FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED"

Transkript

1 HØRINGSBOG FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED Februar 2013 HØRINGSBOG Endelig udgave

2 Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN Høringsbrev Liste over parter i høringen RESULTATER AF HØRINGEN... 7 Høringssvar 1. FDM Institut for menneskerettigheder Rådet for sikker trafik Dansk Fodgænger Forbund Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen God Adgang Erhvervs- og Vækstministeriet Trafiksikkerhed & Vejservice COWI Justitsministeriet Københavns Kommune Energistyrelsen Danske Handicaporganisationer SBI Vejdirektoratet Ældre Sagen Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx

3 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN Forslag til Færdselsarealer for alle håndbog tilgængelighed blev udsendt til høring i perioden Høringsbrevet er vist på de næste sider. Side 4 med høringslisten er ikke medtaget, idet listen i stedet er vist i afsnit 1.2. I det følgende er de indkomne høringssvar vist på venstresiderne, og resultatet af arbejdsgruppens behandling er givet for hver enkelt bemærkning eller ændringsforslag på de modstående sider. Markeringer i kolonnen Accept betyder følgende: angiver at den indkomne bemærkning er imødekommet () angiver at den indkomne bemærkning stort set er imødekommet (-) angiver at den indkomne bemærkning kun i begrænset omfang er imødekommet - angiver at den indkomne bemærkning ikke er imødekommet () angiver at arbejdsgruppen har taget den indkomne bemærkning til efterretning, men at der for så vidt ikke er behov for nogen ændringer (f.eks. hvis der blot er givet en oplysning). Hvor en høringsbemærkning er imødekommet er der i en parentes anført den side i vejregelhæftet, hvor en eventuel konsekvensrettelse kan ses. Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx 3

4 1.1 Høringsbrev 4 Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx

5 Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx 5

6 1.2 Liste over parter i høringen Høringsliste for Færdselsarealer for alle, maj 2012 Faste høringsparter: AAU, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Asfaltindustrien Brancheforeningen for Trafiksikkerhed og Vejservice DTU, Institut for Transport Dansk Byggeri Dansk Cyklist Forbund Dansk Landskabsarkitektforening Dansk Ledningsejerforum Dansk Transport og Logistik Danske Busvognmænd Danske Råstoffer DI Transport Forenede Danske Motorejere Foreningen af Rådgivende Ingeniører International Transport Danmark Justitsministeriet Kommunalteknisk Chefforening Kommunernes Landsforening Rigspolitiet Rådet for Sikker Trafik Trafikselskaberne i Danmark Transportministeriet Vejdirektoratet Erhvervs og Vækstministeriet 3F Særlige høringsparter: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Social- og Integrationsministeriet Energistyrelsen Institut for menneskerettigheder SBI Danske Arkitektvirksomheder Dansk Fodgængerforbund Danske Handicaporganisationer Dansk Handicap Forbund Dansk Blindesamfund Danske Regioner Ældre Sagen (Markering angiver, hvem der har svaret) 6 Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx

7 2 RESULTATER AF HØRINGEN Høringen har medført en række ændringer i Færdselsarealer for alle, hvor de væsentligste er: En række sproglige opstramninger. Nye forklaringer og definitioner af ledelinjer, opmærksomhedsfelter og retningsfelter. Ensrettet, justeret terminologi om brugergrupperne. Der er indarbejdet et afsnit med en redegørelse for håndbogens gyldighed. Der arbejdes i den endelige udgave med anbefalede, normale og minimale dimensioner, hvor det er relevant. Det præciseres, at tilgængelighedsrevision skal udføres eksternt, dvs f.eks. at et andet firma, end det der har udarbejdet projektet. Der skal gøres opmærksom på, at mens de enkelte høringssvar typisk henviser til nummererede i afsnit i høringsudgaven, er afsnitsinddelingen ændret i den endelige udgave. Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx 7

8 Høringssvar nr. 1 Nr. FDM Side 1 af 1 8 Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx

9 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx 9

10 Høringssvar nr. 2 Nr. Institut for Menneskerettigheder Side 1 af 1 10 Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx

11 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx 11

12 Høringssvar nr. 3 Nr. Rådet for Sikker Trafik Side 1 af 1 12 Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx

13 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx 13

14 Høringssvar nr. 4 Nr. Dansk Fodgænger Forbund Side 1 af Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx

15 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning () Stillingtagen til afmærkning på kørebanen henhører ikke under denne Vejregelgruppe Spørgsmålet henhører ikke under denne Vejregelgruppe Spørgsmålet henhører ikke under denne Vejregelgruppe Vejregelgruppen og Vejregelsekretariatet er opmærksom på problematikkerne omkring Shared Space. Efter høringen indarbejdes en nye formulering om shared space. Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx 15

16 Høringssvar nr. 5 Nr. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Side 1 af 1 16 Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx

17 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx 17

18 Høringssvar nr. 6 Nr. God Adgang Side 1 af Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx

19 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning () I afsnit 1 indarbejdes et afsnit om håndbogens status / gyldighed. Illustrationen skal ikke opfattes som en illustration af den omtalte handicapgruppe. Fotoet udelades. I forbindelse med revision af illustrationer ændres skriftstørrelsen, hvor det er praktisk muligt. Forslaget er ikke i overensstemmelse med Vejregelstandarden, hvor kun henvisninger til bekendtgørelser mm fremhæves på den nævnte måde. Det fremsendte omfatter redaktionelle og sproglige rettelser, som vil blive indarbejdet i den endelige revision af vejregelhåndbogen. Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx 19

20 Høringssvar nr. 7 Nr. Erhvervs- og Vækstministeriet Side 1 af 1 20 Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx

21 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx 21

22 Høringssvar nr. 8 Nr. Trafiksikkerhed & Vejservice Side 1 af 1 22 Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx

23 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx 23

24 Høringssvar nr. 9 Nr. COWI Side 1 af Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx

25 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning () I forbindelse med den endelige udgave af håndbogen gennemgås billedstoffet igen, og relevante billeder udskiftes. I forbindelse med den endelige udgave af håndbogen foretages en sproglig kvalitetssikring Terminologien ensrettes. Terminologien ensrettes. Mobilitystok er den korrekte term. Der indarbejdes en oversigt over de forskellige typer hjælpemidler, som blinde og svagsynede anvender. Overskrifthierarkierne i de indledende afsnit ændres omtrent som foreslået. Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx 25

26 Høringssvar nr. 9 Nr. COWI Side 2 af Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx

27 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning () Dette fremgår andre steder, f.eks. i forordet Fotoet udskiftes Kommissionens skøn tilføjes, hvis det kan oplyses Afsnittet udgår Ændres som foreslået Der menes højde på informationstavler jvf Dette skal fremgå tydeligere. Fotoet ændres ikke Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx 27

28 Høringssvar nr. 9 Nr. COWI Side 3 af Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx

29 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning () Dette fremgår andre steder, f.eks. i forordet Indarbejdes Begge fotos udskiftes Baggrunden i fotoet er bevidst uskarp Figurerne gøres mørkere eller udelades Tilføjes (se svar fra Energistyrelsen) Omformuleres Afsnittet omformuleres Fotoet udelades Rettes, det skal være 30 cm Figurerne viser 2 forskellige situationer, nemlig naturlig ledelinje (Københavnerfortov) og kunstig ledelinje med taktile elementer Desværre er det ikke muligt at finde egnede billeder af alle de korrekte løsninger. Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx 29

30 Høringssvar nr. 9 Nr. COWI Side 4 af Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx

31 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning () Det skal nævnes i billedteksten at fotoet forestiller en indendørs situation Fotoet justeres Der er ikke plads til større illustrationer Rettes som foreslået Rettes som foreslået Forklares i figurteksten Rettes som foreslået Rettes som foreslået Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx 31

32 Høringssvar nr. 9 Nr. COWI Side 5 af 5 32 Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx

33 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx 33

34 Høringssvar nr. 10 Nr. Justitsministeriet Side 1 af Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx

35 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 1 Rettes Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx 35

36 Høringssvar nr. 11 Nr. Københavns Kommune Side 1 af Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx

37 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning () () () Det præciseres, at revisor skal være uafhængig, dvs f.eks. ansat i et andet firma. Sætningen skal omformuleres Tilgængelighed er ind til videre det anerkendte begreb i Danmark Listerne gennemgås i forbindelse med den endelige revision af håndbogen Selv få cyklister kan gøre en fællessti utryg for svage fodgængere Piktogrammer vurderes dækket af billeder og symboler Omformuleres Det præciseres (i afsnit 6), at tilgængelighedsrevision skal udføres eksternt, dvs f.eks. at et andet firma, end det der har udarbejdet projektet. Omformuleres Hvis en handicappet person skal afsættes fra en ikke-invalidebil i en kys&kør-situation må dette foregå i en normalt dimensioneret P-bås. Omformuleres Begreberne normal og mindste / minimal defineres i indledningen Enkelthindring er beskrevet i afsnit 4.1.1, der kan henvises hertil En rille kan ikke være ledelinje, da ledelinjer skal gå opad a.h.t. dem der orienterer sig med fødderne. Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx 37

38 Høringssvar nr. 11 Nr. Københavns Kommune Side 2 af Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx

39 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 15 Arbejdsgruppen opfatter et Københavnerfortov som bestående af 2 eller flere rækker betonfliser () () () () () Der udarbejdes en bedre definition af naturlig ledelinje Omformuleres Rettes som foreslået De angivne frihøjder er de korrekte og i overensstemmelse med øvrige vejregler. så flad og afrundet som muligt må være dækkende ind til videre Rettes som foreslået Arbejdsgruppen opfatter et Københavnerfortov som bestående af 2 eller flere rækker betonfliser Så vidt muligt vises rigtige løsninger. Det er korrekt at skiltet er forældet. Det er dog ikke det væsentligste ved fotoet. Rettes som foreslået Dimensionerne på figur 4.32 er forkerte Rettes som foreslået Rettes som foreslået Rettes som foreslået Teksten skal revideres sprogligt Det indarbejdes, at chaussésten kan anvendes som opmærksomhedsfelter på steder, hvor der ikke skal advares om egentlig fare. Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx 39

40 Høringssvar nr. 11 Nr. Københavns Kommune Side 3 af Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx

41 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 32 De angivne dimensioner er i overensstemmelse med Vejregel for Kollektiv Trafik på Veje Figuren skal revideres Krav om E17 nævnes i billedteksten Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx 41

42 Høringssvar nr. 12 Nr. Energistyrelsen Side 1 af Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx

43 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 1 () Der indarbejdes et generelt afsnit med en redegørelse for håndbogens gyldighed. Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx 43

44 Høringssvar nr.12 Nr. Energistyrelsen Side 2 af Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx

45 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 2 () Det præciseres at ramper skal etableres på vejarealet. 3 Vejreglerne kan godt indeholde anbefalinger der er bedre end bygningsreglementet og andre vejledninger. Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx 45

46 Høringssvar nr. 13 Nr. Danske Handicaporganisationer Side 1 af 1 46 Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx

47 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx 47

48 Høringssvar nr. 14 Nr. Side 1 af Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx

49 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 1 Arbejdsgruppen fastholder, at opmærksomhedsfelter ved krydsninger kun anvendes ved fodgængerfelter, ikke ved ikke-regulerede krydsninger. 2 3 Arbejdsgruppen fastholder, at opmærksomhedsfelter ved krydsninger kun anvendes ved fodgængerfelter, ikke ved ikke-regulerede krydsninger. Arbejdsgruppen fastholder, at opmærksomhedsfelter ved krydsninger kun anvendes ved fodgængerfelter, ikke ved ikke-regulerede krydsninger. Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx 49

50 Høringssvar nr. 14 Nr. Side 2 af Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx

51 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 4 () Afsnittet revideres generelt () () () () () Indarbejdes. Chaussésten accepteres dog som opmærksomhedsfelt under bestemte forudsætninger. Afsnittet revideres generelt Rettes som foreslået Det vurderes at teksten er dækkende Det er ikke altid muligt at finde et foto af en løsning nøjagtig som den anbefalede Omformuleres Det er ikke altid muligt at finde et foto af en løsning nøjagtig som den anbefalede Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx 51

52 Høringssvar nr. 14 Nr. Side 3 af Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx

53 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 12 Der udarbejdes en ny definition af ledelinjer () () () () () () Rettes til fliser med tilhuggede ledelinjer Teksten justeres Rettes i forbindelse med samlet omformulering af afsnittet Terminologien skal opstrammes i dette afsnit opmærksomhedsfelt retningsfelt - informationsfelt Det er ikke altid muligt at finde et foto af en løsning nøjagtig som den anbefalede Rettes som foreslået Figursteksten justeres. Det er nok ikke muligt at finde et foto der viser den helt korrekte løsning Der udarbejdes et nyt afsnit om shared space Tilføjelse som foreslået. Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx 53

54 Høringssvar nr. 14 Nr. Side 4 af Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx

55 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 22 Rettes ca. som foreslået Vejreglen skal ikke forholde sig til om udstyr til de anbefalede løsninger rent faktisk kan anskaffes Rampebredde 1,5 m er overtaget fra de tidligere arbejder Der skal ikke være høj kantsten mm mellem cykelsti og kørebane. Jvf svar på spørgsmål 1 Kantstenshøjde 3-4 cm er overtaget fra de tidligere arbejder Rettes som foreslået (sprog) Rettes som foreslået Jvf svar på spørgsmål 1 Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx 55

56 Høringssvar nr. 14 Nr. Side 5 af Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx

57 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 31 () Afsnittet revideres sprogligt () () () Afsnittet revideres sprogligt, tilføjelse som foreslået Den foreslåede løsning er i strid med øvrige vejregler Rettes som foreslået Nyt foto eller foto beskæres som foreslået Indarbejdes som foreslået Omtale af piktogram udgår Det er ikke altid muligt at finde et foto af en løsning nøjagtig som den anbefalede Rettes som foreslået Rettes som foreslået Rettes som foreslået Overvejes Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx 57

58 Høringssvar nr. 14 Nr. Side 6 af Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx

59 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 43 Tekst rettes, nyt foto hvis muligt () () Omtale af rundkørsler fastholdes i afsnit 5.3 Rettes som foreslået Teksten skal revideres Tekst og figur rettes Tilføjes som foreslået Figuren skal opfattes som et case, hvor revisionen er udført efter de hidtil gældende vejledninger I forbindelse med revision gennemgås alle de nævnte forslag Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx 59

60 Høringssvar nr. 14 Nr. Side 7 af Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx

61 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 51 () I det omfang der er fejl i tjeklisterne vil dette blive rettet i den endelige revision 52 Der skal ske en samlet gennemgang af terminologien i vejregelforslaget Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx 61

62 Høringssvar nr. 14 Nr. Side 8 af Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx

63 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 53 Der skal ske en samlet gennemgang af terminologien i vejregelforslaget Sproglige og redaktionelle kommentarer medtages i den endelige redaktion Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx 63

64 Høringssvar nr. 14 Nr. Side 9 af 9 64 Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx

65 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx 65

66 Høringssvar nr. 15 Nr. Vejdirektoratet Side 1 af Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx

67 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 1 Vejregelstandard skal overholdes () Indarbejdes i den samlede redaktion Fastholdes. Der er præcedens for omtale af hældninger som 1:X i tilgængelighedssammenhæng. Rettelserne i skemaet behandles i forbindelse med den endelige redaktion. Side 60: Københavnerfliser er korrekt i sammenhængen Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx 67

68 Høringssvar nr. 15 Nr. Side 2 af Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx

69 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 5 () Rettelserne i skemaet behandles i forbindelse med den endelige redaktion. Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx 69

70 Høringssvar nr. 16 Nr. Ældre Sagen Side 1 af Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx

71 Arbejdsgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 1 Rettes Der indarbejdes en revideret terminologi om brugergrupperne Disse er dækket af hhv fodgænger og kørestolsbruger Dette er allerede nævnt i sidste bullet Teksten revideres Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx 71

72 72 Høringsbog Færdselsarealer for alle_januar_2013.docx

HØRINGSBOG KOLLEKTIV TRAFIK KOLLEKTIV TRAFIK PÅ VEJE. Oktober 2012 HØRINGSBOG

HØRINGSBOG KOLLEKTIV TRAFIK KOLLEKTIV TRAFIK PÅ VEJE. Oktober 2012 HØRINGSBOG HØRINGSBOG KOLLEKTIV TRAFIK KOLLEKTIV TRAFIK PÅ VEJE Oktober 2012 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen... 7 2 RESULTATER AF HØRINGEN...

Læs mere

HÅNDBOG OM SUPERCYKELSTIER

HÅNDBOG OM SUPERCYKELSTIER HØRINGSBOG BYERNES TRAFIKAREALER HÅNDBOG OM SUPERCYKELSTIER Oktober 2016 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Høringsparter... 6 2 RESULTATER AF HØRINGEN... 7 Høringssvar

Læs mere

HÅNDBOG OM SIDEANLÆG I VEJE OG STIER I ÅBENT LAND

HÅNDBOG OM SIDEANLÆG I VEJE OG STIER I ÅBENT LAND HØRINGSBOG VEJE OG STIER I ÅBENT LAND HÅNDBOG OM SIDEANLÆG I VEJE OG STIER I ÅBENT LAND OKTOBER 2014 HØRINGSBOG Indhold 1. Gennemførelse af høringen 3 1.1 Høringsbrev 4 1.2 Høringsparter 7 2. Resultater

Læs mere

HØRINGSBOG HÅNDBOG PLANLÆGNING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER. Juni 2013 HØRINGSBOG

HØRINGSBOG HÅNDBOG PLANLÆGNING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER. Juni 2013 HØRINGSBOG HØRINGSBOG HÅNDBOG PLANLÆGNING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER Juni 2013 HØRINGSBOG 2 Høringsbog Planlægning af trafikledelsessystemer.doc Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 4 1.1 Høringsbrev... 5 1.2 Liste

Læs mere

HØRINGSBOG BYERNES TRAFIKAREALER HÅNDBOG I TRAFIKPLANLÆGNING I BYER. Juli 2015 HØRINGSBOG

HØRINGSBOG BYERNES TRAFIKAREALER HÅNDBOG I TRAFIKPLANLÆGNING I BYER. Juli 2015 HØRINGSBOG HØRINGSBOG BYERNES TRAFIKAREALER HÅNDBOG I TRAFIKPLANLÆGNING I BYER Juli 2015 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen... 7 2 RESULTATER

Læs mere

FAUNA- OG MENNESKEPASSAGER

FAUNA- OG MENNESKEPASSAGER HØRINGSBOG VEJLEDNING FAUNA- OG MENNESKEPASSAGER 21. november 2011 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen... 7 2 RESULTATER AF HØRINGEN...

Læs mere

PLANLÆGNING AF VEJE OG STIER I ÅBENT LAND OG EKSEMPELSAMLING

PLANLÆGNING AF VEJE OG STIER I ÅBENT LAND OG EKSEMPELSAMLING HØRINGSBOG HÅNDBOG PLANLÆGNING AF VEJE OG STIER I ÅBENT LAND OG EKSEMPELSAMLING Oktober 2012 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen...

Læs mere

BYERNES TRAFIKAREALER

BYERNES TRAFIKAREALER HØRINGSBOG TRAFIKAREALER, BY BYERNES TRAFIKAREALER Hæfte 4. Vejkryds HØRING September 2010 Vejregelrådet Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen...

Læs mere

BYERNES TRAFIKAREALER

BYERNES TRAFIKAREALER HØRINGSBOG TIL FORELÆGGELSE FOR VEJREGELRÅDET TRAFIKAREALER, BY BYERNES TRAFIKAREALER Hæfte 9. Anlæg for parkering og standsning mv. HØRING September 2009 Vejregelrådet 2 VRA-2232-v1k_Høringsbog_BT_hæfte

Læs mere

GRUNDLAG FOR UDFORMNING AF TRAFIKAREALER

GRUNDLAG FOR UDFORMNING AF TRAFIKAREALER HØRINGSBOG HÅNDBOG GRUNDLAG FOR UDFORMNING AF TRAFIKAREALER Oktober 2012 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen... 5 2 RESULTATER AF HØRINGEN...

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION OG -INSPEKTION

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION OG -INSPEKTION HØRINGSBOG TIL FORELÆGGELSE FOR VEJREGELRÅDET AUDITERING TRAFIKSIKKERHEDSREVISION OG -INSPEKTION HØRINGSBOG Til forelæggelse for Vejregelrådet Oktober 2009 Vejregelrådet Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN...3

Læs mere

FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING HÆFTE 5. VEJVISNING FOR SÆRLIGE KØRETØJER HØRINGSBOG. Juni Vejregelrådet

FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING HÆFTE 5. VEJVISNING FOR SÆRLIGE KØRETØJER HØRINGSBOG. Juni Vejregelrådet HØRINGSBOG FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING HÆFTE 5. VEJVISNING FOR SÆRLIGE KØRETØJER HØRINGSBOG Juni 2010 Vejregelrådet Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter

Læs mere

HÅNDBOG I KOMMUNIKATION MELLEM KØRETØJ OG TRAFIKSIGNALANLÆG

HÅNDBOG I KOMMUNIKATION MELLEM KØRETØJ OG TRAFIKSIGNALANLÆG HØRINGSBOG IT PÅ VEJ HÅNDBOG I KOMMUNIKATION MELLEM KØRETØJ OG TRAFIKSIGNALANLÆG Marts 2015 HØRINGSBOG Indhold 1. Gennemførelse af høringen 3 1.1 Høringsbrev 4 1.2 Høringsparter 6 2. Resultater af høringen

Læs mere

HÅNDBOG OM TRAFIKTERMINALER

HÅNDBOG OM TRAFIKTERMINALER HØRINGSBOG KOLLEKTIV TRAFIK PÅ VEJE HÅNDBOG OM TRAFIKTERMINALER Oktober 2014 HØRINGSBOG Indhold 1. Gennemførelse af høringen 3 1.1 Høringsbrev 4 1.2 Høringsparter 6 2. Resultater af høringen 7 Høringssvar

Læs mere

HB STØJSKÆRME (PLANLÆGNING, PROJEKTERING SAMT DRIFT OG VEDLIGEHOLD)

HB STØJSKÆRME (PLANLÆGNING, PROJEKTERING SAMT DRIFT OG VEDLIGEHOLD) ANLÆG OG PLANLÆGNING UDSTYR FOR VEJE OG BYGVÆRKER HB STØJSKÆRME (PLANLÆGNING, PROJEKTERING SAMT DRIFT OG VEDLIGEHOLD) December 2014 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev...

Læs mere

Udsendt i henhold til vedlagte høringsliste

Udsendt i henhold til vedlagte høringsliste DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. maj 2016 16/04709-2 Per Antvorskov pnt@vd.dk 7244 3123 Udsendt i henhold til vedlagte høringsliste HØRING: FORSLAG TIL HÅNDBØGER OM LETBANER OG TILLÆG OM TRAFIKSIGNALREGULERING

Læs mere

Nye tilgængelighedsløsninger

Nye tilgængelighedsløsninger VEJREGLER OG DERES ANVENDELSE Nye tilgængelighedsløsninger Tilgængelighedsprojekter kan gøres bedre for brugerne erfaringer og ny viden samles op i vejregelforberedende rapport, som grundlag for test i

Læs mere

HÅNDBOG OM RUNDKØRSLER I ÅBENT LAND

HÅNDBOG OM RUNDKØRSLER I ÅBENT LAND HØRINGSBOG VEJE OG STIER I ÅBENT LAND HÅNDBOG OM RUNDKØRSLER I ÅBENT LAND FEBRUAR 2015 HØRINGSBOG Indhold 1. Gennemførelse af høringen 3 1.1 Høringsbrev 4 1.2 Høringsparter 6 2. Resultater af høringen

Læs mere

VEJVISNING TIL NATIONALPARKER

VEJVISNING TIL NATIONALPARKER HØRINGSBOG FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING TIL NATIONALPARKER HØRINGSBOG Juni 2010 Vejregelrådet 2 R45-000-v2_Høringsbog_vejvisning til nationalparker_juni_ 2010.doc Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN...

Læs mere

HØRINGSBOG HÅNDBØGER VEJKRYDS I ÅBENT LAND. Oktober 2012 HØRINGSBOG

HØRINGSBOG HÅNDBØGER VEJKRYDS I ÅBENT LAND. Oktober 2012 HØRINGSBOG HØRINGSBOG HÅNDBØGER VEJKRYDS I ÅBENT LAND Oktober 2012 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen... 10 2 RESULTATER AF HØRINGEN... 111 Høringssvar

Læs mere

KOLLEKTIV BUSTRAFIK OG BRT

KOLLEKTIV BUSTRAFIK OG BRT HØRINGSBOG KOLLEKTIV TRAFIK PÅ VEJE KOLLEKTIV BUSTRAFIK OG BRT Maj 2016 HØRINGSBOG Høringsbog_HB_om_KT_og_BRT.docx 1 Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Høringsparter... 6

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE VOLDGADE OG KIRKETORVET TILGÆNGELIGHEDSREVISION TRIN 3

VORDINGBORG KOMMUNE VOLDGADE OG KIRKETORVET TILGÆNGELIGHEDSREVISION TRIN 3 VORDINGBORG KOMMUNE VOLDGADE OG KIRKETORVET TILGÆNGELIGHEDSREVISION TRIN 3 Udkast 2012-09-27 1 Indledning Tilgængelighedsrevision er en projektgranskning baseret på "Færdselsarealer for Alle" samt best

Læs mere

VEJLEDNING PROJEKTERING AF BITUMENBASERET FUGTISOLERING OG BROBELÆGNING HØRINGSBOG MARTS 2017

VEJLEDNING PROJEKTERING AF BITUMENBASERET FUGTISOLERING OG BROBELÆGNING HØRINGSBOG MARTS 2017 VEJLEDNING PROJEKTERING AF BITUMENBASERET FUGTISOLERING OG BROBELÆGNING HØRINGSBOG MARTS 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN 3 2 HØRINGSBREV 4 3 RESULTAT AF HØRINGEN 8 4 HØRINGSSVAR 9

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS20000-00062 Dato 7. maj 2015 LIHI Bekendtgørelse om betingelser for

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

NATIONALT ANNEKS DS/EN DK NA HØRINGSBOG JANUAR 2016

NATIONALT ANNEKS DS/EN DK NA HØRINGSBOG JANUAR 2016 NATIONALT ANNEKS HØRINGSBOG JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN 3 2 HØRINGSBREV 4 3 RESULTAT AF HØRINGEN 7 4 HØRINGSSVAR 8 4.1 AAU/DTU 8 5 BEMÆRKNINGER TIL HØRINGSSVAR 12 2 Januar

Læs mere

Handicapegnede veje. Indledning

Handicapegnede veje. Indledning Handicapegnede veje Handicapegnede veje Af : Mogens Møller, Via Trafik Jacob Deichmann, Anders Nyvig Jens Pedersen, Vejdirektoratet Indledning Gode trafik- og adgangsforhold i det offentlige rum er af

Læs mere

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret HØR ING SN OT AT EK ST ERNE HØR INGSPART ER 25. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling,

Læs mere

HÅNDBOG EFTERSYN AF BYGVÆRKER HØRINGSBOG JANUAR 2016

HÅNDBOG EFTERSYN AF BYGVÆRKER HØRINGSBOG JANUAR 2016 HÅNDBOG HØRINGSBOG JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN 3 2 HØRINGSBREV 4 3 RESULTAT AF HØRINGEN 8 4 HØRINGSSVAR 9 4.1 Transportministeriet 9 4.2 Trafikstyrelsen 10 4.3 Lokalbanen

Læs mere

3 HÅNDBØGER - LETBANER I KRYDS - LETBANER PÅ STRÆKNINGER - STANDSNINGSSTEDER FOR LETBANER

3 HÅNDBØGER - LETBANER I KRYDS - LETBANER PÅ STRÆKNINGER - STANDSNINGSSTEDER FOR LETBANER PPLANLÆGNING VRG LETBANER 3 HÅNDBØGER - LETBANER I KRYDS - LETBANER PÅ STRÆKNINGER - STANDSNINGSSTEDER FOR LETBANER NOVEMBER 2016 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 2 1.1 Høringsbrev...

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

HØRINGSBOG FÆRDSELSREGULERING VEJSIGNALER. Trafikledelsessystemer Hæfte 5 HØRINGSBOG

HØRINGSBOG FÆRDSELSREGULERING VEJSIGNALER. Trafikledelsessystemer Hæfte 5 HØRINGSBOG HØRINGSBOG FÆRDSELSREGULERING VEJSIGNALER Trafikledelsessystemer Hæfte 5 HØRINGSBOG 17. apr. 2012 0 Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen... 7 2

Læs mere

gravearbejder i en cykelby

gravearbejder i en cykelby gravearbejder i en cykelby syv gode afspærringsløsninger www.kk.dk/vejpladspark 2 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen AFSPÆRRING I EN CYKELBY København har nogle af verdens mest cykeltrafikerede

Læs mere

Høringsnotat. Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier. 1. Indledning

Høringsnotat. Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 Pda@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier 1. Indledning

Læs mere

Ny vejregel om variable tavler

Ny vejregel om variable tavler Memo IT på vej Titel Vejforum 2010 Ny vejregel om variable tavler Dato 15 november 2010 Til Dorrit J Gundstrup COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Dette notat er beskrivelse af forslag til etablering af ledelinjesystem omkring Hvidovre Rådhus, Bibliotek og Medborgerhus.

Dette notat er beskrivelse af forslag til etablering af ledelinjesystem omkring Hvidovre Rådhus, Bibliotek og Medborgerhus. NOTAT Dato 2014-12-05 Projekt Ledelinjesystem ved Hvidovre Rådhus Kunde Hvidovre Kommune Notat nr. 01 Dato 2014-12-05 Til Connie Kirkegaard Nielsen Fra Jacob Deichmann Kopi til [Navn] Rambøll Hannemanns

Læs mere

AUC Trafikdage 2004 Evaluering af tilgængelige løsninger

AUC Trafikdage 2004 Evaluering af tilgængelige løsninger AUC Trafikdage 2004 Evaluering af tilgængelige løsninger Forfattere: Arkitekt MAA, eksamineret tilgængelighedsrevisor Jacob Deichmann og tilgængelighedskonsulent Annette Bredmose, Rambøll Nyvig A/S Baggrund

Læs mere

Arbejdsgruppen, især visitationsmyndighed og handicaprepræsentanter, foretog en måludpegning af de steder, hvor der kommer mange handicappede.

Arbejdsgruppen, især visitationsmyndighed og handicaprepræsentanter, foretog en måludpegning af de steder, hvor der kommer mange handicappede. Vejforum 2005 Tilgængelighedsplan for Haslev Af Tove Pedersen, ingeniør, Haslev Kommune, tope@haslev.dk Jacob Deichmann, arkitekt MAA og tilgængelighedsrevisor, Rambøll Nyvig, jpd@nyvig.dk og Annette Bredmose,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2017-18 Fremsat den 7. februar 2018 af transportministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Individuel handicapkørsel for blinde

Læs mere

ANLÆG OG PLANLÆGNING UDSTYR FOR VEJE OG BYGVÆRKER HB VEJBELYSNING. Marts 2015 HØRINGSBOG

ANLÆG OG PLANLÆGNING UDSTYR FOR VEJE OG BYGVÆRKER HB VEJBELYSNING. Marts 2015 HØRINGSBOG ANLÆG OG PLANLÆGNING UDSTYR FOR VEJE OG BYGVÆRKER HB VEJBELYSNING Marts 2015 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Høringsliste... 6 2 RESULTATER AF HØRINGEN... 6

Læs mere

Opmærksomhedsfelt - 90 cm bredde - ca. 20 m

Opmærksomhedsfelt - 90 cm bredde - ca. 20 m Opmærksomhedsfelt - 90 cm bredde - ca. 20 m Opmærksomhedsfelter udformes med følbar belægning og farve, som afviger i forhold til omgivelserne. Opmærksomhedsfelt udføres med ophøjede, runde knopper (fx

Læs mere

Håndbog om supercykelstier

Håndbog om supercykelstier Håndbog om supercykelstier Henrik Grell, COWIs projektleder 1 Introduktion 2 Introduktion Baggrund og formål Supercykelstier har medvind lige nu => Vigtigt at smede mens jernet er varmt Men hvad er supercykelstier?

Læs mere

HÆFTE 6, VARIABLE VEJTAVLER

HÆFTE 6, VARIABLE VEJTAVLER HØRINGSBOG TIL FORELÆGGELSE FOR VEJREGELRÅDET FÆRDSELSREGULERING HÆFTE 6, VARIABLE VEJTAVLER HØRINGSBOG Til behandling i Vejregelrådet Oktober 2009 Vejregelrådet Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN...3

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med transportører og forvaltningsorganer for busterminaler m.v.

Høringsnotat. Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med transportører og forvaltningsorganer for busterminaler m.v. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med transportører og forvaltningsorganer

Læs mere

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software.

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software. Notat Høringsnotat høring om "Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse af open source-software - retlige forhold" Den 10. marts 2008 iværksatte en høring om "Vejledning om offentlige myndigheders

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september.

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september. Miljøudvalget 2013-14 L 62 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jura J.nr. 020-00102 Ref. metbr Den 5. november 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige

Læs mere

Efterfølgende er der foretaget en evaluering af pilotprojekterne med fokus på følgende forhold:

Efterfølgende er der foretaget en evaluering af pilotprojekterne med fokus på følgende forhold: Tilgængelighedsrevision et nyttigt værktøj for vejsektoren VIA TRAFIK Forfatter: Medforfatter: Mogens Møller, Via Trafik Janne Tinghuus, Via Trafik 1 Baggrund og formål I forbindelse med det europæiske

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2011-12 L 117 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 26. marts 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsnr.: 2012-801-0004 Dok.: 364396 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00026 Dato 22. maj 2014 LC Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K 24. juli 2013 UHa Deres sagsnr.: MST-600-00023 Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade 29 1401 København K Høring af udkast til ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny bekendtgørelse med lister over

Læs mere

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt Transportudvalget 2014-15 L 192 Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 20. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Shared space erfaringer og anbefalinger

Shared space erfaringer og anbefalinger Shared space erfaringer og anbefalinger Forfatter: Sekretær for Vejregelgruppen om Byernes trafikarealer Helle Huse, Rambøll (hhu@ramboll.dk) Shared space principper er grundlaget for udformning af mange

Læs mere

Revisionen er udført i overensstemmelse med procedurerne i Vejdirektoratets håndbog i Trafiksikkerhedsrevision og inspektion, 2008.

Revisionen er udført i overensstemmelse med procedurerne i Vejdirektoratets håndbog i Trafiksikkerhedsrevision og inspektion, 2008. Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Ishøj Kommune MODULVOGNTOG Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Trafiksikkerhedsrevision 29. maj 2009 1.

Læs mere

Resumé af høringssvar Vejbidrag i Viborg Baneby

Resumé af høringssvar Vejbidrag i Viborg Baneby Resumé af høringssvar Vejbidrag i Viborg Baneby Påtænkt beslutning om vejbidrag i Viborg Baneby har været i offentlig høring fra den 10. september til den 7. oktober 2015. Der er kommet 9 høringssvar fra:

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget L 55 Bilag 1 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget L 55 Bilag 1 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 L 55 Bilag 1 Offentligt Enhed Forvaltningsjura Koordineret med - Sagsnr. 2016-2453 Doknr. 402073 Dato 29-20-2016 HØRINGSNOTAT OVER forslag til lov om udstedelse af

Læs mere

Oplæg ved Landsforeningen SIND s Konference om FN s Handicapkonvention. 4. februar 2012 Signe Stensgaard

Oplæg ved Landsforeningen SIND s Konference om FN s Handicapkonvention. 4. februar 2012 Signe Stensgaard Oplæg ved Landsforeningen SIND s Konference om FN s Handicapkonvention 4. februar 2012 Signe Stensgaard Dagsorden Hvad er Institut for Menneskerettigheder? Hvad laver Institut for Menneskerettigheder?

Læs mere

Eksempler påp tilgængelighedsrevision

Eksempler påp tilgængelighedsrevision VEJ EU s s uddannelse Ved Mogens Møller Via Trafik mm@viatrafik.dk Hvordan man tilgodeser færdselshandicappedes behov i trafikken Eksempler påp tilgængelighedsrevision 1 Hvem taler? Trafikingeniør og trafiksikkerhedsrevisor

Læs mere

ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012

ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012 ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 Der har i de seneste år været udgivet en række rapporter vedr. færdselsuheld

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Høringsfristen udløb den 29. maj 2015. Følgende styrelser, ministerier og organisationer kan uden bemærkninger tilslutte

NOTAT. 1. Indledning. Høringsfristen udløb den 29. maj 2015. Følgende styrelser, ministerier og organisationer kan uden bemærkninger tilslutte NOTAT Dato J. nr. 24. juni 2015 2015-448 Høringsnotat vedrørende høringssvar om ændring af lov om luftfart Fri adgang til ankomst- og afgangsterminaler, trafikledelsesordninger på flyvepladsernes områder

Læs mere

BEKENDTGØRELSERNE OM VEJAFMÆRKNING - BEM. TIL HØRINGSSVAR

BEKENDTGØRELSERNE OM VEJAFMÆRKNING - BEM. TIL HØRINGSSVAR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 23. august 2012 BLN bln@vd.dk 7244 3129 BEKENDTGØRELSERNE OM VEJAFMÆRKNING - BEM. TIL HØRINGSSVAR Vejtavlers lystekniske egenskaber Det bemærkes at, krav til Vejtavlers

Læs mere

TRAFIKPLAN 2012 TILGÆNGELIGHEDSPLAN - VIRKEMIDDELKATALOG. Tilgængelighedsplan - Virkemiddelkatalog - Trafikplan 2012

TRAFIKPLAN 2012 TILGÆNGELIGHEDSPLAN - VIRKEMIDDELKATALOG. Tilgængelighedsplan - Virkemiddelkatalog - Trafikplan 2012 Tilgængelighedsplan - Virkemiddelkatalog - Trafikplan 2012 Skanderborg Kommune Vedtaget i Byrådet 5.9.2012 FORORD Som et led i Trafikplan 2012 er der, på baggrund af retningslinjerne fra Kommuneplan 09,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Inspektion af handicaptilgængeligheden i forbindelse med en togrejse fra Vordingborg til Kalundborg via Roskilde den 17. maj 2011

Inspektion af handicaptilgængeligheden i forbindelse med en togrejse fra Vordingborg til Kalundborg via Roskilde den 17. maj 2011 Inspektion af handicaptilgængeligheden i forbindelse med en togrejse fra Vordingborg til Kalundborg via Roskilde den 17. maj 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00237-7/LF 2/9 Den 1. december 2011 afgav Folketingets

Læs mere

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 1. Indledning Et udkast til bekendtgørelsen har i perioden

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse Dato 1. november 2016 Side 1/5 Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om parkeringsskiver Høringen Et udkast til bekendtgørelse om parkeringsskiver har i perioden fra den 26. juli til 23. august

Læs mere

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse"

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Til Høringsparterne Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse" 1. september 2015 HSF/LJD Energinet.dk har i peroden

Læs mere

Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende

Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2006-801-0009 Dok.: LFA40601 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Transportudvalget L 53 Bilag 1 Offentligt

Transportudvalget L 53 Bilag 1 Offentligt Transportudvalget 2014-15 L 53 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 4. november 2014 2014-2417 Høringsnotat vedr. forslag til lov om Odense Letbane (L 53) 1. Hørte myndigheder og organisationer Et udkast

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 L 54 endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. december 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marie Louise Skibsted

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING www.kk.dk/vejpladspark FORORD Denne folder er en sammenfatning af de gældende retningslinjer for opsætning af cykelstativer i Københavns Kommune. Folderen

Læs mere

INSTRUKTION: TRAFIKSIKKERHEDSREVISION

INSTRUKTION: TRAFIKSIKKERHEDSREVISION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL 14. juni 2016 13/19381-1 Per Bundgaard Øster pbos@vd.dk INSTRUKTION: TRAFIKSIKKERHEDSREVISION 1. FORMÅL Formålet med denne instruktion er at beskrive, hvordan og hvornår

Læs mere

Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer

Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer Miljøteknologi MST-5201-00056 Ref. EVNST Den 26. september 2016 Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer Et udkast til bekendtgørelsen

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Brolægning og belægningsarbejder

Brolægning og belægningsarbejder Dansk standard DS 1136 3. udgave 2013-06-21 Brolægning og belægningsarbejder Paving works DS 1136 København DS projekt: M261913 ICS: 93.080.20 Første del af denne publikations betegnelse er: DS, hvilket

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

KÆRE BYGHERRE/RÅDGIVER

KÆRE BYGHERRE/RÅDGIVER KÆRE BYGHERRE/RÅDGIVER Tilgængeligt byggeri - hvordan? Handicaprådets Tilgængelighedsudvalg ved Hjørring Kommune VEJLEDNING I TILGÆNGELIGHED Kære ejer/bygherre/rådgiver Du har søgt byggetilladelse eller

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen?

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Rie Hultqvist Visby, Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling Vejforum 2016 Færdselssikkerhedskommissionen Kommissionen er sammensat

Læs mere

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016 24-11-2016 Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder Trin I repetition - juni 2016 Bestemmelser Tavleoversigten 1 24-11-2016 Fritrumsprofil Tavlehøjde over kørebanens belægningsoverflade Fritrumsprofil

Læs mere

EVALUERING AF TRAFIKSIKKERHEDSREVISION. Ulrik Valentin Hansen (Via Trafik) Rune Elvik (TØI)

EVALUERING AF TRAFIKSIKKERHEDSREVISION. Ulrik Valentin Hansen (Via Trafik) Rune Elvik (TØI) EVALUERING AF TRAFIKSIKKERHEDSREVISION Michael W. J. Sørensen (TØI) Troels Vorre Olsen (Via Trafik) Ulrik Valentin Hansen (Via Trafik) Rune Elvik (TØI) Trafikdage, Aalborg Universitet 26. august 2014 1

Læs mere

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Gennemgang af Fokuspunkterne for kommuneplanrevisionen 2016 og proces indtil nu Indstillede væsentlige ændringer i forbindelse med den endelige

Læs mere

Vejregler for Trafikterminaler

Vejregler for Trafikterminaler Vejregler for Trafikterminaler Jerrik Gro Jensen, Civilingeniør, RAMBØLL NYVIG Paperet redegør kort for de nye vejregler for trafikterminaler, der udsendes fra Vejdirektoratets vejregelsekretariat til

Læs mere

Udkast til revideret olietankbekendtgørelse blev udsendt i høring med brev af 28. juni 2011. Høringsfristen var sat til den 1. september 2011.

Udkast til revideret olietankbekendtgørelse blev udsendt i høring med brev af 28. juni 2011. Høringsfristen var sat til den 1. september 2011. Notat Jord & Affald J.nr. MST-7851-00001 Ref. pbr/jkj Den 1. december 2011 Notat vedrørende høringssvar til revideret bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

Læs mere

Trafiksikkerhedsrevision trin 2

Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Tlf.: 2015Mogens Ingeniør 9008 Sørensen Overgade 32 B 5000 Odense C E-mail: Overgade32@gmail.com 19. maj 2014 Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Omlægning af Næsvej 1 Om projektet Assens Kommune har vedtaget

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

HØRINGSSVAR TIL BUDGET

HØRINGSSVAR TIL BUDGET HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2016-2019 Høringssvar Handicapråd Institution / afdeling / råd / udvalg 1. Hvem afgiver du svar som: Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg

Læs mere

KATALOG OVER TYPEGOD- KENDTE BUMP

KATALOG OVER TYPEGOD- KENDTE BUMP VEJREGEL TYPEKATALOG TRAFIKAREALER, BY KATALOG OVER TYPEGOD- KENDTE BUMP September 213 Vejregelrådet FORORD Dette katalog indeholder bump, som er typegodkendte jævnfør en test, der er beskrevet i Udbudsforskrifter

Læs mere

Høring over udkast til ændrede bekendtgørelser om flyvning

Høring over udkast til ændrede bekendtgørelser om flyvning Til høringsparterne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72 21 88 00 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høring over udkast til ændrede bekendtgørelser om flyvning med droner Trafik-, Bygge-

Læs mere

TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING

TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING SBI-ANVISNING 249 1. UDGAVE 2015 Tilgængelige boliger indretning Lone Sigbrand Philip Henrik Jensen SBi-anvisning

Læs mere

JONAS BRUUN ADVOKATFIRMA NOTAT. Konditionsmæssigheden af DIFO s tilbud af 1. april 2008 vedrørende administrationen af internetdomænet.

JONAS BRUUN ADVOKATFIRMA NOTAT. Konditionsmæssigheden af DIFO s tilbud af 1. april 2008 vedrørende administrationen af internetdomænet. ADVOKATFIRMA ERIK KJÆR- HANSEN ADVOKAT BREDGADE 38 1260 KØBENHAVN K 8. maj 2008 NOTAT om Konditionsmæssigheden af DIFO s tilbud af 1. april 2008 vedrørende administrationen af internetdomænet.dk Indledning

Læs mere

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING HÅNDBOG FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2013 2 JANUAR 2013 FORORD Denne håndbog handler om tilgængelighed for alle. Håndbogen giver anvisninger på, hvordan

Læs mere

NVF 22-23 maj, Lunds tekniska högskola, LTH, Sverige Tema Forskning indenfor tilgængelighed

NVF 22-23 maj, Lunds tekniska högskola, LTH, Sverige Tema Forskning indenfor tilgængelighed Mødereferat 1 (6) 22-23 maj 2013 NVF 22-23 maj, Lunds tekniska högskola, LTH, Sverige Tema Forskning indenfor tilgængelighed DELTAGERE Anna Laurentzius, DK Lisa Salmi, SE Nina Prytz, NO Christina Merwald,

Læs mere

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012.

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. Den af organisationerne nedsatte arbejdsgruppe omfattede:

Læs mere

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590 Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober 2014 J.nr. 14/7590 Forslaget har været i offentlig høring fra den 12. november 2014 til den 7. januar 2015 Den 8. januar 2015 var der

Læs mere

De indkomne høringssvar er alle indsat nedenfor: Dansk Bilbrancheråd: Dansk Bilbrancheråd frafalder bemærkninger.

De indkomne høringssvar er alle indsat nedenfor: Dansk Bilbrancheråd: Dansk Bilbrancheråd frafalder bemærkninger. Alle indkomne høringssvar fra høring over forslag til forsøgsordning med brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra dyrskuer efter reglerne for særtransport De indkomne høringssvar er alle indsat nedenfor:

Læs mere