Miljøredegørelse 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse 2010"

Transkript

1 Miljøredegørelse 2010

2 Miljøredegørelse Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik Indledende oplysninger...4 Virksomhedsoplysninger...4 Fakta om Randers Storcenter...5 Placering og trafikale forhold...5 Centerindretning...6 Nøgletal Miljøorganisation, inddragelse af lejere og medarbejdere i miljøarbejdet...7 Miljøorganisation...7 Inddragelse af medarbejderne i miljøarbejdet...7 Miljøarbejdet i forhold til lejerne...8 Samarbejde med myndigheder...8 Samarbejde med lokalområdet Kortlægning af miljøparametre og ressourcer...9 Randers Storcenter, Centeradministration...9 Driftskontoret...9 Marketing, Event og Randers Info...9 Eventafdelingen Drift Rengøringsmidler mv Transport Energi og vand Fjernvarme El Vand Miljøpåvirkninger ydre miljø Sanitært spildevand Affald Lugt, støj og vibrationer Arbejdsmiljø og sikkerhed i centret Sikkerhed i centret Arbejdsmiljø Miljøkrav til leverandører Mål, handlingsplan og gennemførelse Vurdering og prioritering af miljøindsatsen Prioritering Side 2 af 27

3 1. Ledelsens beretning Det er første gang, at Randers Storcenter har udarbejdet en miljøredegørelse til Miljøforum Midtjylland. Vi har siden åbningen af Randers Storcenter i 1998 arbejdet med at reducere centrets energi- og ressourceforbrug og opnået store energibesparelser ved at optimere driftstider på ventilation, varme og belysning. Fremover vil miljøarbejdet blive præget af samarbejde og kommunikation. Vi ønsker at tage et miljø- og samfundsansvar gennem påvirkning af samarbejdspartnere, leverandører og lejere. Kun i samarbejde med centrets 55 lejere er det muligt fortsat at opnå store energibesparelser og dermed nedbringe centrets samlede CO 2 udslip. Og som noget nyt vil vi også vægte miljø højt i samarbejdet med vores omkringliggende naboer. Vores kerneområde er shopping, og vi ønsker at tilbyde vores kunder miljørigtige og gode shopping oplevelser i vores center. Claus Brændgaard Center Manager Miljøpolitik Randers Storcenter ejes af Danica Pensionsselskab, som har valgt Steen & Strøm til at administrere centret og følger derfor Steen & Strøm s miljøvision som er: Vi er Skandinaviens førende selskab inden for shoppingcentre og skal være det samme inden for miljø- og samfundsansvar i vores branche. Frem til aflevering af den næste miljøredegørelse vil vi koncentrere os om at opfylde følgende punkter: Randers Storcenter skal være kendt som et miljøbevidst shoppingcenter. Vi vil både internt og eksternt orientere om udviklingen i centrets påvirkning af miljøet. Vi vil i samarbejde med myndighederne og Steen & Strøm være parate til at imødegå nye, miljømæssige udfordringer. Sammen med lejerne og øvrige samarbejdspartnere vil vi løbende søge at begrænse påvirkningen af ydre miljøforhold. Vi vil gennem information og uddannelse sikre medarbejdernes vedvarende miljøbevidsthed, både når det gælder indkøb, vand- og energiforbrug. Arbejdsmiljøet skal prioriteres højt. Vi vil minimere risikoen for ulykker i centret for såvel kunder som for ansatte. Næste miljøredegørelse forventes at blive afleveret i december Side 3 af 27

4 2. Indledende oplysninger Virksomhedsoplysninger Navn og adresse: Randers Storcenter I/S Merkurvej Randers SØ Telefon: Fax: Hjemmeside: CVR-nr.: Ansatte: 7 fuldtidsansatte 1 Ansvarlig ledelse: Miljøkontakt: Selskabsform: Regnskabsperiode: Branche: Tilsynsmyndighed: Spildevandstilladelse: Risikobekendtgørelse: Væsentligste ressourcer: Center Manager Claus Brændgaard Center Manager Claus Brændgaard Driftsleder Henrik Jensen Aktieselskab 1. januar 31. december Udlejning af erhvervsejendomme Randers Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Laksetorvet 8900 Randers C Der er etableret tilslutningsaftale til udledning af sanitært spildevand til offentlig kloak med Randers Kommune ved åbningen af centret i Randers Storcenter er ikke omfattet af risikobekendtgørelse. De væsentligste miljøpåvirkninger er de energikilder, der anvendes til drift af centrets bygninger og i mindre grad til materiel og køretøjer. Det drejer sig om vand, el og varme. Miljøstyringssystem: Randers Storcenter har ikke et miljøstyringssystem svarende til ISO eller EMAS. 1 Rengøring, parkering og vagt- og sikkerhedsfunktion er udliciteret. Side 4 af 27

5 Fakta om Randers Storcenter Placering og trafikale forhold Randers Storcenter ligger sydøst for Randers i Padderup i et område med en del anden detailhandel eks. Jysk Sengetøjslager, Harald Nyborg mv. De senere år er der blevet bygget en del beboelsesejendomme tæt på centret samt videregående uddannelsesinstitutioner. Randers Storcenter ligger godt placeret i forhold til offentlig transport. Bybus nr. 3 & 4 kører fra Østervold i Randers til Randers Storcenter og de kører flere gange i timen. De blå rutebiler kører også fra og til Randers Storcenter. Kunderne anvender følgende transportmidler til og fra centret: Transportmiddel Med Taxa Med bus På cykel Til fods I bil 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Figur 1 Kilde: Steen & Strøm kundeanalyse foretaget Randers storcenter, juli Hovedparten af kunderne tager bilen, når de skal handle i Centret. Selvom centret ligger godt placeret i forhold til busruter er det overraskende, at kun 2% af kunderne vælger at tage bussen til og fra centret, mens 3% af vores kunder cykler. Vi ønsker at forbedre cykelparkeringsfaciliteterne med det formål at tilskynde flere kunder til at benytte cyklen og fastholde eksisterende cyklende kunder. Vi planlægger derfor i 2010 at udvide og forbedre cykelparkeringsfaciliteterne ved 3 centrale indgange til centret med 100 nye overdækkede pladser. Nøgletal Randers Storcenter åbnede 14. september Med m² butiksareal fordelt på: m² Kvickly 870 m² H & M 525 m² Fona 500 m² Paw Sko m² Fordelt på ca. 40 øvrige butikker Side 5 af 27

6 I 2009 besøgte ca. 3 millioner kunder centret, og centret havde en samlet omsætning på 732 millioner kr. inkl. moms. Centerindretning Randers Storcenter er bygget i et plan, hvor de tre indgange alle fører ind til centrets torv, som fungerer som naturligt midtpunkt for aktiviteter og events i centret. Rundt om centret findes 1800 gratis parkeringspladser. Side 6 af 27

7 3. Miljøorganisation, inddragelse af lejere og medarbejdere i miljøarbejdet Miljøorganisation Organisationen, der varetager den daglige drift og markedsføring af Randers Storcenter kan ses i diagrammet nedenfor. Ejer Centeradm. Center Manager Driftsleder Bestyrelsesmøder/ MFØUdvalg Bestyrelse Formand Marketing Marketing Lejere Centerforening CFmedlemmer Diagram 1. Vi har valgt, at miljø skal indgå som en naturlig del i samtlige arbejdsfunktioner og har derfor ikke oprettet en miljøafdeling, hvilket ligger i tråd med Steen & Strøms politik. I stedet lader vi miljø være en integreret del af den eksisterende organisation. Som følge heraf har Center Manager også det endelige miljøansvar. Inddragelse af medarbejderne i miljøarbejdet Hovedparten af medarbejderne har været involveret i udarbejdelsen af miljøredegørelsen. Der er løbende blevet afholdt møder for at sikre involvering af alle medarbejderne i processen. Specielt servicemedarbejderne og teknikerne har haft en væsentlig funktion, da de har bidraget med deres praktiske viden om de områder, vi arbejder på at gøre mere miljøvenlige. For at holde fokus på miljø er emnet blevet et fast punkt på de møder, der afholdes hver anden uge, hvor driftspersonale, marketingsafdelingen og Center Manager også deltager. Punktet omhandler såvel rapportering af ugentligt vand- og elforbrug fra Driftslederen samt forslag og ideer til miljøbesparende tiltag fra medarbejdernes side. Medarbejderne skal være opdateret på miljøområdet, og de vil derfor løbende skulle følge Steen & Strøms CR-Academy på intranettet (opstart oktober måned 2008). Side 7 af 27

8 Miljøarbejdet i forhold til lejerne Lejerne bliver inviteret til lejerinfomøde ca. 5 gange om året, hvor de bliver opdateret på status på henholdsvis drift, marketing, events, nye butikker mv. Derudover mødes bestyrelsen jævnligt, og én gang om året afholdes der generalforsamling. I alle 3 fora skal miljø indgå som et fast punkt på dagsordenen. Det er her, vi fremover vil følge op på status for det interne miljøarbejde (fx energibesparelser, affaldssortering etc.). Samarbejdet med butikkerne er væsentligt, da en fortsat reduktion af energi- og ressourceforbruget i centret kun opnås, hvis butikkerne og Centeradministrationen i fællesskab gør en aktiv indsats. Samarbejde med myndigheder Randers Storcenter er i konstant samarbejde med myndighederne i Randers. I det daglige er der tæt dialog med både brandmyndigheder og politi for sikring af sikkerheden for centrets kunder og personale. Vi er også i tæt dialog med Miljø- og Teknikforvaltningen omkring tilkørselsforhold, offentlig transport, hvor vi har fokus på etablering af flere busruter således, at det bliver muligt at anvende offentlig transport for kunderne, der bor i centrets opland. I forbindelse med vores igangværende miljøarbejde ønsker vi at indgå i et tættere samarbejde med de øvrige medlemmer i Miljøforum Midtjylland for optimering af vores miljøarbejde. Samarbejde med lokalområdet Vi har igennem mange år haft et tæt samarbejde med Randers Cityforening. Dette være sig både om fælles markedsføring samt udvikling og præmiering af byens bedste butikspersonale. Inden for det sidste år har vi etableret samarbejde med byens bibliotek. Der kan nu bookes bøger via nettet, til afhentning i vores center, samt aflevering af lånte bøger. Vi arbejder bredt med andre kultur-, musik og idrætsforeninger i området. Dette især omkring events, som også kan foregå ud af huset. Hidtil har samarbejdet i lokalområdet været koncentreret omkring sociale og kulturelle forhold. Fremover ønsker vi også at arbejde sammen med vores naboer om miljøog energiforhold. Side 8 af 27

9 4. Kortlægning af miljøparametre og ressourcer Vores målsætning er, at miljøhensyn skal være en integreret del af medarbejdernes daglige arbejde. Som følge heraf tager kortlægningen af energi- og ressourceforbruget udgangspunkt i de forskellige afdelinger. Centeradministration Driftskontoret Lejerne i Randers Storcenter henvender sig hos driftskontoret, når de har spørgsmål vedr. drift (typisk tekniske problemer i lejemålet) og sikkerhed. På kontoret er der 4 computere med tilsvarende antal skærme, 1 bærbar pc, 1 printer og en printer/ kopimaskine. Vi har ikke tal på, hvor mange print og kopier vi har taget, papiret er ikke miljømærket. Der bruges også fortrykte konvolutter og papir til breve mv. fra Steen & Strøm. Der foreligger ikke oplysninger om antal eller miljømærke på hverken papir eller kuverter, Der drikkes også en del kaffe, te, mælk mv. på kontoret. Marketing, Event og Randers Info Afdelingen består af en Marketingchef med det overordnede ansvar for afdelingen, en marketingkoordinator, samt en informationsmedarbejder. Marketingafdelingen holder til på centerkontoret. Det er her, der holdes interne møder med lejerne vedrørende marketingplaner, events mv. På kontoret er der 3 computere med tilsvarende antal skærme. Yderligere er der en kopimaskine/scanner, en fax og en lamineringsmaskine. Vi har ikke kendskab til, hvor mange print/ kopier vi har taget i løbet af året, og papiret vi anvender, er ikke miljømærket. Ligesom på driftskontoret bruger vi også fortrykte konvolutter og papir til breve mv. Der foreligger ikke oplysninger om antal eller miljømærke på hverken papir eller kuverter. Diverse kontorartikler (kuglepenne, blyanter, arkiveringsmapper, plastlommer etc.) er heller ikke miljømærkede. På kontoret drikkes der en del kaffe fra kaffemaskine og te. Kildevand servere vi ikke, men derimod koldt vand fra hanen. Både marketingafdelingen og driftskontoret har besluttet, at vi vil opfylde kravene til Grønt Kontor 2, og vi har derfor iværksat følgende tiltag: Printer: Standardindstilling med print på begge sider og print i sort/hvid, vi vil undersøge om Leverandøren tager toner mv. retur. Papiraffald: Der er opstillet kasser til papirgenbrug. Kaffe, te, mv.: Vi vil købe økologiske og miljømærkede produkter, hvor det er muligt. Papir: Printerpapiret skal være mærket med TCF, Svanemærket eller Den Europæiske Miljøblomst. 2 Grønt kontor er Grønne Erhvervs koncept for reducering af miljøpåvirkninger i relation til kontorer som hele koncernen skal følge se evt. Side 9 af 27

10 Elforbrug: Alle slukker lyset, når de forlader et lokale eller deres kontorplads samt slukker for deres computer inkl. skærm hver aften. Vi isætter el-sparerpærer i arkitektlamperne ved kontorpladserne. Kontorartikler: Vi vil hvor det er muligt indkøbe kontorartikler (blyanter, brevpapir mv.), der er miljømærkede. Marketingafdelingen står for markedsføringen af centret via eksterne media (dagblade, TV, outdoor, online), egne publikationer der husstandsomdeles, udsmykning, events og aktiviteter i Randers Storcenter. Derudover varetager afdelingen også den direkte kundekontakt via Randers Storcenters kommende Info. I 2010 sendte Randers Storcenter 13 kataloger (23x29,7 cm) samt 2 aviser (tabloid) på gaden. De blev distribueret i et oplag på stk. pr. gang. Distributøren er Post Danmark. Katalogerne bliver trykt på det tyske trykkeri i Rastatt, VPM Druck og aviserne på OTM (Offsettrykkeriet Midtjylland). 10 af katalogerne bliver trykt på 150g/70 TFC, 3 af katalogerne (udsalg) bliver trykt på 65 g Holmens Ultra Bright og de 2 aviser bliver trykt på 60 g forbedret avispapir. Trykkeriet VPM Druck er både ISO certificeret PEFC certificeret. Vi har ikke kendskab til avistrykkeriets miljøstatus, hvilket derfor skal undersøges. Vi vil undersøge, hvor meget katalogerne belaster miljøet i form af CO2 udslip i forbindelsen med distribuering. På længere sigt forventer vi, at omfanget af trykte udgivelser vil reduceres og erstattes af elektroniske media. Vi vil i alle markedsføringsaktiviteter tage aktiv stilling til de miljømæssige belastninger og tage hensyn hertil. Eventafdelingen Eventafdeling har ansvaret for alle aktiviteter rettet mod kunderne i centret. Aktiviteterne kan groft sagt opdeles i 3: Stadepladser udlejet til anden operatør (en typisk stadepladsaktivitet er sampling fx Kellogg s, Stimorol, Nestlé etc.) Egne aktiviteter. Udsmykning. Vore egne aktiviteter kan opdeles i følgende grupperinger: Store engangsarrangementer som fx koncerter, modeshows, Late Night Shopping etc. Længerevarende temaaktiviteter som fx workshops i forbindelse med skolernes ferier, udstillinger, forestillinger etc. Korte stemningsaktiviteter som fx søndagsjazz, dans, diverse shows etc. Til events anvendes materialer som scene, lyd, lys, ledninger og mikrofoner. Ved enkelte events uddeles en goodiebag (en pose vi selv har fået fremstillet i miljøvenlige materialer) til deltagerne med varierende indhold af produktprøver fra sponsorer. Desuden bruges typisk materialer som tæpper, blomster, skilte, bannere og flyers. Indtil nu har genbrug og sparsommelighed primært haft et budgetmæssigt sigte. Vi vil fremover også være opmærksomme på, hvilken miljøbelastning valg af materialer og events kan have. Desuden vil vi også stille miljømæssige krav til samarbejdspartnere og leverandører. Marketingafdelingen står også for salg af gavekort. Salget foregår fra en automat og op til Jul også fra en julebod. Gavekortet består af et plastmagnetkort, et papomslag og en kuvert, hvis kunderne ønsker Side 10 af 27

11 det udleveres også en æske til kortet. Vi kender ikke til kortenes miljøstatus, hvilket derfor skal undersøges Gavekort (automat) Gavekort (julebod) Tabel 1. Det er planen, at der skal etableres en centerinformation, som skal varetage den daglige kontakt med kunderne både i centret og over telefonen. Vi arbejder på at finde en form, så vi kan oplyse eventuelle interesserede kunder om forskellige miljømærkningsordninger. Drift Randers Storcenters driftsafdeling består af en driftsleder og 2 servicemedarbejdere. Afdelingen varetager den daglige drift og vedligeholdelse af centret samt udearealer. Afdelingen sørger for generel vedligeholdelse af centrets installationer såsom ventilation, køl og vvs. De 2 servicemedarbejdere tager sig også af den daglige drift af varegården herunder affaldssortering. Endelig tager afdelingen sig også af soignering af kundetoiletterne i dagtimerne. Rengøringsmidler mv. Rengøring af centret er udliciteret til et rengøringsfirma, der står for den daglige rengøring og soignering af centret. Et andet firma tage sig af vinduespolering. Vi vil undersøge firmaernes miljøprofil og stille krav til, at de udskifter diverse rengøringsmidler, papirhåndklæder og toiletpapir til miljømærkede produkter. Servicemedarbejdere anvender forskellige rengøringsmidler og kemikalier til mindre rengøringsopgaver samt arbejdshandsker og snappere. Vi har i arbejdsmiljøsammenhæng registreret alle rengøringsmidler samt kemikalier, der anvendes på centret. Vi vil fremover ved indkøb af nye rengøringsmidler og kemikalier undersøge, om der findes miljørigtige alternativer. Saltning og bekæmpelse af ukrudt mv. rundt om centret varetages af driftsafdelingen. De sidste to år har det ikke været nødvendigt at sprøjte mod ukrudt, man har kunnet nøjes med at luge. Saltning foregår sjældent, men er udliciteret til et firma, hvis miljøstatus er ukendt. Transport Transport dækker over transport internt i centret og personalets kørsel (også personale ansat i marketing) til og fra arbejdet. Vi har valgt at vente til næste miljøredegørelse med at sætte mål for kundetrafikken. Centret råder over nedenstående køretøjer og øvrigt benzindrevent maskinel: En lift, anvendes 3 til 4 timer ugentligt (el-batteri) En maskine der både kan feje, suge og højtryksspule, anvendes til parkeringsarealerne 2-3 timer daglig (diesel). Maskine, der bruger regnvand, anvendes også til rengøring af kundevogne og vanding af udearealerne. Side 11 af 27

12 Vedrørende de ansattes transportvaner kører de 3 ansatte i driftsafdelingen i bil til og fra arbejde. Medarbejderne har mellem 20 og 40 km. De øvrige ansatte i marketingafdelingen samt Center Manager kører også i bil til og fra arbejde. I øjeblikket er der to busruter, der stopper ved centret. Det er muligt, at der i den nære fremtid vil være flere busser, der lægger deres rute forbi centret, da der ligger en del beboelse og institutioner tæt på centret. Dette kan, måske sammen med information om bruttolønsordningen få medarbejderne til at anvende kollektiv trafik til arbejde. Bruttolønsordningen giver medarbejderne mulighed for at købe tog og buskort igennem Steen & Strøm, udgiften til kortet trækkes fra lønnen før skat. Ved tjenesterejser vil vi foretrække offentlige transportmidler og samordne kørsel, hvor det er muligt. Da vi ønsker at minimere trafikken til centret, vil vi undersøge, om antallet af varetransporter til centret kan nedsættes ved at få butikkerne til at anvende samme transportører til levering af varer. Vi har en formodning om, at transportørerne allerede forsøger at minimere transporterne, men vi vil undersøge, om varetransporten til centret kan begrænses yderligere. Energi og vand Vi har siden 1998 arbejdet på at reducere energi- og ressourceforbruget i centret, vi har blandt andet indført: Etablering af timebaseret energiregistrering3. Systematisk gennemgang af driftsparametre såsom driftstider og temperaturer på samtlige tekniske anlæg. Overgang fra natrengøring til morgenrengøring. Udviklingen i el- og fjernvarmeforbrug fra 2006 til 2009 kan ses nedenfor: 3 MinEnergi er en energidatabase, der timebaseret opsamler energiforbrug på el, vand og varme. Se Side 12 af 27

13 Udviklinge i el- og fjernvarmeforbrug fra 2006 til 2009 Fjernvarme, kwh El, kwh Figur 2 Fjernvarme, KWh El, kwh Som det ses af grafen har vi haft succes med reduktion af elforbruget i centret, mens fjernvarmeforbruget falder til 2007, og herefter stiger forbruget. Randers Storcenter forsyner fællesarealerne og lejemålene med varme, vand, ventilation og køling. Lejerne betaler for disse ydelser beregnet efter antal m 2 (undtagen Kvickly). Lejerne forsynes også med el, men i modsætning til vand, varme, ventilation og køling afregner lejerne deres forbrug direkte med forsyningsselskabet Elro. I det følgende gennemgås fjernvarme-, el- og vandforbruget. For oplysninger om hvilke tal (arealer) der er anvendt til udregning af diverse forbrug se bilag 1. Fjernvarme Randers Storcenter er forsynet med fjernvarme. Der er et fjernvarmestik, der forsyner en varmeveksler samt varmeflader i ventilationsanlæg (til butikkerne og fællesområderne) samt varmtvandsproduktion til kundetoiletter mv.. Der leveres også fjernvarme til de enkelte butikker og kontorer. Udviklingen i fjernvarmeforbruget fra 2006 til 2009 kan ses i figur 3. Oplysningerne er hentet fra MinEnergi og er graddagekorrigerede. Side 13 af 27

14 Udvikling i fjernvarmeforbrug - total og per/m 2, Fjernvarme, KWh Fjernvarme kwm/m Figur 3 Fjernvarme, kwh Fjernvarme/m2 Vi har arbejdet med optimering af driften af veksleranlæggene og tilpasning af driftstider og temperaturer på ventilationsanlæg. Driftstiden for fjernvarmen var tidligere fra til 24.00, men er nu reduceret til for fællesområderne og butikkerne i centret. Trods dette er der alligevel en stigning i fjernvarmeforbruget som vi ikke kan forklare. El Randers Storcenter bliver som tidligere nævnt forsynet med elektricitet fra Elro, der leverer el til fællesinstallationer: ventilationsanlæg, kølemaskiner, belysning, elevatorer. En stor del af elforbruget går til belysning og ventilation. Der er tale om et stort grundforbrug, som ikke er afhængigt af antallet af kunder i centret. Elforbruget fra 2006 til 2009 kan ses i nedenstående figurer, hvor den første viser det totale forbrug fordelt på forbrugskilde. Den anden figur viser udviklingen i forbrug i forhold til m 2. Side 14 af 27

15 kwh Årligt totalt elforbrug i kwh, Ventilation Køl Belysning og øvrigt forbrug Figur 4 Årligt elforbrug m 2 i kwh, kwh/m Belysning og øvrigt forbrug Køl Ventilation Figur 5 Reduktionen i elforbruget er opnået ved at tilpasse driftstider på ventilations- og køleanlæg og ved at etablere LUX-følere på belysningsanlæg og ved udskiftning af lyskilder. I fællesområdet har vi udskiftet elpærerne på 250W til 80W energipærer, da effekten i de nye energipærer er tilsvarende 250W. Vi har allerede opnået en betydelig reduktion i el - og varmeforbruget, og vi vil fortsat arbejde med tilpasning af belysningsforhold, driftstemperaturer på vand, varme, køl og ventilation under hensyntagen til kundernes og lejernes komfort. Side 15 af 27

16 Selvom vi allerede har reduceret el-forbruget markant, er det stadig muligt at opnå besparelser. Eksempelvis ved i samarbejde med lejerne at nedsætte effektbrug fra lyskilder i lejemålene ved opsætning af energibesparende lyskilder (fx LED). Ved udskiftning til energibesparende lyskilder kan elforbruget til køling af lejemålene og fællesarealerne nedsættes betydeligt. Vi ønsker at reducere det samlede CO 2 udslip fra centret, hvilket kræver, at vi får adgang til oplysninger om lejernes elforbrug. Vi vil i første omgang diskutere dette med centrets bestyrelse. Vand Randers Storcenter er forsynet med to vandstik: et stik forsyner sprinklersystemet og brandhaner (umålt vand), og et stik forsyner samtlige tappesteder i centret fx brugsvand (toiletter, vand til rengøring af centret o.l.), vand til køletårnene samt til lejerinstallationer såsom toiletter, opvaskemaskiner, håndvaske og isterningmaskiner. Vandforbruget fra 2006 til 2009 kan ses i nedenstående figur 6 og 7. m 3 Årligt totalt vandforbrug i m 3, Øvrigt forbrugsvand Køletårne Figur 6 Der har været en generel stigning i vandforbruget. Dette skyldes flere udlejede butikker, anderledes butiksmiks og flere kunder. Generelt har der været en stigning i vandforbruget (gælder ikke vandforbruget til køl, som er faldet). Dette kan skyldes en stigning i antallet af kunder, men vi mener ikke, at det er en dækkende forklaring. For at afdække dette ønsker vi at opsætte supplerende målere med timebaseret forbrugsregistrering. Det optimale vil være opsætning af målere i hvert enkelt lejemål alternativt ved hver afgrening fra hovedstikket. For oplysning om hvilke tal (arealer), der er anvendt til udregning af diverse forbrug, se bilag 1. Side 16 af 27

17 5. Miljøpåvirkninger ydre miljø Emissioner af luftforurenende stoffer kommer fra varme- og elforbrug i tilknytning til driften af centret. Samlede emissioner CO 2 kg/kwh Fjernvarme Ventilation Køl Belysning og resten Total Tabel 2. SO 2 kg/kwh Fjernvarme Ventilation Køl Belysning og resten Total Tabel 3. NOx kg/kwh Fjernvarme Ventilation Køl Belysning og resten Total Tabel 4. Sanitært spildevand Alt vand med undtagelse af det fordampede vand fra køletårnene ledes til offentlig kloak. Spildevand fra køkkener ledes til kloak via fedt- og olieudskillere. Afløb fra parkeringsområderne ledes til kloak via benzin- og olieudskillere. Vandmængden, der ledes til offentlig kloak, ses i tabel 6: Vandforbrug i m Hovedmåler Fordampning køletårne Til kloak Tabel 5.. Side 17 af 27

18 Affald I Randers Storcenter er affaldssorteringen etableret i centrets varegård. Der skal dagligt sorteres og bortskaffes store affaldsmængder fra de 51 butikker og 4 restauranter/cafeer i centret. Affaldshåndteringen er en daglig udfordring for centrets personale samt de ansatte i butikkerne 4. Affaldet i Randers Storcenter bliver reguleret efter Randers Kommunens Regulativ for Erhvervsaffald. Centret har ansvar for at stille materiel til rådighed således, at lejerne kan sortere affald i de fraktioner, der stilles krav om i regulativet. Randers Storcenter har også ansvar for, at de transportører, der afhenter affald, har tilladelse til at transportere de forskellige fraktioner og aflevere affaldet på godkendte modtageranlæg. Centret ligger i Randers Kommune, som ikke har eget forbrændingsanlæg, men som i stedet har indgået aftaler med de omkringliggende kommuner om at aftage det forbrændingsegnede affald. Ifølge kommunens affaldsregulativ skal det brændbare affald sorteres i restaffald (affald som indeholder madrester) og øvrigt brændbart affald. Restaffaldet afleveres i en mindre container, som afhentes af kommunen. Småt-brændbart affald og pap afleveres ved komprimatorer. Lejerne betaler for aflevering af fraktionerne over fællesomkostningerne. Dette gælder dog ikke afhentning af fritureolie, hvor restauranterne i centret har indgået en fællesaftale med et firma om afhentning. 4 Der ligger også en Kvickly i centret. Dette lejemål har separat affaldshåndtering. Side 18 af 27

19 I nedenstående figur/tabeller ses affaldsmængderne fra Affaldsmængder % 52% Affald til forbrænding Affald til genanvendelse Miljøfarligt affald Affald til Deponi Figur 7. Affald til forbrænding i kg Brændbart (småt) Restaffald Total Tabel 6. Affald til genbrug, genanvendelse i kg Pap Klart Pe-plast Flasker/glas 250 Fritureolie Kabelskråt Elektronik Lysstofrør 154 Jern og metal Total Tabel 7. Miljøfarligt affald i kg Køleskabe 150 Maling, kemikalier etc. 158 Syre fra køletårne 76 Batterier Olie og fedt fra fedtudskiller Total 411 Tabel 8. Side 19 af 27

20 Affald til deponi i kg Deponi affald/blandet byggeaffald Total Tabel 9. Oplysninger vedrørende afhentede affaldsmængder er baseret på oplysninger fra transportørerne og omfatter år Centret lever ikke op til Steen & Strøms målsætning om, at 75 % af affaldet skal genanvendes, ligesom der ikke er etableret mulighed for sortering af affald i mindst 8 fraktioner. Der skal derfor indføres yderligere følgende affaldsfraktioner: Papir og aviser Batterier Miljøfarligt affald Pe-plast For at opnå en bedre sortering af affaldet skal skiltningen i varegården forbedres. Lejerne skal hver måned have information om, hvor store affaldsmængder der er afleveret til forbrænding, genbrug etc. Endelig vil vi, for at reducere de samlede affaldsmængder, i samarbejde med lejerne opfordre leverandørerne til at tage deres emballage retur. I centret er der placeret skraldespande, hvor kunderne afleverer affald fx slikpapir, aviser, sodavandsflasker og dåser, papkrus, æbleskrog, papemballage mv. På sigt ønsker vi at give kunderne mulighed for at sortere affald i tre fraktioner. Lugt, støj og vibrationer I forbindelse med arbejdet med miljøgodkendelser er det skønnet, at der med den nuværende trafikmængde til og fra centret ikke er behov for måling af lugt eller forurening fra partikler. Der har ikke været klager fra naboerne over lugt, støj eller vibrationer i forbindelse med driften af centret. Side 20 af 27

21 6. Arbejdsmiljø og sikkerhed i centret Sikkerhed i centret Overvågning af centret er udliciteret til et vagtselskab, som tager sig af kundernes og butikspersonalets sikkerhed i centret. Vagternes tilstedeværelse har en præventiv effekt overfor butikstyveri, men vagterne træder også til, når kunder falder, får ildebefindende mv. Alle vagter har udvidet førstehjælpskursus, ligesom de alle kan betjene de hjertestartere, der er placeret rundt omkring i centret. De ansatte i den kommende Randers Information skal også alle deltage i førstehjælpskursus, så de også kan træde til i tilfælde af, at kunderne har brug for hjælp. Vi har ikke tidligere haft en samlet registrering af kunder, der kommer til skade i centret, men vi vil registrere skaderne i samarbejde med vores vagtselskab for at få overblik over, om skaderne sker de samme steder og iværksætte tiltag for undgå skaderne. Arbejdsmiljø De ansatte i Randers Storcenter hører ind under Steen & Strøms sikkerhedsorganisation, hvis overordnede mål er, at sikkerheds- og arbejdsforholdene til enhver tid som minimum skal svare til gældende love og regler. Der er i løbet af 2009 udført APV er (arbejdspladsvurderinger) for alle ansatte. Side 21 af 27

22 7. Miljøkrav til leverandører Vi vil stille krav til vores leverandører om miljøcertificering eller, at de på anden vis kan dokumentere, at de tager hensyn til miljø/ klimaforhold samt til sociale og etiske forhold. Vi vil i første omgang stille krav til de leverandører, som vi har et godt samarbejde med og til dem der leverer større produkter eller serviceydelser til centret. Leverandører, der er miljøcertificeret, vil der også blive stillet krav til. Side 22 af 27

23 8. Mål, handlingsplan og gennemførelse Vurdering og prioritering af miljøindsatsen I forbindelse med udarbejdelse af miljøredegørelsen er vi blevet opmærksomme på mange steder, hvor vi kan gøre en indsats for miljøet. Vi har valgt at fokusere på de områder, der umiddelbart er lette at implementere og de indsatsområder, som Steen & Strøm A/S prioriterer. Prioritering Prioritering af indsatsområderne er foretaget ud fra følgende kriterier: Overholdelse af gældende lovkrav Efterlevelse af de stillede vilkår i miljøredegørelsen Steen & Strøms A/S målsætning inden for miljøområdet o energiforbrug og Co2 o sortering af affald o sikkerhed og arbejdsmiljø o uddannelse af medarbejdere Vejledning og vurdering fra Miljøforum Midtjylland Medarbejdernes og ledelsens ønsker til indsatsområder Økonomisk gevinst Side 23 af 27

24 Akt.ID Delmål ID Målformulering Beskrivelse af aktivitet/tiltag Ansvarlig Budgetramme Deadline Status A.1 Energi og CO 2 A001 A.1.1 Reducere energiforbruget til lys i centrets fællesområder med 3 %. A002 A.1.2 Reducerer energiforbruget i lejemålene/centret til køling med 5%. A003 A.1.3 Reducere energiforbruget i lagerlejemålene med 5 % A005 A.1.5 Reducere vandforbruget i centret med 5 % A006 A.1.6 Reducere fjernvarmeforbruget med 5% Fortsættelse udskiftning til energibesparende lyskilder i fællesområderne. Undersøge hvordan vi bedst får etableret samarbejde med lejeren omkring udskiftning til energibesparende lyskilder i lejemålene. Undersøge omfanget af lagerlejemål uden el-måler. Alternativt installere rumfølere Undersøge muligheden for montering af vandmålere i alle lejemål, alternativt ved alle afgreninger. Trimning af overvågnings- og driftssystemet. HJH Indlagt i driftsbudget Igangsat HJH/EJE Lejernes eget budget Afventer HJH Kræver ikke budget Afventer HJH Udfærdige indstilling Afventer HJH Kræver ikke budget Igangsat A007 A.1.7 Reducere CO 2 udslip i forbindelse med distribution af markedsføringsmateriale. Tage kontakt til distributør. LNL Kræver ikke budget Afventer A.2. Affald A007 A 2.1. Øge genanvendelsesgraden fra 47% til 75%. A008 A.2.2 Øge genanvendelsesgraden fra 47% til 75%. Indføre følgende fraktioner: Batterier Pe-plast Aviser og papir Fritureolie Evt. bøjler Information til lejerne om sorteringsgrad hvert kvartal. HEJ/EJE Kræver ikke budget Igangsat HJH/EJE Kræver ikke budget Afventer A009 A.2.3 Øge sorteringsgraden samt opnå renere fraktioner. Nye skilte samt affaldsmanual. HJH/EJE Over driftsbudgettet Igangsat

25 Miljøredegørelse 2008 Copenhagen Akt.ID Delmål ID Målformulering Beskrivelse af aktivitet/tiltag Ansvarlig Budgetramme Deadline Status A.3 Transport A010 A.3.1 Øge andelen af kunder der cykler til Randers Storcenter med 2 %. A011 A.3.2 Øge andelen af ansatte der enten cykler eller benytter offentlig transport. A012 A.3.3 Reducere varetransporten til og fra centret. A013 A.3.4 Reducere varetransporten til og fra centret. A.4 Indkøb A014 A.4.1 Stille krav til leverandører vedr. miljø, etisk handel mv. A015 A.4.2 Tryk på miljørigtigt papir til broad sheet aviser. A016 A.4.3 Øge andelen af miljøcertificerede produkter og produkter mærket med Fair Trade eller lignende. Ansøgt vejdirektoratets cykelpulje om projekt til overdækning af cykelstativer Undersøge personalets transportvaner og udbrede kendskabet til den skattebegunstigede ordning for offentlig transport. Kortlægge antal af varetransporter, undersøge muligheden for at der anvendes færre transportører (sammenlægning af varetransporter). Indskærpe tidspunkter for transport af varer til centret. Undersøge mulighed for indarbejdelse af krav i lejekontrakter. Vi vil i samarbejde med Steen & Strøm stille krav til de største leverandører af varer og tjenesteydelser (også til leverandører, der er miljøcertificerede). Undersøge om der findes certificerede broadsheet aviser. Undersøge muligheden for udskiftning af produkter der anvendes i fællesområderne (toiletpapir, håndklæder, sæbe etc.) samt kontor og papirartikler der anvendes i Centeradministrationen, Info (shoppingsards mv.) EJE/HJH Indstilling Afventer HJH Kræver ikke budget Igangsat HJH Kræver ikke budget Afventer HJH Kræver ikke budget Afventer HJH/EJE Kræver ikke budget Afventer LNL Kræver ikke budget Afventer HJH/LNL Kræver ikke budget Igangsat Side 25 af 27

26 Miljøredegørelse 2008 Copenhagen Akt.ID Delmål ID Målformulering Beskrivelse af aktivitet/tiltag Ansvarlig Budgetramme Deadline Status A.5 Brand/sikkerhed A017 A.5.1 Sikre kunderne optimal sikkerhed i centret. Registrering af alle tilfælde hvor kunder kommer til skade i centret. Skaderne registreres i systemet SRS. A018 A.5.2 Minimere konsekvenser af brand. Udstyrer lejemål med ophængsmappe med overtræksvest, planer og forholdsordre i tilfælde af evakuering. A019 A.5.3 Undgå brande og minimere skaderne ved brande i centret. A.6 Uddannelse vedr. miljø A020 A.6.1 Alle medarbejdere skal løbende uddannes mht. miljø & samfundsansvar. A.7 Arbejdsmiljø Implementerer Dansikrings SRS program for statistik af brande eller anløb til brande. Udover E-learningsprogrammer vedr. miljø- og samfundsansvar skal det sikres, at alle medarbejdere får de relevante kurser for at kunne bestride deres job. A021 A.7.1 Godt arbejdsmiljø for alle ansatte. Sikre at der hvert år udfyldes APV for alle arbejdspladser. HJH Kræver ikke budget Igangsat HJH Indlagt i driftsbudgettet Afventer HJH Kræver ikke budget Igangsat HJH Kræver ikke budget. Løbende Igangsat HJH Kræver ikke budget. Løbende Igangsat A022 A.7.2 Reduktion af farlige kemikalier, rengøringsmidler mv. A.8 Kommunikation vedr. miljø A023 A.8.1 Vi vil give vores kunder gode og miljørigtige shoppingoplevelser A.9 Grønne butikker A024 A.9.1 Vi ønsker at reducere centrets samlede miljøpåvirkninger. Dette mål nås kun i samarbejde med vores lejere. Gennemgang af alle værksteder for produkter som er farlige, og som evt. kan undværes helt eller erstattes. Det skal undersøges, hvordan vi bedst informerer de interesserede kunder om miljø, miljørigtig shopping etc. Sammen med bestyrelsen arbejde for at flere butikker melder sig til Grøn Butik, én Mærkningsordning der varetages af Energitjenesten. HJH Kræver ikke budget Igangsat LNL/HJH Kræver ikke budget Afventer HJH/EJE Kræver ikke budget Afventer Side 26 af 27

27 Bilag 1 Arealer anvendt til beregning af forbrug pr. el -, varme og vandforbrug pr. m 2 Randers Storcenters samlet areal: Areal hvor der anvendes el til ventilation: Areal hvor der anvendes el til belysning samt øvrigt forbrug Areal hvor der anvendes el til køling Areal hvor der anvendes fjernvarme Areal hvor der anvendes vand

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 3 Miljøredegørelse 2009...1 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...5 Virksomhedsoplysninger...5 Fakta om Hvidovre C...6 Placering og trafikale forhold...6

Læs mere

Miljøredegørelse 2010

Miljøredegørelse 2010 Miljøredegørelse 2010 Intern Koordinator Servicemed-arbejdere Teknikere Vagter Dansikring Rengøring IDA Marketing-chef Event Koordinator Field s Info Projekt Koordinator Yellow Field s Copenhagen Field

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009... 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...4 Virksomhedsoplysninger...4 Fakta om Nørrebro Bycenter...5 Placering og trafikale

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009... 1 1. Ledelsens beretning... 3 Miljøpolitik... 3 2. Indledende oplysninger... 4 Virksomhedsoplysninger... 4 Fakta om Ishøj Bycenter... 5 Placering og trafikale

Læs mere

Miljøredegørelse 2010

Miljøredegørelse 2010 Miljøredegørelse 2010 Miljøredegørelse 2010...1 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...4 Virksomhedsoplysninger...4 Fakta om City Vest...5 Placering og trafikale forhold...5

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009...1 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...4 Virksomhedsoplysninger...4 Fakta om Glostrup Shoppingcenter...5 Placering og trafikale

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009...1 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...4 Virksomhedsoplysninger...4 Fakta om Helsingør Bycenter...5 Placering og trafikale

Læs mere

Miljøredegørelse 2009. Field s Copenhagen

Miljøredegørelse 2009. Field s Copenhagen Miljøredegørelse 2009 Field s Copenhagen Miljøredegørelse 2009...1 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...4 Virksomhedsoplysninger...4 Fakta om Slotsarkaderne...5 Placering

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 ator Servicemed-arbejdere Teknikere Vagter Dansikring Rengøring IDA Marketing-chef Event Koordinator Field s Info Projekt Koordinator Yellow Field s Copenhagen Field s Copenhagen

Læs mere

Intern Koordinator. Miljøredegørelse 2008

Intern Koordinator. Miljøredegørelse 2008 Intern Koordinator Miljøredegørelse 2008 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...4 Virksomhedsoplysninger...4 Fakta om Field s...5 Placering og trafikale forhold...5 Nøgletal...6

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009...1 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...5 Virksomhedsoplysninger...5 Fakta om VestsjællandsCentret...6 Placering og trafikale

Læs mere

Indsatskatalog til Grøn Butik

Indsatskatalog til Grøn Butik Indsatskatalog til Grøn Butik På de følgende sider er en oversigt over mulige indsatser i Grøn Butik, som kan bruges til inspiration til arbejdet med miljø og energi i driften af butikken. Udvælgelsen

Læs mere

Obligatoriske krav - Grøn Salon

Obligatoriske krav - Grøn Salon Dato: Initialer: 0 Grøn Salon Salon: 0 Obligatoriske krav - Grøn Salon Grøn Gul Rød Følgende otte krav skal opfyldes af salonen for at blive certificeret Den daglige leder har viden om kemi og sundhed

Læs mere

Erritsø-Hallen, Miljømål

Erritsø-Hallen, Miljømål Erritsø-Hallen, Miljømål Miljøpolitikkens punkt 1: Vedligeholde og udbygge indsatsen på miljøområdet ved at gennemføre besparelsesprojekter på energi- og vandforbruget. Det samlede elforbrug aflæses mindst

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år?

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år? Eksempler på spørgsmål til Miljørevision Svarene på spørgsmålene kan findes i et samarbejde med det tekniske personale, ved at spørge elever og lærere og ved selv at undersøge forholdene. Vand Hvor mange

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Miljøledelse i Albertslund kommune

Miljøledelse i Albertslund kommune Miljøledelse i Albertslund kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Miljøledelse i Albertslund Kommune Et nyt

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Stamblad for Børnehaven Skipper Clement praktisk miljøledelse

Stamblad for Børnehaven Skipper Clement praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grøn ordning Kontrol med forbrug og personalets adfærd omkring forbrug Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Min energi Miljøretningslinjer og -plan

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Stamblad for Thorup-Klim Skole og Storkereden praktisk miljøledelse

Stamblad for Thorup-Klim Skole og Storkereden praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Miljøretningslinjer Kontrol af forbrug og forbrugsadfærd Grønne indkøb Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn Ordning Papir- og kompostsortering

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Stamblad for Pandrup Skole & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Pandrup Skole & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug Adfærd omkring forbrug? Affaldssortering Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og plan Bemærkninger

Læs mere

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Min energi Miljøretningslinjer og plan? Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Stamblad for Skovsgårdskolen praktisk miljøledelse

Stamblad for Skovsgårdskolen praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol af forbrug Lærer børnene at spare på forbrug Affaldssortering (- kompost) Grønne indkøb (rengørings- og vaskemidler + hårde hvidevarer) Ikke

Læs mere

Miljøledelse på Thorupgården Vores bidrag til fremtiden

Miljøledelse på Thorupgården Vores bidrag til fremtiden Dagsorden til ledelsens gennemgang af miljøledelsessystemet på Thorupgården den 10. juni 2008 Miljøledelsesstandarden ISO 14.001 stiller en række minimumskrav til, hvad der skal behandles på ledelsens

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

Stamblad for Kernehuset og Bjessingbo Børnehave praktisk miljøledelse

Stamblad for Kernehuset og Bjessingbo Børnehave praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grøn ordning Kontrol med forbrug Grønne indkøb Økologisk mad Ikke igangsatte aktiviteter Miljøretningslinier og -handleplan Adfærd omkring forbrug Affaldssortering

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Grønne indkøb Bemærkninger

Læs mere

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ STYR PÅ MILJØET I DIN BUTIK HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ FLERE KUNDER SPAR PENGE UNDGÅ BØDER OG PROBLEMER MED MYNDIGHEDER HAV DET GODT NÅR DU ER PÅ ARBEJDE FÅ RÅDGIVNING INDLEDNING 3 FÅ STYR

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Det Genanvendte Hus Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over

Læs mere

START AF NY VIRKSOMHED..?

START AF NY VIRKSOMHED..? START AF NY VIRKSOMHED..? i Holstebro Kommune.Tænk på miljøet fra start! Går du med overvejelser om at starte en ny virksomhed i Holstebro Kommune? Har du hovedet fuld af tanker omkring forretningsplan,

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse.

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse. Frederiksberg Kommune el skraldebil Statusrapport august 2014 Projektets formål Frederiksberg Kommune erstatter en konventionel diesel-skraldebil med en el-skraldebil. Formålet er at gøre affaldsindsamlingen

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.)

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Klimaregnskab 2012 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2012 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 212 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1. Året der gik...2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus...4 2. Analyser og rapportering...5

Læs mere

Stamblad for Halvrimmen Skole og SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Halvrimmen Skole og SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Miljøretningslinjer Affaldssortering Hårde hvidevarer Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøplan

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

Grønne regnskaber 2004

Grønne regnskaber 2004 Grønne regnskaber 2004 Struer Centralrenseanlæg Daginstitutioner Kulturelle bygninger og Rådhus Plejehjem Skoler Struer Genbrugsstation Struer Kommune Maj 2005 Grønt regnskab 2004 Skoler Daginstitutioner

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Rantzausgade 4 Antal beboere Grønt regnskab Rantzausgade 4 Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Annual Green Audit Report

Annual Green Audit Report Annual Green Audit Report Jordejerskab: Private owner Antal ansatte : 45 Antal medlemmer: 2500 Sted/område: Kbh og nordsjællland Golfbanens arealer Samlet areal af greens hektar: 3 Samlet areal af tees

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

CO₂ regnskab for 2010

CO₂ regnskab for 2010 CO₂ regnskab for 2010 Moe & Brødsgaard, Rødovre Februar 2011 Udarbejdet af: Helle Lundsgaard Hansen Kontrolleret af: Bente Mortensen Godkendt af: Morten Andersson Dato: 20.4.2011 Version: 0.2 Projekt nr.:

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Bellahøj Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over de sidste

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Stamblad for Brovst Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Brovst Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Brovst Skole Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og lærernes forbrugsadfærd Affaldssortering Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Elevernes forbrugsadfærd Miljøretningslinjer

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn En Grøn Salon skal opfylde 8 obligatoriske krav, for at blive godkendt. Disse krav vedrører især kemi og miljø. Når de obligatoriske krav er opfyldt kan salonen blive certificeret som Grøn Salon. Det betyder

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013 for

MILJØREDEGØRELSE 2013 for MILJØREDEGØRELSE 213 for Udarbejdet februar 214 Miljøredegørelse 213 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Vurdering og prioritering... 4 Vurdering og

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

Grønt regnskab Smørum Golfcenter: 2011

Grønt regnskab Smørum Golfcenter: 2011 Grønt regnskab Smørum Golfcenter: 211 Grafer Pesticidforbrug pi hele banen Gødning: kvælstor-forbrug for spil-arealet Pesticidforbrug for spil-arealet Vandforbrug for spil-arealet Brændstof-forbrug (Diesel

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Ryparken II Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over de sidste

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Bella Centers hovedforretningsområder er: Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Halarealer ca. 60.000 m2 Permanente auditorier og mødelokaler

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Miljøhåndbog for medarbejdere på Klub Vest

Miljøhåndbog for medarbejdere på Klub Vest Miljøhåndbog for medarbejdere på Klub Vest Januar 2007 Indhold Forord Børne- og Undervisningsforvaltningens miljøpolitik Sådan gør du - Miljøregler Hvad gør vi, når vi opdager fejl? Registreringer Hvem

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Miljøstationer i midtbyen Regeringen har besluttet, at affald skal genanvendes og udnyttes langt bedre i fremtiden, end det er tilfældet i dag. I Viborg Kommune genanvender

Læs mere

Stamblad for Tranum skole, Uglen og Tranen praktisk miljøledelse

Stamblad for Tranum skole, Uglen og Tranen praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøplan og miljøretningslinjer

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Dommerparken Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over de

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere