Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner."

Transkript

1 Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012

2 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal, der består af i alt 7 institutioner, hvor de 4 er kommunale og de 3 er selvejende. Vuggestuen Sydvesten er en ny kommunal institution, der slog dørene op for de første børn i Institutionen er kommunedækkende, dvs. den modtager børn fra hele Aalborg Kommune. Der er plads til 60 børn, der aldersmæssigt er fra 0 2 år. Vi har både fuldtids- og deltidspladser. Vuggestuen har i alt 17 fastansatte, der er fordelt på en pædagogisk leder, 12 pædagoger, 3 pædagogmedhjælpere, 1 pædagogstuderende samt en kostfaglig eneansvarlig. Værdigrundlag I vuggestuen vægter vi omsorg og tryghed højt. Vi forsøger at være imødekommende og lydhøre overfor hvert enkelt barns individuelle behov, ønsker og signaler, så barnet føler sig mødt og forstået. Vi prøver at møde barnet i øjenhøjde og med respekt for det, der rører sig i barnet. Alle børn, forældre og ansatte skal mødes med anerkendelse, respekt og positive forventninger samt ud fra en forståelse for, at vi alle er forskellige og har forskellige forudsætninger. At blive mødt med en anerkendende grundholdning har stor betydning for udvikling af selvværd. Ved at møde barnet på en indlevende og respektfuld måde er vi med til at styrke og fremme barnets udvikling socialt og følelsesmæssigt. Vi ved, at barnet vokser og udvikles i relationer med forældre, andre voksne og børn. Forældres og pædagogers øjne er som spejle, som barnet bruger til at opdage dem selv. Vi skal derfor til stadighed arbejde på, at skabe en tryg og positiv tilknytning til hvert enkelt barn. Desuden på at skabe rammer i form af et sundt, stimulerende og forudsigeligt miljø, hvor barnet på den ene side oplever tryg tilknytning og på den anden side møder aktiviteter, oplevelser og udfordringer, der er tilpasset alder og udviklingsniveau. Vi arbejder til stadighed ud fra en anerkendende holdning og pædagogik. Vi tager udgangspunkt i at skabe et miljø og en stemning, hvor alle børn føler sig værdifulde og som en del af fællesskabet. Dette gør vi f.eks. ved at rumme og anerkende barnets følelser og ved at sætte ord på disse. Barnet får herved bekræftelse på, at det er accepteret og forstået lige præcis som det er. Læringssyn Barnet lærer ved at eksperimentere, lege, efterligne og bruge sine sanser. Det udforsker sine omgivelser, prøver sig selv af og får hermed ny viden om sig selv. Barnet udforsker, leger og lærer 1

3 både alene, sammen med andre børn og sammen med en voksen. Barnet vælger selv aktiviteter ud fra interesser og udvikling eller deltager i aktiviteter valgt af det pædagogiske personale ud fra hvad en bestemt børnegruppe menes at have brug for. Hverdagen planlægges således at barnet med den voksne ved sin side møder faste rutiner således at dagen føles stabil og overskuelig. For at opbygge selvtillid og fællesskabsfølelse inddrages barnet i de praktiske opgaver såsom at hente mad, dække bord og ordne vasketøj. Der bliver desuden øvet i at tage tøj på og af, spise med gaffel og meget andet, hvor barnet viser vilje og evne til at eksperimentere med at kunne og ville tingene selv. Vi er her opmærksomme på, at det er måden, barnet lærer det nye på, der er i fokus. Desuden planlægges og gennemføres der dagligt aktiviteter, hvor barnet selv gennem bevægelse, ture, musik og sansning lærer og tilegner sig verden og nye færdigheder. Endelig skal der være tid og plads til stunder, hvor barnet bare er. Kravler, rejser sig, tuller rundt, kigger ud af vinduet, iagttager andre osv. ens opgave i forhold til barnets læreprocesser er defineret gennem 3 læringsrum: Læringsrum 1: en går foran barnet og viser, hvordan barnet kan gøre/ sige Læringsrum 2: en går ved siden af barnet, dvs. støtter barnet med udgangspunkt i barnets egne initiativer. Læringsrum 3: en går bagved barnet, dvs. er i periferien til at støtte og være et sikkerhedsnet for barnet. Forældresamarbejde Vi ønsker et tillidsfuldt og åbent samarbejde med alle forældre. Forældre er de vigtigste personer og rollemodeller i barnets liv, hvorfor et samarbejde mellem vuggestuen og hjemmet er vigtigt for at afstemme forventninger og skabe sammenhæng i barnets liv. Inden barnet starter tilbydes en opstartssamtale, hvor vi lærer hinanden lidt at kende ved at udveksle oplysninger, tale om forventninger og lave aftaler frem over. Efter 3 måneder tilbydes en samtale om, hvordan barnet trives og inden barnet starter i børnehave tilbydes ligeledes en samtale. Forældre kan herudover til enhver tid ønske en samtale. Ved afleveringen af barnet i vuggestuen er det vigtigt for os at vide, hvordan barnet har sovet, spist, om det har været sygt eller andre ting. Dette for at skabe en dag for barnet, der tager udgangspunkt i barnets fysiske og psykiske tilstand. I vuggestuen vil vi tilsvarende ved afhentningen fortælle om/ skrive på lister, hvordan barnet har haft det i løbet af dagen, hvor meget barnet har sovet, spist, hvornår det er skiftet og andre relevante ting. Vi bestræber os på at være åbne og fortælle både det positive, vi oplever, men også hvis vi oplever, at barnet ikke trives. 2

4 Der er tavler ved hver gruppe, hvor dagens aktiviteter kort beskrives, ligesom der ofte hænger billeder, der viser, hvad børnene har foretaget sig. I vindfanget i hver ende af vuggestuen hænges jævnligt opslag op, der vedrører alle i institutionen. Det kan være indkaldelser til møder, indbydelser til arrangementer, referater fra møder, opslag om sygdomme eller andet. Der afholdes 2 forældremøder om året. I slutningen af året vælges forældrebestyrelsen, der består af 7 forældrerepræsentanter, 2 suppleanter, 2 medarbejderrepræsentanter samt pædagogisk leder. Alle er velkomne til at opstille til bestyrelsen ligesom bestyrelsen kan kontaktes, hvis der er områder af vuggestuens praksis, forældre ønsker indflydelse på. På væggen ud mod køkkenet hænger en oversigt over de, der sidder i forældrebestyrelsen. I 2012 skal der arbejdes med, at forældre fremover inddrages mere i institutionernes liv og hverdag. Formålet er at forældre til enhver tid bruges i samarbejdet om deres barns udvikling, læring og trivsel at forældre anerkendes og respekteres som et af barnets vigtigste resurser at forældre mødes af medarbejdere, som arbejder professionelt, i deres barns dagtilbud at forældre gennem forskellige samarbejdsfora, som forældrebestyrelser, forældrenetværk o.a. får mulighed for at blive inddraget i principperne for det pædagogiske arbejde. Inklusion og tværfagligt samarbejde Hvert barn mødes med de forudsætninger og behov, barnet har. Når vi arbejder inkluderende betyder det, at vi tror på, at alle børn har ret til at være en del af fællesskabet og at vi må tilpasse vores rammer, således at de passer til barnet. Alle er lige meget værd og har krav på respekt og respons på de handlinger, følelser og tanker, der kommer til udtryk. Selvom vores intentioner er som beskrevet, kan barnet af forskellige årsager have behov for støtte, afskærmning, træning eller andet, ligesom der i hjemmet kan opstå forandringer og vanskeligheder, der påvirker barnet og gør det svært at være forældre i en periode. Vi vil altid tale med forældrene først og have afprøvet forskellige tiltag og løsningsmuligheder, før vi i samarbejde med forældrene kontakter andre samarbejdspartnere. Barnet kan møde forhindringer af fysiske, motoriske, sproglige, social eller følelsesmæssige art, hvorfor der kan etableres samarbejde med f.eks. PPR (isk Psykologisk Rådgivning), Tværfagligt Team, Børnefysio- og ergoterapeuterne, Småbørnsafsnittet og Familiegruppen. Vi har som kommunalt ansatte skærpet underretningspligt, hvilket betyder, at vi skal handle, hvis vi møder børn, hvis trivsel og udvikling er truet. 3

5 Fysiske rammer Vuggestuen er en ny institution. Bygningen er i et plan med et stort fælles alrum og fælles legeplads. Vuggestuen er delt op i 4 grupper: Krabberne, Sælerne, Goblerne og Mågerne, der hver har 15 børn. Hver gruppe har 2 sammenhængende grupperum samt egne toiletter og puslerum. Garderoberne er fælles, således af Krabberne og Sælerne deler garderoben i den ene ende, mens Goblerne og Mågerne deler garderoben i den anden ende. Der er mulighed for at skærme af således at Krabbe- og Mågestuerne kan lukke døren ud mod alrummet, mens vi stadig arbejder med, hvordan vi kan skærme Goplerne og Sælerne af mod alrummet. Der er knyttet et krybberum til hvert af grupperne, hvor vuggestuen stiller enten barnevogne eller krybber til rådighed. Disse er udstyret med dyner, lagner samt godkendte seler, som vuggestuen ligeledes stiller til rådighed. Børnene overvåges med alarm, mens de sover. Legeplads Der er fælles indhegnet legeplads, hvor der er adgang gennem de 2 indgange i hver ende af huset og direkte fra stuerne. På legepladsen er der fliser, græs, sandkasse og små bakker, således at børnene kan bevæge sig på forskelligt underlag og med forskelligt legetøj såsom små scootere samt grave- og køremuligheder i sandkassen. Vi bestræber os på at gøre legepladsen mere spændende og varieret og på at få den opdelt fleksibelt, således at den både kan gøres mindre, når der er færre børn ude, men udvides, når alle børn er ude og der kan køres hurtigt på fliserne. Ansatte Der er ansat 12 pædagoger, 3 pædagogmedhjælpere og en studerende i vuggestuen, der er fordelt med 3 pædagoger og en pædagogmedhjælper/ eller studerende på hver gruppe. Medarbejderne har forskelligt timetal og er tilknyttet en fast gruppe, men alle er ansat til at være fleksible og arbejder i hele huset, da vi ser vores hus som en enhed. Udover det faste pædagogiske personale er der ansat en pædagogisk leder på fuld tid samt en fuldtids kostfaglig eneansvarlig. Da vi er et stort hus vil der ofte være behov for vikarer, hvorfor børn og forældre ofte vil møde andre personer end det faste. Vi modtager desuden løbende unge i erhvervspraktik fra folkeskolerne, grundforløbselever fra SOSU -skolerne og fra 2012 pædagogiske assistent elever (PAU-elever) fra SOSU-nord. Personalegruppen er sammensat af en bred vifte af forskellige kompetencer og interesser. 4

6 Helle isk leder Jeg er uddannet socialpædagog i Gennem tiden har jeg arbejdet med børn og familier i bl.a. Børne- og familiecentret og Tværfagligt Team (begge i Aalborg Kommune). Arbejdsopgaverne har været observation, koordinering samt råd og vejledning til både forældre og professionelle. Jeg har været pædagogisk konsulent i Mariagerfjord Kommune i 2½ år, før jeg kom til vuggestuen i november Mit fokus som pædagogisk leder er på trivsel, både børnenes og personalets. Jeg tror på, at en god stemning medvirker til at skabe tryghed og til, at den enkelte føler sig anerkendt og forstået. Desuden vil jeg gerne medvirke til, at vuggestuen udvikler sig, således at vi er i fortsat bevægelse fagligt. Dette for at skabe et levende og dynamisk hus, hvor børnene og deres udvikling er i fokus og hvor relationer, læring og samarbejde er omdrejningspunkterne. Helle Kostfaglig eneansvarlig Jeg er uddannet Ernærings-og husholdningsøkonom fra Suhrs Seminarium i København i Anne Louise - Krabberne Jeg blev uddannet pædagog i sommeren 2000 og jeg har været ansat i Sydvesten siden august Jeg har altid beskæftiget mig med vuggestuebørn, og syntes det er et spændende arbejdsområde, da jeg her får mulighed for at sætte præg på det lille barns møde med institutionsverdenen. I arbejdet med de helt små børn vægter jeg tryghed, nærværd samt relation mellem børn og voksne højt. Derud over syntes jeg det er vigtigt, med et tæt samarbejde mellem forældre og personale. Da jeg tror på, at et åbent og trygt forældresamarbejde smitter positivt af på barnet. I maj 2012 blev jeg færdig som forældrenetværksleder. Dette giver mig mulighed for, at lave forældrenetværksgrupper hvor der i gruppen vil være et fælles fokuspunkt. 5

7 Jonna - Krabberne Jeg er uddannet socialpædagog i Jeg har i mange år været beskæftiget indenfor specialområdet, hvor jeg har arbejdet i en daginstitution for fysisk og psykisk udviklingshæmmede børn fra 0-6 år. Efter en uddannelsesorlov i 07-08, hvor jeg tog en pædagogisk diplomuddannelse i psykologi, skiftede jeg til vuggestueområdet. Jeg blev ansat som barselsvikar i Vuggestuen Sydvesten 1. dec Mit fokus i samværet med børnene er rettet mod en anerkendende tilgang, hvor det altid er den voksne, der har ansvaret for relationen. Jeg vægter samarbejdet med forældrene højt, da jeg tror på, at når forældrene føler sig trygge, vil barnet også trives med at være i vuggestuen. Birthe - Krabberne Jeg er uddannet pædagog fra Ålborg Børne- og fritidspædagog seminarium i 1990, og har siden arbejdet i børnehave. Jeg har suppleret min uddannelse med div. Kurser bl.a. vejlederkursus, sprogtilegnelse, og har også taget 3 moduler indenfor diplomuddannelsen. Der er 3 værdiord, som har stor betydning for mig i mit arbejde: Tryghed: at børn møder nærværende og omsorgsfulde voksne, som viser interesse og forståelse, og som er opmærksomme på børnenes behov og signaler. Anerkendelse: at børnene kommer med hver deres evner, kompetencer, erfaringer, og derfor skal mødes ud fra hvert deres ståsted. Glæde: at børnene mødes af voksne og kammerater, som sætter pris på dem, og som er glade for at være sammen med dem. At vi sammen kan glæde os over de oplevelser, der er i hverdagen. Heidi - Krabberne medhjælper Jeg har været ansat i vuggestuen sydvesten siden 1/8 2010, og før det har jeg været dagplejer i 8 år. Jeg elsker at arbejde med børn i alderen 0-3 år, det giver utrolig meget. 6

8 Maria - Goplerne Jeg er uddannet pædagog i starten af Og har været ansat i Sydvesten siden den åbnede i april Så har derfor været med helt fra begyndelsen, hvilket har været rigtig spændende. Jeg har tidligere arbejdet i både børnehaver og vuggestuer. Og syntes det er rigtig spændende at arbejde med de helt små børn, og hjælpe dem til at få en go start på livet og der ved også institutionslivet. I mit arbejde med børn sætter jeg meget vægt på tryghed og nærværd for det enkelte barn, og derved skabe tillid mellem børn og voksne. Jeg sætter også stor vægt på et godt og tæt forældresamarbejde, og i sær da børnene i vuggestue alderen som oftest ikke har så meget sprog. Og derved har brug for at de voksne omkring dem, kan kommunikerer så der tages størst mulig hensyn til det enkelte barn og dets behov. Annelis - Goplerne Jeg er uddannet pædagog i 1999, jeg har arbejdet inden for småbørn og specialområdet. Desuden er jeg uddannet i Marte Meo. Jeg er på Goppelstuen på 37 timer om ugen. Se mere om mig og Marte Meo på annelismortensen.wordpress.com Line - Goplerne Jeg blev uddannet pædagog fra Hjørring Seminarium jan Jeg har stor erfaring som vuggestue pædagog. Jeg har i mange år arbejdet i vuggestue i Århus, hvor jeg bl.a. har arbejdet med tosprogede børn og derved har arbejdet en del med integration og sprog. Jeg brænder for at arbejde med vuggestuebørn, da jeg synes at den udvikling der sker fra at de er 0-3 år er utrolig spændende at følge og støtte dem i. 7

9 Tanja - Goplerne medhjælper Jeg har været ansat i vuggestuen siden oktober Før den tid har jeg været dagplejer i 14 år. Jeg kan godt lide at arbejde med de små børn, da det giver utrolig meget livsglæde og udfordringer at arbejde med den målgruppe. Charlotte - Mågerne Jeg blev uddannet pædagog fra Socialpædagogisk Seminarium i Jeg har arbejdet i specialområdet indenfor autismespektret indtil jeg blev ansat her i vuggestuen i august Jeg synes det er spændende at arbejde inkluderende, og være med til at give børnene en god start på livet, i samarbejde med forældrene. Jeg lægger stor vægt på sang, musik og bevægelse, hvortil jeg også spiller lidt guitar. Marie Louise - Mågerne Jeg er uddannet pædagog på Hjørring seminarium i Feb Jeg har erfaring fra vuggestue/børnehave og specialområdet. Jeg er ligeledes uddannet praktikvejleder og har den glæde at kunne guide/vejlede de nye studerende. Her i vuggestuen brænder for at arbejde med krop og bevægelse. 8

10 Karina - Mågerne Jeg blev uddannet pædagog i januar 2008, og har siden da arbejdet med vuggestue børn. Jeg var med til at starte vuggestuen Sydvesten i 2010, og det var et meget spændende og lærerigt arbejde. Jeg lægger stor vægt på det enkelte barns tryghed og trivsel her i vuggestuen, da det har stor betydning for barnets videre liv indenfor institutions verdenen. For mig er forældresamarbejdet meget vigtigt, fordi det er gennem forældrene at halvdelen af min kontakt til deres barn er. Jeg kan godt lide at synge sammen med børnene, men krop og bevægelse er også vigtigt for mig, da det er med til at barnet lærer sin egen krop at kende og derved også får lettere ved at blive selvhjulpen. Thomas Mågerne medhjælper Jeg har været ansat som pædagogmedhjælper siden den 1/ Har tidligere været i salgsbranchen i 13 år. Jeg er meget glad for at spille musik for børnene. Britt Sælerne Jeg blev uddannet i -98 og har arbejdet 12 år i børnehaver og i knap 2 år i specialbørnehave og indenfor autismecentret. Jeg har været i Vuggestuen Sydvesten siden 24/ Jeg lægger vægt på at være med til at give vuggestuebørnene en god og tryg start på deres institutionsliv, hvilket jeg tror sker bedst ved et åbent og ærligt forældresamarbejde, og ved at skabe tætte relationer med børnene. I mit arbejde er jeg glad for at bruge musik og rytmik som et pædagogisk redskab, og spiller selv guitar. Derudover synes jeg også at det er sjovt at fortælle historier med fortællekuffeter o.l. 9

11 Lone - Sælerne Jeg er uddannet fritidspædagog i De første 3 år arbejdede jeg i en DUS i Hasseris. De sidste 16 år før jeg kom her til Vuggestuen har arbejdet i børnehave. Jeg synes det er vigtigt med et godt forældresamarbejde, da jeg er af den overbevisning at trygge forældre giver trygge børn. Jeg lægger vægt på at børnene har en tryg og indholdsrig dag med gode oplevelser. En dag hvor der er plads til at lege, sidde hos en voksen(hvis der er brug for det), få nye oplevelser og en dag hvor der er plads til bare at være. Noget af det jeg bedst kan li at lave sammen med børnene, er at komme ud på legepladsen/ gå ture i nærmiljøet eller finde malingen frem og lege med farverne og bruge den kreative side. Eileen - Sælerne Jeg er uddannet i 1997 og har indtil 2010 arbejdet indenfor familiebehandling. Her har jeg haft med børn i alderen nyfødt til 6 år. Det jeg vægter i mit arbejde er bl.a. nærvær og godt forældrearbejde. Jeg synes, det er vigtigt med god forældre kontakt bl.a. fordi det samarbejde som opstår også har en afsmittende effekt på barnet. Nanna - Sælerne Studerende 10

12 Åbningstider Mandag til torsdag: kl Fredag: kl Aflevere og hente Personalet vil tage imod hvert barn på en måde, der skaber tryghed og tillid hos både barn og forældre. Vi vil være hos barnet, når der skal tages afsked, så derfor er det vigtigt, at der siges goddag til en medarbejder. Det lille barn bliver naturligt afleveret fra forældres til personalets favn, mens det større vuggestuebarn kan opleve stolthed og selvværd ved selv at gå ind i alrummet eller ind på stuen, hvor det modtages af børn og personale. Barnet lærer på denne måde selv at tage rummet i besiddelse. Det er vigtigt at der bliver sagt farvel, når barnet afhentes. For barnet er det et klart signal om, at det går fra institutionen og hjem, hvilket skaber (naturlige)reaktioner hos nogle børn. Desuden er det vigtigt at vi får registreret, at barnet er hentet. Det gode samarbejde mellem forældre og vuggestue er basis for at barnet føler sig trygt og trives. Da det er et stort hus vil forældre ofte opleve, at der er forskelligt personale alt efter hvornår barnet hentes og afleveres. Afleveres barnet inden kl. 8 vil det som oftest ske i alrummet og det samme vil gøre sig gældende om eftermiddagen efter kl Vi vil dog til enhver tid bestræbe os for at tilgodese hvert enkelt barns behov og tage hensyn her til. Vi vil gerne vide, hvem der henter barnet, idet det er noget, der ofte fylder i barnets bevidsthed. Hvis der er andre end de faste, der henter, skal vi have besked for at være sikker på, at vi afleverer barnet til de rigtige. Ferier og fridage Vuggestuen holder lukket d. 24/12, 31/12 samt lukker til middag d. 5.juni (Grundlovsdag). Af hensyn til personalets ferie og afspadsering vil vi gerne have besked om barnets ferie og planlagte fridage i god tid. I vil jævnligt hen over året se opslag, hvor vi beder jer give besked om barnet kommer eller holder ferie/ fri. 11

13 Dagsrytme Kl. 6.30: Vuggestuen åbnes og børnene modtages i alrummet Ca. kl. 8.00: Personalet fordeler sig på stuerne Kl : Formiddagsmad på stuerne. Herefter skiftes de børn, der er kommet før kl og måske kommer nogle af de yngste børn ud og sove. Kl : Planlagte eller spontane aktiviteter enten ude eller inde. Det kan være at male eller lime blade indendørs eller gåture i omegnen eller leg på legeplads udendørs. Grupperne bruger på skift alrummet en formiddag om ugen og Naturpatruljen laver aktiviteter for de ældste børn en gang om ugen på tværs af stuerne. Kl : Samling på stuerne hvor der i grupper f.eks. synges sange, leges sanglege eller fortælles historier. Kl : Spises der middagsmad på stuerne. Herefter ryddes der op, børnene skiftes og kommer ud og sove. De yngste børn i krybberummet, de ældste på madrasser på stuerne. Fra kl : Mens de fleste børn sover afholdes der pause på skift. De børn, der ikke sover, er i alrummet med det personale, der ikke holder pause. Kl : Spises der eftermiddagsmad på stuerne. Herefter skiftes alle børn og leger på stuerne. Efter kl : Børnene samles på en stue eller i alrummet eller går på legepladsen. Kost Vi tilbyder 3 måltider mad i løbet af vuggestuens åbningstid. Maden er sammensat ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger, er varieret og uden sukker. Basisvarer såsom mælk, gryn og mel er økologiske, mens frugt og grøntsager er konventionelt dyrkede. Der laves madplan for hver uge, der dels hænges op på opslagstavlerne i husets ender, dels hænger på køkkendøren. Der serveres vand til formiddags og eftermiddagsmåltiderne og mælk til middagsmaden. Dagens måltider kan f.eks. bestå af knækbrød med smør og agurkestave til formiddag, fiskefrikadeller med ovnbagte kartofler og tomatsovs til middag og rugbrødssnitter med smøreost samt frugt til eftermiddag. Vi tager hensyn til religiøse overbevisninger, allergier etc. Vores kostansvarlige er behjælpelig med ideer og forslag til mad, der kan laves til hverdag og til børn, der har særlige behov. 12

14 Læreplaner Læreplaner har været obligatoriske siden I vuggestuen er vi lige startet op med at arbejde med læreplaner. Opstarten var en pædagogisk dag i marts 2012, hvor vi drøftede værdier, principper og læringssyn. De pædagogiske læreplaner skal med tiden fungere som vores daglige arbejdsredskab, hvor vi systematisk kan arbejde med barnets udvikling og læring samt bruge evalueringerne til at styrke vores pædagogiske metoder og kompetence. Der indgår 6 lovbestemte læreplanstemaer i arbejdet med læreplaner: barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener samt kulturelle udtryksformer og værdier. I vuggestuen har vi valgt at starte op med et fælles tema: barnets alsidige personlige udvikling. Herunder hører barnets selvopfattelse, selvværd og selvstændighed. At barnet føler sig holdt af og værdsat samtidig med at det lærer at se og forstå samspillet med andre børn og voksne samt at det oplever sig som en værdifuld deltager i og medskaber af fælleskabet. Der er nedsat 2 grupper, der skal arbejde med henholdsvis de 1-årige og de 2 årige børns behov for relationer, tryghed og udvikling i alrummet. 13

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 4 3.1 Holstebro kommunes børne-

Læs mere

Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen. til vuggestuen i Eventyrhaven. Grønsværen 5, Aulum Tlf.:

Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen. til vuggestuen i Eventyrhaven. Grønsværen 5, Aulum Tlf.: Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen til vuggestuen i Eventyrhaven Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999 Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen i vuggestuen.

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Faktaoplysninger: Børnetal og stuer: Vuggestuen i Tusenfryd er delt op i stuer. Der er plads til ca. 12 børn på hver stue. Alt efter antal af børn i afdelingen er barnet tilknyttet

Læs mere

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne.

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne. Institutionens værdigrundlag: Vi tager udgangspunkt i Kolding Kommunes værdier: En anderkendende og omsorgsfuld tilgang Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet,

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRN OG FORÆLDRE I

VELKOMMEN TIL BØRN OG FORÆLDRE I VELKOMMEN TIL BØRN OG FORÆLDRE I SKALS BØRNEHAVERNE VUGGESTUEN I KÆRHUSET Børnehaven Kærhuset Kærvej 11g 8832 Skals Tlf. 87871480 hg@viborg.dk Hjemmeside: Børnehaven Kærhuset Vuggestuen i Børnehaven Kærhuset

Læs mere

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 51 VUGGESTUEN TLF. 29 34 71 08 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG FRA KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG FRA

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

Velkommen i Børneoasen Lind. Vuggestuen Koustrupgård Koustrup Allé 3

Velkommen i Børneoasen Lind. Vuggestuen Koustrupgård Koustrup Allé 3 Velkommen i Børneoasen Lind Vuggestuen Koustrupgård Koustrup Allé 3 Start i vuggestuen. Inden Jeres barn skal starte i vuggestuen, vil vi gerne at I kontakter os for et besøg, så vi kan blive klar til

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på 1 De voksne er fordelt således: Sol-stuen: Nina Susanne W. Måne-stuen: Lena Gitte Charlotte Rune Stjerne-stuen: Grethe Susanne

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

Velkommen til Solstrålen Vuggestuen i afdeling Regnbuen Hovedgaden 17, Hodsager Tlf.:

Velkommen til Solstrålen Vuggestuen i afdeling Regnbuen Hovedgaden 17, Hodsager Tlf.: Velkommen til Solstrålen Vuggestuen i afdeling Regnbuen Hovedgaden 17, Hodsager Tlf.: 96 28 69 99 Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen i vuggestuen. Vi

Læs mere

Dagligdagen i Minihøj

Dagligdagen i Minihøj Dagligdagen i Minihøj Der er naturligvis ikke to dage, der er ens, men for alligevel at give jer et indtryk af en normal dags forløb, har vi beskrevet en sådan med ca. tidspunkter. 06.30 Institutionen

Læs mere

Velkommen til Egeknoppen

Velkommen til Egeknoppen På glædelig gensyn Velkommen til Egeknoppen Telefon nummer til Egeknoppen Hoved nummer 76162645 Vuggestuen 76162646 Børnehaven 76162647 Side 10 Velkommen til afdeling Egeknoppen. Med denne folder vil vi

Læs mere

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9 Indhold Lidt om Rønnehuset s. 2 Pædagogisk målsætning s. 3 Rønnehusets dagligdag s. 6 Forældresamarbejde s. 8 Studerende s. 9 Praktiske oplysninger s. 10 Se også vores hjemmeside for yderligere oplysninger

Læs mere

Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14

Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14 Afrapportering af Læreplaner 2013 /14 Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14 Den alsidige personlige udvikling Afrapportering af Læreplaner 2013 /14 Alsidig personlig udvikling Vi forstår

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece Børnehuset Spentrup Forældrepjece Velkommen til Børnehuset Spentrup/Haldvej Børnehaven Haldvej har omkring 50 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehaven Haldvej er en del af Spentrup Børnehus som også

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Hyrdehøj!

Velkommen til Børnehuset Hyrdehøj! Velkommen til Børnehuset Hyrdehøj! Vi glæder os til at byde jer velkomne her hos os. Den første dag her i børnehuset vil vi bruge god tid på, at vise jer mange af de dejlige ting vores hus indeholder,

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: https://eventyrhaven.herning.dk

Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: https://eventyrhaven.herning.dk Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999 https://eventyrhaven.herning.dk Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Børnehusene Team Høngs. kost- og bevægelsespolitik. Sunde børn er glade børn

Børnehusene Team Høngs. kost- og bevægelsespolitik. Sunde børn er glade børn Børnehusene Team Høngs kost- og bevægelsespolitik For vuggestuer - dagplejere og børnehaver Sunde børn er glade børn Børn, der oplever glæden ved at spise sund mad og bevæge sig, trives og udvikler sunde

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Moltkesvej børnehaven.

Velkommen i Børnehuset Moltkesvej børnehaven. Velkommen i Børnehuset Moltkesvej børnehaven. Vi er en funktionsindrettet børnehave, med stuer. Det betyder, at børn og voksne har en fast base på en stue i et hus med åbne døre; så børnene frit kan vælge

Læs mere

Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg

Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg Kære Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg Du skal være på Dit mærke er Dine primærvoksne er: Vi glæder os til, du starter i vuggestue. Med venlig hilsen Alle de voksne i Daginstitutionen

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det Pædagogiske arbejde 2. Tale-Høre bistand 2. Fysioterapeutisk behandling 2. Ergoterapeutisk behandling 2.

Indholdsfortegnelse. Det Pædagogiske arbejde 2. Tale-Høre bistand 2. Fysioterapeutisk behandling 2. Ergoterapeutisk behandling 2. Forældrefolder Indholdsfortegnelse Det Pædagogiske arbejde 2 Tale-Høre bistand 2 Fysioterapeutisk behandling 2 Ergoterapeutisk behandling 2 Psykolog 3 Studerende 3 Kommunikation 3 Relationer 3 Ture ud

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Velkommen. til D.I.I. Perlen

Velkommen. til D.I.I. Perlen Velkommen til D.I.I. Perlen KÆRE FORÆLDRE Hele personalet ønsker jer og jeres barn velkommen i D.I.I. Perlen Det er vores ønske, at denne lille pjece kan hjælpe jer med nogle af de spørgsmål, som måtte

Læs mere

Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave)

Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE Stillingevej 50, 4200 Slagelse 58 54 73 98 Stillinge-bh@slagelse.dk FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik Indledning Ernæring har stor indflydelse på menneskers fysiske og psykiske sundhed. Sundheden er vigtig for børns læring og udvikling, og derfor er kosten i daginstitutionerne af

Læs mere

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Overgang fra hjem til vuggestue. Vuggestuen er ofte barnets første rigtige møde med nye og anderledes omgivelser, hvor det indgår i en sammenhæng med andre børn

Læs mere

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN.

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Vi er beliggende i et område med en blanding af ejer og lejeboliger. Der er mange grønne områder og stisystemer,

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016.

Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016. Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016. I Børnehuset Krystallen arbejder vi ud fra Delpolitik for Dagtilbud for Vejle kommune: Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år. Børne- og

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Forældrefolder. Børnehuset Troldemosen. Tlf. 3998 4480. Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte. www.bhtroldemosen.dk. Email: troldemosen@gentofte.

Forældrefolder. Børnehuset Troldemosen. Tlf. 3998 4480. Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte. www.bhtroldemosen.dk. Email: troldemosen@gentofte. Børnehuset Troldemosen Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte Forældrefolder Tlf. 3998 4480 www.bhtroldemosen.dk Email: troldemosen@gentofte.dk HB Handicap-Befordring tlf.36 72 10 10 8 Forældrebestyrelse

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Vores bålhytte Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

RADISERNE VUGGESTUEN I KUNDBY BØRNEHUS TRØNNINGEVEJ 11, KUNDBY 4520 SVINNINGE TLF

RADISERNE VUGGESTUEN I KUNDBY BØRNEHUS TRØNNINGEVEJ 11, KUNDBY 4520 SVINNINGE TLF RADISERNE VUGGESTUEN I KUNDBY BØRNEHUS TRØNNINGEVEJ 11, KUNDBY 4520 SVINNINGE TLF. 72 36 72 10 En lille vuggestue til 12 børn i dejlige lyse omgivelser med vægt på omsorg tryghed trivsel udvikling - forudsigelighed

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Vuggestuen Vestervang

Vuggestuen Vestervang Vuggestuen Vestervang 2 Velkommen 3 Vuggestuen Vestervang er, beliggende midt i boligområdet Vestervang lige ned til Botanisk Have. Huset har tre stuer og et stort fællesrum i midten. På hver stue er der

Læs mere

Indledning Pædagogiske overvejelser:

Indledning Pædagogiske overvejelser: Børnegårdens læreplan 2016 Indledning Børnegården har valgt at aldersopdele børnegruppen. Således at vi har et hus med vuggestue, et hus med mellemgruppe børn 3- ca. 4,5 år, samt et hus for de ældste børn

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET VELKOMMEN TIL SKOVHUSETS VUGGESTUE: Med denne velkomstfolder byder vi jer velkommen i Skovhusets vuggestue gruppe Larverne. Vi glæder os til at samarbejde med jer og håber, at I og jeres barn må få en

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

i Kristrup vuggestue

i Kristrup vuggestue i Kristrup vuggestue Her i vuggestuen er vi 52 børn fordelt på 4 stuer og 18 voksne. Vi åbner hverdag kl. 6.22 og lukker igen kl. 16.35 mandag-torsdag. Fredag lukker vi 16.00 Mål og Værdier: I Kristrup

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Dit barn skal snart i dagtilbud

Dit barn skal snart i dagtilbud Dit barn skal snart i dagtilbud Her kan du få inspiration til, hvordan du som forælder kan forberede og understøtte dit barn ved start i et dagtilbud. Kære forældre I står nu overfor et nyt kapitel i jeres

Læs mere

Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999

Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999 Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999 Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen i vuggestuen. Vi håber,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR BRUMBAZZEN. Præsentation:

VIRKSOMHEDSPLAN FOR BRUMBAZZEN. Præsentation: VIRKSOMHEDSPLAN FOR BRUMBAZZEN Præsentation: Børnehaven Brumbazzen er en selvejende institution under Børneringen. Den fik sin nuværende form og indretning i 2002, men dens historie går helt tilbage til

Læs mere

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen til Børnegårdens vuggestue BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen Velkommen til Børnegårdens vuggestue. Vi glæder os rigtig meget til at lære jeres barn og jer forældre at kende. Det vil være en ny

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Børnehaven Spiloppen Århusgade 61 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 42 53 42

Børnehaven Spiloppen Århusgade 61 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 42 53 42 Børnehaven Spiloppen Århusgade 61 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 42 53 42 1 Indholdsfortegnelse Forord Vores adresse Åbningstider Nye børn - nye forældre Målsætning Vore mål og ønsker Forældresamarbejdet

Læs mere

Velkommen til Rising Børnehus

Velkommen til Rising Børnehus Velkommen til Rising Børnehus Velkommen Personalet i Rising Børnehus vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til at lære jeres barn at kende og sammen med jer være med til at give barnet

Læs mere

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf:

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: Velkommen til Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: 72 57 82 60 www.aabybroskole.dk Indhold Indhold... 2 Velkommen i Ulveskov Børnehave... 3 Ulveskov Børnehave... 3 Personale...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN for ÅR 2010.

VIRKSOMHEDSPLAN for ÅR 2010. VIRKSOMHEDSPLAN for ÅR 2010. Beliggenhed: BØRNEHAVEN Mælkebøtten er beliggende på Svallerup Skole lige midt i Kalundborg kommune. Normering: Børnehaven er normeret til 31 børn i alderen 3-6 år og 6 børn

Læs mere

Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: https://eventyrhaven.herning.dk

Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: https://eventyrhaven.herning.dk Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999 https://eventyrhaven.herning.dk Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen

Læs mere

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl.

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Vi ønsker, at jeres barn vil få en dejlig tid i vuggestuen. Vi håber desuden, at I vil få glæde af denne forældrefolder, hvor I bl.a. kan læse om vores

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen Kære Forældre Det sætter mange tanker i gang, når man afleverer sit barn i dagplejen for første gang. Det er vigtigt, at I føler jer trygge og får et godt indblik i, hvad det vil

Læs mere

Børnehaven Pilehaven. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Børnehaven Pilehaven. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner. Børnehaven Pilehaven - En del af dagtilbud Sofiendal Pædagogisk profil og læreplaner. 2012 Pædagogisk profil for bh. Pilehaven Vores personalegruppe består af en pæd. leder, tre pædagoger, en medhjælper

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

i Kristrup vuggestue

i Kristrup vuggestue i Kristrup vuggestue Her i vuggestuen er vi 52 børn fordelt på 4 stuer og 18 voksne. Vi åbner hverdag kl. 6.22 og lukker igen kl. 16.35 mandag-torsdag. Fredag lukker vi 16.00 Hverdagen ser nogenlunde sådan

Læs mere

Mælkebøttens Uddannelsesplan for pædagogstuderende 2011

Mælkebøttens Uddannelsesplan for pædagogstuderende 2011 Mælkebøttens Uddannelsesplan for pædagogstuderende 2011 Børnehuset Mælkebøtten Kildegårdsvej 33 A og B, Fensmark 4684 Holmegaard tlf.55 88 72 60 Beskrivelse af børnehuset Mælkebøtten: Mælkebøtten er en

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Skjoldgården

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Skjoldgården Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Skjoldgården 1 1. Indledning..3 2. Præsentation af dagtilbuddet...3 3. Børne- og læringssyn.3 3.1. Holstebro Kommunes børne- og læringssyn

Læs mere