AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen"

Transkript

1 AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen Velkommen til to inspirerende konferencer om Aktionslæring i Den nye Folkeskole: Torsdag den 30. oktober kl , Copenhagen Europe Center, København V Torsdag den 6. november, kl , NRGI Arena, Aarhus C Den nye Folkeskole Det pædagogiske personale lærere og pædagoger - og skolernes ledelse spiller en helt afgørende rolle i implementeringen af skolereformen. Det er deres fælles indsats der afgør, om reformen bliver til gavn for elevernes læring og trivsel. Aktionslæring anviser bud på, hvordan et tættere samarbejde vil muliggøre bedre faglig sparring, deling af viden og en fællesfaglig udvikling, som alt andet lige gør den enkelte pædagogiske medarbejder dygtigere og dermed højner trivslen og tilfredsheden med arbejdet. Undervisning er som alle skolens opgaver en fælles opgave.

2 Aktionslæring - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen Med denne konference ønsker vi at tilføre energi og inspiration til udvikling af Folkeskolen. Vi har samlet forskere og praktikere, og vi tilbyder et spændende program, som inspirerer til anvendelse af aktionslæring. Konferencen henvender sig til alle med interesse for at udvikle Folkeskolen: Ledere, skolelærere, pædagoger, konsulenter og andre ressourcepersoner, der er tilknyttet Folkeskolen. Vi anbefaler, at der deltager flere fra hver kommune/institution, for på den måde øges mulighederne for at det lærte bliver taget i anvendelse i en ny og bedre praksis. Pointen er også, at det er af afgørende betydning, at interessenterne omkring Folkeskolen styrker deres samarbejde - deres relationelle koordinering med henblik på at styrke elevernes læring og udvikling. Det handler om tillid. Om at have en konstruktiv og problemløsende kommunikation. Om at dele viden. Om at have gensidig respekt. Og ikke mindst handler det om at have et fælles og synligt mål: Elevernes læring, trivsel og udvikling. Et vellykket aktionslæringsforløb favner alt dette, og på konferencen præsenterer vi konkrete case-eksempler med udgangspunkt i gjorte erfaringer og forskningsbaseret viden. Aktionslæring er en internationalt udbredt og anerkendt metode, hvor man lærer via sin praksis, sideløbende med at man forbedrer sin praksis via sin læring. Der lægges stor vægt på nysgerrig undersøgelse og på refleksion. Vi er alle sammen samfundet. Vi er alle sammen skolen. Vi har alle et ansvar for vores børns læring og trivsel. Vi glæder os til at udvikle Folkeskolen sammen med dig. Venlig hilsen

3 Program Kl velkomst og introduktion - Folkeskolens udfordringer - Skolereformen - Aktionslæring som bud på en løsning Kl seks inspiratorier: - 1 Introduktion til aktionslæring - 2 Hvad kan aktionslæring gøre for skolereformen i et pædagog- lærer samarbejdsperspektiv? - 3 Aktionslæring for skolens ressourcepersoner - 4 Lederens rolle ved igangsætning af Aktionslæringsprocesser - 5 Aktionslæring er middel inklusion er mål - 6 Aktionslæring med fokus på elevernes læring. Kl : Frokost Kl Workshops for: 1) Ledere 2) Medarbejdere (lærere og pædagoger) 3) Konsulenter 4) Andre ressourcepersoner : Kaffe : Opsamling, evaluering, kontakt, feedback : Sparring i skolegrupper og networking

4 Konferencen vil blive indledt med et fælles oplæg med afsæt i Aktionslæring. Hvordan kan Aktionslæring kvalificere skolens arbejde med et stærkt fokus på læring? Skolereformen sætter fokus på læring på alle niveauer i skolen: - Høje forventninger til og mål for elevernes læring - Krav til samarbejde mellem lærere og pædagoger med fælles fokus på elevernes læring - Forventninger til de professionelles faglige udvikling gennem fælles læreprocesser - Krav til ledelsens engagement i såvel elevernes som medarbejdernes læring og udvikling. "v/ Marianne Gram Thrane, proces- og udviklingskonsulent. Tilknyttet VIA UC inden for organisations- og ledelsesudvikling, evaluering og vejledning. Herefter er der mulighed for at tilmelde sig forskellige Inspiratorier, som giver forskellige bud på anvendelsen af aktionslæring. Alle med aktionslæring som teoretisk fundament og alle med konkrete case-eksempler fra den levede virkelighed. Inspiratorium 1 Introduktion til aktionslæring Aktionslæring er en metode, hvor deltagerne lærer af deres professionelle handlinger og kvalificerer deres praksis i et systematisk arbejde i forpligtende fællesskaber. Hvis du ikke tidligere har haft berøring med aktionslæring, så kan du vælge dette inspiratorium, hvor Benedicte Madsen vil give indblik i aktionslæring som en arbejdsform med mange variationsmuligheder vedr. målsætninger, målgrupper, rammesætning, ledelse og facilitering, roller, processer og strategiske forankringer. Undervejs kan dine egne pædagogiske og organisatoriske udfordringer blive inddraget som casemateriale. V/Benedicte Madsen Lektor emeritus ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet; tilknyttet Center for Ledelse og organisationsudvikling (CLOU) ved VIA UC. Inspiratorium 2 Hvad kan aktionslæring gøre for skolereformen i et pædagog- lærer samarbejdsperspektiv? Med folkeskolereformen bliver det muligt at inddrage pædagoger til at varetage udvalgte opgaver i skolen og deltage i undervisningen i en understøttende rolle. For at denne proces bliver vellykket er det nødvendigt at skabe et ligeværdigt samarbejde, hvor man hver især definerer sin egen faglighed og kompetencer og får dem bragt i spil i læringsrummet.

5 Dette inspiratorium sætter fokus på hvordan aktionslæringens fokus på handling og refleksion kan styrke professionelle identiteter og viden og dermed bidrage til at styrke samarbejdet mellem lærere og pædagoger om at udvikle en undervisningspraksis, der styrker elevernes læring og deltagelsesmuligheder. Der vil blive givet eksempler fra projekter i konkrete kommuner, hvor konsulenter fra Metropol og KLEO/ UCC har medvirket. V/ Janne Olsson lektor og udviklingskonsulent, Videreuddannelse, Ledelse og Organisation/KLEO og Nana Koefoed- Melson, adjunkt Professionshøjskolen Metropol. Inspiratorium 3 Aktionslæring for skolens ressourcepersoner Dette inspiratorium fokuserer på de personer på skolen, som har en særlig rolle og et særligt ansvar for at sikre professionsudvikling, kvalitetsudvikling og organisatorisk læring. Det kan være lederen, faglæreren, vejlederen, tovholderen. Aktionslæring kan understøtte disse personers arbejde, så aktionerne bliver innovative og eksperimenterende. Ambios har erfaringer fra AL konsulentuddannelsen med de særlige udfordringer, som disse ressourcepersoner kan møde i deres arbejde og de særlige kompetencer de skal mestre for at skabe udvikling på skolen. I dette inspiratorium medvirker konsulenter fra Ambios samt en skoleleder og faglig vejleder fra skoler i Lyngby Tårbæk, som har deltaget i AL- konsulentuddannelsen. V/Hans Henrik Grieger, cand.techn.soc, ba i pædagogik og uddannelsesplanlægning, certificeret coach. Konsulent og partner i Ambios og Jonas Kold Dhyrbye, cand.scient.pol, certificeret coach. Konsulent og partner i Ambios Inspiratorium 4 Lederens rolle Dette inspiratorium sætter fokus på betydningen af ledelsens rolle for igangsætning af AL processer på egen skole: strategisk intention, mål, rammesætning, sammensætning af grupper, opfølgning og forankring. Hvad sker der når skole, fritid og dagtilbud sammen udvikler sig som en inkluderende organisation om opgaven? I inspiratoriet vil du høre om et 2-årigt ( ) udviklingsprojekt, der systematisk brugte aktionslæring som metode til at nå et dobbelt formål. Nemlig: - at udvikle ledernes kompetence til at lede en inkluderende organisation om en inklusionsopgave i et 0-18 års perspektiv

6 - at udvikle ledernes kompetence til at samarbejde som team (afdelings-/institutionsniveau) og storteam (lokaldistrikts niveau)om at være en inkluderende organisation om en inklusionsopgave i et 0-18 års perspektiv Konkret taler vi om Lisbjerg lokaldistrikt, hvor Lisbjergskolen, FU for område Randersvej og Lisbjerg Dagtilbud, var aktører. I inspiratoriet vil I møde en eller flere repræsentanter for ledelsesgruppen. V/ Kirsten Bro Autoriseret psykolog, Ph.d. og specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi. Inspiratorium 5 Udvikling af inkluderende fællesskaber gennem aktionslæring Dette inspiratorium sætter fokus på aktionslæring som metode til at arbejde med pædagogisk udvikling i almindelighed og inklusion i særdeleshed. Der inddrages eksempler fra et inklusionsprojekt i Assens Kommune, hvor ledelsens engagement er helt afgørende for at medarbejderne flytter sig, og for at medarbejdere og ledere skaber inkluderende fællesskaber i skolen. Omdrejningspunktet er at skabe en samarbejdskultur som kilde til succes med inklusionsinitiativer, ledelsens opgaver og hvordan et målrettet arbejde frigiver medarbejdernes ressourcer. Foruden konsulenter fra Cubion deltager en pædagogisk konsulent fra Assens Kommune. Den pædagogiske konsulent var projektleder på aktionslæringsforløbet: "Fra strategi til handling - sammen skaber vi forvandling". V/ Hanne Møller chefkonsulent i Cubion og Gitte Kai Nielsen, pædagogisk konsulent i Assens Kommune og Maria Nyborg, konsulent Inspiratorium 6 Aktionslæring med fokus på elevernes læring Den nye Folkeskolereform sætter elevens læring i centrum. Arbejdet med synlig læring i form af tydelige mål og kriterier samt iagttagelsen og samtalen om udvikling og progression er én af reformens tydeligste visioner og udfordrer måden vi tænker og handler på. Vi ved fra forskningen en del om, hvilke faktorer, der fremmer elevernes læringsudbytte. Men hvordan får vi dem omsat til praksishandlinger, således at samtalen om læring bliver en naturlig del af hverdagen i både teamrum og praksisrum?

7 Dette inspiratorium giver et bud på, hvordan man kan anvende aktionslæring som metode til at styrke teamets samarbejde om reformens intentioner og udvikle en fælles pædagogisk praksis, der har en positiv betydning for elevernes udbytte af undervisningen. Du vil få konkrete ideer til, hvordan metoden kan anvendes i praksis og kombineres med forskellige procesværktøjer, der til sammen bidrager til at skabe rum for teamets udvikling og læring. V/ Lise Mayland, organisationskonsulent og Master i Læreprocesser, Impact Uddannelse og Malene Birgertoft, organisationskonsulent og Diplom i Ledelse, Impact Uddannelse Workshops Workshop: Aktører i aktionslæring i Folkeskolen hvad kræver det, og hvad kan jeg få ud af det? Med afsæt i temaerne i de 6 inspiratorier giver eftermiddagens program mulighed for at deltage i workshops, hvor hver workshop repræsenterer de forskellige aktører omkring Folkeskolen. Her kan du mødes med ligesindede og få ideer og sparring på egne ideer og projektforløb og mulighed for at drøfte de særlige udfordringer, du ser i dine opgaver og dit ansvarsområde. De enkelte workshops vil blive rammesat og faciliteret af konsulenter fra AL- netværket. I workshoppen vil vi undersøge og arbejde med: - Hvad er aktørens rolle i aktionslæringsprojekter? - Hvilken funktion har aktøren i aktionslæringsprojekter? - Hvordan udvikle kompetence til at blive en god aktør? - Hvilke muligheder for værditilvækst er der i at udvikle aktørkompetencer for aktøren og for omverden? Workshop 1 For ledere i folkeskolen Workshop 2 For medarbejdere i folkeskolen Workshop 3 For konsulenter, der arbejder med pædagogisk og organisatorisk udvikling af folkeskolen i kommunalt regi Workshop 4 For ressourcepersoner (afdelingsledere, pædagogiske ledere, AKT-konsulenter, personer med ansvar for særlige udviklingsområder, koordineringsfunktioner)

8 På konferencerne møder du: Hanne Møller, chefkonsulent og cand. mag. i Læring og Forandringsprocesser Hanne har kombineret en bred undervisningserfaring fra sine mange år som lærer med en kandidatuddannelse indenfor læring og forandringsprocesser. Desuden har hun specialiseret sig i organisatoriske forandringer, og derved har Hanne et solidt pædagogisk og læringsteoretisk fundament og et blik for, hvad der skaber udvikling og forandring både for den enkelte, for teamet og for organisationen. Indenfor feltet organisatorisk læring har Hanne specialiseret sig i aktionslæring og hun er medforfatter på bogen Strategisk aktionslæring, der udgives på Akademisk Forlag senere på året. Hanne er inspireret af den systemiske og anerkendende tænkemåde både teoretiske og metodisk, og hun skaber herigennem rammer for at arbejde med ressourcer og muligheder, der skaber motivation, engagement og involvering omkring organisationsudvikling. Kirsten Bro, er privat praktiserende autoriseret psykolog, Ph.d. og specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi Før Kirsten blev selvstændig, har hun været lærer i folkeskolen, arbejdet som PPR- psykolog, været lektor på Danmarks Lærerhøjskole, DPU og VIA. Hun har årelang erfaring som udviklingskonsulent ift. folkeskolen og hun er medinitiativtager til nyt liv i enhedsskolen Gennem det sidste årti har hun arbejdet med at udvikle aktionslæring, som metode til kompetenceudvikling i af lærere, pædagoger, ledere og konsulenter mennesker med en pædagogisk udviklingsopgave på individ, gruppe eller organisationsniveau. For yderligere information se Janne Olsson har en grunduddannelse som pædagog og en kandidatgrad i pædagogik Janne er endvidere tæt på at afslutte en coachinguddannelse inden for positiv psykologi, og har dermed arbejdet med motivation og trivsel, som et omdrejningspunkt i hendes virke som underviser og konsulent. Hun har mangeårig erfaring med det pædagogiske felt både som pædagog, leder og kommunal udviklingskonsulent. Janne er optaget af praksisudvikling inden for velfærdsprofessioner, og har stor erfaring med aktionslæring som metode til at udvikle og kvalificere praksis specifikt indenfor institutions- og skoleområdet. Janne er medforfatter på flere produktioner og artikler, som omhandler aktionslæring. Her kan bl.a. nævnes bogen: Innovation evaluering i dagtilbud (2012) samt bogen: De mange veje mod inklusion metoder og tilgange i pædagogers praksis (2014). Benedicte Madsen, mag. scient.soc., Aarhus Universitet Benedicte har været underviser og forsker ved Psykologisk Institut, AU i en menneskealder, nu som lektor emeritus. I 1980 erne begyndte hun at inddrage praktisk konsulentarbejde i sin universitetsgerning, samtidig med at hun udførte aktionsforskning om denne praksis. Siden 2006 har hun samarbejdet med folk fra VIA UC om kortlægning af aktionslæring som metodetradition og om udvikling af en særlig AL-model: VIA-modellen. Henvisning til hendes bøger om aktionslæring kan ses på hvorfra der også kan downloades et antal arbejdspapirer om aktionslæring. En mere generel præsentation af Benedicte og hendes publikationer findes på Psykologisk Instituts hjemmeside se under Kontakt/Medarbejdere.

9 Maria Nyborg, konsulent og cand. mag. i Læring og Forandringsprocesser Maria har med sin baggrund som lærer særlig interesse for praksisnære læringsmiljøer, hvilket også blev motivation for videre uddannelse som cand. mag. i læring og forandringsprocesser. Hun er medforfatter til bogen Strategisk aktionslæring når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen sammen, der udgives på Akademisk Forlag i juni Maria har specialiseret sig i aktionslæring og grafisk facilitering i organisatoriske læreprocesser, som bidrager til at skabe fælles sprog og involverer deltagerne i organisationens udvikling. Maria arbejder som konsulent og projektleder på Via University College og som freelance grafisk facilitator. Hannah Arlien- Søborg. Konsulent og cand.mag. i dansk og russisk Hannah har i COK arbejdet med udvikling og planlægning af konferencer, uddannelser og kurser for kommunale chefer og medarbejdere med særlig interesse for praksisnære læringsmiljøer. Har som mangeårig chef for Kommunomuddannelsen haft særlig fokus på at styrke sammenhængen mellem teori og praksis med henblik på udvikling af deltagernes hverdagspraksis. Har arbejdet med skoleudvikling og lederudvikling i Folkeskolen og på Frie Grund- og Efterskoler. Lise Mayland, Organisationskonsulent og Master i Læreprocesser Lise har siden 2004 arbejdet med udviklingsprocesser både som konsulent ved Center for Undervisningsmidler, VIA UC og som Uddannelseschef ved Alinea Akademi. Lise er optaget af læring på alle niveauer i skolen og interesserer sig for i alle praksisrum at skabe tydelige rammer og betingelser for at dette kan forgå. I dag er Lise indehaver af konsulentfirmaet Impact Uddannelse, som arbejder med skoleprocesser, der samtænker alle niveauer i skolen med henblik på at forankre og tydeliggøre fælles pædagogisk praksis inden for udvalgte områder.

10 Malene Birgertoft, Organisationskonsulent og Diplom i ledelse Malene har siden 2002 arbejdet med udviklingsprocesser i skolen både som underviser og AKT-vejleder, som pædagogisk konsulent i Esbjerg Kommune og som proces- og organisationskonsulent i Alinea Akademi. Malene er især optaget af klasseledelse, relationsarbejde, anerkendende kommunikation, inklusion og teamudvikling. Hun holder både oplæg og facilitere processer med fokus på, hvordan teamet kan arbejde med fælles strategier i forhold til ovenstående temaer. I dag er Malene indehaver af konsulentfirmaet Impact Uddannelse, som arbejder med skoleprocesser, der samtænker alle niveauer i skolen med henblik på at forankre og tydeliggøre fælles pædagogisk praksis inden for udvalgte områder. Marianne Thrane, proces- og udviklingskonsulent Har i 20 år arbejdet som underviser og konsulent for VIA UC indenfor organisations- og ledelsesudvikling, evaluering og vejledning. Marianne har siden 2006 arbejdet med udvikling af aktionslæringsprocesser og metoder i teori og praksis. Marianne har i VIA CLOU regi tilrettelagt og ledt aktionslæringsforløb på kommunalt-, organisations- og teamniveau. Marianne er aktuelt tilknyttet forsknings- og udviklingsprojektet Læringsløft Nanna Koefoed-Melson, adjunkt, cand.mag i Pædagogik Har været med til at udvikle aktionslæringsmetoden inden for dagtilbudsområdet gennem min deltagelse som følgeforsker i projektet Aktionslæring i dagtilbud udvikling af pædagogers professionsviden, identitet og autonomi. I dette projekt undersøgte vi i samarbejde med 32 dagtilbud, hvorvidt aktionslæring kan bidrage til en øget professionel viden, identitet og autonomi hos pædagoger. Har mange års erfaring som aktionslæringskonsulent, hvor jeg har indgået i både udviklingsprojekter, skræddersyede forløb for enkelte institutioner og større projekter med hele kommuner involveret. Jeg har også undervist lærere, pædagoger og deres ledere i aktionslæring med henblik på at klæde dem på til selv at kunne gennemføre aktionslæring i egen organisation.

11 Hans Jørgen Knudsen, chefkonsulent, cand. psych., MBA (education) og MA (educational management) Har arbejdet med aktionslæring i erhvervsuddannelserne siden først og fremmest med uddannelse og kompetenceudvikling af ledere og konsulenter. Har mange års erfaring med gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb og kvalifikationsudvikling (diplomuddannelser) for erhvervsskoler. Somme tider finansieret af skolerne selv, somme tider af FoU-midler fra Undervisningsministeriet. Netop i 2013 og 2014 meget engageret i pædagogisk ledelse, gennemført skole skolebaserede forløb, for erhvervsskoler først og fremmest i forlængelse af OK13 og i forlængelse af Undervisningsministeriets ønsker om at skolernes ledelser i højere grad end tidligere skal deltage aktivt i udvikling og forbedring af kerneydelsen. Disse uddannelser gennemføres som aktionslæringsforløb for hele ledelsesgrupper. Hans Henrik Grieger, cand. techn. soc, ba i pædagogik og uddannelsesplanlægning, certificeret coach Hans Henrik har stor erfaring som proceskonsulent inden for team, organisations og professionsudvikling med fokus på læring, psykisk arbejdsmiljø og kvalitetsudvikling. Underviser på AL- konsulentuddannelsen. Se Jonas Kold Dhyrbye, cand,.scient.pol. Certificeret coach Jonas har stor erfaring med ledelses- og talentudvikling og som ledelsescoach. Beskæftiger sig med strategisk ledelse, lederroller, forandringsprocesser samt værdiarbejde i organisationer. Underviser på AL- konsulentuddannelsen. Se

12 Målgruppe Konferencen henvender sig til alle med interesse for at udvikle Folkeskolen: Ledere, skolelærere, pædagoger, konsulenter og andre ressourcepersoner, der er tilknyttet Folkeskolen. Yderligere information Vi anbefaler, at der deltager flere fra hver kommune / institution, for på den måde øges mulighederne for at det lærte bliver taget i anvendelse i en ny og bedre praksis. Har du spørgsmål vedr. det faglige indhold, ring til Anders Stig Berthelsen, el. skriv:

13 Hvis du vil vide mere om Aktionslæring: Hjemmesider: Bøger: Strategisk Aktionslæring Forfattere Maria Nyborg Matthiesen, Hanne Møller og Susan Starbæk Nielsen Forlag Akademisk Forlag/Business Udgivelsesår 2014 DNA bogen fra 2010 og AL landskabet fra Du kan let hente referencerne ud fra afsnittet med litteratur. Publikationer og artikler: Hands on AKTIONSLÆRING - En guidet tour til 6 trin i aktionslæringsprocessen Tina Andersen, Kirsten Bro, Sune Steinicke Kjær, Marianne Thrane (udkommer på CLOU VIA UC aug. 2014) Magasinet Aktionslæring Vol 1 Tema: Danmarks bedste læringsmiljø. Ambios 2014 Mangfoldighedsledelse har det uløselige paradoks som grundvilkår Jonas Dhyrbye i antologien Forskellige ledelse DJØF forlag in press.

Aktionslæring på dansk grund Den korte version

Aktionslæring på dansk grund Den korte version Benedicte Madsen, November 2012 Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Tlf. = mobil: 8612 6260, e-mail: benedic@psy.au.dk Konference om aktionslæring 8.-9. November 2012 i Århus Aktionslæring på dansk

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Strategisk aktionslæring er skoleudvikling, hvor medarbejdere og ledelse lærer sammen

Strategisk aktionslæring er skoleudvikling, hvor medarbejdere og ledelse lærer sammen Tema: Skoleledelse i en reformtid Strategisk aktionslæring er skoleudvikling, hvor medarbejdere og ledelse lærer sammen Implementering af folkeskolereformen kræver en synlig skoleledelse, der sætter retning

Læs mere

PPR som kompetenceudvikler

PPR som kompetenceudvikler PPR som kompetenceudvikler Dato: Torsdag den 18. juni 2015 kl. 10.00-16.00 Sted: Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Konferencen er planlagt i et samarbejde mellem KL og Landssamrådet

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN DANSK IMPLEMENTERINGSNETVÆRK DIN ÅRSKONFERENCE 20. MAJ 2015 Tilmeldingsfrist 10. maj 2015 IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN Implementering kan planlægges med de bedste intentioner, de fineste implementeringsplaner

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Ledelse af transformationen - folkeskolereformen i centrum for en læringsreform. Børne- og Kulturchefforeningen 14. November 2013

Ledelse af transformationen - folkeskolereformen i centrum for en læringsreform. Børne- og Kulturchefforeningen 14. November 2013 Ledelse af transformationen - folkeskolereformen i centrum for en læringsreform Børne- og Kulturchefforeningen 14. November 2013 Dikotomier, der spærrer! Færdigheder Læring Undervisning Indhold Lærer Dannelse

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

15-01-2014. Kompetenceudviklingsplan 2014-2016

15-01-2014. Kompetenceudviklingsplan 2014-2016 Kompetenceudviklingsplan 2014-2016 Mål (Lovforslaget): Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Hvad trænger sig på i friskolen: Mere inklusion med færre ressourcer, specialpædagogiske opgaver inden for rammerne af det fællesskab som klassen

Hvad trænger sig på i friskolen: Mere inklusion med færre ressourcer, specialpædagogiske opgaver inden for rammerne af det fællesskab som klassen O OK Skole Hvad trænger sig på i friskolen: Mere inklusion med færre ressourcer, specialpædagogiske opgaver inden for rammerne af det fællesskab som klassen udgør, forandrede krav til den professionelles

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Temadag Folkeskolereformen Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Folkeskolereformen Indhold Temadag............................................Side 3 Skolens perspektiv....................................side

Læs mere

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Sag: 13-8191 Dok: 169951-13 NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Indledning For at kunne håndtere de massive forandringer i fremtidens folkeskole - med krav om en mere ledende ledelse

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017

KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017 Børn og Unge Februar 2015 KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017 for ledere, pædagogisk personale og konsulenter inden for Børn og Unge 1.1 Indledning og baggrund Med reformen af folkeskolen er der skabt politisk

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus Notat om e på Pædagoguddannelsen Århus VIA University College Gældende fra maj 2015 STUDIEDAGE enes formål er at understøtte den studerendes tilegnelse af praktikkens kompetencemål. Professionshøjskolen

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 1, Aarhus, marts 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I takt

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nyt syn på kerneopgaven i både dagtilbud og skole Hvad er det nye? Det er at fokus flytter fra aktiviteterne og det, som foregår i undervisningen til børnenes læring

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Program for læringsledelse

Program for læringsledelse 1 Program for læringsledelse Af Lars Qvortrup, LSP, Aalborg Universitet Et partnerskab bestående af tretten kommuner, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling (LSP) ved Aalborg Universitet og

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE. -i fremtidens folkeskole

Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE. -i fremtidens folkeskole Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE -i fremtidens folkeskole Nye ledertalenter med visioner for fremtidens folkeskole søges! Hjælp med at spotte Danmarks

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Læringsspillet R bust Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Sikkerheds- og beredskabskultur er ikke kun inde i vores hoveder. Den består og skabes hele tiden

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Leon Dalgas Jensen Lektor, ph.d. Program for Læring og Didaktik Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen Fælles Mål 2014 indebærer: Der skal undervises

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

INKLUSIONSLEDER I KØGE KOMMUNE. Uddannelse i inklusionsprocesser for ledere i Dagtilbud

INKLUSIONSLEDER I KØGE KOMMUNE. Uddannelse i inklusionsprocesser for ledere i Dagtilbud INKLUSIONSLEDER I KØGE KOMMUNE Uddannelse i inklusionsprocesser for ledere i Dagtilbud Velkommen! Uddannelse til inklusionsleder er et uddannelsesforløb for alle ledere i Køge Kommunes dagtilbud. Formålet

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi CV Navn Vibe Strøier - født 1955 Titel Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi Karriere 2011 - Partner

Læs mere

Opstillede kandidater til bestyrelsen

Opstillede kandidater til bestyrelsen EMCC Danmark Opstillede kandidater til bestyrelsen Bestyrelsesvalget 14 CA 01-10-2014 Opstilling som kandidat til bestyrelsen Navn Alice Juel Jacobsen Alder 60 Aalborg Universitet i København, Institut

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 1 Velkommen til skolebestyrelseskonference Få inspiration til arbejdet i skolebestyrelsen

Læs mere

Strategi for udvikling og innovation

Strategi for udvikling og innovation Strategi for udvikling og innovation Endvidere har Horsens Kommune udarbejdet en Innovations- og udviklingsstrategi, som skal: Sikre en mere innovativ organisationskultur, hvor ledere og medarbejdere opmuntres

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

Plan for. Kompetenceudvikling 2011-2014. Skole- og institutionsområdet. Tårnby Kommune PUC

Plan for. Kompetenceudvikling 2011-2014. Skole- og institutionsområdet. Tårnby Kommune PUC Plan for Kompetenceudvikling 2011-2014 Skole- og institutionsområdet Tårnby Kommune PUC Efterår 2010 Bilag til skoleledermøde dec. 2010 2 Forord Plan for kompetenceudvikling er udarbejdet efter drøftelser

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv Velkommen til CSA s Ledelse og velfærdsprofessioner Faglighed ved en skillevej årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2014 Torsdag d. 27. marts

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

Sesjon 8: Utvikling av egen praksis gjennom LP 13.00 13.45

Sesjon 8: Utvikling av egen praksis gjennom LP 13.00 13.45 Sesjon 8: Utvikling av egen praksis gjennom LP 13.00 13.45 V. Martin Finderup Andersen, Adjunkt University College Nordjylland, Act2Learn, Pædagogik Læreruddannet, Diplom i Ledelse og Master i Ledelses-

Læs mere

Uddannelsesforløb for ledere implementering og kliniske retningslinjer Uge/dato Tema Metode Opgaver i mellemperioden Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12.

Uddannelsesforløb for ledere implementering og kliniske retningslinjer Uge/dato Tema Metode Opgaver i mellemperioden Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12. Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12.30 Introduktion til uddannelsen v/ PUP - uddannelsens formål, indhold, pædagogiske principper og metoder - uddannelsens indhold koblet til implementeringsprocessens faser:

Læs mere

Netværk for Ny Kommunal Ledelse

Netværk for Ny Kommunal Ledelse Netværk for Ny Kommunal Ledelse - et ganske særligt udviklingsforløb Et særligt udviklingsforløb for yngre ledere på vej mod kommunal topledelse. Deltagerne udpeges af nærmeste direktør gennemfører Lundgaard

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder

Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder Af Mette Molbæk, lektor Denne artikel er skrevet på baggrund af et igangværende projekt; Pædagogen i skolen fritidslærer eller skolepædagog?, som griber

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere