Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken"

Transkript

1 Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken Bilag til Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 af Oxford Research A/S, Great Place to Work og Luama, september 2012 Forfatter: sbr Sidst gemt: :22:00 Sidst udskrevet: :22:00 \\Eos\or\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\4338p Konsulentbistand til undersøgelse af psykosocialt arbejdsmiljø\afrapportering\tabelrapport_ docx Revision: 7 Antal sider: 32

2 Indhold 1.1 Indledning Baggrundsspørgsmål Ledelsesforhold Folkekirken som arbejdsplads Drøftelser og ansvar i arbejdsmiljøet Samarbejde og koordinering Information, anerkendelse og støtte Arbejdsliv/ privatliv Følelsesmæssig belastning Mening i arbejdet Social kapital Konflikter Mobning og vold Helbred og stress Indledning Dette bilag indeholder svarfordelingen på alle spørgsmål i spørgeskemaundersøgelsen blandt ansatte i folkekirken. Spørgeskemaet er sendt ud til alle ansatte i folkekirken med mindst 8 timers ugentlig ansættelse. Der er indsamlet i alt valide svar. Ikke alle ansatte har haft mulighed for at svare på alle spørgsmål. Det skyldes, at nogle spørgsmål henvender sig specifikt til én personalegruppe eller at spørgsmålet er et underspørgsmål til et tidligere spørgsmål. Det vil fremgå af tabellerne, hvis spørgsmålet er stillet til en undergruppe af populationen. Hvor intet andet fremgår, har spørgsmålet været åbent for besvarelse, for alle der har besvaret spørgeskemaet. 2

3 1.2 Baggrundsspørgsmål Tabel 1 Antal svar Procent Er du mand eller kvinde? Mand ,7% Kvinde ,3% Tabel 2 Antal svar Procent Hvor mange år har du arbejdet i folkekirken? 2 år eller derunder ,3% 3-5 år ,6% 6-9 år ,1% år ,6% 20 år eller derover ,5% Tabel 3 Antal svar Procent Hvor mange ansatte er der i det sogn/pastorat, hvor du arbejder? 5 eller derunder ,1% ,7% ,2% 16 eller derover ,0% Total ,0% 3

4 Tabel 4 Antal svar Procent Hvad er din stilling? Sognepræst (evt. suppleret af funktionen som provst) ,5% Har du flere funktioner, bedes du angive den primære Kordegn 374 7,8% Kordegnassistent 30 0,6% Kirketjener 368 7,7% Graver ,2% Gravermedhjælper 373 7,8% Kirkegårdsleder 121 2,5% Gartner/gartneriarbejder 304 6,3% Organist ,4% Kirkesanger 461 9,6% Anden kirkemusiker 37 0,8% Sognemedhjælper 164 3,4% Kontoransat 212 4,4% Tabel 5 Antal svar Procent Stilling opdelt i tre kategorier Præster ,5% Kirkefunktionærer inde i kirkens lokaler ,2% Ansatte på kirkegården ,8% Andet 212 4,4% 4

5 Tabel 6 Antal svar Procent Hvor mange andre i sognet/pastoratet har samme faglige baggrund som dig? Ingen andre ,2% ,0% ,2% ,4% ,7% ,1% ,9% ,7% ,5% ,3% ,5% Over ,6% Total ,0% Tabel 7 Antal svar Procent Hvor mange år har du arbejdet i folkekirken 0-3 år ,6% 4-10 år ,0% år ,3% Over 20 år ,0% Tabel 8 Antal svar Procent Hvor gammel er du? Under 30 år 164 3,4% år ,4% år ,3% år ,1% 60 år eller ældre ,8% 5

6 Tabel 9 Antal svar Procent Stifter København Stift 360 7,5% Helsingør Stift ,7% Roskilde Stift ,6% Lolland-Falster Stift 144 3,0% Fyens Stift 413 8,6% Aalborg Stift ,6% Viborg Stift ,1% Århus Stift ,9% Ribe Stift 420 8,7% Haderslev Stift ,1% Total ,0% Tabel 10 Antal svar Procent Ligger det sogn/pastorat, hvor du er ansat i et byområde eller et landområde? Landområde ,8% Byområde ,0% Et område med både land og by ,2% Total ,0% Tabel 11 Antal svar Procent Hvilken form for kontoransat er du?* Præstesekretær 25 11,8% Provstisekretær 73 34,4% Kirkegårdskontoransat 45 21,2% Andet 69 32,5% Total ,0% *Spørgsmålet er stillet til dem, der har angivet Kontoransat i spørgsmål 4. 6

7 Tabel 12 Antal svar Procent Hvilken uddannelsesbaggrund har du?* Prælimenær Orgelprøve (PO) ,7% DOKS ,5% Hverken PO eller DOKS 69 13,8% Total ,0% *Spørgsmålet er stillet til dem, der har angivet Organist i spørgsmål 4. Tabel 13 Antal svar Procent Har du også en funktion som provst?* Ja 81 6,6% Nej ,4% Total ,0% *Spørgsmålet er stillet til dem, der har angivet Sognepræst (evt. suppleret af funktionen som provst) i spørgsmål 4. Tabel 14 Antal svar Procent Har du ansættelse i flere sogne? Nej, jeg er kun ansat i et sogn Ja, jeg er ansat i flere sogn eller i et flersognspastorat ,2% ,1% Ved ikke 34 0,7% Total ,0% Tabel 15 Antal svar Procent Er du ansat under en eller flere arbejdsgivere/menighedsråd?* Nej, der er kun et menighedsråd Ja, jeg er ansat under flere menighedsråd ,3% ,0% Ved ikke 6 0,6% Total ,0% *Spørgsmålet er stillet til dem, der har angivet Ja, jeg er ansat i flere sogn eller i et flersognspastorat i spørgsmål 14, og som ikke er præster. 7

8 Tabel 16 Antal svar Procent Løser du arbejdsopgaver i andre sogne/pastorater end der, hvor du er ansat eller løser du særfunktioner?* Ja, jeg løser arbejdsopgaver i andre sogne/pastorater Ja, jeg har særfunktioner ,2% ,7% Ja, begge dele 73 5,9% Nej ,1% Total ,0% *Spørgsmålet er kun stillet til præster. Tabel 17 Antal svar Procent Udgør det (arbejdsopgaver i andre sogne/pastorater og særfunktioner) en belastning for dit psykiske arbejdsmiljø?* Altid 14 2,0% Ofte 40 5,6% Sommetider ,9% Sjældent ,2% *Spørgsmålet er kun stillet til de præster, der har svaret ja i spørgsmål 16. Aldrig/næsten aldrig ,3% Total ,0% 1.3 Ledelsesforhold Tabel 18 Antal svar Procent Hvem er din nærmeste leder?* Kontaktpersonen for menighedsrådet ,0% En daglig leder 255 7,3% Præsten ,6% Graveren 313 8,9% Kirkegårdslederen 336 9,6% Ved ikke 122 3,5% En anden, beskriv venligst hvem ,2% Total ,0% *Spørgsmålet er ikke stillet til præster. 8

9 Tabel 19 Antal svar Procent Hvem er i det daglige personalelederen i sognet/pastoratet? Kontaktpersonen for menighedsrådet Der er ansat en daglig leder blandt kirkefunktionærerne Der er ansat en daglig leder blandt præsterne Der er ansat en anden som daglig leder Jeg er selv ansat som daglig leder ,7% 304 6,4% 175 3,7% 279 5,9% 383 8,1% Ved ikke 470 9,9% En anden, beskriv venligst hvem 348 7,3% Total ,0% Tabel 20 Antal svar Procent Hvem har rollen som kontaktperson?* En præst 55 2,0% Et valgt medlem af menighedsrådet ,4% Ved ikke 17 0,6% Total ,0% *Spørgsmålet er kun stillet til dem, der har angivet Kontaktperson for menighedsrådet i spørgsmål 19. Tabel 21 Antal svar Procent Hvem har rollen som daglig leder i sognet/pastoratet?* Kordegn ,5% Kirkegårdsleder ,2% Organist 6 2,0% En anden person, skriv hvem 77 25,3% Total ,0% *Spørgsmålet er kun stillet til dem, der har angivet Der er ansat en daglig leder blandt kirkefunktionærerne i spørgsmål 19. 9

10 Tabel 22 Antal svar Procent Hvilken rolle har præsten/præsterne på din arbejdsplads for dig?* (n=3469)** Præsten/præsterne er mine kolleger ligesom de andre på arbejdspladsen Præsten/præsterne har som præst en særlig rolle Præsten/præsterne har officielt en rolle som leder i det daglige arbejde (også uden for de kirkelige handlinger) Præsten/præsterne har uofficielt en rolle som leder i det daglige arbejde (også uden for de kirkelige handlinger) ,7% ,6% 228 6,6% ,1% Det ved jeg ikke 155 4,5% Ikke relevant 188 5,4% Total ,9% *Spørgsmålet er ikke stillet til præster. **Respondenten kan sætte flere kryds og tabellen summerer derfor til mere end 100 %. Tabel 23 Antal svar Procent Er det et problem for dig, at præsten uofficielt har en ledende rolle?* Altid 14 3,7% Ofte 66 17,2% Sommetider 88 23,0% Sjældent 81 21,1% Aldrig/næsten aldrig ,0% Total ,0% *Spørgsmålet er kun stillet til dem, der har angivet Præsten/præsterne har uofficielt en rolle som leder i det daglige arbejde i spørgsmål

11 Tabel 24 Antal svar Procent Hvilken rolle oplever du, at du og eventuelle andre præster har for kirkefunktionærerne i sognet/pastoratet? * (n=1227)** Jeg/vi har en særlig rolle overfor kirkefunktionærerne på grund af rollen som præst Jeg/vi har en rolle som ledere i det daglige arbejde i sognet/pastoratet (også uden for de kirkelige handlinger) ,8% ,8% Det ved jeg ikke 59 4,8% Andet (beskriv venligst, hvilken rolle du har for kirkefunktionærerne i sognet) ,9% Total ,4% *Spørgsmålet er kun stillet til præster. **Respondenten kan sætte flere kryds og tabellen summerer derfor til mere end 100 %. 1.4 Folkekirken som arbejdsplads Tabel 25 Antal svar Procent Angående dit job i almindelighed: Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Meget tilfreds ,3% Tilfreds ,8% Utilfreds 291 6,1% Meget utilfreds 42 0,9% 11

12 Tabel 26 Antal svar Procent Jeg opfatter folkekirken som enhver anden arbejdsplads* I høj grad ,2% I nogen grad ,8% I mindre grad ,6% Slet ikke 292 8,4% Total ,0% *Spørgsmålet er ikke stillet til præster. Tabel 27 Antal svar Procent Jeg arbejder i folkekirken, fordi det er et vigtigt tros- og værdifællesskab for mig* I høj grad ,2% I nogen grad ,5% I mindre grad ,0% Slet ikke ,3% Total ,0% *Spørgsmålet er ikke stillet til præster. Tabel 28 Antal svar Procent Folkekirken er det eneste sted, jeg kan forestille mig at arbejde* I høj grad 309 9,7% I nogen grad ,9% I mindre grad ,3% Slet ikke ,1% Total ,0% *Spørgsmålet er ikke stillet til præster. Tabel 29 Antal svar Procent Har du en arbejdsmiljørepræsentant (tidligere kaldet sikkerhedsrepræsentant)? Ja ,8% Nej ,2% Ved ikke ,0% 12

13 Tabel 30 Antal svar Procent Har du en tillidsrepræsentant? Ja ,6% Nej ,1% Ved ikke ,3% 1.5 Drøftelser og ansvar i arbejdsmiljøet Tabel 31 Antal svar Procent Hvem drøfter du det med, når du oplever vanskeligheder i dit psykiske arbejdsmiljø?* (n=1227)** Jeg har ikke oplevet vanskeligheder i det psykiske arbejdsmiljø ,8% Kontaktpersonen fra menighedsrådet ,4% Min nærmeste leder 42 3,4% Provsten/biskoppen ,8% Min arbejdsmiljørepræsentant/sikkerhedsrepræsentant 116 9,5% Min tillidsrepræsentant ,7% Min fagforening ,7% Kolleger i andre sogne ,4% Kolleger i sognet/på min arbejdsplads ,3% Ingen 43 3,5% Ved ikke 7 0,6% Andre (angiv hvem) ,9% Total ,9% *Spørgsmålet er kun stillet til præster. **Respondenten kan sætte flere kryds og tabellen summerer derfor til mere end 100 %. 13

14 Tabel 32 Antal svar Procent Hvem tager ansvar for, at det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads er i orden? (n=4803)* Hvem tager ansvar for, at det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads er i orden? (Sæt et eller to kryds) - Menighedsrådet Kontaktpersonen fra menighedsrådet/den daglige leder ,1% ,7% Provsten 289 6,0% Præsten/en af præsterne 353 7,3% Det gør jeg ,8% Ved ikke ,2% Ingen ,7% Andre, skriv hvem ,5% Total ,5% *Respondenten kan sætte flere kryds og tabellen summerer derfor til mere end 100 %. Tabel 33 Antal svar Procent Hvor ofte har I drøftet det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads? Aldrig/næsten aldrig ,1% Mindre end en gang om året ,3% En gang om året ,0% 2-4 gange om året ,9% Mere end 4 gange om året ,6% 14

15 Tabel 34 Antal svar Procent Har din nærmeste leder indblik i de psykiske arbejdsmiljøforhold på din arbejdsplads? I meget høj grad 466 9,7% I høj grad ,8% Delvist ,7% I ringe grad ,7% I meget ringe grad ,0% Tabel 35 Antal svar Procent Prioriterer din nærmeste leder trivslen i sognet/pastoratet?* I meget høj grad ,0% I høj grad ,1% Delvist ,7% I ringe grad ,8% I meget ringe grad 262 7,3% Total ,0% *Spørgsmålet er ikke stillet til præster. Tabel 36 Antal svar Procent Prioriterer menighedsrådet trivslen i sognet/pastoratet?* I meget høj grad ,5% I høj grad ,1% Delvist ,5% I ringe grad ,6% I meget ringe grad 287 8,3% Total ,0% *Spørgsmålet er ikke stillet til præster. 15

16 Tabel 37 Antal svar Procent Prioriterer I i menighedsrådet trivslen på arbejdspladsen?* I meget høj grad ,5% I høj grad ,7% Delvist ,7% I ringe grad ,5% I meget ringe grad 93 7,6% Total ,0% *Spørgsmålet er kun stillet til præster. 1.6 Samarbejde og koordinering Tabel 38 Antal svar Procent Hvordan koordineres det daglige arbejde mellem de forskellige ansatte i sognet/pastoratet? Det er den, der har rollen som daglig leder/kontaktperson/administr ativ leder, der koordinerer En eller flere af præsterne koordinerer arbejdet (men præsten er ikke daglig leder) Vi holder møder, hvor vi i fællesskab koordinerer arbejdet Vi koordinerer i fælleskab over mail og telefon Vi koordinere ikke rigtig arbejdet Ingen af ovenstående (beskriv venligst) ,4% 392 8,2% ,9% ,1% 406 8,5% 424 8,9% Total ,0% 16

17 Tabel 39 Antal svar Procent Fungerer koordineringen og samarbejdet om arbejdsopgaverne godt? Altid ,1% Ofte ,9% Sommetider ,2% Sjældent 167 3,5% Aldrig/næsten aldrig 57 1,2% Total ,0% Tabel 40 Antal svar Procent Fungerer dit samvirke med menighedsrådet godt?* Altid ,2% Ofte ,3% Sommetider ,7% Sjældent 36 2,9% Aldrig/næsten aldrig 11 0,9% Total ,0% *Spørgsmålet er kun stillet til præster. Tabel 41 Antal svar Procent Fungerer dit samarbejde med de andre præster i sognet/pastoratet godt?* Altid ,6% Ofte ,0% Sommetider 119 9,7% Sjældent 21 1,7% Aldrig/næsten aldrig 10 0,8% Der er ikke noget samarbejde Der er ikke andre præster i sognet/pastoratet ,8% 66 5,4% Total ,0% *Spørgsmålet er kun stillet til præster. 17

18 Tabel 42 Antal svar Procent Fungerer dit samarbejde med de andre præster i provstiet godt?* Altid ,1% Ofte ,0% Sommetider ,7% Sjældent 16 1,3% Aldrig/næsten aldrig 7 0,6% Der er ikke noget samarbejde 41 3,3% Total ,0% *Spørgsmålet er kun stillet til præster. Tabel 43 Antal svar Procent Er det vigtigt for dig, at samarbejdet med de andre præster i provstiet fungerer godt?* I meget høj grad ,3% I høj grad ,4% Delvist ,1% I ringe grad 30 2,5% I meget ringe grad 7 0,6% Total ,0% *Spørgsmålet er kun stillet til præster. 1.7 Information, anerkendelse og støtte Tabel 44 Antal svar Procent Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? I meget høj grad ,8% I høj grad ,3% Delvist ,7% I ringe grad 414 8,6% I meget ringe grad 218 4,5% 18

19 Tabel 45 Antal svar Procent Får du information om fx vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? I meget høj grad ,0% I høj grad ,4% Delvist ,7% I ringe grad ,2% I meget ringe grad 319 6,6% Tabel 46 Antal svar Procent Hvor ofte er din nærmeste leder villig til at lytte til dine problemer med arbejdet? Altid ,3% Ofte ,1% Sommetider ,3% Sjældent 337 7,0% Aldrig/næsten aldrig 157 3,3% Tabel 47 Antal svar Procent Får du den hjælp og støtte fra din nærmeste leder, som du har behov for? Altid ,4% Ofte ,2% Sommetider ,9% Sjældent 467 9,7% Aldrig/næsten aldrig 228 4,7% Tabel 48 Antal svar Procent Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid ,6% Ofte ,1% Sommetider ,9% Sjældent 422 8,8% Aldrig/næsten aldrig 77 1,6% 19

20 Tabel 49 Antal svar Procent Har du indflydelse på placeringen af din arbejdstid? Altid ,4% Ofte ,2% Sommetider ,0% Sjældent 373 7,8% Aldrig/næsten aldrig 321 6,7% Tabel 50 Antal svar Procent Er det et problem for dig, at du skal arbejde når andre har fri (fx søndag eller i julen)? I meget høj grad 65 1,4% I høj grad 200 4,2% Delvist ,8% I ringe grad ,2% I meget ringe grad ,6% Ikke relevant ,9% Total ,0% 20

21 1.8 Arbejdsliv/ privatliv Tabel 51 Antal svar Procent Bor du i en tjenestebolig?* Ja ,6% Nej ,1% Ved ikke 3 0,2% Total ,0% *Spørgsmålet er kun stillet til præster. Tabel 52 Antal svar Procent Er der i tæt forbindelse med din tjenestebolig tjenstlige lokaler, som andre anvender?* Ja ,6% Nej ,7% Ved ikke 7 0,7% Total ,0% *Spørgsmålet er kun stillet til dem, der har svaret ja i spørgsmål 51. Tabel 53 Antal svar Procent Oplever du, at dette forhold skaber problemer i dit psykiske arbejdsmiljø?* Altid 20 4,6% Ofte 37 8,4% Sommetider ,9% Sjældent ,5% Aldrig/næsten aldrig ,6% Total ,0% *Spørgsmålet er kun stillet til dem, der har svaret ja i spørgsmål 52. Tabel 54 Antal svar Procent Føler du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går udover privatlivet? Aldrig/næsten aldrig ,5% Sjældent ,8% Sommetider ,5% Ofte ,2% Altid 145 3,0% 21

22 Tabel 55 Antal svar Procent Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid, at det går udover privatlivet? Aldrig/næsten aldrig ,8% Sjældent ,1% Sommetider ,7% Ofte ,3% Altid 98 2,0% Tabel 56 Antal svar Procent Er der mulighed for at tage sig af familien, når der er brug for det? I meget høj grad ,7% I høj grad ,7% Delvist ,0% I ringe grad 110 2,4% I meget ringe grad 53 1,2% Total ,0% 1.9 Følelsesmæssig belastning Tabel 57 Antal svar Procent I hvor høj grad er dit arbejde følelsesmæssigt belastende? I meget høj grad 244 5,1% I høj grad ,5% Delvist ,6% I ringe grad ,9% I meget ringe grad ,6% Slet ikke 203 4,2% 22

23 Tabel 58 Antal svar Procent Hvor ofte skal du tage stilling til andre menneskers problemer i dit arbejde? Altid 323 6,7% Ofte ,0% Sommetider ,6% Sjældent ,8% Aldrig/næsten aldrig 234 4,9% Tabel 59 Antal svar Procent Har du den uddannelse/viden, du skal bruge, for at du kan håndtere de følelsesmæssige krav i arbejdet?* Altid ,3% Ofte ,5% Sommetider ,4% Sjældent 242 5,9% Aldrig/næsten aldrig 74 1,8% Total ,0% *Spørgsmålet er stillet til dem der har angivet I meget høj grad, I høj grad, Delvist eller I ringe grad i spørgsmål 57. Tabel 60 Antal svar Procent Har du den støtte og opbakning, du skal bruge, for at du kan håndtere de følelsesmæssige krav i arbejdet?* Altid ,3% Ofte ,3% Sommetider ,2% Sjældent 395 9,7% Aldrig/næsten aldrig 101 2,5% Total ,0% *Spørgsmålet er stillet til dem der har angivet I meget høj grad, I høj grad, Delvist eller I ringe grad i spørgsmål

24 Tabel 61 Antal svar Procent Har du stor indflydelse på beslutninger om dit arbejde? Altid ,9% Ofte ,2% Sommetider ,9% Sjældent 403 8,4% Aldrig/næsten aldrig 171 3,6% Tabel 62 Antal svar Procent Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? Altid ,0% Ofte ,9% Sommetider ,6% Sjældent ,6% Aldrig/næsten aldrig 327 6,8% Tabel 63 Antal svar Procent Stoler ledelsen på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? I meget høj grad ,3% I høj grad ,3% Delvist ,6% I ringe grad 169 3,5% I meget ringe grad 58 1,2% Tabel 64 Antal svar Procent Stoler de andre på arbejdspladsen på, at du gør et godt stykke arbejde? I meget høj grad ,5% I høj grad ,3% Delvist 427 8,9% I ringe grad 54 1,1% I meget ringe grad 10 0,2% 24

25 Tabel 65 Antal svar Procent Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af de andre på din arbejdsplads? I meget høj grad ,0% I høj grad ,2% Delvist ,9% I ringe grad 251 5,2% I meget ringe grad 78 1,6% 25

26 1.10 Mening i arbejdet Tabel 66 Antal svar Procent Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? I meget høj grad ,7% I høj grad ,7% Delvis ,0% I ringe grad 22 0,5% I meget ringe grad 6 0,1% Tabel 67 Antal svar Procent Føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats? I meget høj grad ,3% I høj grad ,2% Delvis 336 7,0% I ringe grad 19 0,4% I meget ringe grad 2 0,0% 1.11 Social kapital Tabel 68 Antal svar Procent Føler du dig som en del af et fællesskab på din arbejdsplads? I meget høj grad ,8% I høj grad ,1% Delvist ,4% I ringe grad 219 4,6% I meget ringe grad 98 2,0% 26

27 Tabel 69 Antal svar Procent Er der plads til ansatte med forskelligt syn på kristendommen? I meget høj grad ,6% I høj grad ,3% Delvist ,3% I ringe grad 118 2,5% I meget ringe grad 50 1,0% Ikke relevant/ ved ikke ,3% Tabel 70 Antal svar Procent Bliver alle på arbejdspladsen behandlet som ligeværdige mennesker? I meget høj grad ,8% I høj grad ,6% Delvist ,8% I ringe grad 254 5,4% I meget ringe grad 162 3,4% Total ,0% Tabel 71 Antal svar Procent Er virksomheden ærlig og etisk korrekt over for omverdenen? I meget høj grad ,5% I høj grad ,8% Delvist ,2% I ringe grad 142 3,2% I meget ringe grad 102 2,3% Total ,0% 27

28 Tabel 72 Antal svar Procent Bliver man behandlet retfærdigt? I meget høj grad ,8% I høj grad ,5% Delvist ,1% I ringe grad 252 5,2% I meget ringe grad 211 4,4% Ikke relevant/ ved ikke 143 3,0% 1.12 Konflikter Tabel 73 Antal svar Procent Oplever du konflikter på din arbejdsplads? Altid 101 2,1% Ofte ,8% Sommetider ,7% Sjældent ,2% Aldrig/næsten aldrig ,2% Tabel 74 Antal svar Procent Hvad skyldes konflikterne?* -Faglige forhold Altid ,4% Ofte ,1% Sommetider ,6% Sjældent ,4% Aldrig/næsten aldrig ,5% Total ,0% *Spørgsmålet er stillet til dem, der har svaret Altid, Ofte, Sommetider eller Sjældent i spørgsmål

29 Tabel 75 Antal svar Procent Hvad skyldes konflikterne?* -Sociale forhold Altid 130 4,0% Ofte ,1% Sommetider ,3% Sjældent ,8% Aldrig/næsten aldrig ,8% Total ,0% *Spørgsmålet er stillet til dem, der har svaret Altid, Ofte, Sommetider eller Sjældent i spørgsmål 73. Tabel 76 Antal svar Procent Hvad skyldes konflikterne?* -Religiøse forhold Altid 18 0,5% Ofte 86 2,6% Sommetider 233 7,1% Sjældent ,2% Aldrig/næsten aldrig ,5% Total ,0% *Spørgsmålet er stillet til dem, der har svaret Altid, Ofte, Sommetider eller Sjældent i spørgsmål Mobning og vold Tabel 77 Antal svar Procent Oplever du mobning på din arbejdsplads? Altid 55 1,1% Ofte 228 4,7% Sommetider ,3% Sjældent ,8% Aldrig/næsten aldrig ,0% 29

30 Tabel 78 Antal svar Procent Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? Ja, dagligt 39 0,8% Ja, ugentligt 113 2,4% Ja, månedligt 103 2,1% Ja, af og til 475 9,9% Nej ,8% Tabel 79 Antal svar Procent Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads? Ja, dagligt 1 0,0% Ja, ugentligt 2 0,0% Ja, månedligt 6 0,1% Ja, af og til 90 1,9% Nej ,9% Tabel 80 Antal svar Procent Hvem har udsat dig for trusler om vold?* (Sæt gerne flere kryds) Brugere/borgere 41 77,4% Kolleger 4 7,5% En leder 8 15,1% En underordnet 0 0,0% Total ,0% *Spørgsmålet er stillet til dem, der har svaret Ja, dagligt, Ja, ugentligt, Ja, månedligt eller Ja, af og til i spørgsmål 79. Tabel 81 Antal svar Procent Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for vold på din arbejdsplads? Ja, dagligt 1 0,0% Ja, ugentligt 1 0,0% Ja, månedligt 1 0,0% Ja, af og til 13 0,3% Nej ,7% 30

31 Tabel 82 Antal svar Procent Hvem har udsat dig for vold?* (Sæt gerne flere kryds) Brugere/borgere 6 66,7% Kolleger 2 22,2% En leder 0 0,0% En underordnet 1 11,1% Total 9 100,0% *Spørgsmålet er stillet til dem, der har svaret Ja, dagligt, Ja, ugentligt, Ja, månedligt eller Ja, af og til i spørgsmål Helbred og stress Tabel 83 Antal svar Procent Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt? Fremragende ,9% Vældig godt ,6% Godt ,2% Mindre godt ,3% Dårligt 94 2,0% Tabel 84 Antal svar Procent Hvor tit har du følt dig udkørt? Hele tiden 61 1,3% En stor del af tiden ,3% En del af tiden ,9% Lidt af tiden ,0% På intet tidspunkt ,5% 31

32 Tabel 85 Antal svar Procent Hvor tit har du været følelsesmæssigt udmattet? Hele tiden 61 1,3% En stor del af tiden ,8% En del af tiden ,5% Lidt af tiden ,6% På intet tidspunkt ,8% Tabel 86 Antal svar Procent Hvor tit har du været stresset? Hele tiden 57 1,2% En stor del af tiden 424 8,8% En del af tiden ,2% Lidt af tiden ,8% På intet tidspunkt ,0% Tabel 87 Antal svar Procent Hvor tit har du været irritabel? Hele tiden 22 0,5% En stor del af tiden 272 5,7% En del af tiden ,6% Lidt af tiden ,4% På intet tidspunkt ,9% 32

1A. Kommer du bagud med dit arbejde?

1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 2 24 Alle svarpersoner (=46) 2 1 13 1 9 Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 1/44 1B. Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? 3 Alle svarpersoner (=46)

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Dette spørgeskema består af 60 spørgsmål og er udarbejdet ud fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFAs spørgeskema

Læs mere

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende.

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende. Arbejdsmiljøundersøgelse Arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø (APV). Undersøgelsen er rettet mod hele medarbejderstaben (lærere, pedeller, rengøring og teknisk adm. personale),

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN ARBEJDETS ORGANISERING OG INDHOLD* Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede på byggepladser i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold på den byggeplads, du i øjeblikket

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede i virksomheder i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold i det firma, du er ansat i:

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

APV og Trivselsundersøgelsen 2015

APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Rapporten er lavet d.31-01-2015 APV og Trivselsundersøgelsen 2015 02 Afgrænsninger Skabelon: Kronologisk rapport Områder: APV Kortlægning: APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Denne rapport: Borgmesterkontoret

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 21. sept ember 2015 Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 Introduktion Velkommen til spørgeskemaet om professionel kapital. Ikke alle spørgsmål passer lige godt på dig og dit arbejde, men besvar

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø Bilag 1 til redegørelse i AT-sag: 20110009553/3 MSE A/S Entreprenørfirma Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø 21. Marts 2011 Mads Bendixen Psykolog Artur Meinild Arbejdsmiljøkonsulent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune 10. oktober Samlet resultat Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com Antal besvarelser: 2.840 Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014 Arbejdsmiljøundersøgelsen Udviklingen af arbejdsmiljøet fra - blandt læger med klinisk ansættelse på onkologiske afdelinger i Danmark - baseret på spørgeskemabaseret tværsnitsundersøgelser Baggrund FYO

Læs mere

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Haderslev Kommune Antal besvarelser: 1.013 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERNSPØRGSMÅL I MTU 2014 Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Hvor u er du i følgende udsagn:

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2501 Inviterede 4065 Svarprocent 62% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat 16. februar 2010 Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav 7 6 Indflydelse 8 7 Udviklingsmuligheder 9 8 Mening

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 e Antal besvarelser: 19 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af enkeltspørgsmål,

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Arbejdsopgaver

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84%

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84% Aalborg Kommune Klimamåling 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 12365 Inviterede 14674 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Det samlede resultat

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012. Udarbejdet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke, juni 2013

Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012. Udarbejdet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke, juni 2013 Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 Udarbejdet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke, juni 2013 Forfatter: sbr Sidst gemt: 11-06-2013 13:17:00 Sidst udskrevet: 11-06-2013 13:17:00

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen.

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen. KONCERNSPØRGSMÅL I MTU 2015 Trivsel De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen. Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job

Læs mere

GLADERE FOR JOBBET END TIDLIGERE

GLADERE FOR JOBBET END TIDLIGERE GLADERE FOR JOBBET END TIDLIGERE En ny undersøgelse giver grundlag for at studere udviklingen i de folkekirkeansattes forhold til deres job. Og der meldes om stigende tilfredshed. Ansatte i folkekirken

Læs mere

Spørgerammen for TU19

Spørgerammen for TU19 Her finder I den fælles spørgeramme, som består af 11 temaer med i alt 24 spørgsmål. Med mindre andet fremgår er svarkategorierne: 7 (i meget høj grad) - 1 (slet ikke), samt kategorien (ved ikke). Trivsel

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Hele Haderslev Kommune Antal besvarelser: 2.928 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Svarprocent: 81% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 01 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 2013 for Haderslev Kommune

Læs mere

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter Folke- og Specialskoler, Leder: R Reiter Antal besvarelser:.5 Svarprocent: 89% RESULTATRAPPORT MAJ 3. AUGUST - 22. SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER SPØRGESKEMA RAPPORT TRIVSEL Ledere tjekker data Alle besvarer

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2010 Rapportspecifikationer Antal gennemførte 2834 Antal udsendte 4807 Svarprocent 59% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 21 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: % Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 18 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: 81,8% Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 6 Svarprocent: 95,% Trivselsmåling og Psykisk APV 6 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk APV

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERN OG ENHEDSSPØRGSMÅL I MTU 2014 Sygehus Lillebælt Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 33 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Ja, i nogen grad. i meget ringe grad. I mindre grad. Ja, i høj grad ,3 4,0 4,3 5,0 4,2 3, ,3 4,1 3,3 5,0 4,2 4,1

Ja, i nogen grad. i meget ringe grad. I mindre grad. Ja, i høj grad ,3 4,0 4,3 5,0 4,2 3, ,3 4,1 3,3 5,0 4,2 4,1 DETALJER Tabellerne viser svarfordeling for hvert underspørgsmål (spredning) samt den gennemsnitlige score for hvert underspørgsmål for egen og øvrige afdelingsledere Susanne Nielsen 5 4 3 2 1 Antal besvarelser

Læs mere

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Pensioner '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 13. april Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 2. maj Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 1 Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 Det psykiske arbejdsmiljø Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? Spørgsmålene handler om, hvor megen indflydelse du

Læs mere

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 13. april Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

12. april Kriminalforsorgen '11

12. april Kriminalforsorgen '11 12. april 2011 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

AL-SALAHIYAH SKOLEN 1/8

AL-SALAHIYAH SKOLEN 1/8 AL-SALAHIYAH SKOLEN 1/8 Svarfordelingen på de to spørgsmål om kvantitative krav blandt danske lønmodtagere: Altid Ofte Somme- Sjældent Aldrig/ tider Næsten 1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 5 % 12 %

Læs mere

Affald Plus Samlet

Affald Plus Samlet Side 1 Læsevejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved arbejdsmiljøet,

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (9/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden

Læs mere

Totalrapport Maj 2011

Totalrapport Maj 2011 TRIVSELSMÅLING Totalrapport Maj Antal besvarelser: 1815 Svarprocent: 70% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s INDHOLD OM DENNE RAPPORT s. 3 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN s. 4 DEL 1: GRAFIKKER PÅ HVERT

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (0/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 beelser: 445 Svarprocent: 83% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor, således

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

62.) Er dit arbejde ujævnt fordelt,så det hober sig op? Altid (4): 5 (8.62 %) Ofte (3): 27 (46.55 %)

62.) Er dit arbejde ujævnt fordelt,så det hober sig op? Altid (4): 5 (8.62 %) Ofte (3): 27 (46.55 %) APV kun for medarbejdere Svarene uden kommentarfelterne. Det samlede materiale skal nu bearbejdes i sikkerhedsudvalget (MJ og GE), og der vil blive udarbejder en handleplan på baggrund af dette. Krav i

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikationer Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Rammer

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

REGION SYDDANMARK MTU 2016

REGION SYDDANMARK MTU 2016 KONCERNSPØRGERAMME 206 REGION SYDDANMARK MTU 206 Vejledning til besvarelse af spørgeskemaet Når du vurderer spørgsmålene i spørgeskemaet, ønsker vi din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt

Læs mere