FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter"

Transkript

1 FTF pua f gaag pæa H

2 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag uøg ba f på ffg g pa abjpa. D, a aa b ag ag bug. Tf p, a b ø u, å j g bug, ø, ffg af abjgag, y f g y g. Mag f p, a f åg ua a ag ufg p. Sag fagbæg u p. Ng æg p fagg gaa fa. H ug fagg gaa b fagbæg fy. Og, h fy a u p, u y af g ø. Fagbæg a aå h på h byg ha haf f Daa ug. D a fy. D g pæc f FTF aabj Pfhøj UCC/Pfu KLEO f j gag uby pua. S g af, gag ha afu ua g, å p, a u a ach, f ag b a af ag g gå bag cp f ffg g aag. D ha gå få h a g ø, gø, a a gg pøgå g fu på, gg. Eg gå b g b g h ag jb aa. I pua b, g fagba g g fagg g pg ua fagbæg fy. Bå, ha agg på a abjpa æ aabj g g a g, ag p p fagfg aa a ab æ f fagfg. B Sgfy Fa, FTF

3 Dpua L bå g afc g ag ågupp bh. D bygg på gh af fg, pf g pa, h g a a på pa g pf pbg. D f f y, u, g g g ha a ag fh u gh. Kp u fag g ua bg paf g ua. Eg ægg æpc g fg på å, ap u fag g ua fg af g. D ag a aa fx afa. MED-y.. fa ag aggag. Ua gfø på 3 å g a 60 ECTS p (Eupa C Taf Sy), h a fuuåæ. H u på 5 ECTS p af 4 uggag g 2 uguppag, a 22 ug H u afu fg b (fg g ug) a cu. Afgagpj c-ff aag a 2-ag a, g afu b a cu. H a pag u? Dag fuæ, a u ag gaa- pæa aa é af gaa. Agag g f gæ g. Opag på Dpua u hfa bg af, a aøg ha gfø a agagg ua på au haaua a gå ua (VVU) a a aøg ha 2 å a hfag f gfø agagg ua. E a pag aøg ha gfø a agagg ua f æ, u fa ug ø a ha uaæg fuæg, a h. f u pcug 15 a h guua g gå ua (uay) f ha apc, a a agagbg. D gg, a fb g f ua f a aøg pfy agaga, yp f af p af uab a p af øpcfa a, haf aøg ac fgå. Guua D pg ab 1: Pf ab - 5 ECTS p 2: Lab g ua - 5 ECTS p L g abj 1: L ya pc - 5 ECTS p 2: L æg- g pca - 5 ECTS p L g gaa 1: Ogaa g pc - 5 ECTS p 2: Ogaa, yg g ag - 5 ECTS p Obygg Sag Ø H u på 5 ECTS p E agf u på 5 ECTS p, æg f ubu h UCC h a uby E afgagpj på 15 ECTS p

4 H u ha pøgå ag, u a a A Gba, uaa a h UCC, f a: Ua bga u: D pg ab På pg ab abj g pa ug af pg ab afæ g g aggag g. D pa a u fa hh pyg, cg g ff p. Ta, ag, g g ua - g g ua byg f ug af g gaa. D abj øb pg pc- g ugpa. Mu 1 - Pf ab: Mu uø abj g æg. Læg fuæ, a a æ g p, uf g pa g g fg gaa- g pæa, g g a abj f a, på pægf pa g fg. D gå bu a få fag Jug ypx. Ta: Ppf, uc g f g ab T g abjab Mu 2 - Lab g ua: H æ fu på a u ua pc g g ua byg f ug af g gaa. Abj på u g g f, a u by a fh æpc, u u. D f, ha ag af p g pp ua ha fy på agag af g pa. Ta: Kua ag fac hu pg y Mag, æ g Mu 1 - Pf ab: Ug: Tag 27/ Ug: Oag 28/ Suguppag: Tag 3/ Ug: Tag 10/ Ug: Oag 11/ Suguppag: Tag 17/ Afg af fg pga: Tag 24/ Mu 2 - Lab g ua: Ug: Tag 29/ Ug: Oag 30/ Suguppag: Tag 5/ Ug: Tag 12/ Ug: Oag 13/ Suguppag: Tag 14/ Afg af fg pga: Maag 18/ Mug a: Maag 25/11 g ag 26/ Ua bga u: L g abj Mu ha jgpu ug a g abj g bg f pæa g aag. Mu 1 - L ya a: Ra g ha u fag. Ny uu g -f pa a, a abjfy u p, ag a fag af abj øg f æ å. Du øg bh f a pafc g yf pap. I a æ bg f gaag pæa g agpa gaa. Ta: Ogaa- g pæa g pgpp. Kua gaa: I g a Fhag ua pp Mag gaa, f ag aag g å a a på g ag Kfhåg g ag hu æ aa

5 Mu 2 - L ægg pca: På u abj ø b.a. fb æ aa, ag fgupp g fæ u, h a uf ha g gaa- g pæa b.a. y af fag, ugå a afuug. Ta: Kpcug g æpc L af ægjø Ta g a L æ L af abjjø, ca apa Mu 1 - L ya a: Ug: Tag 25/ Ug: Oag 26/ Suguppag: Tag 4/ Ug: Tag 11/ Ug: Oag 12/ Suguppag: Tag 18/ Afg af fg pga: Tag 25/ Mu 2 - L æg- g pca: Ug: Tag 6/ Ug: Oag 7/ Suguppag: Tag 13/ Ug: Tag 20/ Ug: Oag 21/ Suguppag: Tag 22/ Afg af fg pga: Maag 26/ Mug a: Maag 2/6 g ag 3/ Ua bga u: L g gaa Mu 1 - Ogaa g pc: D abj a u u pc a få, f, fha g ha ag. D a fh gaa yp af fæg, fg g æ, g gaa g af afu a fag. Hg, a u g g pc a få g fh g, ha ca gaa ufg g gaa a fø g på fg. få, ha gaa a fh g g fg uu, uu g pcu pp. Ta: Ha g gaa g a agag Sygpaag g af Fagpc p gaa L af fagpc Mu 2 - Ogaa, yg g ag: D fu h på, ha af ugg fagpc fgå p gaa. Bug, fæg g fg ffg g pa h a fhag g ufg f. Mu g g pc a få g fh g ca gaa ufg. D hjæp g a fc g gaa- g pæa. Du f a ag pbg, fag g fæg fa g gaa f a g f f g f a fa æg g ug g pa. Ta: Sag afu a fag Saabjuu g abjfy ffg g pa. Sag ug, aa g æ Fæg, ygpaag g ag yg af ygg A få uu gaa ag g ygæg uc Mu 1 - Ogaa g pc: Ug: Tag 26/ Ug: Oag 27/ Suguppag: Tag 2/ Ug: Tag 9/ Ug: Oag 10/ Suguppag: Tag 11/ Afg af fg pga: Maag 15/ Mug a: Maag 22/9 g ag 23/ I ug abj fg gaafå, ag g cp f a

6 Mu 2 - Ogaa, yg g ag: Ug: Tag 28/ Ug: Oag 29/ Suguppag: Tag 4/ Ug: Tag 11/ Ug: Oag 12/ Suguppag: Tag 18/ Afg af fg pga: Tag 25/ Ogaafagg u Sag g Ø Mu pc ag f gaag pæa, g ægg b ag høj f, a u bå fa ffg g pa. Få u Sag a g u b g få af ha fg ygg fug, g ha på a gaa g abj a ap gaa g. Få u Ø a bag u få af ca ø g bgba g øg fægh g gagaf fb øf af gaa ø. Ta: H af ygg ug g ff bag Syg æf Væ g gaafå bag ygg Uag ygg: Må - g ayg, æyg, ayg g øyg Vagf u, p: V- g a Ia ffg u Fag L g fhag p y gaa L g yg p y gaa Pj L g cachg L g ff Afgagpj I afgagpj a u fc, f g aay ag æfagg æg/gaa pbg. Du a ag øg g haugh g a af, ag g. Abj afgagpj a a u øg u g uyb abj u ab, ag g pp g g pf pcug. Afgagpj gfø g jg, gg ug g uu. D af ø fg pga fføg ug fa cu. Pa pyg Oå u påg ubu f føg pa: D pg ab Efå 2013 L g abj Få 2014 L g gaa Efå 2014 Ogaafagg u Få 2015 Ræføg agf f u. D by, a a a g på h h pu å pa g a f a æg u a gfø é f u pa. H u - fx D pg ab 1 - af f a på 4 ug g 1 ag,. a. D by, a u hu a øg SVU (Sa Vua ø) p. ug, b uba abjg, h u ha ø. Læ ha u øg SVU på UCC. Ug af b af ahæg ag a afa. M b uguppag, h u abj a gupp. Ug f fa A ug af Købha.

7 Ug b uø af au f af bøg, p g a UCC IT-fc, fgfu f a, ugaa a ua ag g u. Dag øb øg bøg, g ugf fagæg ca p. bbu. UCC y p, f. UCC ha p påbgy ugpj, a fø f, a a ug uø/a af -æg. D f, a af -æg a p øb af få Tg: Tg på Tgf fø u 7. ju F pyg a få h: Ku D Lbjg, FTF, f , Pj, Ib Ka, UCC, f , U: Ug aag af høj afc u fa UCC ag å pa g fag f. A f bh g a a ag gæu fa FTF, gaa, abjg g a. Dagaa: Dpua gfø u 16 g axu 30 ag. P: P p. u få p. ag p. bbu. Bøb pæ fu f u. P æ ug g jg, p, bug af UCC/KLEO fcy a fpjg (ga, f g fagaff). T g pg: Du a uøg, gaa abjg bag a æ ugf fb ag ua,. ugf uggby, bøg g ap. V u abfa, a u uøg ugh f, a abjg g g f ø - a ag ua. Da bu, g g pcg ua på pau, abjpa gå få uby af, a u ag g u a øg SVU, ba abjpa.

8 p B a æ u R g a a S T f, h ø g f. Jg få p. g p b g, L bu F h Ru f Ua Tg øg! H u u ab, au, pc g a g p, u u FTF pua g gaa. Ja Hp, Pfbu øj æ G f gj h g ha y a abj D æ p a g, u a ø ag, øg på f f ua g å. D g. fy j ø æ bu f, P Oxf u a C Pg u g Mg p a få y pp på abjpga g pgaøg g, æ g p ææ f. Nu å f a jg agæ æ, a u ha u g pgaø g g pg. A Abch, Da T & Sa fbu jg b g b Nu, a j bø gå a U hjæp ha a u TR. Ua ab y g FTR g g, g b. b å f jg ha, N g æ j f Ru g Sua Scaå Da Læ hå fa D u g a, pcu f jb. D. a TR g fagg gå. D gg g FT pu F a, a bug p a b g fa g ag gag. D hå. M a æ fx f a hå, a g bug a a pga. Sa La u, Da K Faf, bu FTF - Hgaa f ffg g pa aa N Hg Ga 12 - Pb Købha K Tf: Fax:

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

Nye innovationsformer

Nye innovationsformer Ny vasfm KOLOFON Ffa g llægg: Ma Js, Ksa Nls, Lass Sæ Js, M Lu, Sg Skv-Has, Rb Sgaa As g Aa Maa Auchamp Mgafklv: Asg Møll-Ols, Sø Rh, Mlla Klys, Ja-Chsa Buu g Jak Kss Ugv 2013 1. ugav, 1. plag Ugv af:

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden!

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden! OCCO i f! Pi li ui OCCO A/ K- 9 - Pø Kø l. 7 Fx 9 6 C umm if@cc. www.cc. OCCO i f! l Pili p.. ui. Pø. / il il l. /. / G. / / 9 um, u cm.,-,-,-,- / 9 um, cm. 9,- 9,- 9,- 9,- / 9 m, u cm. 9,- 9,- 9,- 9,-

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208783

.48716100. Sagsnr :208783 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad W p Ån8,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 250 Sagn 208783 udg md 2 Da o08 06 B LM j ö dhum o a Høj ggndpådj g,o

Læs mere

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark Fo på dn god ndvining og dnd æing - Dn a vaidiion i Danma NOKUT åonfnc dn 20 maj 2015 V. An Døg, diø Danma Adiinginiion Faa om vidgånd ddann i Danma - 46 vidgånd ddanniniion - 62 pocn af 2013-ngdomågangn

Læs mere

Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland

Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland Pl Syky Sy & N Syky Wk & Eh Sjæll PRISLISTE 12 SYDKYSTEN SYD OG NORD Opl l Syky Sy Opl 35.000 Ul / Syky N Opl 25.000 Ul / P p. Tkc 7,25 k. Sæplc 3,5 ll 7 9,35 k. Døc (ykk Syky Sy & N) 8,75 k. Rbkc (ykk

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

Nr. 2 juni 2014 70. årgang

Nr. 2 juni 2014 70. årgang t 4 2 N. 2 juni 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

Når monsterregnen kommer

Når monsterregnen kommer ISBN 978-87-991224-8-6 Laskabsakitktu Bachlouals Laskabsakitkt abj at plalæ, foiv o fovalt by o uaal i b fosta. Målt at skab stiul, vlfu o iljøiti oivls fo sk. Uals bskæfti si bå kustisk o atu viskabli

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

app Drømmejob DESiGNEr FaCEBOOK Er du ven med chefen? tys-tys Løn-tabu gavner kun din chef Trivsel Der er milliarder i glade medarbejdere

app Drømmejob DESiGNEr FaCEBOOK Er du ven med chefen? tys-tys Løn-tabu gavner kun din chef Trivsel Der er milliarder i glade medarbejdere NYt OM KOMMUNKatON, MEDEr & t SEPtEMBEr 2011 09 MEDLEMSBLaD HK/Prvat Trvs Dr r marr ga marbjr app DESGNEr UDDanns Praktk uant gvr bonus på cv t Dt NYE JOB? FaCEBOOK Er u vn m chfn? tys-tys M Hv D g or

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999 Registrant over Skøder og Deklarationer og diverse Gl. Sæby kommune Titel: Adresser/Matrikel nr. Dato: Omslag: Kasser: Bind 1 - Skøder og deklarationer: Bind 1. Deklaration vandledning 22a Grønhede, Volstrup

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Sygehus-afdelingsklassifikation SHAK

Sygehus-afdelingsklassifikation SHAK Sygehus-afdelingsklassifikation SHAK pr. 1. september 2013 National Sundheds-it Indholdet i nærværende dokument udgøres af et udtræk af de pr. 1. september 2013 aktuelle sygehus-afdelingsposter med samt

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nr. 32 December 2014 DEF - Dansk Entomologisk Forening Nr. 32 - de cem ber 2014 Blad lop pen er et ufor melt de bat- og meddelelsesblad, der udgives af Ento - mologisk

Læs mere

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65).

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Boganmeldelse Werner Kunz: Do Species Exist? Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Definitionen af artsbegrebet

Læs mere