig refleksion og dialog. På personale-, leder- eller forældremødet eller i det hele taget dér, hvor der er brug for at spørge og tale sammen på en anden måde, end I plejer. Du finder alle EVA s dialogkort på vores hjemmeside DIALOGKORT BØRNE- PERSPEKTIVER Børn skal ofte have tid til udtrykke sig uanset om det er verbalt eller kropsligt Hvordan sikrer vi, at vi giver børnene plads til at udtrykke sig, og at vi selv forholder os nysgerrigt imens? Det er en tillidssag at involvere børns perspektiver Hvordan sikrer vi, at vi værner om børnenes fortrolighed og de hemmeligheder, der måske kommer frem i lyset? Hvordan fortæller og viser vi børnene, hvilken forskel deres perspektiver har gjort? Børn kan være meget knyttede til de produkter, de laver, og det sted, hvor de er placeret i rummet Hvordan sikrer vi, at børnene er med til at bestemme, hvad der skal ske med deres produkter? Hvad kan vi gøre for, at børnene kan få deres produkter med hjem, hvis de vil? Selvom man arbejder systematisk med børneperspektiver, kan man aldrig vide med sikkerhed, hvad der er på spil for det enkelte barn Hvordan sikrer vi, at vi udfordrer det, vi tror, vi ved, om barnet? Hvordan kan vi involvere børnene i analysen af det, vi mener at have forstået om dem?

12 Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gør uddannelse og dagtilbud bedre. Vi leverer viden, der bruges på alle niveauer fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier. Vil du vide mere om, hvad forskningen siger om dagtilbud? EVA s temahæfter og øvrige artikler om, hvad forskningen siger om børn i dagtilbud, udkommer digitalt. Tilmeld dig vores nyhedsbrev på og få kvalitetsvurderet forskning og viden leveret direkte i din indbakke. DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT T E H

Pædagogisk arbejde med børneperspektiver

Pædagogisk arbejde med børneperspektiver Københavns Kommunes Sprogkonference, 16. juni 2015 v/ Persille Schwartz, Danmarks Evalusringsinstitut (EVA) 1 Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) EVA er en statslig organisation, der udforsker og udvikler

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Verktyg for utvärdering och forskningsinformerad praktik Förskolekonferens 2014 3. juni 2014

Verktyg for utvärdering och forskningsinformerad praktik Förskolekonferens 2014 3. juni 2014 www.eva.dk Verktyg for utvärdering och forskningsinformerad praktik Förskolekonferens 2014 3. juni 2014 Anne Kjær Olsen, områdechef, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Oplægget Kort om EVA EVA s position

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn?

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Med dialogkortene du nu har i hånden får du mulighed for sammen med kollegaer at reflektere over jeres arbejde med de 0-2-årige børns læring. Dialogkortene

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Pædagogiske læreplaner skal have fokus på hverdagen!

Pædagogiske læreplaner skal have fokus på hverdagen! Pædagogiske læreplaner skal have fokus på hverdagen! Susanne Christensen, pædagog og pædagogisk leder Børnenes Kontors Daginstitution Fra en dag i førskolegruppen, september 2016: Børnene sidder på deres

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune formålet med det fælles læringsgrundlag er, at alle børn og unge lærer at mestre eget liv. læringsgrundlaget skal sikre, at

Læs mere

Beskrevet med input fra leder Annika Jensen og pædagog Betina Dahlberg, Børnehuset Rosenkilden, Helsingør Kommune BAGGRUND

Beskrevet med input fra leder Annika Jensen og pædagog Betina Dahlberg, Børnehuset Rosenkilden, Helsingør Kommune BAGGRUND 166 Værdier i børnehøjde Beskrevet med input fra leder Annika Jensen og pædagog Betina Dahlberg, Børnehuset Rosenkilden, Helsingør Kommune Fokus på børnenes perspektiv BAGGRUND Kort om metoden Dagtilbuddet

Læs mere

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Oplæg Kvalitet i dagtilbud hvad siger forskningen? Mastergruppen og den styrkede pædagogiske læreplan Fokus på

Læs mere

Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan

Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan 1 Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan #bhvchat #bhvdiadag Notesbøger til egne refleksioner Dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan Side 2 Processen og jeres rolle Januar 2016:

Læs mere

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Udarbejdet februar 2014 0 INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet med henblik på at støtte og inspirere Kalundborg

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til, f.eks. i venskaber, grupper og kultur. I samspillet mellem relationer og social kompetence

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014

5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014 5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014 Evalueringen består af en analyse af spørgeskemabesvarelser fra 45 børn i Varde Kommunes dagtilbud, omhandlende

Læs mere

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven 2017.10.19 Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven cand. pæd. Peter Rod Blichfeldt & Rod - Faglig ledelse og den styrkede pædagogiske læreplan Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Digital handleplan for område Tønder

Digital handleplan for område Tønder Digital handleplan for område Tønder Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er

