Sammenligning af arthroskopisk score og røntgenscore på albuer af forbenshalte hunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenligning af arthroskopisk score og røntgenscore på albuer af forbenshalte hunde"

Transkript

1 ORIGINALARTIKLEL Sammenligning af arthroskopisk score og røntgenscore på albuer af forbenshalte hunde - høj røntgenscore medfører også en høj arthroskopisk score, men negativ røntgenscore er ikke ensbetydende med, at hunden ikke har dysplasi Sammendrag Der gives en kort beskrivelse af albueledsdysplasiens ætiologi, patologi, diagnose og behandling. I en undersøgelse omfattende 19 albueled fra forbenshalte hunde sammenlignes røntgenscore med en ny måde at score albuer på, ved hjælp af en arthroskopisk undersøgelse. Det ser ud som om, der er en sammenhæng mellem de to måder at score på. Ligeledes ser det ud til, at en væsentlig del af patienterne, som ikke viser forandringer på røntgen, alligevel har forandringer, der svarer til patologien ved albueledsdysplasi. Abstract There is a short review of the literature on Elbow Dysplasia, aetiology, pathology, diagnosis and treatment. In a study of 19 elbows, from front limb lame dogs, the normal radiological score is compared to a new way of scoring Elbows arthroscopical. There is a correlation between the two ways of scoring but 33 percent of the patients who had no radiological score, did have pathological changes in the Elbow typical of Elbowdysplasia. [ Troels Dalgaard ] Dyrlæge, Himmelev Dyreklinik, Haraldborgsvej 18, 4000 Roskilde Historie Oprindeligt blev begrebet albueledsdysplasi introduceret til at beskrive en arthrotisk tilstand i albueleddet, i hvilken der nogle gange, men ikke altid var en»ununited anconeus proces (UAP)«(1). Senere blev Fragmenteret Processus coronoideus (FCP) af Processus coronoideus medialis og Osteochondritis dissecans (OCD) af Condylus medialis inddraget som årsag til arthrose i albueleddet hos hund. I dag har»the International Elbow Working Group«(IEWG) (2) adopteret begrebet albueledsdysplasi til at beskrive alle forandringer, der fører til arthrose i albueleddet uanset underliggende årsag. Albueledsdysplasi betyder i dag en række udviklingsmæssige forandringer i albueleddet, der inkluderer FCP af Processus coronoideus medialis, Osteochondrose af Condylus medialis humeri, Ununited Processus Anconeus UAP samt Inkongruens af albueleddet. Anatomi Albueleddet er et sammensat hængselsled, der består af tre forskellige led: Articulatio humeroulnaris, Articulatio humeroradialis og Articulatio radioulnaris (se Fig. 1 ). De tre led er omgivet af en fælles ledkapsel. Capitulum er den del af condylus humeri, der artikulerer med hovedet af radius og danner Articulatio humeroradialis, som bærer hovedparten af hundens vægt. Trochlea humeri artikulerer med den semilunære Incisura Trochlearis, som medialt ender i Processus coronoideus medialis. Proksimalt ender Incisura Trochlearis i Processsus anconeus. Disse danner Articulatio humeroulnaris (Fig. 1 og 2 ). Processus anconeus artikulerer ligeledes med Fossa olecrani og forhindrer overekstension af leddet, samt nedsætter sagittal bevægelighed og rotation af leddet. Det mediale kollaterale ligament forhindrer abduktion og ekstern rotation af leddet, mens det laterale kollaterale ligament forhindrer adduktion og intern rotation. Af andre strukturer, der understøtter albueleddet, kan nævnes Lig. anulare radii, Lig. Olecrani og det interosseøse ligament mellem ulna og radius. Ætiologi og Patogenese Ætiologi og patogenese omkring albueledsdysplasi er endnu ikke endelig klarlagt. I øjeblikket diskuteres tre forskellige hypoteser: Osteochondrose, dysplasi af Incisura trochlearis og asynkron vækst af ulna og radius. Osteochondrose blev oprindelig beskrevet af Olsson (4) som en defekt af den enchondrale ossifikation, der fører til produktion af en dårlig bruskmatrix, som igen fører til revnedannelser i brusken. Dette kan medføre afstødning af brusken som osteochondritis dissecans, altså en forandring der ikke skyldes mekaniske kræfters påvirkning af brusken. I en undersøgelse af Grøndalen (5) blev der dog kun fundet histologiske forandringer svarende til osteochondrose på få hunde. De fleste forandringer i brusken var overfladiske erosioner uden forandringer i de dybere brusklag. 16 Dansk Veterinærtidsskrift januar Nummer 1 Årgang 91

2 Figur 1. Frit efter Trostel et al (2003) - Lateral og kranial projektion af de den distale Humerus dexter og den proksimale del af Ulna. Figur 2. Frit efter Trostel et al (3) Kranial projektion af den venstre albue og sagittal projektion af den proksimale del af Ulna og Radius. De tre separate led i albuen er indtegnet med cirkler. Hos mennesker findes læsioner kaldet»transchondrale frakturer«, der minder om osteochondrose hos hunden. Disse menes at være forårsaget af traumatisk påvirkning af brusken. Hos hunden ligger to af prædilektionsstederne lige over for hinanden, således at forandringerne på condylus medialis måske i virkeligheden skyldes trykpåvirkning fra Processus coronoideus medialis, og er det, der kaldes»kissing lesions«(3). En anden forklaring på forandringer i albueleddet ved albueledsdysplasi kan være en asynkronvækst af Ulna og Radius, således at der dannes et trappetrin mellem disse, hvilket ses på flere albuebilleder hos hunde med albueledsdysplasi (6). Dette blev understøttet af Wind (7), der i en undersøgelse med røntgenoptagelser af 825 hunde viste, at hunderacer, der var disponeret for albueledsdysplasi, havde en relativt forstørret proksimal ulna. Det forøgede tryk fra Ulna på Condylus medialis humeri kunne give en forklaring på FCP og»kissing lesions«, men ikke UAP - tværtimod ville man kunne forvente, at der ville være en forøget ledspalte mellem den proksimale del af Incisura trochlearis og Trochlea på Humerus, men dette er ikke tilfældet (6). At albueledsdysplasi hos hund skyldes dysplasi af Incisura trochlearis blev først foreslået af Wind (7) og Wind and Packard (8). De foreslog at albueledsdysplasi hos hund skyldtes inkongruens af albueledet som følge af en fejludvikling af Incisura trochlearis, der medfører, at denne bliver elliptisk af udformning og for lille til at omslutte Trochlea humeri. Derved bliver humerus skubbet fremad, Processus coronoideus medialis bliver løftet i forhold til Radius, hvilket igen medfører, at trykpåvirkningen på Processus coronoideus øges og foranlediger denne til at frakturere eller beskadiges i det hele taget. Der vil ligeledes være et forøget tryk på Condylus medialis humeri lige over for Processus coronoideus, der bevirker trykskader på denne - de såkaldte»kissing lesions«. Processus anconeus bliver også påvirket med et forøgede tryk, hvilket igen kan bevirke små bevægelser af denne, hvilket medfører en manglende fastgroning - altså UAP. Dette er den første hypotese, der forklarer alle forandringer i albueleddet ved albueledsdysplasi. UAP ses sjældent sammen med FCP og Kissing lesions (3). Forekomst og arvelighed Albueledsdysplasi rammer fortrinsvis store racer. Disponerede racer er Berner Sennen, Rottweiler, Schæfer, Golden Retriever og Labrador Retriever. Men andre racer og blandingshunde kan også have albueledsdysplasi. UAP ses oftest hos Schæfer, mens OCD oftest ses hos Retrieverne, og FCP ses hos alle disponerede racer (5,6). I øjeblikket er de 5 hyppigste racer i USA, der bliver registreret hos Ortho- > Dansk Veterinærtidsskrift januar Nummer 1 Årgang 91 17

3 ORIGINALARTIKLEL UAP Figur 3. Carpus abduceret, albue adduceret på højre ben. paedic Foundation for Animals (9): Chow Chow, Rottweiler, Berner Sennen, Shar Pei, Black Russian Terrier og New Foundlænder. I Danmark er de racer med den største risiko for AD (registreres i regi af Dansk Kennel Klub (DKK)): Broholmer, New Foundlænder, Rottweiler og Berner Sennen (10). Ofte er begge led involveret, og ofte er der både OCD og FCP (30-40 %) i samme led. UAP ses sjældent i samme led som FCP og OCD (0,2 %) (3). Arvelighed af albueledsdysplasi er sandsynliggjort gennem flere undersøgelser. Undersøgelser hos rottweilere har vist, at sandsynligheden for at få albueledsdysplasi er signifikant større ved at parre afficerede forældre i forhold til ikke afficerede forældre (11,12). I et studie af røntgenbilleder af hunde er det sandsynliggjort, at albueledsdysplasi er en polygenetisk nedarvet sygdom hos Berner Sennen og Rottweiler, med en arvelighedskoefficient på 0,28-0,34 hos Berner Sennen og 0,34-0,40 hos Rottweiler. Sandsynligheden for at få albueledsdysplasi for afkommet var signifikant større, hvis forældrene havde albueledsdysplasi, og risikoen steg med graden af arthrose hos forældrene. Derudover var der en sammenhæng mellem hofteledsdysplasi og albueledsdysplasi (12). Arvelighed hos schæfer af UAP er vist flere gange bl.a. af Corley og Carlsson (1). Diagnostik Klinisk undersøgelse De fleste hunde viser kliniske sympto- mer i 5-8 måneders alderen, men dette kan variere fra 3 måneder til 2 år. Der er ømhed ved fleksion og ekstension af albueleddet. Mange hunde vil stå med albuen adduceret og carpus abduceret (Fig. 3). Der kan være hævelse i albuen. Senere kan de arthrotiske forandringer være så omfattende, at der er nedsat bevægelighed i albuen (6). Røntgenundersøgelse UAP diagnosen stilles forholdsvis nemt på et røntgenbillede i lateral projektion, der kan dog være problemer ved ældre arthrotiske led, hvor forandringerne kan være så store, at man ikke kan se Processus anconeus. Men som oftest kan man se Processus anconeus som en»fraktureret«del af Ulna med arthrotiske forandringer omkring»fraktur«- stedet (6), Figur 4. Diagnosen for FCP, OCD/Kissing lesions og Inkongruens er vanskeligere at diagnosticere. Igennem tiden er mange forskellige projektioner blevet foreslået til at identificere FCP på røntgenbilleder. Men da forandringerne ofte er af brusk alene, og da de ofte ligger med radius projiceret ovenpå, kan det være vanske- Figur 4. Ununited Anconeus Proces. Oversigt over radiologiske forandringer hos den unge hund med FCP (frit efter Morgan et al 2000) I Inkongruens Forstørrelse af den humeroulnare ledspalte (fig. 5,c1) Forstørrelse af den humeroradiale ledspalte (fig. 5, c2) Trappetrin mellem Incisura trochlearis og Radius (fig 5,b) Utydeligt omrids af Processus coronoideus medialis (fig. 5,d) Kranial forskydning Condylus humeri Forsnævring af ledspalte mellem humerus og anconeus (fig. 5,c3) II Osteofytose Distale del af Incisura trochlearis Proksimal del af Processus anconeus (se fig. 5,a) c1 a c3 Figur 5. Forandringer ved FCP i albuen hos hund. a) exostose dorsalt på anconeus, b) trappetrin mellem Inc. trochlearis og radius, c) tegn på inkongruens og d) utydelig omrids af Proc. coronoideus med. b d c2 18 Dansk Veterinærtidsskrift januar Nummer 1 Årgang 91

4 Albueledsdysplasi score 0 Normalt albueled I Mild arthrose Radiologiske fund Normalt albueled ingen tegn på inkongruens eller arthrose Sclerose af Incisura trochlearis, eller Trappetrin på 2mm mellem Ulna og Radius eller osteofytdannelser < 2mm. II Moderat arthrose Osteofytdannelser fra 2-5mm III Alvorlig arthrose Osteofytdannelser > 5mm eller diagnose af primær årsag til albueledsdysplasi (FCP, UAP eller OCD) Tabel 1. The International Elbow Working Group (IEWG) (2). ligt at skelne fx FCP. Derfor må man ofte se efter andre forandringer, der indikerer, at der er patologiske tilstande i albueleddet. Disse er skitseret i oversigten over radiologiske forandringer hos den unge hund (boks). Senere ses forandringer andre steder i leddet fx exostoser kranialt på radius. OCD ses bedst på den kraniokaudale projektion, hvor der nogle gange kan ses en opklaring på condylus humeri medialis. Murphy et al (15) mente, at inkongruens i albuen blev bedst vurderet ved et 90 flekteret mediolateralt billede. I en anden undersøgelse af Mason et al (14), var der en dårlig specificitet og sensitivitet ved de normale optagelser af albuebilleder. Der krævedes et»trappetrin«på 1,5 til 4 mm, før man kunne nå en specificitet på 90 %, alt efter radiologens erfaring. I Danmark bruger vi protokollen fra The International Elbow Working Group (IEWG) (2), hvor der bruges et mediolateralt billede af albuen i 45 fleksion, til at gradinddele albuen mht. arthrose. Se tabel 1. Scoren af albueledsdysplasi baserer sig betydeligt på røntgenologiske fund af exostoser i forskellige størrelser. Det screeningsprogram, vi bruger i Danmark og andre steder i verden, bygger da også på dette. Problemet er, at de sekundære fund af exostoser ofte ikke ses, før hunden er 7-8 mdr. gammel (15), og i mindst en undersøgelse kunne det tyde på, at hunde har den bedste prognose, hvis de bliver opereret, inden de er 6 mdr. gamle (16). Samtidig kan der være radiologiske forandringer, uden der er patologiske fund under kirurgi (15). Derudover kan det være meget svært at stille den specifikke diagnose for FCP eller OCD på røntgen (3,6,15,17). Flere undersøgelser har vist, at arthroskopi er en god måde til at diagnosticere FCP og OCD i albueleddet (6,15,17,18,19,20,21). Ifølge Van Bree og Van Ryssen (15) fandt de arthroskopiske forandringer i 20 % af albueleddene, hvor der ikke var forandringer på røntgen. Ifølge Samoy et al (22) har de på mere end tilfælde kun set tre, hvor der ikke var FCP og/eller kissing lesions i forbindelse med inkongruens. Af andre alternative diagnostiske metoder kan nævnes MRI, som er en god metode til at diagnosticere ikke forskubbede FCP fragmenter (23), og CT scanning, som ligeledes er en god metode til at diagnosticere FCP forandringer, bl.a. med hensyn til form og størrelse af fragmentet, specielt hvis fragmentet er forskubbet. Er fragmentet ikke forskubbet, finder CT scanningen dem ikke i 20 % af tilfældene (15). Behandling Behandlingen af albueledsdysplasi kan enten være kirurgisk eller konservativ (medicinsk behandling, vægtkontrol mv.). Igennem årene er der foreslået en lang række forskellige operationer af albueledsdysplasi, og mange kirurger har deres egen mening om, hvad der er bedst. Der mangler dog ofte kontrollerede studier til at verificere effekten af forskellige operationsmetoder. Trostel et al (3) har i deres artikel prøvet at samle en række publicerede data om forskellige operationsmetoder for albueledsdysplasi. Med hensyn til FCP er der samlet ni undersøgelser fra 1979 til Disse er af forskellig udformning mht. til aldersgrupper, racer, operationsmetode og hvor lang tid, man har fulgt patienterne. Der er også forskel på, om man har sammenlignet med sig selv, eller med fx en gruppe der fik medicinsk behandling. Ligeledes er der stor forskel på, hvor mange patienter der var med i undersøgelsen (fra 7-109). Generelt kan man sige, at der ikke er forskel på, om man opererer eller behandler medicinsk - både hvad angår klinik og senere arthrosescore på røntgen. Det ser dog ud som om, de fleste, der er opereret, bliver bedre. Spørgsmålet er, om de ville være blevet bedre alligevel? En undersøgelse antyder, at man får det bedste resultat ved at operere inden hunden Terry J. er Kreeger 6 mdr. & gammel Jon M. Arnemo (16). Der mangler Handbook endnu of publicerede wildlife chemical undersøgelsemobilization, af arthroskopiske 3rd edition operationers resul- imtater Copyright: med henblik Terry J. på Kreeger arthroseudvikling. 432 sider, ill. 2007, Med Bestilling: hensyn til UAP ser det ud som om, Pris: man ca. har 600 de kr. bedste inkl. forsendelse. resultater med mindst arthrose ved at skruefiksere Pro- > Dansk Veterinærtidsskrift januar Nummer 1 Årgang 91 19

5 ORIGINALARTIKLEL Figur 6. Processus Anconeus er fikseret, og der er lavet en proksimal osteotomi af ulna. cessus anconeus og lave osteotomi af Ulna (3), Figur 6. Bekæmpelsen af albueledsdysplasi er baseret på screening af albuer ved hjælp af røntgenbilleder. Dette bygger på, at de arthrotiske forandringer i et led afspejler sig i de røntgenologiske forandringer. Men om dette er tilfældet, er ikke dokumenteret. I det efterfølgende sammenlignes den kendte score for AD i DKK regi med en ny måde at score patologien i albueled på forbenshalte hunde, nemlig ved en arthroskopisk score. Dels for at se om der er en sammenhæng mellem de 2 måder at score på, dels for at se om der er bedre sammenhæng mellem klinik og arthroskopi, end der er mellem klinik og røntgen. Materialer og metoder Alle hunde, der deltog i undersøgelsen, blev først diagnosticeret som at have forbenshalthed, der kunne henføres til albueleddet. Der blev derefter taget røntgenbilleder af de berørte led, hvor hundene var sederet i en blanding af Medetomidin/Butorphanol. Røntgenbillederne blev taget i mediolateral projektion med albuen bøjet 45. Billederne blev sendt til Dorte Hald Nielsen på KU LIFE, der normalt scorer albuer for Dansk Kennelklub (DKK). Billederne var blændet for DHN og blev bedømt efter, at der var scoret arthro- skopisk. Billederne blev scoret efter protokollen hos The International Elbow Working Group (IEWG) (2) (se tabel 1). Hundene blev præmedicineret med Acepromazin og Buthorphanol, anæstesi blev induceret med propofol,og vedligeholdt med isofluran. Hundene blev arthroskoperet i de berørte albuer, som beskrevet af Beale et al (21). Der blev brugt dels et Wolf 30 foreoblique 2,4 mm arthroskop, dels et Dyonics 2,7 mm 30 foreoblique. Der blev brugt dels lyskilder fra Wolf og dels fra Smith and Nephew samt et chip kamera fra samme firmaer. Arthroskopier af albuerne blev optaget med kamera og enten gemt i DVD format og bedømt af undertegnede senere, eller de blev scoret direkte. Til at bedømme den arthroskopiske score blev der brugt en modificeret udgave af Innes og Sadalaks (24) system, idet tre af de fem anatomiske områder, som de foreslår nemlig: Incisura trochlearis, Condylus humeri medialis og Processus coronoideus medialis blev bedømt. Områderne Processus coronoideus laterales og Fovea capitis radii bedømtes ikke. De nævnte områder blev bedømt som Tabel 2. Innes og Sadalak (24) Arthroskopisk Score Anatomisk Beskrivelse beskrevet af Innes og Sadalak (24) og gengivet i tabel 2, samt efter billederne i bilag 1, som venligst er udlånt af Innes og er brugt i hans undersøgelse som eneste introduktion til bedømmerne. Den arthroskopiske score for de tre områder blev lagt sammen, således at den samlede arthrotiske score kan ligge mellem 0 til 12. Sammenhængen mellem arthroskopisk score og røntgenscore blev undersøgt i en Spearmans Rank Correlation test, da data er nonparametriske med signifikans niveau på 5 %. Til at udregne denne brugtes Medcalc. Resultater Resultaterne for røntgenscore og arthroskopisk score er samlet i tabel 3. Der indgik 19 albuer i undersøgelsen fordelt på 17 hunde. Der var seks hunner og 11 hanner med en gennemsnitsalder på 22 mdr. (5 mdr. til 9 år). Den gennemsnitlige røntgenscore for de 19 albuer var 1,2, og den gennemsnitlige arthroskopiske score var 4,3. Fordelingen af hunde på racer var ni labrador, to Rottweilere, to Schæfere, en Bull Mastif, en New Foundlænder og en Berner Sennen. To hunde indgik med to albuer. Kun i fem ud af 19 albuer var 0 Normal brusk - hvid glat og skinnende. I II III IV Mild fibrillering/erosion mat, hævet eller med sprækker, men uden eksponering af subchondralt benvæv. Moderat erosion - mere end 50 % af overfladen viser tegn på erosion, men mindre end 50 % eksponering af subchondralt benvæv. Alvorlig erosion - øer af brusk, men mere end 50 % eksponering af subchondralt benvæv. Ekstrem erosion, intet brusk tilbage i hele området. 20 Dansk Veterinærtidsskrift januar Nummer 1 Årgang 91

6 Alder (mdr.) Race Køn Røntgenscore Incisura Trochlearis Processus coronideus Condylus medialis Samlet arthroskopisk Score 7 Labrador hun Bull Mastif han Labrador han Labrador han Rottweiler han Schæfer hun Labrador han Labrador hun Labrador han Labrador han (k) Rottweiler hun Labrador han Labrador hun Berner Sennen han Schæfer han Labrador han Labrador hun Labrador hun Newfoundl. han Tabel 3. Resultater af røntgen og arthroskopisk score på hunde, der indgik i undersøgelsen. der også forandringer i incisura trochlearis. De andre hunde havde kun forandringer på prædilektionsstederne Processus coronoideus og Condylus medialis. Spermans Rank coefficient blev udregnet til 0,741 med en p-værdi på 0,002. Seks albuer havde røntgenscoren 0, men havde alligevel arthroskopiske forandringer i albueleddet - to af disse tilhørte samme hund. Det vil sige alle undersøgte hunde havde forandringer i leddet, når man undersøgte dem arthroskopisk, mens kun 67 % havde forandringer på røntgen. Diskussion I denne undersøgelse kunne der påvises en statistisk sikker sammenhæng mellem arthroskopisk score og røntgenscore. Dette svarer til Innes og Sadalak (24), som i deres undersøgelse på 23 albuer fandt en meget sikker sammenhæng mellem de to metoder. I deres undersøgelse scorede de fem anatomiske områder, selvom der ofte kun var forandringer i prædilektionsstederne (25). I nærværende undersøgelse fandtes altid forandringer i prædilektionsstederne. Ved arthroskopi fandtes der patologiske forandringer i alle albuer, der indgik i undersøgelsen, men i seks ud af 19 albuer fandtes ingen røntgenforandringer - altså næsten 32 %. Det svarer nogenlunde til, hvad Van Bree og Van Ryssen (15) fandt. Det giver anledning til eftertanke som kliniker, idet man må overveje, om man ikke burde undersøge en forbenshalt hund nærmere, selvom denne ved en normal røntgenoptagelse ikke viser tegn på albueledsdysplasi, fx ved hjælp af arthroskopi. Specielt når vi snakker om de disponerede racer fx labrador. Hvis man»kun«foretager røntgen, bør man nok som et minimum tage fire projektioner, som beskrevet af bl.a. Mason et al (14), på de hunde, som man mistænker for AD. Det vil sige latero-lateral optagelse dels bøjet, dels neutralt samt et anteposterior billede strakt og anteposterior proneret ca. 15. En god klinisk undersøgelse er altså stadig vigtig i forbindelse med albueledsdysplasi. Så vidt vides er der endnu ikke publiceret et scoringssystem til at score albueled arthroskopisk, og dermed heller ikke tidligere publiceret en undersøgelse som denne. Innes og Sadalak (14) udviklede et system, hvor de scorede fem anatomiske områder i albuen. De validerede deres undersøgelse for overensstemmelse mellem fire observanter og mellem to observationer med 14 dages mellemrum. Beale et al (21) introducerer et arthroskopisk scoresystem, men hvordan de er kommet frem til det eller om de har valideret det, nævnes ikke. Scoringssystemet i denne undersøgelse er som sagt en modifikation af Innes og Sadalaks system, hvor der scores tre anatomiske områder. I Danmark vælger vi at screene albuer i forbindelse med avl, ved hjælp af et røntgenbillede af albuen i medio-lateral projektion, hvor albuen er bøjet 45. Dette har vist sig effektivt i Sverige, hvor det er lykkedes at nedbringe antallet af hunde med albueledsdysplasi gennem selektion (12). Diagnosen af FCP og OCD forbedres dog væsentligt, hvis man bruger andre projektioner (26,27). Lang et al (26) viste, at ved at bruge en røntgenscore, hvor der ikke kun tages hensyn til de arthrotiske forandringer, men også til diagnosen af primær lidelse kunne man fange 12 % af de falsk negative på den traditionelle scoremetode. Da diagnosen for både FCP og OCD er svær at stille røntgenologisk uden yderligere projektioner (27), kunne man forestille sig, at røntgenscoren for de fem»0-hunde«ville have været anderledes, hvis man havde brugt en alternativ score med flere projektioner. > Dansk Veterinærtidsskrift januar Nummer 1 Årgang 91 21

7 ORIGINALARTIKLEL Evnen til at danne exostoser afhænger i øvrigt af alder og race (26), så man burde korrigere for dette, men undersøgelsen her har været for lille. Fordelingen af hanhunde og tæver svarer i øvrigt også godt til Van Ryssens og Van Brees (20) undersøgelse. Det kan diskuteres, om det overhovedet er relevant at have et røntgenscoresystem, når man tænker på de patologiske forandringer, der blev fundet i albueleddene. Enten har patienten albueledsdysplasi, eller også har den ikke. I denne undersøgelse var der patologi, der formodentlig med tiden kunne føre til invaliderende sygdom i alle albuer, der havde røntgenologiske forandringer. For gradinddelingen taler undersøgelsen af Swensson et al (12), der viste, at hvis man parrer normale forældre med forældre med score 2-3, er der signifikant større sandsynlighed for, at afkommet får albueledsdysplasi, end hvis man parrer normale forældre med forældre med score 1. I Danmark bruger man ikke avlsrestriktioner i forbindelse med albueledsdysplasi. Restriktionerne ligger alene i, at scoren kan stå i stambogen, og køber så kan vælge at købe hunde fra forældre, der er albueledsscoret og som har albuescore 0. Eneste raceklub som nu anvender restriktionerne, er Broholmerne, som kun må bruge forældre, der scorer 0 eller 1. Fra 1. januar 2008 skal labrador dog være fri for AD. Konklusion Der ser ud til at være en sammenhæng mellem arthroskopisk score og røntgenscore, således at en høj røntgenscore også medfører en høj arthroskopisk score. Dog ser det ud som om en væsentlig del af albuerne scores falsk negativt på røntgen. Alle albuer, der indgik i undersøgelsen, havde patologiske forandringer i brusken, der svarer til de karakteristiske forandringer for AD, nemlig FCP og Kissing lesions. I denne undersøgelse var der altså en væsentlig bedre sammenhæng mellem arthroskopisk score og klinik, end der var mellem røntgenscore og klinik. En god klinisk undersøgelse er stadig et vigtigt redskab i diagnosen af albueledsdysplasi. Taksigelser Tak til Dorthe Hald Nielsen, KU LIFE, for endnu engang velvilligt at have stillet sig til rådighed med faglig kompetence til bedømmelse af røntgenbilleder, og til Søren»Snude«Skovsgaard Petersen for velvilligt at have stillet materiale og vejledning til rådighed. Referencer 1. Corley EA and Carlson: Genetic Aspects of Canine Elbow Dysplasia. AVMA , The International Elbow Working Group (IEWG) ( vet.org/archive/2004/prcdgs2004_2.pdf.) 3. Trostel TC; McLaughlin RM; Pool RR: Canine Elbow Dysplasia Anatomy and Pathogenesis Compendium on continuing education for the practicing veterinarian 25, 10 oct 2003, Olsson SE: Patophysiology, morphology and clinical signs of osteochondrosis in the dog in Bojrap MJ (ed): Disease Mechanisms in small animal surgery, ed 2 Philadelphia, Lippincott, Wiliams and Wilkins, 1993, pp Grøndalen J & Grøndalen T: Arthrosis in the Elbow Joint of Young Rapidly Growing Dogs V. Nord Vet.-Med. 1981, 33, Morgan JP; Wind A; Davidson AP: Hereditary Bone and Joint Diseases in the Dog, Sclütersche, 2000, pp Wind AP: Elbow Incongruity and Developmental Elbow disease in the Dog, Part I. JAAHA, 22, 86, Wind AP; Packard ME: Elbow Incongruity and Developmental Elbow Diseases in the Dog, Part II. JAAHA, 22, 86), Orthopaedic Foundation for Animals OFA: html 10. Sønderup SE: HD/AA statistik Hunden 3, 2007, Grøndalen J & Lingaas F: Arthrosis in the Elbow Joint of Young Rapidly growing dogs: a genetic investigation. Journal of Small Animal Practice, 1991, 32, Swenson L; Audell L; Hedhammer Å: Prevalence and inheritance of and selection for elbow arthrosis in Bernese Mountain Dogs and Rottweilers in Sweden and Benifit: Cost analysis of a screening and control program. JAVMA, 210, 2, 1997, Murphy ST; Daniel DL; Shiroma JT; Neuwirth LA; Parker RB; Kubilis PS: Effect of radiographic positioning on interpretation of cubital joint congruity in dogs AJVR 59, 11, Mason DR; Schulz KS; Samii VF; Fujita Y; Hornof W; Hergesell EJ; Craig DL, Morgan JP and Kass PH: Sensitivity of Radiographic Evaluation of Radio-Ulnar Incon- 22 Dansk Veterinærtidsskrift januar Nummer 1 Årgang 91

8 gruence in the Dog. In Vitro Vet. Surg., 31, 2002, Van Bree H & Van Ryssen B: Imaging the canine elbow: radiography, computed tomography and arthroscopy. Veterinary Annual, Bristol John Wright and Sons 1995, 35, Brunnberg L; Allgoewer I: Age-related results of the treatment of elbow dysplasia (FCP) in the Bernese Mountain Dog. Vet comp orthop traumatol 1996, 9, Bardet JF: Arthoscopy of the Elbow in Dogs Part II: The cranial Portals in The Diagnosis and Treatment of the Lesions of the Coronoid Process V.C.O.T. F. K. Schatthauer Publishers, Stuttgart-Newyork 1997, 10, pp Jantur I; Meyer- Lindenberg A; Fehr M: EJCAP 2002, 12, Van Bree H & Van Ryssen B: Diagnostic and Surgical Arthroscopy in Osteochondrosis Lesions: Veterinary Clinics of North America. Small Animal Practice, 1998, 28, Van Ryssen B & Van Bree H: Arthroscopic findings in 100 dogs with elbow lameness. Vet. Rec. 1997,140, Beale BS; Donald AH; Schulz KS, Whitney WO: Arthroscopically Assisted Surgery of the Elbow joint. Small Animal Arthroscopy, 2003 Elsevier Science, Saunders, pp Samoy Y; Van Ryssen B; Gielen I; Walschot N; Van Bree: Review of the literature Elbow incongruity in the dog. Vet Comp Orthop Traumatol, 1/2006, Snaps FR; Balligand MH; Saunders JH; Park RD; Dondelinger RF: Comparison of radiography, magnetic resonance imaging, and surgical findings in dogs with elbow dysplasia. AJVR 1997, 58 12, Innes JF; Sadalak D: Arthroscopic assesment of chondropathy in dogs with elbowdysplasia: relationship to radiological and biochemical parameters, unpublished data 25. Innes: Personal communication Lang J; Busato A; Baumgartner D; Flückiger M. & Weber U.Th: Comparison of two classification protocols in the evaluation of elbow dysplasia in the dog. JSAP 1998, 39, Hazewinkel HA & Voorhaut G: Tijdschr Diergeneeskd Dec 15;111, 24: , abstract only. Bilag 1 Dansk Veterinærtidsskrift januar Nummer 1 Årgang 91 23

Sammenligning af Arthroskopisk - og Røntgenscore på albuer af forbenshalte hunde.

Sammenligning af Arthroskopisk - og Røntgenscore på albuer af forbenshalte hunde. Sammenligning af Arthroskopisk - og Røntgenscore på albuer af forbenshalte hunde. Fagdyrlægeopgave Troels Dalgaard 2005 Sammendrag Der gives en kort beskrivelse af albueledsdysplasiens ætiologi, patologi,

Læs mere

Albueledsdysplasi er defineret som osteochondrose i albueleddet.

Albueledsdysplasi er defineret som osteochondrose i albueleddet. Friis Lara E. Friis Mikkelsen El - Vej 13, Seest DK 6000 Kolding Tlf. (45) 75528303 email: efriism@stofanet.dk ALBUELEDSDYSPLASI DEFINITION. Den danske betegnelse albueledsdysplasi, der gennem de seneste

Læs mere

Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager

Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager Januar: Ingen afgørelser indkommet i januar 2012. Februar: Ingen afgørelser indkommet i februar 2012. Marts: Ingen afgørelser indkommet

Læs mere

Fracture dislocation of the elbow. Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital

Fracture dislocation of the elbow. Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital Fracture dislocation of the elbow Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital AO Advanced Principles Course Middelfart 11-14. april 2016 Fracture dislocation of the elbow Albue

Læs mere

Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases

Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases fra 2005-2006 Jon Vedding Nielsen Dyrlæge Forekomst Overordnet en ikke hyppig lidelse Hyppigste fraktur af de lange knogler Anamnese Akut opstået støttehalthed

Læs mere

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik 90% af manglende og fejldiagnoser Klinisk og radiologisk diagnostik Diagnose Alder, køn Anamnese Henvisning Anatomisk lokalisation Anamnese Klinisk undersøgelse Klinisk undersøgelse Konklusion?? What to

Læs mere

Mastocytomer hos hunden

Mastocytomer hos hunden Cancerregistret, nyhedsbrev. Mastocytomer hos hunden Hund Mastocytomer er en af de mest almindelige tumorer på verdensplan i huden hos hunden og tidligere studier har fundet at de repræsenterer ca. 20%

Læs mere

Albuen forfra normalt billede. Frakturer og luxationer i albuen. Albuen fra siden normalt billede. Den løftede fedtpude. Den anteriore humerale linie

Albuen forfra normalt billede. Frakturer og luxationer i albuen. Albuen fra siden normalt billede. Den løftede fedtpude. Den anteriore humerale linie Albuen forfra normalt billede Frakturer og luxationer i albuen Caput radii Collum radii Capitulum humeri Trochlea humeri Epicondylis medialis et lateralis 1 2 Albuen fra siden normalt billede Den løftede

Læs mere

Overekstremiteten. Michel Bach Hellfritzsch

Overekstremiteten. Michel Bach Hellfritzsch Overekstremiteten Michel Bach Hellfritzsch Skulderbæltet Skulderbæltet Art. sternoclavicularis Art. acromioclavicularis Art. humeri Scapula Clavicula Clavicula (1) (2) Optagelse (1) er foretaget kraniokaudalt

Læs mere

Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk. Søren Kold Aalborg Sygehus

Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk. Søren Kold Aalborg Sygehus Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk Søren Kold Aalborg Sygehus Mål Breddeøget fodledsgaffel: hvorfor? Præ-operativ diagnostik Stabil vs. ustabil fraktur SE II eller SE IV Syndesmose-ruptur:

Læs mere

Indlæg om røntgenfund forekomst og betydning ved

Indlæg om røntgenfund forekomst og betydning ved Indlæg om røntgenfund forekomst og betydning ved travheste v/dyrlæge Jon Vedding Nielsen Lidt om forelæseren: 32 år, dyrlæge siden 2001 Oprindelig fra Nordjylland, nordvest for Aalborg Rideheste - Military,

Læs mere

What to look for!!!!!! 90% af alle manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik

What to look for!!!!!! 90% af alle manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik 90% af alle manglende og fejldiagnoser Klinisk og radiologisk diagnostik Diagnose Alder, køn Anamnese Anatomisk lokalisation Klinisk undersøgelse Konklusion? Henvisning Anamnese Klinisk undersøgelse? What

Læs mere

Albuen forfra normalt billede. Frakturer og luxationer i albuen. Albuen fra siden normalt billede. Den løftede fedtpude. Den løftede fedtpude

Albuen forfra normalt billede. Frakturer og luxationer i albuen. Albuen fra siden normalt billede. Den løftede fedtpude. Den løftede fedtpude Albuen forfra normalt billede Frakturer og luxationer i albuen Caput radii Collum radii Capitulum humeri Trochlea humeri Epicondylis medialis et lateralis 1 2 Albuen fra siden normalt billede Den løftede

Læs mere

Frakturer og luxationer i albuen

Frakturer og luxationer i albuen Frakturer og luxationer i albuen 1 Albuen forfra normalt billede Caput radii Collum radii Capitulum humeri Trochlea humeri Epicondylis medialis et lateralis 2 Albuen fra siden normalt billede Olecranon

Læs mere

Frakturer og luksationer. September 16

Frakturer og luksationer. September 16 Frakturer og luksationer. September 16 Radiolog rolle Gode henvisninger med oplysning om: 1: traumemekanisme og traume alder. 2:Symptomer 3: Punktum maximum, hvis muligt. Smerter. Obs svigt af osteosyntesemateriale..

Læs mere

Osteochondrose i albueleddet hos

Osteochondrose i albueleddet hos ORIGINALARTIKEL Osteochondrose i albueleddet hos Del 1: Forekomst i fire besætninger og sammenhæng mellem forskellige ledforandringer Sammendrag Formålet med undersøgelsen var at redegøre for forekomsten

Læs mere

DISTALE RADIUSFRAKTURER

DISTALE RADIUSFRAKTURER DISTALE RADIUSFRAKTURER Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Morten Schultz Larsen FORMÅL Fraktur Klassifikation Diagnose Behandling NKR Funktionsniveau Operativ teknik Komplikationer og hvordan

Læs mere

AVLSARBEJDET FREMOVER

AVLSARBEJDET FREMOVER AVLSARBEJDET FREMOVER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen El-vej 13, Seest dk 6000 Kolding (45)61 66 83 03 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf.

Læs mere

Røntgen quiz. Fra kursus i skadestue radiologi 25. maj 2011 YODA

Røntgen quiz. Fra kursus i skadestue radiologi 25. maj 2011 YODA Røntgen quiz Fra kursus i skadestue radiologi 25. maj 2011 YODA Quiz Der er ved hvert spørgsmål angivet, hvor mange point du kan få. Svaret er på den følgende side, så gå ikke videre før du har gættet.

Læs mere

Suprakondylære humerusfrakturer. AOT Advanced Principles Course Middelfart april 2016

Suprakondylære humerusfrakturer. AOT Advanced Principles Course Middelfart april 2016 Suprakondylære humerusfrakturer Lasse Bayer AOT Advanced Principles Course Middelfart april 2016 Anatomi Triangular struktur skaber styrke Lateral column Medial column Trochlea Anatomi Trochlea er centrum

Læs mere

SPONDYLOSIS DEFORMANS HOS BOXER

SPONDYLOSIS DEFORMANS HOS BOXER SPONDYLOSIS DEFORMANS HOS BOXER BILLEDDIAGNOSTIK UDVIKLING OG ARV Dyrlæge Louise Rosenvinge Pahle Agenda Specialeprojekt Spondylosis deformans DISH (Diffus Idiopatisk Skeletal Hyperostosis) Spondylose

Læs mere

Grundlaget for beregning af alle former for avlsindeks er at få fastlagt populationens

Grundlaget for beregning af alle former for avlsindeks er at få fastlagt populationens Hvad er HD? HD står for hofteledsdysplasi. Det er en lidelse, hvor lårbenshovedet og hofteskålen ikke er tilpasset hinanden optimalt. HD er en arvelig betinget sygdom. Arvegangen er "polygenetisk", d.v.s.

Læs mere

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit)

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) HÅNDEN Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) Tenosynovit lokaliseret til 1. dorsale kulisse som indeholder abductor pollicis longus og extensor pollicis brevis senerne. Lidelsen er hyppigst

Læs mere

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Oversigtsdias. gravhunde - Status. Normal disk-opbygning

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Oversigtsdias. gravhunde - Status. Normal disk-opbygning Dias 1 Oversigtsdias Viden på Bordet: Avlsprogrammet for diskusprolaps hos gravhunde - Status Dias Viden på Bordet: Avlsprogrammet for diskusprolaps hos gravhunde - Status Baggrund for avlsprogrammet Arvelighed

Læs mere

Nyt paragdime for hoftelidelser hos yngre voksne

Nyt paragdime for hoftelidelser hos yngre voksne 1403 Nyt paragdime for hoftelidelser hos yngre voksne Anders Troelsen, Steffen Jacobsen & Kjeld Søballe Hoftedysplasi og»femoroacetabular impingement«hoftedysplasi og»femoroacetabular impingement«disponerer

Læs mere

Vurdering af ledbevægelighed

Vurdering af ledbevægelighed Vurdering af ledbevægelighed Ledbevægelighed Passiv ledbevægelighed (PROM) beskriver den bevægelse, som personen kan udføre i afslappet tilstand med assistance fra en anden person, fra sig selv eller genstand

Læs mere

Journal beskrivelse. Basis uddannelse i ultralydsscanning

Journal beskrivelse. Basis uddannelse i ultralydsscanning Journal beskrivelse Basis uddannelse i ultralydsscanning Hvorfor? Dokumentation Ydelse Samarbejdspartnere Faglighed Diagnosticere, gøre status, se ændringer Systematik nedsætter fejl og måleusikkerheder

Læs mere

Avlsrådets og Maine Coon Klubbens racespecifikke avlsanbefalinger for Maine Coon (MCO)

Avlsrådets og Maine Coon Klubbens racespecifikke avlsanbefalinger for Maine Coon (MCO) Avlsrådets og Maine Coon Klubbens racespecifikke avlsanbefalinger for Maine Coon (MCO) Generelt Lidelse PK-Def (Pyruvate Kinase Deficiency) Arvelig form for anæmi, dvs. en sygdom i blodet. Symptomerne

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

13/09/2015. Merrill s Atlas of Radiographic positioning and Radiologic Procedures (Mosby)

13/09/2015. Merrill s Atlas of Radiographic positioning and Radiologic Procedures (Mosby) 2 Definition Positioning i ortopædisk radiologi Henrik E Gregersen Overlæge Radiologisk afdeling Aalborg Sygehus Læren om, hvordan en patient lejres i røntgenapparatet og hvordan røntgenapparatet indstilles,

Læs mere

www.cavalierklubben.dk Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel

www.cavalierklubben.dk Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel Generalforsamling i Cavalierklubben den 27. April 2014 27. April 2014 Agenda Hvad er de gældende avlsrestriktioner for Cavalieren i DKK? Hvilke

Læs mere

Subklinisk fragmentation af distale patella efter desmotomi af ligamentum patellae mediale.

Subklinisk fragmentation af distale patella efter desmotomi af ligamentum patellae mediale. Subklinisk fragmentation af distale patella efter desmotomi af ligamentum patellae mediale. En retrospektiv undersøgelse af prævalensen hos et udsnit af heste i Danmark Hovedopgave Fagdyrlægeuddannelsen

Læs mere

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer Niels-Chr. G. Hansen Årligt antal nye tilfælde af lungekræft i Danmark 5000 4000 Antal 3000 2000 1000 0 1940

Læs mere

INTERN PRØVE ANATOMI OG FYSIOLOGI/BILLEDANATOMI HOLD R05S D. 25. JANUAR 2006 KL. 9.00 13.00

INTERN PRØVE ANATOMI OG FYSIOLOGI/BILLEDANATOMI HOLD R05S D. 25. JANUAR 2006 KL. 9.00 13.00 INTERN PRØVE ANATOMI OG FYSIOLOGI/BILLEDANATOMI HOLD R05S D. 25. JANUAR 2006 KL. 9.00 13.00 Sættet består af 1 sammensætningsopgave, 8 essayopgaver, 3 figuropgaver, 4 opgaver i billedanatomi samt et svarark

Læs mere

CT-TRAUME CHECKLISTE ET FORSLAG. Michael Heyman cand.med.,ph.d. speciallæge i radiologi

CT-TRAUME CHECKLISTE ET FORSLAG. Michael Heyman cand.med.,ph.d. speciallæge i radiologi CT-TRAUME CHECKLISTE ET FORSLAG Michael Heyman cand.med.,ph.d. speciallæge i radiologi Dansk Radiologisk Selskabs 8. årsmøde og Videnskabeligt møde for Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin,

Læs mere

Hvordan scores RA røntgenbilleder med Sharp/van der Heijde metoden?

Hvordan scores RA røntgenbilleder med Sharp/van der Heijde metoden? Hvordan scores røntgenbilleder? Hvordan scores RA røntgenbilleder med Sharp/van der Heijde metoden? Lykke Midtbøll Ørnbjerg, læge, ph.d.studerende DANBIO og Center for Artritforskning, Glostrup Hospital

Læs mere

Sundhed og adfærd hos Boxer og Engelsk Bull Terrier

Sundhed og adfærd hos Boxer og Engelsk Bull Terrier Dias 1 Præsentation Baggrund Sundhed og adfærd hos Boxer og Engelsk Bull Terrier June Lykke Thomsen, dyrlæge Metode Udvalgte resultater Boxer Engelsk Bull Terrier (EBT) Temperament/mental tilstand Betydning,

Læs mere

Renal Dysplasi en kronisk nyresygdom

Renal Dysplasi en kronisk nyresygdom Katarina Tengvall og Maria Hurst Renal Dysplasi en kronisk nyresygdom Renal dysplasi er en medfødt nyresygdom som rammer unge hunde. Sygdommen er uhelbredelig og hundene dør oftest af kronisk nyresvigt

Læs mere

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Morten Schultz Larsen Odense University Hospital

Morten Schultz Larsen Odense University Hospital Morten Schultz Larsen Odense University Hospital Objectives Distale tibia Behandling og resultater - historisk Moderne behandlingsprincipper Resultater Proksimale tibia Moderne behandlingsprincipper Mekaniske

Læs mere

AO Basic 2015. Principper for behandling af diafysære frakturer

AO Basic 2015. Principper for behandling af diafysære frakturer AO Basic 2015 Principper for behandling af diafysære frakturer Afgrænsning Vi kommer ind på følgende: 1.Lange rørknoglers funktion og tolerance 2.Frakturtyper og skadesmekanisme 3.Vurdering af patienten

Læs mere

Indeks for HD BLUP - AM

Indeks for HD BLUP - AM Indeks for HD Per Madsen Seniorforsker Aarhus Universitet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Institut for Genetikk og Bioteknologi Forskningscenteret Foulum, Danmark Hofteledsdysplasi (HD) er en lidelse,

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

De hyppigste operationskoder efter funktionsniveau DSSAK rekommendationer

De hyppigste operationskoder efter funktionsniveau DSSAK rekommendationer De hyppigste operationskoder efter funktionsniveau DSSAK rekommendationer Hovedfunktionsniveau Skulder Diagnose Indgreb Skopisk/lukket Åbent DS420 Clavikel Reposition af KNBJ12 DS427A Multipel clavikel

Læs mere

3. OE knogler, led, muskler. Overekstremiteten. Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet. Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1

3. OE knogler, led, muskler. Overekstremiteten. Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet. Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1 Overekstremiteten Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet Dias 1 Plan: Overekstremiteten Resumé fra sidst OE knogler (fokus: fremspring) OE led (skulder + albue) Palpation af knoglefremspring

Læs mere

Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-vej 13, Seest, DK 6000 Kolding (45)

Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-vej 13, Seest, DK 6000 Kolding (45) Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-vej 13, Seest, DK 6000 Kolding (45) 61 66 83 03 Friis Lara DKK 07962 1R.CACIB (Lorenzo v. Isidora - Friis Hetta) Nogle personer har skrevet til mig om jeg ikke

Læs mere

Del 1: Prævalens og radiologiske forandringer

Del 1: Prævalens og radiologiske forandringer originalartikel Juvenil osteoarthrose i hasens Del 1: Prævalens og radiologiske forandringer Summary The objective of this study was to estimate the prevalence of juvenile osteoarthrosis in the distal

Læs mere

15/09/2016. Positioning i ortopædisk radiologi Henrik E Gregersen Overlæge Radiologisk afdeling Aalborg Sygehus. Definition

15/09/2016. Positioning i ortopædisk radiologi Henrik E Gregersen Overlæge Radiologisk afdeling Aalborg Sygehus. Definition Positioning i ortopædisk radiologi Henrik E Gregersen Overlæge Radiologisk afdeling Aalborg Sygehus 1 2 Definition Læren om, hvordan en patient lejres i røntgenapparatet og hvordan røntgenapparatet indstilles,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Cancerregisteret er blevet præsenteret i forbindelse med en foredragsturne om klinisk onkologi arrangeret af Kruuse A/S. Det har allerede medført, at en række klinikker

Læs mere

Tommelfinger fleksion/ekstension side 16. 2.-5. finger fleksion/ekstension MCP-led side 17. 2.-5. finger fleksion/ekstension PIP-led side 18

Tommelfinger fleksion/ekstension side 16. 2.-5. finger fleksion/ekstension MCP-led side 17. 2.-5. finger fleksion/ekstension PIP-led side 18 Indholdsfortegnelse Introduktion side 3 Måling af ledbevægelighed side 4 Albue fleksion/ekstension side 7 Underarm supination side 8 Underarm pronation side 9 Håndled fleksion/ekstension side 10 Håndled

Læs mere

Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II. Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV. Bilag III: Spørgeskema... VI

Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II. Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV. Bilag III: Spørgeskema... VI Bilagsfortegnelse Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV Bilag III: Spørgeskema... VI Bilag IV: Godkendelse fra opererende overlæge... XV Bilag

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Palpation columna cervicalis

Palpation columna cervicalis Palpation 4,02 G Extension: PT rygliggende. TP står ved hovedgærdet og fatter med begge hænder omkring PT s os occipitale, så processus articulares i Cx kan palperes med radialsiden af pegefingrene. TP

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003.

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom Januar 2003 Side 1 af 8 INDHOLD 1. FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 2. PATIENTUDVÆLGELSE... 3 3. DIAGNOSTISK

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Læs mere

Korrektion af anisomeli og aksefejlstillinger hos børn. Med specielt fokus på anvendelsen af 8-plates

Korrektion af anisomeli og aksefejlstillinger hos børn. Med specielt fokus på anvendelsen af 8-plates Korrektion af anisomeli og aksefejlstillinger hos børn. Med specielt fokus på anvendelsen af 8-plates Bjarne Lundgaard Børnesektoren Ortopædkirurgisk afdeling, OUH. Årsager til anisomeli Helsing 1989:

Læs mere

Formandsmøde. 5. Januar 2013. Formandsmøde 5. januar 2013. Formandsmøde 2013 Hvorfor har vi ændret stambogsføringsreglerne?

Formandsmøde. 5. Januar 2013. Formandsmøde 5. januar 2013. Formandsmøde 2013 Hvorfor har vi ændret stambogsføringsreglerne? Formandsmøde 5. Januar 2013 Formandsmøde 2013 Hvorfor har vi ændret stambogsføringsreglerne? Repræsentantskabet besluttede i januar 2012 følgende hovedpunkter: Udstillingskravet skal afskaffes for alle

Læs mere

Titel: Prævalens af vertikale dispariteter, samt påvirkning af vertikal disparitet ved korrektion af horisontal disparitet.

Titel: Prævalens af vertikale dispariteter, samt påvirkning af vertikal disparitet ved korrektion af horisontal disparitet. Titel: Prævalens af vertikale dispariteter, samt påvirkning af vertikal disparitet ved korrektion af horisontal disparitet. Skrevet af: Stephan Osther, Brian Haller og Iben Lykke Hansen, Optikerhøjskolen

Læs mere

GOLDEN SUNDHEDSUDVALGSMØDE Søndag d. 28-06-2009 Kl. 10,30 DRK s Sekretariat Fraugdegaards Alle 4 Fraugde 5220 Odense SØ

GOLDEN SUNDHEDSUDVALGSMØDE Søndag d. 28-06-2009 Kl. 10,30 DRK s Sekretariat Fraugdegaards Alle 4 Fraugde 5220 Odense SØ GOLDEN SUNDHEDSUDVALGSMØDE Søndag d. 28-06-2009 Kl. 10,30 DRK s Sekretariat Fraugdegaards Alle 4 Fraugde 5220 Odense SØ Deltagende: Laila Ager (LA) Betina H. Christensen (BC) Marianne Klitgaard (MK) Susanne

Læs mere

Camilla Ryge MD PhD Fagkonsulent i SST

Camilla Ryge MD PhD Fagkonsulent i SST Camilla Ryge MD PhD Fagkonsulent i SST NKR - baggrund Finanslov 2012 afsat 20 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til at udarbejde 50 nationale kliniske retningslinjer. En national klinisk retningslinje

Læs mere

Antebrachiumfrakturer Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange

Antebrachiumfrakturer Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Antebrachiumfrakturer Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange AO-Principles, Middelfart, April 2015 Marianne Vestergaard Lind, Overlæge Ortopædkirurgisk Klinik, Traumesektionen Rigshospitalet Skadesmekanisme

Læs mere

wilms tumor Børnecancerfonden informerer

wilms tumor Børnecancerfonden informerer wilms tumor i wilms tumor 3 Sygdomstegn De fleste børn med Wilms tumor viser fra starten kun udvendige sygdomstegn i form af stor mave med synlig og/eller følelig svulst i højre eller venstre side. Svulsten

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Projekttitel/aspekt Kontakt Fagkonsulent/ projektleder Kontakt søgespecialist NKR for behandling af meniskpatologi i knæet. Guidelines Nis Nissen / Lone

Læs mere

Klassifikation af håndfunktion, ifølge MACS

Klassifikation af håndfunktion, ifølge MACS Klassifikation af håndfunktion, ifølge MACS Formålet med MACS Manual Ability Classification System for børn med cerebral parese 4-18 år MACS er udviklet til at klassificere, hvordanbørn med cerebral parese

Læs mere

En intro til radiologisk statistik

En intro til radiologisk statistik En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere

Department of Oncology Dedicated Magnetic Resonance Imaging in radiation therapy at Herlev Hospital

Department of Oncology Dedicated Magnetic Resonance Imaging in radiation therapy at Herlev Hospital Department of Oncology Dedicated Magnetic Resonance Imaging in radiation therapy at Herlev Hospital Faisal Mahmood MR och Strålterapi, Varberg 12. november 2013 Overview MRI projects in radiation therapy

Læs mere

3. OE knogler, led, muskler. Overekstremiteten. Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet. Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1

3. OE knogler, led, muskler. Overekstremiteten. Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet. Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1 Overekstremiteten Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet Dias 1 Opsummering Dias 2 Plan: Overekstremiteten OE knogler OE led (skulder + albue) Palpation OE muskler - elevpræsentationer

Læs mere

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 315 Forår 2016 Emne Dato Lektion Lokale

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 315 Forår 2016 Emne Dato Lektion Lokale Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 315 Forår 2016 Emne Dato Lektion Lokale Underviser Introduktion til modul 6 Skulder us. metodik og teknik 26.04 2 L2.01 & 02 SAM Litteratur

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Definisjoner og dilemmaer

Definisjoner og dilemmaer Definisjoner og dilemmaer John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland john.brodersen@sund.ku.dk

Læs mere

Bayley-III Motor Scale. Bayley-III Screening test 06-03-2013. Bayley scales of Infant and Toddler. Development III. Development, Third Edition

Bayley-III Motor Scale. Bayley-III Screening test 06-03-2013. Bayley scales of Infant and Toddler. Development III. Development, Third Edition Redskaber til identifikation af cerebral parese Introduktion til Bayley Scales of Infant and Toddler Development III 28 februar 2013 Ulla Haugsted FT Rigshospitalet General Movements Fidgety Movements.

Læs mere

Inter- and intra-observer reliability of arthroscopic quantification of chondropathy in horses with

Inter- and intra-observer reliability of arthroscopic quantification of chondropathy in horses with Inter- and intra-observer reliability of arthroscopic quantification of chondropathy in horses with osteochondral fragments in the tibiotarsal joint using different scoring systems. Jon Vedding Nielsen

Læs mere

Et klinisk prævalens studie af radiologiske tegn på degenerativ ledlidelse hos 43 katte over 8 år i Storkøbenhavns området.

Et klinisk prævalens studie af radiologiske tegn på degenerativ ledlidelse hos 43 katte over 8 år i Storkøbenhavns området. Et klinisk prævalens studie af radiologiske tegn på degenerativ ledlidelse hos 43 katte over 8 år i Storkøbenhavns området. Thomas Hessner, Cand.med.vet. Sammendrag Formål: At finde prævalensen af radiologiske

Læs mere

- Range Of Motion i columna cervicalis i forhold til lateral fleksion og rotation.

- Range Of Motion i columna cervicalis i forhold til lateral fleksion og rotation. Bilag 3 Målemanual Congenit Muskulær Torticollis - Range Of Motion i columna cervicalis i forhold til lateral fleksion og rotation. - Muskelfunktion i lateral fleksorerne. - Hovedholdning og craniofascial

Læs mere

Store Praksisdag 2014

Store Praksisdag 2014 Store Praksisdag 2014 Anne Heurlin Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, Klinik 2 Roskilde Bernadette Buhl-Nielsen Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, klinik for psykoterapi, Roskilde Kontroverser Er det vigtigt

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Invitation til mammografi Du inviteres hermed til en mammografi (røntgenundersøgelse af dine bryster). Alle kvinder i alderen 50-69 år får tilbudt mammografi hvert andet

Læs mere

Det haltende barn - Radiologiske overvejelser

Det haltende barn - Radiologiske overvejelser Det haltende barn - Radiologiske overvejelser Lene Bak, overlæge, Radiologisk afdeling, Kolding Sygehus Michel Bach Hellfritzsch, overlæge, Radiologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital Case 7-årig

Læs mere

Epidemiologiske mål Studiedesign

Epidemiologiske mål Studiedesign Epidemiologiske mål Studiedesign Svend Juul Pludselig uventet spædbarnsdød Sudden Infant Death Syndrome, SIDS Uventet dødsfald hos et rask spædbarn. Obduktion o.a. giver ingen forklaring. Hyppigheden -doblet

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Studiespørgsmål til bevægeapparatet

Studiespørgsmål til bevægeapparatet Studiespørgsmål til bevægeapparatet 1. Beskriv, gerne støttet af en figur, opbygningen af et ægte led 2. Beskriv synovialmembranens funktioner 3. Ledfladerne i et ægte led er beklædt med hyalin brusk.

Læs mere

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Materiale og metoder Retrospektiv gruppe Retrospektiv undersøgelse af forandringer i knoglemarvssignal hos 474 konsekutive ptt. henvist til MR-scan.

Læs mere

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR-skanning er det bedste billedværktøj til at finde kræft i prostata og kommer til at spille en stor rolle i diagnostik og behandling af sygdommen i

Læs mere

Diagnostiske indikationer for CT og MRI

Diagnostiske indikationer for CT og MRI SMÅDYR Diagnostiske indikationer for CT og MRI CT (computer tomografi) og MRI (magnetresonansundersøgelse) er inden for de sidste år blevet tilgængelig som diagnostiske metoder i mindre husdyrpraksis,

Læs mere

Vridskader i knæ- og fodled tillægsnotat til ulykkesvejledningen

Vridskader i knæ- og fodled tillægsnotat til ulykkesvejledningen 1 Vridskader i knæ- og fodled tillægsnotat til ulykkesvejledningen Der er tale om et vridtraume, når tilskadekomne har været udsat for en relevant belastning, der kan medføre et vrid i leddet. Der kan

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Ductalt carcinoma in situ (DCIS) Belastning, smerter og føleforstyrrelser hos kvinder, der er behandlet for DCIS - resultater fra to studier

Ductalt carcinoma in situ (DCIS) Belastning, smerter og føleforstyrrelser hos kvinder, der er behandlet for DCIS - resultater fra to studier Ductalt carcinoma in situ (DCIS) Belastning, smerter og føleforstyrrelser hos kvinder, der er behandlet for DCIS - resultater fra to studier Birgitte Goldschmidt Mertz Helle Molter Duriaud Niels Kroman

Læs mere

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1000 registreringer!

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1000 registreringer! Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1 registreringer! Et nyt år og et nyt navn; Landbohøjskolen hører nu officielt under Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin

Læs mere

Sammenligning af effekten af stabilitetstræning med Redcord og afspænding til patienter med Modicforandringer. Anette Lehmann

Sammenligning af effekten af stabilitetstræning med Redcord og afspænding til patienter med Modicforandringer. Anette Lehmann Sammenligning af effekten af stabilitetstræning med Redcord og afspænding til patienter med Modicforandringer type 1 Anette Lehmann Baggrund: Klar sammenhæng mellem Modicforandringer og smerte (Jensen,

Læs mere

Arne Lücke og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal

Arne Lücke og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal A-KURSUS I MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI 12. 15. september 2016 Kursusleder: Arne Lücke og Anne Grethe Jurik Kursussekretær: Dorthe Siggaard Sørensen Sted:, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal Mandag,

Læs mere

Kursus i Epidemiologi og Biostatistik. Epidemiologiske mål. Studiedesign. Svend Juul

Kursus i Epidemiologi og Biostatistik. Epidemiologiske mål. Studiedesign. Svend Juul Kursus i Epidemiologi og Biostatistik Epidemiologiske mål Studiedesign Svend Juul 1 Pludselig uventet spædbarnsdød (vuggedød, Sudden Infant Death Syndrome, SIDS) Uventet dødsfald hos et rask spædbarn (8

Læs mere

MR-teknik og indikationer. John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG

MR-teknik og indikationer. John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG MR-teknik og indikationer John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG Fidusen ved MR Fremstiller væv med mange protoner Der er mange protoner i vand Der er oftest meget vand i patologisk

Læs mere

Genetiske Aspekter af Hofteledsdysplasi hos Hunde

Genetiske Aspekter af Hofteledsdysplasi hos Hunde D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Genetiske Aspekter af Hofteledsdysplasi hos Hunde Bachelorprojekt i Husdyrvidenskab 15 ECTS Marianne

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere