Brugsvejledning DK. + ChargePAK READY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsvejledning DK. + ChargePAK READY"

Transkript

1 XT Brugsvejledning + ChargePAK READY

2 Garantioplysninger er ikke produkt dette at slutbrugeren, for over garanterer Ltd. Technologies Imagination brug normal ved udførelse håndværksmæssig og materialer angår hvad fejlbehæftet, fremstillingsskyldes der sammenbrud, dækker garanti Denne købsdatoen. fra år to i af som følge beskadiges enheden hvor tilfælde, i ikke dækker Den designfejl. justering, uagtsomhed, slitage, samt sker, dette hvordan uanset uheld, hændeligt garantikortet returnere bedes Du os. af godkendt er som ikke reparation, ændring skulle der Hvis os. hos produktet registrere at for besøge på Support PURE leverandøren kontakte du bedes enheden, med problemer opstå vejledning. denne af bagsiden på angivet er der adressen, Copyright forbeholdes. rettigheder Alle Limited. Technologies Imagination 2006 tilhører Copyright transmitteres, distribueres, kopieres må publikation denne af dele Ingen menneskeligt til oversættes hentes, kan den hvor system, et i gemmes omskrives, som nogen med form som helst nogen i computersprog, sprog forståeligt på manuelle magnetiske, mekaniske, elektroniske, sig være det midler, helst fra tilladelse skriftlig udtrykkelig, uden parter tredje til fremvises måde, anden Limited. Technologies Imagination Ansvarsfraskrivelse hensyn med erklæringer garantier ingen afgiver Limited Technologies Imagination stiltiende eventuelle særdeleshed i sig fralægger og dokument dette af indholdet til forbeholder Endvidere formål. bestemt et til egnethed salgbarhed for garantier foretage og publikation denne revidere at til ret sig Limited Technologies Imagination at til forpligtet er Limited Technologies Imagination at uden anden, til tid fra ændringer organisation person nogen nderrette u. ændringer revideringer om sådanne Trademarks VOKE-2 E T X - PURE PURE, ChargePAK-logoet, ChargePAK, EVOKE-2 XT-logoet,, Imagination og Technologies Imagination Digital-logoet, PURE Digital, PURE logoet, tilhører der varemærker, registrerede varemærker er Technologies-logoet tilhører der varemærker, er produktnavne andre Alle Limited. Technologies Imagination januar 3. Version virksomheder. respektive eres d. 2006

3 Contents Indledning...1 Sikkerhedsforskrifter... 1 Oversigtsillustrationer...2 Forside knapper... 2 Bagside stik... 3 LCD-skærm... 3 Kom i gang...4 Tænd og sluk... 4 Brug DAB...5 Skift stationer... 5 Brug forvalgsknapper... 5 Skift information på skærmen... 6 DAB-opsætningsindstillinger... 7 Brug FM...9 Skift stationer... 9 Brug forvalgsknapper... 9 FM-opsætningsindstillinger Brug tilbehør...11 Alarmindstilling...12 Indstil en nedtællingstimer...13 Generelle opsætningsindstillinger...14 Brug batterier...15 Brug en ChargePAK Brug batterier Tips...16 Tekniske specifikationer...17

4 Indledning Tak for dit køb af PURE EVOKE-2 XT en luksuriøs bærbar DAB og FM-stereoradio. Du bedes bruge et par minutter på at læse denne vejledning, så du kan få optimal glæde af radioen. Læs sikkerhedsforskrifterne nedenfor, og registrer produktet på vores websted på adressen udfyld og returner garantikortet. Sikkerhedsforskrifter Hold radioen på afstand af varmekilder. Brug ikke radioen i nærheden af vand. Undgå at der kommer genstande væske i radioen. Fjern ikke skruer fra og åbn ikke radiokabinettet. Tag batterierne ud, hvis de er flade, hvis de ikke skal bruges i lang tid. Brug kun den medfølgende strømadapter på 9 V, hvis radioen skal tilsluttes en stikkontakt. 1

5 Oversigtsillustrationer Forside knapper Tone Drej for at justere tonen_fra lav (mere bas) _til høj (mere diskant) Volume (Lydstyrke) Drej for at justere lydstyrken Light (Lys) Tryk for at tænde baggrundslyset i _10 sekunder Volume Tone Tune Tune (Indstilling) Drej for at bladre gennem stationerne, og tryk derefter på den for at vælge stationer_og menuindstillinger. Ved tryk i DAB-modus vises signalstyrken, og_ved tryk i FM-modus ændres indstillingsmetoden. Forvalg (1-6) Tryk i to sekunder_for at gemme en forvalgt station._tryk for at lytte til en forvalgt station. 2 Standby Tryk for at skifte mellem tændt og standby, når radioen er tilsluttet en stikkontakt._tryk for at tænde og slukke, når der bruges batterier. Info Tryk og tryk igen for at ændre teksten,_der vises nederst på displayet Light Info Menu Standby Timer DAB/FM/AUX Timer Tryk på Tune-knappen og brug den til_at indstille en nedtællingstimer, så der_lyder en alarm efter_det indstillede tidsrum_(fra 1 minut til 23 timer og 59 minutter) Menu Tryk for at åbne og lukke punkter i opsætningsmenuen,_drej knappen Tune for at bladre gennem indstillingerne,_og tryk på knappen for at vælge en indstilling DAB/FM/AUX Tryk for at skifte mellem DAB-,FM - og AUX-modus

6 Bagside stik 9V DC Forbindes_med medfølgende_ lysnetadapter USB Digital Out Forbindes S/PDIF optisk_ med_en pc digitaludgang_ ved_software-_ (kun DAB) opgraderinger Hovedtelefoner Forbindes med hovedtelefoner (højttalerlyden slås fra) Line Out Analog udgang_til ekstern forstærker_ båndoptager Aux In Analog stereoindgang fra tilbehør såsom ipod, cd-afspiller, MiniDisc-afspiller osv. 9V DC USB Digital Out Line Out Aux In LCD-skærm ST stereostation DAB/FM aktuel modus Timer timer_slået til Ur Alarm klokkeslæt alarm slået til fra_dab-signal Signalstyrke for aktuel station (6 niveauer, fuld styrke vist) Batteri batteriladning (6 niveauer, fuld styrke vist,_laveste niveau blinker)_animeret under opladning af ChargePAK TM. Tekstområde område til tekstvisning 16 x 2 bogstaver. 3

7 Kom i gang Du har pakket radioen ud og sådan kommer du hurtigt i gang med at bruge din EVOKE-2 XT. 1 Træk antennen helt ud, tilslut lysnetadapteren, og sæt den i stikkontakten, indsæt seks batterier i størrelse C ChargePAK C6, der fås fra PURE. Lyset på LCD-skærmen tændes, og på displayet vises PURE EVOKE-2 XT. En statuslinje på nederste linje angiver, at der kører en automatisk indstilling for at finde DAB-stationerne i dit område. De fundne stationer gemmes i alfanumerisk rækkefølge, og den første station på listen vælges. 2 Juster lydstyrken og tonen, hvis det er nødvendigt. 3 Drej knappen Tune for at få vist alle tilgængelige stationer, og tryk på knappen for at skifte til en anden station. 4 Tryk på knappen Info, og tryk igen for at bladre gennem de forskellige DAB-displaymodi. 5 Tryk på knappen DAB/FM/AUX for at skifte til FM-modus og lytte til FM-stationer, og tryk en gang til for at lytte til tilsluttet tilbehør som f.eks. en ipod en cd- MiniDisc-afspiller. Tænd og sluk Tryk på knappen Standby for at tænde for EVOKE-2 XT -radioen. Tryk på strømknappen for at slukke for EVOKE-2 XT -radioen og sætte den på standby. Når EVOKE-2 XT -radioen står på standby, bruger den en meget lille mængde strøm. Bemærk Hvis du vil slukke helt for EVOKE-2 XT -radioen, skal du frakoble strømadapteren. De forvalgte stationer og andre indstillinger gemmes. 4

8 Brug DAB Hvis du vil høre digital radio, skal du trykke på knappen DAB/FM/AUX, indtil DAB-ikonet vises på skærmen. Hvis det er første gang, du har skiftet til DAB, hører du den første station på listen, men s hører du den station, du sidst lyttede til. Skift stationer Du kan skifte stationer med knappen Tune en af forvalgsknapperne. 1. Drej knappen Tune for at bladre gennem listen og finde den ønskede station. Den aktuelle station vises øverst på skærmen. 2. Tryk på knappen Tune for at skifte station. Hvis der er et? foran navnet på en station, betyder det, at du ikke kan høre den for øjeblikket, enten fordi du har mistet modtagelsen, fordi stationen ikke sender på nuværende tidspunkt. Du kan bruge indstillingen Trim st. list til at slette dem fra listen med stationer. Se side 8. Brug forvalgsknapper Med talknapperne kan du indstille op til seks DAB-radiostationer som forvalgte stationer, så du kan høre dem med et enkelt tryk. Du kan også automatisk indstille dine seks yndlingsstationer som forvalgte stationer. Se Stationsorden på side 7. Du kan gemme en station under et forvalgsnummer, mens du hører den, når du ser stationsnavnet nederst på skærmen, når du bladrer gennem listen med stationer. Tryk på en talknap, og hold den nede for at gemme stationen under det pågældende nummer. Derved slettes den forvalgte DAB-station, der er gemt under det pågældende nummer. Når du gemmer en station som en forvalgt station, vises forvalgsnummeret ved siden af stationsnavnet på listen med stationer. Tryk på den pågældende talknap for at vælge en forvalgt station. 1Xtra - BBC Bringing you hot Standard-DAB-skærm 1Xtra - BBC Virgin Skift stationer Virgin Radio Preset 1 saved Gem en station som forvalgt 5

9 Skift information på skærmen Tryk på knappen Info for at ændre, hvad der vises på den nederste linje på skærmen. Virgin Radio oday's best musi Rullende tekst Virgin Radio 18: Klokkeslæt og dato Virgin Radio 11D MHz Kanal og frekvens Scrolling text Rullende tekst Programtype Multiplex The default mode, broadcast by most stations. Standardmodus, udsendes af de fleste stationer. Type indhold, der udsendes Multiplex, den aktuelle station tilhører. Multiplexer ensembler er grupper af stationer, der ejes og udsendes af et enkelt radioselskab. Klokkeslæt og dato Klokkeslæt og dato opdateres regelmæssigt fra den aktuelle multiplex. Hvis stikket har været frakoblet radioen, kan der gå et par sekunder, før klokkeslættet vises, når du tænder. Kanal Multiplex-kanal og frekvens. Signalinformation Signalkvalitet Stereo- monoindikator og den datahastighed, signalet transmitteres med. Denne hastighed fastlægges af radioselskabet, så den passer til materialetypen. Højere hastigheder betyder generelt højere kvalitet. Signalkvalitet. Som tommefingerregel betyder værdier fra 85 til 100 god modtagelse, 70 til 84 betyder modtagelse, der ligger lige på grænsen, og 0 til 69 betyder dårlig modtagelse. 6

10 DAB-opsætningsindstillinger Tryk på knappen Menu, drej knappen Tune, og tryk på knappen for at vælge en af følgende indstillinger. Stationsorden Ændrer rækkefølgen af stationer på listen med stationer. Drej knappen Tune for at bladre gennem de følgende indstillinger, og tryk på knappen for at vælge en. Alphanumeric Viser alle stationer i alfanumerisk rækkefølge. Fav station Viser de seks stationer, som du hører mest, øverst på listen over stationer, og derefter resten i alfanumerisk rækkefølge. Dine yndlingsstationer vises med et ved siden af navnet. Active station Viser aktive stationer øverst på listen over stationer og derefter inaktive stationer i alfanumerisk rækkefølge. Inaktive stationer er de stationer, der står på listen, men som ikke kan høres for øjeblikket, og de er markeret med et?. Multiplex Opstiller stationer i grupper i henhold til deres multiplex. Multiplexer, der sommetider kaldes ensembler, er grupper af stationer, der ejes og udsendes af et enkelt radioselskab. Trim stn. list Sletter inaktive stationer på listen med stationer. presets Kun tilgængelig, når yndlingsstationsordenen (ovenfor) er valgt. Overfør dine yndlingsstationer til de seks forvalgspositioner. DRC-værdi DRC-værdien (Dynamic Range Control dynamisk områdekontrol) gør det nemmere at høre de mere stille lyde i en udsendelse ved lav lydstyrke i støjende omgivelser. DRC-niveauet for en udseendelse fastsættes af stationen og sendes sammen med signalet. Forhør dig hos radioselskaberne for at finde ud af, om de bruger DRC på deres stationer. Alphanumeric Fav station Menuen Stationsorden DRC Off DRC Full DRC-værdi 7

11 Autotune Autotune 12B MHz Tuningshjælp kanal 12B MHz Tuningshjælp svagt signal 12B BBC DAB Tuningshjælp stærkt signal Drej knappen Tune for at bladre gennem de følgende indstillinger, og tryk på knappen for at vælge en. DRC Off DRC er slået fra. Enhver udsendelse med DRC ignoreres. DRC Half DRC-niveauet er indstillet til halvdelen af det niveau, der sendes med udsendelsen. DRC Full Bruger samme DRC-niveau, som der sendes med udsendelsen. Autotune UK Scanner alle britiske frekvenser for DAB-stationer og tilføjer nye til listen med stationer. Autotune full Scanner hele udvalget af digitale frekvenser på Bånd III. Denne indstilling er beregnet til brug uden for Storbritannien, hvor der kan være andre Bånd III-stationer. Tuning aid (Tuningshjælp) Viser signalniveauet, som du kan bruge til at finde den bedste position for radioen og antennen. 1. Drej knappen Tune for at bladre gennem forskellige kanaler, og vælg en ved at trykke på knappen. Derefter får du vist et signalniveau. Den tomme blok angiver det mindste niveau, der kræves, for at du kan modtage stationen, og de udfyldte blokke angiver det aktuelle niveau. 2. Flyt antennen, mens du ser på signalniveauet, og forsøg at hæve det aktuelle niveau til den tomme blok højere. Når du har fået et godt signal, vises multiplex-navnet, og stationerne føjes til listen med stationer. 3. Tryk på knappen Menu for at forlade Tuningshjælp, skift station ved hjælp af knappen Tune. Bemærk Du kan altid få vist signalniveauet ved at trykke på knappen Tune.

12 Brug FM Hvis du vil høre FM-radio, skal du trykke på knappen DAB/FM/AUX, indtil FM-ikonet vises på skærmen. Hvis det er første gang, du har skiftet til FM, starter EVOKE-2 XT fra begyndelsen af frekvensområdet, men s hører du den station, du sidst lyttede til. Skift stationer Du kan skifte stationer med knappen Tune en af forvalgsknapperne. Drej knappen Tune, og slip den for at søge op og ned i frekvensområdet og finde den ønskede station. Searching... vises muligvis kortvarigt på skærmen under søgningen efter den næste station. Du kan ændre FM-indstillingsmetoden, hvis du ønsker det, så du manuelt kan gå op og ned i frekvensområdet. Se Indstillingsmetode på side MHz FM Standard-FM-skærm Searching... >. Søge tuning søger efter station Brug forvalgsknapper Med talknapperne kan du indstille op til seks FM-radiostationer som forvalgte stationer, så du kan høre dem med et enkelt tryk. Disse seks forvalgsmuligheder kommer oveni eventuelle forvalgte DAB-stationer, som du måtte have gemt, og er kun tilgængelige i FM-modus. Gem de forvalgte stationer ved at trykke på en talknap og holde den nede, således at stationen gemmes under det pågældende nummer. Derved udskiftes den forvalgte FMstation, der eventuelt er gemt under det pågældende nummer. Tryk på den pågældende talknap for at vælge en forvalgt station MHz FM Preset 1 saved Gem en station som forvalgt 9

13 Seek Tune Manual Tune Muligheder for indstillingsmetode Stereo Mono Indstillinger for FM-stereo FM-opsætningsindstillinger Tryk på knappen Menu, bladr med knappen Tune, og tryk på knappen for at vælge en af følgende opsætningsindstillinger. Indstillingsmetode Ændrer den måde, hvorpå du foretager indstillingen fra station til station. Den aktuelle metode vises på den øverste linje på displayet. Drej knappen Tune for at se indstillingerne, og tryk på knappen for at vælge en. Seek Tune søger automatisk efter den næste FM-station Manual Tune fører dig manuelt gennem frekvensområdet i trin på 0,05 MHz Mono/Stereo Skifter mellem modtagelse i stereo og mono mono kan give en tydeligere lyd ved stationer med svage signaler. Den aktuelle modus vises på den øverste linje på displayet. Drej knappen Tune for at se indstillingerne, og tryk på knappen for at vælge en. 10

14 9V DC USB Digital Out Line Out Aux In Aerial Designed in the UK Manufactured in China Brug tilbehør Du kan lytte til tilbehør såsom en ipod cd-afspiller gennem højttalerne på EVOKE-2 XT ved at slutte det til Aux In-stikket bag på radioen. 1. Tilslut tilbehøret ved hjælp af et stereokabel med to phono-stik og et 3,5 mm-stik et stereokabel med to 3,5 mm-stik. 2. Tryk på knappen DAB/FM/AUX, indtil Auxiliary input (Stik til tilbehør) vises på skærmen. 3. Tryk på afspilningsknappen på tilbehøret. 4. Indstil en høj lydstyrke på tilbehøret, og juster derefter lydstyrken og tonen på EVOKE-2 XT, sådan som du ønsker det. Tilbehørmodus Aux In / AUDIO OUT 11

15 12 Alarm indstillinger Classic FM stress-free mix Ikon for indstillet alarm Alarmindstilling EVOKE-2 XT har en daglig alarm, der tænder for radioen (hvis den står på standby), således at du hører den station, du har valgt, en tone. Sådan indstilles ændres en alarm: 1. Tryk på knappen Menu for at se de aktuelle alarmindstillinger. 2. Tryk på knappen Tune, hvis du vil ændre alarmindstillingerne. 3. Drej knappen Tune for at bladre gennem de følgende indstillinger, og tryk på knappen for at ændre dem. Den aktuelle indstilling vises på den øverste linje på skærmen. Set alarm Slår alarmen til fra Set time Drej knappen Tune for at indstille timerne, og tryk på knappen. Drej knappen Tune igen, og tryk på den for at indstille minutterne. Set mode Vælg mellem en DAB-radioalarm (indstillet til den sidst hørte station i den modus) en alarmtone. Alarmens lydstyrke afgøres af, hvor højt lydstyrken er indstillet, når alarmen går i gang. Tryk på menuknappen, når du har afsluttet indstillingen, vent til radioen selv lukker menuen. Derefter vises der et klokkesymbol på skærmen ved siden af uret, hvilket betyder, at der er indstillet en alarm. Bemærk Hvis du indstiller en DAB-alarm, og stationen ikke er tilgængelig, når alarmen skal lyde, vil der lyde en alarmtone i stedet. Når alarmen lyder, bipper EVOKE-2 XT stiller ind på den valgte station. Uret og baggrundslyset blinker på skærmen. Alarmen afbrydes som følger: Radioalarm Tryk på en tilfældig knap for at afbryde alarmen og bruge knappens normale funktion. Alarmtone Tryk på knappen Tune Standby for at afbryde alarmen. Alle alarmer slukker automatisk efter 60 minutter, hvis de ikke afbrydes, og EVOKE-2 XT sættes på standby.

16 Indstil en nedtællingstimer Du kan indstille en timer, så der lyder en alarm efter et bestemt tidsrum ideelt til brug i køkkenet. 1. Tryk på knappen Timer. 2. Drej knappen Tune for at ændre timerne, og tryk på knappen. Drej knappen Tune igen, og tryk på den for at ændre minutterne. Tryk derefter igen på knappen for at bekræfte indstillingen. Timeren er nu indstillet, og Timer-ikonet vises på skærmen. Når det indstillede tidsrum er gået, går alarmen i gang. Tryk på knappen Timer igen for at se, hvor lang tid, der er tilbage. Hvis du vil slå timeren fra nulstille den, før alarmen lyder, skal du trykke på knappen Timer i tre sekunder. Når alarmen lyder, kan du afbryde den ved at trykke på knappen Tune Standby. Nedtællingstimer indstilling Classic FM stress-free mix Nedtællingstimer ikon for indstillet timer 13

17 Generelle opsætningsindstillinger Display Vælg en af følgende indstillinger for at ændre baggrundslyset på skærmen. Skarphed Drej knappen Tune for at vælge mellem Slukket, Lav og Høj, og tryk på knappen for at vælge en indstilling for skarpheden. Standby-modus Drej knappen Tune for at vælge mellem Slukket, Lav og Høj, og tryk på knappen for at vælge en indstilling for skarpheden, når EVOKE-2 XT står på standby. Sw-version Viser radioens softwareversion. Du bliver muligvis bedt om at oplyse versionen, hvis du kontakter vores afdeling for teknisk support. Sw-opgradering Du kan opgradere softwaren i EVOKE-2 XT ved hjælp af en pc, der sluttes til USB-porten bag på radioen. Du opgraderer ved at vælge Sw-opgradering og følge instruktionerne, der leveres med softwaren. Der udgives muligvis opgraderinger til forbedring af funktioner radioens ydelse. Registrer produktet, og oplys en -adresse, hvor du kan få besked om softwareopdateringer, besøg vores websted på adressen Tryk på knappen Menu igen for at afslutte menuen til softwareopgradering. 14

18 Brug batterier I stedet for at slutte radioen til en stikkontakt, kan du bruge seks opladelige alkaliske C -batterier den genopladelige batteripakke PURE ChargePAK C6. Når du bruger batterier en ChargePAK, viser ikonet for batteriladning på skærmen, hvor meget strøm batterierne har tilbage. Når du skifter til batterier i stedet for lysnettet, skal du tage strømadapterstikket ud på radioens bagside. Brug en ChargePAK PURE ChargePAK C6 er den nemmeste løsning, hvis du ofte bruger EVOKE-2 XT uden at slutte den til lysnettet. ChargePAK er en genopladelig batteripakke, der sættes i stikket i batterirummet på EVOKE-2 XT. Når EVOKE-2 XT er sluttet til en stikkontakt, oplades ChargePAK. En fuld opladning bør tage omkring 10 timer. Du kan roligt lade ChargePAK sidde i radioen, så den altid er klar til brug. Hvis du vil have yderligere oplysninger ønsker at købe en PURE ChargePAK C6, kan du kontakte den nærmeste PURE-forhandler, besøge butikken på vores websted på adressen ringe til PURE-bestillingslinjen på telefonnummer +44 (0) Bemærk Når du har opladet ChargePAK kan den føles varm ved berøring, men det er ganske normalt. Brug batterier Hvis du bruger genopladelige batterier (NiMh NiCd), oplades batterierne ikke, når du slutter radioen til stikkontakten. Brug en separat oplader som f.eks. BC-CD6-batteriopladeren fra PURE til at genoplade batterierne. Genopladelige batterier leverer ikke så meget strøm som alkaliske batterier, og derfor giver EVOKE-2 XT ikke samme batterilevetid for opladelige batterier, som du opnår med alkaliske batterier. Vi anbefaler genopladelige batterier med høj kapacitet (3500 mah mere). + ChargePAK JAZZFM Best Variety Of Brug af batterier ChargePAK fuldt opladede talksport - the nation's f Brug af batterier ChargePAK lav ladning 15

19 Tips (<</>>) Sekundær DAB-service Sekundær service leveres med nogle stationer, og de giver ekstra information alternativ indhold og udsendes muligvis kun på bestemte tidspunkter. På nuværende tidspunkt findes der ikke megen sekundær service. Hvis en station har tilgængelig sekundær service, vises symbolet >> ved siden af stationens navn på listen med stationer, og den sekundære service vises ved siden af stationen på listen. En sekundær service har et << før navnet på listen med stationer. (?) Inaktive utilgængelige DAB-stationer Inaktive utilgængelige stationer er stationer, der vises på listen med stationer, men som du ikke kan høre på nuværende tidspunkt, enten fordi du befinder dig uden for sendeområdet, ikke kan modtage den fordi stationen ikke sender for øjeblikket. Utilgængelige stationer har et? foran navnet på listen med stationer. Hvis du vælger en station med dette symbol, vender EVOKE-2 XT tilbage til den station, du hørte sidst. Der lyder en klukkende lyd på nogle DAB-stationer Selvom DAB er et fremragende medie til levering af kvalitetslyd ud fra et meget lille signal, kan kvaliteten blive forringet, hvis signalstyrken bliver alt for lav. Hvis det sker, kan der sommetider høres en klukkende lyd. For at reducere denne lyd skal du kontrollere, om antennen er trukket helt ud og står lige op. Hvis problemet ikke forsvinder, kan du prøve at flytte radioen flytte antennen ved hjælp af manuel indstilling. No stations available (Ingen station til rådighed) vises på displayet Kontroller, at antennen er trukket helt ud. Brug Autotune til at søge efter stationer. Brug manuel indstilling til at justere antenne- radiopositionen. Uret viser forkert Det kan ske, hvis den DAB-multiplex, du har indstillet radioen til, udsender et forkert tidssignal. Prøv at indstille radioen til en station i en anden multiplex. Radioen kan ikke tændes Kontroller, at der er isat opladede batterier en opladt ChargePAK, at radioen er tilsluttet en stikkontakt. Hvis der er batterier i radioen, og der ikke kommer strøm fra lysnettet, skal du tage strømkablet ud af EVOKE-2 XT og bruge batterierne i stedet. Nulstil radioen Ved nulstilling af EVOKE-2 XT slettes alle forvalgte stationer, gemte stationer og yndlingsstationer, og alle indstillinger stilles tilbage til standardindstillingerne. Du nulstiller radioen på følgende måde: 1. Tryk på knappen Menu i tre sekunder. På skærmen vises meddelelsen Press Tune to confirm reset (Tryk Tune for bekr nulst). 2. Tryk på knappen Tune for at bekræfte nulstillingen, undlad at trykke på nogen knapper for at annullere nulstillingen. 16

20 Tekniske specifikationer Generelt Højttalere Frekvensområde Antenne Indgangsstik Udgangsstik Knapper LCD-display Lysnet Indgangseffekt Batterieffekt Godkendelser Mål Digital DAB- og FM stereoradio med modtagelseskapacitet af alle DAB-stationer på Bånd III, til modtagelse af alle britiske DAB-udsendelser og komplet britisk FM-kapacitet. Opfylder alle krav i standarden ETS og i stand til at afkode alle DAB-transmissionmodi 1-4 op til og med 256 kb/sek. To fuldtone-driverenheder på 3 tommer DAB Bånd III ( MHz), med funktion Autotune til hurtig automatisk indstilling, FM 87,5-108 MHz Aftagelig teleskopantenne medfølger 9 V DC-strømadapterstik (230 V adapter medfølger), USB-stik (B-type) til softwareopgraderinger, 3,5 mm Linjeindgang til tilslutning af tilbehør 3,5 mm stik til hovedtelefoner, 3,5 mm Linjeudgang (analog), Digitaludgang (Optisk S/PDIF) Tændt/standby, DAB/FM/AUX-vælger, drejeknap til lydstyrke, drejeknap til tone, 6 forvalgsknapper, drejeog trykknap til indstilling, menu, lys og information. Brugerdefineret, letlæselig LCD-skærm med visning af 16 x 2 tegn plus statusikoner. 230 V AC til ekstern 9 V DC-strømadapter 9 V 1,5 A 6 batterier i størrelse C ChargePAK (fås som ekstraudstyr). Batterilevetid på op til 25 timer DAB-radio ved normale lytteniveauer. Standby-modus med meget lavt strømforbrug. CE-mærket. Overholder kravene i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet og lavspændingsdirektivet (89/336/EØF og 73/23/EØF) 290 mm (bredde) x 220 mm (højde) x 130 mm (dybde) 17

21 PURE Digital, Imagination Technologies Ltd., Home Park Estate, Kings Langley, Herts, WD4 8LZ, UK +44 (0) support +44 (0) sales +44 (0) P38

Dansk brugervejledning

Dansk brugervejledning Dansk brugervejledning Indhold: Introduktion... 3 Sikkerhedsintroduktion... 3 Oversigtsdiagrammer... 4 Øverste panel kontroller og tilslutninger... 4 Bagsidepanel tilslutning... 4 Undersidepanel... 4 LCD-display...

Læs mere

Tillykke med din nye One Mini. Denne brugsanvisning indeholder DANSK de oplysninger, du skal bruge for at

Tillykke med din nye One Mini. Denne brugsanvisning indeholder DANSK de oplysninger, du skal bruge for at Tillykke med din nye One Mini. Denne brugsanvisning indeholder de oplysninger, du skal bruge for at komme hurtigt i gang med One Mini, og den beskriver, hvordan du får mest muligt ud af de mange funktioner.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital transportabel radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... 3-4 Funktion med batteri...5 Brug af vekselstrømsadapteren...6 Betjening af din

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brugen

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brugen ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper...2-3 Brug af batterier skal ske med alkaliske batterier...4

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brugen

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brugen ROBERTS Nyd at lytte DAB/FM RDS digital transportabel radio Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper...2 Håndtering af batterier...4 Anvendelse af AC-adapteren...5 Betjening af din radio

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

Sikkerhedsforskrifter Garantioplysninger ChargePAK Sikkerhedsforskrifter Ansvarsfraskrivelse Copyright Varemærker

Sikkerhedsforskrifter Garantioplysninger ChargePAK Sikkerhedsforskrifter Ansvarsfraskrivelse Copyright Varemærker Brugsvejledning Sikkerhedsforskrifter Hold radioen på afstand af varmekilder. Brug ikke radioen i nærheden af vand. Undgå at der kommer genstande eller væske i radioen. Fjern ikke skruer fra og åbn ikke

Læs mere

ROBERTS. DAB/DAB+/FM RDS digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. DAB/DAB+/FM RDS digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS DAB/DAB+/FM RDS digital radio Læs venligst denne manual før brug Indholdsfortegnelse Betjeningsknapper...2-3 Batteridrift med alkaline batterier...4 Batteridrift med genopladelige batterier...5

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB+/FM RDS digital radio model RD-60. Læs venligst denne vejledning før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB+/FM RDS digital radio model RD-60. Læs venligst denne vejledning før brug ROBERTS Nyd at lytte DAB+/FM RDS digital radio model RD-60 Læs venligst denne vejledning før brug Indhold Kontroller... 2-3 Funktion med batteri...4 Bruge vekselstrømsadapteren...4 Betjening af din radio

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper...2 Navigation...4 Funktion med batteri...5 Brug af radioen for

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE5250. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE5250. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AE5250 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 Sikkerhed 3 2 Din FM-/DAB-radio

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Ejers manual INDHOLDESFORTEGNELSE

Ejers manual INDHOLDESFORTEGNELSE EVOKE 1 Ejers manual Sikkerhedsinstruktion Hold radioen værk fra varme kilder. Brug ikke radioen nær vand. Undgå at genstande eller væsker trænger ind i radioen. Lad være at fjerne skruer fra eller at

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning inden brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning inden brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital bærbar radio Læs denne vejledning inden brug Indholdsfortegnelse Knapper...2-3 Batteridrift med alkaline-batterier...4 Batteridrift med genopladelige batterier...5

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

EVOKE 2. Ejers manual

EVOKE 2. Ejers manual EVOKE 2 Ejers manual INDHOLDESFORTEGNELSE INTRODUKTION...2 OVERSIGTSDIAGRAM...3 HURTIG START...4 FORBINDELSE TILSLUTNING...5 BRUG AF DIN EVOKE-2...6 FEJLFINDING...15 ANTENNERÅD...16 Oversat til dansk af

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening FM RDS/DAB digital radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... Funktion med batteri...3 Strømforsyning...3 Betjening af din radio - DAB...4 Valg af station

Læs mere

9A10358400 R-3. DAB L-BAND/DAB BAND-#/FM Radio BRUGSANVISNING

9A10358400 R-3. DAB L-BAND/DAB BAND-#/FM Radio BRUGSANVISNING 9A10358400 R-3 DAB L-BAND/DAB BAND-#/FM Radio BRUGSANVISNING Indholdsf ortegnels Tak fordi du valgte TEAC. Læs denne brugsanvisning grundigt, så du får optimal glæde af apparatet. Læs dette først.....................

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital solcelleradio Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug Indhold Kontrolknapper...2-3 Isættelse af genopladelige batterier...4 Isættelse af alkaline-batterier...5

Læs mere

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK Ukompliceret DAB integrering DAB-VW1 brugermanual VW AutoDAB interface DAB-VW1 Caravelle 2010> Scirocco 2008> EOS 2007> Tiguan 2007> Golf 2004> Touran 2004> Jetta 2004> Touareg 2010> Multivan 2003> Transporter

Læs mere

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

THE BOX. DAB/DAB+ og FM Digital Radio med Bluetooth og NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BOX. DAB/DAB+ og FM Digital Radio med Bluetooth og NFC-teknologi. Betjeningsvejledning DAB/DAB+ og FM Digital Radio med Bluetooth og NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Generelt... 6 Ibrugtagning... 7 Betjening...

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Generelt... 6 Ibrugtagning... 7 Betjening... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Om denne vejledning... 4 Elektriske apparater er ikke legetøj... 4 Sikker opstilling af apparatet... 4 Nettilslutning...

Læs mere

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+ PORTABLE RADIO Micro 75 DAB+ DA GRUNDIG Kundenberatungszentrum Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr Deutschland: 0911 / 59 059 730 Österreich: 0820 / 220 33 22* *gebührenpflichtig (0,145 /Min. aus

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / FM RDS digital radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / FM RDS digital radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB / FM RDS digital radio med indbygget batterioplader Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... 2-3 Batteridrift med alkaline batterier...4 Batteridrift med

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

DAB3+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB3+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB3+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB3+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJ3400/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din clockradio 4 Hvad er

Læs mere

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt.

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. ActivSound 75 (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. () Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. () Kontrol af mikrofonens lydstyrke [TEACHER 1 og ] Knappen bruges til at justere styrken

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

DAB2+Ba t t. Kære kunde,

DAB2+Ba t t. Kære kunde, Kære kunde, DAB2+Ba t t Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Comfort Contego Brugsanvisning

Comfort Contego Brugsanvisning Danmark Comfort Contego Brugsanvisning Læs brugsanvisningen, inden du tager dette produkt i brug. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Modtager Indholdsfortegnelse Side Introduktion 3 Dette

Læs mere

DENVER DAB-37. Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio. denver-electronics.com

DENVER DAB-37. Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-37 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S, www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DEN-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner. Vedligeholdelsesvejledning

Sikkerhedsinstruktioner. Vedligeholdelsesvejledning Sikkerhedsinstruktioner Apparatet må ikke placeres i nærheden af varmekilder som radiatorer, varmeapparater eller andre genstande, der genererer varme. Sørg for, at apparatet ved sin placering ikke blokerer

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

Always there to help you. Register your product and get support at AE2430. Brugervejledning

Always there to help you. Register your product and get support at  AE2430. Brugervejledning Always there to help you Register your product and get support at www.philips.com/support AE2430 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 3 2 Din bærbare radio 5 Indledning

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

DAB modtager med FM sender

DAB modtager med FM sender DK manual 9119DAB2 DAB modtager med FM sender DAB-2 DAB-2 kan anvendes til alle typer radioer med DIN antennestik. Kan også anvendes til andre radioer som ikke har DIN antennestik, f.eks. originalmonterede

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / DAB+ / FM / Bluetooth digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / DAB+ / FM / Bluetooth digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB / DAB+ / FM / Bluetooth digital radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper...2-3 Funktion med batteri...4 Brug af vekselstrømsadapteren...4 Betjening af

Læs mere

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+ Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talk Tracker eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

GUIDE TIL DAGLIG BRUG. ITR-01 Højttaler ITM-01 Lærermikrofon ISM-01 Elevmikrofon IMC-01 Ladestation til mikrofoner

GUIDE TIL DAGLIG BRUG. ITR-01 Højttaler ITM-01 Lærermikrofon ISM-01 Elevmikrofon IMC-01 Ladestation til mikrofoner GUIDE TIL DAGLIG BRUG ITR-01 Højttaler ITM-01 Lærermikrofon ISM-01 Elevmikrofon IMC-01 Ladestation til mikrofoner J uno er et stærkt undervisningsværktøj i klasseværelser. Adskillelige undersøgelser viser

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere