AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen"

Transkript

1 AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen Velkommen til to inspirerende konferencer om Aktionslæring i Den nye Folkeskole: Torsdag den 30. oktober kl , Copenhagen Europe Center, København V Torsdag den 6. november, kl , NRGI Arena, Aarhus C Den nye Folkeskole Det pædagogiske personale lærere og pædagoger - og skolernes ledelse spiller en helt afgørende rolle i implementeringen af skolereformen. Det er deres fælles indsats der afgør, om reformen bliver til gavn for elevernes læring og trivsel. Aktionslæring anviser bud på, hvordan et tættere samarbejde vil muliggøre bedre faglig sparring, deling af viden og en fællesfaglig udvikling, som alt andet lige gør den enkelte pædagogiske medarbejder dygtigere og dermed højner trivslen og tilfredsheden med arbejdet. Undervisning er som alle skolens opgaver en fælles opgave.

2 Aktionslæring - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen Med denne konference ønsker vi at tilføre energi og inspiration til udvikling af Folkeskolen. Vi har samlet forskere og praktikere, og vi tilbyder et spændende program, som inspirerer til anvendelse af aktionslæring. Konferencen henvender sig til alle med interesse for at udvikle Folkeskolen: Ledere, skolelærere, pædagoger, konsulenter og andre ressourcepersoner, der er tilknyttet Folkeskolen. Vi anbefaler, at der deltager flere fra hver kommune/institution, for på den måde øges mulighederne for at det lærte bliver taget i anvendelse i en ny og bedre praksis. Pointen er også, at det er af afgørende betydning, at interessenterne omkring Folkeskolen styrker deres samarbejde - deres relationelle koordinering med henblik på at styrke elevernes læring og udvikling. Det handler om tillid. Om at have en konstruktiv og problemløsende kommunikation. Om at dele viden. Om at have gensidig respekt. Og ikke mindst handler det om at have et fælles og synligt mål: Elevernes læring, trivsel og udvikling. Et vellykket aktionslæringsforløb favner alt dette, og på konferencen præsenterer vi konkrete case-eksempler med udgangspunkt i gjorte erfaringer og forskningsbaseret viden. Aktionslæring er en internationalt udbredt og anerkendt metode, hvor man lærer via sin praksis, sideløbende med at man forbedrer sin praksis via sin læring. Der lægges stor vægt på nysgerrig undersøgelse og på refleksion. Vi er alle sammen samfundet. Vi er alle sammen skolen. Vi har alle et ansvar for vores børns læring og trivsel. Vi glæder os til at udvikle Folkeskolen sammen med dig. Venlig hilsen

3 Program Kl velkomst og introduktion - Folkeskolens udfordringer - Skolereformen - Aktionslæring som bud på en løsning Kl seks inspiratorier: - 1 Introduktion til aktionslæring - 2 Hvad kan aktionslæring gøre for skolereformen i et pædagog- lærer samarbejdsperspektiv? - 3 Aktionslæring for skolens ressourcepersoner - 4 Lederens rolle ved igangsætning af Aktionslæringsprocesser - 5 Aktionslæring er middel inklusion er mål - 6 Aktionslæring med fokus på elevernes læring. Kl : Frokost Kl Workshops for: 1) Ledere 2) Medarbejdere (lærere og pædagoger) 3) Konsulenter 4) Andre ressourcepersoner : Kaffe : Opsamling, evaluering, kontakt, feedback : Sparring i skolegrupper og networking

4 Konferencen vil blive indledt med et fælles oplæg med afsæt i Aktionslæring. Hvordan kan Aktionslæring kvalificere skolens arbejde med et stærkt fokus på læring? Skolereformen sætter fokus på læring på alle niveauer i skolen: - Høje forventninger til og mål for elevernes læring - Krav til samarbejde mellem lærere og pædagoger med fælles fokus på elevernes læring - Forventninger til de professionelles faglige udvikling gennem fælles læreprocesser - Krav til ledelsens engagement i såvel elevernes som medarbejdernes læring og udvikling. "v/ Marianne Gram Thrane, proces- og udviklingskonsulent. Tilknyttet VIA UC inden for organisations- og ledelsesudvikling, evaluering og vejledning. Herefter er der mulighed for at tilmelde sig forskellige Inspiratorier, som giver forskellige bud på anvendelsen af aktionslæring. Alle med aktionslæring som teoretisk fundament og alle med konkrete case-eksempler fra den levede virkelighed. Inspiratorium 1 Introduktion til aktionslæring Aktionslæring er en metode, hvor deltagerne lærer af deres professionelle handlinger og kvalificerer deres praksis i et systematisk arbejde i forpligtende fællesskaber. Hvis du ikke tidligere har haft berøring med aktionslæring, så kan du vælge dette inspiratorium, hvor Benedicte Madsen vil give indblik i aktionslæring som en arbejdsform med mange variationsmuligheder vedr. målsætninger, målgrupper, rammesætning, ledelse og facilitering, roller, processer og strategiske forankringer. Undervejs kan dine egne pædagogiske og organisatoriske udfordringer blive inddraget som casemateriale. V/Benedicte Madsen Lektor emeritus ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet; tilknyttet Center for Ledelse og organisationsudvikling (CLOU) ved VIA UC. Inspiratorium 2 Hvad kan aktionslæring gøre for skolereformen i et pædagog- lærer samarbejdsperspektiv? Med folkeskolereformen bliver det muligt at inddrage pædagoger til at varetage udvalgte opgaver i skolen og deltage i undervisningen i en understøttende rolle. For at denne proces bliver vellykket er det nødvendigt at skabe et ligeværdigt samarbejde, hvor man hver især definerer sin egen faglighed og kompetencer og får dem bragt i spil i læringsrummet.

5 Dette inspiratorium sætter fokus på hvordan aktionslæringens fokus på handling og refleksion kan styrke professionelle identiteter og viden og dermed bidrage til at styrke samarbejdet mellem lærere og pædagoger om at udvikle en undervisningspraksis, der styrker elevernes læring og deltagelsesmuligheder. Der vil blive givet eksempler fra projekter i konkrete kommuner, hvor konsulenter fra Metropol og KLEO/ UCC har medvirket. V/ Janne Olsson lektor og udviklingskonsulent, Videreuddannelse, Ledelse og Organisation/KLEO og Nana Koefoed- Melson, adjunkt Professionshøjskolen Metropol. Inspiratorium 3 Aktionslæring for skolens ressourcepersoner Dette inspiratorium fokuserer på de personer på skolen, som har en særlig rolle og et særligt ansvar for at sikre professionsudvikling, kvalitetsudvikling og organisatorisk læring. Det kan være lederen, faglæreren, vejlederen, tovholderen. Aktionslæring kan understøtte disse personers arbejde, så aktionerne bliver innovative og eksperimenterende. Ambios har erfaringer fra AL konsulentuddannelsen med de særlige udfordringer, som disse ressourcepersoner kan møde i deres arbejde og de særlige kompetencer de skal mestre for at skabe udvikling på skolen. I dette inspiratorium medvirker konsulenter fra Ambios samt en skoleleder og faglig vejleder fra skoler i Lyngby Tårbæk, som har deltaget i AL- konsulentuddannelsen. V/Hans Henrik Grieger, cand.techn.soc, ba i pædagogik og uddannelsesplanlægning, certificeret coach. Konsulent og partner i Ambios og Jonas Kold Dhyrbye, cand.scient.pol, certificeret coach. Konsulent og partner i Ambios Inspiratorium 4 Lederens rolle Dette inspiratorium sætter fokus på betydningen af ledelsens rolle for igangsætning af AL processer på egen skole: strategisk intention, mål, rammesætning, sammensætning af grupper, opfølgning og forankring. Hvad sker der når skole, fritid og dagtilbud sammen udvikler sig som en inkluderende organisation om opgaven? I inspiratoriet vil du høre om et 2-årigt ( ) udviklingsprojekt, der systematisk brugte aktionslæring som metode til at nå et dobbelt formål. Nemlig: - at udvikle ledernes kompetence til at lede en inkluderende organisation om en inklusionsopgave i et 0-18 års perspektiv

6 - at udvikle ledernes kompetence til at samarbejde som team (afdelings-/institutionsniveau) og storteam (lokaldistrikts niveau)om at være en inkluderende organisation om en inklusionsopgave i et 0-18 års perspektiv Konkret taler vi om Lisbjerg lokaldistrikt, hvor Lisbjergskolen, FU for område Randersvej og Lisbjerg Dagtilbud, var aktører. I inspiratoriet vil I møde en eller flere repræsentanter for ledelsesgruppen. V/ Kirsten Bro Autoriseret psykolog, Ph.d. og specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi. Inspiratorium 5 Udvikling af inkluderende fællesskaber gennem aktionslæring Dette inspiratorium sætter fokus på aktionslæring som metode til at arbejde med pædagogisk udvikling i almindelighed og inklusion i særdeleshed. Der inddrages eksempler fra et inklusionsprojekt i Assens Kommune, hvor ledelsens engagement er helt afgørende for at medarbejderne flytter sig, og for at medarbejdere og ledere skaber inkluderende fællesskaber i skolen. Omdrejningspunktet er at skabe en samarbejdskultur som kilde til succes med inklusionsinitiativer, ledelsens opgaver og hvordan et målrettet arbejde frigiver medarbejdernes ressourcer. Foruden konsulenter fra Cubion deltager en pædagogisk konsulent fra Assens Kommune. Den pædagogiske konsulent var projektleder på aktionslæringsforløbet: "Fra strategi til handling - sammen skaber vi forvandling". V/ Hanne Møller chefkonsulent i Cubion og Gitte Kai Nielsen, pædagogisk konsulent i Assens Kommune og Maria Nyborg, konsulent Inspiratorium 6 Aktionslæring med fokus på elevernes læring Den nye Folkeskolereform sætter elevens læring i centrum. Arbejdet med synlig læring i form af tydelige mål og kriterier samt iagttagelsen og samtalen om udvikling og progression er én af reformens tydeligste visioner og udfordrer måden vi tænker og handler på. Vi ved fra forskningen en del om, hvilke faktorer, der fremmer elevernes læringsudbytte. Men hvordan får vi dem omsat til praksishandlinger, således at samtalen om læring bliver en naturlig del af hverdagen i både teamrum og praksisrum?

7 Dette inspiratorium giver et bud på, hvordan man kan anvende aktionslæring som metode til at styrke teamets samarbejde om reformens intentioner og udvikle en fælles pædagogisk praksis, der har en positiv betydning for elevernes udbytte af undervisningen. Du vil få konkrete ideer til, hvordan metoden kan anvendes i praksis og kombineres med forskellige procesværktøjer, der til sammen bidrager til at skabe rum for teamets udvikling og læring. V/ Lise Mayland, organisationskonsulent og Master i Læreprocesser, Impact Uddannelse og Malene Birgertoft, organisationskonsulent og Diplom i Ledelse, Impact Uddannelse Workshops Workshop: Aktører i aktionslæring i Folkeskolen hvad kræver det, og hvad kan jeg få ud af det? Med afsæt i temaerne i de 6 inspiratorier giver eftermiddagens program mulighed for at deltage i workshops, hvor hver workshop repræsenterer de forskellige aktører omkring Folkeskolen. Her kan du mødes med ligesindede og få ideer og sparring på egne ideer og projektforløb og mulighed for at drøfte de særlige udfordringer, du ser i dine opgaver og dit ansvarsområde. De enkelte workshops vil blive rammesat og faciliteret af konsulenter fra AL- netværket. I workshoppen vil vi undersøge og arbejde med: - Hvad er aktørens rolle i aktionslæringsprojekter? - Hvilken funktion har aktøren i aktionslæringsprojekter? - Hvordan udvikle kompetence til at blive en god aktør? - Hvilke muligheder for værditilvækst er der i at udvikle aktørkompetencer for aktøren og for omverden? Workshop 1 For ledere i folkeskolen Workshop 2 For medarbejdere i folkeskolen Workshop 3 For konsulenter, der arbejder med pædagogisk og organisatorisk udvikling af folkeskolen i kommunalt regi Workshop 4 For ressourcepersoner (afdelingsledere, pædagogiske ledere, AKT-konsulenter, personer med ansvar for særlige udviklingsområder, koordineringsfunktioner)

8 På konferencerne møder du: Hanne Møller, chefkonsulent og cand. mag. i Læring og Forandringsprocesser Hanne har kombineret en bred undervisningserfaring fra sine mange år som lærer med en kandidatuddannelse indenfor læring og forandringsprocesser. Desuden har hun specialiseret sig i organisatoriske forandringer, og derved har Hanne et solidt pædagogisk og læringsteoretisk fundament og et blik for, hvad der skaber udvikling og forandring både for den enkelte, for teamet og for organisationen. Indenfor feltet organisatorisk læring har Hanne specialiseret sig i aktionslæring og hun er medforfatter på bogen Strategisk aktionslæring, der udgives på Akademisk Forlag senere på året. Hanne er inspireret af den systemiske og anerkendende tænkemåde både teoretiske og metodisk, og hun skaber herigennem rammer for at arbejde med ressourcer og muligheder, der skaber motivation, engagement og involvering omkring organisationsudvikling. Kirsten Bro, er privat praktiserende autoriseret psykolog, Ph.d. og specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi Før Kirsten blev selvstændig, har hun været lærer i folkeskolen, arbejdet som PPR- psykolog, været lektor på Danmarks Lærerhøjskole, DPU og VIA. Hun har årelang erfaring som udviklingskonsulent ift. folkeskolen og hun er medinitiativtager til nyt liv i enhedsskolen Gennem det sidste årti har hun arbejdet med at udvikle aktionslæring, som metode til kompetenceudvikling i af lærere, pædagoger, ledere og konsulenter mennesker med en pædagogisk udviklingsopgave på individ, gruppe eller organisationsniveau. For yderligere information se Janne Olsson har en grunduddannelse som pædagog og en kandidatgrad i pædagogik Janne er endvidere tæt på at afslutte en coachinguddannelse inden for positiv psykologi, og har dermed arbejdet med motivation og trivsel, som et omdrejningspunkt i hendes virke som underviser og konsulent. Hun har mangeårig erfaring med det pædagogiske felt både som pædagog, leder og kommunal udviklingskonsulent. Janne er optaget af praksisudvikling inden for velfærdsprofessioner, og har stor erfaring med aktionslæring som metode til at udvikle og kvalificere praksis specifikt indenfor institutions- og skoleområdet. Janne er medforfatter på flere produktioner og artikler, som omhandler aktionslæring. Her kan bl.a. nævnes bogen: Innovation evaluering i dagtilbud (2012) samt bogen: De mange veje mod inklusion metoder og tilgange i pædagogers praksis (2014). Benedicte Madsen, mag. scient.soc., Aarhus Universitet Benedicte har været underviser og forsker ved Psykologisk Institut, AU i en menneskealder, nu som lektor emeritus. I 1980 erne begyndte hun at inddrage praktisk konsulentarbejde i sin universitetsgerning, samtidig med at hun udførte aktionsforskning om denne praksis. Siden 2006 har hun samarbejdet med folk fra VIA UC om kortlægning af aktionslæring som metodetradition og om udvikling af en særlig AL-model: VIA-modellen. Henvisning til hendes bøger om aktionslæring kan ses på hvorfra der også kan downloades et antal arbejdspapirer om aktionslæring. En mere generel præsentation af Benedicte og hendes publikationer findes på Psykologisk Instituts hjemmeside se under Kontakt/Medarbejdere.

9 Maria Nyborg, konsulent og cand. mag. i Læring og Forandringsprocesser Maria har med sin baggrund som lærer særlig interesse for praksisnære læringsmiljøer, hvilket også blev motivation for videre uddannelse som cand. mag. i læring og forandringsprocesser. Hun er medforfatter til bogen Strategisk aktionslæring når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen sammen, der udgives på Akademisk Forlag i juni Maria har specialiseret sig i aktionslæring og grafisk facilitering i organisatoriske læreprocesser, som bidrager til at skabe fælles sprog og involverer deltagerne i organisationens udvikling. Maria arbejder som konsulent og projektleder på Via University College og som freelance grafisk facilitator. Hannah Arlien- Søborg. Konsulent og cand.mag. i dansk og russisk Hannah har i COK arbejdet med udvikling og planlægning af konferencer, uddannelser og kurser for kommunale chefer og medarbejdere med særlig interesse for praksisnære læringsmiljøer. Har som mangeårig chef for Kommunomuddannelsen haft særlig fokus på at styrke sammenhængen mellem teori og praksis med henblik på udvikling af deltagernes hverdagspraksis. Har arbejdet med skoleudvikling og lederudvikling i Folkeskolen og på Frie Grund- og Efterskoler. Lise Mayland, Organisationskonsulent og Master i Læreprocesser Lise har siden 2004 arbejdet med udviklingsprocesser både som konsulent ved Center for Undervisningsmidler, VIA UC og som Uddannelseschef ved Alinea Akademi. Lise er optaget af læring på alle niveauer i skolen og interesserer sig for i alle praksisrum at skabe tydelige rammer og betingelser for at dette kan forgå. I dag er Lise indehaver af konsulentfirmaet Impact Uddannelse, som arbejder med skoleprocesser, der samtænker alle niveauer i skolen med henblik på at forankre og tydeliggøre fælles pædagogisk praksis inden for udvalgte områder.

10 Malene Birgertoft, Organisationskonsulent og Diplom i ledelse Malene har siden 2002 arbejdet med udviklingsprocesser i skolen både som underviser og AKT-vejleder, som pædagogisk konsulent i Esbjerg Kommune og som proces- og organisationskonsulent i Alinea Akademi. Malene er især optaget af klasseledelse, relationsarbejde, anerkendende kommunikation, inklusion og teamudvikling. Hun holder både oplæg og facilitere processer med fokus på, hvordan teamet kan arbejde med fælles strategier i forhold til ovenstående temaer. I dag er Malene indehaver af konsulentfirmaet Impact Uddannelse, som arbejder med skoleprocesser, der samtænker alle niveauer i skolen med henblik på at forankre og tydeliggøre fælles pædagogisk praksis inden for udvalgte områder. Marianne Thrane, proces- og udviklingskonsulent Har i 20 år arbejdet som underviser og konsulent for VIA UC indenfor organisations- og ledelsesudvikling, evaluering og vejledning. Marianne har siden 2006 arbejdet med udvikling af aktionslæringsprocesser og metoder i teori og praksis. Marianne har i VIA CLOU regi tilrettelagt og ledt aktionslæringsforløb på kommunalt-, organisations- og teamniveau. Marianne er aktuelt tilknyttet forsknings- og udviklingsprojektet Læringsløft Nanna Koefoed-Melson, adjunkt, cand.mag i Pædagogik Har været med til at udvikle aktionslæringsmetoden inden for dagtilbudsområdet gennem min deltagelse som følgeforsker i projektet Aktionslæring i dagtilbud udvikling af pædagogers professionsviden, identitet og autonomi. I dette projekt undersøgte vi i samarbejde med 32 dagtilbud, hvorvidt aktionslæring kan bidrage til en øget professionel viden, identitet og autonomi hos pædagoger. Har mange års erfaring som aktionslæringskonsulent, hvor jeg har indgået i både udviklingsprojekter, skræddersyede forløb for enkelte institutioner og større projekter med hele kommuner involveret. Jeg har også undervist lærere, pædagoger og deres ledere i aktionslæring med henblik på at klæde dem på til selv at kunne gennemføre aktionslæring i egen organisation.

11 Hans Jørgen Knudsen, chefkonsulent, cand. psych., MBA (education) og MA (educational management) Har arbejdet med aktionslæring i erhvervsuddannelserne siden først og fremmest med uddannelse og kompetenceudvikling af ledere og konsulenter. Har mange års erfaring med gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb og kvalifikationsudvikling (diplomuddannelser) for erhvervsskoler. Somme tider finansieret af skolerne selv, somme tider af FoU-midler fra Undervisningsministeriet. Netop i 2013 og 2014 meget engageret i pædagogisk ledelse, gennemført skole skolebaserede forløb, for erhvervsskoler først og fremmest i forlængelse af OK13 og i forlængelse af Undervisningsministeriets ønsker om at skolernes ledelser i højere grad end tidligere skal deltage aktivt i udvikling og forbedring af kerneydelsen. Disse uddannelser gennemføres som aktionslæringsforløb for hele ledelsesgrupper. Hans Henrik Grieger, cand. techn. soc, ba i pædagogik og uddannelsesplanlægning, certificeret coach Hans Henrik har stor erfaring som proceskonsulent inden for team, organisations og professionsudvikling med fokus på læring, psykisk arbejdsmiljø og kvalitetsudvikling. Underviser på AL- konsulentuddannelsen. Se Jonas Kold Dhyrbye, cand,.scient.pol. Certificeret coach Jonas har stor erfaring med ledelses- og talentudvikling og som ledelsescoach. Beskæftiger sig med strategisk ledelse, lederroller, forandringsprocesser samt værdiarbejde i organisationer. Underviser på AL- konsulentuddannelsen. Se

12 Målgruppe Konferencen henvender sig til alle med interesse for at udvikle Folkeskolen: Ledere, skolelærere, pædagoger, konsulenter og andre ressourcepersoner, der er tilknyttet Folkeskolen. Yderligere information Vi anbefaler, at der deltager flere fra hver kommune / institution, for på den måde øges mulighederne for at det lærte bliver taget i anvendelse i en ny og bedre praksis. Har du spørgsmål vedr. det faglige indhold, ring til Anders Stig Berthelsen, el. skriv:

13 Hvis du vil vide mere om Aktionslæring: Hjemmesider: Bøger: Strategisk Aktionslæring Forfattere Maria Nyborg Matthiesen, Hanne Møller og Susan Starbæk Nielsen Forlag Akademisk Forlag/Business Udgivelsesår 2014 DNA bogen fra 2010 og AL landskabet fra Du kan let hente referencerne ud fra afsnittet med litteratur. Publikationer og artikler: Hands on AKTIONSLÆRING - En guidet tour til 6 trin i aktionslæringsprocessen Tina Andersen, Kirsten Bro, Sune Steinicke Kjær, Marianne Thrane (udkommer på CLOU VIA UC aug. 2014) Magasinet Aktionslæring Vol 1 Tema: Danmarks bedste læringsmiljø. Ambios 2014 Mangfoldighedsledelse har det uløselige paradoks som grundvilkår Jonas Dhyrbye i antologien Forskellige ledelse DJØF forlag in press.

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriets FoU-konference i København 23.-24. februar 2015 Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriet, december 2014 FoU-konferencen 2015 I dagene den 23. og 24. februar 2015

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde af Janne Hedegaard Hansen Bente Bro Andersen Andy Højholdt Anne Morin Januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring 2 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud.

Læs mere

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS Implementeringsprocesser i pædagogisk praksis Om konkretisering af ideer i en udviklingsproces med HPA-projektet som eksempel

Læs mere

Sundhedspædagogik for ældre i grupper

Sundhedspædagogik for ældre i grupper Sundhedspædagogik for ældre i grupper Health Education for elderly people in groups Afgangsprojekt udarbejdet af Lisa Jensen Vejleder Annette Larsen Sygeplejerske, Med. Uddannelsesansvarlig - Studieunit

Læs mere

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform 10 UDFORDRINGER: Skolerådets formandskab gør status over folkeskolens 10 væsentligste udfordringer, før aftalen om et

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Læring, der rykker Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

DECEMBER 2014 INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I DAGTILBUD

DECEMBER 2014 INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I DAGTILBUD DECEMBER 2014 INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I DAGTILBUD RÅDET FOR BØRNS LÆRING INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I DAGTILBUD INKLUSION FOR ALLE BØRN OG UNGE Rådet for Børns Læring sætter i 2014 fokus på inklusion

Læs mere

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Forord Dette er første udgave af beskrivelsen af interventionsdesignet i demonstrationsskoleprojektet

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere