Oktober 31. Årgang. Nr. 2. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober 31. Årgang. Nr. 2. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877"

Transkript

1 Oktober 31. Årgang. Nr Sejlsport til tiden Stiftet 1877

2 Kontakt til Randers Sejlklub Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen Materielindkøb: Thorkild Møller Hansen Sekretær / Seniorsejlerskolen: Poul Larsen Bent Schmidt Jensen Suppleanter: Steen Trustrup Tommy Jensen Kasserer Henning Andersen Gørtlervej 52, 8920 Randers NV Restaurant Sejlklubben Stig Stephansen Klokkebøjen og hjemmeside Per Christensen Henning Andersen Udvalg Kasserer medlemskontingent: Kai Jensen De til enhver tid gældende kontaktoplysninger kan ses på Havneudvalg: Kasserer: Karl Due Kapsejladsudvalg: Jørn Hornemann Mobil: Dommere: Flemming Bjerring Svend Nielsen Mobil: Tursejladsudvalg: Ivan Bødker Kristensen Mobil: Onsdagsklubben: Helle Bjørn Jørn Hornemann Flemming Christiansen Aktivitetsudvalg: Thorkild Møller Hansen Lars Nielsen Flemming Christiansen Ole Thomsen Klubmåler: Leif Rasmussen Juniorafdelingen Koordinator: Marianne S. Yde Instruktører: Peter Kops Thore Bansch Jens Sølvsten Jonas Sørensen Sponsorater Bent Schmidt Jensen Middelboevej 1, 8960 Randers SØ

3 Emne Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsen informerer 4 Generalforsamling Havneudvalget, ændring Havneudvalget, nyt Klubkalender 2013, rest 10 Klubkalender Seniorsejlerskolen Juniorafdelingen Juniorafdelingen på tur 14 Afriggerfest Rabat på bådforsikring 18 Redaktøren takker af 19 RSK Sponsorer 20 Yacht Flag Yachtflag med påsyet YF + stjerne kan nu købes i klubhuset. Størrelse / priser: 41 x 80 kr. 185,00 65 x 125 kr. 275,00 79 x 150 kr. 310,00 RSK stander Købes i klublokalet i forbindelse med kapsejladserne onsdag aften. Pris kr. 50,00 Forsidebilledet: Juniorafdelingens 2 stk. 405 joller med besætninger i Ebeltoft Vig i f. m. juniorafd. årlige sejlerweekend august Foto: Marianne Yde Nøglekort til klublokale Henvendelse til: Børge Kristensen Tlf eller Flemming Christiansen Tlf Pris kr. 25,00 3

4 Bestyrelsen informerer. Når vi ser tilbage på sejlsæsonen 2013, vil alle, der har været til søs, sige, Det var dog en fantastisk sommer med masser af sol, høje temperaturer og tilpas vind. Lige det vi ønskede hinanden ved standerhejsningen. Udover vejret, har sæson 2013 budt på mange positive ting, vi har fået adskillige nye medlemmer, seniorer såvel som juniorer- velkommen til jer alle!. Dertil kommer, at vi har fået medlemmer med nye både med RSK`s stander i top. Det er meget positivt for sejlsporten og forhåbentlig et tegn på, at vi går bedre tider imøde. Nord-Syd-Øst-Vest. For at du kan komme i betragtning, skal din yderste position og destination i denne sæson sendes til formanden Ole Uglsøe Christensen, senest den 21. oktober. Vel mødt ved den årlige generalforsamling, onsdag den 30. oktober Bestyrelsen Bådene er så småt ved at komme på land og der gøres nu klar til at vi kan mødes ved vinterens arrangementer i klubben. Førstkommende arrangement, ud over generalforsamlingen, er vores årlige afriggerfest, der afholdes lørdag den 2. november. Til generalforsamlingen uddeles der igen i år plaketter for de både, der har været længst 4

5 Generalforsamling 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af protokolfører 3. Bestyrelsens beretning 4. Beretning fra udvalgene 5. Budget for 2014 og fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår. 6. Valg til bestyrelsen og to suppleanter for denne. 7. Valg af revisor og suppleant for denne. 8. Indkomne forslag. 9. Eventuelt. På valg er Ole Uglsøe Christensen og Poul Larsen. Ole Thomsen ønsker at udtræde af bestyrelsen. Derfor skal nyt bestyrelsesmedlem vælges. Forslag til generalforsamlingen skal være fremsendt til formanden: Ole Uglsøe Christensen Parkvej 31, 8920 Randers NV senest 1 uge før generalforsamlingen. Medlemskontingent for 2013 skal være betalt. Velmødt. Onsdag d. 30. oktober kl Aftenens program Kl Kl Kl er klubben vært ved en let middag med tilbehør. (en øl eller vand er inkluderet). Tilmelding til spisning skal ske senest mandag den 28. oktober 2013 til restauranten på tlf Standernedhaling. Generalforsamling. 5

6 Havneudvalget. 6 Ændring til beretning Referatet fra generalforsamlingen 2012 afspejler ikke havneudvalgets beretning korrekt. Det ligger havneudvalget stærkt på sinde, at beretningen for året bliver korrekt gengivet da hovedparten af bådejerne kun bliver orienteret gennem Klokkebøjen. Derfor bringer vi hermed den fulde ordlyd af beretningen for 2012: Referat fra Havneudvalget ved Generalforsamling onsdag den 24. oktober Vi er fra miljøstyrelsen pålagt at udarbejde en plan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe, der anløber den del af havnen, som havneudvalget driver. Herom og om modtagelse af gæstesejlere i det hele taget har der været en del mødeaktivitet med bl.a. Randers kommune om skiltning med info om by og havn med mere. Med hensyn til modtagelse af affald, er der det problem, at vi jo kun lejer vandarealerne. Landarealerne ved lystbådehavnen drives af Randers kommune og benyttes af, udover naturligvis sejlere, borgere, turister, institutioner og campister. Derfor mener vi at kommunen må deltage i affaldshåndtering, infoskilte m.m. Herom har vi fået det klare svar, at på grund af ret så kraftige besparelser i kommunen bliver det HELT sikkert IKKE i år, men vi forbereder projektet i fællesskab så vi kan starte op i det nye år. Vores deadline hos miljøstyrelsen er 21. februar Kommunen har også, som nævnt flere gange før, lovet at renovere pladsen ved mastekranen, vi håber det endelig bliver i det nye år. Alle pladser er som sædvanlig udlejet, og der er 24 på venteliste, heraf har hovedparten haft låneplads, så samtidig med at det lykkedes at få plads til de gæstesejler, der trodsede vejrguderne, ser økonomien i havneudvalget rimelig fornuftig ud. Men der har også været store udgifter, udover de nye el- og vandinstallationer på T-broen, har det også været nødvendigt at udskifte el- skabene på petroleumsbroen, og ikke nok med det, det var også galt med elforsyningen på vinterpladsen. Her blev der så genbrugt et par af standerne fra broerne, så det handlede primært om arbejdsløn til fejlfinding, udskiftning og reparation. I det nye år er der, udover planen om renovering af vinterpladsen inden for hegnet, ikke planlagt større investeringer fra havneudvalget. Vores ønske til havnen er renovering af den lille

7 bro ved slæbested, nye bagpæle ved petroleumsbroen og evt. renovering af jollebroen. Vi mangler plads, det gælder især landpladser, hvor der sommer efter sommer ligger flere både, der ikke kommer i vandet og dermed tager plads op for bådejere, der ønsker at benytte både vandog landpladser. Vi retter derfor i øjeblikket henvendelse til disse bådejere for at høre, hvad deres plan er fremover. --Og så tager vi den derfra.. Randers oktober 2012 Karl Due Nyt fra Havneudvalget Vi har omsider fået udarbejdet en affaldsplan for modtagelse af affald fra skibe i lystbådehavnen, og ikke mindst, den er godkendt af Randers Havn og Miljøministeriet. Efter et møde med Randers Kommune, (uddrag af referat herfra senere), skal det hermed indskærpes at nødvendigheden af at oprydning og vedligehold af vores vinterpladser bliver markant forbedret. Derfor bør alle bådejere hjælpe til med at der er pænt og ordentlig overalt. Sten, fliser, bukke mv. som ikke bruges skal fjernes, græs og småbuske klippes mindst 2 gange årligt, ultimo juni og primo september. I forbindelse med oprydningen er det måske en god ide at fylde evt. huller og nivellere pladserne så vi undgår at vade i vand. Der er udlagt nogle depoter af nødder der kan benyttes. Det skal indskærpes at opfyldning og nivellering af de enkelte pladser skal ske på en måde så koten ikke bliver så høj at det generer hele pladsens naturlige fald mod fjorden, og dermed de andre bådejere, samt muligheden for at der evt. på et senere tidspunkt bliver mulighed for at en stor plæneklipper kan køre mellem stativerne. Vi er i øjeblikket i gang med en større omrokering af den lille vinterplads som betyder at hvor der før stod 2 både, er der nu plads til 6. Uddrag af referat af møde mellem Sejlklubbernes Havneudvalg og Børn, Skole og Kultur Randers Kommune den 20. august 2013: Havneudvalget: Karl Due og John Bjerre Børn, Skole og Kultur: Lars Keld Hansen og Anders Høgstrup Havneudvalget havde bedt om et møde for at drøfte forskellige emner vedrørende Lystbådehavnen. Havneudvalget understregede indledningsvist, at sejlklubberne selv har betalt alle faciliteter på og ved broerne i Lystbådehavnen, medens Randers Kommune har betalt alt i Udbyhøj Lystbådehavn. 7

8 Havneudvalget gjorde opmærksom på, at landarealerne ved lystbådehavnen ikke er en del af lejemålene med Randers Havn. Lejemålet omfatter vandarealer ved broerne, grundareal til klubhusene samt vinteroplagspladser. Kortbilag blev udleveret. Havneudvalget ønsker, at gæstesejlere m.fl. får en bedre modtagelse i Randers gennem opstilling af informationstavler, hvor der både er plads til orientering om havnens faciliteter og oversigtskort over byen (inklusive lystbådehavnen). Endvidere henvisningsskilte til orienteringstavlen. Havneudvalget har udarbejdet og fået godkendt en affaldshåndteringsplan, men finder, at dele af opgaven bør løses af Randers Kommune, idet meget affald kommer fra borgere, campere og institutioner, der benytter området. Der bør opstilles en miljøstation, så affaldet kan sorteres. Særligt flasker og dåser er et problem, ligesom de opstillede skraldespande ofte er overfyldte om sommeren. Havneudvalget har i forvejen etableret en afleveringsplads for olie og andet kemikalieaffald fra bådene. Affaldshåndteringsplanen blev afleveret. Havneudvalget foreslår, at Randers Kommune etablerer særskilte udtag til vand og el til campister. Det foreslås endvidere, at campister betaler 100 kr. pr. enhed pr. nat for el, vand, tømning af toilet og adgang til brusebad altså det samme, som bådene betaler. Havneudvalget vil gerne opkræve de 100 kr. mod at beholde beløbet som betaling for arbejdet og forbruget af el og vand. Børn, Skole og Kultur undersøger mulighederne for at imødekomme de fremsatte ønsker. Den lovede renovering af området ved roklubben og mastekranen er nu igangsat. Børn, Skole og Kultur understregede, at kvaliteten af vedligeholdelsen af vinteroplagspladsen skal højnes, så det bliver attraktivt at gå en tur langs hele havnen uden at komme til et sted, hvor græsset gror højt og bukke mv. står uordentligt. Havneudvalget anmodes om at indskærpe dette over for medlemmerne. 8 Frist for bidrag til næste nummer af Klokkebøjen er fredag den 28. MARTS 2014, klokken Bidrag sendes til bestyrelsen pga. redaktørskifte. Bidrag til hjemmesiden sendes til Fotos skal altid være den højeste opløsning, du har taget dem i.

9 9

10 10 Randers Sejlklub Klubkalender Oktober 30. kl Generalforsamling / standernedhaling Alle November 02. kl Afriggerfest Alle 12. kl Bestyrelsesmøde Bestyrelse December 04. kl Andespil Alle 31. Kl Gløgg og æbleskiver Alle Klubkalender Januar 22. kl Pantaenius fortæller om bådforsikring Alle Februar 05. kl Mad til søs Alle 18. kl Bestyrelsesmøde Bestyrelse Marts 12. kl Erik Poulsen fortæller om turen til Caribien Alle 25. kl Bestyrelsesmøde Bestyrelse April 26. kl Standerhejsning Alle 26. kl Informationsmøde Alle Maj 07. kl Skippermøde / Aftensejlads Kapsejlere 14 kl Aftensejlads Kapsejlere 21 kl Aftensejlads Kapsejlere Juni 03. kl Bestyrelsesmøde Bestyrelse 04. kl Aftensejlads Kapsejlere

11 Klubkalender Juni (fortsat) Pinsetræf Hurup Tursejlere (nærmere information) 11. kl Aftensejlads Kapsejlere 18. kl Aftensejlads Kapsejlere 25 kl Aftensejlads Kapsejlere August 06. kl Aftensejlads Kapsejlere 13. kl Aftensejlads Kapsejlere 16. kl Åben "båd" senior- og ungdomsafdelingen Alle 20. kl Aftensejlads Kapsejlere 27. kl Aftensejlads Kapsejlere September 03. kl Aftensejlads Kapsejlere 09. kl Bestyrelsesmøde Bestyrelse 10. kl Aftensejlads Kapsejlere 16. kl Kalendermøde Best. og udvalg 17. kl Aftensejlads Kapsejlere 24. Kl Anette Cup Kapsejlere Mandetur (nærmere information) Alle Oktober 29. kl Generalforsamling / standernedhaling Alle November 01. kl Afriggerfest Alle 11. kl Bestyrelsesmøde Bestyrelse December 03. kl Andespil Alle 31. Kl Gløgg og æbleskiver Alle 11

12 Program for SENIORSEJLERSKOLEN Marts 6. kl Teoriaften 1 i klubhuset 20. kl Teoriaften 2 i klubhuset April 10. kl Teoriaften 3 i klubhuset 19. kl Klargøring af Filur 20, kl Klargøring af Filur 26. kl Søsætning og rigning af Filur 27. kl Søsætning og rigning af Filur Maj 5. kl Opstart af sejlerskolen Juni 6. kl Filur ligger i Udbyhøj 26. kl Torsdagsholdet sejler Filur til Randers Der er ferie i ugerne: August 04. kl Opstart efter ferie Filur bliver i Randers. Uge 39 er sidste undervisningsuge Oktober 3. kl Evaluering / Fællesspisning 11. kl Filur afrigges og tages op vinterklargøres 12. kl Filur afrigges og tages op vinterklargøres 12 Se endvidere klubbens aktivitetskalender Der er ingen undervisning på helligdage medmindre andet aftales med instruktøren. Der vil også være muligheder for at sejle med andre sejlere fra klubben. Weekendtur Vi tager afsted i FILUR eller anden båd alt efter hvor mange der vil med. Der vil komme nærmere information herom samt tilmeldingsliste. Poul Larsen, Adm. Seniorsejlerskolen (kontakt: se side 2)

13 Januar 30. kl Sejlerhygge i klubhuset Februar Kalender for JUNIORAFDELINGEN Tur til Badeland. Nærmere information kommer senere Marts 27. kl Sejlerhygge i klubhuset April 26. kl Jollevask og klargøring Maj 01. kl Først sejleaften 08. kl Sejleraften 15. kl Sejleraften 22 kl Sejleraften 29 kl Sejleraften (hvis der er ønske der om) Juni 05. kl Sejleraften 12. kl Sejleraften 14. kl Lørdagstur ud af fjorden 19. kl Sejleraften 26. kl Sejleraften August 14. kl Sejleraften 16. kl Åben "Båd" i forbindelse med Randersugen 21. kl Sejleraften kl Weekendtur ud på havet. 28. kl Sejleraften September 04. kl Sejleraften 11. kl Sejleraften 18. kl Sejleraften 20. kl Klubmesterskab 25. kl Sejleraften Oktober Mulighed for lørdags sejlads i oktober, hvis vejret er ok 25. kl Jollerne pakkes sammen til vinteropbevaring November 27. kl Sejlerhygge i klubhuset 13

14 Juniorafdelingen på tur. Fredag D. 23 august kl 17:30 stod 11 friske junior sejlere og 6 instruktører/ hjælpere klar i Sejlklubben. Joller, sejl, veste og udstyr skulle pakkes, til den årlige sejler weekend. For første gang, ville vi prøve at tage afsted allerede fredag, for at få en hel sejl dag lørdag. Igen igår kunne vi gøre brug af de dejlige faciliteter i Ebeltoft. Ankomst til Ebeltoft - lige omkring spisetid. De medbragte madpakker blev hurtigt fortæret. Juniorerne kunne ikke vente med at komme på vandet. Aftensol, let vind og saltvand. Sikke en fredag. Lørdag morgen 06:00: De første vågnede. Klar til en dag på havet. Efter en hurtig morgenmad på terrassen blev bådene rigget til. Og så blev der ellers sejlet. 2 stk. 405 joller, 3 Tera joller og et par Zooms. Afsted det gik. En skønt skue i Ebeltoft Vig. Og god vind i sejlene. Det var nogle vindblæste børn og unge der gik kortvarigt på land for at fylde depoterne op til frokost. Og så ellers afsted igen - hele eftermiddagen. Efter en god gang aftensmad - igen på terrassen, smuttede børnene en tur over på det grønne anlæg ved siden af havneområdet - Horisonten. Et par timer hyggede de sig inden de kom retur. Trætte efter en lang og skøn dag. Der blev snorket godt igennem lørdag nat. Søndag morgen var de igen klar til havet. Der var meget vind, så nogle var med i følgebådene. Dem der var afsted i jollerne, skulle virkelig arbejde hele tiden. Sejl skulle justeres hele tiden. Efter frokost på land, skulle alt pakkes sammen og vi skulle retur til Randers. Igen kunne vi afslutte en sejler weekend med skønne oplevelser. Dejlige børn, energiske og hjælpsomme forældre, og ikke mindst et fantastisk sen sommer vejr. Som voksen medhjælper i juniorafdelingen, må man virkelig sige, at sæsonen 2013 igen har været helt fantastisk. Skønne sejleraftener om torsdagen hele sæsonen, fantastisk opbakning og hjælp fra forældre, og dejlige børn der er rigtig gode til at tage hensyn og hjælpe hinanden. På vegne af alle instruktører i juniorafdelingen vil jeg gerne sige jer alle tak for sæsonen 2013 og vel mødt igen til klubaftener i vinterhalvåret samt den nye sejlersæson i Marianne Yde Fotos på forsiden, side er alle tage af Marianne Yde. 14

15 15

16 Juniorerne ud for Ebeltoft Skudehavn 16

17 Afriggerfest

18 Rabat på bådforsikring. Codan og Dansk Sejlunion har arbejdet sammen i mange år omkring udvikling af særlige forsikrings- dækning til lystsejlere. Er du medlem af en klub under Dansk Sejlunion, kan du derfor få en særlig bådforsikring med en række særlige dækninger og fordele. Forsikring giver dig også en medlemsrabat på 15 % + ekstra 10 % rabat, hvis du har duelighedsbevis. Dækker hele året, uanset om du sejler eller har båden liggende i godkendt A-havn Inklusiv ulykkesforsikring, der dækker skipper og op til 5 andre personer Dækker sejlads i hele EU, hvis du har kanalcertifikat og duelighedsbevis Dækker kapsejlads i Europa inklusiv transportdækning Vælger du både ansvar og kasko, starter du automatisk som elite-sejler Fast pris, selv om du får en skade 0 kr. i selvrisiko efter 3 år skadefri sejlads Randers Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion, så som medlem af Randers Sejlklub kan du opnå denne rabat på op til 25 %. Hvis din båd desuden er forsikret med et for højt beløb, så er der måske lidt mere at spare. Læs mere på Internettet på adressen: dansksejlunion.aspx Bemærk, at Pantaenius kommer og fortæller om bådforsikring i vores klublokale i januar Se kalenderen på side

19 Redaktøren takker af. Det blev den sidste Klokkebøje fra min side. Efter 5 år giver jeg stafetten videre. Tak for god støtte. Venlig hilsen Per 19

20 Afsender: Randers Sejlklub Toldbodgade Randers NØ A støt vores sponsorer, de støtter os... B-Offset, Hornbæk UDBYHØJVEJ 69 // DK 8930 RANDERS NØ TELEFON // FAX MEDL. F.R.I. // SITE: J. Ødums eftf. vognmandsforretning - kranservice Bjerringbro & Omegns Tagpapdækning ApS TLF / CCL LABEL DENMARK CCL Label A/S Tjærbyvej 90, DK Randers Tlf.: RANDERSBÅDUDSTYR Bogensevej Randers SV Tlf Støt vores sponsorer. Har du ønske om at få dit firma repræsenteret på vor sponsortavle, så kontakt Kai Jensen, tlf.: B-Offset, Hornbæk jean ditlev autolakcenter.pdf :46:22 S O R A TE R I TEGN SPOKN RA ontakt: Bent Schm B idt Jense NDERS SEJLKLU n tlf. 2 randers SEJLKLUB

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

April 30. Årgang. Nr. 1. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

April 30. Årgang. Nr. 1. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 April 30. Årgang. Nr. 1 12 Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Kontakt til Randers Sejlklub Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand:

Læs mere

Randers Sejlklub Stiftet 1877

Randers Sejlklub Stiftet 1877 Referat fra den. 28 okt. 2015 1. Forslag til dirigent Henrik Husum - valgt 2. Forslag til protokolfører Poul Larsen - valgt 3. Bestyrelsens beretning Indkaldelse til årets generalforsamling er i år foregået

Læs mere

April 31. Årgang. Nr. 1. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

April 31. Årgang. Nr. 1. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 April 31. Årgang. Nr. 1 13 Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Kontakt til Randers Sejlklub Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand:

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Juni 28. Årgang. Nr. 2. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

Juni 28. Årgang. Nr. 2. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 Juni 28. Årgang. Nr. 2 10 Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Kontakt til Randers Sejlklub Klubadresse: Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk BESTYRELSE Formand: Henrik Husum Nielsen 8641

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Oktober 30. Årgang. Nr. 2. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

Oktober 30. Årgang. Nr. 2. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 Oktober 30. Årgang. Nr. 2 12 Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Kontakt til Randers Sejlklub Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017 SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D. 23. 26. JUNI 2017 VIL DU GÅ GLIP AF SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Vi glæder os til at se sejlere sammen med deres forældre og søskende til gode

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Vinter i Korshavn www.odensesejlklub.dk

Vinter i Korshavn www.odensesejlklub.dk ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.1 JANUAR 2011 24. ÅRGANG Vinter i Korshavn Vinteren satte tidligt ind, med sne og is. Hele bugten i Korshavn er frosset til. Heldigvis ser det indtil videre, ud til at broen

Læs mere

Program for sommerlejren i. Sønderborg Yacht Club. 23. til 26. juni, 2017

Program for sommerlejren i. Sønderborg Yacht Club. 23. til 26. juni, 2017 Program for sommerlejren i Sønderborg Yacht Club 23. til 26. juni, 2017 Velkomst På vegne af Sønderborg Yacht Clubs junior afdeling vil jeg gerne byde jer hjertelig velkommen til sommerlejeren for sejlere

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Bestyrelsesmøde 4. december 2014

Bestyrelsesmøde 4. december 2014 Bestyrelsesmøde 4. december 2014 Nappedam Bådelaug Deltagere: Henning Madsen, Henning Hansen, Jytte Gyldenløve, Harald Jørgensen, Jan Uhrskov, Jesper Norup, Frans Sørensen Fraværende: Referent: Egon Sørensen

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund.

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året 2016. som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Generalforsamlingen som var klubbens nr. 8, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 42 personer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015. NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015. NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015 www.odensesejlklub.dk 1 Formandens klumme Ove Thode Sørensen

Læs mere

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 9 NOVEMBER 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt www.odensesejlklub.dk 1 Formandens klumme

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 26. Årgang. Nr. 4 08 N 69.25 o Ø 015.45 o Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail:

Læs mere

Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug

Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug Mandag d. 5. januar 2015 kl. 19.00 REFERAT: Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat. Godkendt. 2) Økonomi v. Torben. Status på økonomien.

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Per Palle Niels Ingolf Steen Lars. Bestyrelsesmøde d: 11-04-2016 1/Godkendelse af referat fra d: 07-03-16 = Godkendt Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 17-03-16

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

1. Formål Klubbens formål er at fremme sejlsporten samt at arbejde for et godt kammeratligt sammenhold mellem medlemmerne.

1. Formål Klubbens formål er at fremme sejlsporten samt at arbejde for et godt kammeratligt sammenhold mellem medlemmerne. Randers Sejlklub Stiftet 24. juni 1877 LOVE Vedtaget på generalforsamlingen 29. oktober 2014. 1. Formål Klubbens formål er at fremme sejlsporten samt at arbejde for et godt kammeratligt sammenhold mellem

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016.

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. 1. Valg af dirigent. Martin Magnussen enstemmigt valgt. Han kunne konstatere generalforsamlingen rettidig indkaldt. 2. To stemmetæller valgt. Lotte

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2009.

Nyhedsbrev februar 2009. Sallingsund Sejlklub 15.02.09. Nyhedsbrev februar 2009. Stemningsbillede fra Sallingsundbroen. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Lørdag, den

Læs mere

April 29. Årgang. Nr. 1. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

April 29. Årgang. Nr. 1. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 April 29. Årgang. Nr. 1 11 Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Kontakt til Randers Sejlklub Klubadresse: Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk BESTYRELSE Formand: Henning Andersen 8642 0605

Læs mere

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Søndag d. 16. november 2014 fra kl 11.45 inviteres til STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Kl. 11.45 Kl. 12.15 Kl. 12.30 Kl. 13.30 Generalforsamling for Mastehuslauget i klubhuset Standerstrygning

Læs mere

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub autoklubskoda.dk Klubblad nr. 2 2016 Danmarks ældste skodaklub Informationer: Kontaktadresse hos autoklubskoda.dk www.autoklubskoda.dk Klublokale: Skoda i Køge, Tangmosevej 110, 4600 Køge Formand: Jens

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Præstø Havn AFFALDSPLAN 2012-2015

Præstø Havn AFFALDSPLAN 2012-2015 Juli 212 Side 1 Relevant lovgivning Lov nr. 476 af 3.6.1993 om beskyttelse af havmiljøet. Bekendtgørelse nr. 13 af 1.12.22 om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Standerhejsning den 9. maj kl med deltagelse af Kanonlauget.

Standerhejsning den 9. maj kl med deltagelse af Kanonlauget. 1 Planlægning af Standerhejsning og fest. Bestyrelsesmøde d: 20-04-15 Bente og Maria deltog i dette punkt inden bestyrelsesmødet. Aktivitetsudvalgets forslag til dagens program blev gennemgået og godkendt.

Læs mere

Sammensætning af udvalgene under bestyrelsen:

Sammensætning af udvalgene under bestyrelsen: TÅGEHORNET NR. 116 FANØ SEJLKLUB, POSTVEJEN 8, 6720 FANØ Fanø Sejlklubs bestyrelse: Formand: Per S. Hansen 26 28 59 23 Næstformand: Iben Gejl Christensen 21 28 83 24 Kasserer: Kirsten Obeling 30 57 77

Læs mere

Alle pladser er udlejet og BS har både på venteliste Vi har bedt om et tilbud uden broer. Vi har intet hørt endnu. Vi overvejer at droppe det.

Alle pladser er udlejet og BS har både på venteliste Vi har bedt om et tilbud uden broer. Vi har intet hørt endnu. Vi overvejer at droppe det. Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub onsdag den 20. april 2016 Jann Højgaard Olsen (JHO), Lone Poulsen (LP), Klaus Gøtzsche-Larsen (), Freddy Dahl Thomasen (FDT), Harly Bruun Jørgensen (HBJ)

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Juli 25. Årgang. Nr. 2. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

Juli 25. Årgang. Nr. 2. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 Juli 25. Årgang. Nr. 2 07 Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail: hh@randersts.dk Kasserer

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2015

Velkommen til Generalforsamling 2015 Velkommen til Generalforsamling 2015 37 tilmeldte og 34 mødte op 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår: Svend Nicolaisen Valgt 2. Formandens beretning Året i tal Antal aktive dommer 60 (+1) Antal passive

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset Snekkersten Skotterup Sejlklub Strandvejen 71C, 3070 Snekkersten. www.sssejlklub.dk Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset 1. Valg af dirigent Per Reinholdt

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

Oktober 29. Årgang. Nr. 2. Stiftet 1877. Sejlsport til tiden

Oktober 29. Årgang. Nr. 2. Stiftet 1877. Sejlsport til tiden Oktober 29. Årgang. Nr. 2 11 Stiftet 1877 Sejlsport til tiden Kontakt til Randers Sejlklub Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Henning Andersen 8642 0605

Læs mere

Sletten Bådeklub. Referat fra bestyrelsesmøde den 11. november 2015 kl. 19.30.

Sletten Bådeklub. Referat fra bestyrelsesmøde den 11. november 2015 kl. 19.30. Sletten Bådeklub Bestyrelsen Referat fra bestyrelsesmøde den 11. november 2015 kl. 19.30. Deltagere af Repræsenteret af Email Initialer Delt. og Bestyrelse Johannes Kildeby jok@alectia.com JK X Bestyrelse

Læs mere

ZOOM8 VM 2016 ESTLAND FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 VM 2016 ESTLAND FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 VM i 2016 i ESTLAND. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til VM, som afholdes i perioden fra d.28/7-6/8 2016.

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro.

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro. Vedtægter for Sejlklubben Mou ro. 1 Navn: Klubbens navn er SEJLKLUEN MOU RO. Klubbens forkortelse er SM og dens hjemsted er alborg Kommune. SM har 2 binavne: Mou aadelaug samt Mou ro. 2 Formål: Klubbens

Læs mere

Generalforsamling I Roklubben

Generalforsamling I Roklubben RONYT Medlemsblad for Frederikssund Roklub Generalforsamling I Roklubben Nr. 01 sæson nr.108 Februar 2016 Bestyrelse Formand Leo Nøhr 4673 1554 Næstformand Christian Laustsen 2282 0535 Hovedkasserer Torkild

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006 Hals Barre Cup Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Hals Baadelaug indbyder til Havkapsejladsen Hals Barre Cup, som er en 23 sm distancesejlads

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

DAGSORDEN. Det Maritime Råd. Møde nr. 4

DAGSORDEN. Det Maritime Råd. Møde nr. 4 DAGSORDEN Det Maritime Råd Møde nr. 4 Mandag den 27 august 2012 kl. 17.00 Sted: Sejlklubbens lokaler på Bogense Havn Deltagere: Dagsorden Referat Formand for Teknik og Miljøudvalget, Kim Johansen (KJ)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Invitation til generalforsamling i

Invitation til generalforsamling i Til medlemmer af Danske Råstoffer Maj 2017 Invitation til generalforsamling i Danske Råstoffer Fredag den 16. juni 2017 Molskroen Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement i Danske

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 VM i 2017 i SVERIGE. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til VM, som afholdes i perioden fra d.26/7-5/8 2016.

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 9. april Så er sæsonen i gang! I det skønneste vejer fik vi Skærtorsdag sat sejlene på, og gjort klar til

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Lergravens Sejl og Fiskeriklub. Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf

Lergravens Sejl og Fiskeriklub. Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf Lergravens Sejl og Fiskeriklub Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf. 29 24 60 42 Klubbens love 1. Klubbens navn og hjemsted... 2 2. Klubbens formål... 2 3. Optagelse af medlemmer...

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere