Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation"

Transkript

1 Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Redigeringsfunktioner i Danmarks Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til de mest brugte redigerings-funktioner i Arealinformation. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten nede på et af kapiteloverskrifterne for at springe til afsnittet. Redigering kun for sagsbehandlere... 3 Indgang til redigeringssite... 3 Log-in... 3 For nye brugere... 4 Start en redigeringssession... 4 Vælg redigeringsprofil... 4 Vælg lag som skal rettes... 5 Overblik over redigeringslag... 6

2 Tilføj og rediger geometrier... 7 Tilføj objekt... 7 Slet objekt... 7 Rediger geometri... 8 Tilføj/slet et knækpunkt... 8 Snap-funktionen... 9 Rediger attributter Klip, foren og omform Klip Forén Omform Kopier objekter Tilpas til kanten Regler der skal overholdes for at tilpasning til kanten kan lade sig gøre Rediger ud over administrative grænser Kontakt Danmarks Miljøportal... 22

3 Redigering kun for sagsbehandlere For at kunne redigere temaer, objekter og tilhørende data i Danmarks Arealinformation kræves der et log-in, da det kun er myndigheder, der har tilladelse til at rette i de offentligt tilgængelige informationer i Arealinformation. Indgang til redigeringssite For at redigere i et tema tilføje eller ændre objekter eller data/attributter skal du åbne Danmarks Arealinformation via denne redigerings-url: Dette site indeholder redigeringsfunktioner og kortlag til redigering. Derudover indeholder sitet de samme funktioner og kort som Danmarks Arealinformation uden redigering. Du kan derfor bruge dette site til alle typer af sagsbehandling - med eller uden redigering. Log-in Når du vælger ovenstående URL, er der to muligheder: 1. Du kommer direkte til Danmarks Arealinformation uden at logge ind. Dette gælder for brugere, der automatisk bliver lukket ind, når de logger på deres arbejdscomputer (hvis organisationen har en føderationsaftale med Danmarks Miljøportal). 2. Du bliver bedt om at logge ind. Du skal logge ind med samme brugernavn og adgangskode, som du har fået gennem Miljøportalen, og som du evt. også benytter til andre fagsystemer i Miljøportalen.

4 For nye brugere Har du aldrig før logget ind på Miljøportalens brugeradministration, skal du først vælge din organisation, inden du kan indtaste brugernavn. Hvis din organisation ikke fremgår af listen, skal du vælge Anden organisation. Efter du har valgt organisation trykker du på Log-in. Hvorefter du skal indtaste brugernavn og adgangskode. Når du er logget ind, åbner Danmarks Arealinformation automatisk. Du har nu adgang til at redigere i de lag, som du gennem din brugerkonto, har rettigheder til. Når du redigerer via en webside (og ikke i en Desktop-GIS) kan siden lave time out. Husk derfor at gemme dine redigeringer inden du går til frokost. Hvis siden opfører sig mærkeligt, når du kommer tilbage efter en pause så opdater den ved at trykke på F5- tasten. Start en redigeringssession Vælg redigeringsprofil I første omgang ligner redigeringssitet det normale Arealinformation (sitet som kan tilgås uden log-in). Du skal skifte til profilen Redigering, for at kunne editere i dine temaer. Der findes flere redigeringsprofiler; tilpasset rettighederne for kommunerne, regionerne eller de statslige parter. Når f.eks. profilen Redigering Kommune er valgt, indgår kun de lag, som kommunerne har rettigheder til at redigere i. Når redigeringsprofilen er valgt, er redigeringsværktøjerne tilgængelige i værktøjsfanen Rette i data.

5 Vælg lag som skal rettes Nu kan du vælge det lag, som du vil redigere i under drop-down menuen Rediger lag. Med dit login har du fået rettigheder til at redigere i ét eller flere lag. Når det pågældende lag er tændt, har du adgang til funktionerne vist herunder. Du kan godt have tændt flere lag til visning samtidig, men du kan kun redigere i ét lag ad gangen. I nedenstående eksempel redigeres der i Besigtigelse (flader) (rød cirkel) samtidig med at Besigtigelse (punkter) og Kirkebyggelinjer er vist (blå cirkler). Du skal som udgangspunkt ikke bruge og tænde temaerne (lag), som ligger i redigeringslaget Draft edit, da dette lag indeholder objekter, som er sendt til godkendelse hos nabokommunen (se boksen Overblik over redigeringslag på næste side).

6 Overblik over redigeringslag a) Lagene i Draft edits indeholder objekter, som din kommune har tegnet hen over kommunegrænsen, og som derfor er sendt til godkendelse i nabokommunen se afsnittet Rediger ud over administrative grænser. Billederne viser hvordan det ser ud, når denne tema-gruppe er lukket vs. foldet ud. b) De lag, som kan rettes gennem den valgte redigeringsprofil, vises under Draft edits, og er foldet ud automatisk, når man har valgt redigeringsprofil. Redigeringslagene er ikke en del af Draft edits temagruppen. c) De lag, som ikke er en del af redigeringsprofilen ligger nedenunder - i deres respektive tema-grupper. Disse lag har man ikke rettigheder til at redigere i.

7 Tilføj og rediger geometrier Der er flere værktøjer til at redigere objekternes geometri. Du kan tilføje nye objekter eller ændre eksisterende. Tilføj objekt Brug værktøjet Tilføj objekt og tegn et punkt, en linje eller en flade. Dobbeltklik for at afslutte tegningen. Når du har tegnet objektet, klikker du derefter på værktøjet gem redigeringen for at gemme eller på Annuller for IKKE at gemme dine ændringer. Slet objekt Hvis det tilføjede objekt ikke kan ses efter at du har trykket på gem redigeringen, kan du prøve at genindlæse Arealediteringssiden. Hvis objektet krydser en kommunegrænse kan det ses i Draft edits laget. Efter nabokommunen har godkendt objektet kan det ses af alle. Se mere om dette i afsnittet Rediger ud over administrative grænser. For at slette et objekt, bruger du først værktøjet Udvælg objekter og klikker derefter på det valgte objekt, så det bliver lyseblåt (gennemsigtigt). Herefter trykker du på værktøjet Slet og til sidst gem redigeringen. Hvis du har lavet en fejl kan du trykke på Annuller, og objektet kommer frem igen. Du kan slette flere objekter samtidig, ved at markere flere objekter på én gang. Du kan udvælge flere objekter på en gang ved at aktivere vælg. Holder du venstre musetast nede og trækker en firkant, markeres de objekter der ligger inden for områder med lyseblåt (gennemsigtigt).mens du trækker en firkant rundt om flere objekter. De objekter der ligger indenfor firkanten, markeres med lyseblåt (gennemsigtigt).

8 Rediger geometri For at rette en geometri bruger du værktøjet Rediger geometri og klikker på et objekt, som herved bliver indrammet af en redigeringsfirkant. Du kan nu flytte objektet, ændre størrelsen (hvis det er en flade eller linje) ved at trække i et hjørne (de store hvide firkanter, markeret med blå cirkel på skærmbilledet nedenfor) eller ændre ved at flytte enkelte eller tilføje knækpunkter (de små hvide firkanter, markeret med rød cirkel på skærmbilledet nedenunder). Ligger et knækpunkt sammen med et hjørnepunkt, kan du gribe det ved at holde Ctrl-tasten nede, mens du trækker i punktet. For at flytte hele polygonet, skal du klikke med venstre musetast inden i objektet og holde tasten nede, mens du flytter musen. Objektet bliver placeret, når du slipper musen. Klik på gem redigeringen for at gemme. Du kan ikke gemme mens objektet er udvalgt til redigering. Du skal først klikke inde i objektet så markeringerne forsvinder, inden du klikker på gem redigeringen. Tilføj/slet et knækpunkt For at tilføje et knækpunkt skal man holde musen over den linje, hvor knækpunktet skal tilføjes. Midt på linjen kommer en lille cirkel frem. Du klikker på cirklen, holder musen inde og slipper igen det sted på linjen, hvor knækpunktet skal placeres.

9 For at slette et knækpunkt skal man dobbeltklikke på punktet. Når man holder musen over et knækpunkt, ændres markøren til en hånd. Peg på nederste højre hjørne af knækpunktet for at ramme præcist. Snap-funktionen Snappe-funktionen kan få et nyt objekt/knækpunkt til at lægge sig op af et allerede eksisterende objekt. Når du tilføjer et knækpunkt kan du snappe til andre objekter ved at holde Ctrl-tasten nede. Der vises en lille gennemsigtig snapcirkel, når du holder Ctrl-tasten nede. Når der er et knækpunkt du kan snappe til, kommer der et lille sort kryds frem. Når musen slippes, snakkes der til knækpunktet og den placerer sig op af. Den kan også bruges i forbindelse med oprettelse af nyt objekt, hvor det ønskes at snappe til eksisterende knækpunkt. Ønsker du at snappe til en linje der ikke indeholder knækpunkter, kan du bruge funktionen Muliggør snapping til kanter.

10 Her kan du se hvordan det ser ud når du bruger funktionen vs. når du ikke bruger funktionen: Det er muligt at snappe til alle redigerbare lag, som er tændte. Du kan også snappe til Shapefiler, du selv har tilføjet til kortet, og til andre Drawings, f.eks. skitse-tegninger eller resultater fra informationssøgning. Se mere om dette i vejledningen til Arealinformation. Rediger attributter Vil du tilføje attributter (data) til dine nye objekter eller redigere i eksisterende attributter, vælger du værktøjet Rediger attributter og klikker på et objekt. Der åbnes et vindue til venstre med attributfelter til, hvor du kan indtaste/rette dine data. Ved nogle felter kan du vælge værdierne med en drop-down liste, som foldes ud ved klik på den lille pil i højre side af feltet. Attributfelterne varierer efter hvilket tema der redigeres i. Når du har angivet attributter, klikker du på Ok og gemmer ved at klikke på værktøjet gem redigeringen. Knappen Gem redigering er først tilgængelig når du har klikket Ok.

11 Klip, foren og omform I stedet for at ændre et objekt ved at trække i knækpunkterne, kan det også ændres ved hjælp af værktøjerne Klip, Omform eller Foren. Klip Først skal du bruge Vælg og derefter kan du f.eks. klippe objektet i to stykker langs en linje, du tegner. Du afslutter en linje ved at dobbeltklikke. Tryk på gem når du har klippet. Værktøjet "Klip" fungerer på den måde, at det klipper en polygon i to, og en af dem får et nyt objekt-id mens den anden bibeholder objekt-id og kun får nyt versions-id. Selvom man klipper objektet i to dele forsvinder delene ikke, medmindre man sletter dem aktivt. Det er afhængigt af skæringsvinklen hvilket af de to objekter der får et nyt objektid og hvilket der bibeholder det gamle! Hvis der er knyttet data til det gamle objektid (fx data der ligger i Naturdatabasen), har det stor betydning, hvilket af de to objekter der får nyt objekt ID, og hvilket der bibeholder det gamle, idet der kun vil være en tilknytning til data til det gamle objektid.

12 Hvis man vil klippe et hul i et eksisterende polygon, skal man først udvælge objektet og dernæst skære med klip-funktionen. Bagefter udvælger man det område, der skal slettes enten ved at fravælge det omkringliggende objekt som vist på nedenfor, eller ved at bruge "Fravælg alle objekter" og bagefter udvælg objekt. Når det specifikke objekt er valgt, trykker man slet og til sidst gem redigeringen. Husk at tjekke at du kun har ét objekt udvalgt inden du sletter. Hvis der skulle ligge to objekter oven i hinanden, og begge er blevet udvalgt, sletter du begge objekter. Forén Har du udvalgt to objekter, kan du forene dem til ét. Værktøjet "Foren" skaber et nyt objekt ud fra to eksisterende. Der bliver taget attributter med fra det første af de oprindelige objekter, man klikker på. De oprindelige objekter bliver historiske.

13 Omform Vælger du et objekt, kan du skære et stykke ud eller tilføje noget ved at bruge værktøjet Omform. Starter og slutter du med at tegne inde i objektet bliver arealet tilføjet. Starter og slutter du med at tegne udenfor, bliver arealet skåret af. Husk at gemme! Klikker du først inde i et eksisterende objekt (1), bagefter udenfor (2) og til sidst inde igen (3), bliver der tilføjet et areal. Afslut omformning ved dobbeltklik. Starter du med at klikke udenfor et objekt (1), bagefter inde i (2) og til sidst afslutter udenfor igen, bliver der skåret et areal ud. Afslut omformning ved dobbeltklik. Redigeringsværktøjet "Omform" redigerer kun i et objekt ad gangen. Når man har to polygoner som har en fælles grænse, bliver der ikke automatisk ændret i begge polygoner.

14 Kopier objekter I dette afsnit beskrives, hvordan man kan bruge et objekt fra et andet lag (som man måske ikke har redigeringsrettigheder til), til at oprette et nyt objekt som præcist følger grænserne for den første. For eksempel: Man vil oprette en besigtigelse, som dækker det samme område som et objekt fra laget Beskyttet natur ( 3). Til dette bruger man værktøjet Kopier objekt, som bliver aktivt, når man har valgt et redigeringslag og tændt et tema der skal kopieres fra. Klikker man på værktøjet kopier objekt og derefter på et objekt i kortet, så bliver det (eller de) valgte objekt(er) vist i en liste til venstre for kortet. Ved at klikke på objekt navnet til venstre i listen, udvælges objektet.

15 Det valgte objekt er nu markeret i en lysegrøn ramme i listen og med gult på kortet. Herefter klikker man på knappen Kopier objekt, som findes nederst i listen. Der åbnes nu et vindue, hvor man skal indtaste attributter til objektet. Er der en lille sort pil ud for en attribut, betyder det, at du kan åbne en drop-down menu og vælge en attribut på listen. Efter indtastning klikker man på Ok og bagefter på gem redigering. På denne måde kan man tegne en besigtigelsesflade, som præcist følger grænsen af 3-området. Man kan bruge den samme metode, hvis man vil tilføje et objekt, som følger en matrikelgrænse.

16 Tilpas til kanten Værktøjet Tilpas til kanten kan bruges, når man vil "snappe" til kanten/linjen af et eksisterende objekt, så kanterne/linjerne er helt sammenfaldende. For eksempel kan man oprette et nyt objekt, som "snapper" til en jordstykkegrænse (matrikelgrænse) eller til et stykke af et vandløb. Værktøjet bruges på følgende måde: 1. Tænd det lag du vil redigere i og det lag med objekter/linjer, som du vil snappe til. I eksemplet er det lag der redigeres Besigtigelser (flader) (vist med rød cirkel) og laget der snappes til er Beskyttede vandløb (vist med blå cirkel). 2. Vælg det lag du vil redigere/tegne i under drop-down menuen Rediger lag. I eksemplet nedenfor er valgt "Besigtigelse (flader)". 3. Lav et nyt objekt eller udvælg et eksisterende, som skal tilpasses til en kant. I nedenstående eksempel udvælges et eksisterende objekt. 4. Vælg det eller de lag du vil snappe til i drop-down menuen Lag med snapping, dvs. det lag med de objekter du vil følge - i eksemplet nedenfor er valgt "Beskyttede vandløb". 5. For at man kan bruge funktionen Tilpas til kanten skal visse regler være opfyld. Se faktaboksen nedenfor. Opfylder objektet ikke disse regler, må du redigere i objektet. På billedet nedenfor kan du se et objekt, der opfylder reglerne.

17 Regler der skal overholdes for at tilpasning til kanten kan lade sig gøre Den linje der skal følge et objekt, må ikke have knækpunkter. Start og slut på den linje der skal følge et objekt, skal snappe til punkter på objektet. Linjen på målobjektet må ikke krydse objektet, da det ikke er muligt både at lave + og til et målobjekt i én og samme arbejdsgang. Forklaring af begreber: Målobjekt: Det objekt som du arbejder med, altså det objekt, der skal følge et eksisterende objekt. Objekt: Det objekt som målobjektet skal følge. 6. Vælg nu værktøjet "Tilpas til kanten" (6a), og klik på den kant af objektet, som skal flyttes (6b). Kanten bliver nu vist med rødviolet farve. 7. Når du bevæger musen hen over kanten af målobjektet, bliver denne kant vist med lyseblå farve, og ved at klikke på det, flytter kanten sig og bliver rødviolet. Tryk til sidst på gem redigering. Hvis ikke du kan få en lyseblå kant i målobjektet frem, er en af betingelserne ikke overholdt.

18 Hvis det objekt man arbejder med, krydser den linje man vil snappe til, må man redigere i objektet for at overholde reglerne. I eksemplet nedenfor krydser objektet vandløbet, og man skal derfor redigere objekter ved at flytte, slette eller tilføje knækpunkter, således at et lige linjestykke snapper med sine to knækpunkter til vandløbet. Efter objektet er redigeret skal punkt 6 og 7 gentages.

19

20 Rediger ud over administrative grænser Med det såkaldte samarbejdsmodul er det muligt at redigere hen over administrative grænser, f.eks. en kommunegrænse. Opretter du f.eks. et objekt i laget Besigtigelse (flader, linjer eller punkter) i din kommune som krydser ind over nabokommunen og gemmer det, forsvinder det fra kortet, fordi det bliver gemt som kladde indtil nabokommunen har godkendt det. Du vil dog få nedenstående notifikation, når du har tegnet over en kommunegrænse. Objektet sendes til godkendelse hos nabokommunen, så snart du krydser kommunegrænsen, men ikke når du tegner op mod grænsen. Kommunegrænserne der anvendes i samarbejdsmodulet, følger de matrikulære grænser indtil 7. maj 2014, hvorefter de vil følge de topografiske grænser. Du kan se objektet der ligger til godkendelse, ved at tænde det pågældende lag i gruppen Draft edits. I eksemplet nedenfor er Draft edits blevet gjort gennemsigtigt for at se, hvilke objekter der er fra Draft/Besigtigelse, og hvilke der er fra Besigtigelse.

21 Nabokommunen får ikke automatisk besked om, at der er rettelser til godkendelse. Den ansvarlige i nabokommunen skal derfor orienteres om, at der ligger objekter til godkendelse/afvisning. Til godkendelsesprocessen er der tre værktøjsknapper i fanen Rette-i-data. Disse værktøjer er også tilgængelige, når man ikke har valgt en redigeringsprofil. Med knappen Vis rettelser til godkendelse vises alle ikke-godkendte rettelser tilhørende dit log-in (dvs. CVR-kode). Fra listen vælges det objekt, du gerne vil godkende eller afvise, ved at klikke på den gule stjerne. Derefter kan der klikkes på knappen Godkend udvalgte rettelser eller på knappen Afvis udvalgte rettelser. Hvis et nyoprettet objekt ikke bliver godkendt, forsvinder det helt, og kommer ikke med i historikken. Skal det med i historikken, skal det først godkendes og bagefter ændres.

22 Kontakt Danmarks Miljøportal Du kan finde flere vejledninger og små introduktionsvideoer til Danmarks Miljøportals systemer og brugerstyring på hjemmesiden: På hjemmesiden kan du også finde den dialogbaserede FAQ hvor der findes svar på ofte stillede spørgesmål: Har du yderligere spørgsmål til Arealinformation eller andre af Miljøportalens systemer, bedes du kontakte Danmarks Miljøportal. T: E: Rentemestervej København NV

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Redigeringsfunktioner i Danmarks Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til de mest brugte

Læs mere

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Denne vejledning omfatter indtastning af naturdata på eksisterende 3-områder. Har du opdaget et nyt 3-område, skal du derfor oprette

Læs mere

Vejledning til søgning af naturdata

Vejledning til søgning af naturdata Vejledning til søgning af naturdata Søgning via Naturdata og Danmarks Arealinformation Fotograf: Kaare Thyregod Madsen Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til, hvordan

Læs mere

Sletning af cookies - For tilgang til den nye brugerstyring

Sletning af cookies - For tilgang til den nye brugerstyring Sletning af cookies - For tilgang til den nye brugerstyring Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til sletning af filer, der automatisk bruger ens log ind-oplysninger,

Læs mere

Vejledning til Din natur

Vejledning til Din natur Vejledning til Din natur Indhold DIN NATUR ER FOR LANDMÆND OG LODSEJERE 3 SÅDAN VIRKER DIN NATUR 3 ADGANG OG LOG IND 4 NemID 4 Accept af vilkår 4 OVERSIGTSKORT 5 Find adresse 5 DE FIRE KORT I DIN NATUR

Læs mere

Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation

Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give dig en lille introduktion til de mest brugte funktioner i Danmarks Arealinformation. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Vejledning i brug af dinnatur

Vejledning i brug af dinnatur Vejledning i brug af dinnatur Indhold Formålet med din natur.dk... 2 Adgang og log ind... 2 Oversigtskort... 4 De forskellige kortlag... 5 Oprettelse af et observationsområde... 8 Redigering/ sletning

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug for ansøgning om privat skovtilskud. Naturplanlægning, naturprojekter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Indhold Indledning... 1 Find lokalitet og baggrundskort... 1 Opret arbejdsområdet og tegn arealer m.v.... 4 Mål areal eller længde...

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

Vejledning til Arealinformation

Vejledning til Arealinformation Sådan kommer du i gang Vejledning til Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give dig en introduktion til de mest brugte funktioner i Danmarks Arealinformation. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til Rottehullet

Vejledning til Rottehullet Vejledning til Rottehullet Inddatering af giftforbrug og sikringsordninger for bekæmpelsesfirmaer Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort beskrivelse af, hvordan bekæmpelsesfirmaer inddaterer

Læs mere

Vejledning: Optegning af marker i AgroGIS

Vejledning: Optegning af marker i AgroGIS Info planter Dato: 22-06-2006 Landscentret Planteavl Vejledning: Optegning af marker i AgroGIS Der bruges en del tid på optegning af marker til brug ved udarbejdelse af VVM ansøgninger, præsentation af

Læs mere

Hurtig gennemgang af indberetningssiden

Hurtig gennemgang af indberetningssiden Hurtig gennemgang af indberetningssiden Gå til www.indberet.plansystem.dk Efter login ses nedenstående startbillede. Logikken i indberetningssiden er, at brugeren kan bestemme, hvilke planer de ønsker

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation Det rutenummererede vejnet og cykelruter 16. februar 2014 Version 1.9 sp7

vejman.dk Brugerdokumentation Det rutenummererede vejnet og cykelruter 16. februar 2014 Version 1.9 sp7 Brugerdokumentation Det rutenummererede vejnet og cykelruter 16. februar 2014 Version 1.9 sp7 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Visning af rutelag på kort... 4 3 Opret ny rute... 10 3.1 Udpegning

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

Graveforespørgsel. Opret graveforespørgsel

Graveforespørgsel. Opret graveforespørgsel Graveforespørgsel Er du graveaktør, fx entreprenør, anlægsgartner m.m. skal du lave en graveforespørgsel i LER, inden du sætter et erhvervsmæssigt gravearbejde i gang. På den måde kommer du i direkte forbindelse

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Interesseområ de. Opret interesseområde

Interesseområ de. Opret interesseområde Interesseområ de Som ledningsejer skal du indberette dine interesseområder. Det vil sige, at du skal registrere de arealer, hvor dine ledninger er gravet ned i jorden eller havbunden. Det er gratis at

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Tilskud J.nr. NST-3379-00005 Ref. JOSEI/TRDIP Den 14. april 2016 Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug

Læs mere

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING Indhold: (tryk på en given overskrift og du springer automatisk dertil) Find valideringsmodulet... 1 Flytning af en eller flere medarbejdere... 3 Hvis en medarbejder

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Kontaktpersoner. Indhold

Kontaktpersoner. Indhold Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

Website Redaktør - Brugermanual version Zonta District 13, Area 01, 02, 03 og 04 inkl. klubber

Website Redaktør - Brugermanual version Zonta District 13, Area 01, 02, 03 og 04 inkl. klubber Website Redaktør - Brugermanual version 3 11.01.2017 Zonta District 13, Area 01, 02, 03 og 04 inkl. klubber Indhold: 1. Login på redaktørside 2 2. Første login som redaktør 3 3. Login fremover 7 4. Ændring

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Kom godt i gang med Fronter Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Sådan logger du på Først skal du hente dit

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Brugervejledning Partnerorganisationsbruger

Brugervejledning Partnerorganisationsbruger Brugervejledning Partnerorganisationsbruger Det fællesoffentlige partnerskab om Danmarks Miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet Haraldsgade 53, 2. sal 2100 København Ø Tlf. 72 54 54 54 CVR

Læs mere

Brugervejledning i Selvoprettelse & Anmodning om adgang til fagsystemer

Brugervejledning i Selvoprettelse & Anmodning om adgang til fagsystemer Brugervejledning i Selvoprettelse & Anmodning om adgang til fagsystemer Det fællesoffentlige partnerskab om Danmarks Miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet Haraldsgade 53, 2. sal 2100 København

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online?

Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online? Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online? Hvis du ønsker at lave dit eget kort på ArcGIS Online, er det naturligvis også muligt. 1. Start en web browser, tilgå http://www.arcgis.com og log ind.

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

For at logge ind i PURE, skal du gå til siden medarbejdere.au.dk/pure. Tryk på det blå loginfelt i højre side.

For at logge ind i PURE, skal du gå til siden medarbejdere.au.dk/pure. Tryk på det blå loginfelt i højre side. CV i PURE I dette dokument finder du en vejledning til, hvordan du: 1) logger ind i PURE 2) opretter et CV i PURE 3) vedligeholder dit CV Der er desuden megen hjælp at hente i disse to videoer: Opret CV:

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk SKAT.dk side 1 af8 1) Gå ind på www.skat.dk I adresselinjen Tast borger og CTRL + ENTER (Internet Explorer) Eller tast www.skat.dk Du ser nu dette skærmbillede: 2) Klik på ordet Borger Her er en masse

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Aktivering af kodeord - når du har modtaget en systemmail

Aktivering af kodeord - når du har modtaget en systemmail Aktivering af kodeord - når du har modtaget en systemmail Danmarks Miljøportal Rentemestervej 8 2400 København NV Tlf. 72 54 54 54 CVR 29 776 938 EAN 5 798 000 871 007 miljoeportal@miljoeportal.dk www.miljoeportal.dk

Læs mere

Instant Spam Control

Instant Spam Control Instant Spam Control - den nemme guide til jeres antispam-løsning Instant Spam Control er nemt at arbejde med eller lade arbejde for sig. 97% af al spam bliver automatisk sorteret fra. De sidste 3% kan

Læs mere

Kortbilag til kortlægningsbreve version 1.0.2. Dato: 27022013 (ændring markeret med gult)

Kortbilag til kortlægningsbreve version 1.0.2. Dato: 27022013 (ændring markeret med gult) Kortbilag til kortlægningsbreve version 1.0.2. Dato: 27022013 (ændring markeret med gult) Pkt 1: Hvis der er andre fladetyper end V1- og V2-flader på din lokalitet skal du oprette et fiktivt sagstrin,

Læs mere

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Billedprislisten Udarbejdet af EG Byg & Installation den 12. marts 2010 Opdateret den 18. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Gulve... 3 1.1 Opmåling af gulvflade...

Læs mere

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke WebGIS September 2014 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt udvidet adgang

Læs mere

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i

Læs mere

Brugermenuer og brugerdefinerede formularer

Brugermenuer og brugerdefinerede formularer Brugermenuer og brugerdefinerede formularer Fokus i denne workshop er brugerstyring og brugervenlighed. I del 1 skal vi lave menuer med egne lag ved hjælp af et plugin. Med denne funktionalitet kan man

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Brugervejledning for avancerede KortInfo-brugere. Generelt

Brugervejledning for avancerede KortInfo-brugere. Generelt Brugervejledning for avancerede KortInfo-brugere Generelt Generelt Websitet er delt op i et venstrepanel, et kortvindue med en værktøjslinie over, og et højrepanel. Højrepanelet er i mange tilfælde foldet

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund August 2012 side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visning af programmet...

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

Nye brugere på Mægler Cloud

Nye brugere på Mægler Cloud Nye brugere på Mægler Cloud - Kom godt fra start Finder du ikke svaret på dit spørgsmål i nedenstående liste, så kontakt C&B Support på mail support@cb.dk (husk at angive kundenummer) eller telefon 4332

Læs mere

Arbejde i Citrix. Vejledning. Hvordan du logger ind på Citrix med Windows 8.1 og opretter genveje til login IT-AFDELINGEN

Arbejde i Citrix. Vejledning. Hvordan du logger ind på Citrix med Windows 8.1 og opretter genveje til login IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 7. juli 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Arbejde i Citrix Hvordan du logger ind på Citrix med Windows 8.1 og opretter genveje til login Norddjurs

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Disponent Godkend ordre

Disponent Godkend ordre Disponent Godkend ordre Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 12.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Behandling af ordre til godkendelse...

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

www.conventus.dk Holbæk 31/3-2010. Til: Foreninger i Holbæk Kommune Vejledning til ansøgninger om lokalelån (haller og gymnastiksale).

www.conventus.dk Holbæk 31/3-2010. Til: Foreninger i Holbæk Kommune Vejledning til ansøgninger om lokalelån (haller og gymnastiksale). (infoforenstart_vejledning-1) Side 1af 13 www.conventus.dk Til: Foreninger i Holbæk Kommune Holbæk 31/3-2010. Vejledning til ansøgninger om lokalelån (haller og gymnastiksale). Den email-adresse, som er

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn app en

Kom godt i gang med Danløn app en Kom godt i gang med Danløn app en Danløn app en gør det muligt for en medarbejder se sine lønsedler 12 måneder tilbage i tid, samt registrere timer, kørsel og fravær, hvis virksomheden har åbnet op for

Læs mere

PlansystemDK. Indberetning af kommuneplantillæg med tilhørende ramme. Hotline: 7254 4804 plansystemdk@nst.dk

PlansystemDK. Indberetning af kommuneplantillæg med tilhørende ramme. Hotline: 7254 4804 plansystemdk@nst.dk Indberetning af kommuneplantillæg med tilhørende ramme For at tilføje et nyt kommuneplantillæg til en eksisterende kommuneplan, så start med at markere kladde, forslag og vedtaget som status, samt at markere

Læs mere

Sådan laver du en animationsfilm

Sådan laver du en animationsfilm Sådan laver du en animationsfilm i Animtoon Først skal du åbne Animtoon. I start menuen trykker du på Film Værkstedetikonet, som er billedet af et ben der går, se figur 1. Figur 1: Film Værkstedetikonet.

Læs mere

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 3 Få adgang til systemet side 5 Opload dine billeder side 6 Sådan bruges systemet side 9 Gem dine eksempler side

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning til gennemsynsdatabasen i Geokoderen

Vejledning til gennemsynsdatabasen i Geokoderen Vejledning til gennemsynsdatabasen i Geokoderen 04. MAJ 2017 Baggrund for gennemsynsdatabase til Geokoderen I forbindelse med, at det er aftalt, at SKAT kan foretage bygningsgeokodning af GeoDanmark-data,

Læs mere

Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning

Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygger- eller miljøansøgning

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Brugervejledning for Partneradministratorer

Brugervejledning for Partneradministratorer Brugervejledning for Partneradministratorer Det fællesoffentlige partnerskab om Danmarks Miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet Haraldsgade 53, 2. sal 2100 København Ø Tlf. 72 54 54 54 CVR

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Registrer

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tekniske krav... 3 Adgang og forbindelse... 4 Navigation i spørgeskemaet... 7 Spørgeskemaets afsnit... 7 Navigationslinjen...

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Fanen Rediger. Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du

Fanen Rediger. Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du Bruger knappen Markkontrol Indtegner eller redigerer dine marker Bruger det nye redskab Udvid mark Opretter en mark ud

Læs mere

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen...

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen... Brugerguide Brugerguidens formål er at give et overblik og en hurtig instruktion i opgaverne for ledere og medarbejdere i forbindelse med MUS, Lektorkvalificering og Rekruttering Indhold Start... 2 Log

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Disponent Godkend faktura

Disponent Godkend faktura Disponent Godkend faktura V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Godkend en faktura... 4 2.1 Gennemgå faktura... 4 2.1.1 Faktura hoved... 5 2.1.2 Fakturalinjer... 6 2.1.3 Forsendelses muligheder...

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere