Master- og Diplomuddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Master- og Diplomuddannelser"

Transkript

1 Master- og Diplomuddannelser v i i i i i i i i i i v

2 Master- og diplomuddannelser på

3 Københavns Universitet Redaktion: Malene Brandt, Kompetenceenheden, Københavns Universitet Redaktionen er afsluttet oktober Der tages forbehold for ændringer samt eventuelle trykfejl. Layout: Signs & Wonders Tryk: PE Offset A/S Foto: Christoffer Regild (medmindre andet er angivet) Oplag: Udgiver: Københavns Universitet Kompetenceenheden Fiolstræde 22, København K Københavns Universitet, november

4 04 Om masteruddannelser 05 Forsøgsdyrsvidenskab 06 Fødevarekvalitet og -sikkerhed 07 Landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning 08 Drug Management 09 Industrial Drug Development 10 Pharmaceutical Regulatory Affairs 11 Fleksibel Master fra Det Humanistiske Fakultet 12 Cross-Media Communication 13 Fremmedsprogspædagogik 14 Professionsudvikling 15 Konfliktmægling 16 Anvendt Statistik 17 Idræt og Velfærd 18 Miljø- og Energiret 19 Antropologi og Velfærd 20 Sundhedsantropologi 21 Katastrofehåndtering 22 International Health 23 Public Health 24 Fleksibel Master fra Center for Afrikastudier 25 Fleksibel Master fra Det Teologiske Fakultet 26 Om diplomuddannelser 27 Parkvirksomhed 28 Kriminologi 29 Idræt v i i i Om layoutet Layoutet i denne brochure er inspireret af Fibonacci-tal, der fremkommer som summen af de to foregående tal i rækken: Fibonacci-tallene er opkaldt efter den italienske matematiker Leonardo da Pisa, også kendt som Fibonacci (ca ). Fibonacci-tal findes overalt både i den rå natur og i finkulturen. Der er Fibonacci-mønstre i solsikkeblomster, kogler, galakser, sonater og symfonier. Fibonacci fungerer som symbol på universelle træk ved verden eller en slags pinkode til både mennesker, samfund og natur. På samme måde som efter- og videreuddannelse er en dør til ny viden, der fører til faglig fordybelse, erkendelse og refleksion. i i i i i i i 4 v

5 KU hele livet! En master- eller diplomuddannelse kan gøre dig endnu bedre til dét, du brænder for. Du får nye kompetencer, møder inspirerende mennesker og får flere handlemuligheder i dit arbejdsliv. Hvad kan Københavns Universitet tilbyde? Vi tilbyder uddannelser af høj kvalitet. Vi er blandt de 10 bedste universiteter i Europa og det bedste universitet i Nordeuropa. Vi tilbyder spændende læringsmiljøer og den nyeste forskningsbaserede viden formidlet af højtkvalificerede undervisere. Vi tilbyder, at du bliver en del af et attraktivt netværk både på uddannelsen og blandt andre KU ere i alumneforeningen Kubulus. Du vil også møde nogle af de samarbejdspartnere, vi sparrer med, når vi tilrettelægger uddannelserne: Fra Dansk Røde Kors til Novo Nordisk. Men master- og diplomuddannelser på KU er også hårdt arbejde. Vi stiller krav til dig. Til gengæld bliver du tanket op med energi og får en enestående mulighed for faglig fordybelse, erkendelse og refleksion. KU præsenterer med denne brochure mere end 20 master- og diplomuddannelser indenfor hele universitetets faglige bredde. Kig i brochuren, og lad dig inspirere. Velkommen på Københavns Universitet! Ralf Hemmingsen & Lykke Friis Rektor & prorektor Foto: Michael Daugaard

6 En masteruddannelse er en forskningsbaseret efter- og videreuddannelse på kandidatniveau. Det vil sige, at uddannelserne er forankret i et forskningsmiljø på Københavns Universitet, og undervisningen er tilrettelagt af forskere. Masteruddannelser er også kendetegnet ved et aktivt samspil mellem den nyeste teori/viden og deltagernes erfaringer og kompetencer. Masteruddannelserne tilbyder specialisering, fordybelse og refleksion inden for et bestemt fagligt område. Om masteruddannelser Masteruddannelser henvender sig til dig, der ønsker at udvide din faglighed og kompetencer enten indenfor dit eget arbejdsområde eller som løftestang for videre karriere- og kompetenceudvikling. Omfang Masteruddannelserne svarer i omfang normalt til et års fuldtidsstudier eller 60 ECTS-point og er oftest tilrettelagt på deltid over to år. En masteruddannelse skal være afsluttet inden for maksimalt seks år. Adgangskrav De generelle adgangskrav til en masteruddannelse er en af følgende adgangsgivende uddannelser: relevant kandidatuddannelse relevant akademisk bacheloruddannelse relevant professionsbacheloruddannelse relevant diplomuddannelse relevant mellemlang videregående uddannelse (visse masteruddannelser). Derudover kræves mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Der kan også være krav om specialiserede kundskaber inden for et bestemt fagområde fx sprog eller it. De præcise adgangsbestemmelser fremgår af fagbeskrivelsen af den enkelte masteruddannelse, som findes på masteruddannelsernes hjemmeside. Undervisningsform Masteruddannelserne er tilrettelagt, så du kan kombinere uddannelse og fuldtidsarbejde. Undervisningen består på de fleste masteruddannelser af en kombination af forelæsninger, internat, dagsseminarer, selvstudier og webbaseret læring. Flere masteruddannelser udbyder moduler af masteruddannelsen som selvstændige enkeltfag. Deltagerbetaling Der er deltagerbetaling på alle masteruddannelser med priser varierende mellem kr. Nogle deltagere får deres masteruddannelse helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver; andre betaler selv. Alle, som er omfattet af overenskomstaftalen mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), har mulighed for at søge støtte fra Kompetencefonden til fx en masteruddannelse. Midlerne kan ikke søges direkte af den enkelte, men fordeles via ministerierne til de enkelte arbejdspladser. på Andre kan være omfattet af lignede aftaler. Undersøg mulighederne før du går i gang. 6

7 Master i Forsøgsdyrsvidenskab Uddannelsen består af 5 obligatoriske moduler samt valgfrie meritgivende aktiviteter: Forsøgsdyrsetik og -lovgivning Planlægning og evaluering af dyreforsøg Forsøgsdyrshold, -avl og -biologi Forsøgsdyrspatologi og -sundhed samt Forsøgsdyrsanæstesi og eksperimentel kirurgi Dyremodeller i forskningen samt Mikrokirurgi Masterprojekt Fælleseuropæiske regler på forsøgsdyrsområdet kræver i dag, at ledere af forsøgsdyrsenheder, forsøgsdyrsdyrlæger samt velfærdsansvarlige har særlige kompetencer. Master i Forsøgsdyrvidenskab er akkrediteret af den europæiske forsøgsdyrsvidenskabelige organisation FELASA til netop at give sådanne kompetencer. Alle, der arbejder med forsøgsdyr og ledelse af forsøgsdyrsenheder fx: Veterinærer Agronomer Biologer Farmaceuter Human medicinere Master i Forsøgsdyrsvidenskab giver kompetence til at varetage det veterinær- og velfærdsmæssige ansvar i forsøgsdyrsenheder samt uddanne specialister med kategori D kompetence i forsøgsdyrsvidenskab. Deltagerne bliver i stand til på forsvarlig vis at udføre dyreforsøg og forholde sig forsøgdyrenes velfærd og sundhed samt etisk-juridiske spørgsmål forbundet med dyreforsøg. Uddannelsen giver også mulighed for at opnå et fagligt niveau, som tillader tilmelding til ECLAM eksamen (European College of Laboratory Animal Medicine) under forudsætning af, at man har en veterinærmedicinsk kandidatuddannelse. Modulerne/kurserne består af intensive undervisningsperioder på to til fire dage samt selvstudier, opgaver og evt. projektarbejde. Undervisningen kan være placeret andre steder end København - bl.a. i Finland. Uddannelse

8 Master i Fødevarekvalitet og -sikkerhed Den hastige teknologiske udvikling inden for fødevaresektoren har en stor betydning for fødevarernes kvalitet og sikkerhed. Samtidig sætter forbrugerkrav nye standarder for fødevarer. Master i Fødevarekvalitet og -sikkerhed sætter fokus på sammenhængen mellem produktion af fødevarer, deres kvalitet og deres sikkerhed i et jord-til-bord-perspektiv. Uddannelsen består af 7 moduler: Fødevarekompleksets aktører Kvalitet af råvarer Fødevarebioteknologi Fødevaresikkerhed Analyse af kvalitet Forarbejdningsprocesser Masterprojekt Alle, der arbejder med produktion, forarbejdning, distribution eller regulering af fødevarer i fx: Fødevareindustrien Den offentlige regulering og forvaltning af fødevaresektoren Fødevaresektorens brancheorganisationer Master i Fødevarekvalitet og -sikkerhed kvalificerer deltagerne til at forbedre og udvikle de centrale processer, strukturer og relationer, der har indflydelse på fødevarernes kvalitet og sikkerhed. Der er rige muligheder for at arbejde med kvalitets- og sikkerhedsmæssige problemstillinger inden for eget erhvervsområde. Hvert modul udbydes som en selvstændig enhed. Modulerne består af 2-3 seminarer af 2-3 dages varighed. Mellem seminarerne arbejdes med en opgave indenfor modulets faglige afgrænsning. Undervisningen foregår på dansk, mens litteraturen hovedsageligt vil være på engelsk. Uddannelse 8 Foto: Signs & Wonders

9 Master i Landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning Der er et stort behov for en integreret politik og planlægning for landdistrikternes fremtid, ikke mindst i lyset af kommunernes nye opgaver efter strukturreformen. Master i Landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning handler netop om landdistriktsudvikling og -politik i bred forstand og kulturlandskabets udvikling og forvaltning med fokus på naturog miljømæssige, økonomiske og sociale betingelser. Medarbejdere i private rådgivnings- og konsulent virksomheder og i offentlige forvaltninger fx: Landskabsarkitekter Skov- og landskabsingeniører Landinspektører Planlæggere Skovfogeder Landdistriktskoordinatorer Master i Landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning kvalificerer på videnskabeligt grundlag deltagerne til at udvikle og implementere helhedsløsninger i forbindelse med landdistriktsudvikling og landskabsforvaltningens planlægning i det åbne land. Uddannelsen består af intensive seminarer på et par dage, netbaseret undervisning, selvstudier, opgaver og projektarbejde. Undervisningen foregår forskellige steder i landet - af hensyn til deltagernes geografiske spredning og for at komme tæt på de anvendte cases undervejs. Uddannelse Uddannelsen består af en række moduler. Deltagerne kan vælge mellem to linier i uddannelsen med fokus på hhv. Landdistriktsudvikling eller Landskabsforvaltning. Uddannelsen afsluttes med et masterprojekt. 9

10 Master of Drug Management Uddannelsen består af 6 moduler, som også kan tages enkeltvist: Lægemidler i sundhedssektoren modeller og teorier Ledelse i sundhedssektoren Fra idé til projekt kvalitetssikret lægemiddelanvendelse Klinisk farmaci og farmakoterapi Rådgivning om lægemiddelanvendelse Evaluering og dokumentation af lægemiddelanvendelse Derudover er der en række valgfrie studieenheder og et afsluttende masterprojekt. Det er et udbredt ønske i sundhedsvæsenet at sikre en højere kvalitet i brugen af lægemidler og øge patientsikkerheden. Patienterne skal tilbydes den bedste og billigste medicin, ligesom antallet af fejlmedicineringer og samfundets udgifter til medicin reduceres. Master of Drug Management sætter derfor fokus på områder som farmaceutisk rådgivning af læger, kvalitetssikring af ydelserne til forbrugerne, bedre rådgivning samt vejledning til regioner og kommuner om rationel lægemiddelanvendelse. Medarbejdere i sundheds- og apotekssektoren og lægemiddelindustrien fx: Læger Sygeplejersker Farmaceuter Humanbiologer, biokemikere og sociologer, der arbejder med lægemiddelanvendelse Master of Drug Management kvalificerer til selvstændigt og på videnskabeligt grundlag at bidrage til en mere hensigtsmæssig lægemiddelanvendelse blandt brugere og professionelle og herigennem medvirke til forbedring af folkesundheden og brugernes livskvalitet. Uddannelsen bidrager med et generelt kompetenceløft indenfor områder som patientsikkerhed, fejlmedicinering, compliance, patientkommunikation og rationel lægemiddelanvendelse. Undervisningen foregår i hold med forelæsninger, selvstudier, gruppearbejde og gruppediskussioner, skriftlige rapporter og mundtlige fremlæggelser.

11 Master of Industrial Drug Development Drug development is a long, complicated process requiring the interaction of numerous specialist fields. The many disciplines are rooted in different scientific cultures and languages, and the players involved in the various phases and fields of drug research do not always recognise and understand each other well enough. Growing competition in the industry and the boom in the number of new small and medium-sized biotech and pharmaceutical enterprises have also generated a need for multi-faceted continuing education at a high level. Programme structure The programme consists of nine compulsory courses: Discovery and Development of Medicines Drug Discovery Pharmacology Non-clinical Safety and Toxicology Drug Formulation and Delivery Chemical Process Development and Production of Active Pharmaceutical Ingredients Drug Regulatory Affairs in Drug Development QA, QC, GXP for Pharmaceutical Production Clinical Pharmacology and Biostatistics In addition, participants have to complete a number of elective courses and a master s project. Participant profile The programme is designed for experienced people in the biotech and pharmaceutical industries and clinical research organisations who are involved in drug development and who need an overview of the process in its entirety as well as an in-depth understanding of the individual elements. The typical participant has a background in fields such as engineering, pharmacy, chemistry, biochemistry or the health sciences. Competency profile Key employees in pharmaceutical companies must have a broad overview and the ability to understand the connections between all stages of the development process from discovery to registration. Masters of Industrial Drug Development will gain extensive interdisciplinary and practical knowledge of the industrial drug development process. Their ability to effectively and critically evaluate each stage of the drug development process will allow them to predict future bottlenecks. Method of study Compulsory courses are intensive one-week or two-week modules. This structure makes it possible for international participants to follow the programme. Participants are expected to prepare extensively for each course, and an exam is held after each course. Read more 11

12 Master of Pharmaceutical Regulatory Affairs To bridge the gap between international pharmaceutical development and approval, the Faculty of Pharmaceutical Sciences cooperates with the Danish Association of the Pharmaceutical Industry/Medicademy to offer a master s programme in Pharmaceutical Regulatory Affairs. The aim of the master s programme is to provide participants with solid theoretical and practical up-to-date knowledge on international regulatory affairs related to pharmaceutical, biological and biotech product development. Foto: Signs & Wonders Programme structure The study programme consists of eight compulsory modules: Discovery and Development of Medicines Regulatory Affairs in the EU Regulatory Strategic Considerations During Global Drug Development Quality Drug Substance and Drug Product Non-clinical Development and Documentation Clinical Development and Documentation Product Life Cycle Activities Role and Responsibilities of Regulatory Affairs Professionals Participant profile The programme is designed for professionals with responsibilities in pharmaceutical/biotech regulatory affairs. The programme is an opportunity for participants to establish valuable networks with colleagues and teachers from around the world. Competency profile Masters of Pharmaceutical Regulatory Affairs have comprehensive and detailed knowledge of the procedures related to the application, registration and approval of drugs and biological and biotechnological products. This qualifies them to specialise in the entire process of drug registration. They will thus be qualified to involve various professional groups in the drug development process and advise them of the regulatory and statutory requirements governing drug registration, thereby potentially shortening the period it takes for companies to get a product approved and launch it on the international market. Method of study Most of the compulsory modules consist of one or two Medicademy modules plus an individual project supervised by an advisor from Faculty of Pharmaceutical Sciences. Medicademy modules run over a period of two to four days. Read more In addition, participants have to complete a number of elective modules and a master s project. 12

13 Fleksibel Master fra Det Humanistiske Fakultet En fleksibel masteruddannelse skræddersys af og til den enkelte. Rammerne er ens for alle; men det konkrete studieforløb hvilke moduler der skal indgå - aftales individuelt. Masterforløbet tilpasses i forhold til faglig baggrund og ønsker til faglig videreuddannelse. Der kan indgå moduler fra humaniora og andre fakulteter og universiteter i Danmark og udlandet. En Fleksibel Master er en særlig mulighed for at sammensætte en masteruddannelse efter egne ønsker og faglige interesser. Alle der ønsker efter- og videreuddannelse på universitetsniveau med hovedvægt på det humanistiske område. En Fleksibel Master fra Det Humanistiske Fakultet giver ledere og medarbejdere inden for det private og offentlige erhvervsliv en videreuddannelse, der bygger på studiet af et selvvalgt hovedemne og inddrager aktuelle forskningsresultater. Ved optagelsen udarbejdes en individuel uddannelsesplan sammen med en faglærer. Ofte vil denne faglærer følge den studerende og vejlede det afsluttende masterprojekt. Der kan vælges mellem mange typer kurser, som sammensættes, så de udgør et samlet forløb med indre sammenhæng og faglig progression. Studier og Masteruddannelser

14 Master i Cross-Media Communication Når virksomheder og organisationer skal trænge igennem i mediesamfundet, kræver det dybtgående viden om medier, målgrupper og formidling. Master i Cross-Media Communication præsenterer nye og væsentlige vinkler på kommunikation i den aktuelle medievirkelighed. Uddannelsen giver teoretiske og praktiske værktøjer til at løse kommunikative udfordringer på tværs af medier og udtryksformer. Alle der arbejder med fler- og tværmedial kommunikation fx: Journalister, informationsmedarbejdere, kommunikations- og PR-konsulenter, marketingkoordinatorer, art directors, webdesignere Selvstændige eller ansatte med behov for at håndtere kommunikationsog formidlingsprojekter fx som forbindelsesled mellem egen organisation og eksterne kommunikationsfolk Master i Cross-Media Communication sætter fokus på medieanvendelse, målgrupper og samfund, fortælling som strategisk formidlingsform i teori og praksis samt kommunikation, projektledelse og formidlingsetik i organisationer. Udannelsen kvalificerer deltagerne til at analysere, tilrettelægge og evaluere kommunikations- og formidlingskampagner på tværs af medier og udtryksformer. Uddannelsen består af 4 moduler: Mediesystemanalyse og målgruppeteori Fortælle- og formidlingsformer i tværmedial kommunikation Kommunikation, projektledelse og formidlingsetik Masterprojekt Modul 1-3 er tilrettelagt som fire intensive seminarer af 2 dages varighed, mens modul 4 er tilrettelagt som fire intensive seminarer af 1 dags varighed. Der bliver afholdt et seminar om måneden. Mellem seminarerne er der projektopgaver. Uddannelsen lægger vægt på at udnytte og integrere deltagernes uddannelsesbaggrund og arbejdserfaringer i undervisningen. Mere information Foto: Signs & Wonders

15 Master i Fremmedsprogspædagogik Uddannelsen består af 6 moduler: Forskning og sprogpædagogisk praksis i samspil Processer i fremmedsproglig kommunikation og sprogtilegnelse Interkulturel kompetence: sprog, kultur og samfund Undervisningstilrettelæggelse og udførelse Evaluering, materialer og metoder i fremmedsprogsundervisning (e-læring og testning) Masterprojekt Master i Fremmedsprogspædagogik sætter fokus på, hvordan man lærer et sprog, og hvordan man underviser i det. Uddannelsen lægger vægt på samspillet mellem teori og sprogpædagogisk praksis, tværfagligt samarbejde og udvikling af nye sprogpædagogiske tiltag inden for fremmedsprog og dansk som andetsprog. Undervisere i fremmedsprog og i dansk som andetsprog fx: Undervisere og fagkoordinatorer på gymnasiale uddannelser og VUC Sprogundervisere og konsulenter Undervisere i sprog på professionshøjskoler og adjunkter i sprog på lærerseminarier Undervisere på de sproglige institutter på universiteter og højere læreanstalter Forlagsredaktører og producenter af sprogundervisningsmaterialer Master i Fremmedsprogspædagogik kvalificerer deltagerne til at forbedre og udvikle pædagogiske metoder og etablere læringsmiljøer for sprogtilegnelse baseret på den nyeste forskning. Uddannelsen styrker deltagernes evne til at analysere og udvikle undervisningsmidler, herunder materialer til it-støttet sprogtilegnelse. Deltagerne får indsigt i identificering af indlæringsproblemer og kompetencer i undervisning i interkulturel kommunikation. Undervisningen foregår i et stærkt samspil mellem teori og praksis og veksler mellem mundtlige oplæg fra deltagerne, gruppediskussioner, forelæsninger, holdundervisning, værksteder og seminarer. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Copenhagen Business School og Aarhus Universitet. 15

16 Master i Professionsudvikling Uddannelsen består af 4 moduler: Professionshistorie og professionsidentitet Professionsforskning: Teori og metode Tilvalgsmodul Masterprojekt For at imødekomme de stigende krav om forandring og modernisering har den offentlige og private sektor behov for medarbejdere, der aktivt kan bidrage til udvikling af deres profession. Udviklingen på uddannelsesområdet stiller undervisere og praktikere i en række professioner overfor nye udfordringer. De skal dokumentere professionens centrale viden samtidig med, at de skal etablere lære- og udviklingsprocesser i samme profession. Master i Professionsudvikling fokuser på, hvordan den teoretiske og praktiske viden, der knytter sig til professionsudøvelsen kan udvikles, formidles, erhverves og anvendes. Undervisere og praktikere inden for uddannelses-, sundheds- eller socialområderne i forbindelse med professionshøjskolerne og disse professioners erhvervsområder fx: Uddannelsesplanlæggere, undervisere og vidensudviklere i uddannelsesafdelinger Forandringsagenter Forskningsmedarbejdere ved højere læreranstalter og sektorforskningsinstitutter, der arbejder med udvikling af praktisk viden og af professionsviden Master i Professionsudvikling kvalificerer deltagerne til at reflektere over forholdet mellem praksis og teori inden for uddannelses- og praksisområdet samt styre og udvikle nye praksis- og vidensformer på uddannelsesmæssige, planlægningsmæssige og didaktiske områder. Deltagerne får indsigt i pædagogiske og sociologiske tilgange til at reflektere over forskellige professionsfelter og udvikle professionskundskab og praksisviden. Undervisningsformen er en kombination af forelæsninger, seminarer, projekter og vejledning. Undervisningen er it-støttet. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Aarhus Universitet.

17 Master i Konfliktmægling Mange konflikter løses gennem konfliktmægling, hvor en neutral tredjepart hjælper de stridende parter med selv at finde en løsning på deres uoverensstemmelse. Master i Konfliktmægling er en mæglingsuddannelse, der forbinder det individuelle plan med det samfundsmæssige og giver deltagerne en helhedsforståelse af konflikter og konfliktmægling. Uddannelsen består af 4 moduler: Konfliktmægling Konfliktforståelse Forhandling Masterafhandling med videnskabsog samfundsteori Alle der formelt eller uformelt arbejder med konflikter, og som vil dygtiggøre sig i rollen som konfliktmægler fx: Aktører i retssystemet såsom advokater og dommere Ledere og HR-medarbejdere i private virksomheder og i den offentlige sektor Konsulenter Medarbejdere i humanitære organisationer Personer ansat i faglige organisationer Andre med mæglingsopgaver fx socialrådgivere, diplomater, læger, præster og undervisere Master i Konfliktmægling giver deltagerne et solidt teoretisk og praktisk fundament i konfliktmægling og gør dem i stand til at fungere som konfliktmæglere. Uddannelsen baserer sig på et videnskabeligt grundlag og kombinerer teori med træning og refleksion. Undervisningen foregår typisk som internater fra torsdag aften til lørdag eftermiddag og veksler mellem oplæg, diskussion, refleksion, træning og feedback. Mellem internaterne er der gruppemøder, som undertiden foregår via nettet. Herudover er der en studietur i 3. semester. 17

18 Master i Anvendt Statistik Uddannelsen består af 5 obligatoriske moduler: Statistikkens grundlæggende begreber og principper Regression og variansanalyse Generaliserende lineære modeller Statistiske modeller med tilfældige virkninger Statistisk design og analyse af forsøg Derudover er der 3 valgfri moduler samt et masterprojekt. Statistik bruges i dag på mange forskellige områder og spiller en vigtig rolle i mange virksomheder. For mange medarbejdere er det vigtigt at have et godt kendskab til anvendte statistiske metoder. Master i Anvendt Statistik tilbyder derfor en bred indføring i anvendt statistik med mulighed for specialisering inden for forskellige anvendte statistiske emner. Alle der til daglig arbejder med statistiske problemstillinger, og som ønsker at opgradere deres praktiske og teoretiske statistikkundskaber. Uddannelsen retter sig mod en bred vifte af anvendelsesmuligheder, som fx biologi, jordbrug, sundhed, ingeniørområdet, samfundsvidenskab og det farmaceutiske område. Master i Anvendt Statistik sigter på at give et overblik over moderne statistiske metoder og sætter deltagerne i stand til at beherske itbaserede statistikværktøjer med henblik på at udføre og dokumentere statistiske dataanalyser. Undervisningen er primært netbaseret (på engelsk) med enkelte seminarer. - under Uddannelse Uddannelsen udbydes i samarbejde med Syddansk Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet.

19 Master i Idræt og Velfærd Uddannelsen består af 4 moduler: Idræt i velfærdssamfundet Idræt og sundhed Idræt, velfærd og politik Masterprojekt Overforbrug og marginalisering er to af de store trusler mod livskvaliteten i det moderne velfærdssamfund, hvor sundheden trues af stress, fedme, misbrug og ensomhed. For at tackle disse samfundsproblemer er det nødvendigt at udvikle nye kompetencer og nye tænkemåder. Master i Idræt og Velfærd fokuserer derfor på, hvordan sundhed, bevægelse, integration og netværksdannelse kan kombineres på tværs af sektorer. Alle der arbejder i fx: Social- og sundhedssektoren Den offentlige, frivillige og private sektor Den pædagogiske og kulturelle sektor Master i Idræt og Velfærd tager afsæt i kritisk metode og udvikling af et tværfagligt samarbejde mellem offentlige, private og frivillige organisationer og befolkningen. Deltagerne tilegner sig analytiske redskaber og udvikler evnen til argumentation med udgangspunkt i et kritisk perspektiv. Uddannelsen kvalificerer deltagerne til at bruge idræt og fysisk aktivitet som centrale redskaber i udviklingen af befolkningens velfærd. Undervisningen er tilrettelagt på hele dage suppleret med enkelte internater samt en studietur på 3. semester. Undervisningen understøttes af et elektronisk læringsforum og er en kombination af teori, projektarbejde, vejledning og selvstændigt studiearbejde. Uddannelser 19

20 Master i Miljø- og Energiret Uddannelsen består af 4 moduler: Basis for miljø- og energiret Implementeringsmodul - international, europæisk og national miljø- og energiret Det komparative modul Masterprojekt Den globale udvikling og klimareguleringen medfører en nødvendig kobling mellem miljø- og energireguleringen. Master i Miljø- og Energiret er en juridisk masteruddannelse, der omfatter både miljø- og energiområdet, og som giver deltagerne mulighed for at specialisere sig inden for enten miljøret eller energiret. Alle der arbejder med miljø- og energispørgsmål fx: Ledere og medarbejdere i offentlige forvaltninger Miljø- og energiansvarlige i branche- og erhvervsorganisationer Ledere og medarbejdere i offentlige eller private selskaber inden for miljø- og energiområdet Revisorer Rådgivende ingeniører og landbrugskonsulenter Master i Miljø og Energiret kvalificerer deltagerne til selvstændigt og specialiseret at kunne analysere og vurdere praksisnære problemstillinger ud fra en retlig og reguleringsmæssig synsvinkel inden for miljøog energiområdet. Undervisningen veksler mellem forelæsninger, seminarer og workshops. Efter- og videreuddannelse Uddannelsen udbydes i samarbejde med Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.

21 Master i Antropologi og Velfærd Et stigende antal samfundsanliggender bliver gjort til genstand for politisk og professionel opmærksomhed, hvilket har vidtrækkende konsekvenser for de involverede parter. Master i Antropologi og Velfærd bidrager med et bredt socialt og kulturelt perspektiv på, hvordan politiske og professionelle tiltag på det sociale område implementeres i praksis, og hvilke konsekvenser det har for de berørte på godt og ondt. Centralt i denne diskussion står socialt arbejde med og integration af marginaliserede grupper samt arbejdsmarkeds-, skole-, familieog boligpolitik i bredere forstand. Alle der arbejder med at udvikle, implementere eller evaluere planlagte sociale og kulturelle forandringsprocesser fx: Medarbejdere på kommunalt, statsligt og internationalt niveau Planlæggere, rådgivere, konsulenter og medarbejdere i det private erhvervsliv Master i Antropologi og Velfærd fokuserer på socialpolitiske problemstillinger og deres sociale, kulturelle og historiske sammenhæng. Der undervises i generelle antropologiske teorier og metoder herunder specifikke teorier og begreber relateret til institutions- og organisationsetnografi samt sociale og kulturelle forandringsprocesser. Undervisningen foregår på seminarer fredag-lørdag samt 10 eftermiddage per modul almindeligvis i hold med forelæsninger, seminarer og øvelser. Der vil være it-baseret kommunikation og individuel vejledning. I undervisningen indgår mundtlige og skriftlige oplæg fra både undervisere og deltagere samt mindre skriftlige arbejder. Uddannelsen består af 4 moduler: Introduktion til antropologi og etnografisk metode Grundbegreber i institutions- og organisationsetnografi Sociale og kulturelle forandringsprocesser - udvalgte temaer Masterprojekt herunder metodekursus - efter eget valg i Danmark eller i Indien Uddannelsen udbydes af Institut for Antropologi. Undervisningen varetages af undervisere fra Institut fra Antropologi og gæsteundervisere fra Den Sociale Højskole i København. 21

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse Lektor Lise Lyngbye, Studieleder for Master i Journalistik Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation eller formidling?

Læs mere

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET STUDIEKONTORET studieordning for Masteruddannelse i Sundhedsantropologi Struktur Kapitel 1: Formål Kapitel 2: Uddannelsesstruktur Kapitel 3: Almene eksamensbestemmelser

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Kultur og sundhed Diplomuddannelse

Kultur og sundhed Diplomuddannelse Kultur og sundhed Diplomuddannelse SUNDHEDSFAGLIG DIPLOM-UDDANNELSE MED RETNING I KULTUR OG SUNDHED Uddannelsen har fokus på kultur og kulturelle aktiviteter som sundhedsfremmende virkemiddel. Der er fokus

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK efter- og AeddMnlseNNS 2012/2013i EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2013/2014 LEDERENS RETORIK - TROVÆRDIG OG OVERBEVISENDE KOMMUNIKATION Lederens retorik

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ENKELTFAGSKURSER OPNÅ NYE KOMPETENCER itu.dk/enkeltfag OM ENKELTFAG Hvert semester udbyder IT-Universitetet omkring 80 forskellige kurser. Et enkeltfagskursus tager 12-16 uger,

Læs mere

MASTER i. evaluering

MASTER i. evaluering E f t e r u d d a n n e l s e MASTER i evaluering f or sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse Grib kvalificeret ind 2 Vi lever i et samfund, hvor evaluering får stigende betydning. På masteruddannelsen

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser

Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser Formålet med diplomuddannelsen i unge og voksnes læreprocesser er at give dig viden og kompetencer til at planlægge, udvikle og evaluere unge

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse Lek to r L is e Ly ngbye, S tu diele der for Mast er i Jo ur n a l i st i k Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation

Læs mere

Jordbrugsøkonomi. En økonomisk uddannelse med fokus på fødevarer, miljø og global udvikling. Jordbrugsøkonomi

Jordbrugsøkonomi. En økonomisk uddannelse med fokus på fødevarer, miljø og global udvikling. Jordbrugsøkonomi d e t n at u r - o g b i o v i d e n s k a b e l i g e fa k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Jordbrugsøkonomi En økonomisk uddannelse med fokus på fødevarer, miljø og global udvikling Jordbrugsøkonomi

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Master i udlandet. University College Nordjylland

Master i udlandet. University College Nordjylland Master i udlandet University College Nordjylland Indhold 1. Indledning... 2 2. Begrebsafklaring og definitioner... 2 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 2 2.2 MBA: Master of Business

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Fra User Experience og digitale designprocesser til innovation og konceptudvikling MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Masteruddannelsen er til dig, som

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI

SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse WWW.UCSJ.DK Socialpsykiatriens

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Indledning Vidensformer

Indledning Vidensformer Indledning Professionelt arbejde med mennesker er et offentligt anliggende. At være eksempelvis pædagog, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver eller jordemoder af profession indebærer af samme grund en

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Dette notat afdækker udfordringer ved akkreditering af masteruddannelser. Fokus er især på to forhold:

Dette notat afdækker udfordringer ved akkreditering af masteruddannelser. Fokus er især på to forhold: Notat Modtager(e): Akkrediteringsrådet ACE Notat om masteruddannelser: niveau og vurdering i forbindelse med akkreditering Dette notat afdækker udfordringer ved akkreditering af masteruddannelser. Fokus

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet

Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet Husdyrvidenskab 1 2 PRODUKTIONSDYR

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Kursus-introduktion IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Praktiske bemærkninger Kurset T6 (12 undervisningsuger): Forelæsninger (Lokale 4A22), Tirsdag 8:00 9:50 Øvelser (Lokale 4A54, 4A56), Tirsdag

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSE I SUNDHEDSANTROPOLOGI - MASTER OF THE ANTHROPOLOGY OF HEALTH

STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSE I SUNDHEDSANTROPOLOGI - MASTER OF THE ANTHROPOLOGY OF HEALTH STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSE I SUNDHEDSANTROPOLOGI - MASTER OF THE ANTHROPOLOGY OF HEALTH KAPITEL 1: FORMÅL OG KOMPETENCEPROFIL... 1 1.1 HJEMMEL OG INSTITUTIONSFORANKRING... 1 1.2 IKRAFTTRÆDELSE...

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Kommunikation Skat IT Samfundsøkonomi Arbejdskulturforståelse Projektarbejde Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Deltag i Jobbankens undervisning Forløbet

Læs mere

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde merituddannelsen til pædagog - færøerne MOD For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde WWW.UCC.DK/meritpædagog 1 merituddannelse til pædagog - på færøerne Vi har tilrettelagt en professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Masteruddannelser i Projektledelse

Masteruddannelser i Projektledelse Masteruddannelser i Projektledelse Ekstern lektor Eva Riis Syddansk Universitet Master i projektledelse og procesforbedring, MPF Roskilde MPF giver teoretisk og metodisk ballast til at håndtere projekter

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere