Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012"

Transkript

1 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november Lønudvikling De privatansatte medlemmer er samlet set steget med 3,4 pct. fra september 2011 til september De offentligt ansatte medlemmer er steget med 3,0 pct. Stigningerne er inklusiv anciennitetsmæssige stigninger. Udviklingen i forbrugerpriserne (inflationen) har i samme periode været på 2,5 pct. Sidste år (september 2010 september 2011) var lønudviklingen 2,9 pct. for de privatansatte og 1,8 pct. for de offentligt ansatte. Der er altså samlet set tale om pæne stigninger for begge grupper, sammenlignet med foregående år. Nedenstående figur viser den årlige lønudvikling fra 1993 til Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge DK-1780 København V ida.dk

2 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Stigningerne er, for både privat og offentligt ansatte, størst i de yngre uddannelsesårgange. Lønudviklingen blandt privatansatte medlemmer med 1-5 års anciennitet er på ca. 6,8 pct. Blandt de offentlige ansatte medlemme er lønudviklingen i de 5 yngste årgange ca. 7,2 pct. Nedenstående tabel viser den procentvise lønudvikling fordelt på uddannelse og årgang. Det skal bemærkes, at den samlede lønudvikling for de enkelte uddannelser, og forskellene derimellem, i overvejende grad afspejler anciennitetsmæssige forskelle. Lønudvikling (september september 2012) i procent for privat og offentligt ansatte fordelt på uddannelser og kandidatår Akademi Civil Diplom Teknikum Cand Scient Alle Kandidatår Privat Off. Privat Off. Privat Off. Privat Off. Privat Off Privat Off ,8 1,3 2,6 0,5-0,3-0,7 1,1 0, ,9 0,7 1,0 1,8 1,4-1,2 2,0 1, ,4 0,7 0,2 1,4 1,6 1,1 1,0 1, ,7 2,4-0,8 2,7 2,6 1,7 1,1 2, ,5 1,7 1,0 0,5 2,1-1,7 1,2-0, ,4 3,0 2,0 2,3 1,3 1,3 1,7 3, ,9 1,0 2,0 4,1 0,6 3,5 1,5 4, ,5-0,9 1,1 3,5 1,0 3,5 1,4 2, ,3-1,5 1,8 0,8 1,7 0,6 1,8 0, ,4-2,6 0,9 1,0 1,8 1,1 1,5 0, ,6-2,4 1,3 2,3 1,6 2,3 2,1 1, ,7-3,0-0,1 4,3 1,0 4,8 1,3 1,4 4, ,2 0,4 1,3 2,4 2,4 1,4 0,4 2,3 2, ,2 2,1 1,1 1,3 3,0 1,5 3,0 2,6 1, ,6 2,3 3,0 1,2-0,7 7,6 3,2-0,4 0,8 3,4 1, ,2 3,3 2,7 2,0 2,3 5,0 1,3 3,2 5,7 3,3 2, ,9 4,6 2,4 3,8 1,7 5,6 3,0 2,8 3, ,0 4,9 2,9 4,0 1,7 6,3 3,7 4, ,1 5,1 3,0 4,6-0,2 5,9 4,3 5, ,2 2,8 3,7 3,3 1,7 3,0 5,4 5, ,8 2,1 3,2 3,4 4,6 0,0 5,2 4, ,3 1,3 4,4 3,5 4,2-1,9 5,4 4, ,0 3,6 4,6 3,6 3,4 2,5 5,5 4, ,3 2,8 5,1 3,2 3,7 4,4 5,8 4, ,6 4,5 4,5 3,9 4,8 4,1 5,9 5, ,5 5,4 4,3 4,6 3,3 3,3 6,1 6, ,7 7,7 4,9 6,6 3,1 4,4 6,4 8, ,4 7,8 5,3 4,7 4,1 6,2 7,0 8, ,2 5,7 6,1 3,4 6,8 5,6 7,3 6, ,4 1,7 6,0 0,3 7,7 5,9 7,5 4,1 I alt 2,2 0,8 3,0 2,8 4,9 4,1 1,7 0,9 3,4 3,2 3,4 3,0 Lønstigningen fra september 2011 til september 2012 er beregnet som procentvis stigning i lønsummen for et interval på 3 årgange. Der er i beregningen korrigeret for ændrede fordelinger af kandidatårgange i statistikkerne fra 2011 og Den samlede lønstigning for hver kandidatårgangs lønsum er beregnet uden hensyn til uddannelse. Lønstigningerne er for de privatansatte beregnet eksklusive topchefer. Stigningerne for de offentlige ansatte er eksklusiv Ph.d stipendiater.

3 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Lønudvikling fordelt på grupper af anciennitet (uddannelsesår) Det fremgår af ovenstående, at lønudviklingen er meget forskellig afhængig af, hvor lang eller kort anciennitet man har. I den offentlige sektor vil de yngste årgange, som følge af de overenskomstaftalte anciennitetsrelaterede løntrin, stige relativt meget, i forhold til ældre ansatte, som ikke har en sådan centralt reguleret lønudvikling. Nedenstående figur viser lønudviklingen fordelt på intervaller af uddannelsesår.

4 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Lønudvikling fordelt på stillingstype Når lønudviklingen opgøres på stillingstyper, ses der at være nogen variation i hvor meget de forskellige grupper er steget. I den private sektor har stigningen været mindst blandt cheferne, der samlet set er steget med 0,8 pct. Største stigninger har der været i gruppen: Ingeniør/Akademisk medarbejder/konsulent, som samlet set er steget med 3,6 pct. Privatansatte lønudvikling og gennemsnitsløn fordelt på stillingsniveau Stillingsniveau Chef (direktører og afdelingschefer) Ikke-chef Stillingstype Topchef Lønudvikling, pct. Bruttoløn Funktionsdirektør 0, Afdelingschef/-leder Funktionsleder/Projektchef 3, Projektleder 2, Chefkonsulent/Seniorkonsulent 0, Specialist 3, Ingeniør/Akademisk medarbejder/konsulent 3, Alle 3, I den offentlige sektor er cheferne samlet steget 1,7 pct., mens de øvrige medlemmer er steget 3,1 pct. Offentligt ansatte lønudvikling og gennemsnitsløn fordelt på stillingstype Lønudvikling, Stillingsniveau Stillingstype pct. Chef (direktører, afdelingschefer, kontorchefer) Ikke-chef ( ingeniør, akademiker, chefkonsulent, specialkonsulent, specialist) Topchef (adm. direktør/øverste chef) Bruttoløn Funktionsdirektør/Vicedirektør ,7 Afdelingschef/Afdelingsleder Kontorchef Funktionsleder/Projektchef Projektleder Chefkonsulent/Seniorkonsulent/Specialkonsulent 3, Specialist Ingeniør/Akademisk medarbejder/konsulent Alle 3, Særligt om lønudviklingen i den offentlige sektor I de offentlige overenskomster er der ved seneste overenskomst aftalt en relativ lille ramme for lønstigninger i 2011 og Den faktiske udvikling viser imidlertid, at der lokalt og blandt medarbejdergrupper er stor variation i lønudviklingen. På det statslige område viser tal fra Moderniseringsstyrelsen (www.loenoverblik.dk) at ingeniørerne som samlet gruppe er steget med 2,6 pct. fra 2. kvartal 2011 til 2. kvartal Heraf er civilingeniørerne steget med 2,8 pct. og diplomingeniørerne med 3,6 pct. På det kommunale område viser tal fra det Fælleskommunale Løndatakontor (www.fldnet.dk) at ingeniører som helhed har haft en lønudvikling på 2,1 pct. fra august 2011 til august Heraf er civilingeniørerne

5 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik steget med 2,6 pct. og diplomingeniørerne med 2,9 pct. På det regionale område har ingeniører som helhed haft en lønudvikling på 1,4 pct. fra august 2011 til august IDA Lønstatistik 2012 viser en samlet lønudvikling for medlemmer i den offentlige sektor på 3,0 pct. Når der tages hensyn til at IDAs beregningsmetoder og datagrundlag ikke er helt identisk med de metoder, der anvendes i de statslige og kommunale løndatabaser, synes der at være god overensstemmelse mellem resultaterne i IDAs lønstatistik og resultaterne fra de statslige og kommunale løndatabaser. Det skal dog understreges at en gennemsnitlig lønudvikling på 3,0 pct. netop er gennemsnitlig og kan dække over større variationer i mindre grupper af medlemmer. Eksempelvis vil mange medlemmer, som allerede er på højeste løntrin og ikke har skiftet job eller funktion, have en meget begrænset personlig lønudvikling. Begyndelsesløn for privatansatte fra Den gennemsnitlige månedlige startløn for en privatansat civilingeniør er i 2012 på kr. Startlønnen, som er lønnen for yngste uddannelsesårgang, er dermed steget med ca kr., efter at have ligget på et nogenlunde konstant niveau siden Nedenstående figur viser udviklingen i den gennemsnitlige startløn siden år 2000.

6 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Begyndelsesløn og lønforskelle mellem mænd og kvinder IDA Lønstatistik 2012 viser, at begyndelseslønnen for mandlige og kvindelige medlemmer for andet år i træk er stort set identisk. Udvikling i begyndelsesløn for privat ansatte mænd og kvinder uden ledelsesansvar År Alle Mænd Kvinder Lønforskel (M-K) Lønforskel, procent ,4 % ,4 % ,7 % ,1 % Selvom lønforskellene mellem mænd og kvinder dermed kunne synes udjævnet blandt de nyuddannede, er der blandt medlemmer med længere anciennitet, fortsat betydelige lønforskelle. Efter 5 års anciennitet er de mandlige medlemmers løn i gennemsnit kr. højere end kvindernes. Månedsløn og lønforskelle for privat ansatte mænd og kvinder uden ledelsesansvar, opdelt på anciennitet, 2012 Lønforskel Lønforskel, Anciennitet Alle Mænd Kvinder (M-K) procent 20 års anciennitet ,5 % 15 års anciennitet ,3 % 10 års anciennitet ,1 % 5 års anciennitet ,7 % Nyuddannet ,4 %

7 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Vejledende minimalløn for år 2013 IDA fastsætter hvert år en vejledende minimalløn for nyuddannede ingeniører. Minimallønnen er vejledende for både privat og offentligt ansatte ingeniører. Der fastsættes én minimalløn for civilingeniører og én for diplomingeniører inkl. øvrige ingeniøruddannede. Den vejledende minimalløn beregnes teknisk med udgangspunkt i gennemsnitslønnen for den yngste årgang af privatansatte i lønstatistikken for 2012 tillagt den forventede prisudvikling for det kommende år. Prisudviklingen i 2013 forventes iflg. Finansministeriet at blive på 2,0 pct. (forbrugerprisindeks iflg. Økonomisk Redegørelse afsnit 5.4, august 2012). Beregningen af minimallønnen fremgår af nedenstående tabel, hvor de gennemsnitlige bruttolønninger for kandidatårgang 2012 er vist. Uddannelse Antal Gennemsnitlig bruttoløn (årgang 2012) 2013 Prisudvikling 2,0 % Beregnet minimalløn Vejledende minimalløn (oprundet) Civilingeniører Diplomingeniør Den teknisk beregnede minimalløn (oprundet) giver dermed følgende vejledende minimallønninger for år 2013: Civilingeniører, Cand. Scient og øvrige medlemmer med lang videregående uddannelse: Diplomingeniører, Bachelorer og øvrige medlemmer med mellemlang videregående uddannelse: kr kr. De beregnede vejledende minimallønninger for 2013 er for både civilingeniører og diplomingeniører steget med kr. i forhold til de vejledende niveauer for år De seneste års vejledende minimalløn fremgår herunder: VEJLEDENDE MINIMALLØN FOR ÅRET VEJLEDENDE MINIMALLØN Civilingeniører Diplomingeniører

8 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Gennemsnitlige lønninger Årets lønstatistik viser, at den gennemsnitlige månedlige bruttoløn for et privatansat medlem er kr. Et offentligt ansat medlem får i gennemsnit kr. pr. måned. Fordelt på stillingsniveauer fremgår de faktiske lønninger af følgende tabeller for hhv. privat og offentligt ansatte medlemmer. Privatansatte, månedsløn september 2012, fordelt på stillingsniveau Stillingsniveau Antal Bruttoløn 25% 50% 75% Topchef Funktionsdirektør Afdelingschef/-leder Funktionsleder/Projektchef Projektleder Chefkonsulent/Seniorkonsulent Specialist Ingeniør/Akademisk medarbejder/konsulent Anden/uoplyst stilling Alle Offentligt ansatte, månedsløn september 2011, fordelt på stillingsniveau Bruttoløn Stillingsniveau Antal 25% 50% 75% Topchef/adm. direktør/øverste chef Funktionsdirektør/Vicedirektør Afdelingschef/Afdelingsleder Kontorchef Funktionsleder/Projektchef Projektleder Chef-/Special-/ Seniorkonsulent Specialist Ingeniør/Akademiker/Konsulent Anden/Uoplyst stillingstype Alle De gennemsnitlige lønninger bør ikke umiddelbart sammenlignes med de gennemsnitlige lønninger fra tidligere år, da forskelle i aldersgrupper, stillingstyper mm. årene imellem kan påvirke det samlede gennemsnit. I alle beregninger af lønudvikling er der korrigeret for forskelle i uddannelsesanciennitet. Svarprocent og datagrundlag IDA lønstatistik 2012 er baseret på svar fra 45,2 pct. af de erhvervsaktive medlemmer i privat eller offentlig ansættelse. I årets statistik indgår svar fra i alt medlemmer, fordelt på privatansatte og offentligt ansatte. Svarprocenten er dermed på samme niveau som i 2010 (45,1 pct.) men dog væsentlig lavere end sidste år, hvor der var svar fra 51,2 pct.

9 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Det anvendte lønbegreb er bruttoløn, som er den fast aftalte månedsløn i september 2012, inkl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag, faste tillæg, samt værdi af skattepligtige goder. Værdi af resultatløn, bonus, overarbejdsbetaling eller øvrige betalinger som ikke sker regelmæssigt hver måned, ikke indgår ikke i bruttolønnen. Værdi af ekstra ferie, feriefridage eller ferietillæg indgår heller ikke i bruttolønnen. Lønudviklingen fra september 2011 til september 2012 beregnes separat for privat og offentligt ansatte medlemmer, som den procentvise stigning i lønsummen for et interval på 3 årgange. Der er i beregningen korrigeret for ændrede fordelinger af kandidatårgange i statistikkerne fra 2011 og Den samlede lønudvikling er for de privatansatte beregnet ekskl. topchefer. Lønudviklingen for de offentlige ansatte er beregnet ekskl. Ph.d stipendiater.

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed august 2010 Køn, løn og ledelse Resumé Uanset krise eller opsving så er Danmarks styrke en fleksibel og højt uddannett arbejdskraft. Denne analyse ser på barrierer og muligheder for at alle, uanset køn,

Læs mere

Provster og præster Lønniveau og lønudvikling 1997 2005

Provster og præster Lønniveau og lønudvikling 1997 2005 Provster og præster Lønniveau og lønudvikling 1997 2005 Kirkeministeriet Den Danske Præsteforening Akademikernes Centralorganisation Personalestyrelsen Februar 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION Udgivet

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag 1 482.102 Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning... 3 1.0 Generelle betragtninger om statistikgrundlaget for reguleringsordningen... 4 1.1 Parternes generelle

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

ALT OM LEDER LØN 2013 2013

ALT OM LEDER LØN 2013 2013 lederløn 2013 ALT OM LEDERLØN 2013 3 Bliv klædt på til din næste lønforhandling 4 Lønstatistik for ledere i den private sektor 10 Pension og personalegoder 16 Ferie og arbejdstid 18 Lønstatistik for ledere

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling.

Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling. Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for analysearbejdet... 3 2. Arbejdsmetode

Læs mere

En analyse af dagpengesystemets dækning

En analyse af dagpengesystemets dækning 'DJSHQJHV\VWHPHW En analyse af dagpengesystemets dækning Januar 2006 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH.DSLWHO,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1. Indledning... 3 1.2 Sammenfatning... 3.DSLWHO'DJSHQJHQHVN EHNUDIW.DSLWHO.RPSHQVDWLRQVJUDGHUQHLGDJSHQJHV\VWHPHW

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI September 2012 VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Ann B. Poulsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Løn er ikke alt! Andre ansættelsesvilkår, der påvirker lønniveauet

Løn er ikke alt! Andre ansættelsesvilkår, der påvirker lønniveauet Løn er ikke alt! Andre ansættelsesvilkår, der påvirker lønniveauet Faglig konsulent Flemming Reinvard Februar 2013 Løn er ikke alt! Tal virker umiddelbart objektive og autoritative. Men beregninger af

Læs mere

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013.

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013. Nr. 10 / Juli 2013 Alderspensionen fra PensionDanmark udgør for hver ny årgang af pensionister et stadigt større beløb og dermed også en voksende andel af den samlede pensionsindkomst. Fra 2012 til 2020

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd 14-95 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Spørgsmål og svar om ældreplejen. Agenda 2006: FOA og ældreplejen

Spørgsmål og svar om ældreplejen. Agenda 2006: FOA og ældreplejen F O A F A G O G A R B E J D E Spørgsmål og svar om ældreplejen Agenda 2006: FOA og ældreplejen Ældrepleje i fokus Den danske ældrepleje kom igen på den offentlige dagsorden, da Danmarks Radio i maj 2006

Læs mere

Aktuarmæssig vurdering af værdien af tjenestemandspensionen for udvalgte personalegrupper

Aktuarmæssig vurdering af værdien af tjenestemandspensionen for udvalgte personalegrupper 1. marts 2010 Aktuarmæssig vurdering af værdien af tjenestemandspensionen for udvalgte personalegrupper Baggrund I forbindelse med Lønkommissionens opgørelse af lønnen for en række personalegrupper i den

Læs mere

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Udbud af og efterspørgsel efter samfundsvidenskabelig og erhvervsøkonomisk arbejdskraft Udarbejdet af DAMVAD for Djøf Indhold 1 INDLEDNING... 1 2 RESUMÉ... 3 3 DEN

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER Midlertidigt lønsystem i OK 2008 Der aftaltes nedenstående midlertidige justeringer. sbestemmelser med virkning fra 1.4.2009. er den mindste samlede løn en lærer/bh.kl.leder

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere