DECEMBER 2003 NR. 66 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: FAX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DECEMBER 2003 NR. 66 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL:"

Transkript

1 Foto fra pressemøde den 29. oktober 2003 Pengeyngelkampagne over 6 måneder skal sikre en fortsættelse af ASF-Dansk Folkehjælps sociale arbejde for børn og unge i Serbien DECEMBER 2003 NR. 66 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: FAX HJEMMESIDE:

2 Læs mere om vores internationale program på - Vi er en fagforening, der går ind for uddannelse til alle, bedre miljø i og omkring vores arbejdspladser samt opbygning af et harmonisk og demokratisk samfund for alle. Vi har plads til mangfoldighed... Det danske samfund er et ressourcestærkt samfund. Vi har en velfærd, kultur og tradition, der giver et grundlag til at rumme mangfoldighed. Det giver også mulighed for at hjælpe og bringe håb de steder, hvor der skal kæmpes for selv de mindste ting i dagligdagen. SiD har gennem mange år stået bag en lang række hjælpeprojekter i de områder af verden, der har stærkt brug for det. For os handler det om at have viljen til at tro på de menneskelige muligheder - og det gælder især de steder, hvor demokratiet har ringere kår, end dem vi kender. VI ER EN FAGFORENING MED HJERTE OG FORNUFT

3 Indhold: 2 Formanden har ordet 4 Kosovo s People s Aid en ny organisation i Kosovo 9 Stoffers indlæg 10 Sådan kan det også gøres 12 Solskinsdage i oktober 14 Afdelingernes involvering i det internationale arbejde på tur til Kosovo 14 Prisliste 16 Aktivitetsplan Så gik det løs 23 Når alting handler om en traktor 27 Opslagstavlen 29 ASF-indsats gør en forskel for truede russiske børn Folkehjælp udgives af: ASF-Dansk Folkehjælp, Industriparken 4, 4960 Holeby Tlf.: Fax: Ansvarshavende og tilrettelæggelse: Klaus Nørlem Deadline for næste nummer: 15. Marts Udkommer April 2004 Tryk: Gert Rasmussen, Ellekær 7, 2730 Herlev ISSN: Eftertryk og citater er tilladt med kildeangivelse. Indlæg bragt i Folkehjælp er ikke nødvendigvis sammenfaldende med ASF-Dansk Folkehjælps mening og strategier OBS! Nye åbningstider på ASF-Dansk Folkehjælps hovedkontor Mandag-Fredag fra kl Javel, hr. Minister Og jo! Der er som overskriften antyder tale om en sarkasme fra vor side men i denne sammenhæng med voldsomme konsekvenser for den berørte organisation. Med ét hug har regeringspartierne fjernet støtten til U-landssekretariatet, en af fagbevægelsens udviklings- og bistandsorganisationer i Danmark. Et hug, som har rystet den danske bistandsverden. VK-regeringens finanslovsforlig, med Dansk Folkeparti og finansminister Thor Petersen i spidsen, der fjerner statstilskuddet til Ulandssekretariatet, har fået hårde ord med på vejen af andre bistandsorganisationer og LO Danmark. Det absurde i sagen er, at der ensidigt er tale om et ideologisk indgreb, og at der ikke er et eneste fagligt kriterium for den bratte nedskæring. Der eksisterer ingen rapporter eller evalueringer, som på nogen som helst måde dokumenterer, at U-landssekretariatet ikke har levet op til de kriterier, som sættes for indgåelse af rammeaftaler med DANIDA. - Og dette i en verden, hvor der netop i en bistandsmæssig sammenhæng mere end nogensinde er behov for at beskytte arbejdernes rettigheder, bekæmpe korruption blandt arbejdsmarkedsparter og beskytte børn mod udnyttelse i en arbejdsmarkedssammenhæng! - Det handler om, at kampen for demokrati og menneskerettigheder i modtagerlandene af dansk bistand bør være en af de højeste prioriteter. Netop de faglige rettigheder har gjort, at Danmark i forhold til omverdenen er foregangsland. Men hvilke signaler er det nu, der udsendes af den danske regering! Vi mener, at det er usagligt, især når selv samme regering for kort tid siden v/ udenrigsminister Per Stig Møller netop understregede, at U-landssekretariatets arbejde netop var relevant og en prioritet for det danske udenrigsministerium og DANIDA. U- landssekretariatets andel af den samlede danske bistand udgør promiller. Det er derfor endnu mere uforståeligt - og udtryk for kynisme - at regeringen har valgt at tage dette skridt. Javel hr. Minister KN. Folkehjælp nr. 66 december

4 Formanden har ordet Tekst af: Ib Jensen gavn for den enkelte og som kan være med til at styrke organisationens image. De lovbefalede møder med afdelinger og kredse har været afholdt her sidst på året. For daglig ledelse er det inspirerende at mødes med de lokale led samtidig med, at der informeres om nye tiltag. Der var omkring 100 deltagere til møderne, men vi vil opfordre de afdelinger, der ikke var repræsenteret til at møde op næste år - det er til gavn for begge parter. I dette nummer af Folkehjælp er den nye aktivitetskalender indsat, og der skal opfordres til at studere denne godt og hurtigst muligt få indsendt tilmeldinger til de arrangementer, man ønsker at deltage i. - Der er mange spændende tilbud i aktivitetskalenderen. Folkehjælp nr. 66 december 2003 Endnu et år er gået. Et travlt år for ASF-Dansk Folkehjælp rinder ud et år, hvor der som sædvanlig er sket en række aktiviteter af både positiv og sørgelig karakter. Vi havde den store sorg at miste vores mangeårige generalsekretær, Max Simonsen, som afgik ved døden den 15. april 2003 i en alt for tidlig alder. Dette medførte selvfølgelig en noget ændret hverdag og rytme i det daglige arbejde. Den 1. oktober 2003 fik vi ansat en ny generalsekretær. Blandt mange ansøgere faldt valget på vores vicegeneralsekretær Klaus Nørlem. Jeg er overbevist om, at med ansættelsen af Klaus Nørlem har vi fået en generalsekretær, der uden tvivl vil være til gavn og inspiration for organisationen i fremtiden. Vi har også fået en generalsekretær, der aldersmæssigt har tiden foran sig. Jeg glæder mig til det fremtidige samarbejde - ikke mindst i daglig ledelse. I årets løb er der foregået mange spændende aktiviteter - såvel på centralt plan som ude i lokalområderne. De sædvanlige aktiviteter, såsom samaritervagter, førstehjælpskurser, socialt arbejde med bl.a. vore handicaplejre, besøgstjeneste o.s.v., har alle været med til at markere ASF-Dansk Folkehjælp på fornemste vis - ikke mindst i lokalområderne. På disse aktiviteter bruger vore frivillige megen tid til glæde for de, der har behov herfor, og dette skylder vi dem en stor tak for. Som nye tiltag er startet en ledsagerordning i Viborg-Skive afdeling, som forhåbentlig kan være inspiration for andre afdelinger i organisationen. Idéen er udsprunget fra den efterhånden kendte Grydebande. Der er tillige nedsat et vagtsamariterudvalg til at se på hele området omkring vagtsamariteruddannelsen. Et område, der igennem årene har været diskuteret meget og som interesserer mange af vore medlemmer. Målet er, at gruppen skal arbejde hen mod, at vi får en ensartet uddannelse og ensartede retningslinier for vore samaritter til Der er også i årets løb startet forsøg med at involvere vore lokalafdelinger mere aktivt i det internationale arbejde, bl.a. i et pilotprojekt i Kosovo. Herom kan læses andetsteds i bladet. Vor søsterorganisation Blagovest, som vi jo selv var initiativtagere til at oprette, har her i oktober måned haft 10 års jubilæum. Man må konstatere, at Blagovest har formået at udvikle sig gennem de 10 år og i dag udfører et flot stykke humanitært arbejde i Rusland. Der er her ved slutningen af året startet en pengeyngelkampagne med flere kendte ansigter. Kampagnen har til formål at skaffe midler til bl.a. de børn, som under meget dårlige forhold bor i flygtningelejre i Serbien. Med håbet og ønsket om et aktivt og frugtbart kommende år for ASF-Dansk Folkehjælp ønskes alle medlemmer, kollektive medlemmer, samarbejdspartnere og kollegaer en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår med tak for hjælpen og samarbejdet i det forløbne år. 2

5 Forbundets Familieforsikring: Sumløs indbodækning Forbundets Husforsikring: 10% rabat Forbundets Ulykkesforsikring: 20% rabat Kontante forbundsfordele! HAR DU EN kollektiv ulykkesforsikring via dit forbund og ALKA? Så har du ret til kontante fordele på tre ALKA-forsikringer: Sumløs dækning af indbo på Familieforsikringen, 10% forbundsrabat på Husforsikringen og 20% forbundsrabat på Ulykkesforsikringen. Brug kuponen, klik ind på eller ring og lad os gi dig et uforpligtende tilbud. Ja tak, giv mig et godt tilbud på: Forbundets Familieforsikring Sumløs dækning af indbo. INKL. EL-SKADE- DÆKNING Andre forsikringer: Forbundets Ungdoms-Basisforsikring Til dig som endnu ikke er fyldt 27 år. Forbundets Husforsikring Sammensæt selv din dækning. Forbundets Ulykkesforsikring Nu med udvidet dækning. 10% FORBUNDS- RABAT Navn: Indsendt af: Adresse: ALKA forsikring Pensionistindboforsikring Op til 50% rabat i forhold til ALKAs normalpris. Bilforsikring Mulighed for 10% seniorrabat. Afbestillings- og Rejseforsikring For hele familien, i hele verden - året rundt. Ring til 7 10% START- SPÆRRE- RABAT Post nr. Evt. fødselsdato: Tlf. nr.: By: Træffes bedst kl Engelholm Allé 1 Høje Taastrup Taastrup ALKA man-tors kl. 8-21, fre kl eller klik ind på Januar Folkehjælp nr. 66 december 2003 Januar 2003

6 Kosovo s People s Aid en ny organisation i Kosovo Tekst af: Lilian Simonsen Folkehjælp nr. 66 december 2003 Den 6. oktober 2003 var den første officielle arbejdsdag for det frivillige personale på Kosovo People s Aids (Kosovo Folkehjælp) kontor i Gjakova. Da ASF-Dansk Folkehjælp i 1999 indledte sit hjælpearbejde blandt mange tusinde jugoslaviske flygtninge i albanske flygtningelejre, var der ingen, der kunne forudsige, hvordan situationen i området ville være mere end 4 år senere. Den massive nødhjælps- og genopbygningsindsats er nu et afsluttet kapitel - kun få internationale organisationer er til bage i området, Hvad er UNICEF? UNICEF er FNs børnefond og verdens største hjælpeorganisation for børn. Siden 1946 har UNICEF arbejdet for at sikre børn i nød en chance for en fremtid. Som humanitær børneorganisation arbejder UNICEF i dag i over 160 lande med langsigtede udviklingsprojekter og nødhjælp. Hjælpen omfatter alle de områder, der er vigtige for et barns opvækst: Sundhed, ernæring, uddannelse, vand og sanitet samt børns rettigheder. Bestyrelsen i KPA på det nye kontor men der er stadig behov for en stabil - om dog mere beskeden støtte for at få civilsamfundet på fode igen. Kosovo People s Aid har - som navnet antyder - rødder i Danish People s Aid. Formand, kasserer og sekretær er tidligere ansatte på Dansk Folkehjælps kontor i Gjakova. Nu da den officielle danske indsats er afsluttet, er det op til den frivillige del at bære aktiviteterne videre. Visionerne er store, og der er mange opgaver at tage fat på. Skoleundervisning til fattige familiers børn, indsamling og distribution af tøj og andre fornødenheder til forældreløse børn, der er placeret hos værtsfamilier, faglig uddannelse til lokale landmænd, forbedring af beskæftigelsessituationen - herunder en speciel fokus på de mange enlige kvindelige forsørgere, materiel støtte og uddannelse til sundhedsklinikker og hospitaler og meget, meget mere er nogle af de emner, der skal tages fat på i det kommende år. Her i den tidlige opstartsfase er der allerede knyttet kontakter til det frivillige led i Danmark, og vi håber Bestyrelsen i KPA på, at det kan øge danskernes interesse for at bakke op om en lokal kosovarsk folkehjælpsforening med et hold af dygtige, idealistiske og visionære mennesker, der udfører en stor frivillig indsats for at hjælpe deres eget folk på fode. Vi ønsker Kosovo People s Aid tillykke med stiftelsen og ønsker dem held og lykke i deres fremtidige virke. Har du lyst til at bidrage til Kosovo People s Aid s bestræbelser på at opbygge en sund og effektiv, frivilligt social og humanitær forening, som arbejder for at retablere det civile samfund og skabe fred og forståelse mellem de forskellige etniske grupperinger, er du velkommen til at sende dit bidrag til: Bankkonto: eller girokonto: Fradragsregler: ASF-Dansk Folkehjælp er meget taknemmelig for alle bidrag - store som små. Dog skal dit bidrag være på over 500 kr. i løbet af et år, hvis du ønsker at få et fradrag på selvangivelsen. Alt, hvad der overstiger 500 kr. kan fradrages - dog maksimalt kr. pr. person. Vælger du f.eks. at give et bidrag på 100 kr. om måneden, kan du fratrække 700 kr. om året. Ægtefæller har hver sit fradrag. 4

7

8 ASF-Dansk Folkehjælp - en god samarbejdspartner også i lokalområdet 5. distrikt Fyns amt Hunderupvej 120, 5230 Odense M. Tlf.: Fax: ASF-Dansk Folkehjælp Midt- og Vestsjælland Kontakt: Tlf.: ASF-Dansk Folkehjælp Midtjyllandskredsen når det gælder Førstehjælp kurser vagter m.v. Ny Formand Anna-Marie Milbo Kredskasserer Jørgen Dürr Kredssekretær Sigfred Jensen SiD - Haderslev A støtter Folkehjælp ASF-Dansk Folkehjælp Frederiksværk - Hundested Tlf ASF-Dansk Folkehjælp Herning Afdeling Tlf Folkehjælp nr. 66 december 2003 ASF-Dansk Folkehjælp Grindsted - Billund - Ølgod Afdeling Tlf ASF-Dansk Folkehjælp Nordals Afdeling Tlf ASF-Dansk Folkehjælp Vejen Afdeling Tlf ASF-Dansk Folkehjælp Århus afdeling støtter Folkehjælp ASF-Dansk Folkehjælp Vojens Afdeling Tlf

9 Tilbudsvarer ASF-Dansk Folkehjælp er kommet i julehumør. Derfor har vi nedsat prisen på nogle af vores salgsvarer. Dameur med logo Ekstra nedsat Kr. 99,00 pr. stk. inkl. moms Nye OH til Førstehjælps undervisning En helt ny serie OH kan nu købes på hovedkontoret. Serien består af i alt 23 stk. OH, der dækker alle væsentlige emner i førstehjælp. Serien kan anvendes til alle kursustyper inden for førstehjælpsundervisning. Serien, hvor der her vises udvalgte eksempler, leveres som løsblade med tilhørende oversigt over emnerne og koster kr. 300,00 eksklusive forsendelse Bestilling afgives til: ASF-Dansk Folkehjælp Telefon: Paraply Kr. 100,00 pr. stk. inkl. moms Emblem m/ grønt kors Kr. 12,50 pr. stk. inkl. moms Emblem m/nål Kr. 18,75 pr. stk. inkl. moms Husk: Ved køb under kr. 100,00 excl. moms tillægges et ekspeditionsgebyr på kr. 25,00 Folkehjælp nr. 66 oktober

10 Nørrebro Hjørring Tlf: Fax: Dansk Metal også et IT-forbund Læs mere på Folkehjælp nr. 66 december en stærk partner 8

11 Stoffers indlæg - nyt fra Stoffer Stoffer er en lille kanin, som ikke har haft så megen medgang gennem livet. Han bor i dag i Holbæk, hvor han hos folkene i ASF-Dansk Folkehjælps genbrugsbutik får god pleje og hjælp i dagligdagen. Stoffer har mange lidelsesfælder rundt om i landet. For at hjælpe dem med husly og lidt støtte har vi tilladt, at han her i bladet får lov til at skrive lidt om hans liv, så læserne måske får lyst til at hjælpe ham med at hjælpe andre hjemløse og stofmisbrugere. Denne gang ville jeg gerne have startet med en god nyhed, meeeen - den er ikke kommet endnu... Det er vel ingen hemmelighed, at ASF-Dansk Folkehjælp Midt- og Vestsjælland afdeling i disse dage går og venter på svar på nogle ansøgninger om penge til deres og mit værested i Holbæk. Svaret er lige på trapperne, men da der er en deadline på bladet nu, så må I vente lidt endnu. SURT IK`? OK! Måske vi kan lave en aftale: Når jeg ved noget, så lader jeg nyheden sive, og mon ikke jeg kan lokke hovedkontoret til at skrive lidt om det på deres hjemmeside - jeg har nemlig hørt, at de er ved at være rigtig gode til at informere på nettet. Tja, ellers går det jo meget godt. Jeg forsøger at holde mig beskæftiget med alt muligt - det hjælper mange gange, når trangen til stoffer indfinder sig. Det er svært - specielt når man render ind i gamle venner, og det kan ikke undgås, når man bor i en forholdsvis lille by og ikke kender mange andre end dem, man har taget stoffer sammen med. Jeg prøver dog at udvide min horisont lidt - det vil sige ASF-Dansk Folkehjælp prøver at udvide den. Så besynderligt nok befandt jeg mig en ganske almindelig hverdag på Nyborg Strand, hvor Midt- og Vestsjælland afdeling havde tilmeldt mig til et par foredrag om sådan nogle som mig. Så der sad jeg klokken 8.45 om morgenen og var til morgenandagt. - Det har jeg nu alligevel aldrig prøvet før. Men vi sang, og vi bad en bøn, og det var tja. nok ikke lige min kop te, men jeg kunne da i det mindste nynne med på I østen stiger solen op. Resten af dagens program var kanon. Jeg fik lejlighed til at høre Preben Brandt, som udover at have opstartet Projekt Udenfor er speciallæge i psykiatri og p.t. formand for Rådet for Socialt Udsatte. Jeg hørte Peter Juul, kontorchef i Socialministeriets kontor for socialt udsatte grupper, og ikke mindst Naser Khader, MF, som holdt nogle fabelagtige foredrag. Samlet kan man sige, at de alle 3 taler om RESPEKT for den enkelte - med alt hvad det indebærer, og det tager jeg sgu` hatten af for. Alt i alt en god og indholdsrig dag. Ja, ja, OK - må indrømme, at jeg sneg mig væk, da der skulle holdes afskedsandagt og opsummering i en liturgisk ramme. Det lød lidt for underligt, og jeg var rygetrængende. Måske skulle jeg lige til sidst her ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår. Jeg håber selv, at der i år venter mig en helt speciel jul. Jeg skal for første gang i mange år være sammen med en rigtig familie -ikke min egen, men én der er kommet til at betyde meget for mig. En familie, der på trods af mig og min fortid - metadon og alt det andet skidt jeg har bedrevet - har inviteret mig hjem til dem. Tak til denne familie, tak til ASF- Dansk Folkehjælp og alle deres medlemmer, der på den ene eller anden måde gør en forskel både i ind- og udland. Vi ses i år 2004 Stoffer Du kan høre mere fra Stoffer i næste nummer Folkehjælp nr. 66 juli

12 Sådan kan det også gøres... Tekst af: Bjarne Sørensen, Vejle afdeling Gennem efterhånden mange år har vi set, at medlemstallet langsomt falder. Og det skal der gøres noget ved, men hvad? Vi har set medlemskampagner, der kortsigtet har givet en stigning, men ikke helt har formået at fastholde nye medlemmer. I Vejle har vi heller ikke undgået at være ramt af tilbagegang. Vi blev hurtigt enige om, at hvis det kun drejede sig om at bringe vort medlemstal op, kunne det klares hurtigt og let ved at gå ud og vride armen om på en række personer i området. - Vi havde påtaget os ca timers socialt arbejde, og vi stod med en masse idéer, som vi ikke turde gå i gang med, fordi vi ikke kunne belaste vore frivillige med mere. Vi mente, at vi var rimeligt kendt i vort område, selv om vi gang på gang måtte gøre opmærksom, at vi ikke måtte forveksles med 2 kendte politiske partier, at vi ikke var en udvekslingsorganisation for unge studerende og at vi selv om vi samarbejder med Røde Kors ikke er en del af den organisation. Vi er kort og godt det, som i gamle dage hed Arbejdersamaritterne. I 2002 forsøgte vi med et åbent hus -arrangement i vort hus. Frivillighedsårets sekretariat blev søgt og bevilgede kr. Det blev ikke den store magnet for nye medlemmer, ligesom arrangementet kun blev besøgt af ca. 40 personer. Det duede altså nok ikke, så vi måtte prøve noget andet, men hvad? Vi havde i forbindelse med vor årlige tombola set, at Scleroseforeningen havde succes med en demonstration af deres virke i en række telte på torvet. Vi besluttede derfor, at vi i forbindelse med Mærkedagen ville forsøge noget lignende. I løbet af juni måned tegnede der sig et billede af, hvad vi kunne prøve: Vi bestilte Rådhustorvet den 26. september med adgang til strøm. Vi lejede meter telt med borde og stole ved kommunen. Vi fandt frem til, hvad vi manglede hjælpere til i de bestående aktiviteter, og hvad vi kunne tænke os startet op af nye aktiviteter. Disse blev listet op i en selvfremstillet folder. Ønsker om nye tiltag i Vejle afdeling Afdelingens hjemmeside Kontaktperson: Charlotte Kragh Tlf.: Besøgstjenester, fængsler Kontaktperson: Charlotte Kragh Tlf.: Ledsagetjenester unge handicappede Kontaktperson: Else Pedersen Tlf.: Genbrug Kontaktperson: Charlotte Kragh Tlf.: Klub for enlige forsørgere Kontaktperson: Bjarne Sørensen Tlf.: Opsøgende arbejde Kontaktperson: Bjarne Sørensen Tlf.: Værested for unge ensomme Kontaktperson: Else Pedersen Tlf.: Vi undersøgte, hvad organisationen kunne støtte os med af materialer, og om det var muligt at få en udstilling med bemanding. Vi lavede en konkurrence om førstehjælpskendskab og fik sponsoreret nogle gode præmier. Vi forberedte nogle events, som kunne give opmærksomhed. Vi kontaktede alle aviser i byen både betalte og gratisaviser, vores lokalradioer og TV Syd. Vi bad vort aktive festlige udvalg, om de ville sørge for forplejning både til de, der skulle passe stedet og de, der kom ind og talte med os. Folkehjælp nr. 66 december

13 Vejle afdeling mangler hjælpere til flg. aktiviteter: Besøgstjeneste Kontaktperson: Grethe Majgaard Tlf.: efter kl Samaritervagter Kontaktperson: Jørgen Bonde Tlf.: Handicaplejr Kontaktperson: Bjarne Sørensen Tlf.: Enkeltarrangementer for handicappede Kontaktperson: Jørgen Bonde Tlf.: Bankospil Kontaktperson: Edith Hansen Tlf.: Handicapsvømning Kontaktperson: Bente Jacobsen Tlf.: Tombola Kontaktperson: Grethe Majgaard Tlf.: efter kl Vi forsøgte at lave aftaler med folk om at sælge mærker på hele gågaden. Alle disse bestræbelser mundede ud i følgende: Vi solgte for få mærker, fordi de lokale gymnasier samme dag havde STAIR WAYS-indsamling (en indsamling til fordel for filippinske børn). Vi havde ikke behov for det antal events, vi havde planlagt. Vi fik et begrænset antal forbipasserende til at prøve deres færdigheder og det vakte opsigt, så vi fik en del folk i tale. Vi fik på dagen 4 aktive medlemmer og en, der ønskede kontakt med vor besøgstjeneste. Vi fik en del omtale i den skrevne lokalpresse, blev omtalt i kanal 94. Men igen reaktion fra TV Syd sandsynligvis var vi for sent ude med pressemeddelelsen til radio og TV. Vi var i kontakt med ca mennesker omkring 100 fulgte med ind i teltet og fik en snak om arbejdet. Hele arrangementet kostede afdelingen kr., men en uge efter blev vi kontaktet af en loge, der gerne ville se en repræsentant for foreningen til deres jubilæum. Ved arrangementet blev der overrakt en check på kr , og foreningen fik lejlighed til at promovere sit arbejde for jubilæumsgæsterne ved en takketale. Og vi gentager arrangementet næste år. Vi har fået sponsoreret en stand ved årets julemesse. Her kan materialet fabrikeret til den 26. september anvendes næsten uændret. Og de 8 vindere af konkurrencen fik vi en snak med, da de afhentede gevinsterne i vort hus. Vi har fået en succes at arbejde videre på, og det er muligt næste år at inddrage endnu flere af vore medlemmer i arbejdet. Forhåbentlig får vi så nogle af de nye tiltag i gang. Hvad er børnearbejde? Børnearbejde findes både i verdens fattigste lande og i de rigeste. Der findes børnearbejde, som er skadeligt for børn fysisk og psykisk, og som udnytter børn som billig arbejdskraft. Og der findes børnearbejde, som børn trives med at udføre og tjener lommepenge på, uden at det ødelægger deres mulighed for at gå i skole, have en fritid og få nok hvile. Det er det skadelige og hårde børnearbejde, som børn skal beskyttes mod. Folkehjælp nr. 66 december

14 Solskinsdage i oktober!! Af: Anne-Margrethe Larsen I perioden fra den 19. til den 30. oktober skinnede solen hver dag - om end ikke bogstaveligt, så i hvert fald i krop og sjæl! ASF-Dansk Folkehjælp havde nemlig den glæde at være vært for teatergruppen Art Drama Studio, der blev etableret i december 2000 i flygtningecentret Karadjordjev Dom, Raca i Serbien. Teatergruppen, der er et led i ASF-Dansk Folkehjælps psyko/sociale programmer, har været med til at forbedre tilværelsen for specielt børn og unge påvirket af konflikten på Balkan. Teatergruppens ophold i Danmark havde flere facetter og var bl.a. et led i ASF-Dansk Folkehjælps kampagne om fortsat støtte til dette og lignende projekter, der bidrager til en forbedring af livskvaliteten hos børn og unge i socialt belastende situationer. Gruppen var indlogeret i Dansk FolkeFeries FerieCenter i Gilleleje, hvor de hurtigt fandt sig til rette i deres midlertidige nye små boliger omgivet af en fri og skøn natur. Ja, tænk: Ikke at skulle bo 8 personer i ét rum, men 4 i flere, at dele bad med få, at kunne gå en tur langs vandet, boltre sig ved vandkanten, gå i svømmehal, spille billard og fodbold sikken en luksus! For disse unge var det en anderledes tourné med udfordringer og oplevelser. Det var et velfortjent pusterum væk fra deres trængte hverdag. Under teatergruppens ophold besøgtes bl.a. School of Stage Arts i Vordingborg samt den Internationale Skole i København, hvor de deltog i en workshop med skolens dramahold. En speciel oplevelse for gruppen, samt en aften med stof til eftertanke for publikum, var en multietnisk aften på Katedralskolen i Nykøbing F. - et arrangement lavet i samarbejde med Lolland-Falsters Folketidende, Katedralskolen og ASF-Dansk Folkehjælp. Baggrunden for arrangementet var Katedralskolens kamp for at få lov at beholde en serbisk studerende på skolen, hvortil teatergruppen Art Drama Studio, som i sig selv er multietnisk, var en naturlig opfølgning. Plejehjemmet Arbejdersamariten havde ligeledes inviteret gruppen på besøg, hvor de efter frokost, en rundvisning samt kik hos beboerne optrådte ved eftermiddagskaffen. Beboerne fik en anderledes oplevelse, og gruppen fik et indtryk af ældres forhold i Danmark. Gruppens finale var deltagelse samt optræden ved LO s kongres i Falconer Centret - en dag, teatergruppen havde set frem til og spændt afventet, en dag, som under store forhold og megen aktivitet med pressemøde samt to forestillinger, var en speciel oplevelse for alle parter. Ved hver enkelt forestilling, hvor de optrådte under forskellige forhold samt et alsidigt publikum har skuespillere og voksne udtrykt iver, glæde og motivation. Deres stolthed over at få lov at vise deres evner og det, de har arbejdet sig frem til på 3 år var åbenlys! Gruppens forestillinger og arbejde er et tydeligt bevis på, at man kan nå langt under primitive forhold ved at arbejde sammen, uanset hvem man er, og hvor man kommer fra, ved motivation samt troen på, at det nytter og gør en forskel, når blot den nødvendige støtte og opbakning er tilstede. Endelig og ikke mindst har disse ti dage bevist den markante ændring i de unges tilværelse fra psykiske problemer, selvmords-tanker, forknyttede ansigter, angsten og utrygheden for at udtrykke sig og være sammen til nu at være en positiv gruppe med samme erfaringer, ambitioner og nyt mod på livet. Kort sagt: 10 dage med teatergruppen Art Drama Studio fra Serbien var en livsbekræftende oplevelse! 12

15 ASF-DANSK FOLKEHJÆLP STORSTRØMS KREDS For en fremtid i værdighed Næstved Præstø Maribo/Sakskøbing Sydlolland Nakskov KREDSFORMAND TLF Distrikt 6 Afdelingerne: BORNHOLM FAKSE MIDTLOLLAND NAKSKOV NYKØBING F. NÆSTVED MØN NORDFALSTER VORDINGBORG støtter ASF-Dansk Folkehjælps internationale nødhjælpsarbejde Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund Folkehjælp nr. 66 december

16 Afdelingernes involvering i det internationale arbejde - på tur til Kosovo Tekst af: Aase Hansen Efter at have ydet hjælp til Kosovo siden konflikten startede i 1999, er vort arbejde dernede ved at være slut. Vi har siden Kosovo-albanerne vendte tilbage fra flygtningelejrene, ydet en kæmpe indsats med genopbygning af huse, oprettelse af maskinringe, oprettelse af en snedkervirksomhed - og sidst men ikke mindst vigtigt: Etableret en lokal NGO, nemlig KPA (Kosovo People s Aid). Hermed opstod den idé, at det kunne være helt fint, hvis nogle af ASF-Dansk Folkehjælps lokale afdelinger kunne blive koblet på et projekt, som kunne blive udført sammen med KPA. Samtidig viste det sig, at SID også havde kontakt til Kosovo, idet man fra deres side hjælper og støtter den spirende fagforening i Kosovo, hvilket førte til idéen om, at man også kunne prøve at arbejde sammen med nogle af SiD s lokale afdelinger om støtte til Kosovo. Fra ASF-Dansk Folkehjælp valgte man Fredericia og Odense afdelinger og SID var repræsenteret af Fyn og Vejle distrikterne. Alt dette bevirkede, at en gruppe med 4 personer fra hver organisation tog på besøg i Kosovo fra den 1. til 6. november for, i samarbejde med KPA, at finde ud af, om der var grobund for at gennemføre nogle projekter disse tre partnere imellem. Vi var ude at se flere af de steder, hvor ASF-Dansk Folkehjælp havde genopbygget huse, og det var helt fantastisk at se den forskel, der var på landsbyerne som de så ud lige efter krigen og så nu. Beboerne udtrykte alle steder stor taknemlighed for den indsats, der var ydet. Et af de steder, der gjorde størst indtryk på mig, var besøget i landsbyen Kralan. Denne landsby var hårdt ramt, og den var helt speciel på den måde, at den bestod af århundrede gamle stenhuse - en kulturarv, som det ville være ærgerligt gik tabt, hvilket lykkeligvis heller ikke er sket, idet vi har genopbygget en del af disse huse med de gamle sten og i den originale stil - et rigtig flot stykke arbejde. Det blev også til besøg hos en af maskinringene, og der er ingen tvivl om, at det har betydet meget for landsbyerne, at man på denne måde hurtigt har kunnet komme i gang igen efter krigen. Det var også godt at se, at man tilsyneladende stadig kører disse maskinringe på demokratisk vis. Endvidere havde vi en del møder med byråd, sammenslutningen af maskinringe, hospital, skoler og fagforeningen såvel centralt som lokalt. Alt dette for at få belyst, hvilke behov for hjælp, der stadig måtte være. Et af de ting som absolut gjorde mest indtryk på os var besøg i de byområder, hvor minoriteter levede. Vi har i disse områder foretaget en del renovering/ genopbygning, men behovet for hjælp her er enormt. Disse mennesker lever langt under fattigdomsgrænsen, og det var uhyggeligt at se den slum, som de lever i. Selvom der er sket utrolig meget i Kosovo siden krigen, og selvom det gudskelov har været muligt for ASF-Dansk Folkehjælp at yde en god indsats i området, er der stadig behov for megen hjælp til landet - vi blev præsenteret for mange og store problemområder. Det er selvfølgelig ikke muligt for os at afhjælpe alle disse. Der var helt klart en vilje til og et ønske om fra gruppen, at man nu vil arbejde videre med at finde ud af, hvor og hvordan det er muligt at yde en indsats dernede ved fælles hjælp, hvilket i sig selv er en spændende opgave. Konklusioner af den fremtidige hjælp orienteres der om, når vores arbejdsgruppe er færdig med den endelige rapport fra besøget i området. Folkehjælp nr. 66 december 2003 Familie i landsbyen Kralan Landsbyen Kralan Der tilbagestår fortsat en masse genopbygningsarbejde 14

17 ASF-Dansk Folkehjælps salgsvarer Varenr.: Varenavn: Ekskl. moms: Inkl. moms: FORBINDSKASSE, FORBINDINGER M.M. 416 Sårrenseserviet (klorhexidin)...1,00...1, Pladevat...1,60...2, Plasterkassette m/ 1 fyldning...350, , Fyldning til plasterkassette...125, , Plaster 20 x 72 mm. (100 stk.)...73, , Plaster 25 x 75 mm. (100 stk.)...97, , Plaster 50 x 75 mm. (100 stk.)...154, , Kirurgtape 12,5 mm. 9,1 m....13, , Kirurgtape 25 mm. X 9,1 m...21, , Kompresplaster 6 cm. X 1 m....30, , Plasterstrips, etui m/ 9 stk....14, ,50 ANDET FØRSTEHJÆLPSUDSTYR 500 Saks, sygepleje...39, , Vinkelsaks, kraftig, grå...24, , Vinkelsaks, ekstra kraftig, orange...63, , Pincet...26, , Pincet m/ lup...105, , Folietæppe 150 x 200 cm....45, , Engangshandsker (100 stk.)...85, ,25 ØVRIGE SALGSVARER 600 Bordryttere (gratis ved køb af lærebøger)...0,90...1, Brevpapir m/logo, A4 (100 stk.)...86, , Kuverter m/ logo, A5 (100 stk.)...75, , Forside til blad A4...1,10...1, Forside til blad A5...0,20...0, Telegram m/ logo og kuvert, lille...3,40...4, Telegram m/ logo og kuvert, stor...4,20...5, Agitationsfolder (Danmarks Humanitære Organisation)...0,75...0, Emblem m/ nål...15, , Emblem til lille knaphul...15, , Fabriksemblem m/ nål...20, , Stofemblem, små ca. 3 cm...5,69...7, Stofemblem, mellem ca. 5 cm...7,97...9, Stofemblem, stor ca. 8 cm....11, , Stryge-på-logo (Ø-5 cm.)...21, , Etui til medlemskort...1,13...1, Emblem m/ grønt kors...10, , Paraply...80, , Plastbærepose m/ logo...1,90...2, Rundt klistermærke m/ logo, ark m/ 24 stk. (Ø-5 cm.)...10, , Rundt klistermærke m/ logo (Ø-8 cm.)...10, , Rundt klistermærke m/ logo (Ø-60 cm.)...96, , Badges m/ logo...4,20...5, Arbejdsdragt u/ foer (så længe lager haves)...316, , Arbejdsdragt m/ foer...396, , Polo T-shirt u/ logo, sort...28, , T-shirt m/ logo, hvid...47, , Kasket m/ badge...16, , Sportstaske m/ logo...100, , Ballon m/ logo og pind...0,80...1, Lighter m/ logo...7,25...9, Indsamlingsbøsse m/ logo, grøn plast...10, , Grå vest/jakke...381, , Ur m/logo dame eller herre...255, ,00 Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl RIV UD

18 aktivitetskalender for ASF-Dansk Folkehjælp 2004 J ANUAR J ULI S M T O T F L S M T O T F L FEBRUAR A UGUST S M T O T F L S M T O T F L M ARTS S EPTEMBER S M T O T F L S M T O T F L /1: Kursus vedr. hjemløse - øst og vest For alle medlemmer 31/1: Tillidsmandskursus II Midtjyllandskredsen 7-8/2: 115 kursus øst og vest For alle medlemmer 21-22/2: Modul I kursus øst og vest For alle bestyrelsesmedlemmer 28/2: Hjertestarter kursus øst For alle instruktører 6-7/3: PC kursus øst og vest For alle bestyrelsesmedlemmer 13-14/3: Temadage for instruktører øst og vest For alle instruktører 26/3: FU møde 27-28/3: Bestyrelsesmøde 24-25/4: Kursus i medlemshvervning øst og vest For alle bestyrelsesmedlemmer 1/5: Museet åbner 15/5: Hjertestarter kursus vest For alle instruktører 20-28/5: Studietur Rusland For alle medlemmer 28-31/5: Vitus Bering - Jylland Ekspedition for unge mennesker 1/6: Afslutning på pengeyngelkampagnen København 5/6: FU- og bestyrelsesmøde 6/6: Repræsentantskabsmøde i Vejle 19-20/6: Modul II kursus øst og vest For alle bestyrelsesmedlemmer 5-31/7: Eventuelt feriebørn fra Rusland 5/7 6/8 Feriebemanding hovedkontoret

19 /8: Hjertestarter kursus øst For alle instruktører 22/8: FU og bestyrelsesmøde 28/8: Velgørenhedskoncert i Kolding For alle A PRIL O KTOBER S M T O T F L S M T O T F L /9: Ledelse og samarbejde øst og vest For alle medlemmer 18-19/9: Temadag for instruktører øst og vest For alle instruktører 24-26/9: Mærkedagen 30/9: Museet lukker 1-3/10: Prøvekursus vagtsamaritter Odense For udvalgte deltagere 9-15/10: Studietur Rusland For alle medlemmer M AJ N OVEMBER S M T O T F L S M T O T F L /10: Modul III øst og vest For alle bestyrelsesmedlemmer 1-5/11: Grøn uge landet over Deltagelse fra alle afdelinger 6/11: Hjertestarter kursus vest For alle instruktører 13-14/11: Lovbestemte møder med afdelinger Øst og vest For alle medlemmer 27/11: FU møde 27-28/11: Bestyrelsesmøde J UNI DECEMBER S M T O T F L S M T O T F L /12: Kontoret julelukket 30/12 2/1 kontoret julelukket Fortrinsvis vil det være sådan, at: Øst = Bjergstedvej 13, 2700 Brønshøj Vest= Birkholmvej 1, 8752 Østbirk Alle annoncerede aktiviteter udsendes tillige individuelt til alle afdelingsformænd forud for afviklingen. Du kan også kontakte hovedkontoret på telefon for yderligere oplysninger. Læs mere på: OBS! Nye åbningstider på ASF-Dansk Folkehjælps hovedkontor fra Januar 2004 mandag-fredag fra kl

20 ASF-Dansk Folkehjælps salgsvarer Varenr.: Varenavn: Ekskl. moms: Inkl. moms: SOS-KAPSLER 100 Halskæde, rustfrit stål...179, , Halskæde, forgyldt...242, , Halskæde m/ hvid plast...179, , Armlænke, rustfrit stål, smal...179, , Armlænke, rustfrit stål, bred...179, , Armlænke, kromstål, smal...127, , Armlænke, kromstål, bred...127, , Urrem, kromstål, smal...112, , Urrem, kromstål, bred...112, , Ekstra strimmel...12, ,00 BØGER OG ANDRE UNDERVISNINGSMATERIALER 200 Orienterende kursus...28, , Førstehjælp 1, Engelsk udgave...26, , Grundkursus...39, , Førstehjælp , , Handicap-lærebog...47, , Børnene i Fjordby...12, , Børnene i Fjordby lærer førstehjælp...12, , Børnene i Fjordby står til søs...12, , Kursusbevis...2,00...2, Bilag 1, blok á 50 ark...38, , Bilag 6, blok á 50 ark...38, , Ultrakort Førstehjælp...3,50...4, Mini-folder Akut hjælp...1,00...1, Life-Key...28, ,00 FANTOMER OG TILBEHØR 300 AMBU-Man, model C , , Ansigtsmasker til AMBU-Man (5 stk.)...305, , Hovedposer til AMBU-Man (100 stk.)...246, , AMBU-Baby, komplet m/ taske , , Ansigtsmasker til AMBU-Baby (5 stk.)...220, , Hovedposer til AMBU-Baby (100 stk.)...157, , AMBU-Multiman, indøvelse (4 hoveder) , , Mund/næse-stykke til Fantom (25 stk.) , , Hovedposer til Fantom (100 stk.)...215, , Ansigtsmaske (1 stk.)...61, ,25 Folkehjælp nr. 66 december 2003 FORBINDSKASSE, FORBINDINGER OG PLASTER 400 Forbindskasse, stor grøn m/ indsats og indhold...454, , Forbindskasse, stor grøn m/ indsats, TOM...232, , Indhold til forbindskasse...222, , Kompresforbinding 7,5 x 9 cm....6,00...7, Kompresforbinding 7,5 x 12 cm....13, , Kompresforbinding 17 x 17 cm....21, , Trekantet tørklæde indpakket...23, , Trekantet tørklæde, uindpakket...14, , Flonelsbind 5 cm. X 5 m...15, , Flonelsbind 6 cm. X 5 m...20, , Flonelsbind 8 cm. X 5 m...23, , Elastikbind 6 cm. X 4 m...21, , Elastikbind 8 cm. X 4 m...25, , Elastikbind 10 cm. X 4 m...29, , Helancabind 6 x 4 m...5,00...6, Helancabind 8 x 4 m...5,96...7,45 18

AFGHANIST JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL:

AFGHANIST JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: TEMA AFGHANISTAN JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: asf@asf.dk HJEMMESIDE: www.asf.dk De tre tenorer synger for et godt formål

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Folkehjælp TEMA. Nyt integrationsprojekt fra aktiv medborger. til rollemodel. Oktober 2008 nr. 85 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp

Folkehjælp TEMA. Nyt integrationsprojekt fra aktiv medborger. til rollemodel. Oktober 2008 nr. 85 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp Folkehjælp Oktober 2008 nr. 85 Udgives af TEMA Nyt integrationsprojekt fra aktiv medborger til rollemodel Indhold: 1 Leder 2 Frem med succeshistorierne 4 Taking the Lead 6 Besir tager føringen 8 Vi skal

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Nyhedsbrev Nr. 64 Oktober 2007 Foto: Bjarne Stæhr Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Indhold: Kære medlemmer... 3 Projektet At være ung med Marfan

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Hjemløse i San Francisco får husly i stedet for penge. tema Narkomaner og stoffri døgnbehandling. præst Jeg lærer af de hjemløse

Hjemløse i San Francisco får husly i stedet for penge. tema Narkomaner og stoffri døgnbehandling. præst Jeg lærer af de hjemløse hus forbi nr. 78 oktober 2008 pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb kun af Hus Forbi-sælgere tema Narkomaner og stoffri døgnbehandling præst Jeg lærer af de hjemløse Hjemløse i San Francisco får husly

Læs mere

- 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL

- 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL Organet for Dansk Afholdsbevægelse - 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2015 Lars Løkke bør stoppe - - Servitut, der forbyder spiritusudskænkning brydes i Lemvig Foto fra Google Lars Løkke bør stoppe med alkohol!

Læs mere

brænder Jeg for mit job magasinet side 4 Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7?

brænder Jeg for mit job magasinet side 4 Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7? Nr. 4. 2010 magasinet Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7? Side 8 Jeg brænder side 4 for mit job For rask til at være syg? Side 19 Blod og tårer på Roskilde

Læs mere

Fattigdom og social udstødelse

Fattigdom og social udstødelse Fattigdom og social udstødelse hvad er det? UNDERVISNINGSHÆFTE FOR 8. OG 9. KLASSE I DANSK OG SAMFUNDSFAG Forord LANDENE I DEN EUROPÆISKE UNION er gået sammen om at gøre 2010 til Europæisk År for bekæmpelse

Læs mere

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 hus forbi Køb avisen på stationen ikke i toget Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 På plejehjem med flasken Østeuropæiske hjemløse vækker bekymring Røvere og studerende bor dør om dør

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

VietNam. Hjælp på vej til Vietnams hjemløse børn. Nguyen Cao Ky tilbage i Vietnam A J O U R

VietNam. Hjælp på vej til Vietnams hjemløse børn. Nguyen Cao Ky tilbage i Vietnam A J O U R VietNam A J O U R Dansk Vietnamesisk Forening Nr 1 1 kvt 2004 29. årgang 30 kr Au-pair i Ho Chi Minh - mere end bare sjov og ballade Hjælp på vej til Vietnams hjemløse børn Nguyen Cao Ky tilbage i Vietnam

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

det fattige Danmark tema KONTANTHJÆLP Fie var den eneste i klassen, der ikke holdt børnefødselsdag STARTHJÆLP Brødre skiftes til at sove på gulvet

det fattige Danmark tema KONTANTHJÆLP Fie var den eneste i klassen, der ikke holdt børnefødselsdag STARTHJÆLP Brødre skiftes til at sove på gulvet h u sfo r bi nr. 93 januar 2010 pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb kun af sælgere med synligt id-kort tema det KONTANTHJÆLP Fie var den eneste i klassen, der ikke holdt børnefødselsdag STARTHJÆLP

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

STAND-UP VAR EN ÅBENBARING FOR MIG!

STAND-UP VAR EN ÅBENBARING FOR MIG! 01 2014 f-f.dk GODE RÅD SÅDAN UNDGÅR DU 6EKSAMENSANGST FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER NOVO NORDISK: Vi vil have engagerede elever, der vil prøve sig selv af og gøre en indsats TYVSTART PÅ ARBEJDSMARKEDET:

Læs mere

11. ÅRGANG MARTS 2009 NR. 1. håndboldspillernes EgEt MagaSIn Spillernyt: Dagbog FRA vm I kroatien

11. ÅRGANG MARTS 2009 NR. 1. håndboldspillernes EgEt MagaSIn Spillernyt: Dagbog FRA vm I kroatien 11. ÅRGANG MARTS 2009 NR. 1 håndboldspillernes EgEt MagaSIn Spillernyt: ung topspiller Står frem SoM homoseksuel Norsk håndboldspiller kunne ikke forliges med de små løgne og skuespil. Han synes, det er

Læs mere

SE VIRKELIGHEDEN I ØJNENE

SE VIRKELIGHEDEN I ØJNENE 05 17. marts 2011 KARI KILLÉN SE VIRKELIGHEDEN I ØJNENE LEDIGHEDEN LAVEST I TI ÅR SOCIALRÅDGIVERE ER EFTERTRAGTEDE 10 HUSK AT STEMME OM OK11 ET GODT RESULTAT TRODS ALT 8 VI KAN MERE MED FLERE... HVAD ER

Læs mere

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008 November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI LANDSINDSAMLING 2008 KATTENS JUL MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle, der er interesseret i Kattehjemmets

Læs mere

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 1-2008 30. Årgang Fra Anders Fogh og Co. Det sker i dit parti Bladet indeholder denne gang bl,a.: Godt Nytår...side:3 Finn har ordet...side:4-6 Strøtanker...side:7

Læs mere

ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14

ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14 09 31. maj 2012 ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14 FREMTIDENS KOLLEGER NY FORSKNING OM STUDE- RENDES

Læs mere

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG MOVEATHON børn hjælper børn MOVEATHON UNICEF/NYHQ04-0604/Pirozzi UNICEF/Klaus Nedergaard UNICEF/MLIA2010-00655/Asselin UNICEF/Klaus Nedergaard børn hjælper børn

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

At flytte fra ét hjemland til et andet

At flytte fra ét hjemland til et andet At flytte fra ét hjemland til et andet Oplevelser og erfaringer fra oplysningsindsatsen om repatriering blandt ældre fra Tyrkiet og det tidligere Jugoslavien En varm tak til alle medvirkende familier Dansk

Læs mere