GUIDE TIL OPSTART AF LEKTIECAFÉER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE TIL OPSTART AF LEKTIECAFÉER"

Transkript

1 GUIDE TIL OPSTART AF LEKTIECAFÉER 1

2 Indhold Hvad er en lektiecafé i Ungdommens Røde Kors?... 4 Hvem kan starte en lektiecafé?... 5 Først skridt: Er der et behov og en samarbejdspartner?... 5 Behovsafdækning... 5 Første kontakt med en samarbejdspartner... 6 Få godkendt lektiecafeen og lav en samarbejdsaftale... 7 Målgruppen... 7 Åbningstider... 7 Placeringen... 7 Ansvarsfordelingen... 7 Hvem skaber kendskab til lektiecaféen?... 8 Forventningsafstemning... 8 Tidsplan... 8 Færdiggør samarbejdsaftalen... 8 Næste skridt: Find de frivillige... 8 Find en god aktivitetsansvarlig... 8 Indkald ansøgere til samtale... 9 Tips til den gode samtale Aktivitetsansvarlig og samarbejdspartner mødes Kontakt styregruppen Find gode lektiehjælpere Hvordan finder man frivillige? Afhold et informationsmøde Afhold et opstartsmøde Den første vagtplan Forventningsafstemning Sidste skridt: Vi er klar til at åbne og hvad så? Hvem kan hjælpe jer, og hvem skal I kende? Det lokale udviklingsråd (LUR)

3 Styregruppen for lektiecaféer Sekretariatet Bilag

4 SÅDAN STARTER I EN LEKTIECAFE -guide til opstart af lektiecafeer i Ungdommens Røde Kors Denne guide beskriver, hvordan man starter en lektiecafé i Ungdommens Røde Kors. Som retningslinjerne i guiden illustrerer, kræver det energi og god planlægning at starte en lektiecafé. Derfor er det vigtigt, at I nøje overvejer, om I har lyst og tid til at indgå i en opstartsproces, inden I begynder. På den måde bliver processen sjov for jer, og resultatet bliver meget bedre. Inden I går i gang, skal I derfor læse denne guide igennem. Hvis I efterfølgende har spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte sekretariatet eller styregruppen for lektiecaféer (se kontaktoplysninger til sidst i guiden). Inden I starter en lektiecafé skal det altid godkendes af den konsulent på sekretariatet, som sidder med lektiecaféer og af formanden for lektiecaféstyregruppen. Hvad er en lektiecafé i Ungdommens Røde Kors? En lektiecafé i Ungdommens Røde Kors er et sted, hvor engagerede frivillige tilbyder lektiehjælp til børn og unge, som af den ene eller den anden årsag har det svært i skolen. Det kan både være fagligt og sociale. Vores lektiecaféer er altid placeret i lokalområder, hvor vi ved, at der er mange børn, der er udfordret fagligt og socialt. I lektiecaféen mødes børnene med de frivillige for at få hjælp med lektierne. Men lektiecaféen handler om meget mere end det og lektiecafeen er hverken en erstatning for skolens lektiecafé eller en forlængelse af børnenes skoledag. I lektiecaféen har vi god tid til børnene, og derfor har vores frivillige rig mulighed for at give børnene ekstra opmærksomhed både hvis de har behov for hjælp med at forstå en opgave eller hvis de bare trænger til at snakke med en voksen. Ungdommens Røde Kors lektiecaféer skal være et frirum, hvor det uformelle og hyggelige samvær er med til at skabe en positiv udvikling hos børnene. Derfor er det også vigtigt, at der er plads til faglig støtte såvel som hygge og socialt samvær. På denne måde kan vi være med til at styrke børnenes selvværd og selvtillid, og vi kan give både faglige og sociale succesoplevelser. Yasmin, 9. klasse: I lektiecaféen glemmer jeg alt om konkurrence. Jeg tænker, at det er lige meget, hvis jeg siger noget forkert, for jeg får jo ikke karakterer her. Så her træner jeg, og i skolen spiller jeg kampen. 4

5 Vi laver samtidig ung til ung arbejde. Det betyder, at vores unge frivillige kan fungere som rollemodeller for børnene, som de kan spejle sig i, lade sig inspirere af og se op til. For at opnå de bedst mulige resultater hos børnene er det vigtigt, at vores lektiecaféer drives i tæt dialog med andre aktører i lokalområdet, som kender børnene og ved hvilke børn, der kan have særligt glæde af lektiehjælpen. Derfor starter vi aldrig en lektiecafé, hvis vi ikke har en lokal samarbejdspartner, der kan se et behov, og som kan hjælpe os med at få børnene til at komme i lektiecafeen. Hvem kan starte en lektiecafé? I Ungdommens Røde Kors er det kun de lokale udviklingsråd (LUR) og sekretariatet, der kan starte lektiecaféer. Hvis du ikke sidder i en LUR, men gerne vil være med til at starte en café, skal du altså kontakte den lokale LUR og aftale nærmere med dem. Når I har afdækket et behov og ønsker at starte en lektiecafé, skal I kontakte lektiecafekonsulenten på sekretariatet. Konsulenten skal nemlig vende det med styregruppen for lektiecaféer, så vi er sikre på, at der er penge nok til at finansiere caféen, at der ressourcer nok i styregruppen til at støtte op om lektiecafeen, og at det ligger inden for de prioriteringer og planer, der er på det pågældende tidspunkt. Først skridt: Er der et behov og en samarbejdspartner? Inden I starter en lektiecafé, er det vigtigt at undersøge grundigt, om der er et behov, og hvem I kan arbejde sammen med for at lave en god og efterspurgt lektiecafé. Behovsafdækning I kan undersøge behovet ved at kontakte en række relevante samarbejdspartnere. Det kan eksempelvis være skoleledere eller trivselspersoner på skoler, boligsociale medarbejdere, medarbejdere i kommuner og på andre eksisterende aktivitetstilbud for børn og unge. Det er fint at have flere lokale samarbejdspartnere, så der er mange personer omkring børnene, der kan bakke op om at få børnene til at komme i lektiecafeen. Vi starter kun lektiecaféer, hvis en lokal samarbejdspartner kan se et behov, er engageret og har lyst til aktivt at indgå et samarbejde med Ungdommens Røde Kors Husk folkeskolens lektiecaféer: I skal som noget af det første tage kontakt til skolerne i lokalområdet. Det er et krav, at alle skoler skal tilbyde lektiehjælp fra sommeren Derfor er det vigtigt at undersøge, om skolerne oplever et behov for en lektiecafé med de kvaliteter, som vores lektiecaféer har, hvor der er fokus på børn, der af den ene eller anden grund har det svært i skolen. Desuden er det vigtigt, at I sørger for, at jeres lektiecafé ikke er åben samtidig med skolens. Det er også godt, hvis I kan samarbejde med skolen om henvisningen af børn til caféen, og måske have samtaler de faglige temaer, som de arbejder med i skolen. Til sidst i guiden 5 finder I en samarbejdsaftale, som er særligt møntet på samarbejdet med skolerne.

6 Første kontakt med en samarbejdspartner Når I mødes med en lokal samarbejdspartner, er det vigtigt at præsentere, hvad Ungdommens Røde Kors lektiecaféer er særligt gode til og understrege, at det ikke er en erstatning for men et supplement til andre tilbud, eksempelvis skolernes lektiecaféer. Hvis I selv har nogle positive erfaringer som frivillige i en lektiecafé, kan I inddrage disse i præsentationen. Hvis I ikke tidligere har erfaring med at være frivillig på en lektiecafé, eller hvis I mangler inspiration, kan I tage udgangspunkt i folderen Lektiecaféer - Skal vi samarbejde?, som I kan finde på vores hjemmeside (urk.dk/hvad-goer-vi/laering/lektiecafeer/) I kan også bede konsulenten, som er tilknyttet lektiecaféer om at sende folderen til jer i fysisk form. Uanset hvordan I præsenterer lektiecaféen, er det en god idé at udlevere folderen til din samarbejdspartnere, så de efter mødet har noget på skrift, der beskriver styrkerne ved en lektiecafé i Ungdommens Røde Kors. I præsentationen kan I tage udgangspunkt i nedenstående: Lektiecaféen er et frirum: Samarbejdspartneren skal vide, at jeres lektiecafé ikke er en erstatning for skolens lektiecafé eller en forlængelse af børnenes skoledag. Selvom vi først og fremmest hjælper med lektier, er vores lektiecafé også et frirum for børnene, hvor der er plads til at være frustreret, lave sjov, holde en lille pause og fortælle historier. I vores lektiecaféer bliver børnene ikke bedømt på deres faglige præstationer vi giver hverken karakterer eller tester dem. Derfor kan det være nemmere for mange børn at give sig i kast med deres opgaver, fordi de føler, at der er plads til at fejle uden at blive bedømt. Der er tid til relationen: Fortæl din samarbejdspartner, at vi typisk er én frivillig per to til tre børn. Det gør, at vi har tid til det enkelte barn og dets behov. F.eks. kan vi holde en pause med barnet, som trænger til at snakke, eller sidde intensivt og hjælpe det barn, som har svært ved at forstå matematikken. Det er lysten som driver caféen: Gør din samarbejdspartner opmærksom på, at børnene på vores lektiecaféer ofte kan mærke, at vores frivillige er drevet af lysten til at hjælpe og til at være sammen med børnene. Fremhæv også at vores lektiehjælpere mange gange er rollemodeller, som børnene og de unge kan spejle sig i, lade sig inspirere af og se op til. Sofie, lektiehjælper: Jeg har tit snakket med de lidt ældre piger om, hvorfor jeg ikke er gift og har børn. Og så i en alder af 24! For det er pigerne der, hvor de kommer fra. Og jeg har svaret på spørgsmål om universitet og gymnasiet. Flere af dem kendte ikke til universitet og da slet ikke, hvad man laver dér. Og så har vi talt om de unges drømme; én ville gerne være præsident, andre frisører, nogle taxachauffører og andre igen læger. Og vi har snakket om, hvad det kræver at blive de ting. Det er også sjovt at se, hvordan de større drenge ser op til de mandlige lektiehjælpere. Så snart jeg kommer ind ad døren, bliver jeg omringet af drengene, der spørger efter Jonas eller Kasper. De kan nemlig noget særligt, som jeg ikke kan, og som deres lærere sandsynligvis heller ikke kan. De kan snakke fodbold, være seje og samtidig også gode til skolearbejdet 6

7 Få godkendt lektiecafeen og lav en samarbejdsaftale Når I har fundet en samarbejdspartner, som kan se et behov og ønsker at indgå i et aktivt samarbejde med Ungdommens Røde Kors, er næste skridt at tage kontakt til konsulenten for lektiecafeer for at høre, om der er mulighed for at starte lektiecafeen. Konsulenten tager kontakt til styregruppen og får deres accept. Når dette er sket, skal I endnu engang mødes med jeres samarbejdspartner og gennemgå samt underskrive en samarbejdsaftale. I kan finde skabelonen til samarbejdsaftalen på bagerst i denne guide eller få den tilsendt elektronisk fra sekretariatet. Det I skal aftale er: Målgruppen Aftal med jeres samarbejdspartner, hvilken målgruppe lektiecaféen skal henvende sig til. Er den f.eks. for de ældre eller yngre elever? Henvender den sig til ét køn eller begge? Hvor mange børn forventer I vil komme i caféen? Hvilke udfordringer har de typisk? Husk at fremhæve, at vores lektiecaféer er for børn, der er udfordret enten fagligt eller socialt. Derfor er det vigtigt, at I lægger en plan for, hvordan I får lige netop denne gruppe børn til at komme i lektiecaféen. Den lokale samarbejdspartner er ansvarlig for at rekruttere brugere til lektiecaféen i samarbejde med den aktivitetsansvarlige og de andre frivillige. Men LURen kan også hjælpe til, hvis der er behov for det. Det er vigtigt, at I får lavet en konkret plan over, hvem der på hvilket tidspunkt, gør hvad og løbende kommunikerer sammen om denne proces. Arbejdet med at gøre børnene opmærksomme på lektiecaféen kan gå i gang samtidig med, at I rekrutterer de frivillige lektiehjælpere. Åbningstider Undersøg hvornår det er mest hensigtsmæssigt, at lektiecaféen har åbent. Koordinér blandt andet lektiecaféens åbningstider med skolens lektiecafé og andre aktiviteter i området. Placeringen Få afklaret med din samarbejdspartner, hvor lektiecaféen skal ligge. Ungdommens Røde Kors kan ikke betale husleje, så det er vigtigt, at en samarbejdspartner kan stille et lokale til rådighed. Sørg for at lave en aftale med din samarbejdspartner om, at de frivillige altid har adgang til lokalet på det aftalte åbningstidspunkt. Det kan være, at I skal have udleveret en nøgle. Ansvarsfordelingen Gå ansvarsfordelingen i samarbejdsaftalen i gennem punkt for punkt. Lav en konkret plan over, hvordan I og samarbejdspartneren i fællesskab får den ønskede målgruppe til at benytte lektiecaféen. Gør det klart, hvem der har ansvar for hvad. Det er afgørende, at samarbejdspartneren også forpligter sig på at yde en konkret indsats. Hvis lektiecaféen ikke er placeret på en skole, kan det være, at de yngre børn skal følges til lektiecaféen af en voksen. Lav en plan for, hvem der varetager denne opgave. 7

8 Hvem skaber kendskab til lektiecaféen? Sørg for, at få din kontaktperson til at videreformidle kendskab til Ungdommens Røde Kors lektiecafé både til brugerne, forældrene og kontaktpersonens kollegaer. Herunder opstartsdatoen, åbningstiderne og de muligheder lektiecaféen tilbyder. Hvis din kontaktperson er tilknyttet en skole, så lav en aftale, hvor de frivillige lektiehjælpere får mulighed for at præsentere lektiecaféen til målgruppen eksempelvis til en morgensamling, et lærermøde, et forældremøde eller i de enkelte klasser. På den måde bliver det mere trygt for børnene at komme i lektiecaféen første gang. Når I starter en lektiecafé har I sammen med den aktivitetsansvarlige også selv et ansvar for at gøre opmærksom på lektiecaféen i lokalområdet. Det kan I eksempelvis gøre ved at hænge plakater op på de lokale skoler og lave en aftale med lærere, boligsociale medarbejdere eller andre lokale aktører, der kender de børn, som lektiecaféen henvender sig til. Forventningsafstemning Lav en forventningsafstemning med samarbejdspartneren om det fremtidige samarbejde. Hvem er samarbejdspartnerens kontaktperson? Hvor ofte skal kontaktpersonen og lektiecaféens aktivitetsansvarlige mødes for at vedligeholde samarbejdet? Og hvad gør I, hvis der er udskiftning af en kontaktperson eller aktivitetsansvarlig? Tidsplan Gennemgå med samarbejdspartneren processen for opstarten af lektiecaféen, og lav i samarbejde en tidsplan, der beskriver, hvilke opgaver I hver især har ansvaret for indtil opstartsdatoen. Færdiggør samarbejdsaftalen Når I er blevet enige om indholdet af samarbejdsaftalen, kan I afslutte det første møde. Efterfølgende udfylder I den med de informationer, I er blevet enige om under mødet. Send den færdige samarbejdsaftale til din samarbejdspartner og bed kontaktpersonen om at underskrive den. Først når samarbejdsaftalen er underskrevet af jeres kontaktperson, kan I gå videre med opstarten af lektiecaféen. Når samarbejdsaftalen er underskrevet af samarbejdspartneren, sendes den til sekretariatet, som også underskriver, og sender den retur til jer. Næste skridt: Find de frivillige Når aftalen med samarbejdspartneren er på plads, skal I rekruttere de frivillige. En lektiecafé skal have en (evt. to) aktivitetsansvarlige og frivillige nok til, at der er ca. en frivillig per to til tre børn. Det er vigtigt, at de frivillige ved, at der løbende - og særligt i starten - vil være behov for, at de er med til at skabe opmærksomhed omkring lektiecafeen. Der kan godt være lidt stille i starten. Find en god aktivitetsansvarlig Du skal rekruttere en aktivitetsansvarlig, så han eller hun kan være med til at etablere et godt samarbejde med samarbejdspartnerne samt rekruttere og organisere de andre frivillige. 8

9 Hvad er en aktivitetsansvarlig? Som aktivitetsansvarlig er man lektiecaféens kontaktperson. Den aktivitetsansvarliges kontaktoplysninger fremgår på Ungdommens Røde Kors hjemmeside og nye frivillige eller andre fra Ungdommens Røde Kors kan kontakte personen, hvis de ønsker informationer om lektiecaféen. Derudover har den aktivitetsansvarlige ansvar for: at have løbende kontakt med styregruppen om lektiecaféens generelle trivsel og drift at der bliver lavet en vagtplan for de frivillige i lektiecaféen at lave retningslinjer for aktiviteten sammen med de andre frivillige (f.eks. antal vagter om måneden, regler for afbud til en vagt eller lignende). Dette kan evt. skrives i en frivilligkontrakt at holde jævnlige møder i frivilliggruppen (minimum hver anden måned), som sikrer koordination og samvær mellem de frivillige at sikre at de frivillige kender Ungdommens Røde Kors samværspolitik, som ligger på URKs hjemmeside i værktøjskassen at indhente børneattester på alle frivillige sende dem til sekretariatet at sørge for, at refusionssedler bliver indsendt til sekretariatet regelmæssigt at der bliver rekrutteret nye frivillige, når det er nødvendigt (her kan LURen eller sekretariatet evt. hjælpe) at der løbende arbejdes på at rekruttere brugere til caféen i samarbejde med de lokale samarbejdspartnere at videregive al relevant information fra lektiecaféens samarbejdspartner, sekretariatet, LURen eller styregruppen til de frivillige på lektiecaféen at holde jævnlige møder med lektiecaféens samarbejdspartner for at sikre det bedste mulige samarbejde at sikre at en ny frivillig tager over, hvis den aktivitetsansvarlige stopper herunder overdrage al relevant viden til vedkommende (herunder ledermappen) og sikre at kontakten gives videre til lektiecaféens samarbejdspartner og sekretariatet at sørge for at alle frivillige i lektiecaféen deltager på styregruppens introkursus, og at lektiecafeen er repræsenteret på årsmødet og kursusdagen Den aktivitetsansvarlige kan i mange tilfælde rekrutteres gennem et opslag på frivilligjob.dk. Når I laver et opslag, er det vigtigt, at I husker at skrive lektiecaféens åbningstider, geografiske placering, og hvem lektiecaféens målgruppe er. I kan finde et eksempel på et opslag til sidst i guiden til inspiration. Når I skal have lagt et opslag på frivilligjob.dk, skal I skrive opslaget og sende det til konsulenten for lektiecaféerne. I vil modtage ansøgningerne derfra, når de kommer ind. Indkald ansøgere til samtale Når I har modtaget ansøgninger fra jeres frivilligopslag, skal ansøgerne indkaldes til en samtale. Husk, at I altid skal afholde samtale med potentielle aktivitetsansvarlige, så I er sikre på, at I finder den rette til opgaven. Hvis der er flere ansøgere til posten, vælger I den bedst egnede. Hvis I vurderer, at ingen af jeres ansøgere er klar til opgaven som aktivitetsansvarlig, skal I starte en ny rekrutteringsproces. De øvrige ansøgere kan I evt. tilbyde at blive frivillige lektiehjælpere på lektiecaféen I skal samtidig huske at svare alle ansøgere og selvom I har valgt en aktivitetsansvarlig. 9

10 Tips til den gode samtale Til samtalen skal I gøre det klart for ansøgeren, hvad det indebærer at være aktivitetsansvarlig på en lektiecafé og spørge ind til, hvordan ansøger har det med opgaverne. Sidst i guiden finder I en interviewguide, som I kan lade jer inspirere af til samtalen. En god aktivitetsansvarlig er engageret, bevidst om sine ansvarsområder og har mod til at påtage sig rollen. Aktivitetsansvarlig og samarbejdspartner mødes Når I har fundet en aktivitetsansvarlig til lektiecaféen er det vigtigt, at han eller hun bliver introduceret til samarbejdspartnerens kontaktperson. Arranger derfor et møde, hvor den aktivitetsansvarlige får mulighed for at se lokalerne, hvor lektiecaféen skal foregå og hilse på kontaktpersonen. Sørg også for, at den aktivitetsansvarlige og kontaktpersonen får hinandens kontaktoplysninger. Måske det også vil være aktuelt, at den aktivitetsansvarlige får udleveret en nøgle til lokalerne, så der i rekrutteringen af frivillige lektiehjælpere, er mulighed for at benytte lokalerne. Kontakt styregruppen Når I har fundet en aktivitetsansvarlig til lektiecaféen, skal I kontakte formanden for lektiecaféstyregruppen. Herefter er styregruppen ansvarlig for, at den aktivitetsansvarlige bliver klædt godt på til opgaven. Dette sker ved, at han eller hun bliver introduceret til ledermappen, inviteret til et introkursus og inviteret til facebookgruppen for aktivitetsansvarlige. Hvad er ledermappen? Ledermappen er en mappe, som alle aktivitetsansvarlige skal have. Den indeholder regler, retningslinjer og gode råd til, hvordan man driver en lektiecafé. Mappen kan rekvireres ved at kontakte styregruppen eller lektiecafékonsulenten på sekretariatet. Hvad er et introkursus? Styregruppen for lektiecaféer afholder introkurser for nye lektiecaféer eller caféer, hvor der er mange nye frivillige. Her lærer man om målgruppens udfordringer, og hvad det vil sige at være lektiehjælper i Ungdommens Røde Kors. Den aktivitetsansvarlige kan bestille et kursus hos styregruppen. Find gode lektiehjælpere De frivillige lektiehjælpere er ansvarlige for at hjælpe børnene i lektiecaféen. Det forventes at de frivillige: Er 16 år eller derover Forventer at kunne være frivillig i minimum ½ år Deltager på styregruppens introkursus 10

11 Handler i overensstemmelse med Ungdommens Røde Kors samværspolitik Handler i overensstemmelse med de aftaler, som de har indgået med den aktivitetsansvarlige på lektiecaféen Den aktivitetsansvarlige er sammen med jer ansvarlig for, at der bliver rekrutteret de resterende frivillige til lektiecaféen. Hvis I har spørgsmål eller har brug for råd, kan I altid kontakte konsulenten på sekretariatet, det lokale udviklingsråd eller lektiecafestyregruppen Hvordan finder man frivillige? Der er forskellige måder, I kan rekruttere frivillige på: 1) I kan lave et frivilligopslag til frivilligjob.dk og sende det til sekretariatet. Husk at skrive i opslaget, hvornår lektiecaféen har åbent, dens geografiske placering og hvem lektiecaféens målgruppe er. 2) Der er også mulighed for at rekruttere nye frivillige ved at hænge plakater op i lokalområdet. Derudover kan I lave en aftale med de lokale uddannelsesinstitutioner om at holde nogle korte oplæg på deres morgensamlinger. Det kan mange steder virke godt at bruge en af Ungdommens Røde Kors film i jeres præsentation. Filmene finder I på: 3) I kan rekruttere fra jeres eget netværk. Nogle gange kan et opslag på facebook enten på egen profil eller på forskellige gruppers væg virke. I kan også høre, om nogle af de frivillige, der (måske) allerede er blevet rekrutteret kunne kende nogen, der gerne vil være frivillige. Afhold et informationsmøde Henvendelser på opslaget og andre frivillighenvendelser vil blive sendt til den aktivitetsansvarlige, som kontakter ansøgerne med det samme og inviterer dem til et intromøde. Her er det mest praktisk at samle flere frivilligansøgere til et møde. På mødet præsenterer den aktivitetsansvarlige sammen med jer de frivillige for arbejdet i en lektiecafé, og beskriver, hvad det vil sige at være frivillig lektiehjælper. Det er vigtigt, at den aktivitetsansvarlige tydeliggør overfor de frivillige, hvilke krav han eller hun stiller til dem. Her kan den aktivitetsansvarlige finde inspiration fra frivilligkontrakten i ledermappen. Afhold et opstartsmøde Når alle nye frivillige er fundet, er den aktivitetsansvarlige ansvarlig for, at der bliver afholdt et opstartsmøde, hvor alle frivillige møder hinanden inden lektiecaféen åbner. På mødet skal de sidste ting på plads inden I åbner caféen. Hvis muligt kan mødet foregå i lektiecaféens lokaler. Hvis I ikke har mulighed for at benytte lektiecafeens lokaler, kan den lokale LUR sandsynligvis hjælpe jer med at finde et lokale. Den første vagtplan Til opstartsmødet planlægger den aktivitetsansvarlige i samarbejde med de frivillige den første vagtplan, der skal gælde for lektiecaféen i den første tid. 11

12 Forventningsafstemning På mødet er det også vigtigt, at de frivillige på lektiecaféen får afstemt, hvilke forventninger de har til hinanden, hvem der er ansvarlig for hvad under opstarten, hvordan man modtager nye børn og nye frivillige, hvordan og hvornår man melder fra, hvis man bliver forhindret i at tage sin vagt osv. Selvom der er en aktivitetsansvarlig, så er det alle frivilliges ansvar at hverdagen for børnene på lektiecaféen bliver god. Sidste skridt: Vi er klar til at åbne og hvad så? For at få skudt aktiviteten godt i gang, anbefales det, at den aktivitetsansvarlige sammen med sine frivillige og eventuelt samarbejdspartnere arrangerer et startarrangement, hvor børn, forældre, og frivillige deltager. Sørg for at skabe nogle hyggelige rammer i lektiecaféen, så børnene har lyst til at vende tilbage til lektiecaféen efter startarrangementet, og så forældrene føler sig trygge ved at efterlade deres børn hos de frivillige. Undersøg først og fremmest om LUR en har økonomiske ressourcer til at støtte arrangementet. Aftal herefter et beløb afhængig af, hvor mange mennesker, som forventes at deltage. Det behøver ikke at være dyrt at lave et startarrangement. Reklamér for arrangementet i lokalområdet, f.eks. ved at hænge plakater op, holde oplæg på skoler, lave opslag på forældreintranettet osv. Inddrag også jeres samarbejdspartnere og få dem til at hjælpe med at formidle information om dagen til børnene og deres forældre. Det kan godt tage tid, før børnene får kendskab til lektiecaféen. Hav derfor tålmodighed og lav løbende initiativer, der skaber opmærksomhed om lektiecaféen. Hvem kan hjælpe jer, og hvem skal I kende? I guiden har I læst om lokale udviklingsråd, styregruppen for lektiecaféer og sekretariatet. Her kan I læse mere om, hvem de er, og hvilken rolle de spiller i forhold til lektiecaféerne. Det lokale udviklingsråd (LUR) LURen har mulighed for at starte lektiecaféer i deres lokalområde efter godkendelse fra formanden fra lektiecaféstyregruppen og sekretariatet. Når lektiecaféen er oprettet er LURens opgave at hjælpe lektiecaféen med praktiske ting. Dette gøres ved at: Hjælpe med at skaffe frivillige og brugere til lektiecaféen Hjælpe med at vedligeholde gode samarbejder med lokale aktører, f.eks. foreninger, skoler eller fritidshjem Søge sponsormidler fra lokalområdet til lektiecaféen efter aftale med sekretariatet Lave sociale arrangementer for de frivillige på lektiecaféen Find jeres LUR på: Styregruppen for lektiecaféer Hver gang LUR en eller sekretariatet har planer om at starte en ny lektiecafé, skal dette godkendes af styregruppeformanden. Efter godkendelse af opstarten skal styregruppeformanden inddrages igen, når 12

13 der er fundet en aktivitetsansvarlig til lektiecaféen. Medlemmer fra styregruppen vil herefter introducere den nye aktivitetsansvarlige til ledermappen og invitere alle nye frivillige på lektiecaféen til et introkursus. Når lektiecaféen kører er styregruppens opgaver at: Støtte og vejlede den aktivitetsansvarlige, hvis der opstår konflikter mellem børnene eller faglige udfordringer på lektiecaféen Arrangere og afholde et introkursus, et årsmøde og en årlig kursusdag, der bidrager til at styrke de frivilliges kompetencer og fremmer erfaringsudveksling på tværs af lektiecafeerne. Udbrede kendskabet til nye retningslinjer og handlingsplaner for aktivitetsområdet, samt hjælpe med implementeringen af dem Udvikle lektiecaféaktivitetsområdet Have løbende kontakt til de aktivitetsansvarlige på alle lektiecaféer om generel trivsel og drift I kan finde kontaktoplysningerne på styregruppemedlemmerne på hjemmesiden: Hvis I er i tvivl om, hvem I skal kontakte, kan I skrive til Sekretariatet Hver gang LUR en eller andre ansatte på sekretariatet har planer om at starte en ny lektiecafé skal konsulenten, som sidder med lektiecaféområdet på sekretariatet, informeres. Herved sikres på forhånd, at der er økonomi til en ny lektiecafé, og at man har husket at tage for højde for alle retningslinjer i forbindelse med opstarten. Når lektiecaféen kører er sekretariatets rolle at: Besvare spørgsmål om drift, økonomi og retningslinjer i lektiecaféen Sørge for at børneattester bliver sendt videre til Rigspolitiet Opdatere informationer om lektiecaféen og den aktivitetsansvarlige på hjemmesiden Skaffe penge fra fonde og puljer, så vi har råd til at drive og udvikle lektiecaféerne Find den konsulent som sidder med lektiecaféområdet på: eller ring til sekretariatet på: Bilag Skabelon til samarbejdsaftale med samarbejdspartnere uden for skolerne Skabelon til samarbejdsaftale med skolerne Inspiration til samtale med ansøgere til rollen som aktivitetsansvarlig Skabelon til opslag på frivilligjob: aktivitetsansvarlig Skabelon til opslag på frivilligjob: frivillige 13

14 Vi ønsker med vores lektiecaféer: at udvikle børnene personligt, socialt og fagligt at skabe motivation for læring gennem succesoplevelser at give børnene gode oplevelser i velfungerende fællesskaber Vi ønsker, at børnene på lang sigt: får ejerskab over deres eget liv og uddannelse, og bliver handlekraftige og robuste nok til at kunne træffe bevidste valg i forhold til hvilken vej, de ønsker at gå i forbindelse med deres uddannelse og fremtidige arbejdsliv. opnår deres fulde potentiale både fagligt, personligt og socialt. bliver aktive medborgere i det danske samfund 14

15 1 9. oktober 2014 Samarbejdsaftale vedr. lektiecafé Aftalen indgås mellem Ungdommens Røde Kors og X repræsenteret ved: Ungdommens Røde Kors X National konsulent, X, Ulla Lyndby Christensen X Formål: I Ungdommens Røde Kors lektiecaféer arbejder vores frivillige for at styrke de børn, som af den ene eller den anden årsag har særlige udfordringer i skolen enten fagligt eller socialt. Selvom børnene først og fremmest kommer for at få hjælp og støtte til deres lektier, så er lektiecaféerne hverken en erstatning for lærernes arbejde eller en fortsættelse af skoledagen. De er et frirum, hvor motivation og positivt samvær er det, der skaber en positiv udvikling hos børnene. I lektiecaféen er der fokus på og tid til det enkelte barn, som de frivillige kan møde i øjenhøjde og blive rollemodeller for. Der er plads til faglig støtte, såvel som hygge og socialt samvær. Herigennem styrkes børnenes selvværd, selvtillid og livsglæde. For mange af lektiecaféens brugere vil det desuden være et sted, hvor de kan få tid med voksne, der har lyst og overskud til at være der for dem. De bedste resultater opnås dog, hvis Ungdommens Røde Kors lektiecafé er i tæt dialog med de andre lokale aktører, som kender børnene og ved, hvilke børn, der kan have glæde af lektiehjælpen. For at opnå ovenstående indledes hermed efter aftale mellem Ungdommens Røde Kors og X. Aktiviteten: Hvem er målgruppen: Hvor ofte skal lektiecaféen have åbent: Hvor ligger lektiecaféen: Ansvarsfordeling: Ungdommens Røde Kors: Rekrutterer en aktivitetsansvarlig Den aktivitetsansvarlige skal: Ungdommens Røde Kors er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation. Vi hjælper børn og unge med problemer som ensomhed, misbrug, fattigdom og vold. Fra lektiehjælp og ferielejr til chat og væresteder. Sammen giver vi udsatte børn og unge en ny fremtid. Læs mere på

16 o lave vagtplan for lektiecafeen o rekruttere nye frivillige når nødvendigt og sikre indsamling af frivilligkontrakter o sikre at de frivillige kender Ungdommens Røde Kors samværspolitik o indhente børneattester på alle frivillige o videregive al relevant information fra skolen eller Ungdommens Røde Kors til de frivillige o mødes jævnligt med skolens kontaktperson o sikre at en ny frivillig tager over, hvis han/hun må stoppe som aktivitetsansvarlig herunder overdrage al relevant viden til vedkommende og sikre at kontakten gives videre til X og URKs sekretariat Uddanner de frivillige Yder løbende støtte og rådgivning til de frivillige Finansierer aktiviteten typisk i form af frugt, juice eller lignende til børnene samt en eventuel jul- og sommerafslutning (ikke lokale). Bistår i rekrutteringen af børn til caféen X: Udpeger en kontaktperson Kontaktpersonen skal: o Være kontaktperson for lektiecaféen o Være aktiv i rekruttering af børn til lektiecaféen herunder videreformidle kendskabet til tilbuddet til relevante kollegaer og til forældre. Dette gør vi konkret ved at o Deltage i informationsmøder omkring lektiecaféen o Mødes jævnligt med aktivitetslederen Sikrer lokaler til aktiviteten Fælles ansvar: Det er et fælles ansvar at: Forebygge og løse problemer omkring rekruttering af brugere til lektiecaféen - hvis der ikke er børn i lektiecaféen, vil kontaktpersonen fra X Skole og den aktivitetsansvarlige holde et møde og lave en plan for, hvordan brugere kan rekrutteres. der holdes den nødvendige kontakt mellem skolen og lektiecaféen der afholdes som minimum møde X gange om X Ungdommens Røde Kors er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation. Vi hjælper børn og unge med problemer som ensomhed, misbrug, fattigdom og vold. Fra lektiehjælp og ferielejr til chat og væresteder. Sammen giver vi udsatte børn og unge en ny fremtid. Læs mere på

17 orientere hinanden, når der er udskiftning i kontaktperson eller aktivitetsansvarlig Ulla Lyndby Christensen National konsulent, URK Tlf Mail: X X, X Skole Tlf. Mail: Aktivitetsansvarlig: X Tlf. Mail: Ungdommens Røde Kors er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation. Vi hjælper børn og unge med problemer som ensomhed, misbrug, fattigdom og vold. Fra lektiehjælp og ferielejr til chat og væresteder. Sammen giver vi udsatte børn og unge en ny fremtid. Læs mere på

18 1 9. oktober 2014 Samarbejdsaftale vedr. lektiecafé Aftalen indgås mellem Ungdommens Røde Kors og X repræsenteret ved: Ungdommens Røde Kors X Skole National konsulent, Ulla Lyndby Christensen Rektor, X Formål: I Ungdommens Røde Kors lektiecaféer arbejder vores frivillige for at styrke de børn, som af den ene eller den anden årsag har særlige udfordringer i skolen enten fagligt eller socialt. Selvom børnene først og fremmest kommer for at få hjælp og støtte til deres lektier, så er lektiecaféerne hverken en erstatning for lærernes arbejde eller en fortsættelse af skoledagen. De er et frirum, hvor motivation og positivt samvær er det, der skaber en positiv udvikling hos børnene. I lektiecaféen er der fokus på og tid til det enkelte barn, som de frivillige kan møde i øjenhøjde og blive rollemodeller for. Der er plads til faglig støtte, såvel som hygge og socialt samvær. Herigennem styrkes børnenes selvværd, selvtillid og livsglæde. For mange af lektiecaféens brugere vil det desuden være et sted, hvor de kan få tid med voksne, der har lyst og overskud til at være der for dem. De bedste resultater opnås dog, hvis Ungdommens Røde Kors lektiecafé er i tæt dialog med de andre lokale aktører, som kender børnene og ved, hvilke børn, der kan have glæde af lektiehjælpen. For at opnå ovenstående indledes hermed efter aftale mellem Ungdommens Røde Kors og X skole. Aktiviteten: Hvem er målgruppen: Hvor ofte skal lektiecaféen have åbent: Hvor ligger lektiecaféen: Ansvarsfordeling: Ungdommens Røde Kors: Rekrutterer en aktivitetsansvarlig Den aktivitetsansvarlige skal: Ungdommens Røde Kors er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation. Vi hjælper børn og unge med problemer som ensomhed, misbrug, fattigdom og vold. Fra lektiehjælp og ferielejr til chat og væresteder. Sammen giver vi udsatte børn og unge en ny fremtid. Læs mere på

19 o lave vagtplan for lektiecafeen o rekruttere nye frivillige når nødvendigt og sikre indsamling af frivilligkontrakter o sikre at de frivillige kender Ungdommens Røde Kors samværspolitik o indhente børneattester på alle frivillige o videregive al relevant information fra skolen eller Ungdommens Røde Kors til de frivillige o mødes jævnligt med skolens kontaktperson o sikre at en ny frivillig tager over, hvis han/hun må stoppe som aktivitetsansvarlig herunder overdrage al relevant viden til vedkommende og sikre at kontakten gives videre til skolen og URKs sekretariat Uddanner de frivillige Yder løbende støtte og rådgivning til de frivillige Finansierer aktiviteten typisk i form af frugt, juice eller lignende til børnene samt en eventuel jul- og sommerafslutning (ikke lokale). Bistår i rekrutteringen af børn til caféen f.eks. ved at deltage i forældremøder, komme på besøg i klasser, hænge opslag op osv. X Skole: Udpeger en kontaktperson Kontaktpersonen skal: o Være kontaktperson for lektiecaféen på skolen o Være aktiv i rekruttering af børn til lektiecaféen herunder videreformidle kendskabet til tilbuddet til de relevante kollegaer og til forældre. Dette gør vi konkret ved at o Deltage i informationsmøder omkring lektiecaféen o Mødes jævnligt med aktivitetslederen Sikrer lokaler til aktiviteten Fælles ansvar: Det er et fælles ansvar at: Forebygge og løse problemer omkring rekruttering af brugere til lektiecaféen - hvis der ikke er børn i lektiecaféen, vil kontaktpersonen fra X Skole og den aktivitetsansvarlige holde et møde og lave en plan for, hvordan brugere kan rekrutteres. der holdes den nødvendige kontakt mellem skolen og lektiecaféen der afholdes som minimum møde X gange om X Ungdommens Røde Kors er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation. Vi hjælper børn og unge med problemer som ensomhed, misbrug, fattigdom og vold. Fra lektiehjælp og ferielejr til chat og væresteder. Sammen giver vi udsatte børn og unge en ny fremtid. Læs mere på

20 orientere hinanden, når der er udskiftning i kontaktperson eller aktivitetsansvarlig Ulla Lyndby Christensen National konsulent, URK Tlf Mail: X X, X Skole Tlf. Mail: X Aktivitetsansvarlig, URK Tlf. Mail: Ungdommens Røde Kors er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation. Vi hjælper børn og unge med problemer som ensomhed, misbrug, fattigdom og vold. Fra lektiehjælp og ferielejr til chat og væresteder. Sammen giver vi udsatte børn og unge en ny fremtid. Læs mere på

21 Guide til samtaler med aktivitetsansvarlige Fortæl om URK s lektiecaféer Først vil vi lige begynde med at fortælle om Ungdommens Røde Kors Lektiecaféer. - De er frivilligt drevne, som betyder, at lysten er drivkraft. Ung-til-ung kontakten er også væsentlig og de frivillige fungerer som rollemodeller for de børn, som kommer i lektiecaféen. - Formålet med lektiecaféerne er at hjælpe børn og unge, som af den ene eller anden grund har det svært i skolen fagligt eller socialt. - Vores lektiecaféer er altid placeret, hvor der er identificeret et behov typisk af en lokal samarbejdspartner. - Udgangspunktet for caféerne er selvfølgelig lektierne, men der skal også være plads til at hygge sig, have det sjovt og snakke. På den måde fungerer lektiecaféerne ikke som en forlængelse af skoledagen, men som et frirum, hvor der også er plads til at fejle og være frustreret. - Vi efterstræber, at der altid er en frivillig per 2-3 børn, hvilket gør, at der er tid til det enkelte barn og dets behov. - Fortæl om strukturen i Ungdommens Røde Kors, med landsstyrelsen, sekretariatet, styregrupper og LUR. Fortæl om den aktuelle aktivitet. - Hvorfor er der et behov for denne lektiecafé. - Hvor mange elever vil der ca. kommer per gang. - Hvor mange frivillige vil der være behov for. - Hvem er samarbejdspartneren. Fortæl om, hvad det vil sige at være lektiecafé ansvarlig. Som aktivitetsansvarlig skal man have overblikket over caféen. - Det betyder, at man skal sørge for, at der er en vagtplan, og at der møder de frivillige op, som der er behov for, på de enkelte dage. - Vi afholder et opstartsmøde, hvor du sammen med de øvrige frivillige skal aftale retningslinjer for frivilliggruppen. Det kan eksempelvis handle om antal vagter, afbud etc. Og det bliver så dit ansvar at sørge for at disse bliver overholdt. - Hvis/når det bliver aktuelt, så har du ansvar for at skaffe frivillige. Dette kan enten være igennem eget netværk, men du kan også få hjælp af sekretariatet eller af LUR en. - Hvis der på et tidspunkt skulle ske et dyk i antallet af børn i lektiecaféen, så skal du sammen med samarbejdspartnere sørge for at skaffe flere brugere. - Når man arbejder med børn og unge, skal man skrive under på en børneattest. Ungdommens Røde Kors har en samværspolitik, som både skal sikre, at vores frivillige ikke unødigt bliver udsat for anklager, men selvfølgelig også skal sikre børnene. Børneattesterne og samværspolitikken er den aktivitetsansvarliges ansvar at informere de øvrige frivillige om. - Hvis der bliver brugt penge i lektiecaféen til eksempelvis materialer eller frugt til børnene, er det dit ansvar at refusionssedlerne bliver sendt ind til sekretariatet. - Du kommer ligeledes til at fungere som bindeled mellem lektiecaféen, samarbejdspartneren, sekretariatet, styregruppen og LUR en. Hvilket betyder, at du både kommer til at modtage information du skal videre give til de frivillige, og du skal videregive information om lektiecaféen. Styregruppen skal specielt informeres generelt om trivslen.

22 - Hvis/når du stopper som aktivitetsansvarlig, skal du have sikret dig, at der er en ny frivillig til at tage over som aktivitetsansvarlig. Du skal overdrage al vigtig information til den nye aktivitetsansvarlige, og så skal du informere om skift af aktivitetsansvarlig til samarbejdspartnere, sekretariatet, LUR en og styregruppen. Spørgsmål til ansøgeren - Hvad laver du til daglig, har du nogen fritidsinteresser? - Hvorfor kunne du tænke dig at være frivillig? - Hvad har motiveret dig til at søge om at blive en del af Ungdommens Røde Kors lektiecaféer? - Hvad har du af kendskab til at arbejde med børn? Forventningsafstemning - Hvor mange timer regner du med at kunne bruge om ugen? - Hvor længe regner du med at kunne binde dig til projektet? - Hvad tror du vil være udfordrende ved arbejdet i lektiecaféen? - Hvad tror du vil være sjovt ved arbejdet i lektiecaféen? - Opstil en konkret case på et tænkeligt problem i lektiecaféen. (Ex. hvad gør du, hvis en af de frivillige melder afbud i sidste øjeblik?) - Mange ansøgere vil spørge om, hvor mange timer du tror, de skal bruge om ugen på at være aktivitetsansvarlig. En tommelfingerregel er, at de skal regne med at bruge i gennemsnit 1-2 timer om ugen på det administrative (nogle uger vil der være behov for flere mails og telefonopringninger, i andre uger vil det køre som det skal). Udover det administrative vil der være lektiehjælpen og forberedelsen hertil. Afrunding - Spørg om der måtte være spørgsmål eller tilføjelser. - Fortæl om, hvad planen bliver her fra, og hvornår ansøgeren får svar. - I tilfælde af flere ansøgere, kan du spørge om ansøgeren kunne være interesseret i at være frivillig, i tilfælde af, at du vælger en anden ansøger.

23 Aktivitetsansvarlig søges i Bynavn X lektiecafé mangler en frivillig lektiehjælper, som samtidigt kan holde overblikket Kunne du tænke dig at være ansvarlig for en lektiecafé i Bynavn? - Så se her! Ungdommens Røde Kors har i samarbejde med (navn på samarbejdspartner, ex. skole, boligområde) en lektiecafé. Lektiecaféen ligger hver (indsæt ugedag) fra klokken (indsæt tid), hvor der kommer folkeskolebørn fra X-X klassetrin. Hvad er en aktivitetsansvarlig? At være aktivitetsansvarlig betyder, at du skal være lektiecaféens kontaktperson. Det er på den måde den aktivitetsansvarlige rolle, at videregive information om lektiecaféen til på Styregruppen for lektiecaféer, det Lokale Udviklingsråd og sekretariatet. Den aktivitetsansvarlige sørger ligeledes for den generelle organisering af lektiecaféen, som eksempelvis vagtplan, kontakt til samarbejdspartneren, reklame for lektiecaféen, hvis der mangler brugere og rekruttering af eventuelt nye frivillige. Som aktivitetsansvarlig skal du regne med at bruge op til 2 timer om ugen på det administrative, udover arbejdet i lektiecaféen. Hvad laver en lektiehjælper? I lektiecaféen mødes børnene med de frivillige for at få hjælp med lektierne. I caféen er vi mange voksne per barn, og derfor har vores frivillige mulighed for at give børnene ekstra opmærksomhed både hvis de har behov for særligt meget hjælp med at forstå opgaverne, eller hvis de bare trænger til at snakke med en voksen. Ungdommens Røde Kors lektiecaféer skal være et frirum, hvor det uformelle og hyggelige samvær er med til at skabe en positiv udvikling hos børnene. Derfor er det også vigtigt, at der er plads til faglig støtte såvel som hygge og socialt samvær. På denne måde kan vi være med til at styrke børnenes selvværd og selvtillid og give dem succesoplevelser både fagligt og socialt. Vi forventer At du er engageret og stabil At du brænder for at arbejde med udsatte børn og unge At du har lyst til at koordinere aktiviteten, lave en vagtplan og afholde frivilligmøde ca. hver anden måned At du har lyst til at binde dig til projektet i minimum et halvt år Vi tilbyder Muligheden for at gøre en forskel for udsatte børn og unge Erfaring med projektledelse Muligheden for at være med til at forme en aktivitet Erfaring med frivillighed i Danmarks største humanitære ungdomsorganisation Et hyggeligt socialt fællesskab omkring lektiecaféen Mulighed for relevante kurser Hvis du synes, det lyder spændende, så send os en ansøgning. Vi glæder os til at høre fra dig!

24 Lektiehjælpere søges til Bynavn Vil du hjælpe børn med at få lavet deres lektier i uformelle og hyggelige rammer - så se her! I Ungdommens Røde Kors er en lektiecafé et sted, hvor engagerede frivillige tilbyder lektiehjælp til børn, som af den ene eller den anden årsag har særlige udfordringer i skolen enten fagligt eller socialt. Vores lektiecaféer er altid placeret i lokalområder, hvor vi ved, at der vil være mange børn med sådanne behov. Hvad laver en lektiehjælper? I lektiecaféen mødes børnene med de frivillige for at få hjælp med lektierne. Men lektiecaféen handler om meget mere end det og er ikke en erstatning for skolens lektiecafé eller en forlængelse af børnenes skoledag. I caféen er vi mange voksne per barn, og derfor har vores frivillige mulighed for at give børnene ekstra opmærksomhed både hvis de har behov for særligt meget hjælp med at forstå opgaverne, eller hvis de bare trænger til at snakke med en voksen. Ungdommens Røde Kors lektiecaféer skal være et frirum, hvor det uformelle og hyggelige samvær er med til at skabe en positiv udvikling hos børnene. Derfor er det også vigtigt, at der er plads til faglig støtte såvel som hygge og socialt samvær. På denne måde kan vi være med til at styrke børnenes selvværd og selvtillid og give dem succesoplevelser både fagligt og socialt. Om lektiecaféen i X X lektiecafé har åbent hver (indsæt ugedag) fra klokken (indsæt tid). Lektiecaféen arbejder sammen med (navn på enten skole, boligområde el.lign.), og der kommer børn fra X-X klassetrin. I lektiecaféen bliver børn og unge hjulpet med alle fag, og vi arbejder desuden med langsigtede mål i form af at skabe et trygt og åbent miljø, som skal medvirke til at styrke børnenes selvtillid. Stillingen som frivillig lektiehjælper kommer ikke med krav om bestemte kvalifikationer, vi forventer dog, at du minimum deltager et par gange om måneden i vores lektiecafé. Hvis det lyder som noget for dig, så kontakt os med det samme! Vi glæder os til at høre fra dig!

25 Tjekliste:* Hvem* skal* kontaktes,* når* en* ny* lektiecafé* starter* eller* en* gammel*lukker*ned?*! Inden!opstart:!! Kontakt(Styregruppeformanden,(om(de(har(overskud(til(endnu(en(lektiecafé(! Tjek(med(konsulenten(for(området,(om(der(er(plads(i(budgettet(! Tjek(med(LUR(om(de(har(lignende(projekter(i(opstart((specielt(gældende(i(større(byer)( ( Hvis(der(er( okay (fra(disse(tre,(så(kan(man(begynde(at(følge(opstartsguiden.( ( Når!lektiecaféen!er!startet,!skal!følgende!personer!informeres:!! Konsulenten(for(lektiecafé!området(! Styregruppen,(så(der(kan(findes(en(kontaktperson(! LUR en(og(konsulenten(for(den(pågældende(lur(! lektiecaféen(skal(stå(samt(kontaktoplysninger(på(aa,(og(lille(tekst(om(lektiecaféen.(! aktivitetsansvarlige,(så(vedkommende(kan(få(ledermailen(! Sørge(for,(at(lektiecafé(historik(arket(og(Sugar(bliver(opdateret.( ( Før!lukning:!! Kontakt( lektiecaféens( kontaktperson( fra( Styregruppen,( for( at( få( deres( inputs( til( en( eventuel(lukning.(det(kan(være,(at(de(nyligt(har(været(i(dialog(med(aa,(og(har(en(anden( indsigt(i(lektiecaféen.(! Afdæk( grundene( til,( at( lektiecaféen( vil( lukke.( Som( udgangspunkt( lukker( vi( ikke( lektiecaféer(pga.(manglende(frivillige,(men(pga.(der(ikke(er(flere(brugere,(der(udtrykker( et(behov.(! Kontakt( konsulenten( for( lektiecafé( området.( Det( kan( også( være,( at( der( er( væsentlige( informationer(at(hente(her.( ( Hvis!lukning!virker!som!den!rigtige!løsning,!så!skal!følgende!personer!informeres:!! Lektiecaféens(kontaktperson(i(Styregruppen(! Konsulenten(på(lektiecafé!området(! LUR en(og(den(pågældende(lur(konsulent(! hjemmesiden,(hvor(lektiecaféen(skal(slettes(fra.((! Sørge(for,(at(arket(med(oversigt(over(lektiecaféerne(og(Sugar(bliver(opdateret.( ( Ved!udskiftning!af!den!aktivitetsansvarlige!! Sørge(for(at(Sugar(bliver(opdateret(

26 ! Send( en( mail( til( med( kontaktoplysninger( på( den( nye( aktivitetsansvarlige(! kontaktoplysningerne(på(den(nye(aktivitetsansvarlige(! Informer( kontaktpersonen( fra( Styregruppen( om,( at( der( er( kommet( ny( aktivitetsansvarlig,( hvordan( overgangsfasen( har( været( og( om( der( er( nogen( særlige( informationer(i(forbindelse(med(overdragelsen.(! Informer(LUR en(således,(at(de(også(har(overblik(over,(hvem(der(er(ansvarlig(

Procedure for etablering af nye aktiviteter

Procedure for etablering af nye aktiviteter Procedure for etablering af nye aktiviteter Styregruppen for døgninstitutioner Indholdsfortegnelse 1. Formål.... 1 2. Første kontakt.... 1 3. Samarbejdsaftalen... 2 4. køreplan... 3 5. rekruttering af

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Skt. Klemens Læringværksted

Skt. Klemens Læringværksted Skt. Klemens Læringværksted Organiseres af Ungdommens Røde Kors og i samarbejde med Skt. Klementsparkens beboer, Boligsocialthus og Skt. Klemensskolen. Stedet hvor vi lærer børn at lære. En gang om ugen

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

PROJEKTLEDERVEJLEDNINGEN

PROJEKTLEDERVEJLEDNINGEN PROJEKTLEDERVEJLEDNINGEN INDHOLD S.01 S.04 VELKOMMEN SOM PROJEKTLEDER! OPGAVE 1: PROJEKTSTYRING - REGISTRERING - AFRAPPORTERING - TILLADELSER - PLANLÆGNING - REKRUTTERING AF FRIVILLIGE - KOMMUNIKATION

Læs mere

Bliv frivillig. Gør en forskel for dig selv og for andre AALBORG

Bliv frivillig. Gør en forskel for dig selv og for andre AALBORG Bliv frivillig Gør en forskel for dig selv og for andre AALBORG Lektiecafé Ungdommens Røde Kors har fire lektiehjælpscaféer i Aalborg. Som frivillig kan du hjælpe med alt fra en 4. klasses matematikopgave

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

Bliv frivillig. gør en forskel for dig selv og for andre

Bliv frivillig. gør en forskel for dig selv og for andre Bliv frivillig gør en forskel for dig selv og for andre SOLSKINSUNGE Solskinsunge er baseret på en forestilling om, at mange unge fra socialt belastede boligområder mangler meningsfuld kontakt med voksne

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE. - Adventureklub

KONCEPTBESKRIVELSE. - Adventureklub KONCEPTBESKRIVELSE - Adventureklub Adventureklubben er en idrætsklub for udsatte børn og unge. Gennem forskellige motions- og idrætsaktiviteter er det hensigten at stimulere deres nysgerrighed, styrke

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Indledning Dette notat beskriver et forslag til etablering af en frivillig gældsrådgivning i Skive. Formål, indhold og organisering er kort beskrevet, ligesom der er

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Patientstøtte & Lokal Indsats Kræftens Bekæmpelse Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige VEJLEDNING Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet 1 MENTOR I LÆR FOR LIVET Lær for Livets mentorordning er en del af Lær for Livet, som er Egmont Fondens signaturprojekt. Målet med Lær for Livet er:

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Kom godt i gang med vågetjenesten

Kom godt i gang med vågetjenesten GODE RÅD Kontaktperson kombination af interesse og evner; en eller to? Telefon hvordan kan man kontakte vågetjenesten? Vågeopgaven - hvordan gør vi hos os? Samarbejde hvem samarbejder vi med og hvordan?

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Side 1 af 6 Integration er en fælles opgave Lejre Kommune skal

Læs mere

GUIDE TIL STYREGRUPPER

GUIDE TIL STYREGRUPPER GUIDE TIL STYREGRUPPER Indholdfortegnelse Indledning............................... 4 Ungdommens Røde Kors organisering............... 5 Aktivitetsgrupper........................... 5 Lokale udviklingsråd

Læs mere

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB en del af noget større REKRUTTERING AF PIGER GENNEM PIGERAKETTEN TRIN 1 FØR PIGERAKETTEN Quick guiden er lavet til dig som kontaktperson, så du

Læs mere

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE Mappen Kære aktivitetsansvarlige Først og fremmest tusinde tak for det store arbejde, du lægger i lektiecaféarbejdet, og den forskel du er med til at gøre for udsatte børn og unge

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for de vigtigste

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk FAMILIENETVÆRK [SEPT. 2013] Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj og Ishøj Kommune RødeKors.dk INDHOLD 1 Data vedrørende samarbejdspart i kommunen... 3 2 Data vedrørende Røde Kors-afdelingen

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Anders Thise Holm Cand.mag. i arbejdslivsstudier og psykologi Partner og konsulent i TeamKompagniet Foredragsholder i ledfrivillige.dk Aktiv frivillig HR-leder

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Forældre fremmer fællesskabet

Forældre fremmer fællesskabet Forældre fremmer fællesskabet Klasserådsmøde onsdag den 22. januar 2014. 60 klasserødder var mødt frem til fælles møde. Anne Gunnerud Mortensen (SSP-konsulent) indledte med et oplæg, som er vedhæftet i

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for overordnede

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8)

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8) Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen (kit, nummer 8) 1) En beskrivelse af idéen 2) Et storyboard 3) En 3D model 4) En film af hver gruppe 5) Et podie til hver gruppe Alle elementer vedrørende hver gruppe samlet

Læs mere

Venner Viser Vej. et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge. rødekors.dk/vennerviservej

Venner Viser Vej. et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge. rødekors.dk/vennerviservej Venner Viser Vej et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge rødekors.dk/vennerviservej RAMMERNE FOR NETVÆRKSAKTIVITETEN Venner Viser Vej et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge Det personlige møde

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Erhvervslivet Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvad med faciliteter? 6 Hvad med økonomien? 6 Hvad kan virksomhederne gøre?

Læs mere

Ledelse og fastholdelse af frivillige

Ledelse og fastholdelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse og fastholdelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt arbejde

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Det er lysten, der driver værket Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Ungdommens Røde Kors har kickstartet en række initiativer, der giver børn og unge alle steder i landet mulighed

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

ADHD-foreningens Frivilligpolitik

ADHD-foreningens Frivilligpolitik ADHD-foreningens Frivilligpolitik Velkommen her hos os I ADHD-foreningen er vi glade for, at du og de andre frivillige i foreningen har valgt at bruge jeres tid og kompetencer til at arbejde med ADHD-sagen

Læs mere

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB en del af noget større PIGERAKETTEN som REKRUTTERINGsplatform Når nye piger skal introduceret til fodbold, kan Pigeraketten give synlighed om fodbold

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

SÅDAN FÅR VI ALLE TIL AT FØLE SIG VELKOMNE I UNGDOMMENS RØDE KORS

SÅDAN FÅR VI ALLE TIL AT FØLE SIG VELKOMNE I UNGDOMMENS RØDE KORS SÅDAN FÅR VI ALLE TIL AT FØLE SIG VELKOMNE I UNGDOMMENS RØDE KORS Man skal have de nye frivillige integreret i gruppen. Få sat et glad ansigt på de andre frivillige, også for at de ved, hvem de skal arbejde

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD

Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD Frivilligstrategi Center for Voksne med Autisme og ADHD 2016-2018 Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD I overensstemmelse med virksomhedsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse ønsker

Læs mere

VEJLEDNING TIL HENVISNING AF BØRN TIL PROJEKTET

VEJLEDNING TIL HENVISNING AF BØRN TIL PROJEKTET BARNETS VEN VEJLEDNING TIL HENVISNING AF BØRN TIL PROJEKTET Barnets ven - vejledning 210x297 folder.indd 1 20-10-2015 15:18:09 RED BARNET UNGDOM VEJLEDNING KÆRE SAMARBEJDSPARTNER Red Barnet Ungdom vil

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Håndbogen indeholder beskrivelser af, hvordan I kan etablere og drive Erhvervsguiderne

Læs mere

Frivillige og et godt arbejdsmiljø

Frivillige og et godt arbejdsmiljø Køb bøgerne i dag Frivillige og et godt arbejdsmiljø V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet I denne folder kan du læse om, hvad det vil sige at være mentor i Lær for Livet. Vi håber, at folderen besvarer dine spørgsmål, og at den giver dig lyst til at melde dig

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

Ledelse af frivillige i folkekirken

Ledelse af frivillige i folkekirken Køb bøgerne i dag 239 kr. (grøn) / 180 kr. (hvid) Ledelse af frivillige i folkekirken V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

klassetrin Vejledning til elev-nøglen.

klassetrin Vejledning til elev-nøglen. 6.- 10. klassetrin Vejledning til elev-nøglen. I denne vejledning vil du til nøglen Kollaboration finde følgende: Elev-nøgler forklaret i elevsprog. En uddybende forklaring og en vejledning til hvordan

Læs mere

UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Økonomi- og Ledelsessekretariatet Den 5. oktober 2012 Svend Bayer UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Nedenfor

Læs mere