Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund"

Transkript

1 Uddannelser på Bornholm Uden vand intet liv Uden viden intet samfund

2 Indhold Uddannelse og vejledning på Bornholm Uddannelsessystemet 4 Om optagelse og økonomi 5 Gode links 6 Vejledning hos Ungdommens Uddannelsesvejledning 7 Vejledning hos Studievalg Bornholm 9 Vejledning hos Jobcenter Bornholm 10 Uddannelsesinstitutioner på Bornholm 11 Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelse, EGU/STU 14 EUD, Erhvervsuddannelser 15 EUD, Bygge & Anlæg 16 EUD, Produktion & Udvikling 16 EUD, Bil, Fly & andre Transportmidler 17 EUD, Bygnings- & Brugerservice 17 EUD, Mad til mennesker 18 EUD, Strøm, Styring & IT 18 EUD, Merkantil, Handelsskolens Grunduddannelse 18 EUD, Grundforløb: sundhed, omsorg og pædagogik 19 EUD, Social- og sundhedshjælperuddannelsen 20 EUD, Social- og sundhedsassistentuddannelsen 21 EUD, Pædagogisk Assistent Uddannelse 22 STX, Den almene studentereksamen 23 HF, Højere forberedelseseksamen 26 Almene oplysninger om erhvervsgymnasiet 28 HHX, Højere Handelseksamen 29 HTX, Højere Teknisk Eksamen 30 Videregående uddannelser Sygeplejerskeuddannelsen 32 Pædagoguddannelsen 33 Læreruddannelsen 34 Socialrådgiveruddannelsen 35 Kunsthåndværker i glas og keramik 36 Masteruddannelse i Public Management 37 HD-uddannelse (bachelor) 37 Diplomuddannelse i ledelse 37 Diplomuddannelse mellemleder (BRK s mellemlederuddannelse) 37 Kommunomuddannelsen 37 Uddannelsescenter Snorrebakken 38 Master i Oplevelsesledelse i Yderområder 38 Center for Regional- og Turismeforskning 38 Center for undervisningsmidler Bornholm 39 Bornholms Vækstforum 39 Andre uddannelser & individuelle forløb BornPro - Bornholms Produktionsskole 41 Forberedende voksenundervisning 42 AMU-kurser 42 Almen voksenuddannelse 43 Danskuddannelser 44 Grøn Håndværker 44 Specialundervisning for voksne 45 Musikalsk Grund Kursus 46 Bornholms Højskole 47 Kirkemusikskole 48 1

3 Dette hefte er trykt i oktober Dermed kan der være oplysninger, som ikke er nået at komme med i den trykte udgave af heftet. Derfor kan det være en god ide at besøge uddannelsesinstitutionernes hjemmesider, hvor eventuelle ændringer og information om åbent hus arrangementer og informationsmøder vil kunne ses. AMU kurser Kunstakademiets designskole AOFcenter Bornholm Læreruddannelsen Bornholm Bornholms Akademi Socialrådgiveruddannelsen Bornholms Højskole Bornholms Musikskole Bornholms Landbrug Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole BornPro Uddannelser på Bornholm Campus Bornholm UU Bornholm Folkekirkens kirkemusikskoler Pædagoguddannelsen Bornholm Kommunikationscenter 2

4 Uddannelse og vejledning på Bornholm Uddannelserne på Bornholm danner bro til fremtiden. Fremtiden bliver nærværende når du uddanner dig på Bornholm. Viden danner bro: mellem generationer, mellem geografier, mellem kulturer, og mellem samfund, og uddannelse er vejen til en god fremtid Bornholms virkelighed er stagnation, medmindre man udvikler nye bæredygtige uddannelser og erhverv på Bornholm. Bornholms Akademi har sat sig for at udvikle uddannelse til et fremtidsrettet, bæredygtigt erhverv på Bornholm i de kommende år. Alle Bornholms uddannelser skal harmoniseres med målet om at gøre Bornholm CO 2- neutral og hurtigløber på energiområdet. På Bornholm vil vi videre! Uddannelse, uddannelse og mer uddannelse. Uanset om du er ung, voksen eller forældre til en ung, så er uddannelse vejen frem - i livet såvel som i samfundet. Uddannelse er det råstof, Danmark skal leve og overleve på i en globaliseret verden! Uddannelse skaber bedre muligheder for job. Men uddannelse giver også en højere livsløn - de år, du bruger på skolebænken, er hurtigt tjent ind. Derudover giver uddannelse mulighed for personlig udvikling og øget selvværd. For at kunne vælge uddannelse skal man vide så meget som muligt om sig selv, uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Denne brochure giver mulighed for at skabe et overblik over de uddannelsesmuligheder, der er på Bornholm for både unge og voksne. Uddannelsessektoren skal i de kommende år udvikles som et fremtidsrettet erhverv på lige fod med andre erhverv på øen - et uddannelsessystem som har en stærkere profil i det samlede danske uddannelsesbillede - til glæde og gavn for både dig, Bornholm og Danmark. Denne brochure indeholder en vifte af muligheder for dig! Med mange venlige tanker Jens Gunst Leder af Bornholms Akademi Se også: 3

5 Uddannelsessystemet UDDANNELSESSYSTEMET Det ordinære system Forskeruddannelse (ph.d.) Universitetsuddannelser Professionsbacheloruddannelser Erhvervsakademiuddannelser Kunstneriske uddannelser Politi og forsvar Andre uddannelser Voksen- og videreuddannelser Videregående voksenuddannelser (VVU) Diplomuddannelser Masteruddannelser Gymnasiale uddannelser Erhvervsuddannelser (EUD) Individuelt tilrettelagte uddannelsesforløb Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) VEUD* og GVU* Grundskole mv. Forberedende voksenundervisning Almen voksenuddannelse * VEUD: står for Voksen Erhvervs Uddannelse * GVU: står for GrundUddannelse for Voksne der har praktisk erfaring Andre Uddannelser: Andre uddannelser indeholder mange forskellige uddannelser, fx maritime uddannelser, der er rettet mod unge, og en lang række andre uddannelser, der fortrinsvis er rettet mod voksne. Her findes også daghøjskole og folkehøjskolekurser. Erhvervsakademiuddannelser (tidl. KVU), Professionsbachelor (tidl. MVU) og Universitetsuddannelser (tidl. LVU) finder du i figurens næstøverste række. 4

6 Uddannelsessystemet Undervisningspligten slutter efter 9. klasse. Har du brug for et ekstra skoleår efter 9. klasse, inden du skal vælge ungdomsuddannelse, kan du tage 10. klasse, før du beslutter dig. Du kan også tage på efterskole de sidste år. På Bornholm findes Bornholms Efterskole. For yderligere oplysninger om efterskoler i Danmark se: Ungdomsuddannelser m.v. Indtil du fylder 18 år har du pligt til at gå i gang med en ungdomsuddannelse eller lave noget, der fører til en ungdomsuddannelse. Man skal være uddannelsesparat for at starte på en ungdomsuddannelse. Det betyder, at de faglige, personlige og sociale forudsætninger for at starte på uddannelsen skal vurderes. Dette gøres i et samarbejde mellem forældre, skole og Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm (UUB). Erhvervsuddannelserne (EUD) varer typisk 4 år. De veksler mellem skole og praktik i virksomheder. En del af undervisningen på skolen er praktisk. Man får løn, når man indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed. Der er gode efteruddannelsesmuligheder - også til de videregående uddannelser. De gymnasiale uddannelser (hhx, htx, stx & hf) tager 3 år efter 9. kl. Uddannelserne foregår på skoler, undervisningen er teoretisk og der er en del lektier. Derefter er man kvalificeret til at tage en videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Det er også muligt at starte på uddannelsesforberedende eller individuelle forløb f.eks. Produktionsskole, EGU- eller STU forløb. EGU står for Erhvervsgrunduddannelse og STU for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. Se i øvrigt Videregående uddannelser En videregående uddannelse bygger oven på en erhvervsrettet eller en gymnasial ungdomsuddannelse. Erhvervsakademiuddannelser 2 år (tidl. KVU) Professionsbachelor 3-4 år (tidl. MVU) Universitetsuddannelse 5 år (tidl. LVU) Voksen- og efteruddannelse Som voksen har du en række muligheder for at uddanne dig - både hvis du søger almen viden, vil have en grunduddannelse eller vil videreuddanne dig. Som det fremgår af skemaet på side 4 er der et parallelt uddannelsessystem for voksne, så du kan uddanne dig på alle niveauer. Info om optagelse og økonomi Ud over at vælge hvilken uddannelse man ønsker at søge, er der en række forhold som skal afklares: Hvordan og hvornår søger jeg om optagelse? Hvordan er økonomien under uddannelsen? Hvordan søger jeg om optagelse på en ungdomsuddannelse? På din skole laver du en uddannelsesplan og tilmelder dig på senest 1. marts Er du gået ud af skolen, får du ansøgningsskema hos Ungdommens Uddannelsesvejledning, på jobcentret, på uddannelsesinstitutionen eller det kan printes ud fra Hvordan søger jeg om optagelse på en videregående uddannelse? På næsten alle de videregående uddannelser skal du søge om optagelse gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Nogle uddannelser har dog deres egne ansøgningsskemaer. Det er vigtigt at tjekke oplysningerne under den enkelte uddannelse. UDDANNELSESSYSTEMET 5

7 UDDANNELSESSYSTEMET Den Koordinerede Tilmelding (KOT) er et fælles tilmeldingssystem for langt de fleste videregående uddannelser. På kan du finde ansøgningsskemaer til alle de uddannelser, der er med i Den Koordinerede Tilmelding, og et prioriteringsskema. Check på nedenstående link og på de enkelte uddannelsessteder for oplysning om ansøgningsfrister. Se Økonomi under uddannelse Medmindre andet er nævnt, er samtlige uddannelser i denne brochure gratis. SU - statens uddannelsesstøtte SU - statens uddannelsesstøtte - er en økonomisk hjælp, du kan få, mens du uddanner dig. SU bliver givet under nogle betingelser. Bl.a. skal du være fyldt 18 år, der skal være tale om en SU-berettiget uddannelse, og du må ikke samtidig modtage anden offentlig støtte. SU består af to ting: Du har mulighed for at få et SU-stipendium, som du får kvit og frit, og et SU-lån, som du skal betale tilbage, når du er færdig med uddannelsen. Se For at få information om VEU-godtgørelse, skal du henvende dig i a-kassen eller på Jobcentret. Gode links Uddannelsesguiden.dk er Undervisningsministeriets samlede uddannelsesportal med information om alle uddannelser i Danmark. Evejledning er et tilbud om vejledning om uddannelser og job. Evejledning kan også svare på spørgsmål om efter- og videreuddannelse og give dig et overblik og ideer til, hvad du skal vælge. Ideer og praktisk information til dig, der vil til udlandet for at studere eller arbejde. EURES kan vejlede og informere om uddannelsesmuligheder, støttemuligheder, sprogkurser og praktik i udlandet. Jobcentrenes hjemmeside med information om de kompenserende ordninger der findes for handicappede i job og under efter- og videreuddannelse. SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU er en økonomisk hjælp til folk, der ønsker at efter- eller videreuddanne sig. Med SVU får du mulighed for at deltage i undervisning i arbejdstiden. Du kan kun få SVU hvis du har arbejde. Til uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau eller på videregående niveau kan du få SVU. Yderligere information fås i a-kassen samt på Ud over SVU findes der også en anden støtteordning til voksenuddannelse - VEU-godtgørelse. Til uddannelse på erhvervsuddannelsesniveau kan du få VEU-godtgørelse. Samler oplysninger om og links til samtlige ungdomsuddannelser i Region Hovedstaden Søg informationer om efteruddannelser i Danmark. Hjemmeside hvor Uddannelser på Bornholm opdateres løbende. Se i øvrigt uddannelsesinstitutionernes egne hjemmesider. 6

8 Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm Vejledning klasse Vi vejleder elever og forældre i forbindelse med valg af uddannelse og erhverv. Vi har især fokus på elever med behov for særlig vejledning. Vi samarbejder med elev, skole og forældre om udarbejdelse af uddannelsesplan og vurderingen af elevens uddannelsesparathed, fagligt, personligt og socialt, til ungdomsuddannelserne. Vi bistår skolerne i deres arbejde med uddannelse, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. Bl.a. erhvervspraktik, materialer og orienteringsmøder for forældre. Find en uddannelsesvejleder Bornholms Frie Idrætsskole Claus Larsen Tlf Bornholms Heldagsskole Gert Pindstup Tlf Hans Rømer Skolen Gert Pindstrup Tlf Kildebakken Christina Pedersen Tlf Paradisbakkeskolen Christina Pedersen Tlf Peterskolen Claus Larsen Tlf Rønne Privatskole Morten Schwennesen Tlf Rønne Skolen Søndermarks- og Åvangsafdelingerne Marie Anker Johansen Tlf UNGDOMMENS UDDANNELSESvejledning Davidskolen Christel Eriksen Tlf Dybdalskolen Hans Wermelin Tlf Østre Afdeling Christel Eriksen Tlf Skole Nord Claus Larsen Tlf

9 UNGDOMMENS UDDANNELSESvejledning Specialklasserne på Bornholm Marianne Lund Pedersen Tlf Sydbornholms Privatskole Christina Pedersen Tlf Østerlars Friskole Christel Eriksen Tlf Klasse-Center Bornholm Ann-Sofie Frederiksen Tlf Vejledning for unge Det første år efter grundskolen følger din uddannelsesvejleder dig. Derefter skifter du muligvis vejleder. Du kan finde din vejleder på vores hjemmeside: / Vi kontakter dig, hvis du ikke er i gang med en ungdomsuddannelse. Indtil du fylder 18 år skal du være i gang med en uddannelse eller en uddannelsesforberedende aktivitet. Vi står til rådighed for dig med uddannelsesvejledning, indtil du fylder 25 år. Når vores andre aktiviteter tillader det, har vi åben vejledning på vores kontor: Torvegade 7, 1. tv Rønne. Mandag - torsdag fra kl. 12:00-16:00. Fredag 12:00-14:00. Tjek vores hjemmeside - eller ring. Find en uddannelsesvejleder Ann-Sofie Frederiksen Tlf Birgit Hansen Jørgensen Tlf Christel Eriksen Tlf Christina Zofia Pedersen Tlf Claus Larsen Tlf Gert Pindstrup Tlf Hans Wermelin Tlf Marianne Lund Pedersen Tlf Marie Anker Johansen Tlf Morten Schwennesen Tlf Torben Kofoed-Nielsen Tlf

10 Studievalg Bornholm Hvad er Studievalg Bornholm? Studievalg Bornholm er en afdeling af Studievalg København, som igen er et af 7 vejledningscentre i Danmark, som har til formål at vejlede om valg af videregående uddannelse og erhverv. Hvem kan bruge Studievalg Bornholm? Studievalg Bornholm kan vejlede alle, der har brug for viden om videregående uddannelser og erhverv, beskæftigelse, efter- og videreuddannelse og økonomi (SU & SVU) eller brug for at få afklaret sine ønsker og muligheder, få inspiration og besvaret sine spørgsmål. Man kan henvende sig personligt, pr. telefon eller pr. mail. Også elever i erhvervsuddannelserne (EUD og SOSU) vil få vejledning af Studievalg om netop deres muligheder for at tage en videregående uddannelse. Herudover vil alle, der har forladt uddannelsessystemet, kunne henvende sig og få vejledning i Studievalg Bornholms Åbne Vejledning. Studievalg har (normalt) arrangementer/ træffetid på Campus Bornholm: (alle arrangementer annonceres i Lectio) HHX/HTX Campus Bornholm Merkurvej 10, Rønne: Torsdag i lige uger studievalg Hvem er Studievalg Bornholms målgrupper? Eleverne i de gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx, hf/hf-e) er Studievalg Bornholms store målgruppe. I løbet af gymnasietiden vil eleverne deltage i en række kollektive vejledningsarrangementer på deres skole. Her vil de blive introduceret til det videregående uddannelsessystem, uddannelsernes indhold, optagelseskrav og karrieremuligheder. De vil få præsenteret ligheder og forskelle mellem de mange uddannelsesmuligheder, som matcher deres interesser, ønsker og behov. Derudover vil alle afgangselever deltage i en stor én-dags Studie- og Karrieredag i Bellacentret i København. Temamøder og gruppevejledninger vil blive målrettet elever med særlige ønsker eller særlige behov f.eks. elever, der ønsker at studere i udlandet, eller elever, der er meget i tvivl om deres uddannelsesvalg. Derudover vil det være muligt at få en personlig, individuel samtale med Studievalg Bornholms vejleder. STX Campus Bornholm Søborgstræde 2, Rønne: Onsdag i ulige uger HF Campus Bornholm hf 2-årig, hf-enkeltfag Krystalgade 9-11, Rønne: Torsdag i ulige uger Studievalg Bornholm, Åben Vejledning Torvegade 7, 1. tv., Rønne: Hver torsdag kl. 14:00-16:00 Studievalg Bornholms vejleder er Claus Gjerrild Tlf. i træffetiden Gode links 9

11 jobcenter Bornholm jobcenter Hvis du vil have råd og vejledning om uddannelse eller nyt job, kan Jobcentret måske hjælpe dig. Hvem kan henvende sig? Alle, der har spørgsmål om uddannelses- og erhvervsvalg kan henvende sig i Jobcentret for at få råd og vejledning og evt. henvisning til, hvem der ellers kan hjælpe dig videre i forhold til dine ønsker og muligheder. Jobcentret samarbejder med Ungdommens Uddannelsesvejledning og Studievalg om råd og vejledning i forbindelse med uddannelsesafklaring og valg samt efterfølgende jobmuligheder. På hjemmesiden kan du bl.a. finde en side med link til forskellige uddannelsesdatabaser. Ved hvert link er der en kort forklaring på formålet med den enkelte side. Du har også mulighed for at lægge dit CV ind. Når du har registreret din uddannelse/dine kurser, joberfaring, sprogfærdigheder og personlige kompetencer, vil databasen undersøge om dine kompetencer og kvalifikationer matcher de opslåede stillinger. Særligt for dig, der er under 30 år: Jobcentret har etableret UngePorten, der er et samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og Jobcenter Bornholm. På jobcentret har du mulighed for at søge informationer om uddannelser, herunder kigge i brochurer, hente tilmeldingsskemaer til videregående uddannelser, få internetadgang til informationssøgning om uddannelser i Danmark, f.eks. få internetadgang til informationssøgning om uddannelser i udlandet, f.eks. kopiere dine ansøgninger og eksamensbeviser, låne pc er til at skrive ansøgninger og opdatere dit CV, få adgang til elektroniske vejledningsprogrammer, f.eks. Jobspor Hjemmesiden indeholder mange relevante oplysninger for job- og uddannelsessøgende og er meget overskuelig. Har du spørgsmål om uddannelse og/eller job er du meget velkommen til at kontakte Unge- Porten og få en snak med en sagsbehandler eller en vejleder om netop dine muligheder for at komme videre med dine uddannelsesog jobønsker. Du finder UngePorten på Campus Bornholm, Merkurvej 10 i Rønne. Åbningstiderne og telefonnummer er det samme som jobcentrets (se nedenfor) jobcenter Bornholm Landemærket Rønne Tlf Åbningstider: Mandag - tirsdag: 9:30-16:00 Onsdag: 9:30-15:00 Torsdag: 9:30-17:00 Fredag: 9:30-13:00 10

12 Uddannelsesinstitutioner Campus Bornholm er en række uddannelsestilbud for såvel unge som voksne. Vi skaber fremtidens uddannelser og de allerbedste muligheder for udvikling for alle, der gerne vil sikre sig uddannelse til fremtiden. Campus Bornholm har ca. 250 ansatte og omkring 1700 årselever fordelt på ungdomsuddannelser og mange forskellige uddannelser for voksne herunder danskuddannelser. Campus Bornholm Minervavej Rønne Tlf EUD Erhvervsuddannelser indenfor en lang række områder inden for handel og kontor, levnedsmiddelfremstilling, køkken og restaurant, håndværker- og byggeområder, IT og kommunikation samt mekanik og transport fordelt på 6 indgange. HG Merkantil MTM Mad til Mennesker Sandemandsvej Rønne Uddannelsesleder Charlotte Bjørnager Kjølby Tlf BA Bygge & Anlæg SSI Strøm, Styring & IT PU Produktion & Udvikling BFT Bil, Fly & andre Transportmidler Minervavej Rønne Uddannelsesleder Eva Højmark Tlf Gymnasiale uddannelser På Bornholm har du mulighed for at vælge mellem 4 gymnasiale uddannelser. HF Højere Forberedelseseksamen To-årigt hf og enkeltfags-hf Krystalgade Rønne Uddannelsesleder Torben Rønne Tlf HHX Handelsgymnasiet Merkurvej Rønne Konst. Uddannelsesleder Ann Due Tlf HTX Teknisk Gymnasium Merkurvej Rønne Konst. Uddannelsesleder Ann Due Tlf STX Det Almene Gymnasium Søborgstræde Rønne Uddannelsesleder Torben Lassen Tlf Uddannelser for voksne VUC - VoksenUddannelseCenter Bornholm AVU Almen VoksenUddannelse FVU Forberedende VoksenUndervisning Ordblindeundervisning for voksne Krystalgade Rønne Uddannelsesleder Lene Dahn Winther Tlf Kursuscenter Campus Bornholm Efteruddannelse, Bygnings- og brugerservice og AMU Nordre Kystvej Rønne Kursussekretær Susanne Pedersen Tlf Danskuddannelser Campus Bornholm Dansk for voksne udlændinge Merkurvej Rønne Uddannelsesleder Lene Dahn Winther Tlf UDDANNELSESINSTITUTIONER 11

13 Professionshøjskolen UCC Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Uddannelsesinstitutioner Professionshøjskolen UCC afdeling Bornholm, ligger på Uddannelsescenter Snorrebakken. Afdelingen tilbyder følgende uddannelser: Professionsbachelor som pædagog Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU) Professionsbachelor som lærer i folkeskolen Meritlæreruddannelsen Meritlæreruddannelsen udbydes af Læreruddannelsen i Søborg (Blaagaard-KDAS), men kan tages på Læreruddannelsen på Bornholm. Læreruddannelsens fag kan desuden følges som enkeltfag mod betaling (Åben uddannelse). Se mere om pædagoguddannelsen på og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole ligger i Rønne i forbindelse med Bornholms Hospital. Skolen har eksisteret siden Skolen udbyder følgende uddannelser: Grundforløb: sundhed, omsorg og pædagogik Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Efter- og videreuddannelse inden for social- og sundhedsområdet Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej Rønne Rektor: Kirsa Ahlebæk Tlf Se mere om læreruddannelsen på eller UCC/Læreruddannelsen Bornholm Tlf UCC/Pædagoguddannelsen Bornholm Tlf Uddannelsescenter Snorrebakken Snorrebakken Rønne Afdelingsleder Sølvi Ellinora Degnegaard Tlf Kunstakademiets Designskole Bornholm Skolen er beliggende i Nexø og tilbyder kunsthåndværkeruddannelse inden for henholdsvis glas og keramik. Kunstakademiets Designskole Bornholm Stenbrudsvej Nexø Centerleder Christian Heide Petersen Tlf Professionshøjskolen Socialrådgiveruddannelserne Professionshøjskolen Metropol udbyder uddannelsen til socialrådgiver på Bornholm. Undervisere til socialrådgiveruddannelsen kommer fra Metropol Socialrådgiveruddannelserne i København, og undervisningen ligger primært i tidsrummet fra kl. 9:00-14:00. Uddannelsen udbydes ca. hvert tredje år. Kontakt uddannelsesstedet for nærmere oplysninger. Professionshøjskolen Metropol Socialrådgiveruddannelserne Uddannelsescenter Snorrebakken Snorrebakken Rønne Studiesekretær Karin Johansen Tlf

14 Ungdomsuddannelser På de følgende sider kan du læse om de mange uddannelsesmuligheder på ungdomsuddannelsesniveau på Bornholm Erhvervsuddannelser (EUD) Der er mange forskellige erhvervsuddannelser (EUD) at vælge imellem. De tager mellem 1½ og 5½ år. Du kan starte lige efter folkeskolen eller gennem et individuelt forløb. Uddannelserne veksler mellem skole og praktik. Alle erhvervsuddannelser består af en indgang og en grunduddannelse. Læs herom på eller på uddannelsesinstitutionernes egne hjemmesider. Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser kan være en stx, hhx eller htx eller hf. En gymnasial eksamen giver dig mulighed for at søge ind på en videregående uddannelse. Tre gymnasiale uddannelser fører til studentereksamen nemlig: Stx, studentereksamen (3 år) Hhx, højere handelseksamen. (3 år) Htx, højere tekniske eksamen. (3 år) Hertil kommer Hf, højere forberedelseseksamen. (2 år), som også er en gymnasial uddannelse Hf kan også læses som enkeltfag over 3-4 år. 13

15 UNGDOMSUDDANNELSER Erhvervsgrunduddannelse Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er en toårig kompetencegivende uddannelse, særligt tilrettelagt til unge under 30 år, som er færdig med grundskolen, og ikke umiddelbart kan gå i gang med en ordinær ungdomsuddannelse. Det er et kort uddannelsesforløb med meget praktik og kun lidt teori. Uddannelsens konkrete indhold bliver fastlagt efter den unges og virksomhedens ønsker og forudsætninger. Uddannelsesstart og længde Uddannelsen varer normalt 2 år. Der er tale om et individuelt forløb, som kan starte hele året. Uddannelsen er en blanding af teori og praktik, hvor teorien skal udgøre uger i løbet af de 2 år. Adgangskrav Der er ingen særlige optagelseskrav. Du skal blot være færdig med folkeskolen el. lignende. Ungdommens Uddannelsesvejledning Torvegade 7, 1. tv Rønne EGU-vejledere: Christel Eriksen, tlf Hans Wermelin, tlf Morten Schwennesen, tlf Marianne Lund Pedersen, tlf STU-vejledere: Gert Pindstrup, tlf Christina Pedersen, tlf EGU/STU Uddannelsessted Skoleundervisningen kan foregå på mange forskellige skoletyper, f.eks. erhvervsskoler, VUC, ungdomsskoler, efterskoler, produktionsskoler, landbrugsskoler eller social- og sundhedsskoler. Praktikken foregår i en eller flere virksomheder. Ansøgning Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm. Økonomi I skoleperioderne får du skoleydelse. Når du er i praktik, får du elevløn. Uddannelsens opbygning og indhold Før du begynder, skal du sammen med din vejleder have lavet en uddannelsesplan, hvori der står, hvor uddannelsen skal foregå, og hvad den skal indeholde. Karriere og videreuddannelse Du har en godkendt uddannelse og dermed bedre forudsætninger for et fast arbejde eller for at fortsætte en ordinær uddannelse. Vejledning Under hele uddannelsen samarbejder du med din EGU-vejleder. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Den særlig tilrettelagte 3-årige ungdomsuddannelse (STU) er et tilbud til unge med særlige behov, der er færdige med grundskolen, ikke fyldt 25 år og ikke kan tage en anden ungdomsuddannelse. Den tilrettelægges individuelt med et op til 12 ugers introduktionsforløb. Der indgår almendannende, faglige,- og personlighedsudviklende elementer. Der er mulighed for praktik. Vejledningen er en integreret del af uddannelsen. UU indstiller til kommunens visitationsudvalg, der træffer afgørelse om, om STU en kan bevilges. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. 14

16 EUD Ligegyldigt om du vil være kontorassistent eller smed, kok eller elektriker ja så skal du starte på en erhvervsuddannelse på EUD. På EUD Campus Bornholm har vi disse indgange til din uddannelse: Strøm, Styring & IT (SSI) Bygge & Anlæg (BA) Produktion & Udvikling (PU) Bil, Fly & andre Transportmidler (BFT) Mad til Mennesker (MTM) Merkantil (HG) samt Bygnings- & Brugerservice (kun for voksne) Uddannelsernes længde Uddannelserne tager i alt mellem 2 og 5 år. Du starter på et grundforløb på skolen og fortsætter i et hovedforløb i en virksomhed. Korte uddannelser Indenfor EUD er der mulighed for at tage flere korte uddannelser. Uddannelserne spænder vidt - lige fra industrioperatør til butiksmedhjælper. Trindelte uddannelser Der er en række trin på nogle af uddannelserne, hvor du kan afslutte tidligt. Fordelen er, at du hurtigere kan komme ud i lønnet arbejde. Vil du senere uddanne dig videre, kan du gøre det gennem EUD +. Du kan f.eks. starte på mekanikeruddannelsen, stige af som automontør og senere komme tilbage og uddanne dig til mekaniker. Uddannelse er således aldrig spildt du kan bare tage et trin ad gangen. Adgangskrav 9 års skolegang 9. klasse. Erhvervsuddannelser Ansøgning Ansøgningsskema findes på folkeskolerne og på Campus Bornholm eller på Kommer du direkte fra folkeskolen, er der ansøgningsfrist den 15. marts. For andre ansøgere er der optag 2 gange om året - i august og i januar (dette gælder dog ikke Merkantil). Økonomi Du får ikke løn på grundforløbet. Hvis du er over 18 år, kan du søge og få SU. Der er også mulighed for at få et HyperCard til transport. Du får løn fra den dag, du starter i lære - også i skoleperioderne. Lønnens størrelse afhænger af, hvilken faguddannelse du tager. Mød elever og lærere Såvel til Åbent Hus i november som til informationsmøderne i januar kan du møde elever, der er i gang med en uddannelse og høre om deres hverdag og det sociale liv på skolen samt lærere, der gerne fortæller dig om netop dine muligheder. EUD Campus Bornholm Minervavej Rønne Tlf Uddannelses- og erhvervsvejleder Bente Dohn Tlf EUD informationsmøde: Tirsdag den 22. januar 2013 kl. 19:00 Åbent Hus: Lørdag den 10. november 2012 kl. 10:00-14:00 UNGDOMSUDDANNELSER 15

17 UNGDOMSUDDANNELSER Erhvervsuddannelser Uddannelsens opbygning og indhold Alle uddannelser består af et grundforløb på skole og et hovedforløb i en virksomhed. Grundforløbet varer minimum 20 uger på skolen, men kan strækkes eller forkortes efter dit behov og forudsætninger. Alle erhvervsuddannelser veksler mellem skole og praktik. Du kan starte på skole eller i praktik. For at starte i praktik skal du have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. Samme grundfag - flere niveauer Vi vil gerne medvirke til, at du får den bedste uddannelse. På grundforløbet vælger du sammen med dine lærere netop det niveau på grundfagene, som passer dig. Hvis du er praktisk, lærer du måske bedst ved at arbejde i værkstedet. Du får ikke flere boglige fag end nødvendigt, og du kan bruge den tid på at lære, der skal til. Bygge & Anlæg EUD Vil du bygge huse, veje, broer og havne, må du lære at arbejde med specialværktøj og teknisk avanceret udstyr. Du lærer de mange materialer at kende, og du kommer til at arbejde med dine hænder - ofte i det fri. Inden for anlæg, byggeri og VVS lærer du f.eks. at mure, fuge, vandskure, arbejde med beton og lave forskallinger. Eller du prøver at sætte en håndvask eller radiator op eller at montere tagrender. Inden for træ lærer du om træets egenskaber og om, hvordan man bearbejder det. Du prøver f.eks. at lave et tag, bygge en væg eller lave et vindue, og du får kendskab til forskellige maskiner og håndværktøj. På begge områder kommer du også til arbejde med teknisk tegning. Karriere og videre uddannelse Du kan uddanne dig til murer, struktør og brolægger, VVS, tømrer og snedker (træfagenes byggeuddannelse). Vi støtter og hjælper dig, når og hvis du har brug for det. Du kan også komme hurtigt og direkte igennem dit grundforløb. Du kan vælge grundfag på flere niveauer, og vi tilbyder mange forskellige undervisningsformer. Campus Bornholm Minervavej Rønne Tlf Afhængig af hvilken faguddannelse du vælger, kan du læse videre til f. eks. byggetekniker, bygningskonstruktør, driftsteknolog offshore, installatør VVS, kort- og landmålingstekniker, produktionsteknolog og meget andet. Produktion & Udvikling Er du vild med teknik og vil sætte gang i produktionen ved at betjene de store maskiner og højteknologiske industrianlæg, er dette et uddannelsesområde for dig det er det også, hvis du synes, det kunne være spændende at arbejde med design og håndværk. Inden for Produktion & Udvikling kommer du til at arbejde med drejebænke, fræsemaskiner, slibemaskiner, finmekanik, tekniske installationer, computerteknik og svejsning. Du får kend- 16

18 EUD skab til forskellige materialer, og du laver tekniske tegninger og konstruktioner på computeren. Karriere og videre uddannelse Du kan uddanne dig til f.eks. smed, industritekniker, industrioperatør, skibsmekaniker og finmekaniker. Afhængig af din faguddannelse kan du læse videre til f.eks. byggetekniker, designteknolog, driftsteknolog offshore, produktionsteknolog eller bygningskonstruktør. Bil, Fly & andre Transportmidler Vil du arbejde med mekanik og motorer, og hører til dem, der ikke kan gå forbi et værksted uden at stoppe op, fordi duften af olie og benzin er noget af det bedste i denne verden, er BFT dit uddannelsesområde. Her kan du uddanne dig til at arbejde med alle slags transportmidler - lige fra biler, motorcykler, lastvogne, kraner, og trucks til flyvemaskiner. Du lærer om benzin og dieselmotorer, styretøj, hydrauliske bremser, transmissionssystemer, elektriske systemer og karrosseriarbejde. Karriere og videre uddannelse Du kan uddanne dig til automekaniker, karosserismed, chauffør, redder m.m. Afhængig af din faguddannelse, kan du videreuddanne dig til autoteknolog, driftsteknolog offshore, produktionsteknolog eller professionsbachelor i eksport og teknologi. Bygnings- & Brugerservice Inden for denne indgang kun for voksne har vi to korte uddannelser: serviceassistent samt ejendomsservicehjælper. Erhvervsuddannelser Serviceassistent Uddannelsen som serviceassistent er rettet mod ansættelse i virksomheder og institutioner og gør, at du kan varetage en lang række servicefunktioner. Det er selvfølgelig først og fremmest rengøring, men mange virksomheder har behov for en fleksibel person, som kan varetage alle de forskellige små opgaver, der er nødvendige i en virksomhed. Det er f.eks. lettere kantinearbejde med anretning, servering og afrydning. Det kan være omdeling af intern post og distribution mellem afdelinger, eller det kan være kopieringsopgaver, sorteringsopgaver og affaldshåndtering. Du kan komme til at arbejde som serviceassistent, kantinemedarbejder, blæksprutte osv. Ejendomsmedhjælper Ejendomsserviceuddannelsen giver dig en grundlæggende viden om varme- og vandforsyning, ventilationsanlæg, antenneanlæg og andre tekniske installationer. Du lærer at samarbejde med beboere og håndværkere. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. På skolen får du undervisning i fag om varmeanlæg, affaldshåndtering og bygningsvedligeholdelse samt om beboerforhold og beboerdemokrati samt fag som matematik, naturfag og psykologi. Du kan komme til at arbejde som pedel, ejendomsmedhjælper og lignende. Campus Bornholm Minervavej Rønne Tlf Uddannelses- og erhvervsvejleder Bente Dohn Tlf EUD informationsmøder: Tirsdag den 22. januar 2013 kl. 19:00 Åbent Hus: Lørdag den 10. november 2012 kl. 10:00-14:00 Ungdomsuddannelser 17

19 UNGDOMSUDDANNELSER Erhvervsuddannelser Mad til Mennesker Her lærer du alt om fremstilling af mad. Efter et generelt grundforløb på 10 uger specialiserer du dig til ernæringsassistent eller gastronom. Du kommer til at arbejde med lokale råvarer og regional madkultur, du lærer om bæredygtighed og du kommer til at arbejde med at undgå madspild. Sammen arbejder vi med kvalitet, produktionsmetoder og hygiejne. Du får varekendskab og kommer til at tilberede mad i vores køkkener, og du lærer om servering og kundebetjening i en branche med fart, kreativitet og udvikling. Karriere og videre uddannelse Du kan uddanne dig til f.eks. kok, tjener, slagter, bager, konditor og ernæringsassistent, Afhængig af din faguddannelse, kan du blandt mange andre muligheder læse videre til professionsbachelor i ernæring og sundhed, handelsøkonom, laborant, procesteknolog, eller serviceøkonom. Strøm, Styring & IT Hvis du synes, at strøm og processer, elektriske installationer og måleinstrumenter er en spændende verden, er dette uddannelsesområdet for dig. Også hvis du er tiltrukket af kreative medieuddannelser. Inden for strøm og Campus Bornholm Minervavej Rønne Tlf Uddannelses- og erhvervsvejleder Bente Dohn EUD informationsmøde: Tirsdag den 22. januar 2013 kl. 19:00 Åbent Hus: Lørdag den 10. november 2012 kl. 10:00-14:00 EUD proces er der fokus på diagramforståelse, ellære, matematik, montageteknik og styring. Du arbejder f.eks. med elektriske kredsløb, grundlæggende elektronik og styringsteknik samt alt, hvad der hedder lys, lyd og kommunikationsudstyr. Karriere og videre uddannelse Du kan f.eks. uddanne dig til elektriker, datamekaniker, film-, tv- & video medarbejder eller teknisk assistent. Afhængig af hvilken faguddannelse du vælger, kan du læse videre til bl.a. automationsteknolog, datamatiker, energiteknolog, installatør, IT-teknolog, kort- og landmålingstekniker, multimediedesigner eller bygningskonstruktør. Merkantil HG - Handelsskolens Grunduddannelse Drømmer du om at arbejde på et kontor eller om at betjene kunder i en butik eller på et lager, er dette uddannelsen for dig. Du bliver undervist i regnskab og markedsføring, og du lærer om køb og salg. I vores SIMU-værksteder kommer du tæt på den rigtige virkelighed og dagligdag på et kontor eller i en butik. I uddannelsen arbejder du med projektorienterede opgaver, som gør dig i stand til at gennemskue og arbejde med komplicerede problemer. Typiske fag er sprogfag (engelsk), salg og service, erhvervsøkonomi, informationsteknologi, dansk og samfundslære. Uddannelsen til kontor- eller salgsassistent består af 2 år på HG og 2 år i en virksomhed, men der er også mulighed for at tage en kortere uddannelse. Karriere og videre uddannelse Du kan uddanne dig til kontor- eller salgsassistent, læge- eller advokatsekretær, og du har mulighed for at specialisere dig indenfor økonomi, shipping eller offentlig administration. Du kan læse videre bl.a. til administrationsøkonom, finansøkonom, handelsøkonom, logistikøkonom, markedsføringsøkonom, professionsbachelor i finans, professionsbachelor i offentlig administration eller serviceøkonom. 18

20 EUD På grundforløbet introduceres og forberedes du til uddannelserne inden for social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område. Forløbets start og længde Der optages 2-3 grundforløb om året. Grundforløbet varer mellem 20 og 40 uger og der udbydes også specielle grundforløbspakker. Undervisningssted Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Grundforløb: sundhed, omsorg og pædagogik Du får også undervisning i grundfagene dansk, samfundsfag og naturfag, lige som brugen af IT vil være en del af undervisningen. Undervisningsformen er klasseundervisning, projekt- og gruppearbejde samt praktiske og kreative opgaver. Desuden er der indlagt studiebesøg. Karriere og videreuddannelse Grundforløbet slutter med en vejledende prøve. Hvis du gennemfører prøven tilfredsstillende kan du søge optagelse på: Ungdomsuddannelser Adgangskrav 9. klasse eller 10. klasse andre unge med et specielt behov Ansøgning Ansøgning via Ansøgningsfrist 15. marts og 15. september Økonomi Der er ingen løn. Uddannelsen er SU-berettiget for elever over 18 år. Der er mulighed for tilskud til befordring. Forløbets opbygning og indhold Der undervises i sundhedsfag, kommunikation og samarbejde, ergonomi og arbejdsmiljø samt 1. hjælp. social- og sundhedshjælperuddannelsen den pædagogiske assistentuddannelse tandklinikuddannelsen * hospitalsteknikeruddannelsen * * For at blive optaget på disse uddannelser skal der suppleres med et 10 ugers forløb, der sigter direkte mod den pågældende uddannelse. Suppleringen afvikles på de uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelsen. Se: og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej Rønne Tlf Studievejleder Sille Juul Direkte tlf Træffetid: Mandage mellem 12:15 og 14:15 og Torsdage mellem 12:15 og 15:15 eller efter aftale. Informationsmøde Se 19

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Orientering om ungdomsuddannelserne

Orientering om ungdomsuddannelserne Orientering om ungdomsuddannelserne Program Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser 10. klasse Uddannelsesparathed Optagelse Nyttige links Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Ungdomsuddannelser

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015.

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015. P R O G R A M Hvorfor uddannelse? Optagelse og muligheder på EUD Optagelse og muligheder på gymnasiet Optagelse på 10. klasse Forældrestøtte under uddannelse Økonomi under uddannelse Vejledning på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Kørekort til ungdomsuddannelser: Søg info på www.ug.dk Velkommen til kørekort til ungdomsuddannelser. I skal nu møde

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Praktikermøde 9. oktober 2014

Praktikermøde 9. oktober 2014 9. oktober 2014 Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser med en normeret varighed på mindst tre år fremover skal være adgangsgivende til samtlige erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Grundskolens 9.-10. klasse. Erhvervs uddannelser

Grundskolens 9.-10. klasse. Erhvervs uddannelser Grundskolens 9.-10. klasse Erhvervs uddannelser Silkeborg Kommune 2015 Når du skal vælge ungdomsuddannelse, er det vigtigt, at du vælger den uddannelse, der passer til dig... 3 Indholdsfortegnelse 4 Erhvervsuddannelser

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb.

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Ansøgning til Ungdomsuddannelserne Personlige oplysninger

Læs mere

Handelsskolens Grundforløb, hg

Handelsskolens Grundforløb, hg 2014-2015 Handelsskolens Grundforløb, hg handel butik kontor finans hg, viden der virker 2 Dekoratør Butiksbestyrer Hvad vil du være? Sælger Sundhedsservice Indkøbsassistent Kommunikation Advokatsekretær

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Tag på Bornholms Højskole

Tag på Bornholms Højskole Bornholms Bornholms Erhvervsskole UU Bornholm Tag på Bornholms og bliv klar til en erhvervsuddannelse Tilbud til dig mellem 17½ og 25 år uden ungdomsuddannelse. HØJSKOLE Brug højskolen som et led i en

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Uddannelse dit barns fremtid

Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Dit barn skal vælge uddannelse Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Mere selvtillid Status Krav til unge i uddannelse Den unge skal: selv ønske at tage uddannelsen

Læs mere

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere!

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere! Grundforløb til en erhvervsuddannelse på 10. klasses niveau - kombinationen gør det smartere! Sådan kan et ugeskema se ud: på 10. klasses niveau De obligatoriske fag kombineres med valgfagene: Hvorfor

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

Projekt katalog Skemaperiode 2 2014-2015

Projekt katalog Skemaperiode 2 2014-2015 Projekt EUC nord Automekaniker, for dig der vil vide mere om autobranchen og dens muligheder I uddannelsesprojektet på EUC-Nord, kommer du til at beskæftige dig med. Teori og praksis i skøn forening -

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk.

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk. ER DU INTERESSERET I HANDEL, SERVICE, IT, ADMINISTRATION ELLER MÅSKE EGEN VIRKSOMHED? HG (handelsskolernes grundforløb) er vejen til job i spændende virksomheder med gode muligheder for udvikling og karriere

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Student GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILSTUDENT MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER

Læs mere

et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn

et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn F O A F A G O G A R B E J D E et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn Hvad er PGU? Den pædagogiske grunduddannelse eller PGU er en kort ungdomsuddannelse, som varer 1 år og 7 1 /2 måned. Uddannelsen

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Ansøgningsskema. Grundforløb 2 PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE

Ansøgningsskema. Grundforløb 2 PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE Ansøgningsskema Grundforløb 2 PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE 1. PERSONLIGE OPLYSNINGER Navn Personnummer Adresse Postnummer By Kommune Mobil Telefon E-mail Er du dansk statsborger? Ja Nej Hvis nej, har

Læs mere

Uddannelse i Hadsund og Hobro

Uddannelse i Hadsund og Hobro Uddannelse i Hadsund og Hobro Velkommen til Tech College Mariagerfjord Tech College Mariagerfjord er en hyggelig erhvervsskole med to afdelinger den ene skønt beliggende i Hadsund, tæt ved naturområder

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Min meritlæreruddannelse

Min meritlæreruddannelse Min meritlæreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus 2 Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune:

Postnummer: By: Bopælskommune: Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på side 5. 1: Ansøgning til Pædagogisk assistentuddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENT 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Er du dansk statsborger? Hvis

Læs mere

Er du dansk statsborger? Postnummer: By: Bopælskommune:

Er du dansk statsborger? Postnummer: By: Bopælskommune: (Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) 1: Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne GRUNDFORLØBET SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER / Trin 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT

Læs mere