DanskEvalueringsSelskabs Årskonference 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DanskEvalueringsSelskabs Årskonference 2009"

Transkript

1 DANSK EVALUERINGSSELSKAB DanskEvalueringsSelskabs Årskonference 2009 E F F E K T M Å L I N G METODER, ANVENDELSE OG EFFEKTER

2

3 EVALUERINGSKONFERENCE 2009 Side 1 METODER, ANVENDELSE OG EFFEKTER Dansk EvalueringsSelskab inviterer hermed til foreningens årlige endags udviklingsseminar og evalueringskonference fra torsdag den 10. september til lørdag den 12. september 2009 på Best Western Nyborg Strand. Konferencens tema er»effektmåling metoder, anvendelse og effekter«. Prisen for årskonferencen fredag den 11. september til lørdag den 12. september 2009 eksklusiv overnatning er kr. for medlemmer af Dansk EvalueringsSelskab og kr. for ikke-medlemmer. Torsdag den 10. september 2009 vil der, ligesom tidligere år, være mulighed for at deltage i en række professionelle udviklingsseminarer. Prisen for hele dagen inkl. middag om aftenen vil for medlemmer være kr. For ikke-medlemmer vil prisen være kr. Det maksimale antal deltagere i de enkelte udviklingsseminarer er begrænset, og tilmeldinger registreres efter»først-tilmølle-princippet«. Vi beder dig være opmærksom på, at priserne i år er uden overnatning, da du selv skal sørge for overnatning i forbindelse med konferencen. Dansk EvalueringsSelskab har frem til 1. juni 2009 reserveret et antal værelser på Best Western Nyborg Strand, så vi anbefaler derfor, at du så hurtigt som muligt reserverer overnatning på Nyborg Strand (vi beder dig henvise til konferencen og booking.nr. 8394, når du bestiller): Tilmelding til konferencen og de professionelle udviklingsseminarer sker ved at indsende den vedlagte tilmeldingsblanket til foreningens sekretariat hurtigst muligt og senest den 1. juni Herefter vil en faktura blive fremsendt. Programmet har søgt at tage højde for de kommentarer, der fremkom i forbindelse med evalueringen af sidste års konference på Hotel Koldingfjord. Har du spørgsmål til konferencen, er du velkommen til at kontakte vores sekretariat på På hjemmesiden kan du læse mere om selskabet og dets aktiviteter. Her kan du også holde dig opdateret på sidste nyt om konferencen. Sidste frist for tilmelding er 1. juni 2009! Konferencen er tilrettelagt af: Poul Skov Dahl, NIRAS Konsulenterne Ole Gregersen, SFI Anders Kirkedal Nielsen, KREVI Tanja Miller, CEPRA, UCN Best Western Nyborg Strand Østerøvej Nyborg Tlf

4

5 EVALUERINGSKONFERENCE 2009 Side 3 At den offentlige sektor står over for betydelige udfordringer, er hævet over enhver tvivl. Der er i de seneste politiske aftaler om kommunernes økonomi signaleret et kraftigt ønske om at udvikle det kommunale selvstyre i en retning, så staten i højere grad fokuserer på effekter af den kommunale indsats og på sammenhæng mellem ressourceforbrug og effekter snarere end at have fokus på procesregulering. Den udvikling fordrer en langt større viden om effekter af indsatserne på velfærdsområdet, end tilfældet er i dag. Et ønske om en styrkelse af det kommunale selvstyre lægger desuden op til mere viden om, hvad der betinger en effektiv organisatorisk læring på velfærdsområderne. I globaliseringsaftalen er formuleret målsætningen, at danske virksomheder og offentlige institutioner bliver blandt de mest innovative i verden. For serviceydelserne er grundlaget for en sådan udvikling mere viden om, hvad der virker og ikke virker. Den demografiske udvikling kan både betyde, at konkurrencen om arbejdskraft bliver hård, at det kan blive en udfordring at skaffe arbejdskraft nok til at levere velfærdsservice af en høj kvalitet, og at det kan blive en udfordring af skaffe finansieringen. Begge de to dimensioner lægger et pres for at udnytte ressourcerne effektivt herunder at levere ydelser med størst mulig effekt. Helt bortset fra det politisk-økonomiske og det demografisk betingede pres for større fokus på at levere ydelser, der virker, er der måske også en tendens til et moralsk baseret større krav om, at ydelser blåstemplet af det offentlige også er evidensbaserede ikke bare inden for sundhedssektoren men også på det sociale område, på beskæftigelsesområdet, i uddannelsessektoren og med hensyn til integrationsindsatsen. Dansk EvalueringsSelskab har 10 års fødselsdag Dansk EvalueringsSelskab fylder 10 år i år. Vi benytter lejligheden til at få den første formand for selskabet, Olaf Rieper og formanden for det svenske evalueringsselskab, Lena Lindgren, til at give hver deres tilbageblik og et bud for fremtidens evalueringer. Samtidig er det vores ønske, at konferencen åbner muligheder for at lære af hinandens erfaringer med evalueringsarbejdet. Parallelsessionerne er ét element i denne strategi, idet vi håber, at de erfaringer, der præsenteres her, kan komme deltagerne til gavn i deres daglige arbejde med evaluering. Udviklingsseminarerne er et andet element, idet de i større omfang end tidligere er tænkt som læringsfora, der vil inddrage deltagernes erfaringer og udfordringer og præsentere konkrete instrumenter og løsningsmodeller for evalueringsopgaver. Endelig skal årskonferencen også i 2009 samle de mange, der i dag arbejder med evaluering hvad enten det er i en privat eller en offentlig kontekst og være et levende forum for videns- og erfaringsudveksling og netværksdannelse på evalueringsområdet. Vi glæder os til at se dig på Best Western Nyborg Strand Med venlig hilsen DES Konferencekomité Med årskonferencen 2009 har Dansk EvalueringsSelskab (DES) sat sig som mål at tegne et billede af status for effektmålinger i Danmark og i udlandet. Konferencen indledes med to meget forskellige bud på, hvordan man kan måle effekter. Det ene oplæg leveres af professor Anders Holm fra Københavns Universitet mens Kjeld Høgsbro, der er professor på Aalborg Universitet, står for det andet. I USA har de en betydelig længere tradition for at måle effekter af sociale indsatser, end vi har i Danmark. Charles Michalopoulos, der er senior fellow på MDRC, præsenterer amerikanske erfaringer fra effektmålinger og giver sit bud på, hvad der skal til for at bedrive en evidensbaseret politik på de centrale velfærdsområder.

6

7 UDVIKLINGSSEMINARER Side 5 Torsdag den 10. september 2009 Kl. 09:00-10:00 Morgenmadsbuffet og registrering Udviklingsseminarer Kl. 10:00-13:00 Seminar 1 (Heldagsseminar fortættes om eftermiddagen) Programteori step by step Poul Skov Dahl, Kurt Houlberg og Hanne Nielsen, NIRAS Konsulenterne Seminar 2 (Halvdagsseminar - gentages om eftermiddagen) Speed sparring Tanja Miller, University College Nordjylland og Carsten Strømbæk Petersen, Syddansk Universitet Seminar 3 Brugen af standardiserede målemetoder til at måle behandlingsmetoders effekt Niels Bilenberg, Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus, Odense Universitetshospital Kl. 13:00-14:00 Frokost Udviklingsseminarer Kl. 14:00-18:00 Seminar 1 (Heldagsseminar - fortsat fra formiddagen) Programteori step by step Poul Skov Dahl, Kurt Houlberg og Hanne Nielsen, NIRAS Konsulenterne Seminar 2 (Halvdagsseminar - gentagelse fra formiddagen) Speed sparring Tanja Miller, University College Nordjylland og Carsten Strømbæk Petersen, Syddansk Universitet Seminar 4 Tag en metode med hjem - Fokusgruppeinterview som kvalitetsudvikling Ane Feldskov og Malte Pihl, Center for Socialfaglig Udvikling, Socialforvaltningen, Århus Kommune Seminar 5 Kan der blive sand forståelse mellem offentlige udbudsgivere og tilbudsgivere? Elisabeth Marian Thomassen og Jakob Tjalve, Servicestyrelsen og Jens Hornemann, Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) Kl. 18:00-19:00 Pause Kl. 19:00 Middag

8 ÅRSKONFERENCE Side 6 Fredag den 11. september 2009 Kl. 09:00-10:00 Morgenmadsbuffet og registrering Kl. 10:00-10:15 Velkomst Peter Rhode, formand for DES, centerchef i Center for Kvalitetsudvikling Plenum 1 Kl. 10:15-11:30 Forskellige veje til måling af effekt Effektmåling på den hårde måde Anders Holm, Københavns Universitet Effektmåling på den bløde måde Kjeld Høgsbro, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet Kl. 11:30-11:45 Pause Parallelsession 1 Kl. 11:45-13:00 Session 1 Effektmåling ved hjælp af eksperimentel design i en dansk kommune Morten Jakobsen, Aarhus Universitet Session 2 Konsekvenser af det nationale indikatorprojekt Hanne Søndergård Pedersen, Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI) Session 3 Viden på tværs af effektdesign - randomiserede og quasirandomiserede forsøg Mette Deding, SFI-Campbell Session 4 Effekter af statslig regulering Peter Juul, Indenrigs- og Socialministeriet Session 5 Effektmåling og ledelsesinformation Ole Bach, selvstændig konsulent Kl. 13:00-14:30 Frokost og check-in på hotellet Plenum 2 Kl. 14:30-15:30 Studying the effects of public policy: examples from the United States Charles Michalopoulos, MDRC Kl. 15:30-15:45 Pause Parallelsession 2 Kl. 15:45-17:00 Session 1 Hvordan kan man effektmåle inden for det specialpædagogiske felt? Niels Egelund, Center for Grundskoleforskning, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU), Aarhus Universitet Session 2 Contribution analysis i praksis Line Dybdal, Rambøll Management Consulting Session 3 Virkningsevaluering i praksis: Erfaringer og udfordringer Niels Matti Søndergaard og Eva Pallesen, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Session 4 Innovativ evaluering Malene Skov Dinesen, NovaBerg Session 5 Et er et søkort at forstå... Mads Teisen, Teknik- og Miljø, Københavns Kommune Session 6 Undervisningsevaluering Henning Holt, University College Nordjylland (UCN) Kl. 17:00-17:15 Pause

9 ÅRSKONFERENCE Side 7 Plenum 3 Kl. 17:15-18:15 DES i 10 år og dansk evaluering om 10 år Olaf Rieper, Anvendt KonmmunalForskning (AKF) Lena Lindgren, Göteborgs Universitet Kl. 18:15-19:00 Pause Kl. 19:00-19:30 Velkomstdrink Kl. 19:30 Konferencemiddag med underholdning, musik og dans Steen Harrit Jakobsen, DJ - på mange opfordringer gentager vi succesen fra sidste år Lørdag den 12. september 2009 Parallelsession 3 Kl. 09:00-10:15 Session 1 Evaluering af effekter af sociale og uddannelsesmæssige tiltag på baggrund af registerdata. Muligheder og udfordringer Niels Matti Søndergaard, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Session 5 Dokumentation af indsats, resultater og effekt af unges anbringelse på døgninstitution Det Sociale Indikatorprogram i praksis i Norge Randi Karlsen og Anne Elisabeth Natrud, Barne- og familieetaten, Oslo Kommune Kl. 10:15-10:30 Pause Plenum 4 Kl. 10:30-12:00 Evaluering, vidensformer og videnssamfund Lars Qvortrup, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU), Aarhus Universitet Kl. 12:00-12:15 Pause Kl. 12:15-12:30 Afslutning af konferencen ved Dansk EvalueringsSelskabs konferencekomité Kl. 12:30-13:15 Afsluttende frokost Kl. 13:15-14:15 Generalforsamling i Dansk EvalueringsSelskab Session 2 Effektevaluering i praksis metodevalg og anvendelighed i forholdet mellem bestiller og udfører Lars Skipper, Anvendt KommunalForskning (AKF) Session 3 Evalueringskultur mellem politisk ledelse og faglig identitet Justine Grønbæk Pors, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School Session 4 Spredning Hvorfor er det så svært? Lea Nørgaard Bek og Lise Arnth, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

10 UDVIKLINGSSEMINARER Side 8 Torsdag den 10. september 2009 Seminar 1 Programteori step by step (Heldagsseminar) Poul Skov Dahl, chefkonsulent, ph.d., Kurt Houlberg, projektchef, ph.d., Hanne Nielsen, chefkonsulent, cand. mag. fra NIRAS Konsulenterne Vi vil på dette seminar tage programteori under lup. Anvendelsen af programteori bliver mere og mere udbredt i arbejdet med evalueringer. Det gælder såvel på ministerie- og styrelsesniveau, ligesom det gælder på regionalt og kommunalt niveau. Programteorien er med til at anskueliggøre den forandringslogik eller de virkende mekanismer, der tænkes at ligge til grund for, at en indsats iværksættes. Med en velbeskrevet programteori bliver man i stand til at svare på to spørgsmål: Hvad er det, vi gør? Og hvorfor tror vi, det virker? Derfor er programteorien et godt processtyringsværktøj, samtidig med at den kan fungere som evalueringsgrundlag. Men programteori som udgangspunkt for evaluering rummer en række udfordringer: 1) Det kræver ressourcer 2) Hvordan bliver programteorien fuldt dækkende for indsatsen, samtidig med at den er relevant, afgrænset og fokuseret? 3) Hvordan kobler man konkrete målepunkter (indikatorer og tegn) på programteoriens enkelte elementer? 4) Er alle dele af programteorien lige vigtig for evalueringen? 5) Hvordan håndterer man kontekst og betingelser for de virkende mekanismer? 6) Hvordan kommer man i land med evalueringen efter en ambitiøs fremstilet programteori? Formulering af en eksplicit og målbar forandringsteori er afgørende for en vellykket evaluering. Der udarbejdes ofte en forandringsteori for projekter enten under planlægningen eller efterfølgende, når evalueringen skal igangsættes. Men hvor meget tid bruger man egentlig på at konkretisere og gøre forandringsteorien målbar? Hvordan udpeger man de rigtige målinger, der afspejler forandringsteorien? Hvad gør man, når man undervejs i evalueringen indser, at målingen ikke afspejler den forandringsteori, der er formuleret? Seminaret går i dybden med processen vedrørende formulering af konkrete og målbare forandringsteorier i en kombination af teori, praksis og øvelser med hovedfokus på de sidste to elementer. Via case-øvelser, hvor deltagerne formulerer forandringsteorier, vil vi komme rundt om de faldgrupper, man kan støde på, når man formulerer forandringsteorier. Poul Skov Dahl er chefkonsulent hos NIRAS konsulenterne og ekstern lektor ved Syddansk Universitet, hvor han blandt andet underviser på Master i Evaluering. Kurt Houlberg er projektchef hos NIRAS konsulenterne og ekstern lektor ved SDU, ligesom han er censor ved en række universitetsuddannelser. Hanne Nielsen er chefkonsulent hos NIRAS konsulenterne. Alle konsulenter har omfattende praktisk erfaring med at gennemføre komplekse evalueringer, ligesom de publicerer videnskabelige artikler på baggrund af deres arbejde i staten, regioner og kommuner blandt andet inden for det sociale område, uddannelsesområdet, beskæftigelsesområdet og børn & unge. Seminar 2 Speed sparring (Halvdagsseminar) Tanja Miller, ph.d., videncenterleder, University College Nordjylland Carsten Strømbæk Petersen, ph.d. stipendiat, Syddansk Universitet I mange organisationer gennemføres evalueringer og dokumentationsarbejde af interne evaluatorer. Det sker ofte i stærke faglige miljøer men miljøer der er præget af en anden faglighed end den evalueringsfaglige. Der kan derfor være en række problemstillinger, som det kan være vanskeligt at få adresseret i ens egen organisation. På dette seminar tilbyder vi deltagerne at få feed-back på konkrete problemstillinger via speed sparring. I dette tre-timers seminar kan sådanne evalueringsprojekter eller bestillere af evalueringer få evalueringsmæssig sparring til: Valg af relevant evalueringsmodel Opstilling af relevant design herunder hvad der kunne være velegnede metoder Overblik over ressourceforbruget i evalueringen Anvendelse af evalueringer og dokumentation I seminaret er der plads til at give sparring til 3-4 projektgrupper. De enkelte projekters sparringspartnere vil være dels de to konsulenter, der leder seminaret, dels de øvrige deltagere i seminaret.

11 UDVIKLINGSSEMINARER Side 9 Seminaret vil blive indledt med, at hver projektgruppe har minutter til at præsentere sit projekt og hvilke områder, man særligt gerne vil have sparring på. Herefter vil vi arbejde i plenum med et projekt af gangen, dels med fælles brainstorm, dels ved brug af reflekterende teams. Tanja Miller er videncenterleder af nationalt videncenter, CEPRA, University College Nordjylland (UCN). Tanja Miller har de sidste 3 år arbejdet med evaluering i praksis. Hun er især optaget af evaluering som læring og udvikling. Hun står for design og valg af metode af især mindre puljeprojekter. Carsten Strømbæk Petersen, ph.d. stipendiat ved Syddansk Universitet og partner i Carmic Reseach. Carsen Strømbæk Petersen beskæftiger sig med evaluering både forskningsmæssigt og i praksis og er pt. med i et større internationalt forskningsprojekt, der har fokus på kvalitetssikring og evaluering i grundskolen. Seminar 3 Brugen af standardiserede målemetoder til at måle behandlingsmetoders effekt (Halvdagsseminar) Niels Bilenberg, overlæge, klinisk projektleder, proff. Bupbase sekretariatet, Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus, Odense Universitetshospital Effektmåling er tidens trend, men meget få gange er der etableret en metodisk ramme, identificeret relevante målemetoder og afsat tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre reel effektmåling over tid. Det gælder specielt inden for såvel det sociale som det psykiatriske område. På dette seminar præsenteres Child Behaviour Check List (CBCL) som et psykometrisk screeningsværktøj, der i forskellige versioner kan benyttes af såvel psykologer, pædagoger og forældre til at måle kompetencer og adfærd hos børn i alderen 4-16 år. CBCL vil endvidere blive præsenteret som en standardiseret målemetode, der benyttes til måling af sociale og psykiatriske behandlingsmetoders effekt over tid. Der vil være cases, som beskriver, hvordan CBCL bruges til at måle belastning af- og ændring i adfærd og symptomer samt eksempler fra den nationale kvalitetsdatabase, BupBase.dk. Hvordan benyttes effektmåling i konkrete sammenhænge? Herunder hvilke krav og forudsætninger, også til behandlingsmetoden, der skal være opfyldt, for at man kan lave effektmåling af en handlingsmetode på socialog psykiatriområdet. Seminaret indeholder en gennemgang af mulighederne for i dagligdagen i kommuner og institutioner at kunne benytte CBCL og tilsvarende målemetoder som effektmålingsinstrumenter på konkrete behandlingstiltag. Niels Bilenberg er speciallæge i børnepsykiatri, professor, overlæge og forskningsleder ved Det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus (DBUH) i Odense. Han er særlig optaget af de neuropsykiatriske lidelser hos børn. Under Niels Bilenbergs ledelse har forskningsenheden i DBUH blandt andet stået for populationsstudier, studier af tvillinger, etiologiske- og behandlingsstudier af børn og unge med ADHD og Autismeforstyrrelser. Niels Bilenberg har standardiseret en lang række psykometriske redskaber (CBCL-materialet, ADHD-RS, K-SADS m.fl.), som nu anvendes i stigende grad i klinisk børne- og ungdomspsykiatri. Seminar 4 Tag en metode med hjem Fokusgruppeinterview som kvalitetsudvikling (Halvdagsseminar) Ane Feldskov og Malte Pihl, Center for Socialfaglig Udvikling, Socialforvaltningen, Århus Kommune Fokusgruppeinterviews er en metode, der er særligt velegnet til at generere ideer til fremtidig kvalitetsudvikling i en driftsorganisation, hvor der er et løbende præstationskrav til såvel kvalitet som hurtigt gennemløb af sager. Metoden sikrer samtidig og i samme proces en prioritering af de forskellige forslag, som der er opbakning til, så man ved, hvor man med fordel først kan sætte ind. Samtidig er det en metode, der giver et meget hurtigt, gennemskueligt og implementerbart resultat, der ikke kræver lang databearbejdning, før det kan tages i brug i en kvalitetsudviklingsproces. Metoden er en udvikling af affinitetsmetoden og fremtidsværksteder, hvor deltagerne gennem strukturerede interviewrunder inspirerer hinanden med svar på det behandlede tema, indtil ingen af deltagerne længere kan komme på nye ideer. På seminaret får man en indlæring i målemetoder generelt og specifikt i CBCL som screeningsværktøj og målemetode.

12 UDVIKLINGSSEMINARER Side 10 I seminaret vil vi gennemføre et fokusgruppeinterview på et tema, hvor alle deltagere har mulighed for at byde ind. En gruppe deltagere vil blive interviewet, mens resten af deltagerne vil udgøre et reflekterende team, som vil blive inddraget undervejs. Til sidst vil vi i fællesskab vende fordele og ulemper ved metoden og besvare opklarende spørgsmål til metoden. Ane Feldskov er uddannet socialrådgiver og har gennem de seneste 8 år arbejdet med metoden inden for en række fagområder primært inden for psykiatrien i Region Midtjylland. I dag er hun ansat i Center for Social Faglig Udvikling (CSU) i Socialforvaltningen i Århus Kommune. Malte Pihl er cand.scient.pol. og er ligeledes ansat i Center for Social Faglig Udvikling (CSU) i Socialforvaltningen i Århus Kommune. Malte Pihl har ligeledes gennemført flere fokusgruppemødet efter metoden i CSU. Seminar 5 Kan der blive sand forståelse mellem offentlige udbudsgivere og tilbudsgivere (Halvdagsseminar) Elisabeth Marian Thomassen, gruppeleder og Jakob Tjalve, gruppeleder, Servicestyrelsen Jens Hornemann, direktør, COK Det er en løbende problemstilling at sikre en fælles forståelse mellem offentlige udbud af evalueringsopgaver og potentielle tilbud på opgaven. For udbudsgivere er det en udfordring at opstille en ramme for opgaven, som er ambitiøs men samtidig realistisk, der kan tiltrække gode og realiserbare tilbud. For tilbudsgivere er det en udfordring at kunne honorere opgavens målsætninger og samtidig afgive et tilbud, som er gennemførligt inden for den givne tids- og ressourceramme. Der er derfor lagt op til en unik mulighed for at få en åben dialog med en stor offentlig udbyder af evalueringsopgaver uden at være i en afhængighed i et konkret udbud. Elisabeth Marian Thomassen og Jakob Tjalve er begge gruppeledere i Servicestyrelsens Børne- og ungeenhed. Begge har betydelig erfaring med udbudsopgaver og samarbejde med konsulentfirmaer, uddannelsesinstitutioner mv. om opgaver inden for metodeudvikling, evaluering, formidling, efteruddannelse mv. Elisabeth Marian Thomassen er ansvarlig for projekter særligt indenfor områderne forebyggelse, anbringelse og sagsbehandling på børne- og ungeområdet. Jakob Tjalve er ansvarlig for projekter vedrørende evidensbaserede familieprogrammer, dagtilbud og kriminalitetsforebyggelse. Jens Hornemann er administrerende direktør for det fælleskommunale selskab COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling, der med en årlig omsætning på ca. 150 mio. kr. leverer uddannelse, træning og konsulentydelser til kommunerne - herunder som leverandør til statslige myndigheder og institutioner. Jens Horneman har tidligere været direktør i Rambøll Management, senior partner i Deloitte Business Consulting og managing partner i it-virksomheden Unisys. Jens Horneman er endvidere aktiv som underviser og censor på en række videregående uddannelser. I dette læringsseminar vil Servicestyrelsen præsentere proces og overvejelser omkring udbud, herunder ikke mindst sammenhængen mellem et udbuds målsætninger, ressourcer og tidsramme. Tilsvarende vil Jens Hornemann, der i mange år har siddet i forskellige konsulentfirmaer og afgivet tilbud, give sit syn på konsulentfirmaernes udfordring i at afgive tilbud på offentligt udbudte evalueringsopgaver. Dette seminar vil give et unikt indblik i en offentlig instans arbejdsmetode ved tilrettelæggelsen af et udbud samt de overvejelser, som konsulentfirmaer gør sig omkring beslutning om at afgive et tilbud, og hvordan tilbud udformes.

13 ÅRSKONFERENCE Side 11 Fredag den 11. september og Lørdag den 12. september 2009 Plenum 1 Forskellige veje til måling af effekt Anders Holm, professor i sociologi, Københavns Universitet Effektmåling på den hårde måde Kjeld Høgsbro, professor sociologi, Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet Effektmåling på den bløde måde Foredraget tager udgangspunkt i den stigende fokus på kvantitativ effektevaluering. Dybest set handler det hele om kausalitet og årsagssammenhænge. I dette oplæg præsenteres overvejelser om, hvornår data giver viden om kausale sammenhænge. Anders Holm er ph.d. i økonomi fra Københavns Universitet. Siden 2008 professor i kvantitative metoder, Københavns Universitet. Fra professor i uddannelsesøkonomi og økonometri, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Fra lektor i kvantitative metoder, Københavns Universitet. Anders Holm har publiceret inden for social mobilitet, uddannelse, arbejdsmarked og kvantitative metoder. Han har publiceret både i danske såvel som internationale anerkendte tidsskrifter og antologier og har også været medforfatter på en lang række bøger og forskningsrapporter. Kvalitative metoder er efterhånden også ved at blive anerkendt mht. at vurdere resultater og effekter. Foredraget handler om, hvordan kvalitative metoder via forskellige evalueringsmodeller kan bidrage til effektmåling og effektvurdering. Kjeld Høgsbro er ph.d. i kultursociologi fra Københavns Universitet. Siden 2008 professor i sociologi på Aalborg Universitet. Fra seniorforsker i AKF. Kjeld Høgsbro har senest på evalueringsområdet bidraget med pjecen: Kvalitative metoder i forskning og evaluering (AKF 2008), og har bl.a. også bidraget med artiklen»evaluering af socialt arbejde for udsatte grupper«i Olaf Rieper (red.): Håndbog i evaluering - Metoder til at dokumentere og vurdere proces og effekt af offentlige indsatser (AKF 2004). Plenum 2 Studying the effecths of public policy: Examples from the United States Charles Michalopoulos, senior fellow, MDRC I USA er der en betydelig længere tradition for at måle effekter af velfærdspolitiske indsatser, end tilfældet er i Danmark. Charles Michalopoulos vil give en række eksempler på, hvordan man har målt effekter af forskellige indsatser i USA. Han vil fortælle om, hvordan undersøgelserne blev tilrettelagt, og hvordan man målte effekten, men nok så vigtigt vil han lægge vægt på at fortælle, hvad kommunale og statslige beslutningstagere kan gøre for at fremme effektmåling og give sit bud på, hvad der skal til for at fremme en evidensbaseret politik på områder som beskæftigelsesområdet, det sociale område, uddannelsesområdet etc. Charles Michalopoulos, Senior Fellow Health and Barriers to Employment Policy Area Michalopoulos is an expert on experimental and nonexperimental statistical methods and on policies that promote employment among more disadvantaged groups. His most recent work focuses on MDRC s growing agenda related to health he is co-principal investigator on an evaluation of the effects on health and employment of offering health care coverage to new recipients of Disability Insurance benefits (Accelerated Benefits), leading several MDRC evaluations of coordinated care for high-cost Medicaid recipients, and conducting an impact analysis of care management for depressed Medicaid recipients in Rhode Island. He is also currently involved in evaluations of child care subsidy policies and of programs that aim to strengthen the marriages of low-income couples. Among his publications are several reports and articles synthesizing the effects of welfare and work policies, employment and training programs, and financial work incentives. Michalopoulos earned a doctorate in economics from the University of Wisconsin Madison in 1994 and was an assistant professor in the Department of Economics at Virginia Tech.

14 ÅRSKONFERENCE Side 12 Plenum 3 DES i 10 år og dansk evaluering om 10 år Olof Rieper, forskningschef, Anvendt KommunalForskning (AKF) Lena Lindgren, lektor, Göteborg Universitet Dansk Evalueringsselskab har i år eksisteret i 10 år. Det vil vi gerne markere på årets konference med en paneldebat. Det skal være en debat om udviklingen og resultaterne inden for evalueringsfeltet i de sidste 10 år, og om hvad der sker de næste 10 år. Altså både et blik i bakspejlet og en tur i fremtidsværkstedet. For at stimulere debatten har vi inviteret to oplægsholdere. Olaf Rieper fra AKF er en af The founding Fathers og har fulgt DES på nært hold i alle de 10 år. Lena Lindgren fra Göteborg Universitet er formand for det svenske evalueringsselskab, og fra et land som har inspireret Danmark meget på området, og hun vil bidrage med et svensk perspektiv på de sidste 10 år og de næste 10 år. Olaf Rieper (sociolog, ph.d.) er forskningschef i AKF (Anvendt KommunalForskning) med speciale i evalueringsmetoder og offentlig organisation. Han har skrevet og redigeret lærebøger og vejledninger i evalueringspraksis og forskningsmetoder og gennemført evalueringer på flere forskellige politikområder i Danmark og udlandet. Olaf Rieper var medstifter af Dansk EvalueringsSelskab og dets første formand. Han har arbejdet for EU Kommissionen med udvikling af evalueringsmetoder, været ansat som ekspert i et fransk konsulentfirma og været gæsteforsker på School of Social Work, University of Michigan. Hvad angår offentlig organisation har Olaf Rieper forsket i bl.a. kommunal organisation, strukturreformen og evidensbevægelsen. Plenum 4 Evaluering, vidensformer og videnssamfund Lars Qvortrup, dekan, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU), Aarhus Universitet Evaluering er kommet for at blive, både som støtte til undervisning, skoleledelse og skolepolitik. Spørgsmålet er derfor ikke om, men hvorfor og hvordan : Hvorfor? Fordi undervisning, skoleledelse og skolepolitik bliver bedre, hvis lærerne, lederne og politikerne får systematisk feedback på deres indsats, dvs. hvis de understøttes i refleksionen over deres egen indsats. Men det har betydning for hvordan. Evalueringen skal knytte sig til de forskellige former for viden om undervisning og ledelse, så den både støtter den faktuelle, den metodiske og den formative viden. Evaluering skal ikke være kontrol og fjernstyring men hjælp til selvhjælp og selvudvikling. Lars Qvortrup har skrevet en lang række bøger om læring, viden og videnssamfund, herunder trilogien Det hyperkomplekse samfund (1998), Det lærende samfund (2001) og Det vidende samfund (2004) samt sammen med skoleleder Birthe Qvortrup Undervisningens mirakel (2006), Ledelsens mirakel (2006) og Skolens mirakel (2007). Lena Lindgren är fil dr i statsvetenskap och docent i offentlig förvaltning. Hennes forskning är i huvudsak inriktad på teori- och metodutveckling i utvärdering och policyanalys. Hon har också mångårig erfarenhet av undervisning, samverkan och projektledning inom dessa områden. På senare år har hon fungerat som metodstöd i utvärderingsfrågor för kommunerna i Västsverige, särskilt inom det sociala området. När det gäller forskning har hon särskilt intresserat sig för de negativa bieffekter som den ökade användningen av kvalitets- och resultatmätningar i den offentliga sektorn fört med sig. Sedan år 2008 är Lena Lindgren ordförande i Svenska utvärderingsföreningen.

15 ÅRSKONFERENCE Side 13 Parallelsession 1 Session 1 Effektmåling ved hjælp af eksperimentel design i en dansk kommune Morten Jakobsen, ph.d. studerende, Aarhus Universitet Når effekterne af forskellige indsatser og styringsinstrumenter i den offentlige sektor skal måles og evalueres, kan det ofte være yderst vanskeligt at isolere effekten fra den enkelte indsats eller et bestemt styringsinstrument. Eksempelvis forstyrres effektmålingen nogle gange af, at brugen af et instrument i f.eks. en kommune eller en institution afhænger af, om kommunen eller institutionen i forvejen klarer sig godt eller skidt på området. Andre gange findes en lang række uobserverbare faktorer, som man ikke kan måle, men som potentielt forstyrrer målingen. Med udgangspunkt i en aktuel måling af, hvilke effekter forskellige sprogindsatser i børnehaverne har på dansksproget hos tosprogede børnehavebørn i en dansk kommune, vil oplægget diskutere, hvordan effektmåling via eksperimentelle designs kan hjælpe til at løse ovenstående udfordringer. Morten Jakobsen er cand.scient.pol. og indskrevet som ph.d. stipendiat ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Session 2 Konsekvenser af det nationale indikatorprojekt Hanne Søndergård Pedersen, specialkonsulent, Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI) Der er i en dansk kontekst kun begrænset viden om, hvad der sker i praksis, når der indføres et præstationsmålingssystem. Derfor har KREVI kigget nærmere på det nationale indikatorprojekt (NIP). NIP er et omfattende præstationsmålingssystem på sygehusområdet, hvor der både indgår proces- og effektindikatorer. I undersøgelsen har vi set på, hvilke virkninger NIP har haft og ikke mindst på, hvordan disse virkninger er opstået. Denne viden kan forhåbentligt anvendes til at kvalificere forståelsen for præstationsmålinger som styringsredskab. I workshoppen gennemgås resultaterne fra undersøgelsen, og vi vil drøfte, om erfaringerne fra sygehussektoren kan overføres til andre sektorer. Vi vil også drøfte, om erfaringer fra NIP kan overføres til rene effektmålingssystemer. Hanne Søndergård Pedersen er specialkonsulent i KRE- VI, hvor hun blandt andet arbejder med udfordringer for præstationsmålingssystemer. Inden hun kom til KREVI, har hun arbejdet som konsulent i COWI med evalueringer og analyser inden for en lang række sektorer. Hanne er cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet. Session 3 Viden på tværs af effektdesign randomiserede og quasirandomiserede forsøg Mette Deding, leder af SFI-Campbell I en tid med mere fokus på evidens er det en forudsætning at kunne omsætte international viden til danske forhold, fordi der typisk findes langt flere internationale end danske undersøgelser om en given intervention. Det er derfor interessant, i hvilket omfang man kan generalisere fra internationale undersøgelser til en dansk kontekst. Et vigtigt element heri er kvalitetsvurderingen af de forskellige studier. Typisk fremhæves randomiserede forsøg som det bedste og mest generaliserbare studiedesign, men det er ikke altid rigtigt. I oplægget diskuteres, hvordan man vurderer kvaliteten på tværs af forskellige effektdesigns. Mette Deding er leder af SFI Campbell, der hører til SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. SFI Campbell udarbejder og formidler systematiske forskningsoversigter over effekten af interventioner på det velfærdspolitiske område. Mette Deding er økonom og har tidligere arbejdet som seniorforsker og som programleder for familieforskningsprogrammet ved SFI. Undersøgelsen har to dele. Den første del er et litteraturstudie, der indkredser eksisterende litteratur om NIP og om præstationsmålinger. Den anden del af projektet er 4 kvalitative casestudier.

16 ÅRSKONFERENCE Side 14 Session 4 Effekter af statslig regulering Peter Juul, kontorchef i departementet, Indenrigs- og Socialministeriet Stofmisbrugsområdet er et af de områder, hvor man har ønsket en national monitorering af den sociale behandlingsindsats. Formålet er at få en bedre viden om, hvilke metoder der virker bedst. Der er derfor tale om en monitorering, der differentierer målgruppen, herunder en standardiseret måling af borgerens belastningsgrad via EuroASI, og differentierer behandlingsstederne og ikke mindst deres ydelser. EuroASI en bruges også til at lave effektstudier på behandlingsindsatsen over for borgerne, der endvidere også kan bruges til at sig noget om behandlingsmetoders og behandlingssteders effekt. Begrundelserne for at etablere en intensiv monitorering vil blive belyst, herunder ikke mindst forventningerne til, hvad en monitorering kvalitativt vil tilføre stofmisbrugsområdet for såvel borger, myndighed og behandlingssted. Peter Juul er kontorchef i departementet, Indenrigs- og Socialministeriet Session 5 Effektmåling og ledelsesinformation Ole Bach, selvstændig konsulent, mangeårig direktør i bl.a. Københavns Kommune Effektmålinger udføres, fordi lederen og organisationen skal skabe resultater og dokumentere, at de rent faktisk gør det. Det er en grundlæggende del af enhver leders opgave. Det vises, hvordan ledelse og effektmålinger kun giver mening, hvis lederen til bunds forstår: Organisationens ansvarsområde Hvilke ydelser, der skaber de ønskede effekter De nødvendige og mulige måleparametre Forskellen på proaktiv og reaktiv ledelse Problemstillingen belyses bl.a. med konkrete eksempler. Ole Bach har været direktør i 10 år i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Her stod han blandt andet for at omlægge driften af kommunens veje og parker fra en traditionel BUM-styring til en styringsform baseret på bl.a. effektmålinger. I 2008 dannede Ole Bach sit eget konsulentfirma med navnet Ledelsesforståelse (www.ledelsesforstaaelse.dk). Idégrundlaget har han formuleret i bogen Når ledelse skaber resultater - en bog om offentlig ledelse, som udkommer primo september 2009.Samtidig har han anvendt sin tilgang til offentlig ledelse til rådgivning af kommuner om organisationsudvikling med menneskeog resultatfokus. Parallelsession 2 Session 1 Hvordan kan man effektmåle inden for det specialpædagogiske felt? Niels Egelund, professor, Center for Grundskoleforskning, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU), Aarhus Universitet Hvad er formålet med specialundervisningen, hvad består specialundervisning af, hvori består et godt og effektivt resultat? Dette er vigtige spørgsmål, der imidlertid er komplicerede at besvare. Givet denne kompleksitet, er det så overhovedet muligt at effektmåle? Oplægget vil præsentere vanskelighederne og de måder, de er søgt overkommet på. Niels Egelund, professor og leder af Center for Grundskoleforskning på DPU. Lærer 1968, mag.art. 1976, ph.d. 1982, dr.pæd Medlem af Skolerådets formandskab. National projektleder for PISA i Danmark Session 2 Contribution analysis i praksis Line Dybdal, chefkonsulent i Rambøll Management Consulting Formålet med workshoppen er at opnå en fælles forståelse af, hvordan man kan arbejde med virkningsevaluering i praksis, og hvordan forandringsteori gennem contribution analysis bliver et styringsredskab til dataindsamlingen og dataanalysen frem for blot en fælles forståelsesramme for evalueringen. Oplæg om contribution analysis samt gruppearbejde, hvor deltagerne får mulighed for at arbejde med operationalisering af et evalueringsdesign, herunder udvikling og tilretning af forandringsteori, identificere programinterne og -eksterne drivkræfter og barrierer, opstilling og operationalisering af hypoteser.

17 ÅRSKONFERENCE Side 15 Line Dybdal arbejder med evaluering af nationale politikker, programmer og indsatser inden for det sociale område og har praktisk erfaring med brug af realistisk evaluering, contribution analysis og forskellige tilgange til effektmåling. Line Dybdal er mag.art. i Etnografi og Socialantropologi fra Århus Universitet. Session 3 Virkningsevaluering i praksis: Erfaringer og udfordringer. Niels Matti Søndergaard, cand.mag. og Eva Pallesen, cand.scient.pol., Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Evaluering af effekter og virkninger med udgangspunkt i programteorier har været på dagsordenen i det danske evalueringsmiljø i en årrække, hvad enten det har været under navnet realistic evaluation, contribution analysis, theory-based evaluation eller Virkningsevaluering. Som de fleste der har arbejdet med genren ved, er der imidlertid også en række udfordringer forbundet med evalueringer af denne type. Hvad gør man f.eks. med programteorier, der vokser sig uoverskueligt store (og uevaluerbare), med indsatser, hvor der er dele der ikke er implementeret eller sidste-led-i-kæden -resultater, hvor det er svært at afgøre, om indsatsen gør en forskel eller ej? Med udgangspunkt i erfaringerne fra EVA s evaluering Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn gives en præsentation af arbejdsmetode, resultater og de udfordringer vi stødte på i evalueringen, samt den måde vi forsøgte at håndtere dem på. Workshoppen vil have karakter af en fælles erfaringsudveksling vedrørende udfordringer og erfaringer med brugen af virkningsevaluering som evalueringsmodel. Den er dermed ikke en introduktion til virkningsevaluering, men henvender sig til deltagere der allerede har prøvet kræfter med virkningsevaluering eller deltagere, der er nye i feltet, men som har lyst til at høre om de udfordringer og erfaringer der allerede findes. Niels Matti Søndergaard, cand.mag., og Eva Pallesen, cand.scient.pol., er konsulenter på Danmarks Evalueringsinstitut. Sammen er de forfattere til Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn. Session 4 Innovativ evaluering Malene Skov Dinesen, evalueringskonsulent, NovaBerg Evaluering skal være en fremadrettet proces, der skaber udvikling og innovation i organisationen. Evalueringen skal dermed både gøre os klogere på fortiden og nutiden og samtidig kvalificere de beslutninger, vi tager fremadrettet. Med afsæt i systemisk konstruktionistisk teori og praksis arbejder vi på workshoppen med, hvordan evaluering gennemføres, så den bliver både meningsfuld og værdiskabende i organisationen, samtidig med at eksterne evaluerings- og dokumentationskrav opfyldes. Workshoppen vil foregå som en vekselvirkning mellem oplæg og korte øvelser. Malene Skov Dinesen er medejer og evalueringskonsulent i NovaBerg. Hun gennemfører systemiske og innovative evalueringer i offentlige og private organisationer. Derudover arbejder Malene med videreudvikling af teori og praksis inden for feltet og afholder kurser og uddannelse i innovativ evaluering. Malene er cand. mag. i Informationsvidenskab, Århus Universitet og Diploma i Systemisk Ledelse og Organisationsudvikling, Luton University, UK. Session 5 Et er et søkort at forstå Mads Teisen, chefkonsulent, Teknik- og Miljø, Københavns Kommune Set fra praktikerside i den decentrale del af den offentlige sektor er diskussionen om dokumentationskravenes udbredelse et givent faktum. Den daglige udfordring består i at få vores dokumentationssystemer til at fungere i hverdagen og ikke mindst at skabe mening for ledere og ansatte i organisationen, der udsættes for måleriet. Mads Teisen tager udgangspunkt i indførelsen af resultatbaseret styring i Teknik- og Miljø i København og i de udfordringer, som organisationen har mødt for at sætte de indsamlede data i spil. Workshoppen vil diskutere, hvordan data omsættes til viden og udveksle erfaringer om hensigtsmæssige måder at skabe læring. Mads Teisen er chefkonsulent, MPA og ansvarlig for Teknik- og Miljøforvaltningens målings- og evalueringsteam i Københavns Kommune. Han er dagligt ansvarlig for udviklingen og driften af forvaltningens system for resultatbaseret styring. Han har desuden været chefkonsulent med ansvar for organisationsudvikling, og har som leder af en Kommunikationsafdeling arbejdet med forandringskommunikation og intern kommunikation.

18 ÅRSKONFERENCE Side 16 Før har han været udstationeret for Københavns Kommune i Bryssel. Mads Teisen er medlem af Dansk Evalueringsselskabs bestyrelse og er formand for MPA s alumniforening på CBS. Session 6 Undervisningsevaluering Henning Holt, afdelingsleder, University College Nordjylland (UCN) Henning Holt vil med afsæt i masterafhandling om strategisk ledelse af evalueringskultur fremsætte hypoteser om, hvordan man i praksis kan arbejde med Undervisningsevaluering som noget professionelle i fx UC kan få ejerskab til og dermed forvandle til et udviklingsværktøj. Desuden vil der blive arbejdet med afsæt i et udviklingsarbejde Meningsfuld Undervisningsevaluering, der favner både interne og eksterne krav og ønsker til undervisningsevaluering. Henning Holt Christensen er afdelingsleder på University College Nordjylland. Uddannelse: Børnehavepædagog, Leder- og konsulentuddannelse, Master i Offentlig ledelse. Erhvervserfaring: Arbejde med behandlingskrævende skolebørn og familiebehandling, Daginstitutionsleder, Seminarielærer i pædagogik, Afdelingsleder ved Pædagoguddannelsen i UC Nordjylland og underviser på Diplom i ledelse. Parallelsession 3 Session 1 Evaluering af effekter af sociale og uddannelsesmæssige tiltag på baggrund af registerdata. Muligheder og udfordringer Niels Matti Søndergaard, metodekonsulent, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Embedsmænd og evaluatorer mødes oftere og oftere fra politikere og andre med ønsket om viden om hvad der virker. Rent metodisk kan det imidlertid være en kompliceret sag at fastslå effekterne af sociale eller uddannelsesmæssige tiltag. Oplægget tager udgangspunkt i en netop afsluttet undersøgelse af frafaldet på erhvervsuddannelser, der blandt andet undersøger muligheden for at bestemme effekten af tiltag for at begrænse frafaldet ved hjælp af forskellige statistiske metoder og med udgangspunkt i registerdata. Afslutningvis vil der blive lagt op til en diskussion af faktorer der muliggør og vanskeliggør en stringent kvantitativ effektmåling Niels Matti Søndergaard, cand.mag. er konsulent på Danmarks Evalueringsinstitut. Session 2 Effektevaluering i praksis metodevalg og anvendelighed i forholdet mellem bestiller og udfører Lars Skipper, ph.d., programleder, Anvendt Kommunal- Forskning (AKF) Når man skal evaluere effekten af en indsats, er metodevalget selvsagt vigtigt. Det samme er imidlertid kommunikationen mellem rekvirent og det udførende team, således at man sikrer sig en forventningsafstemning med hensyn til anvendeligheden af de beregnede effekter. Der gives eksempler på, hvor der har været problemer med ovennævnte, og det diskuteres, hvad man som rekvirent bør være særligt opmærksom på. Lars Skipper er ph.d. og programleder hos AKF. Han har udført effektstudier for bl.a. Verdensbanken, Det Økonomiske Råd, Finansministeriet, Undervisningsministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Velfærdskommissionen og Rigsrevisionen. Han har desuden publiceret effektstudier i økonomiske fagtidsskrifter som Advances in Econometrics, Journal of Applied Econometrics og Labour Economics. Session 3 Evalueringskultur mellem politisk ledelse og faglig identitet Justine Grønbæk Pors, ph.d. stipendiat, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School Siden en OECD-rapport i 2004 konstaterede, at den danske folkeskole manglede en kultur for at evaluere har begrebet evalueringskultur præget den uddannelsespolitiske dagsorden. I dette oplæg analyserer Justine Grønbæk Pors begrebet evalueringskulturs mange sider og paradoksale natur. På den ene side er evalueringskultur et afgørende led i den centrale politiske ledelse af uddannelsessektoren og dermed med til at forme den politiske omverden, uddannelsesinstitutioner må formå at navigere i. På den anden side har kommunale ledere og institutionsledere anvendt evalueringskultur til at formalisere og dokumentere strategisk refleksion hos den enkelte medarbejder. Oplægget diskuterer, hvordan evalueringskultur er en afgørende nøgle til at forstå, hvordan præmisserne for at lede i den offentlige sektor hele tiden genskabes og forhandles. Justine Grønbæk Pors har i de senere år forsket i evaluering og offentlig ledelse med særligt fokus på uddannelsessektoren generelt og folkeskolen specifikt.

19 ÅRSKONFERENCE Side 17 Det seneste produkt af denne forskning er bogen Evaluering indefra Politisk ledelse af folkeskolens evalueringskultur på forlaget Nyt fra Samfundsvidenskaberne. Justine er uddannet cand.soc. i Politisk kommunikation og ledelse og tilknyttet Center for Skoleledelse på CBS. Session 4 Spredning hvorfor er det så svært? Lea Nørgaard Bek, projektleder og Lise Arnth, proceskonsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Hvorfor er det så svært at styre spredning af ny god klinisk praksis? Hvad er det, vi forsøger at sprede og til hvem? Hvordan kan vi med få teknikker fremskynde den ofte langsommelige og ustyrlige spredningsproces? Og hvad er gevinsterne ved en effektiv spredningsproces? Dette er blot nogle af de spændende spørgsmål, der søges besvaret i oplægget fra Center for Kvalitetsudvikling. En af de helt store udfordringer på sundhedsområdet og det sociale område er at fastholde og sprede better practice og god klinisk praksis. Det kræver ofte aktive og planlagte strategier. Center for Kvalitetsudvikling har gennem facilitering af adskillige nationale spredningsinitiativer og et solidt nordisk og internationalt samarbejde på området fået opbygget en særlig ekspertice i at arbejde med fasholdelse og spredning af ny praksis. Når det handler om at sprede ny god praksis, er det relevant at sætte fokus på såvel kilden for spredningsprocessen som på adoptanterne. Spredningsprocessen kan med fordel opdeles i 3 faser: afsendelsesfasen, modtagefasen og implementeringsfasen. Lise Arnth er proceskonsulent i Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Lise er uddannet sygeplejerske og har siden 2002 arbejdet med kvalitetsudviklings- og implementeringsprojekter i sundhedsvæsnet. Lise har stor erfaring med implementerings- og spredningsprocesser på sygehus-, regionalt- og nationalt niveau qua facilitering af processer på en række projekter. Lise er medlem af et innovatørkorps under MidtLab, Region Midtjylland. Session 5 Dokumentation af indsats, resultater og effekt af unges anbringelse på døgninstitution Det Sociale Indikatorprogram i praksis i Norge Randi Karlsen, institutionschef og Anne Elisabeth Natrud, specialkonsulent, Barne- og familieetaten, Oslo Kommune, Norge De sociale indikatorprogrammer (SIP-programmerne) er udviklet til at måle indsats, resultater og effekt af den sociale indsats. SIP programmet for de åbne døgninstitutioner er implementeret i Oslo Kommune, der har arbejdet med programmet i flere år. Programmet er på vej til at blive imlementeret i flere børne- og familieetater i Norge. I sessionen vil SIP programmet blive introduceret, og der vil være fokus på erfaringer med anvendelse af dokumentationsmetoden. Lea Nørgaard Bek er projektleder i Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Lea er uddannet cand. scient.pol. og har tidligere arbejdet i Projektafdelingen hos Kommunernes Revision og på Skejby Sygehus. Lea har siden 2004 arbejdet med udviklings- og implementeringsprojekter i sundhedsvæsenet. Hun har et indgående kendskab til implementerings- og spredningsprocessers iboende udfordringer bl.a. gennem facilitering af flere nationale initiativer, herunder Det nationale kvalitetsprojekt om tvang i psykiatrien, Det nationale projekt om kvaliteten i patientens møde med sundhedsvæsenet samt facilitering af implementerings- og spredningsprocesser i Operation Life kampagnen.

20 DANSK EVALUERINGSSELSKAB Lidt om Dansk EvalueringsSelskab Dansk EvalueringsSelskab (DES) er en forening for personer og institutioner, der arbejder med evaluering. Selskabet blev stiftet i september 2000 og har i dag 90 institutionelle og 40 personlige medlemmer. Dansk EvalueringsSelskab er åbent for alle med interesse for evaluering. Det kan eksempelvis være personer, som: 1. Forsker og underviser i evaluering 2. Er opdragsgiver til evalueringer 3. Gennemfører interne evalueringer 4. Gennemfører eksterne evalueringer 5. Andre personer med interesse for evaluering, eksempelvis studerende. Formålet med Dansk EvalueringsSelskab er at være en platform for erfaringsudveksling og diskussion af evalueringsfaglige problemstillinger, herunder: 1. Udviklingen inden for evalueringsteori- og metode 2. Nyttiggørelse af evalueringsresultater 3. Faglig udvikling 4. Standarder for god evalueringspraksis. Deltagelse i selskabet rummer følgende fordele: 1. Adgang til at diskutere faglige problemstillinger med andre personer, som arbejder med området 2. Mulighed for at deltage i arbejdsgrupper 3. Deltagelse i evalueringskonferencer til en reduceret pris 4. Gratis adgang til gå-hjem-møder. Oplæggene kan komme fra såvel foreningens medlemmer som fra eksterne oplægsholdere. Dansk EvalueringsSelskabs bestyrelse består af: Peter Rhode (formand) Tanja Miller (næstformand) Müzeyyen Boztoprak (kasserer) Elisabeth Friis Fredskilde Mads Teisen Ole Gregersen Poul Skov Dahl Runa Bjørn Sven-Åge Westphalen Tue Vinter-Jørgensen Dansk EvalueringsSelskabs sekretariat forvaltes af Stina Andersen. For mere information om foreningen og dens arrangementer se hjemmesiden: eller send en mail til sekretariatet:

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

D E S N Y H E D S B R E V

D E S N Y H E D S B R E V N U M M E R 2 D E S N Y H E D S B R E V M A J 2 0 0 9 I D E T T E N U M M E R : V E L K O M M E N V E L K O M M E N 1 N Y E B Ø G E R 1 K O M M E N D E U D E N L A N D S K E K O N F E R E N C E R D A N

Læs mere

D E S N Y H E D S B R E V

D E S N Y H E D S B R E V D E S N Y H E D S B R E V A P R I L 2 0 1 0 I D E T T E N U M M E R : D A N S K E V A L U E R I N G S S E L S K A B S K O N F E R E N C E 2 0 1 0 D A N S K E V A L U E R I N G S - S E L S K A B S K O N

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Vidensbaseret socialpolitik og -praksis

Vidensbaseret socialpolitik og -praksis KONFERENCEPROGRAM Vidensbaseret socialpolitik og -praksis Arrangeret af Socialstyrelsen i samarbejde med UCL og KORA Konferencen sætter spot på, hvordan vi på socialområdet styrker en vidensbaseret socialpolitik

Læs mere

NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER

NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER Dansk Evalueringsselskab C/O Institut for Statskundskab Aalborg Universitet Fibigerstræde

Læs mere

SIP - Baggrund og formål

SIP - Baggrund og formål Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 07.04.11 SIP - Baggrund og formål Indledning Velkommen til de Sociale Indikatorprogrammer

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering Konference 19. maj 2009 Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering ARRANGERET AF CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Læs mere

MENINGSFULD DOKUMENTATION

MENINGSFULD DOKUMENTATION KonferenSEN 2016 samtalesalon interview læringsmål spørgeskema indsatsteori refleksion MENINGSFULD DOKUMENTATION At gøre det vigtige målbart, ikke det målbare vigtigt Statistik Dokumentation + Evaluering

Læs mere

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer SPECIALUNDERVISNINGSTRÆF 2009: Ny veje i skolen og specialundervisningen 11. - 13. november i Holbæk 19. maj 2009 Inklusion begreber, teori og praksis Effekten af specialundervisning Nyt fra SU-Styrelsen

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Effektmåling. Ulf Hjelmar. Workshop. forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF)

Effektmåling. Ulf Hjelmar. Workshop. forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) Effektmåling Workshop Ulf Hjelmar forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) www.akf.dk Agenda 1. Hvordan skabes en god evalueringspraksis, så man i højere grad kan dokumentere og sammenligner

Læs mere

Virkningsevaluering i praksis Erfaringer og udfordringer

Virkningsevaluering i praksis Erfaringer og udfordringer Virkningsevaluering i praksis Erfaringer og udfordringer Specialkonsulent Eva Pallesen Metodekonsulent Niels M. Søndergaard Danmarks Evalueringsinstitut Parallelsession 2,3. DES-konference 11. september

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

INDBYDELSE. Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference

INDBYDELSE. Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference INDBYDELSE Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft Beskæftigelsesregion Syddanmark Det regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark inviterer

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab 2 Politisk seminar 30.-31. okt. 2007 COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf. 8959 5959 Formål med seminaret Partnerskab om Folkeskolen er nu ved at

Læs mere

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter?

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter? 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:10 Velkommen Ane Friis Bendix, formand for koordinationsgruppen for (TFE) 13:10-13:30 TFE og TVÆRS-Puljen Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE 13:30-13:45 Oversigt over

Læs mere

Evalueringer af pædagogisk praksis til gavn for hvem?

Evalueringer af pædagogisk praksis til gavn for hvem? Christina Laugesen, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Cand.scient.soc. og evalueringskonsulent ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og tidligere konsulent ved SIPsekretariatet, Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Hvordan kan arbejdet med forandringsteori bidrage til effektivisering?

Hvordan kan arbejdet med forandringsteori bidrage til effektivisering? Hvordan kan arbejdet med forandringsteori bidrage til effektivisering? 13.09.2014 Af Maria Rye Dahl, Chefkonsulent i DAMVAD Sessionens program 1) Værktøjet og dets brugbarhed 2) Gruppesummen med udg.pkt.

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Af Peter Sørensen Lektor, mag.art og ph.d.-studerende University College Lillebælt & Aalborg Universitet Der er generelt gode forudsætninger for at bringe ny viden

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

Dagens program 27.8.12

Dagens program 27.8.12 Dagens program 27.8.12 Præsentation af kurset samt praktisk info (herunder hjemmeside, køb af bøger, eksamen m.m.) http://formidlingogmetode.wordpress.com/ Kort gennemgang af semestret (plan for undervisningsgangene)

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

metode på IT-Universitetet

metode på IT-Universitetet Velkommen til Formidling og metode på IT-Universitetet Efterår 2013 Dagens program 26.8.13 Præsentation af kurset samt praktisk info (herunder hjemmeside, køb af bøger, eksamen m.m.) http://formidlingogmetode.wordpress.com/

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

INVITATION. Internationalt fag- og debatseminar om Værdien af tidlig forebyggende indsats - hvordan gør vi den bedre, og hvad der skal til?

INVITATION. Internationalt fag- og debatseminar om Værdien af tidlig forebyggende indsats - hvordan gør vi den bedre, og hvad der skal til? INVITATION Internationalt fag- og debatseminar om Værdien af tidlig forebyggende indsats - hvordan gør vi den bedre, og hvad der skal til? 27. maj 2016 kl. 9.30-16.00 i Torvehallerne i Vejle Hvordan måler

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering af sociale indsatser

Resultatdokumentation og evaluering af sociale indsatser Resultatdokumentation og evaluering af sociale indsatser En databaseret model for kvalitetsudvikling Dansk Evalueringsselskabs Årskonference Kolding, 8. september 2016 Mikkel Møldrup-Lakjer, Center for

Læs mere

To kurser i analyse og kodning af kvalitative data

To kurser i analyse og kodning af kvalitative data To kurser i analyse og kodning af kvalitative data Kursus 1. Displayværksted v/ professor Peter Dahler-Larsen, Syddansk Universitet (2. juni 2008, kl. 9-12) Læsere af kvalitative forskningsrapporter føler

Læs mere

Styrk Sproget. Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer. September 2015 Side 1

Styrk Sproget. Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer. September 2015 Side 1 Styrk Sproget Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer Side 1 Formål med dagen At sætte fokus på ledelse og organisering af sprogmiljøer. Udvikling og forankring gennem løbende

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Resultatkontrakt 2014

Resultatkontrakt 2014 esultatkontrakt 2014 esultatkontrakt for EVA 2014 1. Indledning esultatkontrakten indgås mellem Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Undervisningsministeriet (UVM). 2. Præsentation af EVA Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Tvang, snyd eller indre glød

Tvang, snyd eller indre glød Årsmøde d. 21. og 22. maj 2015 Tvang, snyd eller indre glød Vi er intet, hvis ikke andre vil med Vejle Centerhotel Villy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle I år har vi ledt efter det fælles som udviklingskonsulenter

Læs mere

D E S N Y H E D S B R E V

D E S N Y H E D S B R E V N U M M E R 3 D E S N Y H E D S B R E V J U N I 2 0 0 9 I D E T T E N U M M E R : D A N S K E V A L U E R I N G S S E L S K A B S K O N F E R E N C E 2 0 0 9 D A N S K E V A L U E R I N G S - S E L S K

Læs mere

TEMA: INKLUSION OG EVALUERING

TEMA: INKLUSION OG EVALUERING TIDSSKRIFT FOR EVALUERING I PRAKSIS NR. 15 NOVEMBER 13 TEMA: INKLUSION OG EVALUERING n Seks positioner i forhold til evidens n Ledelse, tid og evaluerings anvendelse n Portfolioen n Cooperative learning

Læs mere

Praktikant til projektet vedrørende Organisatorisk Design af Akutfunktionen: Policy Evaluering

Praktikant til projektet vedrørende Organisatorisk Design af Akutfunktionen: Policy Evaluering Praktikant til projektet vedrørende Organisatorisk Design af Akutfunktionen: Policy Evaluering Sundhedsøkonomi er et fagligt fællesskab i Folkesundhed og Sundhedstjenesteforskning i CFK. Vi søger aktuelt

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Ph.d.-projekt: Virkningsevaluering af beskæftigelsesindsatser for aktivitetsparate ledige - Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Ph.d.-projekt: Virkningsevaluering af beskæftigelsesindsatser for aktivitetsparate ledige - Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Ph.d.-projekt: Virkningsevaluering af beskæftigelsesindsatser for aktivitetsparate ledige - Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Indledning Thisted Kommune og Aalborg Universitet har igangsat

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN DANSK IMPLEMENTERINGSNETVÆRK DIN ÅRSKONFERENCE 20. MAJ 2015 Tilmeldingsfrist 10. maj 2015 IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN Implementering kan planlægges med de bedste intentioner, de fineste implementeringsplaner

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

Hvordan kan man evaluere effekt?

Hvordan kan man evaluere effekt? Hvordan kan man evaluere effekt? Dato 26.01.2012 Dette notat giver en kort introduktion til to tilgange til effektevaluering, som er fremherskende på det sociale område: den eksperimentelle og den processuelle

Læs mere

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus Sprogpakkens 6-dages kursus Introduktion og præsentation 1. dag 1 Introduktion og præsentation Velkomst Præsentation af deltagerne Praktiske informationer om kurset Evaluering Sprogpakkens baggrund 6-dages

Læs mere

Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital

Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Torsdag den 8. oktober 2015 kl. 8.30 16.25 i Medicinerhusets Auditorium Tilmelding (bindende) til k.kusk@rn.dk

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

for børn og unge og for os, der arbejder med dem Børne- og kulturchefforeningens årsmøde d. 14.-15. November på nyborg strand

for børn og unge og for os, der arbejder med dem Børne- og kulturchefforeningens årsmøde d. 14.-15. November på nyborg strand for børn og unge og for os, der arbejder med dem Børne- og kulturchefforeningens årsmøde d. 14.-15. November på nyborg strand På vej mod en fælles læringsreform Du inviteres hermed til at deltage i Børne-

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Formålet med modellerne er at få borgere hurtigere tilbage til eller tættere på arbejdsmarkedet.

Formålet med modellerne er at få borgere hurtigere tilbage til eller tættere på arbejdsmarkedet. N OTAT Invitation Implementering af modeller for bedre sammenhæng KL inviterer kommuner til at indgå i afprøvning af modeller for bedre sammenhæng mellem beskæftigelses-, sundheds- og social området. Modellerne

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

INKLUSION I PRAKSIS KONFERENCE DEN STORE UDFORDRING OM RUMMELIGHED I GRUNDSKOLEN SCANDIC ROSKILDE 05.12.2013 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

INKLUSION I PRAKSIS KONFERENCE DEN STORE UDFORDRING OM RUMMELIGHED I GRUNDSKOLEN SCANDIC ROSKILDE 05.12.2013 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER DEN STORE UDFORDRING OM RUMMELIGHED I GRUNDSKOLEN KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 05.12.2013 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK Konsekvensen af inklusionsloven fra august 2012 er, at

Læs mere

På årskonferencen sætter vi fokus på de professionelle, der arbejder med borgerne, og vi vil diskutere en række problemstillinger:

På årskonferencen sætter vi fokus på de professionelle, der arbejder med borgerne, og vi vil diskutere en række problemstillinger: Borgeren i centrum har i længere tid været et plus-ord i den offentlige sektor. At sætte borgeren i centrum har været omdrejningspunkt for en række forskellige bevægelser: Forsøg på at komme væk fra en

Læs mere

INKLUSION I GRUNDSKOLEN

INKLUSION I GRUNDSKOLEN KVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER MED INKLUSIONSRETTEDE OPGAVER KURSUSCENTER BROGAARDEN 08.-09.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK Inklusionsopgaven er for alvor landet

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

ØKONOMISTYRING OG CONTROLLING I PRAKSIS

ØKONOMISTYRING OG CONTROLLING I PRAKSIS Fra foråret 2016 præsenterer vi i samarbejde med reflexio P/S en nyudviklet version af vores populære kursus Den kommunale Controller. Med dette nye praksisorienterede kursus sætter vi fokus på økonomistyring

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

KONFERENCE D I ODENSE FIT

KONFERENCE D I ODENSE FIT Program og praktisk info KONFERENCE D. 23.01.2018 I ODENSE FIT i Danmark implementering og erfaringer FIT i Danmark - implementering og erfaringer For første gang samles de danske erfaringer med FIT (Feedback

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

Evaluering. Kolding 9. juni 2011 Professor Peter Dahler-Larsen, PhD Institut for Statskundskab Syddansk Universitet, Odense

Evaluering. Kolding 9. juni 2011 Professor Peter Dahler-Larsen, PhD Institut for Statskundskab Syddansk Universitet, Odense Evaluering Kolding 9. juni 2011 Professor Peter Dahler-Larsen, PhD Institut for Statskundskab Syddansk Universitet, Odense Evalueringens Bermuda-trekant: Evaluering Systematisk, metodisk Vurdering af Ide,

Læs mere

REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Hotel Koldingfjord, torsdag d. 9. juni og fredag d. 10. juni 2016 COK afholder reunion og follow-up seminar for alle nuværende og tidligere deltagere

Læs mere

Hjemmeopgave. Oplæg ved Elvi Weinreich. Afleveres af de enkelte ledelsesteam mundtligt d. 9 februar Ledelse & Organisation/KLEO

Hjemmeopgave. Oplæg ved Elvi Weinreich. Afleveres af de enkelte ledelsesteam mundtligt d. 9 februar Ledelse & Organisation/KLEO Hjemmeopgave Oplæg ved Elvi Weinreich Afleveres af de enkelte ledelsesteam mundtligt d. 9 februar 2016 Hjemmeopgaven Udarbejdelse af handling / programteori og effektevaluering (realitetstestning) af indsats

Læs mere

Ledelseskommissionens medlemmer

Ledelseskommissionens medlemmer Ledelseskommissionens medlemmer Formand og medlemmer Kommissionen består af 1 formand og 9 medlemmer. Medlemmerne er ledere med solid ledelseserfaring fra forskellige dele af den offentlige og private

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Progressionsmålinger på velfærdsområdet muligheder og udfordringer

Progressionsmålinger på velfærdsområdet muligheder og udfordringer Progressionsmålinger på velfærdsområdet muligheder og udfordringer Thomas Bredgaard, lektor, ph.d. Forskningscenter for Evaluering (FCE), Aalborg Universitet Charlotte Hansen, Senior Manager, Deloitte

Læs mere

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Læringskonsulenterne inviterer til to regionale konferencer om trivsel og antimobning - den 7. december i København og den 14. december i Vejle.

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 NGE OG ALKOHOL fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 UNGE OG ALKOHOL - fest eller misbrug? På Center for Ungdomsforsknings årlige majkonference, som afholdes d. 18. maj 2011, er fokus denne gang

Læs mere

D E S N Y H E D S B R E V

D E S N Y H E D S B R E V D E S N Y H E D S B R E V A U G U S T 2 0 1 0 I D E T T E N U M M E R : Å R S K O N F E R E N C E 2 0 1 0 Å R S K O N F E - R E N C E 2 0 1 0 G Å - H J E M - M Ø D E G Å - H J E M - M Ø D E N Y E U D D

Læs mere

"Klinisk etik!" "Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt"

Klinisk etik! Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt TEMADAG & Workshop "Klinisk etik!" "Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt" Fredag den 7. juni 2013 1030 til 15.30. Temadagen starter med Generalforsamling fra 9.30

Læs mere

Salon politikudvikling Hesselet

Salon politikudvikling Hesselet Salon politikudvikling Hesselet Salon: I en salon er du både deltager og medvirkende. Det er et rum til dialog, oplæg og inspiration blandt en kreds af mennesker, som har et fælles udgangspunkt og en interesse

Læs mere

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde?

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde? Du inviteres til konference om kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen, som sætter fokus på de udfordringer, sygeplejerskeuddannelsen står overfor i forhold til sundhedsvæsenets udvikling og forandring. Konferencen

Læs mere

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg FLIS konference 23 marts 2015 Min baggrund COWI Institutional planner 1986-7 SDU Adjunkt 2006-09 Finansministeriet Modernisering af den offentlige sektor 1987-95

Læs mere

Verktyg for utvärdering och forskningsinformerad praktik Förskolekonferens 2014 3. juni 2014

Verktyg for utvärdering och forskningsinformerad praktik Förskolekonferens 2014 3. juni 2014 www.eva.dk Verktyg for utvärdering och forskningsinformerad praktik Förskolekonferens 2014 3. juni 2014 Anne Kjær Olsen, områdechef, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Oplægget Kort om EVA EVA s position

Læs mere

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt Invitation / Seminar Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni 2016 Fra 0-100 på 5 år - Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Kravene

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAMMET FREMTIDENS DAGTILBUD FREMTIDENS DAGTILBUD NOVEMBER 2013

UDVIKLINGSPROGRAMMET FREMTIDENS DAGTILBUD FREMTIDENS DAGTILBUD NOVEMBER 2013 UDVIKLINGSPROGRAMMET DAGSORDEN Udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud baggrund, formål, indhold og ambitionsniveau Hverdagen for deltagerne i Fremtidens Dagtilbud Hvad kan I forvente at få ud af at

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere