TEMA: Diakonifællesskabernes fremtid?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMA: Diakonifællesskabernes fremtid?"

Transkript

1 SEPTEMBER 2012 DIAKONbladet ÅRGANG TEMA: Diakonifællesskabernes fremtid?

2 2 Diakonforbundet DIAKONbladet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE Indlæg til Diakonbladet sendes til ansvarshavende redaktør: Diakon, sognemedhjælper Hanne Raabjerg, Fastrupvej 6, 8355 Solbjerg. Tlf Diakon Rita Lund Mathiasen, Brunevang 86, 2., 2610 Rødovre Tlf Diakon/diakonsekretær Conny Pedersen Hjelm Center for diakoni og ledelse, Kolonivej 19, Filadel ia, 4293 Dianalund Tlf iladel ia.dk Diakon Britt Hoffmann, Pramdragervej 12, 8940 Randers SV. Tlf Diakon, diakonsekretær Bent Ulrikkeholm, Studsgade 44, 8000 Aarhus C. (arb.) Tlf Diakon/Socialpædagog Jacob G. Møller, Bredagerløkken 220, 5220 Odense SØ. Tlf DIAKONFORBUNDET FILADELFIA Formand: Kirsten Nørremark Jensen, Skjernvej 170, 7500 Holstebro Tlf Diakonisekretær: Conny Hjelm, Kolonivej 19, 4393 Dianalund. Tlf iladel ia.dk DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND Diakonsekretær: Bent Ulrikkeholm, Studsgade 44, 8000 Aarhus C, (kontor) Tlf Formand: Diakon Birthe Fredsgaard, Harrestrupvej Holstebro Tlf DIAKONBLADET Adresseændring: Indtastes på eller sendes til: Werner Nielsen Wittekind, Rudersdalsvej 114, 2. tv, 2840 Holte Tlf Deadline: Redaktionelt stof: Sendes til redaktionen senest den 1. i den foregående måned, gerne via . Annoncer Senest 7 dage før deadline på bladet til WERKs Gra iske Hus a s, Priser for stillings- og forretningsannoncer: Kr. 7,50 pr. mm. Kontakt gerne redaktionen for tilbud på særlige opgaver. Artikler/indlæg i Diakonbladet udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at udelade eller forkorte tilsendte indlæg. Produktion: WERKs Gra iske Hus a s, Højbjerg. Næste blad udkommer på tryk/elektronisk december Det nummer indeholder de særlige sider med navnestof. Deadline: 1. november Navnestof kan nu også ses på hjemmesidens medlemsområde. I 2012 udkommer DIAKONbladet i marts, juni, sep. og dec. Dette nummer er redigeret af Bent Ulrikkeholm, Hanne Raabjerg og Jacob Gundestrup Møller. Vi minder om, at det af pladsmæssige grunde ikke altid er muligt at bringe samtlige tilsendte indlæg i bladet. Savner du noget så kig på hjemmesiden. red. fuglen og den fattige September 2012 Det har været en god høst i år, forlyder det. Marken er mejet og kornet er høstet i store mængder. Priserne er høje blandt andet på grund af en dårlig høst i Rusland og USA. Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i laderne, og høet står i hæs. Frugten er plukket, og træet er rystet, og nu går det hjemad med det allersidste læs. Rev vi marken let, det er gammel ret, fuglen og den fattige skal også være mæt. Da Mads Hansen skrev sin hyldest til høsten i 1868, var de leste af os stadig bønder. Og dem, der havde hjælp behov måtte hen til sognerådsformandens fattigkasse, kommunen og sagsbehandleren lå 100 år ude i fremtiden. Men noget smukt er der trods alt i, at rive marken let, så himlens fugle og de fattige kunne samle, hvad der lå tilbage. I taknemlighed tænker man på andre end sig selv. Det er andre tider nu. Værdikampen står nu om, hvordan vi kan sikre et rummeligt samfund, der tager sig af de udsatte. Som giver alle en chance, og som kan forvente, at alle der kan bidrage til det fælles, faktisk gør det. Der er nok at slås for også i dagens Danmark. Det begynder med dig og mig. BU

3 September 2012 DIAKONbladet 3 er der ny overalt? Af diakonsekretær Bent Ulrikkeholm For de gamle som faldt, er der ny overalt, synger vi. Redaktionen sætter i dette nummer fokus på diakonifællesskaberne. De og vi har en lang og stolt historie. De syge, de fattige og helt almindelige borgere i landet har i mere end hundrede år kunnet regne med at kirkens diakoni var der for dem, når det gik galt. Vi er her stadig, men er vi klar til fremtiden? Nye uddannelser, nye diakoner, fællesskaber på en ny måde? Nye udfordringer Engang strømmede diakoner og diakonisser uden gnist af tanke på andet ind i diakonifællesskaberne. På Diakonhøjskolen hænger der for eksempel mange meter fotos, hvor man kan se alle diakonerne på rad og række siden Man kan tage turen og inde sig selv, med det mærkelige tøj og de sjove briller, man havde dengang. Men at være en forening med vedtægter og bestyrelse er ikke så nemt, som det var tidligere. Den form for fællesskaber taler ikke særlig meget til unge diakoner. Det er sådan set også nemmere at mødes på facebook, men på trods af de sociale mediers fantastiske netværksmuligheder, kan de ikke stå alene. Hvad er et fællesskab? Spørgsmålene er væsentlige. Hvad er et fællesskab? Hvordan kan vi skabe engagement hos den enkelte? Diakonkredsenes fremtid? Hvad er et godt årsmøde? Kan man skabe diakonidentitet samtidig med en bachelorgrad? Skriv selv lere spørgsmål. Diakonbladet prøver denne gang at komme rundt om emnet. Mange kommer til orde, blandt andet de 90 deltagere i årets Seniorstævne og studerende som er på vej ind i fællesskabet. Du kan også komme til orde. Send gerne din mening til redaktionen! Bent Ulrikkeholm: På trods af de sociale mediers fantastiske netværksmuligheder kan de ikke stå alene som diakonifællesskaber.

4 4 DIAKONbladet September 2012 Voxpop Redaktionen har henvendt sig til to diakonale topledere, Connie Yilmaz Jantzen (Centerleder, Center for Diakoni og Ledelse, Dianalund) og Jens Maibom Pedersen (Forstander, Diakonhøjskolen, Højbjerg (Aarhus) for, at få deres kommentar til diakonifællesskabernes fremtid. Diakonifællesskaberne i Danmark har som uddannelsessteder og fællesskaber for diakoner og diakonisser en lang historie bag sig, men har de også en lang fremtid foran sig? Og hvordan vil skoler og fællesskaber udvikle sig? 1 Hvad ser du som diakonifællesskabernes største udfordring i en tid hvor meget foreningsarbejde (også vores) kæmper med at både at fastholde gamle og inkludere nye medlemmer? Connie Yilmaz Jantzen: Diakonifællesskabernes største udfordring er at være relevante for deres medlemmer og interessenter. Det er en udfordring, de har til fælles med mange andre organisationer. Men relevans handler om, at udvikle tilbud og sætte fokus på temaer, som er i samklang med medlemmernes virkelighed og modsvarer deres behov for inspiration til at være diakoner og diakonisser i det professionelle og personlige liv. I den proces tror jeg det er vigtigt at kigge ud over sig selv, og lade sig inspirere og ikke mindst forstyrre af initiativer og strømninger udenfor diakoniens traditionelle rammer og fra diakonien andre steder i verden. Jens Maibom Pedersen: Diakonifællesskaberne skal blive skarpe på deres egen rolle. De skal, om jeg så må sige, snakke om sig selv. Hvad er vores rolle her og nu? Det giver to opgaver: 1) Bakke op om uddannesesstederne ved at gøre opmærksom på sig selv. 2) Fastholde samtalen om diakoni.

5 September 2012 DIAKONbladet 5 2 Hvad ser du som det væsentligste bidrag til samfundsudviklingen diakonifællesskaberne (diakoner og diakonisser) kan give? Connie Yilmaz Jantzen: Samfundet har som nogen sinde før brug for at nogen taler og handler ud fra et syn på medmennesket som er grundlagt i det diakonale/kristne menneskesyn. Mennesker vurderes i stigende grad på hvad de kan bidrage med, og i mindre grad på, hvem de er som mennesker. Omsorg og nærvær, som er diakoniens primære udtryksformer er efterspurgt som aldrig før. Diakonifællesskaberne kan sammen med de diakonale organisationer være med til at hævde at medmenneskelighed og omsorg fortsat skal være bærende værdier i vores samfund. Jens Maibom Pedersen: Holde kog i samtalen om diakoni og dens rolle i samfundet. Det kræver at udfordringen i det første spørgsmål bliver efterlevet. 3 Hvilken plads har kirkens diakoni i samfundet om 10 år? Connie Yilmaz Jantzen: Meget tyder heldigvis på at diakoni er stærkere på vej ind i Folkekirken end det har været i nogle år. Det er glædeligt men også nødvendigt at kirken påtager sig sin diakonale rolle. Vi lever i en tid, hvor arbejde i høj grad er billetten til fællesskab. De mennesker som står uden arbejde har brug for andre muligheder for at træde ind i fællesskabet som frivillige, som brugere, som menighed eller noget helt andet. Der kan kirken gøre en stor forskel. Men skal kirkens diakoni gøre en forskel er der brug for at erkende at diakoni ikke kun er noget vi gør, det skal også opleves gennem dem vi er, dvs. være en kultur man mærker i alle facetter af kirkens opgave. Det vil efter min opfattelse kræve et opgør med den funktions- og rollekultur, som i dag præger kirken mange steder. Jens Maibom Pedersen: Diakonien vokser og vil indtage en større plads frem over. Oplever at cicilsamfundet som det offentlige har brug for det diakonale, frivilligt som lønnet arbejde, som diakonale organisationer kanaliserer. Se bare på historien og diakoniens overlevelse samt på den store interesse, der er for uddannelsen nu.

6 6 DIAKONbladet September 2012 Interviews Diakonforbundene og diakonifællesskaberne ønsker at være et attraktivt samlingssted for diakoner og andre, der er uddannet i og optaget af diakoni. Derfor går vi ud og spørger forskellige, som har større, mindre eller ingen kendskab til forbundet om, hvorledes de oplever et attraktivt forbund. Mette Tylvad er studerende på Diplom i ledelse diakoni og ledelse på Center for Diakoni og Ledelse. Hun oprettede det første friplejehjem i Klejtrup, som hun er leder af og er på vej med det næste plejehjem. Jeg er uddannet sygeplejerske og har arbejdet med forskellige sider af sygeplejefaget. Min familie består af 3 børn og vi bor i Lindum. At være sygeplejerske er for mig at bruge min menneskelighed og viden i mødet med andre. Jeg vil altid forsøge at møde det enkelte menneske med respekt, værdighed, humor og åbenhed. Mit håb for Klejtrup Friplejehjem er et hjem med hygge, nærvær, plads til individuelle forskelle og kvalitet for den enkelte. Et sted hvor vi sigter mod stjernerne og livet leves! 1 Hvad kunne give dig (stor) lyst til at melde dig ind i et diakonforbund. Mette: At have et samlingssted med andre mennesker, som er søgende ligesom mig. Søgende i forhold til det mellemmenneskelige, alt det mellem himmel og jord. 2 Hvilke aktiviteter ville have din interesse? Mette: Aktiviteter: dialogmøder, foredrag, vidensbreve om nyt indenfor feltet. 3 Hvad vil du ønske at et medlemskab ville give dig af (nye) muligheder? Mette: Det optimale ville være et åbent rum for dialog og udveksling af tanker, vidensdeling. 4 Hvad har du brug for i din hverdag, på det diakonale område, som du ikke får tilgodeset nu? Mette: Lige nu i mit bliver jeg tanket op i høj grad via diplomuddannelsen i Diakoni og Ledelse, det sætter mit jeg i sving med at forholde mig til alle relationer op og ned. 5 Hvilket råd vil du give diakonforbundene? Mette: Et forslag kunne være mere synlighed, fx i fagblade.

7 September 2012 DIAKONbladet 7 Knud Erik er nummer 2 fra højre. Knud Erik W. Hansen er også studerende på Diplom i ledelse diakoni og ledelse på Center for Diakoni og Ledelse. Han arbejder som værestedsleder for Blå Kors Værestederne i Hobro. På Madam Blås værested tager vi os tid til den enkelte bruger. Vi er et frirum, hvor man kan komme og være den, man er.vi er et sted for...og vil skabe nye muligheder for mennesker hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, siger Knud Erik. 1 Hvad kunne give dig (stor) lyst til at melde dig ind i et diakonforbund? at få et fællesskab/forum, hvor min diakonale praksis kan blive udfordret og re lekteret. 4 Hvad har du brug for i din hverdag, på det diakonale område, som du ikke får tilgodeset nu? i den daglige hverdan synes jeg ikke umiddelbart jeg savner noget. 2 Hvilke aktiviteter ville have din interesse? møder/kursusdage, hvor der gennem oplæg og drøftelser kan arbejdes på at bringe diakonien i samtale med de samarbejdsparter vi i dagligdagen udfordrer og udfordres af, fx. det kommunale system, sundhedsvæsen m.m. 5 Hvilket råd vil du give diakonforbundene? mit kendskab er meget sparsomt, men jeg vil råde til at forbundet vælger at skrue op for fagligheden. Det tror jeg der er brug for. 3 Hvad vil du ønske at et medlemskab ville give dig af (nye) muligheder? at jeg i forlængelse af diplomuddannelsen får et forum, hvor jeg løbende får lejlighed til at grave lidt ned i teorien og re leksionen sammen med andre.

8 8 DIAKONbladet September 2012 Sammen kan vi meget mere Af Birthe Fredsgaard, formand for Diakonhøjskolens Diakonforbund I min optik hører diakoni og fællesskab sammen. Ingen diakoni uden fællesskab og ingen kristent fællesskab uden diakoni. Et fællesskab er, når mennesker bindes sammen af noget fælles, noget de er enige i, har fælles interesse i og deler med hinanden. Et fællesskab hvor vi vil det samme. Og i denne forbindelse: at ville diakoni og arbejde for diakonien. Hvor kommer et diakonifællesskab så til udtryk fra min platform? Som bestyrelsesmedlem i Diakonhøjskolens Diakonforbund, synes jeg vi som uddannede diakoner har en helt unik mulighed for i et fælles diakoni forum at kunne støtte hverandre i de forskelligartede arbejdsopgaver hver enkelt står i. Men også være med til at tale diakoniens sag både i de sociale medier, via den enkelte diakon og som et synligt bagland for Diakonhøjskolen. Desuden synes jeg vi kan glæde os over at ordet diakoni bliver mere og mere synligt i vores samfund og i kirken. Og hvem kan være bedre ambassadører og talerør for diakonien og Diakonhøjskolen end os, der er uddannede diakoner? Diakonhøjskolens forbund er et diakonifællesskab, hvor der arbejdes meget bevidst på at være et forbund, hvor medlemmerne kan gøre brug af hverandre og udnytte fællesskabets store værdier. Hvem forstår os bedre en dem som vi deler fællesskab med, dem der også har gået på Diakonhøjskolen. Et fællesskab hvor vi kan give inspiration og opmuntring til hverandre, når dagligdagens udfordringer lykkes, men også et fællesskab som opsøger hverandre for at tænke nyt, turde tale den svages sag, være der hvor livet er svært. Til at udbygge et sådan diakonifællesskab tror jeg de nye sociale medier har en stor betydning. Men en forsat udvikling af årsmøderne på skolen, temadage, medinddragelse af diakoners kompetencer i de Birthe Fredsgaard, nyvalgt formand for Diakonhøjskolens Diakonforbund studerendes dagligdag vil også være blandt de mange udfordringer. Men et fællesskab er først for alvor et godt og givende fællesskab, når man selv bliver en del af fællesskabet. Jeg tror at jo mere vi selv lægger i fællesskabet, jo større værdi får det både for den enkelte og for fællesskabet. Et diakonifællesskab hvor man inder glæde, modtager, giver og er. Derfor arbejdes der fra bestyrelses side bevist på at skabe rum for de visionære og nytænkende tanker som kommer fra medlemmerne. Nogle fællesskaber, f.eks. arbejdsfællesskaber er det jeg vil kalde tvungne fællesskaber som altid vil være der. Men diakonifællesskabet er ikke en selvfølge. Det lever kun gennem et forpligtende fællesskab. Derfor: sammen kan vi meget mere.

9 Årgang 2013 September 2012 DIAKONbladet 9 Jeg har valgt diakonuddannelsen fordi: Diakonuddannelsen er en fantastisk mulighed for at kombinere den pædagogiske faglighed med det diakonale aspekt og kristne menneskesyn. Uddannelsen komplementerer min personlige livsanskuelse, og det er virkelig en gave. Carrie Jeg ønsker at være til støtte og glæde for mennesker. Jeg har valgt Diakonhøjskolen, fordi det er et kristent uddannelsessted, hvor menneskets værd er i højsædet og tanken er, at mennesket er skabt af Gud. Jeg håber at komme til at være noget for socialt udsatte. Line Diakonuddannelsen giver mig det bedste udgangspunkt for mit videre arbejde med udsatte mennesker. Rasmus Jeg ønsker at gøre en forskel for andre mennesker, når de har ondt i livet. Når ingen andre kan være i det svære sammen med dem. Lea Jeg vil gerne arbejde med mennesker. Samtidig synes jeg, højskolelivet er et inspirerende bidrag i forhold til at tage sin uddannelse. Vibeke

10 10 DIAKONbladet September 2012 SENIORSTÆVNE FOR DIAKONER 2012 Af diakon Helen Albertsen Hvad sker der, når 90 diakoner fra de to diakonforbund mødes på det årlige seniortræf? Englesang? Diakonifællesskab En dejlig fællesskabsånd er mærkbar lige fra start, store smil, go` snak iblandet forventninger til de kommende dage. Diakonhøjskolens rammer er trygge, velkendte og hjemlige. Skolens gode køkken kræser herligt for os. Det er en stor nydelse at have måltidsfællesskaber, kort sagt være rykket ud af de vanlige daglige rutiner, der hurtigt etableres efter et langt arbejdsliv. At mødes og inspireres Det er velgørende at mødes og inspireres. Erfare at alder ikke er nogen hindring --- enkelte deltagere har været med alle årene. Det giver håb, mod og glæde at tænke på de kommende træf som et af livets ine holdepunkter udi gode oplevelser. Programmet var også i år var sat varieret sammen. Solveig Kühne bød velkommen og præsenterede deltagerne. Nyt fra nær og fjern Spændende var det at høre om Diakonhøjskolen på vej mod 2015 v/ Jens Maibom Pedersen, Bodil Lodberg og Lars Østerkjærhus. En in situationsrapport med fremadrettet udsyn og gode visioner. En verden til forskel fra dengang vi var under uddannelse. En ommer bliver det ikke til, men i parentes bemærket er Teologi for Lægfolk en gave til gamle diakoner og andet godtfolk. Forbundssekretær Bent Ulrikkeholm har herlig humor og tak for det. Fint indslag via en videohilsen. Sidst på dagen. Hvem sagde trætte? Nej nej. Festaften Der stod festaften på programmet og det var festligt og hyggeligt samvær med alt det bedste inklusive fællessang. Klassisk skøn underholdning på lygel, guitar og cello blev fremført af Frederikskirkens organist, der spillede sammen med sin kæreste smukt, inderligt og bevægende. Besøg i Dronningens Ferieby i Ebeltoft Dronningens ferieby Næste dag var kursen sat mod Grenå til Dronningens Ferieby, hvor vi i den grad blev taget imod og ik fortalt om stedet under Scleroseforeningen, der er vokset støt og roligt gennem årene og kåret til Europas bedste ferieby for handicappede. Man står foran en større renovering og har mulighed for at gøre brug af de allernyeste, bedste hjælpemidler, så man i fremtiden kan imødekomme større lerartede behov.

11 September 2012 DIAKONbladet 11 Torkild Simonsen, tidligere borgmester og minister, taler Belægningsprocenten er konstant høj året igennem. Mange kommer igen og der opbygges stærke fællesskaber. Hjem over Mols Hjemturen gik ad smukke snoede veje gennem Mols Bjerge med 2 stop undervejs. Dels så vi Bregnet Kirke med Arne Haugen Sørensens vidunderlige udsmykning. Hans værker har Lisbeth Smedegaard Andersen skrevet en anbefalelsesværdig bog om: Hvor ordene ikke rækker. I Hornslet besøgte vi Kirkens Korshærs spændende galleri, der gerne vil have endnu lere besøg fremover. (I skrivende stund udstiller Bjørn Nørgaard.) Foredrag Tilbage på Diakonhøjskolen var aftenen sat af til et foredrag v/ Carl Erik Refshauge Fra panserbasse til kuffar om oplevelser på soldaterhjemmet i Afghanistan. Det satte mange tanker i gang. Andagt, bålaften og et lille glas rundede en indholdsrig dag af på bedste vis. Malersvenden blev minister På værdigste vis sluttede stævnet dagen efter med et fantastisk foredrag v/ tidligere indenrigsminister Thorkild Simonsen: Fra malersvend til minister. Dyb respekt for en stor varm personlighed, der levendegjorde tiden og fulgte udviklingen på tætteste vis i sit lange politiske virksomme arbejdsliv. (At Thorkild Simonsen også var min yndlingslærer i skolen inden han blev borgmester i Århus er en helt anden sag og et kært personligt minde). TAK til Diakonhøjskolens omfavnende gæstfrihed. TAK til bestyrelsen for et int program. Helen Albertsen er KF-diakon, gift med Svend Jacobsen, der er Århus-diakon.

12 12 DIAKONbladet September 2012 NÅR KÆRLIGHEDEN FÅR MAGT I VERDEN Tekst: Hans Anker Jørgensen Når kærligheden får magt i verden, vil ingen udnytte andres savn. Hvor Ånden hersker i liv og færden, vi alle søge hinandens gavn. Når Gud tar magten fra kyst til kyst, vi alle synge af hjertens lyst. Med kærlig hilsen fra Seniorstævnedeltagerne

13 September 2012 DIAKONbladet 13 Diakonkredse og konventarrangementer Viborg konventarrangement: Den 20. september 19:30-20:00. Vi besøger, missionær Preben Sørensen, Hedevænget 60, 8800 Viborg. Preben Sørensen vil fortælle om en tid: fra Bankmand til Missionær. Tilmelding: Preben Sørensen, tlf eller til Birgit Bønlykke, tlf adr.: Holstebro/Aulum og Struer/Lemvig konventarrangementer: Tirsdag den 2. oktober 2012 kl , Nørrelandskirken, Døes vej 1, 7500 Holstebro. Diakon/sognepræst Else Bjerg, Gammelstrup sogn og medlem af Udvalget for Diakoni i Viborg stift. Hun vil blandt andet fortælle om: Hvilke opgaver og rolle har Udvalget for Diakoni i Viborg stift, og hvordan synliggøres diakonien. Pris for arrangement og kaffe er 25 kr. Diakonkonvent Aalborg Stift: Mandag den 8. oktober i Den Blå Sociale Cafe, Kongensgade 1, 9800 Hjørring. Kirkepilot Jens Rask fortæller om, hvordan de arbejder i Brønderslev Kirke bl.a. om Kirkepilot og om Kondi for sjælen samt om samarbejde med International menighed. Inspiration til hvordan vi som kirke også kan arbejde. Det forventes at sognepræst Thomas Uth også medvirker. Tilmelding senest torsdag den 4. oktober til Susanne Houmøller-Jørgensen tlf , eller Paul Holm tlf Århus diakonkreds Den 27. september klokken hos Anna Birthe Ulnits, Risdalsvej 65, st.th, Viby. Tilmelding dagen før på Diakonkreds Sjælland Lørdag den 3. november kl : Spøgelsestur i Sagnlandet Lejre. Vær med på en rejse tilbage i tiden til 1864, hvor spøgelser og overtro var en naturlig del at hverdagen, hør historierne og mærk gyset. Efter turen inder vi et sted at spise sammen i Roskilde. Tilmelding til Anni Ettrup Clausen på eller på telefon Pris: Se diakonforbund.dk. Mødested den 3. november kl : Sagnlandet Lejre, Slangealleen 2, DK-4320 Lejre Se programmer for hele sæsonen 2012 på

14 14 DIAKONbladet September 2012 NYT fra Et spændende og travlt efterår Vi vil bruge dette nummer til at give jer læsere af Diakonbladet et kort kig ind i hverdagen og aktiviteterne i Center for Diakoni og Ledelse. Det er nu et år siden vi ik nyt navn, præsenterede vores nye uddannelse i Diakoni og Ledelse og ik ny hjemmeside. Vi har netop gennemført tredje modul på Diplomuddannelsen i Ledelse og Diakoni. Siden vi startede i begyndelsen af 2012 er der kommet lere deltagere, og der er nu 16 studerende på holdet. Det er rigtigt spændende og givtigt at udforske sammenhængen mellem diakoni og ledelse med vores deltagere, som til dagligt er ledere, konsulenter eller koordinatorer indenfor diakonien og kirken. Vi afvikler jerde modul først i november. Det er muligt at tilmelde sig løbende. Hvis du vil ombord på uddannelsen nu, skal du tilmelde dig senest d. 1. oktober. Flere har desuden spurgt hvornår vi starter hele uddannelsen forfra igen det gør vi i eftersommeren Følg med i Diakonbladet og på vores hjemmeside. Vi er igen i år gået sammen med Kirken og Hospicegården om at arrangere tre fyraftensmøder i efteråret på Filadel ia. Denne gang handler det om livskvalitet og livstolkninger og hvordan vi som mennesker kan tage livet på os uden at det tager kraften ud af os. Se temaer, datoer og tidspunkter på vores hjemmeside I løbet af forsommeren præsenterede vi et nyt kursustilbud indenfor sjælesorg og den medmenneskelige samtale. Kurserne løber det næste års tid, og er

15 September 2012 DIAKONbladet 15 allerede nu helt overtegnet. Vi vil selvfølgelig løbende vurdere om der er behov for at udbyde endnu et kursusforløb, men glæder os lige nu over, at der er stort behov for viden og praktisk kunnen om sjælesorg. Du kan løbende følge med i vores aktuelle kurser og uddannelsesforløb på vores hjemmeside som vi gør vores ypperste for at holde opdateret. Og du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os på tlf eller på mail: iladel ia.dk Vi underviser og bliver selv undervist Vores daglige arbejde er delt op i de aktiviteter vi har i vores eget hus, og de opgaver vi løser i andre organisationer, foreninger, kirker etc. Når det kommer til undervisningsopgaver ud af huset kommer vi vidt omkring i de kommende måneder. I øjeblikket underviser vi bl.a. bedemænd i Viborg, nyledige i København, frivillige på Hospice, studerende i ungdomsorganisationer, efterskolelærere, sognemedhjælpere og mange andre. Derudover har vi længere undervisningsforløb på NGO lederuddannelserne og Uddannelsen i Kristendom, Kultur og Kommunikation. Skal vi løbende kunne forny vores undervisning og uddannelser er det nødvendigt at hente ny inspiration og viden. Her i efteråret er Conny Hjelm derfor begyndt på Masteruddannelsen i Diakoni på Diakonhjemmet i Oslo, mens Connie Yilmaz Jantzen læser en Master i Etik og Værdier i organisationer på Århus Universitet. Diakonernes adventsfest torsdag d. 6. december kl på Filadelfia Det er en god og herlig tradition, når vi hvert år inviterer diakoner og andre interesserede indenfor til adventshygge og eftertanke den først torsdag i december. I år har vi valgt temaet: Fra tabu til TUBA støtte og stemme til unge i misbrugsfamilier. Vi har inviteret Henrik Appel Esbensen, som er nytiltrådt landsleder for TUBA Danmark. TUBA (Terapi og rådgivning af Unge, som er Børn af Alkoholmisbrugere) er en del af Blå Kors Danmark. Så sæt allerede ny kryds i kalenderen. Invitation sendes til forbundets medlemmer, men alle interesserede er meget velkommen og kan i løbet af oktober inde invitationen på vores hjemmeside.

16 16 DIAKONbladet September 2012 Den nye bestyrelse i Diakonforbundet Filadelfia Formand Kirsten Nørremark Jensen Uddannet diakon Hun bor i Hanning og arbejder i Kirkens Korshær i Herning. Anton Eg Andersen Ekstraordinært medlem. Han bor i Slagelse og arbejder på Arbejdspsykologisk Center i Slagelse. Birgitte Madsen Næstformand Kirsten Jacobsen Uddannet diakon Hun bor i Ndr. Felding og arbejder på Møltrup Optagelseshjem i Vildbjerg. Kasserer Grete Øder Diakon Hun bor i Vildbjerg og arbejder på Møltrup Optagelseshjem i Vildbjerg. Joan Justesen Diakon Hun bor i Glyngøre og arbejder som bedemand i Nykøbing M og Thisted. Uddannet diakon Hun bor i Hillerød og arbejder i et rådgivningsingeniør irma i København. Sekretær Conny Hjelm Diakon Hun bor i København og arbejder på Center for Diakoni og Ledelse. Hans Chresten Nielsen (orlov frem til 1. oktober 2013) Diakon Han bor i Hjallerup og arbejder som selvstændig bygningsrådgiver. Connie Yilmaz Jantzen: Født medlem af bestyrelsen. Hun bor i København og er leder af Center for Diakoni og Ledelse

17 September 2012 DIAKONbladet 17 Fokusområder for Diakonforbundet Filadelfia frem mod 2015 På generalforsamlingen blev der vedtaget at bestyrelsen vil arbejde med 2 temaer. Det første tema er Styrkelse af diakonal faglighed og identitet, hvor der vil iværksættes en undersøgelse af hvilke diakonale/faglige tværgående fora, der allerede eksisterer og hvorledes de kan tænkes sammen. Desuden ønsker man at dialogen med andre Diakonforbund fortsættes med henblik på videreudvikling af samarbejde. Det andet tema er Hvervning og fastholdelse af medlemmer, hvor man ønsker at prioritere en undersøgelse af de nye studerendes behov. (Læs om Mette og Knud Erik på side 6-7) Mindeord Diakon og tidligere forstander Verner Pedersen, Klakring ved Juelsminde døde den 21. juni Han blev 86 år. Verner afsluttede sin diakonuddannelse på Filadelfi a i Efter uddannelsen arbejdede han på plejehjem i Vodskov, hvorefter han og hustruen, Ingeborg, fl yttede til Linå ved Silkeborg for at bliver lederpar på alderdomshjemmet Skrænten. I 1968 blev han forstander Filadelfi as bo og dagtilbud, Stormly, ved Juelsminde. Herfra lod han sig pensionere i 1986 og trak sig tilbage som fritidslandmand på det dejlige sted i Klakring, hvor han levede til sin død. I Linå og på Stormly var Ingeborg og Verners hverdag optaget af at skabe gode rammer med positivt og godt indhold for beboere og personale. Det lå dem begge meget på sinde, at miljøet skulle være hjemligt og trygt. Alt for tidligt døde Ingeborg i Verner fandt sammen med Edith, der også var blevet alene og de nåede at have 28 gode år sammen. Udover sit arbejde som forstander bestred Verner fl ere tillidsposter. I diakonforbundet var han en årrække med i bestyrelsen og var i en periode formand. Her var han fortaler for diakoni i praksis og var aktiv i købet af det nedlagte soldaterhjem i Slagelse, hvor der blev indrettet forbundskontor, handicapboliger med værested og genbrugsbutik. Lokalt tog Verner aktivt del i etableringen af FDF og Y s men. Verner kunne ikke lade være at engagere sig i samfundsdebatten. Og dette engagement førte til to perioder i byrådet i Juelsminde kommune for de konservative. Efter Verners pensionering var det en glæde for beboere og personale, når han og Edith kiggede forbi Stormly og så hvordan vi havde det. Han kunne glæde sig over forandringer og byggeri. Nogle mennesker har evne til og muligheder for på en særlig måde at være markører her i livet. Verner var et sådant menneske og han var en man lyttede til. Om det at være leder udtalte han i 1987 til Filadelfi as Årsskrift i forbindelse med Stormlys 50 års jubilæum: Forstanderen har stor indfl ydelse på hvordan atmosfæren er. Han må have et ståsted, men tillige indfølingsevne så der skabes et trygt miljø, også på det åndelige område. Verner efterlader sig Edith og hendes børn og datteren Connie Buhl og sønnen Erling Bækgaard. I taknemmelighed over at have fået lov at kende Verner Pedersen: Ære være hans minde. Diakon og forstander Karl Peter Nielsen

18 18 DIAKONbladet September 2012 NYT fra Diakonhøjskolens Diakonforbund Udviklingsseminar for den nye bestyrelse Lørdag den 1. september 2012 arbejdede bestyrelsen med tanker, idéer og visioner for fremtidens diakonforbund. Vi skal rumme og være et tilbud til seniorerne, der i stort tal deltager i Seniorstævne, og til de unge studerende som er på vej ind i diakonforbundet. Det er en udfordring, som kalder på både tanker og handling. Her ses den nye bestyrelse, fra venstre mod højre: Werner Wittekind er fortsat kasserer, Anne Grete Bøndergaard Lavrova er ny som næstformand, og Birthe Fredsgaard er forbundets nye formand. Kirsten Karup Nielsen er nyvalgt til bestyrelsen. Kristian Dam er også nyvalgt, men var desværre forhindret i at deltage. DET NY ÅRSMØDE! Årsmødet vil vi gøre til et mødested, hvor den enkelte diakon i højere grad kan møde venner og holdkammerater på sin egen måde. Der skal være en base af fælles arrangementer, og dertil en række aktivitetsmuligheder inde og ude, som kan tilvælges i løbet af dagen. Sjove aktiviteter for børnene, for de skal jo også med. For de voksne er der måske volleyball-turnering, snobrødsbagning ved shelteren, og en fotoudstilling at kigge på. Vi engagerer både studerende og diakoner som aktivitetsledere. De faglige workshops som i år var en stor succes, kommer med på programmet igen. Jubilarerne har

19 September 2012 DIAKONbladet 19 rammer for deres samvær og mange gode kan-duhuske-samtaler. Men vi vil ændre årsmødets image som en jubilarfest, hvor andre kan deltage, til at være et mødested for alle. Gerne med overnatningsmulighed, og når den fælles festaften er slut, bliver der en nat-café for de, der har mulighed for at tage blive lidt længere. KONTAKT MED STUDERENDE OG DIAKONER Vi kunne ønske os et kompetencekatalog. Hvad kan medlemmerne bidrage med? Vi orienterer de studerende lere gange undervejs i uddannelsen, men hvornår er vi relevante for de studerende første gang? Kan vi inddrage de nyuddannede diakoner som brobyggere? En cafe-aften/ eftermiddag med hygge og et indslag om at være ny diakon. De studerende Jens og Katrine var i gang som børnepassere ved årsmødet HJEMMESIDEN OG DE SOCIALE MEDIER Diakonforbund.dk kan blive meget mere spændende. De forskellige facebookgrupper kan måske samles til én? Hvor mange får nyhedsbrevet, som er knyttet til hjemmesiden? Skal vi oprette en blog? Eller et forum hvor diakoner kan skrive til hinanden? Umiddelbart er vi måske lidt udfordrede af, at der er så mange muligheder, og hvordan inder vi lige det helt rigtige snit? Kirsten Karup Nielsen: Jeg synes, det er meget vigtigt, at vi aktiverer medlemmerne, og lytter til hvad de gerne vil, men især hvad de vil bidrage med. Der er masser af kompetencer, som vi kan sætte i spil. VISIONSDOKUMENTET VIRKER Bestyrelsen har i et år arbejdet med at samle idéer i et katalog et visionsdokument. Vi har gennemført alle de kortsigtede mål fra Derfor fortsætter vi med at bruge den form for dokumentation fremover.

20 20 DIAKONbladet September 2012 Diakonifaglig supervision Diakon og supervisor Ole Smed er nu i gang med gruppesupervision for otte af de diakoner, som blev uddannet i juni måned. De får, som det andet hold, tilbud om fem gange gruppesupervision. For deltagerne giver det et godt udbytte at kunne arbejde med den helt naturlige usikkerhed, som kan opstå i skiftet fra studerende til fastansat. Video med dr.theol. Peter Lodberg Peter Lodbergs foredrag om Diakoni i kirke og kommune ved årsmødet i juni ik mange rosende ord med på vejen. I september vil det være muligt at se en videooptagelse af foredraget på diakonforbund. dk kig forbi, hvis du gerne vil have pointerne igen. Forbundet coacher studerende Diakoner i lederstillinger vil igen i dette efterår stile sig til rådighed med personlig coaching af de kommende diakoner. Hvad skal man tage med i sit CV? Hvad lægger ledere vægt på, når de læser en ansøgning? Hvordan forbereder man bedst at gå til ansættelsessamtale? Diakonforbundet arrangerer og som altid giver vi både gode råd og lødeboller nu også med kokos! Sæt X i din kalender Kom og slå dig løs ved det NY årsmøde i Det hele sker lørdag den 15. juni på Diakonhøjskolen. Diakonindvielse i Sct. Pauls Kirke 20. januar og 16. juni 2013! Det er festligt, og du er også velkommen. Din e mail Forbundet vil rigtig gerne have din adresse, så vi kan fortælle dig nyt og give dig kursustilbud. Send dit navn og din til diakonsekretæren.

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang SØNDERBRO NYT... alle kulturers blad med KIRKEBLADET Nr. 2 juni 2013 4. årgang INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole afd. Lindvigsvej

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1 Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Marts 201 3. Multisalen - det er lige før! Ny www.voerladegaard.dk. Kristendom er fællesskab

Marts 201 3. Multisalen - det er lige før! Ny www.voerladegaard.dk. Kristendom er fællesskab Oplag: 500 Marts 201 3 Gymnastikopvisning Multisalen - det er lige før! Ny www.voerladegaard.dk Ny naturfitnessklub Kristendom er fællesskab - side 8 - side 1 2 - side 1 3 - side 1 4 - side 22 N Ny i sognet

Læs mere

Støtte og hjælp i sorgen

Støtte og hjælp i sorgen DETTE NUMMERS TEMA Landsforeningens tilbud Støtte og hjælp i sorgen Midt i sorgen over at have mistet sit spædbarn, kan det være meget vanskeligt at få overblik over, hvilke forskellige tilbud om støtte

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. Indbydelse til fest for 100 år Historien Nutiden Fremtiden

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. Indbydelse til fest for 100 år Historien Nutiden Fremtiden - et folkekirkeligt, socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Jubilæumsnummer Indbydelse til fest for 100 år Historien Nutiden Fremtiden Hilsen fra kirkeministeren og socialministeren Anmeldelser: Ingen

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES NR.1 FEBRUAR 2013 ÅRGANG 63 s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET SE DETALJERNE I INDRETNINGEN VÆR MED I DET NYE BISIDDERKORPS VÆRDIDEBAT EFTERLYSES VELKOMMEN TIL ET NYT KURSUSÅR www.spastikerforeningen.dk

Læs mere

IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10

IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10 IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10 LAYOUT: RUBEN ANDERSEN /SKP LEDERUDDANNELSE Til august begynder den fælles lederuddannelse på KTS. Men hvad forventer lederne egentlig at blive bedre til? Læs fire lederes bud.

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 hus forbi Køb avisen på stationen ikke i toget Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 På plejehjem med flasken Østeuropæiske hjemløse vækker bekymring Røvere og studerende bor dør om dør

Læs mere

De gode fortællinger

De gode fortællinger Udvikling og forandring NØRBYGÅRD NYT alkoholdbehandlingscenter og bosted Nr. 3 2010 21. årgang De gode fortællinger 30 ÅRS JUBILÆUMSUDGAVE 1980-2010 Nørbygårdforeningen er en støtteforening for Nørbygård

Læs mere

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år 1961-2011 ISBN 978-87-992487-4-2

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

Reservestole kom frem

Reservestole kom frem 15 inspiration nærvær holdning 30. august 2013 Årgang 113 Hvile I Salme 131 siges det: Jeg bringer min sjæl til hvile og ro; som barnet hos sin mor, som barnet er min sjæl i mig. Israel, vent på Herren

Læs mere