Bestyrelsens beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning"

Transkript

1 Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro

2 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning Medlemmer Ansættelse og beskæftigelsessituationen for mejeriingeniører Forskning og uddannelse Mejerikontaktudvalget Akademikernes Centralorganisation og Akademikernes Arbejdsløshedskasse Løn- og aftaleforhold Bestyrelser og udvalg Medlemsaktiviteter i året der gik Aktiviteter i året der kommer Samarbejde med Foreningen af mejeriledere og funktionærer Mælkeritidende Danmark Mejeritekniske Selskab Afslutning Side 2 af 24

3 1 Indledning [slide 1 vedr. forside] [slide 2 vedr. dagsorden] Kaster vi blikket et år eller måske lidt længere tilbage så har samfundet og verden omkring os igen været igennem en del forandringer og op- og nedture. I forhold til mejeriindustrien som er vores fælles omdrejningspunkt her ved denne generalforsamling så er det jo altid værd at have et øje på mælkeprisen og traditionen tro kan jeg næsten sige så har mælkeprisen igen i år været genstand for megen opmærksomhed og trukket mange overskrifter gennem året. Verdensmarkedsprisen på mælk var på et relativt højt niveau sidste år, men den er desværre faldet stødt og roligt siden. Iflg. eksperterne, og de allerseneste tendenser, så ser det lidt lysere ud igen, idet priserne nu er stabiliseret og der ses endda stigende priser på verdensmarkedet lige nu. I Danmark har priserne bevæget sig meget op og ned de seneste år, og følger naturligvis i en vis udstrækning verdensmarkedsprisen. Lige nu er priserne i Danmark relativt lave, men også her er udmeldingerne fra Arla Foods igennem de seneste uger en lille smule positive og da Arla Foods for et par uger siden holdt krisemøde med de danske mælkeproducenter var meldingen, at der kunne være udsigt til stigende mælkepriser på den lidt længere bane. [slide 3 vedr. Mælkepris] Mælkeprisen i Danmark tager op- og nedtur som vi ser det her og den påvirkes naturligvis af globale markedsmekanismer, som valutakriser, vejr og vind, lagerniveauer m.m. ja - alt sammen forhold, som vi reelt ikke har nogen indflydelse på men.. vi må bare erkende og acceptere, at mælkeprisen har stor betydning for hvor hårdt vores branche er presset, og dermed direkte eller indirekte også har en stor betydning for de fleste af os, som er samlet her i dag. Når verdensmarkedsprisen på mælk er udsat for store variationer og dermed skaber usikkerhed, så bliver vores virksomheder, job og daglige arbejde berørt! [slide 4 vedr. Arla Foods storfusion] Side 3 af 24

4 Globaliseringen er også på en anden front blevet mere nærværende i Dansk Mejeribrug. Med Arla Foods stor-opkøb eller fusion her i foråret, har Arla Foods taget et meget stort skridt ud i verden, og set med danske briller, er det jo fantastisk, at en dansk virksomhed på den måde markerer sig blandt mejerigiganterne ude i verden. Samtidig må vi også se i øjnene at det på sigt kan betyde, at virksomhedens fokus på Danmark, danske forhold og tilhørsforhold bliver anderledes. Nationalt er der sket nogle ændringer i mejeristrukturen i løbet af det seneste års tid. Mælkemængden er igennem nogle år steget fra ca til ca mio. kg mælk og dette tal [slide 5 vedr. mælkemængder] var nogenlunde uforandret i Mælken behandles på ca. 60 anlæg rundt omkring i landet. [slide 6 vedr. mejerikort] Antallet af anlæg er reduceret med lukningen af Klovborg og Varde og i 2013 står Hjørring mejeri for lukning. Mælken leveres til stadig færre driftssteder, og det er formentlig ikke helt forkert at estimere at 80/20-reglen gælder her altså at ca. 20% af mejerierne behandler 80% af mælken. Når det er sagt og tankerne måske går i retning af, at sortiment og produktion, som følge heraf bliver mere og mere industrialiseret og strømlinet så er det jo interessant at se, at der netop i disse år har åbnet sig en ny og efterspurgt niche for spændende og anerkendte danske mejeriprodukter herunder særligt oste. For år tilbage havde det været utænkeligt, at der kunne serveres en dansk specialost på en gourmetrestaurant. I dag er det næsten en selvfølgelighed at møde Røde eller gule Kristian, Vesterhavsosten, Unikaoste eller andre dejlige danske specialiteter hvis man bestiller en ostetallerken på en restaurant. Det perspektiv og den mangfoldighed der følger med disse nye produkter er utrolig positivt for os som branche. (og naturligvis også som forbrugere). Det er glædeligt, at og hvis der på lang sigt både kan være plads til den nødvendige effektivitet og stordrift, der er og skal være på de store mejerianlæg, og samtidig kan være rum og marked for mangfoldigheden og delikatesserne med den gode historie. På det mere overordnede plan er der i år sket den ændring, at Mejeribrugets Arbejdsgiverforening er gået ind i Dansk Industri. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Side 4 af 24

5 eksisterer stadig, som en samlet forening, men opererer nu regi af Dansk Industri. De fleste medarbejdere i Mejeribrugets Arbejdsgiverforening fulgte med over i Dansk Industri så persongalleriet vi vil møde i forskellige sammenhænge er foreløbigt uændret, ligesom de forskellige udvalg i regi af Mejeribrugets Arbejdsgiverforening også er opretholdt. En direkte konsekvens af Mejeribrugets Arbejdsgiverforenings indmeldelse i Dansk Industri var imidlertid at SALA Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgivere lukkede og slukkede pr. 1. juli Med denne indledning og hurtige blik på dagens Mejeridanmark, vil jeg nu ile videre til de forhold, som har præget Dansk Mejeriingeniør Forenings arbejde i det forgangne år, og vil starte med at sige lidt om vores medlemsforhold. 2 Medlemmer Dansk Mejeriingeniør Forening har et stort set uændret medlemstal. Vi har stabiliseret medlemstallet de seneste år og lå pr. 31/ på 407 medlemmer alt i alt. Dette tal er faldet lidt siden og ligger nu på 403. [slide 7 vedr. medlemstal] Der er kun dimitteret meget få mejeriingeniører i 2012 hvilket naturligvis har indflydelse på medlemstallet på helt kort sigt. Der udklækkes til gengæld forholdsvis mange mejeriingeniører de næste par år så vi vil forhåbentlig se at medlemstallet via dette bevæger sig i den rigtige retning. Foreningen har de sidste par år intensiveret samarbejdet med de studerende og åbnet mulighed for et kontingentfrit studentermedlemskab. Det er vores klare opfattelse, at stort set alle mejeriingeniørstuderende i dag har et godt kendskab og et vist tilhørsforhold til Dansk Mejeriingeniør Forening og de aktiviteter og initiativer foreningen står for. Vi har i dag godt 40 studentermedlemmer, hvilket betyder at stort set alle de studerende, det har relevans for, er medlem fra og med mejeripraktikforløbet. Vi tror på at vi med udgangspunkt i det tætte samarbejde mellem de studerende og Foreningen vil stå stærkere i forhold til at fastholde Side 5 af 24

6 nyuddannede mejeriingeniører som aktive medlemmer efter studietiden. Effekten af den indsats, der er sat i gang, skulle gerne kunne ses på medlemstallet indenfor de næste 2-3 år. Jeg har nu et par gange nævnt samarbejdet mellem de studerende og Dansk Mejeriingeniør Forening, og dette samarbejde fungerer for de studerendes vedkommende gennem Dairy Forum, som er en sammenslutning (eller klub om I vil) for mejeriinteresserede studerende på fødevarestudiet på KU-Science. Blandt de områder vi i dag samarbejder omkring, vil jeg fremhæve følgende: [slide 8 vedr. studenteraktiviteter] Etablering og opretholdelse af Dairy Forums hjemmeside Rejselegat til Foreningen af Rejsende Mejeriingeniørstuderende Dairy Forums Studietur Afholdelse af informationsmøde og middag i forbindelse med skoleophold på Kold og mejeripraktik Afholdelse af Kandidatdag som er informationsmøde og efterfølgende middag med brancherepræsentation. Indkøb af laboratoriekitler til studerende Fremsendelse af Mejeribrugets Årbog og Mælkeritidende Samarbejde om aktiviteter/planlægning/legatuddeling m.m. En betragtelig liste som betyder, at Dansk Mejeriingeniør Forening er velkendt når valg af faglig organisation skal træffes efter endt studietid! Udover det målrettede arbejde omkring de studerende har bestyrelsen desuden besluttet at gøre en indsats i forhold til de mejeriingeniører, som af den ene eller anden grund ikke er medlem af foreningen. Vi tror, at der blandt de ca. 30% mejeriingeniører, som ikke er medlem af foreningen går nogle, som af den ene eller anden grund er blevet udmeldt, eller måske aldrig er blevet indmeldt og disse vil vi gerne give en venlig hilsen og en opfordring med nogle faktuelle informationer om hvad foreningen i år 2012 står for. Side 6 af 24

7 Foreningens medlemspakke om jeg så må sige - og de benefits, man oplever ved at være medlem af foreningen, er naturligvis meget individuelle, men helt kontant og faktuelt kan vi dog stadig bryste os af at være den akademikerorganisation, der p.t. har laveste kontingent, uden at gå på kompromis med de ydelser, som er vigtige for vores medlemmer. [slide 9 vedr. kontingenter] Et års kontingent ligger i dag på kr. og er fuld fradragsberettiget. Det kan fint matche de store og tunge organisationer. IDA Ingeniørforeningen er særligt i forhold til de yngre mejeriingeniører vores største konkurrent. IDA har fat i de unge i studietiden, og har særligt på forsikringsområdet nogle tilbud, som kan være svære at matche. Med Mejeriliv, som jeg kommer tilbage til senere har vi fået mulighed for at indgå nogle aftaler om unge forsikring. Vi skal I den nærmeste tid have afdækket om der er tilstrækkeligt interessant og i givet fald skal vores unge og studerende gøres opmærksomme på mulighederne. 3 Ansættelse og beskæftigelsessituationen for mejeriingeniører Efter endt uddannelse har vi mejeriingeniører det generelt godt! Vi har lav ledighed, og vi oplever at selv nyuddannede mejeriingeniører meget hurtigt kommer i job. Dette faktum er ret unikt i en tid, hvor man dagligt kan læse om høj akademikerledighed og i særdeleshed om faretruende høj dimittendledighed. KU-Science fik i forsommeren øjnene op for muligheden for at bruge dette i markedsføringen af mejeriingeniøruddannelsen, og sendte en artikel ud om emnet. Landbrugsavisen var et af de desværre få medier, som bragte historien [slide 10 vedr. artikel fra KU-Science] De få unge mejeriingeniører som oplever, at det tager tid, er typisk dem, hvor geografien spiller en stor rolle, eller hvor jobønskerne er meget snævre. [slide 11 vedr. ledighedstal] Ledighedstallene i et lidt større perspektiv fremgår på denne slide, hvoraf det ses at mejeriingeniører typisk ligger mellem 1,5 og 2% ledighed. Side 7 af 24

8 De mejeriingeniører, som hyppigst optræder i ledighedsstatistikken, er typisk over 40 år og har mere end 15 års kandidatanciennitet. Men når det er sagt, er det som nævnt ikke mange, og ledighedsperioderne er generelt korte. Vi ser generelt relativt korte ledighedsperioder. Mejeriingeniører ansættes i stigende omfang indenfor det private arbejdsmarked. Foreningen har i dag ca. 35 medlemmer, som er offentligt ansatte. De resterende er privat ansat, og et mindre antal af disse er i udlandet. Et væsentligt element når vi taler ledighed er naturligvis også antallet af dimittender, og dette hænger igen sammen med optag på de videregående uddannelser, og her har vi jo sommerens friske tal at forholde os til. 4 Forskning og uddannelse [slide 12 vedr. optag på uddannelsen] For 5. år i træk er antallet af ansøgere og optagne på den fødevarevidenskabelige bacheloruddannelse på KU-Science steget. Denne bachelor er fødekæde til mejeriingeniørkandidaten, og det er derfor yderst interessant at følge dette tal. Sommerens ansøgningsrunde betød, at der blev optaget 99 studerende i 2012, hvilket er det højeste optag i nyere tid. Optaget på mejerioverbygningen er naturligvis 3-4 år forskudt i forhold til bacheloroptaget, og typisk et år forskudt i forhold til mejeripraktikken. Dvs. at den stigning, vi igennem 2-3 år har set på bacheloren endnu ikke rigtigt er slået igennem til mejeripraktik og overbygning, og der vil faktisk gå et par år før det kan ses, om de øgede antal bachelorer fører til flere studerende på mejeriingeniørstudiet og dermed til at flere mejeriingeniører dimitterer. Hvis der skulle sidde nogen her og stille sig selv spørgsmålet om flere studerende og dermed flere dimittender vil betyde, at vores flotte ledighedstal vil blegne, så er branchens melding ret entydig idet man forventer at kunne afsætte 25 mejeriingeniører pr. årgang så der er langt til vi behøver at ryste på hænderne af den årsag. Side 8 af 24

9 Af den slide vi har på her, fremgår også tallene for mejeripraktik, som viser at 11 studerende i 2012 var i mejeripraktik. Heriblandt var der en række ophold i udlandet Indien, Togo, Sverige og England, samt en god blanding af praktikophold på mejerier i Danmark fra de store og avancerede mejerianlæg til de mindre lidt mere håndværksprægede mejerier. Mange studerende sammensætter deres praktik, så de gør erfaringer på begge områder. Mejeripraktikken er et vigtigt element i uddannelsen, og derudover er det også i mange tilfælde med til at afklare for den studerende om valget af kandidatuddannelse skal falde på mejerilinjen og dermed mejeriingeniøruddannelsen. Mange studerende er stadig mere eller mindre uafklarede hvad angår kandidatlinje, når de vælger at tage i mejeripraktik, og der er ingen tvivl om, at vi som branche kan påvirke deres valg, hvis vi sørger for at de får en god, lærerig og veltilrettelagt praktik, som også bliver en god oplevelse af Dansk Mejeribrug, som branche og fag. Med hensyn til praktik som i perioder har været omdiskuteret og svær at passe ind i universitetsuddannelsernes struktur, så er det yderst interessant at høre, at Danmarks Undervisningsminister Morten Østergaard nu [slide 13 vedr. Morten Østergaard] er ude med en klar melding om at alle akademikeruddannelser bør indeholde et praktikforløb. Man er fra lovgiverside ved at få øjnene op for det vi i mejeriindustrien har vidst i årtier!! Nemlig at et velorganiseret og meningsfyldt praktikforløb øger de studerendes kvalifikationer og dermed jobmuligheder markant. På en anden front ser det dog knap så spændende ud søgningen til Kold Colleges Mejeriteknologuddannelse er minimal. I 2011 var der kun én studerende, som søgte denne linje og i år er tallet foreløbigt 3 flere kan komme til fra de øvrige skoler som uddanner procesteknologer. Det kan betyde reelt at uddannelsen ikke oprettes og én af Danmarks tre hæderkronede mejeriuddannelser formentlig har lukket sig selv. En trist udvikling og mange i branchen er bekymrede over at komme til at mangle den kompetence, som mejeriteknologerne og tidligere mejeriteknikerne besad. De var i mange tilfælde et rigtigt godt match til mejeriingeniørens akademiske tilgang til faget, og i fællesskab kunne der skabes resultater og udvikling. Side 9 af 24

10 Mejeristuddannelsen beskæres også i antal. Dette styres i høj grad fra mejerierne, og ud fra hvor mange elever de tager ind. Der er dog den positive nyhed, at der bliver etableret en klasse med mejeristelever, som har studentereksamen på forhånd, og som dermed vil være kvalificeret til at fortsætte direkte på mejeriingeniøruddannelsen efter at de har afsluttet deres mejeristuddannelse. Dette kan som alternativ til teknologerne give nogle højt kvalificerede mejeriingeniører, hvis nogle altså vælger at gå den vej og tage 5 år til på skolebænken - når de står med svendebrevet i hånden. Generelt er det dog bekymrende at det samlede antal elever og studerende falder, og hvis vi kigger til vores nabolande, som har været uden mejeriuddannelser i nogle årtier så er kompetencerne i nogle af disse lande rystende dårlige, og i f.eks. England er man nu startet helt forfra stort set med den form for erhvervsuddannelse, som vi kender fra mejeristuddannelsen i Danmark. Hvis vi ikke skal havne i samme meget kritiske situation, må vi gøre vores yderste for at holde uddannelserne i hævd og få dygtige unge ind på uddannelserne. Ved dette års generalforsamlingen i Mejeriforeningen holdt Gourmetkokken Bo Jacobsen et indlæg ganske vist om et noget andet emne men i den forbindelse sagde han: Fra en uddannelse forsvinder, går der to generationer så er faget glemt. Et skræmmende perspektiv, hvis vi tænkte os, at Danmarks position som mejerination på verdenskortet skulle kunne trues af, at vi ikke kan finde ud af at sikre det brede uddannelsesniveau i branchen. 5 Mejerikontaktudvalget For mejeriingeniøruddannelsen har der også været rystet på hænderne. Der har også været en faldende tendens hvad angår kandidater pr. år. Det har de seneste år været debatteret i branchen og i mejerikontaktudvalget, hvad der kunne gøres for at bremse denne udvikling. [slide 14 vedr. Mejerikontaktudvalget] Mejerikontaktudvalget er sammensat af repræsentanter fra KU-Science, fra industrien, fra Landbrug og Fødevarer og fra Dansk Mejeriingeniør Forening. Formålet med udvalget er til Side 10 af 24

11 stadighed at støtte op om mejeriingeniøruddannelsen og de forhold, der er af betydning herfor. [slide 15 vedr. uddrag af debat] Sidste år blev der i forlængelse af en debat i branchen om uddannelsens fremtid taget et initiativ fra Arla Foods side, som i samarbejde med mejerikontaktudvalget førte til, at der blev afholdt et stormøde, hvor alle interessenter dvs. virksomheder, organisationer og KU- Science omkring mejeriingeniøruddannelsen var inviteret. Dette stormøde ledte igen til et kommissorium og nedsættelse af 4 arbejdsgrupper, som nu i nogle måneder har arbejdet på 4 fronter og hvor en samlet indsatsplan vil være klar i løbet af efteråret. De 4 indsatsområder er følgende: [slide 16 vedr. indsatsområder Master-projektet] Samarbejde KU og industrien (før og under studiet). Rekruttering. Praktik i uddannelsen Curriculum (det faglige indhold) Karriereveje/internationalisering (efter afsluttet uddannelse) Det store og hæderkronede mål for projektet er at sikre de før omtalte 25 dimitterende mejeriingeniører pr. år, og at sikre et høj og internationalt kompetenceniveau for fremtidens mejeriingeniører. Dvs. der skal gøres en stor indsats omkring rekruttering og omkring fastholdelse af det faglige niveau. Begge dele kræver, at industrien og KU-Science er villige til at samarbejde og bidrage, både hvad angår økonomi og anden indsats. Det er en klar forudsætning! Jeg vil også lige følge op på de seneste års snak om hvorvidt mejeriingeniøruddannelsen igen skulle være en selvstændig kandidatuddannelse. Her er status lige nu, at uddannelsen bliver hvor den er, da det vil være alt for risikabelt, at forsøge at køre den selvstændigt med et så forholdsvis lille antal studerende, som der reelt er tale om. Jeg bør måske tilføje, at der iflg. instituttet er god økonomi i de enkelte kurser, som uddannelsen er bygget op omkring. Dette skyldes, at der er mange andre studerende og også internationale studerende som følger Side 11 af 24

12 kurserne, selvom de ikke som sådan har valgt mejerilinjen. Dette er naturligvis godt og glædeligt, da det er med til at fastholde de relevante kurser og sikre kvaliteten i disse. Jeg vil nu forlade dette yderst vigtige område og bevæge mig videre til det samarbejde vi har med omverdenen. 6 Akademikernes Centralorganisation og Akademikernes Arbejdsløshedskasse Dansk Mejeriingeniør Forening er som det formentlig er de fleste bekendt medlem af Akademikernes Central Organisation (kaldet AC). AC er paraplyorganisation for de fleste [slide 17 vedr. AC] akademikerorganisationer i Danmark i alt 23 organisationer og ca medlemmer. Set med vores perspektiv spiller AC en vigtig rolle omkring akademikeruddannelser i Danmark generelt omkring indsatsen for ledige akademikere og så naturligvis på overenskomstområdet, hvor AC står for forhandling af offentlige overenskomster på akademikerområdet. I AC er Dansk Mejeriingeniør Forening med i en gruppering, som hedder De 6, som består af 6 mindre forbund og foreninger, som i deres kreds vælger et bestyrelsesmedlem og forskellige udvalgsmedlemmer til AC. Til De 6 hører blandt andet Bibliotekarforbundet og Dansk Psykologforening, som er de store i grupperingen, og som varetager mange af de poster, der er tildelt i AC. Dansk Mejeriingeniør Forening har desuden en aftale med Dansk Bibliotekarforbund om juridisk bistand i medlemssager på det offentlige område. I AC-regi samarbejdes desuden om lønstatistik. Det betyder, at vi er en række foreninger, som efter nogenlunde samme skabelon får udarbejdet hver sin lønstatistik hos et eksternt bureau. Herved sikres konfidentialitet og samtidig kan der opnås en fornuftig pris grundet det store volumen. Endeligt kan vi på tværs af foreningerne drage nytte af hinandens erfaringer vedr. besvarelsesprocenter, frynsegoder, kommunikation osv. Alt i alt et samarbejde vi er glade for. Side 12 af 24

13 For lige at vende tilbage til overenskomstområdet så er forhandlingerne i 2013 under forberedelse. Vi har i foråret forhørt os hos alle offentlig ansatte således at vi kunne fremsende evt. krav til AC, som her i løbet af 2. halvår 2012 samler og forbereder de indsatsområder, der skal inddrages i forhandlingerne i Dansk Mejeriingeniør Forening har endvidere et tæt samarbejde med Akademikernes Arbejdsløshedskasse AAK, og dette fokuseres på de studerende, som har brug for at kende til regler og rammer for indmeldelse i a-kasse og dagpenge ved dimission. Vi er i øjeblikke ved at udarbejde et fælles informationsmateriale en lille flyer, til uddeling på KU-Science blandt de studerende. Den skal på den ene side oplyse om AAK, dagpenge og det yderst vigtige studentermedlemskab af a-kasse. På den anden side vil vi markedsføre mejeriingeniøruddannelsen og Dansk Mejeriingeniør Forening. I relation til a-kassen så har efterlønsdebatten jo også fyldt en del i det forgangne år, og her har AAK også været ude med information og artikler, som har haft til formål at informere, således, at I som medlemmer, og vi som forening har været klædt bedst muligt på til at træffe det svære valg. Hvis I ikke allerede har valgt efterlønsordningen til eller fra så er der jo ca. en måned endnu til beslutningen skal træffes, og hvis I har brug for rådgivning er I velkomne i AAK hos os eller måske via en snak med jeres pensionsrådgiver. Det er dog givet, at beslutningen træffes på baggrund af nogle valg og nogle forudsætninger, som I selv skal tage stilling til det kan ingen andre og det er et spørgsmål om holdninger, tro på hvilke politiske tiltag der tages i fremtiden og så desværre en vis portion gambling for ingen kan jo spå om fremtiden! Det er et svært valg! 7 Løn- og aftaleforhold [slide 18 vedr. Lønstatistik m.m.] I forlængelse af den før omtalte lønstatistik, så kan jeg tilføje, at vi efter et års pause i 2010 fik lavet lønstatistik i Lønstatistik i 2011 og fortsætter hermed igen i Som noget nyt vil det være Huge Consulting, der laver lønstatistikken. UNI.C laver ikke længere denne type opgaver men vi er fuldt trygge ved den løsning AC har fundet fremadrettet, og kan oplyse, at alle aktive medlemmer i efteråret elektronisk vil få udsendt link til indberetning af Side 13 af 24

14 septemberløn, og at vi kun kan opfordre jer til at deltage. Vi er en lille forening, og vi har brug for alle de svar vi kan få. Vi ligger omkring 55% besvarelser, hvilket er fint ja faktisk flot! - set i forhold til andre foreninger, men vi kan godt bruge flere svar, da vi jo er forholdsvis få medlemmer, og derfor rent statistisk har brug for en højere svarprocent for at lave den bedst mulige og mest retvisende statistik. Så hermed en kraftig opfordring til jer alle! Udover lønstatistikken har vi information om lønudvikling og lønforhandling på vores hjemmeside, hvilket vi kan opfordre jer til at benytte. Endeligt, er I jo altid velkomne til at kontakte sekretariatet for en nærmere drøftelse af løn og lønforhold. I relation til løn og ansættelsesvilkår så vil vi også i år fokusere på konkurrenceklausuler og kundeklausuler m.m. Det viser sig nemlig at en ret stor del af de medlemshenvendelser vi får, specifikt drejer sig om konkurrenceklausuler, og de negative overraskelser der kan være i sådanne, hvis man er bundet af en klausul og beslutter sig for at skifte job. [slide 19 vedr. Klausuler] Vi kan formentlig ikke få afskaffet klausulerne, men vi kan opfordre jer til ALTID at søge juridisk bistand før I skriver under på en kontrakt med en klausul. Selvom man står med et job, som man frygteligt gerne vil have, så er det vigtigt at have det fulde billede af 1. Hvad konsekvensen eller betydningen er af den konkrete klausul? 2. Hvad det vil betyde, hvis man vil skifte job hvor hårdt er man rent faktisk bundet? 3. Hvordan er man lønmæssigt kompenseret? Er lønnen og jobbet generelt på et niveau som modsvarer en given konkurrenceklausul? Disse forhold bør man have forstået og tænkt igennem, før man skriver under. Vi oplever desværre nogle dybt frustrerede medlemmer, som er mere eller mindre stavnsbundne uden at de har vidst eller været opmærksomme på, at dette rent faktisk var konsekvensen af den klausul de i sin tid skrev under på. Så. hermed en kraftig opfordring hvis det skulle blive aktuelt for jer. [slide 20 vedr. pension] Side 14 af 24

15 I relation til ansættelsesforhold, så er der jo også nye regler på pensionsområdet, som for mange er en del af ansættelsespakken. De nye regler har betydning for hvordan vores pensionsopsparing placeres og forrentes og det reducerede skattefradragsloft på ratepensionsområdet kr. berører de fleste. Formentlig er I alle orienteret via jeres respektive pensionsselskaber, men hvis dette ikke er tilfældet, kan vi kun opfordre jer til at få en aftale med jeres pensionsrådgiver og få lavet en gennemgang, så I stiller jer selv bedst muligt. En god tommelfingerregel er i øvrigt, at man bør lave en sådan gennemgang hvert 3. år, eller hvis der sker væsentlig ændringer i ens forhold eller som i dette tilfælde i andre forhold. Omkring ansættelsesforhold og kontraktforhold m.m. kan vi nævne, at vi det seneste år har ligget og ligger på nogenlunde uændret antal medlemssager. [slide 21 vedr. medlemsager] Vi håndterer godt 25 sager pr. år, og deraf har ca. halvdelen hidtil været advokatsager. I øjeblikket er tendensen imidlertid, at forholdsvis mange sager kræver advokatbistand det kan f.eks. være grundet de omtalte klausuler eller komplekse kontrakter. 8 Bestyrelser og udvalg Jeg vil nu komme lidt ind på bestyrelsens og sekretariatets arbejde i de mange forskellige udvalg og repræsentationer vi har, og denne slide giver en hurtigt overblik. [slide 22 vedr. Udvalg og repræsentationer] Dansk Mejeriingeniør Forening ejer 50% af Mælkeritidende, og har som følge heraf 3 bestyrelsesposter i Mælkeritidendes bestyrelse. Derudover har vi repræsentation i Nordisk Mejeriteknisk råd, hvis formål det er at planlægge og gennemføre de nordiske mejerikongresser. I denne kongresperiode frem til juni 2013 repræsenterer Flemming Aamann foreningen, selvom han sidste sommer udtrådte af bestyrelsen. Næste kongres er under planlægning til juni 2013 i Lofoten i Norge, og vi håber, at rigtigt mange mejeriingeniører vil tage turen til Nordnorge og deltage i kongressen og se midnatssolen skinne! Vi undersøger p.t. mulighederne for at planlægge en fælles tur Side 15 af 24

16 til Norge, således at man vil kunne tilmelde sig rejseprogrammet hos os. Vi melder naturligvis ud i Mælkeritidende hvis dette falder på plads. Jubilæumslegatudvalget er et organ i eller under bestyrelsen, som uddeler fondens midler efter ansøgning. Fonden har ikke uanede midler rådighed til uddeling, men da der ikke kommer mange ansøgninger kan vi kun opfordre jer til at søge om tilskud, hvis I har et formål som matcher fundatsens kriterier. Disse fremgår af foreningens hjemmeside og af Mejeribrugets Årbog. I Foreningen af rejsende Mejeriingeniørstuderende, som søger og formidler rejselegater til de studerendes individuelle studierejser og praktikophold, har vi også repræsentation, og kan derigennem støtte de studerende i deres arbejde på området. Dagmar Frydendal Pedersen var igen her i 2012 foreningens delegerede ved AP Pensions generalforsamling. Denne repræsentation er af betydning, idet vi herigennem kan medvirke til, at der sidder en repræsentant for de ansatte i mejerierne i AP Pensions bestyrelse. I foregående og denne valgperiode er mejeridirektør i Arla Foods, Ole E. Hansen valgt og repræsenterer på denne måde mejeriindustriens ansatte helt fremme i AP Pensions bestyrelse. Dansk Mejeriingeniør Forening deltager også i sammenslutningen af europæiske mejerifolk - AEDIL. AEDILs arbejde fokuser primært på erhvervsuddannelserne på mejeriområdet samt på efteruddannelsesaktiviteter i form af specialkurser som primært udbydes i Frankrig Polen og Schweiz og på Kold College. Udover det konkrete fokus, så er det internationale samarbejde og erfaringsudveksling, der findes via AEDIL, og det fokus deltagerne har på mejeriuddannelser, af værdi for os i forskellige sammenhænge samtidigt med, at vi følger tæt med i hvad der rører sig på uddannelsesfronten i de øvrige europæiske lande. Mejerikontaktudvalget har jeg tidligere nævnt og vil ikke komme yderligere ind på her, men det kan nævnes at der i tilknytning til er nedsat et Mejeripraktikudvalget, hvor vi har repræsentation, og herigennem er med til at sikre optimale rammer for de studerende, som er i praktik. Mejeriliv er en af vores nyere udvalg. Her har vi i samarbejde med Foreningen af mejeriledere og funktionærer en ulykkes- og tandskadeforsikring samt en Side 16 af 24

17 sundhedsforsikring. Et nyt skud på stammen, som vi forventer at kunne informere mere om i efteråret er muligheden for familieforsikringer bilforsikring m.m. via Mejeriliv. Vi har tilbagemeldinger på at de rabatordninger Mejeriliv har opnået kan være konkurrencedygtige og vi håber at nogle af vores medlemmer vil gøre brug af muligheden. Allerede nu altså inden, at vi som sådan er begyndt at omtale og annoncere muligheden, kan man ved kontakt til Mejeriliv få lavet et tilbud og få afdækket om der er et potentiale i forhold til den forsikringer man har i dag. Fra 2011 fik Dansk Mejeriingeniør Forening repræsentation i udvalget omkring Mejeribrugets Dag, og efterhånden tror jeg at det er blevet klart for enhver, at alle med tilknytning til dansk mejeribrug, og dermed alle mejeriingeniører er meget velkomne til arrangementet som i øvrigt er blevet en kæmpe succes hvor der typisk er over 500 deltagere! 9 Medlemsaktiviteter i året der gik I forlængelse af disse repræsentationer og i visse tilfælde også i sammenhæng med disse kommer de mange aktiviteter foreningen har gennemført i 2011 og 12. Nogle aktiviteter står foreningen selv for og andre tilrettelægges i samarbejde med andre foreninger. [slide 23 vedr. Mejeriingeiniørdag 2011] Hvis vi skruer tiden et år tilbage havde vi en velbesøgt og god dag med virksomhedsbesøg på Carlsberg, Generalforsamling og middag i Fredericia. Vi var ca. 35 deltagere om eftermiddagen og ca. 25 om aftenen. [slide 24 vedr. Tivolimøde] Derefter fulgte i september Tivolimøde med de studerende, som skulle i mejeripraktik i 2012 eller overvejede det enten for 2012 eller Et velbesøgt arrangement med information på Axelborg og middag i Tivoli. [slide 25 vedr. LMU og Dinner Event] Side 17 af 24

18 I november måned var det Landsmejeriudstilling. Det var den lille udstilling med ca deltagere, men vi formåede i regi af Mælkeritidende, at samle ca. 540 deltagere til middagsarrangement til Dinner Event om aftenen. Det blev en stor succes. [slide 26 vedr. Mejeripraktikmøde] Først i februar startede mejeripraktikken, og vi inviterede til aftenarrangement med de studerende på Kold College. [slide 27 vedr. Mejeribrugets Dag 2012] Mejeribrugets Dag i februar var som nævnt en stor succes og samler rigtigt mange mejerifolk. Temaet var Mælkemarkedet, og der var en række interessante foredrag om emnet. Derudover bød dagen som sædvanligt på produktudstilling, rundvisninger og spændende oplevelser fra Kolds kokkeelever. Endeligt var der som noget nyt i 2012 et virksomhedsbesøg på Dairy Fruit, hvilket også trak mange deltagere. [slide 28 vedr. Kandidatdag 2012] I marts holdt vi kandidatdag for alle mejeriingeniørstuderende på kandidatoverbygningen. Konceptet var nyt vi havde en række virksomhedsrepræsentanter inde for at fortælle om virksomheder og karrieremuligheder. Derefter var der dinnerdating hvor de studerende datede de forskellige virksomhedsrepræsentanter mens der blev spist middag. Tilbagemeldingerne fra de studerende var positive så vi tror, at konceptet ramte plet. [slide 29 vedr. studietur] I april drog vi på studietur til Nordøsttyskland, Polen og Lolland. En tur på mange kilometer i bus, men med god stemning og gode samt spændende virksomhedsbesøg undervejs. Vi var 37 deltagere så også på den front kan vi være tilfredse. [slide 30 vedr. Mejeriingeniørdag 2012] I dag har vi så igen Gå-hjem-møde og generalforsamling DMF samt middag i aften. Vi har netop haft et overordentligt spændende besøg på Løgismose Mejeri med meget stor tilslutning. Vi er nu godt 30 deltagere til generalforsamling, og i aften bliver vi også ca. 30 Side 18 af 24

19 mejeriingeniører heriblandt en hel del 25 års jubilarer til middagen her på Fangel Kro. Jeg er sikker på, at vi også her får et godt arrangement. [slide 31 vedr. linkedin] Endeligt har vi jo også vores gruppe på Linkedin. Den er for alle mejeriingeniører medlemmer såvel som ikke medlemmer af foreningen. Vi håber, at I er glade for gruppen og engang i mellem kan finde en eller anden, I søger efter ad den vej. I er også velkomne til i større udstrækning at bruge gruppen til at poste forskellige emner, spørgsmål eller aktiviteter af fælles interesse. Som forening bruger vi gruppen i en vis udstrækning og kan se at vi når ud med forskellige informationer ad den vej. Vi er nu 270 medlemmer i gruppen så der mangler jo stadigt en del. Hvis I ikke allerede er i gruppen, er I selvfølgelig velkomne, og hvis I kender mejeriingeniører der ikke er med så må I gerne invitere dem indenfor. Hvis vi til dette kig bagud tilføjer studenteraktiviteter og andre tilbud i branchen f.eks. fra Mejeriteknisk Selskab, arbejdsmiljøkonference osv. ja så har det været et yderst aktivt år for dem der løbende benytter branchens tilbud. 10 Aktiviteter i året der kommer Hvis vi i stedet for at kigge bagud kigger frem så har vi mange spændende datoer at forholde os til allerede nu. [slide 32 vedr. kommende aktiviteter] Den 6. september afholdes Leverandørens Dag for første gang. Det er nyt tiltag, hvor Dansk Mejeriingeniør Forening sammen med Foreningen af mejeriledere og funktionærer samt Danmarks Mejeritekniske Selskab skaber en konference, hvor leverandørindustrien samt nogle inviterede talere fylder rammen ud, men nye koncepter, produkter og ideer, som skal styrke branchens konkurrencekraft fremadrettet. I kan stadig nå at melde jer til! Den 25. september er der Rejseaften på KU. Invitation fremgår af Mælkeritidende Den 9. oktober afholder Danmarks Mejeritekniske Selskab to halvdagsseminarer om henholdsvis bæredygtighed og PAT (Process Analytical Technology), og den november Side 19 af 24

20 2012 er der FoodTech og Landsmejeriudstilling, hvor vi igen holder Dinner Event på udstillingens første aften. I år holdes festen i hallen midt mellem produkter og stande i et velorganiseret område indrettet til fest. Vi har kaldt det once in a lifetime for en middag i de rammer får vi ikke mulighed for at lave igen. Den 29. november afholdes Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2012 og den 6. december er der igen seminar i DMS-regi denne gang om proteinkoagulering. Så når vi frem til 2013 og her er planerne endnu ikke klar i detaljer men lige nu ligger følgende fast: [slide 33 vedr. aktiviteter 2013 Den 6. februar Mejeribrugets Dag 2013 Den 11. april Mejeriforskningens Dag 2013 som bliver en opfølgning på Mejeriforskningens Dag Konceptet er ikke klar men mejeriforskningen vil naturligvis blive omdrejningspunktet. Den maj Studietur 2013 rejsemål ikke fastlagt endnu. Den juni Nordisk Mejerikongres 2013 Lofoten med midnatssol i juni måned det er værd at bemærke! Den 5. september Generalforsamling og Gå-hjem møde i Dansk Mejeriingeniør Forening. [slide 34 vedr. projeklederudd.] Den sidste af de kommende aktiviteter, som jeg vil fremhæve her er vores projektlederuddannelse, som vi udbyder sammen med Foreningen af mejeriledere og funktionærer samt Danmark Mejeritekniske Selskab og med undervisning og koncept fra Promentor som er specialister på området. Vi starter op i efteråret og kører forløbet over 4 gange frem til ultimo februar måned. Vi håber at tilstrækkeligt mange vil gøre brug af tilbuddet. [slide 35 vedr. kig på den ny hjemmeside] Derudover har vi fuld fart på med hensyn til færdiggørelse af vores nye hjemmeside og i tilknytning til den kommer opdatering af biografien, som vi har talt om i længere tid. Vi vil Side 20 af 24

Dansk Mejeriingeniør Forening

Dansk Mejeriingeniør Forening Dansk Mejeriingeniør Forening - Hvor kommer vi fra? Dansk Mejeriingeniør Forening (dmf) blev oprindeligt stiftet i 1932 og fik sit nuværende navn i 1960. Mejeriingeniøruddannelsen har eksisteret siden

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 23. aug. 2011 i Fredericia 2010-2011 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2010/11 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 4. september 2014 hos GEA Process Engineering Skanderborg 2013-2014 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2013/14

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013 / 2014 Mejeribruget lige nu.

Bestyrelsens beretning 2013 / 2014 Mejeribruget lige nu. MØDEREFERAT Mødedato og tid Sted Mødedeltagere Fra Mandag d. 25. august Vestergaards Hotel Videbæk Michael Jensen Henning Munch Pedersen Bent Sand Knud Holk Jørgen Peter Hansen Emne Generalforsamling 2014

Læs mere

07.07.2015 MØDEREFERAT. Holstebro Flødeost. Henning Munch Pedersen Bent Sand Knud Holk. Jørgen Peter Hansen. Emne Generalforsamling 2015

07.07.2015 MØDEREFERAT. Holstebro Flødeost. Henning Munch Pedersen Bent Sand Knud Holk. Jørgen Peter Hansen. Emne Generalforsamling 2015 MØDEREFERAT Mødedato og tid Sted Mødedeltagere Fra Onsdag d.17 juni Holstebro Flødeost Michael Jensen Henning Munch Pedersen Bent Sand Knud Holk Jørgen Peter Hansen Emne Generalforsamling 2015 Dagsorden

Læs mere

Referat fra Ordinær generalforsamling. Onsdag den 10.04.2013 Kl. 16.30 20.30 hos Lactosan A/S

Referat fra Ordinær generalforsamling. Onsdag den 10.04.2013 Kl. 16.30 20.30 hos Lactosan A/S Referat fra Ordinær generalforsamling Onsdag den 10.04.2013 Kl. 16.30 20.30 hos Lactosan A/S Først bød formanden velkommen til de fremmødte(se vedhæftede deltagerliste), hvorefter René Byrgesen gave en

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Generalforsamling den 11. juni 2015, Rødkærsbro Mejeris rensningsanlæg og Grundfos i Bjerringbro.

Generalforsamling den 11. juni 2015, Rødkærsbro Mejeris rensningsanlæg og Grundfos i Bjerringbro. Generalforsamling den 11. juni 2015, Rødkærsbro Mejeris rensningsanlæg og Grundfos i Bjerringbro. Vi startede på Rødkærsbro Mejeris rensningsanlæg, hvor vi fik en introduktion af det nye biobooster system

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct.

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. Samtidig er de ideologisk alternative organisationer gået stærkt frem til over 12 pct. dog ikke mindst fordi to nye organisationer

Læs mere

AT ARBEJDE I UDLANDET

AT ARBEJDE I UDLANDET AT ARBEJDE I UDLANDET 24-03-2011 Medlemsinformation vedr. ansættelse i udlandet Når man søger ansættelse i udlandet er der mange spørgsmål og mindst ligeså mange forudsætninger, der skal afklares før der

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af FMF, Kreds Østjyllands generalforsamling 2013, afholdt ved SPX, Silkeborg.

Referat af FMF, Kreds Østjyllands generalforsamling 2013, afholdt ved SPX, Silkeborg. Referat af FMF, Kreds Østjyllands generalforsamling 2013, afholdt ved SPX, Silkeborg. På FMF Kreds Østjyllands vegne, vil jeg gerne byde jer alle sammen hjertelig velkommen til foreningens årlige generalforsamling,

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Michael Jensen aflagde dernæst bestyrelsens beretning.

Michael Jensen aflagde dernæst bestyrelsens beretning. MØDEREFERAT Mødedato og tid Sted Mødedeltagere Fra Torsdag d. 30. august Videbæk Michael Jensen Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Torben Hougaard Katrine Vindelbo Emne Generalforsamling 2012 Dagsorden

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

For dig, der vil være leder

For dig, der vil være leder For dig, der vil være leder 1 2 1+1=3 90.000 ledere har allerede set værdien de har valgt Lederne som deres organisation og a-kasse Lederne et medlemskab med værdi Hos Lederne får du en lang række tilbud,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Ref. Kasper Tolstrup Andersen August 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2013... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg... 3 2.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Fyns Mejeristforening den 22/6 2010

Referat fra generalforsamlingen i Fyns Mejeristforening den 22/6 2010 Referat fra generalforsamlingen i Fyns Mejeristforening den 22/6 2010 Inden generalforsamlingen var der orientering om Birkum ost ved mejerichef Jesper Thomsen og rundvisning på mejeriet. Efterfølgende

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik aktiviteter studiedemokrati edindflydelse læring engagement initiativ politik kommunikation marbejde dialog indlevels lationer teori ksibilitet ansvar evaluering sammenhold udvikling nye kompetencer pædagogik

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB

SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB Mælkens mangfoldighed En seminarrække om mælk og mejeriprodukter i alle afskygninger De enkelte seminarer vil blive afholdt fra oktober 2013 og frem til medio

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Fagforeninger mister fortsat medlemmer

Fagforeninger mister fortsat medlemmer 1. maj 2014 Fagforeninger mister fortsat medlemmer Af Kristian Thor Jakobsen I anledning af arbejderbevægelsens internationale kampdag den 1. maj ser dette notat på udviklingen i andelen af personer, der

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

JobASE gode hoveder til ASE SMV erne

JobASE gode hoveder til ASE SMV erne JobASE gode hoveder til ASE SMV erne VISION Vi vil skabe en a-kasse, der matcher det moderne Danmarks ønsker og behov MISSION Vi kæmper for, at økonomisk tryghed på arbejdsmarkedet ikke skal være afhængig

Læs mere

Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning. MØDEREFERAT Til stede: Alex Salling, Steen Poulsen, Bjarke Dall Jørgensen,, Torben Jensen og 15 medlemmer fra kredsen Afbud fra: - Referent: Michael Wadsager Emne Generalforsamling den 12. juni 2014, Palsgaard

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Praktiserende Tandlægers Organisation. Klinikejernes organisation

Praktiserende Tandlægers Organisation. Klinikejernes organisation Praktiserende Tandlægers Organisation Klinikejernes organisation PTO varetager dine interesser Gennem medlemskabet af PTO får du en professionel og allieret partner, som har indsigt i din dagligdag på

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Henning Jacobsen

Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Henning Jacobsen MØDEREFERAT Mødedato og tid Sted Mødedeltagere Fra Fredag d. 2. september Holstebro bowlingcenter Michael Jensen Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Henning Jacobsen Katrine Vindelbo Emne Generalforsamling

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT \ INDHOLD \ IT-FAGETS FAGFORENING...............................................\ 3 \ TRYGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN......................................\

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3%

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3% Deltagerne, Tilfredshedsundersøgelse 2008 Business Danmark måler hvert år medlemmernes tilfredshed med foreningen og a- kassen. 2008-resultaterne sammenlignes i rapporten med tallene for 2007. Hovedkonklusioner

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

JA Nyhedsbrev onsdag den 20. marts 2013

JA Nyhedsbrev onsdag den 20. marts 2013 JA Nyhedsbrev giver dig friske nyheder fra foreningen, de faglige og sociale netværk samt en kalender, hvor du kan tilmelde dig vores arrangementer. Kan du ikke læse dette nyhedsbrev, så klik her JA Nyhedsbrev

Læs mere

Oplæg til strategi 2009-2014

Oplæg til strategi 2009-2014 Markedsføring Dansk Varmblod skal være synlig for vore kunder såvel i indland som i udland. I relation til at markedsføre Dansk Varmblodsheste for kunderne, skal der udarbejdes en målrettet markedsføringsplan.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 1. Valg af dirigent og skriftefører. Søren-Peter blev dirigent og Poul Erik referent. 2. Godkendelse af referatet. Underskrevet

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Foreningen af Mejeriledere & Funktionær Kreds Østjyllands Mejeristforening august 2011 MW

Foreningen af Mejeriledere & Funktionær Kreds Østjyllands Mejeristforening august 2011 MW . MØDEREFERAT Til Kopi til Mødedeltagere + fraværende Referent Emne Generalforsamling den 23., COOP Ferskvare Center Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelses beretning 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele. 602 kr. pr. måned. Forening og a-kasse (402 kr. efter skat)

Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele. 602 kr. pr. måned. Forening og a-kasse (402 kr. efter skat) Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele 602 kr. pr. måned Forening og a-kasse (402 kr. efter skat) Business Danmark Business Danmark er landets eneste organisation med 100% fokus på salgs-,

Læs mere

Beretning indtil 1. september 2014

Beretning indtil 1. september 2014 Beretning indtil 1. september 2014 DSL s 10 mand store overgangsbestyrelse har virket siden de nye vedtægters ikrafttræden medio maj 2014. Nærværende beretning vil derfor have fokus på netop overgangsbestyrelsens

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

Kom i gang med din første medarbejder

Kom i gang med din første medarbejder Kom i gang med din første medarbejder Hvad skal du tænke på? Erhvervsrådgiver Nina Wahl Asmussen 2 Dagens formål og program Direktør i egen virksomhed hvad så? Hvad betyder det for dig og dit firma? Hvad

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. mandag den 1. oktober 2007 kl. 10.00. i udvalgets sekretariat. Der forelå afbud fra: Lars Kaae

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. mandag den 1. oktober 2007 kl. 10.00. i udvalgets sekretariat. Der forelå afbud fra: Lars Kaae Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 1. oktober 2007 kl. 10.00 i udvalgets sekretariat Der forelå afbud fra: Lars Kaae I mødet deltog endvidere Pernille

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere.

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Det Danske Musicalakademi Fredericia Oktober 2012 1 Indhold Overblik 3 Arbejde i de sidste 12 måneder (sep. 2011-aug. 2012) 4 Arbejde i de

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 28. november 2014 kl. 8.00 på Comwell Hotel Kolding Til stede var: Lars Gram Vagn Henriksen Thomas Johansen Lars Kaae Jens

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

en rejse, der kræver god rådgivning

en rejse, der kræver god rådgivning Ejerskifte en rejse, der kræver god rådgivning På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvem skal overtage efter dig? 2. Hvad kan virksomheden tilbyde en køber? 3. Hvad er din virksomhed værd?

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Velkomst til delegeretmøde

Velkomst til delegeretmøde Velkomst til delegeretmøde Kære delegerede, på vegne af Foreningen af mejeriledere og funktionærer er det mig en glæde at kunne byde jer velkommen til foreningens delegeretmøde nr. 123. Som bekendt blev

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere