Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber"

Transkript

1 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr marts 2011 Lilleskolerne Ny Kongensgade København K Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber Tlf Fax INDHOLD: Side 1 Lilleskolernes politiske legitimitet # 2 Side 2 Opfordring stil op Side 2 2 årig overenskomst.. gennemgang af CFUforliget Side 4 Personligt lederskab - uddannelse der nytter KORT NYT Fire lilleskoler søger ny skoleleder Stort tilskud til kurser Netbankforsikring Spørgsmål om vedtægter facebook KALENDER Overskriften på denne klumme er delvis genbrug fra min januarklumme. Betyder det, at Lilleskolerne nu har skiftet mening? Nej, men jeg påstår, at både skole for fremtiden og socialt ansvarlige fællesskaber er og altid har været centrale pejlemærker i skolernes selvforståelse. Det nye er, at politikere og medier over en bred kam også er blevet vældigt interesserede i skolernes sociale ansvarlighed, ja mere end interesserede: Faktisk bliver nye bud på skolernes fremtidige tilskud og frihedsgrader sammenkoblet med krav om, at skolerne udviser social ansvarlighed. Der er altså både en inderside den enkelte skoles praksis og selvforståelse og en yderside omverdens opfattelse af skolerne i spil. Der er desværre ikke altid overensstemmelse mellem de forskellige opfattelser, og derfor vil vi i Lilleskolerne i vores nye projekt, Charter 11, sammen med skolerne sætte fokus på den sociale ansvarlighed. Forleden på Foreningen af Kristne Friskolers generalforsamling hørte vi undervisningsminister Tine Nedergaard sige, at regeringens i sit folkeskoleudspil havde stjålet fra de frie skoler nemlig det forpligtende forældresamarbejde som en væsentlig betingelse for at Folkeskolen vil kunne løse sit sociale ansvar. Det er jo kun glædeligt, at det vi går og gør ude på skolerne kan inspirere andre, men der var alligevel et og andet, der skurrede. Ministeren sagde nemlig også, at de fællesskaber, der skal være omkring skolerne, skal opdrage børnene til det store fællesskab, der bygger på dansk kultur, demokratiske og kristne(?) værdier. Selvfølgelig skal skolen opdrage og undervise mod livet i et demokratisk samfund, og måske talte ministeren mest om folkeskolen. Måske er der flere partisynspunkter i det med de kristne værdier, men alligevel fik vi en fornemmelse af, at for ministeren er det et ganske bestemt fællesskab, som skolen skal opdrage og danne til et monokulturelt fællesskab med gode borgerlige værdier, som forældrene på skolen partout skal forpligtes på. Men hvis ministeren vil lytte til erfaringerne ude fra skolerne, er det vel i høj grad mangfoldigheden i de lokalt levende og forpligtende fællesskaber på skolerne, der gør at forældreengagementet er så stort? Det danske samfund er ikke monokulturelt. På tværs af land og by, sociale grupperinger, religion og etnicitet, samt skolepolitiske holdninger er der en legitim forventning fra forældrene om, at skolen skal være et forpligtende fællesskab. Forældre vil gerne medinddrages også i det sociale ansvar. Vores påstand er, at det er en af de væsentligste grunde til, at I ude på skolerne kan løfte den sociale ansvarlighed. Udfordringen er, hvordan vi overfor omverden kan dokumentere og forklare, at lilleskolerne ikke snyder på vægten og kun er fællesskaber for de få og privilegerede, men at der vises social ansvarlighed i friheden til selv at bestemme. Denne udfordring tager vi op med Charter 11 på repræsentantskabet vi håber I vil deltage i begge dele. Søren Erhard Hansen Formand side 1 af 8

2 Bestyrelses nr marts 2011 Marie Ludvigsen Crilles Bacher Tlf: Opfordring stil op Af Marie Ludvigsen og Crilles Bacher Dette er en opfordring til forældre til at stille op til Lilleskolernes Sammenslutnings bestyrelse til repræsentantskabsmødet d. 29. april. Lilleskolerne er en forening af frie grundskoler, hvor hver skole har sin egen bestyrelse. Det folkelige og frivillige element i vores skolers bestyrelser er vigtigt, og det er en grundlæggende forudsætning for skolernes forankring i lokalsamfund og blandt forældre. Lilleskolerne som forening varetager skolernes fælles interesser i mange og meget forskellige sammenhænge. Nogle er meget specifik driftsorienterede og kræver professionel ledelsesmæssig og pædagogisk indsigt i skoledrift, og dette har vores skoleledere stor kompetence til og erfaring med. Det er derfor vigtigt, at der er skoleledere med i foreningens bestyrelse. Andre opgaver for Lilleskolernes bestyrelse er mere politisk orienterede og kræver, at foreningen og dens bestyrelse har en bred folkelig legitimitet. I mange drøftelser af mere politisk og strategisk karakter er det vigtigt, at debatten i foreningens bestyrelse påvirkes af medlemmer, som ikke ser opgaverne fra en intern fagprofessionel synsvinkel, men anlægger et bredere (og måske mere jomfrueligt) syn på de emner, der er oppe. I disse år gælder det om at stå fast på forældrenes ret til at vælge skole, og kæmpe for rimelige vilkår for skoler, der er alternativer til folkeskolen at kæmpe for retten til forskellighed. Lilleskolernes bestyrelse er et godt sted at kæmpe for denne ret. Det er en forening med et fælles organ, hvori gennem vores stemme kan blive hørt. Marie Ludvigsen, som er formand for bestyrelsen på Århus Friskole, har været medlem af Lilleskolernes Bestyrelse i 2 år, men vælger at træde ud nu. Vi vil gerne opfordre bestyrelsesmedlemmer til at overveje at stille op til valget til Lilleskolernes bestyrelse. I er velkomne til at kontakte en af os. 2 årig overenskomst med udsigt til 1,7 % mere i lønningsposen men først næste år CFU-forliget, som Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg har indgået udstikker den økonomiske ramme for overenskomstperioden Forliget omfatter lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler, og har en samlet økonomisk ramme på 3,15 %. I praksis indebærer det en lønstigning på ca. 1,7 % næste år pr. 1. april 2012, mens der ikke bliver tale om lønstigninger pr. 1. april i år, fordi hele den generelle lønstigning pr. 1. april 2011 bruges til at finansiere den gæld på 1,48 %, som reguleringsordningen har udløst fordi lønningerne i det offentlige er steget mere end lønningerne på det private arbejdsmarked. For en overordnet betragtning må CFU-forliget karakteriseres som en walk-over. Der var ingen penge at forhandle om og det lagde en kraftig dæmper på begge parters muligheder for at komme igennem med ændringer og nye initiativer. side 2 af 8

3 Bestyrelses nr marts 2011 Overenskomstperioden er denne gang kun 2 år, hvor man på det statslige område siden 1999 har haft 3-årige overenskomstperioder. Det betyder, at der skal forhandles nye overenskomster igen i foråret CFU-forliget er en overordnet ramme. De detaljerede overenskomstbestemmelser for lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler forhandles i disse uger i Personalestyrelsen under medvirken af Frie Skolers Lærerforening og skoleforeningerne, heriblandt Lilleskolerne. Disse forhandlinger skal være afsluttet senest den 17. marts; men det et resultat kan komme allerede inden weekenden. Største udfordring på de frie grundskoles område er, hvad der skal ske med det midlertidige lønssystem med OK-08 tillæg og garantiløn, der som bekendt falder væk den 31. marts. I den forbindelse er ny løn et vigtigt element, og spørgsmålet er om der sker justeringer i det nuværende system, eller om det ikke blot videreføres stort set uændret, hvilket meget taler for at det gør. Overenskomsterne for pædagoger (BUPL), administrative medarbejdere (HK) og teknisk personale (3F overenskomsten) skal også fornys pr. 1. april Forhandlingerne på disse områder er sat i gang og forventes afsluttet inden 1. april. Økonomisk set vil overenskomsterne - med mindre der sket noget helt uforudset - blive afsluttet inden for den samme økonomiske ramme som kendes fra CFUforliget og det tilsvarende forlig på det kommunale område. PHP Vigtigste elementer i CFU-forliget Økonomisk ramme lønstigning I alt OK 11 Generelle lønstininger 1,48 1,67 3,15 Skøn for reguleringsordningen - 1,48 0,03-1,45 Samlet lønstigning inkl. skøn for reguleringsordningen 0,00 1,70 1,70 Overenskomstperiode 1. april marts Reguleringsordningen Ordningen videreføres. Reguleringsordningen indebærer, at de aftalte lønninger på det statslige område reguleres op eller ned i forhold til lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Der reguleres for 80 % af forskellen i lønudviklingen mellem de to sektorer. Jubilæumsgratiale Der fastsættes nye satser, som fremover følger procentreguleringen af lønningerne. I forhold til de aktuelle beløb vil gratialerne stige med et par hundrede kroner pr. 1 april. Desuden åbnes der for, at ansættelsesmyndigheden kan fastsætte et større gratiale end standardsatserne. De nye satser gældende fra 1. april 2011 er: Års ansættelse Sats 1/10-97 Beløb pr 1/ side 3 af 8

4 Bestyrelses nr marts 2011 Undervisning på det afsluttende internat på Lilleskolernes diplom-lederuddannelse. Kompetencefonden Kompetencefonden, hvor midlerne til de frie skoler kanaliseres ud til skolerne via Fordelingssekretariatet, videreføres. Der er lagt op til, at der skal ske forenklinger i arbejdet med kompetenceudvikling, ligesom der vil ske mindre ændringer i måden midlerne fordeles på. Hidtil har det kun været muligt at støtte uddannelsesforløb af mindst 1 uges varighed fremover bliver ugegrænsen fjernet, således at det også bliver muligt at støtte kursusforløb af kortere varighed. Seniorordninger Seniorbonussen (/ seniorfridage) bortfalder. Ordningen var allerede fra starten aftalt som tidsbegrænset. Gruppeliv ordning Forsikringssummen ved død forhøjes fra til kr. for den ansatte og summen til efterlevende børn under 21 år fordobles fra til kr. ved dødsfald der indtræffer 1. april 2011 eller senere. Endvidere indføres en ny dækning, således at der udbetales kr. til børn under 18 år, der pådrager sig en kritisk sygdom. I øvrigt er forsikringssummen ved medarbejderens egen kritiske sygdom uændret. Den udvide dækning medfører ikke forhøjelse af præmien, idet de finansieres af bonusmidler. Nyt grundbeløbsniveau Med virkning fra 1. april 2012 er det slut med at tale om løn i 97-kroner. Grundbeløbene omlægges fra niveau 1. oktober 1997 til 31. marts Parterne har dog aftalt, at omlægningen forudsætter at den samlede lønstingning pr. 1. april 2012 er positiv hvilket den vil være med mindre lønningerne på det private område falder med mere 2 % i forhold til det statslige område. Andet Parterne har aftalt at drøfte en række pensionsspørgsmål i overenskomstperioden. Parterne er enige om at underkaste overenskomsterne et serviceeftersyn, og der er nedsat et udvalg, som skal pege på fremadrettede løsninger med hensyn til udvikling af de overenskomst- og aftalemæssige rammer til overenskomstforhandlingerne i PHP Personligt lederskab uddannelse der nytter Af Iben Lindemark, Lilleskolerne, konsulent Med udsigt over det isdækkede vand i Skælskør Nor, løber sidste del af Lilleskolernes Lederuddannelse af stabelen. Siden oktober 2010 har 15 ledere fra lilleskoler i hele landet deltaget i to moduler under Diplomuddannelsen i ledelse, kaldet Det personlige lederskab 1+2. Undervejs i forløbet har der været undervisning fordelt på to internater og seks undervisningsdage samt studiegruppedage i netværksgrupperne, der er dannet på tværs af skolerne. Der er rigtig meget netværkskvalitet i sådan et forløb, fortæller Anja Nørager-Nielsen, som er afdelingsleder på Den lille Skole. Vi lærer en masse om side 4 af 8

5 Bestyrelses nr marts 2011 hinandens skoler på godt og ondt - og på den måde bliver det meget praksisnært og konkret. Det har også givet mig et mere koncentreret blik på mig selv og det, jeg går og laver. Især fordi vi undervejs skal afprøve forskellige teorier i praksis. Det personlige lederskab sætter især fokus på egen ledelsespraksis ved at trække forskellige teorier ind og undersøge, hvad der sker, når man gør noget andet end det, man plejer. De to opgaver, der skal afleveres inden den mundtlige eksamen, tager ligeledes udgangspunkt i praksis, og det giver deltagerne mulighed for at reflektere over hverdagen i et nyt perspektiv. Imens den lækre frokost nydes på Skælskør Lystskov Vandrerhjem, går snakken da også livligt omkring bordene. Flere diskuterer opgaveskrivning og eksamen, mens andre taler om udfordringer hjemme på skolen, skolepolitik eller andre emner, der er svært at få tid til at drøfte i dagligdagen på skolen. Det er sjældent, at man som leder bruger så meget tid på at tale om ledelse, og så i sådan et stærkt refleksivt rum, siger Mathilde Klinge, skoleleder på Sorø Friskole. Det har gjort mig mere skarp på at være leder. Før handlede jeg ofte per refleks, men nu har jeg fået en anden årvågenhed og eftertænksomhed i forhold til at overveje, om det er det rigtige, det jeg gør. Teorien og tolkningen af den er ikke i fokus, fortsætter Mathilde Klinge. Til gengæld lærer vi at spejle os selv, og folk arbejder med det på en seriøs og inspirerende måde. Derfor er undervisningen og arbejdsmængden tilpas i forhold til resten af hverdagen. Selvfølgelig er det presset op til opgaveafleveringen, men ellers er det overkommeligt og frem for alt meget lærerigt. På baggrund af deltagernes tilbagemeldinger har Lilleskolerne derfor besluttet at udbyde endnu et Diplomforløb i det kommende skoleår, nemlig Ledelse og medarbejdere. Forløbet er åbent for alle nuværende og kommende ledere på lilleskolerne. Invitation og tilmelding er allerede udsendt med Skole og kan desuden findes på Lilleskolernes hjemmeside. I den forbindelse siger Mathilde Klinge: Jeg regner med at fortsætte på det næste forløb. Sådan en uddannelse er altid svær at få passet ind i hverdagen, så det hjælper nok ikke at vente på at få bedre tid. Og så har man jo indflydelse på, hvor det går til, fx i forhold til hvor meget man forbereder sig, runder Mathilde Klinge af og skynder sig at tilføje, at hun naturligvis altid selv har været velforberedt og lavet sine lektier til undervisningen! Studerende i aktion på Lilleskolernes diplom-lederuddannelse. Det afsluttende internat blev afholdt 28/1-1/3. Herefter venter oopgaveskrivning og eksamen side 5 af 8

6 Bestyrelses nr marts 2011 KORT NYT Fire lilleskoler søger ny skoleleder Bagsværd Friskole er i fuld gang med at søge ny skoleleder efter at skolens nuværende leder, Jesper Christensen, for nogen tid siden meddelte skolens bestyrelse, at hans karrieredrømme indeholdt mere end Bagsværd Friskole og at det nu er blevet tid til at søge nye udfordringer. Brovandeskolen søger ny leder fordi skolens mangeårige leder, Ryan Pristed, har valgt at gå på pension til sommer. Børnenes Friskole søger ny leder Jens Mose har meddelt, at han skifter fra et aktivt skolelederliv til et aktivt pensionistliv. Derfor skal Børnenes Friskole i Århus nu i gang med at søge ny skoleleder. Den Lille Skole skal have ny leder til sommer fordi skolens nuværende leder, Søren Erhard Hansen, er blevet ansat som skoleleder ved Roskilde Lille Skole som afløser for Torben Berg, der går på pension. 483 kr. pr elev! Så meget kostede dispositionsbegrænsningen den såkaldte 1 % besparelse- i 2010 i gennemsnit pr. elev på medlemsskolerne. I alt har vore medlemsskoler skullet levere knap 4 mio. kr. tilbage til statskassen. De frie grundskoler har tilsammen fået statstilskuddet barberet med 45 mio. kr. i februar 2011 med tilbagevirkende kraft for 2010!!! Stort tilskud til Diplom-lederuddannelse og Specialundervisningstræf- ved tilmelding inden 31. marts Kompetenceportalen lukker den 31. marts Dermed vil det desværre ikke være muligt for Lilleskolerne og andre kursusudbydere fremover at afholde kurser, der udløser 66% i tilskud. Derfor er det nu allersidste chance for, at skolerne kan tilmelde deltagere til Lilleskolernes Diplomuddannelse i Ledelse og Specialundervisningstræf 2011 til den stærkt reducerede pris. Af samme grund har vi allerede nu programmet klar for begge kurser, således at I kan tilmelde relevante deltagere fra jeres skole inden den 31. marts og dermed opnå tilskud. Lilleskolerne udbyder i år endnu et forløb under Diplomuddannelsen i Ledelse. Denne gang drejer det sig om Ledelse og medarbejdere 1+2. Forløbet kører fra august-december 2011 og inkluderer både internater og almindelige undervisningsdage. Alle medarbejdere med nuværende eller kommende ledelsesfunktioner kan deltage i forløbet, som indtil 31. marts koster kr. Herefter stiger prisen til kr. Under temaet På vej mod selvstændighed sætter årets Specialundervisningstræf fokus på emner som børns selvstændighed, selvindsigt, vilje og motivation. Træffet finder sted 16. til18. november 2011 i Holbæk. Ved tilmelding inden den 31. marts koster det kr. at deltage. Herefter stiger deltagergebyret til fuld pris, svarende til kr. pr. person. Invitationer til kurserne er udsendt til medlemsskolerne. side 6 af 8

7 Bestyrelses nr marts 2011 Netbankforsikring Nogle pengeinstitutter tilbyder for tiden såkaldte netbankforsikringer, der skal sikre skolen i tilfælde af svindel med netbanken. Jeg skal ikke gøre mig klog på det produkt. MEN jeg kan oplyse, at skoler der har tegnet bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikringen gennem Lilleskolerne/Willis er omfattet af en kriminalitetsdækning, som også dækker netbankskriminalitet. Flere end 90 % af medlemsskolerne har tegnet denne forsikring og har således næppe brug for yderligere netbanksforsikring. Facebook Lilleskolernes Facebook-side bliver flere gange ugentligt opdateret med nyheder fra foreningen og medlemsskolerne. Derfor hører vi meget gerne fra jer, når der sker noget spændende på jeres skole, fx når I holder emneuger, lejrskoler, foredrag osv. Send gerne en kort tekst og et par billeder til konsulent Iben Lindemark på så sørger jeg for at lægge det på Facebook-siden sammen med et link til skolens hjemmeside. På denne måde kan siden fungere som inspirationskilde for andre skoler og samtidig være med til at vise mangfoldigheden af spændende tiltag på skolerne og i foreningen. I kan finde Lilleskolernes Facebook-side på adressen Spørgsmål om vedtægter Flere skoler har været i tvivl om, hvorvidt de nye tilsynsbestemmelser, som trådte i kraft august 2010, medfører, at skolerne skal ændre vedtægterne. Det umiddelbare svar er nej. Spørgsmålet bringes blandt op fordi vedtægtsbekendtgørelsen også blev ændret pr. 1. august 2010, idet man slettede henvisningen til reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende i 4, stk. 4, 1. punktum. Denne henvisning gav ikke længere mening, nu hvor skolerne kan vælge mellem forskellige tilsynsformer. Sletningen af den omtalte bestemmelse i vedtægtsbekendtgørelsen medfører ikke, at skolen skal ændre sin vedtægt, fordi skolen automatisk vil være omfattet af de nye regler om valg af BESTYRELSESTRÆF & REPRÆSENTANTSKAB 2011 PÅ VEJ MOD FREMTIDENS SKOLE 15 bud på en alternativ vision for grundskolen Drop vanetænkningen tag med på en rystende inspirationstur i U et Mød Pernille Vigsø Bagge, Stefan Hermann, Arne Pedersen, Kurt Ernst, Lone Belling, Mette Bøll, Morten Hebsgaard, Karsten Auerbach, Karen Humle, Jens Abildgard-Jensen m.fl. OG 100 kolleger fra medlemsskolernes bestyrelser og ledelser april 2011 på Kobæk Strand PROGRAM Udkommer snart: BERETNING 2011 og LILLESKOLEN fortællinger om at tage ansvar side 7 af 8

8 Bestyrelses nr marts 2011 tilsynsførende. Derfor kan skolen fortsætte sin hidtidige praksis om valg af tilsynsførende. Men det er klart, at der skal en vedtægtsændring til, hvis skolen ønsker en anden praksis det kunne eksempelvis være, at man ønskede at afskaffe det særlige valgmøde, eller at man helt ville slette regler om tilsyn i sin vedtægt. Sådanne ændringer vil kunne ske ved at indsende et tillæg til skolens godkendte vedtægt til Undervisningsministeriet. Skolernes IT-systemer Oversigten over hvilke IT-systemer medlemsskolerne anvender til administration er ved at blive opdatere i disse uger. Formålet med listen er at skolerne kan komme i kontakt med hinanden og udveksle erfaringer om systemerne. Flere skoler anvender også listen til at indhente referencer i forbindelse med overvejelser om systemskift. Less teaching, more learning Såden lyder et af de paradokser, den internationalt anerkendte uddannelsesforkser Pase Sahlberg tager fat i, med en dokumentation for at finske elever ligger i bunden med hensyn til antal årlige undervisningstimer i grundskolen. Samme statistik viser, at danske elever får flere timer end finske. Less testing, better learning lyder et andet paradoks, som Pasi Sahlberg finder interessant for forskningen i skoleudvikling. Se mere om: Pasi Sahlberg blandt andet denne præsentation: Three paradoxes that stimulate research on school improvement and change KALENDER april Ledermøde i Kastrup april Bestyrelsestræf og Repræsentantskabsmøde 2011 på Kobæk Strand ved Skælskør 31. maj Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer i Jylland 8. juni Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer på Sjælland juni Lilleskolefestival 2011 på Norddjurs Friskole august Ledelse og medarbejdere. Diplomlederuddannelsen starter med internat. Forløbet omfatter følgende undervisningsdage: 8. sept., 4. okt., oktober, 8. nov., 24. nov. og eksamen og eksamen primo januar september Ledertræf 2011 i Svendborg november Sekretærkursus 2011, Brogården ved Strib november Specialundervisningstræf november Introforløb for nyansatte lærere - internat 28. marts 2012 Introforløb for nyansatte lærere opfølgende dagskursu side 8 af 8

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder herunder

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Skole nr. 240 24. august 2010 Indhold Forslag til finanslov for 2011 Tilskud til lederuddannelse stadig en mulighed men varer det ved? Erik Clausen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2011 referat Sammen med referatet udsendes slides fra formandens mundtlige beretning, samt fra oplægsholdernes præsentationer.

Repræsentantskabsmøde 2011 referat Sammen med referatet udsendes slides fra formandens mundtlige beretning, samt fra oplægsholdernes præsentationer. Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 43, maj 2011 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 Repræsentantskabsmøde 2011 referat Sammen

Læs mere

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer:

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: En to-årig overenskomst indgået i en svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling. Der er et politisk ønske

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 38A 21. januar 2011. På vej mod fremtidens skole

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 38A 21. januar 2011. På vej mod fremtidens skole På vej mod fremtidens skole Kære bestyrelser og skoleledelser Velkommen til Bestyrelsestræf 2011, som i år er nyskabende i både form og indhold. Træffet byder på tre afdelinger, som har sammenhæng med

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Hvem gruser den skolepolitiske glidebane.?

Hvem gruser den skolepolitiske glidebane.? nr. 28 Hvem gruser den skolepolitiske glidebane.? INDHOLD En tryg ø på øen. Engagement, nærvær og tryghed for børn og forældre er nøglen til at Onsbjerg Lilleskole har bidt sig fast som en livskraftig

Læs mere

Videreuddannelse i praksis.?

Videreuddannelse i praksis.? nr. 30 Videreuddannelse i praksis.? INDHOLD Nye elevtalskrav og filialer ved internationale skoler. Folketinget har ændret friskoleloven og blandet andet bestemt at der skal være mindst 3 elever i gennemsnit

Læs mere

Forslag til finanslov for vækst i taksterne

Forslag til finanslov for vækst i taksterne Forslag til finanslov for 2010 0-vækst i taksterne Med stigninger i taksterne på under 1 % i forhold til finansloven for 2009, er der reelt tale om 0- vækst eller rettere et reelt fald i tilskuddet til

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 77, 1. april 2014

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 77, 1. april 2014 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 77, 1. april 2014 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

TR - møde i København den 14. marts Præsentation af det statslige forhandlingsresultat

TR - møde i København den 14. marts Præsentation af det statslige forhandlingsresultat TR - møde i København den 14. marts 2011 Præsentation af det statslige forhandlingsresultat STAT CFU Pr. 1. april 2011 31. marts 2013 1. år er et nul-år, hvor gælden fra 1. april 2010 afvikles, uden at

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Resultatet OK2015 Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Generelle krav Sikring af TR s tid til arbejdet. Lønstigninger - reallønsforbedringer. Fortsættelse af reguleringsordningen. Medfinansiering

Læs mere

1. Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde

1. Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde Nr. 32 06.05.2015 INDHOLD 1. Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde - 30. maj 2015 på Roskilde Lilleskole 2. Repræsentantskabsmøde 2015 - sluttede op bag bestyrelsens forslag om dobbeltmedlemsskab 3. BUPL

Læs mere

TR-STORMØDE FORLIGSRESULTAT ORIENTERING

TR-STORMØDE FORLIGSRESULTAT ORIENTERING TR-STORMØDE FORLIGSRESULTAT ORIENTERING KRAVENES VEJ TIL FORHANDLINGSBORDET Krav udvalgt af HB sendt til CO10 1. september 2010. Krav drøftet i CO10 s bestyrelse og repræsentantskab og videresendt til

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Informationsmøde om OK11. Torsdag d. 10. marts 2011

Informationsmøde om OK11. Torsdag d. 10. marts 2011 Informationsmøde om OK11 Torsdag d. 10. marts 2011 Velkomst og indledning Program Velkomst og indledning Økonomi og lokal løndannelse Fastholdelse og pensionsændringer PAUSE Kompetenceudvikling og samarbejde

Læs mere

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013 Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013 Indledning Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler administrerer Ansættelsesregistret, som indeholder løn og ansættelsesoplysninger

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse.

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2011:30 / 24. marts 2011 Forenklet og fri lokal løndannelse KL har ved O.11 opnået et paradigmeskift med lokal løndannelse. Der er fortsat forudsat lokal løndannelse.

Læs mere

LEDERUDDANNELSE 2014/15

LEDERUDDANNELSE 2014/15 UDDANNELSE LEDERUDDANNELSE 2014/15 Obligatoriske moduler i diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen har som målgruppe alle kommunale ledere med personaleansvar og som gennemfører PULS. Er i Albertslund Kommune

Læs mere

OK18 Det gode arbejdsliv

OK18 Det gode arbejdsliv OK18 Det gode arbejdsliv Baggrundstæppet for OK18 Det gode arbejdsliv HELE arbejdslivet og for ALLE socialrådgivere HB s politiske prioriteringer OK18-oplæg Baggrundstæppet OK17 OK-forhandling på private

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer)

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer) INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer) 1 OAO_overenskomstforh_A5_NY.indd 1 24/02/11 09.41 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2011 Ansatte i kommuner Mine krav dine krav? overenskomst Vi har brug for DIN mening og DINE holdninger Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

12. februar 2011. SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011

12. februar 2011. SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011 1 SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011 2 Indhold Overenskomst/aftaleperiode:... 3 Rammen og generelle lønstigninger:... 3 Reguleringsordning:... 3 Nyt grundbeløb... 4 Serviceeftersyn... 4 Kompetenceudvikling...

Læs mere

Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016

Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016 Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016 Det har igen - været et travlt år på skolen, denne gang ikke mindst pga. Byggeriet af børnehaven og faglokalerne. Men måske er det på sin plads

Læs mere

Velkommen til nye nyhedsbreve

Velkommen til nye nyhedsbreve Side 1 21.05.14 Nr. 1 INDHOLD Velkommen til nye nyhedsbreve Administrative nyheder 1. Nye krav til ligestilling 2. Hvordan udregnes feriegodtgørelse? 3. Ferievejledning 2014 4. Mulighed for at søge støtte

Læs mere

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 11

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 11 SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 11 Kære alle sammen Så sidder jeg endnu engang foran tastaturet, for at videregive nyheder, informationer og tanker om, hvad der sker i skoleverdenen i almindelighed og på Spjellerup

Læs mere

Resultatet for alle statsansatte

Resultatet for alle statsansatte Bilag 7a OK 08 Resultatet for alle statsansatte Den samlede ramme på statens område (CFU-forliget) bliver på 12,80 % over tre år: Stigninger i % 2008 2009 2010 OK08 April Okt. April Okt. April Okt. I alt

Læs mere

Personalechefkonferencen

Personalechefkonferencen INVITATION TIL Personalechefkonferencen 2007 Kvalitetsreform i rygsækken og frem mod OK08 7. 8. november 2007 Hilton Copenhagen Airport Program Onsdag den 7. november 2007 Med Kvalitetsreformen i rygsækken

Læs mere

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode.

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode. Orientering Fornyelse af IToverenskomsten Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IToverenskomsten for en 3årig periode. IToverenskomsten

Læs mere

mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området

mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området Hvorfor Ledelse, Didaktik og Udvikling? Det aktuelle pres på udvikling af skolens undervisning

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet

Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af resultaterne fra overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, det kommunale og det regionale. Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indhold 01. Generelt...

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1 af marts 2009 3F-medlemmer i Staten

NYHEDSBREV NR. 1 af marts 2009 3F-medlemmer i Staten NYHEDSBREV NR. 1 af marts 3F-medlemmer i Staten læs i dette nummer Status aftaler og overenskomster Staten lønninger pr. 1. april Særlige ydelser pr. 1. april Nye satserne for jubilæumsgratiale pr. 1.

Læs mere

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler m.v. Den 18. november 2010 inden for KTO's forhandlingsområde Jnr

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler m.v. Den 18. november 2010 inden for KTO's forhandlingsområde Jnr KTO Løngangsstræde 25, 1. 1468 København K Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler m.v. Den 18. november 2010 inden for KTO's forhandlingsområde Jnr 08.08.00 P26 Vedlagt fremsendes krav

Læs mere

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 30. april 2017

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 30. april 2017 Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 30. april 2017 Indledning Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler administrerer Ansættelsesregistret, som indeholder løn og ansættelsesoplysninger

Læs mere

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv Sikring af reallønnen, Danske Regioner De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,39%, incl. udmøntning fra reguleringsordningen (0,58%). Prisudviklingen

Læs mere

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015)

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) Ofte stillede spørgsmål til: Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) Betalt spisepause bortfalder pr. 1.4.2016 1. Må man undlade at holde frokost? Tjenestetilrettelæggelsen

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Hjemmesidevejledning

Hjemmesidevejledning v Hjemmesidevejledning Ministeriets krav til informationer på frie grundskolers hjemmesider Friskoler og private grundskoler 23-02-2017 Indhold Indledning... 2 1 Lov om friskoler og private grundskoler...

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Ramme, reguleringsordning og periodelængde

Ramme, reguleringsordning og periodelængde Offentligt Ansattes Organisationer 1 Ramme, reguleringsordning og periodelængde En tre årig OK periode En samlet udmøntning gp på 4,50 pct. Reguleringsordningen videreføres: Ved negativ regulering reguleres

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? HH, d.. november 2013 Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? 3F har gennem de sidste 3 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever det er at fungere i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 38. Godt nytår. Sygemeldinger. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 16. januar 2012

Nyhedsbrev nr. 38. Godt nytår. Sygemeldinger. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 16. januar 2012 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 16. januar 2012 Nyhedsbrev nr. 38 Godt nytår Her kommer så det første nyhedsbrev i 2012. Godt nytår til elever og forældre på Nørreskov-Skolen. Godt at erfare,

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 30. april 2016

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 30. april 2016 Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 30. april 2016 Indledning Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler administrerer Ansættelsesregistret, som indeholder løn- og ansættelsesoplysninger

Læs mere

Fyraftensmøder OK 2013 22. og 23. maj - Gudenåskolen og Albertslund Lille Skole Program:

Fyraftensmøder OK 2013 22. og 23. maj - Gudenåskolen og Albertslund Lille Skole Program: Program: 1. Paradigmeskift udfordringer og muligheder 2. Læreroverenskomsten 3. BUPL-overenskomsten 4. HK-overenskomsten 5. Aktuelle emner: - Finanslov 2014 - Specialundervisning 6. Eventuelt Lilleskolerne

Læs mere

OK15. Alle aftaler er 3-årige Der er indgået generelt forlig på KL-området den 16. februar 2015 DS har indgået forlig med KL den 1.

OK15. Alle aftaler er 3-årige Der er indgået generelt forlig på KL-området den 16. februar 2015 DS har indgået forlig med KL den 1. OK15 Alle aftaler er 3-årige Der er indgået generelt forlig på KL-området den 16. februar 2015 DS har indgået forlig med KL den 1. marts 2015 De generelle forlig De generelle lønstigninger i perioden udgør

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Fredagsbrev d.23/ uge 38

Fredagsbrev d.23/ uge 38 Fredagsbrev d.23/9 2016 uge 38 En uge, hvor det rigtige efterår lader vente på sig, og heldigvis for det. Børnene nyder udelivet rundt omkring skolen, og ser ud til at gå nye veje ved at finde andre lege.

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Regionale medlemsmøder om OK11. Jordemoderforeningen

Regionale medlemsmøder om OK11. Jordemoderforeningen Regionale medlemsmøder om OK11 Jordemoderforeningen 1 Urafstemning Elektronisk eller pr. brev Ja, nej eller blank Elektronisk fortrydelsesret Frist den 28. marts kl. 12 Anonym afstemning Optælling kontrolleres

Læs mere

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor februar 2010

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor februar 2010 NYHEDSBREV Lønstigninger i den offentlige og den private sektor februar 2010 Danmarks Statistik (DS) opgør som den eneste statistikproducent lønstigningstakter 1 for både den statslige, den kommunale/regionale

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Forslag Indhold 1. Aftaleparter...3 2. Aftalegrundlag...3 3. Lovgrundlag...3 4. Driftssted...3 5. Bestyrelse...4 6. Vision...4 7. Mål...4

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE. -i fremtidens folkeskole

Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE. -i fremtidens folkeskole Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE -i fremtidens folkeskole Nye ledertalenter med visioner for fremtidens folkeskole søges! Hjælp med at spotte Danmarks

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Baggrund Den tidligere skoleleder er gået på pension, efter at have været skoleleder på Skovbrynet Skole i 16 år.

Baggrund Den tidligere skoleleder er gået på pension, efter at have været skoleleder på Skovbrynet Skole i 16 år. Job- og kravprofil Skoleleder til Skovbrynet Skole, Gladsaxe Kommune Baggrund Den tidligere skoleleder er gået på pension, efter at have været skoleleder på Skovbrynet Skole i 16 år. Skolen Skovbrynet

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning. København, 22. januar 2014 Til Børne- og Ungeudvalget, Københavns Kommune Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav www.gl.org Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav Repræsentantskabet skal på repræsentantskabsmødet 26. april 2017 vedtage GL s krav til OK18. Hovedbestyrelsen indstiller, at nedenstående 15 krav

Læs mere

Der indkaldes hermed til Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde den 30. maj 2015 på: Roskilde Lille Skole, Gundsølillevej 50, 4000 Roskilde.

Der indkaldes hermed til Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde den 30. maj 2015 på: Roskilde Lille Skole, Gundsølillevej 50, 4000 Roskilde. Til medlemsskolerne Der indkaldes hermed til Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde den 30. maj 2015 på: Roskilde Lille Skole, Gundsølillevej 50, 4000 Roskilde. Der er ankomst fra kl. 11.30 og mødet starter

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Lad os mødes og blive. dygtige til at se mulighederne. nr. 6 8. januar 2008. Kreativitet, innovation og INDHOLD

Lad os mødes og blive. dygtige til at se mulighederne. nr. 6 8. januar 2008. Kreativitet, innovation og INDHOLD nr. 6 Lad os mødes og blive dygtige til at se mulighederne Godt nytår! Mit første nytårsønske skal være at, jeg håber at se mange bestyrelsesmedlemmer og skoleledere til foreningens træf, kurser og møder

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Indhold side Teknisk vejledning... 2 Lærere ved frie grundskoler... 5 Lærere ved efterskoler

Læs mere

Todaysmeet skal bruges til digital videndeling og debat i løbet af workshoppen.

Todaysmeet skal bruges til digital videndeling og debat i løbet af workshoppen. Digital videndeling på DE s årsmøde 2014 Velkommen til workshoppen Kompetenceudvikling af erhvervsskolernes medarbejdere og ledere Log venligst ind på workshoppens fælles forum www.todaysmeet.com/kompetence

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011 KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling

Læs mere

OK15 (KL) Tryghed med perspektiv

OK15 (KL) Tryghed med perspektiv OK15 (KL) Tryghed med perspektiv Sikring af reallønnen, KL De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,42% incl. udmøntning fra reguleringsordningen (0,61%) Prisudviklingen skønnes

Læs mere

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune - forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen.

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

nr marts 2009 Finansiering af selvevalueringsmodeller ler og certificeringsordning

nr marts 2009 Finansiering af selvevalueringsmodeller ler og certificeringsordning nr. 19 UDDRAG s. 6-10 6 af Bestyrelsesposten nr. 19, angående lovforslag om ny tilsynsordning ved frie grundskoler Ny tilsynsordning foreslås at træde i kraft 1. august a 2010 Skolerne kan fortsætte med

Læs mere

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor - november 2009

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor - november 2009 NYHEDSBREV Lønstigninger i den offentlige og den private sektor - november 2009 Danmarks Statistik (DS) opgør som den eneste statistikproducent lønstigningstakter 1 for både den statslige, den kommunale/regionale

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Kragenyt august 2015 Indhold

Kragenyt august 2015 Indhold Kragenyt august 2015 Indhold Ny skoleledelse Ny Mælkebøtte Trafik husk det nu Lektiehjælp og faglig fordybelse år 2 Velkommen tilbage efter sommerferien. Vi udsender lidt udenfor nummer et mini Kragenyt,

Læs mere