DECEMBER 2003 NR. 66 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: FAX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DECEMBER 2003 NR. 66 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL:"

Transkript

1 Foto fra pressemøde den 29. oktober 2003 Pengeyngelkampagne over 6 måneder skal sikre en fortsættelse af ASF-Dansk Folkehjælps sociale arbejde for børn og unge i Serbien DECEMBER 2003 NR. 66 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: FAX HJEMMESIDE:

2 Læs mere om vores internationale program på - Vi er en fagforening, der går ind for uddannelse til alle, bedre miljø i og omkring vores arbejdspladser samt opbygning af et harmonisk og demokratisk samfund for alle. Vi har plads til mangfoldighed... Det danske samfund er et ressourcestærkt samfund. Vi har en velfærd, kultur og tradition, der giver et grundlag til at rumme mangfoldighed. Det giver også mulighed for at hjælpe og bringe håb de steder, hvor der skal kæmpes for selv de mindste ting i dagligdagen. SiD har gennem mange år stået bag en lang række hjælpeprojekter i de områder af verden, der har stærkt brug for det. For os handler det om at have viljen til at tro på de menneskelige muligheder - og det gælder især de steder, hvor demokratiet har ringere kår, end dem vi kender. VI ER EN FAGFORENING MED HJERTE OG FORNUFT

3 Indhold: 2 Formanden har ordet 4 Kosovo s People s Aid en ny organisation i Kosovo 9 Stoffers indlæg 10 Sådan kan det også gøres 12 Solskinsdage i oktober 14 Afdelingernes involvering i det internationale arbejde på tur til Kosovo 14 Prisliste 16 Aktivitetsplan Så gik det løs 23 Når alting handler om en traktor 27 Opslagstavlen 29 ASF-indsats gør en forskel for truede russiske børn Folkehjælp udgives af: ASF-Dansk Folkehjælp, Industriparken 4, 4960 Holeby Tlf.: Fax: Ansvarshavende og tilrettelæggelse: Klaus Nørlem Deadline for næste nummer: 15. Marts Udkommer April 2004 Tryk: Gert Rasmussen, Ellekær 7, 2730 Herlev ISSN: Eftertryk og citater er tilladt med kildeangivelse. Indlæg bragt i Folkehjælp er ikke nødvendigvis sammenfaldende med ASF-Dansk Folkehjælps mening og strategier OBS! Nye åbningstider på ASF-Dansk Folkehjælps hovedkontor Mandag-Fredag fra kl Javel, hr. Minister Og jo! Der er som overskriften antyder tale om en sarkasme fra vor side men i denne sammenhæng med voldsomme konsekvenser for den berørte organisation. Med ét hug har regeringspartierne fjernet støtten til U-landssekretariatet, en af fagbevægelsens udviklings- og bistandsorganisationer i Danmark. Et hug, som har rystet den danske bistandsverden. VK-regeringens finanslovsforlig, med Dansk Folkeparti og finansminister Thor Petersen i spidsen, der fjerner statstilskuddet til Ulandssekretariatet, har fået hårde ord med på vejen af andre bistandsorganisationer og LO Danmark. Det absurde i sagen er, at der ensidigt er tale om et ideologisk indgreb, og at der ikke er et eneste fagligt kriterium for den bratte nedskæring. Der eksisterer ingen rapporter eller evalueringer, som på nogen som helst måde dokumenterer, at U-landssekretariatet ikke har levet op til de kriterier, som sættes for indgåelse af rammeaftaler med DANIDA. - Og dette i en verden, hvor der netop i en bistandsmæssig sammenhæng mere end nogensinde er behov for at beskytte arbejdernes rettigheder, bekæmpe korruption blandt arbejdsmarkedsparter og beskytte børn mod udnyttelse i en arbejdsmarkedssammenhæng! - Det handler om, at kampen for demokrati og menneskerettigheder i modtagerlandene af dansk bistand bør være en af de højeste prioriteter. Netop de faglige rettigheder har gjort, at Danmark i forhold til omverdenen er foregangsland. Men hvilke signaler er det nu, der udsendes af den danske regering! Vi mener, at det er usagligt, især når selv samme regering for kort tid siden v/ udenrigsminister Per Stig Møller netop understregede, at U-landssekretariatets arbejde netop var relevant og en prioritet for det danske udenrigsministerium og DANIDA. U- landssekretariatets andel af den samlede danske bistand udgør promiller. Det er derfor endnu mere uforståeligt - og udtryk for kynisme - at regeringen har valgt at tage dette skridt. Javel hr. Minister KN. Folkehjælp nr. 66 december

4 Formanden har ordet Tekst af: Ib Jensen gavn for den enkelte og som kan være med til at styrke organisationens image. De lovbefalede møder med afdelinger og kredse har været afholdt her sidst på året. For daglig ledelse er det inspirerende at mødes med de lokale led samtidig med, at der informeres om nye tiltag. Der var omkring 100 deltagere til møderne, men vi vil opfordre de afdelinger, der ikke var repræsenteret til at møde op næste år - det er til gavn for begge parter. I dette nummer af Folkehjælp er den nye aktivitetskalender indsat, og der skal opfordres til at studere denne godt og hurtigst muligt få indsendt tilmeldinger til de arrangementer, man ønsker at deltage i. - Der er mange spændende tilbud i aktivitetskalenderen. Folkehjælp nr. 66 december 2003 Endnu et år er gået. Et travlt år for ASF-Dansk Folkehjælp rinder ud et år, hvor der som sædvanlig er sket en række aktiviteter af både positiv og sørgelig karakter. Vi havde den store sorg at miste vores mangeårige generalsekretær, Max Simonsen, som afgik ved døden den 15. april 2003 i en alt for tidlig alder. Dette medførte selvfølgelig en noget ændret hverdag og rytme i det daglige arbejde. Den 1. oktober 2003 fik vi ansat en ny generalsekretær. Blandt mange ansøgere faldt valget på vores vicegeneralsekretær Klaus Nørlem. Jeg er overbevist om, at med ansættelsen af Klaus Nørlem har vi fået en generalsekretær, der uden tvivl vil være til gavn og inspiration for organisationen i fremtiden. Vi har også fået en generalsekretær, der aldersmæssigt har tiden foran sig. Jeg glæder mig til det fremtidige samarbejde - ikke mindst i daglig ledelse. I årets løb er der foregået mange spændende aktiviteter - såvel på centralt plan som ude i lokalområderne. De sædvanlige aktiviteter, såsom samaritervagter, førstehjælpskurser, socialt arbejde med bl.a. vore handicaplejre, besøgstjeneste o.s.v., har alle været med til at markere ASF-Dansk Folkehjælp på fornemste vis - ikke mindst i lokalområderne. På disse aktiviteter bruger vore frivillige megen tid til glæde for de, der har behov herfor, og dette skylder vi dem en stor tak for. Som nye tiltag er startet en ledsagerordning i Viborg-Skive afdeling, som forhåbentlig kan være inspiration for andre afdelinger i organisationen. Idéen er udsprunget fra den efterhånden kendte Grydebande. Der er tillige nedsat et vagtsamariterudvalg til at se på hele området omkring vagtsamariteruddannelsen. Et område, der igennem årene har været diskuteret meget og som interesserer mange af vore medlemmer. Målet er, at gruppen skal arbejde hen mod, at vi får en ensartet uddannelse og ensartede retningslinier for vore samaritter til Der er også i årets løb startet forsøg med at involvere vore lokalafdelinger mere aktivt i det internationale arbejde, bl.a. i et pilotprojekt i Kosovo. Herom kan læses andetsteds i bladet. Vor søsterorganisation Blagovest, som vi jo selv var initiativtagere til at oprette, har her i oktober måned haft 10 års jubilæum. Man må konstatere, at Blagovest har formået at udvikle sig gennem de 10 år og i dag udfører et flot stykke humanitært arbejde i Rusland. Der er her ved slutningen af året startet en pengeyngelkampagne med flere kendte ansigter. Kampagnen har til formål at skaffe midler til bl.a. de børn, som under meget dårlige forhold bor i flygtningelejre i Serbien. Med håbet og ønsket om et aktivt og frugtbart kommende år for ASF-Dansk Folkehjælp ønskes alle medlemmer, kollektive medlemmer, samarbejdspartnere og kollegaer en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår med tak for hjælpen og samarbejdet i det forløbne år. 2

5 Forbundets Familieforsikring: Sumløs indbodækning Forbundets Husforsikring: 10% rabat Forbundets Ulykkesforsikring: 20% rabat Kontante forbundsfordele! HAR DU EN kollektiv ulykkesforsikring via dit forbund og ALKA? Så har du ret til kontante fordele på tre ALKA-forsikringer: Sumløs dækning af indbo på Familieforsikringen, 10% forbundsrabat på Husforsikringen og 20% forbundsrabat på Ulykkesforsikringen. Brug kuponen, klik ind på eller ring og lad os gi dig et uforpligtende tilbud. Ja tak, giv mig et godt tilbud på: Forbundets Familieforsikring Sumløs dækning af indbo. INKL. EL-SKADE- DÆKNING Andre forsikringer: Forbundets Ungdoms-Basisforsikring Til dig som endnu ikke er fyldt 27 år. Forbundets Husforsikring Sammensæt selv din dækning. Forbundets Ulykkesforsikring Nu med udvidet dækning. 10% FORBUNDS- RABAT Navn: Indsendt af: Adresse: ALKA forsikring Pensionistindboforsikring Op til 50% rabat i forhold til ALKAs normalpris. Bilforsikring Mulighed for 10% seniorrabat. Afbestillings- og Rejseforsikring For hele familien, i hele verden - året rundt. Ring til 7 10% START- SPÆRRE- RABAT Post nr. Evt. fødselsdato: Tlf. nr.: By: Træffes bedst kl Engelholm Allé 1 Høje Taastrup Taastrup ALKA man-tors kl. 8-21, fre kl eller klik ind på Januar Folkehjælp nr. 66 december 2003 Januar 2003

6 Kosovo s People s Aid en ny organisation i Kosovo Tekst af: Lilian Simonsen Folkehjælp nr. 66 december 2003 Den 6. oktober 2003 var den første officielle arbejdsdag for det frivillige personale på Kosovo People s Aids (Kosovo Folkehjælp) kontor i Gjakova. Da ASF-Dansk Folkehjælp i 1999 indledte sit hjælpearbejde blandt mange tusinde jugoslaviske flygtninge i albanske flygtningelejre, var der ingen, der kunne forudsige, hvordan situationen i området ville være mere end 4 år senere. Den massive nødhjælps- og genopbygningsindsats er nu et afsluttet kapitel - kun få internationale organisationer er til bage i området, Hvad er UNICEF? UNICEF er FNs børnefond og verdens største hjælpeorganisation for børn. Siden 1946 har UNICEF arbejdet for at sikre børn i nød en chance for en fremtid. Som humanitær børneorganisation arbejder UNICEF i dag i over 160 lande med langsigtede udviklingsprojekter og nødhjælp. Hjælpen omfatter alle de områder, der er vigtige for et barns opvækst: Sundhed, ernæring, uddannelse, vand og sanitet samt børns rettigheder. Bestyrelsen i KPA på det nye kontor men der er stadig behov for en stabil - om dog mere beskeden støtte for at få civilsamfundet på fode igen. Kosovo People s Aid har - som navnet antyder - rødder i Danish People s Aid. Formand, kasserer og sekretær er tidligere ansatte på Dansk Folkehjælps kontor i Gjakova. Nu da den officielle danske indsats er afsluttet, er det op til den frivillige del at bære aktiviteterne videre. Visionerne er store, og der er mange opgaver at tage fat på. Skoleundervisning til fattige familiers børn, indsamling og distribution af tøj og andre fornødenheder til forældreløse børn, der er placeret hos værtsfamilier, faglig uddannelse til lokale landmænd, forbedring af beskæftigelsessituationen - herunder en speciel fokus på de mange enlige kvindelige forsørgere, materiel støtte og uddannelse til sundhedsklinikker og hospitaler og meget, meget mere er nogle af de emner, der skal tages fat på i det kommende år. Her i den tidlige opstartsfase er der allerede knyttet kontakter til det frivillige led i Danmark, og vi håber Bestyrelsen i KPA på, at det kan øge danskernes interesse for at bakke op om en lokal kosovarsk folkehjælpsforening med et hold af dygtige, idealistiske og visionære mennesker, der udfører en stor frivillig indsats for at hjælpe deres eget folk på fode. Vi ønsker Kosovo People s Aid tillykke med stiftelsen og ønsker dem held og lykke i deres fremtidige virke. Har du lyst til at bidrage til Kosovo People s Aid s bestræbelser på at opbygge en sund og effektiv, frivilligt social og humanitær forening, som arbejder for at retablere det civile samfund og skabe fred og forståelse mellem de forskellige etniske grupperinger, er du velkommen til at sende dit bidrag til: Bankkonto: eller girokonto: Fradragsregler: ASF-Dansk Folkehjælp er meget taknemmelig for alle bidrag - store som små. Dog skal dit bidrag være på over 500 kr. i løbet af et år, hvis du ønsker at få et fradrag på selvangivelsen. Alt, hvad der overstiger 500 kr. kan fradrages - dog maksimalt kr. pr. person. Vælger du f.eks. at give et bidrag på 100 kr. om måneden, kan du fratrække 700 kr. om året. Ægtefæller har hver sit fradrag. 4

7

8 ASF-Dansk Folkehjælp - en god samarbejdspartner også i lokalområdet 5. distrikt Fyns amt Hunderupvej 120, 5230 Odense M. Tlf.: Fax: ASF-Dansk Folkehjælp Midt- og Vestsjælland Kontakt: Tlf.: ASF-Dansk Folkehjælp Midtjyllandskredsen når det gælder Førstehjælp kurser vagter m.v. Ny Formand Anna-Marie Milbo Kredskasserer Jørgen Dürr Kredssekretær Sigfred Jensen SiD - Haderslev A støtter Folkehjælp ASF-Dansk Folkehjælp Frederiksværk - Hundested Tlf ASF-Dansk Folkehjælp Herning Afdeling Tlf Folkehjælp nr. 66 december 2003 ASF-Dansk Folkehjælp Grindsted - Billund - Ølgod Afdeling Tlf ASF-Dansk Folkehjælp Nordals Afdeling Tlf ASF-Dansk Folkehjælp Vejen Afdeling Tlf ASF-Dansk Folkehjælp Århus afdeling støtter Folkehjælp ASF-Dansk Folkehjælp Vojens Afdeling Tlf

9 Tilbudsvarer ASF-Dansk Folkehjælp er kommet i julehumør. Derfor har vi nedsat prisen på nogle af vores salgsvarer. Dameur med logo Ekstra nedsat Kr. 99,00 pr. stk. inkl. moms Nye OH til Førstehjælps undervisning En helt ny serie OH kan nu købes på hovedkontoret. Serien består af i alt 23 stk. OH, der dækker alle væsentlige emner i førstehjælp. Serien kan anvendes til alle kursustyper inden for førstehjælpsundervisning. Serien, hvor der her vises udvalgte eksempler, leveres som løsblade med tilhørende oversigt over emnerne og koster kr. 300,00 eksklusive forsendelse Bestilling afgives til: ASF-Dansk Folkehjælp Telefon: Paraply Kr. 100,00 pr. stk. inkl. moms Emblem m/ grønt kors Kr. 12,50 pr. stk. inkl. moms Emblem m/nål Kr. 18,75 pr. stk. inkl. moms Husk: Ved køb under kr. 100,00 excl. moms tillægges et ekspeditionsgebyr på kr. 25,00 Folkehjælp nr. 66 oktober

10 Nørrebro Hjørring Tlf: Fax: Dansk Metal også et IT-forbund Læs mere på Folkehjælp nr. 66 december en stærk partner 8

11 Stoffers indlæg - nyt fra Stoffer Stoffer er en lille kanin, som ikke har haft så megen medgang gennem livet. Han bor i dag i Holbæk, hvor han hos folkene i ASF-Dansk Folkehjælps genbrugsbutik får god pleje og hjælp i dagligdagen. Stoffer har mange lidelsesfælder rundt om i landet. For at hjælpe dem med husly og lidt støtte har vi tilladt, at han her i bladet får lov til at skrive lidt om hans liv, så læserne måske får lyst til at hjælpe ham med at hjælpe andre hjemløse og stofmisbrugere. Denne gang ville jeg gerne have startet med en god nyhed, meeeen - den er ikke kommet endnu... Det er vel ingen hemmelighed, at ASF-Dansk Folkehjælp Midt- og Vestsjælland afdeling i disse dage går og venter på svar på nogle ansøgninger om penge til deres og mit værested i Holbæk. Svaret er lige på trapperne, men da der er en deadline på bladet nu, så må I vente lidt endnu. SURT IK`? OK! Måske vi kan lave en aftale: Når jeg ved noget, så lader jeg nyheden sive, og mon ikke jeg kan lokke hovedkontoret til at skrive lidt om det på deres hjemmeside - jeg har nemlig hørt, at de er ved at være rigtig gode til at informere på nettet. Tja, ellers går det jo meget godt. Jeg forsøger at holde mig beskæftiget med alt muligt - det hjælper mange gange, når trangen til stoffer indfinder sig. Det er svært - specielt når man render ind i gamle venner, og det kan ikke undgås, når man bor i en forholdsvis lille by og ikke kender mange andre end dem, man har taget stoffer sammen med. Jeg prøver dog at udvide min horisont lidt - det vil sige ASF-Dansk Folkehjælp prøver at udvide den. Så besynderligt nok befandt jeg mig en ganske almindelig hverdag på Nyborg Strand, hvor Midt- og Vestsjælland afdeling havde tilmeldt mig til et par foredrag om sådan nogle som mig. Så der sad jeg klokken 8.45 om morgenen og var til morgenandagt. - Det har jeg nu alligevel aldrig prøvet før. Men vi sang, og vi bad en bøn, og det var tja. nok ikke lige min kop te, men jeg kunne da i det mindste nynne med på I østen stiger solen op. Resten af dagens program var kanon. Jeg fik lejlighed til at høre Preben Brandt, som udover at have opstartet Projekt Udenfor er speciallæge i psykiatri og p.t. formand for Rådet for Socialt Udsatte. Jeg hørte Peter Juul, kontorchef i Socialministeriets kontor for socialt udsatte grupper, og ikke mindst Naser Khader, MF, som holdt nogle fabelagtige foredrag. Samlet kan man sige, at de alle 3 taler om RESPEKT for den enkelte - med alt hvad det indebærer, og det tager jeg sgu` hatten af for. Alt i alt en god og indholdsrig dag. Ja, ja, OK - må indrømme, at jeg sneg mig væk, da der skulle holdes afskedsandagt og opsummering i en liturgisk ramme. Det lød lidt for underligt, og jeg var rygetrængende. Måske skulle jeg lige til sidst her ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår. Jeg håber selv, at der i år venter mig en helt speciel jul. Jeg skal for første gang i mange år være sammen med en rigtig familie -ikke min egen, men én der er kommet til at betyde meget for mig. En familie, der på trods af mig og min fortid - metadon og alt det andet skidt jeg har bedrevet - har inviteret mig hjem til dem. Tak til denne familie, tak til ASF- Dansk Folkehjælp og alle deres medlemmer, der på den ene eller anden måde gør en forskel både i ind- og udland. Vi ses i år 2004 Stoffer Du kan høre mere fra Stoffer i næste nummer Folkehjælp nr. 66 juli

12 Sådan kan det også gøres... Tekst af: Bjarne Sørensen, Vejle afdeling Gennem efterhånden mange år har vi set, at medlemstallet langsomt falder. Og det skal der gøres noget ved, men hvad? Vi har set medlemskampagner, der kortsigtet har givet en stigning, men ikke helt har formået at fastholde nye medlemmer. I Vejle har vi heller ikke undgået at være ramt af tilbagegang. Vi blev hurtigt enige om, at hvis det kun drejede sig om at bringe vort medlemstal op, kunne det klares hurtigt og let ved at gå ud og vride armen om på en række personer i området. - Vi havde påtaget os ca timers socialt arbejde, og vi stod med en masse idéer, som vi ikke turde gå i gang med, fordi vi ikke kunne belaste vore frivillige med mere. Vi mente, at vi var rimeligt kendt i vort område, selv om vi gang på gang måtte gøre opmærksom, at vi ikke måtte forveksles med 2 kendte politiske partier, at vi ikke var en udvekslingsorganisation for unge studerende og at vi selv om vi samarbejder med Røde Kors ikke er en del af den organisation. Vi er kort og godt det, som i gamle dage hed Arbejdersamaritterne. I 2002 forsøgte vi med et åbent hus -arrangement i vort hus. Frivillighedsårets sekretariat blev søgt og bevilgede kr. Det blev ikke den store magnet for nye medlemmer, ligesom arrangementet kun blev besøgt af ca. 40 personer. Det duede altså nok ikke, så vi måtte prøve noget andet, men hvad? Vi havde i forbindelse med vor årlige tombola set, at Scleroseforeningen havde succes med en demonstration af deres virke i en række telte på torvet. Vi besluttede derfor, at vi i forbindelse med Mærkedagen ville forsøge noget lignende. I løbet af juni måned tegnede der sig et billede af, hvad vi kunne prøve: Vi bestilte Rådhustorvet den 26. september med adgang til strøm. Vi lejede meter telt med borde og stole ved kommunen. Vi fandt frem til, hvad vi manglede hjælpere til i de bestående aktiviteter, og hvad vi kunne tænke os startet op af nye aktiviteter. Disse blev listet op i en selvfremstillet folder. Ønsker om nye tiltag i Vejle afdeling Afdelingens hjemmeside Kontaktperson: Charlotte Kragh Tlf.: Besøgstjenester, fængsler Kontaktperson: Charlotte Kragh Tlf.: Ledsagetjenester unge handicappede Kontaktperson: Else Pedersen Tlf.: Genbrug Kontaktperson: Charlotte Kragh Tlf.: Klub for enlige forsørgere Kontaktperson: Bjarne Sørensen Tlf.: Opsøgende arbejde Kontaktperson: Bjarne Sørensen Tlf.: Værested for unge ensomme Kontaktperson: Else Pedersen Tlf.: Vi undersøgte, hvad organisationen kunne støtte os med af materialer, og om det var muligt at få en udstilling med bemanding. Vi lavede en konkurrence om førstehjælpskendskab og fik sponsoreret nogle gode præmier. Vi forberedte nogle events, som kunne give opmærksomhed. Vi kontaktede alle aviser i byen både betalte og gratisaviser, vores lokalradioer og TV Syd. Vi bad vort aktive festlige udvalg, om de ville sørge for forplejning både til de, der skulle passe stedet og de, der kom ind og talte med os. Folkehjælp nr. 66 december

13 Vejle afdeling mangler hjælpere til flg. aktiviteter: Besøgstjeneste Kontaktperson: Grethe Majgaard Tlf.: efter kl Samaritervagter Kontaktperson: Jørgen Bonde Tlf.: Handicaplejr Kontaktperson: Bjarne Sørensen Tlf.: Enkeltarrangementer for handicappede Kontaktperson: Jørgen Bonde Tlf.: Bankospil Kontaktperson: Edith Hansen Tlf.: Handicapsvømning Kontaktperson: Bente Jacobsen Tlf.: Tombola Kontaktperson: Grethe Majgaard Tlf.: efter kl Vi forsøgte at lave aftaler med folk om at sælge mærker på hele gågaden. Alle disse bestræbelser mundede ud i følgende: Vi solgte for få mærker, fordi de lokale gymnasier samme dag havde STAIR WAYS-indsamling (en indsamling til fordel for filippinske børn). Vi havde ikke behov for det antal events, vi havde planlagt. Vi fik et begrænset antal forbipasserende til at prøve deres færdigheder og det vakte opsigt, så vi fik en del folk i tale. Vi fik på dagen 4 aktive medlemmer og en, der ønskede kontakt med vor besøgstjeneste. Vi fik en del omtale i den skrevne lokalpresse, blev omtalt i kanal 94. Men igen reaktion fra TV Syd sandsynligvis var vi for sent ude med pressemeddelelsen til radio og TV. Vi var i kontakt med ca mennesker omkring 100 fulgte med ind i teltet og fik en snak om arbejdet. Hele arrangementet kostede afdelingen kr., men en uge efter blev vi kontaktet af en loge, der gerne ville se en repræsentant for foreningen til deres jubilæum. Ved arrangementet blev der overrakt en check på kr , og foreningen fik lejlighed til at promovere sit arbejde for jubilæumsgæsterne ved en takketale. Og vi gentager arrangementet næste år. Vi har fået sponsoreret en stand ved årets julemesse. Her kan materialet fabrikeret til den 26. september anvendes næsten uændret. Og de 8 vindere af konkurrencen fik vi en snak med, da de afhentede gevinsterne i vort hus. Vi har fået en succes at arbejde videre på, og det er muligt næste år at inddrage endnu flere af vore medlemmer i arbejdet. Forhåbentlig får vi så nogle af de nye tiltag i gang. Hvad er børnearbejde? Børnearbejde findes både i verdens fattigste lande og i de rigeste. Der findes børnearbejde, som er skadeligt for børn fysisk og psykisk, og som udnytter børn som billig arbejdskraft. Og der findes børnearbejde, som børn trives med at udføre og tjener lommepenge på, uden at det ødelægger deres mulighed for at gå i skole, have en fritid og få nok hvile. Det er det skadelige og hårde børnearbejde, som børn skal beskyttes mod. Folkehjælp nr. 66 december

14 Solskinsdage i oktober!! Af: Anne-Margrethe Larsen I perioden fra den 19. til den 30. oktober skinnede solen hver dag - om end ikke bogstaveligt, så i hvert fald i krop og sjæl! ASF-Dansk Folkehjælp havde nemlig den glæde at være vært for teatergruppen Art Drama Studio, der blev etableret i december 2000 i flygtningecentret Karadjordjev Dom, Raca i Serbien. Teatergruppen, der er et led i ASF-Dansk Folkehjælps psyko/sociale programmer, har været med til at forbedre tilværelsen for specielt børn og unge påvirket af konflikten på Balkan. Teatergruppens ophold i Danmark havde flere facetter og var bl.a. et led i ASF-Dansk Folkehjælps kampagne om fortsat støtte til dette og lignende projekter, der bidrager til en forbedring af livskvaliteten hos børn og unge i socialt belastende situationer. Gruppen var indlogeret i Dansk FolkeFeries FerieCenter i Gilleleje, hvor de hurtigt fandt sig til rette i deres midlertidige nye små boliger omgivet af en fri og skøn natur. Ja, tænk: Ikke at skulle bo 8 personer i ét rum, men 4 i flere, at dele bad med få, at kunne gå en tur langs vandet, boltre sig ved vandkanten, gå i svømmehal, spille billard og fodbold sikken en luksus! For disse unge var det en anderledes tourné med udfordringer og oplevelser. Det var et velfortjent pusterum væk fra deres trængte hverdag. Under teatergruppens ophold besøgtes bl.a. School of Stage Arts i Vordingborg samt den Internationale Skole i København, hvor de deltog i en workshop med skolens dramahold. En speciel oplevelse for gruppen, samt en aften med stof til eftertanke for publikum, var en multietnisk aften på Katedralskolen i Nykøbing F. - et arrangement lavet i samarbejde med Lolland-Falsters Folketidende, Katedralskolen og ASF-Dansk Folkehjælp. Baggrunden for arrangementet var Katedralskolens kamp for at få lov at beholde en serbisk studerende på skolen, hvortil teatergruppen Art Drama Studio, som i sig selv er multietnisk, var en naturlig opfølgning. Plejehjemmet Arbejdersamariten havde ligeledes inviteret gruppen på besøg, hvor de efter frokost, en rundvisning samt kik hos beboerne optrådte ved eftermiddagskaffen. Beboerne fik en anderledes oplevelse, og gruppen fik et indtryk af ældres forhold i Danmark. Gruppens finale var deltagelse samt optræden ved LO s kongres i Falconer Centret - en dag, teatergruppen havde set frem til og spændt afventet, en dag, som under store forhold og megen aktivitet med pressemøde samt to forestillinger, var en speciel oplevelse for alle parter. Ved hver enkelt forestilling, hvor de optrådte under forskellige forhold samt et alsidigt publikum har skuespillere og voksne udtrykt iver, glæde og motivation. Deres stolthed over at få lov at vise deres evner og det, de har arbejdet sig frem til på 3 år var åbenlys! Gruppens forestillinger og arbejde er et tydeligt bevis på, at man kan nå langt under primitive forhold ved at arbejde sammen, uanset hvem man er, og hvor man kommer fra, ved motivation samt troen på, at det nytter og gør en forskel, når blot den nødvendige støtte og opbakning er tilstede. Endelig og ikke mindst har disse ti dage bevist den markante ændring i de unges tilværelse fra psykiske problemer, selvmords-tanker, forknyttede ansigter, angsten og utrygheden for at udtrykke sig og være sammen til nu at være en positiv gruppe med samme erfaringer, ambitioner og nyt mod på livet. Kort sagt: 10 dage med teatergruppen Art Drama Studio fra Serbien var en livsbekræftende oplevelse! 12

15 ASF-DANSK FOLKEHJÆLP STORSTRØMS KREDS For en fremtid i værdighed Næstved Præstø Maribo/Sakskøbing Sydlolland Nakskov KREDSFORMAND TLF Distrikt 6 Afdelingerne: BORNHOLM FAKSE MIDTLOLLAND NAKSKOV NYKØBING F. NÆSTVED MØN NORDFALSTER VORDINGBORG støtter ASF-Dansk Folkehjælps internationale nødhjælpsarbejde Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund Folkehjælp nr. 66 december

16 Afdelingernes involvering i det internationale arbejde - på tur til Kosovo Tekst af: Aase Hansen Efter at have ydet hjælp til Kosovo siden konflikten startede i 1999, er vort arbejde dernede ved at være slut. Vi har siden Kosovo-albanerne vendte tilbage fra flygtningelejrene, ydet en kæmpe indsats med genopbygning af huse, oprettelse af maskinringe, oprettelse af en snedkervirksomhed - og sidst men ikke mindst vigtigt: Etableret en lokal NGO, nemlig KPA (Kosovo People s Aid). Hermed opstod den idé, at det kunne være helt fint, hvis nogle af ASF-Dansk Folkehjælps lokale afdelinger kunne blive koblet på et projekt, som kunne blive udført sammen med KPA. Samtidig viste det sig, at SID også havde kontakt til Kosovo, idet man fra deres side hjælper og støtter den spirende fagforening i Kosovo, hvilket førte til idéen om, at man også kunne prøve at arbejde sammen med nogle af SiD s lokale afdelinger om støtte til Kosovo. Fra ASF-Dansk Folkehjælp valgte man Fredericia og Odense afdelinger og SID var repræsenteret af Fyn og Vejle distrikterne. Alt dette bevirkede, at en gruppe med 4 personer fra hver organisation tog på besøg i Kosovo fra den 1. til 6. november for, i samarbejde med KPA, at finde ud af, om der var grobund for at gennemføre nogle projekter disse tre partnere imellem. Vi var ude at se flere af de steder, hvor ASF-Dansk Folkehjælp havde genopbygget huse, og det var helt fantastisk at se den forskel, der var på landsbyerne som de så ud lige efter krigen og så nu. Beboerne udtrykte alle steder stor taknemlighed for den indsats, der var ydet. Et af de steder, der gjorde størst indtryk på mig, var besøget i landsbyen Kralan. Denne landsby var hårdt ramt, og den var helt speciel på den måde, at den bestod af århundrede gamle stenhuse - en kulturarv, som det ville være ærgerligt gik tabt, hvilket lykkeligvis heller ikke er sket, idet vi har genopbygget en del af disse huse med de gamle sten og i den originale stil - et rigtig flot stykke arbejde. Det blev også til besøg hos en af maskinringene, og der er ingen tvivl om, at det har betydet meget for landsbyerne, at man på denne måde hurtigt har kunnet komme i gang igen efter krigen. Det var også godt at se, at man tilsyneladende stadig kører disse maskinringe på demokratisk vis. Endvidere havde vi en del møder med byråd, sammenslutningen af maskinringe, hospital, skoler og fagforeningen såvel centralt som lokalt. Alt dette for at få belyst, hvilke behov for hjælp, der stadig måtte være. Et af de ting som absolut gjorde mest indtryk på os var besøg i de byområder, hvor minoriteter levede. Vi har i disse områder foretaget en del renovering/ genopbygning, men behovet for hjælp her er enormt. Disse mennesker lever langt under fattigdomsgrænsen, og det var uhyggeligt at se den slum, som de lever i. Selvom der er sket utrolig meget i Kosovo siden krigen, og selvom det gudskelov har været muligt for ASF-Dansk Folkehjælp at yde en god indsats i området, er der stadig behov for megen hjælp til landet - vi blev præsenteret for mange og store problemområder. Det er selvfølgelig ikke muligt for os at afhjælpe alle disse. Der var helt klart en vilje til og et ønske om fra gruppen, at man nu vil arbejde videre med at finde ud af, hvor og hvordan det er muligt at yde en indsats dernede ved fælles hjælp, hvilket i sig selv er en spændende opgave. Konklusioner af den fremtidige hjælp orienteres der om, når vores arbejdsgruppe er færdig med den endelige rapport fra besøget i området. Folkehjælp nr. 66 december 2003 Familie i landsbyen Kralan Landsbyen Kralan Der tilbagestår fortsat en masse genopbygningsarbejde 14

17 ASF-Dansk Folkehjælps salgsvarer Varenr.: Varenavn: Ekskl. moms: Inkl. moms: FORBINDSKASSE, FORBINDINGER M.M. 416 Sårrenseserviet (klorhexidin)...1,00...1, Pladevat...1,60...2, Plasterkassette m/ 1 fyldning...350, , Fyldning til plasterkassette...125, , Plaster 20 x 72 mm. (100 stk.)...73, , Plaster 25 x 75 mm. (100 stk.)...97, , Plaster 50 x 75 mm. (100 stk.)...154, , Kirurgtape 12,5 mm. 9,1 m....13, , Kirurgtape 25 mm. X 9,1 m...21, , Kompresplaster 6 cm. X 1 m....30, , Plasterstrips, etui m/ 9 stk....14, ,50 ANDET FØRSTEHJÆLPSUDSTYR 500 Saks, sygepleje...39, , Vinkelsaks, kraftig, grå...24, , Vinkelsaks, ekstra kraftig, orange...63, , Pincet...26, , Pincet m/ lup...105, , Folietæppe 150 x 200 cm....45, , Engangshandsker (100 stk.)...85, ,25 ØVRIGE SALGSVARER 600 Bordryttere (gratis ved køb af lærebøger)...0,90...1, Brevpapir m/logo, A4 (100 stk.)...86, , Kuverter m/ logo, A5 (100 stk.)...75, , Forside til blad A4...1,10...1, Forside til blad A5...0,20...0, Telegram m/ logo og kuvert, lille...3,40...4, Telegram m/ logo og kuvert, stor...4,20...5, Agitationsfolder (Danmarks Humanitære Organisation)...0,75...0, Emblem m/ nål...15, , Emblem til lille knaphul...15, , Fabriksemblem m/ nål...20, , Stofemblem, små ca. 3 cm...5,69...7, Stofemblem, mellem ca. 5 cm...7,97...9, Stofemblem, stor ca. 8 cm....11, , Stryge-på-logo (Ø-5 cm.)...21, , Etui til medlemskort...1,13...1, Emblem m/ grønt kors...10, , Paraply...80, , Plastbærepose m/ logo...1,90...2, Rundt klistermærke m/ logo, ark m/ 24 stk. (Ø-5 cm.)...10, , Rundt klistermærke m/ logo (Ø-8 cm.)...10, , Rundt klistermærke m/ logo (Ø-60 cm.)...96, , Badges m/ logo...4,20...5, Arbejdsdragt u/ foer (så længe lager haves)...316, , Arbejdsdragt m/ foer...396, , Polo T-shirt u/ logo, sort...28, , T-shirt m/ logo, hvid...47, , Kasket m/ badge...16, , Sportstaske m/ logo...100, , Ballon m/ logo og pind...0,80...1, Lighter m/ logo...7,25...9, Indsamlingsbøsse m/ logo, grøn plast...10, , Grå vest/jakke...381, , Ur m/logo dame eller herre...255, ,00 Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl RIV UD

18 aktivitetskalender for ASF-Dansk Folkehjælp 2004 J ANUAR J ULI S M T O T F L S M T O T F L FEBRUAR A UGUST S M T O T F L S M T O T F L M ARTS S EPTEMBER S M T O T F L S M T O T F L /1: Kursus vedr. hjemløse - øst og vest For alle medlemmer 31/1: Tillidsmandskursus II Midtjyllandskredsen 7-8/2: 115 kursus øst og vest For alle medlemmer 21-22/2: Modul I kursus øst og vest For alle bestyrelsesmedlemmer 28/2: Hjertestarter kursus øst For alle instruktører 6-7/3: PC kursus øst og vest For alle bestyrelsesmedlemmer 13-14/3: Temadage for instruktører øst og vest For alle instruktører 26/3: FU møde 27-28/3: Bestyrelsesmøde 24-25/4: Kursus i medlemshvervning øst og vest For alle bestyrelsesmedlemmer 1/5: Museet åbner 15/5: Hjertestarter kursus vest For alle instruktører 20-28/5: Studietur Rusland For alle medlemmer 28-31/5: Vitus Bering - Jylland Ekspedition for unge mennesker 1/6: Afslutning på pengeyngelkampagnen København 5/6: FU- og bestyrelsesmøde 6/6: Repræsentantskabsmøde i Vejle 19-20/6: Modul II kursus øst og vest For alle bestyrelsesmedlemmer 5-31/7: Eventuelt feriebørn fra Rusland 5/7 6/8 Feriebemanding hovedkontoret

19 /8: Hjertestarter kursus øst For alle instruktører 22/8: FU og bestyrelsesmøde 28/8: Velgørenhedskoncert i Kolding For alle A PRIL O KTOBER S M T O T F L S M T O T F L /9: Ledelse og samarbejde øst og vest For alle medlemmer 18-19/9: Temadag for instruktører øst og vest For alle instruktører 24-26/9: Mærkedagen 30/9: Museet lukker 1-3/10: Prøvekursus vagtsamaritter Odense For udvalgte deltagere 9-15/10: Studietur Rusland For alle medlemmer M AJ N OVEMBER S M T O T F L S M T O T F L /10: Modul III øst og vest For alle bestyrelsesmedlemmer 1-5/11: Grøn uge landet over Deltagelse fra alle afdelinger 6/11: Hjertestarter kursus vest For alle instruktører 13-14/11: Lovbestemte møder med afdelinger Øst og vest For alle medlemmer 27/11: FU møde 27-28/11: Bestyrelsesmøde J UNI DECEMBER S M T O T F L S M T O T F L /12: Kontoret julelukket 30/12 2/1 kontoret julelukket Fortrinsvis vil det være sådan, at: Øst = Bjergstedvej 13, 2700 Brønshøj Vest= Birkholmvej 1, 8752 Østbirk Alle annoncerede aktiviteter udsendes tillige individuelt til alle afdelingsformænd forud for afviklingen. Du kan også kontakte hovedkontoret på telefon for yderligere oplysninger. Læs mere på: OBS! Nye åbningstider på ASF-Dansk Folkehjælps hovedkontor fra Januar 2004 mandag-fredag fra kl

20 ASF-Dansk Folkehjælps salgsvarer Varenr.: Varenavn: Ekskl. moms: Inkl. moms: SOS-KAPSLER 100 Halskæde, rustfrit stål...179, , Halskæde, forgyldt...242, , Halskæde m/ hvid plast...179, , Armlænke, rustfrit stål, smal...179, , Armlænke, rustfrit stål, bred...179, , Armlænke, kromstål, smal...127, , Armlænke, kromstål, bred...127, , Urrem, kromstål, smal...112, , Urrem, kromstål, bred...112, , Ekstra strimmel...12, ,00 BØGER OG ANDRE UNDERVISNINGSMATERIALER 200 Orienterende kursus...28, , Førstehjælp 1, Engelsk udgave...26, , Grundkursus...39, , Førstehjælp , , Handicap-lærebog...47, , Børnene i Fjordby...12, , Børnene i Fjordby lærer førstehjælp...12, , Børnene i Fjordby står til søs...12, , Kursusbevis...2,00...2, Bilag 1, blok á 50 ark...38, , Bilag 6, blok á 50 ark...38, , Ultrakort Førstehjælp...3,50...4, Mini-folder Akut hjælp...1,00...1, Life-Key...28, ,00 FANTOMER OG TILBEHØR 300 AMBU-Man, model C , , Ansigtsmasker til AMBU-Man (5 stk.)...305, , Hovedposer til AMBU-Man (100 stk.)...246, , AMBU-Baby, komplet m/ taske , , Ansigtsmasker til AMBU-Baby (5 stk.)...220, , Hovedposer til AMBU-Baby (100 stk.)...157, , AMBU-Multiman, indøvelse (4 hoveder) , , Mund/næse-stykke til Fantom (25 stk.) , , Hovedposer til Fantom (100 stk.)...215, , Ansigtsmaske (1 stk.)...61, ,25 Folkehjælp nr. 66 december 2003 FORBINDSKASSE, FORBINDINGER OG PLASTER 400 Forbindskasse, stor grøn m/ indsats og indhold...454, , Forbindskasse, stor grøn m/ indsats, TOM...232, , Indhold til forbindskasse...222, , Kompresforbinding 7,5 x 9 cm....6,00...7, Kompresforbinding 7,5 x 12 cm....13, , Kompresforbinding 17 x 17 cm....21, , Trekantet tørklæde indpakket...23, , Trekantet tørklæde, uindpakket...14, , Flonelsbind 5 cm. X 5 m...15, , Flonelsbind 6 cm. X 5 m...20, , Flonelsbind 8 cm. X 5 m...23, , Elastikbind 6 cm. X 4 m...21, , Elastikbind 8 cm. X 4 m...25, , Elastikbind 10 cm. X 4 m...29, , Helancabind 6 x 4 m...5,00...6, Helancabind 8 x 4 m...5,96...7,45 18

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Den 12. januar 2010 blev Haiti ramt af et voldsomt jordskælv med enorme ødelæggelser til følge. I løbet af få uger efter katastrofen besluttede FrikirkeNets

Læs mere

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014 s FERIEFOLDER 2014 Forord har i en årrække tilbudt gratis feriehjælp til en række forskellige målgrupper. Feriehjælp er et af de større aktivitetsområder i det frivillige sociale arbejde, som kendetegner.

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Orientering fra formanden Der arbejdes hårdt i afdelingen, både i bestyrelsen, inklusiv suppleanter, blandt samaritter, instruktører og andre tovholdere med de opgaver, som hver især har påtaget sig. Vel

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Foto: Johnny Wichmann PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Fredag den 19. juni 13:30-15:30 Ankomst og indkvartering Vi byder på kaffe og kage 15:30-15:50 Velkomst ved højskolevært, Sven Bak-Jensen,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! Operation Bedstehjælp er en landsdækkende aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark, der finder sted på FN's internationale ældredag den 1. oktober. Operation Bedstehjælp er arrangeret af Folkekirkens

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu?

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu? LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Et liv uden for DC-hegnet: Fyringen tvang Pia Heidelbach Larsen, 41, og

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password.

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password. EVENTVEJLEDNING FOLKEMØDET 2015 EVENTVEJLEDNING OPDATERET 30.04.15 TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2015 Alle events skal overholde Folkemødets principper og skal derfor godkendes af Folkemødets sekretariat,

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

t spi der ikke kan vinde$

t spi der ikke kan vinde$ t spil der ikke t spi der ikke kan vinde$ AF Mathias Skov Rasch kan vinde$ t spi der Flere og flere danskere kommer i berøring med ludomani enten som pårørende eller ludoman. Hos Center for Ludomani mærker

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE Operation Bedstehjælp er en aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark. Den kan tilrettelægges omkring FNs Ældredag den 1. oktober, som mange gerne vil markere. Operation Bedstehjælp

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR

for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR AKTIVITETSPLAN for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER 2015 FORORD Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Ny webmaster på Missionsforbundets hjemmeside.

Ny webmaster på Missionsforbundets hjemmeside. Nyhedsmail december 2014 Nyt bestyrelsesmedlem i KIT Missionsforbundet har fået nyt bestyrelsesmedlem i KIT, Kirkernes Integrations Tjeneste. Posten har i en årrække været beklædt af Bjarne Nederby Jessen,

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin I går havde vi muligheden for at høre Tilly Brasch, et bestyrelsesmedlem fra Stepping Stone Clubhouse i Australien, fortælle om hendes søn, Riley. Efter flere år med nyttesløs og ligegyldig behandling,

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Introduktion til arbejdet med veteraner

Introduktion til arbejdet med veteraner VETERANCENTRET Når veteraner skal videre i ET CIVILT job Introduktion til arbejdet med veteraner INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER UDSENDELSEN PSYKISKE REAKTIONER PÅ EN UDSENDELSE

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Man bliver syg af det!

Man bliver syg af det! Man bliver syg af det! Survey om sårbarhed hos forældre til børn med autisme. Af: Heidi Thamestrup Det er ikke vores børn med autisme, der gør os syge; det er de evindelige kampe med systemet om at få

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august)

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Deltagere: Klaus, Carsten, Lis, referent: Lis. Afbud fra Rikke, Karin og Helle 1. Fastsættelse af

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel Din virksomhed og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel > 2 Din virksomhed kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark Der er børn i Danmark, der har ondt i livet på grund af mobning, ensomhed

Læs mere