Brugsvejledning DK. + ChargePAK READY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsvejledning DK. + ChargePAK READY"

Transkript

1 XT Brugsvejledning + ChargePAK READY

2 Garantioplysninger er ikke produkt dette at slutbrugeren, for over garanterer Ltd. Technologies Imagination brug normal ved udførelse håndværksmæssig og materialer angår hvad fejlbehæftet, fremstillingsskyldes der sammenbrud, dækker garanti Denne købsdatoen. fra år to i af som følge beskadiges enheden hvor tilfælde, i ikke dækker Den designfejl. justering, uagtsomhed, slitage, samt sker, dette hvordan uanset uheld, hændeligt garantikortet returnere bedes Du os. af godkendt er som ikke reparation, ændring skulle der Hvis os. hos produktet registrere at for besøge på Support PURE leverandøren kontakte du bedes enheden, med problemer opstå vejledning. denne af bagsiden på angivet er der adressen, Copyright forbeholdes. rettigheder Alle Limited. Technologies Imagination 2006 tilhører Copyright transmitteres, distribueres, kopieres må publikation denne af dele Ingen menneskeligt til oversættes hentes, kan den hvor system, et i gemmes omskrives, som nogen med form som helst nogen i computersprog, sprog forståeligt på manuelle magnetiske, mekaniske, elektroniske, sig være det midler, helst fra tilladelse skriftlig udtrykkelig, uden parter tredje til fremvises måde, anden Limited. Technologies Imagination Ansvarsfraskrivelse hensyn med erklæringer garantier ingen afgiver Limited Technologies Imagination stiltiende eventuelle særdeleshed i sig fralægger og dokument dette af indholdet til forbeholder Endvidere formål. bestemt et til egnethed salgbarhed for garantier foretage og publikation denne revidere at til ret sig Limited Technologies Imagination at til forpligtet er Limited Technologies Imagination at uden anden, til tid fra ændringer organisation person nogen nderrette u. ændringer revideringer om sådanne Trademarks VOKE-2 E T X - PURE PURE, ChargePAK-logoet, ChargePAK, EVOKE-2 XT-logoet,, Imagination og Technologies Imagination Digital-logoet, PURE Digital, PURE logoet, tilhører der varemærker, registrerede varemærker er Technologies-logoet tilhører der varemærker, er produktnavne andre Alle Limited. Technologies Imagination januar 3. Version virksomheder. respektive eres d. 2006

3 Contents Indledning...1 Sikkerhedsforskrifter... 1 Oversigtsillustrationer...2 Forside knapper... 2 Bagside stik... 3 LCD-skærm... 3 Kom i gang...4 Tænd og sluk... 4 Brug DAB...5 Skift stationer... 5 Brug forvalgsknapper... 5 Skift information på skærmen... 6 DAB-opsætningsindstillinger... 7 Brug FM...9 Skift stationer... 9 Brug forvalgsknapper... 9 FM-opsætningsindstillinger Brug tilbehør...11 Alarmindstilling...12 Indstil en nedtællingstimer...13 Generelle opsætningsindstillinger...14 Brug batterier...15 Brug en ChargePAK Brug batterier Tips...16 Tekniske specifikationer...17

4 Indledning Tak for dit køb af PURE EVOKE-2 XT en luksuriøs bærbar DAB og FM-stereoradio. Du bedes bruge et par minutter på at læse denne vejledning, så du kan få optimal glæde af radioen. Læs sikkerhedsforskrifterne nedenfor, og registrer produktet på vores websted på adressen udfyld og returner garantikortet. Sikkerhedsforskrifter Hold radioen på afstand af varmekilder. Brug ikke radioen i nærheden af vand. Undgå at der kommer genstande væske i radioen. Fjern ikke skruer fra og åbn ikke radiokabinettet. Tag batterierne ud, hvis de er flade, hvis de ikke skal bruges i lang tid. Brug kun den medfølgende strømadapter på 9 V, hvis radioen skal tilsluttes en stikkontakt. 1

5 Oversigtsillustrationer Forside knapper Tone Drej for at justere tonen_fra lav (mere bas) _til høj (mere diskant) Volume (Lydstyrke) Drej for at justere lydstyrken Light (Lys) Tryk for at tænde baggrundslyset i _10 sekunder Volume Tone Tune Tune (Indstilling) Drej for at bladre gennem stationerne, og tryk derefter på den for at vælge stationer_og menuindstillinger. Ved tryk i DAB-modus vises signalstyrken, og_ved tryk i FM-modus ændres indstillingsmetoden. Forvalg (1-6) Tryk i to sekunder_for at gemme en forvalgt station._tryk for at lytte til en forvalgt station. 2 Standby Tryk for at skifte mellem tændt og standby, når radioen er tilsluttet en stikkontakt._tryk for at tænde og slukke, når der bruges batterier. Info Tryk og tryk igen for at ændre teksten,_der vises nederst på displayet Light Info Menu Standby Timer DAB/FM/AUX Timer Tryk på Tune-knappen og brug den til_at indstille en nedtællingstimer, så der_lyder en alarm efter_det indstillede tidsrum_(fra 1 minut til 23 timer og 59 minutter) Menu Tryk for at åbne og lukke punkter i opsætningsmenuen,_drej knappen Tune for at bladre gennem indstillingerne,_og tryk på knappen for at vælge en indstilling DAB/FM/AUX Tryk for at skifte mellem DAB-,FM - og AUX-modus

6 Bagside stik 9V DC Forbindes_med medfølgende_ lysnetadapter USB Digital Out Forbindes S/PDIF optisk_ med_en pc digitaludgang_ ved_software-_ (kun DAB) opgraderinger Hovedtelefoner Forbindes med hovedtelefoner (højttalerlyden slås fra) Line Out Analog udgang_til ekstern forstærker_ båndoptager Aux In Analog stereoindgang fra tilbehør såsom ipod, cd-afspiller, MiniDisc-afspiller osv. 9V DC USB Digital Out Line Out Aux In LCD-skærm ST stereostation DAB/FM aktuel modus Timer timer_slået til Ur Alarm klokkeslæt alarm slået til fra_dab-signal Signalstyrke for aktuel station (6 niveauer, fuld styrke vist) Batteri batteriladning (6 niveauer, fuld styrke vist,_laveste niveau blinker)_animeret under opladning af ChargePAK TM. Tekstområde område til tekstvisning 16 x 2 bogstaver. 3

7 Kom i gang Du har pakket radioen ud og sådan kommer du hurtigt i gang med at bruge din EVOKE-2 XT. 1 Træk antennen helt ud, tilslut lysnetadapteren, og sæt den i stikkontakten, indsæt seks batterier i størrelse C ChargePAK C6, der fås fra PURE. Lyset på LCD-skærmen tændes, og på displayet vises PURE EVOKE-2 XT. En statuslinje på nederste linje angiver, at der kører en automatisk indstilling for at finde DAB-stationerne i dit område. De fundne stationer gemmes i alfanumerisk rækkefølge, og den første station på listen vælges. 2 Juster lydstyrken og tonen, hvis det er nødvendigt. 3 Drej knappen Tune for at få vist alle tilgængelige stationer, og tryk på knappen for at skifte til en anden station. 4 Tryk på knappen Info, og tryk igen for at bladre gennem de forskellige DAB-displaymodi. 5 Tryk på knappen DAB/FM/AUX for at skifte til FM-modus og lytte til FM-stationer, og tryk en gang til for at lytte til tilsluttet tilbehør som f.eks. en ipod en cd- MiniDisc-afspiller. Tænd og sluk Tryk på knappen Standby for at tænde for EVOKE-2 XT -radioen. Tryk på strømknappen for at slukke for EVOKE-2 XT -radioen og sætte den på standby. Når EVOKE-2 XT -radioen står på standby, bruger den en meget lille mængde strøm. Bemærk Hvis du vil slukke helt for EVOKE-2 XT -radioen, skal du frakoble strømadapteren. De forvalgte stationer og andre indstillinger gemmes. 4

8 Brug DAB Hvis du vil høre digital radio, skal du trykke på knappen DAB/FM/AUX, indtil DAB-ikonet vises på skærmen. Hvis det er første gang, du har skiftet til DAB, hører du den første station på listen, men s hører du den station, du sidst lyttede til. Skift stationer Du kan skifte stationer med knappen Tune en af forvalgsknapperne. 1. Drej knappen Tune for at bladre gennem listen og finde den ønskede station. Den aktuelle station vises øverst på skærmen. 2. Tryk på knappen Tune for at skifte station. Hvis der er et? foran navnet på en station, betyder det, at du ikke kan høre den for øjeblikket, enten fordi du har mistet modtagelsen, fordi stationen ikke sender på nuværende tidspunkt. Du kan bruge indstillingen Trim st. list til at slette dem fra listen med stationer. Se side 8. Brug forvalgsknapper Med talknapperne kan du indstille op til seks DAB-radiostationer som forvalgte stationer, så du kan høre dem med et enkelt tryk. Du kan også automatisk indstille dine seks yndlingsstationer som forvalgte stationer. Se Stationsorden på side 7. Du kan gemme en station under et forvalgsnummer, mens du hører den, når du ser stationsnavnet nederst på skærmen, når du bladrer gennem listen med stationer. Tryk på en talknap, og hold den nede for at gemme stationen under det pågældende nummer. Derved slettes den forvalgte DAB-station, der er gemt under det pågældende nummer. Når du gemmer en station som en forvalgt station, vises forvalgsnummeret ved siden af stationsnavnet på listen med stationer. Tryk på den pågældende talknap for at vælge en forvalgt station. 1Xtra - BBC Bringing you hot Standard-DAB-skærm 1Xtra - BBC Virgin Skift stationer Virgin Radio Preset 1 saved Gem en station som forvalgt 5

9 Skift information på skærmen Tryk på knappen Info for at ændre, hvad der vises på den nederste linje på skærmen. Virgin Radio oday's best musi Rullende tekst Virgin Radio 18: Klokkeslæt og dato Virgin Radio 11D MHz Kanal og frekvens Scrolling text Rullende tekst Programtype Multiplex The default mode, broadcast by most stations. Standardmodus, udsendes af de fleste stationer. Type indhold, der udsendes Multiplex, den aktuelle station tilhører. Multiplexer ensembler er grupper af stationer, der ejes og udsendes af et enkelt radioselskab. Klokkeslæt og dato Klokkeslæt og dato opdateres regelmæssigt fra den aktuelle multiplex. Hvis stikket har været frakoblet radioen, kan der gå et par sekunder, før klokkeslættet vises, når du tænder. Kanal Multiplex-kanal og frekvens. Signalinformation Signalkvalitet Stereo- monoindikator og den datahastighed, signalet transmitteres med. Denne hastighed fastlægges af radioselskabet, så den passer til materialetypen. Højere hastigheder betyder generelt højere kvalitet. Signalkvalitet. Som tommefingerregel betyder værdier fra 85 til 100 god modtagelse, 70 til 84 betyder modtagelse, der ligger lige på grænsen, og 0 til 69 betyder dårlig modtagelse. 6

10 DAB-opsætningsindstillinger Tryk på knappen Menu, drej knappen Tune, og tryk på knappen for at vælge en af følgende indstillinger. Stationsorden Ændrer rækkefølgen af stationer på listen med stationer. Drej knappen Tune for at bladre gennem de følgende indstillinger, og tryk på knappen for at vælge en. Alphanumeric Viser alle stationer i alfanumerisk rækkefølge. Fav station Viser de seks stationer, som du hører mest, øverst på listen over stationer, og derefter resten i alfanumerisk rækkefølge. Dine yndlingsstationer vises med et ved siden af navnet. Active station Viser aktive stationer øverst på listen over stationer og derefter inaktive stationer i alfanumerisk rækkefølge. Inaktive stationer er de stationer, der står på listen, men som ikke kan høres for øjeblikket, og de er markeret med et?. Multiplex Opstiller stationer i grupper i henhold til deres multiplex. Multiplexer, der sommetider kaldes ensembler, er grupper af stationer, der ejes og udsendes af et enkelt radioselskab. Trim stn. list Sletter inaktive stationer på listen med stationer. presets Kun tilgængelig, når yndlingsstationsordenen (ovenfor) er valgt. Overfør dine yndlingsstationer til de seks forvalgspositioner. DRC-værdi DRC-værdien (Dynamic Range Control dynamisk områdekontrol) gør det nemmere at høre de mere stille lyde i en udsendelse ved lav lydstyrke i støjende omgivelser. DRC-niveauet for en udseendelse fastsættes af stationen og sendes sammen med signalet. Forhør dig hos radioselskaberne for at finde ud af, om de bruger DRC på deres stationer. Alphanumeric Fav station Menuen Stationsorden DRC Off DRC Full DRC-værdi 7

11 Autotune Autotune 12B MHz Tuningshjælp kanal 12B MHz Tuningshjælp svagt signal 12B BBC DAB Tuningshjælp stærkt signal Drej knappen Tune for at bladre gennem de følgende indstillinger, og tryk på knappen for at vælge en. DRC Off DRC er slået fra. Enhver udsendelse med DRC ignoreres. DRC Half DRC-niveauet er indstillet til halvdelen af det niveau, der sendes med udsendelsen. DRC Full Bruger samme DRC-niveau, som der sendes med udsendelsen. Autotune UK Scanner alle britiske frekvenser for DAB-stationer og tilføjer nye til listen med stationer. Autotune full Scanner hele udvalget af digitale frekvenser på Bånd III. Denne indstilling er beregnet til brug uden for Storbritannien, hvor der kan være andre Bånd III-stationer. Tuning aid (Tuningshjælp) Viser signalniveauet, som du kan bruge til at finde den bedste position for radioen og antennen. 1. Drej knappen Tune for at bladre gennem forskellige kanaler, og vælg en ved at trykke på knappen. Derefter får du vist et signalniveau. Den tomme blok angiver det mindste niveau, der kræves, for at du kan modtage stationen, og de udfyldte blokke angiver det aktuelle niveau. 2. Flyt antennen, mens du ser på signalniveauet, og forsøg at hæve det aktuelle niveau til den tomme blok højere. Når du har fået et godt signal, vises multiplex-navnet, og stationerne føjes til listen med stationer. 3. Tryk på knappen Menu for at forlade Tuningshjælp, skift station ved hjælp af knappen Tune. Bemærk Du kan altid få vist signalniveauet ved at trykke på knappen Tune.

12 Brug FM Hvis du vil høre FM-radio, skal du trykke på knappen DAB/FM/AUX, indtil FM-ikonet vises på skærmen. Hvis det er første gang, du har skiftet til FM, starter EVOKE-2 XT fra begyndelsen af frekvensområdet, men s hører du den station, du sidst lyttede til. Skift stationer Du kan skifte stationer med knappen Tune en af forvalgsknapperne. Drej knappen Tune, og slip den for at søge op og ned i frekvensområdet og finde den ønskede station. Searching... vises muligvis kortvarigt på skærmen under søgningen efter den næste station. Du kan ændre FM-indstillingsmetoden, hvis du ønsker det, så du manuelt kan gå op og ned i frekvensområdet. Se Indstillingsmetode på side MHz FM Standard-FM-skærm Searching... >. Søge tuning søger efter station Brug forvalgsknapper Med talknapperne kan du indstille op til seks FM-radiostationer som forvalgte stationer, så du kan høre dem med et enkelt tryk. Disse seks forvalgsmuligheder kommer oveni eventuelle forvalgte DAB-stationer, som du måtte have gemt, og er kun tilgængelige i FM-modus. Gem de forvalgte stationer ved at trykke på en talknap og holde den nede, således at stationen gemmes under det pågældende nummer. Derved udskiftes den forvalgte FMstation, der eventuelt er gemt under det pågældende nummer. Tryk på den pågældende talknap for at vælge en forvalgt station MHz FM Preset 1 saved Gem en station som forvalgt 9

13 Seek Tune Manual Tune Muligheder for indstillingsmetode Stereo Mono Indstillinger for FM-stereo FM-opsætningsindstillinger Tryk på knappen Menu, bladr med knappen Tune, og tryk på knappen for at vælge en af følgende opsætningsindstillinger. Indstillingsmetode Ændrer den måde, hvorpå du foretager indstillingen fra station til station. Den aktuelle metode vises på den øverste linje på displayet. Drej knappen Tune for at se indstillingerne, og tryk på knappen for at vælge en. Seek Tune søger automatisk efter den næste FM-station Manual Tune fører dig manuelt gennem frekvensområdet i trin på 0,05 MHz Mono/Stereo Skifter mellem modtagelse i stereo og mono mono kan give en tydeligere lyd ved stationer med svage signaler. Den aktuelle modus vises på den øverste linje på displayet. Drej knappen Tune for at se indstillingerne, og tryk på knappen for at vælge en. 10

14 9V DC USB Digital Out Line Out Aux In Aerial Designed in the UK Manufactured in China Brug tilbehør Du kan lytte til tilbehør såsom en ipod cd-afspiller gennem højttalerne på EVOKE-2 XT ved at slutte det til Aux In-stikket bag på radioen. 1. Tilslut tilbehøret ved hjælp af et stereokabel med to phono-stik og et 3,5 mm-stik et stereokabel med to 3,5 mm-stik. 2. Tryk på knappen DAB/FM/AUX, indtil Auxiliary input (Stik til tilbehør) vises på skærmen. 3. Tryk på afspilningsknappen på tilbehøret. 4. Indstil en høj lydstyrke på tilbehøret, og juster derefter lydstyrken og tonen på EVOKE-2 XT, sådan som du ønsker det. Tilbehørmodus Aux In / AUDIO OUT 11

15 12 Alarm indstillinger Classic FM stress-free mix Ikon for indstillet alarm Alarmindstilling EVOKE-2 XT har en daglig alarm, der tænder for radioen (hvis den står på standby), således at du hører den station, du har valgt, en tone. Sådan indstilles ændres en alarm: 1. Tryk på knappen Menu for at se de aktuelle alarmindstillinger. 2. Tryk på knappen Tune, hvis du vil ændre alarmindstillingerne. 3. Drej knappen Tune for at bladre gennem de følgende indstillinger, og tryk på knappen for at ændre dem. Den aktuelle indstilling vises på den øverste linje på skærmen. Set alarm Slår alarmen til fra Set time Drej knappen Tune for at indstille timerne, og tryk på knappen. Drej knappen Tune igen, og tryk på den for at indstille minutterne. Set mode Vælg mellem en DAB-radioalarm (indstillet til den sidst hørte station i den modus) en alarmtone. Alarmens lydstyrke afgøres af, hvor højt lydstyrken er indstillet, når alarmen går i gang. Tryk på menuknappen, når du har afsluttet indstillingen, vent til radioen selv lukker menuen. Derefter vises der et klokkesymbol på skærmen ved siden af uret, hvilket betyder, at der er indstillet en alarm. Bemærk Hvis du indstiller en DAB-alarm, og stationen ikke er tilgængelig, når alarmen skal lyde, vil der lyde en alarmtone i stedet. Når alarmen lyder, bipper EVOKE-2 XT stiller ind på den valgte station. Uret og baggrundslyset blinker på skærmen. Alarmen afbrydes som følger: Radioalarm Tryk på en tilfældig knap for at afbryde alarmen og bruge knappens normale funktion. Alarmtone Tryk på knappen Tune Standby for at afbryde alarmen. Alle alarmer slukker automatisk efter 60 minutter, hvis de ikke afbrydes, og EVOKE-2 XT sættes på standby.

16 Indstil en nedtællingstimer Du kan indstille en timer, så der lyder en alarm efter et bestemt tidsrum ideelt til brug i køkkenet. 1. Tryk på knappen Timer. 2. Drej knappen Tune for at ændre timerne, og tryk på knappen. Drej knappen Tune igen, og tryk på den for at ændre minutterne. Tryk derefter igen på knappen for at bekræfte indstillingen. Timeren er nu indstillet, og Timer-ikonet vises på skærmen. Når det indstillede tidsrum er gået, går alarmen i gang. Tryk på knappen Timer igen for at se, hvor lang tid, der er tilbage. Hvis du vil slå timeren fra nulstille den, før alarmen lyder, skal du trykke på knappen Timer i tre sekunder. Når alarmen lyder, kan du afbryde den ved at trykke på knappen Tune Standby. Nedtællingstimer indstilling Classic FM stress-free mix Nedtællingstimer ikon for indstillet timer 13

17 Generelle opsætningsindstillinger Display Vælg en af følgende indstillinger for at ændre baggrundslyset på skærmen. Skarphed Drej knappen Tune for at vælge mellem Slukket, Lav og Høj, og tryk på knappen for at vælge en indstilling for skarpheden. Standby-modus Drej knappen Tune for at vælge mellem Slukket, Lav og Høj, og tryk på knappen for at vælge en indstilling for skarpheden, når EVOKE-2 XT står på standby. Sw-version Viser radioens softwareversion. Du bliver muligvis bedt om at oplyse versionen, hvis du kontakter vores afdeling for teknisk support. Sw-opgradering Du kan opgradere softwaren i EVOKE-2 XT ved hjælp af en pc, der sluttes til USB-porten bag på radioen. Du opgraderer ved at vælge Sw-opgradering og følge instruktionerne, der leveres med softwaren. Der udgives muligvis opgraderinger til forbedring af funktioner radioens ydelse. Registrer produktet, og oplys en -adresse, hvor du kan få besked om softwareopdateringer, besøg vores websted på adressen Tryk på knappen Menu igen for at afslutte menuen til softwareopgradering. 14

18 Brug batterier I stedet for at slutte radioen til en stikkontakt, kan du bruge seks opladelige alkaliske C -batterier den genopladelige batteripakke PURE ChargePAK C6. Når du bruger batterier en ChargePAK, viser ikonet for batteriladning på skærmen, hvor meget strøm batterierne har tilbage. Når du skifter til batterier i stedet for lysnettet, skal du tage strømadapterstikket ud på radioens bagside. Brug en ChargePAK PURE ChargePAK C6 er den nemmeste løsning, hvis du ofte bruger EVOKE-2 XT uden at slutte den til lysnettet. ChargePAK er en genopladelig batteripakke, der sættes i stikket i batterirummet på EVOKE-2 XT. Når EVOKE-2 XT er sluttet til en stikkontakt, oplades ChargePAK. En fuld opladning bør tage omkring 10 timer. Du kan roligt lade ChargePAK sidde i radioen, så den altid er klar til brug. Hvis du vil have yderligere oplysninger ønsker at købe en PURE ChargePAK C6, kan du kontakte den nærmeste PURE-forhandler, besøge butikken på vores websted på adressen ringe til PURE-bestillingslinjen på telefonnummer +44 (0) Bemærk Når du har opladet ChargePAK kan den føles varm ved berøring, men det er ganske normalt. Brug batterier Hvis du bruger genopladelige batterier (NiMh NiCd), oplades batterierne ikke, når du slutter radioen til stikkontakten. Brug en separat oplader som f.eks. BC-CD6-batteriopladeren fra PURE til at genoplade batterierne. Genopladelige batterier leverer ikke så meget strøm som alkaliske batterier, og derfor giver EVOKE-2 XT ikke samme batterilevetid for opladelige batterier, som du opnår med alkaliske batterier. Vi anbefaler genopladelige batterier med høj kapacitet (3500 mah mere). + ChargePAK JAZZFM Best Variety Of Brug af batterier ChargePAK fuldt opladede talksport - the nation's f Brug af batterier ChargePAK lav ladning 15

19 Tips (<</>>) Sekundær DAB-service Sekundær service leveres med nogle stationer, og de giver ekstra information alternativ indhold og udsendes muligvis kun på bestemte tidspunkter. På nuværende tidspunkt findes der ikke megen sekundær service. Hvis en station har tilgængelig sekundær service, vises symbolet >> ved siden af stationens navn på listen med stationer, og den sekundære service vises ved siden af stationen på listen. En sekundær service har et << før navnet på listen med stationer. (?) Inaktive utilgængelige DAB-stationer Inaktive utilgængelige stationer er stationer, der vises på listen med stationer, men som du ikke kan høre på nuværende tidspunkt, enten fordi du befinder dig uden for sendeområdet, ikke kan modtage den fordi stationen ikke sender for øjeblikket. Utilgængelige stationer har et? foran navnet på listen med stationer. Hvis du vælger en station med dette symbol, vender EVOKE-2 XT tilbage til den station, du hørte sidst. Der lyder en klukkende lyd på nogle DAB-stationer Selvom DAB er et fremragende medie til levering af kvalitetslyd ud fra et meget lille signal, kan kvaliteten blive forringet, hvis signalstyrken bliver alt for lav. Hvis det sker, kan der sommetider høres en klukkende lyd. For at reducere denne lyd skal du kontrollere, om antennen er trukket helt ud og står lige op. Hvis problemet ikke forsvinder, kan du prøve at flytte radioen flytte antennen ved hjælp af manuel indstilling. No stations available (Ingen station til rådighed) vises på displayet Kontroller, at antennen er trukket helt ud. Brug Autotune til at søge efter stationer. Brug manuel indstilling til at justere antenne- radiopositionen. Uret viser forkert Det kan ske, hvis den DAB-multiplex, du har indstillet radioen til, udsender et forkert tidssignal. Prøv at indstille radioen til en station i en anden multiplex. Radioen kan ikke tændes Kontroller, at der er isat opladede batterier en opladt ChargePAK, at radioen er tilsluttet en stikkontakt. Hvis der er batterier i radioen, og der ikke kommer strøm fra lysnettet, skal du tage strømkablet ud af EVOKE-2 XT og bruge batterierne i stedet. Nulstil radioen Ved nulstilling af EVOKE-2 XT slettes alle forvalgte stationer, gemte stationer og yndlingsstationer, og alle indstillinger stilles tilbage til standardindstillingerne. Du nulstiller radioen på følgende måde: 1. Tryk på knappen Menu i tre sekunder. På skærmen vises meddelelsen Press Tune to confirm reset (Tryk Tune for bekr nulst). 2. Tryk på knappen Tune for at bekræfte nulstillingen, undlad at trykke på nogen knapper for at annullere nulstillingen. 16

20 Tekniske specifikationer Generelt Højttalere Frekvensområde Antenne Indgangsstik Udgangsstik Knapper LCD-display Lysnet Indgangseffekt Batterieffekt Godkendelser Mål Digital DAB- og FM stereoradio med modtagelseskapacitet af alle DAB-stationer på Bånd III, til modtagelse af alle britiske DAB-udsendelser og komplet britisk FM-kapacitet. Opfylder alle krav i standarden ETS og i stand til at afkode alle DAB-transmissionmodi 1-4 op til og med 256 kb/sek. To fuldtone-driverenheder på 3 tommer DAB Bånd III ( MHz), med funktion Autotune til hurtig automatisk indstilling, FM 87,5-108 MHz Aftagelig teleskopantenne medfølger 9 V DC-strømadapterstik (230 V adapter medfølger), USB-stik (B-type) til softwareopgraderinger, 3,5 mm Linjeindgang til tilslutning af tilbehør 3,5 mm stik til hovedtelefoner, 3,5 mm Linjeudgang (analog), Digitaludgang (Optisk S/PDIF) Tændt/standby, DAB/FM/AUX-vælger, drejeknap til lydstyrke, drejeknap til tone, 6 forvalgsknapper, drejeog trykknap til indstilling, menu, lys og information. Brugerdefineret, letlæselig LCD-skærm med visning af 16 x 2 tegn plus statusikoner. 230 V AC til ekstern 9 V DC-strømadapter 9 V 1,5 A 6 batterier i størrelse C ChargePAK (fås som ekstraudstyr). Batterilevetid på op til 25 timer DAB-radio ved normale lytteniveauer. Standby-modus med meget lavt strømforbrug. CE-mærket. Overholder kravene i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet og lavspændingsdirektivet (89/336/EØF og 73/23/EØF) 290 mm (bredde) x 220 mm (højde) x 130 mm (dybde) 17

21 PURE Digital, Imagination Technologies Ltd., Home Park Estate, Kings Langley, Herts, WD4 8LZ, UK +44 (0) support +44 (0) sales +44 (0) P38

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper...2 Navigation...4 Funktion med batteri...5 Brug af radioen for

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

9A10358400 R-3. DAB L-BAND/DAB BAND-#/FM Radio BRUGSANVISNING

9A10358400 R-3. DAB L-BAND/DAB BAND-#/FM Radio BRUGSANVISNING 9A10358400 R-3 DAB L-BAND/DAB BAND-#/FM Radio BRUGSANVISNING Indholdsf ortegnels Tak fordi du valgte TEAC. Læs denne brugsanvisning grundigt, så du får optimal glæde af apparatet. Læs dette først.....................

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening FM RDS/DAB digital radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... Funktion med batteri...3 Strømforsyning...3 Betjening af din radio - DAB...4 Valg af station

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital solcelleradio Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug Indhold Kontrolknapper...2-3 Isættelse af genopladelige batterier...4 Isættelse af alkaline-batterier...5

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik...

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... 13 Ibrugtagning... 14 Etablering af elektrisk forbindelse...

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner. Vedligeholdelsesvejledning

Sikkerhedsinstruktioner. Vedligeholdelsesvejledning Sikkerhedsinstruktioner Apparatet må ikke placeres i nærheden af varmekilder som radiatorer, varmeapparater eller andre genstande, der genererer varme. Sørg for, at apparatet ved sin placering ikke blokerer

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Baby Unit Parent Unit Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af SuperNOVA Digital Babycall, modell FD- D3. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65 Brugermanual jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 1213 plus 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 1213 plus hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring. SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring. SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51 SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51 Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af SuperNOVA Digital Babycall, modell GI-D5. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og

Læs mere

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk Brugermanual Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410 Dansk August 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00)

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00) 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Kundens reklamation Diagnose Overblik og pinout Kap. 2 Generelt funktionsproblem Kap. 3 Ingen betjening eller ingen opstart (sort skærm): Kap. 3-1 Knap inaktiv Kap. 3-2 Berøringsskærm

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra LINK 0 Brugervejledning www..com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRODUKTOVERSIGT... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 VALGFRIT TILBEHØR...4 2. TILSLUTNING AF JABRA LINK 0...5 2.1 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING...5

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Forerunner 910XT lynstartvejledning November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Introduktion advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt-

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

UBC 360CLT. Brugsanvisning. Programmérbar radiobasescanner, 300 kanaler med ur, alarm og musikradio DK 3036

UBC 360CLT. Brugsanvisning. Programmérbar radiobasescanner, 300 kanaler med ur, alarm og musikradio DK 3036 UBC 360CLT Programmérbar radiobasescanner, 300 kanaler med ur, alarm og musikradio Brugsanvisning DK 3036 Indholdsfortegnelse Pakning Hvad er radioscanning?... side 3 UBC 360CLT... side 4 Opsætning...

Læs mere