Læs mere

Børnemiljøet Status/sammenhæng Effekt/mål Ydelser/metoder Æstetisk børnemiljø her i Spørring Børnehus

Børnemiljøet Status/sammenhæng Effekt/mål Ydelser/metoder Æstetisk børnemiljø her i Spørring Børnehus Børnemiljøet Status/sammenhæng Et godt børnemiljø er et miljø, hvor børnene trives, udvikler sig, udfordres og lærer nyt. I et godt børnemiljø er der trygt og rart at være, og børnenes sikkerhed og sundhed

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden Tilsynsnotat 2016 Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden Emne Kortlægningen T2 På tilsynsbesøget vil vi gerne drøfte resultatet af T2 og progressionen fra T1 samt jeres arbejde med de nye data Beskriv

Læs mere

Strategi for læring Daginstitution Torsted

Strategi for læring Daginstitution Torsted 2016-2017 SMTTE Pædagogisk læreplan via 2016-17 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus: Hjælpsomhed

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FOR BØRNEOMRÅDET Udgivet oktober 2014 De fælles kommunale læreplansmål 1 I Rudersdal har vi valgt at have fælles kommunale læreplansmål for det pædagogiske arbejde. De fælles

Læs mere

Område Hestkøbs Pædagogiske principper

Område Hestkøbs Pædagogiske principper Område Hestkøbs Pædagogiske principper Børn- og Ungepolitikken i Rudersdal, samt dagtilbudsloven, danner rammen for vores pædagogiske arbejde. Citat fra Børn- og Ungepolitikken s. 7: Læring og glæden ved

Læs mere

Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud

Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud Stil skarpt på tilsyn Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud Pædagogisk tilsyn Ifølge dagtilbudsloven skal kommunerne føre pædagogisk tilsyn med dagtilbuddene. Tilsynet indgår

Læs mere

Skrevet med input fra pædagogisk leder Mick Salling og pædagog Henriette Bennike, Spørring Børnehus i Aarhus Kommune BAGGRUND

Skrevet med input fra pædagogisk leder Mick Salling og pædagog Henriette Bennike, Spørring Børnehus i Aarhus Kommune BAGGRUND 86 De fire fællesskaber Skrevet med input fra pædagogisk leder Mick Salling og pædagog Henriette Bennike, Spørring Børnehus i Aarhus Kommune BAGGRUND Kort om metoden De fire fællesskaber er en metode,

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

BØRNEHAVEN BLOMSTERGÅRDEN

BØRNEHAVEN BLOMSTERGÅRDEN BØRNEHAVEN BLOMSTERGÅRDEN, NØRLUNDVEJ 7, VORGOD, 6920 VIDEBÆK, TLF:97175787. BØRNEHAVEN BLOMSTERGÅRDEN BMV - børnemiljøvurdering. 2009 På baggrund af regeringens krav om børnemiljøvurdering på børneinstitutionsområdet,

Læs mere

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune Faglig ledelse Kristine Schroll Dagtilbuds Aarhus Kommune Fagligt grundlag Dagtilbuds loven Børn og Unge politikken Kerneopgaven: At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse Den pædagogi ske

Læs mere

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE - OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for: SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE - OG DIALOGKORT

Læs mere

Veje til et styrket forældresamarbejde

Veje til et styrket forældresamarbejde www.eva.dk Veje til et styrket forældresamarbejde KL s dagtilbudskonference 17. maj 2017, v. Laura Detlefsen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) - en statslig organisation, der udforsker og udvikler kvaliteten

Læs mere

Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud

Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud Tal fra Dagtilbudstermometeret 2016 6 1 02 Indhold Dagtilbudstermometertal for 2016 03 Fakta om datamaterialet 04 Børnenes syn på børnemiljøet 05 Psykisk børnemiljø

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Videre med skolereformen. Værktøj til det videre arbejde med at udvikle den længere og mere varierede skoledag

Videre med skolereformen. Værktøj til det videre arbejde med at udvikle den længere og mere varierede skoledag Videre med skolereformen Værktøj til det videre arbejde med at udvikle den længere og mere varierede skoledag Kære ledelse Introduktion Med folkeskolereformen blev der introduceret en række nye elementer:

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Den pædagogiske læreplan Læringsfestival 2017

Gør tanke til handling VIA University College. Den pædagogiske læreplan Læringsfestival 2017 Gør tanke til handling VIA University College Den pædagogiske læreplan Læringsfestival 2017 1 De pædagogiske læreplaner Successer Mere systematisk tilgang til læring Styrket fokus på dokumentation og evaluering

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Børns ret til omsorg, tryghed og trivsel Vinterkonference 2012

Børns ret til omsorg, tryghed og trivsel Vinterkonference 2012 Børns ret til omsorg, tryghed og trivsel Vinterkonference 2012 Dansk Center for undervisningsmiljø, DCUM Videnscenter Fysisk, psykisk og æstetisk miljø Trivsel er fundamental for gode børnemiljøer og undervisningsmiljøer

Læs mere

Fortællende dokumentation som redskab i den sprogpædagogiske praksis. Tema-arrangement i Århus Kommune Tirsdag d. 8 februar 2011 v/ Pia Vinther Dyrby

Fortællende dokumentation som redskab i den sprogpædagogiske praksis. Tema-arrangement i Århus Kommune Tirsdag d. 8 februar 2011 v/ Pia Vinther Dyrby Fortællende dokumentation som redskab i den sprogpædagogiske praksis Tema-arrangement i Århus Kommune Tirsdag d. 8 februar 2011 v/ Pia Vinther Dyrby Præsentation Pia Vinther Dyrby: Evalueringskonsulent

Læs mere

Note fra Slangerup Børnehave

Note fra Slangerup Børnehave Note fra Slangerup Børnehave Vi har i vores evaluering af de pædagogiske læreplaner, måtte erkende at vores mål omkring flere af temaerne ikke er blevet gennemført. Det skyldes at vi har været optaget

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Procesarket er tænkt som et dynamisk redskab, hvor der arbejdes med Post-itsedler, så processen kan gentages, og så

Procesarket er tænkt som et dynamisk redskab, hvor der arbejdes med Post-itsedler, så processen kan gentages, og så Procesark Organisering af et godt læringsmiljø bygger på pædagogiske refleksioner og faglige drøftelser. Det handler om at se på egen praksis og organisering af læringsmiljøet med nye øjne og systematisk

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gør tanke til handling VIA University College Den pædagogiske læreplan Ledelseskonference BUPL Nordsjælland Den 11-12.01.2018 1 Tidlige indsatser er vigtige 09-01-2018 2 Fokus Fra aktiviteter til evaluering

Læs mere

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Når du træder ind i Dalhaven, træder du ind i et hus fyldt med liv og engagement. Vi ønsker at du får en følelse af, at være kommet til et sted, hvor der et trygt og rart

Læs mere

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for: SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA-

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 15 65 % - Ledere 1 100 % - Medarbejdere 10 56 % - Observatører 4 100 % Forældre 43 45 % Ældste børn 8 35

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 13 35 % Ældste børn 4 44 % Rapporten består

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 11 69 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 9 64 % - Observatører 1 % Forældre 38 43 % Ældste børn 10 50 % Rapporten

Læs mere

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra Tilsynsnotat 2016 Institution: Børnehuset Petra Emne Kortlægningen T2 På tilsynsbesøget vil vi gerne drøfte resultatet af T2 og progressionen fra T1 samt jeres arbejde med de nye data Beskriv hvilke overvejelser

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 10 91 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 88 % - Observatører 2 % Forældre 23 43 % Ældste børn 11 58 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 19 41 % Ældste børn 4 36 % Rapporten består

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 89 89 % - Ledere 8 89 % - Medarbejdere 66 90 % - Observatører 15 83 % Forældre 205 41 % Ældste børn

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 58 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 5 50 % - Observatører 1 % Forældre 19 34 % Ældste børn 2 29 % Rapporten

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 84 97 % - Ledere 8 100 % - Medarbejdere 61 97 % - Observatører 15 94 % Forældre 211 46 % Ældste børn

Læs mere

Konkrete indsatsområder

Konkrete indsatsområder Konkrete indsatsområder Børns udvikling indenfor temaerne i de pædagogiske læreplaner: Sociale kompetencer, sprog Ledelse Lærings- og udviklingsmiljøer og personalets faglige kompetencer Systematisk kvalitetsudvikling

Læs mere

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 88% - Ledere 0 - Medarbejdere 7 100% - Observatører 0 Forældre 65 58% Rapporten består af fem afsnit,

Læs mere

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 17 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 16 100% - Observatører 0 Forældre 37 38% Ældste børn 13 38% Rapporten

Læs mere

Den pædagogiske læreplan og ledelse Kolding

Den pædagogiske læreplan og ledelse Kolding Gør tanke til handling VIA University College Den pædagogiske læreplan og ledelse Kolding 19.04..2017 18. april 2017 1 Tidlige indsatser er vigtige 18-04-2017 2 Hvad skal underbygge kvaliteten i dagtilbud?

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

Spørgsmål til refleksion kapitel 1

Spørgsmål til refleksion kapitel 1 Spørgsmål til refleksion kapitel 1 Tag en runde i gruppen, hvor I hver især får mulighed for at fortælle: Hvad er du særligt optaget af efter at have læst kapitlet? Hvad har gjort indtryk? Hvad kan du

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Indledning. Lovgivning

Indledning. Lovgivning 1 Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er

Læs mere

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er et

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner.

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner. 1 I børnehuset ved Noret udspringer vores menneskesyn af den hermeneutiske tilgang, hvilket betyder at det enkelte individ, barn som voksen tillægges betydning og værdi. I tillæg til dette, er vores pædagogiske

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 09-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Dialogbaseret aftale 3 2 TOPI 4 3 Udviklingsprocesser 5 4 forældresamarbejde 6

Læs mere