Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund"

Transkript

1 Uddannelser på Bornholm Uden vand intet liv Uden viden intet samfund

2 Indhold Uddannelse og vejledning på Bornholm Uddannelsessystemet 4 Om optagelse og økonomi 5 Gode links 6 Vejledning hos Ungdommens Uddannelsesvejledning 7 Vejledning hos Studievalg Bornholm 9 Vejledning hos Jobcenter Bornholm 10 Uddannelsesinstitutioner på Bornholm 11 Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelse, EGU/STU 14 EUD, Erhvervsuddannelser 15 EUD, Bygge & Anlæg 16 EUD, Produktion & Udvikling 16 EUD, Bil, Fly & andre Transportmidler 17 EUD, Bygnings- & Brugerservice 17 EUD, Mad til mennesker 18 EUD, Strøm, Styring & IT 18 EUD, Merkantil, Handelsskolens Grunduddannelse 18 EUD, Grundforløb: sundhed, omsorg og pædagogik 19 EUD, Social- og sundhedshjælperuddannelsen 20 EUD, Social- og sundhedsassistentuddannelsen 21 EUD, Pædagogisk Assistent Uddannelse 22 STX, Den almene studentereksamen 23 HF, Højere forberedelseseksamen 26 Almene oplysninger om erhvervsgymnasiet 28 HHX, Højere Handelseksamen 29 HTX, Højere Teknisk Eksamen 30 Videregående uddannelser Sygeplejerskeuddannelsen 32 Pædagoguddannelsen 33 Læreruddannelsen 34 Socialrådgiveruddannelsen 35 Kunsthåndværker i glas og keramik 36 Masteruddannelse i Public Management 37 HD-uddannelse (bachelor) 37 Diplomuddannelse i ledelse 37 Diplomuddannelse mellemleder (BRK s mellemlederuddannelse) 37 Kommunomuddannelsen 37 Uddannelsescenter Snorrebakken 38 Master i Oplevelsesledelse i Yderområder 38 Center for Regional- og Turismeforskning 38 Center for undervisningsmidler Bornholm 39 Bornholms Vækstforum 39 Andre uddannelser & individuelle forløb BornPro - Bornholms Produktionsskole 41 Forberedende voksenundervisning 42 AMU-kurser 42 Almen voksenuddannelse 43 Danskuddannelser 44 Grøn Håndværker 44 Specialundervisning for voksne 45 Musikalsk Grund Kursus 46 Bornholms Højskole 47 Kirkemusikskole 48 1

3 Dette hefte er trykt i oktober Dermed kan der være oplysninger, som ikke er nået at komme med i den trykte udgave af heftet. Derfor kan det være en god ide at besøge uddannelsesinstitutionernes hjemmesider, hvor eventuelle ændringer og information om åbent hus arrangementer og informationsmøder vil kunne ses. AMU kurser Kunstakademiets designskole AOFcenter Bornholm Læreruddannelsen Bornholm Bornholms Akademi Socialrådgiveruddannelsen Bornholms Højskole Bornholms Musikskole Bornholms Landbrug Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole BornPro Uddannelser på Bornholm Campus Bornholm UU Bornholm Folkekirkens kirkemusikskoler Pædagoguddannelsen Bornholm Kommunikationscenter 2

4 Uddannelse og vejledning på Bornholm Uddannelserne på Bornholm danner bro til fremtiden. Fremtiden bliver nærværende når du uddanner dig på Bornholm. Viden danner bro: mellem generationer, mellem geografier, mellem kulturer, og mellem samfund, og uddannelse er vejen til en god fremtid Bornholms virkelighed er stagnation, medmindre man udvikler nye bæredygtige uddannelser og erhverv på Bornholm. Bornholms Akademi har sat sig for at udvikle uddannelse til et fremtidsrettet, bæredygtigt erhverv på Bornholm i de kommende år. Alle Bornholms uddannelser skal harmoniseres med målet om at gøre Bornholm CO 2- neutral og hurtigløber på energiområdet. På Bornholm vil vi videre! Uddannelse, uddannelse og mer uddannelse. Uanset om du er ung, voksen eller forældre til en ung, så er uddannelse vejen frem - i livet såvel som i samfundet. Uddannelse er det råstof, Danmark skal leve og overleve på i en globaliseret verden! Uddannelse skaber bedre muligheder for job. Men uddannelse giver også en højere livsløn - de år, du bruger på skolebænken, er hurtigt tjent ind. Derudover giver uddannelse mulighed for personlig udvikling og øget selvværd. For at kunne vælge uddannelse skal man vide så meget som muligt om sig selv, uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Denne brochure giver mulighed for at skabe et overblik over de uddannelsesmuligheder, der er på Bornholm for både unge og voksne. Uddannelsessektoren skal i de kommende år udvikles som et fremtidsrettet erhverv på lige fod med andre erhverv på øen - et uddannelsessystem som har en stærkere profil i det samlede danske uddannelsesbillede - til glæde og gavn for både dig, Bornholm og Danmark. Denne brochure indeholder en vifte af muligheder for dig! Med mange venlige tanker Jens Gunst Leder af Bornholms Akademi Se også: 3

5 Uddannelsessystemet UDDANNELSESSYSTEMET Det ordinære system Forskeruddannelse (ph.d.) Universitetsuddannelser Professionsbacheloruddannelser Erhvervsakademiuddannelser Kunstneriske uddannelser Politi og forsvar Andre uddannelser Voksen- og videreuddannelser Videregående voksenuddannelser (VVU) Diplomuddannelser Masteruddannelser Gymnasiale uddannelser Erhvervsuddannelser (EUD) Individuelt tilrettelagte uddannelsesforløb Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) VEUD* og GVU* Grundskole mv. Forberedende voksenundervisning Almen voksenuddannelse * VEUD: står for Voksen Erhvervs Uddannelse * GVU: står for GrundUddannelse for Voksne der har praktisk erfaring Andre Uddannelser: Andre uddannelser indeholder mange forskellige uddannelser, fx maritime uddannelser, der er rettet mod unge, og en lang række andre uddannelser, der fortrinsvis er rettet mod voksne. Her findes også daghøjskole og folkehøjskolekurser. Erhvervsakademiuddannelser (tidl. KVU), Professionsbachelor (tidl. MVU) og Universitetsuddannelser (tidl. LVU) finder du i figurens næstøverste række. 4

6 Uddannelsessystemet Undervisningspligten slutter efter 9. klasse. Har du brug for et ekstra skoleår efter 9. klasse, inden du skal vælge ungdomsuddannelse, kan du tage 10. klasse, før du beslutter dig. Du kan også tage på efterskole de sidste år. På Bornholm findes Bornholms Efterskole. For yderligere oplysninger om efterskoler i Danmark se: Ungdomsuddannelser m.v. Indtil du fylder 18 år har du pligt til at gå i gang med en ungdomsuddannelse eller lave noget, der fører til en ungdomsuddannelse. Man skal være uddannelsesparat for at starte på en ungdomsuddannelse. Det betyder, at de faglige, personlige og sociale forudsætninger for at starte på uddannelsen skal vurderes. Dette gøres i et samarbejde mellem forældre, skole og Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm (UUB). Erhvervsuddannelserne (EUD) varer typisk 4 år. De veksler mellem skole og praktik i virksomheder. En del af undervisningen på skolen er praktisk. Man får løn, når man indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed. Der er gode efteruddannelsesmuligheder - også til de videregående uddannelser. De gymnasiale uddannelser (hhx, htx, stx & hf) tager 3 år efter 9. kl. Uddannelserne foregår på skoler, undervisningen er teoretisk og der er en del lektier. Derefter er man kvalificeret til at tage en videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Det er også muligt at starte på uddannelsesforberedende eller individuelle forløb f.eks. Produktionsskole, EGU- eller STU forløb. EGU står for Erhvervsgrunduddannelse og STU for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. Se i øvrigt Videregående uddannelser En videregående uddannelse bygger oven på en erhvervsrettet eller en gymnasial ungdomsuddannelse. Erhvervsakademiuddannelser 2 år (tidl. KVU) Professionsbachelor 3-4 år (tidl. MVU) Universitetsuddannelse 5 år (tidl. LVU) Voksen- og efteruddannelse Som voksen har du en række muligheder for at uddanne dig - både hvis du søger almen viden, vil have en grunduddannelse eller vil videreuddanne dig. Som det fremgår af skemaet på side 4 er der et parallelt uddannelsessystem for voksne, så du kan uddanne dig på alle niveauer. Info om optagelse og økonomi Ud over at vælge hvilken uddannelse man ønsker at søge, er der en række forhold som skal afklares: Hvordan og hvornår søger jeg om optagelse? Hvordan er økonomien under uddannelsen? Hvordan søger jeg om optagelse på en ungdomsuddannelse? På din skole laver du en uddannelsesplan og tilmelder dig på senest 1. marts Er du gået ud af skolen, får du ansøgningsskema hos Ungdommens Uddannelsesvejledning, på jobcentret, på uddannelsesinstitutionen eller det kan printes ud fra Hvordan søger jeg om optagelse på en videregående uddannelse? På næsten alle de videregående uddannelser skal du søge om optagelse gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Nogle uddannelser har dog deres egne ansøgningsskemaer. Det er vigtigt at tjekke oplysningerne under den enkelte uddannelse. UDDANNELSESSYSTEMET 5

7 UDDANNELSESSYSTEMET Den Koordinerede Tilmelding (KOT) er et fælles tilmeldingssystem for langt de fleste videregående uddannelser. På kan du finde ansøgningsskemaer til alle de uddannelser, der er med i Den Koordinerede Tilmelding, og et prioriteringsskema. Check på nedenstående link og på de enkelte uddannelsessteder for oplysning om ansøgningsfrister. Se Økonomi under uddannelse Medmindre andet er nævnt, er samtlige uddannelser i denne brochure gratis. SU - statens uddannelsesstøtte SU - statens uddannelsesstøtte - er en økonomisk hjælp, du kan få, mens du uddanner dig. SU bliver givet under nogle betingelser. Bl.a. skal du være fyldt 18 år, der skal være tale om en SU-berettiget uddannelse, og du må ikke samtidig modtage anden offentlig støtte. SU består af to ting: Du har mulighed for at få et SU-stipendium, som du får kvit og frit, og et SU-lån, som du skal betale tilbage, når du er færdig med uddannelsen. Se For at få information om VEU-godtgørelse, skal du henvende dig i a-kassen eller på Jobcentret. Gode links Uddannelsesguiden.dk er Undervisningsministeriets samlede uddannelsesportal med information om alle uddannelser i Danmark. Evejledning er et tilbud om vejledning om uddannelser og job. Evejledning kan også svare på spørgsmål om efter- og videreuddannelse og give dig et overblik og ideer til, hvad du skal vælge. Ideer og praktisk information til dig, der vil til udlandet for at studere eller arbejde. EURES kan vejlede og informere om uddannelsesmuligheder, støttemuligheder, sprogkurser og praktik i udlandet. Jobcentrenes hjemmeside med information om de kompenserende ordninger der findes for handicappede i job og under efter- og videreuddannelse. SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU er en økonomisk hjælp til folk, der ønsker at efter- eller videreuddanne sig. Med SVU får du mulighed for at deltage i undervisning i arbejdstiden. Du kan kun få SVU hvis du har arbejde. Til uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau eller på videregående niveau kan du få SVU. Yderligere information fås i a-kassen samt på Ud over SVU findes der også en anden støtteordning til voksenuddannelse - VEU-godtgørelse. Til uddannelse på erhvervsuddannelsesniveau kan du få VEU-godtgørelse. Samler oplysninger om og links til samtlige ungdomsuddannelser i Region Hovedstaden Søg informationer om efteruddannelser i Danmark. Hjemmeside hvor Uddannelser på Bornholm opdateres løbende. Se i øvrigt uddannelsesinstitutionernes egne hjemmesider. 6

8 Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm Vejledning klasse Vi vejleder elever og forældre i forbindelse med valg af uddannelse og erhverv. Vi har især fokus på elever med behov for særlig vejledning. Vi samarbejder med elev, skole og forældre om udarbejdelse af uddannelsesplan og vurderingen af elevens uddannelsesparathed, fagligt, personligt og socialt, til ungdomsuddannelserne. Vi bistår skolerne i deres arbejde med uddannelse, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. Bl.a. erhvervspraktik, materialer og orienteringsmøder for forældre. Find en uddannelsesvejleder Bornholms Frie Idrætsskole Claus Larsen Tlf Bornholms Heldagsskole Gert Pindstup Tlf Hans Rømer Skolen Gert Pindstrup Tlf Kildebakken Christina Pedersen Tlf Paradisbakkeskolen Christina Pedersen Tlf Peterskolen Claus Larsen Tlf Rønne Privatskole Morten Schwennesen Tlf Rønne Skolen Søndermarks- og Åvangsafdelingerne Marie Anker Johansen Tlf UNGDOMMENS UDDANNELSESvejledning Davidskolen Christel Eriksen Tlf Dybdalskolen Hans Wermelin Tlf Østre Afdeling Christel Eriksen Tlf Skole Nord Claus Larsen Tlf

9 UNGDOMMENS UDDANNELSESvejledning Specialklasserne på Bornholm Marianne Lund Pedersen Tlf Sydbornholms Privatskole Christina Pedersen Tlf Østerlars Friskole Christel Eriksen Tlf Klasse-Center Bornholm Ann-Sofie Frederiksen Tlf Vejledning for unge Det første år efter grundskolen følger din uddannelsesvejleder dig. Derefter skifter du muligvis vejleder. Du kan finde din vejleder på vores hjemmeside: / Vi kontakter dig, hvis du ikke er i gang med en ungdomsuddannelse. Indtil du fylder 18 år skal du være i gang med en uddannelse eller en uddannelsesforberedende aktivitet. Vi står til rådighed for dig med uddannelsesvejledning, indtil du fylder 25 år. Når vores andre aktiviteter tillader det, har vi åben vejledning på vores kontor: Torvegade 7, 1. tv Rønne. Mandag - torsdag fra kl. 12:00-16:00. Fredag 12:00-14:00. Tjek vores hjemmeside - eller ring. Find en uddannelsesvejleder Ann-Sofie Frederiksen Tlf Birgit Hansen Jørgensen Tlf Christel Eriksen Tlf Christina Zofia Pedersen Tlf Claus Larsen Tlf Gert Pindstrup Tlf Hans Wermelin Tlf Marianne Lund Pedersen Tlf Marie Anker Johansen Tlf Morten Schwennesen Tlf Torben Kofoed-Nielsen Tlf

10 Studievalg Bornholm Hvad er Studievalg Bornholm? Studievalg Bornholm er en afdeling af Studievalg København, som igen er et af 7 vejledningscentre i Danmark, som har til formål at vejlede om valg af videregående uddannelse og erhverv. Hvem kan bruge Studievalg Bornholm? Studievalg Bornholm kan vejlede alle, der har brug for viden om videregående uddannelser og erhverv, beskæftigelse, efter- og videreuddannelse og økonomi (SU & SVU) eller brug for at få afklaret sine ønsker og muligheder, få inspiration og besvaret sine spørgsmål. Man kan henvende sig personligt, pr. telefon eller pr. mail. Også elever i erhvervsuddannelserne (EUD og SOSU) vil få vejledning af Studievalg om netop deres muligheder for at tage en videregående uddannelse. Herudover vil alle, der har forladt uddannelsessystemet, kunne henvende sig og få vejledning i Studievalg Bornholms Åbne Vejledning. Studievalg har (normalt) arrangementer/ træffetid på Campus Bornholm: (alle arrangementer annonceres i Lectio) HHX/HTX Campus Bornholm Merkurvej 10, Rønne: Torsdag i lige uger studievalg Hvem er Studievalg Bornholms målgrupper? Eleverne i de gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx, hf/hf-e) er Studievalg Bornholms store målgruppe. I løbet af gymnasietiden vil eleverne deltage i en række kollektive vejledningsarrangementer på deres skole. Her vil de blive introduceret til det videregående uddannelsessystem, uddannelsernes indhold, optagelseskrav og karrieremuligheder. De vil få præsenteret ligheder og forskelle mellem de mange uddannelsesmuligheder, som matcher deres interesser, ønsker og behov. Derudover vil alle afgangselever deltage i en stor én-dags Studie- og Karrieredag i Bellacentret i København. Temamøder og gruppevejledninger vil blive målrettet elever med særlige ønsker eller særlige behov f.eks. elever, der ønsker at studere i udlandet, eller elever, der er meget i tvivl om deres uddannelsesvalg. Derudover vil det være muligt at få en personlig, individuel samtale med Studievalg Bornholms vejleder. STX Campus Bornholm Søborgstræde 2, Rønne: Onsdag i ulige uger HF Campus Bornholm hf 2-årig, hf-enkeltfag Krystalgade 9-11, Rønne: Torsdag i ulige uger Studievalg Bornholm, Åben Vejledning Torvegade 7, 1. tv., Rønne: Hver torsdag kl. 14:00-16:00 Studievalg Bornholms vejleder er Claus Gjerrild Tlf. i træffetiden Gode links 9

11 jobcenter Bornholm jobcenter Hvis du vil have råd og vejledning om uddannelse eller nyt job, kan Jobcentret måske hjælpe dig. Hvem kan henvende sig? Alle, der har spørgsmål om uddannelses- og erhvervsvalg kan henvende sig i Jobcentret for at få råd og vejledning og evt. henvisning til, hvem der ellers kan hjælpe dig videre i forhold til dine ønsker og muligheder. Jobcentret samarbejder med Ungdommens Uddannelsesvejledning og Studievalg om råd og vejledning i forbindelse med uddannelsesafklaring og valg samt efterfølgende jobmuligheder. På hjemmesiden kan du bl.a. finde en side med link til forskellige uddannelsesdatabaser. Ved hvert link er der en kort forklaring på formålet med den enkelte side. Du har også mulighed for at lægge dit CV ind. Når du har registreret din uddannelse/dine kurser, joberfaring, sprogfærdigheder og personlige kompetencer, vil databasen undersøge om dine kompetencer og kvalifikationer matcher de opslåede stillinger. Særligt for dig, der er under 30 år: Jobcentret har etableret UngePorten, der er et samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og Jobcenter Bornholm. På jobcentret har du mulighed for at søge informationer om uddannelser, herunder kigge i brochurer, hente tilmeldingsskemaer til videregående uddannelser, få internetadgang til informationssøgning om uddannelser i Danmark, f.eks. få internetadgang til informationssøgning om uddannelser i udlandet, f.eks. kopiere dine ansøgninger og eksamensbeviser, låne pc er til at skrive ansøgninger og opdatere dit CV, få adgang til elektroniske vejledningsprogrammer, f.eks. Jobspor Hjemmesiden indeholder mange relevante oplysninger for job- og uddannelsessøgende og er meget overskuelig. Har du spørgsmål om uddannelse og/eller job er du meget velkommen til at kontakte Unge- Porten og få en snak med en sagsbehandler eller en vejleder om netop dine muligheder for at komme videre med dine uddannelsesog jobønsker. Du finder UngePorten på Campus Bornholm, Merkurvej 10 i Rønne. Åbningstiderne og telefonnummer er det samme som jobcentrets (se nedenfor) jobcenter Bornholm Landemærket Rønne Tlf Åbningstider: Mandag - tirsdag: 9:30-16:00 Onsdag: 9:30-15:00 Torsdag: 9:30-17:00 Fredag: 9:30-13:00 10

12 Uddannelsesinstitutioner Campus Bornholm er en række uddannelsestilbud for såvel unge som voksne. Vi skaber fremtidens uddannelser og de allerbedste muligheder for udvikling for alle, der gerne vil sikre sig uddannelse til fremtiden. Campus Bornholm har ca. 250 ansatte og omkring 1700 årselever fordelt på ungdomsuddannelser og mange forskellige uddannelser for voksne herunder danskuddannelser. Campus Bornholm Minervavej Rønne Tlf EUD Erhvervsuddannelser indenfor en lang række områder inden for handel og kontor, levnedsmiddelfremstilling, køkken og restaurant, håndværker- og byggeområder, IT og kommunikation samt mekanik og transport fordelt på 6 indgange. HG Merkantil MTM Mad til Mennesker Sandemandsvej Rønne Uddannelsesleder Charlotte Bjørnager Kjølby Tlf BA Bygge & Anlæg SSI Strøm, Styring & IT PU Produktion & Udvikling BFT Bil, Fly & andre Transportmidler Minervavej Rønne Uddannelsesleder Eva Højmark Tlf Gymnasiale uddannelser På Bornholm har du mulighed for at vælge mellem 4 gymnasiale uddannelser. HF Højere Forberedelseseksamen To-årigt hf og enkeltfags-hf Krystalgade Rønne Uddannelsesleder Torben Rønne Tlf HHX Handelsgymnasiet Merkurvej Rønne Konst. Uddannelsesleder Ann Due Tlf HTX Teknisk Gymnasium Merkurvej Rønne Konst. Uddannelsesleder Ann Due Tlf STX Det Almene Gymnasium Søborgstræde Rønne Uddannelsesleder Torben Lassen Tlf Uddannelser for voksne VUC - VoksenUddannelseCenter Bornholm AVU Almen VoksenUddannelse FVU Forberedende VoksenUndervisning Ordblindeundervisning for voksne Krystalgade Rønne Uddannelsesleder Lene Dahn Winther Tlf Kursuscenter Campus Bornholm Efteruddannelse, Bygnings- og brugerservice og AMU Nordre Kystvej Rønne Kursussekretær Susanne Pedersen Tlf Danskuddannelser Campus Bornholm Dansk for voksne udlændinge Merkurvej Rønne Uddannelsesleder Lene Dahn Winther Tlf UDDANNELSESINSTITUTIONER 11

13 Professionshøjskolen UCC Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Uddannelsesinstitutioner Professionshøjskolen UCC afdeling Bornholm, ligger på Uddannelsescenter Snorrebakken. Afdelingen tilbyder følgende uddannelser: Professionsbachelor som pædagog Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU) Professionsbachelor som lærer i folkeskolen Meritlæreruddannelsen Meritlæreruddannelsen udbydes af Læreruddannelsen i Søborg (Blaagaard-KDAS), men kan tages på Læreruddannelsen på Bornholm. Læreruddannelsens fag kan desuden følges som enkeltfag mod betaling (Åben uddannelse). Se mere om pædagoguddannelsen på og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole ligger i Rønne i forbindelse med Bornholms Hospital. Skolen har eksisteret siden Skolen udbyder følgende uddannelser: Grundforløb: sundhed, omsorg og pædagogik Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Efter- og videreuddannelse inden for social- og sundhedsområdet Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej Rønne Rektor: Kirsa Ahlebæk Tlf Se mere om læreruddannelsen på eller UCC/Læreruddannelsen Bornholm Tlf UCC/Pædagoguddannelsen Bornholm Tlf Uddannelsescenter Snorrebakken Snorrebakken Rønne Afdelingsleder Sølvi Ellinora Degnegaard Tlf Kunstakademiets Designskole Bornholm Skolen er beliggende i Nexø og tilbyder kunsthåndværkeruddannelse inden for henholdsvis glas og keramik. Kunstakademiets Designskole Bornholm Stenbrudsvej Nexø Centerleder Christian Heide Petersen Tlf Professionshøjskolen Socialrådgiveruddannelserne Professionshøjskolen Metropol udbyder uddannelsen til socialrådgiver på Bornholm. Undervisere til socialrådgiveruddannelsen kommer fra Metropol Socialrådgiveruddannelserne i København, og undervisningen ligger primært i tidsrummet fra kl. 9:00-14:00. Uddannelsen udbydes ca. hvert tredje år. Kontakt uddannelsesstedet for nærmere oplysninger. Professionshøjskolen Metropol Socialrådgiveruddannelserne Uddannelsescenter Snorrebakken Snorrebakken Rønne Studiesekretær Karin Johansen Tlf

14 Ungdomsuddannelser På de følgende sider kan du læse om de mange uddannelsesmuligheder på ungdomsuddannelsesniveau på Bornholm Erhvervsuddannelser (EUD) Der er mange forskellige erhvervsuddannelser (EUD) at vælge imellem. De tager mellem 1½ og 5½ år. Du kan starte lige efter folkeskolen eller gennem et individuelt forløb. Uddannelserne veksler mellem skole og praktik. Alle erhvervsuddannelser består af en indgang og en grunduddannelse. Læs herom på eller på uddannelsesinstitutionernes egne hjemmesider. Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser kan være en stx, hhx eller htx eller hf. En gymnasial eksamen giver dig mulighed for at søge ind på en videregående uddannelse. Tre gymnasiale uddannelser fører til studentereksamen nemlig: Stx, studentereksamen (3 år) Hhx, højere handelseksamen. (3 år) Htx, højere tekniske eksamen. (3 år) Hertil kommer Hf, højere forberedelseseksamen. (2 år), som også er en gymnasial uddannelse Hf kan også læses som enkeltfag over 3-4 år. 13

15 UNGDOMSUDDANNELSER Erhvervsgrunduddannelse Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er en toårig kompetencegivende uddannelse, særligt tilrettelagt til unge under 30 år, som er færdig med grundskolen, og ikke umiddelbart kan gå i gang med en ordinær ungdomsuddannelse. Det er et kort uddannelsesforløb med meget praktik og kun lidt teori. Uddannelsens konkrete indhold bliver fastlagt efter den unges og virksomhedens ønsker og forudsætninger. Uddannelsesstart og længde Uddannelsen varer normalt 2 år. Der er tale om et individuelt forløb, som kan starte hele året. Uddannelsen er en blanding af teori og praktik, hvor teorien skal udgøre uger i løbet af de 2 år. Adgangskrav Der er ingen særlige optagelseskrav. Du skal blot være færdig med folkeskolen el. lignende. Ungdommens Uddannelsesvejledning Torvegade 7, 1. tv Rønne EGU-vejledere: Christel Eriksen, tlf Hans Wermelin, tlf Morten Schwennesen, tlf Marianne Lund Pedersen, tlf STU-vejledere: Gert Pindstrup, tlf Christina Pedersen, tlf EGU/STU Uddannelsessted Skoleundervisningen kan foregå på mange forskellige skoletyper, f.eks. erhvervsskoler, VUC, ungdomsskoler, efterskoler, produktionsskoler, landbrugsskoler eller social- og sundhedsskoler. Praktikken foregår i en eller flere virksomheder. Ansøgning Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm. Økonomi I skoleperioderne får du skoleydelse. Når du er i praktik, får du elevløn. Uddannelsens opbygning og indhold Før du begynder, skal du sammen med din vejleder have lavet en uddannelsesplan, hvori der står, hvor uddannelsen skal foregå, og hvad den skal indeholde. Karriere og videreuddannelse Du har en godkendt uddannelse og dermed bedre forudsætninger for et fast arbejde eller for at fortsætte en ordinær uddannelse. Vejledning Under hele uddannelsen samarbejder du med din EGU-vejleder. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Den særlig tilrettelagte 3-årige ungdomsuddannelse (STU) er et tilbud til unge med særlige behov, der er færdige med grundskolen, ikke fyldt 25 år og ikke kan tage en anden ungdomsuddannelse. Den tilrettelægges individuelt med et op til 12 ugers introduktionsforløb. Der indgår almendannende, faglige,- og personlighedsudviklende elementer. Der er mulighed for praktik. Vejledningen er en integreret del af uddannelsen. UU indstiller til kommunens visitationsudvalg, der træffer afgørelse om, om STU en kan bevilges. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. 14

16 EUD Ligegyldigt om du vil være kontorassistent eller smed, kok eller elektriker ja så skal du starte på en erhvervsuddannelse på EUD. På EUD Campus Bornholm har vi disse indgange til din uddannelse: Strøm, Styring & IT (SSI) Bygge & Anlæg (BA) Produktion & Udvikling (PU) Bil, Fly & andre Transportmidler (BFT) Mad til Mennesker (MTM) Merkantil (HG) samt Bygnings- & Brugerservice (kun for voksne) Uddannelsernes længde Uddannelserne tager i alt mellem 2 og 5 år. Du starter på et grundforløb på skolen og fortsætter i et hovedforløb i en virksomhed. Korte uddannelser Indenfor EUD er der mulighed for at tage flere korte uddannelser. Uddannelserne spænder vidt - lige fra industrioperatør til butiksmedhjælper. Trindelte uddannelser Der er en række trin på nogle af uddannelserne, hvor du kan afslutte tidligt. Fordelen er, at du hurtigere kan komme ud i lønnet arbejde. Vil du senere uddanne dig videre, kan du gøre det gennem EUD +. Du kan f.eks. starte på mekanikeruddannelsen, stige af som automontør og senere komme tilbage og uddanne dig til mekaniker. Uddannelse er således aldrig spildt du kan bare tage et trin ad gangen. Adgangskrav 9 års skolegang 9. klasse. Erhvervsuddannelser Ansøgning Ansøgningsskema findes på folkeskolerne og på Campus Bornholm eller på Kommer du direkte fra folkeskolen, er der ansøgningsfrist den 15. marts. For andre ansøgere er der optag 2 gange om året - i august og i januar (dette gælder dog ikke Merkantil). Økonomi Du får ikke løn på grundforløbet. Hvis du er over 18 år, kan du søge og få SU. Der er også mulighed for at få et HyperCard til transport. Du får løn fra den dag, du starter i lære - også i skoleperioderne. Lønnens størrelse afhænger af, hvilken faguddannelse du tager. Mød elever og lærere Såvel til Åbent Hus i november som til informationsmøderne i januar kan du møde elever, der er i gang med en uddannelse og høre om deres hverdag og det sociale liv på skolen samt lærere, der gerne fortæller dig om netop dine muligheder. EUD Campus Bornholm Minervavej Rønne Tlf Uddannelses- og erhvervsvejleder Bente Dohn Tlf EUD informationsmøde: Tirsdag den 22. januar 2013 kl. 19:00 Åbent Hus: Lørdag den 10. november 2012 kl. 10:00-14:00 UNGDOMSUDDANNELSER 15

17 UNGDOMSUDDANNELSER Erhvervsuddannelser Uddannelsens opbygning og indhold Alle uddannelser består af et grundforløb på skole og et hovedforløb i en virksomhed. Grundforløbet varer minimum 20 uger på skolen, men kan strækkes eller forkortes efter dit behov og forudsætninger. Alle erhvervsuddannelser veksler mellem skole og praktik. Du kan starte på skole eller i praktik. For at starte i praktik skal du have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. Samme grundfag - flere niveauer Vi vil gerne medvirke til, at du får den bedste uddannelse. På grundforløbet vælger du sammen med dine lærere netop det niveau på grundfagene, som passer dig. Hvis du er praktisk, lærer du måske bedst ved at arbejde i værkstedet. Du får ikke flere boglige fag end nødvendigt, og du kan bruge den tid på at lære, der skal til. Bygge & Anlæg EUD Vil du bygge huse, veje, broer og havne, må du lære at arbejde med specialværktøj og teknisk avanceret udstyr. Du lærer de mange materialer at kende, og du kommer til at arbejde med dine hænder - ofte i det fri. Inden for anlæg, byggeri og VVS lærer du f.eks. at mure, fuge, vandskure, arbejde med beton og lave forskallinger. Eller du prøver at sætte en håndvask eller radiator op eller at montere tagrender. Inden for træ lærer du om træets egenskaber og om, hvordan man bearbejder det. Du prøver f.eks. at lave et tag, bygge en væg eller lave et vindue, og du får kendskab til forskellige maskiner og håndværktøj. På begge områder kommer du også til arbejde med teknisk tegning. Karriere og videre uddannelse Du kan uddanne dig til murer, struktør og brolægger, VVS, tømrer og snedker (træfagenes byggeuddannelse). Vi støtter og hjælper dig, når og hvis du har brug for det. Du kan også komme hurtigt og direkte igennem dit grundforløb. Du kan vælge grundfag på flere niveauer, og vi tilbyder mange forskellige undervisningsformer. Campus Bornholm Minervavej Rønne Tlf Afhængig af hvilken faguddannelse du vælger, kan du læse videre til f. eks. byggetekniker, bygningskonstruktør, driftsteknolog offshore, installatør VVS, kort- og landmålingstekniker, produktionsteknolog og meget andet. Produktion & Udvikling Er du vild med teknik og vil sætte gang i produktionen ved at betjene de store maskiner og højteknologiske industrianlæg, er dette et uddannelsesområde for dig det er det også, hvis du synes, det kunne være spændende at arbejde med design og håndværk. Inden for Produktion & Udvikling kommer du til at arbejde med drejebænke, fræsemaskiner, slibemaskiner, finmekanik, tekniske installationer, computerteknik og svejsning. Du får kend- 16

18 EUD skab til forskellige materialer, og du laver tekniske tegninger og konstruktioner på computeren. Karriere og videre uddannelse Du kan uddanne dig til f.eks. smed, industritekniker, industrioperatør, skibsmekaniker og finmekaniker. Afhængig af din faguddannelse kan du læse videre til f.eks. byggetekniker, designteknolog, driftsteknolog offshore, produktionsteknolog eller bygningskonstruktør. Bil, Fly & andre Transportmidler Vil du arbejde med mekanik og motorer, og hører til dem, der ikke kan gå forbi et værksted uden at stoppe op, fordi duften af olie og benzin er noget af det bedste i denne verden, er BFT dit uddannelsesområde. Her kan du uddanne dig til at arbejde med alle slags transportmidler - lige fra biler, motorcykler, lastvogne, kraner, og trucks til flyvemaskiner. Du lærer om benzin og dieselmotorer, styretøj, hydrauliske bremser, transmissionssystemer, elektriske systemer og karrosseriarbejde. Karriere og videre uddannelse Du kan uddanne dig til automekaniker, karosserismed, chauffør, redder m.m. Afhængig af din faguddannelse, kan du videreuddanne dig til autoteknolog, driftsteknolog offshore, produktionsteknolog eller professionsbachelor i eksport og teknologi. Bygnings- & Brugerservice Inden for denne indgang kun for voksne har vi to korte uddannelser: serviceassistent samt ejendomsservicehjælper. Erhvervsuddannelser Serviceassistent Uddannelsen som serviceassistent er rettet mod ansættelse i virksomheder og institutioner og gør, at du kan varetage en lang række servicefunktioner. Det er selvfølgelig først og fremmest rengøring, men mange virksomheder har behov for en fleksibel person, som kan varetage alle de forskellige små opgaver, der er nødvendige i en virksomhed. Det er f.eks. lettere kantinearbejde med anretning, servering og afrydning. Det kan være omdeling af intern post og distribution mellem afdelinger, eller det kan være kopieringsopgaver, sorteringsopgaver og affaldshåndtering. Du kan komme til at arbejde som serviceassistent, kantinemedarbejder, blæksprutte osv. Ejendomsmedhjælper Ejendomsserviceuddannelsen giver dig en grundlæggende viden om varme- og vandforsyning, ventilationsanlæg, antenneanlæg og andre tekniske installationer. Du lærer at samarbejde med beboere og håndværkere. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. På skolen får du undervisning i fag om varmeanlæg, affaldshåndtering og bygningsvedligeholdelse samt om beboerforhold og beboerdemokrati samt fag som matematik, naturfag og psykologi. Du kan komme til at arbejde som pedel, ejendomsmedhjælper og lignende. Campus Bornholm Minervavej Rønne Tlf Uddannelses- og erhvervsvejleder Bente Dohn Tlf EUD informationsmøder: Tirsdag den 22. januar 2013 kl. 19:00 Åbent Hus: Lørdag den 10. november 2012 kl. 10:00-14:00 Ungdomsuddannelser 17

19 UNGDOMSUDDANNELSER Erhvervsuddannelser Mad til Mennesker Her lærer du alt om fremstilling af mad. Efter et generelt grundforløb på 10 uger specialiserer du dig til ernæringsassistent eller gastronom. Du kommer til at arbejde med lokale råvarer og regional madkultur, du lærer om bæredygtighed og du kommer til at arbejde med at undgå madspild. Sammen arbejder vi med kvalitet, produktionsmetoder og hygiejne. Du får varekendskab og kommer til at tilberede mad i vores køkkener, og du lærer om servering og kundebetjening i en branche med fart, kreativitet og udvikling. Karriere og videre uddannelse Du kan uddanne dig til f.eks. kok, tjener, slagter, bager, konditor og ernæringsassistent, Afhængig af din faguddannelse, kan du blandt mange andre muligheder læse videre til professionsbachelor i ernæring og sundhed, handelsøkonom, laborant, procesteknolog, eller serviceøkonom. Strøm, Styring & IT Hvis du synes, at strøm og processer, elektriske installationer og måleinstrumenter er en spændende verden, er dette uddannelsesområdet for dig. Også hvis du er tiltrukket af kreative medieuddannelser. Inden for strøm og Campus Bornholm Minervavej Rønne Tlf Uddannelses- og erhvervsvejleder Bente Dohn EUD informationsmøde: Tirsdag den 22. januar 2013 kl. 19:00 Åbent Hus: Lørdag den 10. november 2012 kl. 10:00-14:00 EUD proces er der fokus på diagramforståelse, ellære, matematik, montageteknik og styring. Du arbejder f.eks. med elektriske kredsløb, grundlæggende elektronik og styringsteknik samt alt, hvad der hedder lys, lyd og kommunikationsudstyr. Karriere og videre uddannelse Du kan f.eks. uddanne dig til elektriker, datamekaniker, film-, tv- & video medarbejder eller teknisk assistent. Afhængig af hvilken faguddannelse du vælger, kan du læse videre til bl.a. automationsteknolog, datamatiker, energiteknolog, installatør, IT-teknolog, kort- og landmålingstekniker, multimediedesigner eller bygningskonstruktør. Merkantil HG - Handelsskolens Grunduddannelse Drømmer du om at arbejde på et kontor eller om at betjene kunder i en butik eller på et lager, er dette uddannelsen for dig. Du bliver undervist i regnskab og markedsføring, og du lærer om køb og salg. I vores SIMU-værksteder kommer du tæt på den rigtige virkelighed og dagligdag på et kontor eller i en butik. I uddannelsen arbejder du med projektorienterede opgaver, som gør dig i stand til at gennemskue og arbejde med komplicerede problemer. Typiske fag er sprogfag (engelsk), salg og service, erhvervsøkonomi, informationsteknologi, dansk og samfundslære. Uddannelsen til kontor- eller salgsassistent består af 2 år på HG og 2 år i en virksomhed, men der er også mulighed for at tage en kortere uddannelse. Karriere og videre uddannelse Du kan uddanne dig til kontor- eller salgsassistent, læge- eller advokatsekretær, og du har mulighed for at specialisere dig indenfor økonomi, shipping eller offentlig administration. Du kan læse videre bl.a. til administrationsøkonom, finansøkonom, handelsøkonom, logistikøkonom, markedsføringsøkonom, professionsbachelor i finans, professionsbachelor i offentlig administration eller serviceøkonom. 18

20 EUD På grundforløbet introduceres og forberedes du til uddannelserne inden for social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område. Forløbets start og længde Der optages 2-3 grundforløb om året. Grundforløbet varer mellem 20 og 40 uger og der udbydes også specielle grundforløbspakker. Undervisningssted Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Grundforløb: sundhed, omsorg og pædagogik Du får også undervisning i grundfagene dansk, samfundsfag og naturfag, lige som brugen af IT vil være en del af undervisningen. Undervisningsformen er klasseundervisning, projekt- og gruppearbejde samt praktiske og kreative opgaver. Desuden er der indlagt studiebesøg. Karriere og videreuddannelse Grundforløbet slutter med en vejledende prøve. Hvis du gennemfører prøven tilfredsstillende kan du søge optagelse på: Ungdomsuddannelser Adgangskrav 9. klasse eller 10. klasse andre unge med et specielt behov Ansøgning Ansøgning via Ansøgningsfrist 15. marts og 15. september Økonomi Der er ingen løn. Uddannelsen er SU-berettiget for elever over 18 år. Der er mulighed for tilskud til befordring. Forløbets opbygning og indhold Der undervises i sundhedsfag, kommunikation og samarbejde, ergonomi og arbejdsmiljø samt 1. hjælp. social- og sundhedshjælperuddannelsen den pædagogiske assistentuddannelse tandklinikuddannelsen * hospitalsteknikeruddannelsen * * For at blive optaget på disse uddannelser skal der suppleres med et 10 ugers forløb, der sigter direkte mod den pågældende uddannelse. Suppleringen afvikles på de uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelsen. Se: og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej Rønne Tlf Studievejleder Sille Juul Direkte tlf Træffetid: Mandage mellem 12:15 og 14:15 og Torsdage mellem 12:15 og 15:15 eller efter aftale. Informationsmøde Se 19

TIL DIN. far. bærbar GUIDE TIL DIG. Bornholms UdDannelsesMesse 21. november 2013

TIL DIN. far. bærbar GUIDE TIL DIG. Bornholms UdDannelsesMesse 21. november 2013 Også til din søster GAVE TIL DIN MOR og far Uddannelse og JOB bærbar GUIDE TIL DIG god som lokumslæsning Bornholms UdDannelsesMesse 21. november 2013 Kom og få opdateret jeres viden Vi kender det alle

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Uddannelse dit barns fremtid

Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Ophavsret: Undervisningsministeriet, 2015 Udgivet i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet Redaktion: Schultz Grafisk tilrettelæggelse, omslag

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker Uddannelsesprogram 2013-2014 På sporet af din fremtid Studentereksamen HF- og STX-enkeltfag

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Velkommen til HG - 2015

Velkommen til HG - 2015 Detail Kontor Handel Event Velkommen til HG - 2015 - din erhvervskarriere starter her... Langagervej Strandvejen Er du interesseret i detail, handel, kontor eller event og måske egen virksomhed? 2 HG din

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med dansk Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med Dansk VUS Kontakt Redaktion: Lisbeth Jakobsen og Anne-Mette Kjærsgaard, VUS

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Fagretninger - for dig, der vil og kan

Fagretninger - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Fagretninger - for dig, der vil og kan Sådan starter du på en ERHVERVSUDDANNELSE efter 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS 1

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark

Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark en god fremtid En erhvervsuddannelse er et godt valg Alle forældre ønsker, at deres børn får et godt arbejde. Men hvilken uddannelse skal de unge vælge?

Læs mere

job i danmark Arbejde med ældre, syge og handicappede o B i danmark JOBB I DAnMA

job i danmark Arbejde med ældre, syge og handicappede o B i danmark JOBB I DAnMA UDNIENIE W DANII job i danmark o B i danmark Informationspjece til udlændinge om muligheder for at arbejde og leve i Danmark working in denm ARBEIT IN DÄ JOBB I DAnMA Arbejde med ældre, syge og handicappede

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm

projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm Dette projektkatalog er produceret af UTA projektkontoret april 2013 UTA en bevægelse Projekt Uddannelse til Alle Bornholm er i fuld

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE

FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE aarhustech.dk TEKNISK SKOLE FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE Nye muligheder MOTION HVER DAG, FLERE EUX-MULIGHEDER, MERE OG BEDRE UNDERVISNING OG STØRRE UDDANNELSES- GARANTI 2 aarhustech.dk

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Serviceassistenten i fokus

Serviceassistenten i fokus F O A f a g o g a r b e j d e Serviceassistenten i fokus 2 Forord side 5 Et arbejdsliv med udfordringer, tak side 6 Trepartsaftalens uddannelseselementer side 8 Serviceassistentuddannelsen side 10 TR-guide

Læs mere