TEMADAG SYGEPLEJE I DEN PALLIATIVE INDSATS EN ARBEJDSDAG OM KOMPETENCEUDVIKLINGEN I FREMTIDEN. Mandag d. 10.juni kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMADAG SYGEPLEJE I DEN PALLIATIVE INDSATS EN ARBEJDSDAG OM KOMPETENCEUDVIKLINGEN I FREMTIDEN. Mandag d. 10.juni kl. 9.00 16.00"

Transkript

1 TEMADAG SYGEPLEJE I DEN PALLIATIVE INDSATS EN ARBEJDSDAG OM KOMPETENCEUDVIKLINGEN I FREMTIDEN Mandag d. 10.juni kl Dansk Sygeplejeråd, Skt. Annæ Plads 30, Kvæsthuset 1008 København K

2 Intro Der er et voksende fokus på det palliative område som helhed og indenfor sygeplejen. Sundhedsstyrelsens seneste anbefalinger Anbefalinger for den palliative indsats fra 2011 har sat et øget fokus på nødvendigheden af at videreudvikle den palliative sygepleje både i den basale sygepleje og i den specialiserede. De eksisterende uddannelsestilbud, tilgodeser kun i begrænset omfang det voksende behov for kvalificeret palliativ sygepleje. DMCG-PAL, Dansk Sygeplejeråd og Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker ønsker med denne temadag en debat om, hvordan et sammenhængende uddannelsestilbud kan udvikles og implementeres med henblik på at fremme den palliative indsats Målgruppe Målgruppen for temadagen er fagprofessionelle i regioner og kommuner, faglige selskaber og sammenslutninger, administratorer og beslutningstagere. Yderligere oplysninger: Marianne Bentzen Birgitte Grube Lene Jørgensen danmark.dk Facilitator Dorrit Christensen Selvstændig og forhenværende direktør for børne og unge området i Ballerup Kommune Om oplægsholderne Dorit Simonsen Hospicechef Hospice Djursland siden Uddannet sygeplejerske fra Sygeplejeskolen i Aalborg 1980, Sygeplejefaglig diplomeksamen med speciale i ledelse fra Danmarks Sygeplejehøjskole ved Århus Universitet Master of Public Management, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet Haft ansættelse på hæmatologisk afdeling og forskellige onkologiske afdelinger gennem flere år på Aalborg Sygehus samt tre år på onkologisk afdeling i det interne palliative team på Odense UniversitetsHospital. Som ledende sygeplejerske deltaget i opbygningen af Det Palliative Team ved Aalborg Universitetshospital og dermed den organisationsstruktur der er for den palliative indsats i Region Nord. I en periode på et par år, ansat som leder af Kræftrådgivningen i Aalborg. Marianne Bentzen Formand for koordinationsudvalget for uddannelse i DMCG-PAL - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe inden for Palliativ Indsats. DMCG-PAL arbejder blandt andet for at fremme videndeling, kompetenceudvikling og netværksdannelse i det palliative felt. Hun er engageret i arbejdet med Syv roller og kompetencer og i samarbejdet omkring planer for uddannelse og kompetenceudvikling i den basale og specialiserede palliative indsats. Uddannet sygeplejerske, kandidat i pædagogik og har mangeårig erfaring med projektledelse, supervision, undervisning, kvalitets- og kompetenceudvikling i sundhedsvæsenet. Aktuelt udviklingssygeplejerske ved Sankt Lukas Hospice. Om paneldeltagerne Ole Andersen 1972 Cand. Med. Københavns Universitet 1986 Speciallæge i pædiatri 1990 Dr Med., Københavns Universitet 2007 Master of Health Management (MHM), Copenhagen Business School Overlæge, pædiatriske afdelinger, Næstved og Hillerød Ledende overlæge, pædiatrisk afdeling, Hillerød Afdelingslæge, senere overlæge, Sundhedsstyrelsen Videnskabelige arbejder mest inden pædiatrisk endokrinologi og infektionssygdomme Dorte Steenberg Uddannet sygeplejerske, Master i uddannelse og læring. Næstformand i Dansk Sygeplejeråd. Arbejdsområder: Professionsudvikling og samfundsudviklingsbetydning for de professionelle roller, Uddannelse, arbejdsmiljø, ledelse.

3 Laila Linden Har været politiker siden regionernes tilblivelse i Er nu - og fra 2006: Regionsrådsmedlem, gruppeformand Region Hovedstaden Medlem af Danske Regioners Sundhedsudvalg fra 2008 Kommunalbestyrelsesmedlem og Socialudvalgsformand Bornholms Regionskommune fra 2010 Før dette en faglig karriere: Uddannet sygeplejerske. Specialuddannet i anæstesi og intensiv sygepleje. Arbejdet som leder i hospitalsvæsenet frem til Har været oversygeplejerske og kst. forstander i det tidligere Frederiksborg Amt. Forstander for Bornholms Hospital ( ) Sygeplejedirektør og direktionsmedlem på Rigshospitalet i 18 år ( ). Hospitals- og sundhedsdirektør for det bornholmske sundhedsvæsen ( ) SD og SA fra Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Århus Universitet MPA (Master of Public Administration) fra CBS (Copenhagen Business School) Lene Sørensen Har et brændende engagement og interesse for uddannelse og palliation. Engagementet har betydet, 10 års arbejde som sygeplejerske på hæmatologiske og onkologiske afdelinger efterfulgt af 14 år som uddannelseskonsulent i forskellige organisationer. De seneste 5 år uddannelseskonsulent på Professionshøjskolen Metropol med ansvar for de tre diplommoduler indenfor palliation i den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse. Uddannelsesmæssige baggrund: sygeplejerske blandet andet suppleret med Master i læreprocesser og Sundhedsfaglig Diplomuddannelse i ledelse samt Systemisk og narrativ proceskonsulent. Karen Marie Dalgaard Karen Marie Dalgaard, sygeplejerske, cand.scient.soc., ph.d., ansat som forsker ved Palliativt Videncenter, København. Har i en årrække beskæftiget sig med den lindrende indsats indenfor det kliniske og pædagogiske felt via ansættelse på hospice og palliativt team og som uddannelsesplanlægger, underviser og formidler af den lindrende indsats national og international. Har desuden solid erfaring som forsker indenfor det palliative felt med fokus på patient-og pårørende perspektiver og implementering af den lindrende indsats på basalt hospitalsniveau, herunder kompetenceudvikling. Karen Stæhr Formand for FOA s Social- og sundhedssektor, der repræsenterer ca medlemmer. Uddannet sygehjælper og har en diplomlederuddannelse og en mastergrad i arbejdsmarkeds- og personaleforhold fra Aalborg Universitet. Arbejder kontinuerligt for at skabe høj faglighed for de medlemmer, der arbejder med palliation i hverdagen. Den høje faglige kompetence skabes dels gennem solid grunduddannelse og efter-, videreuddannelse og dels gennem tværfagligt virke i opgaveløsningen. Vil gerne kunne påvirke dette vigtige felt med kompetent uddannede plejepersonale til gavn for borgere og patienter. Inger Hee Pensioneret sygeplejerske med videreuddannelse i ledelse på diplom- og afgangsniveau. Langvarig klinisk erfaring specielt inden for kræftområdet. Projektleder for etablering af hospice på Sankt Lukas Stiftelsen i 1991/1992 og leder fra åbningen i 1992 til september Deltaget i udarbejdelse af Faglige Retningslinjer for den palliative indsats under Sundhedsstyrelsen i 1998/99. Været vejleder og medlem af arbejdsgrupper vedrørende hospice og den palliative indsats Ansat som projektleder i patientstøtteafdelingen i Kræftens Bekæmpelse med ansvar for rehabilitering og palliation. Projektmedarbejder på Kræftens Bekæmpelses rehabiliteringscenter på Dallund. November ansat som Områdechef i Gentofte Kommunes ældrepleje modtager af Florence Nightingale medalje fra det internationale Røde Kors.

4 Program Kl Kl Kl kl Kl Velkomst v/dorte Steenberg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd Udfordringer i forbindelse med implementeringen af kompetence for sygeplejersker i den palliative indsats med fokus på den specialiserede palliative indsats og det tværsektorielle samarbejde. v/ Dorit Simonsen, hospiceleder Hospice Djursland Anbefalinger til kompetenceudvikling for sygeplejersker og socialog sundhedsassistenter i den palliative indsats. v/marianne Bentzen, DMCG-PAL, formand for koordinationsgruppen for uddannelse Pause med kaffer og croissant Moderatorerne samles ved panelet Paneldebat/ introduktion v. facilitator Dorrit Christensen, Der er i disse år et intensiveret fokus på det palliative arbejde i forhold til livstruede syge og døende mennesker samt deres pårørende og efterladte. Det er derfor en strategisk og faglig udfordring at tilpasse og udvikle kompetencetilbud til det aktuelle behov. Paneldeltagerne sætter fokus på perspektiver, muligheder og barrierer i forhold tilden aktuelle situation. Paneldeltagere Sundhedsstyrelsen Danske regioner KL DSR FOA PAVI Professionshøjskolen Ole Andersen Laila Linden Inger Hee Dorte Steenberg Karen Stæhr Karen Marie Dalgaard Lene Sørensen

5 Kl. 12.oo Introduktion til workshops/v. facilitator Dorrit Christensen Formålet med eftermiddagen arbejde i workshop 1 og 2 er at give input til en strategi- og handleplan, med henblik på udvikling og implementering af fremtidens kompetenceudvikling, rettet mod den palliative indsats. Målet er, at sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter bliver så fortrolige med de 7 kompetenceroller, så de i den konkrete plejesituation kan fortage et fagligt kvalificeret valg. Workshop 1 Deltagerne grupperes sektorvis. Med dette udgangspunkt og med inspiration fra formiddagens paneloplæg reflekterer og drøfter deltagerne, hvilke eksisterende og manglende muligheder hvad angår uddannelsestilbud og resurser, der er inden for deres område. De vigtigste konklusioner bringes med ind i workshop nr. 2. Sektorspecifikke grupper 1. Regioner 2. Kommuner 3. Forskning, uddannelse og sundhedsstyrelsen 4. Den basale indsats i kommuner, almen praksis, sygehuse 5. Den specialiserede indsats på hospice, palliative afdelinger og teams 6. Faglige selskaber og organisationer Kl Frokostpause Kl Workshop 2 Deltagerne grupperes på tværs af sektorer og skal nu diskutere og udvikle ideer og forslag til en kommende strategi- og handleplan for kompetenceudvikling i den palliative indsats: A. Forslag til hvordan der kan udvikles et sammenhængende uddannelsestilbud, dels i forhold til grund- efter- og videreuddannelse og dels i forhold til sammenhæng mellem teori og praksis. b. Ideer til hvem der kan gøre hvad, hvornår og hvordan på kort og på lang sigt.

6 Der udarbejdes plancher med gruppens forslag og ideer. Og der udarbejdes spørgsmål til den afsluttende paneldebat. Hver workshop vil få tildelt en moderator. Kaffepause under eller efter workshop 2 grupperne aftaler tidspunkt med hinanden. Kaffen kan hentes i kantinen fra kl Kl Kl Kl Paneldebat med udgangspunkt i gruppernes spørgsmål Opsamling og næste skridt, herunder nedsættelse af en arbejdsgruppe Temadagen er slut

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

Kliniske Retningslinjer Nationalt og tværfagligt i regi af DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer Nationalt og tværfagligt i regi af DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer Nationalt og tværfagligt i regi af DMCG-PAL Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Herdis Hansen, hospicechef Anker Fjord

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE (PINK)

UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE (PINK) UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE (PINK) Mette Raunkiær Maj 2013 2 UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION

Læs mere

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK AKUT- OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

Læs mere

SPECIALISERINGER I SYGEPLEJEN

SPECIALISERINGER I SYGEPLEJEN SPECIALISERINGER I SYGEPLEJEN - udvikling af en fælles begrebsramme 2009 udvikling af en fælles begrebsramme Uddannelse & Autorisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET De mellemmenneskelige relationer anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet Amtsrådsforeningen, Center for Små Handicapgrupper, Dansk Sygeplejeråd,

Læs mere

Nyhedsbrev. Videncenter for. kommunikation og læring i sundhedssektoren. Indhold:

Nyhedsbrev. Videncenter for. kommunikation og læring i sundhedssektoren. Indhold: Nyhedsbrev Videncenter for Kommunikation og Læring i sundhedssektoren Indhold: Side 1: Om videncenteret. Hvad kan videncenteret tilbyde? Etablering af netværk. Side 2: Anerkendelsesfokuseret ledelse af

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅD MED EN SYGEPLEJERSKEPROFIL. miniguide psykiatrien

DANSK SYGEPLEJERÅD MED EN SYGEPLEJERSKEPROFIL. miniguide psykiatrien DANSK SYGEPLEJERÅD KOM I GANG MED EN SYGEPLEJERSKEPROFIL miniguide psykiatrien 1 Kom i gang med en sygeplejerskeprofil Miniguide psykiatrien Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Søren Svendsen Layout:

Læs mere

Fra fag til profession

Fra fag til profession 1 Fra fag til profession Fysioterapi er som fag forholdsvis ungt, men den fysioterapeutiske behandling og intervention har en lang historie. Lige siden antikken har massage, manipulationsbehandling og

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Status CUPP november 2011

Status CUPP november 2011 Status CUPP november 2011 Medarbejdere som er fast tilknyttet CUPP: VIdencenterleder Randi Andersen (fuld tid), projektleder Jimmy Krab (fuld tid), projektleder Jan Frederiksen (50 %). Indledning Praktik

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Fagligt Selskab for Undervisende Sygeplejersker

Fagligt Selskab for Undervisende Sygeplejersker Fagligt Selskab for Undervisende Sygeplejersker NR. 4 23. ÅRGANG 2012 UddaNneLseSnyt konfe rence Tema Kerneværdier i nye rammer side Å lære å utøve sykepleie, - å komme i en negativ 13 læringsprosess.

Læs mere

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Magasin om Psykiatri på tværs Alle vinder hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Inspiration og læring fra projekter på tværs af landets regioner og kommuner 1 Forord FOA Fag og

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere