Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen"

Transkript

1 Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen

2 Hvad vil vi fortælle jer om i dag? Tidsplan for udbud af ikkekommercielle lokalradiotilladelser Hvem kan søge? Lokalt indhold Hvad kan der søges? Krav om egen hjemmeside Radio- og tv-nævnets vurdering Når du søger om tilladelse Sendesamvirker Tilskud Praktiske oplysninger

3 Tidsplan for udbuddet 1. februar Åbning af ansøgningsrunde 22. februar 2017 Frist for spørgsmål 28. februar 2017 Informationsmøde (i dag) 13. marts 2017 Frist for off. af svar 29. marts 2017, kl Ansøgningsfrist 5. april 2017 Frist for off. af ansøgninger Ultimo juni 2017 RTV træffer afgørelser Ultimo juni 2017 Off. af tilladelser August 2017 Udsendelse af tilladelser og afslag 1. januar 1. marts Sendestart

4 Hvem kan søge? Foreninger med gyldigt CVR-nr. samt NemID. Hovedformål: At drive ikkekommerciel radiovirksomhed. Hjemsted i det ansøgte tilladelsesområde (kommune). Tilladelsesområde = den eller de kommuner, hvori sendemuligheden/sendemulighederne i sendenettet er placeret. Eksempel: Sendenettet Holbæk-Odsherred-Kalundborg 5 Dækker kommunerne: Odsherred og Kalundborg Tilladelsesområdet for dette sendenet er derfor Odsherred og Kalundborg. For at kunne søge dette sendenet, skal foreningen have hjemsted i Odsherred eller Kalundborg.

5 Hvem kan søge? Lokalområde = Tillaldelsesområdet + tilgrænsende kommuner Eksempel: - Sendenettet Holbæk-Odsherred-Kalundborg 5 - Dækker kommunerne: Odsherred og Kalundborg - Tilladelsesområdet for dette sendenet er Odsherred og Kalundborg. - Tilgrænsende kommuner for Odsherred er Kalundborg og Holbæk. - Tilgrænsende kommuner for Kalundborg er Odsherred, Holbæk, Sorø og Slagelse. - Lokalområdet er derfor: Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Sorø og Slagelse. Flertal af bestyrelsens medlemmer skal have bopæl i lokalområdet

6 Lokalt indhold Der skal sendes minimum 1 times egenproduceret førstegangsudsendelse med lokalt indhold per uge. Egenproduceret dvs. produceret af foreningen eller som led i public access. Den ene times lokalt indhold skal være i form af ét eller flere taleprogrammer. Med lokalt indhold menes programmer, som handler om lokale forhold, og som derfor kan have en særlig interesse for befolkningen i lokalområdet. Fx skolelukninger, hvad EU-politik betyder konkret for lokalområdet.

7 Hvad kan der søges om? Sendemuligheder i bilag 1 til bekendtgørelsen Et sendenet kan bestå af sendetid på en eller flere frekvenser Sendetiden på en frekvens kan være delt med en kommerciel lokalradio Der skal sendes på samtlige frekvenser i et sendenet, som skal udgøre én sendeflade, dvs. alle programmer skal sendes på samme tid. Hvis der søges om tilladelse til at sende på flere sendenet, skal disse prioriteres. Hvis ikke den ansøgte sendetid kan imødekommes, kan nævnet, hvis ansøger har accepteret dette i sin ansøgning, nedjusterede antallet af sendetimer.

8 Krav om egen hjemmeside Alle tilladelseshavere skal have egen hjemmeside med: - Tilladelseshavers navn - Tilladelseshavers adresse - Tilladelseshavers kontaktoplysninger, herunder - Stationens/stationernes navne og frekvenser - Beskrivelse af tilladelseshavers programvirksomhed og sendetider. - Oplysninger om Radio- og tv-nævnet som den kompetente tilsynsmyndighed - Gældende vedtægter og oversigt over foreningens bestyrelsesmedlemmer

9 Radio- og tv-nævnets vurdering Alsidighed Nævnet skal søge at sikre det enkelte tilladelsesområde en samlet programvirksomhed af alsidig karakter i relation til: - Programkategorier og emner, - målgrupper og - geografisk fokusområde.

10 Radio- og tv-nævnets vurdering Skønhedskriterier 1. Lokalt indhold ud over minimumskravet, dvs. mere end 1 time per uge 2. Faglighed og kompetencer mv. indenfor ikkekommerciel lokalradiodrift 3. Faglighed og kompetencer mv. indenfor anden radiodrift eller lignende 4. Programmer stilles til rådighed på internettet 5. Facilitering af public access, dvs. borgere i tilladelsesområdet får adgang til at producere programmer Nævnet kan desuden lægge vægt på ansøgers økonomiske formåen og mulighed for at realisere de opstillede programplaner.

11 Når du søger om tilladelse Udfylde elektronisk ansøgningsskema + uploade lydfil Skemaet findes her: Oplysninger i ansøgningsskemaet: Foreningens navn, og det navn, stationen vil blive drevet under Foreningens kontaktoplysninger Sendenet samt evt. prioritering Foreningens hovedformål (afkrydsning) Foreningens hjemsted Økonomiske forhold Stationens sendestartdato (1. januar 1. marts 2018) Fordelingen af sendetid på de forskellige programkategorier: Nyheder, aktualitet, kultur, musik og andre programmer.

12 Når du søger om tilladelse Programkategorier Nyheder Fx nyhedsprogrammer indenfor alle emner, der er udvalgt efter en journalistisk vurdering, inklusive trafik, vejr og sport. Aktualitet Fx kommenteret begivenhed, dokumentar, samfundsmæssig information. Indhold omhandlende fritid, hobby og livsstil anses i denne sammenhæng ikke som aktualitet. Kultur Kan indholdsmæssigt omfatte kategorien religion/filosofi, kunst, medier, humaniora/historie, naturvidenskab/teknologi og relevante begivenheder. Kategorien omfatter ikke human interest, som fx sladder, biografi/kendte personer eller personlige problemer.

13 Når du søger om tilladelse Musik Ved musikprogrammer forstås udsendelser i formatet DJ med plader, kunstnerisk optræden, eksempelvis koncerter. Indholdsmæssigt omfatter kategorien musik i alle genrer. Andre programmer Indholdsmæssigt det, der ikke er omfattet af de førnævnte programtyper. Fx underholdning, livsstil, fritid, hobby, børn, familie og sundhed.

14 Når du søger om tilladelse - Om ansøger ønsker et lavere antal sendetimer, hvis det ansøgte antal sendetimer ikke er til rådighed (afkrydsning) - Målgrupper fx alders- eller befolkningsgrupper - Eventuelt geografisk fokus på et område/by/kommune mv. - Evt. skønhedskriterier (lokalt indhold udover minimumskravet, faglighed og kompetencer inden for ikkekommerciel radio eller anden radiodrift, tilrådighedsstillelse af programmer på internettet, public access.)

15 Når du søger om tilladelse Vedhæftninger: - Stiftelsesprotokollat eller anden dokumentation - Oplysninger om bestyrelsens sammensætning og bopæl - Vedtægter - Beskrivelse af indholdet i den uploadede optagelse - Beskrivelse af programplaner (overordnet) Upload af lydfil til Dream Broker. Der skal bruges NemID i forbindelse med signeringen af ansøgningen. NB tjek om du har fået en kvittering for indsendelse af ansøgningsskemaet. NB - ingen kvittering for upload af lydfil.

16 Sendesamvirker Tilladelseshavere, der har fået udstedt tilladelse til den eller de samme frekvenser indgår i et sendesamvirke. Et sendesamvirke kan omfatte tilladelseshavere til kommerciel og ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Sendesamvirkets formål er at varetage fælles anliggender om fx teknisk udsendelse af programmer, etablering og drift af den eller de pågældende frekvenser, betaling for sendetid mv. Sendesamvirket forhandler sig til rette om sendetidens placering. Sendesamvirket udpeger en kontaktperson, som meddeles Radio- og tv-nævnet.

17 Tilskud Der kan maksimalt ydes tilskud til 15 timer per uge uanset om der sendes flere timer. Tilskud ydes som driftstilskud og beregnes på grundlag af tilladelseshavers selvstændige programvirksomhed. Vi kender ikke tilskudsbeløbet for 2018 endnu MEN i 2017 var det maksimalt på kr. Radio- og tv-nævnet forventes at tage stilling til tilskud i december Tilskud for 2018 forventes udbetalt i løbet af januar Når der søges om tilladelse, ansøges der samtidig om tilskud for 2018.

18 Praktiske oplysninger Al kommunikation vil være på Udfyld ansøgningsskemaet i god tid det kan tage et stykke tid. Ansøgningsskemaet kan ikke gemmes undervejs. Hvis der opstår problemer med at anvende det elektroniske ansøgningsskema, så kontakt os inden ansøgningsfristen. Ved tekniske udfordringer anbefales det at prøve en anden browser. I ansøgningsskemaets beskrivelsesfelter må der max anføres tegn og i de øvrige max 255 tegn. Husk at uploade jeres lydklip på minutter! Et korrekt indsendt ansøgningsskema vil udløse en kvittering.

19 Læs mere her Læs: Udbudsmaterialet Bekendtgørelse nr om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed På

20 Tak for nu! Husk ansøgningsfristen: Onsdag den 29. marts 2017, kl

Tilladelsesnummer Radio Vest's venner Holmegade Ulfborg.

Tilladelsesnummer Radio Vest's venner Holmegade Ulfborg. Tilladelsesnummer 1055-001 30. juni 2017 Radio Vest's venner Holmegade 19 6990 Ulfborg Radio- og TV-nævnet rvkontor@mail.dk Programtilladelse til udøvelse af ikkekommerciel lokalradiovirksomhed ved hjælp

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilag må højst fylde 15 MB i alt. CPR-nummer Fornavn (inkl. mellemnavn) Efternavn Vejnavn, nummer Evt. c/o adresse

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilag må højst fylde 15 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR Produktionsnummer Foreningens navn Kontaktperson, fornavn

Læs mere

Høring over bekendtgørelser om henholdsvis kommerciel og ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Høring over bekendtgørelser om henholdsvis kommerciel og ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Se høringsliste Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3395 4200 slke@slke.dk www.slks.dk 26. september 2016 Høring over bekendtgørelser om henholdsvis kommerciel

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 06-06-2019 21:48:48 Indsendt af: Referencenummer: 1184347 NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 27-5-219 23:23: Indsendt af: Referencenummer: 11815 NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST248 OCES Primary CA, O=TRUST248, C=DK Emne: CN=TRUST248

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 12-06-2019 05:48:42 Indsendt af: Referencenummer: 1185738 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 13-06-2019 14:55:31 Indsendt af: Referencenummer: 1186412 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 13-06-2019 20:22:01 Indsendt af: Referencenummer: 1186601 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 13-06-2019 22:05:52 Indsendt af: Referencenummer: 1186617 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 31-05-2019 18:19:51 Indsendt af: Referencenummer: 1181338 NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 11-06-2019 23:56:37 Indsendt af: Referencenummer: 1185699 NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 03-06-2019 14:13:27 Indsendt af: Referencenummer: 1182448 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 14-5-219 11:26:43 Indsendt af: Referencenummer: 1175971 NemID Serienummer: 56D8A2B Udsteder: CN=TRUST248 OCES Primary CA, O=TRUST248, C=DK Emne: CN=TRUST248

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 13-06-2019 11:54:25 Indsendt af: Referencenummer: 1186344 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 11-06-2019 23:57:30 Indsendt af: Referencenummer: 1185710 NemID Serienummer: 573641B6 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES CA II, O=TRUST2408, C=DK Emne: CN=Brian

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 10-06-2019 12:52:24 Indsendt af: Referencenummer: 1185177 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse til ikkekommerciel

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse til ikkekommerciel Radio- og tv-nævnet Marts 2017 Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Indholdsfortegnelse Krav til ansøgningen... 2 Hjemsted... 7 Lokalt indhold... 8 Programindhold...

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 13-06-2019 20:27:36 Indsendt af: Referencenummer: 1186599 NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 13-06-2019 16:27:10 Indsendt af: Referencenummer: 1186535 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Udbudsmateriale til ansøgning om programtilladelse til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Udbudsmateriale til ansøgning om programtilladelse til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Radio- og tv-nævnet Marts 2018 Udbudsmateriale til ansøgning om programtilladelse til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Baggrund... 2 2. Sendemuligheder og

Læs mere

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet Bilag 2 Radio- og tv-nævnet 8. juni 2012 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet 2012 rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3369 Radio- og

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 13-6-219 14:27:21 Indsendt af: Referencenummer: 118644 NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST248 OCES Primary CA, O=TRUST248, C=DK Emne: CN=TRUST248

Læs mere

Udbudsmateriale til ansøgning om programtilladelse til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Udbudsmateriale til ansøgning om programtilladelse til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Radio- og tv-nævnet Februar 2017 Udbudsmateriale til ansøgning om programtilladelse til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Sendemuligheder og tilladelser... 3

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 13-06-2019 18:12:51 Indsendt af: Referencenummer: 1186578 NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Afgørelse om klage over afslag på ansøgning om tilladelse og tilskud til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Afgørelse om klage over afslag på ansøgning om tilladelse og tilskud til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Radio 2000 Sendt til: post@radio2000.dk Radio- og tv-nævnet 3. oktober 2017 Anna Bæhr Christiansen Fuldmægtig, cand.jur. abc@slks.dk www.slks.dk Afgørelse om klage over afslag på ansøgning om tilladelse

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 09-06-2019 13:58:23 Indsendt af: Referencenummer: 1185036 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Udbudsvejledning til ansøgning om programtilladelse i MUX 1

Udbudsvejledning til ansøgning om programtilladelse i MUX 1 Radio- og tv-nævnet September 2016 Udbudsvejledning til ansøgning om programtilladelse i MUX 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Sendemuligheder og tilladelser... 3 2. Tidsplan...

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilage må højst fylde 1 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR 37881 Produktionsnummer 10173003 Foreningens navn Foreningnen

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 07-06-2019 13:37:01 Indsendt af: Referencenummer: 1184648 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 12-06-2019 14:55:20 Indsendt af: Referencenummer: 1186015 NemID Serienummer: 5A49275A Udsteder: CN=TRUST2408 OCES CA III, O=TRUST2408, C=DK Emne: CN=Henrik

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 13-06-2019 13:25:37 Indsendt af: Referencenummer: 1186400 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 13-06-2019 11:10:22 Indsendt af: Referencenummer: 1186296 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 12-06-2019 17:28:16 Indsendt af: Referencenummer: 1186098 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 13-06-2019 21:14:58 Indsendt af: Referencenummer: 1186607 NemID Serienummer: 571307C9 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES CA II, O=TRUST2408, C=DK Emne: CN=Henrik

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 11-06-2019 17:01:58 Indsendt af: Referencenummer: 1185625 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 08-06-2019 14:30:00 Indsendt af: Referencenummer: 1184920 NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 8-6-219 16:56:52 Indsendt af: Referencenummer: 1184945 NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST248 OCES Primary CA, O=TRUST248, C=DK Emne: CN=TRUST248

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 11-06-2019 22:23:06 Indsendt af: Referencenummer: 1185691 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af programtilladelse i MUX 1

Radio- og tv-nævnets udbud af programtilladelse i MUX 1 Radio- og tv-nævnets udbud af programtilladelse i MUX 1 Kulturministeriet har udstedt bekendtgørelse nr. 79 af 28. januar 2019 (bekendtgørelsen). I henhold til 3, stk. 1, i bekendtgørelsen udbyder Radio-

Læs mere

Ansøgninger og programbeskrivelser

Ansøgninger og programbeskrivelser Ansøgninger og programbeskrivelser LRT10.2017-0200 Ansøger: Radio Ådalen - Skjern Projekttitel: Tilladelse og Driftstilskud 2018 - Radpå Ådalen, Skjern Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse:

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 08-06-2019 17:02:05 Indsendt af: Referencenummer: 1184937 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 07-06-2019 14:15:28 Indsendt af: Referencenummer: 1184672 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Ansøgningsskema til regional programvirksomhed

Ansøgningsskema til regional programvirksomhed Ansøgningsskema til regional programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj 2011

Læs mere

Udbudsvejledning til ansøgning om programtilladelse i MUX 1

Udbudsvejledning til ansøgning om programtilladelse i MUX 1 Radio- og tv-nævnet 7. november 2013 Tomas Kærup Horneman Fuldmægtig, cand.jur tkh@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 84 Udbudsvejledning til ansøgning om programtilladelse i MUX 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed

Høring over bekendtgørelse om ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed Slots- og Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København K Sendt per mail til: medi@slks.dk Aalborg, den 27. oktober 2016 Høring over bekendtgørelse om ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 12-06-2019 17:44:38 Indsendt af: Referencenummer: 1186103 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 13-06-2019 16:19:53 Indsendt af: Referencenummer: 1186530 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 13-06-2019 19:41:27 Indsendt af: Referencenummer: 1186581 NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 13-06-2019 23:03:52 Indsendt af: Referencenummer: 1186636 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 13-06-2019 22:00:09 Indsendt af: Referencenummer: 1186610 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 12-06-2019 14:35:28 Indsendt af: Referencenummer: 1185906 NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 13-06-2019 23:41:40 Indsendt af: Referencenummer: 1186642 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 11-06-2019 15:29:52 Indsendt af: Referencenummer: 1185612 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 12-06-2019 20:54:40 Indsendt af: Referencenummer: 1186136 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Ansøgninger og programbeskrivelser

Ansøgninger og programbeskrivelser Ansøgninger og programbeskrivelser LRT10.2017-0222 Ansøger: Radiostudiet Tønder v/holger Wollesen Projekttitel: Tilladelse og Driftstilskud 2018 Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links:

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 13-06-2019 19:38:11 Indsendt af: Referencenummer: 1186584 NemID Serienummer: 576CF656 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES CA II, O=TRUST2408, C=DK Emne: CN=Jimmy

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 13-06-2019 12:11:15 Indsendt af: Referencenummer: 1186355 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 13-06-2019 13:45:37 Indsendt af: Referencenummer: 1186416 NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 13-06-2019 22:07:37 Indsendt af: Referencenummer: 1186621 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Ansøgninger og programbeskrivelser

Ansøgninger og programbeskrivelser Ansøgninger og programbeskrivelser LRT10.2017-0145 Ansøger: Eagles FM Projekttitel: Tilladelse og Drifttilskud 2018 Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links: Radio- og tv-nævnets

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning om driftstilskud... 2 NemID... 2 Vedtægter... 3 Budget... 3 CVR-nr. og P-nr....

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning om driftstilskud... 2 NemID... 2 Vedtægter... 3 Budget... 3 CVR-nr. og P-nr....

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

Ansøgninger og programbeskrivelser

Ansøgninger og programbeskrivelser Ansøgninger og programbeskrivelser LRT10.2017-0176 Ansøger: Kanal Gladsaxe Radio Projekttitel: Tilladelse og Driftstilskud 2018 Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links: Side

Læs mere

Ansøgninger og programbeskrivelser

Ansøgninger og programbeskrivelser Ansøgninger og programbeskrivelser LRT10.2017-0273 Ansøger: Frederiksberg Natradio Projekttitel: Tilladelse og Driftstilskud 2018 Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links: Side

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilage må højst fylde 1 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR 20403381 Produktionsnummer 100428470 Foreningens navn

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed på FM

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed på FM Radio- og tv-nævnet 4. januar 2017 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed på FM

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Radio- og tv-nævnet 6. december 2013 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3374 5033 Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Dato: 8. oktober 2015 Bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed I medfør af 45, stk. 5, 48 og 92 a, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts

Læs mere

Afgørelse om tilsyn med Foreningen TVdot

Afgørelse om tilsyn med Foreningen TVdot 4. september 2017 Foreningen TVdot Sendt til: setvdot@gmail.com Radio- og tv-nævnet Grace Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@slks.dk www.slks.dk Afgørelse om tilsyn med Foreningen TVdot Sammendrag Radio-

Læs mere

Notat. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Notat. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Notat 3. november 2016 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Alle programtilladelser til FM-lokalradio i Danmark udløber ved udgangen af 2017, og

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 13-06-2019 22:24:04 Indsendt af: Referencenummer: 1186604 NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1)

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) I medfør af 45, stk. 5-7, 45 a, 47, stk. 3 og 5, 48 og 92 a, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 444 af 8. maj 2018

Læs mere

Ansøgningsvejledning til forsøgsordningen

Ansøgningsvejledning til forsøgsordningen 1. februar 2016 Ansøgningsvejledning til forsøgsordningen Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 2. Hvordan søger du om tilskud... 2 3. Tidsplan for forsøgsvirksomhed... 3 4. Hvem kan søge om tilskud...

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 13-06-2019 17:15:24 Indsendt af: Referencenummer: 1186557 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilage må højst fylde 1 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR 344894 Produktionsnummer 10178447 Foreningens navn DanmarkC

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilage må højst fylde 1 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR 32181104 Produktionsnummer 10139287 Foreningens navn

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed I medfør af 45, stk. 5, 45a, 47, stk. 3, 48 og 92 a, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20.

Læs mere

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1)

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) I medfør af 45, stk. 5 og 6, 47, stk. 2 og 4, 48 og 92 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011 som ændret

Læs mere

Radio- og tv-nævnets ansøgningsrunde til programtilladelse til særordningen i MUX 1

Radio- og tv-nævnets ansøgningsrunde til programtilladelse til særordningen i MUX 1 Radio- og tv-nævnets ansøgningsrunde til programtilladelse til særordningen i MUX 1 Kulturministeriet har udstedt bekendtgørelse nr. 79 af 28. januar 2019 (bekendtgørelsen). I henhold til 3, stk. 2, i

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Ansøgning om tilskud... 3 NemID... 3 Vedtægter... 3 Budget... 5 CVR. nr. og P-nr....

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 13-06-2019 22:41:16 Indsendt af: Referencenummer: 1186632 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Ansøgninger og programbeskrivelser

Ansøgninger og programbeskrivelser Ansøgninger og programbeskrivelser LRT10.2017-0246 Ansøger: Lokalradioforeningen Samsø Projekttitel: Tilladelse og Driftstilskud 2018 - Lokalradioforeningen Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse:

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2014

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2014 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning om tilskud... 2 NemID... 2 Vedtægter... 2 Budget... 4 CVR. nr. og P-nr....

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed BILAG 12: Bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed BEK nr 1460 af 02/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato 20. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer:

Læs mere

Tilsyn med programvirksomheden 2014

Tilsyn med programvirksomheden 2014 Københavns Lokal TV Amagerbrogade 185 2300 København S Sendt til per@nielsen.dk Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2014 Hasse Lundgaard Andersen fuldmægtig Direkte tlf.: 33 73 33 36 han@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2016

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2016 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning om driftstilskud... 2 NemID... 2 Vedtægter... 2 Budget... 4 CVR-nr.

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilage må højst fylde 1 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR 33029071 Produktionsnummer 101284439 Foreningens navn

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1)

Udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) Udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) I medfør af 45, stk. 5-7, 47, stk. 2 og 4, 48 og 92 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 23. september

Læs mere

er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte "vinduestilladelser" m.v.

er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte vinduestilladelser m.v. er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte "vinduestilladelser" m.v. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på dansk og alle Felter skal udfyldes! Radio- og tv-nævnet

Læs mere

Der er givet tilsagn om samarbejde omkring indhold til programvirksomhed fra følgende frivillige og/eller sociale foreninger:

Der er givet tilsagn om samarbejde omkring indhold til programvirksomhed fra følgende frivillige og/eller sociale foreninger: Bilag D: Programplaner og programvirksomhed for LYGTEN TV i sendetilladelsesområdet, Region Hovedstaden for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Foreningen ønsker, at skabe oplysning og refleksion

Læs mere

Resumé. Radio- og tv-nævnets genudbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé. Radio- og tv-nævnets genudbud af tilladelser til DAB-blok 3 Resumé Radio- og tv-nævnets genudbud af tilladelser til DAB-blok 3 I henhold til 1, jf. 10, i bekendtgørelse nr. 414 af 9. maj 2016, udbyder Radio- og tv-nævnet tilladelser til programvirksomhed i 12 af

Læs mere

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1)

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) BEK nr 145 af 18/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Kulturstyrelsen, j.nr. 2013-009476 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Side 1 af 7 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed på FM - Trin 1, deltagelse i udbuddet Indsendt: 10-02-2017 11:13:09 Indsendt af: Referencenummer: 840490 NemID

Læs mere