Brugsvejledning DK. + ChargePAK READY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsvejledning DK. + ChargePAK READY"

Transkript

1 XT Brugsvejledning + ChargePAK READY

2 Garantioplysninger er ikke produkt dette at slutbrugeren, for over garanterer Ltd. Technologies Imagination brug normal ved udførelse håndværksmæssig og materialer angår hvad fejlbehæftet, fremstillingsskyldes der sammenbrud, dækker garanti Denne købsdatoen. fra år to i af som følge beskadiges enheden hvor tilfælde, i ikke dækker Den designfejl. justering, uagtsomhed, slitage, samt sker, dette hvordan uanset uheld, hændeligt garantikortet returnere bedes Du os. af godkendt er som ikke reparation, ændring skulle der Hvis os. hos produktet registrere at for besøge på Support PURE leverandøren kontakte du bedes enheden, med problemer opstå vejledning. denne af bagsiden på angivet er der adressen, Copyright forbeholdes. rettigheder Alle Limited. Technologies Imagination 2006 tilhører Copyright transmitteres, distribueres, kopieres må publikation denne af dele Ingen menneskeligt til oversættes hentes, kan den hvor system, et i gemmes omskrives, som nogen med form som helst nogen i computersprog, sprog forståeligt på manuelle magnetiske, mekaniske, elektroniske, sig være det midler, helst fra tilladelse skriftlig udtrykkelig, uden parter tredje til fremvises måde, anden Limited. Technologies Imagination Ansvarsfraskrivelse hensyn med erklæringer garantier ingen afgiver Limited Technologies Imagination stiltiende eventuelle særdeleshed i sig fralægger og dokument dette af indholdet til forbeholder Endvidere formål. bestemt et til egnethed salgbarhed for garantier foretage og publikation denne revidere at til ret sig Limited Technologies Imagination at til forpligtet er Limited Technologies Imagination at uden anden, til tid fra ændringer organisation person nogen nderrette u. ændringer revideringer om sådanne Trademarks VOKE-2 E T X - PURE PURE, ChargePAK-logoet, ChargePAK, EVOKE-2 XT-logoet,, Imagination og Technologies Imagination Digital-logoet, PURE Digital, PURE logoet, tilhører der varemærker, registrerede varemærker er Technologies-logoet tilhører der varemærker, er produktnavne andre Alle Limited. Technologies Imagination januar 3. Version virksomheder. respektive eres d. 2006

3 Contents Indledning...1 Sikkerhedsforskrifter... 1 Oversigtsillustrationer...2 Forside knapper... 2 Bagside stik... 3 LCD-skærm... 3 Kom i gang...4 Tænd og sluk... 4 Brug DAB...5 Skift stationer... 5 Brug forvalgsknapper... 5 Skift information på skærmen... 6 DAB-opsætningsindstillinger... 7 Brug FM...9 Skift stationer... 9 Brug forvalgsknapper... 9 FM-opsætningsindstillinger Brug tilbehør...11 Alarmindstilling...12 Indstil en nedtællingstimer...13 Generelle opsætningsindstillinger...14 Brug batterier...15 Brug en ChargePAK Brug batterier Tips...16 Tekniske specifikationer...17

4 Indledning Tak for dit køb af PURE EVOKE-2 XT en luksuriøs bærbar DAB og FM-stereoradio. Du bedes bruge et par minutter på at læse denne vejledning, så du kan få optimal glæde af radioen. Læs sikkerhedsforskrifterne nedenfor, og registrer produktet på vores websted på adressen udfyld og returner garantikortet. Sikkerhedsforskrifter Hold radioen på afstand af varmekilder. Brug ikke radioen i nærheden af vand. Undgå at der kommer genstande væske i radioen. Fjern ikke skruer fra og åbn ikke radiokabinettet. Tag batterierne ud, hvis de er flade, hvis de ikke skal bruges i lang tid. Brug kun den medfølgende strømadapter på 9 V, hvis radioen skal tilsluttes en stikkontakt. 1

5 Oversigtsillustrationer Forside knapper Tone Drej for at justere tonen_fra lav (mere bas) _til høj (mere diskant) Volume (Lydstyrke) Drej for at justere lydstyrken Light (Lys) Tryk for at tænde baggrundslyset i _10 sekunder Volume Tone Tune Tune (Indstilling) Drej for at bladre gennem stationerne, og tryk derefter på den for at vælge stationer_og menuindstillinger. Ved tryk i DAB-modus vises signalstyrken, og_ved tryk i FM-modus ændres indstillingsmetoden. Forvalg (1-6) Tryk i to sekunder_for at gemme en forvalgt station._tryk for at lytte til en forvalgt station. 2 Standby Tryk for at skifte mellem tændt og standby, når radioen er tilsluttet en stikkontakt._tryk for at tænde og slukke, når der bruges batterier. Info Tryk og tryk igen for at ændre teksten,_der vises nederst på displayet Light Info Menu Standby Timer DAB/FM/AUX Timer Tryk på Tune-knappen og brug den til_at indstille en nedtællingstimer, så der_lyder en alarm efter_det indstillede tidsrum_(fra 1 minut til 23 timer og 59 minutter) Menu Tryk for at åbne og lukke punkter i opsætningsmenuen,_drej knappen Tune for at bladre gennem indstillingerne,_og tryk på knappen for at vælge en indstilling DAB/FM/AUX Tryk for at skifte mellem DAB-,FM - og AUX-modus

6 Bagside stik 9V DC Forbindes_med medfølgende_ lysnetadapter USB Digital Out Forbindes S/PDIF optisk_ med_en pc digitaludgang_ ved_software-_ (kun DAB) opgraderinger Hovedtelefoner Forbindes med hovedtelefoner (højttalerlyden slås fra) Line Out Analog udgang_til ekstern forstærker_ båndoptager Aux In Analog stereoindgang fra tilbehør såsom ipod, cd-afspiller, MiniDisc-afspiller osv. 9V DC USB Digital Out Line Out Aux In LCD-skærm ST stereostation DAB/FM aktuel modus Timer timer_slået til Ur Alarm klokkeslæt alarm slået til fra_dab-signal Signalstyrke for aktuel station (6 niveauer, fuld styrke vist) Batteri batteriladning (6 niveauer, fuld styrke vist,_laveste niveau blinker)_animeret under opladning af ChargePAK TM. Tekstområde område til tekstvisning 16 x 2 bogstaver. 3

7 Kom i gang Du har pakket radioen ud og sådan kommer du hurtigt i gang med at bruge din EVOKE-2 XT. 1 Træk antennen helt ud, tilslut lysnetadapteren, og sæt den i stikkontakten, indsæt seks batterier i størrelse C ChargePAK C6, der fås fra PURE. Lyset på LCD-skærmen tændes, og på displayet vises PURE EVOKE-2 XT. En statuslinje på nederste linje angiver, at der kører en automatisk indstilling for at finde DAB-stationerne i dit område. De fundne stationer gemmes i alfanumerisk rækkefølge, og den første station på listen vælges. 2 Juster lydstyrken og tonen, hvis det er nødvendigt. 3 Drej knappen Tune for at få vist alle tilgængelige stationer, og tryk på knappen for at skifte til en anden station. 4 Tryk på knappen Info, og tryk igen for at bladre gennem de forskellige DAB-displaymodi. 5 Tryk på knappen DAB/FM/AUX for at skifte til FM-modus og lytte til FM-stationer, og tryk en gang til for at lytte til tilsluttet tilbehør som f.eks. en ipod en cd- MiniDisc-afspiller. Tænd og sluk Tryk på knappen Standby for at tænde for EVOKE-2 XT -radioen. Tryk på strømknappen for at slukke for EVOKE-2 XT -radioen og sætte den på standby. Når EVOKE-2 XT -radioen står på standby, bruger den en meget lille mængde strøm. Bemærk Hvis du vil slukke helt for EVOKE-2 XT -radioen, skal du frakoble strømadapteren. De forvalgte stationer og andre indstillinger gemmes. 4

8 Brug DAB Hvis du vil høre digital radio, skal du trykke på knappen DAB/FM/AUX, indtil DAB-ikonet vises på skærmen. Hvis det er første gang, du har skiftet til DAB, hører du den første station på listen, men s hører du den station, du sidst lyttede til. Skift stationer Du kan skifte stationer med knappen Tune en af forvalgsknapperne. 1. Drej knappen Tune for at bladre gennem listen og finde den ønskede station. Den aktuelle station vises øverst på skærmen. 2. Tryk på knappen Tune for at skifte station. Hvis der er et? foran navnet på en station, betyder det, at du ikke kan høre den for øjeblikket, enten fordi du har mistet modtagelsen, fordi stationen ikke sender på nuværende tidspunkt. Du kan bruge indstillingen Trim st. list til at slette dem fra listen med stationer. Se side 8. Brug forvalgsknapper Med talknapperne kan du indstille op til seks DAB-radiostationer som forvalgte stationer, så du kan høre dem med et enkelt tryk. Du kan også automatisk indstille dine seks yndlingsstationer som forvalgte stationer. Se Stationsorden på side 7. Du kan gemme en station under et forvalgsnummer, mens du hører den, når du ser stationsnavnet nederst på skærmen, når du bladrer gennem listen med stationer. Tryk på en talknap, og hold den nede for at gemme stationen under det pågældende nummer. Derved slettes den forvalgte DAB-station, der er gemt under det pågældende nummer. Når du gemmer en station som en forvalgt station, vises forvalgsnummeret ved siden af stationsnavnet på listen med stationer. Tryk på den pågældende talknap for at vælge en forvalgt station. 1Xtra - BBC Bringing you hot Standard-DAB-skærm 1Xtra - BBC Virgin Skift stationer Virgin Radio Preset 1 saved Gem en station som forvalgt 5

9 Skift information på skærmen Tryk på knappen Info for at ændre, hvad der vises på den nederste linje på skærmen. Virgin Radio oday's best musi Rullende tekst Virgin Radio 18: Klokkeslæt og dato Virgin Radio 11D MHz Kanal og frekvens Scrolling text Rullende tekst Programtype Multiplex The default mode, broadcast by most stations. Standardmodus, udsendes af de fleste stationer. Type indhold, der udsendes Multiplex, den aktuelle station tilhører. Multiplexer ensembler er grupper af stationer, der ejes og udsendes af et enkelt radioselskab. Klokkeslæt og dato Klokkeslæt og dato opdateres regelmæssigt fra den aktuelle multiplex. Hvis stikket har været frakoblet radioen, kan der gå et par sekunder, før klokkeslættet vises, når du tænder. Kanal Multiplex-kanal og frekvens. Signalinformation Signalkvalitet Stereo- monoindikator og den datahastighed, signalet transmitteres med. Denne hastighed fastlægges af radioselskabet, så den passer til materialetypen. Højere hastigheder betyder generelt højere kvalitet. Signalkvalitet. Som tommefingerregel betyder værdier fra 85 til 100 god modtagelse, 70 til 84 betyder modtagelse, der ligger lige på grænsen, og 0 til 69 betyder dårlig modtagelse. 6

10 DAB-opsætningsindstillinger Tryk på knappen Menu, drej knappen Tune, og tryk på knappen for at vælge en af følgende indstillinger. Stationsorden Ændrer rækkefølgen af stationer på listen med stationer. Drej knappen Tune for at bladre gennem de følgende indstillinger, og tryk på knappen for at vælge en. Alphanumeric Viser alle stationer i alfanumerisk rækkefølge. Fav station Viser de seks stationer, som du hører mest, øverst på listen over stationer, og derefter resten i alfanumerisk rækkefølge. Dine yndlingsstationer vises med et ved siden af navnet. Active station Viser aktive stationer øverst på listen over stationer og derefter inaktive stationer i alfanumerisk rækkefølge. Inaktive stationer er de stationer, der står på listen, men som ikke kan høres for øjeblikket, og de er markeret med et?. Multiplex Opstiller stationer i grupper i henhold til deres multiplex. Multiplexer, der sommetider kaldes ensembler, er grupper af stationer, der ejes og udsendes af et enkelt radioselskab. Trim stn. list Sletter inaktive stationer på listen med stationer. presets Kun tilgængelig, når yndlingsstationsordenen (ovenfor) er valgt. Overfør dine yndlingsstationer til de seks forvalgspositioner. DRC-værdi DRC-værdien (Dynamic Range Control dynamisk områdekontrol) gør det nemmere at høre de mere stille lyde i en udsendelse ved lav lydstyrke i støjende omgivelser. DRC-niveauet for en udseendelse fastsættes af stationen og sendes sammen med signalet. Forhør dig hos radioselskaberne for at finde ud af, om de bruger DRC på deres stationer. Alphanumeric Fav station Menuen Stationsorden DRC Off DRC Full DRC-værdi 7

11 Autotune Autotune 12B MHz Tuningshjælp kanal 12B MHz Tuningshjælp svagt signal 12B BBC DAB Tuningshjælp stærkt signal Drej knappen Tune for at bladre gennem de følgende indstillinger, og tryk på knappen for at vælge en. DRC Off DRC er slået fra. Enhver udsendelse med DRC ignoreres. DRC Half DRC-niveauet er indstillet til halvdelen af det niveau, der sendes med udsendelsen. DRC Full Bruger samme DRC-niveau, som der sendes med udsendelsen. Autotune UK Scanner alle britiske frekvenser for DAB-stationer og tilføjer nye til listen med stationer. Autotune full Scanner hele udvalget af digitale frekvenser på Bånd III. Denne indstilling er beregnet til brug uden for Storbritannien, hvor der kan være andre Bånd III-stationer. Tuning aid (Tuningshjælp) Viser signalniveauet, som du kan bruge til at finde den bedste position for radioen og antennen. 1. Drej knappen Tune for at bladre gennem forskellige kanaler, og vælg en ved at trykke på knappen. Derefter får du vist et signalniveau. Den tomme blok angiver det mindste niveau, der kræves, for at du kan modtage stationen, og de udfyldte blokke angiver det aktuelle niveau. 2. Flyt antennen, mens du ser på signalniveauet, og forsøg at hæve det aktuelle niveau til den tomme blok højere. Når du har fået et godt signal, vises multiplex-navnet, og stationerne føjes til listen med stationer. 3. Tryk på knappen Menu for at forlade Tuningshjælp, skift station ved hjælp af knappen Tune. Bemærk Du kan altid få vist signalniveauet ved at trykke på knappen Tune.

12 Brug FM Hvis du vil høre FM-radio, skal du trykke på knappen DAB/FM/AUX, indtil FM-ikonet vises på skærmen. Hvis det er første gang, du har skiftet til FM, starter EVOKE-2 XT fra begyndelsen af frekvensområdet, men s hører du den station, du sidst lyttede til. Skift stationer Du kan skifte stationer med knappen Tune en af forvalgsknapperne. Drej knappen Tune, og slip den for at søge op og ned i frekvensområdet og finde den ønskede station. Searching... vises muligvis kortvarigt på skærmen under søgningen efter den næste station. Du kan ændre FM-indstillingsmetoden, hvis du ønsker det, så du manuelt kan gå op og ned i frekvensområdet. Se Indstillingsmetode på side MHz FM Standard-FM-skærm Searching... >. Søge tuning søger efter station Brug forvalgsknapper Med talknapperne kan du indstille op til seks FM-radiostationer som forvalgte stationer, så du kan høre dem med et enkelt tryk. Disse seks forvalgsmuligheder kommer oveni eventuelle forvalgte DAB-stationer, som du måtte have gemt, og er kun tilgængelige i FM-modus. Gem de forvalgte stationer ved at trykke på en talknap og holde den nede, således at stationen gemmes under det pågældende nummer. Derved udskiftes den forvalgte FMstation, der eventuelt er gemt under det pågældende nummer. Tryk på den pågældende talknap for at vælge en forvalgt station MHz FM Preset 1 saved Gem en station som forvalgt 9

13 Seek Tune Manual Tune Muligheder for indstillingsmetode Stereo Mono Indstillinger for FM-stereo FM-opsætningsindstillinger Tryk på knappen Menu, bladr med knappen Tune, og tryk på knappen for at vælge en af følgende opsætningsindstillinger. Indstillingsmetode Ændrer den måde, hvorpå du foretager indstillingen fra station til station. Den aktuelle metode vises på den øverste linje på displayet. Drej knappen Tune for at se indstillingerne, og tryk på knappen for at vælge en. Seek Tune søger automatisk efter den næste FM-station Manual Tune fører dig manuelt gennem frekvensområdet i trin på 0,05 MHz Mono/Stereo Skifter mellem modtagelse i stereo og mono mono kan give en tydeligere lyd ved stationer med svage signaler. Den aktuelle modus vises på den øverste linje på displayet. Drej knappen Tune for at se indstillingerne, og tryk på knappen for at vælge en. 10

14 9V DC USB Digital Out Line Out Aux In Aerial Designed in the UK Manufactured in China Brug tilbehør Du kan lytte til tilbehør såsom en ipod cd-afspiller gennem højttalerne på EVOKE-2 XT ved at slutte det til Aux In-stikket bag på radioen. 1. Tilslut tilbehøret ved hjælp af et stereokabel med to phono-stik og et 3,5 mm-stik et stereokabel med to 3,5 mm-stik. 2. Tryk på knappen DAB/FM/AUX, indtil Auxiliary input (Stik til tilbehør) vises på skærmen. 3. Tryk på afspilningsknappen på tilbehøret. 4. Indstil en høj lydstyrke på tilbehøret, og juster derefter lydstyrken og tonen på EVOKE-2 XT, sådan som du ønsker det. Tilbehørmodus Aux In / AUDIO OUT 11

15 12 Alarm indstillinger Classic FM stress-free mix Ikon for indstillet alarm Alarmindstilling EVOKE-2 XT har en daglig alarm, der tænder for radioen (hvis den står på standby), således at du hører den station, du har valgt, en tone. Sådan indstilles ændres en alarm: 1. Tryk på knappen Menu for at se de aktuelle alarmindstillinger. 2. Tryk på knappen Tune, hvis du vil ændre alarmindstillingerne. 3. Drej knappen Tune for at bladre gennem de følgende indstillinger, og tryk på knappen for at ændre dem. Den aktuelle indstilling vises på den øverste linje på skærmen. Set alarm Slår alarmen til fra Set time Drej knappen Tune for at indstille timerne, og tryk på knappen. Drej knappen Tune igen, og tryk på den for at indstille minutterne. Set mode Vælg mellem en DAB-radioalarm (indstillet til den sidst hørte station i den modus) en alarmtone. Alarmens lydstyrke afgøres af, hvor højt lydstyrken er indstillet, når alarmen går i gang. Tryk på menuknappen, når du har afsluttet indstillingen, vent til radioen selv lukker menuen. Derefter vises der et klokkesymbol på skærmen ved siden af uret, hvilket betyder, at der er indstillet en alarm. Bemærk Hvis du indstiller en DAB-alarm, og stationen ikke er tilgængelig, når alarmen skal lyde, vil der lyde en alarmtone i stedet. Når alarmen lyder, bipper EVOKE-2 XT stiller ind på den valgte station. Uret og baggrundslyset blinker på skærmen. Alarmen afbrydes som følger: Radioalarm Tryk på en tilfældig knap for at afbryde alarmen og bruge knappens normale funktion. Alarmtone Tryk på knappen Tune Standby for at afbryde alarmen. Alle alarmer slukker automatisk efter 60 minutter, hvis de ikke afbrydes, og EVOKE-2 XT sættes på standby.

16 Indstil en nedtællingstimer Du kan indstille en timer, så der lyder en alarm efter et bestemt tidsrum ideelt til brug i køkkenet. 1. Tryk på knappen Timer. 2. Drej knappen Tune for at ændre timerne, og tryk på knappen. Drej knappen Tune igen, og tryk på den for at ændre minutterne. Tryk derefter igen på knappen for at bekræfte indstillingen. Timeren er nu indstillet, og Timer-ikonet vises på skærmen. Når det indstillede tidsrum er gået, går alarmen i gang. Tryk på knappen Timer igen for at se, hvor lang tid, der er tilbage. Hvis du vil slå timeren fra nulstille den, før alarmen lyder, skal du trykke på knappen Timer i tre sekunder. Når alarmen lyder, kan du afbryde den ved at trykke på knappen Tune Standby. Nedtællingstimer indstilling Classic FM stress-free mix Nedtællingstimer ikon for indstillet timer 13

17 Generelle opsætningsindstillinger Display Vælg en af følgende indstillinger for at ændre baggrundslyset på skærmen. Skarphed Drej knappen Tune for at vælge mellem Slukket, Lav og Høj, og tryk på knappen for at vælge en indstilling for skarpheden. Standby-modus Drej knappen Tune for at vælge mellem Slukket, Lav og Høj, og tryk på knappen for at vælge en indstilling for skarpheden, når EVOKE-2 XT står på standby. Sw-version Viser radioens softwareversion. Du bliver muligvis bedt om at oplyse versionen, hvis du kontakter vores afdeling for teknisk support. Sw-opgradering Du kan opgradere softwaren i EVOKE-2 XT ved hjælp af en pc, der sluttes til USB-porten bag på radioen. Du opgraderer ved at vælge Sw-opgradering og følge instruktionerne, der leveres med softwaren. Der udgives muligvis opgraderinger til forbedring af funktioner radioens ydelse. Registrer produktet, og oplys en -adresse, hvor du kan få besked om softwareopdateringer, besøg vores websted på adressen Tryk på knappen Menu igen for at afslutte menuen til softwareopgradering. 14

18 Brug batterier I stedet for at slutte radioen til en stikkontakt, kan du bruge seks opladelige alkaliske C -batterier den genopladelige batteripakke PURE ChargePAK C6. Når du bruger batterier en ChargePAK, viser ikonet for batteriladning på skærmen, hvor meget strøm batterierne har tilbage. Når du skifter til batterier i stedet for lysnettet, skal du tage strømadapterstikket ud på radioens bagside. Brug en ChargePAK PURE ChargePAK C6 er den nemmeste løsning, hvis du ofte bruger EVOKE-2 XT uden at slutte den til lysnettet. ChargePAK er en genopladelig batteripakke, der sættes i stikket i batterirummet på EVOKE-2 XT. Når EVOKE-2 XT er sluttet til en stikkontakt, oplades ChargePAK. En fuld opladning bør tage omkring 10 timer. Du kan roligt lade ChargePAK sidde i radioen, så den altid er klar til brug. Hvis du vil have yderligere oplysninger ønsker at købe en PURE ChargePAK C6, kan du kontakte den nærmeste PURE-forhandler, besøge butikken på vores websted på adressen ringe til PURE-bestillingslinjen på telefonnummer +44 (0) Bemærk Når du har opladet ChargePAK kan den føles varm ved berøring, men det er ganske normalt. Brug batterier Hvis du bruger genopladelige batterier (NiMh NiCd), oplades batterierne ikke, når du slutter radioen til stikkontakten. Brug en separat oplader som f.eks. BC-CD6-batteriopladeren fra PURE til at genoplade batterierne. Genopladelige batterier leverer ikke så meget strøm som alkaliske batterier, og derfor giver EVOKE-2 XT ikke samme batterilevetid for opladelige batterier, som du opnår med alkaliske batterier. Vi anbefaler genopladelige batterier med høj kapacitet (3500 mah mere). + ChargePAK JAZZFM Best Variety Of Brug af batterier ChargePAK fuldt opladede talksport - the nation's f Brug af batterier ChargePAK lav ladning 15

19 Tips (<</>>) Sekundær DAB-service Sekundær service leveres med nogle stationer, og de giver ekstra information alternativ indhold og udsendes muligvis kun på bestemte tidspunkter. På nuværende tidspunkt findes der ikke megen sekundær service. Hvis en station har tilgængelig sekundær service, vises symbolet >> ved siden af stationens navn på listen med stationer, og den sekundære service vises ved siden af stationen på listen. En sekundær service har et << før navnet på listen med stationer. (?) Inaktive utilgængelige DAB-stationer Inaktive utilgængelige stationer er stationer, der vises på listen med stationer, men som du ikke kan høre på nuværende tidspunkt, enten fordi du befinder dig uden for sendeområdet, ikke kan modtage den fordi stationen ikke sender for øjeblikket. Utilgængelige stationer har et? foran navnet på listen med stationer. Hvis du vælger en station med dette symbol, vender EVOKE-2 XT tilbage til den station, du hørte sidst. Der lyder en klukkende lyd på nogle DAB-stationer Selvom DAB er et fremragende medie til levering af kvalitetslyd ud fra et meget lille signal, kan kvaliteten blive forringet, hvis signalstyrken bliver alt for lav. Hvis det sker, kan der sommetider høres en klukkende lyd. For at reducere denne lyd skal du kontrollere, om antennen er trukket helt ud og står lige op. Hvis problemet ikke forsvinder, kan du prøve at flytte radioen flytte antennen ved hjælp af manuel indstilling. No stations available (Ingen station til rådighed) vises på displayet Kontroller, at antennen er trukket helt ud. Brug Autotune til at søge efter stationer. Brug manuel indstilling til at justere antenne- radiopositionen. Uret viser forkert Det kan ske, hvis den DAB-multiplex, du har indstillet radioen til, udsender et forkert tidssignal. Prøv at indstille radioen til en station i en anden multiplex. Radioen kan ikke tændes Kontroller, at der er isat opladede batterier en opladt ChargePAK, at radioen er tilsluttet en stikkontakt. Hvis der er batterier i radioen, og der ikke kommer strøm fra lysnettet, skal du tage strømkablet ud af EVOKE-2 XT og bruge batterierne i stedet. Nulstil radioen Ved nulstilling af EVOKE-2 XT slettes alle forvalgte stationer, gemte stationer og yndlingsstationer, og alle indstillinger stilles tilbage til standardindstillingerne. Du nulstiller radioen på følgende måde: 1. Tryk på knappen Menu i tre sekunder. På skærmen vises meddelelsen Press Tune to confirm reset (Tryk Tune for bekr nulst). 2. Tryk på knappen Tune for at bekræfte nulstillingen, undlad at trykke på nogen knapper for at annullere nulstillingen. 16

20 Tekniske specifikationer Generelt Højttalere Frekvensområde Antenne Indgangsstik Udgangsstik Knapper LCD-display Lysnet Indgangseffekt Batterieffekt Godkendelser Mål Digital DAB- og FM stereoradio med modtagelseskapacitet af alle DAB-stationer på Bånd III, til modtagelse af alle britiske DAB-udsendelser og komplet britisk FM-kapacitet. Opfylder alle krav i standarden ETS og i stand til at afkode alle DAB-transmissionmodi 1-4 op til og med 256 kb/sek. To fuldtone-driverenheder på 3 tommer DAB Bånd III ( MHz), med funktion Autotune til hurtig automatisk indstilling, FM 87,5-108 MHz Aftagelig teleskopantenne medfølger 9 V DC-strømadapterstik (230 V adapter medfølger), USB-stik (B-type) til softwareopgraderinger, 3,5 mm Linjeindgang til tilslutning af tilbehør 3,5 mm stik til hovedtelefoner, 3,5 mm Linjeudgang (analog), Digitaludgang (Optisk S/PDIF) Tændt/standby, DAB/FM/AUX-vælger, drejeknap til lydstyrke, drejeknap til tone, 6 forvalgsknapper, drejeog trykknap til indstilling, menu, lys og information. Brugerdefineret, letlæselig LCD-skærm med visning af 16 x 2 tegn plus statusikoner. 230 V AC til ekstern 9 V DC-strømadapter 9 V 1,5 A 6 batterier i størrelse C ChargePAK (fås som ekstraudstyr). Batterilevetid på op til 25 timer DAB-radio ved normale lytteniveauer. Standby-modus med meget lavt strømforbrug. CE-mærket. Overholder kravene i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet og lavspændingsdirektivet (89/336/EØF og 73/23/EØF) 290 mm (bredde) x 220 mm (højde) x 130 mm (dybde) 17

21 PURE Digital, Imagination Technologies Ltd., Home Park Estate, Kings Langley, Herts, WD4 8LZ, UK +44 (0) support +44 (0) sales +44 (0) P38

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

ipod Oversigt over funktioner

ipod Oversigt over funktioner ipod Oversigt over funktioner 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 4 ipod i grundtræk 5 Kast et blik på ipod 5 Bruge betjeningspanelet til ipod 7 Slå betjeningspanelet på ipod fra 8 Bruge menuerne på ipod 9

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT DA/ BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion 1 Medfølgende tilbehør 2 Vigtige sikkerhedsoplysninger 3 Kontroller på den øverste del og knapkontroller 5 Kontroller på

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

GOLF 7 Bruger manual

GOLF 7 Bruger manual ruger manual GOLF 7 INDHOLD Sikkerhedsforeskrifter Produkt introduktion Basale funktioner Kalibretion Funktioner og menuer Hovedmenu Navigator Satellit signal modtagelse Musik Radio Indstillinger RDS

Læs mere

Oversigt over fjernbetjeningen...(3) Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer...(10)

Oversigt over fjernbetjeningen...(3) Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer...(10) Indholdsfortegnelse Knapper/indikatorer på fjernbetjening og TV-apparat Oversigt over fjernbetjeningen...(3) Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer...(10) Se TV Se TV...(15) Brug af den elektroniske

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 925

Brugervejledning Nokia Lumia 925 Brugervejledning Nokia Lumia 925 3.0. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for den. Swipe til

Læs mere

GT-I9000. Brugervejledning

GT-I9000. Brugervejledning GT-I9000 Brugervejledning Sådan bruges vejledningen Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Læs brugervejledningen, inden du går videre Sikkerhedsforanstaltninger Læs sikkerhedsforholdsreglerne nøje for at sikre, at du bruger mobiltelefonen rigtigt.

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie Brugervejledning P1801 serie DA7705 Januar 2013 P1801 Pc-stationen er beregnet til brug med 1801 ASUS tabletten OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

Brugervejledning. Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk.

Brugervejledning. Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk. Brugervejledning Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk.com/sansa For flere oplysninger om produktet, se www.sansa.com Clip-UM608-DAN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

Brugervejledning. ST27i/ST27a

Brugervejledning. ST27i/ST27a Brugervejledning ST27i/ST27a go Indholdsfortegnelse Xperia go Brugervejledning...6 Introduktion...7 Android hvad og hvorfor?...7 Oversigt...7 Samling...8 Sådan tænder og slukkes enheden...10 Skærmlås...11

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com GT-I9505 Brugervejledning www.samsung.com Om denne brugervejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2

Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2 Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2 1.0. udgave DA Om denne brugervejledning Denne vejledning er brugervejledningen til din softwareudgave. Vigtigt: Du kan finde vigtige oplysninger om

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave Brugervejledning til Nokia E72 5.1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-530 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.

Læs mere