OPLEVELSER FOR LIVET STUDIERETNINGER handelsgymnasiet. zbc.dk. Handelsskolevej Næstved. 1Tlf næstved

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPLEVELSER FOR LIVET STUDIERETNINGER 2016-2019. handelsgymnasiet. zbc.dk. Handelsskolevej 3 4700 Næstved. 1Tlf. 5578 8888. næstved"

Transkript

1 OPLEVELSER FOR LIVET STUDIERETNINGER Handelsskolevej Næstved handelsgymnasiet 1Tlf zbc.dk næstved

2 2 zbc.dk

3 Det er spændende at tage hul på et nyt kapitel i sit liv. På ZBC vil vi gøre alt for, at du får nogle gode, udbytterige og sjove studieår. Som gymnasieelev er du selv med til at præge skolen og gøre hverdagen til en positiv oplevelse. Du får helt nye fag og en mangfoldig verden åbner sig for dig! Netop fagene og den indflydelse, som du får på dit uddannelsesforløb, er med til at gøre dig selvstændig og kreativ. Uddannelsen ruster dig til din videre færd i livet og kvalificerer dig til at fortsætte på universitet, andre højere læreanstalter eller til videreuddannelse i erhvervslivet. Der er brug for unge med solid økonomisk forståelse i alle brancher. du møde gæsteforelæsninger, temadage, udfordringer og konkurrencer, ofte på tværs af klasserne. I løbet af de tre år i handelsgymnasiet vil du også komme ud at rejse. Til de enkelte studieretninger er knyttet en eller flere studieture, og du vil opleve ekskursioner og virksomhedsbesøg i relation til undervisningen. STUDIEMILJØ På Handelsgymnasiet ZBC i Næstved er der plads til både fordybelse og masser af sjov. Du vil opleve et åbent studieområde, et flot auditorium, moderne faciliteter, lys og luft, en stor kantine, trådløst net overalt, bibliotek og studieservicecenter. Samtidig vil du møde lærere og vejledere, der hjælper dig med at finde din egen vej. HANDELSGYMNASIET DET MODERNE VALG Handelsgymnasiet er en moderne og internationalt orienteret uddannelse, der kvalificerer bredt. Den giver dig adgang til de fleste videregående uddannelser på fx universiteter, handelshøjskoler og professionsuddannelser. Samtidig giver handelsgymnasiet gode muligheder for uddannelsesstillinger inden for den finansielle sektor, revision, shipping og administration ARRANGEMENTER OG STUDIEREJSER Ikke alt foregår på skolen. Som ny gymnasieelev bliver du rystet sammen med dine nye klassekammerater på en udfordrende og spændende introtur for hele årgangen. I tilknytning til undervisningen vil 3 zbc.dk

4 EN KLAR PROFIL Handelsgymnasiets profil er økonomi, samfund, moderne sprog, matematik, marketing og jura. Samtidig giver uddannelsen almen dannelse med international forståelse og interkulturel kompetence. I alle hhx-studieretninger læses engelsk obligatorisk på A-niveau, hvilket understreger uddannelsens moderne og internationale profil. FAG OG OPBYGNING I HANDELSGYMNASIET Handelsgymnasiet har omkring en tredjedel af fagene fælles med de øvrige gymnasiale uddannelser. De to andre tredjedele er henholdsvis de særlige hhx-profilfag og valgfagene. Opdelingen ser sådan her ud: 1. DE FÆLLES GYMNASIALE FAG Engelsk, dansk, matematik, fremmedsprog (tysk, spansk, fransk, kinesisk), samfundsfag, (samtids)historie. 2. HHX- PROFILFAG Virksomhedsøkonomi, international økonomi, afsætning, erhvervsret (jura). 3. VALGFAG Psykologi, kulturforståelse, mediefag, filosofi, retorik. Innovation, finansiering, markedskommunikation, design. Matematik A/B*, samfundsfag B*, tysk A*, fransk A. *I gruppen af valgfag kan man vælge at bruge de timer, der er til rådighed til valgfag, til at løfte obligatoriske fag til et højere niveau zbc.dk

5 STUDIERETNINGSGYMNASIUM De gymnasiale uddannelser består af to forløb: grundforløbet og studieretningsforløbet. Grundforløbet skal sikre en så god overgang som mulig fra grundskole til handelsgymnasium både med hensyn til fag og studiemetoder. Studieretningsforløbet skal sikre, at du bliver ordentligt klædt på til videre uddannelse. I grundforløbet undervises alle i følgende fag: Engelsk, dansk, matematik, fremmedsprog, samfundsfag og Studieområdet Del 1, som består af tværfaglige forløb i erhvervsøkonomi, samfundsøkonomi, sprog og kultur. I studieretningsforløbet undervises fortsat i fællesfagene, men nu også i de særlige studieretningsfag, profilfag og valgfag, Studieområdet Del 2 består af Erhvervscase på 2. år og Det internationale område på 3. år. Se hvilke videregående uddannelser, handelsgymnasiets studieretninger giver adgang til, på Adgangskortet 5 zbc.dk

6 6 zbc.dk

7 STUDIERETNINGERNE ÉN FOR ÉN 7 zbc.dk

8 ØKONOMISK ORIENTERET MATEMATIKLINJE (ØKONOMI CLASSIC ) Virksomhedsøkonomi A International Økonomi A Matematik B Du er interesseret i at arbejde med økonomi. Du ser måske dig selv som finansiel rådgiver for familier eller virksomheder. Eller du ønsker at arbejde med samfundsøkonomi og international handel. Denne studieretning indeholder både virksomhedsøkonomi og international økonomi på A-niveau og giver dig derfor forståelse for virksomheders økonomiske situation samt deres relation til samfundet og den samfundsøkonomiske udvikling. Med matematik B i studieretningen får du mulighed for at anvende matematiske metoder i de økonomiske fag, og samtidig giver det dig adgang til de fleste videregående uddannelser i økonomi og samfundsvidenskab. Studieretningen giver dig mulighed for at have fokus på såvel sprog som matematik, fordi den udbydes med valg mellem fransk B/A, tysk B/A, spansk A eller kinesisk A ved siden af engelsk A, samt med mulighed for at opnå matematik på højeste niveau. Øvrige valgfag, som knytter sig godt til denne studieretning, er finansiering, psykologi og samfundsfag. Med denne studieretning kommer du på studietur, som går til et finansielt centrum i Europa, oftest London. 8 zbc.dk

9 HVORFOR VALGTE DU ØKONOMI CLASSIC? Cecilie Fordi jeg er glad for tal. Jeg vil gerne være revisor eller aktuar. Johanna Fordi jeg blover klogere på, hvordan vores samfund hænger sammen globalt og nationalt. Niklas Fordi jeg gerne vil noget inden for indkøb og salg. 9 zbc.dk

10 ØKONOMISK ORIENTERET PSYKOLOGILINJE (OPLEVELSESKLASSEN) Afsætning A Virksomhedsøkonomi A Psykologi B Du ser dig selv i et fremtidigt job, hvor du arbejder med mennesker. Måske vil du være human ressourcemedarbejder i en virksomhed eller organisation, eller måske vil du læse jura, marketing, psykologi eller økonomi. Du synes, det er spændende at forstå, hvordan mennesker tænker og handler, når de er forbrugere eller i det hele taget er sammen med andre. I denne studieretning er det overordnede fokus oplevelsesøkonomi, fx inden for turisme, kultur og branding. I undervisningen får du mulighed for eksperimenter og feltstudier af økonomisk og psykologisk adfærd samt arbejdsmiljø og ledelse. Der er to studierejser knyttet til studieretningen. Første år tager oplevelsesklassen til Berlin i eksamensperioden. På tredje år går studieturen til USA og omfatter virksomhedsbesøg og uddannelsesbesøg relevant for oplevelsesøkonomi. Studieretningen rummer selvfølgelig også arbejde med oplevelsesøkonomi i Danmark, både som besøg i virksomheder og arbejde på skolen. Da oplevelsen er i centrum for denne økonomiske psykologilinje, vil du også skulle udvikle og gennemføre oplevelser, som du selv og dine klassekammerater skal opleve. Valgfag, som knytter sig godt til denne studieretning, er matematik B, innovation og markedskommunikation og/eller et løft af 2. fremmedsprog til A. Da der er knyttet studierejser til denne studieretning, skal du være indstillet på at skulle betale ca. kr i løbet af de 3 år. 10 zbc.dk

11 HVORFOR VALGTE DU OPLEVELSESKLASSEN? Jakob Fordi jeg er interesseret i både det menneskelige og i økonomi og gerne vil arbejde med begge dele, fx i en HR-funktion. Maria Fordi jeg får psykologi på B-niveau, og linjens fag passer godt til mig og mine interesser. 11 zbc.dk

12 MARKEDSORIENTERET INNOVATIONSLINJE (INNOVATIONSKLASSEN) Afsætning A Virksomhedsøkonomi A Innovation B Du ser dig selv som kommende vigtig medspiller i udviklingen af vores samfund. Måske ønsker du at arbejde i det private erhvervsliv med fx produkt- og driftsudvikling, arbejdsmiljø eller HR, eller du ser dig selv i færd med at innovere ældreplejen eller finde løsninger på presserende miljøproblemer. Under alle omstændigheder er du en person, der gerne vil gå foran. Du vil innovere. Studieretningen udbydes med mulighed for fransk B/A, spansk A, kinesisk A eller tysk B/A ved siden af det obligatoriske engelsk A. Det vil også være muligt at opnå matematik på højere niveauer. Øvrige valgfag, som knytter sig godt til denne studieretning, er markedskommunikation, mediefag og design. I denne studieretning får du indsigt i virksomheders økonomiske forhold og deres produkt- og markedsudvikling. Du får en teoretisk indsigt i innovationsstrategier og i at udarbejde analyser af konkrete innovationscases i privat og offentligt regi. Egne innovationsprojekter vil der også være plads til at arbejde med. I studieretningens øvrige fag belyses innovation i et samfundsøkonomisk, et socialt, et historisk og et kulturelt perspektiv. 12 zbc.dk

13 HVORFOR VALGTE DU INNOVATIONSKLASSEN? Mie Fordi man lærer at se problemer fra nye vinkler, og fordi innovation er fremtiden. Nicolai Fordi jeg kan bruge det, jeg lærer, i min egen virksomhed. 13 zbc.dk

14 MARKEDSORIENTERET MEDIELINJE (MEDIEKLASSEN) Afsætning A International Økonomi A Mediefag B Medieklassen er for dig, der vil arbejde med formidling og kommunikation. Du ser måske dig selv som kommende forhandler eller kommunikator i en national eller international virksomhed eller organisation. Måske indebærer fremtiden noget med reklamer eller film, eller du drømmer om en fremtid som økonom eller journalist. Under alle omstændigheder har du fokus på videre studier i et internationalt miljø, hvor sprog, formidling og økonomi mødes. I løbet af de tre år på medielinjen kommer du på virksomhedsbesøg på DR, TV2 eller et reklamebureau samt på studietur (Rom, London, Berlin eller Bruxelles) med en mediemæssig tilgang. På 2. år deltager medieklassen som billedjournalister i Kulturnatten i Næstved. Studieretningen udbydes med mulighed for fransk B/A, kinesisk A, spansk A eller tysk B/A ved siden af engelsk A. I denne studieretning får du en grundlæggende viden og indsigt i virksomheden og dens måde at fungere på i ind- og udland. Hvordan arbejder virksomheden, når den sælger sine produkter i udlandet? Hvordan finder den frem til den rigtige målgruppe, og hvordan kommunikerer virksomheden med den? Det kommer du til at kunne svare på. Valgfag, som knytter sig godt til denne studieretning, er samfundsfag, retorik eller markedskommunikation. 14 zbc.dk

15 HVORFOR VALGTE DU MEDIEKLASSEN? Emilie Fordi det er en moderne linje, hvor vi bruger computer og apps i stedet for blyant og papir. Nicolai Fordi vi lærer at lave film og anderledes præsentationer. Det kan jeg bruge, selvom jeg vil læse videre inden for økonomi. Marcel Fordi jeg gerne vil være journalist helst sportsjournalist 15 zbc.dk

16 MARKEDSORIENTERET DESIGNLINJE (DESIGNKLASSEN) Afsætning A Virksomhedsøkonomi A Design B Du ser dig selv i et fremtidigt job, hvor du arbejder med mennesker og design. Måske med økonomi i en dansk eller international designvirksomhed. Eller du ser dig selv som grafisk designer eller arkitekt. Du vil i denne studieretning få indsigt i en virksomheds økonomiske vilkår og få solid viden om økonomi og markedsføring, herunder økonomisk styring og de vilkår, som virksomheden møder, når den skal afsætte sine produkter på forskellige markeder. Studieretningen bindes sammen af interessen for design og produktudvikling i bredeste forstand. samfundsmæssige og finansielle vilkår. De humanistiske fag giver en ballast til at forstå de kulturelle og æstetiske normer og muligheder. I løbet af de tre år kommer du på virksomhedsbesøg og ekskursioner, hvor design og innovation er i fokus. Studieturen på 2. år går til Barcelona, hvor vi bl.a. studerer industrielt design. Designlinjen giver dig et optimalt afsæt til videregående uddannelser. Måske får du mod på at læse jura, design eller økonomi på et af landets universiteter, handelshøjskoler eller erhvervsakademier. Du lærer at researche, idégenerere, konceptudvikle og præsentere, ligesom du lærer om forskellige metodiske tilgange til design og æstetik. De økonomiske fag giver en ballast til at forstå de Studieretningen udbydes med mulighed for fransk B/A, kinesisk A, spansk A eller tysk B/A ved siden af engelsk A. Valgfag, som knytter sig godt til denne studieretning, er matematik B, innovation, mediefag og finansiering. 16 zbc.dk

17 HVORFOR VALGTE DU DESIGNKLASSEN? Maria Fordi jeg er glad for blandingen af kreativitet og handel. Hanane Fordi jeg interesserer mig for arkitektur og for at producere mit eget design 17 zbc.dk

18 MARKEDSORIENTERET SPROGLINJE (SPROGKLASSEN) Afsætning A Spansk A Tysk B/Fransk B Du vil gerne være én af dem, der kan begå sig på tre hovedsprog. Måske vil du i fremtiden gerne arbejde i international sammenhæng i en organisation eller erhvervsvirksomhed, der opererer med baser i flere af verdens lande. Du vil gerne beskæftige dig med marketing i globalt perspektiv og ser dig selv deltage i forhandlinger i et job, der kræver gode sproglige og tværkulturelle kompetencer. I denne studieretning har du tre fremmedsprog. Dine studieretningsfag er spansk A og afsætning A, engelsk A er obligatorisk i hhx, og dit tredje fremmedsprog er enten tysk B eller fransk B, som du er påbegyndt i grundskolen. Du opnår hermed sproglige kompetencer, som vil gøre dig til en stærk medspiller på såvel det europæiske som det globale marked. Dit andet studieretningsfag, afsætning, giver dig færdigheder inden for afsætningsøkonomi og markedsføring, så du kan anvende dine sproglige kompetencer i erhvervsmæssige sammenhænge, og sammen med virksomheds- og international økonomi på B niveau er du godt klædt på til videregående studier på handelshøjskoler, erhvervsakademier eller en trainee-stilling, som kan føre til en international karriere i erhvervslivet. For at optimere indlæringen af såvel sproglige, som økonomiske og kulturelle kompetencer skal du på studieophold i Storbritannien på 2. år og i Spanien på 3. år, hvor der indgår intensiv sprogundervisning, virksomhedsbesøg og kulturelle oplevelser. Du må derfor påregne udgifter til rejser på kr. over de tre år. Studieretningen udbydes med mulighed for at til vælge fransk/tysk på A-niveau på tredje år og/eller matematik B/A. Andre valgfag, som vil knytte godt an til denne studieretning, er kulturforståelse, samfundsfag eller markedskommunikation. 18 zbc.dk

19 HVORFOR VALGTE DU SPROGKLASSEN? Adrian Jeg interesserer mig meget for andre kulturer og vil i fremtiden gerne arbejde i en international virksomhed. Marie-Myriam Jo flere sprog, jo bedre. Jeg drømmer om at arbejde i udlandet. 19 zbc.dk

20 *INTERNATIONALT ORIENTERET KULTURLINJE (INTERCULTURAL BUSINESS CLASS) Kinesisk A - International økonomi A Kulturforståelse B STUDIERETNINGEN * UDBYDES OGSÅ MED UNDERVISNING PÅ DANSK (WORLD CLASS KINA) Internationalisering får engelsk til at buldre frem i danske virksomheder 1...derfor udbydes denne delvist engelsksprogede studieretning til dig, der har lyst til fordybelse i internationale problemstillinger og til at se på Danmark i et globalt perspektiv. Du ved, at indgående viden om sprog, kultur og økonomi udgør fundamentet for en forståelse af den globale økonomi. Måske ser du dig selv i fremtiden have et job i en international virksomhed i Danmark eller i udlandet. Da engelsk i stigende omfang anvendes som koncernsprog i Danmark og i den internationale forretningsverden, stilles der krav om stærke sproglige kompetencer hos fremtidige medarbejdere. Med denne studieretning vil du være kvalificeret til en international karriere, idet undervisningssproget i studieretningsfagene, international økonomi og kulturforståelse, er engelsk. Du får desuden et EU-godkendt diplom, når du har gennemført uddannelsen. Studieretningen giver stærke sproglige og kulturelle kompetencer samt viden om samfundsøkonomi i et nationalt og internationalt perspektiv. Engelsk A har du i alle tre år. Dit studieretningsfag, kinesisk, har du ligeledes i tre år, hvilket bibringer dig betydelig indsigt i den asiatiske kultur og Kinas rolle i verdensøkonomien. I løbet af gymnasietiden kommer du på ekskursioner og virksomhedsbesøg med fokus på globale temaer sideløbende med tværfaglige projekter. Dine sprog og øvrige faglige kompetencer får du afprøvet i praksis på studieretningens studieture. Således rejser IB-klassen til Bruxelles i andet semester, til USA i fjerde semester og i femte semester studeres kinesisk på et universitet i Beijing. Studieretningen udbydes med mulighed for at tage matematik B/A samt at opnå European Business Baccalaureate Diploma (EBBD). Valgfag, som knytter godt an til denne studieretning, er filosofi, psykologi og retorik. Med tre studierejser må du påregne omkostninger på ca kr. fordelt over tre år. 1 Berlingske Business 20 zbc.dk

21 HVORFOR VALGTE DU INTERCULTURAL BUSINESS CLASS? Maja Fordi der er noget unikt over kinesisk. Det er helt anderledes end at lære fx engelsk, som efterhånden sidder på rygraden. Frederik Fordi jeg gerne vil se verden og få indblik i andre kulturer. Jeg vil gerne være journalist, gerne korrespondent ude i verden. 21 zbc.dk

22 *INTERNATIONALT ORIENTERET KULTURLINJE (INTERCULTURAL BUSSINES CLASS) Spansk A International økonomi A - Kulturforståelse B STUDIERETNINGEN * UDBYDES OGSÅ MED UNDERVISNING PÅ DANSK (WORLD CLASS SPANSK) Internationalisering får engelsk til at buldre frem i danske virksomheder 1...derfor udbydes denne delvist engelsksprogede studieretning til dig, der har lyst til fordybelse i internationale problemstillinger og til at se på Danmark i et globalt perspektiv. Du ved, at indgående viden om sprog, kultur og økonomi udgør fundamentet for en forståelse af den globale økonomi. Måske ser du dig selv i fremtiden have et job i en international virksomhed i Danmark eller i udlandet. Da engelsk i stigende omfang anvendes som koncernsprog i Danmark og i den internationale forretningsverden, stilles der krav om stærke sproglige kompetencer hos fremtidige medarbejdere. Med denne studieretning vil du være kvalificeret til en international karriere, idet undervisningssproget i studieretningsfagene, international økonomi og kulturforståelse, er engelsk. Du får desuden et EU-godkendt diplom, når du har gennemført uddannelsen. Studieretningen giver stærke sproglige og kulturelle kompetencer samt viden om sam- fundsøkonomi i et nationalt og internationalt perspektiv. Engelsk A har du i alle tre år ved siden af studieretningsfaget spansk A. Du får herigennem betydelig indsigt i den spanske og latinamerikanske kultur samt spansks store betydning i USA. I løbet af gymnasietiden kommer du på ekskursioner og virksomhedsbesøg med fokus på globale temaer sideløbende med tværfaglige projekter. Dine sprog og øvrige faglige kompetencer får du afprøvet i praksis på studieretningens studieture. Således rejser IB-klassen til Bruxelles i andet semester, til USA i fjerde semester og i femte semester studeres der på et universitet i Buenos Aires. Studieretningen udbydes med mulighed for at tage matematik B/A samt at opnå European Business Baccalaureate Diploma (EBBD). Valgfag, som knytter godt an til denne studieretning, er filosofi, psykologi og retorik. Med tre studierejser må du påregne omkostninger på ca kr. fordelt over tre år. 1 Berlingske Business 22 zbc.dk

23 HVORFOR VALGTE DU INTERCULTURAL BUSINESS CLASS? Julie Jeg elsker at rejse, hørte om sammenholdet og interesserer mig for andre kulturer og sprog. Christian Det er spændende at lære et helt nyt sprog, og samtidig blive god til økonomi. 23 zbc.dk

24 HAR DU SPØRGSMÅL? Kontakt rektor Peder Pedersen eller vicerektor Helle Romme i Næstved. Du er også velkommen til at kontakte studievejlederne. Spørg efter: Lisbeth Vorbeck ( ) eller Ulrik Lyngaard ( ). 24 zbc.dk

HHX - Studieretninger 2013-16

HHX - Studieretninger 2013-16 zbc.dk HHX - Studieretninger 2013-16 Næstved Tre spændende år med oplevelser for livet zealand business college Handelsskolevej 3 4700 Næstved Tlf. 5578 8888 Fra studietur til Argentina Det er spændende

Læs mere

DET MODERNE VALG. merkantilt gymnasium MERKANTILT GYMNASIUM - HHX. Handelsskolevej Næstved Tlf

DET MODERNE VALG. merkantilt gymnasium MERKANTILT GYMNASIUM - HHX. Handelsskolevej Næstved Tlf DET MODERNE VALG MERKANTILT GYMNASIUM - HHX Handelsskolevej 3 4700 Næstved Tlf. 5578 8888 merkantilt gymnasium 2 zbc.dk 3 GODE GRUNDE Vi prøver meget af og holder os fagligt opdaterede. Vi arbejder i teams,

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

HHX fyr op under ambitionerne

HHX fyr op under ambitionerne IBC Handelsgymnasiet 2016 fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, sprog, kultur og det internationale. IBC Handelsgymnasiet Man bliver forberedt til den

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne 2015 fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, sprog, kultur og det internationale. Man bliver forberedt til den virkelige verden Der blev gået og løbet

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne 2014 fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, sprog, kultur og det internationale. Man bliver forberedt til den virkelige verden Skolens store idrætsdag

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Økonomilinjen - Businessklassen

Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Virksomhedsøkonomi A Matematik B International økonomi A Du er lidt af en børshaj og interesserer dig for økonomi både i virksomheden og

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Man bliver forberedt til den virkelige verden En lille pause på skolens store idrætsdag.

Læs mere

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til Handelsgymnasiet HHX Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Klar til livet Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Handelsgymnasiet HHX Velkommen på handelsgymnasiet HHX Tættere på virkeligheden

Læs mere

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Forventninger Undervisning med udfordringer Aarhus Universitet-HIH Leadership Eksamensbevis med muligheder

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale.

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. fyr op under 09102014 ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. 2 Velkommen til IBC Handels- gymnasiet Fredericia/Middelfart IBC HANDELSGYMNASIET

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

Handelsgymnasiet HHX

Handelsgymnasiet HHX Handelsgymnasiet HHX CECILIE LARSEN, HHX I HILLERØD: Jeg valgte HHX på grund af fagene matematik og økonomi. Jeg vil gerne læse jura og være advokat, og faget erhvervsjura på tredje år giver mig et lille

Læs mere

Handelsgymnasiet Mariagerfjord

Handelsgymnasiet Mariagerfjord 2017-2018 Handelsgymnasiet Mariagerfjord Vidste du i øvrigt: - at hhx er den eneste gymnasiale uddannelse, hvor alle elever får engelsk på A-niveau - at der i Handelsgymnasiet er mulighed for at få tre

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 1. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading,

Læs mere

2016-2017. Handelsgymnasiet

2016-2017. Handelsgymnasiet 2016-2017 Handelsgymnasiet Handelsgymnasiet - hhx? Studentereksamen Giver adgang til de videregående uddannelser Kontakt til erhvervslivet Fokus på samfund, sprog, økonomi, marketing Kikki Student (Marketing)

Læs mere

HHX fyr op under ambitionerne

HHX fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne Vi går ud over kanten Vi dyrker skæve vinkler Vi udfordrer fremtidsbilleder Vi bringer potentialer i spil Velkommen til IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet er et moderne

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3C. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3C. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3C IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Undervisningsforløb 4 2. Pædagogiske fokuspunkter 5 3. Tilrettelæggelse af undervisningen 6 4. Løbende evaluering 6 2 Indledning

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

HHX fyr op under ambitionerne

HHX fyr op under ambitionerne IBC Handelsgymnasiet fyr op under ambitionerne Vi går ud over kanten Vi dyrker skæve vinkler Vi udfordrer fremtidsbilleder Vi bringer potentialer i spil IBC Handelsgymnasiet Velkommen til IBC Handelsgymnasiet

Læs mere

Handelsgymnasiet Mariagerfjord

Handelsgymnasiet Mariagerfjord 2018-2019 Handelsgymnasiet Mariagerfjord Vidste du i øvrigt: - at hhx er den eneste gymnasiale uddannelse, hvor alle elever får engelsk på A-niveau - at der i Handelsgymnasiet er mulighed for at få tre

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 s. 1 Tænk langt tænk selv Brænder du for samfundsvidenskab,

Læs mere

HHX fyr op under ambitionerne

HHX fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne Vi går ud over kanten Vi dyrker skæve vinkler Vi udfordrer fremtidsbilleder Vi bringer potentialer i spil Velkommen til IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet er et moderne

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

DEN MERKANTILE STUDENTEREKSAMEN (HHX)

DEN MERKANTILE STUDENTEREKSAMEN (HHX) DEN MERKANTILE STUDENTEREKSAMEN (HHX) DEN MERKANTILE STUDENTEREKSAMEN KLAR TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSE OG KARRIERE MED HHX Den merkantile studentereksamen (HHX) er en oplagt mulighed for dig, der har

Læs mere

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Eksamensbevis Afsluttet 9. / 10. klasse Hvad skal du så?? HG HHX Praktik 4. år Praktik 3. år HH 3.år HG 2. år HH 2. år HG1. år HH 1. år HG uddannelsen HG HG 2.

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

Studieretninger 2013-2016

Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013 2016 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B.side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Indledning Studieplanen for Marketing studieretningen skal være medvirkende til, at der er sammenhæng og kontinuitet i undervisningen samt sikre,

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2009-2012, studieretningsforløbet Linie: Økonomisk orienteret linie Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Finansiering C eller Statistik C På linien arbejdes

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Økonomi og matematik Studieplan Elsker du tal? Kunne du tænke dig at blive bedre til matematik? Blive bedre til at tænke logisk og analytisk? Og lyder økonomi

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Studieretninger 2016-2019

Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016 2019 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B..side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

- Tættere på virkeligheden!

- Tættere på virkeligheden! - Tættere på virkeligheden! Mission Grundskolen Erhvervsuddannelser HG/EUX (Handelsskole) EUD/EUX (Teknisk skole) Social og sundhedsuddannelser (SOSU) Landbrugsuddannelser Søfartsuddannelser Varighed:

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

8 studieretninger KHS.DK

8 studieretninger KHS.DK Handelsgymnasiet HHX 8 studieretninger KHS.DK LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK 8 Stærke studieretninger på Køge Handelsgymnasium På Køge Handelsgymnasium kan du vælge mellem 8 studieretninger,

Læs mere

Marketing og kommunikation

Marketing og kommunikation IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og kommunikation Studieplan Ønsker du at være en del af den internationale verden, hvor man arbejder med kommunikation, reklame og markedsføring, vil

Læs mere

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011 Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet Konference 14. december 2011 Hvem er vi? Dorthe Jensen Lundqvist Rektor Handelsgymnasiet i Ballerup (hhx) Fransk og retorik Mette Andersen Rektor Handelsgymnasiet

Læs mere

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation Studieplan for HHX Medier & Kommunikation HHX Medier & Kommunikation giver dig værktøjer til at håndtere de store mængder af information og den mediejungle, du dagligt møder både i virksomheden og i verden

Læs mere

Studieplan For H1B GHS 2010/11

Studieplan For H1B GHS 2010/11 Studieplan For H1B GHS 2010/11 1 2010/11 H1B Indledning Denne studieplan er den overordnede plan for undervisningen i H1B. Den indeholder elementer, som rækker længere frem end til afslutningen af grundforløbet,

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Erhvervsskolen Nordsjælland s. 1 Tænk langt tænk selv Brænder

Læs mere

Vi kan blive alt det, vi drømmer om

Vi kan blive alt det, vi drømmer om Vi kan blive alt det, vi drømmer om AALBORG HANDELSSKOLE EUX BUSINESS - DEN ERHVERVSFAGLIGE STUDENTEREKSAMEN Det, du drømmer om i dag, behøver ikke være det samme senere. EUX Business er en erhvervsfaglig

Læs mere

Studieretninger

Studieretninger Studieretninger 2017-2020 Studieretninger 2017-2020 Naturvidenskabelige studieretninger: Se lille præsentationsvideo her - Eliteidrætsprofilen: Matematik A Idræt A Fysik B Kemi B - Naturvidenskabsprofilen:

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Global Studies. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Global Studies. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Global Studies Studieplan Dyrk hele verden som din arbejdsplads! Lær at kommunikere på tværs af landegrænser, få indblik i andre kulturer, og arbejd med værdinormer,

Læs mere

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet 2015-2016 Tradium Handelsgymnasiet Hhx, fremtidens gymnasium - tættere på virkeligheden Hvad kunne du tænke dig at blive? Det spørgsmål har dine forældre eller bedsteforældre måske stillet dig. Du har

Læs mere

HANDELS- GYMNASIET STUDIERETNINGSKATALOG 2016-2019. handelsgymnasiet. zbc.dk. Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted. 1Tlf. 5768 2500.

HANDELS- GYMNASIET STUDIERETNINGSKATALOG 2016-2019. handelsgymnasiet. zbc.dk. Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted. 1Tlf. 5768 2500. HANDELS- GYMNASIET STUDIERETNINGSKATALOG 2016-2019 Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted handelsgymnasiet 1Tlf. 5768 2500 zbc.dk ringsted HANDELSGYMNASIET PÅ ZBC I RING- STED UDBYDER I ÅR TRE HELT NYE STUDIERETNINGER.

Læs mere

Scan og læs mere om dine muligheder på Frederikshavn Handelsskole. 1 Frederikshavn Handelsskole

Scan og læs mere om dine muligheder på Frederikshavn Handelsskole. 1 Frederikshavn Handelsskole Scan og læs mere om dine muligheder på Frederikshavn 1 Frederikshavn Skoleåret 2016-2017 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder for de fleste mange tanker og

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH2I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH2I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH2I IBC Handelsgymnasiet Indledning Denne studieplan beskriver den overordnede plan for undervisningen i din klasse med den studieretning du og dine klassekammerater har valgt. Studieplanen

Læs mere

Studieplan. Forårssemesteret 2014. For hh1a IBC Handelsgymnasiet Aabenraa

Studieplan. Forårssemesteret 2014. For hh1a IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Studieplan Forårssemesteret 2014 For hh1a IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Undervisningsforløb... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 5 4. Tilrettelæggelse af undervisningen...

Læs mere

Handelsgymnasiet 2012-2013. Handelsgymnasiet. Skoleåret 2012-2013

Handelsgymnasiet 2012-2013. Handelsgymnasiet. Skoleåret 2012-2013 Handelsgymnasiet 2012-2013 Handelsgymnasiet 1 Skoleåret 2012-2013 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder for de fleste mange tanker og overvejelser. Inden du

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

Studieretninger

Studieretninger Studieretninger 2017-2020 Studieretninger 2017-2020 Naturvidenskabelige studieretninger: Se lille præsentationsvideo her - Eliteidrætsprofilen: Matematik A Idræt A Fysik B Kemi B - Naturvidenskabsprofilen:

Læs mere

HHX EUX BUSINESS EUD UNGDOMS- UDDANNELSER I SAMME HUS. NYT STUDIETORV med unikt miljø

HHX EUX BUSINESS EUD UNGDOMS- UDDANNELSER I SAMME HUS. NYT STUDIETORV med unikt miljø HHX EUX BUSINESS EUD 3 UNGDOMS- UDDANNELSER I SAMME HUS NYT STUDIETORV med unikt miljø VEL- KOMMEN Velkommen til Handelsgymnasiet Ribe! Vi er glade for, at du bruger lidt tid på os, hvad enten det er i

Læs mere

Velkommen på Holstebro Handelsgymnasium

Velkommen på Holstebro Handelsgymnasium Velkommen på Holstebro Handelsgymnasium Handelsgymnasiet hhx er: En af de tre 3-årige gymnasiale uddannelser Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Sprog, salg, eksport, markedsføring,

Læs mere

2016-2017. Tradium Handelsgymnasiet

2016-2017. Tradium Handelsgymnasiet 2016-2017 Tradium Handelsgymnasiet Vidste du i øvrigt: - at hhx er den eneste gymnasiale uddannelse, hvor alle elever får engelsk på A-niveau - at der i Handelsgymnasiet er mulighed for at få tre sprog

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Af Susanne Irvang Nielsen og Simon Reusch 1. Indledning Fra den 15. februar til den 15. marts 2007 er der blevet indsamlet data for oprettede

Læs mere

Tradium Handelsgymnasiet

Tradium Handelsgymnasiet 2014-2015 Tradium Handelsgymnasiet økonomi marketing international hhx - fremtidens gymnasium 2 hhx - fremtidens gymnasium Du har måske allerede gjort dig tanker om din fremtid? Måske kunne du tænke dig

Læs mere

Tradium Handelsgymnasiet

Tradium Handelsgymnasiet Tradium Handelsgymnasiet økonomi marketing international hhx - fremtidens gymnasium 2 3 hhx - fremtidens gymnasium Du har måske allerede gjort dig tanker om din fremtid? Måske kunne du tænke dig at arbejde

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG

Læs mere

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Vælg virksomhedskommunikation Når du starter på en BA-uddannelse i International Virksomhedskommunikation,

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Fra Niels Brock. Har du Brockfactor? Scan & tjek os ud på www.brock.dk

Fra Niels Brock. Har du Brockfactor? Scan & tjek os ud på www.brock.dk Student Fra Niels Brock Har du Brockfactor? Scan & tjek os ud på www.brock.dk Indholdsfortegnelse Oversigt over studieretninger Medie s. 6 Sprog og Kultur s. 8 IBB s. 9 Eliten s. 10 Innovation s. 12 Økonomi

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Her er plads til alle, der har evnerne og viljen Selvfølgelig

Læs mere

IBC International Business College

IBC International Business College IBC International Business College e v i l b n a Vi k t, vi e d t l a m o r e m m ø r d Din fremtid er åben Det, du drømmer om i dag, behøver ikke være det samme senere. EUX Business er en erhvervsfaglig

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

VÆLG DIN EGEN VEJ. start her >

VÆLG DIN EGEN VEJ. start her > 2011 VÆLG DIN EGEN VEJ start her > STX-Gymnasieuddannelsen indhold Praktiske oplysninger om Kolding Gymnasium... 4 Studentereksamen på Kolding Gymnasium... 5 Hvorfor vælge gymnasiet?... 6 Generelt om gymnasieuddannelsen...

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

HANDELSGYMNASIET AALBORG

HANDELSGYMNASIET AALBORG HHX HANDELSGYMNASIET AALBORG - TÆTTERE PÅ VIRKELIGHEDEN STUDIERETNINGER 2016-2019 SAXOGADE TURØGADE HANDELSGYMNASIET AALBORG Uddannelsen på handelsgymnasiet i Aalborg består af obligatoriske fag, studieretningsfag

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere