Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold"

Transkript

1 Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole Center for Drift og Vedligehold På Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold erhverver den studerende de nødvendige værktøjer og kompetencer der kræves for at sikre en virksomheds vedligeholdelsesaktiviteter. Det er dokumenteret, at manglende eller fejlagtig vedligehold med deraf følgende nedsat og ineffektiv produktion årligt koster erhvervslivet milliarder. Det er derfor nødvendigt at udstyre medarbejdere og ledere indenfor vedligehold med både teoretisk og praktisk viden, hvis en virksomheds vedligehold skal organiseres og gennemføres optimalt. Uddannelsen er på bachelorniveau, men anvendelsesorienteret i sin opbygning og rettet mod praksis. Det betyder, at vi i høj grad anvender gæsteforelæsere fra konsulentvirksomheder og undervisere med relevant erhvervserfaring. Der arbejdes i høj grad med projekter, projektarbejde i egen virksomhed og udvalgte cases. Derved sikres en høj grad af professionalisme kombineret med konkret branchekendskab i undervisningen. Resultatet er brugbar undervisning på et højt niveau. Målgruppe Uddannelsen retter sig mod personer, der arbejder med vedligehold til daglig. Målgruppen er ingeniører, maskinmestre, byggeteknikere, produktionsteknologer og installatører, der beskæftiger sig med vedligehold indenfor industrien, bygge og anlæg, søfart, offshore, proces-, energi- og miljøanlæg samt transport og infrastruktur. Værktøjerne fra diplomuddannelsen kan bruges i stillinger som ejendomsforvalter i en boligforening, driftsleder af et forbrændingsanlæg, leder af vedligehold i industrielle produktionsanlæg, vedligehold af vejanlæg, forvalter af kommunale ejendomme etc. Fleksibel opbygning Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold er en videreuddannelse på bachelorniveau. Uddannelsen, der er modulopbygget, kan tilpasses individuelle ønsker og behov og kan kombineres med erhvervsarbejde. Undervisningen er problemorienteret og tager udgangspunkt i problemstillinger fra de studerendes egen hverdag. Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold består af tre obligatoriske moduler, to valgmoduler og et afgangsprojekt. Udbuddet af valgmoduler udvikles og tilpasses løbende. Kombinationen af de mange moduler, samt det personlige afgangsprojekt gør, at diplomuddannelsen kan skræddersys nøjagtigt til den enkelte deltagers behov. Modulerne Uddannelsens faglige indhold skal sikre de studerende en forståelse for de faktorer, der har indflydelse på områder som driftssikkerhed, vedligeholdsevne, forsyningssikkerhed og tilgængelighed. Der fokuseres på at kunne anvende matematiske og statiske formler samt at kunne forstå og analysere forbedringsteknikker. Derudover skal den studerende arbejde med at opstille egnede mål og strategier for virksomhedens vedligeholdelsespolitik, kunne fastlægge en vedligeholdelsesorganisation og være i stand til bevidst at bruge procesledelse og kommunikation som værktøjer. Modulerne på Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold kan tages enkeltvis eller samlet. Manglende eller fejlagtig vedligehold koster årligt erhvervslivet milliarder - alene i Danmark. Den Danske Vedligeholdsforening

2 Praktiske oplysninger om Teknisk Diplomuddannelse i vedligehold Nogle moduler forudsætter viden indenfor et bestemt fagområde, og derfor anbefales det at følge den planlagte rækkefølge. Valgmodulerne kan indeholde forudsætningskrav om andre moduler. Udover valgmoduler udbudt under Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold er det muligt at vælge moduler fra andre diplomuddannelser som valgmoduler. I øvrigt henvises til de enkelte modulbeskrivelser. Alle moduler afsluttes med en eksamen ofte i form af en evaluering af projektarbejde. Efter gennemført uddannelse opnås diplom. Adgangskrav For at blive optaget på Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold skal du have gennemført enten en videregående uddannelse på bachelorniveau indenfor maskin, el, produktion eller bygge- og anlægsteknik eller en af følgende KVU/MVU-uddannelser: maskinmestre, byggemestre, produktionsteknologer og installatører. Den teoretiske baggrund skal være kombineret med mindst to års relevant erhvervserfaring erhvervet efter endt uddannelse. Studiestart Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold starter undervisning to gange om året, ultimo januar og ultimo august; se i øvrigt skolernes hjemmesider. Det er VIA University College i Horsens og Fredericia Maskinmesterskole, der i samarbejde udbyder uddannelsen. Undervisningen foregår på hele dage fordelt på hverdage. Forløbet planlægges, så studerende fra hele landet har mulighed for at deltage i undervisningen. Økonomi De enkelte moduler på Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold koster mellem kr ,- og kr ,-. Afgangsprojektet koster kr ,-. Der tages forbehold for løbende prisjusteringer. Uddannelsesoversigt (anbefalet rækkefølge) 2 ÅR 60 ECTS (deltid) Vedligehold 1 Pålidelighed, teknik og metoder 9 ECTS Vedligehold 2 Ledelse, Organisation, Økonomi og Information 9 ECTS og Ledelse, Kommunikation og Teamrelationer og 9 ECTS Afgangsprojekt Valgmodul Valgmodul 9 ECTS 9 ECTS 15 ECTS 1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. VIA UNIVERSITY COLLEGE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSESDIVISIONEN CHR. M. ØSTERGAARDS VEJ HORSENS TELEFON MAIL Få mere at vide Det kommende semesters moduludbud med de konkrete datoer kan rekvireres hos VIA University College i Horsens eller Fredercia Maskinmesterskole. FREDERICIA MASKINMESTERSKOLE CENTER FOR DRIFT OG VEDLIGEHOLD FYNSGADE FREDERICIA TELEFON MAIL Ring og spørg efter Efter- og Videreuddannelesdivisionen eller mail til Eller ring til og spørg efter Lisbeth Hansen eller mail til Se mere på uddannelser diplomuddannelser eller på Vi glæder os til at høre fra dig.

3 VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen Teknisk Diplomuddannelse I Vedligehold Ansøgningsskema til Ledelse, kommunikation og teamrelationer 6 ugers forløb Navn Cpr.nr. Arbejdsplads Firma Gade Postnr./By Tlf.nr. Gade Privat Post nr./by Tlf./Mobil Følgende ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér kun én adresse): Obligatorisk modul Modulnummer Sæt X Ledelse, kommunikation og teamrelationer Der undervises på følgende datoer: Mandag, den 18. maj 2009, kl Tirsdag, den 19. maj 2009, kl Mandag, den 25. maj 209, kl Tirsdag, den 2. juni 2009, kl Onsdag, den 3. juni 2009, kl Mandag, den 8. juni 2009, kl Eksamen afholdes mandag-tirsdag d juni 2009 Pris: kr ,- tak, VIA University College arrangerer overnatning. Pris pr. overnatning kr. 800,00. (Der tages forbehold for evt. prisstigninger). Faktura ønskes sendt til: Firma, oplys venligst SE/CVR nr. / privatadresse Er du ansat i en offentlig virksomhed og skal fakturaen sendes dertil, SKAL nedenstående skema udfyldes, da fakturaen sendes elektronisk: EAN-nr. Evt. reference (nummer eller person, der får tilsendt fakturaen): VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens. Tlf Fax

4 VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen Teknisk Diplomuddannelse I Vedligehold Uddannelse Uddannelsessted År Ansættelsessted Stillingsfunktion Periode Adgangskravene er følgende: En videregående uddannelse på mindst bachelorniveau samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring erhvervet efter endt uddannelse. Vi anvender E-læringsværktøjet Fronter, så det er nødvendigt for studerende at have internetadgang. Det er vigtigt for behandlingen af din ansøgning, at du har vedlagt en korrekt og fuldstændig dokumentation for din videregående uddannelse. Indsend kun fotokopier. Vi gør opmærksom på, at tilmelding til modulet er bindende. Ved framelding efter ansøgningsfristens udløb vil der blive opkrævet fuld deltagerbetaling. Dato og underskrift: Tilmeldingsblanketten skal være os i hænde senest 1. april 2009 Der er begrænset antal pladser til rådighed som fordeles efter først til mølle princippet. Ansøgningen sendes pr. brev eller fax til: VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen Chr. M. Østergaards Vej Horsens Fax VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens. Tlf Fax

5 VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen Modulbeskrivelse LKT-SVU Forår 2009 Version 1.0 Ledelse, kommunikation og teamrelationer Målsætning Modulets målsætning er at give den studerendes indsigt i ledelses- og kommunikationsteorier såvel som at træne brugen af konkrete værktøjer, der kan styrke den studerendes egne evner som leder både i henseende til projektledelse (faglig ledelse) og linieledelse (ledelse af medarbejdere.) Det er målet, at den studerende gennem deltagelse i modulet: Får kendskab til teorier om lederrollen og ledelsesopgaver med særligt fokus på relationer mellem leder og medarbejdere. Forstår betydningen af at kommunikere effektivt som leder, og kan anvende kommunikationsteorier aktivt i forbindelse med konkrete ledelsesopgaver. Herunder indsigt i hensigtsmæssig konflikthåndtering. Forstår sammenhængen mellem et godt samarbejde i en gruppe og opnåelse af de ønskede resultater, og kan anvende teorier vedrørende kommunikation og teambuilding i forbindelse med ledelse af og i grupper. Får indsigt i egne foretrukne adfærdsmønstre samt forståelse for hvordan egen adfærd påvirker medarbejderes motivation og adfærd, og kan anvende dette i konkrete ledelsesopgaver. Får skabt et grundlag for at arbejde med udvikling af egne personlige kompetencer i forhold til lederrollen. Får koblet teori med den enkelte studerendes dagligdag, således at de opnåede kvalifikationer kan implementeres i det daglige arbejde. Hovedindhold Personprofilanalyse, herunder afdækning af egne styrker og udviklingsmuligheder i relation til lederrollen. Lederens roller og opgaver: - Ansvar som leder - Lederen mellem topledelse og medarbejdere - Situationsbestemt ledelse, ledelse af medarbejdere og opgaver, delegering - Medarbejdersyn og motivation - Lederen som facilitator Effektiv kommunikation i ledelse: - Modeller til forståelse og analyse af kommunikation - Værktøjer til effektiv kommunikation, herunder spørge- og lytteteknik - Valg af effektive kommunikationsstrategier - Forandringskommunikation og ledelseskommunikation Teamledelse - etablering, udvikling og afvikling af teams: - Fra gruppe til team - Den ideelle sammensætning samt rekruttering af deltagere - Roller og adfærd i teamet teamroller og funktionsroller - Optimering af samarbejder og kommunikation i teams Coaching som effektiv ledelsesstil Undervisningsform Modulet er en kombination af kortere forelæsninger, oplæg, øvelser, cases og mindre rollespil. Undervisningen baseres på, at de studerende er opdelt i studieteams à 3-5 personer. Disse arbejdsteams har følgende funktioner i undervisningen: At danne ramme om præsentationer, øvelser, cases og rollespil. At afprøve teorier omkring specielt teambuilding og coaching i forhold til praksis. At skabe rum for at teammedlemmerne kan fungere som sparringspartnere i forhold til problemstillinger og udfordringer fra arbejde og hverdag, der har relation til undervisningens emner (herunder løbende feedback på personlig/faglig udvikling). At åbne mulighed for at danne netværk på tværs af virksomheder og faggrænser Fuldtidsstudium Modulet er et fuldtidsstudium, og der skal derfor påregnes væsentlig tid til forberedelse af lektioner i form af læsning af relevante læremidler, refleksioner over nuværende/kommende (leder)jobs samt forberedelse af diskussioner og debatoplæg til lektionerne. Der skal desuden afsættes tid til, at studieteamsne kan mødes i perioderne mellem undervisning for på skift at forberede faglige oplæg og præsentationer efter princippet Learning by Teaching.

6 VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen Modulbeskrivelse LKT-SVU Forår 2009 Version 1.0 Læremidler Hans Jørgen Skriver m.fl.: Ledelse i praksis. Seneste udgave. Forlaget Trojka Michael A. West: Teamwork metoder til effektivt samarbejde. Seneste udgave. Psykologisk Forlag. R. Meredith Belbin: Ledelsesgrupper - Betingelser for succes eller fiasko. Seneste udgave. Potential. Introduktion til Belbin s teamroller (folder). Seneste udgave. Potential. Reinhard Stelter (red.): Coaching - læring og udvikling. Seneste udgave. Psykologisk forlag. Herudover anvendes aktuelle artikler og uddrag af relevante bøger. Evaluering Valgmulighed: Mundtlig gruppeeksamen i arbejdsteamet på baggrund af en case, som den studerende får udleveret 1 uge før eksamensdatoen. Mundtlig individuel eksamen på baggrund af spørgsmål trukket på selve eksaminationsdagen; forberedelse 20 minutter. Eksaminationens varighed: Gruppeeksamination = ca. 20 minutter x antallet af studerende (dog max. 1,5 time i alt). Individuel eksamination = ca. 20 minutter. Bedømmelsesform: Individuel karakter efter 7-trinsskalaen. ECTS-point: 9 Pris: kr. xxxx Deltagerantal: Maksimalt 20 personer. Undervisningsdage: Se særskilt undervisningsplan. Forudsætninger: Engelsk modulnavn: Management, Communication and Team Relations. Modulansvarlig: Niels Hannemose

7 Bogbestilling til Ledelse, kommunikation og teamrelationer 6 ugers forløb Bestil de ønskede bøger ved afkrydsning og underskrift på sidste side. Såfremt bestillingen er os i hænde Senest 1. april 2009 vil boghandelen så vidt muligt fremsende dem inden 1. undervisningsdag. Obligatorisk modul Pris Sæt X Hans Jørgen Skriver m.fl.: Ledelse i praksis. Seneste udgave. Forlaget Trojka. 385,- Michael A. West: Teamwork metoder til effektivt samarbejde. Seneste udgave. Psykologisk Forlag R. Meredith Belbin: Ledelsesgrupper - Betingelser for succes eller fiasko. Seneste udgave. Potential. 328,- 450,- Introduktion til Belbin s teamroller (folder). Seneste udgave. Potential. 50,- Reinhard Stelter (red.): Coaching - læring og udvikling. Seneste udgave. Psykologisk forlag. 328,- Prisen er inkl. 25 % moms. Der tages forbehold for prisændringer og ændrede udgaver. Navn: Adresse: Bøgerne ønskes tilsendt ovenstående privatadresse (Forsendelsesomkostninger tillægges prisen). Bøgerne ønskes tilsendt nedenstående firmaadresse (Forsendelsesomkostninger tillægges prisen). Faktura på bøgerne ønskes tilsendt ovenstående privatadresse (Forsendelsesomkostninger tillægges prisen). Faktura på bøgerne ønskes tilsendt på nedenstående firmaadresse (Forsendelsesomkostninger tillægges prisen). Bemærk venligst at bøger og faktura bliver fremsendt særskilt. Firma: Navn: Adresse: Er du ansat i en offentlig virksomhed, SKAL nedenstående skema udfyldes: EAN-nr. Evt. reference (nummer eller person, der får tilsendt fakturaen): Jeg bestiller hermed de afkrydsede bøger, og forpligter mig til at købe disse. Dato Underskrift VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens. Tlf Fax

8 Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til lediges uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen til en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen til ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator Du kan ikke få SVU bagud. Sender du ansøgningen efter, uddannelsen er begyndt, kan du først få SVU fra mandagen efter, en SVU-administrator har modtaget ansøgningen. Modtaget den 2. Du kan tidligst aflevere ansøgningen om SVU til en SVUadministrator 3 måneder, før uddannelsen med SVU begynder. Afleverer du ansøgningen tidligere, får du afslag. Du skal udfylde felt 2-33 Navn (stempel) Kode for SVU-administrator Skal ansøgningen til særbehandling (sæt kryds) Personnummer Stilling Adresse Telefon/privat Postnr. By/postdistrikt 3. Du søger om at få ændret en tidligere ansøgning (sæt kryds) 20. Anden offentlig støtte Får du i den periode, du søger SVU til, anden offentlig støtte, som skal dække dine leveomkostninger?... For eksempel SU, ydelse efter lov om sygdom, fødsel m.m. eller støtte til udgifter til aflønning af medhjælper. Hvis ja, hvilken slags støtte?... Hvilken periode får du anden offentlig støtte? Sådan udbetales din SVU Søger du SVU til deltagerbetaling?... SVU til deltagerbetaling udbetales altid til uddannelsesstedet Skal SVUen udbetales til dig, sættes pengene ind på din NemKonto. Du skal derfor ikke oplyse dit kontonummer. Du skal betale skat af den SVU, du får udbetalt. Kryds af for det skattekort, du ønsker at bruge til SVU... til Hovedkort Bikort Frikort 60% 32. Ekstra oplysninger Sender du bilag med? Ansøgers underskrift Her bekræfter du under strafansvar, at de oplysninger, du har givet i felt 2-32, er rigtige og erklærer, at du har læst vejledningen til udfydelse af skemaet samt at du er klar over, at SVU til deltagerbetaling udbetales direkte til uddannelsesstedet... Hvis ja, skriv antal bilag Mærk alle bilag med dit personnummer Dato Ansøgers underskrift * SVU-administratorer for videregående uddannelse: - A-kasser - Københavns Universitet og Aarhus Universitet - Professionshøjskolen Lillebælt University College, Professionshøjskolen VIA University College, Professionshøjskolen Nordjylland University College, Professionshøjskolen Sjælland University College og Professionshøjskolen Syd University College

9 36. A-kassen skal udfylde felt Er ansøger dagpengeberettiget under hele uddannelsen?... Kan hele uddannelsen tages inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed (for ledige under 25 år dog 6 måneder)?... Hvornår er dagpengeperioden begyndt?... Hvornår er ansøger uden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed (for ledige under 25 år dog 6 måneder)?... Fuldtidsforsikret Deltidsforsikret Er ansøger fuldtids- eller deltidsforsikret?..., hvor ansøger i denne dagpengeperiode har fået beviliget VEU-godtgørelse efter 15, stk 3, i lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse... Bruger a-kassen ansøgers hovedkort i de perioder, der søges SVU til i felt 55 og 58? A-kassens underskrift Dato A-kassens stempel Navn og underskrift Husk: Uddannelsesstedet skal udfylde side 3-4 Personnummer 2

10 46. Uddannelsesstedet skal udfylde felt Uddannelsessted Skolekode Adresse CVR-/SE-nr. Telefon Postnr. By/postdistrikt (skal udfyldes) Deltagerbetaling bliver anvist til uddannelsesstedet på grundlag af CVR-/SE-nummer, medmindre uddannelsesstedets P-nummer ønskes anvendt... P-nr. 51. Uddannelse, ansøger er optaget på Uddannelsens navn... Er der tale om heltidsuddannelse?... Angiv uddannelsesbekendtgørelsens navn... nr. og dato Uddannelsens art, omfang og varighed udfyldes ikke, hvis det drejer sig om afgangsprojekt i videreuddannelsessystemet for voksne, se felt 58 (sæt kryds) Sæt ikke kryds, hvis uddannelsen er udbudt som indtægtsdækket virksomhed. A. Åben uddannelse C. Uddannelser på andre Uddannelse på videregående niveau, som udbydes ministerområder: efter lov om åben uddannelse og er omfattet af en Biblioteksassistentuddannelsen ved Danmarks uddannelsesbekendtgørelse. Biblioteksskole. Supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på at Styrmandsuddannelsen efter bekendtgørelse om opfylde adgangskrav, hvor der er fastsat uddannelse til styrmand for voksne erhvervsfiskere og adgangskrav, og som er udbudt efter 2, stk. 2 i lov skibsassistenter. om åben uddannelse. Skibsmaskinistuddannelsen efter bekendtgørelse om B. Universitetsuddannelser: uddannelse til skibsmaskinist. Kvæginseminøruddannelsen efter 14, stk. 2 i Masteruddannelse, der udbydes efter 5, stk. 1, nr. 1 bekendtgørelse om tyresæd og kunstig sædoverføring i lov om universiteter, og som er omfattet af en på kvæg. uddannelsesbekendtgørelse. Anden efter- og videreuddannelse, der udbydes efter D. Fagspecifikke kurser: 5, stk. 1, nr. 2 i lov om universiteter, og som er Der kan ikke gives SVU til fagspecifikke kurser i omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse. Supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på at opfylde adgangskrav på kandidatuddannelse, der udbydes efter 5, stk. 1, nr. 3 i lov om universiteter. Enkeltfag på deltid fra de uddannelser, som universiteterne er godkendt til at udbyde på heltid, jf. 5, stk. 2 i lov om universiteter. kombination med andre uddannelser. Fagspecifikke kurser på videregående niveau, som udbydes efter lov om åben uddannelse. Fagspecifikke kurser, der udbydes efter 5, stk. 2 i lov om universiteter. E. Øvrige uddannelser: Anden uddannelse på videregående niveau. Oplys nøjagtig, i hvilke uddannelsesperioder der søges om SVU. Man kan fx ikke få SVU i sommerferien. til til til til,,,, Personnummer 3

11 58. Art, omfang og varighed af afgangsprojekt i videreuddannelsessystemet for voksne (Sæt kryds) Sæt ikke kryds, hvis uddannelsen er udbudt som indtægtsdækket virksomhed. Afgangsprojekt til videregående voksenuddannelse (VVU) efter lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. Der kan kun gives SVU til udarbejdelse af afgangsprojekt én gang på samme uddannelse. Afgangsprojekt til diplomuddannelse efter lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. Der kan kun gives SVU til udarbejdelse af afgangsprojekt én gang på samme uddannelse. Afgangsprojekt til masteruddannelse efter lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. Der kan kun gives SVU til udarbejdelse af afgangsprojekt én gang på samme uddannelse. Oplys nøjagtig, i hvilke uddannelsesperioder der søges om SVU til til dg. md. år,, 59. Ret til løn under praktik Har ansøger ret til at få løn fra et praktiksted i samme periode, der søges SVU til?... Hvis ja, hvilken periode?... til 60. Støtte til deltagerbetaling på en videregående uddannelse Oplys deltagerbetalingen og startdatoen for undervisning i for de enkelte fag/uddannelsesaktiviteter. Hvis perioden med SVU er en del af et længere uddannelsesforløb, som der betales samlet for, skal der ske en forholdsmæssig beregning af deltagerbetalingen. Beløbet må højst omfatte deltagerbetaling for 6 ugers uddannelse. Deltagerbetaling: Kr. Startdato: Deltagerbetaling: Deltagerbetaling: Kr. Kr. 64. Uddannelsesstedets underskrift Uddannelsesstedet skal her bekræfte, at oplysningerne i felterne er rigtige. Dato Uddannelsesstedets stempel Navn og underskrift Personnummer 4

12 Vejledning til skema om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til lediges uddannelse på videregående niveau SVU er et tilbud til blandt andre ledige, der er mellem 25 og 65 år og har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse i dagpengeperioden. Du skal kunne tage hele uddannelsen inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed. Er du under 25 år dog kun 6 måneder. Som ledig kan du få SVU i op til 6 ugers selvvalgt uddannelse, hvis der er plads inden for den ramme på 52 uger, der i alt kan gives SVU til inden for 5 år. Flere oplysninger Du kan få mere at vide om SVU hos en SVU-administrator. Du kan finde oplysninger om SVU på Her kan du også finde adresser på SVU-administratorer. Vigtige oplysninger - hvilke felter skal udfyldes og af hvem? Ansøgningen skal udfyldes i nævnte rækkefølge: Dig selv, dit uddannelsessted og din a-kasse. Vi kan ikke behandle din ansøgning før alle relevante felter er udfyldt. Du skal udfylde felt Søger du din støtte ændret, skal du udfylde de felter, ændringen angår, samt sætte kryds i felt 3. Dit uddannelsessted skal dernæst udfylde felt Husk, at du ikke er berettiget til SVU i længere ferieperioder f.eks. sommerferier. Din a-kasse skal udfylde felt 36 og 38 Læs om de enkelte felter på næste side. Hvor skal du aflevere skemaet? Når skemaet er udfyldt, skal du aflevere det til en SVU-administrator, senest den dag uddannelsen starter. Vi gennemfører en række kontroller af, at oplysningerne i skemaet er korrekte. Det kan være strafbart bevidst at give forkerte oplysninger eller at undlade at give oplysninger. Frister Normalt må du regne med 5 ugers ekspeditionstid. Hvis du ønsker svar, før uddannelsen begynder, bør du sende ansøgningen i god tid. Vi kan kun dispensere fra ansøgningsfristen, hvis den der skal have udbetalt SVUen, kan godtgøre, at han ikke er skyld i forsinkelsen. Oplysninger om dig Vi stiller de oplysninger, vi får om dig, til rådighed for den SVU-administrator, som du har afleveret ansøgningen til. Her administreres din SVU, og her kan du få vejledning. Når vi henter oplysninger fra SKAT og CPR-registeret, bruger vi dit personnummer. Det gør vi også, når vi overfører penge til din eller din arbejdsplads konto. Vi bruger også dit personnummer, når vi giver oplysninger til SKAT og det fælleskommunale kontrolsystem, så kommunen kan se, om du får SVU. Er du medlem af en a-kasse, giver vi oplysninger om din SVU til a-kassen til brug for beregningen af feriedagpenge. Skal du betale SVU tilbage, vil vi give de relevante oplysninger om dig til SKAT. Vi er ansvarlige for behandling af oplysningerne. Er oplysningerne forkerte, skal du straks give besked til den SVUadministrator, hvor du afleverede din ansøgning. Så bliver fejlen rettet. Indsigt Du har mulighed for at få indsigt i de oplysninger, vi har om dig. Du skal henvende dig til: Kontoret for Voksenuddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej København V. Tlf Fax

13 Sådan udfylder du felterne i skemaet Du skal udfylde felt 2-33 Du kan få SVU, hvis du er dansk statsborger eller tilmeldt folkeregisteret i Danmark. Er du ikke det, kan du søge om at blive ligestillet med danske statsborgere. Vedlæg et brev om det og aflever det sammen med ansøgningsskemaet. Husk at udfylde felt 32. For at få SVU skal du normalt være fyldt 25 år. Sker uddannelsen som led i jobrotation, kan du søge om fravigelse af alderskravet. Vedlæg et brev om det og aflever det sammen med ansøgningsskemaet. Husk at udfylde felt Du søger om at få ændret en tidligere ansøgning Sæt kun kryds, hvis du allerede har sendt en ansøgning om SVU til uddannelsen og nu ønsker din støtte ændret. 30. Sådan udbetales din SVU SVU udbetales til din NemKonto SVU udbetales til din NemKonto Udbetalinger fra det offentlige sker til din NemKonto. Skal SVU udbetales til dig, sætter vi den derfor ind på din NemKonto. Du kan altid ændre din NemKonto i din bank eller ved at logge ind med digital signatur på SVU til deltagerbetaling udbetales altid til uddannelsesstedet. Skat Der er trukket skat, når du får SVUen udbetalt. Du skal derfor vælge, om der skal trækkes 60 procent i skat, eller om vi skal bruge dit hovedkort, bikort eller frikort. Hvis du har sat kryds ved Hovedkort eller Bikort, får vi oplysninger elektronisk fra SKAT om dit skattefradrag og din trækprocent. Har du sat kryds ved Frikort, skal du sende frikortet til os - Kontoret for Voksenuddannelsesstøtte i Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. SVU til deltagerbetaling er skattefri, hvis uddannelsen helt eller delvist har erhvervsrelateret sigte. 32. Ekstra oplysninger Vedlægger du nogen form for bilag, skal du i felt 32 skrive, hvor mange bilag du sender med, og skrive dit personnummer på alle bilagene. A-kassen skal udfylde felt A-kassen oplyser, om ansøger har ret til dagpenge under hele uddannelsen. Samtidig skal a-kassen oplyse, om ansøgere mellem 25 og 65 år kan tage hele uddannelsen inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed. Er ansøger under 25 år skal det oplyses, om vedkommende kan tage hele uddannelsen inden for de første 6 måneders ledighed. A-kassen skal også oplyse, hvor mange uger i dagpengeperioden, ansøger har fået VEU-godtgørelse, og om ansøger er fuldtids- eller deltids forsikret. Uddannelsesstedet skal udfylde felt Ansøger kan søge SVU til en hel eller en del af en uddannelse. Foregår uddannelsen på flere uddannelsessteder, aftaler de indbyrdes, hvem der skal udfylde skemaet. 46. Uddannelsesstedet Hvis der søges om SVU til deltagerbetaling skal uddannelsesstedet, udover oplysninger om adresse og lign., oplyse CVR/SEnummer og eventuelt påføre P- nummer. 51. Uddannelse, ansøger er optaget på Ansøger skal være optaget eller have fået tilsagn om at blive optaget på en uddannelse. Der kan kun gives SVU til et videregående uddannelsesforløb, der er tilrettelagt som heltidsuddannelse. Heltidsuddannelse er undervisning, der er normeret som heltidsundervisning i de regler, som ministeriet har fastsat, eller andre former for undervisning, hvor undervisningen omfatter mindst 20 undervisningstimer i gennemsnit om ugen. 55 og 58. Uddannelsens art, omfang og varighed SVU gives kun til de uddannelser, der er nævnt i felt 55, punkt A-D og 58. For at vi kan udbetale SVUen, skal uddannelsesstedet nøjagtigt angive, hvilken del af undervisningen der søges SVU til og det nøjagtige antal uger. Felt 58 anvendes kun, når der søges SVU til afgangsprojekt på en uddannelse i videreuddannelsessystemet for voksne. Ved ansøgning om SVU til al anden uddannelse udfyldes felt 55. Det gælder fx også SVU til andre dele end afgangsprojektet på en uddannelse i videreuddannelsessystemet for voksne. SVU kan kun gives til uddannelse, der i alt giver ret til mindst 1 uges støtte - 37 timer. Til fagspecifikke kurser gives SVU ud fra en ugesats svarende til 90 procent af højeste dagpengesats. Man kan få SVU til de kortere ferieperioder og andre kortere afbrydelser i undervisningen, der skyldes uddannelsesstedets forhold. Man må ikke genoptage sit arbejde, mens uddannelsen er afbrudt. 59. Ret til løn under praktik Har ansøger ret til at få løn fra et praktiksted i uddannelsesperioden, kan der ikke ydes SVU. 60. Støtte til deltagerbetaling på en videregående uddannelse Ansøger kan få SVU til deltagerbetaling. Hvis der søges SVU til deltagerbetaling til forskellige perioder, skal perioderne og beløbene oplyses særskilt. Vejledning til skema om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til lediges uddannelse på videregående niveau 2

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator: Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Lillebælt University

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges uddannelse på videregående niveau

Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges uddannelse på videregående niveau AR 238 Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges uddannelse på videregående niveau Husk at læse vejledningen på side 4, før du udfylder blanketten. CPR-nummer Udfyldes af a-kassen Ansøgningen er modtaget

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 245 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder blanketten Rubrik 1: Navn mv. (Udfyldes

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen og Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole STUDIEORDNING Teknisk

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige BEK nr 631 af 26/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0002486 Senere ændringer til

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau SVU-administrator (1) SVU-administrator Professionshøjskolen Nordjylland Studievalg Nordjylland Ansøger (2) For-

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

DEN MERKANTILE DIPLOMUDDANNELSE MED MULIGHED FOR SPECIALISERING I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING

DEN MERKANTILE DIPLOMUDDANNELSE MED MULIGHED FOR SPECIALISERING I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING Tid til fordybelse VIDEREUDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING DEN MERKANTILE DIPLOMUDDANNELSE MED MULIGHED FOR SPECIALISERING I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING Den merkantile diplomuddannelse er en

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket 2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket CPR. nr. Campus Vejle sap Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail AMU nr Pris Datoer Tilmeld (sæt X) 41373 Forretningsforståelse og

Læs mere

Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket

Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket Campus Vejle ledelse CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail AMU nr. Pris Datoer 2012 Anvendt produkt 43559:

Læs mere

Uddannelsen. Uddannelsens omfang og varighed. 8. Uddannelsesstedets underskrift. Ansøgning modtaget den: Navn. Adresse. E-mail. Uddannelse/fagtitel:

Uddannelsen. Uddannelsens omfang og varighed. 8. Uddannelsesstedets underskrift. Ansøgning modtaget den: Navn. Adresse. E-mail. Uddannelse/fagtitel: Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Se i vejledningen, hvem der skal udfylde skemaet. 1. Attestation for modtagelse hos administrator (Udfyldes af administrator) Ansøgning modtaget den:

Læs mere

Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte (SVUbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte (SVUbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte (SVUbekendtgørelsen) I medfør af 2, stk. 6, 3, stk. 3, 4, 5, stk. 4, 6, 7, 8, stk. 1-4, 9, stk. 2, 12, stk. 3, 13, stk. 5 og 6, 14, stk. 2, 14 a, stk.

Læs mere

Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige

Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige Tilmeldingsblanket CPR. nr. Campus Vejle iværksætter Navn Post nr. / by Telefon Mobil nr. E-mail Firmaoplysninger Navn (firma) Postnr. / by CVR nr.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte

Lovtidende A. Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte Lovtidende A Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte I medfør af 2, stk. 4 og 5, 3, stk. 3, 4, 5, stk. 2, 7 og 8, 9, stk. 2, 12, stk. 3, 13, stk. 5 og 6, 14, stk. 2, 14 a, stk. 5, 16, stk. 2,

Læs mere

Vedligehold I: Pålidelighed, teknik og metoder. Aktivitetsnummer

Vedligehold I: Pålidelighed, teknik og metoder. Aktivitetsnummer Modul: Vedligehold I: Pålidelighed, teknik og metoder Vedligehold I: Pålidelighed, teknik og metoder Ledere og medarbejdere står overfor store udfordringer i forhold til at optimere vedligehold og driftssikkerhed.

Læs mere

Regnskabsmedarbejder - grundlæggende Tilmeldingsblanket

Regnskabsmedarbejder - grundlæggende Tilmeldingsblanket Regnskabsmedarbejder - grundlæggende Tilmeldingsblanket CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat E-mail Tlf. mobil Campus Vejle økonomi Anvendte AMU-fag Pris Datoer Tilmeld (sæt X) Jeg tilmelder

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2014 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

Peter Skovgaard og Lars Jenry Petersen

Peter Skovgaard og Lars Jenry Petersen Modul: Indhold Energioptimering og vedligehold Modulet henvender sig til ledere og teknikkere, som er beskæftiget med og omkring vedligehold. Ydere mere er det den specielle fokus der er på at få komponenter

Læs mere

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012 Jobrotationsordninger Danish Crown 19. April 2012 Bjarke Thomsen Ansat i Danmarks største rekrutterings- og outplacement virksomhed afdelinger i alle kommuner Hovedopgaven er at gøre vores lagerbeholdning

Læs mere

uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Vidensdeling og organisatorisk læring September 2011

uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Vidensdeling og organisatorisk læring September 2011 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011328 Vidensdeling og organisatorisk læring September 2011 , februar 2011 Udgivet af Efter- og Videreuddannelse Fredrik Nielsens Vej 5 8000

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 1188 af 7. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1533 af 16. 12. 2013 og bekendtgørelse nr. 260 af 18. marts 2015 Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Læs mere

Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet

Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet Uddannelsesperiode 2 Diplomuddannelse Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet Information om tilmeldingsprocedure mv. Denne pjece indeholder vigtig information om

Læs mere

Nuværende adresse Modtaget på uddannelsesstedet Dag Md. År Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her. Ja Nej. Nej. Nej. Fra.

Nuværende adresse Modtaget på uddannelsesstedet Dag Md. År Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse 1 Navn c/o navn SU/2009 0 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt

Læs mere

Ansøgningsskema: Vedrørende akademimodulerne - Ledelse i praksis og organisation. Kontaktoplysninger:

Ansøgningsskema: Vedrørende akademimodulerne - Ledelse i praksis og organisation. Kontaktoplysninger: Ansøgningsskema: Vedrørende akademimodulerne - Ledelse i praksis og organisation Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.km.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post km@km.dk Ansøgningsskema

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 SUstyrelsen Dataafdelingen den 7. februar 2002 Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 trådte lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) i kraft. Loven erstatter

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse SU/2013 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr By/postdistrikt 1 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode

Læs mere

I UhIIIIIIIIIIIIIIIH. Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse påjobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 237

I UhIIIIIIIIIIIIIIIH. Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse påjobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 237 Pædagogmedhjælper UhH AR 237 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse påjobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 237-01-2015 Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder

Læs mere

Social inklusion - udvikling af fællesskaber

Social inklusion - udvikling af fællesskaber Pædagogisk diplomuddannelse (PD) Social inklusion - udvikling af fællesskaber 7 ugers videreuddannelse af pædagoger i Svendborg Kommune Forår 2012 Bliv videreuddannet med fokus på social inklusion Ønsker

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau SVU-administrator (1) SVU-administrator VUC/hf Nordjylland Ansøger (2) For- og mellemnavn(e) Viktoria

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

LEDERUDDANNELSE 2014/15

LEDERUDDANNELSE 2014/15 UDDANNELSE LEDERUDDANNELSE 2014/15 Obligatoriske moduler i diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen har som målgruppe alle kommunale ledere med personaleansvar og som gennemfører PULS. Er i Albertslund Kommune

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2014 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige I medfør af 26 a, stk. 9 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, fastsættes

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse (vvu) i Sundhedspraksis Kort videregående uddannelsesniveau Uddannelsen giver kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner og

Læs mere

Bliv skrap til faglig dokumentation

Bliv skrap til faglig dokumentation Bliv skrap til faglig dokumentation Henover efteråret har du på 16 onsdage muligheden for at blive klædt på til arbejdsmarkedets stigende krav til dokumentation. Kurset giver dig samtidig en unik mulighed

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. Aktiveringsydelse/uddannelsesydelse/uddannelsesgodtgørelse/revalideringsydelse/orlovsydelse (ikke SU) Antal mdr.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. Aktiveringsydelse/uddannelsesydelse/uddannelsesgodtgørelse/revalideringsydelse/orlovsydelse (ikke SU) Antal mdr. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse 1 Navn c/o navn SU/2015 0 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode Nuværende adresse Postnr By/postdistrikt

Læs mere

Vejledning om uddannelsesydelse

Vejledning om uddannelsesydelse Vejledning om uddannelsesydelse I bekendtgørelse nr. er der fastsat regler om uddannelsesydelse. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler og nogle af reglerne uddybes med nærmere retningslinier.

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser Login til STADS-DANS: https://dans.stads.dk/selfuserregistration/faces/welcomepage.jspx Vær opmærksom på at vælge den danske version af login siden!

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere Pædagogmedhjælper 1111 111111 liii AR 237 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

giver dig blandt andet: Indsigt i den nyeste didaktiske forskning Færdigheder i supervision og vejledning

giver dig blandt andet: Indsigt i den nyeste didaktiske forskning Færdigheder i supervision og vejledning giver dig blandt andet: Indsigt i den nyeste didaktiske forskning Færdigheder i supervision og vejledning Professionelt overblik og fagligt overskud i arbejdet Formel og reel kompetence som praktiklærer

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte LBK nr 694 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere. KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011

DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere. KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011 DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011 1 DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere KL og Dansk Socialrådgiverforening er enige om, at diplomuddannelser indenfor det

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser Login til STADS-DANS: www.stadsdans.aau.dk/deltid Vær opmærksom på at vælge den danske version af login siden! Et godt tip Tryk på F11 for at få STADS-DANS

Læs mere

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK efter- og AeddMnlseNNS 2012/2013i EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2013/2014 LEDERENS RETORIK - TROVÆRDIG OG OVERBEVISENDE KOMMUNIKATION Lederens retorik

Læs mere

MASTER I MUSIKPÆDAGOGISK PRAKSIS

MASTER I MUSIKPÆDAGOGISK PRAKSIS MASTER I MUSIKPÆDAGOGISK PRAKSIS opkvalificering af pædagogiske og kunstneriske kompetencer specialiserede færdigheder inden for et bredere felt af musikpædagogisk praksis uddannelse og samarbejde i praksisfællesskaber

Læs mere

DESIGN OG LEDELSE AF KREATIVE PROCESSER

DESIGN OG LEDELSE AF KREATIVE PROCESSER DESIGN OG LEDELSE AF KREATIVE PROCESSER Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Design og ledelse af kreative processer Alle mennesker har evnen til at skabe nye idéer, tænke nye tanker og gøre ting på nye

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Filosofi GOD METODE efter- og Videreuddannelse 2012/2013

Filosofi GOD METODE efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Filosofi GOD METODE Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 3 Målgruppe... 3 Tilrettelæggelse... 3 Adgangskrav... 3 Fagligt indhold... 4 Tid og

Læs mere

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Birgitte Dohm Studievejleder Duborg-Skolen, Flensborg 24.07.2009. Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Indledning og kontakt Det følgende er en sammenskrivning af reglerne for at elever

Læs mere

0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

0 Min uddannelse er på Fast Track listen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse, der er på Fast Track listen SU/2015 1 Navn c/o navn Nuværende adresse 0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ?

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? Denne pjece er forbeholdt dig, som snart skal på arbejdsfordeling på din virksomhed. I pjecen står der nogle af de informationer, du allerede har fået på virksomheden eller i

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 26. august 2009. Nr. 829. Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 3, 71, stk. 4, 73 b, stk. 5, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse Facilitering Flow og fremdrift af arbejdsprocesser NGO ere er medlems- og frivillighedsbaserede vidensorganisationer,

Læs mere

Konsulentmoduler Diplomuddannelsen i Projektledelse

Konsulentmoduler Diplomuddannelsen i Projektledelse VALGMODULER Konsulentmoduler Diplomuddannelsen i Projektledelse Undervisningsplan efteråret 2011 Konsulentkompetencer på individ- og gruppeniveau (10 ECTS) Coaching læring og udvikling (5 ECTS) Aarhus

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I ENERGI OG MILJØ UDDANNELSEN DER MODSVARER DE STIGENDE KRAV TIL VIRKSOM- HEDERNES ARBEJDE MED ENERGI-, MILJØ- OG

TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I ENERGI OG MILJØ UDDANNELSEN DER MODSVARER DE STIGENDE KRAV TIL VIRKSOM- HEDERNES ARBEJDE MED ENERGI-, MILJØ- OG TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I ENERGI OG MILJØ UDDANNELSEN DER MODSVARER DE STIGENDE KRAV TIL VIRKSOM- HEDERNES ARBEJDE MED ENERGI-, MILJØ- OG ARBEJDSMILJØLEDELSE WWW.VIAUC.DK/INNOVATION V I D E R E U

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 LEDERENS RETORIK - TROVÆRDIG OG OVERBEVISENDE KOMMUNIKATION Aarhus University OutReach etablerer møder,

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College Generel del 1. Indledning Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Ansøgningsskema til HD 1. del 2015

Ansøgningsskema til HD 1. del 2015 Ansøgningsskema til HD 1. del 2015 Ansøgningsfrist 3. august 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde ansøgningsskemaet med blokbogstaver 1.

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere