2012: Det danske marked for venturekapital

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012: Det danske marked for venturekapital"

Transkript

1 2012: Det danske marked for venturekapital

2 Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. I samarbejde med private investorer har fonden siden 1992 medfinansieret vækst i mere end danske virksomheder for et samlet tilsagn på 11,4 mia. kr. Vækstfonden investerer med egenkapital i partnerskab med private investorer og finansierer med kautioner i samarbejde med danske finansieringsinstitutter. De virksomheder, Vækstfonden har medfinansieret siden efteråret 2000, har i dag en samlet omsætning på mere end 30 mia. kr. og beskæftiger ca medarbejdere fordelt over hele landet.

3 Det danske marked for venturekapital (2012) Vækstfonden Strandvejen 104 A 2900 Hellerup Telefon

4 VÆKSTFONDEN / 3. OKTOBER 2012 / SIDE 1 AF 31 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUME... 2 UDVIKLINGEN PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED... 3 APPENDIKS A FIGURER OG TABELLER... 9 APPENDIKS B BESKRIVELSE AF MARKEDET APPENDIKS C METODE APPENDIKS D AKTØRER... 30

5 VÆKSTFONDEN / 3. OKTOBER 2012 / SIDE 2 AF 31 RESUME Innovative og teknologiintensive virksomheder udgør kun en lille del af de nye virksomheder, der hvert år etableres i Danmark, men de er med til at fastholde og skabe nye arbejdspladser med høj værditilvækst. Flere af dem vil på et tidspunkt få behov for venturekapital til at realisere deres ambitiøse forretningsplaner. Det betyder, at det på sigt vil spille en stor rolle for dansk økonomi, at venturemarkedet fungerer, så kapitalkrævende og innovative virksomheder kan rejse risikovillig kapital til at udvikle og vækste. Det er derfor interessant at følge det danske venturemarkeds udvikling over tid. Når vi beskriver udviklingen på venturemarkedet, er der især to overordnede parametre, som er væsentlige at medtage: kapital til fremtidige investeringer og investeringsaktiviteten. I denne opgørelse ser vi på investeringsaktiviteten i 2011 og kapitalrejsningerne blandt ventureselskaberne til og med august Vores datagrundlag er årsregnskaber for 2011 suppleret med informationer indhentet direkte hos de danske ventureselskaber. Årets opgørelse byder på en række opmuntrende resultater: Mere kapital under forvaltning Danske pensionsselskaber har via Dansk Vækstkapital været medvirkende til, at danske ventureselskaber har kunnet rejse 1,5 mia. kr. det seneste år (2011/2012). Samlet har de danske ventureselskaber i dag 22,1 mia. kr. under forvaltning. Flere nyinvesteringer og højere investeringsaktivitet Erhvervspakken fra 2009 har været medvirkende til at forøge antallet af nyinvesteringer i både 2010 og Samtidig er der fremgang i den samlede investeringsaktivitet blandt de danske ventureselskaber, som investerede 1,7 mia. kr. i 2011, en fremgang på knap 15 pct. sammenlignet med Danmark nr. 1 i Europa De danske ventureselskaber er dem, der investerer mest i Europa målt i forhold til BNP. Samtidig er det danske venturemarked velintegreret med omverdenen, hvilket betyder, at danske venturefonde investerer i udenlandske virksomheder, men i høj grad også, at udenlandske venturefonde investerer i danske virksomheder, som er modnet af danske ventureselskaber. Danske virksomheder er således dem, der har tiltrukket næstmest venturekapital i Europa målt i forhold til BNP. De følgende sider giver et overblik over det danske venturemarked, mens bilag A og bilag D giver et mere detaljeret indblik i aktørerne på markedet, og hvilke selskaber der investeres i.

6 VÆKSTFONDEN / 3. OKTOBER 2012 / SIDE 3 AF 31 UDVIKLINGEN PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked består i dag af 28 aktører, men der er stor forskell på, hvor tidligt de enkelte selskaber investerer, og hvilken strategi de har. STOR FORSKEL PÅ AKTØRERNE PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Aktørerne på det danske venturemarked adskiller sig overordnet på p tre dimensioner, når de udvælger porteføljevirksomheder: Hvilket udviklingsstadie er virksomheden på, når der investeres første gang, hvor stort er virksomhedens omsætningspoten- tiale, og endelig hvor stort er det samlede kapitalbehov frem mod en exit via indu- strielt salg eller børsnotering. Nogle investorer, som fx innovationsmiljøerne og Accelerace Invest, investerer miner dre beløb i virksomheder med et stort omsætningspotentiale, hvor det endnu usikkert, om forretningsmodellen er rentabel. Disse investeringer vil ofte blivee af- hændet til større venturefonde,, når virksomhederne når start-up- eller ekspansions- deres vækstambitioner. Andre selskaber s investerer mindre beløb i lokale og regiona- le vækstvirksomheder, men her vil det samlede kapitalbehov ofte være af en størrel- fasen og får behov for at få tilført betydeligt mere egenkapital for at kunne indfri se, så den regionalee venturefond kan følgee med, indtil virksomheden videresælges. Endelig er der de institutionelle venturefonde, som oftest investerer i virksomheder, der har et samlet kapitalbehov på mindst 25 mio. kr. og et omsætningspotentiale på ikke mindre end 1000 mio. kr., jf. figur 1. FIGUR 1: OVERSIGT OVER AKTØRERNE PÅ VENTUREMARKEDET Se bilag D for en detaljerett liste over investorer. Ud over de dimensioner, der her er nævnt,, differentierer investorerne sig bl.a. også på, hvilke teknologiområder og lande de investerer i, og hvor aktivt de involverer sig i deres porteføljevirksomheder.

7 VÆKSTFONDEN / 3. OKTOBER 2012 / SIDE 4 AF 31 MERE KAPITAL UNDER FORVALTNING Fra 2000 til 2007 blev kapitalen under forvaltning hos de danske ventureselskaber mere end fordoblet. Og siden har den befundet sig på et stabilt højt niveau. I både 2011 og 2012 er kapitalen imidlertid igen forøget. Tidsbegrænsede venturefonde har typisk en levetid på år, hvilket betyder, at det er nogle af de større fonde fra 2000 og 2001, som i disse år endelig realiseres. Det har dermed krævet betydelige kapitalrejsninger at forøge kapitalen under forvaltning de senere år. Den finansielle krise, som startede i 2008, gjorde det meget vanskeligt for ventureselskaber at rejse kapital. Erhvervspakken, som blev vedtaget i efteråret 2009, var medvirkende til, at managementselskaberne SEED Capital og NorthCap Partners kunne rejse fonde på samlet set mere end 900 mio. kr. i 2010 og starten af Efterfølgende har danske pensionsselskaber via Dansk Vækstkapital foranlediget, at danske venturefonde har kunnet rejse yderligere 1,5 mia. kr. i 2011/2012. Siden 2009 har de danske ventureselskaber rejst knap 4 mia. kr., hvilket bringer den samlede kapital under forvaltning op på 22,1 mia. kr., jf. figur 2. FIGUR 2: REJST KAPITAL OG KAPITAL UNDER FORVALTNING, MIA. KR ,0 3,5 3,0 2,5 2, ,5 1,0 0,5 0,0 Kapital under forvaltning (venstre akse) Rejst kapital (højre akse) Den stigende kapital under forvaltning peger i retning af, at investeringsaktivteten vil forøges de kommende år. Samtidig med at fondene samlet set råder over mere kapital, er den gennemsnitlige størrelse af danske ventureselskaber blevet markant større de senere år. Hvor et dansk ventureselskab i gennemsnit havde knap 300 mio. kr. under forvaltning tilbage i 2000, er størrelsen i dag oppe på knap 800 mio. kr., jf. figur 3.

8 VÆKSTFONDEN / 3. OKTOBER 2012 / SIDE 5 AF 31 FIGUR 3: KAPITAL PR. AKTØR, MIO. KR Kapital pr. aktør, alle selskaber Kapital pr. aktør, for fonde rejst i 2007 eller senere Særligt kapitalrejsningerne i 2007 understøttede tendensen til at etablere større investeringsenheder. Hvor selskaberne i 2006 havde rejst godt 400 mio. kr. i gennemsnit, rejste selskaberne i 2007 knap 1 mia. kr. i gennemsnit. Det høje niveau for kapitalrejsninger pr. selskab er fortsat i perioden Der er desuden stor forskel på, hvor meget kapital de forskellige investortyper råder over til at foretage investeringer. Innovationsmiljøerne har samlet en årlig investeringspulje på 200 mio. kr., de regionale fonde har typisk mio. kr. under forvaltning, mens managementselskaber, der administrerer eller forvalter tidsbegrænsede venturefonde, råder over mindst 500 mio. kr. De største managementselskaber forvalter op mod 4,5 mia. kr. EN NY AKTØR PÅ PRE-SEED-MARKEDET Første skridt for nystartede innovative virksomheder er at sikre sig den nødvendige pre-seed-finansiering. Dette kan bl.a. gøres via venner og bekendte, business angels, de seks innovationsmiljøer eller via den nystartede fond Accelerace Invest. Innovationsmiljøerne foretog 65 nyinvesteringer i 2011, svarende til ca. 11 i gennemsnit pr. miljø, mens Accelerace Invest foretog otte. For alle pre-seed-investorer er udfordringen ofte at få virksomhederne modnet til venturekapital uden at have brugt så mange midler, at det ikke giver mening for ventureselskaberne at købe dem ud. Det kan med andre ord være vanskeligt at overbevise et ventureselskab om at investere i en virksomhed, hvis en stor andel af kapitalen skal bruges på at købe andre investorer ud. Ventureselskaberne vil foretrække, at stort set alle deres midler går til at udvikle virksomheden og skabe værdi,

9 VÆKSTFONDEN / 3. OKTOBER 2012 / SIDE 6 AF 31 frem for at aflønne andre investorer. I praksis kan det dermed ende med, at de mindre egenkapitalinvestorer, som ikke kan følge med i de større kapitalrunder, over tid bliver udvandet frem for at blive købt ud af virksomheden. For at imødegå denne udfordring benytter Accelerace lånefinansiering for at undgå en udvanding, når virksomheden har behov for yderligere finansiering. Ambitionen er samtidig at få virksomhederne gennem demonstrationsfasen så omkostningseffektivt som muligt. Dermed holdes virksomhedens behov for lånefinansiering nede, hvilket er med til at motivere ventureselskaber til at købe Accelerace ud tidligt. Acceleraceprogrammet er fortsat i sin vorden, og dermed er det endnu uvist, om modellen er bæredygtig på sigt. FLERE NYINVESTERINGER HOS VENTURESELSKABERNE Ventureselskabernes nyinvesteringer befandt sig i en årrække på et rimeligt stabilt niveau. Hvert år fik virksomheder således venturekapital for første gang. Den finansielle krise ramte imidlertid investeringsaktiviteten hårdt i 2009, hvor antallet af nyinvesteringer dykkede til 17, jf. tabel 1. TABEL 1: ANTAL NYINVESTERINGER FORDELT PÅ TEKNOLOGIOMRÅDER Life sciences It Andet I alt Note: Opgørelsen inkluderer ikke innovationsmiljøerne. Opgørelsen dækker over antallet af virksomheder, som har modtaget kapital fra et dansk ventureselskab det pågældende år. Set i forhold til udviklingen i antallet af nye ventureinvesteringer var erhvervspakken fra 2009 dermed særdeles veltimet. Med kapital fra erhvervspakken har SEED Capital således været med til at højne antallet af nyinvesteringer i både 2010 og Og med det seneste års kapitalrejsninger via Dansk Vækstkapital er grundlaget for endnu flere nyinvesteringer i de kommende år styrket. STIGENDE INVESTERINGSAKTIVITET Også investeringsaktiviteten målt i beløb er i fremgang. I 2011 foretog de danske ventureselskaber således investeringer for 1,7 mia. kr., hvilket er en fremgang på knap 15 pct. sammenlignet med 2010, jf. figur 4.

10 VÆKSTFONDEN / 3. OKTOBER 2012 / SIDE 7 AF 31 FIGUR 4: VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ TEKNOLOGIER, MIO. KR Life sciences It Cleantech Andet Stigningen er båret af en generel fremgang i it- og cleantech-investeringer og enkelte store investeringer i virksomheder, som udvikler lægemidler. Som eksempel kan nævnes Symphogen, som i 2011 rejste mere end 700 mio. kr., bl.a. fra de danske ventureselskaber Novo og Sunstone Capital. DANMARK NR. 1 I EUROPA Fremgangen i investeringsaktiviteten har også været medvirkende til, at de danske ventureselskaber har det højeste aktivitetsniveau målt i forhold til landets BNP, sammenlignet med de øvrige lande i Europa, jf. figur 5. FIGUR 5: VENTUREINVESTERINGER I 2011 FONDENES NATIONALITET, ANDEL AF BNP 0,07% Ventureinvesteringer, andel af BNP 0,06% 0,05% 0,04% 0,03% 0,02% 0,01% 0,00% Danmark Sverige Schweiz UK Finland Frankrig Norge Holland Kilde: EVCA Yearbook 2012.

11 VÆKSTFONDEN / 3. OKTOBER 2012 / SIDE 8 AF 31 Det danske venturemarked er samtidig velintegreret med udlandet, hvilket betyder, at danske ventureselskaber investerer i udlandet, men i høj grad også, at udenlandske venturefonde investerer i danske virksomheder, som er blevet modnet af danske ventureselskaber. Målt i forhold til BNP er danske virksomheder dem, der har tiltrukket næstmest venturekapital i Europa i 2011, jf. figur 6. For en mere detaljeret gennemgang af det danske venturemarked sammenlignet med det øvrige Europa henvises til Benchmarking af markedet for innovationsfinansiering (Vækstfonden, 2012). FIGUR 6: VENTUREINVESTERINGER I VIRKSOMHEDERNES NATIONALITET, ANDEL AF BNP 0,07% Ventureinvesteringer, andel af BNP 0,06% 0,05% 0,04% 0,03% 0,02% 0,01% 0,00% Sverige Danmark UK Finland Schweiz Norge Frankrig Holland Kilde: EVCA Yearbook Efter en række år med tilbagegang er dansk venture dermed igen på rette vej. Og de seneste års kapitalrejsninger via erhvervspakken fra 2009 og Dansk Vækstkapital har været medvirkende til at styrke grundlaget for yderligere fremgang de kommende år.

12 VÆKSTFONDEN / 3. OKTOBER 2012 / SIDE 9 AF 31 APPENDIKS A FIGURER OG TABELLER FIGUR A1: ANTAL MANAGEMENTSELSKABER PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED FIGUR A2: ANTAL AKTIVE SELSKABER FORDELT PÅ ETABLERINGSÅR FIGUR A3: KAPITAL UNDER FORVALTNING FIGUR A4: KAPITAL UNDER FORVALTNING PR. AKTØR FIGUR A5: KAPITAL UNDER FORVALTNING FORDELT PÅ VENTURESELSKABER FIGUR A6: VENTUREINVESTERINGER FIGUR A7: ANTAL VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ TYPER FIGUR A8: VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ TEKNOLOGIER (DANSKE AKTØRER) FIGUR A9: VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ TEKNOLOGIER (DANSKE VIRKSOMHEDER) FIGUR A10: VENTUREINVESTERINGER I 2011 FONDENES NATIONALITET, ANDEL AF BNP FIGUR A11: VENTUREINVESTERINGER I 2011 VIRKSOMHEDERNES NATIONALITET, ANDEL AF BNP TABEL A1: SELSKABER FORDELT PÅ TYPER TABEL A2: FORDELING AF KAPITAL UNDER FORVALTNING TABEL A3: VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ TYPER (MIO. KR.) TABEL A4: VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ TYPER TABEL A5: GENNEMSNITLIGT BELØB PR. NYINVESTERING 2010 (MIO. KR.) TABEL A6: VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ FASER (MIO. KR.) TABEL A7: INVESTERINGER FORDELT PÅ TYPER OG FASER TABEL A8: ANTAL NYINVESTERINGER FORDELT PÅ FASER TABEL A9: VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ TEKNOLOGIER TABEL A10: ANTAL NYINVESTERINGER FORDELT PÅ BRANCHER TABEL A11: VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ BRANCHER OG FASER TABEL A12: VENTUREINVESTERINGERNES GEOGRAFISKE FORDELING TABEL A13: INVESTERINGER FORDELT PÅ BRANCHER OG GEOGRAFISK PLACERING TABEL A14: INVESTERINGER I DANSKE VIRKSOMHEDER I FORSKELLIGE FASER (MIO. KR.)

13 VÆKSTFONDEN / 3. OKTOBER 2012 / SIDE 10 AF 31 FIGUR A1: ANTAL MANAGEMENTSELSKABER PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED FIGUR A2: ANTAL AKTIVE SELSKABER FORDELT PÅ ETABLERINGSÅR

14 VÆKSTFONDEN / 3. OKTOBER 2012 / SIDE 11 AF 31 FIGUR A3: KAPITAL UNDER FORVALTNING Mia. kr Note: Se appendiks C for opgørelsesmetode. FIGUR A4: KAPITAL UNDER FORVALTNING PR. AKTØR Mio. kr Note: Se appendiks C for opgørelsesmetode.

15 VÆKSTFONDEN / 3. OKTOBER 2012 / SIDE 12 AF 31 FIGUR A5: KAPITAL UNDER FORVALTNING FORDELT PÅ ANTAL VENTURESELSKABER Mio. kr. <100 [ [ [ ] >1000 FIGUR A6: VENTUREINVESTERINGER

16 VÆKSTFONDEN / 3. OKTOBER 2012 / SIDE 13 AF 31 FIGUR A7: ANTAL VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ TYPER Nyinvesteringer Opfølgningsinvesteringer FIGUR A8: VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ TEKNOLOGIER, MIO. KR Life sciences It Cleantech Andet

17 VÆKSTFONDEN / 3. OKTOBER 2012 / SIDE 14 AF 31 FIGUR A9: VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ TEKNOLOGIER (DANSKE VIRKSOMHEDER), MIO. KR Life sciences It Cleantech Andet FIGUR A10: VENTUREINVESTERINGER I 2011 FONDENES NATIONALITET, ANDEL AF BNP 0,07% Ventureinvesteringer, andel af BNP 0,06% 0,05% 0,04% 0,03% 0,02% 0,01% 0,00% Danmark Sverige Schweiz UK Finland Frankrig Norge Holland Kilde: EVCA Yearbook 2012.

18 VÆKSTFONDEN / 3. OKTOBER 2012 / SIDE 15 AF 31 FIGUR A11: VENTUREINVESTERINGER I 2011 VIRKSOMHEDERNES NATIONALITET, ANDEL AF BNP 0,07% Ventureinvesteringer, andel af BNP 0,06% 0,05% 0,04% 0,03% 0,02% 0,01% 0,00% Sverige Danmark UK Finland Schweiz Norge Frankrig Holland Kilde: EVCA Yearbook 2012.

19 VÆKSTFONDEN / 3. OKTOBER 2012 / SIDE 16 AF 31 TABEL A1: SELSKABER FORDELT PÅ TYPER Ventureselskaber Evergreen Tidsbegrænsede TABEL A2: FORDELING AF KAPITAL UNDER FORVALTNING Ventureselskaber 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Evergreen 78% 75% 67% 65% 63% 62% 60% 61% 63% 63% 67% 62% 61% Tidsbegrænsede 22% 25% 33% 35% 37% 38% 40% 39% 38% 38% 33% 38% 39% TABEL A3: VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ TYPER (MIO. KR.) Nyinvesteringer % 70% 27% 25% 26% 26% 30% 29% 23% 14% 29% 31% Opfølgningsinvesteringer % 30% 73% 75% 74% 74% 70% 71% 77% 86% 71% 69% I alt TABEL A4: VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ TYPER Antal Nyinvesteringer Opfølgningsinvesteringer I alt Gennemsnitligt beløb pr. investering (mio. kr.) Nyinvesteringer 13,7 13,6 7,7 6,0 7,1 11,5 11,8 11,7 11,7 13,0 7,8 9,0 Opfølgningsinvesteringer 6,6 6,9 7,8 8,8 7,4 10,3 10,9 9,8 11,0 7,6 6,0 8,2 I alt 11,4 10,8 7,7 7,8 7,3 10,6 11,2 10,3 11,2 8,1 6,4 7,4 Note: Tallene er eksklusive innovationsmiljøerne og dækker over antallet af virksomheder, som har modtaget kapital fra et dansk ventureselskab det pågældende år.

20 VÆKSTFONDEN / 3. OKTOBER 2012 / SIDE 17 AF 31 TABEL A5: GENNEMSNITLIGT BELØB PR. NYINVESTERING 2010 (MIO. KR.) Seed Start-up Ekspansion Gns. Life sciences 7,2 11,5 21,5 11,5 It 5,0 2,0 0,7 2,1 Andet 6,3 2,6 6,0 4,4 I alt 8,0 6,3 11,7 7,7 Note: Tallene er eksklusive innovationsmiljøerne. TABEL A6: VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ FASER (MIO. KR.) Seed ,7% 20,3% 29,7% 23,2% 15,7% 13,5% 16,6% 23,4% 13,6% 17,3% 24,0% 20,8% Start-up ,5% 39,6% 32,2% 42,4% 48,7% 53,7% 58,6% 50,9% 57,4% 51,7% 51,6% 55,3% Ekspansion ,8% 40,0% 38,1% 34,4% 35,7% 32,9% 24,8% 25,6% 29,0% 31,0% 24,4% 23,9% I alt TABEL A7: INVESTERINGER FORDELT PÅ TYPER OG FASER Seed Ekspansion Seed Ekspansion Seed Startup Startup Startup Ekspansion Nyinvesteringer % 6% 4% 13% 12% 3% 10% 14% 7% Opfølgningsinvesteringer % 46% 27% 11% 40% 22% 11% 41% 17%

21 VÆKSTFONDEN / 3. OKTOBER 2012 / SIDE 18 AF 31 TABEL A8: ANTAL NYINVESTERINGER FORDELT PÅ FASER Seed Start-up Ekspansion Ikke oplyst I alt Note: Tallene er eksklusive innovationsmiljøerne og dækker over antallet af virksomheder, som har modtaget kapital fra et dansk ventureselskab det pågældende år. TABEL A9: VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ TEKNOLOGIER Life sciences Bioteknologi 4% 5% 10% 16% 13% 15% 19% 9% 8% 4% 6% 5% Medico/sundhed 23% 45% 40% 39% 50% 43% 44% 41% 49% 54% 55% 51% It Computerrelateret 53% 25% 28% 14% 12% 20% 12% 23% 13% 15% 16% 14% Kommunikation 7% 11% 11% 10% 7% 8% 10% 10% 7% 8% 6% 9% Anden elektronik 2% 4% 2% 4% 3% 4% 4% 4% 4% 2% 1% 3% Cleantech 0% 0% 1% 1% 1% 3% 7% 4% 6% 9% 3% 10% Andet 12% 11% 8% 16% 14% 7% 4% 9% 12% 8% 13% 7% Note: EVCA s branchedefinition er benyttet ( TABEL A10: ANTAL NYINVESTERINGER FORDELT PÅ BRANCHER Life sciences It Andet I alt Note: Tallene er eksklusive innovationsmiljøerne og dækker over antallet af virksomheder, som har modtaget kapital fra et dansk ventureselskab det pågældende år.

22 VÆKSTFONDEN / 3. OKTOBER 2012 / SIDE 19 AF 31 TABEL A11: VENTUREINVESTERINGER FORDELT PÅ BRANCHER OG FASER Seed Start-up Seed Start-up Seed Start-up Seed Start-up Seed Start-up Seed Start-up Life sciences Bioteknologi 24% 21% 24% 7% 7% 4% 14% 3% 18% 2% 16% 3% Medico/sundhed 29% 51% 50% 46% 53% 57% 52% 56% 45% 72% 49% 56% It Computerrelateret 20% 9% 9% 18% 7% 11% 11% 11% 16% 8% 8% 12% Kommunikation 9% 7% 1% 15% 3% 5% 1% 7% 2% 8% 6% 11% Anden elektronik 1% 5% 1% 6% 1% 4% 0% 2% 0% 1% 6% 3% Cleantech 10% 5% 4% 4% 5% 7% 2% 13% 5% 2% 6% 9% Andet 6% 2% 11% 4% 23% 12% 19% 7% 13% 7% 10% 5% TABEL A12: VENTUREINVESTERINGERS GEOGRAFISKE FORDELING Udland 32% 35% 28% 20% 26% 34% 38% 38% 38% 39% 48% 53% Danmark 68% 65% 72% 80% 74% 66% 62% 62% 62% 61% 52% 47%

23 VÆKSTFONDEN / 3. OKTOBER 2012 / SIDE 20 AF 31 TABEL A13: INVESTERINGER FORDELT PÅ BRANCHER OG GEOGRAFISK PLACERING Life sciences Bioteknologi Danmark 3% 3% 8% 12% 8% 7% 8% 5% 4% 2% 5% 4% Udlandet 0% 1% 2% 3% 5% 8% 11% 5% 5% 2% 1% 1% Medico/sundhed Danmark 14% 23% 21% 27% 34% 31% 28% 22% 26% 27% 21% 17% Udlandet 9% 22% 19% 12% 16% 13% 16% 18% 22% 27% 34% 34% It Computerrelateret Danmark 33% 16% 23% 13% 12% 16% 7% 16% 11% 12% 12% 12% Udlandet 20% 9% 5% 1% 1% 4% 5% 7% 2% 3% 3% 3% Kommunikation Danmark 5% 8% 9% 8% 5% 4% 7% 6% 6% 4% 1% 3% Udlandet 2% 3% 2% 2% 2% 4% 2% 4% 1% 5% 5% 7% Anden elektronik Danmark 2% 4% 2% 3% 3% 3% 2% 3% 2% 1% 1% 3% Udlandet 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 2% 0% 0% 1% Cleantech Danmark 0% 0% 1% 0% 1% 1% 5% 2% 3% 8% 3% 3% Udlandet 0% 0% 0% 1% 1% 2% 3% 2% 3% 1% 1% 7% Andet Danmark 12% 11% 8% 16% 12% 5% 4% 8% 10% 7% 8% 6% Udlandet 0% 0% 0% 0% 2% 2% 0% 2% 3% 1% 5% 1% TABEL A14: INVESTERINGER I DANSKE VIRKSOMHEDER I FORSKELLIGE FASER (MIO. KR.) Seed ,0% 100,0% 68,6% 95,3% 81,8% 66,1% 55,3% 57,3% 89,8% 78,4% 83,2% 34,1% Start-up ,9% 46,8% 79,1% 74,2% 67,1% 72,2% 66,1% 61,8% 60,0% 64,2% 39,2% 49,1% Ekspansion ,5% 64,3% 67,6% 77,0% 78,9% 56,6% 55,5% 68,0% 53,5% 44,5% 47,5% 16,9% Note: Procentangivelse viser andelen af investeringer i danske virksomheder. Eksempelvis tilgik 83,2 pct. af de samlede seed-investeringer danske virksomheder i 2010, mens de resterende 16,8 pct. gik til udenlandske virksomheder.

24 VÆKSTFONDEN / 3. OKTOBER 2012 / SIDE 21 AF 31 APPENDIKS B BESKRIVELSE AF MARKEDET INDLEDNING Virksomheder vil i deres levetid gennemløbe forskellige udviklingsfaser, hvor de ofte vil have behov for tilførsel af ekstern kapital i form af enten fremmed- eller egenkapital. For flere af disse virksomheder, især innovative, forsknings- og udviklingsbaserede virksomheder, er egenkapitalfinansiering imidlertid den eneste mulighed, da virksomhederne ikke har indtægter, der kan benyttes til at afdrage gæld og betale renter. Sådanne virksomheder får endvidere typisk ikke tilbudt traditionelle banklån, idet de ikke har mulighed for at stille den nødvendige sikkerhed. Afhængigt af virksomhedens udviklingsfase vil den have mulighed for at få tilført kompetent og tålmodig kapital i form af venture- og buyout-kapital. Venturekapital er finansiering af virksomheder, der befinder sig i en tidlig udviklingsfase (udvikling eller vækst), mens buyout er kapital til modne eller mere etablerede virksomheder. Finansieringen kan opdeles på faser og typer afhængigt af virksomhedens udviklingsfase: Faserne i virksomhedens udviklings- og vækststadier betegnes seed-, start-up- og ekspansionsfasen. I disse faser betegnes kapitalen venturekapital. Finansiering af modne og etablerede virksomheder betegnes replacement, buyout, bridgefinansiering og afnotering. Disse finansieringsfaser eller -typer hører under buyout. I dette afsnit vil virksomhedernes kapital- og kompetencebehov i forskellige udviklingsstadier blive beskrevet med henblik på at belyse, hvor forskellige udbyderne af risikovillig kapital skal være for at dække disse behov. Derefter følger en detaljeret gennemgang af de finansieringsfaser eller -typer, der svarer til hver udviklingsfase, sammen med de forskellige kapitaltyper. Afsnittet afsluttes med en beskrivelse af de investorer, der tilbyder disse kapitaltyper. VIRKSOMHEDENS UDVIKLINGSFASER Udviklingsvirksomheder har brug for at få tilført såvel risikovillig som tålmodig og kompetent kapital. Det er kendetegnende for udviklingsprojekter, at der er stor forskel på afkastet fra de mest succesfulde projekter og de projekter, der ikke resulterer i en markedsintroduktion. Investorerne påtager sig således en forholdsvis stor risiko for, at deres investeringer går tabt, men opnår til gengæld et stort afkast, hvis projektet er en succes. For nogle brancher kan der gå op imod ti år fra et udviklingsforløb iværksættes, til det endelige produkt kan introduceres på markedet. En investering i den tidligste del af udviklingsforløbet kan derfor ofte først realiseres efter en tidshorisont på fem til syv år.

25 VÆKSTFONDEN / 3. OKTOBER 2012 / SIDE 22 AF 31 Virksomheder i forsknings- og udviklingsstadiet har ofte brug for at få tilført supplerende kompetencer af administrativ og ledelsesmæssig karakter. Herved får iværksætteren mulighed for at beskæftige sig mere intenst med videreudvikling af det produkt eller idegrundlag, som virksomheden blev skabt med udgangspunkt i. Investorer, der investerer i nyetablerede udviklingsvirksomheder, er derfor som oftest nødt til at kunne tilbyde mere end kapital dels for at tiltrække de mest attraktive investeringsprojekter, dels for at styrke deres investeringer. Vækstvirksomheder har et færdigudviklet produkt, der er klar til markedsintroduktion. Der kan være meget store omkostninger forbundet med at gennemføre en præsentation af et nyt produkt og med at etablere et distributionsnet. Vækstvirksomheder har derfor ofte brug for kapitaltilførsel til dækning af logistik- og markedsføringsomkostninger samt opbygning af salgsnet. En attraktiv investor for en virksomhed i denne fase skal derfor kunne tilbyde virksomheden adgang til et netværk i det marked, hvori vækstvirksomheden opererer eller ønsker at operere. I en tid med stadig kortere produktlevetid er en offensiv markedsintroduktion en nødvendighed, hvis virksomhedens vækstpotentiale skal udnyttes til fulde. Etablerede virksomheder kan, selvom de har et positivt cashflow, få brug for ekstern kapitaltilførsel. Der kan fx i forbindelse med et generationsskifte være behov for at få tilført kapital til at erhverve den eksisterende ledelses ejerandele. Ligeledes kan virksomheden få brug for yderligere finansiering i forbindelse med en turnaround, forberedelse af børsintroduktion eller ved en eventuel afnotering. FINANSIERINGSFASER/-TYPER For hver af virksomhedens udviklingsfaser findes en tilhørende finansieringsfase eller -type. Ovenfor er der beskrevet tre typer af virksomheder: Udviklings-, vækst- og etablerede virksomheder. I virksomhedens udviklingsfase betegnes den tilsvarende finansieringsfase som seed-fasen. Vækstfasen opdeles i en tidlig og en sen fase, hvor de tilsvarende finansieringsfaser er hhv. start-up og ekspansion. De etablerede virksomheder befinder sig ikke i én finansieringstype, men har snarere adgang til en række forskellige finansieringstyper: Replacement-kapital, buyout og bridge. Endvidere kan der rejses kapital ved en børsintroduktion. De etablerede virksomheder har således adgang til flere finansieringstyper end de unge virksomheder, som illustreret i figuren nedenfor. FIGUR B1: FINANSIERINGSFASER OG -TYPER Udvikling Tidlig vækst Accelererende og vedvarende vækst Etablerede virksomheder SEED START-UP EKSPANSION REPLACEMENT BUYOUT AFNOTERING BRIDGE AKTIEBØRS

26 VÆKSTFONDEN / 3. OKTOBER 2012 / SIDE 23 AF 31 Afhængigt af hvor meget ekstern kapital virksomheden har brug for, og hvilken udvikling den gennemgår, vil virksomheden på et givet tidspunkt befinde sig et eller andet sted på ovenstående kapitalstige. BESKRIVELSE AF DE ENKELTE FINANSIERINGSFASER OG -TYPER Seed-fasen omfatter projekter, hvor produktet ikke er færdigudviklet, eller hvor udviklingen af en prototype endnu ikke har nået en fase, hvor en egentlig produktion kan påbegyndes. I denne fase foretages den teknologiske og kommercielle vurdering af projektet. Start-up-fasen betegner de virksomheder, som har afsluttet den indledende produktudvikling. Prototypen bliver færdiggjort i denne fase, hvorefter den initiale markedsintroduktion iværksættes. Ekspansionsfasen indbefatter virksomheder, som afsætter deres produkt i et omfang, der akkurat dækker virksomhedens omkostninger eller giver et mindre afkast. Virksomheden skal i denne fase ekspandere, således at produktionen svarer til den endelige efterspørgsel. Samtidig skal udviklingen af næste produkt påbegyndes. Replacement-kapital dækker over kapitaltilførsler, der benyttes til at købe én eller flere af de eksisterende investorers ejerandele. Der kan således være tale om, at de investorer, som finansierede virksomheden i seed-fasen, nu får frigjort deres investering. Buyout-/buyin-kapital indeholder både kapital til at købe etablerede virksomheder, som den eksisterende ledelse skal bestyre, og kapital til at købe den eksisterende ledelse ud af virksomheden for at indsætte en ny ledelse. Bridge-finansiering er kapitaltilførsler, der dækker finansieringsbehovet, frem til at en ny kapitaltilførsel kan finde sted. Bridge-finansiering kan tilføres som egenkapital og/eller lånekapital, som skal tilbagebetales, umiddelbart efter at næste finansieringsrunde har fundet sted. I denne sammenhæng vil det omfatte finansiering af virksomheden i perioden umiddelbart inden børsintroduktion. Der kan eksempelvis være tale om, at en virksomhed har brug for yderligere måneder til at forberede en børsintroduktion. For at undgå at afgive yderligere ejerandele bruges bridge-finansiering til at dække de løbende omkostninger, før virksomheden noteres på børsen. Afnotering betegner den kapitaltilførsel, der bruges til opkøb af egne aktier, hvis en børsnoteret virksomhed søges afnoteret.

27 VÆKSTFONDEN / 3. OKTOBER 2012 / SIDE 24 AF 31 KAPITALTYPER For såvel venture- som buyout-kapital er der tale om finansiering af virksomheder, der ikke er noteret på en aktiebørs. De to kapitaltyper dækker imidlertid over investeringer i forskellige faser i virksomhedens udviklingsforløb, som illustreret i figur B2. Venturekapital dækker over de tidlige finansieringsfaser: Seed, start-up og ekspansion, mens buyout-kapital indeholder replacement, buyout og bridge. De investorer, der investerer i børsnoterede virksomheder med henblik på afnotering, tilhører ligeledes kategorien buyout. FIGUR B2: KAPITALTYPER Venturekapital Udvikling Tidlig vækst SEED START-UP EKSPANSION REPLACEMENT T BUYOUT BRIDGE AKTIEBØRS AFNOTERING Finansieringsfaserne kan tillige opdeles i early og later stage. Early stage omfatter seed- og start-up-fasen, mens later stage i princippet omfatter alt anden kapitaltilførsel, men som oftest kun bliver benyttet om ekspansionsfasen, jf. figur B3. FIGUR B3: EARLY OG LATER STAGE Venturekapital Udvikling Tidlig vækst SEED START-UP EKSPANSION REPLACEMENT T BUYOUT BRIDGE Early stage Later stage Venture- og buyout-kapital adskiller sig ikke kun med hensyn til, hvornår i virksomhedens udvikling kapitalen tilføres, men også med hensyn til investeringernes størrelse og de kompetencer, som investor tilfører virksomheden i forlængelse af kapitalindskuddet. Dette skyldes naturligvis, at virksomhedernes behov for kapital og kompetencetilførsel ændres betydeligt i løbet af deres udvikling.

28 VÆKSTFONDEN / 3. OKTOBER 2012 / SIDE 25 AF 31 Som illustreret i figur B4 skal investorerne besidde stærke fagspecifikke kompetencer for at vurdere værdien af en virksomhed, der befinder sig i de tidligste udviklingsfaser. Mens kapitalbehovet stiger i takt med at virksomheden vokser falder den relative kompetencetilførsel pr. krone. Eftersom buyout-selskaber typisk investerer i de seneste faser af virksomhedens udvikling, er det naturligt, at buyout-selskaberne administrerer og investerer mere kapital pr. medarbejder end ventureselskaberne. FIGUR B4: KOMPETENCER, RISIKO OG POTENTIALE SEED START-UP EKSPANSION REPLACEMENT T Kompetencetilførsel pr. krone Branchespecifikke kompetencer Risikopotentiale og vækst BUYOUT BRIDGE AKTIEBØRS AFNOTERING Kapitaltilførsel Finansielle kompetencer Selskabets værdi Ventureselskaberne har mulighed for at kombinere deres investeringer med branchespecifik kompetencetilførsel. Deres relativt store omkostninger pr. investeret krone opvejes af det høje vækstpotentiale, der findes blandt udviklingsprojekterne. OPDELING AF INVESTORER De selskaber, der tilbyder innovationsfinansiering, er i denne opgørelse opdelt ift. deres ejerforhold, samt hvilke faser af virksomhedernes udvikling de finansierer. Selskaberne er overordnet opdelt i fire forskellige typer, som det fremgår af figur B5, men inden for disse grupper kan der naturligvis foretages yderligere opdelinger. FIGUR B5: OPDELING AF INVESTORERNE Udvikling Tidlig vækst Etablerede virksomheder VENTURESELSKABER Risiko g vækstpotentiale INKUBATORER BUYOUT-SELSKABER SEED START-UP EKSPANSION REPLACEMENT T Selskabets værdi BUYOUT BRIDGE AKTIEBØRS AFNOTERING Inkubatorer tilbyder iværksætteren rådgivning og kapital foruden adgang til en række fysiske faciliteter. Rådgivningen har karakter af hjælp til det videre udviklingsforløb samt varetagelse af en række administrative opgaver. Det er ikke i inkubatormiljøet, at iværksætteren typisk finder sine største investorer. Inkubatoren vil oftest finansiere de initiale omkostninger og bistå med at søge øvrige finansieringsmuligheder for iværksætteren. Ventureselskaber tilfører aktiekapital og kompetencer til virksomheder, der befinder sig i seed-, start-up- eller ekspansionsfasen. Ventureselskaber fungerer enten som evergreens, eller de består af en eller flere tidsbegrænsede selskaber:

29 VÆKSTFONDEN / 3. OKTOBER 2012 / SIDE 26 AF 31 Evergreens betegner selskaber, der beholder den kapital, som realiseres, når én af deres porteføljevirksomheder afhændes. Selskaberne geninvesterer midlerne i andre virksomheder. Investorerne aflønnes ved udbetaling af dividender samt ved værdistigning af deres kapitalandele i selskabet. Tidsbegrænsede selskaber har en fast defineret levetid og udbetaler realiserede gevinster til de enkelte kapitalindskydere i takt med afhændelse af porteføljevirksomhederne. Buyout-selskaber investerer på samme måde som ventureselskaber. Buyoutselskaber fungerer blot i et andet segment af kapitalmarkedet, hvor behovet for kapital- og kompetencetilførsel, ligesom risikoprofilen, er en anden. Buyoutselskaberne er derfor ofte betydeligt større end ventureselskaberne. Disse investorer er alle repræsenteret på det danske marked for risikovillig kapital. Investorer med forskellige karakteristika udfylder således hvert deres trin på virksomhedernes kapitalstige.

30 VÆKSTFONDEN / 3. OKTOBER 2012 / SIDE 27 AF 31 APPENDIKS C METODE KILDER OG AFGRÆNSNING Denne analyse af det danske venturemarked er hovedsageligt baseret på årsregnskaber og børsmeddelelser. Disse data er efterfølgende suppleret og verificeret ved hjælp af Købmandsstandens Oplysningsbureau (KOB) samt interview med udvalgte investorer. Ved at tage udgangspunkt i offentligt tilgængelige data, der skal leve op til en række lovmæssige krav, sikres et pålideligt og sammenligneligt datamateriale, som muliggør en ensartet opgørelse af hele markedet. I denne opgørelse indgår innovationsmiljøer, innovationsselskaber, inkubatorer, ventureselskaber og buyout-selskaber. I alt er der over tid indsamlet mere end 420 regnskaber, idet det er hensigten at analysere disse selskabers udvikling over en længere tidsperiode. Ved at indsamle regnskaber fra alle de danske selskaber, der ifølge Vækstfonden foretager ventureinvesteringer, har Vækstfonden været i stand til at opnå en dækning på 100 pct. for investeringerne, en dækning på 98 pct. for kapitalen under forvaltning og en dækning på 100 pct. på antallet af selskaber. OPGØRELSENS VARIABLE Investeringsprocessen kan, hvad finansieringen angår, opdeles i tre faser: 1. Tilsagn (når investoren giver tilsagn om at foretage en investering under forudsætning af, at visse betingelser opfyldes). 2. Closing (når begge parter godkender og underskriver aftalen). 3. Udbetaling (når kapitalen faktisk udbetales). Det er sidstnævnte, der i denne rapport betegnes som investeringer. Baggrunden for dette valg er, at det hermed er muligt at kunne sammenligne med opgørelser fra EVCA. Ved opgørelse af kapital under forvaltning er der i denne analyse taget højde for de forskellige selskabskonstruktioner, der findes blandt investorerne i markedet. Som nedenstående tabel illustrerer, er kapital under forvaltning et mål for, hvor meget disse selskaber kan investere gennem hele deres levetid.

31 VÆKSTFONDEN / 3. OKTOBER 2012 / SIDE 28 AF 31 TABEL C1: RETNINGSLINJER FOR OPGØRELSE AF KAPITAL UNDER FORVALTNING INVESTORTYPE MÅL FOR KAPITAL UNDER FORVALTNING OFFENTLIGT STØTTENDE FONDE BEVILGET KAPITAL (INNOVATIONSMILJØER) TIDSBEGRÆNSEDE FONDE DEN KAPITAL, DER BLEV REJST VED SELSKABETS STIFTELSE EVERGREEN-FONDE EGENKAPITAL Dele af den kapital, der er under forvaltning, kan være bundet (i porteføljevirksomheder og aktier, der befinder sig i lock-up-perioder) på kort og mellemlangt sigt, hvilket påvirker likviditeten i disse selskaber negativt. Især i perioder med lave aktiekurser og deraf forringede exitmuligheder vil selskabernes muligheder for at foretage nye investeringer på kort sigt være svækkede. Desuden investerer visse selskaber ikke deres exitter, hvilket betyder, at der skal tages højde for investeringer, der allerede er foretaget, hvis et reelt mål for selskabernes mulighed for at foretage fremtidige investeringer ønskes. Afsnittet vedrørende likviditet er udarbejdet med henblik på at belyse denne problemstilling. Vækstfondens analyse tager endvidere højde for ejerstrukturen hos de enkelte investorer. Dette er nødvendigt for at undgå dobbelttælling, som kan opstå, hvis et ventureselskab har ejerandele i andre investeringsselskaber. EKSTRAPOLATION Ekstrapolation kan foretages på flere måder, men i undersøgelser af buyout- og venturemarkedet skal der altid tages udgangspunkt i, at der er stor forskel på de selskaber, der formidler denne kapital. Som udgangspunkt er det derfor nødvendigt at inddele investorerne i en række undergrupper, hvor investerings- og organisationsstrukturen er ensartet. Uden en sådan inddeling risikeres det, at en række investorers aktiviteter estimeres på baggrund af data indsamlet fra investorer med helt andre karakteristika. Der er også stor forskel på, hvorledes ventureselskaberne vælger at informere omverdenen om deres aktiviteter. Hvor nogle offentliggør detaljerede investeringsoversigter, lader andre årsregnskabet være den eneste informationskilde. FORDELE OG ULEMPER Som følge af svagheder forbundet med at foretage spørgeskemaundersøgelser har Vækstfonden, som nævnt ovenfor, valgt at basere indeværende opgørelse på årsregnskaber m.v. Thomson ONE, PricewaterhouseCoopers (PwC) og European Private Equity & Venture Capital Association (EVCA) benytter imidlertid alle spørgeskemaundersøgelser til at indsamle data om buyout- og venturemarkederne i forskellige lande, herunder Danmark.

32 VÆKSTFONDEN / 3. OKTOBER 2012 / SIDE 29 AF 31 Fordelene ved denne metode er, at opgørelserne kan foretages flere gange om året, og at der er mulighed for at indsamle oplysninger, der ikke fremgår af årsregnskaber. Ulemperne ved en spørgeskemaundersøgelse er imidlertid, at det ofte er vanskeligt at få en repræsentativ tilbagemelding på de udsendte spørgeskemaer. De største investorer vil have lettere ved at afsætte ressourcer til at besvare et spørgeskema. Samtidig kan man forestille sig, at investorer, som ikke har foretaget investeringer i det forgangne år, sjældent bruger tid på et spørgeskema. Resultatet kan derfor blive, at de største og mest aktive investorer er relativt bedre repræsenteret i en spørgeskemaundersøgelse. Disse undersøgelser indeholder også ofte den svaghed, at de adspurgte selskaber opfatter de benyttede begreber forskelligt. Et eksempel på dette er størrelsen af kapital under forvaltning.

33 VÆKSTFONDEN / 3. OKTOBER 2012 / SIDE 30 AF 31 APPENDIKS D AKTØRER Pre-seed-investorer Innovationsmiljøer CAT Science/Innovation DTU Symbion Innovation Innovation MidtVest NOVI Innovation Syddansk Teknologisk Innovation Østjysk Innovation Accelerace Accelerace Invest Nupark Accelerace Invest Welfare Tech Invest Regionale venturefonde/investeringsselskaber Cat Invest Zealand Agro Business Innovation EnergiMidt Udvikling Insero Horsens Venture Midt/Vest Nationale venturefonde SEED Capital Vækstfonden Vecata Invest Virksomheder som ventureinvestorer Grundfos New Business Lundbeckfond Ventures Novo Novo Nordisk Biotek Fund Danske venturefonde som både investerer i Danmark og udlandet Maj Invest Nordic Biotech Nordic Venture Partners NorthCap Partners NES Partners BankInvest Sunstone Capital Via Venture Partners

34 VÆKSTFONDEN / 3. OKTOBER 2012 / SIDE 31 AF 31 Øresund Healthcare Udenlandske venturefonde med kontor i Danmark Northzone Ventures SLS Venture

2013: Det danske marked for venturekapital

2013: Det danske marked for venturekapital 2013: Det danske marked for venturekapital Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed.

Læs mere

2011: Det danske marked for venturekapital

2011: Det danske marked for venturekapital 211: Det danske marked for venturekapital Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed.

Læs mere

MARKEDSANALYSE 2010: Det danske marked for venturekapital

MARKEDSANALYSE 2010: Det danske marked for venturekapital MARKEDSANALYSE 2010: Det danske marked for venturekapital Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Det danske marked for venturekapital

Det danske marked for venturekapital 21 Det danske marked for venturekapital UDVIKLINGEN PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Venturekapital er risikovillige og langsigtede investeringer i unoterede virksomheder med et betydeligt udviklingspotentiale.

Læs mere

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden September 2016

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden September 2016 Det danske marked for venturekapital Vækstfonden September 2016 Mio. kr. Antal forvaltere Mere kapital under forvaltning 25.000 20.000 30 25 Kapitalen under forvaltning er steget fra 16,9 mia. kr. ultimo

Læs mere

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden, september 2015

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden, september 2015 Det danske marked for venturekapital Vækstfonden, september 215 Færre forvaltere på det danske marked for venturekapital men mere kapital under forvaltning 25. 2. 15. 1. 3 25 2 15 1 Antal forvaltere To

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

Benchmark af venturemarkedet 2017

Benchmark af venturemarkedet 2017 Benchmark af venturemarkedet 2017 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen Kapitalindeks 2017 - Risikovillig kommerciel finansiering Ole Bruun Jensen Danske SMV er hentede ca. 2,5 mia. kr. i risikovillig kommerciel finansiering i 2015 Risikovillig kommerciel finansiering i 2015

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

Benchmarking af venturemarkedet 2016

Benchmarking af venturemarkedet 2016 Benchmarking af venturemarkedet 2016 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

Benchmark af venturemarkedet 2015

Benchmark af venturemarkedet 2015 Benchmark af venturemarkedet 2015 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 3. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM DEN DEN DANSKE AUDIO- VIRKSOMHED LIRATONE, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA VENTURE- FONDEN SEED CAPITAL

Læs mere

APRIL 2015. Evaluering af Syndikeringslånsordningen

APRIL 2015. Evaluering af Syndikeringslånsordningen APRIL 2015 Evaluering af Syndikeringslånsordningen INDHOLD Indledning... 2 Formål, målepunkter og succeskriterier... 3 Formålet med Syndikeringslån... 5 Sådan fungerer Syndikeringslån... 6 Status på ordningen

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

Det danske marked for venture- og buyout-kapital. Kvartalsopgørelse Q4 2015

Det danske marked for venture- og buyout-kapital. Kvartalsopgørelse Q4 2015 Det danske marked for venture- og buyout-kapital Kvartalsopgørelse Q4 2015 Hovedkonklusioner: Det danske marked for buyout- og venturekapital Markedet for venturekapital Samlet set er de danske venturefondes

Læs mere

finansiering af iværksættere

finansiering af iværksættere Vækstfonden finansiering af iværksættere Væksthus Midtjylland Onsdag 9. december v/ Rolf Kjærgaard Vækstfonden Vi er en statslig investeringsfond Vi er med til at skabe flere nye vækstvirksomheder gennem

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Det danske marked for venturekapital. Årsopgørelse 2016

Det danske marked for venturekapital. Årsopgørelse 2016 Det danske marked for venturekapital Årsopgørelse 2016 Hovedkonklusioner: Det danske marked for venturekapital Markedet for venturekapital De danske venturefonde holder det høje investeringsniveau fra

Læs mere

- et internationalt økosystem

- et internationalt økosystem VÆKSTFONDEN ANALYSE Venturemarkedet - et internationalt økosystem Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

Business angel survey 2015

Business angel survey 2015 Business angel survey 2015 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden har i samarbejde med Keystones gennemført en større spørgeskemaundersøgelse blandt danske business angels i juni 2015. Der skal lyde

Læs mere

DECEMBER 2013. Danske venturefinansierede it-virksomheder

DECEMBER 2013. Danske venturefinansierede it-virksomheder DECEMBER 2013 Danske venturefinansierede it-virksomheder Danske venturefinansierede it-virksomheder Danske ventureinvestorer har de seneste 10-15 år investeret milliarder af kroner i danske it-virksomheder.

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

dvca MED CASE OM REAPPLIX, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA SEED CAPITAL, NOVO SEEDS OG VÆKSTFONDEN

dvca MED CASE OM REAPPLIX, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA SEED CAPITAL, NOVO SEEDS OG VÆKSTFONDEN OPGØRELSE AF 4. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM REAPPLIX, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA SEED CAPITAL, NOVO SEEDS OG VÆKSTFONDEN dvca DVCA Danish Venture

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Business angel survey November 2017

Business angel survey November 2017 Business angel survey 2017 November 2017 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) har i samarbejde igen i år gennemført en større kortlægning af danske

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter Hvilken effekt har Vækstfondens aktiviteter? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det har vi set

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 VÆKSTFONDEN ANALYSE 2016 Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012 Finansiering med Vækstfonden Stig Poulsen 29. november 2012 Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 4.100 danske virksomheder Samlet tilsagn på 11,4 mia. kr. Direkte

Læs mere

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Direktør Lars Stigel CAPNOVA A/S Formand for FOIN, Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark Kort om innova+onsmiljøerne Risikovillig statslig

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Venturekapital og bioteknologi i Danmark

Venturekapital og bioteknologi i Danmark Venturekapital og bioteknologi i Danmark - Perspektiver for fremtiden VÆKSTFONDEN Vækstfondens forretningsidé er at tilføre markedet risikovillig kapital dér, hvor markedets øvrige spillere tøver. Vores

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture 20. juni 2012 / side 1 Jakob Fuhr Hansen - bio Jakob Fuhr Hansen Karriere 2011- Vækstfonden, Investment Director 2009-2011 Go

Læs mere

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet Bjarne Henning Jensen, partner, Vækstfonden has been challenged on following issues: a. Vækstfonden: a top-down presentation: Who are we? Why are we around? What kind of values do we create? For whom are

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Evaluering af Vækstfonden

Evaluering af Vækstfonden Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. EXECUTIVE SUMMARY... 4 3. INDLEDNING... 8 3.1 ERNST & YOUNG S LØSNINGSMODEL... 8 3.2 AFGRÆNSNING OG FORBEHOLD... 9 3.3 RAPPORTENS OPBYGNING... 10 4. RAMMER OG VILKÅR

Læs mere

Kapitalformidlingslandskabet

Kapitalformidlingslandskabet Kapitalformidlingslandskabet Dette notat er en kortlægning af initiativer og aktører på kapitalformidlingsområdet i Region Midtjylland. Kortlægningen er udarbejdet i juli 2007 af Arbejdsgruppen vedr. kapitalformidling,

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 141 Offentlig. Handlingsplan for risikovillig kapital

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 141 Offentlig. Handlingsplan for risikovillig kapital Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 141 Offentlig Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12 DK-2620 Albertslund Telefon: 43 63 23 00 E-mail: Schultz@schultz.dk Publikationen

Læs mere

Danske venturefinansierede virksomheder Fokus på omsætning, eksport og jobskabelse

Danske venturefinansierede virksomheder Fokus på omsætning, eksport og jobskabelse Danske venturefinansierede virksomheder Fokus på omsætning, eksport og jobskabelse Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen Ansvarlig lån - initieret af Danske koncernen Risikovillig kapital V/Direktør Erhverv Søren Jan Nielsen 08-06-2015 Nogle Fortsat virksomheder lav vækst har - SMV erne behov for mere vigtige kapital for

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer

Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer 31.10.2016 Motivation I dag risikerer udviklingsprojekter at ende blindt, fordi det ikke lykkes for virksomhederne at skaffe

Læs mere

Risikovillig kapital til vækstvirksomheder. Erhvervsudviklingsdøgnet 14 maj 2014 Henning Klausen

Risikovillig kapital til vækstvirksomheder. Erhvervsudviklingsdøgnet 14 maj 2014 Henning Klausen Risikovillig kapital til vækstvirksomheder Erhvervsudviklingsdøgnet 14 maj 2014 Henning Klausen Dagsorden Innovationsmiljøernes formål BOREAN Innovation Arbejdsmetode og proces Hvordan kan vi hjælpe? Erfaringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

MEA kursus Virksomhedernes investeringsstrategi behov for kapital. Kenneth Larsen * Horsens d. 27. februar 2014

MEA kursus Virksomhedernes investeringsstrategi behov for kapital. Kenneth Larsen * Horsens d. 27. februar 2014 MEA kursus Virksomhedernes investeringsstrategi behov for kapital Kenneth Larsen * Horsens d. 27. februar 2014 MEA kursus: Virksomhedernes investeringsstrategi behov for kapital Formålet er at skærpe konsulenter

Læs mere

Kapitalcoach hvad er det?

Kapitalcoach hvad er det? Kapitalcoach hvad er det? Et kapitalcoachforløb er et tilbud om, at ejeren af eller ledende medarbejdere i en vækstvirksomhed, som har behov for at få tilført yderligere kapital i form af typisk ekstern

Læs mere

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst 2 BØRSNOTERING Børsnotering for små og mellemstore virksomheder er igen blevet muligt i Danmark. Børsnotering kan være særdeles fordelagtigt for virksomheder, der vokser har et kapitalbehov på mindst DKK

Læs mere

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab 24. SEPTEMBER 213 Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab AF CHRISTINE E. NIELSEN Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse blandt

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet VÆKSTFONDEN INDSIGT Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet Resumé: Public intervention in UK small firm credit markets: Valuefor-money or waste of scarce resources? (Marc Cowling and Josh Siepel,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Velkommen Future Greenland 2017 Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Agenda Hvorfor Vækstfonden? Hvem kan vi finansiere? Hvad kan vi finansiere? Hvad lægger vi vægt på?

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, og Region Nordjylland Gapanalyse vedrørende finansieringsinstrumenter. 19. januar 2015 Rapport

Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, og Region Nordjylland Gapanalyse vedrørende finansieringsinstrumenter. 19. januar 2015 Rapport 19. januar 2015 Rapport Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland Gapanalyse vedrørende finansieringsinstrumenter Forord De fem regioner har bedt

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Erhvervskundechef Peter Bo Byggeri og Anlæg Holbæk 2015+ Holbæk 3. februar 2015 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

Vejen til kapital og kompetencer gennem CAT. Fra idé til virksomhed

Vejen til kapital og kompetencer gennem CAT. Fra idé til virksomhed Vejen til kapital og kompetencer gennem Fra idé til virksomhed Et unikt brand Forskerpark Innovationsmiljø Investeringsselskab Selvstændigt aktieselskab Rådgivning og kapital fra fire kilder Innovationsmiljø

Læs mere

Venture udvikling, trends, cases

Venture udvikling, trends, cases Venture udvikling, trends, cases Agenda 9.00 9.20 10.00 10.40 11.00 11.45 12.45 13.30 14.15 14.30 15.15 Velkomst hvorfor venturekapital? Direktør Christian Motzfeldt, Vækstfonden Venturemarkedets anatomi

Læs mere

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn ABR@VF.DK Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 3.700 danske

Læs mere

Finansiering efter EUDP - med Vækstfonden. Stig Poulsen, Vækstfonden 19. Januar 2011

Finansiering efter EUDP - med Vækstfonden. Stig Poulsen, Vækstfonden 19. Januar 2011 Finansiering efter EUDP - med Vækstfonden Stig Poulsen, Vækstfonden 19. Januar 2011 Agenda Hvad er Vækstfonden? Finansieringsmuligheder Hvad ser investorer på - hvordan ser forretningsplanen ud? 18. januar

Læs mere

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6.

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. November 2014 Innovationsmiljøer giver biotek den kolde skulder. Medwatch 3.11.2014

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen

om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen alpha ATP's om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Kapitalfonde - myter og realiteter Danskerne har lært et helt nyt ord på det seneste - kapitalfonde. Men hvad er en kapitalfond? Hvordan opererer

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Kapitaldag i Næstved. Næstved, den 23. november 2016 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør

Kapitaldag i Næstved. Næstved, den 23. november 2016 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør Kapitaldag i Næstved Næstved, den 23. november 2016 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør Agenda Hvorfor Vækstfonden? Hvem kan vi finansiere? Hvad kan vi finansiere? Hvad lægger vi vægt på? Hvilke

Læs mere

OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 2015 AF MOHAMED ABDULLAHI MUQTAR

OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 2015 AF MOHAMED ABDULLAHI MUQTAR 1. MARTS 16 OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 15 AF MOHAMED ABDULLAHI MUQTAR Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse om investeringer i offentlig-private

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Henrik Holst Elstrøm & Michael Eg Vejle, den 18. december 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan gør vi Sådan kommer

Læs mere

.DSLWHOÃ (IWHUVS UJVOHQÃHIWHUÃULVLNRYLOOLJÃNDSLWDO

.DSLWHOÃ (IWHUVS UJVOHQÃHIWHUÃULVLNRYLOOLJÃNDSLWDO .DSLWHOÃ (IWHUVS UJVOHQÃHIWHUÃULVLNRYLOOLJÃNDSLWDO,QGOHGQLQJ Kapitlet ser nærmere på efterspørgslen efter risikovillig kapital. Hovedsigtet er at få belyst udbuddet af risikovillig kapital fra efterspørgernes

Læs mere

BAGGRUND. ü I 2015 besluttes at generationsskifte og refokusere kapital fundet blandt foreningens medlemmer. ü Startede som det offentlige TIC netværk

BAGGRUND. ü I 2015 besluttes at generationsskifte og refokusere kapital fundet blandt foreningens medlemmer. ü Startede som det offentlige TIC netværk OM MATCH-ONLINE BAGGRUND Startede som det offentlige TIC netværk I 1999 stifter Deloitte, Danske Bank og en række virksomhedsmæglere Foreningen match-online.dk Topper i 2006-07 med mere end 700 emner I

Læs mere

Alternativ finansiering med Vækstfonden. v/erhvervschef Anders Chr. Andersen Børssalen den 12. november 2012

Alternativ finansiering med Vækstfonden. v/erhvervschef Anders Chr. Andersen Børssalen den 12. november 2012 Alternativ finansiering med Vækstfonden v/erhvervschef Anders Chr. Andersen Børssalen den 12. november 2012 Agenda Om Vækstfonden Aktivitetsniveau i VF Lån og kautioner Målgrupper for finansiering med

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 83 Offentligt. Kapitalfonde i Danmark

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 83 Offentligt. Kapitalfonde i Danmark Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 83 Offentligt Kapitalfonde i Danmark Christian Frigast, Axcel, 7. december 2006 Agenda Fakta om kapitalfonde Hvordan skaber kapitalfonde værdi Et eksempel Myter og

Læs mere

Cases. Oplysninger om Vækstfonden GIRITECH RAIMOTECH WISELED NORDIC BIOTECH DENTOFIT. Bestyrelse. (1. april 2004-31. marts 2007 1.

Cases. Oplysninger om Vækstfonden GIRITECH RAIMOTECH WISELED NORDIC BIOTECH DENTOFIT. Bestyrelse. (1. april 2004-31. marts 2007 1. V Æ K S T F O N D E N S Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 Cases Oplysninger om Vækstfonden Bestyrelse Michael Fiorini, Formand Elsebeth Budolfsen, Næstformand Anders Knutsen Andreas C. J. Lehmann Carl Christian

Læs mere

VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST

VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST 09 ,, VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST INDLEDNING SIDE 5 HOVEDTAL SIDE 7 ÅRET I HOVEDTRÆK SIDE 9 VÆKSTFONDEN

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Axcel Future DK 18. juni 2012 Forfattere: Partner, Martin Hvidt Thelle Economist, Martin Bo Hansen 2 Danmark befinder

Læs mere

Investering i Human Technologies ApS

Investering i Human Technologies ApS Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 18. juni 2014 Lukket dagsorden Investering i Human Technologies ApS 1. Resume Sundhed og Omsorg har gennemført et offentlig-privat

Læs mere

Velkommen. Infomøde. København, den 25. november 2015 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør

Velkommen. Infomøde. København, den 25. november 2015 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør Velkommen Infomøde København, den 25. november 2015 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør Agenda Hvorfor Vækstfonden? Hvem kan vi finansiere? Hvad kan vi finansiere? Hvad lægger vi vægt på? Hvilke

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding.

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Kolding, torsdag den 8. september 2016 Erhvervskundechef Mogens Andersen og Erhvervskundechef Marianne Jeppesen / Side 1 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere