Master- og Diplomuddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Master- og Diplomuddannelser"

Transkript

1 Master- og Diplomuddannelser v i i i i i i i i i i v

2 Master- og diplomuddannelser på

3 Københavns Universitet Redaktion: Malene Brandt, Kompetenceenheden, Københavns Universitet Redaktionen er afsluttet oktober Der tages forbehold for ændringer samt eventuelle trykfejl. Layout: Signs & Wonders Tryk: PE Offset A/S Foto: Christoffer Regild (medmindre andet er angivet) Oplag: Udgiver: Københavns Universitet Kompetenceenheden Fiolstræde 22, København K Københavns Universitet, november

4 04 Om masteruddannelser 05 Forsøgsdyrsvidenskab 06 Fødevarekvalitet og -sikkerhed 07 Landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning 08 Drug Management 09 Industrial Drug Development 10 Pharmaceutical Regulatory Affairs 11 Fleksibel Master fra Det Humanistiske Fakultet 12 Cross-Media Communication 13 Fremmedsprogspædagogik 14 Professionsudvikling 15 Konfliktmægling 16 Anvendt Statistik 17 Idræt og Velfærd 18 Miljø- og Energiret 19 Antropologi og Velfærd 20 Sundhedsantropologi 21 Katastrofehåndtering 22 International Health 23 Public Health 24 Fleksibel Master fra Center for Afrikastudier 25 Fleksibel Master fra Det Teologiske Fakultet 26 Om diplomuddannelser 27 Parkvirksomhed 28 Kriminologi 29 Idræt v i i i Om layoutet Layoutet i denne brochure er inspireret af Fibonacci-tal, der fremkommer som summen af de to foregående tal i rækken: Fibonacci-tallene er opkaldt efter den italienske matematiker Leonardo da Pisa, også kendt som Fibonacci (ca ). Fibonacci-tal findes overalt både i den rå natur og i finkulturen. Der er Fibonacci-mønstre i solsikkeblomster, kogler, galakser, sonater og symfonier. Fibonacci fungerer som symbol på universelle træk ved verden eller en slags pinkode til både mennesker, samfund og natur. På samme måde som efter- og videreuddannelse er en dør til ny viden, der fører til faglig fordybelse, erkendelse og refleksion. i i i i i i i 4 v

5 KU hele livet! En master- eller diplomuddannelse kan gøre dig endnu bedre til dét, du brænder for. Du får nye kompetencer, møder inspirerende mennesker og får flere handlemuligheder i dit arbejdsliv. Hvad kan Københavns Universitet tilbyde? Vi tilbyder uddannelser af høj kvalitet. Vi er blandt de 10 bedste universiteter i Europa og det bedste universitet i Nordeuropa. Vi tilbyder spændende læringsmiljøer og den nyeste forskningsbaserede viden formidlet af højtkvalificerede undervisere. Vi tilbyder, at du bliver en del af et attraktivt netværk både på uddannelsen og blandt andre KU ere i alumneforeningen Kubulus. Du vil også møde nogle af de samarbejdspartnere, vi sparrer med, når vi tilrettelægger uddannelserne: Fra Dansk Røde Kors til Novo Nordisk. Men master- og diplomuddannelser på KU er også hårdt arbejde. Vi stiller krav til dig. Til gengæld bliver du tanket op med energi og får en enestående mulighed for faglig fordybelse, erkendelse og refleksion. KU præsenterer med denne brochure mere end 20 master- og diplomuddannelser indenfor hele universitetets faglige bredde. Kig i brochuren, og lad dig inspirere. Velkommen på Københavns Universitet! Ralf Hemmingsen & Lykke Friis Rektor & prorektor Foto: Michael Daugaard

6 En masteruddannelse er en forskningsbaseret efter- og videreuddannelse på kandidatniveau. Det vil sige, at uddannelserne er forankret i et forskningsmiljø på Københavns Universitet, og undervisningen er tilrettelagt af forskere. Masteruddannelser er også kendetegnet ved et aktivt samspil mellem den nyeste teori/viden og deltagernes erfaringer og kompetencer. Masteruddannelserne tilbyder specialisering, fordybelse og refleksion inden for et bestemt fagligt område. Om masteruddannelser Masteruddannelser henvender sig til dig, der ønsker at udvide din faglighed og kompetencer enten indenfor dit eget arbejdsområde eller som løftestang for videre karriere- og kompetenceudvikling. Omfang Masteruddannelserne svarer i omfang normalt til et års fuldtidsstudier eller 60 ECTS-point og er oftest tilrettelagt på deltid over to år. En masteruddannelse skal være afsluttet inden for maksimalt seks år. Adgangskrav De generelle adgangskrav til en masteruddannelse er en af følgende adgangsgivende uddannelser: relevant kandidatuddannelse relevant akademisk bacheloruddannelse relevant professionsbacheloruddannelse relevant diplomuddannelse relevant mellemlang videregående uddannelse (visse masteruddannelser). Derudover kræves mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Der kan også være krav om specialiserede kundskaber inden for et bestemt fagområde fx sprog eller it. De præcise adgangsbestemmelser fremgår af fagbeskrivelsen af den enkelte masteruddannelse, som findes på masteruddannelsernes hjemmeside. Undervisningsform Masteruddannelserne er tilrettelagt, så du kan kombinere uddannelse og fuldtidsarbejde. Undervisningen består på de fleste masteruddannelser af en kombination af forelæsninger, internat, dagsseminarer, selvstudier og webbaseret læring. Flere masteruddannelser udbyder moduler af masteruddannelsen som selvstændige enkeltfag. Deltagerbetaling Der er deltagerbetaling på alle masteruddannelser med priser varierende mellem kr. Nogle deltagere får deres masteruddannelse helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver; andre betaler selv. Alle, som er omfattet af overenskomstaftalen mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), har mulighed for at søge støtte fra Kompetencefonden til fx en masteruddannelse. Midlerne kan ikke søges direkte af den enkelte, men fordeles via ministerierne til de enkelte arbejdspladser. på Andre kan være omfattet af lignede aftaler. Undersøg mulighederne før du går i gang. 6

7 Master i Forsøgsdyrsvidenskab Uddannelsen består af 5 obligatoriske moduler samt valgfrie meritgivende aktiviteter: Forsøgsdyrsetik og -lovgivning Planlægning og evaluering af dyreforsøg Forsøgsdyrshold, -avl og -biologi Forsøgsdyrspatologi og -sundhed samt Forsøgsdyrsanæstesi og eksperimentel kirurgi Dyremodeller i forskningen samt Mikrokirurgi Masterprojekt Fælleseuropæiske regler på forsøgsdyrsområdet kræver i dag, at ledere af forsøgsdyrsenheder, forsøgsdyrsdyrlæger samt velfærdsansvarlige har særlige kompetencer. Master i Forsøgsdyrvidenskab er akkrediteret af den europæiske forsøgsdyrsvidenskabelige organisation FELASA til netop at give sådanne kompetencer. Alle, der arbejder med forsøgsdyr og ledelse af forsøgsdyrsenheder fx: Veterinærer Agronomer Biologer Farmaceuter Human medicinere Master i Forsøgsdyrsvidenskab giver kompetence til at varetage det veterinær- og velfærdsmæssige ansvar i forsøgsdyrsenheder samt uddanne specialister med kategori D kompetence i forsøgsdyrsvidenskab. Deltagerne bliver i stand til på forsvarlig vis at udføre dyreforsøg og forholde sig forsøgdyrenes velfærd og sundhed samt etisk-juridiske spørgsmål forbundet med dyreforsøg. Uddannelsen giver også mulighed for at opnå et fagligt niveau, som tillader tilmelding til ECLAM eksamen (European College of Laboratory Animal Medicine) under forudsætning af, at man har en veterinærmedicinsk kandidatuddannelse. Modulerne/kurserne består af intensive undervisningsperioder på to til fire dage samt selvstudier, opgaver og evt. projektarbejde. Undervisningen kan være placeret andre steder end København - bl.a. i Finland. Uddannelse

8 Master i Fødevarekvalitet og -sikkerhed Den hastige teknologiske udvikling inden for fødevaresektoren har en stor betydning for fødevarernes kvalitet og sikkerhed. Samtidig sætter forbrugerkrav nye standarder for fødevarer. Master i Fødevarekvalitet og -sikkerhed sætter fokus på sammenhængen mellem produktion af fødevarer, deres kvalitet og deres sikkerhed i et jord-til-bord-perspektiv. Uddannelsen består af 7 moduler: Fødevarekompleksets aktører Kvalitet af råvarer Fødevarebioteknologi Fødevaresikkerhed Analyse af kvalitet Forarbejdningsprocesser Masterprojekt Alle, der arbejder med produktion, forarbejdning, distribution eller regulering af fødevarer i fx: Fødevareindustrien Den offentlige regulering og forvaltning af fødevaresektoren Fødevaresektorens brancheorganisationer Master i Fødevarekvalitet og -sikkerhed kvalificerer deltagerne til at forbedre og udvikle de centrale processer, strukturer og relationer, der har indflydelse på fødevarernes kvalitet og sikkerhed. Der er rige muligheder for at arbejde med kvalitets- og sikkerhedsmæssige problemstillinger inden for eget erhvervsområde. Hvert modul udbydes som en selvstændig enhed. Modulerne består af 2-3 seminarer af 2-3 dages varighed. Mellem seminarerne arbejdes med en opgave indenfor modulets faglige afgrænsning. Undervisningen foregår på dansk, mens litteraturen hovedsageligt vil være på engelsk. Uddannelse 8 Foto: Signs & Wonders

9 Master i Landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning Der er et stort behov for en integreret politik og planlægning for landdistrikternes fremtid, ikke mindst i lyset af kommunernes nye opgaver efter strukturreformen. Master i Landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning handler netop om landdistriktsudvikling og -politik i bred forstand og kulturlandskabets udvikling og forvaltning med fokus på naturog miljømæssige, økonomiske og sociale betingelser. Medarbejdere i private rådgivnings- og konsulent virksomheder og i offentlige forvaltninger fx: Landskabsarkitekter Skov- og landskabsingeniører Landinspektører Planlæggere Skovfogeder Landdistriktskoordinatorer Master i Landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning kvalificerer på videnskabeligt grundlag deltagerne til at udvikle og implementere helhedsløsninger i forbindelse med landdistriktsudvikling og landskabsforvaltningens planlægning i det åbne land. Uddannelsen består af intensive seminarer på et par dage, netbaseret undervisning, selvstudier, opgaver og projektarbejde. Undervisningen foregår forskellige steder i landet - af hensyn til deltagernes geografiske spredning og for at komme tæt på de anvendte cases undervejs. Uddannelse Uddannelsen består af en række moduler. Deltagerne kan vælge mellem to linier i uddannelsen med fokus på hhv. Landdistriktsudvikling eller Landskabsforvaltning. Uddannelsen afsluttes med et masterprojekt. 9

10 Master of Drug Management Uddannelsen består af 6 moduler, som også kan tages enkeltvist: Lægemidler i sundhedssektoren modeller og teorier Ledelse i sundhedssektoren Fra idé til projekt kvalitetssikret lægemiddelanvendelse Klinisk farmaci og farmakoterapi Rådgivning om lægemiddelanvendelse Evaluering og dokumentation af lægemiddelanvendelse Derudover er der en række valgfrie studieenheder og et afsluttende masterprojekt. Det er et udbredt ønske i sundhedsvæsenet at sikre en højere kvalitet i brugen af lægemidler og øge patientsikkerheden. Patienterne skal tilbydes den bedste og billigste medicin, ligesom antallet af fejlmedicineringer og samfundets udgifter til medicin reduceres. Master of Drug Management sætter derfor fokus på områder som farmaceutisk rådgivning af læger, kvalitetssikring af ydelserne til forbrugerne, bedre rådgivning samt vejledning til regioner og kommuner om rationel lægemiddelanvendelse. Medarbejdere i sundheds- og apotekssektoren og lægemiddelindustrien fx: Læger Sygeplejersker Farmaceuter Humanbiologer, biokemikere og sociologer, der arbejder med lægemiddelanvendelse Master of Drug Management kvalificerer til selvstændigt og på videnskabeligt grundlag at bidrage til en mere hensigtsmæssig lægemiddelanvendelse blandt brugere og professionelle og herigennem medvirke til forbedring af folkesundheden og brugernes livskvalitet. Uddannelsen bidrager med et generelt kompetenceløft indenfor områder som patientsikkerhed, fejlmedicinering, compliance, patientkommunikation og rationel lægemiddelanvendelse. Undervisningen foregår i hold med forelæsninger, selvstudier, gruppearbejde og gruppediskussioner, skriftlige rapporter og mundtlige fremlæggelser.

11 Master of Industrial Drug Development Drug development is a long, complicated process requiring the interaction of numerous specialist fields. The many disciplines are rooted in different scientific cultures and languages, and the players involved in the various phases and fields of drug research do not always recognise and understand each other well enough. Growing competition in the industry and the boom in the number of new small and medium-sized biotech and pharmaceutical enterprises have also generated a need for multi-faceted continuing education at a high level. Programme structure The programme consists of nine compulsory courses: Discovery and Development of Medicines Drug Discovery Pharmacology Non-clinical Safety and Toxicology Drug Formulation and Delivery Chemical Process Development and Production of Active Pharmaceutical Ingredients Drug Regulatory Affairs in Drug Development QA, QC, GXP for Pharmaceutical Production Clinical Pharmacology and Biostatistics In addition, participants have to complete a number of elective courses and a master s project. Participant profile The programme is designed for experienced people in the biotech and pharmaceutical industries and clinical research organisations who are involved in drug development and who need an overview of the process in its entirety as well as an in-depth understanding of the individual elements. The typical participant has a background in fields such as engineering, pharmacy, chemistry, biochemistry or the health sciences. Competency profile Key employees in pharmaceutical companies must have a broad overview and the ability to understand the connections between all stages of the development process from discovery to registration. Masters of Industrial Drug Development will gain extensive interdisciplinary and practical knowledge of the industrial drug development process. Their ability to effectively and critically evaluate each stage of the drug development process will allow them to predict future bottlenecks. Method of study Compulsory courses are intensive one-week or two-week modules. This structure makes it possible for international participants to follow the programme. Participants are expected to prepare extensively for each course, and an exam is held after each course. Read more 11

12 Master of Pharmaceutical Regulatory Affairs To bridge the gap between international pharmaceutical development and approval, the Faculty of Pharmaceutical Sciences cooperates with the Danish Association of the Pharmaceutical Industry/Medicademy to offer a master s programme in Pharmaceutical Regulatory Affairs. The aim of the master s programme is to provide participants with solid theoretical and practical up-to-date knowledge on international regulatory affairs related to pharmaceutical, biological and biotech product development. Foto: Signs & Wonders Programme structure The study programme consists of eight compulsory modules: Discovery and Development of Medicines Regulatory Affairs in the EU Regulatory Strategic Considerations During Global Drug Development Quality Drug Substance and Drug Product Non-clinical Development and Documentation Clinical Development and Documentation Product Life Cycle Activities Role and Responsibilities of Regulatory Affairs Professionals Participant profile The programme is designed for professionals with responsibilities in pharmaceutical/biotech regulatory affairs. The programme is an opportunity for participants to establish valuable networks with colleagues and teachers from around the world. Competency profile Masters of Pharmaceutical Regulatory Affairs have comprehensive and detailed knowledge of the procedures related to the application, registration and approval of drugs and biological and biotechnological products. This qualifies them to specialise in the entire process of drug registration. They will thus be qualified to involve various professional groups in the drug development process and advise them of the regulatory and statutory requirements governing drug registration, thereby potentially shortening the period it takes for companies to get a product approved and launch it on the international market. Method of study Most of the compulsory modules consist of one or two Medicademy modules plus an individual project supervised by an advisor from Faculty of Pharmaceutical Sciences. Medicademy modules run over a period of two to four days. Read more In addition, participants have to complete a number of elective modules and a master s project. 12

13 Fleksibel Master fra Det Humanistiske Fakultet En fleksibel masteruddannelse skræddersys af og til den enkelte. Rammerne er ens for alle; men det konkrete studieforløb hvilke moduler der skal indgå - aftales individuelt. Masterforløbet tilpasses i forhold til faglig baggrund og ønsker til faglig videreuddannelse. Der kan indgå moduler fra humaniora og andre fakulteter og universiteter i Danmark og udlandet. En Fleksibel Master er en særlig mulighed for at sammensætte en masteruddannelse efter egne ønsker og faglige interesser. Alle der ønsker efter- og videreuddannelse på universitetsniveau med hovedvægt på det humanistiske område. En Fleksibel Master fra Det Humanistiske Fakultet giver ledere og medarbejdere inden for det private og offentlige erhvervsliv en videreuddannelse, der bygger på studiet af et selvvalgt hovedemne og inddrager aktuelle forskningsresultater. Ved optagelsen udarbejdes en individuel uddannelsesplan sammen med en faglærer. Ofte vil denne faglærer følge den studerende og vejlede det afsluttende masterprojekt. Der kan vælges mellem mange typer kurser, som sammensættes, så de udgør et samlet forløb med indre sammenhæng og faglig progression. Studier og Masteruddannelser

14 Master i Cross-Media Communication Når virksomheder og organisationer skal trænge igennem i mediesamfundet, kræver det dybtgående viden om medier, målgrupper og formidling. Master i Cross-Media Communication præsenterer nye og væsentlige vinkler på kommunikation i den aktuelle medievirkelighed. Uddannelsen giver teoretiske og praktiske værktøjer til at løse kommunikative udfordringer på tværs af medier og udtryksformer. Alle der arbejder med fler- og tværmedial kommunikation fx: Journalister, informationsmedarbejdere, kommunikations- og PR-konsulenter, marketingkoordinatorer, art directors, webdesignere Selvstændige eller ansatte med behov for at håndtere kommunikationsog formidlingsprojekter fx som forbindelsesled mellem egen organisation og eksterne kommunikationsfolk Master i Cross-Media Communication sætter fokus på medieanvendelse, målgrupper og samfund, fortælling som strategisk formidlingsform i teori og praksis samt kommunikation, projektledelse og formidlingsetik i organisationer. Udannelsen kvalificerer deltagerne til at analysere, tilrettelægge og evaluere kommunikations- og formidlingskampagner på tværs af medier og udtryksformer. Uddannelsen består af 4 moduler: Mediesystemanalyse og målgruppeteori Fortælle- og formidlingsformer i tværmedial kommunikation Kommunikation, projektledelse og formidlingsetik Masterprojekt Modul 1-3 er tilrettelagt som fire intensive seminarer af 2 dages varighed, mens modul 4 er tilrettelagt som fire intensive seminarer af 1 dags varighed. Der bliver afholdt et seminar om måneden. Mellem seminarerne er der projektopgaver. Uddannelsen lægger vægt på at udnytte og integrere deltagernes uddannelsesbaggrund og arbejdserfaringer i undervisningen. Mere information Foto: Signs & Wonders

15 Master i Fremmedsprogspædagogik Uddannelsen består af 6 moduler: Forskning og sprogpædagogisk praksis i samspil Processer i fremmedsproglig kommunikation og sprogtilegnelse Interkulturel kompetence: sprog, kultur og samfund Undervisningstilrettelæggelse og udførelse Evaluering, materialer og metoder i fremmedsprogsundervisning (e-læring og testning) Masterprojekt Master i Fremmedsprogspædagogik sætter fokus på, hvordan man lærer et sprog, og hvordan man underviser i det. Uddannelsen lægger vægt på samspillet mellem teori og sprogpædagogisk praksis, tværfagligt samarbejde og udvikling af nye sprogpædagogiske tiltag inden for fremmedsprog og dansk som andetsprog. Undervisere i fremmedsprog og i dansk som andetsprog fx: Undervisere og fagkoordinatorer på gymnasiale uddannelser og VUC Sprogundervisere og konsulenter Undervisere i sprog på professionshøjskoler og adjunkter i sprog på lærerseminarier Undervisere på de sproglige institutter på universiteter og højere læreanstalter Forlagsredaktører og producenter af sprogundervisningsmaterialer Master i Fremmedsprogspædagogik kvalificerer deltagerne til at forbedre og udvikle pædagogiske metoder og etablere læringsmiljøer for sprogtilegnelse baseret på den nyeste forskning. Uddannelsen styrker deltagernes evne til at analysere og udvikle undervisningsmidler, herunder materialer til it-støttet sprogtilegnelse. Deltagerne får indsigt i identificering af indlæringsproblemer og kompetencer i undervisning i interkulturel kommunikation. Undervisningen foregår i et stærkt samspil mellem teori og praksis og veksler mellem mundtlige oplæg fra deltagerne, gruppediskussioner, forelæsninger, holdundervisning, værksteder og seminarer. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Copenhagen Business School og Aarhus Universitet. 15

16 Master i Professionsudvikling Uddannelsen består af 4 moduler: Professionshistorie og professionsidentitet Professionsforskning: Teori og metode Tilvalgsmodul Masterprojekt For at imødekomme de stigende krav om forandring og modernisering har den offentlige og private sektor behov for medarbejdere, der aktivt kan bidrage til udvikling af deres profession. Udviklingen på uddannelsesområdet stiller undervisere og praktikere i en række professioner overfor nye udfordringer. De skal dokumentere professionens centrale viden samtidig med, at de skal etablere lære- og udviklingsprocesser i samme profession. Master i Professionsudvikling fokuser på, hvordan den teoretiske og praktiske viden, der knytter sig til professionsudøvelsen kan udvikles, formidles, erhverves og anvendes. Undervisere og praktikere inden for uddannelses-, sundheds- eller socialområderne i forbindelse med professionshøjskolerne og disse professioners erhvervsområder fx: Uddannelsesplanlæggere, undervisere og vidensudviklere i uddannelsesafdelinger Forandringsagenter Forskningsmedarbejdere ved højere læreranstalter og sektorforskningsinstitutter, der arbejder med udvikling af praktisk viden og af professionsviden Master i Professionsudvikling kvalificerer deltagerne til at reflektere over forholdet mellem praksis og teori inden for uddannelses- og praksisområdet samt styre og udvikle nye praksis- og vidensformer på uddannelsesmæssige, planlægningsmæssige og didaktiske områder. Deltagerne får indsigt i pædagogiske og sociologiske tilgange til at reflektere over forskellige professionsfelter og udvikle professionskundskab og praksisviden. Undervisningsformen er en kombination af forelæsninger, seminarer, projekter og vejledning. Undervisningen er it-støttet. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Aarhus Universitet.

17 Master i Konfliktmægling Mange konflikter løses gennem konfliktmægling, hvor en neutral tredjepart hjælper de stridende parter med selv at finde en løsning på deres uoverensstemmelse. Master i Konfliktmægling er en mæglingsuddannelse, der forbinder det individuelle plan med det samfundsmæssige og giver deltagerne en helhedsforståelse af konflikter og konfliktmægling. Uddannelsen består af 4 moduler: Konfliktmægling Konfliktforståelse Forhandling Masterafhandling med videnskabsog samfundsteori Alle der formelt eller uformelt arbejder med konflikter, og som vil dygtiggøre sig i rollen som konfliktmægler fx: Aktører i retssystemet såsom advokater og dommere Ledere og HR-medarbejdere i private virksomheder og i den offentlige sektor Konsulenter Medarbejdere i humanitære organisationer Personer ansat i faglige organisationer Andre med mæglingsopgaver fx socialrådgivere, diplomater, læger, præster og undervisere Master i Konfliktmægling giver deltagerne et solidt teoretisk og praktisk fundament i konfliktmægling og gør dem i stand til at fungere som konfliktmæglere. Uddannelsen baserer sig på et videnskabeligt grundlag og kombinerer teori med træning og refleksion. Undervisningen foregår typisk som internater fra torsdag aften til lørdag eftermiddag og veksler mellem oplæg, diskussion, refleksion, træning og feedback. Mellem internaterne er der gruppemøder, som undertiden foregår via nettet. Herudover er der en studietur i 3. semester. 17

18 Master i Anvendt Statistik Uddannelsen består af 5 obligatoriske moduler: Statistikkens grundlæggende begreber og principper Regression og variansanalyse Generaliserende lineære modeller Statistiske modeller med tilfældige virkninger Statistisk design og analyse af forsøg Derudover er der 3 valgfri moduler samt et masterprojekt. Statistik bruges i dag på mange forskellige områder og spiller en vigtig rolle i mange virksomheder. For mange medarbejdere er det vigtigt at have et godt kendskab til anvendte statistiske metoder. Master i Anvendt Statistik tilbyder derfor en bred indføring i anvendt statistik med mulighed for specialisering inden for forskellige anvendte statistiske emner. Alle der til daglig arbejder med statistiske problemstillinger, og som ønsker at opgradere deres praktiske og teoretiske statistikkundskaber. Uddannelsen retter sig mod en bred vifte af anvendelsesmuligheder, som fx biologi, jordbrug, sundhed, ingeniørområdet, samfundsvidenskab og det farmaceutiske område. Master i Anvendt Statistik sigter på at give et overblik over moderne statistiske metoder og sætter deltagerne i stand til at beherske itbaserede statistikværktøjer med henblik på at udføre og dokumentere statistiske dataanalyser. Undervisningen er primært netbaseret (på engelsk) med enkelte seminarer. - under Uddannelse Uddannelsen udbydes i samarbejde med Syddansk Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet.

19 Master i Idræt og Velfærd Uddannelsen består af 4 moduler: Idræt i velfærdssamfundet Idræt og sundhed Idræt, velfærd og politik Masterprojekt Overforbrug og marginalisering er to af de store trusler mod livskvaliteten i det moderne velfærdssamfund, hvor sundheden trues af stress, fedme, misbrug og ensomhed. For at tackle disse samfundsproblemer er det nødvendigt at udvikle nye kompetencer og nye tænkemåder. Master i Idræt og Velfærd fokuserer derfor på, hvordan sundhed, bevægelse, integration og netværksdannelse kan kombineres på tværs af sektorer. Alle der arbejder i fx: Social- og sundhedssektoren Den offentlige, frivillige og private sektor Den pædagogiske og kulturelle sektor Master i Idræt og Velfærd tager afsæt i kritisk metode og udvikling af et tværfagligt samarbejde mellem offentlige, private og frivillige organisationer og befolkningen. Deltagerne tilegner sig analytiske redskaber og udvikler evnen til argumentation med udgangspunkt i et kritisk perspektiv. Uddannelsen kvalificerer deltagerne til at bruge idræt og fysisk aktivitet som centrale redskaber i udviklingen af befolkningens velfærd. Undervisningen er tilrettelagt på hele dage suppleret med enkelte internater samt en studietur på 3. semester. Undervisningen understøttes af et elektronisk læringsforum og er en kombination af teori, projektarbejde, vejledning og selvstændigt studiearbejde. Uddannelser 19

20 Master i Miljø- og Energiret Uddannelsen består af 4 moduler: Basis for miljø- og energiret Implementeringsmodul - international, europæisk og national miljø- og energiret Det komparative modul Masterprojekt Den globale udvikling og klimareguleringen medfører en nødvendig kobling mellem miljø- og energireguleringen. Master i Miljø- og Energiret er en juridisk masteruddannelse, der omfatter både miljø- og energiområdet, og som giver deltagerne mulighed for at specialisere sig inden for enten miljøret eller energiret. Alle der arbejder med miljø- og energispørgsmål fx: Ledere og medarbejdere i offentlige forvaltninger Miljø- og energiansvarlige i branche- og erhvervsorganisationer Ledere og medarbejdere i offentlige eller private selskaber inden for miljø- og energiområdet Revisorer Rådgivende ingeniører og landbrugskonsulenter Master i Miljø og Energiret kvalificerer deltagerne til selvstændigt og specialiseret at kunne analysere og vurdere praksisnære problemstillinger ud fra en retlig og reguleringsmæssig synsvinkel inden for miljøog energiområdet. Undervisningen veksler mellem forelæsninger, seminarer og workshops. Efter- og videreuddannelse Uddannelsen udbydes i samarbejde med Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.

21 Master i Antropologi og Velfærd Et stigende antal samfundsanliggender bliver gjort til genstand for politisk og professionel opmærksomhed, hvilket har vidtrækkende konsekvenser for de involverede parter. Master i Antropologi og Velfærd bidrager med et bredt socialt og kulturelt perspektiv på, hvordan politiske og professionelle tiltag på det sociale område implementeres i praksis, og hvilke konsekvenser det har for de berørte på godt og ondt. Centralt i denne diskussion står socialt arbejde med og integration af marginaliserede grupper samt arbejdsmarkeds-, skole-, familieog boligpolitik i bredere forstand. Alle der arbejder med at udvikle, implementere eller evaluere planlagte sociale og kulturelle forandringsprocesser fx: Medarbejdere på kommunalt, statsligt og internationalt niveau Planlæggere, rådgivere, konsulenter og medarbejdere i det private erhvervsliv Master i Antropologi og Velfærd fokuserer på socialpolitiske problemstillinger og deres sociale, kulturelle og historiske sammenhæng. Der undervises i generelle antropologiske teorier og metoder herunder specifikke teorier og begreber relateret til institutions- og organisationsetnografi samt sociale og kulturelle forandringsprocesser. Undervisningen foregår på seminarer fredag-lørdag samt 10 eftermiddage per modul almindeligvis i hold med forelæsninger, seminarer og øvelser. Der vil være it-baseret kommunikation og individuel vejledning. I undervisningen indgår mundtlige og skriftlige oplæg fra både undervisere og deltagere samt mindre skriftlige arbejder. Uddannelsen består af 4 moduler: Introduktion til antropologi og etnografisk metode Grundbegreber i institutions- og organisationsetnografi Sociale og kulturelle forandringsprocesser - udvalgte temaer Masterprojekt herunder metodekursus - efter eget valg i Danmark eller i Indien Uddannelsen udbydes af Institut for Antropologi. Undervisningen varetages af undervisere fra Institut fra Antropologi og gæsteundervisere fra Den Sociale Højskole i København. 21

Masterkurser i Friluftsliv

Masterkurser i Friluftsliv det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Masterkurser i Friluftsliv Forskningsbaseret efteruddannelse Derfor master Det er en naturlig, akademisk forlængelse af min hidtidige erfaring.

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

MPRA FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS

MPRA FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS Studieordning for Master of Pharmaceutical Affairs Studieordningen er fastsat i

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Fælles obligatoriske moduler 15 ECTS-point Praksis videnskabsteori og metode Undersøgelse af sundhedsfaglig

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

M A S T E R I M AT E M AT I K

M A S T E R I M AT E M AT I K MASTER I MATEMATIK 2-årig masteruddannelse evu.aau.dk Master i Matematik Matematik er de naturvidenskabelige og tekniske videnskabers sprog, ligesom matematik spiller en stor rolle i økonomi og samfundsvidenskaber

Læs mere

uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Vidensdeling og organisatorisk læring September 2011

uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Vidensdeling og organisatorisk læring September 2011 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011328 Vidensdeling og organisatorisk læring September 2011 , februar 2011 Udgivet af Efter- og Videreuddannelse Fredrik Nielsens Vej 5 8000

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Februar 2014 University

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7.

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. Kandidatuddannelsen i folkesundhed Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. marts 2012 Kandidatuddannelsen i folkesundhed ved AAU Et flervidenskabeligt og tværfagligt

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

ledelse Diplomuddannelsen i

ledelse Diplomuddannelsen i Diplomuddannelsen i ledelse Diplomuddannelsen i ledelse udbydes af Center for Diplomledelse, et samarbejde mellem Køge Handelsskole, Handelsskolen Sjælland Syd og University College Sjælland. Ansøgningsfrist

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. forskningsbaseret

Master i Pædagogisk Ledelse. forskningsbaseret Master i Pædagogisk Ledelse forskningsbaseret En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om, er

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025 Bioanalytikeruddannelsen Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling og samfundets behov, kvalificere den studerende inden for ydelser i det biomedicinske

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet forhåndsgodkendt som valgfag på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Nedenstående kurser er blevet forhåndsgodkendt som valgfag på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Nedenstående kurser er blevet forhåndsgodkendt som valgfag på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Dette vil sige, at du ikke behøver vedlægge kursusbeskrivelse, når du søger om godkendelse. Listen kan

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Diplom i. erhvervsøkonomi

Diplom i. erhvervsøkonomi Diplom i erhvervsøkonomi HD 2 HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Mange traditionelle job er på vej ud af arbejdsmarkedet. Fleksible medarbejdere er på vej ind de såkaldte omstillingsparate. Vi lever

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- uddannelse, der henvender sig til dig, der går med en underviser i maven, måske du allerede er kastet ud i undervisnings-, vejlednings- eller formidlingsopgaver.

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Master i. offentlig ledelse

Master i. offentlig ledelse Master i offentlig ledelse 2 En ny vej til professionel ledelse i det offentlige Hver eneste leder i den offentlige sektor står over for store strategiske udfordringer. Reformer som fx strukturreformen,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Erasmus samarbejdsaftale mellem TEI Athens, Departement of Health Visiting Grækenland og UCC Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Danmark FORMÅL MED INTERNATIONALISERING

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Kultur og sundhed Diplomuddannelse

Kultur og sundhed Diplomuddannelse Kultur og sundhed Diplomuddannelse SUNDHEDSFAGLIG DIPLOM-UDDANNELSE MED RETNING I KULTUR OG SUNDHED Uddannelsen har fokus på kultur og kulturelle aktiviteter som sundhedsfremmende virkemiddel. Der er fokus

Læs mere

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Samfundsudviklingen i Danmark har vist et behov for en evidensbasering og kvalitetsudvikling

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse (vvu) i Sundhedspraksis Kort videregående uddannelsesniveau Uddannelsen giver kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner og

Læs mere

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011 BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2011/2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Uddannelseskontoret i København Tuborgvej 164, 2400

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi, sommeren 2012 Kære kommende kandidat Vi er glade for, at du vil tage dig tid til at deltage i uddannelsesevalueringen ved at

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse Lektor Lise Lyngbye, Studieleder for Master i Journalistik Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation eller formidling?

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Notat vedr. videreuddannelse indenfor palliation til sundhedsprofessionelle med en mellemlang videregående uddannelse

Notat vedr. videreuddannelse indenfor palliation til sundhedsprofessionelle med en mellemlang videregående uddannelse Notat vedr. videreuddannelse indenfor palliation til sundhedsprofessionelle med en mellemlang videregående uddannelse Baggrund Fire af Danmarks syv professionshøjskoler / University College udbyder Sundhedsfaglig

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Københavns Universitet ku@ku.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Københavns Universitets ansøgning om godkendelse

Læs mere

REALIZE YOUR POTENTIAL

REALIZE YOUR POTENTIAL REALIZE YOUR POTENTIAL Master in Management of Technology EXECUTIVE MBA at iscenesætte forandringer handler om at tegne billeder af nye helheder Master in Management of Technology 2-årig masteruddannelse

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET STUDIEKONTORET studieordning for Masteruddannelse i Sundhedsantropologi Struktur Kapitel 1: Formål Kapitel 2: Uddannelsesstruktur Kapitel 3: Almene eksamensbestemmelser

Læs mere

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN Bachelor i digitale medier og design itu.dk/bachelor Bliv bachelor i Digitale medier og design Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Forandringsledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Den lige vej til uddannelse

Den lige vej til uddannelse SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse 1/8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

E F T E R U D D A N N E L S E

E F T E R U D D A N N E L S E 2016 EFTERUDDANNELSE S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T A L T K A N L A D E S I G G Ø R E F O R S K N I N G S B A S E R E T E F T E R U D D A N N E L S E REDAKTIO N Michael Dichow Lund, fuldmægtig Anne

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

master i rehabilitering

master i rehabilitering Efteruddannelse ENKELTFAG Master i master i rehabilitering Projektledelse Psykosocial rehabilitering Tværkulturel rehabilitering Aktiviteters betydning for sundhed i en rehabiliteringskontekst Borgere

Læs mere

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Vælg virksomhedskommunikation Når du starter på en BA-uddannelse i International Virksomhedskommunikation,

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere. KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011

DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere. KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011 DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011 1 DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere KL og Dansk Socialrådgiverforening er enige om, at diplomuddannelser indenfor det

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET

ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET Vi gør Danmark usædvanligt dygtig til at skabe værdi med it OM IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-Universitetet i København er et selvstændigt,

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 5. semester.

Semesterbeskrivelse OID 5. semester. Semesterbeskrivelse OID. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

MASTER. Deutschland heute - moderne tysklandsstudier

MASTER. Deutschland heute - moderne tysklandsstudier MASTER Deutschland heute - moderne tysklandsstudier Master i Deutschland heute Er Angela Merkel stadig kansler og den vestlige verdens mest magtfulde kvinde efter det tyske valg til september? Hvordan

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet.

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål: At indføre den studerende i

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken

Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling www.viauc.dk Uddannelsesveje i

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

Master of Public Administration

Master of Public Administration Master of Public Administration mpa Viden, der skaber værdi Master of Public Administration Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller i en privat virksomhed med

Læs mere