TEMA: Diakonifællesskabernes fremtid?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMA: Diakonifællesskabernes fremtid?"

Transkript

1 SEPTEMBER 2012 DIAKONbladet ÅRGANG TEMA: Diakonifællesskabernes fremtid?

2 2 Diakonforbundet DIAKONbladet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE Indlæg til Diakonbladet sendes til ansvarshavende redaktør: Diakon, sognemedhjælper Hanne Raabjerg, Fastrupvej 6, 8355 Solbjerg. Tlf Diakon Rita Lund Mathiasen, Brunevang 86, 2., 2610 Rødovre Tlf Diakon/diakonsekretær Conny Pedersen Hjelm Center for diakoni og ledelse, Kolonivej 19, Filadel ia, 4293 Dianalund Tlf iladel ia.dk Diakon Britt Hoffmann, Pramdragervej 12, 8940 Randers SV. Tlf Diakon, diakonsekretær Bent Ulrikkeholm, Studsgade 44, 8000 Aarhus C. (arb.) Tlf Diakon/Socialpædagog Jacob G. Møller, Bredagerløkken 220, 5220 Odense SØ. Tlf DIAKONFORBUNDET FILADELFIA Formand: Kirsten Nørremark Jensen, Skjernvej 170, 7500 Holstebro Tlf Diakonisekretær: Conny Hjelm, Kolonivej 19, 4393 Dianalund. Tlf iladel ia.dk DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND Diakonsekretær: Bent Ulrikkeholm, Studsgade 44, 8000 Aarhus C, (kontor) Tlf Formand: Diakon Birthe Fredsgaard, Harrestrupvej Holstebro Tlf DIAKONBLADET Adresseændring: Indtastes på eller sendes til: Werner Nielsen Wittekind, Rudersdalsvej 114, 2. tv, 2840 Holte Tlf Deadline: Redaktionelt stof: Sendes til redaktionen senest den 1. i den foregående måned, gerne via . Annoncer Senest 7 dage før deadline på bladet til WERKs Gra iske Hus a s, Priser for stillings- og forretningsannoncer: Kr. 7,50 pr. mm. Kontakt gerne redaktionen for tilbud på særlige opgaver. Artikler/indlæg i Diakonbladet udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at udelade eller forkorte tilsendte indlæg. Produktion: WERKs Gra iske Hus a s, Højbjerg. Næste blad udkommer på tryk/elektronisk december Det nummer indeholder de særlige sider med navnestof. Deadline: 1. november Navnestof kan nu også ses på hjemmesidens medlemsområde. I 2012 udkommer DIAKONbladet i marts, juni, sep. og dec. Dette nummer er redigeret af Bent Ulrikkeholm, Hanne Raabjerg og Jacob Gundestrup Møller. Vi minder om, at det af pladsmæssige grunde ikke altid er muligt at bringe samtlige tilsendte indlæg i bladet. Savner du noget så kig på hjemmesiden. red. fuglen og den fattige September 2012 Det har været en god høst i år, forlyder det. Marken er mejet og kornet er høstet i store mængder. Priserne er høje blandt andet på grund af en dårlig høst i Rusland og USA. Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i laderne, og høet står i hæs. Frugten er plukket, og træet er rystet, og nu går det hjemad med det allersidste læs. Rev vi marken let, det er gammel ret, fuglen og den fattige skal også være mæt. Da Mads Hansen skrev sin hyldest til høsten i 1868, var de leste af os stadig bønder. Og dem, der havde hjælp behov måtte hen til sognerådsformandens fattigkasse, kommunen og sagsbehandleren lå 100 år ude i fremtiden. Men noget smukt er der trods alt i, at rive marken let, så himlens fugle og de fattige kunne samle, hvad der lå tilbage. I taknemlighed tænker man på andre end sig selv. Det er andre tider nu. Værdikampen står nu om, hvordan vi kan sikre et rummeligt samfund, der tager sig af de udsatte. Som giver alle en chance, og som kan forvente, at alle der kan bidrage til det fælles, faktisk gør det. Der er nok at slås for også i dagens Danmark. Det begynder med dig og mig. BU

3 September 2012 DIAKONbladet 3 er der ny overalt? Af diakonsekretær Bent Ulrikkeholm For de gamle som faldt, er der ny overalt, synger vi. Redaktionen sætter i dette nummer fokus på diakonifællesskaberne. De og vi har en lang og stolt historie. De syge, de fattige og helt almindelige borgere i landet har i mere end hundrede år kunnet regne med at kirkens diakoni var der for dem, når det gik galt. Vi er her stadig, men er vi klar til fremtiden? Nye uddannelser, nye diakoner, fællesskaber på en ny måde? Nye udfordringer Engang strømmede diakoner og diakonisser uden gnist af tanke på andet ind i diakonifællesskaberne. På Diakonhøjskolen hænger der for eksempel mange meter fotos, hvor man kan se alle diakonerne på rad og række siden Man kan tage turen og inde sig selv, med det mærkelige tøj og de sjove briller, man havde dengang. Men at være en forening med vedtægter og bestyrelse er ikke så nemt, som det var tidligere. Den form for fællesskaber taler ikke særlig meget til unge diakoner. Det er sådan set også nemmere at mødes på facebook, men på trods af de sociale mediers fantastiske netværksmuligheder, kan de ikke stå alene. Hvad er et fællesskab? Spørgsmålene er væsentlige. Hvad er et fællesskab? Hvordan kan vi skabe engagement hos den enkelte? Diakonkredsenes fremtid? Hvad er et godt årsmøde? Kan man skabe diakonidentitet samtidig med en bachelorgrad? Skriv selv lere spørgsmål. Diakonbladet prøver denne gang at komme rundt om emnet. Mange kommer til orde, blandt andet de 90 deltagere i årets Seniorstævne og studerende som er på vej ind i fællesskabet. Du kan også komme til orde. Send gerne din mening til redaktionen! Bent Ulrikkeholm: På trods af de sociale mediers fantastiske netværksmuligheder kan de ikke stå alene som diakonifællesskaber.

4 4 DIAKONbladet September 2012 Voxpop Redaktionen har henvendt sig til to diakonale topledere, Connie Yilmaz Jantzen (Centerleder, Center for Diakoni og Ledelse, Dianalund) og Jens Maibom Pedersen (Forstander, Diakonhøjskolen, Højbjerg (Aarhus) for, at få deres kommentar til diakonifællesskabernes fremtid. Diakonifællesskaberne i Danmark har som uddannelsessteder og fællesskaber for diakoner og diakonisser en lang historie bag sig, men har de også en lang fremtid foran sig? Og hvordan vil skoler og fællesskaber udvikle sig? 1 Hvad ser du som diakonifællesskabernes største udfordring i en tid hvor meget foreningsarbejde (også vores) kæmper med at både at fastholde gamle og inkludere nye medlemmer? Connie Yilmaz Jantzen: Diakonifællesskabernes største udfordring er at være relevante for deres medlemmer og interessenter. Det er en udfordring, de har til fælles med mange andre organisationer. Men relevans handler om, at udvikle tilbud og sætte fokus på temaer, som er i samklang med medlemmernes virkelighed og modsvarer deres behov for inspiration til at være diakoner og diakonisser i det professionelle og personlige liv. I den proces tror jeg det er vigtigt at kigge ud over sig selv, og lade sig inspirere og ikke mindst forstyrre af initiativer og strømninger udenfor diakoniens traditionelle rammer og fra diakonien andre steder i verden. Jens Maibom Pedersen: Diakonifællesskaberne skal blive skarpe på deres egen rolle. De skal, om jeg så må sige, snakke om sig selv. Hvad er vores rolle her og nu? Det giver to opgaver: 1) Bakke op om uddannesesstederne ved at gøre opmærksom på sig selv. 2) Fastholde samtalen om diakoni.

5 September 2012 DIAKONbladet 5 2 Hvad ser du som det væsentligste bidrag til samfundsudviklingen diakonifællesskaberne (diakoner og diakonisser) kan give? Connie Yilmaz Jantzen: Samfundet har som nogen sinde før brug for at nogen taler og handler ud fra et syn på medmennesket som er grundlagt i det diakonale/kristne menneskesyn. Mennesker vurderes i stigende grad på hvad de kan bidrage med, og i mindre grad på, hvem de er som mennesker. Omsorg og nærvær, som er diakoniens primære udtryksformer er efterspurgt som aldrig før. Diakonifællesskaberne kan sammen med de diakonale organisationer være med til at hævde at medmenneskelighed og omsorg fortsat skal være bærende værdier i vores samfund. Jens Maibom Pedersen: Holde kog i samtalen om diakoni og dens rolle i samfundet. Det kræver at udfordringen i det første spørgsmål bliver efterlevet. 3 Hvilken plads har kirkens diakoni i samfundet om 10 år? Connie Yilmaz Jantzen: Meget tyder heldigvis på at diakoni er stærkere på vej ind i Folkekirken end det har været i nogle år. Det er glædeligt men også nødvendigt at kirken påtager sig sin diakonale rolle. Vi lever i en tid, hvor arbejde i høj grad er billetten til fællesskab. De mennesker som står uden arbejde har brug for andre muligheder for at træde ind i fællesskabet som frivillige, som brugere, som menighed eller noget helt andet. Der kan kirken gøre en stor forskel. Men skal kirkens diakoni gøre en forskel er der brug for at erkende at diakoni ikke kun er noget vi gør, det skal også opleves gennem dem vi er, dvs. være en kultur man mærker i alle facetter af kirkens opgave. Det vil efter min opfattelse kræve et opgør med den funktions- og rollekultur, som i dag præger kirken mange steder. Jens Maibom Pedersen: Diakonien vokser og vil indtage en større plads frem over. Oplever at cicilsamfundet som det offentlige har brug for det diakonale, frivilligt som lønnet arbejde, som diakonale organisationer kanaliserer. Se bare på historien og diakoniens overlevelse samt på den store interesse, der er for uddannelsen nu.

6 6 DIAKONbladet September 2012 Interviews Diakonforbundene og diakonifællesskaberne ønsker at være et attraktivt samlingssted for diakoner og andre, der er uddannet i og optaget af diakoni. Derfor går vi ud og spørger forskellige, som har større, mindre eller ingen kendskab til forbundet om, hvorledes de oplever et attraktivt forbund. Mette Tylvad er studerende på Diplom i ledelse diakoni og ledelse på Center for Diakoni og Ledelse. Hun oprettede det første friplejehjem i Klejtrup, som hun er leder af og er på vej med det næste plejehjem. Jeg er uddannet sygeplejerske og har arbejdet med forskellige sider af sygeplejefaget. Min familie består af 3 børn og vi bor i Lindum. At være sygeplejerske er for mig at bruge min menneskelighed og viden i mødet med andre. Jeg vil altid forsøge at møde det enkelte menneske med respekt, værdighed, humor og åbenhed. Mit håb for Klejtrup Friplejehjem er et hjem med hygge, nærvær, plads til individuelle forskelle og kvalitet for den enkelte. Et sted hvor vi sigter mod stjernerne og livet leves! 1 Hvad kunne give dig (stor) lyst til at melde dig ind i et diakonforbund. Mette: At have et samlingssted med andre mennesker, som er søgende ligesom mig. Søgende i forhold til det mellemmenneskelige, alt det mellem himmel og jord. 2 Hvilke aktiviteter ville have din interesse? Mette: Aktiviteter: dialogmøder, foredrag, vidensbreve om nyt indenfor feltet. 3 Hvad vil du ønske at et medlemskab ville give dig af (nye) muligheder? Mette: Det optimale ville være et åbent rum for dialog og udveksling af tanker, vidensdeling. 4 Hvad har du brug for i din hverdag, på det diakonale område, som du ikke får tilgodeset nu? Mette: Lige nu i mit bliver jeg tanket op i høj grad via diplomuddannelsen i Diakoni og Ledelse, det sætter mit jeg i sving med at forholde mig til alle relationer op og ned. 5 Hvilket råd vil du give diakonforbundene? Mette: Et forslag kunne være mere synlighed, fx i fagblade.

7 September 2012 DIAKONbladet 7 Knud Erik er nummer 2 fra højre. Knud Erik W. Hansen er også studerende på Diplom i ledelse diakoni og ledelse på Center for Diakoni og Ledelse. Han arbejder som værestedsleder for Blå Kors Værestederne i Hobro. På Madam Blås værested tager vi os tid til den enkelte bruger. Vi er et frirum, hvor man kan komme og være den, man er.vi er et sted for...og vil skabe nye muligheder for mennesker hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, siger Knud Erik. 1 Hvad kunne give dig (stor) lyst til at melde dig ind i et diakonforbund? at få et fællesskab/forum, hvor min diakonale praksis kan blive udfordret og re lekteret. 4 Hvad har du brug for i din hverdag, på det diakonale område, som du ikke får tilgodeset nu? i den daglige hverdan synes jeg ikke umiddelbart jeg savner noget. 2 Hvilke aktiviteter ville have din interesse? møder/kursusdage, hvor der gennem oplæg og drøftelser kan arbejdes på at bringe diakonien i samtale med de samarbejdsparter vi i dagligdagen udfordrer og udfordres af, fx. det kommunale system, sundhedsvæsen m.m. 5 Hvilket råd vil du give diakonforbundene? mit kendskab er meget sparsomt, men jeg vil råde til at forbundet vælger at skrue op for fagligheden. Det tror jeg der er brug for. 3 Hvad vil du ønske at et medlemskab ville give dig af (nye) muligheder? at jeg i forlængelse af diplomuddannelsen får et forum, hvor jeg løbende får lejlighed til at grave lidt ned i teorien og re leksionen sammen med andre.

8 8 DIAKONbladet September 2012 Sammen kan vi meget mere Af Birthe Fredsgaard, formand for Diakonhøjskolens Diakonforbund I min optik hører diakoni og fællesskab sammen. Ingen diakoni uden fællesskab og ingen kristent fællesskab uden diakoni. Et fællesskab er, når mennesker bindes sammen af noget fælles, noget de er enige i, har fælles interesse i og deler med hinanden. Et fællesskab hvor vi vil det samme. Og i denne forbindelse: at ville diakoni og arbejde for diakonien. Hvor kommer et diakonifællesskab så til udtryk fra min platform? Som bestyrelsesmedlem i Diakonhøjskolens Diakonforbund, synes jeg vi som uddannede diakoner har en helt unik mulighed for i et fælles diakoni forum at kunne støtte hverandre i de forskelligartede arbejdsopgaver hver enkelt står i. Men også være med til at tale diakoniens sag både i de sociale medier, via den enkelte diakon og som et synligt bagland for Diakonhøjskolen. Desuden synes jeg vi kan glæde os over at ordet diakoni bliver mere og mere synligt i vores samfund og i kirken. Og hvem kan være bedre ambassadører og talerør for diakonien og Diakonhøjskolen end os, der er uddannede diakoner? Diakonhøjskolens forbund er et diakonifællesskab, hvor der arbejdes meget bevidst på at være et forbund, hvor medlemmerne kan gøre brug af hverandre og udnytte fællesskabets store værdier. Hvem forstår os bedre en dem som vi deler fællesskab med, dem der også har gået på Diakonhøjskolen. Et fællesskab hvor vi kan give inspiration og opmuntring til hverandre, når dagligdagens udfordringer lykkes, men også et fællesskab som opsøger hverandre for at tænke nyt, turde tale den svages sag, være der hvor livet er svært. Til at udbygge et sådan diakonifællesskab tror jeg de nye sociale medier har en stor betydning. Men en forsat udvikling af årsmøderne på skolen, temadage, medinddragelse af diakoners kompetencer i de Birthe Fredsgaard, nyvalgt formand for Diakonhøjskolens Diakonforbund studerendes dagligdag vil også være blandt de mange udfordringer. Men et fællesskab er først for alvor et godt og givende fællesskab, når man selv bliver en del af fællesskabet. Jeg tror at jo mere vi selv lægger i fællesskabet, jo større værdi får det både for den enkelte og for fællesskabet. Et diakonifællesskab hvor man inder glæde, modtager, giver og er. Derfor arbejdes der fra bestyrelses side bevist på at skabe rum for de visionære og nytænkende tanker som kommer fra medlemmerne. Nogle fællesskaber, f.eks. arbejdsfællesskaber er det jeg vil kalde tvungne fællesskaber som altid vil være der. Men diakonifællesskabet er ikke en selvfølge. Det lever kun gennem et forpligtende fællesskab. Derfor: sammen kan vi meget mere.

9 Årgang 2013 September 2012 DIAKONbladet 9 Jeg har valgt diakonuddannelsen fordi: Diakonuddannelsen er en fantastisk mulighed for at kombinere den pædagogiske faglighed med det diakonale aspekt og kristne menneskesyn. Uddannelsen komplementerer min personlige livsanskuelse, og det er virkelig en gave. Carrie Jeg ønsker at være til støtte og glæde for mennesker. Jeg har valgt Diakonhøjskolen, fordi det er et kristent uddannelsessted, hvor menneskets værd er i højsædet og tanken er, at mennesket er skabt af Gud. Jeg håber at komme til at være noget for socialt udsatte. Line Diakonuddannelsen giver mig det bedste udgangspunkt for mit videre arbejde med udsatte mennesker. Rasmus Jeg ønsker at gøre en forskel for andre mennesker, når de har ondt i livet. Når ingen andre kan være i det svære sammen med dem. Lea Jeg vil gerne arbejde med mennesker. Samtidig synes jeg, højskolelivet er et inspirerende bidrag i forhold til at tage sin uddannelse. Vibeke

10 10 DIAKONbladet September 2012 SENIORSTÆVNE FOR DIAKONER 2012 Af diakon Helen Albertsen Hvad sker der, når 90 diakoner fra de to diakonforbund mødes på det årlige seniortræf? Englesang? Diakonifællesskab En dejlig fællesskabsånd er mærkbar lige fra start, store smil, go` snak iblandet forventninger til de kommende dage. Diakonhøjskolens rammer er trygge, velkendte og hjemlige. Skolens gode køkken kræser herligt for os. Det er en stor nydelse at have måltidsfællesskaber, kort sagt være rykket ud af de vanlige daglige rutiner, der hurtigt etableres efter et langt arbejdsliv. At mødes og inspireres Det er velgørende at mødes og inspireres. Erfare at alder ikke er nogen hindring --- enkelte deltagere har været med alle årene. Det giver håb, mod og glæde at tænke på de kommende træf som et af livets ine holdepunkter udi gode oplevelser. Programmet var også i år var sat varieret sammen. Solveig Kühne bød velkommen og præsenterede deltagerne. Nyt fra nær og fjern Spændende var det at høre om Diakonhøjskolen på vej mod 2015 v/ Jens Maibom Pedersen, Bodil Lodberg og Lars Østerkjærhus. En in situationsrapport med fremadrettet udsyn og gode visioner. En verden til forskel fra dengang vi var under uddannelse. En ommer bliver det ikke til, men i parentes bemærket er Teologi for Lægfolk en gave til gamle diakoner og andet godtfolk. Forbundssekretær Bent Ulrikkeholm har herlig humor og tak for det. Fint indslag via en videohilsen. Sidst på dagen. Hvem sagde trætte? Nej nej. Festaften Der stod festaften på programmet og det var festligt og hyggeligt samvær med alt det bedste inklusive fællessang. Klassisk skøn underholdning på lygel, guitar og cello blev fremført af Frederikskirkens organist, der spillede sammen med sin kæreste smukt, inderligt og bevægende. Besøg i Dronningens Ferieby i Ebeltoft Dronningens ferieby Næste dag var kursen sat mod Grenå til Dronningens Ferieby, hvor vi i den grad blev taget imod og ik fortalt om stedet under Scleroseforeningen, der er vokset støt og roligt gennem årene og kåret til Europas bedste ferieby for handicappede. Man står foran en større renovering og har mulighed for at gøre brug af de allernyeste, bedste hjælpemidler, så man i fremtiden kan imødekomme større lerartede behov.

11 September 2012 DIAKONbladet 11 Torkild Simonsen, tidligere borgmester og minister, taler Belægningsprocenten er konstant høj året igennem. Mange kommer igen og der opbygges stærke fællesskaber. Hjem over Mols Hjemturen gik ad smukke snoede veje gennem Mols Bjerge med 2 stop undervejs. Dels så vi Bregnet Kirke med Arne Haugen Sørensens vidunderlige udsmykning. Hans værker har Lisbeth Smedegaard Andersen skrevet en anbefalelsesværdig bog om: Hvor ordene ikke rækker. I Hornslet besøgte vi Kirkens Korshærs spændende galleri, der gerne vil have endnu lere besøg fremover. (I skrivende stund udstiller Bjørn Nørgaard.) Foredrag Tilbage på Diakonhøjskolen var aftenen sat af til et foredrag v/ Carl Erik Refshauge Fra panserbasse til kuffar om oplevelser på soldaterhjemmet i Afghanistan. Det satte mange tanker i gang. Andagt, bålaften og et lille glas rundede en indholdsrig dag af på bedste vis. Malersvenden blev minister På værdigste vis sluttede stævnet dagen efter med et fantastisk foredrag v/ tidligere indenrigsminister Thorkild Simonsen: Fra malersvend til minister. Dyb respekt for en stor varm personlighed, der levendegjorde tiden og fulgte udviklingen på tætteste vis i sit lange politiske virksomme arbejdsliv. (At Thorkild Simonsen også var min yndlingslærer i skolen inden han blev borgmester i Århus er en helt anden sag og et kært personligt minde). TAK til Diakonhøjskolens omfavnende gæstfrihed. TAK til bestyrelsen for et int program. Helen Albertsen er KF-diakon, gift med Svend Jacobsen, der er Århus-diakon.

12 12 DIAKONbladet September 2012 NÅR KÆRLIGHEDEN FÅR MAGT I VERDEN Tekst: Hans Anker Jørgensen Når kærligheden får magt i verden, vil ingen udnytte andres savn. Hvor Ånden hersker i liv og færden, vi alle søge hinandens gavn. Når Gud tar magten fra kyst til kyst, vi alle synge af hjertens lyst. Med kærlig hilsen fra Seniorstævnedeltagerne

13 September 2012 DIAKONbladet 13 Diakonkredse og konventarrangementer Viborg konventarrangement: Den 20. september 19:30-20:00. Vi besøger, missionær Preben Sørensen, Hedevænget 60, 8800 Viborg. Preben Sørensen vil fortælle om en tid: fra Bankmand til Missionær. Tilmelding: Preben Sørensen, tlf eller til Birgit Bønlykke, tlf adr.: Holstebro/Aulum og Struer/Lemvig konventarrangementer: Tirsdag den 2. oktober 2012 kl , Nørrelandskirken, Døes vej 1, 7500 Holstebro. Diakon/sognepræst Else Bjerg, Gammelstrup sogn og medlem af Udvalget for Diakoni i Viborg stift. Hun vil blandt andet fortælle om: Hvilke opgaver og rolle har Udvalget for Diakoni i Viborg stift, og hvordan synliggøres diakonien. Pris for arrangement og kaffe er 25 kr. Diakonkonvent Aalborg Stift: Mandag den 8. oktober i Den Blå Sociale Cafe, Kongensgade 1, 9800 Hjørring. Kirkepilot Jens Rask fortæller om, hvordan de arbejder i Brønderslev Kirke bl.a. om Kirkepilot og om Kondi for sjælen samt om samarbejde med International menighed. Inspiration til hvordan vi som kirke også kan arbejde. Det forventes at sognepræst Thomas Uth også medvirker. Tilmelding senest torsdag den 4. oktober til Susanne Houmøller-Jørgensen tlf , eller Paul Holm tlf Århus diakonkreds Den 27. september klokken hos Anna Birthe Ulnits, Risdalsvej 65, st.th, Viby. Tilmelding dagen før på Diakonkreds Sjælland Lørdag den 3. november kl : Spøgelsestur i Sagnlandet Lejre. Vær med på en rejse tilbage i tiden til 1864, hvor spøgelser og overtro var en naturlig del at hverdagen, hør historierne og mærk gyset. Efter turen inder vi et sted at spise sammen i Roskilde. Tilmelding til Anni Ettrup Clausen på eller på telefon Pris: Se diakonforbund.dk. Mødested den 3. november kl : Sagnlandet Lejre, Slangealleen 2, DK-4320 Lejre Se programmer for hele sæsonen 2012 på

14 14 DIAKONbladet September 2012 NYT fra Et spændende og travlt efterår Vi vil bruge dette nummer til at give jer læsere af Diakonbladet et kort kig ind i hverdagen og aktiviteterne i Center for Diakoni og Ledelse. Det er nu et år siden vi ik nyt navn, præsenterede vores nye uddannelse i Diakoni og Ledelse og ik ny hjemmeside. Vi har netop gennemført tredje modul på Diplomuddannelsen i Ledelse og Diakoni. Siden vi startede i begyndelsen af 2012 er der kommet lere deltagere, og der er nu 16 studerende på holdet. Det er rigtigt spændende og givtigt at udforske sammenhængen mellem diakoni og ledelse med vores deltagere, som til dagligt er ledere, konsulenter eller koordinatorer indenfor diakonien og kirken. Vi afvikler jerde modul først i november. Det er muligt at tilmelde sig løbende. Hvis du vil ombord på uddannelsen nu, skal du tilmelde dig senest d. 1. oktober. Flere har desuden spurgt hvornår vi starter hele uddannelsen forfra igen det gør vi i eftersommeren Følg med i Diakonbladet og på vores hjemmeside. Vi er igen i år gået sammen med Kirken og Hospicegården om at arrangere tre fyraftensmøder i efteråret på Filadel ia. Denne gang handler det om livskvalitet og livstolkninger og hvordan vi som mennesker kan tage livet på os uden at det tager kraften ud af os. Se temaer, datoer og tidspunkter på vores hjemmeside I løbet af forsommeren præsenterede vi et nyt kursustilbud indenfor sjælesorg og den medmenneskelige samtale. Kurserne løber det næste års tid, og er

15 September 2012 DIAKONbladet 15 allerede nu helt overtegnet. Vi vil selvfølgelig løbende vurdere om der er behov for at udbyde endnu et kursusforløb, men glæder os lige nu over, at der er stort behov for viden og praktisk kunnen om sjælesorg. Du kan løbende følge med i vores aktuelle kurser og uddannelsesforløb på vores hjemmeside som vi gør vores ypperste for at holde opdateret. Og du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os på tlf eller på mail: iladel ia.dk Vi underviser og bliver selv undervist Vores daglige arbejde er delt op i de aktiviteter vi har i vores eget hus, og de opgaver vi løser i andre organisationer, foreninger, kirker etc. Når det kommer til undervisningsopgaver ud af huset kommer vi vidt omkring i de kommende måneder. I øjeblikket underviser vi bl.a. bedemænd i Viborg, nyledige i København, frivillige på Hospice, studerende i ungdomsorganisationer, efterskolelærere, sognemedhjælpere og mange andre. Derudover har vi længere undervisningsforløb på NGO lederuddannelserne og Uddannelsen i Kristendom, Kultur og Kommunikation. Skal vi løbende kunne forny vores undervisning og uddannelser er det nødvendigt at hente ny inspiration og viden. Her i efteråret er Conny Hjelm derfor begyndt på Masteruddannelsen i Diakoni på Diakonhjemmet i Oslo, mens Connie Yilmaz Jantzen læser en Master i Etik og Værdier i organisationer på Århus Universitet. Diakonernes adventsfest torsdag d. 6. december kl på Filadelfia Det er en god og herlig tradition, når vi hvert år inviterer diakoner og andre interesserede indenfor til adventshygge og eftertanke den først torsdag i december. I år har vi valgt temaet: Fra tabu til TUBA støtte og stemme til unge i misbrugsfamilier. Vi har inviteret Henrik Appel Esbensen, som er nytiltrådt landsleder for TUBA Danmark. TUBA (Terapi og rådgivning af Unge, som er Børn af Alkoholmisbrugere) er en del af Blå Kors Danmark. Så sæt allerede ny kryds i kalenderen. Invitation sendes til forbundets medlemmer, men alle interesserede er meget velkommen og kan i løbet af oktober inde invitationen på vores hjemmeside.

16 16 DIAKONbladet September 2012 Den nye bestyrelse i Diakonforbundet Filadelfia Formand Kirsten Nørremark Jensen Uddannet diakon Hun bor i Hanning og arbejder i Kirkens Korshær i Herning. Anton Eg Andersen Ekstraordinært medlem. Han bor i Slagelse og arbejder på Arbejdspsykologisk Center i Slagelse. Birgitte Madsen Næstformand Kirsten Jacobsen Uddannet diakon Hun bor i Ndr. Felding og arbejder på Møltrup Optagelseshjem i Vildbjerg. Kasserer Grete Øder Diakon Hun bor i Vildbjerg og arbejder på Møltrup Optagelseshjem i Vildbjerg. Joan Justesen Diakon Hun bor i Glyngøre og arbejder som bedemand i Nykøbing M og Thisted. Uddannet diakon Hun bor i Hillerød og arbejder i et rådgivningsingeniør irma i København. Sekretær Conny Hjelm Diakon Hun bor i København og arbejder på Center for Diakoni og Ledelse. Hans Chresten Nielsen (orlov frem til 1. oktober 2013) Diakon Han bor i Hjallerup og arbejder som selvstændig bygningsrådgiver. Connie Yilmaz Jantzen: Født medlem af bestyrelsen. Hun bor i København og er leder af Center for Diakoni og Ledelse

17 September 2012 DIAKONbladet 17 Fokusområder for Diakonforbundet Filadelfia frem mod 2015 På generalforsamlingen blev der vedtaget at bestyrelsen vil arbejde med 2 temaer. Det første tema er Styrkelse af diakonal faglighed og identitet, hvor der vil iværksættes en undersøgelse af hvilke diakonale/faglige tværgående fora, der allerede eksisterer og hvorledes de kan tænkes sammen. Desuden ønsker man at dialogen med andre Diakonforbund fortsættes med henblik på videreudvikling af samarbejde. Det andet tema er Hvervning og fastholdelse af medlemmer, hvor man ønsker at prioritere en undersøgelse af de nye studerendes behov. (Læs om Mette og Knud Erik på side 6-7) Mindeord Diakon og tidligere forstander Verner Pedersen, Klakring ved Juelsminde døde den 21. juni Han blev 86 år. Verner afsluttede sin diakonuddannelse på Filadelfi a i Efter uddannelsen arbejdede han på plejehjem i Vodskov, hvorefter han og hustruen, Ingeborg, fl yttede til Linå ved Silkeborg for at bliver lederpar på alderdomshjemmet Skrænten. I 1968 blev han forstander Filadelfi as bo og dagtilbud, Stormly, ved Juelsminde. Herfra lod han sig pensionere i 1986 og trak sig tilbage som fritidslandmand på det dejlige sted i Klakring, hvor han levede til sin død. I Linå og på Stormly var Ingeborg og Verners hverdag optaget af at skabe gode rammer med positivt og godt indhold for beboere og personale. Det lå dem begge meget på sinde, at miljøet skulle være hjemligt og trygt. Alt for tidligt døde Ingeborg i Verner fandt sammen med Edith, der også var blevet alene og de nåede at have 28 gode år sammen. Udover sit arbejde som forstander bestred Verner fl ere tillidsposter. I diakonforbundet var han en årrække med i bestyrelsen og var i en periode formand. Her var han fortaler for diakoni i praksis og var aktiv i købet af det nedlagte soldaterhjem i Slagelse, hvor der blev indrettet forbundskontor, handicapboliger med værested og genbrugsbutik. Lokalt tog Verner aktivt del i etableringen af FDF og Y s men. Verner kunne ikke lade være at engagere sig i samfundsdebatten. Og dette engagement førte til to perioder i byrådet i Juelsminde kommune for de konservative. Efter Verners pensionering var det en glæde for beboere og personale, når han og Edith kiggede forbi Stormly og så hvordan vi havde det. Han kunne glæde sig over forandringer og byggeri. Nogle mennesker har evne til og muligheder for på en særlig måde at være markører her i livet. Verner var et sådant menneske og han var en man lyttede til. Om det at være leder udtalte han i 1987 til Filadelfi as Årsskrift i forbindelse med Stormlys 50 års jubilæum: Forstanderen har stor indfl ydelse på hvordan atmosfæren er. Han må have et ståsted, men tillige indfølingsevne så der skabes et trygt miljø, også på det åndelige område. Verner efterlader sig Edith og hendes børn og datteren Connie Buhl og sønnen Erling Bækgaard. I taknemmelighed over at have fået lov at kende Verner Pedersen: Ære være hans minde. Diakon og forstander Karl Peter Nielsen

18 18 DIAKONbladet September 2012 NYT fra Diakonhøjskolens Diakonforbund Udviklingsseminar for den nye bestyrelse Lørdag den 1. september 2012 arbejdede bestyrelsen med tanker, idéer og visioner for fremtidens diakonforbund. Vi skal rumme og være et tilbud til seniorerne, der i stort tal deltager i Seniorstævne, og til de unge studerende som er på vej ind i diakonforbundet. Det er en udfordring, som kalder på både tanker og handling. Her ses den nye bestyrelse, fra venstre mod højre: Werner Wittekind er fortsat kasserer, Anne Grete Bøndergaard Lavrova er ny som næstformand, og Birthe Fredsgaard er forbundets nye formand. Kirsten Karup Nielsen er nyvalgt til bestyrelsen. Kristian Dam er også nyvalgt, men var desværre forhindret i at deltage. DET NY ÅRSMØDE! Årsmødet vil vi gøre til et mødested, hvor den enkelte diakon i højere grad kan møde venner og holdkammerater på sin egen måde. Der skal være en base af fælles arrangementer, og dertil en række aktivitetsmuligheder inde og ude, som kan tilvælges i løbet af dagen. Sjove aktiviteter for børnene, for de skal jo også med. For de voksne er der måske volleyball-turnering, snobrødsbagning ved shelteren, og en fotoudstilling at kigge på. Vi engagerer både studerende og diakoner som aktivitetsledere. De faglige workshops som i år var en stor succes, kommer med på programmet igen. Jubilarerne har

19 September 2012 DIAKONbladet 19 rammer for deres samvær og mange gode kan-duhuske-samtaler. Men vi vil ændre årsmødets image som en jubilarfest, hvor andre kan deltage, til at være et mødested for alle. Gerne med overnatningsmulighed, og når den fælles festaften er slut, bliver der en nat-café for de, der har mulighed for at tage blive lidt længere. KONTAKT MED STUDERENDE OG DIAKONER Vi kunne ønske os et kompetencekatalog. Hvad kan medlemmerne bidrage med? Vi orienterer de studerende lere gange undervejs i uddannelsen, men hvornår er vi relevante for de studerende første gang? Kan vi inddrage de nyuddannede diakoner som brobyggere? En cafe-aften/ eftermiddag med hygge og et indslag om at være ny diakon. De studerende Jens og Katrine var i gang som børnepassere ved årsmødet HJEMMESIDEN OG DE SOCIALE MEDIER Diakonforbund.dk kan blive meget mere spændende. De forskellige facebookgrupper kan måske samles til én? Hvor mange får nyhedsbrevet, som er knyttet til hjemmesiden? Skal vi oprette en blog? Eller et forum hvor diakoner kan skrive til hinanden? Umiddelbart er vi måske lidt udfordrede af, at der er så mange muligheder, og hvordan inder vi lige det helt rigtige snit? Kirsten Karup Nielsen: Jeg synes, det er meget vigtigt, at vi aktiverer medlemmerne, og lytter til hvad de gerne vil, men især hvad de vil bidrage med. Der er masser af kompetencer, som vi kan sætte i spil. VISIONSDOKUMENTET VIRKER Bestyrelsen har i et år arbejdet med at samle idéer i et katalog et visionsdokument. Vi har gennemført alle de kortsigtede mål fra Derfor fortsætter vi med at bruge den form for dokumentation fremover.

20 20 DIAKONbladet September 2012 Diakonifaglig supervision Diakon og supervisor Ole Smed er nu i gang med gruppesupervision for otte af de diakoner, som blev uddannet i juni måned. De får, som det andet hold, tilbud om fem gange gruppesupervision. For deltagerne giver det et godt udbytte at kunne arbejde med den helt naturlige usikkerhed, som kan opstå i skiftet fra studerende til fastansat. Video med dr.theol. Peter Lodberg Peter Lodbergs foredrag om Diakoni i kirke og kommune ved årsmødet i juni ik mange rosende ord med på vejen. I september vil det være muligt at se en videooptagelse af foredraget på diakonforbund. dk kig forbi, hvis du gerne vil have pointerne igen. Forbundet coacher studerende Diakoner i lederstillinger vil igen i dette efterår stile sig til rådighed med personlig coaching af de kommende diakoner. Hvad skal man tage med i sit CV? Hvad lægger ledere vægt på, når de læser en ansøgning? Hvordan forbereder man bedst at gå til ansættelsessamtale? Diakonforbundet arrangerer og som altid giver vi både gode råd og lødeboller nu også med kokos! Sæt X i din kalender Kom og slå dig løs ved det NY årsmøde i Det hele sker lørdag den 15. juni på Diakonhøjskolen. Diakonindvielse i Sct. Pauls Kirke 20. januar og 16. juni 2013! Det er festligt, og du er også velkommen. Din e mail Forbundet vil rigtig gerne have din adresse, så vi kan fortælle dig nyt og give dig kursustilbud. Send dit navn og din til diakonsekretæren.

Generalforsamling den 28. april 2012

Generalforsamling den 28. april 2012 Diakonforbundet Filadelfia Referat fra Generalforsamling den 28. april 2012 Indledning ved Merete Henriksen. Vi mindes de døde: Frode Hansen, Langeskov S. Jørga, Dianalund Poul Honore, Sorø Punkt a: Valg

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Besøg værktøjskassen: www.inspiration.diakonforbund.dk

Besøg værktøjskassen: www.inspiration.diakonforbund.dk extra JUNI 2015 52. ÅRGANG DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND DIAKONI I SOGNE EN VÆRKTØJSKASSE 2014-2015 DIA IAKONbl bladet DIAKONbladet Juni 2015 extra Af Birthe Fredsgaard, bestyrelsesformand i Diakonhøjskolens

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

Diakoner på uni..? 2JUNI 2014 51. ÅRGANG. DIAKONbladet

Diakoner på uni..? 2JUNI 2014 51. ÅRGANG. DIAKONbladet Diakoner på uni..? 2JUNI 2014 51. ÅRGANG DIAKONbladet Diakonforbundet 2 DIAKONbladet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE Indlæg til Diakonbladet

Læs mere

SEPTEMBER 2013 50. ÅRGANG TEMA. Lang vej til job

SEPTEMBER 2013 50. ÅRGANG TEMA. Lang vej til job SEPTEMBER 2013 DIAKONbl bladet adet TEMA 1234 50. ÅRGANG Lang vej til job 2 Diakonforbundet DIAKONbladet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

Referat 2. oktober 2013

Referat 2. oktober 2013 Referat Mødeforum: Uddannelsesudvalg for PB i Kristendom, Kultur og Dato: 30. september 2013 Tid: 14:00-16:00 Sted: Diakonhøjskolen, Aarhus Mødeleder: Deltagere: Formand Lars Bundgaard (De kirkelige organisationer

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Profession i forandring

Profession i forandring MARTS 2012 2 23 1 DIAKONbl bladet adet 49. ÅRGANG Profession i forandring Viden giver muligheder Man skal lytte Ånden i hånden TEMA: Diakoni mellem teori og praksis 2 DIAKONbladet Diakonforbundet Filadelfia

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG den 8. 9. og 10. oktober 2014 GENBRUG I ØST & VEST Samvirkende Menighedsplejer har i år fornøjelsen af at indbyde til inspirationskursus rettet mod frivillige i Kirkens Genbrug.

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. januar 2015 Fredagsbrev nr. 808 Næste uge: 26. januar 26.januar 29.januar 30.januar 31.januar Projektuge 6-7.kl. (hele ugen) Thomas Fri Musikaften kl.18.00-19.30 Tandpleje

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk

Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk Kontaktoversigt (klik for at gå direkte til en kontakt) Grenaa... 1 Herning... 1 Holstebro... 1 Horsens... 2 Ikast... 3 Nørre Nissum... 3 Randers... 4

Læs mere

Program for diplom i ledelse diakoni og ledelse modul 1

Program for diplom i ledelse diakoni og ledelse modul 1 Program for diplom i ledelse diakoni og ledelse modul 1 Datoer: Internat: 10.-12. september 2013 Ekstern kursusdag: 20. september 2013 Afleveringsfrist for synopsis: 30. september 2013 Sendes pr. post

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2011, nr. 3 Velkommen til majmødet. Tirsdag, den 17. maj kl. 17 eller 18 hos Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, 5500 Middelfart til Drop multi-tasking - planlæg bedre og få

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Sted: Landemodesalen, Bispegården i Viborg. Deltagere: Niels-Peter Lund Jacobsen (NPJ), Karsten Vinther (KV), Margrethe Møller (MM), Merete Lindhardt

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Kvote 2: Kontaktinfo uddannelser. Kontaktoversigt (klik for at gå direkte til en kontakt)

Kvote 2: Kontaktinfo uddannelser. Kontaktoversigt (klik for at gå direkte til en kontakt) Kvote 2: Kontaktinfo uddannelser Kontaktoversigt (klik for at gå direkte til en kontakt) Administrationsbachelor... 1 AP Degree in Marketing Management... 1 Architectural Technology and Construction Management...

Læs mere

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt når livet gør ondt hvem er vi? Foreningen Agape er en folkekirkelig forening, der arbejder med diakoni, sjælesorg, terapi, kurser, retræter og foredrag. Vores fundament er det kristne livs- og menneskesyn.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Jelling Friskole nu med 100 elever!

Jelling Friskole nu med 100 elever! -------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev nr. 24 marts 2015 -------------------------------------------------------------------------- Jelling Friskole nu med

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE I mange år har Skrødstrup Efterskoles støttekreds og andre interesserede modtaget et årsskrift før jul. Vi vil stadigvæk meget gerne holde alle interesserede orienterede

Læs mere

Kære menighedsråd og præster

Kære menighedsråd og præster Når tillid, samarbejde og sognefællesskab går op i en højere enhed med evangeliets forkyndelse, er der næsten ingen grænser for, hvad folkekirken kan og kan blive. jens maibom pedersen Jens har en stor

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i laderne, og høet står i hæs.

Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i laderne, og høet står i hæs. Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i laderne, og høet står i hæs. Frugten er plukket, og træet er rystet, og nu går det hjemad med det allersidste læs. Rev vi marken let, det er gammel ret,

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding September 2011, nr. 6 Velkommen til septembermødet. Tirsdag, den 20. september kl. 18:00 på Hotel Comwell i Kolding Hvad nytte kan en profil på LinkedIn gøre? Program Kl. 18:00

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder.

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder. RAMMEN Islev Gruppe Juni - Juli 2015 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

VÆRE DIAKON ER BÅDE TRO OG FAGLIGHED

VÆRE DIAKON ER BÅDE TRO OG FAGLIGHED 2 JUNI 2015 52. ÅRGANG AT VÆRE DIAKON ER BÅDE TRO OG FAGLIGHED DIAKONbladet Diakonforbundet 2 DIAKONbladet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det, at tænke ledelse med ind i arbejdet.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Oplev: Foredrag ved Peter Mygind om mobning og social ansvarlighed. på Hestlund Efterskole. Skyggevej 21. 7440 Bording For nuværende og kommende ledere og

Læs mere