KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING NEFROLOGISK KLINIK P 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING NEFROLOGISK KLINIK P 2010"

Transkript

1 RIGSHOSPITALET KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING NEFROLOGISK KLINIK P

2 Klinik P s organisationsdiagram Nefrologisk Klinik P Abdominalcentret Centerdirektør Ulrik Meyer Centerchefsygeplejerske Lone Koch Klinikledelse Klinikchef Professor Bo Feldt-Rasmussen Oversygeplejerske Karina Bruun Oversygeplejerske Annette Vojnovic Uddannelse og forskning Professor Klaus Ølgaard Sygeplejespecialist med ansvar for: Faglig udvikling. Metha Frøjk Klinisk undervisning. ubesat Sekretariat Socialrådgiver 3164 Klinisk Diætist 5101 / 2132 P2132 Ambulatorium P 2134 Hjemme peritonealdialyse P 2134 Sengeafsnit P 3131 / 2 P 3133 /4 Hæmodialyse P P P P -Frb. Hosp. P- LC. Frb. Hosp 2132 Ledende sekretær Nina Gregertsen 2134 Funktionsleder: Overlæge Susanne Bro Afd. Spl. Mie Bræmer Jensen 2134 Funktionsleder: Overlæge Thomas Elung Jensen Afd. Spl. Elsebeth Hildebrand 3131 / 2 Funktionsleder: Overlæge Anne -Lise Kamper Afd. Spl. Lotte Jensen 17 intermediære senge 6 / seksdøgns senge 5 endokrinologiske senge 3133 / 4 Funktionsleder: Overlæge Søren Schwartz Sørensen Afd. Spl. Lonnie Rasmussen 17 Tx. semmiintensive senge Funktionsleder: Overlæge Søren Ladefoged Overlæge Inge Eidemak 5101 Afd. Spl. Lisbeth Samson Kronisk Hæmodialyse 18 stationer P- Frb. Hosp. Afd. Spl. Charlotte Larsen Kronisk Hæmodialyse 21 stationer 2133 Afd. Spl. Hanne Tørring Akut Hæmodialyse 10 stationer 5102 Afd. Spl. Karin Bjerre Kronisk Hæmodialyse 17 stationer P LC. - Frb. Hosp. Afd. Spl. Anni Nielsen 16 stationer Limited Care. Hjemme HD Self care juni

3 Indholdsfortegnelse 1.0 Forord Funktionsledelsen for sengeafsnittene P 3131 /2 /3/ Belægningsoversigt Lægestaben Sengeafsnit 3131/ /4 Sengeafsnit Nefrologisk ambulatorium / Hjemmedialysen Akut hæmodialyse Hæmodialyse Hæmodialyse Hæmodialysen PFH PFH Limited Care Sekretærerne Kliniske diætister Klinisk Diætist Ambulatorium og Sengeafsnit Klinisk vejleder i hæmodialyseområdet Undervisning og uddannelse Nyreskolen Forskning på Nefrologisk Klinik P og Endokrinologisk Klinik PE Referenceliste

4 1.0 Forord 2010 har været et år præget af store forandringer. Det har været spændende, at alle nyretransplantationer i Østdanmark nu er samlet hos os på Rigshospitalet. Vi har klart kunnet mærke at arbejdsgangene og rutinerne omkring transplantationspatienterne bliver sikrere, når volumen bliver større. Næsten alle dele af Nefrologisk Klinik P har arbejdet med og - i mange tilfælde indført nye og forbedrede patientbehandlinger og arbejdsgange, og det har været særdeles positivt. Atmosfæren har været præget af krav om effektivisering og merproduktion samtidig med at der har skullet gennemføres betydelige besparelser på personaleområdet. Det har været belastende først og fremmest for de der direkte har måttet mærke konsekvensen på egen krop, men også for alle andre, der i mange tilfælde har fået påført større arbejdsbyrder i forbindelse med besparelserne. Der er desværre intet der tyder på, at fremtiden bliver bedre på dette område. Dagsorden synes at være effektivisering og besparelser over hele linien. På baggrund af dette er vi glade for, at klinik P stadig er præget af høj faglig stolthed, stort engagement og godt samarbejde og godt kollegialt samvær inden for og mellem personalegrupperne. Den heraf afledte gode stemning afspejler sig i årsberetningen, der er blevet udarbejdet med stor entusiasme fra alle sider på trods af problemerne. I afdelingssygeplejerskegruppen har vi arbejdet med mødekultur og mødetemaer. Vi har også i denne gruppe haft meget fokus på økonomien. Der har hver anden måned været møde med Lise Bjørn Jacobsen, der er økonomi-medarbejder i Abdominalcenteret, det har været med til at styrke samarbejdet og givet gode resultater på personalebudgettet. Det blev et flot årsregnskab, så den store indsats har båret frugt.vi har i klinikken fået en tværgående arbejdsmiljøgruppe med repræsentanter fra alle områder. Det har været nogle gode møder, vi har bl.a. lavet en fælles temauge. I 2011 bliver det videre arbejdet intensiveret, da vi får resultatet af APV en, Trivsel OP, der skal løbe af stablen i starten af Klinikledelse Klinikchef, Professor, dr. med Bo Feldt-Rasmussen Oversygeplejerske, MHM Karina Bruun Oversygeplejerske Annette Vojnovic Bo Feldt-Rasmussen Karina Bruun Annette Vojnovic Klinikchef Oversygeplejerske Oversygeplejerske Professor, dr. med. MHM 4

5 Budgetantal Budget 1000 kr. Budgetvarenummer HELDØGN- P HELDØGN NYRETRANSPLANTATION- P HELDØGN PERITONEALDIALYSE- P HÆMODIALYSE BARN- P HÆMODIALYSE VOKSEN- P DIALYSE INDLAGTE- P AMBULANT BESØG- P HJEMMEDIALYSE, NATMASKINE- P HJEMMEDIALYSE, CAPD OG HÆMODIALYSE PLASMAFERESE- P INFUSIONS- OG TRANSF.BEH.- P IMMUNADSORPTION SØJLE - P IMMUNADSORPTION BEH. - P PATIENTHOTEL- P I alt

6 2.0 Funktionsledelsen for sengeafsnittene P 3131 /2 /3/4 Af Afdelingssygeplejerske Lotte Jensen Funktionsledelsen tager sig overordnet set af planlægning og koordinering af de opgaver, der er fælles for de to sengeafsnit. De to sengeafsnit har tilsammen 38 nefrologiske senge, hvoraf de 4 er 6 døgns senge. Personaleomsætning Personaleomsætningen har været den laveste i mange år, på grund af årets besparelser blev ingen nye medarbejdere ansat. Patientflow Antal indlæggelser i alt: 1751, heraf 67,7 % som akutte. Samlet belægningsprocent: 94,1 % for de nefrologiske senge. Arbejdsopgaver i 2010 OPUS FUNKTIONSLEDELSE Overlæge dr. med. Anne-Lise Kamper Overlæge dr. med. Søren Schwartz Sørensen Afdelingssygeplejerske Lotte Jensen Afdelingssygeplejerske Lonnie Rasmussen I december implementerede klinikken OPUS arbejdsplads både for læger og sygeplejersker. Besparelser En stor del af året er gået med at arbejde med besparelser, hvilket bl.a. resulterede i en reduktion i normeringen, samt lukning af 2 senge. Derudover har de 2 sengeafsnit udlånt personale på skift til hinanden. Temadag Funktionsledelsen arrangerede i marts en temadag i klinikken med temaet Rehabilitering, med indlæg fra fysioterapeut, ledende overlæge fra geriatrisk afdeling på Hvidovre Sygehus, samt visitatorer fra Kbh. s kommune. Der var en livlig debat og mange gode spørgsmål. Akkreditering Arbejdet frem mod akkrediteringen i 2011 er fortsat i Afsnittene har haft Mock Survey, medicintracere og prøveakkreditering, samt gennemført alle de af kvalitetssekretariatet krævede audits. Derudover har vi løbende arbejdet med Regionens medicinvejledning, og revideret klinikkens medicinvejledning, samt implementeret PDA scannere i forbindelse med medicinering. 6

7 Patientsikkerhed Sidst på året deltog klinikken i en mortalitetsanalyse. Vi gennemgik 20 vilkårligt udtrukne journaler på patienter, der er afgået ved døden under indlæggelse i Klinik P. Den overvejende del af patienterne var kronisk prægede, der uafvendeligt afgik ved døden under indlæggelsen. Der blev ikke påvist forhold, der giver anledning til ændring i vores nuværende arbejdsrutiner. Arbejdsopgaver i 2011 En stor del af året vil dreje sig om den kommende akkreditering og opfølgning på arbejdspladsvurderingerne (TrivselsOP). 2.1 Belægningsoversigt Beregnet på normerede senge, ekskl. lånesenge P2 Akutte indlæggelser Planlagte indlæggelser I alt I alt PE I alt, ekskl. PE

8 Patienthotel Indlæggelser i alt P PE 1 35 I alt 61 Indlæggelser i alt Akutte indlæggelser i % % ( ) 62 % (1143:1836) ( ) 67,7 % (1186:1751) Ang usikker på om tallene fra PE 1 er inkl. 3.0 Lægestaben Nefrologisk Klinik P er normeret til ansættelse af 25 læger. Ved udgangen af året var 15 af disse speciallæger, heraf 14 overlæger se nedenfor. Der var desuden ansat 5 læger i nefrologiske hoveduddannelsesstillinger, 4 læger i intern medicinske introduktionsstillinger og 1 læge som sideuddannelse i blokstilling klinisk farmakologi. To læger var ansat i stillinger, der ikke var officielt klassificeret i uddannelsesmæssig sammenhæng. Nefrologisk Klinik P har vagtfællesskab i forvagtlaget med Endokrinologisk Klinik PE. Vagtholdene består af: 1 speciallæge/læge i blokstilling i tilkaldevagt. 1 læge i uddannelsesstilling i fast fremmøde 24 timer i døgnet. Bagvagtlaget forlader typisk afdelingen omkring kl. 22 og kan tilkaldes ved behov. I weekenderne er der lørdag og søndag tre læger i fremmøde til bl.a. stuegangsfunktion og vagtfunktion. Hæmodialysefunktionerne på Rigshospitalet og i dialysesatellitten på Frederiksberg Hospital dækkes for aftenholdenes vedkommende ved fremmøde af speciallæger og blokstillingslæger i perioden 15 til 19. 8

9 Speciallæger ansat på Nefrologisk Klinik P: Overlæge, Ph.d., dr. med. Susanne Bro Overlæge, Ph.d. Peter Clausen Overlæge, Ph.d. Mette Brimnes Damholt Lektor, overlæge, dr. med. Martin Egfjord Overlæge, Ph.d. Inge Wulf Eidemak Overlæge, Ph.d. Thomas Elung-Jensen Klinikchef, professor, dr. med. Bo Feldt-Rasmussen Overlæge Jens Schmidt Iversen Overlæge, dr. med. Anne-Lise Kamper Overlæge Søren Ladefoged Overlæge Finn Thomsen Nielsen Overlæge, Ph.d. Marianne Rix Overlæge, dr. med. Søren Schwartz Sørensen Afdelingslæge Wladimir Szpirt Professor, overlæge, dr. med. Klaus Ølgaard 9

10 5.0 Sengeafsnit 3131/2 Studieunit bliver fagligt ledet af gruppeleder Malene Tranberg, og endokrinologi gruppen bliver fagligt ledet af fungerende gruppeleder Line Budde. På grund af besparelser blev vores normering i 2010 reduceret med 1.5 årsværk til en normering på 33,79 årsværk. Derudover lukkede vi 2 senge, og flyttede internt 2 senge til transplantationsafsnittet 3133/4. FUNKTIONSLEDELSE Overlæge dr. med. Anne-Lise Kamper Afdelingssygeplejerske Lotte Jensen Assisterende afdelingssygeplejerske Dorte Inekci Vi sluttede året med 24 senge, 20 heldøgnssenge, 15 nefrologiske og 5 endokrinologiske, samt 4, 6- døgnssenge. I 2010 sagde vi farvel til 7 kolleger. Vi øgede vores gennemsnitlige anciennitet for sygeplejersker til 4,19 år og for assistenter til 10,5 år. Oplæring / uddannelse af personale Der blev ikke ansat nyt personale i Men vi fortsatte med oplæring af de kollegaer, der blev ansat i Afdelingssygeplejerske Lotte Jensen har afsluttet Diplomuddannelse i Klinisk Kvalitetsudvikling ved Professionshøjskolen. Billede: Line i medicinrummet Assisterende afdelingssygeplejerske Dorte Inekci har afsluttet Diplomuddannelse i ledelse ved Forvaltningshøjskolen. Sygeplejerske Line Budde er påbegyndt postgraduat forskerkursus ved UCSF med fokus på Diabetes Mellitus. 1 social og sundhedsassistent har gennemført en vejlederuddannelse på Hvidovre Hospital. I alt 8 sygeplejersker gennemførte Nefrologisk Grundkursus i

11 Derudover har flere sygeplejersker deltaget i nationale og internationale kongresser. Kompetenceprogrammet for social og sundhedsassistenter er stort set færdigt. Vi skal i 2011 følge op med en beslutning om, hvilke uddannelsestilbud der skal understøtte programmet. Udvikling I foråret havde vi i afsnittet en tværfaglig tema dag med titlen Etiske overvejelser ved afslutning af behandling med bl.a. deltagelse af en præst. Afsnittet var repræsenteret i kongreskomiteen for Nordiatrans, som afholdt sin årlige kongres i København. Derudover var vi medarrangører af en session med titlen: Alle patienter er egnet til Peritonealdialyse. Afsnittet er også repræsenteret i SIG PD. Billede: Pia og Lotte, forfatterne til E-learningsprogrammet. Afsnittet vandt to stipendier ved Nordiatranskongressen. Derudover har vi i samarbejde med SIG-PD haft en Artikel i Dialæsen og Nefrosyntesen med titlen: Hipsteren, blonden eller buksekanten - Ny fiksering af P-dialysekateteret. I 2010 oprettede vi en stilling til en sygeplejerske med særlig ansvar for rehabilitering. Hun har udarbejdet en mappe med lokale vejledninger. I december påbegyndte hun uddannelsen i Ledelse af patientforløb i regionen. Efter ønske fra personalet har vi i 2010 arbejdet med at indføre Primær sygepleje. Vi arbejder fortsat på at finde en model, der passer til vores afsnit. Samtidig har vi optimeret den tværfaglige stuegang, med bl.a. en tavlestuegang med deltagelse af afsnittets fysioterapeuter og diætist. 11

12 Sammen med afsnittets fysioterapeuter har vi udarbejdet en patientpjece om Fysisk aktivitet under indlæggelse. Endvidere har vi oprettet et mindre træningsrum til patienterne, hvor de alene eller sammen med fysioterapeuterne kan benytte kondicyklerne. Billede: Fysioterapeut Brian træner med en patient. En del af året er gået med at forberede den kommende akkreditering i Vi har afholdt flere individuelle tests, samt en konkurrence mellem grupperne i afsnittet. Der blev konkurreret på viden og gennemførte audits med fokus på bl.a. patientsikkerhed. Afsnittets personale underviser på klinikkens introduktionsdage, specialerelateret medicin, samt eksternt på hospitalet. Behandling I afsnittets heldøgnssenge behandles patienter med akut og kronisk nyresygdom. Ofte er indlæggelsesforløbene komplicerede og langvarige. Ved akut nyresygdom er sygdomsbilledet hyppigt præget af påvirket almentilstand, som alene kan skyldes svær nyreinsufficiens eller være forårsaget af generaliseret sygdom med nyreinvolvering. Hurtig diagnostik og korrekt behandling kan være afgørende for forløb og prognose. De kroniske nyresygdomme er enten primære nyresygdomme eller sekundære renale manifestationer af systemsygdomme som fx hypertension, diabetes mellitus eller immunsygdomme. Patienterne indlægges til diagnostik og behandling af nyresygdom, samt til behandling af komplikationer og følgesygdomme. 12

13 Mange kroniske dialysepatienter er ældre og svækkede med hjertekarsygdomme og hyppige infektioner, hvilket ofte giver anledning til indlæggelser. Alle voksne peritonealdialysepatienter med behov for indlæggelse, herunder peritonitis behandles i afsnittet. Ligeledes varetages peritonealdialysebehandling af patienter indlagt på andre RH afdelinger, af afsnittets plejepersonale i samarbejde med peritonealdialyseambulatoriet, Svær hypertension, væske- og elektrolytforstyrrelser samt forgiftningstilfælde med dialyseindikation behandles ligeledes i afsnittet. I 6-døgnsafsnittet indlægges patienter til anlæggelse af dialyseadgangsveje i form af peritonealdialysekateter og hæmodialysekateter. Også patienter med behov for mindre invasive undersøgelser og behandlinger, indlægges fortrinsvis i dette afsnit Billede: Hygiejneuge på klinikken. Visioner for 2011 Færdiggøre kompetenceprogramm et for so.su ass. Afholde 2 interne temadage med emnerne anerkendende ledelse og udarbejdelse af en pårørendepolitik. Uddanne tillidsmand og arbejdsmiljørepræsentant Udarbejde tillæg til peritonealdialyse e- learningsprogrammet om væskebalancen Sygeplejersken med særligt ansvar for udvikling skal begynde sin Diplomuddannelse i klinisk kvalitetsudvikling Opfølgning på resultaterne fra TrivselsOP foråret 2011, samt akkrediteringen i marts. 13

14 Arbejdsmiljø Personalet samlede sygefravær er faldet fra 4.8 % i 2009 til 3,81 %. Sygefravær i P 3131/2 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Gennem hele året har assisterende afdelingssygeplejerske Dorte Inekci arbejdet med anerkendende ledelse, bl.a. i forbindelse med afsnittets sygeplejekonferencer. Arbejdet fortsætter i 2011 med en temadag Afsnittets trivselsgruppe blev indstillet til Rigshospitalets trivselspris, vi var med i opløbet og vandt chokolade. Klinikken overgik i efteråret til EPJ/OPUS, og i den forbindelse blev der indrettet et nyt kontor, med flere computere, hvilket har gjort arbejdsvilkårene bedre. Billede: Klinik P s stand på kulturnatten. 14

15 Dialysestrategi Vi fortsatte arbejdet med klinikkens dialysestrategi, e learningsprogrammet i peritoneal-dialyse blev færdiggjort i maj 2010, hvilket vi fejrede med en reception, 50 % af personalet har gennemført e-learningsprogrammet på nuværende tidspunkt For at optimere fokus på peritonealdialyse har vi fortsat en sygeplejerske fra peritonealdialyseambulatoriet ansat 8 timer om ugen, og i 2011 får vi et større samarbejde med de to overlæger fra ambulatoriet, som vil gå stuegang i afsnittet. Studieunit Studieunit har haft et rigtig godt år. Vi har i alt haft 2 x 6. sem. studerende, 2, 11. og 12. sem. studerende, 8 modul 4 studerende og 3 social og sundhedsassistent elever. I samarbejde med de daglige vejledere har vi haft fokus på at være velforberedte, når de studerende blev modtaget, og de studerendes kompetencer i forhold til at bestå kravene for de forskellige moduler. De har alle fulgt en struktureret introduktion. Tilbagemeldingerne har været, at de føler sig godt taget imod, samt trives med personalet og de tværfaglige samarbejdspartnere. Endvidere føler de, at de får store udfordringer og ansvar, og at læringsmiljøet er godt. 15

16 /4 Sengeafsnit Af afdelingssygeplejerske Lonnie Rasmussen og Overlæge dr. med. Søren Schwartz Sørensen. I det forgangne år har afdelingens personale gennemgået en stor faglig - og klinisk udvikling. Denne udvikling er lykkes fordi personalet er fagligt engageret og motiveret for at yde den bedste sygepleje til den enkelte patient. Med udgangspunkt i den årlige MUS, hvor vi har fået kortlagt de enkelte medarbejderes faglige kompetencer, har vi i årets løb haft fokus på kompetenceudvikling og uddannelsesbehov hos den enkelte medarbejder. Det øgede fokus på undervisning og udvikling har øget det faglig kompetence niveau. Nyretransplantation Året 2010 var et helt specielt år for nyretransplantationsbehandlingen på Rigshospitalet. Der blev foretaget i alt 90 transplantationer, hvilket er det højeste antal, der er foretaget siden starten af programmet i Rigshospitalet er nu det største center for nyretransplantation i Danmark. En af årsagerne til dette er en kraftig og planlagt stigning i antallet af transplantation med levende donorer, hvor antallet i 2010 var 33. Af disse var 8 transplantationer mod blodtypeuforlig. Herudover overtog Rigshospitalet nyretransplantationerne fra Herlev Hospital pr. 1. august Antallet af nyretransplantationer i Rigshospitalets optageområde der nu omfatter Sjælland, Bornholm, Færøerne og Grønland nåede således i 2010 op på i alt 96. FUNKTIONSLEDELSE Overlæge dr. med. Søren Schwartz Sørensen Afdelingssygeplejerske Lonnie Rasmussen Assisterende afdelingssygeplejerske Charlotte Sangiorgio Skov Visioner for 2011 Få gennemført akkreditering Foretager flere audit i sygeplejen Udvikle ungeområdet Starte et sygeplejeprojekt med fokus på medicindosering efter udskrivelsen Arbejde videre med fokusområderne i sygeplejen Fokus på patientsikkerhed Fokus på den gode stuegang Udarbejde mål og visioner for sygeplejen i afdelingen 16

17 Alle medarbejdere er i gang med et tre dages forløb med Gitte Osberg, sygeplejerske med særligt ansvar for udvikling, med fokus på levende donation. Der er særlig vægt på modtagelse af recipient og donor, samt indlæggelsessamtale og procedurer. Børn I 2010 blev der foretaget i alt 7 nyretransplantationer til patienter under 16 år. Den yngste var 1,7 år, den ældste var 15.8 år. Den ene af patienterne fik samtidigt en lever og den primære transplantationsindlæggelse blev varetaget af leverafdelingen. Der blev således i 2010 foretaget det samme antal transplantationer på børn som tidligere. Vi har haft ekstra meget fokus på børn og unges muligheder for aktiviteter under indlæggelsen. Dette arbejde har resulteret i fondsmidler hvor vi har indkøbt et bordfodboldsspil til glæde for alle vores indlagte patienter. Vi har udvidet vores samarbejde med Børne unge fonden og modtaget flere fondsgaver fra fonden.. Vi har fået to medarbejdere optaget på ungeambassadør uddannelsen som starter i januar Alle medarbejdere i afsnittet skal gennemgå hjertestopkursus til børn og er i gang med et kursus tilbud/forløb, som vi har fra Café Berg, med særligt fokus på kommunikation med den unge patient. Det er til stor glæde for personalet at vi får udviklet børn og unge området. Billede: Aktivitet på gangen 17

18 Udvikling af sygepleje For at videre udvikle de mange kompetenceområder, som er i sygeplejen har rigtig mange medarbejdere i afdelingen meldt sig til at have særlige fokusområder. Der er allerede opstartet undervisning i sår, ernæring og seksualitet. Der er planlagt måneder med fokus på smerter, calcium/fosfat, rygestop og diabetes. Der har i årets løb været meget fokus på patientsikkerhed, og alle medarbejdere har gennemført alle relevante e-learningsprogrammer. Der har været fokus på ISBAR, sikker kommunikation. PDA erne blev taget i brug og bliver nu anvendt til at sikre identiteten af patienten, blodprøver og medicingivning. I marts måned tog vi vores velkomstpjece til patienterne i anvendelse. Pjecen har været en stor succes hos patienterne og deres pårørende. De får svar på mange relevante spørgsmål og mange tilkendegiver, at de føler sig trygge og velkomne i afdelingen. Der har været undervisning i epiduralpumper med fokus på, hvordan vi skulle analysere om vores patienter var smertedækket optimalt. I slutningen af året gik EPJ i luften, med prompt og pragt, alle medarbejdere har modtaget undervisning i grupper, og alle er blevet vejledt og guidet igennem processen. Implementering af EPJ gik godt, og det er til stor glæde for sygeplejerskerne, at vi i begrænset omfang skal arbejde med sygepleje kardex på papir. 18

19 Undervisning af elever og studerende NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS Afsnittet har uddannelses og undervisning forpligtigelse, derfor modtager vi sygeplejestuderende, social og sundhedsassistentelever samt erhvervspraktikanter fra folkeskolen. Natalia Selivanova tiltrådte som klinisk vejleder for de sygeplejerskestuderende, og har det daglige ansvar for, at de sygeplejestuderende får undervisning svarende til deres uddannelsesforløb, at de kommer til eksamen og får opfyldt deres mål for praktikken. Gitte Skøtt Muheddin er uddannelsesansvarlig for social og sundhedsassistenteleverne. Gitte er ansvarlig for at eleverne består deres praktik og at de modtager kvalificeret undervisning. Gitte har i år udviklet et nyt undervisningsredskab, som har bidraget til langt større læring og nysgerrighed hos de elever, som vi modtager i afsnittet. Gitte har undervist på andre hospitaler i dette nye læringsredskab. Vi har haft folkeskole erhvervspraktikanter i det forgangne år. Det har været meget interessant og spændende at få mulighed for at reklamere for fremtidens arbejdspladser til unge mennesker, der står på spring. Billede: Karoline i medicinrummet. 19

20 Fokusområder Vi har aktivt arbejdet med, at der ikke tages blodprøver, måles BT/TP, anlægges venflon og gås stuegang i vores spisemiljø. Disse regler har medført et roligt og hyggeligt spisemiljø for vores patienter. Der blev udviklet et nyt dokumentationsredskab til modtagelse af recipienter til transplantation, redskabet har lettet arbejdet. Der er kommet et forbedret og forenklet væske- og prednisolon skema. Sygeplejerske Britt Bruun er valgt som arbejdsmiljørepræsentant. Britt har allerede sat fokus på flere sikkerhedsområder. Vi har forbedret vores udskrivelsesprocedure af vores patienter til ambulatoriet. Den 1. november åbnede vi to sengepladser mere og har nu 19 sengepladser. Billede: Masser af aktivitet på kulturnatten. Karin Lorentsen, som har været i klinikken i 30 år som sygehjælper, har fået ansættelse som vores nye service assistent Vi har haft et øget fokus på vores valg af madras profylakse, hvilket har bevirket at vi har, kunne målrette vores valg langt bedre. Fysioterapeut og stuegang Vi har om mandagen gennemgang af vores patienter med vores fysioterapeuter, der har vi mulighed for at debattere de problemstillinger, som vores patienter har i deres bevægeapparat. Vi har flere gange modtaget undervisning i amputation, forbindinger, lejring, henvisningsregler og genoptræningsplaner. 20

21 Vi har et fremragende samarbejde som er til stor glæde for vores patienter. Funktionsledelsen og fysioterapeuterne holder møde tre til fire gange årligt. Uddannelse Vores medarbejdere har deltaget i følgende undervisning og kongresser Kompression Smertekurser Sår undervisning Anæstesi, opvågning, MRSA, ernæringsindsats og refeeding syndrom Patienter i akutte og livstruende situationer Postoperative smerter, sår og tryksår Læringsstil og Sygeplejedokumentation Psykisk førstehjælp til patienter og pårørende Kvalitet og patientsikkerhed 21

22 7.0 Nefrologisk ambulatorium /2134 Af Afdelingssygeplejerske Mie Bræmer-Jensen og Overlæge, Ph.d., dr. med. Susanne Bro. Personalet i ambulatoriet består af afdelingssygeplejersken og 9 sygeplejersker, heraf 3 på fuld tid og 7 deltidsansatte samt 3 sekretærer. Der er tilknyttet 14 speciallæger og 1-2 læger under speciallægeuddannelse til ambulatoriet. Læger og sygeplejersker arbejder sammen i faste teams, og det tilstræbes at patienterne møder samme behandlerteam ved hver kontrol. Samarbejdspartnere. Der er et tæt samarbejde med klinisk diætist, socialrådgiver samt urologisk og karkirurgisk klinik. FUNKTIONSLEDELSE Overlæge, Ph.d., dr. med. Susanne Bro Afdelingssygeplejerske Mie Bræmer-Jensen Assisterende afdelingssygeplejerske Hanne Lawes Arbejdsopgaver: Udover den almindelige kontrol af nefrologiske patienter tager ambulatoriet sig af udredning af levende nyredonorer, rekruttering, tilmelding og indkaldelse til Klinik P s nyreskole, døgnblodtryksmålinger på klinikkens ambulante patienter, infusion af jern og blod, samt andre forskellige sygeplejeopgaver. Særlige opgaver i 2010: Bremsning af væksten i antal ambulatoriebesøg. På grund af begrænsede ressourcer har det fortsat været nødvendigt at forsøge at bremse væksten. Vi har fokuseret på patientforløb, der kunne overgå til primærpraksis samt afslutning af patienter udenfor regionen, og tilstræbt øget spatiering mellem kontroller, hvor dette har været muligt. Herudover er der blevet ført en strammere visiteringspolitik, idet 25 % af henvisninger til ambulatoriet er blevet afvist. Til trods for ovenstående tiltag har der været en stigning i antallet af ambulante besøg fra i 2009 til i Antallet af nye patienter er steget fra 667 i 2009 til 768 i Nettotilgangen er på 274 patienter i 2010 sammenlignet med 198 i Dette betyder, at belastningen af ambulatorierne er øget yderligere. Der er en konstant overbookning på ca. 30 %. 22

23 Som et nyt tiltag for at bremse væksten har vi fra efteråret 2010 midlertidigt fået mulighed for at øge kapaciteten med et ekstra speciallægeambulatorium en gang om ugen. Formålet med dette ambulatorium har været at få iværksat en hurtig og effektiv udredning af nyhenviste patienter, således at så mange som muligt af de nye patienter kunne afsluttes hurtigt fra nefrologisk regi til fortsat kontrol i eks. praksis. Billede: Tur til helikopterpladsen på toppen af RH for personale, der brugte deres aften på at vise Klinik P frem på kulturnatten. 23

24 Forberedelse af sygeplejeambulatorium. Der er defineret flg. opgaver for et kommende sygeplejeambulatorium: 1) Kontrol af stabile patienter på baggrund af oplæg i lægejournal. 2) Information af patienter om konservativ uræmibehandling. 3) Overordnet information af patienter om dialyseformer og udredning mhp. nyretransplantation/familie-nyredonation. 4) Motiverende samtaler. Der har ligeledes været fokus på: Fortsat indsats mhp. rekruttering af patienter til udgående dialyse. Dette arbejde omfatter tidlig information af patienterne om dialyseformer og et tæt samarbejde med hjemmedialysen, hjemmehæmodialyseafdelingen på Frederiksberg hospital samt Klinik P s nyreskole. Øget antal levende nyredonorer. Også i 2010 har vi set en stigning i antal henvendelser fra potentielle levende nyredonorer, hvilket resulterede i at vi transplanterede 33 patienter med nyrer fra levende donorer. Kulturnatten Ambulatoriet deltog sammen med hjemmedialysen, den akutte hæmodialyse, samt 3132 i kulturnatsarrangementet på Rigshospitalet, Klinik P s stand var velbesøgt. Tre sygeplejersker fra ambulatoriet bidrog med målinger af blodsukker og blodtryk. Der blev målt 190 blodsukre og mange flere blodtryk. De besøgende, hvor der blev fundet lettere forhøjede værdier, blev tilrådet fornyet kontrol hos egen læge. Heldigvis var der ingen med svært forhøjede værdier. De besøgende blev opfordret til at tage stilling til organdonation, og der blev uddelt foldere med information herom. Det viste sig, at mange allerede havde taget stilling. At deltage i arrangementet var en stor oplevelse, og dejligt at dele viden med rigtig mange interesserede besøgende. Visioner for 2011 Etablering af sygeplejeamb. Først en 3 mdr.'s prøve-periode under lægefaglig supervision Rekruttering af ptt. til udgående dialyse. Bremse væksten af tilgang i ambulatoriet, stram visitering af nyhenviste ptt. Øget fokus på patientforløb, der kan overgå til primærpraksis samt afslutning af patienter udenfor regionen Forbedre arbejdsforhold for sygeplejersker, sekretærer og læger. Etablering af nye forskningsprojekter i ambulatoriet. Ønske om etablering af "uddannelsesambulato rium" for læger i uddannelsesstilling med supervision ved uddannelsessøgendes tutor. 24

25 Klinik P s stand på kulturnatten. Posters fra kulturnatten 25

26 8.0 Hjemmedialysen 2134 Af Overlæge Thomas Elung-Jensen og Afdelingssygeplejerske Elsebeth Hildebrand Personale Afsnittet har tilknyttet to overlæger. Derudover er der tilknyttet en læge i nefrologisk speciallægeuddannelse i perioder af seks måneder. Der er ansat i alt 7 sygeplejersker i 6,59 årsværk og en sekretær. FUNKTIONSLEDELSE Overlæge Thomas Elung-Jensen Afdelingssygeplejerske Elisabeth Hildebrand Assisterende afdelingssygeplejerske Susanne Raaschou De daglige arbejdsopgaver er centreret omkring kronisk peritonealdialyse (PD) af voksne og børn Dette består i dialyseinformation anlæggelse og fjernelse af PD-katetre oplæring i PD løbende kontrol af patienterne udvikling og forbedring af PD-behandlingen Afsnittet har i 2010 hjulpet egne patienter og PD-patienter på andre afdelinger med alt praktisk omkring PD-behandlingen i forbindelse med indlæggelse på RH. Patienter fra Grønland og Færøerne starter også altid deres PD-forløb hos os. Invasive indgreb De invasive indgreb, der foretages i Klinik P, udføres langt overvejende i Hjemmedialysens røntgenrum. I røntgenrummet er der i 2010 udført følgende indgreb Funktion Antal indgreb Nyrebiopsi 255 Anlæggelse af PD-katetre 52 Fjernelse af PD-katetre 8 Retning af PD-katetre 10 Fjernelse af tunneleret HD-kateter 82 CVK-skift 14 I alt 421 indgreb Antallet af indgreb var let stigende i forhold til antallet i

27 Derudover er der udført et ikke nærmere optalt antal UL-scanninger (primært af nyregrafter), røntgengennemlysninger af abdomen og UL-vejledte drænager af lymfoceler. Antallet af PD-patienter ved udgangen af 2010 var: Behandling Antal patienter CAPD 31 APD 34 AAPD 0 I alt 65 patienter Dette er en nedgang i forhold til 2009 på 6 patienter til trods for, at tilgangen af nye patienter (41 patienter) var lige så stor som året før. Udviklingen i patientantallet gennem de seneste 4 år er vist i nedenstående figur: Tilgang Frafald Totalt antal Antal Pt. Årsagerne til frafaldet i 2010 var fordelt på transplantation (16 pt.), overgang til hæmodialyse (10 pt.), mors (12 pt.) og overgang til kontrol på andre hospitaler (9 pt.). 27

28 PD-optræning I 2010 foregik størstedelen af PD-optræningerne i afdelingen. Næsten alle patienter får fortsat et hjemmebesøg i forbindelse med optræningen. Der holdes fast i at individualisere optræningsforløbet, så det passer til den enkelte patient. Det var også i 2010 målsætningen at optræne så mange patienter som muligt i APD (natmaskine). Samarbejdspartnere Også i 2010 har afsnittet nydt godt af et tæt samarbejde med overlæge Tonny Jensen, Endokrinologisk Klinik P/E, der tager sig af diabetes-kontrollen hos PD-patienterne. Billede Elsebeth ved en af de nye pc arbejdspladser. Afsnittet har et tæt samarbejde med Pædiatrisk Klinik omkring kronisk dialysebehandling af børn. Ved udgangen af 2010 var der tre børn mellem 1 og 3½ år gamle i kronisk PD. Afsnittet har også i 2009 haft et tværfagligt samarbejde med Urologisk Klinik D ved anlæggelse af PDkatetre i generel anæstesi og med Abdominalkirurgisk afdeling K på Bispebjerg Hospital, hvis patienten skal hernieopereres samtidigt med PD-kateteranlæggelsen. De grønlandske patienter er ikke længere så tæt knyttede til Hjemmedialysen som tidligere, idet de fleste efterkontroller foretages i Grønland. Der er fortsat et formaliseret samarbejde med Dr. Ingrids Hospital i Nuuk, der bl.a. omfatter gensidige studiebesøg indenfor sygeplejegruppen. 28

29 Personaleudvikling og uddannelse Tre sygeplejersker har deltaget i efteruddannelse i brug af GAMBRO s Serena APD-maskine. En sygeplejerske har deltaget i kursus i Mønsterbrud i patientundervisningen. En sygeplejerske deltog i den amerikanske dialysekongres ADC i Seattle i februar Desuden har sygeplejerskerne udviklet deres kompetencer ved deltagelse i NorDiaTrans kongressen i København, både ved deltagelse og foredrag PD-øst møder. Uddannelse Afsnittet deltager i den interne undervisning af sygeplejersker i klinikken ved introduktionskurser, nefrologisk grundkursus og kursus i specialerelateret medicin. Desuden undervises der fortsat mhp at øge den generelle PD-kompetence indenfor plejegruppen i klinikkens sengeafsnit. Der tilbydes en basisuddannelse i peritonealdialyse, som afsluttes med en test og et kursusbevis. Dette arbejde varetages fast af en sygeplejerske fra Hjemmedialysen, 8 timer om ugen. Udviklingen af E-learnings programmet med nye kapitler er fortsat i gang. Afsnittet afsluttede de sidste patienter i SHARP-studiet og der blev igangsat et nyt forsøg med dialysevæsker med lav NaCl-koncentration (PD-One). Der planlægges fortsat et nordisk forsøg vedrørende reduktion af peritonitisfrekvensen ved regelmæssig genoptræning af patienterne (PEPS). Fysiske rammer Skabene i medicinrummet er blevet udskiftet for at kunne leve op til hygiejnekravene om skabe med glasdøre. Der er endvidere sket en betragtelig udvidelse af PC-arbejdspladserne, så de nu forefindes på alle stuer. Dette er sket i forbindelse med indførelsen af OPUS-arbejdsplads. 29

30 Billede: Susanne ved de nye medicinskabe. Visioner for 2011 Vi vil arbejde for - at alle nye dialysepatienter er velinformerede om PD. - at en større andel patienter begynder deres dialysebehanding som PDpatienter - at personalets kvalifikationer udvikles - at behandlingen forbedres og kvalitetssikres. 30

31 9.0 Akut hæmodialyse 2133 Af Afdelingssygeplejerske Hanne Tørring Generelt om afsnittet: Vi behandler fortrinsvis akutte, indlagte patienter, børn såvel som voksne. Desuden foretager vi ud over hæmodialysebehandlinger en del andre ekstrakorporale behandlinger, så som plasmaseparation, ABO-aphereser og immunadsorption. Aktivitet: FUNKTIONSLEDELSE Overlæge ph. d Inge Eidemak Dr. med. Søren Ladefoged Afdelingssygeplejerske Hanne Tørring Assisterende afdelingssygeplejerske Vibeke Kristensen I 2010 havde vi en gennemsnitlig udnyttelsesgrad af de 10 dialysestationer på afsnit 2133 på 86 %. Desuden foretog vi 1046 hæmodialysebehandlinger udenfor afsnittet, de fleste blev udført på en af RH s mange intensive afsnit, men i perioder har de mange isolationspatienter indlagt på Klinik P også bidraget dertil. Vi har udført 495 plasmaferesebehandlinger og 77 immunoadsorptioner. I årets løb har der været 9 patienter, som skulle nyretransplanteres med AB0 uforlig doner. I den forbindelse har vi i alt udført 71 adsorptionsbehandlinger. Sygeplejepersonale og udvikling: Sygeplejerskerne har deltaget på diverse kongresser, temadage, kurser og efteruddannelse. I alt blev det til 128 dage, gennemsnitligt 4 dage pr. ansat. På Nordiatranskongressen i København deltog Petra Neuman, Hanne Vestergård og Anne Marie Boeskov med en poster vedrørende atypiske dialyseindikationer. Visioner for 2011 Flere og nye ekstrakorporale behandlinger. Det er sandsynligt, at vi i løbet af det nye år starter LDL(lipid) Aferese behandling på et barn. Fortsat kompetenceudvikling af sygeplejerskerne I slutning af året vil vi afholde en Temadag for nogle af de ekspertsygeplejersker, der arbejder med akut hæmodialyse i Danmark. 31

32 I forbindelse med Kulturnatten på Riget deltog Klinik P med en stand, hvor besøgende bl.a. kunne få et indblik i hæmo- og peritonealdialysebehandling, Hanne Vestergård og Hanne Tørring deltog fra I årets første sparerunde blev Hæmodialysens Karadgangskoordinator Lene Molbo opsagt i funktionen. Hun var ansat 4 dage i karadgangsfunktionen og en dag på Siden 1. marts har Lene været fuldtids ansat på 2133, en stor gevinst for os. Året har, som for de fleste andre afsnit på RH, været præget af stabilitet rent personalemæssigt. 2 sygeplejersker har i årets løb forladt afsnittet og pga. ansættelsesstop er den ene stilling ikke blevet genbesat førend ved årsskiftet. Billede: Besøgende i Klinik P s stand på kulturnatten. Da vi ikke har ansat nye sygeplejersker i årets løb, har Anne Frimor, Klinisk ekspertsygeplejerske med særligt ansvar for nyansattes kompetenceudvikling det første år på 2133, haft mulighed for at følge de nyere sygeplejersker i et længere forløb, og afsnittets samlede kompetencer er blevet mærkbart forøget i løbet af året. De fleste sygeplejersker kan nu varetage udførslen af afsnittets almindeligste behandlingstilbud. Overlæge Mette Brimnes Damholt fik i sommerens start tildelt en dag i ugen til at varetage stuegangsfunktionen til afsnittets ambulante hæmodialyse patienter. Det har været en god løsning for både patienter og personale. Vi har udført en enkelt high volumen plasmaferese behandling på et barn, som skulle akut levertransplanteres. High volumen plasmaferese betyder, at man udskifter en betydeligt større mængde plasma fra patienten, end man plejer at gøre. 32

33 6 børn har været i ambulant hæmodialysebehandling i løbet af året. Et af børnene er overgået til PD, og 2 er blevet transplanteret, ved årsskiftet har vi 3 børn i behandling. Vi har nu 4 patienter i immunoadsorptionsbehandling. Vores gamle immunoadsorptionsmaskine Excorim 10 har vi måttet skille os af med, da der ikke længere kunne skaffes reservedele eller slangesæt til maskinen. I stedet har vi indkøbt en ny maskine. Maskinen hedder ADAsorb og er fra firmaet MediCap. Billede fra kulturnatten I slutningen af året overgik Klinik P til den elektroniske patientjournal OPUS. Det er en stor tilvænningsproces for alle, og der arbejdes fortsat på, at vi alle dokumenterer de rigtige steder. 33

34 10.0 Hæmodialyse 5101 Af afdelingssygeplejerske Lisbeth Samson og assisterende afdelingssygeplejerske Bettina Andersen. Nogle af de ting vi arbejdede med sidste år var: Kompetenceudvikling ved bl.a. at skabe et fælles grundlag for vores handlinger i arbejdet med den kritisk syge dialysepatient. Vi havde fokus på 4 områder: hvad vil det sige at være kronisk syg den sårbare patient sundhedspædagogik kommunikation Klinisk udviklingssygeplejerske Trine Marott og Sundhedsfaglig konsulent Lisbet Due Madsen, har frem til maj fulgt nedenstående program til dørs, forløbet har varet et halvt år. FUNKTIONSLEDELSE Overlæge Ph. d. Inge Eidemak Dr. med. Søren Ladefoged Afdelingssygeplejerske Lisbeth Samson Assisterende afdelingssygeplejerske Bettina Andersen DIALYSESTATIONER 18 dialysestationer 23,39 årsværk Målet var at: kunne anvende motivationsskabende incitamenter i behandlingen af den enkelte patient udvikle og bevidstgøre personalet om deres personlige kompetencer udvikle refleksion over egen praksis give og modtage konstruktiv feedback på egen praksis Eftermiddagsundervisning har haft fokus på bl.a.: Fortsat refleksion over praksis og kollegial feedback. Positiv grænsesætning Temadag med fokus på den etniske minoritetspatient. Sygeplejekonferencer. Vi fortsætter med konference 1 gang ugentlig, hvor nytilkomne patienter kan blive gennemgået, generelle problemstillinger debatteret samt problematiske patientforløb behandles. Desuden har vores sygeplejerske i startambulatoriet ordet hver 2. tirsdag 34

35 Temadag 26. maj havde vi temadag for hele afsnittet, med fokus på den etniske patient. Der var indlæg fra Det grønlandske Patienthotel og et indlæg om islam. Desuden har vi hele tiden arbejdet med fokusgrupper, der løbende har møder og udarbejder indsatsområder til gavn for hele afsnittet, eks. Karadgange. Diabetes. Afsnittet har haft fokus på injektionsteknikker, og en quiz om dette blev besvaret af alle Undervisning ved Charlotte Schøitz PE Amb 4 årlige audits på kontrol af fødder Ernæring. Der er udført audit på screeningsresultater. I april, hvor vores karkoordinators stilling blev nedlagt, blev opgaverne fordelt på flere sygeplejerske, der har bl.a. været arbejdet på at bruge større dialysekanyler, så blodflow kan øges. Afsnittets ernæringsnøglepersoner og diætister, har atter lavet udstilling med julens fristelser. Gruppen forbereder temauger om salt og væske. Årets sidste fjerdedel har været stærkt præget af den forestående fusion. Vi begyndte at nærme os hinanden i december måned, for så 1. januar at være et afsnit. Samtidigt har vi brugt megen tid på EPJ, der er blevet modtaget meget positivt. Bettina Andersen, Tanja Olsen, Peter Clausen og Tonny Jensen har fået godkendt projektet Kontinuerlig BS måling. Forventet start april Visioner for 2011 Fortsat arbejde med trivsel i den store gruppe. Fokus på kommunikation 35

36 11.0 Hæmodialyse 5102 Af sygeplejerske med særligt ansvar for udvikling Lene Førgaard Ved udgangen af 2010 ophørte afsnit 5102 med at eksistere som selvstændigt afsnit, idet 5101 og 5102 pr. 1. januar 2011 er fusioneret til et afsnit. Det store arbejde der ligger i at forberede en vellykket fusion, har sammen med indførsel af den elektroniske patientjournal, præget de sidste måneder af året. Uddannelse: Diplomuddannelse: Sygeplejerske med specielt ansvar for udvikling, Lene Førgaard, fuldførte diplomuddannelse, med afgangsprojektet Information til hæmodialysepatienter. FUNKTIONSLEDELSE Overlæge Ph. d Inge Eidemak Dr. med. Søren Ladefoged Afdelingssygeplejerske Karin Bjerre Assisterende afdelingssygeplejerske Sarah Louise Rytter DIALYSESTATIONER 17 dialysepladser 20,24 årsværk Sygeplejeuddannelsen: Afdelingen har haft 2 6. semesterstuderende i praktik, forår og efterår. Sygeplejekonferencer: Der har været holdt sygeplejekonferencer ca. 1 gang ugentligt. Interessegrupper: Alle sygeplejersker har deltaget i mindst en interessegruppe. Calcium fosfat gruppen: Gruppen har arrangeret 12 fokusdage for at dygtiggøre personalet i calcium fosfatstofskiftet og for at blive bedre til at rådgive patienterne. Afsnittet har desuden haft interessegrupper indenfor karadgange, etniske patienter, diabetes, værdigrundlag, og akkreditering. 36

37 Dokumentationsgruppen: Dokumentationsgruppen afholdt fokusuger i uge 4 og 5. Der blev gjort forskellige tiltag, dels blev afsnittet og omklædningsrummet udsmykket med forskellige postere med slogan. Der var en dokumentationsquiz og papirerne i sygeplejejournalen blev gennemgået. Emner som når patienten ikke taler dansk og samarbejdet med hjemmeplejen/plejehjem blev taget op, og alt dette blev krydret med dagens sjove journalfluer. For at øge motivationen, blev der hygget med kage og frokost sponsoreret af gruppens 4 medlemmer. Visioner for 2011 Fokus på kommunikation, i forhold til patienter som kollegaer ved hjælp af. Kommmunikationstræning og Den motiverende samtale. Styrke det faglige engagement og de faglige udfordringer hos den enkelte medarbejder. Fokusdage i efteråret Billede: Vi løfter flok 37

38 12.0 Hæmodialysen PFH Af afdelingssygeplejerske Charlotte Marcuslund Larsen Arbejdsmiljø Da vi havde stor succes med en Feel Good uge i 2009, blev vi enig om at dette måtte gentages i Vores sikkerhedsrepræsentant, tillidsmand og afdelingssygeplejerske forberedte sig endnu engang til en uge med mange aktiviteter, men dog med en fælles overskrift: Arbejdsmiljø. Formål: Skabe positiv energi blandt personalet i afsnittet. Mål: Fokus på samspillet mellem kolleger. FUNKTIONSLEDELSE Overlæge Ph d. Inge Eidemak Overlæge dr. med. Søren Ladefoged Afdelingssygeplejerske Charlotte Marcuslund Larsen Assisterende afdelingssygeplejerske Hanne Brøndum DIALYSESTATIONER 21 dialysestationer 24,29 årsværk Skabe fælles ånd og sammenhold ved hjælp af praktiske øvelser Anerkendelse af hinanden som kolleger Skabe opmærksomhed omkring ens eget ansvar for at bidrage til den gode stemning Hver dag i Feel Good ugen havde et tema, hvor personalet var aktive med øvelser og opgaver. Anerkendende postkort gives til en kollega Og de skal skrives 38

39 Karadgangsgruppen Der blev afholdt 6 møder i løbet af året, og med en ny formand for gruppen, er der brugt tid på, at indsamle forskelligt materiale, og lave en omorganisering af diverse opgaver. Der er udarbejdet en karadgangsliste, som opdateres månedligt. Listen indeholder alle vores patienter og deres karadgange, og hvor i forløbet de er mhp fistelanlæggelse, evt. PTA og fistulografi. Målet er, at egnede patienter hurtigst muligt skal have anlagt en fistel. Alt dette i dialog med vores overlæge. Kargruppen har desuden arbejdet med at få etableret en velfungerende rutine på afdelingen omkring fistelflowmåling. Den første halvdel af året brugte vi Transonic fistelflowmåling, men siden sommer har vi været i gang med at måle fistelflow direkte på vores AK-dialysemaskiner. Der er også etableret en procedure omkring fistelflowskema som faxes til kar. kir. afd. Vi har begyndt samarbejde med kar. kir afd. der har overtaget vores fisteloperationer, 2 sygeplejersker har været på studiebesøg på kar. kir afd. og set en fisteloperation. Vi har haft en del kontakt med dialyseafdelingen på 5102 RH mhp undervisningsmateriale, og visionen for 2011 er at etablere et bedre samarbejde mellem afsnittene mhp undervisning i karadgange til nyansatte sygeplejersker. Der er desuden også lavet audit på hæmodialyse-stamkortet med flot resultat. Diabetesgruppen. Temaet for 2010 i diabetesgruppen var Fælles indsats for at understrege betydningen af patienternes medansvar for egen behandling. Diabetesmøderne blev bl.a. brugt til at drøfte behov for undervisning i afdelingen og tilrettelægge disse. Der har derfor været undervisning fra sygeplejerske fra BBH sårcenter om sår og sårpleje. Klinisk sygeplejespecialist fra diabetesenheden på RH har været her to gange og undervist i insulin og insulinadministration, samt om neuropati. Diætisten har undervist om gastroparese, og vores sygeplejerske med særligt ansvar for diabetes har sammen med en kollega undervist om den motiverende samtale. Der er blevet udarbejdet en ny og flot diabetesmappe, der udleveres og introduceres til alle nyansatte og studerende, som starter i afdelingen. 39

40 Tre fra diabetesgruppen har været på kursus i Ringsted arrangeret af Abbott, hvor der var mest fokus på forskning på molykulært niveau samt den psykologiske påvirkning, det har at være pårørende til en diabetespatient. Der er fire gange i 2010 udarbejdet audits over dokumentation af diabeteslisten med svingende resultater. Der er plads til forbedringer, hvilket der arbejdes videre med i Dokumentationsgruppen I forlængelse af kurset AKKS 2010 har Carina, sygeplejerske i afdelingen udarbejdet et projekt, der tog afsæt i en konkret sygeplejefaglig problemstilling. Opgavens titel lød: Kontaktsygeplejerskekonsultation - fra ide til virkelighed. Som titlen antyder, indeholder opgaven en projektbeskrivelse og en beskrivelse af hvordan ideen implementeres i afsnittet, fra startfasen, til det bliver en naturlig del af alle sygeplejerskernes daglige arbejde. Opgaven blev afleveret og fremlagt i maj Siden da har der været fokus på kontaktsygepleje i afsnittet. Inden sommerferien, blev tiden brugt på at forberede sygeplejerskerne i afsnittet, på en anden måde at lave kontaktsygepleje på. Dette blev bl.a. gjort ved, aktivt at lade sygeplejerskerne selv overveje, hvordan de synes kontaktsygeplejerskeordningen fungerer. Desuden med undervisning om egenomsorg og den motiverende samtale. Efter sommerferien blev en projektgruppe af sygeplejersker og deres kontaktpatienter udvalgt. Denne projektgruppe skulle afprøve kontaktsygeplejerskekonsultation i praksis, fra oktober december måned. Visioner for 2011 Feel Good uge Ny ledelsesstruktur skal organiseres i afdelingen Udarbejde en fisteldokumentation stikkekørekort Implementere KSK (Kontaktsygeplejerskek onsultation) i hele personalegruppen Kontaktsygeplejerskekonsultation eller KSK som det hedder i daglig tale, går kort fortalt ud på, at kontaktsygeplejersken mødes med sin kontaktpatient gang hver 3. måned til en samtale. Det skal rent fysisk foregå udenfor patientstuen i et aflukket kontor. Samtalen skal vare 30 min. og bliver afholdt inden dialysen. Samtalen er mellem sygeplejerske og patient og evt. dennes pårørende. Der er flere andre praktiske forhold, der planlægges i forbindelse med KSK. 40

41 Carina har i slutningen af 2010 evalueret prøveperioden med sygeplejerskerne fra projektgruppen. Tilbagemeldingen fra sygeplejerskerne, er at kontaktsygepleje for dem fungerer bedre end tidligere. Kontaktsygeplejerskerne har spurgt deres patienter hvad de synes, og de er enten mere tilfredse eller indifferente. En audit, lavet på projektgruppen, før og efter prøveperioden, mht. om der bliver lavet statussamtale med patienten, viser en signifikant forbedring. Temaeftermiddag I november afholdte vi en eftermiddag med fokus på trivsel i afsnittet. Kommunikation blev et overordnet tema med teori og praktiske øvelser. I forlængelse af dette snakkede vi trivsel med vores eksisterende værdigrundlag i mente. Alle evaluerede dagen godt, og det er i det hele taget godt at bruge timer på dette emne med hele personalegruppen. Julen Afslutningen af året blev traditionen tro præget af julehygge i afsnittet med morgensang, bingo med patienterne og luciaoptog i afdelingen. 41

42 13.0 PFH Limited Care Af assisterende afdelingssygeplejerske Lone Peick. Limited Care (P-LC) repræsenterer en særlig patientbehandling, som tilstræber, at dialysepatienter i størst muligt omfang tager ansvar for egen behandling. Afsnittets dialysetilbud kan gennemføres på tre forskellige måder: Limited Care: Til patienter som ønsker at tage delvist ansvar for egen behandling. Hjemmehæmodialyse: FUNKTIONSLEDELSE Overlæge Ph. d. Inge Eidemak Overlæge dr. med. Søren Ladefoged Afdelingssygeplejerske Anni Nielsen Assisterende afdelingssygeplejerske Lone Peick Patienter tager 100 % ansvar for egen behandling. Selfcare: Et tilbud til patienter som kan have hjemmehæmodialyse, men som ikke ønsker eller har de fysiske rammer til at udføre denne i hjemmet. Patienten får efter oplæring udleveret et dørkort til P-LC samt et password til hjemmesiden, hvor patienten kan booke en dialyseplads. Patienten har derefter mulighed for i P-LC selvstændigt at udføre sin dialysebehandling i alle døgnets 24 timer. Som det eneste sted i Danmark har dialysepatienter på Frederiksberg Hospital mulighed for selv at låse sig ind på dialyseafsnittet og gå i behandling 24 timer i døgnet uden hjælper. Status: I 2010 har vi haft meget fokus på patienter, som ønsker optræning i selfcare og hjemmehæmodialyse. Ultimo december 2010 var 50 % af patienterne i limited care og 50 % i selfcare/hjemmehæmodialyse. Pga. den store tilgang af patienter til selfcare og hjemmehæmodialyse, fik vi problemer med de fysiske rammer i afdelingen. Efter mange møder med flere fagfolk, blev det besluttet, at Limited Care kunne udvide med 8 dialysestationer med mobilt vandanlæg og AK 96 som dialysemaskine. I 3 måneder var der mellem 3-10 håndværker der arbejdede imellem patienter og sygeplejersker for at gøre afsnittet klar til 1. juli

43 Selfcare dialysestue Ikke så snart var sommeren overstået, før vi var i gang med at blive informeret og undervist i en ny dialysemaskine, NXstage fra Nordic Medcom. Med NXstage har vi nu fået en mobil dialysemaskine på godt 27 kg. Dialysemaskinen har 3 behandlingsknapper og er derfor enkelt at lære. Slangesæt og filter er et færdigt kassettesystem. Ombygning i patientens hjem er ikke nødvendig, for at dialysemaskinen kan installeres. Enkeltheden gør, at flere patienter kan behandles hjemme. Efter intensiv undervisning af personalet kunne vi den 15. oktober 2010 optræne den første patient på NXstage. NXstage dialysemaskine 43

44 Udvikling: Næsten hver dag taler vi med hinanden om, hvornår en patient kan være egnet til limited care. I starten af året blev vi spurgt, om vi ville optræne en døv patient i limited care. Patienten havde hørt om afsnittet, og ønskede selv at tage ansvar for sin behandling. Efter samtale med patienten en tolk og kontakt til Fredericia sygehus om montering af ringeapparat på dialysemaskinen, var patienten godt i gang med optræning. Personalet har længe ønsket at lave et nyhedsbrev til patienterne. Siden 1. januar 2010 modtager patienterne en gang om måneden et nyhedsbrev om afsnittets daglige drift. Limited care har flere forskellige dialysemaskiner og dialysemodeller. Mange ressourcer bliver dagligt brugt til undervisning, således at alt personale kan håndtere afsnittets tilbud til patienterne. Visioner for 2011 Mange patienter ser NXstage som en frihed i dialyse. Fokus på at patienten får størst mulig grad af frihed som dialyse patient Hjemmehæmodialyseb ehandling/selfcare Optræne limited care patienter til at tage mere ansvar for egen behandling Ny ledelsesstruktur skal organiseres i afsnittet At samtlige sygeplejersker i P- LC skal optræne patienter til selfcare Patientferie og temadage til dialysepatienten 44

45 14.0 Sekretærerne Af ledende lægesekretær Nina Gregertsen Stabsfunktionen består af 2 fuldtidssekretærer og 1 sekretær på 25 timer. I ambulatoriet Udover 3 ansatte i Nefrologisk ambulatorium og 1 timelønnet en dag om ugen har vi også 2 studerende, som på skift kommer og lægger journaler på plads om aftenen. Billede: Susanne og Sanne 2133, Hjemmedialyseafdelingen, Visitationen m.m. Her er 3 ansatte; en sekretær, som skriver hjemmedialysen og 2133 s journalnotater, en sekretær, som tager sig af visitationen af henvisninger til Nefrologisk klinik, samt en kontorassistent. 3131/32 Vi startede året med at have 1 ledig stilling i denne sekretærgruppe, normeret til 3 sekretærer, og slog stillingen op. Der kom dog aldrig ansøgere til stillingen, højst sandsynligt fordi Regionen havde bebudet besparelser i Sekretærgruppen klarede sig igennem med hjælp fra hinanden. 45

46 3133/34 1 sekretær gik i april på barsel, og vi var så heldige at få en vikar med det samme, vikaren gik i august selv på barselsorlov. Endnu engang måtte vi finde en ny barselsvikar, men 14 dage inden hendes tiltrædelse på Klinik P, fik hun en fast stilling et andet sted på RH. Miraklernes tid var ikke forbi, og endelig fik vi fra en vikar med mangeårig ansættelse som lægesekretær på RH. I H-bygningen Her er der ansat 2 fuldtidssekretærer og 1 sekretær ansat på 15 timer. Dialyseafdelingerne, FH Limited Care: Vores 20 timers sekretær opsagde sin stilling for at gå på efterløn pr Dialyseafsnit P: 1 lægesekretær varetager funktionen i afsnittet. Elever Vi har, som vi plejer, 2 elever i klinikken, - en 1.års elev i H-bygningen og en 2.års elev på 3131/2. Det er en fornøjelse at se, hvor meget de kan efter kort tids ansættelse på Klinik P. Undervisning Grundkursus i betaling, sept.: Rikke Hansen, Pia Strandberg, Mie Agerlin, og Viktoria Lund Frederiksen. Hjertestopkursus: Annette Rasmussen, Kirsten Guldbek, Viktoria Lund Frederiksen, Rikke Hansen og Sanne Holm Ridder. Sanne deltog i og refererede fra klinikkens temadag. Sanne og Viktoria har deltaget i ½-temadag om utilsigtede hændelser, som nu også registreres af sekretærgruppen. Via Erhvervsakademiet Nord i Lyngby er der flere sekretærer, der i de kommende år vil deltage i et kursus ULLA, der består at flere moduler. Desværre har vi ikke haft mulighed for at afholde undervisning her på 13. sal. Det vil vi arbejde på i det nye år. 46

47 Sekretærmøder Som i de foregående år har vi afholdt sekretærmøder af ca. 1 times varighed hver onsdag formiddag. Her har vi fået videregivet informationer og drøftet lidt af hvert. Digital Diktering som var blevet indført i december 2009, skulle vi nu til at få til at køre. I starten var der en del problemer, dog mest i lægegruppen, men det er, set med vores øjne, et godt system at skrive efter. OPUS tværgående elektronisk patientjournal I januar måned forlød det, at det ville gå 1½ år, før klinik P skulle med i denne store omlægning af den så kendte gamle papirjournal. Det skulle vise sig, at vi allerede fra december 2010 overgik journalnotater i elektronisk form. Der var nye funktioner i OPUS i forhold til tidligere og uden for sekretærernes arbejdstid skulle lægerne vænne sig til at skrive journalnotater direkte ind i OPUS på Pc erne på sengeafsnittene. Hjemmeside Sanne Ridder fra 3131/32 har sammen med Inge Eidemak forfattet en del materiale til klinikkens hjemmeside. De vil meget gerne have ris og ros og gode ideer og forslag på adressen Besparelser Fra januar 2010 skulle der spares stillinger, og at der var ansættelsesstop med øjeblikkelig virkning. Sekretærstaben havde i mange år haft en lørdagsvagtordning på transplantationsafsnittet, og hvis den faldt bort, ville vi kunne spare denne udgift allerede fra , dette blev vedtaget og blev en del af besparelsen i klinikken. Senere på året blev vi igen pålagt besparelser. Tanken om, at der kunne spares, hvad der svarede til en fuldtidsstilling, hvis vi ikke længere havde sekretærhjælp 4 dage om ugen til kl. 19,00, var meget nærliggende, denne ordning ophørte med udgangen af Når man ser tilbage på 2010 var det et år med forandringer i forhold til lægesekretærens arbejdsopgaver, som vi kender dem, forandringer, som vi kommer til at mærke en del til i de kommende år. 47

48 15.0 Kliniske diætister Af Klinisk Diætist Ulla Finne Rasmussen og Klinisk Diætist Ulla Jakobsen Normering Diætisternes normering i området er en fuldtidsstilling, der dækkes af to deltidsstillinger. Ansvarsområdet er dialyseafdelingerne på Rigshospitalet og Frederiksberg Hospital. Hæmodialyseafdelingens ernæringsgruppe KVARTALSSCREENINGS RESULTAT 2009 A B C A i % B i % C i % FH afs afs FH 2 PLC Gennemsnit for klinik P Kroniske hæmodialyse patienter Dette afsnits patienter er ofte svært syge, nystartede kronikere. Resultatet af kvartalsscreeningen er fortsat flot med et resultat som viser, at 95 % af patienterne i hæmodialysebehandling screenes. Resultat er på niveau med sidste års resultat. Fordelingen på henholdsvis A (velernæret), B (moderat underernæret) eller C (kraftig underernæret) ligger stabilt. Med hensyn til antallet af dårligt ernærede ligger vi fortsat under hvad der beskrives i litteraturen. Vi tilskriver de fine resultater vores tværfaglige samarbejde og procedurerne for ernæringsbehandling. Der er arbejdet med, at udforme retningslinjer for gennemførelse af audit, denne forventes gennemført to gange årligt. 48

49 Hjemmeside På klinikkens hjemmeside har diætisterne en overordnet information om diætbehandling ved nyresygdom. Undervisning Der er mange undervisningsopgaver i ernæring og diætetik. Ved introduktion af nyt personale På "Nyreskole" På grundkursus Af sygeplejestuderende Af nyansatte sygeplejersker Af klinisk diætist studerende Desuden ad hoc opgaver hvor plejepersonalet undervises, i emner som f.eks. diabetes- dialysediæt, kost ved gastroparese, dialysediæt til pt. af anden etnisk herkomst. Ulla Jakobsens indlæg om saltbegrænsning Hvordan styrer Jeppe sin tørst?, har efter præsentationen på klinikkens temaeftermiddag i september også været præsenteret i hæmodialyseafdelingerne og på sengeafsnittene. Studerende Klinisk diætist studerende er som et led i uddannelsen i praktik i et varierende antal uger i klinikken. Som det fremgår af nedenstående, har diætisterne i dialyseområdet også klinisk diætist studerende i bachelorpraktik. Bachelorprojekterne belyser typisk emner ønsket af diætisterne og overlæge Søren Ladefoged. Bachelorprojekt Klinisk diætist Camilla Slumstrup Storm skrev, i foråret, projekt om Tilsat fosfat i fødevarer et overset fokusområde i den diætetiske behandling af hæmodialyse patienter med hyperfosfatæmi. Det var interessant at få belyst, hvor stort et problem tilsat fosfat sandsynligvis udgør for vores patientgruppe. Projektets resultater indebar da også overvejelser om praksisændring i den diætetiske vejledning, da tilsat fosfat kan indebære et betydeligt indtag. Interesserede kan få projektet ved henvendelse til diætisterne i hæmodialyseafdelingen. 49

50 Temadag På baggrund af ovenstående blev der arrangeret en temadag, om emnet, for nefrologiske diætister i Danmark. Det var en særdeles udbytterig dag, hvor vi diskuterede ud fra et oplæg af Camilla Storm Slumstrup. Desuden havde Overlæge Søren Ladefoged et indlæg om natrium Klinisk Diætist Ambulatorium og Sengeafsnit Af Klinisk Diætist Kirsten Margrethe Andersen. Normering Diætistens normering er en fuldtidsstilling, som deles mellem nefrologisk afd. og endokrinologisk afd., således at tirsdag, onsdag og torsdag er nefrologi og mandag og fredag er endokrinologi. Alle patienter ernæringsscreenes ved indlæggelsessamtalen. Alle tirsdage gennemgås patienter på afsnit 3133 og Der er samtale med alle transplanterede patienter, som vejledes i at spise en sund kost, så de ikke tager for meget på i vægt. Alle onsdage gennemgås patienter på afsnit 3131 og Der tages stilling til om patienter er i ernæringsterapi og der lægges ernæringsplaner: enteral ernæring (sygehuskost, superkost, sondekost) eller parenteral ernæring. Patienter fra ambulatoriet henvises på henvisningssedler. I forbindelse med jul og påske laves der små udstillinger, så patienterne kan se, hvad de kan spise, og hvad der er mindre hensigtsmæssigt. 50

51 Undervisning. Ligesom på hæmodialyseområdet er der mange undervisningsopgaver i ernæring og diætetik Klinisk vejleder i hæmodialyseområdet Af Klinisk vejleder Mette Stabell Lunden Funktionen er organiseret med 1 klinisk vejleder for alle hæmodialyseafsnit og 2 daglige vejledere pr. studerende i de enkelte afsnit. Afsnittene er primært uddannelsespraktik for sygeplejestuderende i uddannelsens sidste ca. 5 måneder lange praktikperiode. Studerende i 2010 Første halvår blev den kliniske vejleder funktion, grundet barsel hos undertegnet, varetaget af klinisk sygeplejespecialist Anne Frimor. Hæmodialyseområdet varetog 5 studerende i 6. semester praktik, samt en portugisisk udvekslingsstuderende. Forårssemesterets 6.semester studerende var de sidste studerende på semester studieordningen. De studerende vi modtog efter sommerferien og fremadrettet vil modtage, er en del af sygeplejerskeuddannelsens nye studieordning fra 2008 (BEK. Nr. 29). Visioner for 2011 Intentionen er uden tvivl at fortsætte det gode spor, så hæmodialysen fortsat kan bidrage yderst positivt til at uddanne sygeplejestuderende Der er pr. 1. januar 2011 ansat en klinisk underviser - Cand. Cur. Trine Mechta Nielsen - på tværs af klinik P. Det får stor betydning for undervisning og vejledning for de studerende Samt stor værdi som sparringspartner for de daglige vejede og klinisk vejleder. Den nye studieordning er indholdsmæssigt delvist ændret og er i stedet for opdeling i semestre strukturerer med moduler, som hver især afsluttes med en prøve. For de studerende i klinikken betyder det, at de i deres afsluttende praktik er i klinikken i 2 moduler, svarende til 1 semester. Hæmodialysen modtog i efteråret og vil fremadrettet modtage studerende på modul 11 og 12 i et sammenhængende forløb. 51

52 Andet halvår modtog vi 5 studerende på modul 11, fordelt på 2133, 5101, 5102 og Dialyse 1. De studerende overgik efter bestået intern prøve til modul 12 i samme praktikplads. Modul 12 blev i januar 2011 ligeledes afsluttet med intern prøve. Som en del af prøveforløbet var bl.a. et sygeplejefagligt forum, der som noget nyt fandt sted i klinikken. Et par af de studerende valgte supplerende at fortælle om deres kliniske problemstilling i afdelingen, hvilket synes at være inspirerende og meningsfuldt for både studerende og personalet. PLC modtog et hold tværfaglige studerende på modul 5 fra sundhedsuddannelserne. De studerende interviewede sygeplejersker og patienter i afdelingen, og skrev opgave om patienten som tværfaglig aktør. Udvikling / undervisning For at implementere de aktuelle ændringer i den nye studieordning, der er vigtige at have fokus på for bl.a. de daglige vejledere, har jeg været rundt i afdelingerne og holdt oplæg for sygeplejerskerne. Ligeledes har jeg lagt vægt på at udvikle en mappe (Studerende modul 11 og 12), indeholdende skriftligt materiale, der beskriver den nye studieordnings betydning i praksis. I efteråret 2010 har vi på tværs af Abdominalcenteret, relateret til den nye studieordning, opstartet refleksions seancer med de studerende i form af Journal Club. Her arbejder vi med at analysere videnskabelige artikler og udfra dette se på praksis. For at styrke de studerendes specialespecifikke viden, og dermed højne niveauet af deres sygepleje til patienten, prioriterede jeg udenfor den obligatoriske ramme at arrangerer ekstra undervisning. Undervisningsemnerne var ernæring v. klinisk diætist Ulla Jacobsen, samt Calcium- fosfatstofskiftet v. udviklingssygeplejerske Lene Førgaard og som noget nyt en eftermiddag på klinisk laboratorium for sygeplejestuderende for at øve praktiske kliniske færdigheder v. undertegnede. 52

53 17. Undervisning og uddannelse Af klinisk sygeplejespecialist, sygeplejerske, Ph. d Metha Frøjk Kursus aktiviteterne planlægges i samarbejde med klinikledelsen og undervisningsudvalget. Kursusansvarlig: klinisk sygeplejespecialist Metha Frøjk. Formål med introduktionen: - at nye medarbejdere får indsigt i organisationsstrukturen i Nefrologisk Klinik P. - at informere om overordnede principper for patientbehandling, patientforløb og samarbejde med patienter og pårørende. - at få kendskab til arbejdsgange samt faglige samarbejdspartnere i klinikken, således at ny ansatte medarbejdere får en god introduktion til jobbet. Langsigtede mål med introduktionen: - at fastholde et velkvalificeret personale, der er motiveret for samarbejde og faglig udvikling. 53

54 Introduktion af nyt personale Rigshospitalets fælles introduktionsprogram for nyt personale, der afholdes den første hverdag i måneden, efterfølges af 2 introduktionsdage ved Nefrologisk Klinik P. Abdominalcenterets introduktion indgår i Klinik P S tværfaglige introduktions tilbud. Klinikkens personale er undervisere ved introduktionen af nyt personale Afholdt 2 HD HD HD HD Senge Senge Hj.PD Nefro. Læger Læge Andre Total introduktions- PLC Frb Afs. Afs Amb Sekre- kursus Frb. 3131/2 3133/ tær Fordeling af deltagere Oversigtskema over afholdte introduktions kurser, samt fordelingen af nyansat personale i de enkelte afsnit: Nyansatte sygeplejersker = 8 (tilsvarende i 2009=56) 54

55 Kursus i specialerelateret medicin Kursusleder: Assisterende afdelingssygeplejerske, Dorte Inekci. Målgruppen er sygeplejersker og social og sundhedsassistenter med minimum 3 måneders ansættelse ved Nefrologisk klinik P. Kurset er af en dags varighed med syv lektioner. Undervisere er klinikkens læger og sygeplejersker. Mål med kurset: - at kursisten kan omsætte sin erhvervede viden til praksis - og være i stand til at informere patienten om medicinens virkning /og eventuelle bivirkninger. Formål med kurset: Der er afholdt et kursus i april 2010, med i alt 15 deltagere. - at kursisten opnår viden om den medicin, der anvendes til den nefrologiske patient, - at kursisten får indsigt i de juridiske og etiske aspekter omkring medicinering. 55

56 Nefrologisk Efteruddannelse af sygeplejersker - der har været ansat i nefrologien i mere en 3 år. Efteruddannelsen er planlagt i et samarbejde mellem nefrologisk afdeling på Herlev Hospital, Hillerød Hospital og Rigshospitalet. Kompetencemål for efteruddannelsen: Kursisten tilegner sig viden og indsigt i sygepleje til den kronisk nyresyge patient. Kursisten får udbygget sin teoretiske viden inden for kommunikation, refleksion og vejledning. Dette giver kompetencer til at kunne omsætte viden til praksis. Kursus forløb og indhold Kurset er fordelt på 4 moduler. Kursusprogram: Emneområder for de fire moduler Hvert modul afvikles på 2 sammenhængende dage. I alt 8 kursusdage samt 1 studiedag til udarbejdelse af synopsis / indeholdende kliniske problemstillinger, der kan relateres til hverdagen. Motiverende samtale Patientrettigheder Modul 1 Patient i prædialyse Fremtidens teknologi Begrebet Empowerment Modul 2 Patient i dialyse Kronisk syg /rummelighed Rehabilitering Modul 3 Nyretransplantation Fremlæggelse af synopsis Den svære samtale Modul 4 Palliation Det sidste modul er der fremlæggelse af synopsis og drøftelse i plenum. 56

57 Fagligt netværk Der er lagt op til udvidet samarbejde i form af fagligt netværk der efterfølgende giver kursisterne mulighed for at samarbejde på tværs af Region Hovedstaden. Der er afviklet et kursusforløb jan. maj med 20 deltager. Her af 8 deltagere fra Nefrologisk klinik P. Sygeplejersker med særligt ansvar for udvikling - af den kliniske sygeplejepraksis ved Nefrologisk klinik P. Tværgående forum for sygeplejersker med fokus på klinisk udvikling. Formål med sygeplejegruppen med særligt ansvar for udvikling: Mål for sygeplejegruppen med særligt ansvar for udviklingen: Gruppen er medansvarlig for ensartet opgaveløsning inden for patientsikkerhed i Nefrologisk Klinik P. Følge op på tværgående kvalitetsforbedrende aktiviteter igangsat af ledelsen. Være et forum for refleksion og drøftelse af fælles sygeplejefaglige problemstillinger samt medvirke til løsning af disse og dele viden og erfaringer på tværs af klinikken. Bistå ved formidling og implementering af ny aktuel viden / forskning I samarbejde med den sygeplejefaglige ledelse, har gruppen primært haft fokus på kvalitetssikring samt udvikling af klinikkens sygepleje. Medansvarlig for: - At sikre sammenhæng mellem patientens behov og sygeplejens udvikling. - og opnå den bedste sygeplejefaglige kvalitet i alle forløb hos de nefrologiske patienter. 57

58 Oversigt over udviklingsgruppens medlemmer Organisering for sygeplejersker med særligt ansvar for udviklingen = SSAU-gruppen Styregruppen Metha Frøjk Karina Bruun Oversygeplejerske Annette Vojnovic Oversygeplejerske Klinisk spl.- Specialist Formand for SSAU - gruppen Mie Bræmer- Jensen Afd. Spl. Elsebeth Hildebrand Afd. spl. Lotte Jensen Afd. spl. Lonnie Rasmussen Afd. spl. Lisbeth Samson Afd. spl. Charlotte Larsen Afd. spl. Hanne Tørring Afd. spl. Tværgående arbejdsopgaver Birgitte Åberg Spl. Udv. Susanne Raaschou Ass. afd. spl. Mette Morsing Spl. udv. Gitte Osberg Spl. udv. Lene Førgaard Spl. udv. Kristina Fog Larsen Spl. udv Charlotte Mogensen Spl. udv. Anne Marie Boeskov Spl. udv. SSAU- gruppen Klinisk udviklings opgaver Klinisk udviklings opgaver Klinisk udviklings opgaver Klinisk udviklings opgaver Klinisk udviklings opgaver Klinisk udviklings opgaver Klinisk udviklings opgaver Klinisk udviklings opgaver /2 3133/4 5101/2 P-FH PLC - FH 2133 KB/MF jan Som vist i ovenstående figur er hvert enkelt afsnit repræsenteret med en sygeplejerske, der har sygeplejeudvikling som * hovedansvarsområde og refererer til afsnittes afdelingssygeplejerske. Den enkelte sygeplejersker har individuel erfaring og ansvarsområde inden for afsnittes speciale. Igangværende opgaver: Dokumentation af sygeplejen og kommunikation. 58

59 18. Nyreskolen Livet med nyresygdom - et kursustilbud til patienter og pårørende Kronisk nyresygdom medfører livslangt behov for behandling. For patienten indebærer sygdommen en bestående forandring, stadig tilpasning og et livslangt samarbejde med sundhedsprofessionelle. Information og dialog om sygdommen foregår mellem patient og behandler i en kontinuerlig proces både under indlæggelse og i det ambulante behandlingsforløb. Hovedbudskab - at aktivere patienter til at tage ansvar for egen sundhed og sygdom, hvilket forudsætter at de tilegner sig viden og færdigheder Når patienter skal opøve en hensigtsmæssig egenomsorg, har de behov for at indgå i et deltagende samarbejde med de sundhedsprofessionelle. Det er i mange tilfælde en stor udfordring, der stiller krav til både patienter, pårørende og sundhedspersonale. De nære relationer påvirkes. Nyreskolen er en del af processen med et formaliseret undervisningstilbud. Det har været godt at være sammen med mange andre ligestillede.. altså man holder ikke så meget af sig selv, når man får stillet den diagnose.. Men det har givet os noget at tale om.. legaliseret, at være syg og vide vi har de samme bekymringer, som de andre familie har. 59

60 Kurset planlægges i samarbejde med Nefrologisk Ambulatorium P 2134, der varetager bookning af kursusholdene og kontakten til patienten og dennes pårørende. Kurset afvikles over 3 på hinanden følgende torsdage. Fra klokken Samlet Målgruppe Nyreskolen tilbydes de patienter og pårørende, hvor der under forløbet af nyresygdommen kan blive behov for dialyse/ nyretransplantation Det tilstræbes at patienter tilmeldes Nyreskolen, når nyrefunktionen er reduceret med ca. 2/3. Når behovet for understøttende behandling er nået og der forventes dialysebehandling indenfor ½ til 1 år. undervisning per hold er på 10½ timer. Værst for de unge. Jeg er 60 år og vi var i overtal, men jeg synes nok, at det er værst for de unge, man bliver ydmyg over ens egne problemer i det spil her.. De unges ønsker. Det kunne være fedt med en junior og et senior-hold hvor vi kunne stille hinanden spørgsmål om vores liv. Formål Undervisningen tilsigter - at patienten lærer sygdommen at kende således at man i dagligdagen kan handle på symptomer og ændringer - at patienten sammen med dennes pårørende bliver rustet til at klare hverdagen bedst muligt 60

61 Totalopgørelse over deltagere påbegyndt nyreskole år 2003 til år 2010 Patienter på Nyreskolen: Aldersfordeling i perioden : Spørgeskema til patienter og pårørende Kurset evalueres mundtligt og suppleres med spørgeskemaer/åbne spørgsmål. De åbne spørgsmål gav mulighed for, at patienter og pårørende kunne udfolde deres perspektiver på dagligdagen, og hvad der var væsentligt for deres håndtering af nyresygdom, herunder betydningen af deltagelse på Nyreskolen. 61

62 Viden og motivation. der har været periode, hvor jeg har været ved at opgive, men nu ser jeg længere fremad. Det bedste har været at være sammen med min mand, om den viden vi har fået. jeg tror på at jeg kan beholde mit arbejde mange år endnu. Tryghed og angst. Det har været en øjenåbner for mig.. jeg har fået en forklaring på min kones træthed, dårlig humør.. utilfredshed, nu taler vi om det på en anden måde jeg ved at jeg kan klare det.. selv om der vil komme svære opgaver med min mands sygdom.. jeg vil sige, at jeg er blevet rolig bange 62

63 Forandring og selvforståelse. jeg ved at det er mit ansvar hvad jeg spiser.. og hvordan jeg tager mine østersskaller.. men også selv at spørge om mine tal.. nu vil jeg vide om det hjælper.. Patientudsagn viser at samlet viden og erfaringer med nyresygdom kan få betydning for patientens forståelse af sig selv og deres følelsesmæssige befindende. Ligeledes peger resultaterne på, at der er andre væsentlige momenter i patientens liv end viden, der motiverer eller stiller sig i vejen for livsændringer, Jeg forstår så mere som nu familie, og det ægteskab, er også vigtigt roller, arbejdsliv m.m. Det er også væsentlig at have fokus på pårørende og inddrage patientens familieliv, fritidsliv, arbejdsliv og følelsesliv, da det har betydning for, hvordan den enkelte kan forme og håndtere hverdagen. Evalueringen viser, at betydningen af at have haft en fælles oplevelse af Nyreskolen kan være med til at åbne op for fælles dialog om sygdommen og familielivet med nyresygdom. jeg forventer at få ærlige svar.. jeg vil vide hvor jeg står.. jeg vil måske spørge så meget, så jeg bliver irriterende, men de kender mig. 63

Klinikken på tværs Nefrologisk Klinik P 2009. Udgivet maj 2010. Redaktør Karina Bruun. Redaktion/Kommunikationsudvalget Annette Vojnovic.

Klinikken på tværs Nefrologisk Klinik P 2009. Udgivet maj 2010. Redaktør Karina Bruun. Redaktion/Kommunikationsudvalget Annette Vojnovic. Klinikken på tværs Nefrologisk Klinik P 2009 Udgivet maj 2010 Redaktør Karina Bruun Redaktion/Kommunikationsudvalget Annette Vojnovic Oplag/ 100 Layout/ Morten Bak årsberetning 2009 / klinikken på tværs

Læs mere

NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS. Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS

NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS. Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2011 1 Klinik P s organisationsdiagram 2 NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS Indholdsfortegnelse 1.0 Forord

Læs mere

KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2014

KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2014 KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2014 1 Indhold 1.0 Forord - Klinikledelsen om årets tiltag... 4 2.0 Lægestaben... 5 2.1 Lægeuddannelsen ved Nefrologisk Klinik Rigshospitalet... 6 3.0 Sengeafsnit 3131/2...

Læs mere

NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS

NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2013 1 Indhold 1.0 Forord klinikledelsen om årets tiltag... 4 2. Lægestaben... 5 2.1 Lægeuddannelsen ved Nefrologisk Klinik P Rigshospitalet...

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN ORGANISATORISK PLACERING FYSISK PLACERING FYSISKE RAMMER PERSONALE GRUPPEN

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN ORGANISATORISK PLACERING FYSISK PLACERING FYSISKE RAMMER PERSONALE GRUPPEN Indhold PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN... 3 ORGANISATORISK PLACERING... 3 FYSISK PLACERING... 3 FYSISKE RAMMER... 3 PERSONALE GRUPPEN... 3 DØGNRYTME... 4 PLEJEFORM OG INTERN STRUKTUR.... 4 HVORDAN

Læs mere

Årsberetning Nefrologisk Klinik P 2012. NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS

Årsberetning Nefrologisk Klinik P 2012. NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord - klinikledelsen om årets fælles tiltag... 4 2.0 Lægestaben... 6 2.1 Lægeuddannelsen ved Nefrologisk

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt.

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt. Hospitalsenheden Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hæmodialyseafdelingen på Hospitalsenheden Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen.

Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen. 1 Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen. Indholdsfortegnelse Indledning Side 1 Struktur/ledelse Side 1 De overordnede rammer Side 1 Værdiernes formål Side 2 Strategi Side 2 Aktivitet Side 3 Optageområde

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Nefrologisk Ambulatorium 244 Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Telefon 79 18 22 58 E-mail Udannelseskonsulent Klinisk vejleder

Læs mere

Afsnitsprofil. Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus

Afsnitsprofil. Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus Afsnitsprofil Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus Maj 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelse og organisation... 3 Afdelingsledelsen... 3 Afsnitsledelse... 3 Organisationsdiagram Organ- og

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus 1. Præsentation af afsnittet 09-4 / 12-4 er et ortopædkirurgisk afsnit, som er en del af Sygehus Nord, Region Sjælland.

Læs mere

Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus

Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus Indhold: Velkomstbrev... 2 Præsentation af afdelingen....3-4 Mål for Klinikophold........5

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015

Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015 Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015 Deltagere: Daniella, Lone, Jytte, Rie, Dorthe. Afbud: Brian. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning. Godkendt. 2. Godkendelse af referat af

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Generel klinisk studieplan. på Hospitalsenheden Horsens. Afdeling; Hæmodialysen Modul 12

Generel klinisk studieplan. på Hospitalsenheden Horsens. Afdeling; Hæmodialysen Modul 12 Udfold dit talent VIA University College Dato: 12. februar 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Afdeling; Hæmodialysen Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Oplæringsprogram for sygeplejersker i nyreambulatoriet primært i PD-delen

Oplæringsprogram for sygeplejersker i nyreambulatoriet primært i PD-delen Oplæringsprogram for sygeplejersker i nyreambulatoriet primært i PD-delen Indhold OPLÆRINGSPROGRAM FOR PD-SYGEPLEJERSKER I NYREAMBULATORIET... 2 BILAG 1 TIL OPLÆRINGSPROGRAM... 3 BILAG 2 TIL OPLÆRINGSPROGRAM...

Læs mere

Udviklingsplan for Nyremedicinsk afdeling 2015 2017

Udviklingsplan for Nyremedicinsk afdeling 2015 2017 Udviklingsplan for Nyremedicinsk afdeling 2015 2017 I Nyremedicinsk afdeling arbejder vi ud fra OUH`s vision der er formuleret i et kodeks Stræber efter kvalitet i alt. Vi varetager højt specialiseret

Læs mere

Sjællands Universitetshospital i Køge, medicinsk afdeling, afsnit M1

Sjællands Universitetshospital i Køge, medicinsk afdeling, afsnit M1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR Sjællands Universitetshospital i Køge, medicinsk afdeling, afsnit M1 LYKKEBÆKVEJ 1 4600 KØGE TLF. NR. 47 32 2500/56 63 1500 - LOKAL 2500 FAXNR. 56 63 15 97 AFDELINGSSYGEPLEJERSKE

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

Øget arbejdsglæde og større kvalitet

Øget arbejdsglæde og større kvalitet FAGLIG FORDYBELSE I DET MEDICINSKE HOVEDOMRÅDE Øget arbejdsglæde og større kvalitet 1-årigt udviklingsforløb for social og sundhedsassistenter ansat på medicinske afdelinger ved hospitaler i Region Hovedstaden.

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Januar 2013

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Projekt beskrivelse for. Målrettet indsats i døgnafsnittet. Indledning

Projekt beskrivelse for. Målrettet indsats i døgnafsnittet. Indledning Projekt beskrivelse for Målrettet indsats i døgnafsnittet. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Indledning 3. Beskrivelse af problem 4. Formål 5. Mål med projektet / hvad vil vi opnå! 6. Redskaber 7. Metode 8. Evaluering

Læs mere

LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE

LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE SOM EN NATURLIG DEL AF DEN DAGLIGE DRIFT UKK Karina Kilde Afdelingssygeplejerske Elin S. Merklin Akutklinikken NOH Frederikssund BAGGRUND Tiden efter fusionen: Personalemæssigt

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H Køge Sygehus Lykkebækvej 1 4600 Køge INDHOLD: Præsentation af Ortopædkirurgisk Afdeling side 3 Ortopædkirurgisk afdelings organisation side 3 Målsætning og værdigrundlag

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 4 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED ÆLDREPSYKIATRISK TEAM VORDINGBORG Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lene Månsson Hansen Ældrepsykiatrisk Team Vordingborg Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i forbindelse med peritonealdialyse i eget hjem

Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i forbindelse med peritonealdialyse i eget hjem Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i forbindelse med peritonealdialyse i eget hjem Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Regionens ansvar og opgaver... 2 Oplæring... 3 Ambulant kontrol...

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret.

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Introduktion I dette dokument beskrives rammerne, pædagogiske overvejelser, struktur, formelle krav og fremtidige perspektiver

Læs mere

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Rejsebeskrivelse 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Jeg har længe drømt om at bruge sygeplejeuddannelsen i udlandet, det var blandt andet også derfor jeg valgte uddannelsen i sin tid. Dette både for at

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål med afdelingsprofilen side 1 2. Organisering af hjemmesygeplejen side 1-2 a. Organisation b. Lovgrundlag c. Vejledning om hjemmesygepleje 3. Værdigrundlag side 2-3 4. Hjemmesygeplejens

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding

Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Under overskrift Aug.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Neonatalafsnittet (08-3) er et

Læs mere

Notat vedr. plejesituation og handlingsplan for FAM Svendborg

Notat vedr. plejesituation og handlingsplan for FAM Svendborg Afdeling: FAM Svendborg Sygehus Udarbejdet Oversygeplejerske Anne Pedersen Valdemarsgade 53 5700 Svendborg af: E-mail: anne.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 05.01. 2013 Telefon: 21380367 Notat vedr.

Læs mere

Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit

Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit på Slagelse Sygehus. Indholdsfortegnelse: 1.1 Præsentation af praktikstedet 3 1.2 Fysiske rammer 3 1.3 Værdigrundlag for sygeplejen

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece Side 1 af 1 Velkommen til Neurologisk Sengeafdeling, N61. Denne pjece indeholder nogle praktiske oplysninger om Beskrivelse af Neurologisk sengeafdeling N61 N61 består af 3 selvstændige sengeafsnit, beliggende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Hæmodialyseafsnittet Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Hæmodialyseafsnittet Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Hæmodialyseafsnittet Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Arbejdsgruppe: Godkendt Afdeling F : Pernille Henriksen LMU d. 19.4.12 Niels-Erik Schollert Ledergruppen d. 14.6.12 Inge Hein Lis Søgaard Susanne Djernes Bird

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatri for Ældre og hukommelsesklinik Psykiatrien, Afdelingen for specialfunktioner Trekronercentervej 57, 2sal 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Fokus på faglighed i sygeplejen

Fokus på faglighed i sygeplejen anæstesi Dokumentation. Ved audit har vi på nogle parametre fine resultater, men der er stadig plads til forbedringer. At sygeplejen dokumenteres. Inden udgangen af 20 Vi dokumenterer i EPJ via cheklister,

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet.

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet. Ungdomsmedicinsk Videnscenter Rigshospitalet, Blegdamsvej 9 2100 Kbh. Ø Afsnit 4101 Tlf: 35454433 www.ungdomsmedicin.dk Mail: ungdomsmedicin.rigshospitalet@regionh.dk eller pernille.hertz@regionh.dk Ungeambassadør

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2 Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus 1. Præsentation af klinisk undervisningssted. Sengeafsnittet M2 ligger på Køge sygehus og er en del af medicinsk afdeling.

Læs mere

Diakonissestiftelsens Hospice KIG Kliniske interessegrupper Revideret af HM/RN: marts 2010 Side 1 af 5

Diakonissestiftelsens Hospice KIG Kliniske interessegrupper Revideret af HM/RN: marts 2010 Side 1 af 5 KIG Kliniske interessegrupper Revideret af HM/RN: marts 2010 Side 1 af 5 Indledning: Med udgangspunkt i kursuspolitikken og tilstrækkelige ressourcer ønsker vi at stimulere det værdifulde udviklingsarbejde,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Dokumentation af sygeplejen på Gentofte Hospital

Dokumentation af sygeplejen på Gentofte Hospital Dokumentation af sygeplejen på Gentofte Hospital Dasys dokumentationskonference 2009 Præsentation Birgitte Rav Degenkolv Ledende oversygeplejerske Medicinsk afdeling F Peter Lorentzen Klinisk lektor Professionshøjskolen

Læs mere

Eksempler i klinisk undervisning for opnåelse af læringsudbytte for modul 12 sygeplejestuderende Hæmodialysen 550. Kliniske læresituationer

Eksempler i klinisk undervisning for opnåelse af læringsudbytte for modul 12 sygeplejestuderende Hæmodialysen 550. Kliniske læresituationer Sydvestjysk Sygehus Eksempler i klinisk undervisning for opnåelse af læringsudbytte for modul 12 sygeplejestuderende Hæmodialysen 550 Kliniske læresituationer Læringsudbytte 1. At søge, sortere, tilegne

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever på. Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Praktiksteds- beskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever på. Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Indholdsfortegnelse: Præsentation af afdelingen Typisk patientforløb

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 12 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002344 Afdelingsnavn Geriatrisk Afdeling Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 26-03-2015

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4/H5, Kolding

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4/H5, Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4/H5, Kolding kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle September 2013 1

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Kardiologisk og nefrologisk afdeling Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Kontakt: Uddannelseskonsulent

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 12 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere