Master- og Diplomuddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Master- og Diplomuddannelser"

Transkript

1 Master- og Diplomuddannelser v i i i i i i i i i i v

2 Master- og diplomuddannelser på

3 Københavns Universitet Redaktion: Malene Brandt, Kompetenceenheden, Københavns Universitet Redaktionen er afsluttet oktober Der tages forbehold for ændringer samt eventuelle trykfejl. Layout: Signs & Wonders Tryk: PE Offset A/S Foto: Christoffer Regild (medmindre andet er angivet) Oplag: Udgiver: Københavns Universitet Kompetenceenheden Fiolstræde 22, København K Københavns Universitet, november

4 04 Om masteruddannelser 05 Forsøgsdyrsvidenskab 06 Fødevarekvalitet og -sikkerhed 07 Landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning 08 Drug Management 09 Industrial Drug Development 10 Pharmaceutical Regulatory Affairs 11 Fleksibel Master fra Det Humanistiske Fakultet 12 Cross-Media Communication 13 Fremmedsprogspædagogik 14 Professionsudvikling 15 Konfliktmægling 16 Anvendt Statistik 17 Idræt og Velfærd 18 Miljø- og Energiret 19 Antropologi og Velfærd 20 Sundhedsantropologi 21 Katastrofehåndtering 22 International Health 23 Public Health 24 Fleksibel Master fra Center for Afrikastudier 25 Fleksibel Master fra Det Teologiske Fakultet 26 Om diplomuddannelser 27 Parkvirksomhed 28 Kriminologi 29 Idræt v i i i Om layoutet Layoutet i denne brochure er inspireret af Fibonacci-tal, der fremkommer som summen af de to foregående tal i rækken: Fibonacci-tallene er opkaldt efter den italienske matematiker Leonardo da Pisa, også kendt som Fibonacci (ca ). Fibonacci-tal findes overalt både i den rå natur og i finkulturen. Der er Fibonacci-mønstre i solsikkeblomster, kogler, galakser, sonater og symfonier. Fibonacci fungerer som symbol på universelle træk ved verden eller en slags pinkode til både mennesker, samfund og natur. På samme måde som efter- og videreuddannelse er en dør til ny viden, der fører til faglig fordybelse, erkendelse og refleksion. i i i i i i i 4 v

5 KU hele livet! En master- eller diplomuddannelse kan gøre dig endnu bedre til dét, du brænder for. Du får nye kompetencer, møder inspirerende mennesker og får flere handlemuligheder i dit arbejdsliv. Hvad kan Københavns Universitet tilbyde? Vi tilbyder uddannelser af høj kvalitet. Vi er blandt de 10 bedste universiteter i Europa og det bedste universitet i Nordeuropa. Vi tilbyder spændende læringsmiljøer og den nyeste forskningsbaserede viden formidlet af højtkvalificerede undervisere. Vi tilbyder, at du bliver en del af et attraktivt netværk både på uddannelsen og blandt andre KU ere i alumneforeningen Kubulus. Du vil også møde nogle af de samarbejdspartnere, vi sparrer med, når vi tilrettelægger uddannelserne: Fra Dansk Røde Kors til Novo Nordisk. Men master- og diplomuddannelser på KU er også hårdt arbejde. Vi stiller krav til dig. Til gengæld bliver du tanket op med energi og får en enestående mulighed for faglig fordybelse, erkendelse og refleksion. KU præsenterer med denne brochure mere end 20 master- og diplomuddannelser indenfor hele universitetets faglige bredde. Kig i brochuren, og lad dig inspirere. Velkommen på Københavns Universitet! Ralf Hemmingsen & Lykke Friis Rektor & prorektor Foto: Michael Daugaard

6 En masteruddannelse er en forskningsbaseret efter- og videreuddannelse på kandidatniveau. Det vil sige, at uddannelserne er forankret i et forskningsmiljø på Københavns Universitet, og undervisningen er tilrettelagt af forskere. Masteruddannelser er også kendetegnet ved et aktivt samspil mellem den nyeste teori/viden og deltagernes erfaringer og kompetencer. Masteruddannelserne tilbyder specialisering, fordybelse og refleksion inden for et bestemt fagligt område. Om masteruddannelser Masteruddannelser henvender sig til dig, der ønsker at udvide din faglighed og kompetencer enten indenfor dit eget arbejdsområde eller som løftestang for videre karriere- og kompetenceudvikling. Omfang Masteruddannelserne svarer i omfang normalt til et års fuldtidsstudier eller 60 ECTS-point og er oftest tilrettelagt på deltid over to år. En masteruddannelse skal være afsluttet inden for maksimalt seks år. Adgangskrav De generelle adgangskrav til en masteruddannelse er en af følgende adgangsgivende uddannelser: relevant kandidatuddannelse relevant akademisk bacheloruddannelse relevant professionsbacheloruddannelse relevant diplomuddannelse relevant mellemlang videregående uddannelse (visse masteruddannelser). Derudover kræves mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Der kan også være krav om specialiserede kundskaber inden for et bestemt fagområde fx sprog eller it. De præcise adgangsbestemmelser fremgår af fagbeskrivelsen af den enkelte masteruddannelse, som findes på masteruddannelsernes hjemmeside. Undervisningsform Masteruddannelserne er tilrettelagt, så du kan kombinere uddannelse og fuldtidsarbejde. Undervisningen består på de fleste masteruddannelser af en kombination af forelæsninger, internat, dagsseminarer, selvstudier og webbaseret læring. Flere masteruddannelser udbyder moduler af masteruddannelsen som selvstændige enkeltfag. Deltagerbetaling Der er deltagerbetaling på alle masteruddannelser med priser varierende mellem kr. Nogle deltagere får deres masteruddannelse helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver; andre betaler selv. Alle, som er omfattet af overenskomstaftalen mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), har mulighed for at søge støtte fra Kompetencefonden til fx en masteruddannelse. Midlerne kan ikke søges direkte af den enkelte, men fordeles via ministerierne til de enkelte arbejdspladser. på Andre kan være omfattet af lignede aftaler. Undersøg mulighederne før du går i gang. 6

7 Master i Forsøgsdyrsvidenskab Uddannelsen består af 5 obligatoriske moduler samt valgfrie meritgivende aktiviteter: Forsøgsdyrsetik og -lovgivning Planlægning og evaluering af dyreforsøg Forsøgsdyrshold, -avl og -biologi Forsøgsdyrspatologi og -sundhed samt Forsøgsdyrsanæstesi og eksperimentel kirurgi Dyremodeller i forskningen samt Mikrokirurgi Masterprojekt Fælleseuropæiske regler på forsøgsdyrsområdet kræver i dag, at ledere af forsøgsdyrsenheder, forsøgsdyrsdyrlæger samt velfærdsansvarlige har særlige kompetencer. Master i Forsøgsdyrvidenskab er akkrediteret af den europæiske forsøgsdyrsvidenskabelige organisation FELASA til netop at give sådanne kompetencer. Alle, der arbejder med forsøgsdyr og ledelse af forsøgsdyrsenheder fx: Veterinærer Agronomer Biologer Farmaceuter Human medicinere Master i Forsøgsdyrsvidenskab giver kompetence til at varetage det veterinær- og velfærdsmæssige ansvar i forsøgsdyrsenheder samt uddanne specialister med kategori D kompetence i forsøgsdyrsvidenskab. Deltagerne bliver i stand til på forsvarlig vis at udføre dyreforsøg og forholde sig forsøgdyrenes velfærd og sundhed samt etisk-juridiske spørgsmål forbundet med dyreforsøg. Uddannelsen giver også mulighed for at opnå et fagligt niveau, som tillader tilmelding til ECLAM eksamen (European College of Laboratory Animal Medicine) under forudsætning af, at man har en veterinærmedicinsk kandidatuddannelse. Modulerne/kurserne består af intensive undervisningsperioder på to til fire dage samt selvstudier, opgaver og evt. projektarbejde. Undervisningen kan være placeret andre steder end København - bl.a. i Finland. Uddannelse

8 Master i Fødevarekvalitet og -sikkerhed Den hastige teknologiske udvikling inden for fødevaresektoren har en stor betydning for fødevarernes kvalitet og sikkerhed. Samtidig sætter forbrugerkrav nye standarder for fødevarer. Master i Fødevarekvalitet og -sikkerhed sætter fokus på sammenhængen mellem produktion af fødevarer, deres kvalitet og deres sikkerhed i et jord-til-bord-perspektiv. Uddannelsen består af 7 moduler: Fødevarekompleksets aktører Kvalitet af råvarer Fødevarebioteknologi Fødevaresikkerhed Analyse af kvalitet Forarbejdningsprocesser Masterprojekt Alle, der arbejder med produktion, forarbejdning, distribution eller regulering af fødevarer i fx: Fødevareindustrien Den offentlige regulering og forvaltning af fødevaresektoren Fødevaresektorens brancheorganisationer Master i Fødevarekvalitet og -sikkerhed kvalificerer deltagerne til at forbedre og udvikle de centrale processer, strukturer og relationer, der har indflydelse på fødevarernes kvalitet og sikkerhed. Der er rige muligheder for at arbejde med kvalitets- og sikkerhedsmæssige problemstillinger inden for eget erhvervsområde. Hvert modul udbydes som en selvstændig enhed. Modulerne består af 2-3 seminarer af 2-3 dages varighed. Mellem seminarerne arbejdes med en opgave indenfor modulets faglige afgrænsning. Undervisningen foregår på dansk, mens litteraturen hovedsageligt vil være på engelsk. Uddannelse 8 Foto: Signs & Wonders

9 Master i Landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning Der er et stort behov for en integreret politik og planlægning for landdistrikternes fremtid, ikke mindst i lyset af kommunernes nye opgaver efter strukturreformen. Master i Landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning handler netop om landdistriktsudvikling og -politik i bred forstand og kulturlandskabets udvikling og forvaltning med fokus på naturog miljømæssige, økonomiske og sociale betingelser. Medarbejdere i private rådgivnings- og konsulent virksomheder og i offentlige forvaltninger fx: Landskabsarkitekter Skov- og landskabsingeniører Landinspektører Planlæggere Skovfogeder Landdistriktskoordinatorer Master i Landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning kvalificerer på videnskabeligt grundlag deltagerne til at udvikle og implementere helhedsløsninger i forbindelse med landdistriktsudvikling og landskabsforvaltningens planlægning i det åbne land. Uddannelsen består af intensive seminarer på et par dage, netbaseret undervisning, selvstudier, opgaver og projektarbejde. Undervisningen foregår forskellige steder i landet - af hensyn til deltagernes geografiske spredning og for at komme tæt på de anvendte cases undervejs. Uddannelse Uddannelsen består af en række moduler. Deltagerne kan vælge mellem to linier i uddannelsen med fokus på hhv. Landdistriktsudvikling eller Landskabsforvaltning. Uddannelsen afsluttes med et masterprojekt. 9

10 Master of Drug Management Uddannelsen består af 6 moduler, som også kan tages enkeltvist: Lægemidler i sundhedssektoren modeller og teorier Ledelse i sundhedssektoren Fra idé til projekt kvalitetssikret lægemiddelanvendelse Klinisk farmaci og farmakoterapi Rådgivning om lægemiddelanvendelse Evaluering og dokumentation af lægemiddelanvendelse Derudover er der en række valgfrie studieenheder og et afsluttende masterprojekt. Det er et udbredt ønske i sundhedsvæsenet at sikre en højere kvalitet i brugen af lægemidler og øge patientsikkerheden. Patienterne skal tilbydes den bedste og billigste medicin, ligesom antallet af fejlmedicineringer og samfundets udgifter til medicin reduceres. Master of Drug Management sætter derfor fokus på områder som farmaceutisk rådgivning af læger, kvalitetssikring af ydelserne til forbrugerne, bedre rådgivning samt vejledning til regioner og kommuner om rationel lægemiddelanvendelse. Medarbejdere i sundheds- og apotekssektoren og lægemiddelindustrien fx: Læger Sygeplejersker Farmaceuter Humanbiologer, biokemikere og sociologer, der arbejder med lægemiddelanvendelse Master of Drug Management kvalificerer til selvstændigt og på videnskabeligt grundlag at bidrage til en mere hensigtsmæssig lægemiddelanvendelse blandt brugere og professionelle og herigennem medvirke til forbedring af folkesundheden og brugernes livskvalitet. Uddannelsen bidrager med et generelt kompetenceløft indenfor områder som patientsikkerhed, fejlmedicinering, compliance, patientkommunikation og rationel lægemiddelanvendelse. Undervisningen foregår i hold med forelæsninger, selvstudier, gruppearbejde og gruppediskussioner, skriftlige rapporter og mundtlige fremlæggelser.

11 Master of Industrial Drug Development Drug development is a long, complicated process requiring the interaction of numerous specialist fields. The many disciplines are rooted in different scientific cultures and languages, and the players involved in the various phases and fields of drug research do not always recognise and understand each other well enough. Growing competition in the industry and the boom in the number of new small and medium-sized biotech and pharmaceutical enterprises have also generated a need for multi-faceted continuing education at a high level. Programme structure The programme consists of nine compulsory courses: Discovery and Development of Medicines Drug Discovery Pharmacology Non-clinical Safety and Toxicology Drug Formulation and Delivery Chemical Process Development and Production of Active Pharmaceutical Ingredients Drug Regulatory Affairs in Drug Development QA, QC, GXP for Pharmaceutical Production Clinical Pharmacology and Biostatistics In addition, participants have to complete a number of elective courses and a master s project. Participant profile The programme is designed for experienced people in the biotech and pharmaceutical industries and clinical research organisations who are involved in drug development and who need an overview of the process in its entirety as well as an in-depth understanding of the individual elements. The typical participant has a background in fields such as engineering, pharmacy, chemistry, biochemistry or the health sciences. Competency profile Key employees in pharmaceutical companies must have a broad overview and the ability to understand the connections between all stages of the development process from discovery to registration. Masters of Industrial Drug Development will gain extensive interdisciplinary and practical knowledge of the industrial drug development process. Their ability to effectively and critically evaluate each stage of the drug development process will allow them to predict future bottlenecks. Method of study Compulsory courses are intensive one-week or two-week modules. This structure makes it possible for international participants to follow the programme. Participants are expected to prepare extensively for each course, and an exam is held after each course. Read more 11

12 Master of Pharmaceutical Regulatory Affairs To bridge the gap between international pharmaceutical development and approval, the Faculty of Pharmaceutical Sciences cooperates with the Danish Association of the Pharmaceutical Industry/Medicademy to offer a master s programme in Pharmaceutical Regulatory Affairs. The aim of the master s programme is to provide participants with solid theoretical and practical up-to-date knowledge on international regulatory affairs related to pharmaceutical, biological and biotech product development. Foto: Signs & Wonders Programme structure The study programme consists of eight compulsory modules: Discovery and Development of Medicines Regulatory Affairs in the EU Regulatory Strategic Considerations During Global Drug Development Quality Drug Substance and Drug Product Non-clinical Development and Documentation Clinical Development and Documentation Product Life Cycle Activities Role and Responsibilities of Regulatory Affairs Professionals Participant profile The programme is designed for professionals with responsibilities in pharmaceutical/biotech regulatory affairs. The programme is an opportunity for participants to establish valuable networks with colleagues and teachers from around the world. Competency profile Masters of Pharmaceutical Regulatory Affairs have comprehensive and detailed knowledge of the procedures related to the application, registration and approval of drugs and biological and biotechnological products. This qualifies them to specialise in the entire process of drug registration. They will thus be qualified to involve various professional groups in the drug development process and advise them of the regulatory and statutory requirements governing drug registration, thereby potentially shortening the period it takes for companies to get a product approved and launch it on the international market. Method of study Most of the compulsory modules consist of one or two Medicademy modules plus an individual project supervised by an advisor from Faculty of Pharmaceutical Sciences. Medicademy modules run over a period of two to four days. Read more In addition, participants have to complete a number of elective modules and a master s project. 12

13 Fleksibel Master fra Det Humanistiske Fakultet En fleksibel masteruddannelse skræddersys af og til den enkelte. Rammerne er ens for alle; men det konkrete studieforløb hvilke moduler der skal indgå - aftales individuelt. Masterforløbet tilpasses i forhold til faglig baggrund og ønsker til faglig videreuddannelse. Der kan indgå moduler fra humaniora og andre fakulteter og universiteter i Danmark og udlandet. En Fleksibel Master er en særlig mulighed for at sammensætte en masteruddannelse efter egne ønsker og faglige interesser. Alle der ønsker efter- og videreuddannelse på universitetsniveau med hovedvægt på det humanistiske område. En Fleksibel Master fra Det Humanistiske Fakultet giver ledere og medarbejdere inden for det private og offentlige erhvervsliv en videreuddannelse, der bygger på studiet af et selvvalgt hovedemne og inddrager aktuelle forskningsresultater. Ved optagelsen udarbejdes en individuel uddannelsesplan sammen med en faglærer. Ofte vil denne faglærer følge den studerende og vejlede det afsluttende masterprojekt. Der kan vælges mellem mange typer kurser, som sammensættes, så de udgør et samlet forløb med indre sammenhæng og faglig progression. Studier og Masteruddannelser

14 Master i Cross-Media Communication Når virksomheder og organisationer skal trænge igennem i mediesamfundet, kræver det dybtgående viden om medier, målgrupper og formidling. Master i Cross-Media Communication præsenterer nye og væsentlige vinkler på kommunikation i den aktuelle medievirkelighed. Uddannelsen giver teoretiske og praktiske værktøjer til at løse kommunikative udfordringer på tværs af medier og udtryksformer. Alle der arbejder med fler- og tværmedial kommunikation fx: Journalister, informationsmedarbejdere, kommunikations- og PR-konsulenter, marketingkoordinatorer, art directors, webdesignere Selvstændige eller ansatte med behov for at håndtere kommunikationsog formidlingsprojekter fx som forbindelsesled mellem egen organisation og eksterne kommunikationsfolk Master i Cross-Media Communication sætter fokus på medieanvendelse, målgrupper og samfund, fortælling som strategisk formidlingsform i teori og praksis samt kommunikation, projektledelse og formidlingsetik i organisationer. Udannelsen kvalificerer deltagerne til at analysere, tilrettelægge og evaluere kommunikations- og formidlingskampagner på tværs af medier og udtryksformer. Uddannelsen består af 4 moduler: Mediesystemanalyse og målgruppeteori Fortælle- og formidlingsformer i tværmedial kommunikation Kommunikation, projektledelse og formidlingsetik Masterprojekt Modul 1-3 er tilrettelagt som fire intensive seminarer af 2 dages varighed, mens modul 4 er tilrettelagt som fire intensive seminarer af 1 dags varighed. Der bliver afholdt et seminar om måneden. Mellem seminarerne er der projektopgaver. Uddannelsen lægger vægt på at udnytte og integrere deltagernes uddannelsesbaggrund og arbejdserfaringer i undervisningen. Mere information Foto: Signs & Wonders

15 Master i Fremmedsprogspædagogik Uddannelsen består af 6 moduler: Forskning og sprogpædagogisk praksis i samspil Processer i fremmedsproglig kommunikation og sprogtilegnelse Interkulturel kompetence: sprog, kultur og samfund Undervisningstilrettelæggelse og udførelse Evaluering, materialer og metoder i fremmedsprogsundervisning (e-læring og testning) Masterprojekt Master i Fremmedsprogspædagogik sætter fokus på, hvordan man lærer et sprog, og hvordan man underviser i det. Uddannelsen lægger vægt på samspillet mellem teori og sprogpædagogisk praksis, tværfagligt samarbejde og udvikling af nye sprogpædagogiske tiltag inden for fremmedsprog og dansk som andetsprog. Undervisere i fremmedsprog og i dansk som andetsprog fx: Undervisere og fagkoordinatorer på gymnasiale uddannelser og VUC Sprogundervisere og konsulenter Undervisere i sprog på professionshøjskoler og adjunkter i sprog på lærerseminarier Undervisere på de sproglige institutter på universiteter og højere læreanstalter Forlagsredaktører og producenter af sprogundervisningsmaterialer Master i Fremmedsprogspædagogik kvalificerer deltagerne til at forbedre og udvikle pædagogiske metoder og etablere læringsmiljøer for sprogtilegnelse baseret på den nyeste forskning. Uddannelsen styrker deltagernes evne til at analysere og udvikle undervisningsmidler, herunder materialer til it-støttet sprogtilegnelse. Deltagerne får indsigt i identificering af indlæringsproblemer og kompetencer i undervisning i interkulturel kommunikation. Undervisningen foregår i et stærkt samspil mellem teori og praksis og veksler mellem mundtlige oplæg fra deltagerne, gruppediskussioner, forelæsninger, holdundervisning, værksteder og seminarer. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Copenhagen Business School og Aarhus Universitet. 15

16 Master i Professionsudvikling Uddannelsen består af 4 moduler: Professionshistorie og professionsidentitet Professionsforskning: Teori og metode Tilvalgsmodul Masterprojekt For at imødekomme de stigende krav om forandring og modernisering har den offentlige og private sektor behov for medarbejdere, der aktivt kan bidrage til udvikling af deres profession. Udviklingen på uddannelsesområdet stiller undervisere og praktikere i en række professioner overfor nye udfordringer. De skal dokumentere professionens centrale viden samtidig med, at de skal etablere lære- og udviklingsprocesser i samme profession. Master i Professionsudvikling fokuser på, hvordan den teoretiske og praktiske viden, der knytter sig til professionsudøvelsen kan udvikles, formidles, erhverves og anvendes. Undervisere og praktikere inden for uddannelses-, sundheds- eller socialområderne i forbindelse med professionshøjskolerne og disse professioners erhvervsområder fx: Uddannelsesplanlæggere, undervisere og vidensudviklere i uddannelsesafdelinger Forandringsagenter Forskningsmedarbejdere ved højere læreranstalter og sektorforskningsinstitutter, der arbejder med udvikling af praktisk viden og af professionsviden Master i Professionsudvikling kvalificerer deltagerne til at reflektere over forholdet mellem praksis og teori inden for uddannelses- og praksisområdet samt styre og udvikle nye praksis- og vidensformer på uddannelsesmæssige, planlægningsmæssige og didaktiske områder. Deltagerne får indsigt i pædagogiske og sociologiske tilgange til at reflektere over forskellige professionsfelter og udvikle professionskundskab og praksisviden. Undervisningsformen er en kombination af forelæsninger, seminarer, projekter og vejledning. Undervisningen er it-støttet. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Aarhus Universitet.

17 Master i Konfliktmægling Mange konflikter løses gennem konfliktmægling, hvor en neutral tredjepart hjælper de stridende parter med selv at finde en løsning på deres uoverensstemmelse. Master i Konfliktmægling er en mæglingsuddannelse, der forbinder det individuelle plan med det samfundsmæssige og giver deltagerne en helhedsforståelse af konflikter og konfliktmægling. Uddannelsen består af 4 moduler: Konfliktmægling Konfliktforståelse Forhandling Masterafhandling med videnskabsog samfundsteori Alle der formelt eller uformelt arbejder med konflikter, og som vil dygtiggøre sig i rollen som konfliktmægler fx: Aktører i retssystemet såsom advokater og dommere Ledere og HR-medarbejdere i private virksomheder og i den offentlige sektor Konsulenter Medarbejdere i humanitære organisationer Personer ansat i faglige organisationer Andre med mæglingsopgaver fx socialrådgivere, diplomater, læger, præster og undervisere Master i Konfliktmægling giver deltagerne et solidt teoretisk og praktisk fundament i konfliktmægling og gør dem i stand til at fungere som konfliktmæglere. Uddannelsen baserer sig på et videnskabeligt grundlag og kombinerer teori med træning og refleksion. Undervisningen foregår typisk som internater fra torsdag aften til lørdag eftermiddag og veksler mellem oplæg, diskussion, refleksion, træning og feedback. Mellem internaterne er der gruppemøder, som undertiden foregår via nettet. Herudover er der en studietur i 3. semester. 17

18 Master i Anvendt Statistik Uddannelsen består af 5 obligatoriske moduler: Statistikkens grundlæggende begreber og principper Regression og variansanalyse Generaliserende lineære modeller Statistiske modeller med tilfældige virkninger Statistisk design og analyse af forsøg Derudover er der 3 valgfri moduler samt et masterprojekt. Statistik bruges i dag på mange forskellige områder og spiller en vigtig rolle i mange virksomheder. For mange medarbejdere er det vigtigt at have et godt kendskab til anvendte statistiske metoder. Master i Anvendt Statistik tilbyder derfor en bred indføring i anvendt statistik med mulighed for specialisering inden for forskellige anvendte statistiske emner. Alle der til daglig arbejder med statistiske problemstillinger, og som ønsker at opgradere deres praktiske og teoretiske statistikkundskaber. Uddannelsen retter sig mod en bred vifte af anvendelsesmuligheder, som fx biologi, jordbrug, sundhed, ingeniørområdet, samfundsvidenskab og det farmaceutiske område. Master i Anvendt Statistik sigter på at give et overblik over moderne statistiske metoder og sætter deltagerne i stand til at beherske itbaserede statistikværktøjer med henblik på at udføre og dokumentere statistiske dataanalyser. Undervisningen er primært netbaseret (på engelsk) med enkelte seminarer. - under Uddannelse Uddannelsen udbydes i samarbejde med Syddansk Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet.

19 Master i Idræt og Velfærd Uddannelsen består af 4 moduler: Idræt i velfærdssamfundet Idræt og sundhed Idræt, velfærd og politik Masterprojekt Overforbrug og marginalisering er to af de store trusler mod livskvaliteten i det moderne velfærdssamfund, hvor sundheden trues af stress, fedme, misbrug og ensomhed. For at tackle disse samfundsproblemer er det nødvendigt at udvikle nye kompetencer og nye tænkemåder. Master i Idræt og Velfærd fokuserer derfor på, hvordan sundhed, bevægelse, integration og netværksdannelse kan kombineres på tværs af sektorer. Alle der arbejder i fx: Social- og sundhedssektoren Den offentlige, frivillige og private sektor Den pædagogiske og kulturelle sektor Master i Idræt og Velfærd tager afsæt i kritisk metode og udvikling af et tværfagligt samarbejde mellem offentlige, private og frivillige organisationer og befolkningen. Deltagerne tilegner sig analytiske redskaber og udvikler evnen til argumentation med udgangspunkt i et kritisk perspektiv. Uddannelsen kvalificerer deltagerne til at bruge idræt og fysisk aktivitet som centrale redskaber i udviklingen af befolkningens velfærd. Undervisningen er tilrettelagt på hele dage suppleret med enkelte internater samt en studietur på 3. semester. Undervisningen understøttes af et elektronisk læringsforum og er en kombination af teori, projektarbejde, vejledning og selvstændigt studiearbejde. Uddannelser 19

20 Master i Miljø- og Energiret Uddannelsen består af 4 moduler: Basis for miljø- og energiret Implementeringsmodul - international, europæisk og national miljø- og energiret Det komparative modul Masterprojekt Den globale udvikling og klimareguleringen medfører en nødvendig kobling mellem miljø- og energireguleringen. Master i Miljø- og Energiret er en juridisk masteruddannelse, der omfatter både miljø- og energiområdet, og som giver deltagerne mulighed for at specialisere sig inden for enten miljøret eller energiret. Alle der arbejder med miljø- og energispørgsmål fx: Ledere og medarbejdere i offentlige forvaltninger Miljø- og energiansvarlige i branche- og erhvervsorganisationer Ledere og medarbejdere i offentlige eller private selskaber inden for miljø- og energiområdet Revisorer Rådgivende ingeniører og landbrugskonsulenter Master i Miljø og Energiret kvalificerer deltagerne til selvstændigt og specialiseret at kunne analysere og vurdere praksisnære problemstillinger ud fra en retlig og reguleringsmæssig synsvinkel inden for miljøog energiområdet. Undervisningen veksler mellem forelæsninger, seminarer og workshops. Efter- og videreuddannelse Uddannelsen udbydes i samarbejde med Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.

21 Master i Antropologi og Velfærd Et stigende antal samfundsanliggender bliver gjort til genstand for politisk og professionel opmærksomhed, hvilket har vidtrækkende konsekvenser for de involverede parter. Master i Antropologi og Velfærd bidrager med et bredt socialt og kulturelt perspektiv på, hvordan politiske og professionelle tiltag på det sociale område implementeres i praksis, og hvilke konsekvenser det har for de berørte på godt og ondt. Centralt i denne diskussion står socialt arbejde med og integration af marginaliserede grupper samt arbejdsmarkeds-, skole-, familieog boligpolitik i bredere forstand. Alle der arbejder med at udvikle, implementere eller evaluere planlagte sociale og kulturelle forandringsprocesser fx: Medarbejdere på kommunalt, statsligt og internationalt niveau Planlæggere, rådgivere, konsulenter og medarbejdere i det private erhvervsliv Master i Antropologi og Velfærd fokuserer på socialpolitiske problemstillinger og deres sociale, kulturelle og historiske sammenhæng. Der undervises i generelle antropologiske teorier og metoder herunder specifikke teorier og begreber relateret til institutions- og organisationsetnografi samt sociale og kulturelle forandringsprocesser. Undervisningen foregår på seminarer fredag-lørdag samt 10 eftermiddage per modul almindeligvis i hold med forelæsninger, seminarer og øvelser. Der vil være it-baseret kommunikation og individuel vejledning. I undervisningen indgår mundtlige og skriftlige oplæg fra både undervisere og deltagere samt mindre skriftlige arbejder. Uddannelsen består af 4 moduler: Introduktion til antropologi og etnografisk metode Grundbegreber i institutions- og organisationsetnografi Sociale og kulturelle forandringsprocesser - udvalgte temaer Masterprojekt herunder metodekursus - efter eget valg i Danmark eller i Indien Uddannelsen udbydes af Institut for Antropologi. Undervisningen varetages af undervisere fra Institut fra Antropologi og gæsteundervisere fra Den Sociale Højskole i København. 21

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord rektors forord se mod fremad til at Mod til at se fremad Rektors forord Undervejs i din uddannelse skal du træffe nogle vigtige valg, der kan få stor betydning for din videre færd som færdiguddannet kandidat.

Læs mere

Learning seriously affects your brain

Learning seriously affects your brain STUDIEGUIDEN 2012 AAU-CPH.DK Learning seriously affects your brain www.aau.dk STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN 1 INDHOLD 3. VELKOMMEN 4. STUDIEFORMEN 5. SØJLERNE PÅ AAU-CPH VELKOMMEN TIL

Læs mere

Oversigt over offentlige IT-uddannelser

Oversigt over offentlige IT-uddannelser Oversigt over offentlige IT-uddannelser Danmark 2011 Logoversioner LOGO TIL UBESTRØGET PAPIR / UNCOATED CFIR partnere FILNAVN djof_cmyk_uncoated.eps (cmyk /4-farvetryk) djof_pms_uncoated.eps (pantone)

Læs mere

DIÆTISTEN TEMA VIDEREUDDANNELSE. Efter- og videreuddannelsesmuligheder for kliniske diætister. Erfaringer med diplom- og masteruddannelserne

DIÆTISTEN TEMA VIDEREUDDANNELSE. Efter- og videreuddannelsesmuligheder for kliniske diætister. Erfaringer med diplom- og masteruddannelserne Nr. 92. April 2008. 16. årgang DIÆTISTEN TEMA VIDEREUDDANNELSE Efter- og videreuddannelsesmuligheder for kliniske diætister Erfaringer med diplom- og masteruddannelserne Psykologiske interventioner i kostvejledning

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

Du kan vælge mellem 32 forskellige kurser. Bl.a udbydes nedenstående kurser. Læs mere om kurserne eller om de øvrige kurser på www.sommerskole.

Du kan vælge mellem 32 forskellige kurser. Bl.a udbydes nedenstående kurser. Læs mere om kurserne eller om de øvrige kurser på www.sommerskole. FORSKNINGSBASERET EFTERUDDANNELSE - INTENSIVE SOMMERSKOLEKURSER SOMMERSKOLE 2009 Har du lyst til at blive udfordret fagligt, komme i tæt dialog med andre kursusdeltagere og ikke mindst få muligheden for

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning).

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning). Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Anni Søborg Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk asbe@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab,

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Markedsføringsøkonom Institutionsdel Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Version 1.0 Revideret 20. november 2014 Indhold Institutionsdel 1. Studieordningens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning Indholdsfortegnelse Executive summary... 1 Opsummering... 3 1. Indledning... 6 Undersøgelsens baggrund og formål... 6 Undersøgelsens metode... 7 Begrebsafklaring... 9 2. Beskrivelse af udviklingsrelateret

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET Kandidatuddannelse i immunologi og inflammation Københavns Universitet Side 2 Kandidatuddannelse

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne Fleksibilitet og gennemsigtighed Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Nr. 6 November 2006 DANMARKS OPTIKERFORENING OPTIKEREN

Nr. 6 November 2006 DANMARKS OPTIKERFORENING OPTIKEREN Nr. 6 November 2006 DANMARKS OPTIKERFORENING OPTIKEREN SOLA NORDIC INFORMERER: NYHED! - SOLA ACCESS HD 1.67 UDVIDET LÆSEGLAS NU INDIVIDUELT PRODUCERET MED HD* TEKNOLOGI * 3 VARIATIONER A: 0,75 D - B: 1,25

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

3. Undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser Faglig kompetence Pædagogisk kompetence (pædagogikum)

3. Undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser Faglig kompetence Pædagogisk kompetence (pædagogikum) Rapport om videreuddannelse af folkeskolelæ rere til gym nasielæ rere Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse Forord Resumé 1. Indledning Projektbeskrivelse Gruppens bemærkninger til kommissoriet 2. Folkeskolelæreruddannelsen

Læs mere

Analyse af udbyttet af onlinekurser på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE, Københavns Universitet KU.

Analyse af udbyttet af onlinekurser på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE, Københavns Universitet KU. DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET IT LEARNING CENTER Analyse af udbyttet af onlinekurser på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE, Københavns Universitet KU. Rapporten er udarbejdet for

Læs mere

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Undervisningsministeriets projektnummer: 126281 Metropols projektnummer: 3000018 Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Uddannelse i Entrepreneurship Universiteternes nye udfordring

Uddannelse i Entrepreneurship Universiteternes nye udfordring WORKING PAPER 2006-02 Per Blenker Poul Dreisler John Kjeldsen Uddannelse i Entrepreneurship Universiteternes nye udfordring En ramme til forståelse og udvikling af entrepreneurielle universitetsmiljøer

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Professionelle identiteters betydning for tværprofessionelle idrætspartnerskaber

Professionelle identiteters betydning for tværprofessionelle idrætspartnerskaber Professionelle identiteters betydning for tværprofessionelle idrætspartnerskaber belyst ved et single-casestudie af et partnerskabsprojekt mellem folkeskolens idrætslærere og eliteidrættens trænere Speciale

Læs mere

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Sundhedspædagogik for ældre i grupper

Sundhedspædagogik for ældre i grupper Sundhedspædagogik for ældre i grupper Health Education for elderly people in groups Afgangsprojekt udarbejdet af Lisa Jensen Vejleder Annette Larsen Sygeplejerske, Med. Uddannelsesansvarlig - Studieunit

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Et Fælles Løft. Rapport fra arbejdsgruppen til forberedelse af en. National Strategi for Natur, Teknik og Sundhed

Et Fælles Løft. Rapport fra arbejdsgruppen til forberedelse af en. National Strategi for Natur, Teknik og Sundhed Et Fælles Løft Rapport fra arbejdsgruppen til forberedelse af en National Strategi for Natur, Teknik og Sundhed 15. februar 2008 Indhold Resumé...3 Indledning...5 Hvad er udfordringerne?...6 Strategiens

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere