Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø"

Transkript

1 Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017

2 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: Kontakt: Uffe Krag Kristensen

3 1

4 Indholdsfortegnelse Forord...2 Resume...2 Metode...2 Resultater Fysisk arbejdsmiljø...3 Håndtering/forflytning af borgere...4 Belastninger...4 Hjælpemidler...5 Muskelsmerter Trivsel...9 Stress og balance mellem krav og ressourcer...10 Sparring og supervision...11 Intern sparring...11 Ekstern supervision...12 Støtte og samarbejde...13 Hjælp og støtte fra nærmeste leder...13 Samarbejde blandt kollegerne Fysisk vold...15 Forekomst af fysisk vold på arbejdspladsen...15 Fordelt på arbejdsområde og sektor...16 Fysisk vold og alene-arbejde...18 Forebyggelse af fysisk vold på arbejdspladsen Psykisk vold...20 Forekomst af psykisk vold på arbejdspladsen...20 Fordelt på arbejdsområde...22 Psykisk vold og alene-arbejde...24 Forebyggelse af psykisk vold på arbejdspladsen Mobning og uønsket seksuel opmærksomhed...25 Mobning på arbejdspladsen...25 Uønsket seksuel opmærksomhed Alene-arbejde Faglig relevant efteruddannelse

5 Forord Denne undersøgelse er en del af det videns grundlag, som har afsæt i Socialpædagogernes arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljø og Faglighed går hånd i hånd. Arbejdsmiljøstrategien blev besluttet på kongressen i Kongresbeslutningen blev fulgt op af en handlingsplan, som var startskuddet på mange lokale og centrale aktiviteter og initiativer. Alle aktiviteter blev tilrettelagt med henblik på at understøtte et øget fokus på arbejdsmiljøet på socialpædagogiske arbejdspladser. Formålet med undersøgelsen er dels at kortlægge socialpædagogers arbejdsmiljø anno 2017, herunder undersøge hvilke faktorer der påvirker arbejdsmiljøet, og dels undersøge om der er sket en udvikling siden vi gennemførte den første arbejdsmiljøundersøgelse i Undersøgelsen er gennemført blandt et repræsentativt udsnit af Socialpædagogernes medlemmer i februar Resume Metode Målgruppen for undersøgelsen er medlemmer af Socialpædagogerne, som er i arbejde. Passive medlemmer, studerende, PFF ere, frikøbte, forstandere, viceforstandere, familieplejere, efterlønnere og chefer er ikke en del af målgruppen for denne undersøgelse og derfor frasorteret fra data, før stikprøven blev udtrukket. Blandt de resterende medlemmer af Socialpædagogernes, er der udtrukket en tilfældig stikprøve på medlemmer. Ud af disse opnåede undersøgelsen 1449 valide besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 29. Resultaterne af undersøgelsen er sammenlignet med resultaterne fra 2013, hvor Socialpædagogerne gennemførte en lignende arbejdsmiljøundersøgelse. Dog er der ændret i nogle spørgsmål samt tilføjet et par nye i 2017, hvorfor det ikke er muligt at sammenligne alle resultater. Stikprøven er repræsentativ på køn, geografi og sektor i forhold til målgruppen. Resultater Psykisk og fysisk arbejdsmiljø Oplevelsen af god/meget god trivsel er steget fra 53 til 60 procent. De respondenter som har adgang til intern supervision og sparring mindst én gang om måneden, har en markant højere oplevelse af trivsel end de respondenter som sjældent eller slet ikke har samme muligheder. Andelen af respondenter som i høj grad/meget høj grad har oplevet ubehagelig stress inden for 4 uger er faldet fra 28 til 21 procent. Forekomsten af mobning er faldet fra 16 til 9 procent. Undersøgelsen viser, at på de arbejdspladser hvor man har et godt samarbejde, er der lav forekomst af mobning. Og på de arbejdspladser hvor der er en synlig arbejdsmiljørepræsentant, er frekvensen af mobning på et lavere niveau. Forekomsten af fysisk vold er faldet fra 36 til 31 procent. 3

6 Andelen af respondenter som oplever, at der i høj grad/meget høj grad er balance mellem krav og ressourcer på arbejdspladsen er faldet fra 31 til 29 procent. Undersøgelsen viser, at de respondenter som i høj grad/meget høj grad er klædt på til opgaven, oplever at der er balance mellem krav og ressourcer. 7 procent oplever, at de har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og det er i vidt udstrækning borgerne som udsætter medarbejderne for uønsket seksuel opmærksomhed. Det er umiddelbart en stigning fra 4 til 7 procent. Men det skal i den forbindelse bemærkes, at vi har ændret formuleringen i spørgsmålet fra seksuel chikane til uønsket seksuel opmærksomhed. Undersøgelsen indikerer imidlertid også, at jo bedre man fagligt er klædt på til opgaven med borgergruppen, des lavere er frekvensen af uønsket seksuel opmærksomhed. Oplevelsen af godt/meget godt fysisk arbejdsmiljø er steget fra 58 til 66 procent. Støtte, sparring og samarbejde Frekvensen af daglig/ugentlig intern supervision og sparring er steget fra 47 til 74 procent. Undersøgelsen viser, at de respondenter som har daglig/ugentlig sparring/supervision føler sig bedre fagligt klædt på til opgaven end de respondenter som sjældent/aldrig får sparring/supervision. Samtidig viser undersøgelsen, at samarbejdet blandt kollegerne er væsentligt bedre på de arbejdspladser, hvor der er daglig/ugentlig supervision. Andelen af respondenterne som i høj grad/meget høj grad oplever et godt samarbejde er steget fra 55 til 60 procent. Frekvensen af daglig/ugentlig alene arbejde er faldet fra 33 til 30 procent. Oplevelsen af høj grad/meget høj grad af tilstrækkelig støtte og opbakning fra den nærmeste leder er steget fra 38 til 42 procent. Generelt Andelen af respondenter som har været på relevant efteruddannelse indenfor 2 år er steget fra 48 til 52 procent. Undersøgelsen viser, at de respondenter som har gennemført relevant efteruddannelse oplever, at de i høj grad/meget høj grad er fagligt klædt på til opgaven. 73 procent af respondenterne oplyser, at de bruger 25 procent eller derunder af deres arbejdstid på at lave dokumentationsarbejde uden borgeren. Andelen af respondenter som i høj grad/meget høj grad oplever en synlig arbejdsmiljørepræsentant på arbejdspladsen er steget fra 34 til 41 procent. Undersøgelsen viser en lavere forekomst af mobning, når der er en synlig arbejdsmiljørepræsentant. 1. Fysisk arbejdsmiljø Første afsnit omhandler det fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Først vises tabeller for den generelle vurdering af det fysiske arbejdsmiljø. Herefter behandles håndtering/forflytning af borgere og til sidst muskelsmerter som følge af deraf. 4

7 Vurdering af fysisk arbejdsmiljø Det ses af nedenstående to tabeller, tabel 1.a og 1.b, at det fysiske arbejdsmiljø vurderes bedre i 2017 end i Tabel 1.a: Vurdering af fysisk arbejdsmiljø i Tabel 1.b: Vurdering af fysisk arbejdsmiljø i I 2017 vurderer 66 procent af respondenterne det fysiske arbejdsmiljø på deres arbejdsplads som godt eller meget godt, mens det samme gjorde sig gældende for 58 procent i Det giver en fremgang på 8 procentpoint. Tilsvarende er den negative vurdering, dårligt eller meget dårligt faldet med 6 procentpoint fra 20 procent i 2013 til 14 procent i Håndtering/forflytning af borgere Af følgende tabeller fremgår hyppigheden af arbejde med håndtering/forflytning af borgere for respondenterne. Tabel 19.a: Hvor ofte arbejder du med håndtering/forflytning af borgere?, Tabel 19.b: Hvor ofte arbejder du med håndtering/forflytning af borgere?, Af disse tabeller fremgår det, at hyppigheden for arbejde med håndtering/forflytning af borgere er stort set uændret fra 2013 til Belastninger Nedenfor ses en række tabeller, som beskriver hvilke belastninger, respondenterne udsættes for samt i hvilken grad. Tabellerne viser tallene for henholdsvis 2013 og Kun de respondenter, som har angivet at arbejde med håndtering/forflytning, er blevet spurgt. SKUB 5

8 Tabel 20.a: I hvilken grad bliver du i dit arbejde udsat for skub?, Tabel 20.b: I hvilken grad bliver du i dit arbejde udsat for skub?, VRID Tabel 21.a: I hvilken grad bliver du i dit arbejde udsat for vrid?, Tabel 21.b: I hvilken grad bliver du i dit arbejde udsat for vrid?, FOROVERBØJET STILLING Tabel 22.a: I hvilken grad bliver du udsat for arbejde i foroverbøjet stilling?, Tabel 22.b: I hvilken grad bliver du udsat for arbejde i foroverbøjet stilling?, Hjælpemidler Følgende tabeller angiver hvor høj grad respondenterne har hjælpemidler til rådighed ved forflytning af borgere i henholdsvis 2017 og Tabel 23.a: Hjælpemidler til rådighed,

9 Tabel 23.b: Hjælpemidler til rådighed, I 2017 svarer 47 procent af de adspurgte medlemmer, at de i høj eller meget høj grad har hjælpemidler til rådighed, når de arbejder med forflytning af borgere. Det er en fremgang på 5 procentpoint i forhold til 2013, hvor 42 % af de adspurgte svarede det samme. Tilsvarende er der sket et fald i andelen af respondenter, som svarer at de kun i ringe grad eller slet ikke har hjælpemidler til rådighed. Fra 39 til 33 procent, altså 6 procentpoint færre. I de næste to tabeller ses graden af instruktion, de adspurgte medlemmer oplever at få i anvendelse af disse hjælpemidler. Tabellerne angiver svarerne for henholdsvis 2017 og Tabel 24.a: Instruktion i brug af hjælpemidler, Tabel 24.b: Instruktion i brug af hjælpemidler, Heraf ses det, at andelen af respondenter, som har svaret at de i høj eller meget høj grad har modtaget instruktion i brug af hjælpemidlerne er steget fra 29 % i 2013 til 35 % i De giver en stigning på 6 procentpoint. Andelen af respondenter, som kun i ringe grad eller slet ikke har modtaget instruktion i brugen er til gengæld faldet fra 48 % i 2013 til 38 % i 2017, altså 10 procentpoint. 7

10 Muskelsmerter Dette delafsnit behandler muskelsmerter, som de adspurgte medlemmer har i forbindelse med deres arbejde. Det kun er de respondenter der arbejder med forflytning af borgere, som har fået spørgsmålene om smerter. De næste tabeller viser forekomsten af muskelsmerter fordelt på hyppigheden for arbejde med håndtering af borgere. Den øverste række er tom, da de respondenter der aldrig arbejder med håndtering af borgere, ikke er blevet spurgt til muskelsmerter. Tabel 26.a: Forekomst af muskelsmerter og hyppighed af håndtering af borgere Tabel 26.b: Forekomst af muskelsmerter og hyppighed af håndtering af borgere For begge målinger ses en sammenhæng mellem arbejdet med håndtering/forflytning af borgere og forekomsten af muskelsmerter. Derudover kan man af tabellerne læse, at i 2013 svarede 58 procent af de respondenter, som arbejder med håndtering af borgere, at de havde smerter. Det tal faldt til 55 procent i 2017, altså med 3 procentpoint. Nedenfor ses to diagrammer, som viser andelen af respondenter, som inden for de seneste 12 måneder har opsøgt læge på grund af smerter som følge af arbejdsbelastninger. De respondenter, som har fået dette spørgsmål, er dem som arbejder med håndtering af borgere og har oplevet smerter. 8

11 Tabel 25.a: Opsøgt læge pga. smerter (12 mdr.), Tabel 25.b: Opsøgt læge pga. smerter (12 mdr.), Af diagrammerne kan læses, at der i 2017 er 40 procent af de adspurgte respondenter, som inden for seneste år har opsøgt læge med muskelsmerter. I 2013 svarede 43 procent det samme. Det indikerer altså et fald på 3 procentpoint. 9

12 2. Trivsel I det følgende afsnit præsenteres udviklingen på forskellige områder, som berører trivslen på arbejdspladsen. Vurdering af trivslen Herunder ses to tabeller for respondenternes generelle vurdering af trivslen på deres arbejdsplads i henholdsvis 2017 og Tabel 2.a: Vurdering af trivslen på arbejdspladsen i Tabel 2.b: Vurdering af trivslen på arbejdspladsen i Som det fremgår af ovenstående tabeller, vurderer 60 procent af respondenterne i 2017 trivslen på deres arbejdsplads som god eller meget god. Det giver en fremgang på 7 procentpoint fra 2013, hvor 53 procent gav samme vurdering. Arbejdsmiljørepræsentantens synlighed Følgende to tabeller viser synligheden af arbejdsmiljørepræsentanten på respondenternes arbejdsplads. Tabel 2.c: Arbejdsmiljørepræsentantens synlighed på arbejdspladsen i Tabel 2.d: Arbejdsmiljørepræsentantens synlighed på arbejdspladsen i Heraf ses det, at respondenter som i høj grad/meget høj grad oplever en synlig arbejdsmiljørepræsentant på arbejdspladsen er steget fra 34 til 41 procent. 10

13 Stress og balance mellem krav og ressourcer Stress på arbejdspladsen De første to tabeller viser respondenternes oplevelse af at være stressede på arbejdet inden for de seneste 4 uger. Tabellerne er fra henholdsvis 2017 og Tabel 3.a: Oplevelse af stress på (inden for 4 uger), Tabel 3.b: Oplevelse af stress på (inden for 4 uger), Det ses af ovenstående, at andelen af respondenter som i høj grad/meget høj grad har oplevet ubehagelig stress inden for 4 uger er faldet fra 28 til 21 procent. Det svarer til et fald på 7 procentpoint. Balance mellem krav og ressourcer Nedenfor vises to tabeller for respondenternes oplevelse af balancen mellem krav og ressourcer på deres arbejdsplads, først for 2017 og så Tabel 3.c: Balance mellem krav og ressorcer på arbejdspladsen i Tabel 3.d: Balance mellem krav og ressorcer på arbejdspladsen i I 2017 oplever 29 %, at der i høj grad eller meget høj grad er balance mellem krav og ressourcer. I 2013 svarede 31 % det samme, hvilket giver et fald i oplevelsen af høj eller meget høj grad af balance mellem krav og ressourcer på 2 procentpoint. Dog er der et større fald i antal af respondenter, der kun oplever ringe eller slet ingen balance mellem krav og ressourcer. I 2017 svarer 26 % af respondenterne det, mens det tal i 2013 var hele 30 %. Altså er der også sket et fald på 4 procentpoint. 11

14 Den næste tabel viser respondenternes følelse af at være fagligt klædt på til at varetage arbejdet med borgergruppen på deres arbejdsplads og deres oplevelse af balance mellem krav og ressourcer. Tabel 3.e: Balance mellem krav og ressorcer og følelse af at være fagligt klædt på, Af de respondenter, som slet ikke eller i ringe grad føler sig fagligt klædt på, oplever 21 %, at der slet ikke er balance og kun 7 procent at der i høj eller meget grad er balance. Af de respondenter, som i høj eller meget høj grad føler sig fagligt klædt på, oplever til gengæld kun 4 % at der slet ikke er balance, mens 39 procent angiver, at der i høj eller meget høj grad er balance mellem krav og ressourcer på deres arbejdsplads. Sparring og supervision Dette afsnit behandler udviklingen på området intern sparring og ekstern supervision. Det er værd at bemærke, at ordlyden i spørgeskemaet ændredes fra 2013 til 2017 fra intern supervision og sparring og ekstern supervision og sparring til intern sparring og ekstern supervision. Det kan have betydning for de adspurgte medlemmers respons på spørgsmålene. Intern sparring Følgende grafik indeholder en tabel over respondenternes mulighed for intern sparring på deres arbejdsplads i Til højre for tabellen findes et indeks med sammenligning fra Tallene i dette indeks angiver udviklingen i svarprocent for den enkelte svarmulighed. Tabel 6.a: Mulighed for intern sparring i 2017 med sammenligning fra

15 Af tabellen i højre side i ovenstående grafik ses det, at antallet af respondenter som svarer, at de dagligt har mulighed for intern sparring er gået frem med 17 procentpoint. Altså fra 27 % i 2013 til de 44 % som vises i venstre tabel for Der er også sket en stigning i antallet af ugentlig mulighed for intern sparring. Den er på 10 procentpoint, fra 20 % i 2013 til 30 % i Antallet af respondenter, som svarer at de har mulighed for intern sparring månedligt eller sjældnere er faldet med 23 procentpoint. Ekstern supervision Følgende grafik indeholder en tabel over respondenternes mulighed for ekstern supervision på deres arbejdsplads i Som den tidligere grafik indeholder denne en sammenligning med Tallene i dette indeks angiver udviklingen i svarprocent for den enkelte svarmulighed. Tabel 6.b: Mulighed for ekstern supervision i 2017 med sammenligning fra Denne grafik viser små fald i antal respondenter, som dagligt, ugentlig eller månedligt har mulighed for ekstern supervision. Det samme gælder for antallet af de, som aldrig har muligheden. Samtidig er antallet af respondenter, som kun sjældnere end månedligt har mulighed for ekstern supervision steget med 6 procentpoint fra 36 % i 2013 til 42 % i Som tidligere nævnt kan dette skyldes en ændring i formuleringen af selve spørgsmålet, da respondenterne i 2013 svarede på, om de havde mulighed for ekstern supervision og sparring, mens de i 2017 forholdt sig til muligheden for ekstern supervision. 13

16 Støtte og samarbejde Hjælp og støtte fra nærmeste leder Nedenfor vises to tabeller for respondenternes svar på, hvorvidt de får tilstrækkelig hjælp og støtte fra deres nærmeste leder, først for 2017 og så Tabel 4.a: Hjælp og støtte fra nærmeste leder, Tabel 4.b: Hjælp og støtte fra nærmeste leder, I 2017 svarer 42 % af de adspurgte medlemmer, at de i høj eller meget høj grad for tilstrækkelig hjælp og støtte fra deres nærmeste leder. Det er en fremgang på 4 procentpoint i forhold til 2013, hvor 38 % afgav samme svar. Tilsvarende er der et fald i svarene ringe grad og slet ikke på 5 procentpoint fra 26 % i 2013 til 21 % i Samarbejde blandt kollegerne Nedenfor vises to tabeller for respondenternes svar på, hvorvidt der er et godt samarbejde blandt kollegerne på deres arbejdsplads, først for 2017 og så Tabel 5.a: Samarbejde blandt kollegerne på arbejdspladsen i Tabel 5.b: Samarbejde blandt kollegerne på arbejdspladsen i Som det fremgår af ovenstående tabeller oplever respondenterne i 2017 generelt et bedre samarbejde på deres arbejdsplads end respondenterne i I 2017 svarede 60 % således, at der i høj eller meget høj grad er et godt samarbejde blandt deres kolleger, mens 55 % i 2013 svarede tilsvarende. Det giver en stigning på 5 procentpoint. 14

17 Sammenhæng mellem samarbejde og stress Følgende tabel viser en sammenhæng mellem samarbejdet på arbejdspladsen og oplevelsen af stress. Den øverste række viser indekset for graden af stress inden for de sidste fire uger for de af respondenterne, som angiver at der på deres arbejdsplads slet intet til nogen grad af samarbejde er blandt kollegerne. Tilsvarende vises indekset for de respondenter, som oplever en høj til meget høj grad af samarbejde. Tallene er fra Tabel 5.c: Samarbejde blandt kollegerne på arbejdspladsen og oplevelsen af stress, Det ses, at de respondenter, som oplever et godt samarbejde også oplever mindre stress end de respondenter, som oplever et mindre godt samarbejde. Sammenhæng mellem samarbejde og sparring Tabel 5.d: Mulighed for sparring og samarbejde blandt kollegerne på arbejdspladsen, Ovenstående tabel indikerer en sammenhæng mellem muligheden for intern sparring og oplevelsen af et godt samarbejde blandt kollegerne på arbejdspladsen. Af de adspurgte medlemmer, som dagligt har mulighed for sparring, svarer således 75 procent, at de har en høj eller meget høj grad af samarbejde. Tilsvarende svarer blot 16 procent det samme, hvis de oplever aldrig at have mulighed for intern sparring. 15

18 3. Fysisk vold Dette afsnit omhandler fysisk vold på arbejdspladsen. Første delafsnit beskæftiger sig med forekomsten af vold på arbejdspladsen; generelt og i forhold til respondenternes arbejdsområde og mængden af alenearbejde. Det andet delafsnit viser udviklingen i antal af analyser af volden med henblik på forebyggende arbejde. Forekomst af fysisk vold på arbejdspladsen Følgende to diagrammer viser forekomsten af vold på arbejdspladsen i henholdsvis 2017 og 2013 Tabel 7.a: Udsat for fysisk vold arbejdspladsen (inden for seneste 12 mdr.), fra

19 Tabel 7.b: Udsat for fysisk vold arbejdspladsen (inden for seneste 12 mdr.), fra Ovenstående diagrammer viser et fald i antallet af respondenter, som svarer at de har været udsat for vold inden for det seneste år. Faldet er på 5 procentpoint fra 36 % i 2013 til 31 % i Fordelt på arbejdsområde og sektor Fordelt på arbejdsområde Nedenstående to tabeller viser forekomsten af vold fordelt på respondenternes arbejdsområde. Først ses tallene for 2017, derefter for Tabel 8.a: Forekomsten af vold i 2017 fordelt på arbejdsområde. 17

20 Tabel 8.b: Forekomsten af vold i 2013 fordelt på arbejdsområde. Tabellerne indikerer et fald i frekvensen af vold inden for langt de fleste arbejdsområder. Fordelt på sektor Følgende tabel viser forekomsten af vold fordelt på sektor. Tallene er fra Tabel 8.c: Forekomsten af vold i 2017 fordelt på ejerskabstype. 18

21 Fysisk vold og alene-arbejde Nedenstående tabeller viser forekomsten af vold fordelt på hyppigheden af alene-arbejde, som respondenten udfører. Første tabel er fra målingen i 2017, mens anden tabel er fra Tabel 9.a: Forekomsten af vold i 2017 fordelt på frekvens af alene-arbejde. Tabel 9.b: Forekomsten af vold i 2013 fordelt på frekvens af alene-arbejde. Det ses, at de respondenter, som arbejder mest alene også har den laveste andel af voldstilfælde inden for seneste år. Mens de som aldrig arbejder alene har den højeste andel. Det kan skyldes, at de socialpædagoger som arbejder med udadreagerende borgere sjældnere arbejder alene. Tabellen indikerer et fald i andelen af voldstilfælde for samtlige grupper. 19

22 Den næste tabel viser, hvordan forekomsten af vold fordeler sig på respondenternes følelse af at være fagligt klædt på. Tabellen er fra 2017-målingen. Tabel 9.c: Forekomsten af vold i 2017 fordelt på følelsen af at være klædt fagligt på. Forebyggelse af fysisk vold på arbejdspladsen Nedenstående to diagrammer viser andelen af voldsepisoder, som blev analyseret med henblik på forebyggelse af yderligere episoder i hhv og Tabel 10.a: Analyse af voldsepisoden med henblik på forebyggelse,

23 Tabel 10.b: Analyse af voldsepisoden med henblik på forebyggelse, I 2013 svarede 42 % af de adspurgte, at den seneste voldsepisode blev analyseret, mens 49 % svarede det samme i Det giver en stigning i antallet af analyser af voldsepisoder på 7 procentpoint. 4. Psykisk vold Dette afsnit omhandler psykisk vold på arbejdspladsen. Første delafsnit beskæftiger sig med forekomsten af psykisk vold på arbejdspladsen; generelt og i forhold til respondenternes arbejdsområde og mængden af alene-arbejde. Det andet delafsnit viser udviklingen i antal af analyser af den psykiske vold med henblik på forebyggende arbejde. Forekomst af psykisk vold på arbejdspladsen Følgende to diagrammer viser andelen af respondenter, som angiver at have været udsat for psykisk vold inden for de seneste 12 måneder. Diagrammerne viser tallene for henholdsvis 2017 og

24 Tabel 11.a: Udsat for psykisk vold arbejdspladsen (inden for seneste 12 mdr.), Tabel 11.b: Udsat for psykisk vold arbejdspladsen (inden for seneste 12 mdr.), Af ovenstående diagrammer fremgår det, at der er sket et lille fald i antallet af tilfælde af psykisk vold på arbejdspladsen fra 2013 til Det er dog ikke mere end et procentpoint. Den følgende tabel kan vise fordelingen af psykisk vold på de forskellige arbejdsområder samt udviklingen fra 2013 til

25 Fordelt på arbejdsområde Nedenstående tabel angiver forekomsten af psykisk vold fordelt respondenternes arbejdsområde. Først ses tallene for Derefter tallene for Tabel 12.a: Forekomsten af psykisk vold i 2017 fordelt på arbejdsområde. 23

26 Tabel 12.b: Forekomsten af psykisk vold i 2013 fordelt på arbejdsområde. Denne tabel indikerer fald i andelen af medlemmer udsat for psykisk vold inden for områderne Døgntilbud for børn og unge, midlertidige bo- og støttetilbud samt dagbehandling til børn, unge og/eller familier. Samtidig ses en stor stigning i den psykiske vold for de respondenter, som arbejder som socialpædagogisk konsulent eller lignende i en kommunalforvaltning. 24

27 Psykisk vold og alene-arbejde Denne tabel viser forekomsten af psykisk vold fordelt på hyppigheden af alene-arbejde, som respondenten udfører. Således kan man se, at blandt de respondenter, som i 2017 dagligt arbejder alene, svarer 25,8 % at de har været udsat for psykisk vold inden for det seneste år. Det udgør en stigning fra 2013 på 4 procentpoint. Tabel 13: Forekomsten af psykisk vold i 2017 fordelt på frekvens af alene-arbejde. Sammenligning fra Tabellen viser, at der blandt de respindenter, som har ugentlig eller månedlig alene-arbejde er et fald i oplevelsen af psykisk vold siden 2013, mens der er en stigning blandt dem, som arbejder alene enten dagligt eller sjældnere end månedligt. Forebyggelse af psykisk vold på arbejdspladsen Nedenstående to diagrammer viser andelen af episoder med fysisk vold, som blev analyseret med henblik på forebyggelse af yderligere episoder i hhv og Tabel 14.a: Analyse af episoden med psykisk vold med henblik på forebyggelse,

28 Tabel 14.b: Analyse af episoden med psykisk vold med henblik på forebyggelse, I 2017 svarede 47 % af de adspurgte, at den seneste episode med psykisk vold var blevet analyseret med henblik på at forebygge yderligere tilfælde. Det giver en fremgang på 3 procentpoint siden 2013, hvor 44 % svarede det samme. 5. Mobning og uønsket seksuel opmærksomhed Dette afsnit omhandler mobning og uønslet seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen. Først behandles emnet mobning, herefter uønsket seksuel opmærksomhed. Mobning på arbejdspladsen Herunder vises først to diagrammer, som angiver forekomsten af mobning på arbejdspladsen for henholdsvis 2017 og

29 Tabel 15.a: Udsat for mobning på arbejdspladsen (seneste 12 mdr.), Tabel 15.b: Udsat for mobning på arbejdspladsen (seneste 12 mdr.), Disse diagrammer indikerer et stort fald i andelen af medlemmer, som har oplevet mobning på arbejdspladsen inden for de seneste 12 måneder. I 2013 svarede 16 %, at de havde oplevet mobning, mens det tal faldt til 9 % i Det giver et fald i antallet af tilfælde af mobning på 7 procentpoint. De følgende tabeller viser, hvem respondenterne oplevede at blive mobbet af. Respondenterne havde mulighed for at afgive flere svar, hvorfor tallene ikke summer til 100 %. Det skal bemærkes, at der blandt svarmulighederne er forekomster af meget få svar. 27

30 Tabel 16.a: Hvem udsatte dig for mobning (mulighed for flere svar), Tabel 16.b: Hvem udsatte dig for mobning (mulighed for flere svar), I både 2013 og 2017 svarede respondenterne hovedsagligt, at det var deres leder og/eller kolleger, som udsatte dem for mobning. Der er dog et fald i samtlige grupper. Nedenstående tre tabeller viser forekomsten af mobning på arbejdspladsen fordelt på forskellige variable. 16.c viser således mobning i forhold til den relative størrelse af den faggruppe, respondenten tilhører. Derefter viser 16.d, hvordan forekomsten af mobning fordeler sig alt efter faggruppernes indbyrdes samarbejde, mens 16.e viser forholdet mellem mobning og arbejdsmiljørepræsentantens synlighed. Alle tabeller er fra målingen i Tabel 16.c: Forekomst af mobning fordelt på faggruppens relative størrelse,

31 Tabel 16.c angiver ingen videre sammenhæng mellem faggruppens størrelse på arbejdspladsen og forekomsten af mobning. Ifølge tabel 16.d ses imidlertid en sammenhæng mellem forekomsten af mobning og faggruppernes indbyrdes samarbejde. Tabel 16.d: Forekomst af mobning fordelt på faggruppernes indbyrdes samarbejde, 2017 Her ses det, at blandt de adspurgte medlemmer, som mener, at samarbejdet mellem faggrupperne på deres arbejdesplads er meget dårligt, dårligt eller hverken/eller, svarer 20 procent, at de har været udsat for mobning inden for de seneste 12 måneder. Til sammenligning har 6 procent af dem, som oplever et godt eller meget godt indbyrdes samarbejde, været udsat for mobning. Altså 14 procentpoint færre. Tabel 16.e: Forekomst af mobning fordelt på arbejdsmiljørepræsentantens synlighed, Tabel 16.e indikerer en sammenhæng mellem arbejdsmiljørepræsentantens synlighed og forekomsten af mobning på arbejdspladsen. 23 procent af respondenterne, som finder at deres AMR slet ikke er synlig, svarer således, at de har været udsat for mobning på arbejdspladsen inden for de seneste 12 måneder, mens det gør sig gældende for bare 4 procent af de respondenter, hvis AMR i meget høj grad er synlig. Uønsket seksuel opmærksomhed Det er vigtigt at holde sig for øje, at spørgsmålene om uønsket seksuel opmærksomhed er blevet formuleret forskelligt i de to målinger. I 2013 hed det seksuel chikane, mens det i 2017 hed uønsket seksuel opmærksomhed. Det har med stor sandsynlighed haft indflydelse på respondenternes svar. 29

32 Følgende to diagrammer viser forekomsten af tilfælde af uønsket seksuel opmærksom, som den er angivet af de adspurgte medlemmer i henholdsvis 2017 og Tabel 17.a: Udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen (seneste 12 mdr.), Tabel 17.b: Udsat for seksuel chikane på arbejdspladsen (seneste 12 mdr.), Det fremgår, at der er i 2017 sket en stigning i den uønskede seksuelle opmærksomhed på arbejdspladsen siden Dette skyldes dog med stor sandsynlighed førnævnte ændring i ordlyden i spørgeskemaet. De næste to tabeller viser, hvem respondenterne oplevede at blive udsat af uønsket seksuel opmærksomhed/chikane af. 30

33 Tabel 18.a: Hvem udsatte dig for uønsket seksuel opmærksomhed (mulighed for flere svar), Tabel 18.b: Hvem udsatte dig for seksuel chikane (mulighed for ét svar), Tabellerne viser, at de adspurgte medlemmer hovedsagligt oplever sig udsat af uønsket seksuel opmærksomhed/chikane fra borgere i begge målinger. Det er dog værd at bide mærke i, at antallet af respondenter er små for nærmest samtlige grupper. Det er i øvrigt værd at bemærke, at respondenterne i 2017 havde mulighed for at angive flere svar, mens de i 2013 måtte nøjes med ét. Derfor er tallene ikke umiddelbart sammenlignelige. Den følgende tabel, tabel 18.c, viser sammenhængen mellem forekomsten af uønsket seksuel opmærksomhed og følelsen af at være fagligt klædt på. Tallene er fra 2017-målingen. Tabel 18.c: Forekomst af uønsket seksuel opmærksomhed fordelt på følelsen af at være fagligt klædt på, Tabellen indikerer, at jo bedre respondenterne føler sig klædt på til at varetage arbejdet med borgergruppen på deres arbejdesplads des lavere er forekomesten af uønsket seksuel opmærksomhed. 31

34 6. Alene-arbejde Herunder ses en tabel for hvor ofte de adspurgte medlemmer arbejder alene i Til højre i tabellen angives eventuel udvikling siden målingen i Tabel 27: Hyppighed af alene-arbejde i Sammenligning med Af tabellen kan man læse, at andelen af respondente, som udfører alene-arbejde på daglig eller ugentlig basis er faldet med samlet 3 procentpoint. Andelen, som arbejder alene sjældnere end månedligt er tilsvarende steget. Halvdelen af de adspurgte arbejder aldrig alene. De respondenter, som angav at de havde alene-arbejde, blev spurgt til deres oplevelse af udviklingen. Nedenstående tabeller viser deres svar. Tabel 27.b: Oplevelsen af mængden af alene-arbejde (seneste 2 år), Tabel 27.c: Oplevelsen af mængden af alene-arbejde (seneste 2 år), I 2017 har 33 % af de adspurgte erklæret sig uenig eller meget uenig i, at de arbejder mere alene nu end for 2 år siden. Det giver en stigning på 6 procentpoint i forhold til 2013, hvor 27 % afgav samme svar. 32

35 7. Faglig relevant efteruddannelse De følgende to diagrammer angiver andelen af adspurgte medlemmer, som inden for de seneste to år har været på faglig relevant efteruddannelse. Første diagram er fra målingen i 2017, mens det følgende er fra Tabel 28.a: Faglig relevant uddannelse (seneste 2 år), Tabel 28.b: Faglig relevant uddannelse (seneste 2 år), I 2017 svarer 52 %, at de har været på faglig relevant efteruddannelse. Det er en stigning i forhold til målingen i 2013, hvor 48 % af respondenterne svarede det samme. 33

36 Følgende tabel viser en krydstabulering mellem faglig relevant efteruddannelse og følelsen af at være fagligt klædt på. Tabel 28.c: Faglig relevant uddannelse fordelt på følelsen af at være fagligt klædt på Det ses heraf, at af de adspurgte medlemmer som i høj eller meget høj grad føler sig fagligt klædt på, har 57 % været på faglig relevant efteruddannelse. Bemærk I flere af tabellerne i denne rapport er ved ikke -kategorierne medtaget, selvom de ikke er medtaget i rapporten fra maj Dette kan give marginale ændringer i tallene i nogle af beregningerne; fx antallet af respondenter samt enkelte steder procentpoint i andelene, men det ændrer ikke på tendenserne eller det store billeder 34

AMR/FTR temadag. AMR/FTR Temadag d. 3. februar

AMR/FTR temadag. AMR/FTR Temadag d. 3. februar AMR/FTR temadag AMR/FTR Temadag d. 3. februar 2015 1 Dagens program 9.30-10.30 Velkomst & oplæg om SL s arbejdsmiljøstrateg og den lokale indsats 10.30-10.45 Pause 10.45-12.15 Forebyg mobning ved Stig

Læs mere

Arbejdsmiljø og faglighed v. Tine Maj Holm

Arbejdsmiljø og faglighed v. Tine Maj Holm Arbejdsmiljø og faglighed v. Tine Maj Holm En fortælling om udviklingen af Socialpædagogernes arbejdsmiljøstrategi. Og hvordan kommer vi fra ord til handling? men først et lille citat vi er hinandens arbejdsmiljø.

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Maj 2014 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Maj 2014 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016 Vold på socialpædagogiske arbejdspladser April 2016 RAPPORT Vold på socialpædagogiske arbejdspladser Udgivet af Socialpædagogerne, April 2016 ISBN: 978-87-89992-88-4 Kontakt: Lise Møller Aarup laa@sl.dk

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Seksuel chikane på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Juni 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology,

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 27. november 2017 Vold og trusler på arbejdspladsen Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på deres arbejdsplads. Undersøgelsen

Læs mere

Spørgerammen for TU19

Spørgerammen for TU19 Her finder I den fælles spørgeramme, som består af 11 temaer med i alt 24 spørgsmål. Med mindre andet fremgår er svarkategorierne: 7 (i meget høj grad) - 1 (slet ikke), samt kategorien (ved ikke). Trivsel

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 18. december 2017 Seksuel chikane på arbejdspladsen Mere end hvert tiende FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for seksuel chikane. Det er især medlemmer i Social- og Sundhedssektoren,

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte Mobning på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte September 2018 Mobning på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology, Engineering & Math) var der

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84%

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84% Aalborg Kommune Klimamåling 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 12365 Inviterede 14674 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Det samlede resultat

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Konference på Christiansborg 10. September 2014. Vold og trusler på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang

Konference på Christiansborg 10. September 2014. Vold og trusler på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang Konference på Christiansborg 10. September 2014 Vold og trusler på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang Geert Jørgensen, LOS Konference på Christiansborg

Læs mere

Resultater i Børne- og Ungdomsforvaltningen trivselsundersøgelse 2017

Resultater i Børne- og Ungdomsforvaltningen trivselsundersøgelse 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Resultater i Børne- og Ungdomsforvaltningen trivselsundersøgelse Svarprocent Svarprocenten er steget fra 9 % i 2015 til 80 % i

Læs mere

Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune

Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune Økonomiudvalget 19.06.2012 Punktnr. 165, bilag 1 Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune J. nr. 87.15.00P20 Sag: 2011/08405 010 Indhold Indhold... 2 Trivselsmåling 2012... 3 Resume:... 3 Metode... 4 Svarprocent...

Læs mere

Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017

Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017 5. oktober 2017 Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017 Undersøgelsen er gennemført fra den 19. til 31. januar 2017. Alle privatansatte medlemmer med en kendt e-mailadresse blev inviteret

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 17. januar 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Hver sjette FOA-medlem har været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport beelser: 83 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 75,5% LÆSEVEJLEDNING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER TOP OG BUND RESULTATER STØRSTE AFVIGELSER DIN ARBEJDSSITUATION

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Mobning. 30. november 2017

Mobning. 30. november 2017 30. november 2017 Mobning Knap hvert fjerde FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning. Undersøgelsen viser desuden, at der er sammenhæng mellem mobning og vurderingen af arbejdsmiljøet,

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt...

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt... 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt bibliotekarer... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet

Læs mere

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Policy NOTAT 17-04-2015 Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 Den overordnede udvikling i trivselsundersøgelsen er negativ. Der er et generelt

Læs mere

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012 Ja (n=245) fra en kollega (n=9) fra en leder (n=0) fra underordnede (n=0) fra en læge (n=45) fra klienter/patienter (n=187) fra pårørende (n=15) fra en anden (n=14) Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 66, den 24. januar 2013 Pkt. 6A. Bilag A2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2012 PRÆSENTATION I BESTYRELSEN D. 24.1.2013 83% ER TILFREDSE MED DERES JOB SOM HELHED 29% ER MEGET TILFREDSE OG

Læs mere

11. april Sagsnr Hovedresultater af Trivselsundersøgelsen Dokumentnr

11. april Sagsnr Hovedresultater af Trivselsundersøgelsen Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 11. april 2019 Hovedresultater af Trivselsundersøgelsen 2019 Svarprocent Svarprocenten er steget fra 80 % i 2017 til 85 % i

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Arbejdsmiljøet generelt

Arbejdsmiljøet generelt 20. november 2017 Arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 FOA-medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø er godt, mens 1 ud af 4 er helt eller delvist uenige. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

Kortlægning af seksuelle krænkelser. Dansk Journalistforbund

Kortlægning af seksuelle krænkelser. Dansk Journalistforbund Kortlægning af seksuelle krænkelser Dansk Journalistforbund Udarbejdet af: Flemming Pedersen og Søren Vejlstrup Grove Marts 2018 KORTLÆGNING AF SEKSUELLE KRÆNKELSER Udarbejdet af: Flemming Pedersen og

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

Antal besvarelser: MTU Totalrapport Svarprocent: 80% Brøndby Kommune

Antal besvarelser: MTU Totalrapport Svarprocent: 80% Brøndby Kommune beelser: 2.030 Svarprocent: 8 OVERORDNEDE RESULTATER 01 Figuren herunder viser det gennemsnitlige resultat for de forskellige temaer i målingen. Hvert tema består af flere enkeltspørgsmål, der vises senere

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE. Tillid Sygefravær. Samarbejde Retfærdighed. Krav Støtte. Psykisk arbejdsmiljø Indflydelse. Indeklima Arbejdsstillinger

GLADSAXE KOMMUNE. Tillid Sygefravær. Samarbejde Retfærdighed. Krav Støtte. Psykisk arbejdsmiljø Indflydelse. Indeklima Arbejdsstillinger 26 beelser: 438 Svarprocent: 8% GLADSAXE KOMMUNE Krav Støtte Mening Udvikling Psykisk arbejdsmiljø Indflydelse Samarbejde Retfærdighed Indeklima Arbejdsstillinger Tillid Sygefravær Arbejdets resultater

Læs mere

Forekomst og karakter af uønsket seksuel opmærksomhed blandt sygeplejersker

Forekomst og karakter af uønsket seksuel opmærksomhed blandt sygeplejersker Louise Kryspin Sørensen December 2015 Forekomst og karakter af uønsket seksuel opmærksomhed blandt sygeplejersker Forekomsten af uønsket seksuel uopmærksom er fordoblet fra 2012 til 2015 blandt sygeplejersker

Læs mere

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet Hver. kvinde udsat for chikane på jobbet 1 pct. af lønmodtagere har været udsat for chikane på jobbet indenfor de seneste 1 måneder. Det viser tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. De

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Arbejdsopgaver

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9 Stress og selvledelse... 10 Balance

Læs mere

Lyngby- Taarbæk Kommune

Lyngby- Taarbæk Kommune Lyngby- Taarbæk Kommune Trivselsmåling 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT Rambøll 15-11-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedresultater på nøgleindikatorer. Overordnede analyser Forskellige figurer til at forklare

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 1 Om denne rapport... 3 Opbygning af rapporten... 3 Kommentarer... 4 Helbred og trivsel... 5 Hvordan synes du, dit helbred er

Indholdsfortegnelse... 1 Om denne rapport... 3 Opbygning af rapporten... 3 Kommentarer... 4 Helbred og trivsel... 5 Hvordan synes du, dit helbred er Indholdsfortegnelse... 1 Om denne rapport... 3 Opbygning af rapporten... 3 Kommentarer... 4 Helbred og trivsel... 5 Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt?... 5 Hvordan trives du på din arbejdsplads?...

Læs mere

Faglig kritik og sparring

Faglig kritik og sparring 15. august 2019 Faglig kritik og sparring Næsten hvert tredje medlem får aldrig faglig kritik for deres arbejde af deres leder, og 40 procent af medlemmerne får sjældent den nødvendige ros og anerkendelse

Læs mere

Undersøgelse blandt rådhus-, biblioteks- og regionsbetjente

Undersøgelse blandt rådhus-, biblioteks- og regionsbetjente Undersøgelse blandt rådhus-, biblioteks- og regionsbetjente Oktober 2009 Denne analyse bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 353 rådhus-, biblioteks- samt regionsbetjente og er gennemført i perioden

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Trivselsmåling 2018 (medarbejdere) April

Trivselsmåling 2018 (medarbejdere) April Trivselsmåling 2018 (medarbejdere) April 2018 ---- Introduktion Kære leder og medarbejdere Her er resultatet af årets trivselsmåling. Trivselsmåling 2018 giver et øjebliksbillede af trivslen på jeres og

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 3. maj 2018 Helbred og sygefravær 2 ud af 3 FOA-medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller meget godt. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE. Tillid Sygefravær. Samarbejde Retfærdighed. Krav Støtte. Psykisk arbejdsmiljø Indflydelse. Indeklima Arbejdsstillinger

GLADSAXE KOMMUNE. Tillid Sygefravær. Samarbejde Retfærdighed. Krav Støtte. Psykisk arbejdsmiljø Indflydelse. Indeklima Arbejdsstillinger beelser: 4.269 Svarprocent: 86% GLADSAXE KOMMUNE Krav Støtte Mening Udvikling Psykisk arbejdsmiljø Indflydelse Samarbejde Retfærdighed Indeklima Arbejdsstillinger Tillid Sygefravær Arbejdets resultater

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt Største positive og negative

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 21 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: % Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 18 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: 81,8% Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 6 Svarprocent: 95,% Trivselsmåling og Psykisk APV 6 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk APV

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 beelser: 2.353 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred Resumé af tidsudvikling (2012-2014) i Arbejdsmiljø og Helbred Undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2014 er baseret på en stikprøve på 50.000 beskæftigede lønmodtagere i Danmark mellem 18 og 64 år. Disse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA har i perioden fra 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse gennem forbundets elektroniske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8 Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 3 Baggrundsvariable... 4 Indflydelse... 6 Klare mål og forventninger... 8 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 10 Stress og selvledelse... 11 Balance

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv.

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Samlet set har 85 procent af FOAs medlemmer oplevet, at der er sket forringelser på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Forringelserne

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret 46 45 97,83% 08-09-2014 Trivselsmåling for [] Dimension

Læs mere

Hver femte med hårdt arbejdsmiljø er på overførsler fire år efter

Hver femte med hårdt arbejdsmiljø er på overførsler fire år efter Hver femte med hårdt arbejdsmiljø er på overførsler fire år efter Ca. 420.000 lønmodtagere mellem 18 og 60 år havde et hårdt fysisk eller psykisk arbejdsmiljø i 2012. Fire år senere i 2016 modtog hver

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

NOTAT Sygeplejersker med højt arbejdspres

NOTAT Sygeplejersker med højt arbejdspres Louise Kryspin Sørensen November 15 NOTAT Sygeplejersker med højt arbejdspres - Sygeplejersker oplever et større arbejdspres i 15 i forhold til sidste måling i 12. Dobbelt så mange sygeplejersker oplever,

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Rapport for Miljø (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket:

Rapport for Miljø (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 22-09-2014 Sammenlign afdeling: Teknik & Udskrevet d.22 09 2014 09:36 af lobk v.11.0.0.263 1/12 Sammenlign afdeling: Teknik & Antal besvarelser

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer Indholdsfortegnelse Forside... 1 Selvledelse... 1 Selvledelse blandt bibliotekarer... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 27. november 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter Folke- og Specialskoler, Leder: R Reiter Antal besvarelser:.5 Svarprocent: 89% RESULTATRAPPORT MAJ 3. AUGUST - 22. SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER SPØRGESKEMA RAPPORT TRIVSEL Ledere tjekker data Alle besvarer

Læs mere