TEMA: Diakonifællesskabernes fremtid?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMA: Diakonifællesskabernes fremtid?"

Transkript

1 SEPTEMBER 2012 DIAKONbladet ÅRGANG TEMA: Diakonifællesskabernes fremtid?

2 2 Diakonforbundet DIAKONbladet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE Indlæg til Diakonbladet sendes til ansvarshavende redaktør: Diakon, sognemedhjælper Hanne Raabjerg, Fastrupvej 6, 8355 Solbjerg. Tlf Diakon Rita Lund Mathiasen, Brunevang 86, 2., 2610 Rødovre Tlf Diakon/diakonsekretær Conny Pedersen Hjelm Center for diakoni og ledelse, Kolonivej 19, Filadel ia, 4293 Dianalund Tlf iladel ia.dk Diakon Britt Hoffmann, Pramdragervej 12, 8940 Randers SV. Tlf Diakon, diakonsekretær Bent Ulrikkeholm, Studsgade 44, 8000 Aarhus C. (arb.) Tlf Diakon/Socialpædagog Jacob G. Møller, Bredagerløkken 220, 5220 Odense SØ. Tlf DIAKONFORBUNDET FILADELFIA Formand: Kirsten Nørremark Jensen, Skjernvej 170, 7500 Holstebro Tlf Diakonisekretær: Conny Hjelm, Kolonivej 19, 4393 Dianalund. Tlf iladel ia.dk DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND Diakonsekretær: Bent Ulrikkeholm, Studsgade 44, 8000 Aarhus C, (kontor) Tlf Formand: Diakon Birthe Fredsgaard, Harrestrupvej Holstebro Tlf DIAKONBLADET Adresseændring: Indtastes på eller sendes til: Werner Nielsen Wittekind, Rudersdalsvej 114, 2. tv, 2840 Holte Tlf Deadline: Redaktionelt stof: Sendes til redaktionen senest den 1. i den foregående måned, gerne via . Annoncer Senest 7 dage før deadline på bladet til WERKs Gra iske Hus a s, Priser for stillings- og forretningsannoncer: Kr. 7,50 pr. mm. Kontakt gerne redaktionen for tilbud på særlige opgaver. Artikler/indlæg i Diakonbladet udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at udelade eller forkorte tilsendte indlæg. Produktion: WERKs Gra iske Hus a s, Højbjerg. Næste blad udkommer på tryk/elektronisk december Det nummer indeholder de særlige sider med navnestof. Deadline: 1. november Navnestof kan nu også ses på hjemmesidens medlemsområde. I 2012 udkommer DIAKONbladet i marts, juni, sep. og dec. Dette nummer er redigeret af Bent Ulrikkeholm, Hanne Raabjerg og Jacob Gundestrup Møller. Vi minder om, at det af pladsmæssige grunde ikke altid er muligt at bringe samtlige tilsendte indlæg i bladet. Savner du noget så kig på hjemmesiden. red. fuglen og den fattige September 2012 Det har været en god høst i år, forlyder det. Marken er mejet og kornet er høstet i store mængder. Priserne er høje blandt andet på grund af en dårlig høst i Rusland og USA. Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i laderne, og høet står i hæs. Frugten er plukket, og træet er rystet, og nu går det hjemad med det allersidste læs. Rev vi marken let, det er gammel ret, fuglen og den fattige skal også være mæt. Da Mads Hansen skrev sin hyldest til høsten i 1868, var de leste af os stadig bønder. Og dem, der havde hjælp behov måtte hen til sognerådsformandens fattigkasse, kommunen og sagsbehandleren lå 100 år ude i fremtiden. Men noget smukt er der trods alt i, at rive marken let, så himlens fugle og de fattige kunne samle, hvad der lå tilbage. I taknemlighed tænker man på andre end sig selv. Det er andre tider nu. Værdikampen står nu om, hvordan vi kan sikre et rummeligt samfund, der tager sig af de udsatte. Som giver alle en chance, og som kan forvente, at alle der kan bidrage til det fælles, faktisk gør det. Der er nok at slås for også i dagens Danmark. Det begynder med dig og mig. BU

3 September 2012 DIAKONbladet 3 er der ny overalt? Af diakonsekretær Bent Ulrikkeholm For de gamle som faldt, er der ny overalt, synger vi. Redaktionen sætter i dette nummer fokus på diakonifællesskaberne. De og vi har en lang og stolt historie. De syge, de fattige og helt almindelige borgere i landet har i mere end hundrede år kunnet regne med at kirkens diakoni var der for dem, når det gik galt. Vi er her stadig, men er vi klar til fremtiden? Nye uddannelser, nye diakoner, fællesskaber på en ny måde? Nye udfordringer Engang strømmede diakoner og diakonisser uden gnist af tanke på andet ind i diakonifællesskaberne. På Diakonhøjskolen hænger der for eksempel mange meter fotos, hvor man kan se alle diakonerne på rad og række siden Man kan tage turen og inde sig selv, med det mærkelige tøj og de sjove briller, man havde dengang. Men at være en forening med vedtægter og bestyrelse er ikke så nemt, som det var tidligere. Den form for fællesskaber taler ikke særlig meget til unge diakoner. Det er sådan set også nemmere at mødes på facebook, men på trods af de sociale mediers fantastiske netværksmuligheder, kan de ikke stå alene. Hvad er et fællesskab? Spørgsmålene er væsentlige. Hvad er et fællesskab? Hvordan kan vi skabe engagement hos den enkelte? Diakonkredsenes fremtid? Hvad er et godt årsmøde? Kan man skabe diakonidentitet samtidig med en bachelorgrad? Skriv selv lere spørgsmål. Diakonbladet prøver denne gang at komme rundt om emnet. Mange kommer til orde, blandt andet de 90 deltagere i årets Seniorstævne og studerende som er på vej ind i fællesskabet. Du kan også komme til orde. Send gerne din mening til redaktionen! Bent Ulrikkeholm: På trods af de sociale mediers fantastiske netværksmuligheder kan de ikke stå alene som diakonifællesskaber.

4 4 DIAKONbladet September 2012 Voxpop Redaktionen har henvendt sig til to diakonale topledere, Connie Yilmaz Jantzen (Centerleder, Center for Diakoni og Ledelse, Dianalund) og Jens Maibom Pedersen (Forstander, Diakonhøjskolen, Højbjerg (Aarhus) for, at få deres kommentar til diakonifællesskabernes fremtid. Diakonifællesskaberne i Danmark har som uddannelsessteder og fællesskaber for diakoner og diakonisser en lang historie bag sig, men har de også en lang fremtid foran sig? Og hvordan vil skoler og fællesskaber udvikle sig? 1 Hvad ser du som diakonifællesskabernes største udfordring i en tid hvor meget foreningsarbejde (også vores) kæmper med at både at fastholde gamle og inkludere nye medlemmer? Connie Yilmaz Jantzen: Diakonifællesskabernes største udfordring er at være relevante for deres medlemmer og interessenter. Det er en udfordring, de har til fælles med mange andre organisationer. Men relevans handler om, at udvikle tilbud og sætte fokus på temaer, som er i samklang med medlemmernes virkelighed og modsvarer deres behov for inspiration til at være diakoner og diakonisser i det professionelle og personlige liv. I den proces tror jeg det er vigtigt at kigge ud over sig selv, og lade sig inspirere og ikke mindst forstyrre af initiativer og strømninger udenfor diakoniens traditionelle rammer og fra diakonien andre steder i verden. Jens Maibom Pedersen: Diakonifællesskaberne skal blive skarpe på deres egen rolle. De skal, om jeg så må sige, snakke om sig selv. Hvad er vores rolle her og nu? Det giver to opgaver: 1) Bakke op om uddannesesstederne ved at gøre opmærksom på sig selv. 2) Fastholde samtalen om diakoni.

5 September 2012 DIAKONbladet 5 2 Hvad ser du som det væsentligste bidrag til samfundsudviklingen diakonifællesskaberne (diakoner og diakonisser) kan give? Connie Yilmaz Jantzen: Samfundet har som nogen sinde før brug for at nogen taler og handler ud fra et syn på medmennesket som er grundlagt i det diakonale/kristne menneskesyn. Mennesker vurderes i stigende grad på hvad de kan bidrage med, og i mindre grad på, hvem de er som mennesker. Omsorg og nærvær, som er diakoniens primære udtryksformer er efterspurgt som aldrig før. Diakonifællesskaberne kan sammen med de diakonale organisationer være med til at hævde at medmenneskelighed og omsorg fortsat skal være bærende værdier i vores samfund. Jens Maibom Pedersen: Holde kog i samtalen om diakoni og dens rolle i samfundet. Det kræver at udfordringen i det første spørgsmål bliver efterlevet. 3 Hvilken plads har kirkens diakoni i samfundet om 10 år? Connie Yilmaz Jantzen: Meget tyder heldigvis på at diakoni er stærkere på vej ind i Folkekirken end det har været i nogle år. Det er glædeligt men også nødvendigt at kirken påtager sig sin diakonale rolle. Vi lever i en tid, hvor arbejde i høj grad er billetten til fællesskab. De mennesker som står uden arbejde har brug for andre muligheder for at træde ind i fællesskabet som frivillige, som brugere, som menighed eller noget helt andet. Der kan kirken gøre en stor forskel. Men skal kirkens diakoni gøre en forskel er der brug for at erkende at diakoni ikke kun er noget vi gør, det skal også opleves gennem dem vi er, dvs. være en kultur man mærker i alle facetter af kirkens opgave. Det vil efter min opfattelse kræve et opgør med den funktions- og rollekultur, som i dag præger kirken mange steder. Jens Maibom Pedersen: Diakonien vokser og vil indtage en større plads frem over. Oplever at cicilsamfundet som det offentlige har brug for det diakonale, frivilligt som lønnet arbejde, som diakonale organisationer kanaliserer. Se bare på historien og diakoniens overlevelse samt på den store interesse, der er for uddannelsen nu.

6 6 DIAKONbladet September 2012 Interviews Diakonforbundene og diakonifællesskaberne ønsker at være et attraktivt samlingssted for diakoner og andre, der er uddannet i og optaget af diakoni. Derfor går vi ud og spørger forskellige, som har større, mindre eller ingen kendskab til forbundet om, hvorledes de oplever et attraktivt forbund. Mette Tylvad er studerende på Diplom i ledelse diakoni og ledelse på Center for Diakoni og Ledelse. Hun oprettede det første friplejehjem i Klejtrup, som hun er leder af og er på vej med det næste plejehjem. Jeg er uddannet sygeplejerske og har arbejdet med forskellige sider af sygeplejefaget. Min familie består af 3 børn og vi bor i Lindum. At være sygeplejerske er for mig at bruge min menneskelighed og viden i mødet med andre. Jeg vil altid forsøge at møde det enkelte menneske med respekt, værdighed, humor og åbenhed. Mit håb for Klejtrup Friplejehjem er et hjem med hygge, nærvær, plads til individuelle forskelle og kvalitet for den enkelte. Et sted hvor vi sigter mod stjernerne og livet leves! 1 Hvad kunne give dig (stor) lyst til at melde dig ind i et diakonforbund. Mette: At have et samlingssted med andre mennesker, som er søgende ligesom mig. Søgende i forhold til det mellemmenneskelige, alt det mellem himmel og jord. 2 Hvilke aktiviteter ville have din interesse? Mette: Aktiviteter: dialogmøder, foredrag, vidensbreve om nyt indenfor feltet. 3 Hvad vil du ønske at et medlemskab ville give dig af (nye) muligheder? Mette: Det optimale ville være et åbent rum for dialog og udveksling af tanker, vidensdeling. 4 Hvad har du brug for i din hverdag, på det diakonale område, som du ikke får tilgodeset nu? Mette: Lige nu i mit bliver jeg tanket op i høj grad via diplomuddannelsen i Diakoni og Ledelse, det sætter mit jeg i sving med at forholde mig til alle relationer op og ned. 5 Hvilket råd vil du give diakonforbundene? Mette: Et forslag kunne være mere synlighed, fx i fagblade.

7 September 2012 DIAKONbladet 7 Knud Erik er nummer 2 fra højre. Knud Erik W. Hansen er også studerende på Diplom i ledelse diakoni og ledelse på Center for Diakoni og Ledelse. Han arbejder som værestedsleder for Blå Kors Værestederne i Hobro. På Madam Blås værested tager vi os tid til den enkelte bruger. Vi er et frirum, hvor man kan komme og være den, man er.vi er et sted for...og vil skabe nye muligheder for mennesker hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, siger Knud Erik. 1 Hvad kunne give dig (stor) lyst til at melde dig ind i et diakonforbund? at få et fællesskab/forum, hvor min diakonale praksis kan blive udfordret og re lekteret. 4 Hvad har du brug for i din hverdag, på det diakonale område, som du ikke får tilgodeset nu? i den daglige hverdan synes jeg ikke umiddelbart jeg savner noget. 2 Hvilke aktiviteter ville have din interesse? møder/kursusdage, hvor der gennem oplæg og drøftelser kan arbejdes på at bringe diakonien i samtale med de samarbejdsparter vi i dagligdagen udfordrer og udfordres af, fx. det kommunale system, sundhedsvæsen m.m. 5 Hvilket råd vil du give diakonforbundene? mit kendskab er meget sparsomt, men jeg vil råde til at forbundet vælger at skrue op for fagligheden. Det tror jeg der er brug for. 3 Hvad vil du ønske at et medlemskab ville give dig af (nye) muligheder? at jeg i forlængelse af diplomuddannelsen får et forum, hvor jeg løbende får lejlighed til at grave lidt ned i teorien og re leksionen sammen med andre.

8 8 DIAKONbladet September 2012 Sammen kan vi meget mere Af Birthe Fredsgaard, formand for Diakonhøjskolens Diakonforbund I min optik hører diakoni og fællesskab sammen. Ingen diakoni uden fællesskab og ingen kristent fællesskab uden diakoni. Et fællesskab er, når mennesker bindes sammen af noget fælles, noget de er enige i, har fælles interesse i og deler med hinanden. Et fællesskab hvor vi vil det samme. Og i denne forbindelse: at ville diakoni og arbejde for diakonien. Hvor kommer et diakonifællesskab så til udtryk fra min platform? Som bestyrelsesmedlem i Diakonhøjskolens Diakonforbund, synes jeg vi som uddannede diakoner har en helt unik mulighed for i et fælles diakoni forum at kunne støtte hverandre i de forskelligartede arbejdsopgaver hver enkelt står i. Men også være med til at tale diakoniens sag både i de sociale medier, via den enkelte diakon og som et synligt bagland for Diakonhøjskolen. Desuden synes jeg vi kan glæde os over at ordet diakoni bliver mere og mere synligt i vores samfund og i kirken. Og hvem kan være bedre ambassadører og talerør for diakonien og Diakonhøjskolen end os, der er uddannede diakoner? Diakonhøjskolens forbund er et diakonifællesskab, hvor der arbejdes meget bevidst på at være et forbund, hvor medlemmerne kan gøre brug af hverandre og udnytte fællesskabets store værdier. Hvem forstår os bedre en dem som vi deler fællesskab med, dem der også har gået på Diakonhøjskolen. Et fællesskab hvor vi kan give inspiration og opmuntring til hverandre, når dagligdagens udfordringer lykkes, men også et fællesskab som opsøger hverandre for at tænke nyt, turde tale den svages sag, være der hvor livet er svært. Til at udbygge et sådan diakonifællesskab tror jeg de nye sociale medier har en stor betydning. Men en forsat udvikling af årsmøderne på skolen, temadage, medinddragelse af diakoners kompetencer i de Birthe Fredsgaard, nyvalgt formand for Diakonhøjskolens Diakonforbund studerendes dagligdag vil også være blandt de mange udfordringer. Men et fællesskab er først for alvor et godt og givende fællesskab, når man selv bliver en del af fællesskabet. Jeg tror at jo mere vi selv lægger i fællesskabet, jo større værdi får det både for den enkelte og for fællesskabet. Et diakonifællesskab hvor man inder glæde, modtager, giver og er. Derfor arbejdes der fra bestyrelses side bevist på at skabe rum for de visionære og nytænkende tanker som kommer fra medlemmerne. Nogle fællesskaber, f.eks. arbejdsfællesskaber er det jeg vil kalde tvungne fællesskaber som altid vil være der. Men diakonifællesskabet er ikke en selvfølge. Det lever kun gennem et forpligtende fællesskab. Derfor: sammen kan vi meget mere.

9 Årgang 2013 September 2012 DIAKONbladet 9 Jeg har valgt diakonuddannelsen fordi: Diakonuddannelsen er en fantastisk mulighed for at kombinere den pædagogiske faglighed med det diakonale aspekt og kristne menneskesyn. Uddannelsen komplementerer min personlige livsanskuelse, og det er virkelig en gave. Carrie Jeg ønsker at være til støtte og glæde for mennesker. Jeg har valgt Diakonhøjskolen, fordi det er et kristent uddannelsessted, hvor menneskets værd er i højsædet og tanken er, at mennesket er skabt af Gud. Jeg håber at komme til at være noget for socialt udsatte. Line Diakonuddannelsen giver mig det bedste udgangspunkt for mit videre arbejde med udsatte mennesker. Rasmus Jeg ønsker at gøre en forskel for andre mennesker, når de har ondt i livet. Når ingen andre kan være i det svære sammen med dem. Lea Jeg vil gerne arbejde med mennesker. Samtidig synes jeg, højskolelivet er et inspirerende bidrag i forhold til at tage sin uddannelse. Vibeke

10 10 DIAKONbladet September 2012 SENIORSTÆVNE FOR DIAKONER 2012 Af diakon Helen Albertsen Hvad sker der, når 90 diakoner fra de to diakonforbund mødes på det årlige seniortræf? Englesang? Diakonifællesskab En dejlig fællesskabsånd er mærkbar lige fra start, store smil, go` snak iblandet forventninger til de kommende dage. Diakonhøjskolens rammer er trygge, velkendte og hjemlige. Skolens gode køkken kræser herligt for os. Det er en stor nydelse at have måltidsfællesskaber, kort sagt være rykket ud af de vanlige daglige rutiner, der hurtigt etableres efter et langt arbejdsliv. At mødes og inspireres Det er velgørende at mødes og inspireres. Erfare at alder ikke er nogen hindring --- enkelte deltagere har været med alle årene. Det giver håb, mod og glæde at tænke på de kommende træf som et af livets ine holdepunkter udi gode oplevelser. Programmet var også i år var sat varieret sammen. Solveig Kühne bød velkommen og præsenterede deltagerne. Nyt fra nær og fjern Spændende var det at høre om Diakonhøjskolen på vej mod 2015 v/ Jens Maibom Pedersen, Bodil Lodberg og Lars Østerkjærhus. En in situationsrapport med fremadrettet udsyn og gode visioner. En verden til forskel fra dengang vi var under uddannelse. En ommer bliver det ikke til, men i parentes bemærket er Teologi for Lægfolk en gave til gamle diakoner og andet godtfolk. Forbundssekretær Bent Ulrikkeholm har herlig humor og tak for det. Fint indslag via en videohilsen. Sidst på dagen. Hvem sagde trætte? Nej nej. Festaften Der stod festaften på programmet og det var festligt og hyggeligt samvær med alt det bedste inklusive fællessang. Klassisk skøn underholdning på lygel, guitar og cello blev fremført af Frederikskirkens organist, der spillede sammen med sin kæreste smukt, inderligt og bevægende. Besøg i Dronningens Ferieby i Ebeltoft Dronningens ferieby Næste dag var kursen sat mod Grenå til Dronningens Ferieby, hvor vi i den grad blev taget imod og ik fortalt om stedet under Scleroseforeningen, der er vokset støt og roligt gennem årene og kåret til Europas bedste ferieby for handicappede. Man står foran en større renovering og har mulighed for at gøre brug af de allernyeste, bedste hjælpemidler, så man i fremtiden kan imødekomme større lerartede behov.

11 September 2012 DIAKONbladet 11 Torkild Simonsen, tidligere borgmester og minister, taler Belægningsprocenten er konstant høj året igennem. Mange kommer igen og der opbygges stærke fællesskaber. Hjem over Mols Hjemturen gik ad smukke snoede veje gennem Mols Bjerge med 2 stop undervejs. Dels så vi Bregnet Kirke med Arne Haugen Sørensens vidunderlige udsmykning. Hans værker har Lisbeth Smedegaard Andersen skrevet en anbefalelsesværdig bog om: Hvor ordene ikke rækker. I Hornslet besøgte vi Kirkens Korshærs spændende galleri, der gerne vil have endnu lere besøg fremover. (I skrivende stund udstiller Bjørn Nørgaard.) Foredrag Tilbage på Diakonhøjskolen var aftenen sat af til et foredrag v/ Carl Erik Refshauge Fra panserbasse til kuffar om oplevelser på soldaterhjemmet i Afghanistan. Det satte mange tanker i gang. Andagt, bålaften og et lille glas rundede en indholdsrig dag af på bedste vis. Malersvenden blev minister På værdigste vis sluttede stævnet dagen efter med et fantastisk foredrag v/ tidligere indenrigsminister Thorkild Simonsen: Fra malersvend til minister. Dyb respekt for en stor varm personlighed, der levendegjorde tiden og fulgte udviklingen på tætteste vis i sit lange politiske virksomme arbejdsliv. (At Thorkild Simonsen også var min yndlingslærer i skolen inden han blev borgmester i Århus er en helt anden sag og et kært personligt minde). TAK til Diakonhøjskolens omfavnende gæstfrihed. TAK til bestyrelsen for et int program. Helen Albertsen er KF-diakon, gift med Svend Jacobsen, der er Århus-diakon.

12 12 DIAKONbladet September 2012 NÅR KÆRLIGHEDEN FÅR MAGT I VERDEN Tekst: Hans Anker Jørgensen Når kærligheden får magt i verden, vil ingen udnytte andres savn. Hvor Ånden hersker i liv og færden, vi alle søge hinandens gavn. Når Gud tar magten fra kyst til kyst, vi alle synge af hjertens lyst. Med kærlig hilsen fra Seniorstævnedeltagerne

13 September 2012 DIAKONbladet 13 Diakonkredse og konventarrangementer Viborg konventarrangement: Den 20. september 19:30-20:00. Vi besøger, missionær Preben Sørensen, Hedevænget 60, 8800 Viborg. Preben Sørensen vil fortælle om en tid: fra Bankmand til Missionær. Tilmelding: Preben Sørensen, tlf eller til Birgit Bønlykke, tlf adr.: Holstebro/Aulum og Struer/Lemvig konventarrangementer: Tirsdag den 2. oktober 2012 kl , Nørrelandskirken, Døes vej 1, 7500 Holstebro. Diakon/sognepræst Else Bjerg, Gammelstrup sogn og medlem af Udvalget for Diakoni i Viborg stift. Hun vil blandt andet fortælle om: Hvilke opgaver og rolle har Udvalget for Diakoni i Viborg stift, og hvordan synliggøres diakonien. Pris for arrangement og kaffe er 25 kr. Diakonkonvent Aalborg Stift: Mandag den 8. oktober i Den Blå Sociale Cafe, Kongensgade 1, 9800 Hjørring. Kirkepilot Jens Rask fortæller om, hvordan de arbejder i Brønderslev Kirke bl.a. om Kirkepilot og om Kondi for sjælen samt om samarbejde med International menighed. Inspiration til hvordan vi som kirke også kan arbejde. Det forventes at sognepræst Thomas Uth også medvirker. Tilmelding senest torsdag den 4. oktober til Susanne Houmøller-Jørgensen tlf , eller Paul Holm tlf Århus diakonkreds Den 27. september klokken hos Anna Birthe Ulnits, Risdalsvej 65, st.th, Viby. Tilmelding dagen før på Diakonkreds Sjælland Lørdag den 3. november kl : Spøgelsestur i Sagnlandet Lejre. Vær med på en rejse tilbage i tiden til 1864, hvor spøgelser og overtro var en naturlig del at hverdagen, hør historierne og mærk gyset. Efter turen inder vi et sted at spise sammen i Roskilde. Tilmelding til Anni Ettrup Clausen på eller på telefon Pris: Se diakonforbund.dk. Mødested den 3. november kl : Sagnlandet Lejre, Slangealleen 2, DK-4320 Lejre Se programmer for hele sæsonen 2012 på

14 14 DIAKONbladet September 2012 NYT fra Et spændende og travlt efterår Vi vil bruge dette nummer til at give jer læsere af Diakonbladet et kort kig ind i hverdagen og aktiviteterne i Center for Diakoni og Ledelse. Det er nu et år siden vi ik nyt navn, præsenterede vores nye uddannelse i Diakoni og Ledelse og ik ny hjemmeside. Vi har netop gennemført tredje modul på Diplomuddannelsen i Ledelse og Diakoni. Siden vi startede i begyndelsen af 2012 er der kommet lere deltagere, og der er nu 16 studerende på holdet. Det er rigtigt spændende og givtigt at udforske sammenhængen mellem diakoni og ledelse med vores deltagere, som til dagligt er ledere, konsulenter eller koordinatorer indenfor diakonien og kirken. Vi afvikler jerde modul først i november. Det er muligt at tilmelde sig løbende. Hvis du vil ombord på uddannelsen nu, skal du tilmelde dig senest d. 1. oktober. Flere har desuden spurgt hvornår vi starter hele uddannelsen forfra igen det gør vi i eftersommeren Følg med i Diakonbladet og på vores hjemmeside. Vi er igen i år gået sammen med Kirken og Hospicegården om at arrangere tre fyraftensmøder i efteråret på Filadel ia. Denne gang handler det om livskvalitet og livstolkninger og hvordan vi som mennesker kan tage livet på os uden at det tager kraften ud af os. Se temaer, datoer og tidspunkter på vores hjemmeside I løbet af forsommeren præsenterede vi et nyt kursustilbud indenfor sjælesorg og den medmenneskelige samtale. Kurserne løber det næste års tid, og er

15 September 2012 DIAKONbladet 15 allerede nu helt overtegnet. Vi vil selvfølgelig løbende vurdere om der er behov for at udbyde endnu et kursusforløb, men glæder os lige nu over, at der er stort behov for viden og praktisk kunnen om sjælesorg. Du kan løbende følge med i vores aktuelle kurser og uddannelsesforløb på vores hjemmeside som vi gør vores ypperste for at holde opdateret. Og du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os på tlf eller på mail: iladel ia.dk Vi underviser og bliver selv undervist Vores daglige arbejde er delt op i de aktiviteter vi har i vores eget hus, og de opgaver vi løser i andre organisationer, foreninger, kirker etc. Når det kommer til undervisningsopgaver ud af huset kommer vi vidt omkring i de kommende måneder. I øjeblikket underviser vi bl.a. bedemænd i Viborg, nyledige i København, frivillige på Hospice, studerende i ungdomsorganisationer, efterskolelærere, sognemedhjælpere og mange andre. Derudover har vi længere undervisningsforløb på NGO lederuddannelserne og Uddannelsen i Kristendom, Kultur og Kommunikation. Skal vi løbende kunne forny vores undervisning og uddannelser er det nødvendigt at hente ny inspiration og viden. Her i efteråret er Conny Hjelm derfor begyndt på Masteruddannelsen i Diakoni på Diakonhjemmet i Oslo, mens Connie Yilmaz Jantzen læser en Master i Etik og Værdier i organisationer på Århus Universitet. Diakonernes adventsfest torsdag d. 6. december kl på Filadelfia Det er en god og herlig tradition, når vi hvert år inviterer diakoner og andre interesserede indenfor til adventshygge og eftertanke den først torsdag i december. I år har vi valgt temaet: Fra tabu til TUBA støtte og stemme til unge i misbrugsfamilier. Vi har inviteret Henrik Appel Esbensen, som er nytiltrådt landsleder for TUBA Danmark. TUBA (Terapi og rådgivning af Unge, som er Børn af Alkoholmisbrugere) er en del af Blå Kors Danmark. Så sæt allerede ny kryds i kalenderen. Invitation sendes til forbundets medlemmer, men alle interesserede er meget velkommen og kan i løbet af oktober inde invitationen på vores hjemmeside.

16 16 DIAKONbladet September 2012 Den nye bestyrelse i Diakonforbundet Filadelfia Formand Kirsten Nørremark Jensen Uddannet diakon Hun bor i Hanning og arbejder i Kirkens Korshær i Herning. Anton Eg Andersen Ekstraordinært medlem. Han bor i Slagelse og arbejder på Arbejdspsykologisk Center i Slagelse. Birgitte Madsen Næstformand Kirsten Jacobsen Uddannet diakon Hun bor i Ndr. Felding og arbejder på Møltrup Optagelseshjem i Vildbjerg. Kasserer Grete Øder Diakon Hun bor i Vildbjerg og arbejder på Møltrup Optagelseshjem i Vildbjerg. Joan Justesen Diakon Hun bor i Glyngøre og arbejder som bedemand i Nykøbing M og Thisted. Uddannet diakon Hun bor i Hillerød og arbejder i et rådgivningsingeniør irma i København. Sekretær Conny Hjelm Diakon Hun bor i København og arbejder på Center for Diakoni og Ledelse. Hans Chresten Nielsen (orlov frem til 1. oktober 2013) Diakon Han bor i Hjallerup og arbejder som selvstændig bygningsrådgiver. Connie Yilmaz Jantzen: Født medlem af bestyrelsen. Hun bor i København og er leder af Center for Diakoni og Ledelse

17 September 2012 DIAKONbladet 17 Fokusområder for Diakonforbundet Filadelfia frem mod 2015 På generalforsamlingen blev der vedtaget at bestyrelsen vil arbejde med 2 temaer. Det første tema er Styrkelse af diakonal faglighed og identitet, hvor der vil iværksættes en undersøgelse af hvilke diakonale/faglige tværgående fora, der allerede eksisterer og hvorledes de kan tænkes sammen. Desuden ønsker man at dialogen med andre Diakonforbund fortsættes med henblik på videreudvikling af samarbejde. Det andet tema er Hvervning og fastholdelse af medlemmer, hvor man ønsker at prioritere en undersøgelse af de nye studerendes behov. (Læs om Mette og Knud Erik på side 6-7) Mindeord Diakon og tidligere forstander Verner Pedersen, Klakring ved Juelsminde døde den 21. juni Han blev 86 år. Verner afsluttede sin diakonuddannelse på Filadelfi a i Efter uddannelsen arbejdede han på plejehjem i Vodskov, hvorefter han og hustruen, Ingeborg, fl yttede til Linå ved Silkeborg for at bliver lederpar på alderdomshjemmet Skrænten. I 1968 blev han forstander Filadelfi as bo og dagtilbud, Stormly, ved Juelsminde. Herfra lod han sig pensionere i 1986 og trak sig tilbage som fritidslandmand på det dejlige sted i Klakring, hvor han levede til sin død. I Linå og på Stormly var Ingeborg og Verners hverdag optaget af at skabe gode rammer med positivt og godt indhold for beboere og personale. Det lå dem begge meget på sinde, at miljøet skulle være hjemligt og trygt. Alt for tidligt døde Ingeborg i Verner fandt sammen med Edith, der også var blevet alene og de nåede at have 28 gode år sammen. Udover sit arbejde som forstander bestred Verner fl ere tillidsposter. I diakonforbundet var han en årrække med i bestyrelsen og var i en periode formand. Her var han fortaler for diakoni i praksis og var aktiv i købet af det nedlagte soldaterhjem i Slagelse, hvor der blev indrettet forbundskontor, handicapboliger med værested og genbrugsbutik. Lokalt tog Verner aktivt del i etableringen af FDF og Y s men. Verner kunne ikke lade være at engagere sig i samfundsdebatten. Og dette engagement førte til to perioder i byrådet i Juelsminde kommune for de konservative. Efter Verners pensionering var det en glæde for beboere og personale, når han og Edith kiggede forbi Stormly og så hvordan vi havde det. Han kunne glæde sig over forandringer og byggeri. Nogle mennesker har evne til og muligheder for på en særlig måde at være markører her i livet. Verner var et sådant menneske og han var en man lyttede til. Om det at være leder udtalte han i 1987 til Filadelfi as Årsskrift i forbindelse med Stormlys 50 års jubilæum: Forstanderen har stor indfl ydelse på hvordan atmosfæren er. Han må have et ståsted, men tillige indfølingsevne så der skabes et trygt miljø, også på det åndelige område. Verner efterlader sig Edith og hendes børn og datteren Connie Buhl og sønnen Erling Bækgaard. I taknemmelighed over at have fået lov at kende Verner Pedersen: Ære være hans minde. Diakon og forstander Karl Peter Nielsen

18 18 DIAKONbladet September 2012 NYT fra Diakonhøjskolens Diakonforbund Udviklingsseminar for den nye bestyrelse Lørdag den 1. september 2012 arbejdede bestyrelsen med tanker, idéer og visioner for fremtidens diakonforbund. Vi skal rumme og være et tilbud til seniorerne, der i stort tal deltager i Seniorstævne, og til de unge studerende som er på vej ind i diakonforbundet. Det er en udfordring, som kalder på både tanker og handling. Her ses den nye bestyrelse, fra venstre mod højre: Werner Wittekind er fortsat kasserer, Anne Grete Bøndergaard Lavrova er ny som næstformand, og Birthe Fredsgaard er forbundets nye formand. Kirsten Karup Nielsen er nyvalgt til bestyrelsen. Kristian Dam er også nyvalgt, men var desværre forhindret i at deltage. DET NY ÅRSMØDE! Årsmødet vil vi gøre til et mødested, hvor den enkelte diakon i højere grad kan møde venner og holdkammerater på sin egen måde. Der skal være en base af fælles arrangementer, og dertil en række aktivitetsmuligheder inde og ude, som kan tilvælges i løbet af dagen. Sjove aktiviteter for børnene, for de skal jo også med. For de voksne er der måske volleyball-turnering, snobrødsbagning ved shelteren, og en fotoudstilling at kigge på. Vi engagerer både studerende og diakoner som aktivitetsledere. De faglige workshops som i år var en stor succes, kommer med på programmet igen. Jubilarerne har

19 September 2012 DIAKONbladet 19 rammer for deres samvær og mange gode kan-duhuske-samtaler. Men vi vil ændre årsmødets image som en jubilarfest, hvor andre kan deltage, til at være et mødested for alle. Gerne med overnatningsmulighed, og når den fælles festaften er slut, bliver der en nat-café for de, der har mulighed for at tage blive lidt længere. KONTAKT MED STUDERENDE OG DIAKONER Vi kunne ønske os et kompetencekatalog. Hvad kan medlemmerne bidrage med? Vi orienterer de studerende lere gange undervejs i uddannelsen, men hvornår er vi relevante for de studerende første gang? Kan vi inddrage de nyuddannede diakoner som brobyggere? En cafe-aften/ eftermiddag med hygge og et indslag om at være ny diakon. De studerende Jens og Katrine var i gang som børnepassere ved årsmødet HJEMMESIDEN OG DE SOCIALE MEDIER Diakonforbund.dk kan blive meget mere spændende. De forskellige facebookgrupper kan måske samles til én? Hvor mange får nyhedsbrevet, som er knyttet til hjemmesiden? Skal vi oprette en blog? Eller et forum hvor diakoner kan skrive til hinanden? Umiddelbart er vi måske lidt udfordrede af, at der er så mange muligheder, og hvordan inder vi lige det helt rigtige snit? Kirsten Karup Nielsen: Jeg synes, det er meget vigtigt, at vi aktiverer medlemmerne, og lytter til hvad de gerne vil, men især hvad de vil bidrage med. Der er masser af kompetencer, som vi kan sætte i spil. VISIONSDOKUMENTET VIRKER Bestyrelsen har i et år arbejdet med at samle idéer i et katalog et visionsdokument. Vi har gennemført alle de kortsigtede mål fra Derfor fortsætter vi med at bruge den form for dokumentation fremover.

20 20 DIAKONbladet September 2012 Diakonifaglig supervision Diakon og supervisor Ole Smed er nu i gang med gruppesupervision for otte af de diakoner, som blev uddannet i juni måned. De får, som det andet hold, tilbud om fem gange gruppesupervision. For deltagerne giver det et godt udbytte at kunne arbejde med den helt naturlige usikkerhed, som kan opstå i skiftet fra studerende til fastansat. Video med dr.theol. Peter Lodberg Peter Lodbergs foredrag om Diakoni i kirke og kommune ved årsmødet i juni ik mange rosende ord med på vejen. I september vil det være muligt at se en videooptagelse af foredraget på diakonforbund. dk kig forbi, hvis du gerne vil have pointerne igen. Forbundet coacher studerende Diakoner i lederstillinger vil igen i dette efterår stile sig til rådighed med personlig coaching af de kommende diakoner. Hvad skal man tage med i sit CV? Hvad lægger ledere vægt på, når de læser en ansøgning? Hvordan forbereder man bedst at gå til ansættelsessamtale? Diakonforbundet arrangerer og som altid giver vi både gode råd og lødeboller nu også med kokos! Sæt X i din kalender Kom og slå dig løs ved det NY årsmøde i Det hele sker lørdag den 15. juni på Diakonhøjskolen. Diakonindvielse i Sct. Pauls Kirke 20. januar og 16. juni 2013! Det er festligt, og du er også velkommen. Din e mail Forbundet vil rigtig gerne have din adresse, så vi kan fortælle dig nyt og give dig kursustilbud. Send dit navn og din til diakonsekretæren.

Generalforsamling den 28. april 2012

Generalforsamling den 28. april 2012 Diakonforbundet Filadelfia Referat fra Generalforsamling den 28. april 2012 Indledning ved Merete Henriksen. Vi mindes de døde: Frode Hansen, Langeskov S. Jørga, Dianalund Poul Honore, Sorø Punkt a: Valg

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2009

Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2009 Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2009 1) Valg af dirigent og referent Som dirigent blev valgt: Leif Bønning, som referent blev valgt: Lisbeth Andreassen Dirigenten konstaterede generalforsamlingen

Læs mere

Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011.

Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011. Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Dirigent Leif Bønning, referent Lisbeth Skals Jensen, stemmetællere bliver valgt, når

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Besøg værktøjskassen: www.inspiration.diakonforbund.dk

Besøg værktøjskassen: www.inspiration.diakonforbund.dk extra JUNI 2015 52. ÅRGANG DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND DIAKONI I SOGNE EN VÆRKTØJSKASSE 2014-2015 DIA IAKONbl bladet DIAKONbladet Juni 2015 extra Af Birthe Fredsgaard, bestyrelsesformand i Diakonhøjskolens

Læs mere

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDEHÆFTE 2012 Bilag til årsmøde og generalforsamling meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDE & GENERALFORSAMLING 2012 Velkommen 2 Er du jubilar, eller bliver du diakon i morgen?

Læs mere

Referat af Diakonhøjskolens Diakonforbunds generalforsamling 10. juni 2017

Referat af Diakonhøjskolens Diakonforbunds generalforsamling 10. juni 2017 1 Referat af Diakonhøjskolens Diakonforbunds generalforsamling 10. juni 2017 Generalforsamlingen startede med at der blev sunget: Morgenstund har guld i mund. Efterfølgende blev der budt velkommen af formanden

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Diakonforbundet Filadelfia. den 16. april 2016.

Referat fra Generalforsamling i Diakonforbundet Filadelfia. den 16. april 2016. Referat fra Generalforsamling i Diakonforbundet Filadelfia Sang: Spænd over os dit himmelsegl. Vi mindes de døde: Jacob Bergkvist Lillelund Anette Rolighed Bernhard Lundsgård Ellen Hvidberg Egon Hedegaard

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Arbejdsberetning 2015

Arbejdsberetning 2015 Arbejdsberetning 2015 v/annette Bech Vad, Landsleder af Agape. Agape ønsker at gøre en forskel i flere menneskers liv. En forskel i livet her og nu og med et håb, der kan få betydning helt ind i evigheden.

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

Uddannelsesudvalg for PB i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K)

Uddannelsesudvalg for PB i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K) Referat Dato Mødeforum: Uddannelsesudvalg for PB i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K) Dato: 14september Tid: 12:00-15:00 Sted: Diakonhøjskolen, Aarhus Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Formand

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

PROGRAM FOR VETERANKURSUS TEOLOGI FOR LÆGFOLK

PROGRAM FOR VETERANKURSUS TEOLOGI FOR LÆGFOLK PROGRAM FOR VETERANKURSUS 2010 TEOLOGI FOR LÆGFOLK Kære tidligere kursister ved Teologi for Lægfolk Højbjerg, den 3. maj 2010 Det er en glæde igen i år at kunne indbyde tidligere kursister på TFL til sommerkursus

Læs mere

Kirkens Liv & Vækst. Diakoni i sognet. Lørdag den 7. marts på Diakonhøjskolen i Århus

Kirkens Liv & Vækst. Diakoni i sognet. Lørdag den 7. marts på Diakonhøjskolen i Århus Kirkens Liv & Vækst Diakoni i sognet Lørdag den 7. marts 2009 på Diakonhøjskolen i Århus et stiftsarrangement til inspiration for menighedsråd, præster, ansatte og frivillige i Århus Stift første lejlighed

Læs mere

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008 Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N y h e d s b r e v Nr. 2 2008 Indhold: Støtteforeningen i arbejdstøjet... 2 Nyt foreningsår - nye kræfter - samme vigtige opgaver... 3 Valg til bestyrelsen...

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle,

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle, TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 Kære alle, Så er det februar måned, og det er allerede blevet lysere til omkring kl. 17.00, helt vidunderligt, når man skal nå hjem og gå med

Læs mere

Vil I være med. Folkekirken tager medansvar og drager omsorg for udsatte! Folkekirken er mere end højmesse, perlegrus og kirkekoncerter!

Vil I være med. Folkekirken tager medansvar og drager omsorg for udsatte! Folkekirken er mere end højmesse, perlegrus og kirkekoncerter! Vil I være med til at arbejde for samfundets udsatte og dermed understrege, at folkekirken er en handlende kirke i forhold til aktuelle, sociale problemer? Folkekirken tager medansvar og drager omsorg

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 61 marts / april. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Festudvalget Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 Vi begyndte 2011 med at 20 Bydelsmødre-grupper fra hele landet stiftede Bydelsmødrenes Landsorganisation. Siden da er mange nye Bydelsmødre blevet uddannet, mange nye Bydelsmødre-grupper

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Februar og marts 2013

Februar og marts 2013 Februar og marts 2013 Ved julefrokosten fik en repræsentant fra hver afdeling en konvolut med indhold fra Lyngparkens Venner så de kunne julehygge sig sammen med beboerne. Aktiviteter på Lyngparken i Februar

Læs mere

Kløverbladet Oktober 2007

Kløverbladet Oktober 2007 Kløverbladet Oktober 2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 3: Fra Erland Side 4: Huset i oktober Side 5: Tillykke Side 6: Dødsfald og Velkommen Side 7: Visens Venner underholder Side 8: Fællesaktiviteter Side

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Referat 2. oktober 2013

Referat 2. oktober 2013 Referat Mødeforum: Uddannelsesudvalg for PB i Kristendom, Kultur og Dato: 30. september 2013 Tid: 14:00-16:00 Sted: Diakonhøjskolen, Aarhus Mødeleder: Deltagere: Formand Lars Bundgaard (De kirkelige organisationer

Læs mere

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober FrivilligCenter Lolland Nyhedsbrev 25 / September 2012 Kære alle sammen Efterårets flotte farver er ved at gøre sit indtog og der er stor aktivitet på FrivilligCenter Lolland og i foreningslivet lokalt.

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 25. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 20.- 22. januar 2012 TEMA: Diakoni med hjerte, mund og hænder Velkommen til det 25. Landsstævne for voksne

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver:

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Tak for jeres arbejde med at ajourføre slægtsregnskabet. Jeg kan fortælle, at vores mor 6.7. Else Kirstine (Stinne)

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Referat fra Præsidie- og udvalgstræning d. 23.april 2013. Udsendt 17.06.2013

Referat fra Præsidie- og udvalgstræning d. 23.april 2013. Udsendt 17.06.2013 Region Danmark, Distrikt Himmerland Side nr. 1 (6) Referat fra Præsidie- og udvalgstræning d. 23.april 2013. Udsendt 17.06.2013 1. Velkomst Velkommen alle og særlig velkommen til DGEEE Irma Jensen som

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA MEDLEMSKONFERENCEN PÅ HOTEL BYGHOLM PARK HORSENS MANDAG DEN 4. APRIL 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 400 stk. Konsulent

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2017

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2017 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2017 Kære alle, Så blev det marts måned, og det er meget lysere nu. Herligt at dagene allerede er blevet næsten 2 timer længere. På Hospice har der været

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Program Forår 2015 Alle arrangementer holdes i Struer Aktivitetscenter, med mindre andet annonceres.

Program Forår 2015 Alle arrangementer holdes i Struer Aktivitetscenter, med mindre andet annonceres. Program Forår 2015 Alle arrangementer holdes i Struer Aktivitetscenter, med mindre andet annonceres. Vi har en gruppe der spiller kort om tirsdagen fra kl. 9-12. Hvis nogle skulle være interesserede så

Læs mere

Kirke på vej. Roskilde Stift

Kirke på vej. Roskilde Stift Kirke på vej Roskilde Stift Kirke på vej men hvorhen? det enkle svar på det spørgsmål er: ud blandt mennesker dér, hvor de er. Det er visionen og drivkraften bag Kirke på vej. Det er en spændende og udfordrende

Læs mere

Referat af Diakonhøjskolens Diakonforbunds generalforsamling 20. juni 2015

Referat af Diakonhøjskolens Diakonforbunds generalforsamling 20. juni 2015 Referat af Diakonhøjskolens Diakonforbunds generalforsamling 20. juni 2015 Generalforsamlingen begyndte med, at der blev sunget: Vi rækker vore hænder frem. Efterfølgende blev der budt velkommen af formanden

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde

Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde onsdag den 16. marts 2005, kl. 18.30 i Anlægspavillonen, Lystanlægget 1 i Holstebro hvor

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 9. årgang nr 51 juli-august 2012 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen,

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015 Seniorer i HK MidtVest Herning og Ikast-Brande kommuner Program for 2. halvår 2015 Bestyrellsen i HK MiidtVest Seniiorer Herniing og IIkast--Brande kommuner Formand Birgit H. Nielsen Ravelsvej 5 7400 Herning

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. januar 2015 Fredagsbrev nr. 808 Næste uge: 26. januar 26.januar 29.januar 30.januar 31.januar Projektuge 6-7.kl. (hele ugen) Thomas Fri Musikaften kl.18.00-19.30 Tandpleje

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår 2017 - Undervisning for alle Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Om Recovery-skolen og peer-undervisning Recovery er et ord venligst udlånt

Læs mere

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN august 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

Frivilligcenterets Nyhedsbrev

Frivilligcenterets Nyhedsbrev NYHEDSBREV DECEMBER 2016 Nr. 4/2016 Frivilligcenterets Nyhedsbrev Udsendt til medlemmer og øvrige interessenter af Frivilligcenteret Indholdsfortegnelse Nyt fra Frivilligcenteret... 2 Årsmødet 2016 kickstartede

Læs mere

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet Nu ligger der et helt nyt år foran os, et der ikke er brugt, men klar til at blive taget af. Lad

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Sammen skaber vi engagement. Højskole for genbrug

Sammen skaber vi engagement. Højskole for genbrug Sammen skaber vi engagement Højskole for genbrug Mandag d. 14. marts - fredag d. 18. marts 2016 1 Forsidefoto: Mikkel Østergaard Dato Kurset afholdes fra mandag den 14. til fredag den 18. marts 2016. Pris

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere