Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018"

Transkript

1 Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018

2 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt 2014 og Final Terms, tilsammen benævnt Prospektet, der er den bagvedliggende dokumentation for produktet. Vi opfordrer dig kraftigt til at læse Prospektet, inden du investerer i JB NOVO Hvis der er uoverensstemmelse mellem denne brochure og Prospektet, er det Prospektet, der gælder. Du kan downloade Prospektet her. En eventuel investering i produktet sker på baggrund af og i henhold til Prospektet. JB NOVO 2018 udbydes alene til investorer i Danmark og må ikke tilbydes eller sælges til amerikanske investorer eller personer, der handler på vegne af amerikanske investorer. Informationerne bygger på de forhold, der var gældende, da redigeringen af brochuren blev afsluttet den 8. januar

3 JB NOVO 2018 Jyske Bank udbyder fra 12. januar til 23. januar 2015 det strukturerede produkt JB NOVO Produktet er baseret på udviklingen i kursen på Novo Nordisks aktier noteret på NAS- DAQ OMX Copenhagen. JB NOVO 2018 er sammensat af en obligation og optioner (finansielle instrumenter), og der er ingen hovedstolsbeskyttelse. Det betyder, at investor har risiko for at lide et tab. I værste fald er den mindste indfrielseskurs nul kroner. JB NOVO 2018 henvender sig derfor kun til risikovillige investorer. Læs mere i afsnittet Om risikoen. JB NOVO 2018 giver investor mulighed for en betinget kursgevinst på minimum 3,50 % pr. halve år af den nominelle værdi, hvis kursen på Novo Nordisk-aktien er uændret eller steget. Samtidigt er investor ved udløb beskyttet mod de første 30% kursfald. Den betingede kursgevinst fastsættes endeligt på handelsdagen. Beregnet den 17. december 2014 ville den betingede kursgevinst være fastsat til 4,45%. Den betingede kursgevinst kan både blive højere og lavere end 4,45% afhængig af markedsforholdene på handelsdagen. Hvis der ikke kan opnås en kursgevinst på min. 3,50% pr. halve år af den nominelle værdi vil udstedelsen ikke blive gennemført. Baggrunden for JB NOVO 2018 Jyske Bank har anbefalingen Køb på Novo Nordisk-aktien, som afkastet beregnes ud fra, og som er aktivet, der ligger bag det strukturerede produkt JB NOVO Jyske Bank begrunder blandt andet anbefalingen med, at: Novo Nordisks solide vækstpotentiale ikke er afspejlet i den nuværende kurs Vi forventer et positivt nyhedsflow fra Novo Nordisk i 2015 En styrkelse af især USD overfor DKK vil være gunstigt for Novo Nordisk Læs mere i aktieanalysen 3

4 Afkaststruktur og udløbskurs for JB NOVO 2018 Afkastet på det strukturerede produkt JB NOVO 2018 er afhængig af kursudviklingen i Novo Nordisk-aktien med nedenstående beskrevne afkastscenarier. Alle scenarier tager udgangspunkt i den mindst mulige betingede kursgevinst på 3,50% pr. halve år. Se desuden diagrammet og afkasttabellen nedenfor for yderligere uddybning og eksempler. JB NOVO 2018 udbetaler en kursgevinst på 3,50% efter et halvt år, hvis aktiekursen på Novo Nordisk-aktien er uændret eller steget i forhold til startværdien. Det gælder, uanset hvor meget eller lidt Novo Nordisk-aktien er steget, blot kursudviklingen er positiv eller uændret. Desuden førtidsindfries produktet, og investor får sin investering tilbage til kurs 100. Hvis kursen på Novo Nordisk-aktien er faldet i forhold til startværdien efter et halvt år, fortsætter produktet uændret, og en ny måling foretages efter et år. Der udbetales i så fald ingen kursgevinst efter et halvt år. JB NOVO 2018 udbetaler en kursgevinst på 7% efter et år, hvis aktiekursen på Novo Nordisk er uændret eller steget i forhold til startværdien (og den ikke blev førtidsindfriet efter et halvt år). Igen gælder det, uanset hvor meget eller lidt Novo Nordisk-aktien er steget, blot kursudviklingen er positiv eller uændret. Desuden førtidsindfries produktet, og investor får sin investering tilbage til kurs 100. Hvis Novo Nordisk-aktien er faldet i forhold til startværdien efter et år, fortsætter produktet uændret, og en ny måling foretages efter 1½ år, 2 år, 2½ år og 3 år med henblik på at opgøre, om kursen eventuelt er uændret eller steget i forhold til startværdien. Hvis det er tilfældet, udbetales en akkumuleret kursgevinst, og produktet indfries. Ellers udløber produktet efter tre år til kurs 100 eller med et tab. Hvis kursen ved udløb, dvs. efter tre år, er faldet med højst 30% i forhold til startværdien, indfries produktet, og investor får sin investering tilbage til kurs 100, men ingen kursgevinst. Hvis kursen ved udløb, dvs. efter tre år, er faldet med mere end 30% i forhold til startværdien, indfries produktet til det aktuelle niveau, og der udbetales ingen kursgevinst. Hvis Novo Nordisk aktien fx er faldet til 69% af startværdien, modtager investor 69% af sin nominelle investering tilbage og ingen kursgevinst. Se diagrammet og afkasttabellen nedenfor for yderligere uddybning og eksempler 4

5 Diagram over afkastmuligheder for JB NOVO 2018 STARTVÆRDI ½ år 1 år 1 ½ år 2 år 2 ½ år 3 år Efter ½ år: Er Novo Nordisk aktien faldet i forhold til startværdien, fortsætter JB NOVO 2018 uændret Efter 1 år: Er Novo Nordisk aktien faldet i forhold til startværdien, fortsætter JB NOVO 2018 uændret Efter 1½ år: Er Novo Nordisk aktien faldet i forhold til startværdien, fortsætter JB NOVO 2018 uændret Efter 2 år: Er Novo Nordisk aktien faldet i forhold til startværdien, fortsætter JB NOVO 2018 uændret Efter 2½ år: Er Novo Nordisk aktien faldet i forhold til startværdien, fortsætter JB NOVO 2018 uændret Efter 3 år (udløb): Er Novo Nordisk aktien faldet i forhold til startværdien, er der to muligheder: Efter ½ år: Er Novo Nordisk aktien steget i forhold til startværdien, modtager du kurs 103,50 og JB NOVO 2018 førtidsindfries Efter 1 år: Er Novo Nordisk aktien steget i forhold til startværdien, modtager du kurs 107, og JB NOVO 2018 førtidsindfries Efter 1½ år: Er Novo Nordisk aktien steget i forhold til startværdien, modtager du kurs 110,50 og JB NOVO 2018 førtidsindfries Efter 2 år: Er Novo Nordisk aktien steget i forhold til startværdien, modtager du kurs 114, og JB NOVO 2018 førtidsindfries Efter 2½ år: Er Novo Nordisk aktien steget i forhold tilstartværdien, modtager du kurs 117,50, og JB NOVO 2018 førtidsindfries Efter 3 år (udløb): Er Novo Nordisk-aktien aktien steget, modtager du kurs 121, og JB NOVO 2018 førtidsindfries Er Novo Nordisk aktien højst faldet med 30%, modtager du kurs 100. Er Novo Nordisk faldet mere end 30%, modtager du kurs 100 minus kursfaldet i procent. Note : Alle afkast i diagrammet er beregnet under forudsætning af en betinget kursgevinst på 3,50% pr. halve år. Den beregnede kursgevinst pr. 17. december 2014 var 4,45% pr. halve år, men kan afhængig af markedsforholdene være både højere og lavere på handelsdagen. 5

6 Afkasttabel for JB NOVO 2018 Alle nedenstående afkast er vist ved ordinært udløb, dvs. hvis JB NOVO 2018 ikke er førtidsindfriet. Alle eksempler er beregnet på baggrund af tilfældige scenarier. Hvis aktiekursen på Novo Nordisk ved udløb er Så... Steget eller uændret i forhold til startværdien Får investor minimum kurs 121 tilbage Faldet med højst 30% i forhold til startværdien får investor kurs 100 tilbage Faldet med 40 % i forhold til startværdien får investor kurs 60 tilbage Faldet med 50 % i forhold til startværdien får investor kurs 50 tilbage Faldet med 60 % i forhold til startværdien får investor kurs 40 tilbage Faldet med 100 % i forhold til startværdien får investor kurs 0 tilbage Hvis aktiekursen på Novo Nordisk falder mere end 30% i forhold til startværdien, lider investor således et tab. Derudover vil investor gå glip af den forrentning en alternativ investering ville kunne give i perioden. 6

7 Om risikoen Investeringen i JB NOVO 2018 kan i værste fald blive værdiløs, dvs. investor kan miste hele sin investering. Kursen på JB NOVO 2018 kan i hele produktets levetid og ved udløb være under kurs 100, bl.a. afhængigt af kursudviklingen i Novo Nordisk-aktien. Afhængigt af de aktuelle markedsforhold kan omsætteligheden i JB NOVO 2018 være begrænset. JB NOVO 2018 handles under normale markedsforhold med en kursforskel på 2 kurspoint mellem købs- og salgsprisen. Under unormale markedsforhold kan det være vanskeligt eller umuligt at købe og sælge JB NOVO J.P. Morgan Structured Products B.V. er udsteder af JB NOVO 2018 med J.P. Morgan Chase Bank, N.A. som garant. J.P. Morgan Chase Bank, N.A. har ratingen A+ fra S&P og Aa3 fra Moody s. Investor har således en kreditrisiko på J.P. Morgan Structured Products B.V. og J.P. Morgan Chase Bank, N.A. Det betyder, at hvis J.P. Morgan Structured Products B.V. eller J.P. Morgan Chase går konkurs eller i betalingsstandsning eller lignende, så kan investor risikere at tabe det investerede beløb. Læs mere om J.P Morgan her og her. Jyske Bank anbefaler, at investor som udgangspunkt beholder JB NOVO 2018 til den bliver indfriet eller udløber, da det kun er på de mulige halvårlige måledatoer, at det afgøres, om JB NOVO 2018 udbetaler den betingede kursgevinst. JB NOVO 2018 kan måske passe til dig, hvis... Du ønsker delvist at beskytte din investering og tror, at Novo Nordisk-aktien højst er faldet 30% ved udløb om tre år. Du ønsker en kursgevinst i tilfælde af, at Novo Nordisk-aktien stiger. Du ønsker at sprede dine investeringer på forskellige aktivklasser. JB NOVO 2018 passer måske ikke til dig, hvis... Du tror, at Novo Nordisk-aktien giver et afkast på mere end 7% om året hvert år de næste tre år. I så fald er det en bedre investering at købe aktien. Du tror, at Novo Nordisk-aktien skal falde mere end 30% over de næste tre år. Du ønsker en bund under din investering i tilfælde af, at Novo Nordisk-aktien falder mere end 30%. Du kan få behov for pengene med kort varsel, da det kun er på de mulige halvårlige måledatoer, at det afgøres, om JB NOVO 2018 udbetaler den betingede kursgevinst. Du ikke ønsker en investering, der er risikoklassificeret som rød Du frygter at J.P. Morgan Structured Products B.V. ikke kan betale indfrielseskursen ved udløb. 7

8 Alternativ forrentning Som alternativ til investering i JB NOVO 2018 kan der eksempelvis investeres i en dansk statsobligation med udløb i november Den effektive rente beregnet 18. december 2014 er ca. -0,06% p.a. før omkostninger. Risikomærkning Ifølge bekendtgørelsen om risikomærkning af investeringsprodukter er JB NOVO 2018 karakteriseret som en rød investering, hvilket efter bekendtgørelsens ordlyd betyder, at der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller at produktet er vanskeligt at gennemskue. Fakta for JB NOVO 2018 Fondskode ISIN XS , JB Udstedelseskurs Kurs 100 pr. 100 nominel DKK Udstederrating A+/Aa3 ved S&P og Moodys gældende for J.P. Morgan Chase Bank, N.A. (Jyske Bank s rating er til sammenligning A-). J.P. Morgan Structured Products B.V. har ikke en selvstændig rating Udstedelsesvaluta DKK Må købes af Frie midler, VSO, virksomheder Børsnotering Ja, på Luxembourg Stock Exchange Handelsstørrelse Min nominel DKK, derefter i nominel størrelse á DKK Kurtage Nej Udbudsperiode januar 2015 Handelsdato 26.januar 2015 Startværdier for Novo Nordisk-aktien Fastsættes som officiel lukkekurs 26. januar 2015 på Nasdaq OMX Copenhagen på Novo Nordiskaktien, ISIN DK Måledatoer 07. august 2015, 05. februar 2016, 12. august 2016, 03.februar 2017, 11.august 2017, 02. februar 2018 Udstedelsesdato 28.januar 2015 Udløbsdato Senest 02.februar 2018 med forventeligt betaling 09. februar 2018, dog vil produktet blive førtidsindfriet, hvis Novo Nordisks aktiekurs er uændret eller steget ift. startværdien på en observationsdag. Observationsværdier Alle observationer foretages på baggrund af lukkekursen på Novo Nordisk-aktien på Nasdaq OMX Copenhagen A/S (Københavns Fondsbørs) Afvikling Euroclear/Clearstream Kursgevinst Betinget og min 3,50% pr. halve år, ellers annulleres udstedelsen. Fastsættes på handelsdagen 26. januar Beregningsagent J.P. Morgan Securities plc. Udbytte Eventuelt ordinært udbytte fra Novo Nordiskaktien udbetales ikke. Bloomberg kode NOVOB DC Equity Reuters kode NOVOb.CO 8

9 Sådan er din investering sat sammen JB NOVO 2018 er baseret på en obligationsdel og optioner. Her kan du se fordelingen af investeringen med udgangspunkt i markedsbetingelserne 19. december Du investerer Heraf forventes obligationsdelen at udgøre Jyske Banks distributionshonorar Præmie for samlet optionsstrategi 100 kr. 99,50 kr. 1,50 kr. -1,00 kr. Med udgangspunkt i ovenstående priser svarer det til en betinget kursgevinst på 3,50 % halvårligt. De årlige omkostninger i % (ÅOP) er 0,50 % ved udløb efter 3 år i ovenstående eksempel. De årlige omkostninger i % (ÅOP) er 0,60 % ved udløb efter 2½ år i ovenstående eksempel. De årlige omkostninger i % (ÅOP) er 0,75 % ved udløb efter 2 år i ovenstående eksempel. De årlige omkostninger i % (ÅOP) er 1,00 % ved udløb efter 1½ år i ovenstående eksempel. De årlige omkostninger i % (ÅOP) er 1,50 % ved udløb efter 1 år i ovenstående eksempel. De årlige omkostninger i % (ÅOP) er 3,00 % ved udløb efter ½ år i ovenstående eksempel. Hertil kommer udenlandske depotomkostninger på 0,375% pr år. De skitserede afkastscenarier ovenfor skabes ved hjælp af en sammensat optionsstrategi, som i den samlede opbygning har en negativ pris svarende til, at investor bliver betalt 1,00 kr. for at etablere den. Børsnotering JB NOVO 2018 noteres på Luxembourg Stock Exchange og afvikles gennem Euroclear/Clearstream. Hvis Jyske Bank annullerer investeringen Til og med udstedelsesdagen forbeholder Jyske Bank sig ret til at annullere udstedelsen. Den vil eksempelvis kun blive gennemført, hvis der kan opnås en betinget kursgevinst på mindst 3,50% pr. halve år. Skulle udstedelsen blive annulleret, gennemfører vi ikke købsordren og hæver ingen penge på din konto. Tildeling ved overtegning Ved overtegning tildeler Jyske Bank JB NOVO 2018 i den rækkefølge, som ordrerne er modtaget, og resten af ordrerne annulleres. Den udstedte mængde kan maks. være 115 mio. nom DKK. 9

10 Beskatning af investorer Jyske Bank A/S påtager sig intet ansvar i relation til de skattemæssige konsekvenser af at købe, eje eller sælge det strukturerede produkt JB NOVO Det følgende er en generel beskrivelse af de skatteregler, der forventes at finde anvendelse for private investorer og selskaber hjemmehørende i Danmark. Beskrivelsen af skattereglerne afspejler reglerne på tidspunktet for udarbejdelsen af dette materiale, og skattereglerne kan senere blive ændret til ugunst for investor. Vi gør opmærksom på, at de nævnte regler ikke er udtømmende. Købere, der er omfattet af specielle regler eller anvender værdipapirerne til erhvervsmæssige formål, er ikke behandlet i beskrivelsen. Inden beslutning om at investere i JB NOVO 2018 opfordrer vi investorer til at drøfte beskatningen med egen skatterådgiver for at fastslå de individuelle konsekvenser ved at købe, eje eller sælge JB NOVO Generelt JB NOVO 2018 behandles skattemæssigt som et finansielt instrument og beskattes derfor efter lagerprincippet. Gevinster og tab medregnes hvert år i den skattepligtige indkomst og opgøres som forskellen mellem værdien af JB NOVO 2018 ved indkomstårets udløb og værdien ved indkomstårets begyndelse. I anskaffelsesåret benyttes anskaffelsessummen i stedet for værdien ved årets begyndelse, og i afståelsesåret anvendes afståelsessummen i stedet for værdien ved indkomstårets slutning. Kursgevinst JB NOVO 2018 udbetaler en såkaldt betinget kursgevinst af varierende størrelse, hvis bestemte betingelser opfyldes. Denne betingede kursgevinst behandles skattemæssigt som en del af den årligt opgjorte kursgevinst/kurstab på det strukturerede produkt. Privatpersoner, frie midler For privatpersoner gælder, at gevinster beskattes som kapitalindkomst. Tab kan efter særlige regler trækkes fra i gevinster på finansielle instrumenter fra samme år, og i øvrigt i det omfang gevinster fra tidligere år er blevet beskattet, dog tidligst Yderligere tab kan overføres til modregning i en samlevende ægtefælles gevinster på finansielle instrumenter samme år. Overskydende tab, der ikke kan modregnes i årets eller tidligere års gevinster på finansielle instrumenter, eller overføres til en ægtefælle kan i stedet for at blive fremført overføres helt eller delvist til modregning i årets gevinst på aktier optaget til handel på et reguleret marked. Yderligere tab kan fremføres til senere indkomstår til modregning i nettogevinst på finansielle instrumenter. Der kan derfor forekomme situationer, hvor et tab ikke kan udnyttes skattemæssigt. Den marginale skattesats for positiv kapitalindkomst i 2015 er 42,7 % inkl. kirkeskat, men investors skattesats afhænger af investors øvrige indkomst. Bemærk at der ikke skal betales topskat af nettokapitalindkomst på under kr. for enlige og kr. for ægtefæller (2015). 10

11 Virksomhedsskatteordningen Investorer, der anvender virksomhedsskatteordningen, kan investere i JB NOVO Gevinster og tab regnes med ved beregningen af den skattepligtige indkomst i det enkelte skatteår. Tab på strukturerede produkter anskaffet i virksomheden er normalt omfattet af begrænsningen i fradraget, nævnt under Privatpersoner, frie midler. Selskaber Gevinster og tab regnes med ved beregning af den skattepligtige selskabsindkomst i det enkelte skatteår. Selskabsindkomst beskattes med 23,5 % (2015). Ansvar Jyske Bank A/S har udarbejdet denne brochure. Ved uoverensstemmelse mellem brochuren og Prospektet vil det være Prospektet, der gælder. Interessekonflikt Jyske Bank A/S kan muligvis have aktier i Novo Nordisk før, under og efter udstedelsen af JB NOVO 2018 Selling Restrictions THE SECURITIES (AND THE RELATED GUARANTEE) HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGI- STERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE ACT ), AND MAY NOT BE AT ANY TIME OFFERED, SOLD, PLEDGED, ASSIGNED, DELIVERED, TRANSFERRED, EXCHAN- GED, EXERCISED OR REDEEMED WITHIN THE UNITED STATES OR TO OR FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF ANY U.S. PERSON (AS DEFINED IN THE ACT OR THE U.S. INTERNAL REVENUE CODE OF 1986, AS AMENDED). THE SECURITIES (AND THE RELATED GUARANTEE) ARE BEING OFFERED AND SOLD OUTSIDE THE UNITED STATES TO NON-U.S. PERSONS IN RELIANCE ON REGULATION S UNDER THE ACT (OR, IN THE CASE OF THE RELATED GUARANTEE MAY ALSO BE OFFERED AND SOLD IN RELIANCE UPON THE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE ACT PROVIDED BY SECTION 3(a)(2) THEREOF AND IN COMPLIANCE WITH REGULATION S AS SUCH REGULATION IS INCORPORATED INTO THE REGULATIONS OF THE U.S. COMPTROLLER OF THE CURRENCY) AND MAY NOT BE LEGALLY OR BENEFICIALLY OW- NED AT ANY TIME BY ANY U.S. PERSON. 11

Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018

Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018 Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB DANSKE BANK 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt

Læs mere

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017 Jyske Bank September 2014 JB Danske Bank 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB DANSKE BANK 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt

Læs mere

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NORDEA 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Société Générales Basisprospekt 2015, supplementer til Société

Læs mere

Jyske Bank AUGUST 2015 JB BMW 2018

Jyske Bank AUGUST 2015 JB BMW 2018 Jyske Bank AUGUST 2015 JB BMW 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB BMW 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt 2015 og Final

Læs mere

Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019. Side 1 af 13

Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019. Side 1 af 13 Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019 Side 1 af 13 Indhold Vigtig information... 3 Om JB NOVO 2019... 4 Baggrunden for JB NOVO 2019... 5 Diagram over afkastmuligheder for JB NOVO 2019... 6 Forklaring til

Læs mere

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Svenska Handelsbanken AB (publ) Grundprospekt 2014, Tilläg till Grundprospekt

Læs mere

JB DANSKE BANK Side 1 af 15

JB DANSKE BANK Side 1 af 15 18-05-2017 JB DANSKE BANK 2020 Side 1 af 15 Indhold Vigtig information... 3 Om JB DANSKE BANK 2020... 4 Baggrunden for JB DANSKE BANK 2020... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB DANSKE BANK 2020...

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

JB NOVO NORDISK Side 1 af 15

JB NOVO NORDISK Side 1 af 15 09-06-2017 JB NOVO NORDISK 2020 Side 1 af 15 Indhold Vigtig information... 3 Om JB NOVO NORDISK 2020... 4 Baggrunden for JB NOVO NORDISK 2020... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB NOVO NORDISK 2020...

Læs mere

JB DB Side 1 af 15

JB DB Side 1 af 15 16-06-2017 JB DB 2020 Side 1 af 15 Indhold Vigtig information... 3 Om JB DB 2020... 4 Baggrunden for JB DB 2020... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB DB 2020... 5 Forklaring til afkastmulighederne

Læs mere

Jyske Bank marts 2014 Den aktieindekserede obligation BMW 2015

Jyske Bank marts 2014 Den aktieindekserede obligation BMW 2015 Jyske Bank marts 2014 Den aktieindekserede obligation BMW 2015 Denne brochure er en del af markedsføringen af BMW 2015, og den er ikke en fuldstændig gengivelse af Société Générales Base Prospectus 2013

Læs mere

JB BMW Side 1 af 16

JB BMW Side 1 af 16 03-03-2017 JB BMW 2020 Side 1 af 16 Indhold Vigtig information... 3 Om JB BMW 2020... 4 Baggrunden for JB BMW 2020... 4 Diagram over afkastmulighederne for JB BMW 2020... 6 Forklaring til afkastmulighederne

Læs mere

JB BMW 2020 II. Side 1 af 16

JB BMW 2020 II. Side 1 af 16 13-10-2017 JB BMW 2020 II Side 1 af 16 Indhold Vigtig information... 3 Om JB BMW 2020 II... 4 Baggrunden for JB BMW 2020 II... 5 Forklaring til afkastmulighederne for JB BMW 2020 II... 8 Afkasttabeller

Læs mere

JB WAL-MART 2020 II. Side 1 af 16

JB WAL-MART 2020 II. Side 1 af 16 13-10-2017 JB WAL-MART 2020 II Side 1 af 16 Indhold Vigtig information... 3 Om JB WAL-MART 2020 II... 4 Baggrunden for JB WAL-MART 2020 II... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB Wal-mart 2020 ii...

Læs mere

JB Eurostoxx Airbag 2010

JB Eurostoxx Airbag 2010 JB Eurostoxx Airbag 2010 Omslag_JB_eurostoxx.indd 1-2 13-05-2008 15:31:44 Strukturerede Løsninger 16.05.2008 Investering i europæiske aktier JB Eurostoxx Airbag 2010 er et godt alternativ for investorer,

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25%

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% JB Kina-Konsum 2010 Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks råvareeksperter har peget

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft JB Kina-Konsum 2010 - uden loft Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 85 Ubegrænset potentiale for afkast Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks

Læs mere

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Jyske Bank maj 2015 JB FINVEX 2016

Jyske Bank maj 2015 JB FINVEX 2016 Jyske Bank maj 2015 JB FINVEX 2016 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB FINVEX 2016 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Société Générales Basisprospekt 2015, supplementer til Société Générales

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit NB Amerikanske Aktier 2013 Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit Bank A/S udbyder nu en ny 3-årig struktureret obligation i danske kroner, NB Amerikanske

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer Investering over 2½ år i fire Emerging Markets valutaer Med den strukturerede obligation JB 4WD 2012 kan du investere i fire valutaer

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

JB Financial Airbag II 2010

JB Financial Airbag II 2010 Jyske Markets januar 2008 JB Financial Airbag II 2010 investering i billige bankaktier De økonomiske aspekter er vendt og drejet... Jyske Markets 25.01.2008 Investering i billige bankaktier Vil du være

Læs mere

Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING

Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING Denne brochure er en del af markedsføringen af Bølgebryder 2010 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospektet. Vi opfordrer dig til at bestille og læse hele

Læs mere

Jyske Markets juni 2009 JB Firkløver Investering i nordiske aktier

Jyske Markets juni 2009 JB Firkløver Investering i nordiske aktier Jyske Markets juni 2009 JB Firkløver 2011 Investering i nordiske aktier Strukturerede Løsninger 09.06.2009 Investering i nordiske aktier De finansielle markeder og økonomierne har over de seneste kvartaler

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering Tigerspring 2010 Der er fart over asien spring ud i en spændende investering 1 JAPAN SYDKOREA TAIWAN SINGAPORE HONGKONG Denne brochure er en del af markedsføringen af Tigerspring 2010 og er ikke en fuldstændig

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

FB Globale Aktier 2012

FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank er en del af Nykredit koncernen FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank formidler en obligation med indfrielse til minimum kurs 100 ved udløb. Den giver mulighed for et attraktivt afkast,

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering JB Ti Aktier 2013 én samlet investering Denne brochure er en del af markedsføringen af JB Ti Aktier 2013 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospektet. Vi opfordrer dig til at bestille og læse hele

Læs mere

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet Få del i stigende aktiekurser på det europæiske aktiemarked samt mulighed for at fastlåse allerede

Læs mere

Danske Bank Råvarer 2013 Nye råvareindekserede obligationer Danske Bank udbyder to nye obligationer, hvor kursen følger udviklingen i et underliggende råvareindeks. Der er fastsat et loft for afkastet

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Markedsføringsmateriale af 22. august 2014 Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Nordea tilbyder nu en renteindekseret obligation med

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 2017 KPMG Acor tax Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Investeringsforeningen C Worldwide Dampfærgevej 26, 2100 København Oversigt over

Læs mere

Globale Aktier III 2019

Globale Aktier III 2019 Globale Aktier III 2019 Kurs 110 Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Option Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste års kraftige op- og nedture på aktiemarkederne

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

SEB Kinesiske Aktier

SEB Kinesiske Aktier SEB Kinesiske Aktier 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB Kinesiske Aktier 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

DB Russiske Rubler offensiv 2018

DB Russiske Rubler offensiv 2018 DB Russiske Rubler offensiv 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Globalt Forbrug (USD)

Globalt Forbrug (USD) Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Globalt Forbrug (USD) 2012-2016» 1 Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 Efter flere års krisestemning præget af voldsom nedtur for de

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

DB Europa Sprinter 2018

DB Europa Sprinter 2018 DB Europa Sprinter 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor, at investor

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 Investeringer i grøn energi har for mange danske investorers vedkommende været synonymt med

Læs mere

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015 tre Aktieinvesteringer med bund Denne brochure er en del af markedsføringen af USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospekterne,

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen...

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto med 3½ års bindingsperiode Mulighed for et højt afkast hvis aktiekursen stiger Ingen tabsrisiko hvis aktiekurserne falder Hvo intet vover,

Læs mere

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år Investering med hovedstolsgaranti - over 3 år Analyse Scwheizerfranch (CHF) USD/CHF er billig set ud fra det lange sigte Den generelle styrkelse af CHF er tæt koblet med den europæiske gældskrise Traditionelt

Læs mere

Fakta: Danske Bank Norden 2015

Fakta: Danske Bank Norden 2015 Danske Bank Norden 2015 Den globale økonomi ser nu ud til at bevæge sig væk fra den afgrund, vi så i starten af 2009, og vi har på det seneste set en række tegn på, at de økonomiske fremtidsudsigter nu

Læs mere

Danske Bank Norden 2011

Danske Bank Norden 2011 Danske Bank Norden 2011 Den globale økonomi ser nu ud til at bevæge sig væk fra den afgrund vi så i 1. kvartal 2009, og vi har på det seneste set en række tegn på, at de økonomiske fremtidsudsigter nu

Læs mere

DB Apple Buffer Sprinter 2018

DB Apple Buffer Sprinter 2018 DB Apple Buffer Sprinter 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor, at

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

DB Europa Autocallable 2022

DB Europa Autocallable 2022 28.september 2017 DB Europa Autocallable 2022 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler

Læs mere

DB European Banks Autocallable 2018

DB European Banks Autocallable 2018 DB European Banks Autocallable 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION 3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION Aktieindekserede obligationer SEB Kinesiske Aktier 2017 Nærværende tekst er udarbejdet som et dansk supplement til det engelske prospekt på de aktieindekserede obligationer

Læs mere

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod

Læs mere

Aktiebevis Europæiske Aktier 2020

Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 Aktiebevis Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 Investering i det europæiske aktiemarked Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om et svagt til moderat

Læs mere

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Europæiske Aktier 2018 Udstedt af KommuneKredit GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste

Læs mere

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler.

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. Flexinvest Fri Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. 2 Derfor kan Flexinvest Fri være en interessant investeringsmulighed Enkelt Flexinvest Fri er en let og enkel

Læs mere

Aktiebevis Sverige 2020

Aktiebevis Sverige 2020 Aktiebevis Aktiebevis Sverige 2020 Investering i det svenske aktiemarked Aktiebevis Sverige 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at svenske virksomheder vil nyde godt af det

Læs mere

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Brochure final version NB Højrente II Marts 2006 Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Præsentation af NB Højrente II Nykredit Bank tilbyder et EUR denomineret obligation, hvor renten fastsættes på baggrund

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Markedsføringsmateriale af 25.03.2015. Bull & Bear certifikater Nye muligheder

Markedsføringsmateriale af 25.03.2015. Bull & Bear certifikater Nye muligheder Markedsføringsmateriale af 25.03.2015 Bull & Bear certifikater Nye muligheder Certifikater er for den aktive og erfarne investor med en klar forventning til det underliggende aktiv. BULL BEAR Hvis du forventer

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

Fjernøsten GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Fjernøsten » 1

Fjernøsten GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Fjernøsten » 1 Fjernøsten 2011-2015 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Fjernøsten 2011-2015» 1 Fjernøsten 2015 Økonomien blomstrer... Flere internationale rapporter har længe peget på Fjernøsten som en af fremtidens

Læs mere