Målopfyldelsesskema Generelle oplysninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målopfyldelsesskema Generelle oplysninger"

Transkript

1 Målopfyldelsesskema Generelle oplysninger Landsbyggefondens journalnummer: 1505 Område: BoLivVejle Tovholder: Boligsocial indsats Arbejdernes Andels-Boligforening , Finlandsparken Boligorganisation(er): Boligforeningen Østerbo Lejerbo, Vejle Arbejdernes Andels-Boligforening Boligselskabet Domea Vejle År: 2015 Version: 1 2. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv 22. Kombineret lommepenge- og fritidsjobindsats: Tjansen Evt. supplerende aktivitetskategori 10. Diverse vejledningstilbud Aktivitetsbeskrivelse Målet er at styrke unges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsesområdet. Der er løbende omkring 18 unge ad gangen i alderen år ansat i fritidsjob i 4 til 12 timer om ugen i boligområderne Nørremarken og Løget. De unge mødes med en forventning om, at de kan tage ansvar og overholde aftaler. Lommepengeprojektet har altså et klart opdragende aspekt. De opkvalificeres via projektet til at tage et fritidsjob. De lærer at begå sig i arbejdsmæssige sammenhænge og i relation til andre samt en arbejdsgiver. Lommepengeprojektet i Tjansen beskæftiger ca % af de årige i de to områder og dermed er en ikke uvæsentlig lokal spiller og meningsdanner for de helt unge. Tjansen har haft 150 (eller helt præcis 147) unge ansat i lommepengeprojektet siden Nu har vi ca unge ansat i lommepengeprojektet om året (dvs. lidt mere end tidligere). Mange unge med forældre med løs tilknytning til arbejdsmarkedet mangler netværk til indslusning på arbejdsmarkedet, andre mangler et netværk til at komme ud over deres egne kulturelle kredse. Derfor er der fokus på coaching som metode i samtalerne med de unge og på, at de unge træffer aktive valg. Her er målgruppen år. Der vejledes i CV, ansøgningsskrivning, jobsamtaler, relevante jobs (ifh. til uddannelsesønsker) etc. Der vejledes desuden om ordinære fritidsjob, elevpladser m.v. og disse formidles hvor muligt. Der er ca. 80 unge om året, der modtager vejledningsforløb med fokus på uddannelse, praktik og fritidsjob. Ønsket er at fortsætte Tjansen som i dag med Tjansens 2 fokusområder prioriteret med ca. 50/50 (dvs. der er lige stor fokus på at arbejde med lommepengeprojekt og vejledningsdelen). Denne prioritering hænger blandt andet sammen med et ønske om at sikre, at de unge ikke tabes efter endt ansættelse i Lommepengeprojektet, men i stedet guides ud på det ordinære job- og uddannelsesmarked efter endt ansættelse i Lommepengeprojektet. Tilføjet i 2014 Der er 2 ansatte i projektet samt lommepenge til løbende unge. Der skal nedsættes en styregruppe, der sammen med Tjansens medarbejdere skal arbejde med, hvordan Tjansens skal udvikle sig særligt på vejledningsområdet, hvor samarbejdet med det omkringliggende erhvervsliv og de kommende entreprenører i området med fordel kan udbygges. Det kan desuden overvejes, om lommepengeprojektet som en ny arbejdsopgave skal lave legepatruljer i området, hvor unge fra lommepengeprojektet uddannes i at lave aktiviteter med de mindre børn i områderne. På samme måde kan der med inspiration fra hotspot med at uddanne unge konfliktmæglere i områderne. Helhedsplanens roller Primær Koordinerende/faciliterende : HP'ens primære rolle er at koordinere og facilitere, at eksterne aktører kan udføre aktiviteten (i boligområdet). Rekrutterende: HP'ens rolle er primært at rekruttere til en aktivitet, som andre aktører primært udfører Udførende: HP'en er den, som primært udfører aktiviteten. Dvs. at det er helhedsplanen, der afholder caféen, helhedsplanen, der er underviser på cykelholdet, helhedsplanen, der holder klubben åben el.lign. Uddybelse af helhedsplanens roller: Der er to projektansatte i Tjansen. Projektet er forankret ledelsesmæssigt i Vejle Kommune - Børn og ungeforvaltningen Fællessekretariatet sikrer, at der sker er opsamling på mål og succeskriterier Maalopfyldelsesskema for journalnr Version 2015/1 Side 1 af 13

2 Arbejdstilgang Primær Løbende aktiviteter/arrangementer i boligområdet Vejledning/coaching Relationsarbejde Uddybelse af arbejdstilgang: Løbende aktiviteter i form af fritidsjob. Coaching/vejledning i form af kontakt til de unge (og forældre) Relationsarbejde ifht. og mellem unge, til forældre og til samarbejdspartnere Ressourcer Budget for aktiviteten Forbrug Formål Hovedformål Andre formål Flere beboere rykker tættere på arbejdsmarkedet Flere børn og unge har et positivt aktivt fritidsliv Reducere hærværk i boligområdet Boligområdet har et bedre image Uddybelse af formål: Overordnet set er formålet, at skabe en helhedsorienteret indsats i fht. udsatte unge og sikre, at de får den hjælp og ekstra støtte, der har behov for ved valg af uddannelse og fritidsjob - og dermed grundlæggende at sikre, at de fremadrettet får de samme uddannelses- og erhvervsmuligheder som andre via kompetencegivende erfaring og netværk. Formålet med projekt Tjansen er, at yde en ekstra indsats overfor unge i alderen år i Løget og Nørremarken for at forbedre deres uddannelses- og erhvervsmuligheder. Derudover har projektet til formål: - at de unge får erfaringer med at have et fritidsjob og have tilknytning til arbejdsmarkedet. - at de unge vises flere muligheder i form af uddannelsesvalg og job - at skabe et positivt image omkring de unge i boligområderne og dermed større tryghed - at de unge får selvtjente penge mellem hænderne og dermed ikke fristes til småkriminalitet - at det bliver "in" at ha et fritidsjob og uddannelse - at de unge får råd og vejledning ifht. valg af uddannelse og erhverv og at forældre inddrages i dette valg - at skabe netværk mellem etniske og danske og, samt mellem ressourcestærke og ressourcesvage. Andre aktiviteter, som også bidrager til hovedformål Målgruppe 1 Piger Drenge Uddybelse af målgruppe 1: Målgruppen er de årige beboere i Nørremarken og Løget. Ca. 520 hvoraf ca. 65% har anden etnisk baggrund end dansk. Målgruppe 2 Uddybelse af målgruppe 2: Byrådsdeltagere i BolivVejle og kommunale embedsmænd i diverse fora i tilknytning til BolivVejle Maalopfyldelsesskema for journalnr Version 2015/1 Side 2 af 13

3 Succeskriterier Antal 35 personer fik lommepengejob Projektkoordinator i Tjansen indsamler oversigt over "medarbejdere" i Tjansen ved udgangen af året. 39 Antal 28 personer kom i fritidsjob Projektkoordinator indsamler oplysninger på om deltagere har fået ordinært fritidsjob 1 år efter de slutter i Tjansen. Følges på cpr.nr. i Vejle Kommune. 24 Antal 80 unikke personer blev der skabt kontakt til Projektkoordinator i Tjansen tæller hvor mange personer der har fået råd og vejledning om uddannelse, fritidsjob, ordinært job. mv. 67 Antal 10 Andet (Benyttes kun nødigt. Skal "navngives" under ) Andet= % af de årige der er droppet ud af deres oprindelige uddannelsesforløb i Følges i Vejle Kommune på cpr. nr. Særlige forhold vedr. denne aktivitet Maalopfyldelsesskema for journalnr Version 2015/1 Side 3 af 13

4 3. Beboernetværk, inddragelse og demokrati 35. Diverse samarbejder og koordinering mellem flere aktører: Samarbejde og koordinering Evt. supplerende aktivitetskategori 40. Indsats mod udsættelser 44. Fokus på tilflyttere Aktivitetsbeskrivelse Fællessekretariat skal understøtte de boligsociale helhedsplaner i Løget og Nørremarken og samarbejdet i BolivVejle. Ved den fælles organisering sikres koordineringen mellem de lokale helhedsplaner og det overordnede strategiske niveau. Aktiviteten skal bidrage til forankring og fælles strategi. Elementerne i strategien vil blive udviklet undervejs. Årligt vil forudsætningerne hos samarbejdspartnere blive skitseret nye fælles opgaver/udfordringer prioriteret som samlet set vil bidrage til at implementere en fælles strategi. Det handler om at skabe sammenhæng og optimere brugen af fælles ressourcer til løsning af fælles problemer: se udfordringer som fælles udfordringer. Input til de fælles opgaver kan komme fra mange sider eks. fra Styringsdialogen, fra de boligsociale helhedsplaner, fra kommunen og fra boligorganisationerne. Desuden indgår Fællessekretariatet i Landbyggefondens evaluering af områdesekretariatet. Denne vil naturligvis også være relevant. Tilføjet i 2014 Hvert år bliver der udarbejdet et årshjul for fælles indsats med baggrund i prioriteringer i Boligpolitisk styregruppe. Nye fælles opgaver/udfordringer prioriteret som samlet set vil bidrage til at implementere en fælles strategi. Det handler om at skabe sammenhæng og optimere brugen af fælles ressourcer til løsning af fælles problemer: se udfordringer som fælles udfordringer. I 2013 var det: - udsatte boligområder - områdeindsats - projekt "Fremtidens forstad i Søndermarken" i samarbejde med Realdania - fælles branding og kommunikation - problemramte boligafdelinger på landet - forankring af BolivVejle - fælles strategi Tilføjet i 2015: I 2014 blev følgende indsatser prioriteret i Boligpolitisk Styregruppe. Nogle af temaerne videreført fra 2013: - UDSATTE BOLIGOMRÅDER. Der er i 2014 blevet gennemført en kortlægning af de samlede ressourcer (kommunale og boligsociale) i Løget/Søndermarken mhp. stærkere koordinering og "blik" for samarbejde. - PROBLEMRAMTE BOLIGAFDELINGER PÅ LANDET. Der bliver arbejdet videre med temaet i samarbejde mellem Domea og Teknik og Miljøforvaltningen. Der afrapporteres til BPS. - BOSÆTNING, med fokus på behov for boliger i fremtiden. Vejle Kommune udarbejder en analyse af behov for ungdomsboliger og der skal planlægges et temamøde om fremtidens behov for almene boliger. Der er et ønske om at kunne tilgodese et behov for møblerede korttidslejemål (i samarbejde mellem boligselskaber og Vejle kommune) - BRANDING, herunder en ungdomsboligkampagne og fokus på almene boliger generelt. - ØGET OPSØGENDE SOCIALPSYKIATRISKE INDSATS i almene boliger. Der iværksættes et særligt samarbejde i 4 pilotområder i de 4 boligselskaber i Vejle Kommune med opsøgende medarbejdere i psykiatri/myndighed og ejendomsfunktionærer i boligselskaber. - RECILIENT CITY. Vejle kommune er blevet udpeget af Rockerfellerfonden til at være en del af et netværk på 100 byer i verden til at arbejde med resiliens (robusthed) i bred forstand - klima, socialt mv. BolivVejle og boligselskaberne indgår som en samarbejdspartner, bl.a. mht. de udsatte boligområder og fremtidssikring af boligområder mht. oversvømmelse. -FORANKRING/SAMARBEJDET EFTER De første overvejelser om det fremtidige samarbejde er i gang. Dels for de boligsociale helhedsplaner og dels for del brede samarbejde mellem Vejle Kommune og boligselskaberne. Helhedsplanens roller Primær Koordinerende/faciliterende : HP'ens primære rolle er at koordinere og facilitere, at eksterne aktører kan udføre aktiviteten (i boligområdet). Udførende: HP'en er den, som primært udfører aktiviteten. Dvs. at det er helhedsplanen, der afholder caféen, helhedsplanen, der er underviser på cykelholdet, helhedsplanen, der holder klubben åben el.lign. Uddybelse af helhedsplanens roller: Det er Fællessekretariatet det er sekretariat for afholdelse af møder i BPS og FKU, men i de enkelte tiltag afholdes møder både med og uden FS deltagelse. FS sørger for opfølgning i fælles fora. Mht. branding og forankring af samarbejdet har FS en mere udførende rolle. Arbejdstilgang Maalopfyldelsesskema for journalnr Version 2015/1 Side 4 af 13

5 Arbejdstilgang Primær Faciliterende Organiserende Brobygning Uddybelse af arbejdstilgang: Ressourcer Budget for aktiviteten Forbrug Formål Hovedformål Andre formål Styrke samarbejde med og koordinering ml. relevante aktører Øge trivslen i boligområdet/øge beboertrivslen Boligområdet har et bedre image Reducere antallet af udsættelser Uddybelse af formål: Formålet med indsatsområdet er at styrke koordineringen og den strategiske vinkel og sikre en lokal forankring af BolivVejle Succeskriterier - At der udvikles en fælles strategi - At der sker en lokal forankring - Færre udsættelser - I 2011 var der 98 udsættelser. - Ingen boligområder på ghettolisten- Oktober 2012 kom Finlandsparken på liste over særligt udsatte boligområder. Ift. de tre kriterier er det kun to af dem som Finlandsparken overskrider. Andel indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande (1. jan 2012) er på 71,7 % og overstiger dermed de 50%. Andel uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse (Gns ) er på 42,2 % og overstiger dermed de 40 %. Andel dømte pr beboere på 18 år og derover (Gns ) er på 231 og er dermed ikke over de Udfra dette er det dermed særligt på beskæftigelse og uddannelses området der skal sættes ind. - At der udvikles en fælles boligsocial- og boligpolitisk strategi, som foreligger i At der ved udgangen af 2016 udarbejdes éen fælles boligsocial ansøgning for de relevante boligområder, og at det boligsociale arbejde i Vejle underlægges en enhedsorganisering. Andre aktiviteter, som også bidrager til hovedformål 35. Diverse samarbejder og koordinering mellem flere aktører - Styrkelse af beboerdemokrati 42. Eksternt rettet informationstiltag - Eksterne informationsaktiviteter Målgruppe 1 Alle beboere Uddybelse af målgruppe 1: Målgruppe 2 Borgere uden for boligområdet Uddybelse af målgruppe 2: Borgere i Vejle Kommune samt potentielle tilflyttere til de almene boligområder Succeskriterier Maalopfyldelsesskema for journalnr Version 2015/1 Side 5 af 13

6 Antal 2 samarbejder indgået mellem helhedsplan og eksterne aktører FS opsamler fællesaftaler 3 Der er udarbejdet samarbejdsaftaler omkring sundhed (i Løget og Nørremarken), undervisning (i Løget og Nørremarken) og beskæftigelse. Antal 66 udsættelser antal af udsættelse. Måles af boligselskaberne én gang årligt. I 2011 var den 98, i 2012 var den på 92, i 2013 på 79. I 2014 i alt 71. (heraf Domea 8, Østerbo 21, AAB 36 og Lejerbo 6) Antal 20 arrangementer afholdt Fællessekretariatet via mødereferater Antal 12 deltagere/besøgende i gennemsnit pr. gang Fællessekretariatet vie mødereferater. Antal deltagere i møderne. 12 Antal 6482 personer på venteliste Boligselskaberne opgør antal aktive på venteliste. I nov var den Der forventes 5% stigning svarende til 250 personer. I november 2012 var den 5369 (dvs. stigning på 8%). I november (dvs. stigning på 4,2% fra ). I november 2014 i alt 6173 (dvs. stigning på 10,4%) I alt fra 2011 til 2014 på 23,9% Særlige forhold vedr. denne aktivitet Maalopfyldelsesskema for journalnr Version 2015/1 Side 6 af 13

7 Maalopfyldelsesskema for journalnr Version 2015/1 Side 7 af 13

8 3. Beboernetværk, inddragelse og demokrati 35. Diverse samarbejder og koordinering mellem flere aktører: Styrkelse af beboerdemokrati Evt. supplerende aktivitetskategori Aktivitetsbeskrivelse Målet er styrke samarbejdet mellem deltagerne i boligselskaberne (hovedbestyrelsesformænd og administrative ledelser, samt afdelingsbestyrelserne fra de boligafdelinger der er boligsociale helhedsplaner i Løget og Nørremarken). Dels internt mellem boligselskaberne og dels i forhold til kommunale samarbejdspartnere (byrådsdeltagere i den boligpolitiske styregruppe, kommunaldirektør, teknisk direktør, Jobcenterchef, koordinator for integration og boligstrategi) mhp. at opnå stærkere forankring af samarbejdet og afklaring af organisering efter LBF har i tilsagn på nuværende helhedsplan lagt op til, at såfremt der fremtidig ønskes støtte fra LBF skal der arbejdes i retning af en enhedsorganisering omkring helhedsplanerne. Tilføjet i 2015: Da analyse/kommunnikationsmedarbejderen fik nyt job i august 2014 er der ved nyansættelse lagt vægt på udviklingskompetencer Helhedsplanens roller Primær Koordinerende/faciliterende : HP'ens primære rolle er at koordinere og facilitere, at eksterne aktører kan udføre aktiviteten (i boligområdet). Understøttende: HP'ens primære rolle er at understøtte/hjælpe beboere med at stå for udførelsen af aktiviteten Udførende: HP'en er den, som primært udfører aktiviteten. Dvs. at det er helhedsplanen, der afholder caféen, helhedsplanen, der er underviser på cykelholdet, helhedsplanen, der holder klubben åben el.lign. Uddybelse af helhedsplanens roller: Det er BolivVejles opgave at sørge for, at drøftelserne kommer i gang over projektperioden. Tilføjet i 2014: Boligpolitisk styregruppe har nedsat 2 arbejdsgrupper vedr. forberedelse af henholdsvis det boligstrategiske samarbejde efter 2016 og det boligsociale samarbejde efter Der er beskrevet kommisorie for grupperne og arbejdet sættes i gang i slutningen af Tilføjet i 2015: Arbejdsgrupper er i gang og der skal træffes beslutning omkring fremtidig organisering i Arbejdstilgang Primær Organiserende Faciliterende Uddybelse af arbejdstilgang: Fællessekretariatet sætter arbejdet i gang via Styregruppen. Dele af arbejdet vil ske i arbejdsgrupper med varierende deltagelse. Der er overført kr. fra den tidligere helhedsplan for BolivVejle til at understøtte projektet. (derfor er der ikke beskrevet et konkret projekt i den nuværende HP om projektet, men det er naturligvis noget der bruges ressourcer i form af arbejdstid på) Tilføjet i 2014: Det er de nedsatte arbejdsgrupper der tager stilling til proces for arbejdet - herunder anvendelse af de overførte midler fra den gamle helhedsplan. Ressourcer Budget for aktiviteten Forbrug Formål Hovedformål Andre formål Styrke samarbejde med og koordinering ml. relevante aktører Beboerdemokratiet er velfungerende Skærpe kommunens fokus på og engagement i boligområdet Uddybelse af formål: Maalopfyldelsesskema for journalnr Version 2015/1 Side 8 af 13

9 Andre aktiviteter, som også bidrager til hovedformål 35. Diverse samarbejder og koordinering mellem flere aktører - Samarbejde og koordinering 42. Eksternt rettet informationstiltag - Eksterne informationsaktiviteter Målgruppe 1 Beboerdemokrater Uddybelse af målgruppe 1: Fortrinsvis formænd fra hovedbestyrelser i de 4 boligorganisationer af formænd for afdelingsbestyrelser i to områder der er helhedsplaner i Vejle Kommune (Løget og Nørremarken) Målgruppe 2 Borgere uden for boligområdet Uddybelse af målgruppe 2: byrådsdeltagere i Styregruppen og kommunale embedsmænd i diverse fora i tilknytning til BolivVejle Succeskriterier Antal 2 arbejdsgrupper nedsat Fællessekretariatet følger antal arbejdsgrupper 0 2 Særlige forhold vedr. denne aktivitet. Der har ikke tidligere været oprettet målopfyldesesskema på dette. Det er overlap med det foregående projekt Maalopfyldelsesskema for journalnr Version 2015/1 Side 9 af 13

10 7. Image og kommunikation 42. Eksternt rettet informationstiltag: Eksterne informationsaktiviteter Evt. supplerende aktivitetskategori 43. Internt rettet informationstiltag 44. Fokus på tilflyttere Aktivitetsbeskrivelse Målet med informationsaktiviteterne er, at få BolivVejle til at fremstå som en fælles enhed, der taler med én stemme, både overfor de involverede samarbejdspartnere og overfor pressen i fht. branding af de almene boliger. Aktiviteten er en del af det fortløbende arbejde i Fællessekretariatet og såvel sekretariatslederen og analysemedarbejderen indgår i arbejdet. Da den interne kommunikation virker selvindlysende - dvs. hjemmeside, referat, intern vidensdeling mv. tages her udgangspunkt i den eksterne kommunikation. Som eksempel her - årlig ungdomsboligkampagne. I forbindelse med optagelse på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser indgår BolivVejle som medvirkende aktør til at informere om ungdomsboliger.dels ved information ved de enkelte uddannelsesinstitutionerne informationsaftner (med roll-up, plakater og postkort, hjemmeside, annoncer (ungdomsboliger i Vejle) og dels med et postkort direkte til de studerende når de får brev omkring deres optagelse. BolivVejle samarbejder med alle uddannelsesinstitutioner i Vejle Kommune herom. Helhedsplanens roller Primær Udførende: HP'en er den, som primært udfører aktiviteten. Dvs. at det er helhedsplanen, der afholder caféen, helhedsplanen, der er underviser på cykelholdet, helhedsplanen, der holder klubben åben el.lign. Koordinerende/faciliterende : HP'ens primære rolle er at koordinere og facilitere, at eksterne aktører kan udføre aktiviteten (i boligområdet). Uddybelse af helhedsplanens roller: Arbejdet sker i samarbejde med kommunikationsafdelingen i Vejle Kommune og Vejle Study support center. Arbejdstilgang Primær Organiserende Løbende aktiviteter/arrangementer i boligområdet Vidensformidling Uddybelse af arbejdstilgang: Opgaven er at formidle viden omkring BolivVejle og de almene boliger. t af organisere de forskellige informationstiltag omkring samarbejdet og de almene boliger. Ressourcer Budget for aktiviteten Forbrug Formål Hovedformål Andre formål Boligområdet har et bedre image Styrke samarbejde med og koordinering ml. relevante aktører Uddybelse af formål: Formålet med den interne fælles kommunikationsindsats er, at alle samarbejdets parter og interessenter er informerede om hvad der sker i BolivVejle via hjemmeside, nyhedsbreve, referater mv. Formålet med den eksterne kommunikation er at oplyse omkring de almene boliger og styrke deres image. Indhold - Hjemmesiden revideres og opdateres løbende med information om nye aktiviteter, mødereferater, erfaringer udefra - Nyhedsbreve udgives efter behov min. 4 gange årligt - Der formidles kontakt til pressen i relevante sammenhænge - eks. ved udgivelse af Boligbarometer hvert kvartal, ved konferencer og nye tiltag af generel interesse. - Fælles kampagner afvikles ad hoc - eks. ungdomsboligkampagne, kampagne for de almene boliger generelt Maalopfyldelsesskema for journalnr Version 2015/1 Side 10 af 13

11 Andre aktiviteter, som også bidrager til hovedformål 22. Kombineret lommepenge- og fritidsjobindsats - Tjansen 35. Diverse samarbejder og koordinering mellem flere aktører - Samarbejde og koordinering Målgruppe 1 Nye beboere Uddybelse af målgruppe 1: Image - og kommunikationsindsatsen har både en intern og en ekstern del som retter sig mod forskellige målgrupper. Den interne kommunikation primært i fht. nære samarbejdspartner i BolivVejle. Den eksterne kommunikation mod alle beboere, borgere i Vejle Kommune og potentielle tilflytterne. Aldersgruppen år er valgt i fht. ungdomsboligkampagnen og det tidspunkt unge vælger bolig. Antallet af ledige ungdomsboliger i var der 63 ledige, var der 34 ledige var der 33 ledige var der 14 ledige ungdomsboliger. Endelig er målgruppen og nye tilflyttere til Vejle Kommune og borgere i Vejle der ikke før har boet alment. Målgruppe 2 Borgere uden for boligområdet Uddybelse af målgruppe 2: De potentielle tilflyttere til almene boligområder, dvs. borgere i Vejle Kommune og tilflyttere til kommunen. (En bosætningsanalyse har vist, at ca. halvdelen af tilflytterne til Vejle Kommune starter med at bo til leje) Succeskriterier Antal 3000 unikke personer blev der skabt kontakt til antal unge der modtog postkort i forbindelse med optagelse på videregående studie i Vejle. Ingen måling 3000 Antal 10 Andet (Benyttes kun nødigt. Skal "navngives" under ) Andet=Antallet af ledige ungdomsboliger var der 63 ledige, var der 34 ledige var der 33 ledige. (anvendes som nulpunktmåling) var der 19 ledige var der 15 ledige var der 14 ledige boliger Fællessekretariatet indsamler dokumentation fra boligselskaberne ved årsskiftet Antal 6482 personer på venteliste Maalopfyldelsesskema for journalnr Version 2015/1 Side 11 af 13

12 Boligselskaberne opgør antal aktive på venteliste. I nov var den Der forventes 5% stigning svarende til 250 personer. I november 2012 var den 5369 (dvs. stigning på 8%). I november (dvs. stigning på 4,2% fra ). I november 2014 i alt 6173 (dvs. stigning på 10,4%) I alt fra 2011 til 2014 på 23,9% Særlige forhold vedr. denne aktivitet Maalopfyldelsesskema for journalnr Version 2015/1 Side 12 af 13

13 Maalopfyldelsesskema for journalnr Version 2015/1 Side 13 af 13

Forum for Koordination og Udvikling - Referat d. 5. februar 2012

Forum for Koordination og Udvikling - Referat d. 5. februar 2012 Forum for Koordination og Udvikling - Referat d. 5. februar 2012 Mødedato 5. februar 2013 Mødested / lokale Skolegade, lok. 2325 Mødetidspunkt Kl. 13 Sluttidspunkt Kl. 15 Deltagere Niels Ågesen, Tommy

Læs mere

Boligpolitisk Styregruppe møde d. 9. september 2010

Boligpolitisk Styregruppe møde d. 9. september 2010 Boligpolitisk Styregruppe møde d. 9. september 2010 Mødedato 9. september 2010 Mødested/lokale Havneparken 2, 1. sal Mødetidspunkt kl. 16.00 Forventet sluttidspunkt kl. 18.00 Deltagere Arne Sigtenbjerggård,

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

FÆLLESSEKRETARIATET BOLIVVEJLE

FÆLLESSEKRETARIATET BOLIVVEJLE FÆLLESSEKRETARIATET BOLIVVEJLE 2013 2016 Indhold Vision, erfaringer og perspektiver... 2 Erfaringer og konkrete resultater fra samarbejdet... 2 Vision og målsætninger 2013-2016... 4 Overordnede succeskriterier...

Læs mere

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller.

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Referat fra møde d. 28. april 2015 kl. 16.30-18 Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Afbud: Knud Aage Thiemer Dagsorden: 1. Hvad gør vi ved Knud Aage

Læs mere

Boligpolitisk Styregruppe torsdag 15. maj 2014

Boligpolitisk Styregruppe torsdag 15. maj 2014 BPS 15. maj 2014 Boligpolitisk Styregruppe torsdag 15. maj 2014 Mødedato Torsdag d. 15. maj 2014 Mødested BYLAB i Teknik og miljøforvaltningen. Kirketorvet 2 Mødetidspunkt Kl. 16.00 Forventet sluttidspunkt

Læs mere

3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID

3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID 3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID 3 år med BolivVejle status og fremtid 2 BolivVejle Læs om projekter og resultater fra de første tre år med BolivVejle og om fremtiden BolivVejle er den fælles platform

Læs mere

Boligpolitisk Styregruppe Mandag d. 10. marts 2014 Referat

Boligpolitisk Styregruppe Mandag d. 10. marts 2014 Referat Boligpolitisk Styregruppe Mandag d. 10. marts 2014 Referat Mødedato Mandag d.10. marts 2014 Mødested AAB Vejle Mødetidspunkt Kl. 16.00 Forventet sluttidspunkt Kl. 18.00 Deltagere Arne Sigtenbjerggaard,

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Boulevardbebyggelserne i Varde Journal nr.: Jnr: 171 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 213 214 215 216 217 Landsbyggefonden

Læs mere

Vejle Kommune AAB Vejle Domea Lejerbo ØsterBO Jelling Boligselskab Boligforeningen Grejsdalen

Vejle Kommune AAB Vejle Domea Lejerbo ØsterBO Jelling Boligselskab Boligforeningen Grejsdalen En fælles platform for samarbejde mellem Vejle Kommune og boligselskaberne Vejle Kommune AAB Vejle Domea Lejerbo ØsterBO Jelling Boligselskab Boligforeningen Grejsdalen FOKUS PÅ UDVIKLING AF GODE BOLIGOMRÅDER

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Målopfyldelsesskema Generelle oplysninger

Målopfyldelsesskema Generelle oplysninger Målopfyldelsesskema Generelle oplysninger Landsbyggefondens journalnummer: 1601 Område: Nørremarken Tovholder: Boligsocial indsats - 0350 Arbejdernes Andels-Boligforening 029 29, Finlandsparken Boligorganisation(er):

Læs mere

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Fællessekretariatet for BolivVejle Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Visionen for BolivVejle Vision for BolivVejle At boligselskaberne og Vejle

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Boligpolitisk Styregruppe Torsdag d. 14. marts 2013 - Referat

Boligpolitisk Styregruppe Torsdag d. 14. marts 2013 - Referat Boligpolitisk Styregruppe Torsdag d. 14. marts 2013 - Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Forventet sluttidspunkt kl. Torsdag d. 14. marts 2013 Mindegade 17 Kl. 16.00 18.00 Deltagere: Arne Sigtenbjerggaard,

Læs mere

Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse

Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale løbende ajourføres. Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen

Læs mere

Boligpolitisk Styregruppe Referat tirsdag d. 20. december 2011

Boligpolitisk Styregruppe Referat tirsdag d. 20. december 2011 Boligpolitisk Styregruppe Referat tirsdag d. 20. december 2011 Mødedato Tirsdag den 20.12..2011 Deltagere Mødested/lokale Havneparken 2, 1. sal Mødetidspunkt kl. Kl. 16.00 Forventet sluttidspunkt kl. 18.00

Læs mere

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8 Indhold 1 Baggrund... 1 2 Formål... 2 3 Organisering... 3... 3 4 Indsatsområder... 4 5 Evaluering... 7 6 Budget... 8 1 Baggrund AABs afdeling 54 og Baldersbos afdeling 12 har siden 2008 samarbejdet med

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Boligpolitisk Styregruppe: Mandag d. 4. juni 2012: Referat

Boligpolitisk Styregruppe: Mandag d. 4. juni 2012: Referat Boligpolitisk Styregruppe: Mandag d. 4. juni 2012: Referat Mødedato Mandag d. 4. juni.2012 Deltagere Mødested/lokale Havneparken 2 Mødetidspunkt kl. Kl. 16.00 Forventet sluttidspunkt kl. 18.00 Hans Helge

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Tibberupparken Journal nr.: Jnr: 100884 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 2014 2015 2016 2017 Landsbyggefonden Medfinans.

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-2020 En kommende helhedsplan i Vollsmose skal gennem lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

Program for de næste 45 minutter

Program for de næste 45 minutter Program for de næste 45 minutter Lidt om Svendborg Kommunes boligsociale samarbejde Lidt om København Kommunes boligsociale samarbejde Hvad skal vi så med hinanden? 1 Boligsocial årskonference 2012 Både

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2017 Opsummering Ansøgningen om prækvalifikation er en fælles ansøgning for

Læs mere

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 3, 1. kvartal 2013

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 3, 1. kvartal 2013 Greve Nord Projektet Kvartalsrapport Nr. 3, 1. kvartal 2013 Status på projektet Tværgående samarbejder og initiativer Et af målene med Greve Nord Projektet er at sikre en bedre brobygning, koordinering

Læs mere

Boligpolitisk Styregruppe torsdag 21. august 2014

Boligpolitisk Styregruppe torsdag 21. august 2014 Boligpolitisk Styregruppe torsdag 21. august 2014 Mødedato Torsdag d. 21. august 2014 Mødested Skolegade Mødelokale 1 Mødetidspunkt Kl. 15.15 Forventet sluttidspunkt Kl. 16.30 Deltagere Arne Sigtenbjerggaard,

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Socialministeriets konference. Liv i boligområderne. Vollsmose Kulturhus 22. november 2010 Oplæg ved borgmester Anker Boye

Socialministeriets konference. Liv i boligområderne. Vollsmose Kulturhus 22. november 2010 Oplæg ved borgmester Anker Boye Socialministeriets konference Liv i boligområderne Vollsmose Kulturhus 22. november 2010 Oplæg ved borgmester Anker Boye Odenses vision for almene boliger Visionen: Odense skal være landskendt for attraktive

Læs mere

Investeringer i udsatte boligområder. Velkommen til Odense Måske et eventyr?

Investeringer i udsatte boligområder. Velkommen til Odense Måske et eventyr? Investeringer i udsatte boligområder Velkommen til Odense Måske et eventyr? Erfaringer fra Odense Kommune Etablering af et fremadrettet samarbejde med boligorganisationerne om at sikre velfungerende boligområder.

Læs mere

Forum for Koordination og udvikling for BolivVejle Dagsorden 8. maj 2012

Forum for Koordination og udvikling for BolivVejle Dagsorden 8. maj 2012 Forum for Koordination og udvikling for BolivVejle Dagsorden 8. maj 2012 Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. sluttidspunkt kl. 8. maj 2012 Skolegade. Lok. 2325 13.00 15.00 Deltagere Niels Ågesen,

Læs mere

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Højvangen styrket boligsocial indsats. Byrådets temamøde d. 24. april 2014

Højvangen styrket boligsocial indsats. Byrådets temamøde d. 24. april 2014 Højvangen styrket boligsocial indsats Byrådets temamøde d. 24. april 2014 Tag politisk ejerskab og lederskab Styrk den kommunale kernedrift i de udsatte by- og boligområder Styrk samarbejdet med de almene

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012 07.03.2013 Prækvalifikation af boligsocial helhedsplan i Vandtårnsområdet (Vorrevangen, Kalmargade og Reginehøj) 1.0 Problemkompleks Andel hærværk/indbrud Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Læs mere

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser 1 Fritidsjobsindsatser 2 Program Børn og unge aktiviteter i selvevalueringerne Effekter af fritidsjob Fire veje til fritidsjob Debat i plenum og i grupper 3 De mest udbredte aktiviteter 33 Væresteder og

Læs mere

Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan Lejerbo, Frederiksberg.

Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan Lejerbo, Frederiksberg. 2011 Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan. [Skriv forfatterens navn] Indledning Den boligsociale helhedsplan i Lejerbos afdelinger 203 (Danmarksgården), 252 (Finsens-Wilkensvej) og 237 (Howitzvej)

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Forum for Koordination og Udvikling d. 18. februar Referat

Forum for Koordination og Udvikling d. 18. februar Referat Forum for Koordination og Udvikling d. 18. februar 2014 - Referat Mødedato 18. februar 2014 Mødested / lokale Teknik og miljø, Kirketorvet. Mødelokale 1 Mødetidspunkt Kl. 13.30 Sluttidspunkt Kl. 15.00

Læs mere

Forum for Koordination og Udvikling d. 25. juni Referat

Forum for Koordination og Udvikling d. 25. juni Referat FKU møde 25. juni 2014 Forum for Koordination og Udvikling d. 25. juni 2014 - Mødedato 25. juni 2014 Mødested / lokale Skolegade 1, lokale 2325 Mødetidspunkt Kl. 10.00 Sluttidspunkt Kl. 12.00 Deltagere

Læs mere

Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby

Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby Kommissorium 1. Baggrund De udsatte boligområder skal udvikle sig til attraktive bydele, med en alsidig beboersammensætning, tryghed, trivsel

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Kommissorium ABC helhedsplan

Kommissorium ABC helhedsplan Kommissorium ABC helhedsplan 2017-2020 Organisationsdiagram for den boligsociale helhedsplan, ABC 2017-2020 Bestyrelsen Bestyrelsen er ABC projektets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for,

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016.

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016. NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 billede UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016 Version 2 TIL DIG, DER BOR I AAB S AFDELING 50 billede Boligforeningen

Læs mere

Notat om socialt udsatte boligomra der en koordineret tilgang

Notat om socialt udsatte boligomra der en koordineret tilgang Notat om socialt udsatte boligomra der en koordineret tilgang Indhold DIA-projektet... 2 Strategien for den kommunale indsats i Højvangen... 2 Sammenhængen til Socialpolitikken og den politiske forankring...

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HEDE- OG MAGLEPARKEN

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HEDE- OG MAGLEPARKEN BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HEDE- OG MAGLEPARKEN 2013-2014 5 december 2012 Kuben Management A/S www.kubenman.dk BOLIGSELSSKABET BALDERSBO Indhold 1 Baggrund 3 1.1 Gode resultater men langt fra færdig 3

Læs mere

Organisering og samspil med helhedsplan

Organisering og samspil med helhedsplan Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 38 38 18 02 Videreførelse af beboerrådgiverfunktion og aktivitetspulje i AKB, Lundtoftegade pfa@kab-bolig.dk Boligselskabet AKB, København

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Evalueringer af boligsociale indsatser nogle hovedresultater. Vibeke Jakobsen og Christine Lunde Rasmussen

Evalueringer af boligsociale indsatser nogle hovedresultater. Vibeke Jakobsen og Christine Lunde Rasmussen Evalueringer af boligsociale indsatser nogle hovedresultater Vibeke Jakobsen og Christine Lunde Rasmussen 04-11-2016 2 Indhold/disposition Effekterne af de boligsociale indsatser på - beboersammensætningen

Læs mere

Reform af den almene sektor Erfaringer fra Odense Kommune.

Reform af den almene sektor Erfaringer fra Odense Kommune. Reform af den almene sektor Erfaringer fra Odense Kommune. Etablering af et fremadrettet samarbejde med boligorganisationerne om at sikre velfungerende boligområder. Reform af den almene sektor Hvor der

Læs mere

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling Mødereferat Den 15. oktober 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Styringsdialogmøde i Trigeparken Mødedato: 28. september 2012 Mødetid: 9:30-12:00 Mødested: Oasen, Trige Centervej 26A, 8380 Trige

Læs mere

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Kontor for Attraktive Bydele Gitte Brødsgaard Vesti Sociale og boligsociale indsatser Organisatoriske rammer Bydele i balance Fysiske forandringer

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder

Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder Bydelskonference Greve Nord Louise Aner Institut for Socialt Arbejde Profil Adjunkt på Institut for Socialt Arbejde på Metropol Indgår i evalueringen

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

Udfordringer i det boligsociale arbejde

Udfordringer i det boligsociale arbejde Udfordringer i det boligsociale arbejde Boliger v/ Kristoffer Rønde Møller BL - Danmarks Almene Boliger Min baggrund for at tale om emnet Boligsocialt arbejde er i sin natur udfordrende - det er det smukke

Læs mere

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 1, 3. kvartal 2012

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 1, 3. kvartal 2012 Greve Nord Projektet Kvartalsrapport Nr. 1, 3. kvartal 2012 Status på projektet Organisering Forlængelsen af Greve Nord Projektet gik officielt i gang 1. juli 2012. På nuværende tidspunkt er projektet

Læs mere

Forum for Koordination og udvikling for BolivVejle Tirsdag den 2. februar 2010

Forum for Koordination og udvikling for BolivVejle Tirsdag den 2. februar 2010 Forum for Koordination og udvikling for BolivVejle Tirsdag den 2. februar 2010 Mødedato Mødested/lokale Skolegade 1, mødelokale 2315 Mødetidspunkt kl. 13.00 Sluttidspunkt kl. 14.45 2. februar 2010 Deltagere

Læs mere

Notat Oversigt over de boligafdelinger, der har søgt om tilskud til boligsociale projekter.

Notat Oversigt over de boligafdelinger, der har søgt om tilskud til boligsociale projekter. Bilag til sag om tilskud til boligsociale projekter Økonomiudvalget den 14. juni 2016 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 2. juni 2016 Tlf. dir.: 72 30 95 45 E-mail: byogerhverv@balk.dk Kontakt: Hanne Nygård Jensen

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Forum for Koordination og Udvikling d. 8. november 2016

Forum for Koordination og Udvikling d. 8. november 2016 Forum for Koordination og Udvikling d. 8. november 2016 Mødedato Tirsdag d. 8. november 2016 Mødested / lokale Teknik og Miljø, Kirketorvet, mødelokale 1 Mødetidspunkt Kl. 11.00 Sluttidspunkt Kl. 12.30

Læs mere

Forum for Koordination og Udvikling

Forum for Koordination og Udvikling Teknik & Miljø Refer til mødet i Forum for Koordinion og Udvikling 2. maj 2017 i Lokale 2325, Skolegade 1, 7100 Vejle Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af dagsorden og refer 1 2 Værtsskab

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Kortlægning af beboerdemokratiets sammensætning dataindsamling primo

Kortlægning af beboerdemokratiets sammensætning dataindsamling primo Kortlægning af beboerdemokratiets sammensætning dataindsamling primo 212 1 Gennemførelsen af dataindsamlingen Informationerne er indsamlet primo 212 af sermo analyse på foranledning af BL og på basis af

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING BEBOERSAMMEN- SÆTNING NYBYGGERI NYBYGGERI DET BYSTRATEGISKE SPOR DET BOLIGSOCIALE SPOR NYBYGGERI TRYGHED ORGANISERINGS- SPORET..

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012 Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 29. august 2012 Rådhuset 8100 Aarhus C Udtalelse til forslag fra SF s Byrådsgruppe vedrørende Miljøambassadører

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk

Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan 2014-2018 Vangkvarteret Holbæk Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Boligområdets problemkompleks 3. Indsatsområder 4. Organisering 5. Koordinering

Læs mere

Boligsociale indsatser

Boligsociale indsatser Boligsociale indsatser 2015-2018 Nyt regulativ og hva så? Landsbyggefonden har udsendt et nyt regulativ på det boligsociale område, og det betyder, at der er nye regler for de bevillinger til boligsocialt

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Endelig helhedsplan Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Lejerbo november 2008 Forord Frøgården står i dag over for store udfordringer i forbindelse med at skabe en højere grad af forståelse for det at bo i en almen

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis?

Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis? Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis? Jesper Nygård Adm. direktør, KAB Digitale færdigheder for vækst og velfærd Konference den 23. februar 2011, Christiansborg Danskere med

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Lokalt beskæftigelsesprojekt i Løvvangen

Lokalt beskæftigelsesprojekt i Løvvangen Lokalt beskæftigelsesprojekt i Løvvangen Indhold 1. BAGGRUND FOR INDSATSEN...2 2. BESKRIVELSE AF INDSATSEN... 3 2.1 OVERORDNET METODIK... 3 2.2 LOKALER, PLACERING OG INDHOLD... 5 2.3 DEN DAGLIGE BEMANDING

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune Jobcenter Brøndby 2010 Aktører Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Relevante uddannelsesinstitutioner Jobcentret Børneforvaltningen Mål/succeskriterier Formål 1. Der mangler gennemsigtighed ift. de forskellige

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Forum for Koordination og udvikling for BolivVejle 1. februar 2011 REFERAT

Forum for Koordination og udvikling for BolivVejle 1. februar 2011 REFERAT Forum for Koordination og udvikling for BolivVejle 1. februar 2011 REFERAT Mødedato Mødested/lokale Skolegade. Lok. 2325 Mødetidspunkt kl. 13.00 sluttidspunkt kl. 15.00 1. februar 2010 Deltagere Tommy

Læs mere

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Indhold Indledning...2 En ny vision for Gadehavegård...2 Det vigtige samarbejde...3 Indsatsområderne...5 Børn, unge og familier...6 Uddannelse,

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Handleplan for Hotspot på Nørremarken

Handleplan for Hotspot på Nørremarken Emne: Handleplan for på Nørremarken Handleplan for på Nørremarken Indholdsfortegnelse: Intro til Nørremarken Side 2 Tidsperiode Side 2 Formål med projektet Side 2 Målgruppe Side 3 Fysisk placering samt

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Erfaringer og anbefalinger fra SFI og Rambøll Management Consultings evaluering af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje Marts 2014

Erfaringer og anbefalinger fra SFI og Rambøll Management Consultings evaluering af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje Marts 2014 RUNDT OM BOLIGSOCIALE INDSATSER Erfaringer og anbefalinger fra SFI og Rambøll Management Consultings evaluering af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje Marts 2014 Hvad er en boligsocial indsats? En boligsocial

Læs mere

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen Punkt 8. Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen 2016-045554 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender:

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Ansøgningsskema til pulje til Helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder 14.51.56. Ansøgningsfrist fredag d. 1.

Ansøgningsskema til pulje til Helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder 14.51.56. Ansøgningsfrist fredag d. 1. Ansøgningsskema til pulje til Helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder 14.51.56. Ansøgningsfrist fredag d. 1. november 2013 Ansøgning sendes til: Skemaet skal udfyldes elektronisk og

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015

Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015 Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015 Der søges om at fortsætte projektet With a little help from my friend som siden 2009 har fungeret

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Vision og formål... 2 1.2 Baggrund og proces... 2 2. MÅLSÆTNING OG INDHOLD... 4 3. SUCCESKRITERIER FOR BOLIVVEJLE...

1. INDLEDNING... 1 1.1 Vision og formål... 2 1.2 Baggrund og proces... 2 2. MÅLSÆTNING OG INDHOLD... 4 3. SUCCESKRITERIER FOR BOLIVVEJLE... Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Vision og formål... 2 1.2 Baggrund og proces... 2 2. MÅLSÆTNING OG INDHOLD... 4 3. SUCCESKRITERIER FOR BOLIVVEJLE... 6 4. ORGANISERINGEN I DAG... 8 4.1 Projekt Byen i Balance...

Læs mere

Tingbjerg Sogn ligger i Bispebjerg-Brønshøj Provsti, Københavns. Stift. Ifølge Danmarks Statistik boede der pr. 1.

Tingbjerg Sogn ligger i Bispebjerg-Brønshøj Provsti, Københavns. Stift. Ifølge Danmarks Statistik boede der pr. 1. Kirkeudvalget 2009-10 KIU alm. del Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Dato: 16. november 2009 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 09/09368 Sagsbeh.: ETA Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere