DECEMBER 2003 NR. 66 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: FAX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DECEMBER 2003 NR. 66 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL:"

Transkript

1 Foto fra pressemøde den 29. oktober 2003 Pengeyngelkampagne over 6 måneder skal sikre en fortsættelse af ASF-Dansk Folkehjælps sociale arbejde for børn og unge i Serbien DECEMBER 2003 NR. 66 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: FAX HJEMMESIDE:

2 Læs mere om vores internationale program på - Vi er en fagforening, der går ind for uddannelse til alle, bedre miljø i og omkring vores arbejdspladser samt opbygning af et harmonisk og demokratisk samfund for alle. Vi har plads til mangfoldighed... Det danske samfund er et ressourcestærkt samfund. Vi har en velfærd, kultur og tradition, der giver et grundlag til at rumme mangfoldighed. Det giver også mulighed for at hjælpe og bringe håb de steder, hvor der skal kæmpes for selv de mindste ting i dagligdagen. SiD har gennem mange år stået bag en lang række hjælpeprojekter i de områder af verden, der har stærkt brug for det. For os handler det om at have viljen til at tro på de menneskelige muligheder - og det gælder især de steder, hvor demokratiet har ringere kår, end dem vi kender. VI ER EN FAGFORENING MED HJERTE OG FORNUFT

3 Indhold: 2 Formanden har ordet 4 Kosovo s People s Aid en ny organisation i Kosovo 9 Stoffers indlæg 10 Sådan kan det også gøres 12 Solskinsdage i oktober 14 Afdelingernes involvering i det internationale arbejde på tur til Kosovo 14 Prisliste 16 Aktivitetsplan Så gik det løs 23 Når alting handler om en traktor 27 Opslagstavlen 29 ASF-indsats gør en forskel for truede russiske børn Folkehjælp udgives af: ASF-Dansk Folkehjælp, Industriparken 4, 4960 Holeby Tlf.: Fax: Ansvarshavende og tilrettelæggelse: Klaus Nørlem Deadline for næste nummer: 15. Marts Udkommer April 2004 Tryk: Gert Rasmussen, Ellekær 7, 2730 Herlev ISSN: Eftertryk og citater er tilladt med kildeangivelse. Indlæg bragt i Folkehjælp er ikke nødvendigvis sammenfaldende med ASF-Dansk Folkehjælps mening og strategier OBS! Nye åbningstider på ASF-Dansk Folkehjælps hovedkontor Mandag-Fredag fra kl Javel, hr. Minister Og jo! Der er som overskriften antyder tale om en sarkasme fra vor side men i denne sammenhæng med voldsomme konsekvenser for den berørte organisation. Med ét hug har regeringspartierne fjernet støtten til U-landssekretariatet, en af fagbevægelsens udviklings- og bistandsorganisationer i Danmark. Et hug, som har rystet den danske bistandsverden. VK-regeringens finanslovsforlig, med Dansk Folkeparti og finansminister Thor Petersen i spidsen, der fjerner statstilskuddet til Ulandssekretariatet, har fået hårde ord med på vejen af andre bistandsorganisationer og LO Danmark. Det absurde i sagen er, at der ensidigt er tale om et ideologisk indgreb, og at der ikke er et eneste fagligt kriterium for den bratte nedskæring. Der eksisterer ingen rapporter eller evalueringer, som på nogen som helst måde dokumenterer, at U-landssekretariatet ikke har levet op til de kriterier, som sættes for indgåelse af rammeaftaler med DANIDA. - Og dette i en verden, hvor der netop i en bistandsmæssig sammenhæng mere end nogensinde er behov for at beskytte arbejdernes rettigheder, bekæmpe korruption blandt arbejdsmarkedsparter og beskytte børn mod udnyttelse i en arbejdsmarkedssammenhæng! - Det handler om, at kampen for demokrati og menneskerettigheder i modtagerlandene af dansk bistand bør være en af de højeste prioriteter. Netop de faglige rettigheder har gjort, at Danmark i forhold til omverdenen er foregangsland. Men hvilke signaler er det nu, der udsendes af den danske regering! Vi mener, at det er usagligt, især når selv samme regering for kort tid siden v/ udenrigsminister Per Stig Møller netop understregede, at U-landssekretariatets arbejde netop var relevant og en prioritet for det danske udenrigsministerium og DANIDA. U- landssekretariatets andel af den samlede danske bistand udgør promiller. Det er derfor endnu mere uforståeligt - og udtryk for kynisme - at regeringen har valgt at tage dette skridt. Javel hr. Minister KN. Folkehjælp nr. 66 december

4 Formanden har ordet Tekst af: Ib Jensen gavn for den enkelte og som kan være med til at styrke organisationens image. De lovbefalede møder med afdelinger og kredse har været afholdt her sidst på året. For daglig ledelse er det inspirerende at mødes med de lokale led samtidig med, at der informeres om nye tiltag. Der var omkring 100 deltagere til møderne, men vi vil opfordre de afdelinger, der ikke var repræsenteret til at møde op næste år - det er til gavn for begge parter. I dette nummer af Folkehjælp er den nye aktivitetskalender indsat, og der skal opfordres til at studere denne godt og hurtigst muligt få indsendt tilmeldinger til de arrangementer, man ønsker at deltage i. - Der er mange spændende tilbud i aktivitetskalenderen. Folkehjælp nr. 66 december 2003 Endnu et år er gået. Et travlt år for ASF-Dansk Folkehjælp rinder ud et år, hvor der som sædvanlig er sket en række aktiviteter af både positiv og sørgelig karakter. Vi havde den store sorg at miste vores mangeårige generalsekretær, Max Simonsen, som afgik ved døden den 15. april 2003 i en alt for tidlig alder. Dette medførte selvfølgelig en noget ændret hverdag og rytme i det daglige arbejde. Den 1. oktober 2003 fik vi ansat en ny generalsekretær. Blandt mange ansøgere faldt valget på vores vicegeneralsekretær Klaus Nørlem. Jeg er overbevist om, at med ansættelsen af Klaus Nørlem har vi fået en generalsekretær, der uden tvivl vil være til gavn og inspiration for organisationen i fremtiden. Vi har også fået en generalsekretær, der aldersmæssigt har tiden foran sig. Jeg glæder mig til det fremtidige samarbejde - ikke mindst i daglig ledelse. I årets løb er der foregået mange spændende aktiviteter - såvel på centralt plan som ude i lokalområderne. De sædvanlige aktiviteter, såsom samaritervagter, førstehjælpskurser, socialt arbejde med bl.a. vore handicaplejre, besøgstjeneste o.s.v., har alle været med til at markere ASF-Dansk Folkehjælp på fornemste vis - ikke mindst i lokalområderne. På disse aktiviteter bruger vore frivillige megen tid til glæde for de, der har behov herfor, og dette skylder vi dem en stor tak for. Som nye tiltag er startet en ledsagerordning i Viborg-Skive afdeling, som forhåbentlig kan være inspiration for andre afdelinger i organisationen. Idéen er udsprunget fra den efterhånden kendte Grydebande. Der er tillige nedsat et vagtsamariterudvalg til at se på hele området omkring vagtsamariteruddannelsen. Et område, der igennem årene har været diskuteret meget og som interesserer mange af vore medlemmer. Målet er, at gruppen skal arbejde hen mod, at vi får en ensartet uddannelse og ensartede retningslinier for vore samaritter til Der er også i årets løb startet forsøg med at involvere vore lokalafdelinger mere aktivt i det internationale arbejde, bl.a. i et pilotprojekt i Kosovo. Herom kan læses andetsteds i bladet. Vor søsterorganisation Blagovest, som vi jo selv var initiativtagere til at oprette, har her i oktober måned haft 10 års jubilæum. Man må konstatere, at Blagovest har formået at udvikle sig gennem de 10 år og i dag udfører et flot stykke humanitært arbejde i Rusland. Der er her ved slutningen af året startet en pengeyngelkampagne med flere kendte ansigter. Kampagnen har til formål at skaffe midler til bl.a. de børn, som under meget dårlige forhold bor i flygtningelejre i Serbien. Med håbet og ønsket om et aktivt og frugtbart kommende år for ASF-Dansk Folkehjælp ønskes alle medlemmer, kollektive medlemmer, samarbejdspartnere og kollegaer en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår med tak for hjælpen og samarbejdet i det forløbne år. 2

5 Forbundets Familieforsikring: Sumløs indbodækning Forbundets Husforsikring: 10% rabat Forbundets Ulykkesforsikring: 20% rabat Kontante forbundsfordele! HAR DU EN kollektiv ulykkesforsikring via dit forbund og ALKA? Så har du ret til kontante fordele på tre ALKA-forsikringer: Sumløs dækning af indbo på Familieforsikringen, 10% forbundsrabat på Husforsikringen og 20% forbundsrabat på Ulykkesforsikringen. Brug kuponen, klik ind på eller ring og lad os gi dig et uforpligtende tilbud. Ja tak, giv mig et godt tilbud på: Forbundets Familieforsikring Sumløs dækning af indbo. INKL. EL-SKADE- DÆKNING Andre forsikringer: Forbundets Ungdoms-Basisforsikring Til dig som endnu ikke er fyldt 27 år. Forbundets Husforsikring Sammensæt selv din dækning. Forbundets Ulykkesforsikring Nu med udvidet dækning. 10% FORBUNDS- RABAT Navn: Indsendt af: Adresse: ALKA forsikring Pensionistindboforsikring Op til 50% rabat i forhold til ALKAs normalpris. Bilforsikring Mulighed for 10% seniorrabat. Afbestillings- og Rejseforsikring For hele familien, i hele verden - året rundt. Ring til 7 10% START- SPÆRRE- RABAT Post nr. Evt. fødselsdato: Tlf. nr.: By: Træffes bedst kl Engelholm Allé 1 Høje Taastrup Taastrup ALKA man-tors kl. 8-21, fre kl eller klik ind på Januar Folkehjælp nr. 66 december 2003 Januar 2003

6 Kosovo s People s Aid en ny organisation i Kosovo Tekst af: Lilian Simonsen Folkehjælp nr. 66 december 2003 Den 6. oktober 2003 var den første officielle arbejdsdag for det frivillige personale på Kosovo People s Aids (Kosovo Folkehjælp) kontor i Gjakova. Da ASF-Dansk Folkehjælp i 1999 indledte sit hjælpearbejde blandt mange tusinde jugoslaviske flygtninge i albanske flygtningelejre, var der ingen, der kunne forudsige, hvordan situationen i området ville være mere end 4 år senere. Den massive nødhjælps- og genopbygningsindsats er nu et afsluttet kapitel - kun få internationale organisationer er til bage i området, Hvad er UNICEF? UNICEF er FNs børnefond og verdens største hjælpeorganisation for børn. Siden 1946 har UNICEF arbejdet for at sikre børn i nød en chance for en fremtid. Som humanitær børneorganisation arbejder UNICEF i dag i over 160 lande med langsigtede udviklingsprojekter og nødhjælp. Hjælpen omfatter alle de områder, der er vigtige for et barns opvækst: Sundhed, ernæring, uddannelse, vand og sanitet samt børns rettigheder. Bestyrelsen i KPA på det nye kontor men der er stadig behov for en stabil - om dog mere beskeden støtte for at få civilsamfundet på fode igen. Kosovo People s Aid har - som navnet antyder - rødder i Danish People s Aid. Formand, kasserer og sekretær er tidligere ansatte på Dansk Folkehjælps kontor i Gjakova. Nu da den officielle danske indsats er afsluttet, er det op til den frivillige del at bære aktiviteterne videre. Visionerne er store, og der er mange opgaver at tage fat på. Skoleundervisning til fattige familiers børn, indsamling og distribution af tøj og andre fornødenheder til forældreløse børn, der er placeret hos værtsfamilier, faglig uddannelse til lokale landmænd, forbedring af beskæftigelsessituationen - herunder en speciel fokus på de mange enlige kvindelige forsørgere, materiel støtte og uddannelse til sundhedsklinikker og hospitaler og meget, meget mere er nogle af de emner, der skal tages fat på i det kommende år. Her i den tidlige opstartsfase er der allerede knyttet kontakter til det frivillige led i Danmark, og vi håber Bestyrelsen i KPA på, at det kan øge danskernes interesse for at bakke op om en lokal kosovarsk folkehjælpsforening med et hold af dygtige, idealistiske og visionære mennesker, der udfører en stor frivillig indsats for at hjælpe deres eget folk på fode. Vi ønsker Kosovo People s Aid tillykke med stiftelsen og ønsker dem held og lykke i deres fremtidige virke. Har du lyst til at bidrage til Kosovo People s Aid s bestræbelser på at opbygge en sund og effektiv, frivilligt social og humanitær forening, som arbejder for at retablere det civile samfund og skabe fred og forståelse mellem de forskellige etniske grupperinger, er du velkommen til at sende dit bidrag til: Bankkonto: eller girokonto: Fradragsregler: ASF-Dansk Folkehjælp er meget taknemmelig for alle bidrag - store som små. Dog skal dit bidrag være på over 500 kr. i løbet af et år, hvis du ønsker at få et fradrag på selvangivelsen. Alt, hvad der overstiger 500 kr. kan fradrages - dog maksimalt kr. pr. person. Vælger du f.eks. at give et bidrag på 100 kr. om måneden, kan du fratrække 700 kr. om året. Ægtefæller har hver sit fradrag. 4

7

8 ASF-Dansk Folkehjælp - en god samarbejdspartner også i lokalområdet 5. distrikt Fyns amt Hunderupvej 120, 5230 Odense M. Tlf.: Fax: ASF-Dansk Folkehjælp Midt- og Vestsjælland Kontakt: Tlf.: ASF-Dansk Folkehjælp Midtjyllandskredsen når det gælder Førstehjælp kurser vagter m.v. Ny Formand Anna-Marie Milbo Kredskasserer Jørgen Dürr Kredssekretær Sigfred Jensen SiD - Haderslev A støtter Folkehjælp ASF-Dansk Folkehjælp Frederiksværk - Hundested Tlf ASF-Dansk Folkehjælp Herning Afdeling Tlf Folkehjælp nr. 66 december 2003 ASF-Dansk Folkehjælp Grindsted - Billund - Ølgod Afdeling Tlf ASF-Dansk Folkehjælp Nordals Afdeling Tlf ASF-Dansk Folkehjælp Vejen Afdeling Tlf ASF-Dansk Folkehjælp Århus afdeling støtter Folkehjælp ASF-Dansk Folkehjælp Vojens Afdeling Tlf

9 Tilbudsvarer ASF-Dansk Folkehjælp er kommet i julehumør. Derfor har vi nedsat prisen på nogle af vores salgsvarer. Dameur med logo Ekstra nedsat Kr. 99,00 pr. stk. inkl. moms Nye OH til Førstehjælps undervisning En helt ny serie OH kan nu købes på hovedkontoret. Serien består af i alt 23 stk. OH, der dækker alle væsentlige emner i førstehjælp. Serien kan anvendes til alle kursustyper inden for førstehjælpsundervisning. Serien, hvor der her vises udvalgte eksempler, leveres som løsblade med tilhørende oversigt over emnerne og koster kr. 300,00 eksklusive forsendelse Bestilling afgives til: ASF-Dansk Folkehjælp Telefon: Paraply Kr. 100,00 pr. stk. inkl. moms Emblem m/ grønt kors Kr. 12,50 pr. stk. inkl. moms Emblem m/nål Kr. 18,75 pr. stk. inkl. moms Husk: Ved køb under kr. 100,00 excl. moms tillægges et ekspeditionsgebyr på kr. 25,00 Folkehjælp nr. 66 oktober

10 Nørrebro Hjørring Tlf: Fax: Dansk Metal også et IT-forbund Læs mere på Folkehjælp nr. 66 december en stærk partner 8

11 Stoffers indlæg - nyt fra Stoffer Stoffer er en lille kanin, som ikke har haft så megen medgang gennem livet. Han bor i dag i Holbæk, hvor han hos folkene i ASF-Dansk Folkehjælps genbrugsbutik får god pleje og hjælp i dagligdagen. Stoffer har mange lidelsesfælder rundt om i landet. For at hjælpe dem med husly og lidt støtte har vi tilladt, at han her i bladet får lov til at skrive lidt om hans liv, så læserne måske får lyst til at hjælpe ham med at hjælpe andre hjemløse og stofmisbrugere. Denne gang ville jeg gerne have startet med en god nyhed, meeeen - den er ikke kommet endnu... Det er vel ingen hemmelighed, at ASF-Dansk Folkehjælp Midt- og Vestsjælland afdeling i disse dage går og venter på svar på nogle ansøgninger om penge til deres og mit værested i Holbæk. Svaret er lige på trapperne, men da der er en deadline på bladet nu, så må I vente lidt endnu. SURT IK`? OK! Måske vi kan lave en aftale: Når jeg ved noget, så lader jeg nyheden sive, og mon ikke jeg kan lokke hovedkontoret til at skrive lidt om det på deres hjemmeside - jeg har nemlig hørt, at de er ved at være rigtig gode til at informere på nettet. Tja, ellers går det jo meget godt. Jeg forsøger at holde mig beskæftiget med alt muligt - det hjælper mange gange, når trangen til stoffer indfinder sig. Det er svært - specielt når man render ind i gamle venner, og det kan ikke undgås, når man bor i en forholdsvis lille by og ikke kender mange andre end dem, man har taget stoffer sammen med. Jeg prøver dog at udvide min horisont lidt - det vil sige ASF-Dansk Folkehjælp prøver at udvide den. Så besynderligt nok befandt jeg mig en ganske almindelig hverdag på Nyborg Strand, hvor Midt- og Vestsjælland afdeling havde tilmeldt mig til et par foredrag om sådan nogle som mig. Så der sad jeg klokken 8.45 om morgenen og var til morgenandagt. - Det har jeg nu alligevel aldrig prøvet før. Men vi sang, og vi bad en bøn, og det var tja. nok ikke lige min kop te, men jeg kunne da i det mindste nynne med på I østen stiger solen op. Resten af dagens program var kanon. Jeg fik lejlighed til at høre Preben Brandt, som udover at have opstartet Projekt Udenfor er speciallæge i psykiatri og p.t. formand for Rådet for Socialt Udsatte. Jeg hørte Peter Juul, kontorchef i Socialministeriets kontor for socialt udsatte grupper, og ikke mindst Naser Khader, MF, som holdt nogle fabelagtige foredrag. Samlet kan man sige, at de alle 3 taler om RESPEKT for den enkelte - med alt hvad det indebærer, og det tager jeg sgu` hatten af for. Alt i alt en god og indholdsrig dag. Ja, ja, OK - må indrømme, at jeg sneg mig væk, da der skulle holdes afskedsandagt og opsummering i en liturgisk ramme. Det lød lidt for underligt, og jeg var rygetrængende. Måske skulle jeg lige til sidst her ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår. Jeg håber selv, at der i år venter mig en helt speciel jul. Jeg skal for første gang i mange år være sammen med en rigtig familie -ikke min egen, men én der er kommet til at betyde meget for mig. En familie, der på trods af mig og min fortid - metadon og alt det andet skidt jeg har bedrevet - har inviteret mig hjem til dem. Tak til denne familie, tak til ASF- Dansk Folkehjælp og alle deres medlemmer, der på den ene eller anden måde gør en forskel både i ind- og udland. Vi ses i år 2004 Stoffer Du kan høre mere fra Stoffer i næste nummer Folkehjælp nr. 66 juli

12 Sådan kan det også gøres... Tekst af: Bjarne Sørensen, Vejle afdeling Gennem efterhånden mange år har vi set, at medlemstallet langsomt falder. Og det skal der gøres noget ved, men hvad? Vi har set medlemskampagner, der kortsigtet har givet en stigning, men ikke helt har formået at fastholde nye medlemmer. I Vejle har vi heller ikke undgået at være ramt af tilbagegang. Vi blev hurtigt enige om, at hvis det kun drejede sig om at bringe vort medlemstal op, kunne det klares hurtigt og let ved at gå ud og vride armen om på en række personer i området. - Vi havde påtaget os ca timers socialt arbejde, og vi stod med en masse idéer, som vi ikke turde gå i gang med, fordi vi ikke kunne belaste vore frivillige med mere. Vi mente, at vi var rimeligt kendt i vort område, selv om vi gang på gang måtte gøre opmærksom, at vi ikke måtte forveksles med 2 kendte politiske partier, at vi ikke var en udvekslingsorganisation for unge studerende og at vi selv om vi samarbejder med Røde Kors ikke er en del af den organisation. Vi er kort og godt det, som i gamle dage hed Arbejdersamaritterne. I 2002 forsøgte vi med et åbent hus -arrangement i vort hus. Frivillighedsårets sekretariat blev søgt og bevilgede kr. Det blev ikke den store magnet for nye medlemmer, ligesom arrangementet kun blev besøgt af ca. 40 personer. Det duede altså nok ikke, så vi måtte prøve noget andet, men hvad? Vi havde i forbindelse med vor årlige tombola set, at Scleroseforeningen havde succes med en demonstration af deres virke i en række telte på torvet. Vi besluttede derfor, at vi i forbindelse med Mærkedagen ville forsøge noget lignende. I løbet af juni måned tegnede der sig et billede af, hvad vi kunne prøve: Vi bestilte Rådhustorvet den 26. september med adgang til strøm. Vi lejede meter telt med borde og stole ved kommunen. Vi fandt frem til, hvad vi manglede hjælpere til i de bestående aktiviteter, og hvad vi kunne tænke os startet op af nye aktiviteter. Disse blev listet op i en selvfremstillet folder. Ønsker om nye tiltag i Vejle afdeling Afdelingens hjemmeside Kontaktperson: Charlotte Kragh Tlf.: Besøgstjenester, fængsler Kontaktperson: Charlotte Kragh Tlf.: Ledsagetjenester unge handicappede Kontaktperson: Else Pedersen Tlf.: Genbrug Kontaktperson: Charlotte Kragh Tlf.: Klub for enlige forsørgere Kontaktperson: Bjarne Sørensen Tlf.: Opsøgende arbejde Kontaktperson: Bjarne Sørensen Tlf.: Værested for unge ensomme Kontaktperson: Else Pedersen Tlf.: Vi undersøgte, hvad organisationen kunne støtte os med af materialer, og om det var muligt at få en udstilling med bemanding. Vi lavede en konkurrence om førstehjælpskendskab og fik sponsoreret nogle gode præmier. Vi forberedte nogle events, som kunne give opmærksomhed. Vi kontaktede alle aviser i byen både betalte og gratisaviser, vores lokalradioer og TV Syd. Vi bad vort aktive festlige udvalg, om de ville sørge for forplejning både til de, der skulle passe stedet og de, der kom ind og talte med os. Folkehjælp nr. 66 december

13 Vejle afdeling mangler hjælpere til flg. aktiviteter: Besøgstjeneste Kontaktperson: Grethe Majgaard Tlf.: efter kl Samaritervagter Kontaktperson: Jørgen Bonde Tlf.: Handicaplejr Kontaktperson: Bjarne Sørensen Tlf.: Enkeltarrangementer for handicappede Kontaktperson: Jørgen Bonde Tlf.: Bankospil Kontaktperson: Edith Hansen Tlf.: Handicapsvømning Kontaktperson: Bente Jacobsen Tlf.: Tombola Kontaktperson: Grethe Majgaard Tlf.: efter kl Vi forsøgte at lave aftaler med folk om at sælge mærker på hele gågaden. Alle disse bestræbelser mundede ud i følgende: Vi solgte for få mærker, fordi de lokale gymnasier samme dag havde STAIR WAYS-indsamling (en indsamling til fordel for filippinske børn). Vi havde ikke behov for det antal events, vi havde planlagt. Vi fik et begrænset antal forbipasserende til at prøve deres færdigheder og det vakte opsigt, så vi fik en del folk i tale. Vi fik på dagen 4 aktive medlemmer og en, der ønskede kontakt med vor besøgstjeneste. Vi fik en del omtale i den skrevne lokalpresse, blev omtalt i kanal 94. Men igen reaktion fra TV Syd sandsynligvis var vi for sent ude med pressemeddelelsen til radio og TV. Vi var i kontakt med ca mennesker omkring 100 fulgte med ind i teltet og fik en snak om arbejdet. Hele arrangementet kostede afdelingen kr., men en uge efter blev vi kontaktet af en loge, der gerne ville se en repræsentant for foreningen til deres jubilæum. Ved arrangementet blev der overrakt en check på kr , og foreningen fik lejlighed til at promovere sit arbejde for jubilæumsgæsterne ved en takketale. Og vi gentager arrangementet næste år. Vi har fået sponsoreret en stand ved årets julemesse. Her kan materialet fabrikeret til den 26. september anvendes næsten uændret. Og de 8 vindere af konkurrencen fik vi en snak med, da de afhentede gevinsterne i vort hus. Vi har fået en succes at arbejde videre på, og det er muligt næste år at inddrage endnu flere af vore medlemmer i arbejdet. Forhåbentlig får vi så nogle af de nye tiltag i gang. Hvad er børnearbejde? Børnearbejde findes både i verdens fattigste lande og i de rigeste. Der findes børnearbejde, som er skadeligt for børn fysisk og psykisk, og som udnytter børn som billig arbejdskraft. Og der findes børnearbejde, som børn trives med at udføre og tjener lommepenge på, uden at det ødelægger deres mulighed for at gå i skole, have en fritid og få nok hvile. Det er det skadelige og hårde børnearbejde, som børn skal beskyttes mod. Folkehjælp nr. 66 december

14 Solskinsdage i oktober!! Af: Anne-Margrethe Larsen I perioden fra den 19. til den 30. oktober skinnede solen hver dag - om end ikke bogstaveligt, så i hvert fald i krop og sjæl! ASF-Dansk Folkehjælp havde nemlig den glæde at være vært for teatergruppen Art Drama Studio, der blev etableret i december 2000 i flygtningecentret Karadjordjev Dom, Raca i Serbien. Teatergruppen, der er et led i ASF-Dansk Folkehjælps psyko/sociale programmer, har været med til at forbedre tilværelsen for specielt børn og unge påvirket af konflikten på Balkan. Teatergruppens ophold i Danmark havde flere facetter og var bl.a. et led i ASF-Dansk Folkehjælps kampagne om fortsat støtte til dette og lignende projekter, der bidrager til en forbedring af livskvaliteten hos børn og unge i socialt belastende situationer. Gruppen var indlogeret i Dansk FolkeFeries FerieCenter i Gilleleje, hvor de hurtigt fandt sig til rette i deres midlertidige nye små boliger omgivet af en fri og skøn natur. Ja, tænk: Ikke at skulle bo 8 personer i ét rum, men 4 i flere, at dele bad med få, at kunne gå en tur langs vandet, boltre sig ved vandkanten, gå i svømmehal, spille billard og fodbold sikken en luksus! For disse unge var det en anderledes tourné med udfordringer og oplevelser. Det var et velfortjent pusterum væk fra deres trængte hverdag. Under teatergruppens ophold besøgtes bl.a. School of Stage Arts i Vordingborg samt den Internationale Skole i København, hvor de deltog i en workshop med skolens dramahold. En speciel oplevelse for gruppen, samt en aften med stof til eftertanke for publikum, var en multietnisk aften på Katedralskolen i Nykøbing F. - et arrangement lavet i samarbejde med Lolland-Falsters Folketidende, Katedralskolen og ASF-Dansk Folkehjælp. Baggrunden for arrangementet var Katedralskolens kamp for at få lov at beholde en serbisk studerende på skolen, hvortil teatergruppen Art Drama Studio, som i sig selv er multietnisk, var en naturlig opfølgning. Plejehjemmet Arbejdersamariten havde ligeledes inviteret gruppen på besøg, hvor de efter frokost, en rundvisning samt kik hos beboerne optrådte ved eftermiddagskaffen. Beboerne fik en anderledes oplevelse, og gruppen fik et indtryk af ældres forhold i Danmark. Gruppens finale var deltagelse samt optræden ved LO s kongres i Falconer Centret - en dag, teatergruppen havde set frem til og spændt afventet, en dag, som under store forhold og megen aktivitet med pressemøde samt to forestillinger, var en speciel oplevelse for alle parter. Ved hver enkelt forestilling, hvor de optrådte under forskellige forhold samt et alsidigt publikum har skuespillere og voksne udtrykt iver, glæde og motivation. Deres stolthed over at få lov at vise deres evner og det, de har arbejdet sig frem til på 3 år var åbenlys! Gruppens forestillinger og arbejde er et tydeligt bevis på, at man kan nå langt under primitive forhold ved at arbejde sammen, uanset hvem man er, og hvor man kommer fra, ved motivation samt troen på, at det nytter og gør en forskel, når blot den nødvendige støtte og opbakning er tilstede. Endelig og ikke mindst har disse ti dage bevist den markante ændring i de unges tilværelse fra psykiske problemer, selvmords-tanker, forknyttede ansigter, angsten og utrygheden for at udtrykke sig og være sammen til nu at være en positiv gruppe med samme erfaringer, ambitioner og nyt mod på livet. Kort sagt: 10 dage med teatergruppen Art Drama Studio fra Serbien var en livsbekræftende oplevelse! 12

15 ASF-DANSK FOLKEHJÆLP STORSTRØMS KREDS For en fremtid i værdighed Næstved Præstø Maribo/Sakskøbing Sydlolland Nakskov KREDSFORMAND TLF Distrikt 6 Afdelingerne: BORNHOLM FAKSE MIDTLOLLAND NAKSKOV NYKØBING F. NÆSTVED MØN NORDFALSTER VORDINGBORG støtter ASF-Dansk Folkehjælps internationale nødhjælpsarbejde Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund Folkehjælp nr. 66 december

16 Afdelingernes involvering i det internationale arbejde - på tur til Kosovo Tekst af: Aase Hansen Efter at have ydet hjælp til Kosovo siden konflikten startede i 1999, er vort arbejde dernede ved at være slut. Vi har siden Kosovo-albanerne vendte tilbage fra flygtningelejrene, ydet en kæmpe indsats med genopbygning af huse, oprettelse af maskinringe, oprettelse af en snedkervirksomhed - og sidst men ikke mindst vigtigt: Etableret en lokal NGO, nemlig KPA (Kosovo People s Aid). Hermed opstod den idé, at det kunne være helt fint, hvis nogle af ASF-Dansk Folkehjælps lokale afdelinger kunne blive koblet på et projekt, som kunne blive udført sammen med KPA. Samtidig viste det sig, at SID også havde kontakt til Kosovo, idet man fra deres side hjælper og støtter den spirende fagforening i Kosovo, hvilket førte til idéen om, at man også kunne prøve at arbejde sammen med nogle af SiD s lokale afdelinger om støtte til Kosovo. Fra ASF-Dansk Folkehjælp valgte man Fredericia og Odense afdelinger og SID var repræsenteret af Fyn og Vejle distrikterne. Alt dette bevirkede, at en gruppe med 4 personer fra hver organisation tog på besøg i Kosovo fra den 1. til 6. november for, i samarbejde med KPA, at finde ud af, om der var grobund for at gennemføre nogle projekter disse tre partnere imellem. Vi var ude at se flere af de steder, hvor ASF-Dansk Folkehjælp havde genopbygget huse, og det var helt fantastisk at se den forskel, der var på landsbyerne som de så ud lige efter krigen og så nu. Beboerne udtrykte alle steder stor taknemlighed for den indsats, der var ydet. Et af de steder, der gjorde størst indtryk på mig, var besøget i landsbyen Kralan. Denne landsby var hårdt ramt, og den var helt speciel på den måde, at den bestod af århundrede gamle stenhuse - en kulturarv, som det ville være ærgerligt gik tabt, hvilket lykkeligvis heller ikke er sket, idet vi har genopbygget en del af disse huse med de gamle sten og i den originale stil - et rigtig flot stykke arbejde. Det blev også til besøg hos en af maskinringene, og der er ingen tvivl om, at det har betydet meget for landsbyerne, at man på denne måde hurtigt har kunnet komme i gang igen efter krigen. Det var også godt at se, at man tilsyneladende stadig kører disse maskinringe på demokratisk vis. Endvidere havde vi en del møder med byråd, sammenslutningen af maskinringe, hospital, skoler og fagforeningen såvel centralt som lokalt. Alt dette for at få belyst, hvilke behov for hjælp, der stadig måtte være. Et af de ting som absolut gjorde mest indtryk på os var besøg i de byområder, hvor minoriteter levede. Vi har i disse områder foretaget en del renovering/ genopbygning, men behovet for hjælp her er enormt. Disse mennesker lever langt under fattigdomsgrænsen, og det var uhyggeligt at se den slum, som de lever i. Selvom der er sket utrolig meget i Kosovo siden krigen, og selvom det gudskelov har været muligt for ASF-Dansk Folkehjælp at yde en god indsats i området, er der stadig behov for megen hjælp til landet - vi blev præsenteret for mange og store problemområder. Det er selvfølgelig ikke muligt for os at afhjælpe alle disse. Der var helt klart en vilje til og et ønske om fra gruppen, at man nu vil arbejde videre med at finde ud af, hvor og hvordan det er muligt at yde en indsats dernede ved fælles hjælp, hvilket i sig selv er en spændende opgave. Konklusioner af den fremtidige hjælp orienteres der om, når vores arbejdsgruppe er færdig med den endelige rapport fra besøget i området. Folkehjælp nr. 66 december 2003 Familie i landsbyen Kralan Landsbyen Kralan Der tilbagestår fortsat en masse genopbygningsarbejde 14

17 ASF-Dansk Folkehjælps salgsvarer Varenr.: Varenavn: Ekskl. moms: Inkl. moms: FORBINDSKASSE, FORBINDINGER M.M. 416 Sårrenseserviet (klorhexidin)...1,00...1, Pladevat...1,60...2, Plasterkassette m/ 1 fyldning...350, , Fyldning til plasterkassette...125, , Plaster 20 x 72 mm. (100 stk.)...73, , Plaster 25 x 75 mm. (100 stk.)...97, , Plaster 50 x 75 mm. (100 stk.)...154, , Kirurgtape 12,5 mm. 9,1 m....13, , Kirurgtape 25 mm. X 9,1 m...21, , Kompresplaster 6 cm. X 1 m....30, , Plasterstrips, etui m/ 9 stk....14, ,50 ANDET FØRSTEHJÆLPSUDSTYR 500 Saks, sygepleje...39, , Vinkelsaks, kraftig, grå...24, , Vinkelsaks, ekstra kraftig, orange...63, , Pincet...26, , Pincet m/ lup...105, , Folietæppe 150 x 200 cm....45, , Engangshandsker (100 stk.)...85, ,25 ØVRIGE SALGSVARER 600 Bordryttere (gratis ved køb af lærebøger)...0,90...1, Brevpapir m/logo, A4 (100 stk.)...86, , Kuverter m/ logo, A5 (100 stk.)...75, , Forside til blad A4...1,10...1, Forside til blad A5...0,20...0, Telegram m/ logo og kuvert, lille...3,40...4, Telegram m/ logo og kuvert, stor...4,20...5, Agitationsfolder (Danmarks Humanitære Organisation)...0,75...0, Emblem m/ nål...15, , Emblem til lille knaphul...15, , Fabriksemblem m/ nål...20, , Stofemblem, små ca. 3 cm...5,69...7, Stofemblem, mellem ca. 5 cm...7,97...9, Stofemblem, stor ca. 8 cm....11, , Stryge-på-logo (Ø-5 cm.)...21, , Etui til medlemskort...1,13...1, Emblem m/ grønt kors...10, , Paraply...80, , Plastbærepose m/ logo...1,90...2, Rundt klistermærke m/ logo, ark m/ 24 stk. (Ø-5 cm.)...10, , Rundt klistermærke m/ logo (Ø-8 cm.)...10, , Rundt klistermærke m/ logo (Ø-60 cm.)...96, , Badges m/ logo...4,20...5, Arbejdsdragt u/ foer (så længe lager haves)...316, , Arbejdsdragt m/ foer...396, , Polo T-shirt u/ logo, sort...28, , T-shirt m/ logo, hvid...47, , Kasket m/ badge...16, , Sportstaske m/ logo...100, , Ballon m/ logo og pind...0,80...1, Lighter m/ logo...7,25...9, Indsamlingsbøsse m/ logo, grøn plast...10, , Grå vest/jakke...381, , Ur m/logo dame eller herre...255, ,00 Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl RIV UD

18 aktivitetskalender for ASF-Dansk Folkehjælp 2004 J ANUAR J ULI S M T O T F L S M T O T F L FEBRUAR A UGUST S M T O T F L S M T O T F L M ARTS S EPTEMBER S M T O T F L S M T O T F L /1: Kursus vedr. hjemløse - øst og vest For alle medlemmer 31/1: Tillidsmandskursus II Midtjyllandskredsen 7-8/2: 115 kursus øst og vest For alle medlemmer 21-22/2: Modul I kursus øst og vest For alle bestyrelsesmedlemmer 28/2: Hjertestarter kursus øst For alle instruktører 6-7/3: PC kursus øst og vest For alle bestyrelsesmedlemmer 13-14/3: Temadage for instruktører øst og vest For alle instruktører 26/3: FU møde 27-28/3: Bestyrelsesmøde 24-25/4: Kursus i medlemshvervning øst og vest For alle bestyrelsesmedlemmer 1/5: Museet åbner 15/5: Hjertestarter kursus vest For alle instruktører 20-28/5: Studietur Rusland For alle medlemmer 28-31/5: Vitus Bering - Jylland Ekspedition for unge mennesker 1/6: Afslutning på pengeyngelkampagnen København 5/6: FU- og bestyrelsesmøde 6/6: Repræsentantskabsmøde i Vejle 19-20/6: Modul II kursus øst og vest For alle bestyrelsesmedlemmer 5-31/7: Eventuelt feriebørn fra Rusland 5/7 6/8 Feriebemanding hovedkontoret

19 /8: Hjertestarter kursus øst For alle instruktører 22/8: FU og bestyrelsesmøde 28/8: Velgørenhedskoncert i Kolding For alle A PRIL O KTOBER S M T O T F L S M T O T F L /9: Ledelse og samarbejde øst og vest For alle medlemmer 18-19/9: Temadag for instruktører øst og vest For alle instruktører 24-26/9: Mærkedagen 30/9: Museet lukker 1-3/10: Prøvekursus vagtsamaritter Odense For udvalgte deltagere 9-15/10: Studietur Rusland For alle medlemmer M AJ N OVEMBER S M T O T F L S M T O T F L /10: Modul III øst og vest For alle bestyrelsesmedlemmer 1-5/11: Grøn uge landet over Deltagelse fra alle afdelinger 6/11: Hjertestarter kursus vest For alle instruktører 13-14/11: Lovbestemte møder med afdelinger Øst og vest For alle medlemmer 27/11: FU møde 27-28/11: Bestyrelsesmøde J UNI DECEMBER S M T O T F L S M T O T F L /12: Kontoret julelukket 30/12 2/1 kontoret julelukket Fortrinsvis vil det være sådan, at: Øst = Bjergstedvej 13, 2700 Brønshøj Vest= Birkholmvej 1, 8752 Østbirk Alle annoncerede aktiviteter udsendes tillige individuelt til alle afdelingsformænd forud for afviklingen. Du kan også kontakte hovedkontoret på telefon for yderligere oplysninger. Læs mere på: OBS! Nye åbningstider på ASF-Dansk Folkehjælps hovedkontor fra Januar 2004 mandag-fredag fra kl

20 ASF-Dansk Folkehjælps salgsvarer Varenr.: Varenavn: Ekskl. moms: Inkl. moms: SOS-KAPSLER 100 Halskæde, rustfrit stål...179, , Halskæde, forgyldt...242, , Halskæde m/ hvid plast...179, , Armlænke, rustfrit stål, smal...179, , Armlænke, rustfrit stål, bred...179, , Armlænke, kromstål, smal...127, , Armlænke, kromstål, bred...127, , Urrem, kromstål, smal...112, , Urrem, kromstål, bred...112, , Ekstra strimmel...12, ,00 BØGER OG ANDRE UNDERVISNINGSMATERIALER 200 Orienterende kursus...28, , Førstehjælp 1, Engelsk udgave...26, , Grundkursus...39, , Førstehjælp , , Handicap-lærebog...47, , Børnene i Fjordby...12, , Børnene i Fjordby lærer førstehjælp...12, , Børnene i Fjordby står til søs...12, , Kursusbevis...2,00...2, Bilag 1, blok á 50 ark...38, , Bilag 6, blok á 50 ark...38, , Ultrakort Førstehjælp...3,50...4, Mini-folder Akut hjælp...1,00...1, Life-Key...28, ,00 FANTOMER OG TILBEHØR 300 AMBU-Man, model C , , Ansigtsmasker til AMBU-Man (5 stk.)...305, , Hovedposer til AMBU-Man (100 stk.)...246, , AMBU-Baby, komplet m/ taske , , Ansigtsmasker til AMBU-Baby (5 stk.)...220, , Hovedposer til AMBU-Baby (100 stk.)...157, , AMBU-Multiman, indøvelse (4 hoveder) , , Mund/næse-stykke til Fantom (25 stk.) , , Hovedposer til Fantom (100 stk.)...215, , Ansigtsmaske (1 stk.)...61, ,25 Folkehjælp nr. 66 december 2003 FORBINDSKASSE, FORBINDINGER OG PLASTER 400 Forbindskasse, stor grøn m/ indsats og indhold...454, , Forbindskasse, stor grøn m/ indsats, TOM...232, , Indhold til forbindskasse...222, , Kompresforbinding 7,5 x 9 cm....6,00...7, Kompresforbinding 7,5 x 12 cm....13, , Kompresforbinding 17 x 17 cm....21, , Trekantet tørklæde indpakket...23, , Trekantet tørklæde, uindpakket...14, , Flonelsbind 5 cm. X 5 m...15, , Flonelsbind 6 cm. X 5 m...20, , Flonelsbind 8 cm. X 5 m...23, , Elastikbind 6 cm. X 4 m...21, , Elastikbind 8 cm. X 4 m...25, , Elastikbind 10 cm. X 4 m...29, , Helancabind 6 x 4 m...5,00...6, Helancabind 8 x 4 m...5,96...7,45 18

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014 s FERIEFOLDER 2014 Forord har i en årrække tilbudt gratis feriehjælp til en række forskellige målgrupper. Feriehjælp er et af de større aktivitetsområder i det frivillige sociale arbejde, som kendetegner.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus.

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. Der er brug for helhed i indsatsen Lad mig præsentere jer for 3 børn i Danmark der møder konssekvensen af at vokse op i fattigdom:. I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. 1) Jakob er otte år og bor alene

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

En professionel Networkers historie

En professionel Networkers historie En professionel Networkers historie Hele mit liv har jeg set, hvordan mine forældre har Networket som en naturlig del af deres hverdag - både privat og erhvervsmæssigt. For mig er det derfor kommet meget

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

DM-Aid... når helt ud

DM-Aid... når helt ud DM-Aid... når helt ud DM-Aid 2015 DM-Aid 10 års jubilæum Nadeem Niwaz Bestyrelsesformand 2005-2015 10 år er der gået siden DM-Aid blev stiftet. 10 gode år, hvor vi har lært meget gennem medgang og modgang,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling De nye verdensmål for bæredygtig udvikling Nu skal I høre om nogle fælles mål for at gøre verden et bedre sted, som ledere fra alle lande har arbejdet med. Først vil nogle måske gerne vide, hvad et mål

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard Den 1. maj 2009 Det talte ord gælder 1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Har I det godt? Det ser sådan ud. Jeg har det også godt. Det er klart,

Læs mere

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN Læs denne gang: En elev fortæller Pouls initiativ: Giv en skærv til skolen i stedet for en fødselsdagsgave Husk at medlemsbidraget

Læs mere

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Den 12. januar 2010 blev Haiti ramt af et voldsomt jordskælv med enorme ødelæggelser til følge. I løbet af få uger efter katastrofen besluttede FrikirkeNets

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 Vi begyndte 2011 med at 20 Bydelsmødre-grupper fra hele landet stiftede Bydelsmødrenes Landsorganisation. Siden da er mange nye Bydelsmødre blevet uddannet, mange nye Bydelsmødre-grupper

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2014. Rapport 2013. Nye lokalforeninger. Hjemmeside

Nyhedsbrev juli 2014. Rapport 2013. Nye lokalforeninger. Hjemmeside Nyhedsbrev juli 2014 Kære alle. Sommerferien nærmer sig og det vil vi lige benytte til at sige Rigtig god sommer. Sekretariatet holder ferie i ugerne 28,29 og 30. Rapport 2013 Henrik har lavet en opfølgning

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8)

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Og nu står vi her på trappen på det øverste trin Nyorienteringsfasen, måske med den ene fod på trinnet lige under, nemlig i Bearbejdningsfasen.

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00 »Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«- UgebrevetA4.dk 31-01-2016 22:00:46 LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Flere gange om året bliver jeg ringet op af nogen som er bekymrede over en spøgelsesagtig tilstedeværelse, sædvanligvis i deres hjem. Nogle af dem er ligesom

Læs mere

VELKOMMEN. til kursus for aktivitetsledere i Røde Kors sociale arbejde oktober 2016 RØDE KORS / OKTOBER 2016 / AKTIVITETSLEDERKURSUS

VELKOMMEN. til kursus for aktivitetsledere i Røde Kors sociale arbejde oktober 2016 RØDE KORS / OKTOBER 2016 / AKTIVITETSLEDERKURSUS VELKOMMEN til kursus for aktivitetsledere i Røde Kors sociale arbejde 8.- 9. oktober 2016 Tid Dagens Indhold program 09.30-10.00 Ankomst og morgenkaffe 10.00-10.40 Velkomst og program 10.40-11.50 (Pause

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

1 Bilag. 1.1 Vignet 1. udkast

1 Bilag. 1.1 Vignet 1. udkast 1 Bilag 1.1 Vignet 1. udkast Case Fase 1: Forventninger Yousef er 17 år gammel og er uledsaget mindreårig flygtning fra Irak. Yousef har netop fået asyl i Danmark og kommunen skal nu finde et sted, hvor

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Årsberetning 2013-14 AVGIF gymnastik Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Vi er takket være vores 29 kompetente og succesfulde

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere