Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3."

Transkript

1 Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (K) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Nøgletal 1. GENEREL INSTITUTIONSBESKRIVELSE Institutionsadresse Københavns Erhvervsakademi Guldbergsgade 29N 2200 København N Telefon: Københavns Erhvervsakademi (K) er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning. K er oprettet af Undervisningsministeriet den 1. september 2008 i henhold til Lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser. K har hjemsted i Københavns Kommune og skal i henhold til vedtægten dække behovet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt efter- og videreuddannelse i tilknytning hertil i Region Hovedstaden. K udbyder en lang række erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt efter- og videreuddannelse. Aktiviteten på disse uddannelser har været stigende siden Ks etablering i 2008 og repræsenterer et bredt spænd af uddannelser inden for teknologi, design, IT, business og sundhed. Aktiviteterne omfatter endvidere K Forskning og Innovation, der indsamler og formidler viden på alle K s uddannelsesområder og desuden har ansvar for biblioteksfunktion, materialebibliotek, platforme og en lang række projekter. 2. maj 2014 Bredgade København K Tel Fax Mail Web CVR-nr Sagsbehandler Kristian Klausen Tel Mail Ref.-nr. Dokument nr. Der er siden etableringen gennemført udspaltninger fra alle fire stiftende erhvervsskoler: Københavns Tekniske Skole, BEC, TEC og CPH West. 1 Organisation Bestyrelsen er Ks øverste myndighed og har til opgave at varetage Ks interesser som uddannelsesinstitution, herunder at fastlægge retningslinier for Ks organisation, langsigtede virksomhed og udvikling. K ledes af rektor Ingo Østerskov der er ansat af bestyrelsen. Rektor udgør sammen med ressourcedirektør, Jesper Rasmussen, Direktionen, som eksekverer Ks vedtagne strategiske målsætninger. Rektor er øverst ansvarlig for de fem programområder og de fem tværgående centre. Ressourcedirektøren er øverst ansvarlig for de fire administrative enheder (IT, BYGNING, ADMINISTRATION og ØKO- NOMI). 1 Kilde: Ks årsrapport, Tilrettet efter institutionens høringssvar. Side 1/5

2 Ks ca. 30 uddannelser ledes af fem programchefer. Rektor har den overordnede ledelseskompetence i alle sager. I det daglige serviceres rektor af ledelsessekretariatet. 2 Figur 1: Organistionsdiagram 2. AKKREDITERINGSHISTORIK K (og tidligere CPH WEST, TEC og BEC) har ansøgt om akkreditering af 8 nye uddannelser og 23 nye udbud. I forhold til nye uddannelser er seks akkrediteret positivt og to har fået et afslag. 22 ansøgninger om nye udbud er akkrediteret positivt, mens der også er givet afslag i et tilfælde. Tabellen herunder giver et overblik over akkrediteringer af nye uddannelser og nye udbud ved K. Uddannelsens navn År Afgørelse Ny/eksisterende Profilforløb i human resources (ved CPH West)* 2009 Afslag Ny uddannelse i e-konceptudvikling 2009 Positiv Ny uddannelse Profilforløb i anvendt velfærdsteknologi i praksis* 2010 Afslag Ny uddannelse Diplomuddannelse i E-konceptudvikling 2011 Positiv Ny uddannelse Diplomuddannelse i design og business 2011 Positiv Ny uddannelse i smykker 2011 Positiv Ny uddannelse Profilforløb i velfærdsteknologi i praksis 2012 Positiv Ny uddannelse Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK) 2013 Positiv Ny uddannelse Erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi (ved TEC)* 2008 Afslag Nyt udbud 2 Kilde: Tilrettet efter institutionens høringssvar. Side 2/5

3 Erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi (ved TEC)* 2008 Afslag Nyt udbud Profilforløb i human resources (ved CPH West)* 2009 Afslag Nyt udbud i design og business (ved BEC) 2009 Positiv Nyt udbud Erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi 2009 Positiv Nyt udbud Erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi 2009 Positiv Nyt udbud Profilforløb i human resources 2009 Positiv Nyt udbud i e-konceptudvikling (udbud i København) 2009 Positiv Nyt udbud i softwareudvikling (udbud i København Ø) 2009 Positiv Nyt udbud i softwareudvikling (udbud i København NV) 2009 Positiv Nyt udbud Diplomuddannelse i webudvikling (udbud i København) 2010 Positiv Nyt udbud Diplomuddannelse i ledelse (udbud i Ishøj) 2010 Positiv Nyt udbud Diplomuddannelse i ledelse (udbud i København Ø) 2010 Positiv Nyt udbud Profilforløb i retail (udbud i Ballerup) 2010 Positiv Nyt udbud i produktudvikling og teknisk integration (udbud i København) 2010 Positiv Nyt udbud i økonomi og informationsteknologi (udbud i København) 2010 Positiv Nyt udbud Profilforløb i anvendt velfærdsteknologi i praksis (udbud i Brøndby) 2010 Afslag Nyt udbud Diplomuddannelse i E-konceptudvikling (udbud i København) 2011 Positiv Nyt udbud Diplomuddannelse i design og business (udbud i Hellerup) 2011 Positiv Nyt udbud i smykker (udbud i København) 2011 Positiv Nyt udbud Profilforløb i velfærdsteknologi i praksis (udbud i brøndby) 2012 Positiv Nyt udbud Erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi 2013 Positiv Nyt udbud Akademiuddannelse i energiteknologi (udbud i København) 2013 Positiv Nyt udbud Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK)(udbud i København) 2013 Positiv Nyt udbud * udbuddet er senere akkrediteret positivt 3. NØGLETAL I 2013 optog K studerende gennem Den Koordinerede Tilmelding, hvilket udgør 15 procent af optaget på erhvervsakademierne. Tabel 1: Optag på erhvervsakademierne, 2013 CBA Dania Kolding Lillebælt MidtVest Sjælland SydVest Århus K I alt I alt Andel 21 % 10 % 5 % 14 % 4 % 12 % 5 % 14 % 15 % 100 % Kilde: Endeligt optag på de videregående uddannelser 2013, FIVU I deres høringssvar bemærkede K: Denne tabel tager imidlertid kun udgangspunkt i optaget gennem Den koordinerede tilmelding, og omfatter derfor ikke optag på vores top-up-uddannelser og ej heller vinteroptag for alle vores uddannelser. I 2012 og 2013 optog vi hhv. 617 og 604 studerende på vores top-up-uddannelser (sommer og vinteroptag). Vores vinteroptag i hhv og 2013 var i alt på 744 og 746 studerende. Ks samlede optag i disse år var således væsentlig større samlet set, og ikke mindst på de uddannelser (top up erne) der udgør det politisk bestilte Side 3/5

4 vækstlag af professionsbacheloruddannelser, som K aktivt har arbejdet for at efterkomme. Hertil kommer hele vores efteruddannelsesaktivitet, som heller ikke fremgår af institutionsbeskrivelsen. I 2013 drejede det sig om 623 STÅ (årsrapport 2013), eller 3907 studerende (opgjort pr 1. oktober 2013). 3 K Ændring KVU Teknik og transport % It % Design % I alt % Økonomisk/merkantil 141 Teknik % Medie, mv % Sundhed % I alt % KVU Økonomisk/merkantil/samfund % Teknik og transport % It % Bio- og laboratorie % Design % I alt % Tabel 2: Antal studerende fordelt på hovedområder (erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser) Økonomisk/merkantil % Teknik % Medie, mv % Sundhed % I alt % De resterende fire tabeller viser henholdsvis frafaldsprocent, gennemsnitlig studietid, antal fuldførte kandidater og dimittendledighed for K. Tabel 3: Frafaldsprocent efter årgang og hovedområde (erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser), K KVU Teknik og transport 11 % 24 % 23 % 13 % It 20 % 25 % 14 % 35 % Design 2 % 14 % I alt 40 % 15 % 21 % 10 % 25 % Teknik 3 % 10 % 14 % 22 % 23 % 31 % Sundhed 7 % 28 % I alt 3 % 10 % 13 % 22 % 21 % 29 % KVU Økonomisk/merkantil/samfund 11 % 27 % 38 % 18 % 7 % 25 % Teknik og transport 18 % 25 % 12 % 17 % It 40 % 29 % 30 % 14 % 13 % 36 % Bio- og laboratorie 19 % 9 % 9 % 17 % Design 3 % 15 % I alt 12 % 34 % 30 % 15 % 9 % 25 % Teknik 3 % 12 % 13 % 18 % 20 % 29 % Sundhed 8 % 32 % I alt 3 % 12 % 12 % 17 % 18 % 27 % Anm.: uddannelser indenfor det økonomisk/merkantile område og medie, m.v. havde ikke optag i perioden Høringssvar fra K af d. 23. april, 2014 Side 4/5

5 Tabel 4: Antal fuldførte efter hovedområde (erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser), K Ændring KVU Teknik og transport % It % Design % I alt % Teknik % Medie, mv % Sundhed % I alt % KVU Økonomisk/merkantil/samfund % Teknik og transport % It % Bio- og laboratorie % Design % I alt % Økonomisk/merkantil % Teknik % Medie, mv % Sundhed % I alt % Tabel 5: Ledighedsgrad for erhvervsakademiuddannelser målt i kvartal to efter det kvartal, hvor uddannelsen fuldføres CBA Dania Kolding Lillebælt MidtVest Sjælland SydVest Århus % 20 % 16 % 20 % 23 % 17 % 21 % 18 % 17 % % 20 % 17 % 19 % 28 % 14 % 15 % 15 % 13 % % 20 % 10 % 19 % 21 % 15 % 14 % 20 % 13 % Kilde: Uddannelsesministeriets ledighedsstatistik Tabel 6: Ledighedsgrad for professionsbacheloruddannelser målt i kvartal to efter det kvartal, hvor uddannelsen fuldføres CBA Dania Kolding Lillebælt MidtVest Sjælland SydVest Århus % 41 % 36 % % 10 % 21 % 30 % 20 % 20 % 28 % 26 % % 25 % 26 % 34 % 19 % 20 % 21 % 28 % 24 % Kilde: Uddannelsesministeriets ledighedsstatistik K K Side 5/5

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler 2013 Oplag: 300 Ansvarshavende redaktør: Marianne la Cour Sonne, direktør Redaktion & produktion: David Erichsen, kommunikationschef

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness. Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.dk Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i byggeledelse Kandidatuddannelsen

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse.

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse. Professionshøjskolen Metropol Att.: Udviklingsleder Lise Jordahn Sendt pr. e-mail: lijo@phmetropol.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt profilforløb i beskæftigelse Akkrediteringsrådet har på rådsmødet

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af forsvarsministeren (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. (Ændringer

Læs mere

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober

Læs mere

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup Tilstedeværende til bestyrelsesmødet Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik Salée, Per H. Madsen, Anja Trier Wang, Simon Tøgern, Lena Haraldsson, Henrik Fugmann, Ole Bundgaard, Claus Hensing, Søren Slotsaa,

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Torben Pilegaard Jensen, Lene Sønderup Olesen & Jens Olav Dahlgaard Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Kortlægning og kvalitative studier Publikationen

Læs mere