AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen"

Transkript

1 AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen Velkommen til to inspirerende konferencer om Aktionslæring i Den nye Folkeskole: Torsdag den 30. oktober kl , Copenhagen Europe Center, København V Torsdag den 6. november, kl , NRGI Arena, Aarhus C Den nye Folkeskole Det pædagogiske personale lærere og pædagoger - og skolernes ledelse spiller en helt afgørende rolle i implementeringen af skolereformen. Det er deres fælles indsats der afgør, om reformen bliver til gavn for elevernes læring og trivsel. Aktionslæring anviser bud på, hvordan et tættere samarbejde vil muliggøre bedre faglig sparring, deling af viden og en fællesfaglig udvikling, som alt andet lige gør den enkelte pædagogiske medarbejder dygtigere og dermed højner trivslen og tilfredsheden med arbejdet. Undervisning er som alle skolens opgaver en fælles opgave.

2 Aktionslæring - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen Med denne konference ønsker vi at tilføre energi og inspiration til udvikling af Folkeskolen. Vi har samlet forskere og praktikere, og vi tilbyder et spændende program, som inspirerer til anvendelse af aktionslæring. Konferencen henvender sig til alle med interesse for at udvikle Folkeskolen: Ledere, skolelærere, pædagoger, konsulenter og andre ressourcepersoner, der er tilknyttet Folkeskolen. Vi anbefaler, at der deltager flere fra hver kommune/institution, for på den måde øges mulighederne for at det lærte bliver taget i anvendelse i en ny og bedre praksis. Pointen er også, at det er af afgørende betydning, at interessenterne omkring Folkeskolen styrker deres samarbejde - deres relationelle koordinering med henblik på at styrke elevernes læring og udvikling. Det handler om tillid. Om at have en konstruktiv og problemløsende kommunikation. Om at dele viden. Om at have gensidig respekt. Og ikke mindst handler det om at have et fælles og synligt mål: Elevernes læring, trivsel og udvikling. Et vellykket aktionslæringsforløb favner alt dette, og på konferencen præsenterer vi konkrete case-eksempler med udgangspunkt i gjorte erfaringer og forskningsbaseret viden. Aktionslæring er en internationalt udbredt og anerkendt metode, hvor man lærer via sin praksis, sideløbende med at man forbedrer sin praksis via sin læring. Der lægges stor vægt på nysgerrig undersøgelse og på refleksion. Vi er alle sammen samfundet. Vi er alle sammen skolen. Vi har alle et ansvar for vores børns læring og trivsel. Vi glæder os til at udvikle Folkeskolen sammen med dig. Venlig hilsen

3 Program Kl velkomst og introduktion - Folkeskolens udfordringer - Skolereformen - Aktionslæring som bud på en løsning Kl seks inspiratorier: - 1 Introduktion til aktionslæring - 2 Hvad kan aktionslæring gøre for skolereformen i et pædagog- lærer samarbejdsperspektiv? - 3 Aktionslæring for skolens ressourcepersoner - 4 Lederens rolle ved igangsætning af Aktionslæringsprocesser - 5 Aktionslæring er middel inklusion er mål - 6 Aktionslæring med fokus på elevernes læring. Kl : Frokost Kl Workshops for: 1) Ledere 2) Medarbejdere (lærere og pædagoger) 3) Konsulenter 4) Andre ressourcepersoner : Kaffe : Opsamling, evaluering, kontakt, feedback : Sparring i skolegrupper og networking

4 Konferencen vil blive indledt med et fælles oplæg med afsæt i Aktionslæring. Hvordan kan Aktionslæring kvalificere skolens arbejde med et stærkt fokus på læring? Skolereformen sætter fokus på læring på alle niveauer i skolen: - Høje forventninger til og mål for elevernes læring - Krav til samarbejde mellem lærere og pædagoger med fælles fokus på elevernes læring - Forventninger til de professionelles faglige udvikling gennem fælles læreprocesser - Krav til ledelsens engagement i såvel elevernes som medarbejdernes læring og udvikling. "v/ Marianne Gram Thrane, proces- og udviklingskonsulent. Tilknyttet VIA UC inden for organisations- og ledelsesudvikling, evaluering og vejledning. Herefter er der mulighed for at tilmelde sig forskellige Inspiratorier, som giver forskellige bud på anvendelsen af aktionslæring. Alle med aktionslæring som teoretisk fundament og alle med konkrete case-eksempler fra den levede virkelighed. Inspiratorium 1 Introduktion til aktionslæring Aktionslæring er en metode, hvor deltagerne lærer af deres professionelle handlinger og kvalificerer deres praksis i et systematisk arbejde i forpligtende fællesskaber. Hvis du ikke tidligere har haft berøring med aktionslæring, så kan du vælge dette inspiratorium, hvor Benedicte Madsen vil give indblik i aktionslæring som en arbejdsform med mange variationsmuligheder vedr. målsætninger, målgrupper, rammesætning, ledelse og facilitering, roller, processer og strategiske forankringer. Undervejs kan dine egne pædagogiske og organisatoriske udfordringer blive inddraget som casemateriale. V/Benedicte Madsen Lektor emeritus ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet; tilknyttet Center for Ledelse og organisationsudvikling (CLOU) ved VIA UC. Inspiratorium 2 Hvad kan aktionslæring gøre for skolereformen i et pædagog- lærer samarbejdsperspektiv? Med folkeskolereformen bliver det muligt at inddrage pædagoger til at varetage udvalgte opgaver i skolen og deltage i undervisningen i en understøttende rolle. For at denne proces bliver vellykket er det nødvendigt at skabe et ligeværdigt samarbejde, hvor man hver især definerer sin egen faglighed og kompetencer og får dem bragt i spil i læringsrummet.

5 Dette inspiratorium sætter fokus på hvordan aktionslæringens fokus på handling og refleksion kan styrke professionelle identiteter og viden og dermed bidrage til at styrke samarbejdet mellem lærere og pædagoger om at udvikle en undervisningspraksis, der styrker elevernes læring og deltagelsesmuligheder. Der vil blive givet eksempler fra projekter i konkrete kommuner, hvor konsulenter fra Metropol og KLEO/ UCC har medvirket. V/ Janne Olsson lektor og udviklingskonsulent, Videreuddannelse, Ledelse og Organisation/KLEO og Nana Koefoed- Melson, adjunkt Professionshøjskolen Metropol. Inspiratorium 3 Aktionslæring for skolens ressourcepersoner Dette inspiratorium fokuserer på de personer på skolen, som har en særlig rolle og et særligt ansvar for at sikre professionsudvikling, kvalitetsudvikling og organisatorisk læring. Det kan være lederen, faglæreren, vejlederen, tovholderen. Aktionslæring kan understøtte disse personers arbejde, så aktionerne bliver innovative og eksperimenterende. Ambios har erfaringer fra AL konsulentuddannelsen med de særlige udfordringer, som disse ressourcepersoner kan møde i deres arbejde og de særlige kompetencer de skal mestre for at skabe udvikling på skolen. I dette inspiratorium medvirker konsulenter fra Ambios samt en skoleleder og faglig vejleder fra skoler i Lyngby Tårbæk, som har deltaget i AL- konsulentuddannelsen. V/Hans Henrik Grieger, cand.techn.soc, ba i pædagogik og uddannelsesplanlægning, certificeret coach. Konsulent og partner i Ambios og Jonas Kold Dhyrbye, cand.scient.pol, certificeret coach. Konsulent og partner i Ambios Inspiratorium 4 Lederens rolle Dette inspiratorium sætter fokus på betydningen af ledelsens rolle for igangsætning af AL processer på egen skole: strategisk intention, mål, rammesætning, sammensætning af grupper, opfølgning og forankring. Hvad sker der når skole, fritid og dagtilbud sammen udvikler sig som en inkluderende organisation om opgaven? I inspiratoriet vil du høre om et 2-årigt ( ) udviklingsprojekt, der systematisk brugte aktionslæring som metode til at nå et dobbelt formål. Nemlig: - at udvikle ledernes kompetence til at lede en inkluderende organisation om en inklusionsopgave i et 0-18 års perspektiv

6 - at udvikle ledernes kompetence til at samarbejde som team (afdelings-/institutionsniveau) og storteam (lokaldistrikts niveau)om at være en inkluderende organisation om en inklusionsopgave i et 0-18 års perspektiv Konkret taler vi om Lisbjerg lokaldistrikt, hvor Lisbjergskolen, FU for område Randersvej og Lisbjerg Dagtilbud, var aktører. I inspiratoriet vil I møde en eller flere repræsentanter for ledelsesgruppen. V/ Kirsten Bro Autoriseret psykolog, Ph.d. og specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi. Inspiratorium 5 Udvikling af inkluderende fællesskaber gennem aktionslæring Dette inspiratorium sætter fokus på aktionslæring som metode til at arbejde med pædagogisk udvikling i almindelighed og inklusion i særdeleshed. Der inddrages eksempler fra et inklusionsprojekt i Assens Kommune, hvor ledelsens engagement er helt afgørende for at medarbejderne flytter sig, og for at medarbejdere og ledere skaber inkluderende fællesskaber i skolen. Omdrejningspunktet er at skabe en samarbejdskultur som kilde til succes med inklusionsinitiativer, ledelsens opgaver og hvordan et målrettet arbejde frigiver medarbejdernes ressourcer. Foruden konsulenter fra Cubion deltager en pædagogisk konsulent fra Assens Kommune. Den pædagogiske konsulent var projektleder på aktionslæringsforløbet: "Fra strategi til handling - sammen skaber vi forvandling". V/ Hanne Møller chefkonsulent i Cubion og Gitte Kai Nielsen, pædagogisk konsulent i Assens Kommune og Maria Nyborg, konsulent Inspiratorium 6 Aktionslæring med fokus på elevernes læring Den nye Folkeskolereform sætter elevens læring i centrum. Arbejdet med synlig læring i form af tydelige mål og kriterier samt iagttagelsen og samtalen om udvikling og progression er én af reformens tydeligste visioner og udfordrer måden vi tænker og handler på. Vi ved fra forskningen en del om, hvilke faktorer, der fremmer elevernes læringsudbytte. Men hvordan får vi dem omsat til praksishandlinger, således at samtalen om læring bliver en naturlig del af hverdagen i både teamrum og praksisrum?

7 Dette inspiratorium giver et bud på, hvordan man kan anvende aktionslæring som metode til at styrke teamets samarbejde om reformens intentioner og udvikle en fælles pædagogisk praksis, der har en positiv betydning for elevernes udbytte af undervisningen. Du vil få konkrete ideer til, hvordan metoden kan anvendes i praksis og kombineres med forskellige procesværktøjer, der til sammen bidrager til at skabe rum for teamets udvikling og læring. V/ Lise Mayland, organisationskonsulent og Master i Læreprocesser, Impact Uddannelse og Malene Birgertoft, organisationskonsulent og Diplom i Ledelse, Impact Uddannelse Workshops Workshop: Aktører i aktionslæring i Folkeskolen hvad kræver det, og hvad kan jeg få ud af det? Med afsæt i temaerne i de 6 inspiratorier giver eftermiddagens program mulighed for at deltage i workshops, hvor hver workshop repræsenterer de forskellige aktører omkring Folkeskolen. Her kan du mødes med ligesindede og få ideer og sparring på egne ideer og projektforløb og mulighed for at drøfte de særlige udfordringer, du ser i dine opgaver og dit ansvarsområde. De enkelte workshops vil blive rammesat og faciliteret af konsulenter fra AL- netværket. I workshoppen vil vi undersøge og arbejde med: - Hvad er aktørens rolle i aktionslæringsprojekter? - Hvilken funktion har aktøren i aktionslæringsprojekter? - Hvordan udvikle kompetence til at blive en god aktør? - Hvilke muligheder for værditilvækst er der i at udvikle aktørkompetencer for aktøren og for omverden? Workshop 1 For ledere i folkeskolen Workshop 2 For medarbejdere i folkeskolen Workshop 3 For konsulenter, der arbejder med pædagogisk og organisatorisk udvikling af folkeskolen i kommunalt regi Workshop 4 For ressourcepersoner (afdelingsledere, pædagogiske ledere, AKT-konsulenter, personer med ansvar for særlige udviklingsområder, koordineringsfunktioner)

8 På konferencerne møder du: Hanne Møller, chefkonsulent og cand. mag. i Læring og Forandringsprocesser Hanne har kombineret en bred undervisningserfaring fra sine mange år som lærer med en kandidatuddannelse indenfor læring og forandringsprocesser. Desuden har hun specialiseret sig i organisatoriske forandringer, og derved har Hanne et solidt pædagogisk og læringsteoretisk fundament og et blik for, hvad der skaber udvikling og forandring både for den enkelte, for teamet og for organisationen. Indenfor feltet organisatorisk læring har Hanne specialiseret sig i aktionslæring og hun er medforfatter på bogen Strategisk aktionslæring, der udgives på Akademisk Forlag senere på året. Hanne er inspireret af den systemiske og anerkendende tænkemåde både teoretiske og metodisk, og hun skaber herigennem rammer for at arbejde med ressourcer og muligheder, der skaber motivation, engagement og involvering omkring organisationsudvikling. Kirsten Bro, er privat praktiserende autoriseret psykolog, Ph.d. og specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi Før Kirsten blev selvstændig, har hun været lærer i folkeskolen, arbejdet som PPR- psykolog, været lektor på Danmarks Lærerhøjskole, DPU og VIA. Hun har årelang erfaring som udviklingskonsulent ift. folkeskolen og hun er medinitiativtager til nyt liv i enhedsskolen Gennem det sidste årti har hun arbejdet med at udvikle aktionslæring, som metode til kompetenceudvikling i af lærere, pædagoger, ledere og konsulenter mennesker med en pædagogisk udviklingsopgave på individ, gruppe eller organisationsniveau. For yderligere information se Janne Olsson har en grunduddannelse som pædagog og en kandidatgrad i pædagogik Janne er endvidere tæt på at afslutte en coachinguddannelse inden for positiv psykologi, og har dermed arbejdet med motivation og trivsel, som et omdrejningspunkt i hendes virke som underviser og konsulent. Hun har mangeårig erfaring med det pædagogiske felt både som pædagog, leder og kommunal udviklingskonsulent. Janne er optaget af praksisudvikling inden for velfærdsprofessioner, og har stor erfaring med aktionslæring som metode til at udvikle og kvalificere praksis specifikt indenfor institutions- og skoleområdet. Janne er medforfatter på flere produktioner og artikler, som omhandler aktionslæring. Her kan bl.a. nævnes bogen: Innovation evaluering i dagtilbud (2012) samt bogen: De mange veje mod inklusion metoder og tilgange i pædagogers praksis (2014). Benedicte Madsen, mag. scient.soc., Aarhus Universitet Benedicte har været underviser og forsker ved Psykologisk Institut, AU i en menneskealder, nu som lektor emeritus. I 1980 erne begyndte hun at inddrage praktisk konsulentarbejde i sin universitetsgerning, samtidig med at hun udførte aktionsforskning om denne praksis. Siden 2006 har hun samarbejdet med folk fra VIA UC om kortlægning af aktionslæring som metodetradition og om udvikling af en særlig AL-model: VIA-modellen. Henvisning til hendes bøger om aktionslæring kan ses på hvorfra der også kan downloades et antal arbejdspapirer om aktionslæring. En mere generel præsentation af Benedicte og hendes publikationer findes på Psykologisk Instituts hjemmeside se under Kontakt/Medarbejdere.

9 Maria Nyborg, konsulent og cand. mag. i Læring og Forandringsprocesser Maria har med sin baggrund som lærer særlig interesse for praksisnære læringsmiljøer, hvilket også blev motivation for videre uddannelse som cand. mag. i læring og forandringsprocesser. Hun er medforfatter til bogen Strategisk aktionslæring når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen sammen, der udgives på Akademisk Forlag i juni Maria har specialiseret sig i aktionslæring og grafisk facilitering i organisatoriske læreprocesser, som bidrager til at skabe fælles sprog og involverer deltagerne i organisationens udvikling. Maria arbejder som konsulent og projektleder på Via University College og som freelance grafisk facilitator. Hannah Arlien- Søborg. Konsulent og cand.mag. i dansk og russisk Hannah har i COK arbejdet med udvikling og planlægning af konferencer, uddannelser og kurser for kommunale chefer og medarbejdere med særlig interesse for praksisnære læringsmiljøer. Har som mangeårig chef for Kommunomuddannelsen haft særlig fokus på at styrke sammenhængen mellem teori og praksis med henblik på udvikling af deltagernes hverdagspraksis. Har arbejdet med skoleudvikling og lederudvikling i Folkeskolen og på Frie Grund- og Efterskoler. Lise Mayland, Organisationskonsulent og Master i Læreprocesser Lise har siden 2004 arbejdet med udviklingsprocesser både som konsulent ved Center for Undervisningsmidler, VIA UC og som Uddannelseschef ved Alinea Akademi. Lise er optaget af læring på alle niveauer i skolen og interesserer sig for i alle praksisrum at skabe tydelige rammer og betingelser for at dette kan forgå. I dag er Lise indehaver af konsulentfirmaet Impact Uddannelse, som arbejder med skoleprocesser, der samtænker alle niveauer i skolen med henblik på at forankre og tydeliggøre fælles pædagogisk praksis inden for udvalgte områder.

10 Malene Birgertoft, Organisationskonsulent og Diplom i ledelse Malene har siden 2002 arbejdet med udviklingsprocesser i skolen både som underviser og AKT-vejleder, som pædagogisk konsulent i Esbjerg Kommune og som proces- og organisationskonsulent i Alinea Akademi. Malene er især optaget af klasseledelse, relationsarbejde, anerkendende kommunikation, inklusion og teamudvikling. Hun holder både oplæg og facilitere processer med fokus på, hvordan teamet kan arbejde med fælles strategier i forhold til ovenstående temaer. I dag er Malene indehaver af konsulentfirmaet Impact Uddannelse, som arbejder med skoleprocesser, der samtænker alle niveauer i skolen med henblik på at forankre og tydeliggøre fælles pædagogisk praksis inden for udvalgte områder. Marianne Thrane, proces- og udviklingskonsulent Har i 20 år arbejdet som underviser og konsulent for VIA UC indenfor organisations- og ledelsesudvikling, evaluering og vejledning. Marianne har siden 2006 arbejdet med udvikling af aktionslæringsprocesser og metoder i teori og praksis. Marianne har i VIA CLOU regi tilrettelagt og ledt aktionslæringsforløb på kommunalt-, organisations- og teamniveau. Marianne er aktuelt tilknyttet forsknings- og udviklingsprojektet Læringsløft Nanna Koefoed-Melson, adjunkt, cand.mag i Pædagogik Har været med til at udvikle aktionslæringsmetoden inden for dagtilbudsområdet gennem min deltagelse som følgeforsker i projektet Aktionslæring i dagtilbud udvikling af pædagogers professionsviden, identitet og autonomi. I dette projekt undersøgte vi i samarbejde med 32 dagtilbud, hvorvidt aktionslæring kan bidrage til en øget professionel viden, identitet og autonomi hos pædagoger. Har mange års erfaring som aktionslæringskonsulent, hvor jeg har indgået i både udviklingsprojekter, skræddersyede forløb for enkelte institutioner og større projekter med hele kommuner involveret. Jeg har også undervist lærere, pædagoger og deres ledere i aktionslæring med henblik på at klæde dem på til selv at kunne gennemføre aktionslæring i egen organisation.

11 Hans Jørgen Knudsen, chefkonsulent, cand. psych., MBA (education) og MA (educational management) Har arbejdet med aktionslæring i erhvervsuddannelserne siden først og fremmest med uddannelse og kompetenceudvikling af ledere og konsulenter. Har mange års erfaring med gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb og kvalifikationsudvikling (diplomuddannelser) for erhvervsskoler. Somme tider finansieret af skolerne selv, somme tider af FoU-midler fra Undervisningsministeriet. Netop i 2013 og 2014 meget engageret i pædagogisk ledelse, gennemført skole skolebaserede forløb, for erhvervsskoler først og fremmest i forlængelse af OK13 og i forlængelse af Undervisningsministeriets ønsker om at skolernes ledelser i højere grad end tidligere skal deltage aktivt i udvikling og forbedring af kerneydelsen. Disse uddannelser gennemføres som aktionslæringsforløb for hele ledelsesgrupper. Hans Henrik Grieger, cand. techn. soc, ba i pædagogik og uddannelsesplanlægning, certificeret coach Hans Henrik har stor erfaring som proceskonsulent inden for team, organisations og professionsudvikling med fokus på læring, psykisk arbejdsmiljø og kvalitetsudvikling. Underviser på AL- konsulentuddannelsen. Se Jonas Kold Dhyrbye, cand,.scient.pol. Certificeret coach Jonas har stor erfaring med ledelses- og talentudvikling og som ledelsescoach. Beskæftiger sig med strategisk ledelse, lederroller, forandringsprocesser samt værdiarbejde i organisationer. Underviser på AL- konsulentuddannelsen. Se

12 Målgruppe Konferencen henvender sig til alle med interesse for at udvikle Folkeskolen: Ledere, skolelærere, pædagoger, konsulenter og andre ressourcepersoner, der er tilknyttet Folkeskolen. Yderligere information Vi anbefaler, at der deltager flere fra hver kommune / institution, for på den måde øges mulighederne for at det lærte bliver taget i anvendelse i en ny og bedre praksis. Har du spørgsmål vedr. det faglige indhold, ring til Anders Stig Berthelsen, el. skriv:

13 Hvis du vil vide mere om Aktionslæring: Hjemmesider: Bøger: Strategisk Aktionslæring Forfattere Maria Nyborg Matthiesen, Hanne Møller og Susan Starbæk Nielsen Forlag Akademisk Forlag/Business Udgivelsesår 2014 DNA bogen fra 2010 og AL landskabet fra Du kan let hente referencerne ud fra afsnittet med litteratur. Publikationer og artikler: Hands on AKTIONSLÆRING - En guidet tour til 6 trin i aktionslæringsprocessen Tina Andersen, Kirsten Bro, Sune Steinicke Kjær, Marianne Thrane (udkommer på CLOU VIA UC aug. 2014) Magasinet Aktionslæring Vol 1 Tema: Danmarks bedste læringsmiljø. Ambios 2014 Mangfoldighedsledelse har det uløselige paradoks som grundvilkår Jonas Dhyrbye i antologien Forskellige ledelse DJØF forlag in press.

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Aktionslæring på dansk grund Den korte version

Aktionslæring på dansk grund Den korte version Benedicte Madsen, November 2012 Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Tlf. = mobil: 8612 6260, e-mail: benedic@psy.au.dk Konference om aktionslæring 8.-9. November 2012 i Århus Aktionslæring på dansk

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 23.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen udfordres folkeskolen

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Baggrund for projekt: Faglig Ledelse og vidensrejsen til Ontario, Canada I forbindelse med implementering af Folkeskolereformen

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer

Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer Professionshøjskolernes bidrag til at realisere pejle-mærkerne for kompetenceudviklingen i folkeskolen KLs konference 25.2.2014 om strategisk kompetenceudvikling

Læs mere

Strategisk aktionslæring er skoleudvikling, hvor medarbejdere og ledelse lærer sammen

Strategisk aktionslæring er skoleudvikling, hvor medarbejdere og ledelse lærer sammen Tema: Skoleledelse i en reformtid Strategisk aktionslæring er skoleudvikling, hvor medarbejdere og ledelse lærer sammen Implementering af folkeskolereformen kræver en synlig skoleledelse, der sætter retning

Læs mere

UDDANNELSE TIL TEAMKOORDINATOR

UDDANNELSE TIL TEAMKOORDINATOR UDDANNELSE TIL TEAMKOORDINATOR UDVIKLING AF PROFESSIONELLE LÆRINGSFÆLLESSKABER MED FOKUS PÅ TEAMKOORDINATORENS ROLLE NY UDDANNELSE I COK TEAMKOORDINATOR-UDDANNELSE Der er sket et paradigmeskifte i den

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

PPR som kompetenceudvikler

PPR som kompetenceudvikler PPR som kompetenceudvikler Dato: Torsdag den 18. juni 2015 kl. 10.00-16.00 Sted: Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Konferencen er planlagt i et samarbejde mellem KL og Landssamrådet

Læs mere

Hvad trænger sig på i friskolen: Mere inklusion med færre ressourcer, specialpædagogiske opgaver inden for rammerne af det fællesskab som klassen

Hvad trænger sig på i friskolen: Mere inklusion med færre ressourcer, specialpædagogiske opgaver inden for rammerne af det fællesskab som klassen O OK Skole Hvad trænger sig på i friskolen: Mere inklusion med færre ressourcer, specialpædagogiske opgaver inden for rammerne af det fællesskab som klassen udgør, forandrede krav til den professionelles

Læs mere

Dato Torsdag den 19. juni 2014 kl. 10.00 16.00 Sted Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Dato Torsdag den 19. juni 2014 kl. 10.00 16.00 Sted Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg PPR i skolereformen PPR som en synlig og central aktør i skolereformen Dato Torsdag den 19. juni 2014 kl. 10.00 16.00 Sted Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Konferencen er planlagt i

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. forskningsbaseret

Master i Pædagogisk Ledelse. forskningsbaseret Master i Pædagogisk Ledelse forskningsbaseret En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om, er

Læs mere

mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området

mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området Hvorfor Ledelse, Didaktik og Udvikling? Det aktuelle pres på udvikling af skolens undervisning

Læs mere

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Virksomhedsplan 2014 for Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Ulrikke Børnely 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udvalgte indsatsområder politisk og forvaltningsmæssige Aktionslæring Baggrund...3 Mål..3 Indsats 3 Opfølgning..3

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

Ledelse af lærings- og forandringsprocesser i en tosprogskontekst

Ledelse af lærings- og forandringsprocesser i en tosprogskontekst Ledelse af lærings- og forandringsprocesser i en tosprogskontekst Målgruppe: Pædagogiske ledere i dagtilbud, skoler og fritidstilbud Omfang: 25 timers forløb Opbygning: 2 dages internat i januar 2015 og

Læs mere

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus Sprogpakkens 6-dages kursus Introduktion og præsentation 1. dag 1 Introduktion og præsentation Velkomst Præsentation af deltagerne Praktiske informationer om kurset Evaluering Sprogpakkens baggrund 6-dages

Læs mere

SPROGKONFERENCE 2015

SPROGKONFERENCE 2015 SPROGKONFERENCE 2015 MULIGHEDER GENNEM SPROG TIVOLI HOTEL 16. JUNI 2015 PROGRAM 8:30 9:00 Morgenmad 9:00 9:15 Velkommen v/ konferencier Aydin Soei 9:15 9:25 Åbningstale v/ Børne- og Ungdomsborgmester Pia

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE

FÆLLESSKABER FOR ALLE FÆLLESSKABER FOR ALLE 2014-2015 PÆDAGOGISKE ILDSJÆLE LÆRINGSUGER TEMATISEREDE LÆRINGSDAGE LÆRINGSUGER FOR NYE INKLUSIONSVEJLEDERE LOKALE LÆRINGSFORLØB OG PROJEKTER NETVÆRK FOR INKLUSIONSVEJLEDERE AKTIONSLÆRING

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 1, Aarhus, marts 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I takt

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Læringskonsulenterne inviterer til to regionale konferencer om trivsel og antimobning - den 7. december i København og den 14. december i Vejle.

Læs mere

4F modellen. Redskaber og inspiration til teamsamarbejde VERSION

4F modellen. Redskaber og inspiration til teamsamarbejde VERSION 4F modellen Redskaber og inspiration til teamsamarbejde VERSION 01.2015 Hensigten med publikationen Indhold Denne publikation indeholder Hjørring Kommunes tilgang til professionelle læringsfællesskaber

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Veje til en stærk vejledningskultur. v. Winnie Henriksen, Læringskonsulent

Veje til en stærk vejledningskultur. v. Winnie Henriksen, Læringskonsulent Veje til en stærk vejledningskultur v. Winnie Henriksen, Læringskonsulent Mål med oplægget I reflekterer over og får værdifulde drøftelser om følgende spørgsmål: 1. Hvad er god vejledning? 2. Hvad ledelsens,

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

Lær at bruge en systematisk og strategisk arbejdsform i dit arbejde med frivillige

Lær at bruge en systematisk og strategisk arbejdsform i dit arbejde med frivillige Lær at bruge en systematisk og strategisk arbejdsform i dit arbejde med frivillige Sådan får du en systematik og en rød tråd i dit arbejde med frivillige Få samskabelse til at blive en konkret arbejdsform

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Workshop: Aktionslæring. 10. November Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman

Workshop: Aktionslæring. 10. November Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman Workshop: Aktionslæring 10. November 2014. Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman mmg@ucc.dk AKTIONSLÆRING Aktionslæring drejer sig om at udvikle sin praksis ved løbende at eksperimentere

Læs mere

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Leon Dalgas Jensen Lektor, ph.d. Program for Læring og Didaktik Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen Fælles Mål 2014 indebærer: Der skal undervises

Læs mere

Program for læringsledelse

Program for læringsledelse 1 Program for læringsledelse Af Lars Qvortrup, LSP, Aalborg Universitet Et partnerskab bestående af tretten kommuner, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling (LSP) ved Aalborg Universitet og

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen

1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen Det handler om 1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen 2. Elevernes progression er afhængig af god faglig ledelse 3. Data om faglighed og trivsel

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Dagtilbudsdelen af Program for læringsledelse. Ole Henrik Hansen, LSP, Aalborg Universitet www.lsp.aau.dk

Dagtilbudsdelen af Program for læringsledelse. Ole Henrik Hansen, LSP, Aalborg Universitet www.lsp.aau.dk Dagtilbudsdelen af Program for læringsledelse Ole Henrik Hansen, LSP, Aalborg Universitet www.lsp.aau.dk Hvad er LSP og hvem er vi? Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis

Læs mere

Pædagogisk ledelse - så dygtige, de kan.

Pædagogisk ledelse - så dygtige, de kan. 25.09.2014 Pædagogisk ledelse - så dygtige, de kan. ANETTE JENSEN, CHEF FOR UDDANNELSE & LÆRING VEJLE KOMMUNE Vejle Kommunes afsæt: Skolen i Bevægelse 6 principper Mange måder at lære på Helhedskole lærer-

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Udviklingscentret på EUC Sjælland

Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland skaber sammenhænge mellem den overordnede kvalitetsudvikling og udviklingen af pædagogisk praksis. Udviklingscentret understøtter løbende

Læs mere

WORKSHOP 8 PPR SOM RÅDGIVNINGSENHED BLIKKET UDEFRA

WORKSHOP 8 PPR SOM RÅDGIVNINGSENHED BLIKKET UDEFRA NYBORG D. 20. JUNI 2017 PPR KONFERENCE WORKSHOP 8 PPR SOM RÅDGIVNINGSENHED BLIKKET UDEFRA Jonas Wittendorff, teamleder, Center for Udgående Kvalitetsarbejde, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet & Hanne

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

KOMMUNEANSØGNING Ansøgningsskema til vejledningsforløb med Undervisningsministeriets læringskonsulenter

KOMMUNEANSØGNING Ansøgningsskema til vejledningsforløb med Undervisningsministeriets læringskonsulenter KOMMUNEANSØGNING Ansøgningsskema til vejledningsforløb med Undervisningsministeriets læringskonsulenter Udfyldes af kommunen Sendes elektronisk til laeringskonsulenterne@uvm.dk Ansøgningsfristen er fredag

Læs mere

i professionelle hjælperrelationer tankesæt og iscenesættelser

i professionelle hjælperrelationer tankesæt og iscenesættelser Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Refleksive processer i professionelle hjælperrelationer tankesæt og iscenesættelser Tirsdag den 3. september 2013 kl. 10-17 En konferencedag med praktisk

Læs mere

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN KOM PÅ DANMARKS MEST EFTERTRAGTEDE UDDANNELSE SOM PROCESKONSULENT. HER FÅR DU VIDEN OG INDSIGT, DER ER SKRÆDDERSYET TIL ARBEJDET MED PROCESSER I ORGANISATIONER AF EN HVER ART.

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Dansk Trivselsforum 2017

Dansk Trivselsforum 2017 7. september 2017, Odeon, Odense Dansk Trivselsforum 2017 Fællesskaber og trivsel blandt skoleelever Fællesskaber og trivsel blandt skoleelever Program 09.00-09.30 Ankomst og morgenmad Grundskolen er et

Læs mere

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nyt syn på kerneopgaven i både dagtilbud og skole Hvad er det nye? Det er at fokus flytter fra aktiviteterne og det, som foregår i undervisningen til børnenes læring

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Velkommen til! Dagtilbud & Skole. Outro/Intro-møde Pædagogen i skolen d. 14.1.2015

Velkommen til! Dagtilbud & Skole. Outro/Intro-møde Pædagogen i skolen d. 14.1.2015 Velkommen til! Kl. 9.00-10.00: Deltagere på hold 1 samt relevante ledere (deltagere på hold 2 er velkomne - men det er ikke et must!) Fælles indblik i hold 1's læringsudbytte, samt forventningsafstemning

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for skoler i Struer Kommune

Kompetenceudviklingsplan for skoler i Struer Kommune Kompetenceudviklingsplan for skoler i Struer Kommune TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Juli 2016 Baggrund Den 20. december 2013 vedtog Folketinget en reform af folkeskolen med tre overordnede mål om

Læs mere

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune.

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune. Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION April 2012 I SKOLEN kommune. INKLUSION. Fra Fremtidens skole : I en inkluderende skole oplever alle elever sig selv og hinanden som en naturlig del af skolens

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

for børn og unge og for os, der arbejder med dem Børne- og kulturchefforeningens årsmøde d. 14.-15. November på nyborg strand

for børn og unge og for os, der arbejder med dem Børne- og kulturchefforeningens årsmøde d. 14.-15. November på nyborg strand for børn og unge og for os, der arbejder med dem Børne- og kulturchefforeningens årsmøde d. 14.-15. November på nyborg strand På vej mod en fælles læringsreform Du inviteres hermed til at deltage i Børne-

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

Udviklingsforløb for skoleledelser og forvaltning i Rudersdal Kommune

Udviklingsforløb for skoleledelser og forvaltning i Rudersdal Kommune Udviklingsforløb for skoleledelser og forvaltning i Rudersdal Kommune 17. september 2015 Baggrund Igennem efteråret 2014 og foråret 2015 har Helle Bjerg og Mikael Axelsen løbende været i kontakt med skolechef

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

KOPRA informationsmøde for ledere

KOPRA informationsmøde for ledere KOPRA informationsmøde for ledere 1. Velkomst og rammesætning v/ Dennis Møller Hansen, sektionsleder, Læring og Udvikling, Pædagogisk Afdeling. 2. Om KOPRA v/ Tine Nørregaard Jacobsen, konsulent 3. KOPRA

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Velkommen. "Undervisningsobservationer som udviklingsværktøj" Udviklingsforløb for skoleledelser i Guldborgsund Kommune

Velkommen. Undervisningsobservationer som udviklingsværktøj Udviklingsforløb for skoleledelser i Guldborgsund Kommune Velkommen "Undervisningsobservationer som udviklingsværktøj" Udviklingsforløb for skoleledelser i Guldborgsund Kommune https://mereviden.ucc.dk/praktiskeoplysninger/saerligttilrettelag teforloeb/1380883861/

Læs mere

Bæredygtig ledelse Lær at lede og facilitere organisationer mod større bæredygtighed

Bæredygtig ledelse Lær at lede og facilitere organisationer mod større bæredygtighed Bæredygtig ledelse Lær at lede og facilitere organisationer mod større bæredygtighed 1 2 Din indre tilstand er afgørende for, om du lykkes med strategier og beslutninger. Derfor har vi stærkt fokus på

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV ROSKILDE UNIVERSITET Projektet handler om Projektet udforsker børns inklusionsmuligheder i folkeskolen gennem et fokus på samarbejde og konflikter mellem børn, forældre, lærere,

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen

I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen Pædagogisk vision. Assensskolen vil være skole for alle de børn og familier, der bor i vores område, så længe fællesskabet

Læs mere

Ledelse af transformationen - folkeskolereformen i centrum for en læringsreform. Børne- og Kulturchefforeningen 14. November 2013

Ledelse af transformationen - folkeskolereformen i centrum for en læringsreform. Børne- og Kulturchefforeningen 14. November 2013 Ledelse af transformationen - folkeskolereformen i centrum for en læringsreform Børne- og Kulturchefforeningen 14. November 2013 Dikotomier, der spærrer! Færdigheder Læring Undervisning Indhold Lærer Dannelse

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber 2013 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer og værktøjer

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014 Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer Seminar ved LSP 27.05.2014 Reformen Faglig løft af folkeskolen har 3 overordnede mål MÅL: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN DANSK IMPLEMENTERINGSNETVÆRK DIN ÅRSKONFERENCE 20. MAJ 2015 Tilmeldingsfrist 10. maj 2015 IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN Implementering kan planlægges med de bedste intentioner, de fineste implementeringsplaner

Læs mere

Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE. -i fremtidens folkeskole

Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE. -i fremtidens folkeskole Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE -i fremtidens folkeskole Nye ledertalenter med visioner for fremtidens folkeskole søges! Hjælp med at spotte Danmarks

Læs mere