Afholdt d. 18. maj 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afholdt d. 18. maj 2017"

Transkript

1 NIR SOM FUNDAMENT Elsebeth Tvenstrup Jensen Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut

2 NIR SOM FUNDAMENT FOR Retningsgivende instrukser Dialog-redskab med afdeling/hospital, herunder audit Aftalegrundlag Tilsyn og akkreditering

3 OPGAVEN FRA SUNDHEDSMINISTERIET, MAJ 2012 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har besluttet, at ansvaret for udvikling, udarbejdelse og vedligeholdelse af evidensbaserede nationale retningslinjer på hygiejneområdet fra og med 2014 skal varetages af SSI med faglig bistand fra regionerne. Retningslinjerne skal være umiddelbart anvendelige for såvel almindeligt sundhedspersonale som infektionshygiejniske eksperter i det danske sundhedsvæsen. Med beslutningen indføres et enstrenget og frit tilgængeligt system, der senest i 2014, som minimum, vil dække de eksisterende hygiejnestandarder med undtagelse af de standarder, som er integreret i Den Danske Kvalitetsmodel. CEI-Nyt 2012 Evidensbaserede Umiddelbart anvendelige for almindeligt sundhedspersonale og infektionshygiejniske eksperter - Muligt at omsætte til lokale retningslinjer uden stor indsats - Læsbare for en bred gruppe af sundhedspersonale (alm. + eksperter) Enstrenget system Frit tilgængelige

4 NIR STATUS MAJ Supplerende forholdsregler 2. Nøglepersoner 3. Genbehandling fleksible endoskoper 4. Nybygning og renovering 5. Håndhygiejne 6. Desinfektion 7. Tandklinikker 8. Forebyggelse af UVI 9. Intravaskulære katetre 10. Respirationsudstyr 11. Operativ infektionsprofylakse 12. Rengøring 13. Tekstiler til flergangsbrug 14. Almen praksis 15. Præhospital 16. Generelle forholdsregler

5 SÅ LANGT SÅ GODT

6 RETNINGSGIVENDE INSTRUKSER Fra forordet: Denne NIR er tænkt som en hjælp i dagligdagen og ved udarbejdelsen af lokale retningslinjer for såvel hospitaler som andre institutioner, fx plejehjem, hjemmepleje og andre institutioner, der yder professionel behandling og pleje Forudsætning at der er en lokal organisation, der kan udarbejde de lokale retningslinjer/ retningsgivende instrukser med tilpasning til lokale forhold, risikovurdering og prioriteringer Samme (minimum af) kvalitet uanset hvor man er i landet

7 DIALOG-REDSKAB MED AFDELING/HOSPITAL, HERUNDER AUDIT Forberedelse til ekstern audit Led i forbedringsarbejde

8 AFTALEGRUNDLAG Fra forord NIR Rengøring: Der er flere formål Et er at tilvejebringe et fælles sæt retningslinjer, som kan danne grundlag for lokale retningslinjer, aftaler og opnåelse af ønskede kvalitetsmål. NIR er overordnet, nævner ikke alle eksempler og anbefalinger er ikke altid sort/hvide Lokal tilpasning og fastsættelse af krav nødvendigt ved udbud - For at ligestille potentielle leverandører - For at give samme kvalitet på hvert hospital i regionen - Kan være arbejdskrævende i organisationen Eksterne leverandører vant til DS og -10 (tekstiler, rengøring)

9 PRIMO 2017: MANGE HENVENDELSER Hvilke krav til maskiner? Forhandler A: Konkurrenten påstår at kun maskiner til kr. kan anvendes. Forhandler B: Uretfærdigt at forhandler A kan komme på banen med maskine, der ikke er egnet, og det er da uretfærdigt over for de kunder, der har investeret i den dyre maskine Opfylder denne konkrete model Wonderclean XYZ kravene? Er det nødvendigt med autoklavetape (indikator) på kassetterne det står ikke i vejledningen fra vores brancheforening? Skal jeg anskaffe en autoklave eller en sterilisator? Er den ene desinfektionsmetode bedre end den anden? Etc.

10 RISIKOBASERET TILSYN OG AKKREDITERING NIR bliver i nogle tilfælde læst og fortolket bogstav for bogstav Henvendelse fra praktiserende læge om huddesinfektion (IKAS fortolker som lov) Påbud? Juridiske konsekvenser?

11 IKAS FORTOLKNING VED AKKREDITERING Hvor NIR-anbefalinger med SKAL ikke er opfyldt: Anmærkning, og der kræves opfølgning Hvor NIR-anbefalinger med BØR ikke er opfyldt: Der informeres og diskuteres, hvordan det bør være, men det har ikke indflydelse på om institutionen/klinikken bliver akkrediteret

12 MÅLEPUNKTER, RISIKOBASERET TILSYN FODTERAPEUTER 6. Håndhygiejne 7. Klinikhygiejne Ved interview kan fodterapeuten redegøre for, hvordan de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for rengøring i hospitals- og primærsektoren, herunder dagtilbud og skoler fra Statens Seruminstitut, er implementeret i klinikken. Dette indebærer, at det som minimum er opfyldt, at gulve i behandlerrummet er glatte og vaskbare behandlerrummet er ryddeligt udstyr rengøres, desinficeres og steriliseres efter forskrifterne og opbevares forsvarligt For mobile fodterapeuter gælder at 8. Arbejdsdragt udstyr rengøres, desinficeres og steriliseres efter forskrifterne og opbevares forsvarligt 9. Holdbarhed af medicinske produkter

13 HENVENDELSER, FODTERAPI 1. Fodterapeuter 2. Brancheforening Kommenteret vejledning i deres regi 3. Uddannelsesinstitution for fodterapeuter Anmoder om besøg og dialog 4. Forhandlere af produkter inkl. fabrikanter af opvaskemaskiner 5. Oplæg på kommende kursus 6. Styrelsen for Patientsikkerhed Igangværende dialoger med 2-6

14 LØSNINGSMODELLER VED TILSYN/AKKREDITERING Udvælge/prioritere vigtigste områder og undlade at bedømme de øvrige Tillade et resultat nu og forlange et bedre resultat ved næste besøg (år senere) Forskellige niveauer afhængigt af profession - bl.a. antal og art af procedurer Forskellige niveauer afhængigt af procedure - ± invasiv procedure, kritisk/semikritisk/ikke kritisk udstyr Udarbejdelse af FAQ

15 HENVISNING TIL NIR ALMEN PRAKSIS Kiropraktorer Fodterapeuter Evt. andre Psykiatere

16 AFVEJNING AF FORDELE OG ULEMPER Ikke planer om udarbejdelse af NIR til hver enkelt profession Ejerskab til NIR i de enkelte professioner kan mangle Opgradering af hygiejne Fremadrettet fokus på hygiejne Sammenhængende sundhedsvæsen Ensartet kvalitet

17 UDFORDRING OG GRUND TIL OPTIMISME? Risiko for at miste klarhed og styrke i anbefalingerne, hvis der er for mange målgrupper for den enkelte NIR - forsøgt løst i NIR Rengøring ved skema for hver målgruppe uden for hospitalerne - udfordring for den igangværende udarbejdelse af NIR Genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr Eksempel fra tandlægeverdenen, betydning af vandkvalitet og kontrol af denne i tandlægeunits: - De senere års fokus på patientsikkerhed og kvalitetssikring i sundhedsvæsenet generelt har også blandt tandlæger ført til den overbevisning, at det er etisk uacceptabelt bevidst at udsætte patienterne for forurenet vand, selv om den målbare infektionsrisiko er lav Whitworth 2010

NYE RETNINGSLINJER, ET VÆRKTØJ TIL AT FASTHOLDE KVALITETEN VED GENBEHANDLING AF STERILISERBART MEDICINSK UDSTYR

NYE RETNINGSLINJER, ET VÆRKTØJ TIL AT FASTHOLDE KVALITETEN VED GENBEHANDLING AF STERILISERBART MEDICINSK UDSTYR NYE RETNINGSLINJER, ET VÆRKTØJ TIL AT FASTHOLDE KVALITETEN VED GENBEHANDLING AF STERILISERBART MEDICINSK UDSTYR HVORDAN KAN KVALITETEN I GENBEHANDLINGSENHEDEN FASTHOLDES OG ØGES UDEN DDKM? Elsebeth Tvenstrup

Læs mere

Tilsyn med fodterapeutklinikker, Klinik for Fodterapi, Lene Frederiksen Guul Nielsen Østergade 24 B

Tilsyn med fodterapeutklinikker, Klinik for Fodterapi, Lene Frederiksen Guul Nielsen Østergade 24 B Tilsyn med fodterapeutklinikker, 2017 Fodterapeutklinik Østergade 24 B 6700 Esbjerg CVR- eller P-nummer:? Dato for tilsynet: 20-03-2017 Tilsynet blev foretaget af: Oversygeplejerske Hanne Juhl Pedersen

Læs mere

Klinik for Fodterapi v/pia Ann Robinson

Klinik for Fodterapi v/pia Ann Robinson Klinik for Fodterapi v/pia Ann Robinson Tilsyn med fodterapeutklinikker, 2017 Fodterapeutklinik Galoche Alle 4, st. 4600 Køge CVR- eller P-nummer: 1016178361 Dato for tilsynet: 24-03-2017 Tilsynet blev

Læs mere

Tilsynsrapport MÆNDENES HJEM

Tilsynsrapport MÆNDENES HJEM Tilsyn med fodterapeutklinik, 2017 Fodterapeutklinik Lille Istedgade 2 1706 København V CVR- eller P-nummer: 53252915 Dato for tilsynet: 27-02-2017 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed,

Læs mere

Tilsynsrapport FODTERAPEUT LILLIAN R RASMUSSEN. Tilsyn med fodterapeutklinikker, Baunehøjvej Stege.

Tilsynsrapport FODTERAPEUT LILLIAN R RASMUSSEN. Tilsyn med fodterapeutklinikker, Baunehøjvej Stege. FODTERAPEUT LILLIAN R RASMUSSEN Tilsyn med fodterapeutklinikker, 2017 Fodterapeutklinik Baunehøjvej 3 4780 Stege CVR- eller P-nummer: 18429489 Dato for tilsynet: 02-05-2017 Tilsynet blev foretaget af:

Læs mere

Tilsynsrapport. Klinik for Fodterapi v/c. Langeland. Tilsyn med fodterapeutklinikker, Gildhøjparken Brøndby.

Tilsynsrapport. Klinik for Fodterapi v/c. Langeland. Tilsyn med fodterapeutklinikker, Gildhøjparken Brøndby. Klinik for Fodterapi v/c. Langeland Tilsyn med fodterapeutklinikker, 2017 Fodterapeutklinik Gildhøjparken 4 2605 Brøndby CVR- eller P-nummer: 27265693 Dato for tilsynet: 01-05-2017 Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Fodterapi Ferda Ky

Tilsynsrapport Fodterapi Ferda Ky Tilsyn med fodterapeutklinikker, 2017 Fodterapeutklinik Østervold 14 8900 Randers CVR-nummer: 37500577 Dato for tilsynet: 03-04-2017 Tilsynet blev foretaget af: Oversygeplejersker Rikke W. Selde, Karen

Læs mere

Tilsynsrapport Klinik for fodterapi v/bibi Feilmark

Tilsynsrapport Klinik for fodterapi v/bibi Feilmark Tilsyn med fodterapeutklinikker, 2017 Fodterapeutklinik Thistedgade 6 2630 Taastrup CVR- eller P-nummer: 34262233 Dato for tilsynet: 29-03-2017 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed,

Læs mere

Standard 4.1 Hygiejne. Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland

Standard 4.1 Hygiejne. Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland Standard 4.1 Hygiejne ? Hvor ofte oplever I, at Jeres patienter pådrages en infektion i klinikken? De gode råd! Læs NIR grundigt obs rengøring, desinfektion og sterilisation I anbefales en skriftlig rengøringsvejledning.

Læs mere

Tilsynsrapport 2017 Emilja Tvørfoss

Tilsynsrapport 2017 Emilja Tvørfoss Tilsyn med fodterapeutklinikker, 2017 Fodterapeutklinik Stationsvej 4B 9460 Brovst CVR- nummer: 31914035 Dato for tilsynet: 15-06-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-974/2

Læs mere

Tilsynsrapport Klinik for Fodterapi/Beritt v/beritt Hoffmann

Tilsynsrapport Klinik for Fodterapi/Beritt v/beritt Hoffmann Tilsyn med fodterapeutklinikker, 2017 Fodterapeutklinik Strucksalle 14 6270 Tønder CVR- eller P-nummer: 84255556 Dato for tilsynet: 04-05-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Syd, oversygeplejerske

Læs mere

Tilsynsrapport. Klinik for Fodterapi Minna Sanders. Tilsyn med fodterapeutklinikker, Østervold Randers.

Tilsynsrapport. Klinik for Fodterapi Minna Sanders. Tilsyn med fodterapeutklinikker, Østervold Randers. Klinik for Fodterapi Minna Sanders Tilsyn med fodterapeutklinikker, 2017 Fodterapeutklinik Østervold 26 8900 Randers CVR-nummer: 26429927 Dato for tilsynet: 03-04-2017 Tilsynet blev foretaget af: Oversygeplejerske

Læs mere

Tilsynsrapport KLINIK FOR FODTERAPI V/BRITTA RUBY. Tilsyn med fodterapeutklinikker, Nygade 13, 1

Tilsynsrapport KLINIK FOR FODTERAPI V/BRITTA RUBY. Tilsyn med fodterapeutklinikker, Nygade 13, 1 TEKST TIL KATEGORI 3 Styrelsen for Patientsikkerhed agter at udstede et påbud om, at behandlingsstedet «helt/delvist» skal indstille sin virksomhed. Se nærmere vedlagte høringsbrev. Behandlingsstedet anmodes

Læs mere

Tilsynsrapport Statsaut. Fodterapeut Ida K.

Tilsynsrapport Statsaut. Fodterapeut Ida K. Tilsyn med fodterapeutklinikker, 2017 Fodterapeutklinik, Favrskov kommune Rådyrvej 4 8450 Hammel CVR-nummer: 34572925 Dato for tilsynet: 07-08-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord

Læs mere

Tilsynsrapport KLINIK FOR FODTERAPI V/ROSEMARY DANIELSEN. Tilsyn med fodterapeutklinikker, Fridtjof Nansens Vej 2K.

Tilsynsrapport KLINIK FOR FODTERAPI V/ROSEMARY DANIELSEN. Tilsyn med fodterapeutklinikker, Fridtjof Nansens Vej 2K. KLINIK FOR FODTERAPI V/ROSEMARY DANIELSEN Tilsyn med fodterapeutklinikker, 2017 Fodterapeutklinik Fridtjof Nansens Vej 2K 9210 Aalborg SØ CVR- eller P-nummer: 14445730 Dato for tilsynet: 12-09-2017 Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport godtgaaende.dk Klinik for fodterapi. Tilsyn med fodterapeutklinikker, Planetvej Aalborg SV.

Tilsynsrapport godtgaaende.dk Klinik for fodterapi. Tilsyn med fodterapeutklinikker, Planetvej Aalborg SV. godtgaaende.dk Klinik for fodterapi Tilsyn med fodterapeutklinikker, 2017 Fodterapeutklinik Planetvej 9 9200 Aalborg SV CVR-nummer: 35693408 Dato for tilsynet: 14-08-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn

Læs mere

Klinik for fodterapi v/ Maria Monk Vangsgaard

Klinik for fodterapi v/ Maria Monk Vangsgaard Klinik for fodterapi v/ Maria Monk Vangsgaard Tilsyn med fodterapeutklinikker, 2017 Fodterapeutklinik Grønnevej 8C 7760 Hurup Thy CVR-nummer: 27575390 Dato for tilsynet: 21-08-2017 Tilsynet blev foretaget

Læs mere

KLINIK FOR FODTERAPI V/ BERIT LOUISE H FJORDBAK

KLINIK FOR FODTERAPI V/ BERIT LOUISE H FJORDBAK KLINIK FOR FODTERAPI V/ BERIT LOUISE H FJORDBAK Tilsyn med fodterapeutklinikker, 2017 Fodterapeutklinik Grønnegade 10 9300 Sæby CVR-nummer: 21787698 Frederikshavn kommune Dato for tilsynet: 14-09-2017

Læs mere

Standard 4.1 Hygiejne. Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland

Standard 4.1 Hygiejne. Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland Standard 4.1 Hygiejne ? Hvor ofte oplever I, at Jeres patienter pådrages en infektion i klinikken? De gode råd! Læs NIR grundigt obs rengøring, desinfektion og sterilisation I anbefales en skriftlig rengøringsvejledning.

Læs mere

Afholdt d. 30. marts 2017

Afholdt d. 30. marts 2017 Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om generelle forholdsregler i sundhedssektoren Anne Kjerulf og Jette Houlind Statens Serum Institut GENERELT OM BAGGRUND FOR NIR Denne NIR er helt ny

Læs mere

Randers Fodterapi v/jeannette Post Johannessen

Randers Fodterapi v/jeannette Post Johannessen Randers Fodterapi v/jeannette Post Johannessen Tilsyn med fodterapeutklinikker, 2017 Fodterapeutklinik Randers Fodterapi v/jeannette Post Johannessen Hobrovej 49A 8900 Randers C CVR-nummer: 32187641 Randers

Læs mere

Afholdt d. 22. maj 2015

Afholdt d. 22. maj 2015 NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER - erfaringer fra processen Brian Kristensen Fagchef, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne NIR: EN STOR INDSATS FRA MANGE PARTER Retningslinje Antal

Læs mere

Klinik for Fodterapi v/bente Ilum Christensen

Klinik for Fodterapi v/bente Ilum Christensen Klinik for Fodterapi v/bente Ilum Christensen Tilsyn med fodterapeutklinikker, 2017 Fodterapeutklinik Enggårdsgade 3 9000 Aalborg CVR-nummer: 25577329 Dato for tilsynet: 30-06-2017 Tilsynet blev foretaget

Læs mere

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING Kvalitetssikring på hospitaler i drift Hygiejnesygeplejerske Helle Amtsbiller SSI / Central Enhed for Infektionshygiejne SEMMELWEIS OG FLORENCE NIGHTINGALE FOREBYG

Læs mere

Hygiejnevejledning. til Klinik for Fodterapi

Hygiejnevejledning. til Klinik for Fodterapi Hygiejnevejledning til Klinik for Fodterapi HÅNDHYGIEJNE (MÅLEPUNKT 6 i Risikobaseret Tilsyn) Dette afsnit beskriver centrale procedurer for korrekt håndhygiejne i Klinik for Fodterapi. Forholdsreglerne

Læs mere

Akkrediteret. Marianne Bille Wegmann Kirurgi Jægersborg Allé 16, Charlottenlund. har opnået følgende status:

Akkrediteret. Marianne Bille Wegmann Kirurgi Jægersborg Allé 16, Charlottenlund. har opnået følgende status: Marianne Bille Wegmann 201111 Kirurgi Jægersborg Allé 16,1 2920 Charlottenlund har opnået følgende status: Akkrediteret efter 1. version af DDKM for Praktiserende speciallæger og lever hermed op til det

Læs mere

Ørelæge-næse-halslæge Kim Werther, Københavnsvej 80, 1. sal, 4000 Roskilde. 01 Ledelse, kvalitet og drift

Ørelæge-næse-halslæge Kim Werther, Københavnsvej 80, 1. sal, 4000 Roskilde. 01 Ledelse, kvalitet og drift Ørelæge-næse-halslæge Kim Werther, Københavnsvej 80, 1. sal, 4000 Roskilde Eksternt survey Start dato: 27-05-2019 Slut dato: 27-05-2019 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 2 Standardudgave

Læs mere

Anne-Marie Thye Hygiejnesygeplejerske anne-marie.thye.01@regionh.dk

Anne-Marie Thye Hygiejnesygeplejerske anne-marie.thye.01@regionh.dk * Anne-Marie Thye Hygiejnesygeplejerske anne-marie.thye.01@regionh.dk Agenda *Officielle Krav til Infektionshygiejne i lægepraksis *Den Danske Kvalitetsmodel og lægepraksis *Eksempler på Infektionshygiejnearbejde

Læs mere

Helle Birgitte Dahl Olin, Geels Plads 20 3 sal, 2830 Virum

Helle Birgitte Dahl Olin, Geels Plads 20 3 sal, 2830 Virum Helle Birgitte Dahl Olin, Geels Plads 20 3 sal, 2830 Virum Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 29-04-2019 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til

Læs mere

Jørn Lynglev, Lyngby Hovedgade 27, 2800 Kongens Lyngby

Jørn Lynglev, Lyngby Hovedgade 27, 2800 Kongens Lyngby Jørn Lynglev, Lyngby Hovedgade 27, 2800 Kongens Lyngby Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 19-03-2018 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 13-05-2021

Læs mere

Erfaringer med organisationstilsyn. Tilsynsbesøg 2017 udvalgte data

Erfaringer med organisationstilsyn. Tilsynsbesøg 2017 udvalgte data Erfaringer med organisationstilsyn Tilsynsbesøg 2017 udvalgte data Organisations tilsyn i 2017 hvor Sygehuse Almen praksis Hjemmepleje/hjemmesygepleje og plejehjem Akuttilbud i kommunerne Bosteder Tandlæger

Læs mere

Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017

Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017 Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Glyngdal Psykiatri. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Glyngdal Psykiatri. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Glyngdal Psykiatri Ekstern survey Start dato: 22-05-2017 Slut dato: 22-05-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Del

Læs mere

Øjenlægecenter Viborg, Tingvej 15 B,1., 8800 Viborg

Øjenlægecenter Viborg, Tingvej 15 B,1., 8800 Viborg Øjenlægecenter Viborg, Tingvej 15 B,1., 8800 Viborg Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 09-03-2018 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 10-05-2021

Læs mere

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Martin Poulsen Ekstern survey Start dato: 14-09-2016 Slut dato: 14-09-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Praksis

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel Malmø 24.4.14 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1 Chefkonsulent Henrik Kousholt IKAS Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet udvikler,

Læs mere

Jens J. Lykkegaard. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Jens J. Lykkegaard. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Jens J. Lykkegaard Ekstern survey Start dato: 19-04-2016 Slut dato: 19-04-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Samih Charabi Ekstern survey Start dato: 23-11-2015 Slut dato: 23-11-2015 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Astrid Petersen Ekstern survey Start dato: 04-01-2017 Slut dato: 04-01-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Klinikken

Læs mere

Risikobaseret tilsyn Marts 2018

Risikobaseret tilsyn Marts 2018 Risikobaseret tilsyn 2018 Marts 2018 Dagsorden Styrelsen for Patientsikkerhed hvem er vi? Risikobaseret tilsyn hvad er det? Temaer og områder hvor og hvem? Selve tilsynsbesøget Hvad sker der? Afslutning

Læs mere

Øjenklinikken i Kalundborg, Skibbrogade 29, 4440 Mørkøv. 01 Ledelse, kvalitet og drift

Øjenklinikken i Kalundborg, Skibbrogade 29, 4440 Mørkøv. 01 Ledelse, kvalitet og drift Øjenklinikken i Kalundborg, Skibbrogade 29, 4440 Mørkøv Ekstern survey Start dato: 11-06-2018 Slut dato: 11-06-2018 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets

Læs mere

Øjenlægen.nu, Bydammen 1 E,1., 2750 Ballerup. 01 Ledelse, kvalitet og drift

Øjenlægen.nu, Bydammen 1 E,1., 2750 Ballerup. 01 Ledelse, kvalitet og drift Øjenlægen.nu, Bydammen 1 E,1., 2750 Ballerup Ekstern survey Start dato: 04-05-2018 Slut dato: 04-05-2018 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel Minisymposium Middelfart 4. september 2015 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS 1 Program Ca. ½ times oplæg Ca. ½ times walk and talk Ca. ½ times spørgsmål/afklaring med spørgsmål

Læs mere

Steffen Tejlmann Ørntoft. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Steffen Tejlmann Ørntoft. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Steffen Tejlmann Ørntoft Ekstern survey Start dato: 25-11-2015 Slut dato: 25-11-2015 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion:

Læs mere

Almen praksis vurderingsvejledning 1.version af DDKM - hygiejne

Almen praksis vurderingsvejledning 1.version af DDKM - hygiejne Almen praksis vurderingsvejledning 1.version af DDKM - hygiejne Skema til støtte for vurdering af forhold vedr. hygiejne Af skemaet fremgår, hvor manglende indikatoropfyldelse medfører vurderingen NO/IO,

Læs mere

Klaus Kølendorf. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Klaus Kølendorf. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Klaus Kølendorf Ekstern survey Start dato: 19-09-2017 Slut dato: 19-09-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Deltids

Læs mere

Ørelægerne Spannow & Rickers I/S. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Ørelægerne Spannow & Rickers I/S. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Ørelægerne Spannow & Rickers I/S Ekstern survey Start dato: 12-02-2016 Slut dato: 12-02-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion:

Læs mere

Opdateringer i SSTs reviderede Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA

Opdateringer i SSTs reviderede Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Opdateringer i SSTs reviderede Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Turid Bjarnason Skifte Oversygeplejerske, MPH & Henrik L. Hansen Enhedschef/overlæge Tilsyn & Rådgivning Syd MRSA i Region

Læs mere

Anita Kincses, Søengen 20, 2840 Holte. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Anita Kincses, Søengen 20, 2840 Holte. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Anita Kincses, Søengen 20, 2840 Holte Eksternt survey Start dato: 20-08-2018 Slut dato: 20-08-2018 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende

Læs mere

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Susanne Holst Ravn Ekstern survey Start dato: 24-10-2016 Slut dato: 24-10-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Mette Fog Pedersen Ekstern survey Start dato: 30-03-2016 Slut dato: 30-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Internt Survey. Anæstesiologisk afdeling RHE. Mette Bruun Pedersen, Jens Oluf Bruun Pedersen

Internt Survey. Anæstesiologisk afdeling RHE. Mette Bruun Pedersen, Jens Oluf Bruun Pedersen Internt Survey Dato 8. november 2010 Værtsafdeling, afsnit og matrikel Navne på interne surveyere Særlige bemærkninger fra surveyet Anæstesiologisk afdeling RHE Mette Bruun Pedersen, Jens Oluf Bruun Pedersen

Læs mere

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017)

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) 1. Baggrund Infektionssygdomme

Læs mere

Lederkonferansen Oslo, den 1. februar 2008. Den Danske Kvalitetsmodel Akkreditering af det danske sundhedsvæsen

Lederkonferansen Oslo, den 1. februar 2008. Den Danske Kvalitetsmodel Akkreditering af det danske sundhedsvæsen Lederkonferansen Oslo, den 1. februar 2008 Den Danske Kvalitetsmodel Akkreditering af det danske sundhedsvæsen Hvad er Den Danske Kvalitetsmodel? Ét samlet dansk program for systematisk kvalitetsudvikling

Læs mere

PATIENTSIKKERHED JOURNALAUDIT ET EVALUERINGS- OG LÆRINGSVÆRKTØJ AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR ODONTOLOGI OG ORAL SUNDHED 23. APRIL 2018 KLINIKLEDER

PATIENTSIKKERHED JOURNALAUDIT ET EVALUERINGS- OG LÆRINGSVÆRKTØJ AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR ODONTOLOGI OG ORAL SUNDHED 23. APRIL 2018 KLINIKLEDER PATIENTSIKKERHED JOURNALAUDIT ET EVALUERINGS- OG LÆRINGSVÆRKTØJ Risikobaseret tilsynsbesøg på tandklinikker 2017: første år med tilsynsbesøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed (Sundhedslovens 213) Alle

Læs mere

Standard 4.2 Ledelse & Drift. Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland

Standard 4.2 Ledelse & Drift. Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland Standard 4.2 Ledelse & Drift Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland Gennemgang af standard 4.2 Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland Gennemgang af standard 4.2 Kvalitetsenheden

Læs mere

6. møde i Sundhedsstyrelsens Hygiejneudvalg

6. møde i Sundhedsstyrelsens Hygiejneudvalg R E F E R A T Emne 6. møde i s Hygiejneudvalg Mødedato 10. januar 2012 Sted Deltagere Allan Petersen, Dansk Ambulanceråd Anne Dalhoff Pedersen, BOFO, Anne-Marie Plesner, ELI HVS, Anni Juhl-Jørgensen, DS

Læs mere

Rettelsesoversigt almen praksis

Rettelsesoversigt almen praksis Rettelsesoversigt almen praksis Side Kapitel / Vejledning om human immundefekt virus HIV og forebyggelse af blodbåren smitte, Sundhedsstyrelsen 1992 Vejledning om HIV (human immundefekt virus), hepatitis

Læs mere

Tandklinikker. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017

Tandklinikker. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Marts 2018 Kolofon Titel på udgivelsen: Tandklinikker - Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forebyggelse af hospitalsinfektioner

Rigsrevisionens notat om beretning om forebyggelse af hospitalsinfektioner Rigsrevisionens notat om beretning om forebyggelse af hospitalsinfektioner April 2018 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2017 om

Læs mere

Spørgeskema om kvalitet og akkreditering på de tværgående afdelinger i Ringkjøbing Amt

Spørgeskema om kvalitet og akkreditering på de tværgående afdelinger i Ringkjøbing Amt Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Herning Sygehus 7400 Herning Tlf: 9927 6322 Email: kvalitet@ringamt.dk Spørgeskema om kvalitet og akkreditering på de tværgående afdelinger i Ringkjøbing

Læs mere

Afholdt d. 22. maj 2015

Afholdt d. 22. maj 2015 NYBYGNING AF SYGEHUSE - LÆRING OG ERFARINGER HOS CEI Elsebeth Tvenstrup Jensen Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Fagligt Forum for Infektionshygiejne 22. maj 2015 OVERSIGT Historik

Læs mere

Elsebeth Tvenstrup Jensen, overlæge. Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut

Elsebeth Tvenstrup Jensen, overlæge. Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut RETNINGSLINJER, VIDENSGRUNDLAG OG FUNDAMENT FOR INFEKTIONSHYGIEJNISK FOREBYGGELSE OG ARBEJDE I SUNDHEDSVÆSENET Elsebeth Tvenstrup Jensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut

Læs mere

NYT FRA CEI. Afholdt d. 22. maj 2015

NYT FRA CEI. Afholdt d. 22. maj 2015 NYT FRA CEI PRÆVALENSUNDERSØGELSER Deltagende hospitaler/sygehuse Fald i deltagende hospitaler/sygehuse fra 34 (Efterår 2010) til 4 (Forår 2015) Deltagende patienter Fald i deltagende patienter fra 5071

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. Årsmøde inspektorordning 13. maj 2014 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS

Den Danske Kvalitetsmodel. Årsmøde inspektorordning 13. maj 2014 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS Den Danske Kvalitetsmodel Årsmøde inspektorordning 13. maj 2014 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS 1 Hvad er DDKM? En kvalitetsmodel, som dækker hele det danske sundhedsvæsen med det formål at sikre og

Læs mere

Liste over ikke relevante standarder og indikatorer

Liste over ikke relevante standarder og indikatorer Liste over ikke relevante standarder og indikatorer Hjælperedskab til Akkrediteringsstandarder for Privathospitaler og klinikker, 2016. Sæt kryds i kolonnen for at markere, at den/de pågældende indikatorer

Læs mere

Akkreditering af speciallægepraksis - status pr

Akkreditering af speciallægepraksis - status pr Akkreditering af speciallægepraksis - status pr. 27.02.2019 Denne rapport indledes med en beskrivelse af resultaterne af nævnsbehandlingen af surveyrapporter fra speciallægepraksis. Herefter følger en

Læs mere

Brian Kristensen Fagchef, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne

Brian Kristensen Fagchef, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER OM HÅNDTERING AF TEKSTILER TIL FLERGANGSBRUG I SUNDHEDSSEKTOREN Brian Kristensen Fagchef, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne AGENDA Infektionshygiejne

Læs mere

2. Version af DDKM for sygehuse Intern log over fejl og rettelser

2. Version af DDKM for sygehuse Intern log over fejl og rettelser 2. Version af DDKM for sygehuse Intern log over fejl og rettelser Side 9 Indledning Afdelinger akkrediteret efter ISO 15189 Søgning på ISO 15189 virker ikke. De detaljerede regler er beskrevet i på IKAS

Læs mere

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016 1 Kvalitet Dagens Mål At få viden om kvalitetsbegrebet nationalt og lokalt for derigennem forstå egen rolle i kvalitetsarbejdet med medicinhåndtering. At kende og anvende relevante metoder og redskaber

Læs mere

MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden

MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden MRSA-enhedens opgaver Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden » www.sst.dk MRSA-enheden Eksisteret siden 2009 (en akademisk medarbejder/database) Maj 2014 udvidet med to hygiejnesygeplejersker

Læs mere

Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. september 2016

Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. september 2016 Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. september 2016 Afvikling af nævnsmøder I perioden 1. januar 2016 til 30. september 2016 har Akkrediteringsnævnet behandlet 260 sager efter eksternt survey

Læs mere

H E N R I K S T E N G A A R D - P E D E R S E N H Y G I E J N E S Y G E P L E J E R S K E R E G I O N N O R D J Y L L A N D

H E N R I K S T E N G A A R D - P E D E R S E N H Y G I E J N E S Y G E P L E J E R S K E R E G I O N N O R D J Y L L A N D FSSD Årsmøde 2018 Infektionshygiejnisk auditering af sterilcentraler på baggrund regionale retningslinjer i RN Hvordan sikre man implementeringen af DS 2451-13 HENRIK STENGAARD-PEDERSEN HYGIEJNESYGEPLEJERSKE

Læs mere

Hvordan bidrager det risikobaserede tilsyn til kvalitetsudvikling af sundhedsvæsenet?

Hvordan bidrager det risikobaserede tilsyn til kvalitetsudvikling af sundhedsvæsenet? Hvordan bidrager det risikobaserede tilsyn til kvalitetsudvikling af sundhedsvæsenet? 18. og 21. september 2017 Charlotte Hjort, enhedschef, overlæge, ph.d., MPG Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn

Læs mere

Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden

Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden » www.sst.dk MRSA-enheden Eksisteret siden 2009 (en akademisk medarbejder/database) Maj 2014 udvidet med to hygiejnesygeplejersker

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1 Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis 1 Hvad siger overenskomsten? Ved overenskomsten af 1. september 2014 fremgår, at almen praksis skal indgå i og akkrediteres efter DDKM. Det er ét ydernummer og

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af ensartede regler for hygiejnestandarder på danske sygehuse

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af ensartede regler for hygiejnestandarder på danske sygehuse 2009/1 BSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2010 af Flemming Møller Mortensen (S), Sophie Hæstorp Andersen (S), Orla Hav (S), Karen

Læs mere

Psykiatrisk behandling uden ventetid

Psykiatrisk behandling uden ventetid Psykiatrisk behandling uden ventetid Skovhus Privathospital Er Danmarks første og største private psykiatriske hospital og har eksisteret i 10 år Har 50 sengepladser Er som det første private psykiatriske

Læs mere

Øre-Næse-Halsklinikken Maribo. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Øre-Næse-Halsklinikken Maribo. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Øre-Næse-Halsklinikken Maribo Ekstern survey Start dato: 15-03-2016 Slut dato: 15-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion:

Læs mere

2. Version af DDKM for sygehuse log over rettelser fra 1. til 2. udgave

2. Version af DDKM for sygehuse log over rettelser fra 1. til 2. udgave 2. Version af DDKM for sygehuse log over rettelser fra 1. til 2. udgave Side 9 Indledning Afdelinger akkrediteret efter ISO 15189 De detaljerede regler er beskrevet i på IKAS hjemmeside www.ikas.dk (søg

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Dansk Standard DS 2451-5 1. udgave 2001-08-21 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Infection control in the health care sector Part 5: Requirements

Læs mere

IKAS. 4. december 2009

IKAS. 4. december 2009 IKAS 4. december 2009 aw@danskepatienter.dk Høringssvar vedr. akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen 3. fase Høringssvaret er afsendt via en elektronisk skabelon på IKAS hjemmeside. Indholdets

Læs mere

Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler

Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler Bilag 1 Infektionshygiejniske : Hospitaler Udarbejdet af arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen på baggrund af Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, 2. udgave 2012. En mere

Læs mere

Velkommen til hygiejnekursus

Velkommen til hygiejnekursus Velkommen til hygiejnekursus 15/11 og 16/11 2016 Tine Bentzen Hygiejnesygeplejerske Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologi AUH 15. november 2016 8.00-8.20 Velkomst med præsentation af: Infektionshygiejnisk

Læs mere

07-01-2016. Til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr. 2015-0289116 Dokumentnr. 2015-0289116-1

07-01-2016. Til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr. 2015-0289116 Dokumentnr. 2015-0289116-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds og Omsorgsforvaltningens kommentarer til medlemsforslag om Akkreditering

Læs mere

CPO. HVEM KAN HJÆLPE OS?

CPO. HVEM KAN HJÆLPE OS? INFEKTIONSHYGIEJNISKE FORHOLDSREGLER I FORBINDELSE MED CARBAPENEMASE PRODUCERENDE ORGANISMER (CPO) Temadag 23. maj 2018, Hotel Nyborg Strand Dorthe Aaen Hygiejnesygeplejerske, MPH INFEKTIONSHYGIEJNISKE

Læs mere

Midtvejsstatus på akkreditering, Forår 2019

Midtvejsstatus på akkreditering, Forår 2019 Midtvejsstatus på akkreditering, Forår 2019 1 Indhold Introduktion... 3 Baggrund... 3 Økonomi... 4 Status... 4 Akkreditering, status og resultater... 4 Tabel 2: Antal mangler pr. klinik... 6 Introkurser

Læs mere

Sådan bliver din klinik klar til survey

Sådan bliver din klinik klar til survey Sådan bliver din klinik klar til survey Denne vejledning skal hjælpe dig med at blive klar til surveybesøg. Vejledningen indeholder: 1. En liste over de ting du skal have på plads i forhold til akkrediteringsstandarderne

Læs mere

Lever din rengøring og hygiejne op til standarden?

Lever din rengøring og hygiejne op til standarden? Lever din rengøring og hygiejne op til standarden? Undervisning Rådgivning Auditering Personcertificering Lever din rengøring og hygiejne op til standarden? Hvem er vi? Glad Consulting er en konsulentvirksomhed,

Læs mere

Tilsynsrapport Lades Akupunktur

Tilsynsrapport Lades Akupunktur Tilsynsrapport Lades Akupunktur Reaktivt tilsyn 2017 Behandlingssted Lades Akupunktur Nørregade 18E 9800 Hjørring CVR-Nr.: 27174868 P-Nr.: 1009890803 Dato for tilsynet: 24-03-2017 Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Risikobaserede tilsyn Tilsyn i Hedensted Kommune 2017

Risikobaserede tilsyn Tilsyn i Hedensted Kommune 2017 Risikobaserede tilsyn Tilsyn i Hedensted Kommune 2017 Februar 2017: Mette Hartvig, Mette Boelt, Gunnel Pedersen 1 Tilsyn generelt Kommunale tilsyn på plejecentre/plejeboliger: Udføres af kommunen som vanligt

Læs mere

Vurderingsvejledning og fundtabel vedr. hygiejne i almen praksis og speciallægepraksis

Vurderingsvejledning og fundtabel vedr. hygiejne i almen praksis og speciallægepraksis Vurderingsvejledning og fundtabel vedr. hygiejne i almen praksis og speciallægepraksis Om denne fundtabel I denne tabel har IKAS sammenfattet erfaringerne fra vurderinger af indikatorer med relation til

Læs mere

Liste over ikke relevante standarder og indikatorer

Liste over ikke relevante standarder og indikatorer Liste over ikke relevante standarder og indikatorer Hjælperedskab til Akkrediteringsstandarder for Privathospitaler og klinikker, 2016. Sæt kryds i kolonnen for at markere, at den/de pågældende indikatorer

Læs mere

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Indledning Overordnet skal medlemmerne af BPK drive forretning ud fra følgende værdisæt: Kvalitet og seriøsitet Troværdighed

Læs mere

Dokumentation og risikobaseret tilsyn hvad er sammenhængen og hvad er meningen?

Dokumentation og risikobaseret tilsyn hvad er sammenhængen og hvad er meningen? Dokumentation og risikobaseret tilsyn hvad er sammenhængen og hvad er meningen? 13. september 2017 Oversygeplejerske Sarah Leth Madsen Enhedschef, overlæge Charlotte Hjort Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Speciallægepraksis vurderingsvejledning 1. version af DDKM

Speciallægepraksis vurderingsvejledning 1. version af DDKM Speciallægepraksis vurderingsvejledning 1. version af DDKM Ændret praksis vedr. formkrav til dokumenter. 01.09.2016 I modsætning til, hvad der er tilfældet i standardsæt for sygehuse, apoteker og det præhospitale

Læs mere

Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland

Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 17-02-2016 Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 27-10-2015 Gyldig til: 21-12-2018

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ. EPJ-Observatoriets Årskonference Nyborg Strand 29.

Den Danske Kvalitetsmodel. Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ. EPJ-Observatoriets Årskonference Nyborg Strand 29. Den Danske Kvalitetsmodel Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ EPJ-Observatoriets Årskonference 2003 Nyborg Strand 29. oktober 2003 Projektsekretariatet Sundhedsstyrelsen Hvad er Kvalitetsmodellen?

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne

Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne : rundniveau U: Udviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere