Ændringer i den nye version ud over rent redaktionelle ændringer er markeret med gult.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringer i den nye version ud over rent redaktionelle ændringer er markeret med gult."

Transkript

1 Nyheder og ændringer i Vejledning om syn af køretøjer, januar 2018 Færdselsstyrelsen har foretaget en opdatering af Vejledning om syn af køretøjer, version Juli Den nye version kaldes Januar 2018 og er gældende fra den 1. januar Ændringer i den nye version ud over rent redaktionelle ændringer er markeret med gult. Herunder er der en liste over ændringer, der ikke kun er redaktionelle. 1 (side 33) Reminder om, at køretøjer altid grundlæggende skal opfylde Færdselslovens 67, hvorefter Et køretøj skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at det kan benyttes uden fare op ulempe for andre samt uden skade for vejene. Det betyder, at hvis der ved syn opdages en fejl, som uden tvivl kan være farlig, må køretøjet ikke godkendes, uanset den specifikke detalje ikke er omtalt i Detailforskrifter for Køretøjer eller Vejledning om syn af køretøjer. Hvis en synsvirksomhed benytter denne generelle bestemmelse til at undlade godkendelse af et køretøj, skal der ske indberetning til Færdselsstyrelsen herom. 3 (side 34) Udbygning af afsnit om EF-typegodkendelse og e-godkendelsesnummer. Hvornår kan et køretøj anses for ikke længere at være EF-typegodkendt? Det har betydning for bestemmelserne om, at man kun må montere e-/egodkendt udstyr/udskiftningsreservedele på et EF-typegodkendt køretøj. Den del, som er konstruktivt ændret, anses ikke længere for EFtypegodkendt, men den resterende del af køretøjet anses fortsat for at være EF-typegodkendt (side 40) Yderligere information om quadricykel samt om traktorer, der er EFtypegodkendt til over 40 km/t (anses som bil) (side 47) Yderligere information om invalideknallert (skal ikke registreres, men være godkendt af Færdselsstyrelsen (K-godkendt), og må som den eneste knallerttype kun være indrettet til én person) (side 48) Yderligere information om EU-typegodkendte traktorer, herunder ATVkøretøjer. Præcisering vedrørende definitionen af traktor (skal kunne trække mindst sin egen teknisk tilladte totalvægt). Dette kontrolleres ved, at den oplyste vogntogsvægt er mindst det dobbelte af den teknisk tilladte totalvægt for traktoren (side 56) Campingbil. Som følge af ændringer i Registreringsafgiftsloven skal der nu kun være minimum to sovepladser i en campingbil (side 57) Definition af Alternative brændstoffer. Har betydning for kravene om mærkning af brændstofpåfyldningen (kontrolleres ikke ved syn) (side 77) Ændret regel om vægtberegning for lastbil med bagmonteret kran. Hvis den tomme lastbil ikke opfylder kravene om 20% vægt på de styrende hjul, hvis man løfter bageste aksel, skal der være opslag herom ved førerpladsen (2) (side 83) Justeret tekst vedrørende påhængsvægt for veteranbiler. Reglen om 90/50% er udvidet til alle veteranbiler, altså også lastbiler. Ligeledes tilføjet, at hvis veteranbilen er registreret på en godkendelse, hvoraf der fremgår en største påhængsvægt, må denne ikke overskrides (2) (side 84) Præcisering vedrørende forøgelse af påhængsvægt for lastbiler, så forøgelsen skal ses separat for påhængsvogne og sættevogne. Altså at hvis en lastbil f.eks. er godkendt til kg påhængsvogn men f.eks. 0 kg sættevogn, så kan man uden ny typegodkendelse forhøje de kg

2 påhængskøretøj på basis af oplysninger fra fabrikanten, men den må ikke godkendes til at trække sættevogn, medmindre der udstedes ny godkendelseserklæring V01 (side 86) 3.01.V01 (side 88) 3.01.V03 (side 93) Redaktionel rettelse, så kategorierne står tydeligere, når man skal finde egenvægt ud fra køreklar vægt. Herudover opdaterede oplysninger om, under hvilket punkt man finder køreklar vægt på forskellige CoCdokumenter. Justering vedrørende numre på felter, hvor man finder køreklar vægt på CoC-dokument for to- og trehjulede køretøjer (og quadricykel) og på traktorer. Justeret tekst vedrørende nedsættelse af totalvægt (når lastbil N2 ændres til varebil N1). En EF-typegodkendelse kan nu også danne baggrund (2) (s. 123) Definition af kolde bremser (under 100 grader) indsat (også under pkt ) (3) (s. 156) Beskrivelse af fremregning og afprøvning af parkeringsbremse på bil. Ved fremregning er en bremsekraft på 16% tilstrækkelig (svarer til kommende EU synsdirektiv). Ved måling på vej er 16% også tilstrækkelig. Tilsvarende er der ændret i pkt (6) for påhængskøretøj (2) (s. 194) Sidemarkeringslygter på personbil M1 må blinke sammen med blinklyset. Bestemmelsen vil senere blive indsat i Detailforskrifter for Køretøjer (også for de øvrige kategorier nedenfor) (2) (s. 195) Sidemarkeringslygter på personbil M3 (og M2) må blinke sammen med blinklyset (2) (s. 201) Sidemarkeringslygter på påhængs-/sættevogn O3 (og O4 og traktorpåhængsvogn) må blinke sammen med blinklyset (2) (side 202) Traktorpåhængsvogn kan have sidemarkeringslygter efter reglerne for påhængsvogn O3/O (1) (s. 212) Personbil M2 (og M3) må have op til fire sideblinklygter i hver side (1) (s. 216) Påhængs-/sættevogn til bil må have op til tre sideblinklygter i hver side (5) (s. 249) En tidligere ændringsbekendtgørelse om mærkning ved tankdæksel indsat. Bestemmelsen kontrolleres ikke ved syn (2) (s. 263) Link til engelsk hjemmeside (Department for Transport), hvor man kan finde biler med afvigende lambda-tal, så fremstilleren ikke behøver at have disse med (medmindre de ikke står på den engelske hjemmeside) /3/4 (s. 279) Oplysningen om, at godkendelsesmærket for gastanke skal findes på eller tæt på køretøjets fabrikationsplade er fjernet. Mærkningen kan sidde andre steder, f.eks. i nærheden af tanken (1) (s. 292) Oplysning om dækreparationer, og hvornår et dæk kan anses som ubeskadiget. Om der er foretaget en reparation, kan ikke kontrolleres ved normalt syn, men kun ved en særlig undersøgelse (1) (s. 294) Præcisering omkring, at dæktabellerne for hastighed versus bæreevne kun gælder for dæk til tunge køretøjer (2) (s. 299) Det gamle ord hjulattrapper er blevet erstattet af hjulkapsler (2) (s. 300) Afskærmning af hjulbolte. Særlige plastindikatorer, der kan vise, om en hjulbolt er gået løs, er lovlige, hvis de ikke rager mere end 20 mm ud.

3 (1) (s. 310) Oplysning om eftermontering af støddæmpere (primært) på campingvogn/påhængsvogn. Spørgsmål om dokumentation og synspligt eller ej (1) (side 315) Oplysning om kranarmes hvileposition (enten sammenklappet eller som angivet i skriftlig instruktion ved førerpladsen) (1) (s. 316) Præcisering om anbringelse af adskillelse i varebil med flere sæderækker og godkendt til privat personkørsel (sjældent forekommende, da en sådan varebil betaler fuld afgift som en personbil). Adskillelsen skal være bag bageste sæderække. For varebil til mandskabskørsel er reglerne lidt anderledes, da de er bestemt af SKAT. Her skal der ikke kun være adskillelse i førersiden men i hele bilens bredde (1) (s. 335) Henvisning til de Meddelelser vedrørende påhængskøretøjer med kuglekobling med stabiliseringsanordning, som er udgivet og findes på (1) (s. 336) Tilføjelse vedrørende montering af tilkoblingsanordning, der kun anvendes som fastgørelse for cykelstativ og lignende (4) (s. 346) Montering af folie m.v. på ruder i busser, hvor ruden er nødudgang, må kun ske på højst 25% af rudearealet. Henvisning i pkt (3). Præcisering omkring mærkat med angivelse af nødudgang (kan sidde på indersiden, hvis det også er synligt og tydeligt læsbart fra ydersiden (7) (s. 347) Tilføjelse om, at værktøj til knusning af ruden kan være bygget ind i selve glasset (altså ikke være en traditionel nødhammer ) (1) (s. 387) Indsættelse af tekst vedrørende synsfelt for traktor og motorredskab (med udstyr o.lign. placeret mere eller mindre i synsfeltet). I tvivlstilfælde kan man benytte dokumentation for, at en nærmere angivet ISO-standard herom er opfyldt (side 442) Oplysning om, at skolelastbil, der benyttes som trækkraft i et sættevognstog ikke skal have en længde på mindst 8 m (side 476) Tekst om elektrisk parkeringsbremse på tidligere invalidekøretøj. Selv om den i første omgang er blevet godkendt på lempeligere vilkår (invalidekøretøj), skal den ikke afmonteres, når bilen overgår til anden (ikke invalid) ejer (side 479) Ny mulighed for at få et køretøj registreret med Tilladelsen Vejhjælp (side 558ff) Indholdet vedrørende dokumentation ved syn er flyttet til i stedet for som tidligere i (mere naturligt på den måde, afsnittet er opbygget). Listen med mulig dokumentation for hver køretøjskategori er blevet udvidet med forskellige punkter, f.eks. et punkt vedrørende overgang fra varebil til personbil og punkter vedrørende veterankøretøjer. Det er tilføjet (selv om det allerede står i de enkelte regelafsnit), at man for busser skal huske supplerende dokumentation for de særlige ting for busser i DfK afsnit 4, 5, 9 og (side 564) Det er gjort opmærksom på, at en Data-erklæring kun indeholder oplysning om emner, der ikke kan kontrolleres ved syn. Det betyder, at andre ting på køretøjet skal kontrolleres ved syn, f.eks. tilstedeværelse af ESC-system, TPMS, korrekte sikkerhedsseler, lamineret forrude, m.m.

4 En Data-erklæring kan i øvrigt være uploadet på Dokumentportalen af en prøvningsinstans, så synsvirksomheden skal kigge dér, hvis fremstilleren fortæller, at han ikke har medbragt dokumentationen, men den findes på Dokumentportalen. Præcisering af, at en Data-erklæring ikke har nogen fast gyldighed i forhold til underskriftstidspunktet. Blot det stadig er en gældende version, jf. hjemmesiden (side 565) Oplysninger om restkøretøjer (side 566) Oplysning om, hvordan en Data-erklæring kan nøjes med at være kun delvist udfyldt, og datafelter kan være udfyldt med 0,0, og hvor der så skal være supplerende, separat dokumentation. Specielt for personbil, som er opbygget på varebilschassis (i praksis campingbil) kan man få lov at overstrege punktet om opfyldelse af kravene til bremser og så fremlægge supplerende dokumentation (eventuelt efter en ombygning af bremsesystemet) (side 568) Afsnit om godkendelser (standardtypegodkendelser, typegodkendelser og godkendelseserklæringer) er indsat men ikke markeret med gult. Afsnittet er hentet fra afsnit 15, der herefter er slettet (side 573) Brugte køretøjer, der skal registreres første gang i Danmark. Det første punkt i listen over, hvornår man kan undvære en Data-erklæring, omfatter EF-typegodkendte køretøjer. Teksten er ændret, så traktorer ikke kan nøjes med en dokumentation i form af, at man blot konstaterer, at der er en fabrikationsplade med et e-godkendelsesnummer. Dette skyldes, at traktorer kan fås i forskellige udgaver, der kan køre 30 km/t, 40 km/t eller over 40 km/t. Da det ikke af fabrikationspladen fremgår, hvilken udgave, der er tale om, skal der i stedet benyttes Data-erklæring (side 574) Køretøjer (bortset fra små påhængskøretøjer med påløbsbremser eller uden bremser), der har fået tilladelse fra SKAT til fremstilling til syn uden dokumentation for tidligere registrering, må nu kun godkendes uden Dataerklæring, hvis køretøjet er EF-typegodkendt eller er i nøje overensstemmelse med en tidligere udstedt standardtypegodkendelse. Tilsvarende er små påhængskøretøjer med påløbsbremser eller uden bremser generelt undtaget fra krav om Data-erklæring, selv om de eventuelt ikke skulle være bygget af en egentlig køretøjsfabrikant blot de er tidligere registreret i EU-/EØS-land (side 576) Forenklet praksis for brugt importerede. Sætning om fire-takt er fjernet, så det nu er muligt at importere to-takt-biler op til 10/1990 mod før kun op til 10/1984. Dette har sammenhæng med en tidligere lempelse med ombyggede biler, hvor man ved ombygninger af motorer nu kun interesserer sig for luftforurening, når bilerne er nyere end 10/1990. Grænsen ved 10/1989 for biler over to liter er også fjernet, så der gælder samme regel for alle motorstørrelser (side 590) Krydsskemaet er ikke blevet udvidet med de nye arter i DMR, motordrevet blokvogn og blokvogn. Det vil ske næste ved næste udgivelse (side 596) Præcisering af, at når man godkender et køretøj med Tilladelsen Flere udførelser blokvogn, anføres køretøjets normale vægte (ikke som blokvogn).

5 (side 597) Præcisering af, at når man godkender en motordrevet blokvogn eller blokvogn, skal man anføre den størst mulige totalvægt (i praksis ved den laveste hastighed) (side 601) Tilføjelse om, at dokumentationen for brændstofforbrug alternativt kan sendes digitalt direkte til synsvirksomheden (side 601) DMR har nu et felt med gasforbrug, der skal benyttes for N-gasdrevet bil, og nogle øvrige felter om forbrug er blevet angivet, hvor de kan findes på et CoC-dokument (side 608) Supplerende tekst vedrørende fastsættelse af antal siddepladser, der skal angives i DMR (fastsættelse ved bænkesæder ) (side 609) Præcisering omkring angivelse i DMR af antal siddepladser. Særligt for campingbiler og lastbiler til både godstransport og beboelse ( idrætsbiler ) gælder, at de kan være forsynet med sæder, der ikke må anvendes under kørslen (og derfor ikke skal have sikkerhedsseler). For andre køretøjer skal sæder tages med i optællingen af siddepladser (og skal opfylde kravene til sæder/sikkerhedsseler/forankringer) (side 615) Flere udførelser blokvogn kan nu også vælges for lastbil eller motorredskab, der tillige godkendes som motordrevet blokvogn (mobilkran), og hvor der for disse udstedes en Blokvognsattest eller attest for Trækkraft for blokvogn (side 615) Ny Tilladelse Godstransport/beboelse indsættes i DMR, jf. pkt / (side 618) Ny Tilladelse Vejhælp indsættes i DMR, jf. afsnit Lettere omstrukturering vedrørende beskrivelse af restkøretøjer og deres angivelse i DMR. Fremstilleren skal ved syn medbringe dispensation, eller køretøjet kan stå på en liste på Færdselsstyrelsens hjemmeside (side 621) I forbindelse med et registreringssyn tillades, at de tekniske oplysninger, som synsvirksomheden har indlagt i DMR, kun udskrives til fremstilleren, hvis denne ønsker det (p.t. udskrives de i alle tilfælde) (side 633) Ny synstype: Ufuldstændigt syn (side 635) Beskrivelse af, hvornår synstype Ufuldstændigt syn anvendes (side 636) Beskrivelse af, hvad der skal ske, hvis man er kommet til at foretage forkert indberetning til e-syn (side 641) Ændring vedrørende upload til Dokumentportalen. Samme dag er blevet ændret til højst tre dage efter synets afslutning. Dokumenterne skal være på synsstedet, indtil upload er foretaget (side 642) En prøvningsinstans vil formentlig få lov til at uploade dokumenter til Dokumentportalen, som skal benyttes ved syn. Synsvirksomheden sparer dermed arbejdet med at uploade, og der er større sikkerhed for, at det er det korrekte dokument, der bliver uploadet. Fremstilleren skal blot ved synet gøre opmærksom på, at de nødvendige dokumenter ligger parat på Dokumentportalen. Muligheden er der ikke endnu (side 652) Supplerende mulighed vedrørende dokumentation for alderen af et endnu ikke registreret, brugt køretøj (oplysning fra fabrikant/repræsentant) (side 661ff) Nyt afsnit vedrørende muligheden for at udføre periodisk syn på udenlandsk registrerede køretøjer.

6 Afsnit 15 Afsnittet, der vedrørte typegodkendelse, er slettet. Synsrelevante dele er indsat i afsnit , 70 (side 669) Tekst fra SKAT s juridiske vejledning om nummerpladers placering på motorcykel og traktor indsat (side 686) Indsat bemærkning om forruder og montering af sikkerhedsfilm på sideruder i rallybiler (side 699) Indsat reminder vedrørende kontrol af luftforurening, herunder den særlige test, der altid skal være udført ved tuning af dieselmotorer, uanset der f.eks. måtte være en TÜV-godkendelse af ændringen. Dertil reminder om, at ved godkendelser, hvor man bruger flere TÜVgodkendelser, skal man kontrollere disses forenelighed A (side 703) A (side 704) Præcisering af, at bilfabrikantens godkendelse af en effektforøgelse altid kan træde i stedet for de nævnte afprøvninger for teknisk egnethed. Præcisering af, at prøvningsinstansen skal vurdere, at en bils motor virker korrekt og uden fejl, når der udføres effektmåling (så der bliver tale om en retvisende måling). Beskrivelse af muligheden for at benytte større vægte fra en anden variant af en given bilmodel A1 (side 707) Lille korrektion vedrørende udskiftning af motor. Den skal have mindst den Euro-norm, der gælder for bilen og ikke som oprindeligt angivet samme norm, som bilen er født med (den kunne jo være forud for kravene) A1 (side 708) Vedrørende støjkrav ved motorændring (på biler nyere end 10/1982) skal der foretages kørselsmåling, hvis det ikke er den eksisterende motor (eller en tilsvarende), der tunes og opfylder +3 db(a). Hvis motoren er en helt anden, giver det ikke mening at sammenligne med et oprindeligt referencetal for standmåling A2 (side 708) Ved tuning over 20% skal der altid foretages kørselsmåling af støj (bil nyere end 10/1982). Tidligere var grænsen 40%, men målinger har vist, at ved større tuning kan man ikke nøjes med referencemålingen (standstøj) G (side 729) K (side 737) A (side 749) A (side 750) Afsnittet om ombygning af en VW Type 1 til cabriolet (del af L) er flyttet til en generel bestemmelse i afsnit G om ombygning til f.eks. cabriolet, som må foretages umiddelbart, hvis man benytter tilsvarende forstærkninger som på en original cabriolet af samme model. Godkendelsesprincip for forlængelse af limousiner udvidet til rustvogne (en alternativ mulighed for rustvogne i forhold til den allerede givne mulighed). Præcisering af, at motorcykelfabrikantens godkendelse af en effektforøgelse altid kan træde i stedet for de nævnte afprøvninger for teknisk egnethed. Præcisering af, at prøvningsinstansen skal vurdere, at en motorcykels motor virker korrekt og uden fejl, når der udføres effektmåling (så der bliver tale om en retvisende måling) A1 (side 752) Lille korrektion vedrørende udskiftning af motor. Den skal have mindst den Euro-norm, der gælder for motorcyklen og ikke som oprindeligt angivet samme norm, som motorcyklen er født med (den kunne jo være forud for kravene). Vedrørende støjkrav ved motorændring (på motorcykler nyere end 10/1982) skal der foretages kørselsmåling, hvis det ikke er den eksisterende motor

7 (eller en tilsvarende), der tunes og opfylder +3 db(a). Hvis motoren er en helt anden, giver det ikke mening at sammenligne med et oprindeligt referencetal for standmåling A1 (side 754) Støjkrav for motorcykler fra før 1. oktober 1982 er korrigeret til de korrekte (som også fremgår af pkt ) A2 (side 755) Ved tuning over 20% skal der altid foretages kørselsmåling af støj (motorcykel nyere end 10/1982). Tidligere var grænsen 40%, men målinger har vist, at ved større tuning kan man ikke nøjes med referencemålingen (standstøj) G (side 769) Justering vedrørende ændring af ramme på motorcykel (rammedelen bagest kan også være bag fæste til monofjeder). Ny tekst om ramme, der bærer et sæde. Her skal også en vurdering af en prøvningsinstans ved udskiftning (side 783) Ændring vedrørende toldsyn af store personbiler. Tidligere skulle der udføres toldsyn på alle stor personbil M2. Nu skal der også foretages toldsyn på stor personbil M3, men for både M2 og M3 gælder i stedet, at det kun er, hvis fremstilleren beder om det, fordi bilen efterfølgende skal registreres til Privat buskørsel (erhvervsmæssige anvendelser kræver ikke toldsyn, da de ikke skal betale registreringsafgift) (side 786) Præcisering af, at km-tal skal angives både i DMR og esyn som hele tusinder (side 789) Punkt c) om, at synsvirksomheder skal være godkendt til at foretage Tempo 100-syn, er fjernet (efterfølgende punkter re-nummereret) (side 802ff) Præcisering af, at godkendelsesattest for Tempo 100 skal udfærdiges i virk.dk samme dag, som påhængskøretøjet registreres, henholdsvis synes og godkendes (for allerede registreret køretøj) (side 820) Overgangsperiode for forlængelse af blokvognsattester (og dermed brug af blokvognsnummerplader) er overstået, og blokvogne skal nu indsættes i DMR og udstyres med gule nummerplader. Tekst om overgangsperioden er derfor ændret (side 829) Der er nyt felt på Blokvognsattesten og attesten for Trækkraft for blokvogn, hvor man kan angive en maksimal tilladt vægt (for en given hastighed), som fabrikanten har oplyst. Det kan være, at den givne hastighed og tilhørende vægt ikke er lovlige ved kørsel i Danmark, men oplysningen kan måske bruges ved kørsel i udlandet med andre regler om hastighed/vægte, hvorfor den kan være en hjælp for brugeren ved ansøgning og kørsel i udlandet.

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 I medfør af 43, stk. 11, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Reparation, ombygning m.v.

Reparation, ombygning m.v. Vejledning om syn af køretøjer AFSNIT 18 Reparation, ombygning m.v. 18. Indhold Side 1 18.01 Oversigt...3 18.02 Biler beregnet til motorløb...5 18.03 Motorcykler til motorløb...11 AFSNIT 18 Vejledning

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. EF typegodkendelser for M, N og O. Direktiv 2007/46/EF

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. EF typegodkendelser for M, N og O. Direktiv 2007/46/EF FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 27.04.09 1933 FS300-000058 EF typegodkendelser for M, N og O Direktiv 2007/46/EF Indledning. Færdselsstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1)

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1) BEK nr 458 af 12/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS20000-00068

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 07.11.08 1923 FS302-12 Godkendelse af køretøjer til brug i modulvogntog Ved bekendtgørelse af 7. november 2008

Læs mere

Nyheder og ændringer i Vejledning om syn af køretøjer Januar 2017

Nyheder og ændringer i Vejledning om syn af køretøjer Januar 2017 Nyheder og ændringer i Vejledning om syn af køretøjer januar 2017 Januar 2017-udgaven af Vejledningen er gældende pr. 1. januar 2017. Ændringer i forhold til november 2015-udgaven, bortset fra rent redaktionelle

Læs mere

Til toppen. Lovbekendtgørelse nr. 185 af 18. februar 2014 om vægtafgift af motorkøretøjer mv.

Til toppen. Lovbekendtgørelse nr. 185 af 18. februar 2014 om vægtafgift af motorkøretøjer mv. Lovbekendtgørelse nr. 185 af 18. februar 2014 om vægtafgift af motorkøretøjer mv. Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue) Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.8.4

Læs mere

Til høringsparterne. Høring over udkast til ny bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr (DfK 2017)

Til høringsparterne. Høring over udkast til ny bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr (DfK 2017) Til høringsparterne Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Sagsnr.: TS2060100-00045 Dato: 23. september 2016 Høring over udkast til ny bekendtgørelse om detailforskrifter

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I bekendtgørelse nr. 434 af 29. april 2014 om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1)

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Hjemmel Denne bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr er udstedt med hjemmel i 68, stk. 1, og

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog BEK nr 1076 af 07/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Færdselsstyrelsen, j.nr. FS302-12 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1)

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Hjemmel Denne bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr er udstedt med hjemmel i 68, stk. 1, og

Læs mere

Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015.

Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015. Nr.: 1987 Dato: 18.12.2014 Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015. Baggrund. Den 1. januar 2015 træder ny bekendtgørelse om særtransport i kraft.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer 1)

Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer 1) BEK nr 516 af 01/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Trafikmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS20000-15 Senere ændringer til forskriften BEK nr 548

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober 2011, samt efter bemyndigelse

Læs mere

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER OM KØREKORT TIL MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ Den 19. januar 2013 træder nye regler

Læs mere

Til høringsparterne. Høring over udkast til ny dimensionsbekendtgørelse

Til høringsparterne. Høring over udkast til ny dimensionsbekendtgørelse Til høringsparterne Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Høring over udkast til ny dimensionsbekendtgørelse J.nr.: TS2060103-413 Dato 23. september 2016 Hermed

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort foretages følgende

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 22.06.06 1887 2006-5030-118 Chiptuning Færdselsstyrelsen har udstedt to nye bekendtgørelser om chiptuning med det

Læs mere

Automatisk tilkoblingssystem, fabrikat VBG, type MFC

Automatisk tilkoblingssystem, fabrikat VBG, type MFC Nr.: 2003 Dato: 29.06.2017 Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Automatisk tilkoblingssystem, fabrikat VBG, type MFC Færdselsstyrelsen dispenserer hermed for følgende bestemmelser i Detailforskrifter

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 03.03.09 1931 FS351-000011 Nye bestemmelser om ledsagebiler og Toldsyn Folketingets vedtagelse af lov nr. 1338

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) I henhold til 33 a, stk. 2, 35, stk. 1, 2 og 4, 68, stk. 1, 83 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 10.01.08 1913 FS350-000004 Digital anmeldelse af Godkendelseserklæring og Typegodkendelse for chassis til bil og

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Standardtypegodkendelse for tunge køretøjer

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Standardtypegodkendelse for tunge køretøjer FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 10.10.08 1922 FS350-000004 Standardtypegodkendelse for tunge køretøjer Færdselsstyrelsen har den 9. oktober 2008

Læs mere

Herudover omfatter høringen nogle ændringsforslag til bekendtgørelserne, som har anden oprindelse.

Herudover omfatter høringen nogle ændringsforslag til bekendtgørelserne, som har anden oprindelse. 1 Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Sagsnr.:TS20000-00085 Dato: 01-03-2017 Sagsbehandler: SJO Til høringsparterne Høring over udkast til ændring af bekendtgørelser

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt Skatteudvalget L 217 - Bilag 38 Offentligt Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (Omlægning af bilbeskatningen for at mindske

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog Færdselsstyrelsen Bilteknisk Afdeling Dato: J. nr.: 11. juni 2007 FS302-12 Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog I medfør af 68, 70a og 118, stk. 8, samt i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk UDKAST FS302-502 22. december 2010 Nr. xxx af yy. januar 2010 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk I medfør af 51, stk. 7, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 8,

Læs mere

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel.

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. 1. Kørekortkategorier, alderskrav mv. i BEK nr. 886, kørekortbekendtgørelsen. Kørekort kategori AM (Stor knallert) A1 (lille

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer OMTRYK

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer OMTRYK Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2015-16 OMTRYK Rettelse af parallelteksten til 2, nr. 3 Fremsat den 10. december 2015 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-bus på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-bus på motorvej BEK nr 677 af 21/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS20000-00062 Senere ændringer til

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 56 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 56 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 56 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af hastighedsgrænsen for campingvogne og andre påhængskøretøjer, traktorer

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

OMTRYK 11. marts 2010 2 Nr. 351. Færdselsstyrelsen, den 11. marts 2010 HENNING CHRISTIANSEN

OMTRYK 11. marts 2010 2 Nr. 351. Færdselsstyrelsen, den 11. marts 2010 HENNING CHRISTIANSEN Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 11. marts 2010. Nr. 351. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf.

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Det meddeles herved, at Færdselsstyrelsen har udstedt to ændringsbekendtgørelser:

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Det meddeles herved, at Færdselsstyrelsen har udstedt to ændringsbekendtgørelser: FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. 29.12.2004 1844 J. nr. 2003-500-102 EU-harmonisering for traktorer Det meddeles herved, at Færdselsstyrelsen har udstedt

Læs mere

OMBYGGEDE BILER OG MOTORCYKLER

OMBYGGEDE BILER OG MOTORCYKLER 22. december 2015 TS2060100-00021 Indhold 1. DEFINITIONER... 3 Anerkendt Prøvningslaboratorium (AP)... 3 Teknisk Tjeneste (TT)... 3 Synsvirksomhed (SV)... 3 Registreringstidspunkt... 3 Køretøjsregisteret

Læs mere

Udkast. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

Udkast. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 312 af 25. marts 2015 om kørekort, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1017 af 29. juni 2016 og bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særtransport

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særtransport BEK nr 567 af 28/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2060602-119 Senere ændringer til

Læs mere

DU KAN FINDE EN VEJLEDNING TIL HVORDAN DU SKAL UDFYLDE BLANKETTEN PÅ BAGSIDEN AF DEN SIDSTE SIDE

DU KAN FINDE EN VEJLEDNING TIL HVORDAN DU SKAL UDFYLDE BLANKETTEN PÅ BAGSIDEN AF DEN SIDSTE SIDE DU AN FINDE EN VEJLEDNING TIL HVORDAN DU SAL UDFYLDE BLANETTEN PÅ BAGSIDEN AF DEN SIDSTE SIDE Anmeldelse til SYN og/eller REGISTRERING af motorkøretøjer mv. SAT Ejerskifte og/eller brugerskifte Alm. registrering

Læs mere

2011/1 LSV 34 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag.

2011/1 LSV 34 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag. 2011/1 LSV 34 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-511-0082 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag

Læs mere

Taksatorprocesser version 4

Taksatorprocesser version 4 Taksatorprocesser version 4 18.12.2013 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk Birger Bruun Jensen Chefkonsulent Dir. 41

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1)

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1) BEK nr 485 af 25/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS2060604-8

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 34 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december til

Forslag. Til lovforslag nr. L 34 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december til Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter,

Læs mere

Guide til eftermontering af sikkerhedsseler i bus

Guide til eftermontering af sikkerhedsseler i bus Guide til eftermontering af December 2014 3 Guide til eftermontering af Forord Forord Trafikstyrelsen har lavet denne guide, der beskriver, hvad I som opbyggere skal være opmærksomme på, når I eftermonterer.

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) I henhold til 35, stk. 1,2 og 4, 68, stk. 1, 70, stk. 3, og 118, stk. 3, i færdselslov nr. 287 af 10. juni 1976 fastsættes: Kapitel 1. Bestemmelser

Læs mere

Miljøzonekontrol ved syn

Miljøzonekontrol ved syn Miljøzonekontrol ved syn Niels-Anders Nielsen Hvordan får man et miljøzonemærke? Principgodkendelse af partikelfiltre Vedligeholdelse af partikelfiltre Status for miljøzonemærket Reglerne Loven vedtaget

Læs mere

Detailforskrifter for Køretøjer 2013 1

Detailforskrifter for Køretøjer 2013 1 Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 9. november 2012, samt efter bemyndigelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. oktober 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. oktober 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. oktober 2015 Sag 125/2014 (2. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser

Læs mere

OMBYGGEDE BILER OG MOTORCYKLER

OMBYGGEDE BILER OG MOTORCYKLER 18. februar 2016 TS2060100-00021 Indhold 1. DEFINITIONER... 4 Anerkendt Prøvningsinstans (AP)... 4 Underleverandør (UL)... 4 Synsvirksomhed (SV)... 4 Registreringstidspunkt... 4 Køretøjsregisteret (DMR)...

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt

Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 30. april 2007 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2006-801-0009 Dok.: KSE40944 Ændringsforslag til Forslag til lov om

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber 1

Udkast. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber 1 Udkast Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber 1 I medfør af 43, stk. 12, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særtransport 1

UDKAST. Bekendtgørelse om særtransport 1 1 Færdselsstyrelsen 15. februar 2007 UDKAST Bekendtgørelse om særtransport 1 I medfør af 43, stk. 7, 68, stk. 1, 69, stk. 2, 70, stk. 3, 82, stk. 4, 84, stk. 1, 85, stk. 1, 86, stk. 2, og 118, stk. 8,

Læs mere

Forslag om tilpasning af Detailforskrifter for Køretøjer og Vejledning om syn af køretøjer til busdirektivet

Forslag om tilpasning af Detailforskrifter for Køretøjer og Vejledning om syn af køretøjer til busdirektivet Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41 78 01 28 Fax 7226 7070 jju@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Forslag om tilpasning af Detailforskrifter for Køretøjer og Vejledning om syn af

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 3. maj 2014. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) 29. april 2014. Nr. 434.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 3. maj 2014. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) 29. april 2014. Nr. 434. Lovtidende A 2014 Udgivet den 3. maj 2014 29. april 2014. Nr. 434. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1)

Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1) Skatteministeriet J. nr. 16-0623007 Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1) (Ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej 28. juni 213 I medfør af 43, stk. 10 og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 9. november 2012, som ændret ved lov

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 11. marts 2010. Nr. 351. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf.

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 21. marts 2012. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr. 16. marts 2012. Nr. 247.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 21. marts 2012. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr. 16. marts 2012. Nr. 247. Lovtidende A 2012 Udgivet den 21. marts 2012 16. marts 2012. Nr. 247. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf.

Læs mere

Indre indretning, udsyn, særligt udstyr

Indre indretning, udsyn, særligt udstyr Vejledning om syn af køretøjer AFSNIT 10 Indre indretning, udsyn, særligt udstyr 10.03 Side 23 10.03.001 Generelle bestemmelser (1) Motordrevet køretøj skal være således indrettet, at der fra førerpladsen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. marts 2013. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) 19. marts 2013. Nr. 289.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. marts 2013. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) 19. marts 2013. Nr. 289. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 19. marts 2013. Nr. 289. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 7, i færdselsloven,

Læs mere

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe.

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe. Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v.1) I medfør af 50, stk. 2 3, 68, stk. 1 og 2, 69, stk. 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, 7 og 10, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Taksatorprocesser version 5

Taksatorprocesser version 5 Taksatorprocesser version 5 01.01.2016 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk Birger Bruun Jensen Chefkonsulent Dir. 41

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (01/06) 1 BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

Få styr på de TUNGE VOGNTOG

Få styr på de TUNGE VOGNTOG Få styr på de TUNGE VOGNTOG Sådan udnytter du bedst de nye totalvægte find dine muligheder i oversigten Oversigten er udarbejdet af Finn Bjerremand 18 T 11,5 T Max 10 T 11,5 T/ 18 T 42 T/EU 40 T 11,5 T

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Beskrivelse af nogle færdselsregler gældende for landbrug. Ved Per Hedetoft Dansk Maskinhandlerforening

Beskrivelse af nogle færdselsregler gældende for landbrug. Ved Per Hedetoft Dansk Maskinhandlerforening Beskrivelse af nogle færdselsregler gældende for landbrug. Ved Per Hedetoft Dansk Maskinhandlerforening Hvad er en traktor? Den maksimale tilladte hastighed ved kørsel på færdselslovens område er dog stadig

Læs mere

Bekendtgørelse om særtransport 1)

Bekendtgørelse om særtransport 1) BEK nr 1328 af 10/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2060602-51 Senere ændringer til

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter

Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter LOV nr 481 af 30/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-511-0075 Senere ændringer til forskriften LBK nr 615 af 07/06/2012 LBK

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej BEK nr 986 af 07/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS20000-00019 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven). Page 1 of 10 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ Gefion den Henning Sjørslev Lyngvig Specialkonsulent Markteknik REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ DER VIL JEG FORTÆLLE OM! Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ. Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte ikke godkendte ikke registrerede)

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ. Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte ikke godkendte ikke registrerede) Gefion den Henning Sjørslev Lyngvig Specialkonsulent Markteknik REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ DER VIL JEG FORTÆLLE OM! Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte

Læs mere

KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER?

KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER FOR KØREKORT TIL LASTBIL OG BUS Den 19. januar 2013 træder nye regler om kørekort i kraft. De nye regler

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (Dimensionsbekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (Dimensionsbekendtgørelsen) 1 1 UDKAST Øverst på formularen 23. september 2016 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (Dimensionsbekendtgørelsen) 1 I medfør af 51, stk. 8, 84, stk. 1, 85, stk.

Læs mere

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Lyngbyvej 24 DK2100 København Ø

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Lyngbyvej 24 DK2100 København Ø DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN - i tal og tekst 2001 DE DANSKE BILIMPORTØRER Lyngbyvej 24 DK2100 København Ø Telefon +45 3916 2323 Telefax +45 3916 2424 E-mail: dbi@bilimp.dk Hjemmeside: www.bilimp.dk

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992

Læs mere

Fra Lovtidende A 1962 Indhold

Fra Lovtidende A 1962 Indhold Fra Lovtidende A 1962 Indhold Side 21. febr. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 42 af 26. februar 1958 om registrering af... 1 26. marts... 2 28. marts... 3 31. aug.... 4 17. sept.... 6 Fra

Læs mere

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN - i tal og tekst 2002 DE DANSKE BILIMPORTØRER Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V Telefon +45 3916 2323 Telefax +45 3916 2424 E-mail:

Læs mere

Ved effektforøgelser er der tre ting, som man skal være opmærksom på: Teknisk forsvarlighed, luftforurening og støj.

Ved effektforøgelser er der tre ting, som man skal være opmærksom på: Teknisk forsvarlighed, luftforurening og støj. Ændringer på biler For en del personer er det af stor interesse at ændre på bilen - "tune" på den. I den følgende artikel, som er lånt fra Alfa Romeo-klubbens klubblad, er der foretaget en opsummering

Læs mere

Lov om ændring af færdselslov for Grønland

Lov om ændring af færdselslov for Grønland 1 Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselslov for Grønland (Periodisk syn af registrerede køretøjer) 1 I færdselslov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 26. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love LOV nr 1386 af 21/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 22. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-511-0042 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1051 af 02/09/2010

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 08.07.04 1837 2003-5038-1134 Nye spejle på alle lastbiler fra 1. oktober 2004 Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2011-12 Fremsat den 23. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer,

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt Udkast MINISTEREN Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato 6. januar 2009 Dok.id J. nr. 004-u18-778 Frederiksholms Kanal

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 13.5.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 124/11 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 458/2011 af 12. maj 2011 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil for så vidt angår montering

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1) BEK nr 1713 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., j.nr. 2016-4579 Senere ændringer

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 284 Offentligt Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og indhold Lovforslaget indebærer, at der i taxiloven indsættes en bestemmelse om, at transportministeren

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere