Bestyrelsens beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning"

Transkript

1 Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro

2 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning Medlemmer Ansættelse og beskæftigelsessituationen for mejeriingeniører Forskning og uddannelse Mejerikontaktudvalget Akademikernes Centralorganisation og Akademikernes Arbejdsløshedskasse Løn- og aftaleforhold Bestyrelser og udvalg Medlemsaktiviteter i året der gik Aktiviteter i året der kommer Samarbejde med Foreningen af mejeriledere og funktionærer Mælkeritidende Danmark Mejeritekniske Selskab Afslutning Side 2 af 24

3 1 Indledning [slide 1 vedr. forside] [slide 2 vedr. dagsorden] Kaster vi blikket et år eller måske lidt længere tilbage så har samfundet og verden omkring os igen været igennem en del forandringer og op- og nedture. I forhold til mejeriindustrien som er vores fælles omdrejningspunkt her ved denne generalforsamling så er det jo altid værd at have et øje på mælkeprisen og traditionen tro kan jeg næsten sige så har mælkeprisen igen i år været genstand for megen opmærksomhed og trukket mange overskrifter gennem året. Verdensmarkedsprisen på mælk var på et relativt højt niveau sidste år, men den er desværre faldet stødt og roligt siden. Iflg. eksperterne, og de allerseneste tendenser, så ser det lidt lysere ud igen, idet priserne nu er stabiliseret og der ses endda stigende priser på verdensmarkedet lige nu. I Danmark har priserne bevæget sig meget op og ned de seneste år, og følger naturligvis i en vis udstrækning verdensmarkedsprisen. Lige nu er priserne i Danmark relativt lave, men også her er udmeldingerne fra Arla Foods igennem de seneste uger en lille smule positive og da Arla Foods for et par uger siden holdt krisemøde med de danske mælkeproducenter var meldingen, at der kunne være udsigt til stigende mælkepriser på den lidt længere bane. [slide 3 vedr. Mælkepris] Mælkeprisen i Danmark tager op- og nedtur som vi ser det her og den påvirkes naturligvis af globale markedsmekanismer, som valutakriser, vejr og vind, lagerniveauer m.m. ja - alt sammen forhold, som vi reelt ikke har nogen indflydelse på men.. vi må bare erkende og acceptere, at mælkeprisen har stor betydning for hvor hårdt vores branche er presset, og dermed direkte eller indirekte også har en stor betydning for de fleste af os, som er samlet her i dag. Når verdensmarkedsprisen på mælk er udsat for store variationer og dermed skaber usikkerhed, så bliver vores virksomheder, job og daglige arbejde berørt! [slide 4 vedr. Arla Foods storfusion] Side 3 af 24

4 Globaliseringen er også på en anden front blevet mere nærværende i Dansk Mejeribrug. Med Arla Foods stor-opkøb eller fusion her i foråret, har Arla Foods taget et meget stort skridt ud i verden, og set med danske briller, er det jo fantastisk, at en dansk virksomhed på den måde markerer sig blandt mejerigiganterne ude i verden. Samtidig må vi også se i øjnene at det på sigt kan betyde, at virksomhedens fokus på Danmark, danske forhold og tilhørsforhold bliver anderledes. Nationalt er der sket nogle ændringer i mejeristrukturen i løbet af det seneste års tid. Mælkemængden er igennem nogle år steget fra ca til ca mio. kg mælk og dette tal [slide 5 vedr. mælkemængder] var nogenlunde uforandret i Mælken behandles på ca. 60 anlæg rundt omkring i landet. [slide 6 vedr. mejerikort] Antallet af anlæg er reduceret med lukningen af Klovborg og Varde og i 2013 står Hjørring mejeri for lukning. Mælken leveres til stadig færre driftssteder, og det er formentlig ikke helt forkert at estimere at 80/20-reglen gælder her altså at ca. 20% af mejerierne behandler 80% af mælken. Når det er sagt og tankerne måske går i retning af, at sortiment og produktion, som følge heraf bliver mere og mere industrialiseret og strømlinet så er det jo interessant at se, at der netop i disse år har åbnet sig en ny og efterspurgt niche for spændende og anerkendte danske mejeriprodukter herunder særligt oste. For år tilbage havde det været utænkeligt, at der kunne serveres en dansk specialost på en gourmetrestaurant. I dag er det næsten en selvfølgelighed at møde Røde eller gule Kristian, Vesterhavsosten, Unikaoste eller andre dejlige danske specialiteter hvis man bestiller en ostetallerken på en restaurant. Det perspektiv og den mangfoldighed der følger med disse nye produkter er utrolig positivt for os som branche. (og naturligvis også som forbrugere). Det er glædeligt, at og hvis der på lang sigt både kan være plads til den nødvendige effektivitet og stordrift, der er og skal være på de store mejerianlæg, og samtidig kan være rum og marked for mangfoldigheden og delikatesserne med den gode historie. På det mere overordnede plan er der i år sket den ændring, at Mejeribrugets Arbejdsgiverforening er gået ind i Dansk Industri. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Side 4 af 24

5 eksisterer stadig, som en samlet forening, men opererer nu regi af Dansk Industri. De fleste medarbejdere i Mejeribrugets Arbejdsgiverforening fulgte med over i Dansk Industri så persongalleriet vi vil møde i forskellige sammenhænge er foreløbigt uændret, ligesom de forskellige udvalg i regi af Mejeribrugets Arbejdsgiverforening også er opretholdt. En direkte konsekvens af Mejeribrugets Arbejdsgiverforenings indmeldelse i Dansk Industri var imidlertid at SALA Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgivere lukkede og slukkede pr. 1. juli Med denne indledning og hurtige blik på dagens Mejeridanmark, vil jeg nu ile videre til de forhold, som har præget Dansk Mejeriingeniør Forenings arbejde i det forgangne år, og vil starte med at sige lidt om vores medlemsforhold. 2 Medlemmer Dansk Mejeriingeniør Forening har et stort set uændret medlemstal. Vi har stabiliseret medlemstallet de seneste år og lå pr. 31/ på 407 medlemmer alt i alt. Dette tal er faldet lidt siden og ligger nu på 403. [slide 7 vedr. medlemstal] Der er kun dimitteret meget få mejeriingeniører i 2012 hvilket naturligvis har indflydelse på medlemstallet på helt kort sigt. Der udklækkes til gengæld forholdsvis mange mejeriingeniører de næste par år så vi vil forhåbentlig se at medlemstallet via dette bevæger sig i den rigtige retning. Foreningen har de sidste par år intensiveret samarbejdet med de studerende og åbnet mulighed for et kontingentfrit studentermedlemskab. Det er vores klare opfattelse, at stort set alle mejeriingeniørstuderende i dag har et godt kendskab og et vist tilhørsforhold til Dansk Mejeriingeniør Forening og de aktiviteter og initiativer foreningen står for. Vi har i dag godt 40 studentermedlemmer, hvilket betyder at stort set alle de studerende, det har relevans for, er medlem fra og med mejeripraktikforløbet. Vi tror på at vi med udgangspunkt i det tætte samarbejde mellem de studerende og Foreningen vil stå stærkere i forhold til at fastholde Side 5 af 24

6 nyuddannede mejeriingeniører som aktive medlemmer efter studietiden. Effekten af den indsats, der er sat i gang, skulle gerne kunne ses på medlemstallet indenfor de næste 2-3 år. Jeg har nu et par gange nævnt samarbejdet mellem de studerende og Dansk Mejeriingeniør Forening, og dette samarbejde fungerer for de studerendes vedkommende gennem Dairy Forum, som er en sammenslutning (eller klub om I vil) for mejeriinteresserede studerende på fødevarestudiet på KU-Science. Blandt de områder vi i dag samarbejder omkring, vil jeg fremhæve følgende: [slide 8 vedr. studenteraktiviteter] Etablering og opretholdelse af Dairy Forums hjemmeside Rejselegat til Foreningen af Rejsende Mejeriingeniørstuderende Dairy Forums Studietur Afholdelse af informationsmøde og middag i forbindelse med skoleophold på Kold og mejeripraktik Afholdelse af Kandidatdag som er informationsmøde og efterfølgende middag med brancherepræsentation. Indkøb af laboratoriekitler til studerende Fremsendelse af Mejeribrugets Årbog og Mælkeritidende Samarbejde om aktiviteter/planlægning/legatuddeling m.m. En betragtelig liste som betyder, at Dansk Mejeriingeniør Forening er velkendt når valg af faglig organisation skal træffes efter endt studietid! Udover det målrettede arbejde omkring de studerende har bestyrelsen desuden besluttet at gøre en indsats i forhold til de mejeriingeniører, som af den ene eller anden grund ikke er medlem af foreningen. Vi tror, at der blandt de ca. 30% mejeriingeniører, som ikke er medlem af foreningen går nogle, som af den ene eller anden grund er blevet udmeldt, eller måske aldrig er blevet indmeldt og disse vil vi gerne give en venlig hilsen og en opfordring med nogle faktuelle informationer om hvad foreningen i år 2012 står for. Side 6 af 24

7 Foreningens medlemspakke om jeg så må sige - og de benefits, man oplever ved at være medlem af foreningen, er naturligvis meget individuelle, men helt kontant og faktuelt kan vi dog stadig bryste os af at være den akademikerorganisation, der p.t. har laveste kontingent, uden at gå på kompromis med de ydelser, som er vigtige for vores medlemmer. [slide 9 vedr. kontingenter] Et års kontingent ligger i dag på kr. og er fuld fradragsberettiget. Det kan fint matche de store og tunge organisationer. IDA Ingeniørforeningen er særligt i forhold til de yngre mejeriingeniører vores største konkurrent. IDA har fat i de unge i studietiden, og har særligt på forsikringsområdet nogle tilbud, som kan være svære at matche. Med Mejeriliv, som jeg kommer tilbage til senere har vi fået mulighed for at indgå nogle aftaler om unge forsikring. Vi skal I den nærmeste tid have afdækket om der er tilstrækkeligt interessant og i givet fald skal vores unge og studerende gøres opmærksomme på mulighederne. 3 Ansættelse og beskæftigelsessituationen for mejeriingeniører Efter endt uddannelse har vi mejeriingeniører det generelt godt! Vi har lav ledighed, og vi oplever at selv nyuddannede mejeriingeniører meget hurtigt kommer i job. Dette faktum er ret unikt i en tid, hvor man dagligt kan læse om høj akademikerledighed og i særdeleshed om faretruende høj dimittendledighed. KU-Science fik i forsommeren øjnene op for muligheden for at bruge dette i markedsføringen af mejeriingeniøruddannelsen, og sendte en artikel ud om emnet. Landbrugsavisen var et af de desværre få medier, som bragte historien [slide 10 vedr. artikel fra KU-Science] De få unge mejeriingeniører som oplever, at det tager tid, er typisk dem, hvor geografien spiller en stor rolle, eller hvor jobønskerne er meget snævre. [slide 11 vedr. ledighedstal] Ledighedstallene i et lidt større perspektiv fremgår på denne slide, hvoraf det ses at mejeriingeniører typisk ligger mellem 1,5 og 2% ledighed. Side 7 af 24

8 De mejeriingeniører, som hyppigst optræder i ledighedsstatistikken, er typisk over 40 år og har mere end 15 års kandidatanciennitet. Men når det er sagt, er det som nævnt ikke mange, og ledighedsperioderne er generelt korte. Vi ser generelt relativt korte ledighedsperioder. Mejeriingeniører ansættes i stigende omfang indenfor det private arbejdsmarked. Foreningen har i dag ca. 35 medlemmer, som er offentligt ansatte. De resterende er privat ansat, og et mindre antal af disse er i udlandet. Et væsentligt element når vi taler ledighed er naturligvis også antallet af dimittender, og dette hænger igen sammen med optag på de videregående uddannelser, og her har vi jo sommerens friske tal at forholde os til. 4 Forskning og uddannelse [slide 12 vedr. optag på uddannelsen] For 5. år i træk er antallet af ansøgere og optagne på den fødevarevidenskabelige bacheloruddannelse på KU-Science steget. Denne bachelor er fødekæde til mejeriingeniørkandidaten, og det er derfor yderst interessant at følge dette tal. Sommerens ansøgningsrunde betød, at der blev optaget 99 studerende i 2012, hvilket er det højeste optag i nyere tid. Optaget på mejerioverbygningen er naturligvis 3-4 år forskudt i forhold til bacheloroptaget, og typisk et år forskudt i forhold til mejeripraktikken. Dvs. at den stigning, vi igennem 2-3 år har set på bacheloren endnu ikke rigtigt er slået igennem til mejeripraktik og overbygning, og der vil faktisk gå et par år før det kan ses, om de øgede antal bachelorer fører til flere studerende på mejeriingeniørstudiet og dermed til at flere mejeriingeniører dimitterer. Hvis der skulle sidde nogen her og stille sig selv spørgsmålet om flere studerende og dermed flere dimittender vil betyde, at vores flotte ledighedstal vil blegne, så er branchens melding ret entydig idet man forventer at kunne afsætte 25 mejeriingeniører pr. årgang så der er langt til vi behøver at ryste på hænderne af den årsag. Side 8 af 24

9 Af den slide vi har på her, fremgår også tallene for mejeripraktik, som viser at 11 studerende i 2012 var i mejeripraktik. Heriblandt var der en række ophold i udlandet Indien, Togo, Sverige og England, samt en god blanding af praktikophold på mejerier i Danmark fra de store og avancerede mejerianlæg til de mindre lidt mere håndværksprægede mejerier. Mange studerende sammensætter deres praktik, så de gør erfaringer på begge områder. Mejeripraktikken er et vigtigt element i uddannelsen, og derudover er det også i mange tilfælde med til at afklare for den studerende om valget af kandidatuddannelse skal falde på mejerilinjen og dermed mejeriingeniøruddannelsen. Mange studerende er stadig mere eller mindre uafklarede hvad angår kandidatlinje, når de vælger at tage i mejeripraktik, og der er ingen tvivl om, at vi som branche kan påvirke deres valg, hvis vi sørger for at de får en god, lærerig og veltilrettelagt praktik, som også bliver en god oplevelse af Dansk Mejeribrug, som branche og fag. Med hensyn til praktik som i perioder har været omdiskuteret og svær at passe ind i universitetsuddannelsernes struktur, så er det yderst interessant at høre, at Danmarks Undervisningsminister Morten Østergaard nu [slide 13 vedr. Morten Østergaard] er ude med en klar melding om at alle akademikeruddannelser bør indeholde et praktikforløb. Man er fra lovgiverside ved at få øjnene op for det vi i mejeriindustrien har vidst i årtier!! Nemlig at et velorganiseret og meningsfyldt praktikforløb øger de studerendes kvalifikationer og dermed jobmuligheder markant. På en anden front ser det dog knap så spændende ud søgningen til Kold Colleges Mejeriteknologuddannelse er minimal. I 2011 var der kun én studerende, som søgte denne linje og i år er tallet foreløbigt 3 flere kan komme til fra de øvrige skoler som uddanner procesteknologer. Det kan betyde reelt at uddannelsen ikke oprettes og én af Danmarks tre hæderkronede mejeriuddannelser formentlig har lukket sig selv. En trist udvikling og mange i branchen er bekymrede over at komme til at mangle den kompetence, som mejeriteknologerne og tidligere mejeriteknikerne besad. De var i mange tilfælde et rigtigt godt match til mejeriingeniørens akademiske tilgang til faget, og i fællesskab kunne der skabes resultater og udvikling. Side 9 af 24

10 Mejeristuddannelsen beskæres også i antal. Dette styres i høj grad fra mejerierne, og ud fra hvor mange elever de tager ind. Der er dog den positive nyhed, at der bliver etableret en klasse med mejeristelever, som har studentereksamen på forhånd, og som dermed vil være kvalificeret til at fortsætte direkte på mejeriingeniøruddannelsen efter at de har afsluttet deres mejeristuddannelse. Dette kan som alternativ til teknologerne give nogle højt kvalificerede mejeriingeniører, hvis nogle altså vælger at gå den vej og tage 5 år til på skolebænken - når de står med svendebrevet i hånden. Generelt er det dog bekymrende at det samlede antal elever og studerende falder, og hvis vi kigger til vores nabolande, som har været uden mejeriuddannelser i nogle årtier så er kompetencerne i nogle af disse lande rystende dårlige, og i f.eks. England er man nu startet helt forfra stort set med den form for erhvervsuddannelse, som vi kender fra mejeristuddannelsen i Danmark. Hvis vi ikke skal havne i samme meget kritiske situation, må vi gøre vores yderste for at holde uddannelserne i hævd og få dygtige unge ind på uddannelserne. Ved dette års generalforsamlingen i Mejeriforeningen holdt Gourmetkokken Bo Jacobsen et indlæg ganske vist om et noget andet emne men i den forbindelse sagde han: Fra en uddannelse forsvinder, går der to generationer så er faget glemt. Et skræmmende perspektiv, hvis vi tænkte os, at Danmarks position som mejerination på verdenskortet skulle kunne trues af, at vi ikke kan finde ud af at sikre det brede uddannelsesniveau i branchen. 5 Mejerikontaktudvalget For mejeriingeniøruddannelsen har der også været rystet på hænderne. Der har også været en faldende tendens hvad angår kandidater pr. år. Det har de seneste år været debatteret i branchen og i mejerikontaktudvalget, hvad der kunne gøres for at bremse denne udvikling. [slide 14 vedr. Mejerikontaktudvalget] Mejerikontaktudvalget er sammensat af repræsentanter fra KU-Science, fra industrien, fra Landbrug og Fødevarer og fra Dansk Mejeriingeniør Forening. Formålet med udvalget er til Side 10 af 24

11 stadighed at støtte op om mejeriingeniøruddannelsen og de forhold, der er af betydning herfor. [slide 15 vedr. uddrag af debat] Sidste år blev der i forlængelse af en debat i branchen om uddannelsens fremtid taget et initiativ fra Arla Foods side, som i samarbejde med mejerikontaktudvalget førte til, at der blev afholdt et stormøde, hvor alle interessenter dvs. virksomheder, organisationer og KU- Science omkring mejeriingeniøruddannelsen var inviteret. Dette stormøde ledte igen til et kommissorium og nedsættelse af 4 arbejdsgrupper, som nu i nogle måneder har arbejdet på 4 fronter og hvor en samlet indsatsplan vil være klar i løbet af efteråret. De 4 indsatsområder er følgende: [slide 16 vedr. indsatsområder Master-projektet] Samarbejde KU og industrien (før og under studiet). Rekruttering. Praktik i uddannelsen Curriculum (det faglige indhold) Karriereveje/internationalisering (efter afsluttet uddannelse) Det store og hæderkronede mål for projektet er at sikre de før omtalte 25 dimitterende mejeriingeniører pr. år, og at sikre et høj og internationalt kompetenceniveau for fremtidens mejeriingeniører. Dvs. der skal gøres en stor indsats omkring rekruttering og omkring fastholdelse af det faglige niveau. Begge dele kræver, at industrien og KU-Science er villige til at samarbejde og bidrage, både hvad angår økonomi og anden indsats. Det er en klar forudsætning! Jeg vil også lige følge op på de seneste års snak om hvorvidt mejeriingeniøruddannelsen igen skulle være en selvstændig kandidatuddannelse. Her er status lige nu, at uddannelsen bliver hvor den er, da det vil være alt for risikabelt, at forsøge at køre den selvstændigt med et så forholdsvis lille antal studerende, som der reelt er tale om. Jeg bør måske tilføje, at der iflg. instituttet er god økonomi i de enkelte kurser, som uddannelsen er bygget op omkring. Dette skyldes, at der er mange andre studerende og også internationale studerende som følger Side 11 af 24

12 kurserne, selvom de ikke som sådan har valgt mejerilinjen. Dette er naturligvis godt og glædeligt, da det er med til at fastholde de relevante kurser og sikre kvaliteten i disse. Jeg vil nu forlade dette yderst vigtige område og bevæge mig videre til det samarbejde vi har med omverdenen. 6 Akademikernes Centralorganisation og Akademikernes Arbejdsløshedskasse Dansk Mejeriingeniør Forening er som det formentlig er de fleste bekendt medlem af Akademikernes Central Organisation (kaldet AC). AC er paraplyorganisation for de fleste [slide 17 vedr. AC] akademikerorganisationer i Danmark i alt 23 organisationer og ca medlemmer. Set med vores perspektiv spiller AC en vigtig rolle omkring akademikeruddannelser i Danmark generelt omkring indsatsen for ledige akademikere og så naturligvis på overenskomstområdet, hvor AC står for forhandling af offentlige overenskomster på akademikerområdet. I AC er Dansk Mejeriingeniør Forening med i en gruppering, som hedder De 6, som består af 6 mindre forbund og foreninger, som i deres kreds vælger et bestyrelsesmedlem og forskellige udvalgsmedlemmer til AC. Til De 6 hører blandt andet Bibliotekarforbundet og Dansk Psykologforening, som er de store i grupperingen, og som varetager mange af de poster, der er tildelt i AC. Dansk Mejeriingeniør Forening har desuden en aftale med Dansk Bibliotekarforbund om juridisk bistand i medlemssager på det offentlige område. I AC-regi samarbejdes desuden om lønstatistik. Det betyder, at vi er en række foreninger, som efter nogenlunde samme skabelon får udarbejdet hver sin lønstatistik hos et eksternt bureau. Herved sikres konfidentialitet og samtidig kan der opnås en fornuftig pris grundet det store volumen. Endeligt kan vi på tværs af foreningerne drage nytte af hinandens erfaringer vedr. besvarelsesprocenter, frynsegoder, kommunikation osv. Alt i alt et samarbejde vi er glade for. Side 12 af 24

13 For lige at vende tilbage til overenskomstområdet så er forhandlingerne i 2013 under forberedelse. Vi har i foråret forhørt os hos alle offentlig ansatte således at vi kunne fremsende evt. krav til AC, som her i løbet af 2. halvår 2012 samler og forbereder de indsatsområder, der skal inddrages i forhandlingerne i Dansk Mejeriingeniør Forening har endvidere et tæt samarbejde med Akademikernes Arbejdsløshedskasse AAK, og dette fokuseres på de studerende, som har brug for at kende til regler og rammer for indmeldelse i a-kasse og dagpenge ved dimission. Vi er i øjeblikke ved at udarbejde et fælles informationsmateriale en lille flyer, til uddeling på KU-Science blandt de studerende. Den skal på den ene side oplyse om AAK, dagpenge og det yderst vigtige studentermedlemskab af a-kasse. På den anden side vil vi markedsføre mejeriingeniøruddannelsen og Dansk Mejeriingeniør Forening. I relation til a-kassen så har efterlønsdebatten jo også fyldt en del i det forgangne år, og her har AAK også været ude med information og artikler, som har haft til formål at informere, således, at I som medlemmer, og vi som forening har været klædt bedst muligt på til at træffe det svære valg. Hvis I ikke allerede har valgt efterlønsordningen til eller fra så er der jo ca. en måned endnu til beslutningen skal træffes, og hvis I har brug for rådgivning er I velkomne i AAK hos os eller måske via en snak med jeres pensionsrådgiver. Det er dog givet, at beslutningen træffes på baggrund af nogle valg og nogle forudsætninger, som I selv skal tage stilling til det kan ingen andre og det er et spørgsmål om holdninger, tro på hvilke politiske tiltag der tages i fremtiden og så desværre en vis portion gambling for ingen kan jo spå om fremtiden! Det er et svært valg! 7 Løn- og aftaleforhold [slide 18 vedr. Lønstatistik m.m.] I forlængelse af den før omtalte lønstatistik, så kan jeg tilføje, at vi efter et års pause i 2010 fik lavet lønstatistik i Lønstatistik i 2011 og fortsætter hermed igen i Som noget nyt vil det være Huge Consulting, der laver lønstatistikken. UNI.C laver ikke længere denne type opgaver men vi er fuldt trygge ved den løsning AC har fundet fremadrettet, og kan oplyse, at alle aktive medlemmer i efteråret elektronisk vil få udsendt link til indberetning af Side 13 af 24

14 septemberløn, og at vi kun kan opfordre jer til at deltage. Vi er en lille forening, og vi har brug for alle de svar vi kan få. Vi ligger omkring 55% besvarelser, hvilket er fint ja faktisk flot! - set i forhold til andre foreninger, men vi kan godt bruge flere svar, da vi jo er forholdsvis få medlemmer, og derfor rent statistisk har brug for en højere svarprocent for at lave den bedst mulige og mest retvisende statistik. Så hermed en kraftig opfordring til jer alle! Udover lønstatistikken har vi information om lønudvikling og lønforhandling på vores hjemmeside, hvilket vi kan opfordre jer til at benytte. Endeligt, er I jo altid velkomne til at kontakte sekretariatet for en nærmere drøftelse af løn og lønforhold. I relation til løn og ansættelsesvilkår så vil vi også i år fokusere på konkurrenceklausuler og kundeklausuler m.m. Det viser sig nemlig at en ret stor del af de medlemshenvendelser vi får, specifikt drejer sig om konkurrenceklausuler, og de negative overraskelser der kan være i sådanne, hvis man er bundet af en klausul og beslutter sig for at skifte job. [slide 19 vedr. Klausuler] Vi kan formentlig ikke få afskaffet klausulerne, men vi kan opfordre jer til ALTID at søge juridisk bistand før I skriver under på en kontrakt med en klausul. Selvom man står med et job, som man frygteligt gerne vil have, så er det vigtigt at have det fulde billede af 1. Hvad konsekvensen eller betydningen er af den konkrete klausul? 2. Hvad det vil betyde, hvis man vil skifte job hvor hårdt er man rent faktisk bundet? 3. Hvordan er man lønmæssigt kompenseret? Er lønnen og jobbet generelt på et niveau som modsvarer en given konkurrenceklausul? Disse forhold bør man have forstået og tænkt igennem, før man skriver under. Vi oplever desværre nogle dybt frustrerede medlemmer, som er mere eller mindre stavnsbundne uden at de har vidst eller været opmærksomme på, at dette rent faktisk var konsekvensen af den klausul de i sin tid skrev under på. Så. hermed en kraftig opfordring hvis det skulle blive aktuelt for jer. [slide 20 vedr. pension] Side 14 af 24

15 I relation til ansættelsesforhold, så er der jo også nye regler på pensionsområdet, som for mange er en del af ansættelsespakken. De nye regler har betydning for hvordan vores pensionsopsparing placeres og forrentes og det reducerede skattefradragsloft på ratepensionsområdet kr. berører de fleste. Formentlig er I alle orienteret via jeres respektive pensionsselskaber, men hvis dette ikke er tilfældet, kan vi kun opfordre jer til at få en aftale med jeres pensionsrådgiver og få lavet en gennemgang, så I stiller jer selv bedst muligt. En god tommelfingerregel er i øvrigt, at man bør lave en sådan gennemgang hvert 3. år, eller hvis der sker væsentlig ændringer i ens forhold eller som i dette tilfælde i andre forhold. Omkring ansættelsesforhold og kontraktforhold m.m. kan vi nævne, at vi det seneste år har ligget og ligger på nogenlunde uændret antal medlemssager. [slide 21 vedr. medlemsager] Vi håndterer godt 25 sager pr. år, og deraf har ca. halvdelen hidtil været advokatsager. I øjeblikket er tendensen imidlertid, at forholdsvis mange sager kræver advokatbistand det kan f.eks. være grundet de omtalte klausuler eller komplekse kontrakter. 8 Bestyrelser og udvalg Jeg vil nu komme lidt ind på bestyrelsens og sekretariatets arbejde i de mange forskellige udvalg og repræsentationer vi har, og denne slide giver en hurtigt overblik. [slide 22 vedr. Udvalg og repræsentationer] Dansk Mejeriingeniør Forening ejer 50% af Mælkeritidende, og har som følge heraf 3 bestyrelsesposter i Mælkeritidendes bestyrelse. Derudover har vi repræsentation i Nordisk Mejeriteknisk råd, hvis formål det er at planlægge og gennemføre de nordiske mejerikongresser. I denne kongresperiode frem til juni 2013 repræsenterer Flemming Aamann foreningen, selvom han sidste sommer udtrådte af bestyrelsen. Næste kongres er under planlægning til juni 2013 i Lofoten i Norge, og vi håber, at rigtigt mange mejeriingeniører vil tage turen til Nordnorge og deltage i kongressen og se midnatssolen skinne! Vi undersøger p.t. mulighederne for at planlægge en fælles tur Side 15 af 24

16 til Norge, således at man vil kunne tilmelde sig rejseprogrammet hos os. Vi melder naturligvis ud i Mælkeritidende hvis dette falder på plads. Jubilæumslegatudvalget er et organ i eller under bestyrelsen, som uddeler fondens midler efter ansøgning. Fonden har ikke uanede midler rådighed til uddeling, men da der ikke kommer mange ansøgninger kan vi kun opfordre jer til at søge om tilskud, hvis I har et formål som matcher fundatsens kriterier. Disse fremgår af foreningens hjemmeside og af Mejeribrugets Årbog. I Foreningen af rejsende Mejeriingeniørstuderende, som søger og formidler rejselegater til de studerendes individuelle studierejser og praktikophold, har vi også repræsentation, og kan derigennem støtte de studerende i deres arbejde på området. Dagmar Frydendal Pedersen var igen her i 2012 foreningens delegerede ved AP Pensions generalforsamling. Denne repræsentation er af betydning, idet vi herigennem kan medvirke til, at der sidder en repræsentant for de ansatte i mejerierne i AP Pensions bestyrelse. I foregående og denne valgperiode er mejeridirektør i Arla Foods, Ole E. Hansen valgt og repræsenterer på denne måde mejeriindustriens ansatte helt fremme i AP Pensions bestyrelse. Dansk Mejeriingeniør Forening deltager også i sammenslutningen af europæiske mejerifolk - AEDIL. AEDILs arbejde fokuser primært på erhvervsuddannelserne på mejeriområdet samt på efteruddannelsesaktiviteter i form af specialkurser som primært udbydes i Frankrig Polen og Schweiz og på Kold College. Udover det konkrete fokus, så er det internationale samarbejde og erfaringsudveksling, der findes via AEDIL, og det fokus deltagerne har på mejeriuddannelser, af værdi for os i forskellige sammenhænge samtidigt med, at vi følger tæt med i hvad der rører sig på uddannelsesfronten i de øvrige europæiske lande. Mejerikontaktudvalget har jeg tidligere nævnt og vil ikke komme yderligere ind på her, men det kan nævnes at der i tilknytning til er nedsat et Mejeripraktikudvalget, hvor vi har repræsentation, og herigennem er med til at sikre optimale rammer for de studerende, som er i praktik. Mejeriliv er en af vores nyere udvalg. Her har vi i samarbejde med Foreningen af mejeriledere og funktionærer en ulykkes- og tandskadeforsikring samt en Side 16 af 24

17 sundhedsforsikring. Et nyt skud på stammen, som vi forventer at kunne informere mere om i efteråret er muligheden for familieforsikringer bilforsikring m.m. via Mejeriliv. Vi har tilbagemeldinger på at de rabatordninger Mejeriliv har opnået kan være konkurrencedygtige og vi håber at nogle af vores medlemmer vil gøre brug af muligheden. Allerede nu altså inden, at vi som sådan er begyndt at omtale og annoncere muligheden, kan man ved kontakt til Mejeriliv få lavet et tilbud og få afdækket om der er et potentiale i forhold til den forsikringer man har i dag. Fra 2011 fik Dansk Mejeriingeniør Forening repræsentation i udvalget omkring Mejeribrugets Dag, og efterhånden tror jeg at det er blevet klart for enhver, at alle med tilknytning til dansk mejeribrug, og dermed alle mejeriingeniører er meget velkomne til arrangementet som i øvrigt er blevet en kæmpe succes hvor der typisk er over 500 deltagere! 9 Medlemsaktiviteter i året der gik I forlængelse af disse repræsentationer og i visse tilfælde også i sammenhæng med disse kommer de mange aktiviteter foreningen har gennemført i 2011 og 12. Nogle aktiviteter står foreningen selv for og andre tilrettelægges i samarbejde med andre foreninger. [slide 23 vedr. Mejeriingeiniørdag 2011] Hvis vi skruer tiden et år tilbage havde vi en velbesøgt og god dag med virksomhedsbesøg på Carlsberg, Generalforsamling og middag i Fredericia. Vi var ca. 35 deltagere om eftermiddagen og ca. 25 om aftenen. [slide 24 vedr. Tivolimøde] Derefter fulgte i september Tivolimøde med de studerende, som skulle i mejeripraktik i 2012 eller overvejede det enten for 2012 eller Et velbesøgt arrangement med information på Axelborg og middag i Tivoli. [slide 25 vedr. LMU og Dinner Event] Side 17 af 24

18 I november måned var det Landsmejeriudstilling. Det var den lille udstilling med ca deltagere, men vi formåede i regi af Mælkeritidende, at samle ca. 540 deltagere til middagsarrangement til Dinner Event om aftenen. Det blev en stor succes. [slide 26 vedr. Mejeripraktikmøde] Først i februar startede mejeripraktikken, og vi inviterede til aftenarrangement med de studerende på Kold College. [slide 27 vedr. Mejeribrugets Dag 2012] Mejeribrugets Dag i februar var som nævnt en stor succes og samler rigtigt mange mejerifolk. Temaet var Mælkemarkedet, og der var en række interessante foredrag om emnet. Derudover bød dagen som sædvanligt på produktudstilling, rundvisninger og spændende oplevelser fra Kolds kokkeelever. Endeligt var der som noget nyt i 2012 et virksomhedsbesøg på Dairy Fruit, hvilket også trak mange deltagere. [slide 28 vedr. Kandidatdag 2012] I marts holdt vi kandidatdag for alle mejeriingeniørstuderende på kandidatoverbygningen. Konceptet var nyt vi havde en række virksomhedsrepræsentanter inde for at fortælle om virksomheder og karrieremuligheder. Derefter var der dinnerdating hvor de studerende datede de forskellige virksomhedsrepræsentanter mens der blev spist middag. Tilbagemeldingerne fra de studerende var positive så vi tror, at konceptet ramte plet. [slide 29 vedr. studietur] I april drog vi på studietur til Nordøsttyskland, Polen og Lolland. En tur på mange kilometer i bus, men med god stemning og gode samt spændende virksomhedsbesøg undervejs. Vi var 37 deltagere så også på den front kan vi være tilfredse. [slide 30 vedr. Mejeriingeniørdag 2012] I dag har vi så igen Gå-hjem-møde og generalforsamling DMF samt middag i aften. Vi har netop haft et overordentligt spændende besøg på Løgismose Mejeri med meget stor tilslutning. Vi er nu godt 30 deltagere til generalforsamling, og i aften bliver vi også ca. 30 Side 18 af 24

19 mejeriingeniører heriblandt en hel del 25 års jubilarer til middagen her på Fangel Kro. Jeg er sikker på, at vi også her får et godt arrangement. [slide 31 vedr. linkedin] Endeligt har vi jo også vores gruppe på Linkedin. Den er for alle mejeriingeniører medlemmer såvel som ikke medlemmer af foreningen. Vi håber, at I er glade for gruppen og engang i mellem kan finde en eller anden, I søger efter ad den vej. I er også velkomne til i større udstrækning at bruge gruppen til at poste forskellige emner, spørgsmål eller aktiviteter af fælles interesse. Som forening bruger vi gruppen i en vis udstrækning og kan se at vi når ud med forskellige informationer ad den vej. Vi er nu 270 medlemmer i gruppen så der mangler jo stadigt en del. Hvis I ikke allerede er i gruppen, er I selvfølgelig velkomne, og hvis I kender mejeriingeniører der ikke er med så må I gerne invitere dem indenfor. Hvis vi til dette kig bagud tilføjer studenteraktiviteter og andre tilbud i branchen f.eks. fra Mejeriteknisk Selskab, arbejdsmiljøkonference osv. ja så har det været et yderst aktivt år for dem der løbende benytter branchens tilbud. 10 Aktiviteter i året der kommer Hvis vi i stedet for at kigge bagud kigger frem så har vi mange spændende datoer at forholde os til allerede nu. [slide 32 vedr. kommende aktiviteter] Den 6. september afholdes Leverandørens Dag for første gang. Det er nyt tiltag, hvor Dansk Mejeriingeniør Forening sammen med Foreningen af mejeriledere og funktionærer samt Danmarks Mejeritekniske Selskab skaber en konference, hvor leverandørindustrien samt nogle inviterede talere fylder rammen ud, men nye koncepter, produkter og ideer, som skal styrke branchens konkurrencekraft fremadrettet. I kan stadig nå at melde jer til! Den 25. september er der Rejseaften på KU. Invitation fremgår af Mælkeritidende Den 9. oktober afholder Danmarks Mejeritekniske Selskab to halvdagsseminarer om henholdsvis bæredygtighed og PAT (Process Analytical Technology), og den november Side 19 af 24

20 2012 er der FoodTech og Landsmejeriudstilling, hvor vi igen holder Dinner Event på udstillingens første aften. I år holdes festen i hallen midt mellem produkter og stande i et velorganiseret område indrettet til fest. Vi har kaldt det once in a lifetime for en middag i de rammer får vi ikke mulighed for at lave igen. Den 29. november afholdes Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2012 og den 6. december er der igen seminar i DMS-regi denne gang om proteinkoagulering. Så når vi frem til 2013 og her er planerne endnu ikke klar i detaljer men lige nu ligger følgende fast: [slide 33 vedr. aktiviteter 2013 Den 6. februar Mejeribrugets Dag 2013 Den 11. april Mejeriforskningens Dag 2013 som bliver en opfølgning på Mejeriforskningens Dag Konceptet er ikke klar men mejeriforskningen vil naturligvis blive omdrejningspunktet. Den maj Studietur 2013 rejsemål ikke fastlagt endnu. Den juni Nordisk Mejerikongres 2013 Lofoten med midnatssol i juni måned det er værd at bemærke! Den 5. september Generalforsamling og Gå-hjem møde i Dansk Mejeriingeniør Forening. [slide 34 vedr. projeklederudd.] Den sidste af de kommende aktiviteter, som jeg vil fremhæve her er vores projektlederuddannelse, som vi udbyder sammen med Foreningen af mejeriledere og funktionærer samt Danmark Mejeritekniske Selskab og med undervisning og koncept fra Promentor som er specialister på området. Vi starter op i efteråret og kører forløbet over 4 gange frem til ultimo februar måned. Vi håber at tilstrækkeligt mange vil gøre brug af tilbuddet. [slide 35 vedr. kig på den ny hjemmeside] Derudover har vi fuld fart på med hensyn til færdiggørelse af vores nye hjemmeside og i tilknytning til den kommer opdatering af biografien, som vi har talt om i længere tid. Vi vil Side 20 af 24

Dansk Mejeriingeniør Forening

Dansk Mejeriingeniør Forening Dansk Mejeriingeniør Forening - Hvor kommer vi fra? Dansk Mejeriingeniør Forening (dmf) blev oprindeligt stiftet i 1932 og fik sit nuværende navn i 1960. Mejeriingeniøruddannelsen har eksisteret siden

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 23. aug. 2011 i Fredericia 2010-2011 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2010/11 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

BECOME A GLOBAL DAIRY AND FOOD EXPERT

BECOME A GLOBAL DAIRY AND FOOD EXPERT www.dairy-career.dk BECOME A GLOBAL DAIRY AND FOOD EXPERT Sidsel Nørregaard, 26 år Innovation Engineer, SPX Innovation Centre Projektarbejde i sverige Mads Aamann, 34 år Research scientist Chr. Hansen

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Mejeribrugets Dag Bachelor-åbent-hus på KU (campus Frederiksberg) Gymnasiebussen

Mejeribrugets Dag Bachelor-åbent-hus på KU (campus Frederiksberg) Gymnasiebussen Aktivitetsplan 2017 01-02-2017 Mejeribrugets Dag Alle studerende med interesse for mejeriindustrien/mejeriingeniøruddannelsen At vise og introducere de studerende branchens produkter, kultur og netværk

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Referat af 1. Årsmøde i Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen Den 4. september 2014 hos GEA Process Engineering A/S i Skanderborg

Referat af 1. Årsmøde i Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen Den 4. september 2014 hos GEA Process Engineering A/S i Skanderborg Referat af 1. Årsmøde i Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen Den 4. september 2014 hos GEA Process Engineering A/S i Skanderborg Referat den 9. september 2014 Formand Jens Termansen bød velkommen

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 4. september 2014 hos GEA Process Engineering Skanderborg 2013-2014 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2013/14

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Henning Munch Pedersen Bent Sand

Henning Munch Pedersen Bent Sand MØDEREFERAT Mødedato og tid Sted Mødedeltagere Fra Torsdag d. 29. august Holstebro Michael Jensen Henning Munch Pedersen Bent Sand Katrine Vindelbo Emne Generalforsamling 2013 Dagsorden Valg af dirigent

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle!

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle! Aarhus den 24. februar 2013 Kære idéhistoriske alumne Der sker ting og sager i miljøet omkring Idéhistorie. En forening, der vedrører dig, ser snart dagens lys. Nærmere bestemt den 5. april, hvor vi afholder

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. torsdag den 22. marts 2012 kl. 13.00. på Kold College

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. torsdag den 22. marts 2012 kl. 13.00. på Kold College Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg torsdag den 22. marts 2012 kl. 13.00 på Kold College I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Lars Kaae Lis

Læs mere

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik aktiviteter studiedemokrati edindflydelse læring engagement initiativ politik kommunikation marbejde dialog indlevels lationer teori ksibilitet ansvar evaluering sammenhold udvikling nye kompetencer pædagogik

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013 / 2014 Mejeribruget lige nu.

Bestyrelsens beretning 2013 / 2014 Mejeribruget lige nu. MØDEREFERAT Mødedato og tid Sted Mødedeltagere Fra Mandag d. 25. august Vestergaards Hotel Videbæk Michael Jensen Henning Munch Pedersen Bent Sand Knud Holk Jørgen Peter Hansen Emne Generalforsamling 2014

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

07.07.2015 MØDEREFERAT. Holstebro Flødeost. Henning Munch Pedersen Bent Sand Knud Holk. Jørgen Peter Hansen. Emne Generalforsamling 2015

07.07.2015 MØDEREFERAT. Holstebro Flødeost. Henning Munch Pedersen Bent Sand Knud Holk. Jørgen Peter Hansen. Emne Generalforsamling 2015 MØDEREFERAT Mødedato og tid Sted Mødedeltagere Fra Onsdag d.17 juni Holstebro Flødeost Michael Jensen Henning Munch Pedersen Bent Sand Knud Holk Jørgen Peter Hansen Emne Generalforsamling 2015 Dagsorden

Læs mere

Dansk Mejeriingeniør Forening. Version 2015

Dansk Mejeriingeniør Forening. Version 2015 1 Dansk Mejeriingeniør Forening Version 2015 Intro v. Anne-Sofi Christiansen Kære Mejeriingeniør Velkommen til Dansk Mejeriingeniør Forenings (DMF) årsskrift. Med dette hæfte supplerer vi den traditionelle

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7 Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen Antal respondenter: 7 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: - Hvordan vurderer du

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

Indbydelse til delegeretmøde, skal indeholde tilmeldelse til ledsagerarrangementet Somba. Sekretariatet fordeler ledsagerne på de 2 hold.

Indbydelse til delegeretmøde, skal indeholde tilmeldelse til ledsagerarrangementet Somba. Sekretariatet fordeler ledsagerne på de 2 hold. MØDEREFERAT Mødedato og tid 22. August 2011 Sted Alfa Laval Kolding Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS MEJERITEKNISKE SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANMARKS MEJERITEKNISKE SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANMARKS MEJERITEKNISKE SELSKAB Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1. oktober 1942, med ændringer på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger henholdsvis 26. september

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Kære kollegaer kære venner Tak for ordet og endnu engang velkommen til ADV s generalforsamling. Jeg skal - vanen tro - hér på generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Formandens beretning 2017

Formandens beretning 2017 Velkommen til årets generalforsamling. Traditionen tro, starter vi med at høre lidt om det forgangne år og hvad der venter her i 2017. Igen i år tak til Peter, for at vi kan være her og senere når vi skal

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS MEJERITEKNISKE SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANMARKS MEJERITEKNISKE SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANMARKS MEJERITEKNISKE SELSKAB 1. Selskabets navn er Danmarks Mejeritekniske Selskab. Dets hjemsted er sekretariatsadressen. 2. Selskabets formål er at fremme den mejeritekniske forskning

Læs mere

JAs arbejdsmarkedspolitik

JAs arbejdsmarkedspolitik JAs arbejdsmarkedspolitik Oktober 2015 Formål JAs arbejdsmarkedspolitik tegner foreningens holdning til arbejdsmarkedsforhold og ansættelsesvilkår. Arbejdsmarkedspolitikken er det fælles grundlag, der

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole.

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Indledning. Bestyrelsen havde forventet, at generalforsamlingen i 2014 skulle tage stilling til foreningens

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016

Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016 Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016 Det har igen - været et travlt år på skolen, denne gang ikke mindst pga. Byggeriet af børnehaven og faglokalerne. Men måske er det på sin plads

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 1.0 INDLEDNING Jobpatruljens sommerkampagne er nu nået til vejs ende for i år, og det er tid til at gøre status.

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister i Italien Af Morten Olsen Tirsdag den 27. juni 2017 Nye tal viser, at det er sværere end nogensinde for danske virksomheder

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

For dig, der vil være leder

For dig, der vil være leder For dig, der vil være leder 1 2 1+1=3 90.000 ledere har allerede set værdien de har valgt Lederne som deres organisation og a-kasse Lederne et medlemskab med værdi Hos Lederne får du en lang række tilbud,

Læs mere

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler DJØF Danske Sælgere IDA, Ingeniørforeningen i Danmark Kommunikation og Sprog Ledernes Hovedorganisation Dansk

Læs mere

SeniORientering. Nyhedsbrev februar 2013

SeniORientering. Nyhedsbrev februar 2013 SeniORientering Nyhedsbrev februar 2013 Vi kan komme tættere på Forbundsformand Kim Simonsen skriver I en af sine seneste klummer, at HK stadig vil være en klassisk fagforening, men vil også gerne være

Læs mere

Beretning for 2004/2005

Beretning for 2004/2005 14. september 2005 Til Tjekkiet Gruppen Beretning Beretning for 2004/2005 År 2004 var foreningens 3. år efter stiftelsen den 7. september 2002. Denne beretning omfatter perioden 2004/2005, da generalforsamlingen

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct.

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. Samtidig er de ideologisk alternative organisationer gået stærkt frem til over 12 pct. dog ikke mindst fordi to nye organisationer

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Referat af 3. Årsmøde i Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen Den 3. september 2015 hos Arla Foods Branderup Mejeri

Referat af 3. Årsmøde i Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen Den 3. september 2015 hos Arla Foods Branderup Mejeri Referat af 3. Årsmøde i Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen Den 3. september 2015 hos Arla Foods Branderup Mejeri Referat den 15. september 2015 Formand Jens Termansen bød velkommen til dette

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Nyhavn Generalforsamlingen

Nyhavn Generalforsamlingen Nyhavn 02-06-2016 FMF Østdanmark indledte generalforsamlingen med en kanalrundfart og dertil hørende historieundervisning & sang. Efter kanalrundfarten forsatte turen til Galionens selskabslokaler i Nyhavn,

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT Maj 2016 INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT AF CHEFKONSULENT SARAH GADE HANSEN, SGA@DI.DK OG STUD.SCIENT.OECON RIKKE RHODE NISSEN, RIRN@DI.DK Antallet af internationale studerende i Danmark

Læs mere

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE?

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? - FORÅR 2016 STUDIEVALG 2016 Hvad afgør dit studievalg? Det spurgte vi brugerne på Studentum i Danmark, Sverige, Norge og Finland om i vinteren 2016. 6.568 brugere deltog

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere