Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2014"

Transkript

1 Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Den elektroniske semesterevaluering... 6 Modul 3: Samfundsøkonomi og økonomisk politik... 6 Generel vurdering... 6 Vurdering af modulets faglige indhold og tilrettelæggelse... 7 Vurdering af kursets pædagogiske indhold, egen aktive deltagelse, den anvendte litteratur og interaktionen med underviser(e)... 7 Læring ifm. øvelser... 8 Vurdering af dit faglige udbytte af kurset... 8 Grundigheden ift. forberedelse af primærlitteraturen til kurset... 8 Tidsforbrug pr. kursusgang inkl. selve kursusgangen, forberedelse og øvelser... 9 Modul 4.1: Velfærdsstat velfærds- og arbejdsmarkedspolitik... 9 Generel vurdering... 9 Vurdering af kursets faglige indhold og tilrettelæggelse ift. eksamensformen (projekt)... 9 Vurdering af det faglige og pædagogiske indhold, egen aktive deltagelse, litteratur og interaktion med underviser(e) Læring ifm. øvelser Vurdering af dit faglige udbytte af kurset Grundigheden ift. forberedelse af primærlitteraturen til kurset Tidsforbrug pr. kursusgang inkl. selve kursusgangen, forberedelse og øvelser Modul 4.2: Projektarbejde i Velfærdsstat Velfærdsstats- og arbejdsmarkedspolitik Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? Vurdering af kursets faglige og pædagogiske indhold, interaktion med vejleder, gruppedannelse og samarbejde i gruppen Vurdering af dit faglige udbytte af kurset Gennemsnitligt tidsforbrug pr. uge under projektarbejdet

2 Modul 5.1: Forskningsdesign og kvantitative metoder og statistik Generel vurdering Vurdering af modulets faglige indhold og tilrettelæggelse Vurdering af modulets pædagogiske indhold og egen aktive deltagelse Læring ifm. øvelser Vurdering af dit faglige udbytte af kurset Grundigheden ift. forberedelse af primærlitteraturen til kurset Tidsforbrug pr. kursusgang inkl. selve kursusgangen, forberedelse og øvelser Semestret generelt Timer brugt på studiet Studiemæssige rammer Studiets indhold og faglige/sociale miljø Anbefalinger fra semesterkoordinator Studienævnets anbefalinger

3 Indledning I det følgende er der indsat referater fra møder i forretningsudvalget på 3. semester samt en opgørelse af besvarelserne fra den elektroniske evaluering. Resultaterne af den elektroniske semesterevaluering sammenholdes med resultaterne fra elektronisk semesterevaluering foretaget i 2013, hvor dette er muligt. Forretningsudvalget (FU) Der er blevet afholdt to evalueringsmøder med forretningsudvalget, som det fremgår af referaterne nedenfor. FU-møde den 26/9 I indkaldes til FU-møde fredag den 26. september 2014 kl i Fib. 3 lokale 74 Dagsorden: 1. Midtvejsevaluering af forløbet i Modul 3: Samfundsøkonomi og økonomisk politik 2. Midtvejsevaluering af forløbet i Modul 5: Metode 1 Forskningsdesign og Kvantitative metoder og Statistik 3. Evaluering af velkomst og semesteropstart, inkl. information inden opstart 4. Evaluering af kursusstruktur 5. Evt. Referat Punkt 3 og 4 Evaluering af velkomst og semesteropstart Evaluering af kursusstruktur Timerne kom ud for sent. Informationen kom i det sidste øjeblik. Det ønskes at informationer kommer tidligere. Det gælder også eksamensdatoerne. Introturen rundt på campus skal hele vejen rundt, så folk ikke bliver forvirrede over hvor de skal hen. Det kan overvejes om dem som gerne vil vises rundt selv vælger det til, og dem som ikke har behov kan fortsætte på dagsordenen. De administrative grupper fungerede ikke ordentligt. Folk skulle være blevet sendt over i et rum for at mødes med deres nye gruppe, sådan at man vidste hvem man skulle arbejde sammen med. Det argumenteres samtidig for at der ikke skal være administrative grupper, fordi folk får mere ud af gå sammen med dem som de kender. Folk som havde grupper førhen kunne være gået ud af et lokale, og resten kunne have dannet grupper. Man kunne også booke grupperum til første øvelse, hvor alle gruppemedlemmer kan mødes første gang. I starten var det svært at få fat i hjælpelærerne, eller i det hele taget at finde dem. Nu hvor man kan sende en er det blevet meget nemmere. Man kunne i øvrigt have opgave gennemgang på økonomi studiet, men overvej om det er nødvendigt. Der er delte meninger om hvornår forelæsningerne bør ligge. Nogle 3

4 ønsker dem tidligere på dagen, hvor andre føler de ligger der hvor de skal. Eksamenerne ligger for tæt på hinanden, det kan skabe stress iblandt studerende. At give mere end en uges mellerum, kunne give folk mere tid til at omstille sig til en ny eksamen. Slides kan gå for hurtigt når der er mange af dem. Det efterspørges derfor at der er færre slides, så folk kan nå at opfange hvad der sker, skrive deres notater og få sammenhæng på det hele. Lyden i auditorierne bør fungere. Lav muligvis en guide til hvert auditorium, sådan at alle forelæserne kan finde ud af at starte mikrofonen. Dette kan blive gjort af betjentene, og det bør gøres for hele universitetet. Punkt 1 Midtvejsevaluering af Samfundsøkonomi Samfundsøkonomi virker fint, men det kan være forvirrende at der skiftes mellem dansk og engelsk på slides og tale. Lav muligvis en ordliste hvor ordene oversættes fra engelsk til dansk. Der blev talt om at alle slides bør være på dansk eller engelsk, der skal ikke skiftes midt i forelæsningen. Det hænder, at en underviser går meget hurtigt igennem sin forelæsning, og måske går ud fra at alle har læst og forstået litteraturen. Bogen til økonomi er en god bog hjælpelærerne gør det også meget godt! Punkt 2 Midtvejsevaluering af Statistik Læsemængden kan føles stor til statistik. En mulig læsevejledning til bogen, så man ved hvad vil være væsentligt. Det kan samtidig være en dårlig ide, at afgrænse kapitlerne til det mest væsentlige. Nogle mener øvelsesopgaverne kan være for lange, og man ikke når at lave de sidste opgaver. Man kan muligvis spørge DJØF om at lave et SPSS kursus tidligere på semesteret, og henvise folk som har svært ved SPSS til dette kursus. Punkt 5 Evt. Øvelserne i modul 4 virker ikke specielt brugbare, hvis øvelserne blot er en diskussion. Man bruger allerede en god del tid på modulet via ens rapport. Rapportperioden føles lille, og det bør overvejes at give den en længere periode. FU-møde den 13/11 I indkaldes til FU-møde torsdag 13. november 2014 kl i Fib. 3 lokale 74 Dagsorden: 1. Midtvejsevaluering af Modul 4: Velfærdsstat 2. Evaluering af forløbet i Modul 3: Samfundsøkonomi og økonomisk politik 3. Evaluering af forløbet i Modul 5.1: Metode 1 Forskningsdesign og Kvantitative metoder og Statistik 4. Evt. Referat 1. Evaluering af modul 3 Samfundsøkonomi 4

5 a. Overordnet i. God sammenhæng i kurset mellem øvelser og forelæsninger b. Øvelser i. Hjælpelærerne har været rigtig gode til at hjælpe med forståelsen ii. Det anbefales at denne ordning fortsætter. c. Forelæsninger i. Litteraturen er til debat ii. Bogen er super god, og det kan IKKE anbefales at skifte til ud med primær litteratur på dansk. iii. Der skal være mere opmærksomhed på supplerende litteratur af mere pædagogisk karakter 1. Supplerende litteratur kunne være i stil med videoer fra YouTube, som linket her a. d. Eksamen i. Placering af eksamen i forhold til øvrige forelæsninger har på ingen måde været optimal. 2. Modul 4 Velfærdsstaten midtvejsevaluering a. Placeringen af forelæsninger i eksamensperioderne er NO GO! b. Øvelser i. Forelæserne har ikke en ens opfattelse af hvordan disse skal anvendes og hvornår og hvor lange de skal være. ii. Opbakningen til øvelserne fra de studerendes side er også generelt lille, da folk har en forestilling om, at det ikke er nødvendigt, når de alligevel skal skrive projekt i dette modul. c. Gruppedannelse i. Placeringen af gruppedannelsen(dato) er kritisk i forhold til den nu meget stramme projektperiode. Henrik vil notere sig at projektperioden er meget lille, og vil se på om der kan slækkes på den mængde der skal afleveres i forhold til tiden der er sat af, mht., gruppedannelse, ideudviklingsface mm. 3. Evaluering af modul 5.1 Kvantitativstatistik a. Længden af eksamensperiode har været okay, men det kunne være at foretrække at den bliver lagt mandag - fredag i stedet for henover en weekend. b. Forelæsningerne havde en tendens til at være en smule kedelige, men det har formentlig noget at gøre med at stoffet er kedeligt. i. Dog har der været en progression, fra at være helt kedeligt til at være mere spændende. c. Gør mere proaktivt ud af at fortælle at SPSS skal bruge til eksamen på 3. Semester i metode kurset på 2. Semester. 4. Evt. Ingen punkter til evt. 5

6 Den elektroniske semesterevaluering Spørgeskemaet blev rundsendt til 108 studerende. Heraf har 54 studerende gennemført hele spørgeskemaet. Det svarer til en besvarelsesprocent på 50 %. I 2013 var svarprocenten på 55 %. Samlet status Modul 3: Samfundsøkonomi og økonomisk politik Generel vurdering 91 % af de studerende er af den opfattelse, at der i høj eller nogen grad blev informeret om målene for modulet. I 2013 havde 88 % 74 % af de studerende er af den opfattelse, at de i høj eller nogen grad har fået større interesse for modulets fagområde. I 2013 havde 76 % 6

7 Vurdering af modulets faglige indhold og tilrettelæggelse 73 % af de studerende finder det faglige indhold og tilrettelæggelse meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2013 havde 94 % Vurdering af kursets pædagogiske indhold, egen aktive deltagelse, den anvendte litteratur og interaktionen med underviser(e) 69 % finder det pædagogiske indhold meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2013 havde 77 % 83 % finder sin egen aktive deltagelse meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Intet sammenligningsgrundlag fra % finder den anvendte litteratur meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2013 havde 78 % 74 % finder interaktionen med underviser(e) meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2013 havde 74 % 7

8 Læring ifm. øvelser 75 % af de studerende finder læring ifm. øvelser meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2013 havde 87 % Vurdering af dit faglige udbytte af kurset 45 % oplever det faglige udbytte som meget stort eller stort. I 2013 havde 64 % tilkendegivet dette. Grundigheden ift. forberedelse af primærlitteraturen til kurset 78 % af de studerende angiver, at de har læst det hele eller det meste af primærlitteraturen. I 2013 havde 84 % 8

9 Tidsforbrug pr. kursusgang inkl. selve kursusgangen, forberedelse og øvelser Besvarelserne omhandlende tidsforbrug fordeler sig som besvarelserne fra Modul 4.1: Velfærdsstat velfærds- og arbejdsmarkedspolitik Generel vurdering 74 % af de studerende er af den opfattelse, at der i høj eller nogen grad blev informeret om målene for modulet. I 2013 havde 90 % 77 % af de studerende er af den opfattelse, at de i høj eller nogen grad har fået større interesse for modulets fagområde. I 2013 havde 79 % Vurdering af kursets faglige indhold og tilrettelæggelse ift. eksamensformen (projekt) 9

10 47 % mener, at det faglige indhold og tilrettelæggelse ift. eksamensformen var meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende i forhold til eksamensformen. I 2013 havde 68% angivet dette. Vurdering af det faglige og pædagogiske indhold, egen aktive deltagelse, litteratur og interaktion med underviser(e) 93 % finder det faglige indhold meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2013 havde 96 % 70 % finder det pædagogiske indhold meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2013 havde 88 % 73 % finder sin egen aktive deltagelse meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Intet sammenligningsgrundlag. 86 % finder den anvendte litteratur meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2013 havde 93 % 65 % finder interaktionen med underviser(e) meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2013 havde 82 % Læring ifm. øvelser 54% finder læring ifm. øvelser utilfredsstillende eller meget utilfredsstillende. Intet sammenligningsgrundlag fra

11 Vurdering af dit faglige udbytte af kurset 32 % oplever det faglige udbytte af kurset som meget stort eller stort. I 2013 havde 48 % Grundigheden ift. forberedelse af primærlitteraturen til kurset 44 % af de studerende angiver, at de har læst det hele eller læst det meste af primærlitteraturen. I 2013 havde 67 % Tidsforbrug pr. kursusgang inkl. selve kursusgangen, forberedelse og øvelser 11

12 47 % af de studerende har et tidsforbrug på under 4 timer pr. kursusgang. I 2013 havde 28 % Modul 4.2: Projektarbejde i Velfærdsstat Velfærdsstats- og arbejdsmarkedspolitik Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? 77 % af de studerende er af den opfattelse, at der i høj eller nogen grad blev informeret om målene for modulet. I 2013 havde 70 % Vurdering af kursets faglige og pædagogiske indhold, interaktion med vejleder, gruppedannelse og samarbejde i gruppen 80 % finder det faglige indhold meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2013 havde 92 % 39 % finder interaktionen med vejleder meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2013 havde 71 % 38 % finder muligheden for at få hjælp fra vejleder meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2013 havde 66 % 64 % finder forløbet omkring gruppedannelse meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2013 havde 58 % 12

13 81 % finder det faglige samarbejde i gruppen meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2013 havde 65 % 86 % finder det sociale samarbejde i gruppen meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2013 havde 81 % Vurdering af dit faglige udbytte af kurset 40 % oplever det faglige udbytte af kurset som meget stort eller stort. I 2013 havde 51 % Gennemsnitligt tidsforbrug pr. uge under projektarbejdet 79 % har brugt over 20 timer pr. uge under projektarbejdet. I 2013 havde 50 % OBS! Tallene fra henholdsvis 2013 og 2014 kan ikke sammenlignes her, da der i projektperioden for 2014 i modsætning til samme i 2013 ikke var nogen kursusgange, og spørgsmålet kan godt forstås sådan, at det kun gælder projektarbejdet. 13

14 Modul 5.1: Forskningsdesign og kvantitative metoder og statistik Generel vurdering 87% af de studerende er af den opfattelse, at der i høj eller nogen grad blev informeret om målene for modulet. I 2013 havde 92 % 54% af de studerende er af den opfattelse, at de i høj eller nogen grad har fået større interesse for modulets fagområde. I 2013 havde 57% Vurdering af modulets faglige indhold og tilrettelæggelse 82 % finder det faglige indhold meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2013 havde 88 % Vurdering af modulets pædagogiske indhold og egen aktive deltagelse 14

15 77 % finder det pædagogiske indhold meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2013 havde 64 % 80 % finder sin egen aktive deltagelse meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Intet sammenligningsgrundlag. Læring ifm. øvelser 73 % finder læring ifm. øvelser meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2013 havde 75 % Vurdering af dit faglige udbytte af kurset 41 % oplever det faglige udbytte af kurset som meget stort eller stort. I 2013 havde 38 % Grundigheden ift. forberedelse af primærlitteraturen til kurset 15

16 57 % af de studerende angiver, at de har læst det hele eller det meste af primærlitteraturen. I 2013 havde 77 % Tidsforbrug pr. kursusgang inkl. selve kursusgangen, forberedelse og øvelser 36 % har et tidsforbrug på 4-6 timer pr. kursusgang. I 2013 havde 32 % 21 % har et tidsforbrug på under 4 timer pr. kursusgang, i 2013 var det kun 5 % som havde tilkendegivet dette. Semestret generelt Timer brugt på studiet 43 % af de studerende har brugt timer pr. uge på studiet. I 2013 havde 45 % tilkendegivet dette. 5 % af de studerende bruger over 40 timer pr. uge. I 2013 brugte 14 % over 40 timer pr. uge. 16

17 Studiemæssige rammer 12 % er meget enige i udsagnet: Jeg følte mig fra semestrets begyndelse velinformeret om semestrets aktiviteter. I 2013 havde 4 % 4 % er meget enige i udsagnet: Studieaktiviteters tidsmæssige placering var hensigtsmæssig. I 2013 havde 5 % 2 % er meget enige i udsagnet: Studieaktiviteternes udstrækning (antal uger/undervisningsgange) var hensigtsmæssig. I 2013 havde 11 % 16 % er meget enige i udsagnet: De fysiske rammer var tilfredsstillende. I 2013 havde 23 % Studiets indhold og faglige/sociale miljø 27 % er meget enige i udsagnet: Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil. I 2013 havde 31 % 38 % er meget enige i udsagnet: Semestret krævede en stor arbejdsindsats fra min side. I 2013 havde 53 % 17

18 34 % er meget enige i udsagnet: Semestret var generelt fagligt udfordrende. I 2013 havde 46 % Kun 4 % er meget enige i udsagnet: Det faglige studiemiljø har påvirket mit udbytte positivt. I 2013 havde 7 % 12 % er meget enige i udsagnet: Studiesocialt fungerede årgangen godt. I 2013 havde kun 3 % Anbefalinger fra semesterkoordinator Generelt har vurderingen af semestrets kurser ligget fint eller i hvert fald tilfredsstillende, og på nogle punkter har der været synlige forbedringer i forhold til Alt i alt har der imidlertid været tale om en lidt ringere vurdering af semestret fra de studerendes side i forhold til Der er især to områder, som har haft en ringere vurdering. For det første er der en mere udbredt kritik af semesterstrukturen, dvs. spørgsmålet om hvordan kurserne er placeret i forhold til hinanden, og hvordan eksamener er placeret, og disse ting har da også været ændret i forhold til Det må nok erkendes, at afkortningen af projektperioden ikke har været nogen succes. Netto-tiden til projektarbejde har været den samme som tidligere, men de studerende har behov for, at dén tid bliver strakt ud over en længere periode, så der er tid til eftertænksomhed samt at lære hinanden at kende i gruppen. Så hvis forelæsningerne i kurset i Velfærds- og arbejdsmarkedspolitik skal afsluttes inden gruppedannelse, skal dette modul placeres koncentreret først i perioden. Ydermere bør vi nok som planlæggere være mere opmærksomme på, at de studerende får nogle dage til forberedelse inden eksamener. For det andet er der meget udbredt kritik af interaktionen mellem studerende og vejleder samt muligheden for at få hjælp fra vejleder. På det område har der været markant ringere vurdering end i Underviserne har jo objektivt set været udsat for en forringelse af den tid, der er afsat til undervisning generelt, og dette kan være en medforklaring, men kritikken hænger sandsynligvis også sammen med den pressede projektperiode, hvor det simpelthen kan være vanskeligt at afsætte fornøden tid af fra vejlederside. Ovenstående er en samlet vurdering og anbefaling på baggrund af både den kvantitative studenterevaluering og FU-møderne. Fra FU-møderne har der ud over ovenstående punkter lydt kritik af intro-dagen og startinformationen, samt at lokalesituationen ved øvelserne langt fra var optimal. Mht. opstarten af semesteret vil undertegnede sørge for, at der indkaldes til møde mellem lærere og semestersekretær allerede inden sommerperioden, sådan at alting forhåbentlig kan forløbe mere glat, når 3. semester starter. Mht. lokalesituationen er der sikkert ikke på kort sigt nogen rigtig gode løsninger. Endelig skal det nævnes, at de studerende vurderer deres egen forberedelsestid til modulerne 4.1 og 5.1 som langt mindre end i F.eks. angav 67 pct. af de studerende i 2013, at de læste det hele eller det meste af primærlitteraturen i Velfærds- og arbejdsmarkedspolitik, men det kun var tilfældet for 44 pct. af de studerende i Tendensen er den samme i Forskningsdesign og kvantitativ metode og statistik, selvom litteraturen stort set var ens de to år. Semesterkoordinator Henrik Lauridsen Lolle 18

19 Studienævnets anbefalinger Studienævnet tilsluttede sig semesterkoordinators vurderinger og anbefalinger: - overordnet tilfredsstillende vurdering af semestret kurset, som dog er lidt ringere end især to forhold har fået en ringere vurdering: 1) Semestrets struktur, herunder placering og rækkefølge af kurser og projektarbejdet. Kurset i Velfærdsstat velfærds- og arbejdsmarkedspolitik skal placeres og koncentreres først i semestret, således at gruppedannelse sker tidligere og projektskrivningsperioden udstrækkes over en længere periode. 2) Interaktionen mellem studerende og vejleder og muligheden for at få hjælp fra vejleder. Kritikken hænger sandsynligvis delvis sammen med 1) den (sammen)pressede projektskrivningsperiode 2 - en lavere forberedelsestid end i problemer med at stille tilstrækkelige øvelseslokaler til rådighed Studienævnet havde endvidere følgende bemærkninger og anbefalinger: - nogle studerende er kritiske overfor øvelserne især i kurset Velfærdsstat velfærds- og arbejdsmarkedspolitik. Af kommentarerne fremgår, at det sandsynligvis hænger sammen med, at der ikke er en selvstændig eksamen i kurset (kurset evalueres via projektarbejdet), og at øvelserne derfor ikke tages seriøst nok af de studerende. Der bør arbejdes med at udvikle øvelserne, herunder tydeliggøres, hvad der er sigtet med øvelserne bredere læringsmæssigt og ikke kun som eksamensforberedelse. 19

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Grundkursus i

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013 Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forretningsudvalgsmøder... 2 Opstartsdag... 2 Modul 7 Policy analyse: Velfærdsstat

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 1: Velfærdssamfund i forandring...

Læs mere

Semesterevaluering: 1. semester cand.it efteråret 2012

Semesterevaluering: 1. semester cand.it efteråret 2012 Angiv din uddannelsesmæssige baggrund: Andet: Art and Technology Modul 1: Informationsteknologi, programmering og databasesystemer - Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? 1 Hvordan

Læs mere

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2014

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2014 Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2014 Indledning 2 Elektronisk semesterevaluering 2 Modul 8: Verdenspolitik 4 Modul 9: EU og europæisering 6 Modul 10: Komparativ

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 3. semester, efterår 2016

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 3. semester, efterår 2016 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 3. semester, efterår 2016 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalgsmøder (FU-møder)... 4 FU-møde 19. september 2016...

Læs mere

Evaluering af 6. semester politik & administration, fora ret 2014

Evaluering af 6. semester politik & administration, fora ret 2014 Evaluering af 6. semester politik & administration, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 3. april 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering... 5 Samlet status...

Læs mere

Evaluering af kurser/vejledning på kandidatuddannelsen i foråret 2012

Evaluering af kurser/vejledning på kandidatuddannelsen i foråret 2012 Hvilke seminarer har du deltaget i? Modul 1: Organisation og forvaltning - Blev der ved seminarets start informeret om målene for modulet? Hvis du tænker tilbage på semesterets start, hvor stor interesse

Læs mere

Semesterevaluering: kandidat PAS efteråret 2012

Semesterevaluering: kandidat PAS efteråret 2012 Hvilket semester går du på? Hvilke seminarer har du deltaget i? Modul 1: Organisation og forvaltning - Blev der ved seminarets start informeret om målene for modulet? 1 Modul 1: Organisation og forvaltning

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2016... 1 Modul 8: Verdenspolitik... 2 Modul 10: Pædagogik og samf.

Læs mere

Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016

Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016 Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016 Indhold Indledning... 3 Elektronisk modul- og semesterevalueringer... 3 Modul 13: IT som pædagogisk værktøj... 3 Samlet status... 3 Læringsmål

Læs mere

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg Bacheloruddannelsen i Anvendt Filosofi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, AF 2. semester + BA-tilvalg,

Læs mere

Survey Xact evalueringsrapport ILOO 9. semester København/Aalborg efteråret 2014

Survey Xact evalueringsrapport ILOO 9. semester København/Aalborg efteråret 2014 Survey Xact evalueringsrapport ILOO 9. semester København/Aalborg efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 41 studerende den 20. januar 2015. Der er blevet rykket en

Læs mere

Evalueringsrapport. Evaluering af 2. semester på Master i Læreprocesser Specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi LOOP

Evalueringsrapport. Evaluering af 2. semester på Master i Læreprocesser Specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi LOOP Evalueringsrapport Evaluering af 2. semester på Master i Læreprocesser Specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi LOOP Efterår 2012 Evalueringsrapport, LOOP 2. semester, efterår 2012 Evalueringsundersøgelsen

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 40 studerende den

Læs mere

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem Kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, AF 8. semester, forår 2012 Om evalueringsundersøgelsen

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016

SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016 SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 7 studerende den 6. januar 2017. Der er blevet rykket 1 gang, den 24.

Læs mere

Evalueringsrapport LOOP 3. semester

Evalueringsrapport LOOP 3. semester Evalueringsrapport LOOP 3. semester Master i Læreprocesser specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, LOOP 3.

Læs mere

Evaluering 5. sem. Psykologi - efterår 2014

Evaluering 5. sem. Psykologi - efterår 2014 Evaluering 5. sem. Psykologi - efterår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Efter min vurdering forstod jeg disse mål Arbejdsindsats i studieaktiviteterne

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 49 studerende den

Læs mere

Modulet Læringsportfolio og faglig udviklingssamtale

Modulet Læringsportfolio og faglig udviklingssamtale SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 9. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 55 studerende den 30. januar 2015.

Læs mere

Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser 9. semester, Aalborg

Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser 9. semester, Aalborg Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser 9. semester, Aalborg Rapporten er uden kommentarer fra de studerende Køn Alder Læringsmålsætninger - Ved modulets start blev der fra studiets side

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015... 1 Samlet status... 2 Modul 8: Verdenspolitik... 3 Modul 10:

Læs mere

Evalueringsrapport LOOP 1. semester

Evalueringsrapport LOOP 1. semester Evalueringsrapport LOOP 1. semester Master i Læreprocesser specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Side 1 Evalueringsrapport,

Læs mere

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx

Læs mere

Evaluering af kurser på 2. semester i foråret 2012

Evaluering af kurser på 2. semester i foråret 2012 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske processer - Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? Hvordan vurderer du: - modulets faglige indhold og tilrettelæggelse i forhold

Læs mere

Evaluering 7. sem. Psykologi - efterår 2014

Evaluering 7. sem. Psykologi - efterår 2014 Evaluering 7. sem. Psykologi - efterår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Efter min vurdering forstod jeg disse mål Arbejdsindsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Semesterevaluering Læring og forandringsprocesser, 7 semester, efteråret 2012, København Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Køn Alder Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 134 studerende den 22. januar

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 4. semester, forår 2015

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 4. semester, forår 2015 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 4. semester, forår 2015 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Referat af FU møde den 17. juni er ikke

Læs mere

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Semesterevaluering Læring og forandringsprocesser, 7 semester, efteråret 2012, Aalborg Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Køn Alder Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?

Læs mere

Evaluering 3. sem. Psykologi - efterår 2014

Evaluering 3. sem. Psykologi - efterår 2014 Evaluering 3. sem. Psykologi - efterår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Efter min vurdering forstod jeg disse mål Arbejdsindsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg)

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg) Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, LFP 10. semester (Aalborg),

Læs mere

Evalueringsrapport semester fuldtid

Evalueringsrapport semester fuldtid Evalueringsrapport 1.+3. semester fuldtid Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, MLP 1.+3. semester, forår 2012 Evalueringsundersøgelsen

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013 Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 85 studerende den 21. januar 2015.

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet)

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til

Læs mere

Evalueringsrapport MLP 1. semester

Evalueringsrapport MLP 1. semester Evalueringsrapport MLP 1. semester Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, MLP 1. semester, forår 2013 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse

Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015... 1 Status... 2 Hvor har du været i praktik?...

Læs mere

CAND.MERC.AUD.-STUDIET SEMESTEREVALUERING FORÅR 2009

CAND.MERC.AUD.-STUDIET SEMESTEREVALUERING FORÅR 2009 CAND.MERC.AUD.-STUDIET SEMESTEREVALUERING FORÅR 2009 Køn: Alder: Respondenter Procent Under 23 år 0 23-26 år 23 49 % 27-30 år 22 47 % Over 30 år 2 4 % (47) Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? Hvilket

Læs mere

Semesterevaluering, bachelor i offentlig innovation & digitalisering, efterår 2015 Indhold

Semesterevaluering, bachelor i offentlig innovation & digitalisering, efterår 2015 Indhold Semesterevaluering, bachelor i offentlig innovation & digitalisering, efterår 2015 Indhold Semesterevaluering, bachelor i offentlig innovation & digitalisering, efterår 2015... 1 Indledning... 2 Skriftlig

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Praktikophold Har du været på praktikophold

Læs mere

Hvad har du valgt at kombinere med dit bachelorprojektmodul under semestret?

Hvad har du valgt at kombinere med dit bachelorprojektmodul under semestret? SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 6. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 52 studerende den 30. juni 2015. Der er blevet rykket to gange,

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 69 studerende den 4. februar 2014.

Læs mere

Evaluering 4. sem. Psykologi - forår 2014

Evaluering 4. sem. Psykologi - forår 2014 Evaluering 4. sem. Psykologi - forår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet

Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet 9. sem. E16 - Psykologi Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Efter min vurdering forstod jeg disse mål 1 Arbejdsindsats i studieaktiviteterne Hvordan vil

Læs mere

CAND.MERC.AUD.-STUDIET EVALUERING EFTERÅR SEMESTER

CAND.MERC.AUD.-STUDIET EVALUERING EFTERÅR SEMESTER CAND.MERC.AUD.-STUDIET EVALUERING EFTERÅR 2007 1. SEMESTER Køn Nationalitet Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler - Ved hvert moduls start blev der fra studiets side informeret klart

Læs mere

Semesterevaluering foråret 2014 IT/kommunikation

Semesterevaluering foråret 2014 IT/kommunikation Semesterevaluering foråret 2014 IT/kommunikation Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Studieophold Har du været på studieophold i udlandet eller under et andet studieprogram

Læs mere

Sundhedsteknologi bachelor 3. semester, efterår 2015

Sundhedsteknologi bachelor 3. semester, efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 41 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

Uddannelses- og semesterevaluering, KA, Samfundsfag, forår 2017

Uddannelses- og semesterevaluering, KA, Samfundsfag, forår 2017 Uddannelses- og semesterevaluering, KA, Samfundsfag, forår 2017 Samlet status Spørgeskemaet er gjort tilgængeligt for x studerende. Heraf har 1 besvaret alle spørgsmålene, hvilket giver en svarprocent

Læs mere

Folkesundhedsvidenskab 9. semester, efterår 2015

Folkesundhedsvidenskab 9. semester, efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 74 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

Kinesiske områdestudier Semesterevaluering forår 2013

Kinesiske områdestudier Semesterevaluering forår 2013 Kinesiske områdestudier Semesterevaluering forår 2013 Generelle oplysninger: Hvilken uddannelse går du på dette semester? Praktikophold: Har du været på praktikophold på dette semester Studieophold: Har

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2015

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2015 Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2015 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Referater fra forretningsudvalgsmøder... 3 Møde den

Læs mere

Sundhedsinformatik 1. studieår, forår 2015

Sundhedsinformatik 1. studieår, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 15 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

Medicin kandidat 4. semester, efterår 2014

Medicin kandidat 4. semester, efterår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 17 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør specialisering, tomplads el.lign.) Kandidatuddannelsen

Læs mere

Sexologi 2. studieår, forår 2015

Sexologi 2. studieår, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 25 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Du skal i det følgende vurdere karakteren af en række udsagn. Hvor enig er du i disse udsagn:

Du skal i det følgende vurdere karakteren af en række udsagn. Hvor enig er du i disse udsagn: Evaluering Forår 2014 Master i IT Fagpakken Informationsarkitektur Udsendt til 3 personer Svar: 2 personer Læringsmålsætninger Du skal i det følgende vurdere karakteren af en række udsagn. Hvor enig er

Læs mere

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret ST9 (MS) - E09 Køn - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 6. semester, fora r 2014

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 6. semester, fora r 2014 Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 6. semester, fora r 2014 Indhold Indledning... 2 Uddannelsens faglige niveau... 2 Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau?...

Læs mere

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester?

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? 7. semester, Kommunikation, Humanistisk Informatik, København Udsendt til: 41 Besvaret af: 10 + 5 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering efterår 2014 Hvor mange timer

Læs mere

Idræt kandidat 1. semester, efteråret 2014

Idræt kandidat 1. semester, efteråret 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 22 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Evalueringsrapport LOOP 1. semester

Evalueringsrapport LOOP 1. semester Evalueringsrapport LOOP 1. semester Master i Læreprocesser specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2015 Evalueringsrapport, LOOP

Læs mere

Hvad er din alder? Hvilket semester går du på (og er ved at afslutte)? Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil

Hvad er din alder? Hvilket semester går du på (og er ved at afslutte)? Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil Hvad er din alder? Under år % -4 år 8% 4 år og derover 6% % % 7% % Hvilket semester går du på (og er ved at afslutte)?. semester %. semester %. semester % 8 4. semester % % % 7% % Jeg betragter semestret

Læs mere

Evaluering 10. sem. Psykologi - forår 2014

Evaluering 10. sem. Psykologi - forår 2014 Evaluering 10. sem. Psykologi - forår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Evaluering 6. sem. Psykologi - forår 2016

Evaluering 6. sem. Psykologi - forår 2016 Evaluering 6. sem. Psykologi - forår 2016 - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Samfundsøkonomiuddannelsen Fibigerstræde 2 Postboks 159 9100 Aalborg Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser 1. Baggrund Der redegøres i dette notat for de procedurer på Samfundsøkonomi-uddannelsen,

Læs mere

MedIS kandidat 1. semester, efterår 2014

MedIS kandidat 1. semester, efterår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 40 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor Når først

Læs mere

Køn. Nationalitet. - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret

Køn. Nationalitet. - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Navn ST8 - F10 Køn Nationalitet - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat:

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat: SUND fakultet Att.: Bodil Brander Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt Niels Jernes Vej 12, A5 9220 Aalborg Øst Telefon: 9940 8008 Email: mk@hst.aau.dk www.smh.aau.dk Dato: 10-01-2017 Redegørelse

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? det handler om det jeg laver! og jeg kan sætte teorierne på min dagligdag Jeg har kun deltaget på 2 af modulets 6 gange, derfor kan jeg ikke vurdere det i

Læs mere

Surveyxact måling for bachelor og kandidat på Musikterapistudiet Aalborg Universitet foråret 2008

Surveyxact måling for bachelor og kandidat på Musikterapistudiet Aalborg Universitet foråret 2008 Surveyxact måling for bachelor og kandidat på Musikterapistudiet Aalborg Universitet foråret 2008 Køn Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler - Ved hvert moduls start blev der fra studiets

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2012 SIV Engelsk

Semesterevaluering efteråret 2012 SIV Engelsk Semesterevaluering efteråret 2012 SIV Engelsk Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Praktikophold Har du været på praktikophold

Læs mere

SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET Køn

SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET Køn SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET 2014 Køn Jeg oplevede, at der var sammenhæng mellem semesterets forskellige undervisningsmoduler (fagområder, projekter m.m.) Bemærkninger/kommentarer til Studiemiljøet

Læs mere

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret ST5 - E09 Køn - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats i studieaktiviteternehvordan

Læs mere

K8 Esbjerg F07 SurveyXact Svar: 14 ud af 28 Svarprocent: 50

K8 Esbjerg F07 SurveyXact Svar: 14 ud af 28 Svarprocent: 50 Køn Nationalitet - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats

Læs mere

Evalueringsrapport MLP semester

Evalueringsrapport MLP semester Evalueringsrapport MLP 1.+3. semester Master i Læreprocesser FULD TID Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, MLP 1.+3. semester FULD TID, forår 2013 Evalueringsundersøgelsen

Læs mere

Køn. Nationalitet. Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler. Navn Idræt 4 Dato :57:36

Køn. Nationalitet. Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler. Navn Idræt 4 Dato :57:36 Navn Idræt 4 Dato 2009-09-17 14:57:36 Køn Nationalitet Nationalitet - Land inden for EU/EØS Nationalitet - Land uden for EU/EØS Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler - Ved hvert moduls

Læs mere

7. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København Udsendt til: 14 Besvaret af: 5

7. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København Udsendt til: 14 Besvaret af: 5 7. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København Udsendt til: 14 Besvaret af: 5 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? Vurdering af læringsmæssigt

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014 Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014 Indhold Indledning... 3 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau?... 3 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket

Læs mere

Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071

Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071 Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071 Semester: 1 Dato: 07. februar 2017 Status: 11 ud af 21 har besvaret evalueringen I hvilken grad vurderer du, at der har været sammenhæng mellem undervisningens indhold og semestrets

Læs mere

Semesterevaluering It/Kommunikation forår 2015

Semesterevaluering It/Kommunikation forår 2015 Semesterevaluering It/Kommunikation forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 21. marts 2012

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 21. marts 2012 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 21. marts 2012 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 18. april 2012. Til stede: Trond Beldo Klausen, Anja Jørgensen, Jakob Skjøtt-Larsen,

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015

Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015 Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015 Sammenfatning Der er generelt stor tilfredshed med semesterets forløb, og 6 af 8 studerende angiver, at de har fået meget stort og stort læringsudbytte,

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Modul 8 Dato for evaluering: 17.11.16 2016 Modul/semesteransvarlig: MT Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten:

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV SIV Engelsk kursusanalyse foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV På hvilket

Læs mere

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik Evaluering af Master i Sundhedspædagogik I foråret 2009 blev der udbudt et modul på masteruddannelsen i Sundhedspædagogik: Sundhed i et samfundsmæssigt og. Der var 29 tilmeldte på dette modul, hvoraf 14

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? 2. Hvor meget af det udleverede pensum har du læst?

1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? 2. Hvor meget af det udleverede pensum har du læst? 1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? Ingen eller næsten ingen (0-20 %) 1 6,7% Få (21-40 %) 0 0,0% En del (41-60 %) 1 6,7% En stor del (61-80 %) 2 13,3% Alle eller næsten

Læs mere

Semester and project evaluation Organisation/ledelse autumn 2014

Semester and project evaluation Organisation/ledelse autumn 2014 Semester and project evaluation Organisation/ledelse autumn 2014 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

Læs mere