Visionskatapult. - For teater i HUSET-KBH og Planeten. Indledning. Lidt om arbejdet med opsamlingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visionskatapult. - For teater i HUSET-KBH og Planeten. Indledning. Lidt om arbejdet med opsamlingen"

Transkript

1 Visionskatapult - For teater i HUSET-KBH og Planeten Fredag d. 1. februar samledes 35 personer fra teatermiljøet og deltog i Visionskatapult for teater i HUSET og Planeten. Formålet var at kickstarte en proces om udvikling af teatermiljøret i HUSET-KBH og ikke mindst komme nærmere en vision og profil for teaterscenen, Planeten. Visionskatapulten var et endagsseminar, hvor 35 personer fra det danske teatermiljø deltog. Seminaret var delt op, så første halvdel bestod af fire oplæg og anden halvdel foregik som en workshop, hvor deltagerne blev delt op i mindre grupper af 5-6 personer. Grupperne skulle sammen fremarbejde en vision for teater i Huset og deri Planetens fremtid. Indledning Vi vil gerne indledningsvis benytte lejligheden til at sige en stor tak til alle deltagere som repræsenterede henholdsvis amatør og vækstlag, de professionelle og etablerede scener samt uddannelse og ledelse. Vi vil ligeledes takke de 4 oplægsholdere, Astrid Holm (TeaterHUSET), Teaterleder Marianne Klint (Teater Momentum), Uddannelses- og chefkonsulent Rikke Lund Heinsen (Scenekunstens udviklingscenter) og Lektor i teatervidenskab, Stig Jarl, med deres inspirerende oplæg, relevante perspektiver og input til diskussioner og dialog. Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslev bød alle deltagere velkomne og opfordrede alle til at lade sig skyde ud fra Planeten og op i rummet der hvor muligheder og tanker ikke er så begrænsede, men hvor idéer flyver vægtløst - og derfor gør det muligt at betragte dem: I skal se hvad andres tanker og idéer kan bringe jer - og i sidste ende os alle sammen. 1 Lidt om arbejdet med opsamlingen Dette skriv er en opsamling af formål for Visionskatalpulten, hvem der deltog og hvorfor, samt en gennemgang af form og metode og deltagernes konklusioner og arbejde. I første omgang vil du som læser få en kort beskrivelse af kulturinstitutionen, driften og aktiviteterne. Dernæst vil du få en beskrivelse af, hvorfor vi inviterede til Visionskatapult. Vi vil også beskrive, hvem der deltog og var målgruppen for Visionkatapulten, og hvordan vi organiserede og faciliterede 1

2 denne. Afslutningsningsvis vil vi lave en opsamling af resultaterne og deltagernes arbejde og sætte nogle ord på de fremtidige perspektiver. Kort sammenfatning af deltagernes ønsker og idéer Efter gruppearbejdet stod det klart, at i særdeleshed et større fokus på profil og sæsonplan, er afgørende hvis Planetens potentiale skal udnyttes optimalt. Hertil kommer tydelige mål og rammer for udøvende og skabende kunstnere (etablerede såvel vækstlag), for at skabe større synlighed og genkendelighed for publikum. I forhold til at opbygge relationer til publikum, blev der også foreslået at indføre en fast entrepris, f.eks. 50 kr. En fælles entre uafhængig af, om forestillingen var produceret af professionelle eller vækstlag. Centralt var også ønsket fra deltagerne om, at Planeten og teatermiljøet i HUSET skulle fungere som en vigtig fødekæde til de etablerede små storbyscener. Dertil var et af dagens klare nøglebegreber: tværkunstnerisk samarbejde. Og eftersom HUSET-KBH allerede danner rammen om mange forskellige arrangementer og genrer, skal Planeten i større grad drage fordel af diversiteten og mangfoldigheden i HUSET. Endvidere blev det pointeret, at muligheder for internationale samarbejder skal udbygges mere, da dette vil kunne udfordre de eksisterende koncepter og genrer for derved at kunne fremarbejde nye retninger og initiativer indenfor dansk teater. Om HUSET-KBH HUSET-KBH er en kommunal kulturinsitution i Københavns Kommunes Kultur- og fritidsforvaltning. En stor egenfinansiering danner sammen med et årligt drifttilskud, grundlag for ca arrangementer om året fordelt på syv unikke scener primært inden for musik, ord, teater og film. HUSET-KBH er organiseret og drevet dels af en fast medarbejderstab, inden for booking, PR, bardrift, produktion og vedligehold, samt økonomi og ledelse. Udover det faglige er medarbejderstabens rolle og funktion i ligeså høj grad at facilitere det kreative vækstlag, kulturudøvende foreninger, arrangørgrupper og frivillige - både bag og på scenerne. Udover de faste medarbejdere og en række professionelle kunstnere og samarbejdspartnere, er der i dag godt 40 forskellige arrangørgrupper og kulturudøvende foreninger tilknyttet HUSET, og deres virkelyst og iværksætteri er en væsentlig årsag til det store aktivitetsniveau og at HUSET-KBH årligt har mere end besøgende. Teater i HUSET-KBH HUSET-KBH har to teaterscener, henholdsvis Planeten og Bastarden. Sidstnævnte administreres af foreningen TeaterHUSET, som derigennem er en meget afgørende og vigtig aktør for teateret i HUSET. 2

3 Faktabox: PLANETEN Teaterscener (tidligere i Husets Teater og Plan B) er Husets største teaterscene, der gennem HUSET-KBH mere end 30 år har været ramme om utal af teaterforestillinger og et teatermiljø som altid har været blandt landets bedste og mest interessante. I dag fungerer Planeten primært som udlejningsscene og har en belægning på ca. 80 % af året. BASTARDEN er en lille intim teaterscene, som drives af foreningen TeaterHUSET og primært benyttes af foreningens medlemmer og særligt amatør- og vækstlagsteater. Hvorfor en Visionskatapult? HUSET-KBH danner som nævnt ramme om flere kunstarter og mange typer arrangementer, og særligt musikken og filmen har stærke profiler, både blandt publikum, medier, arrangører og samarbejdspartnere. Dette kan skyldes dels traditioner, og dels det faktum, at der udover TeaterHUSET, ikke er tilknyttet nogen med en teaterfaglig tilgang og ansvar. I HUSET-KBH varetages teaterdriften derfor primært i samarbejde med diverse arrangørgrupper, herunder eksterne udlejninger og ikke mindst gennem foreningen TeaterHUSET, projektet Det Kolde Bord og den årlige Vildskudsfestival. Der kunne nemt argumenteres for, at vi ved ovenstående dækker et stort behov, og at Planeten med så stort et aktivitetsniveau er attraktiv i og for teatermiljøet. Ikke desto mindre har HUSETs ledelse gennem de seneste år fået mange henvendelser, dels fra det etablerede og professionelle teatermiljø og dels fra vækstlaget og det uafhængige teatermiljø: henvendelser som alle har efterspurgt eller foreslået Planeten som en alternativ og fast scene til sikring af nye talenter og mulighed for plads til udvikling af nye stilarter, arbejdsformer og koncepter. Netop vækstlaget har udvist engagement og tydelige ambitioner, når der tales om nytænkning og udvikling af teatergenren. Ved flere lejligheder har vækstlagsaktører vist stort potentiale, hvilket er kommet til udtryk gennem deres produktioner og forestillinger i Planeten, hvor der både har været et stort og nyt publikum og ikke mindst spændende måder at udfordre de manglende ressourcer og mere traditionelle kunstneriske arbejdsmetoder på. Med andre ord, og selvom Planeten i dag har en belægning på 80 % og et stort publikum til de mange forskellige teaterforestillinger, musikkoncerter, filmvisninger og konferencer m.m. så syntes der alligevel at være et stort uudnyttet potentiale i teatervækstlaget, hvor de allerede faste succesfulde teaterarrangementer såsom Vildskud, Det Kolde Bord og TeaterHUSETs produktioner, er nogle gode indikatorer på den efterspørgsel. Derfor visionskatapult Som før beskrevet så syntes der at være et potentiale og efterspørgsel efter en teaterscene, som udfordrer de eksisterende teaterproduktioner og sikrer udvikling. Udover de tydelige økonomiske udfordringer kunne det endvidere være spændende at undersøge, om der i miljøet og på tværs af scener er en mulighed 3

4 for at indgå et samarbejde mellem aktører og derved mindske det eksisterende og problematiske mellemrum mellem vækstlaget og de etablerede teatre. Kan HUSET-KBH via det eksisterende miljø styrke og udvikle en unik teaterscene og teatermiljø? Disse ovennævnte antagelser er basseret på mange forskellige ønsker og ambitioner fra mange forskellige dele af branchen, som alle kæmper hårdt for at få tildelt de mulige midler og ressourcer. Så for ikke at bygge fundamentet for det kommende visions- og udviklingsarbejde på antagelser og intern viden inviterede HUSET-KBH til Visionskatapult et endagsseminar fredag d. 1. feb i Huset, hvor teatermiljøet sammen skulle drøfte og debattere teatrets nuværende situation i Københavnsområdet og fremtidens muligheder for scenen Planeten og teater i HUSET-KBH. Målgruppe og deltagere Formålet med Visionskatapulten var derfor at få sat ord og erfaringer på fremtiden for Planeten og teater i HUSET-KBH. Målgruppen var, bredt betragtet, det københavnske teatermiljø, men i særdeleshed vækstlaget og de nye talenter, de etablerede små storbyteatre og personer, som til dagligt arbejder i læringsmiljøer inden for teaterområder. Deltagerne til Visionskatapulten udgjorde en alsidig og engageret sammensætning med 32 deltagende. 2 Metode og forløb Inden selve Visionskatapulten startede, besvarede deltagerne en digital brugerundersøgelse bestående af seks spørgsmål. 3 Herefter bød Kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev, sammen med HUSETS leder Jakob Kwedéris velkommen. Formiddagens program bestod af fire inspirerende oplæg og diskussionsemner: 1) Astrid Holms (TeaterHUSET) Beretning fra vækstlaget 4. 2) Teaterleder Marianne Klint, Inspiration fra de fynske kanter Teater Momentum. 3) Uddannelses-chefkonsulent Rikke Lund Heinsen (Scenekunstens Udviklingscenter) Ledelse et aspekt af fællesskabet 5 4) Lektor i teatervidenskab Stig Jarl, Vækstlaget i teatersystemet. 6 Efter frokost blev deltagerne delt op i tilfældige grupper uafhængigt af erfaring, baggrund og tilknytning, med det mandat og formål, at hver gruppe skulle udarbejde en vision for Planetens fremtid og teater i HUSET-KBH. Afslutningsvis fremlagde de fem arbejdsgrupper deres oplæg og idéer, samt overvejelser om målgrupper og profil for Planeten. Opsamling og konklusion: Nedenstående skal ses og læses, som et forsøg på at samle arbejdsgruppernes bud på fremtiden for Planeten og teater i HUSET-KBH. Vi har bestræbt os på at samle alle væsentlige pointer med udgangspunkt i det der var gennemgående for 4

5 gruppernes arbejde. Alle besvarelser kan ses i bilag som er vedhæftet denne opsamling. Desuden vil I også kunne se og læse nogle af de overvejelser og diskussionsemner som dukkede op under de indledende debatter og oplæg: Det er behov for en begrebsafklaring af vækstlaget: Vækstlag vs. det etablerede/professionelle teater. Hvor går grænsen og hvordan defineres begreberne? Behovet for en skarpere definition af vækstlaget er nødvendig, da der i miljøet er mange måder at fortolke og bruge begrebet vækstlag på. Stig Jarl henviste til nogle definitioner fra bl.a. musikbranchen som måske fremadrettet kan danne grundlag for en begrebsafklaring. Musikbranchens definition: Vækstlagsbegrebet knytter sig til selve udviklingen af kunstneriske genrer og stilretninger. Men begrebet knytter sig til de miljøer og betingelser, der ligger til grund for de tendenser og udviklinger, som skal understøttes via øget vækstfokus. Ydermere dækker vækstlagsbegrebet også de økonomiske potentialer, der udvikles i vækstlagene. Vi benytter i denne rapport følgende definition af begrebet vækstlag: yngre, kunstneriske ildsjæle ( ) især personer, grupper og miljøer, hvor ny kunst vokser frem og skaber ringvirkninger af inspirationer til andre dele af teaterlivet. (Gyldendals Teaterleksikon, 1. udgave, 2007). Ønske højere vægtning af vækstlaget i det københavnske teatermiljø: Det er her, de nye talenter fødes og styrkes. De små storbyteatre eksisterer i høj grad som resultat af, at der er et stort og vigtigt vækstlag, der leverer nye talenter, men de har sjældent ressourcerne til selv at understøtte og prioritere arbejdet, trods ønske og vilje. Ønske om nye organisationsformer: Fokus på ledelse af kreative og nye organisationsformer er fortsat centrale emner, da der er et ønske om og efterspørgsel på udvikling af kompetencer. Også denne del af området skal prioriteres højere. Ønske om styrket samarbejde, dialog og vidensdeling inden for teatermiljøet: Behovet strækker sig fra metode og udvikling, til begrebsafklaring og samarbejde som tilsammen kan styrke arbejdet bag scenen, på scenen samt en generelt fokus på publikumsudvikling (foran scenen). I udarbejdelse af denne rapport, opsamling og konklusion har vi valgt at fokusere på de konklusioner som var gennemgående på tværs af gruppernes arbejde og forslag. Der var stor enighed blandt alle grupperne omkring, hvilken profil det ønskes, at Planeten skal have. Heri indkig vækstlaget i alle gruppernes visioner og ønsker, dog var der en del forskellige opfattelser af, hvad dette begreb indebar. Så i lyset 5

6 af den endnu uklare begrebsdefinition, er det derfor relevant at opridse de målgrupper, der forekom under kategorien; Vækstlag. Ungdommen - unge op til 35 år både udøvende og publikum. Tværkunstneriske og internationale samarbejdspartnere Eksperimenterende teater Turneteater Nyere dramatik Ydermere var der gennemgående pointer på tværs af grupperne inden for både pris, markedsføring og ledelse. Blandt de mest centrale var: En fast lav billetpris: 50 kr. Større markedsføringsindsats i form af fx logo, månedsprogram og pressekontakt. Fast sæsonplan, dog med plads til fleksibilitet Højere administrativ prioritering fra Huset-KBH. Krav om minimum én administrativ stilling dedikeret til Planeten. Der var stor enighed om tværkunstnerisk samarbejde som et nøgleord for Planetens fremtid, og særligt fordi HUSET-KBH også er ramme om mange andre kunstformer og scener som kan skabe en spændende dynamik. Det allerede eksisterende teatermiljø i og omkring Planeten og Bastarden samt kulturaktører i resten af HUSET bør derfor altid tænkes som samarbejdspartner frem for konkurrenter, hvilket ligeledes ville gøre Planeten mere unik i det københavnske teatermiljø. Konklusion og vision Visionen for Planeten skal ses som en del af HUSET-KBHs samlede vision og mission. HUSET-KBHs vision er: - at være en nødvendig og uundværlig platform af banebrydende kulturproduktioner, netværk, erfaringer og viden indenfor musikken, teatret, ordet og filmen for såvel publikum, kunstnere og arrangører. HUSET-KBHs mission er: - at præsentere og udvikle relevante, udfordrende og vedkommende arrangementer og aktiviteter for alle borgere i og omkring hovedstaden. At være en kreativ og vedkommende ramme for og om det kreative vækstlag, kulturelle ildsjæle og iværksættere, de kulturudøvende foreninger og uafhængige arrangørgrupper Forslag til en vision for teater i HUSET og Planeten En vision kan med udgangspunkt i viden fra Visionskatapulten formuleres således: Planeten er den vigtigste scene for vækstlagsteater og uafhængige scenekunstnere, som tiltrækker et stort og nysgerrigt publikum. Uddybende: Miljøet i og omkring Planeten er så attraktivt, at professionelle og etablerede gæstespil ønsker at fremføre deres nye forestillinger, og samtidig er det en 6

7 teaterscene, hvor de spirende talenter vokser og vejen til at blive den næste store skuespiller, instruktør, dramatiker eller teaterleder banes. Planeten er også de etablerede teatersceners samarbejdspartner særligt mht. Talentudvikling, fordi Planeten er ramme om scenekunstnere, der udfordrer metode og kunstnerisk udtryk. Missionen for Planeten er at have en moderne og ung profil med et kontinuerligt program og profilere talentmassen, innovation og tilgængelighed. Planeten skal have en ledelse, som sikrer retning og rammer, fremdrift og udvikling bag scenen, på scenen og foran scenen. HUSET-KBHs ledelse sætter retning og rammer for samarbejdet på tværs af scener og kunstformer, andre aktører og iværksættere, herunder TeaterHUSET og Bastarden. Perspektiver fremadrettet Deltagernes input, forslag og tanker udgør en væsentlig, om ikke afgørende, faktor for det forsatte arbejde med udviklingen af teatermiljøet i HUSET og Planeten. På baggrund af Visionskatapulten samt adskillige henvendelser og uafhængige forslag har der vist sig hovedsagligt tre retninger, som Huset-KBH fremadrettet kan bevæge sig i. De er som følgende: 1) HUSET-KBH arbejder mod en løsning hvor Planeten udbydes til en eksterm partner, og at der fra HUSETs side udarbejdes et mere formelt materiale om rammer, formål og samarbejdsrelationer for herefter at påbegynde processen. 2) At HUSET-KBH med de nuværende ressourcer og midler selv indarbejder de ovennævnte visioner og missioner og påbegynder denne proces. 3) At vi opretholder den nuværende drift. Fremadrettet vil Huset undersøge muligheder for hvert perspektiv og derefter tage stilling til, hvilken der vil være mest optimalt for sikring af teater i Huset og bedst udnyttelse af Planetens potentialer. Afslutningsvis vil vi gerne sige TAK til alle deltagende til Visionskatapulten - Jeres engagement, erfaringer og arbejde har afgørende indflydelse på processen og danner grundlag for den fremtidige strategi for Planeten. Dertil også et stort tak til alle oplægsholdere for at skabe tanker i vores hoveder og dermed inspirere os til at gøre Planeten til det bedste sted at lave teater! Alt det bedste Maria Jeppesen Eventkoordinator / HUSET-KBH og projektleder for Visionskatapulten Jakob Kwedéris Chef / HUSET-KBH 7

8 Noteliste 1 Citat fra Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslevs velkomsttale. 2 Deltagerliste, bilag 1. 3 Visionskatapult, Enalyzer-undersøgelse, bilag 2. 4 Planeten Fremtidens nationale og internationale vækstlagsscene?, Astrid Holm Jensen, PowerPoint-præsentation, bilag 3. 5 Ledelse et aspekt af fællesskabet, Rikke Lund Heinsen, PowerPoint-præsentation, bilag 4. 6 Vækstlaget i teatersystemet, Stig Jarl, PowerPoint-præsentation, bilag 5. Bilagsliste: BILAG 1 Deltagerliste BILAG 2 Digital brugerundersøgelse BILAG 3 Planeten - Fremtidens nationale og internationale vækstlagsscene BILAG 4 Ledelse - et aspekt af fællesskabet BILAG 5 Vækstlag i teatersystemet BILAG 6 Brugerundersøgelse: Visionskatapult - fuld version BILAG 7 Brugerundersøgelse - åbne svar BILAG 8 Opstartsspørgsmål med svar og noter - samlet BILAG 9 Planetens værdigrundlag, mission og grundlag med svar og noter - samlet BILAG 10 Løse noter og ideer samlet 8

9 BILAGSLISTE BILAG 1 Deltagerliste BILAG 2 Digital brugerundersøgelse, Enalyzer BILAG 3 Planeten - Fremtidens nationale og internationale vækstlagsscene, Astrid Holm, PowerPoint-præsentation BILAG 4 Ledelse - et aspekt af fællesskabet, Rikke Lund Heinsen, PowerPoint-præsentation. BILAG 5 Vækstlag i teatersystemet, Stig Jarl, PowerPointpræsentation. BILAG 6 Brugerundersøgelse: Visionskatapult - fuld version, Enalyzer. BILAG 7 Brugerundersøgelse - åbne svar BILAG 8 Opstartsspørgsmål med svar og noter - samlet BILAG 9 Planetens værdigrundlag, mission og grundlag med svar og noter - samlet BILAG 10 Løse noter og ideer samlet 1

10 BILAG 1 Deltagerliste Navn Adam Ild Rohweder Agnete Krabbe Allan Klie Anders Berner Anders Skovgaard Anna Malzer Astrid Holm Christian Rossil David Silset Ditte Lauman Emilie Bendix Evangelos Lalos Hans Christian Gimbel Helene Jørgensen Julie Rylander-Hansen Magnus Berg Marianne Klint Marie Holm Andersen Mette Garfield Mette Obling Høeg Niels Erling Nina Flagstad Pelle Koppel Rikke Heinsen Simon K. Boberg Simon Steen Hansen Sophie S. Carlsen Stanislava Sharankova Stig Jarl Stine N. Strand Søren Lassen Thea Kulavig Tine Hjort Trine Sørensen Deltagerliste Teater TeaterHUSET Teatercentrum København Musikteater Rollespilsfabrikken Teater Momentum PinkPlanet TeaterHUSET Uafhængige Scenekunstnere Instruktør Skuespiller Black Box Pangea TeART Republique Praktikant TeaterHUSET Vildskud Det Kolde Bord Teater Momentum Gnist teater1 Teatervidenskab Skuespiller/Kunsterisk Råd Planeten Scenograf Teater V Odsherred Teaterskole Husets Teater Gnist bestyrelse Vildskud TeART Teatervidenskab TeaterHUSET Dramatiker Det Kolde Bord Vildskud Teater Momentum

11 BILAG 2 Digital brugerundersøgelse (Enalyzer) 1. Hvilket køn er du? Kvinde Mand Total Hvilken alder har du? Total Hvad arbejder du hovedsaligt med mht. teater? Skuespil Instruktion Dramatik Dramaturgi Administration Produktion Teknik Andet Total

12 Ja Synes du at der er behov for at revidere Planetens fremtid og brug? Nej Ved ikke Total Hvad synes du Planeten skal fokusere på i fremtiden (sæt gerne flere krydser) Samme som nu: udlejning af scenen. Eksperimenterende teater Fysisk teater/dans Vækstlagsteater Turneteater Klassisk dansk teater Nyere dramatik Nycirkus Musikteater Børneteater Ved ikke Andet Total Hvad mangler i dansk teater? (valgtfrit)

13 BILAG 3 Planeten Frem%dens na%onale og interna%onale vækstlagsscene?

14 Husets Profil Musikken, Filmen, Ordet og Teatret Morgensdagens stjerner og undergrunden Musikken: Høj kvalitet og det skæve %l få penge Brugerdrevet og åbent HUS for alle Fester

15 HUSETs Teaterprofil? TeaterHUSETs vækstlags fores%llinger på Planeten og Bastarden Enkelte gæstespil, som lejer sig ind Vildskuds fes%val Det Kolde Bord Husets Puls og KulturnaKen Rollespillernes workshops

16

17 Hvad er TeaterHUSET? En kulturel folkeoplysende forening støket af Københavns Kommune støke med lidt under om året. Øvelokaleforening for teatervækstlaget i København. Rammerne der skaber mulighederne 7 øvelokaler og HUSETs lille teaterscene Bastarden, adgang %l Planeten 9 uger om året TeaterHUSETs medlemmer producerer mellem 9 12 fores%llinger om året Ansøgning %l Planeten gennem et kunstnerisk råd TeaterHUSET ayolder workshops og kurser En del af kontor- og foreningsfællesskabet Overkanten

18

19 Hvad er Vildskud? Vildskud fes%val for uayængigt teater 10 års jubilæum i år Arrangeres af en ny frivillig arrangørgruppe hvert år 2012 spillede i alt 19 fores%llinger Fes%valen havde en belægnings procent på 84 %. Det oprindelige udgangspunkt for s%^elsen af TeaterHUSET Sneskud Vildskuds vinterfes%val d feb.

20 Hvad er Det Kolde Bord? Teatermaraton Nyt selvkørende ini%a%v fra 2012, af Magnus Iuel Berg og Thea Kulavig 4 fores%llinger på 24 %mer, 4 gange om året Al%d helt nye medvirkende hver gang Stor afslutningsfest Gra%s

21 Hvad har vi allerede? En stor og dyb teaterscene med lys og lydudstyr En ak%v vækstlagsscene En teaterfes%val Vildskud Teatergrupper, som lejer sig ind Et kulturhus med mange andre kunstarter i Et åbent og brugerdrevet hus med en administra%on En bar En hjemmeside

22 Hvad mangler vi? Synlighed i det danske teaterlandskab Noget som ligner en sæsonplan TeaterstøKe kroner Store navne Store fores%llinger Anmeldelser i pressen Publikum

23 Hvordan får vi det vi mangler & bygger videre på det vi har? 1. Vi kan gå ind og udfylde pladsen som Københavns eneste virkelige Turnéteater 2. Udvide vores vækstlagsprofil og samarbejder med scenekunstuddannelserne i Danmark og Norden 3. Interna%onal fokus gæstespil fra Europa og Norden EU og nordiske støkekroner 4. Tilpasse os det nuværende turnéteatersystem => teaterstøkeordninger og mulighed for at ligge en sæsonplan. En sæsonplan med huller %l gode ideer og indfald => PROFIL: Morgendagens stjerner na7onalt og interna7onalt

24 Udfordringer Hvordan etablerer vi samarbejde mellem vækstlaget og det professionelle teatergrupper? Hvordan sikre vi, at scenen ikke bliver elitær men åben og med spydspidser indenfor teaterkunsten? Hvem skal bestemme, hvad der skal spille? Hvordan løser vi det administra%v? Hvem skal søge penge? Hvem skal booke fores%llinger? Hvordan bibeholder vi fleksibilitet i forhold %l planlægning, sam%dig med det bliver muligt at søge teaterstøke? Hvordan brander vi Planeten som teaterscene i HUSET, som ellers mest er kendt for sin musikscene?

25 GAVER

26 BILAG 4 Introduk)on Scenekunstens Udvikingscenter ved Odsherred Teaterskole Diplom i kunst- og kulturledelse Diplom i kunst- og kulturformidling Moduluddannelse i Auteurvirksomhed og Dukke- og anima8onsteater eller ring

27 Ledelse - et aspekt af fællesskabet Ledelsesaspektet findes på forskellige vis i alle vores uddannelser Ledelse ses som en faglighed og et kompetencefelt DeAe giver mulighed for at tænke i kompetence- stræk gennem uddannelse kan man lægge nogle alen 8l sit repertoire" og arbejde bevidst med nye ledelsess8le.

28 Læringsrummet Inddrage egen praksis i så stort omfang som muligt Viden som social proces Forberedt på at s8lle sine erfaringer 8l rådighed for medstuderende og i forhold 8l opgaveløsning. En stor del af undervisningen er 8lreAelagt som arbejde og fælles refleksion i grupper. Udgangspunkt i principperne for ak8onslæring og situeret læring for at skabe den bedst mulige sammenhæng mellem praksis og teori. Jo mere man bidrager med egen praksis 8l læringsrummet gennem deltagelse i dialog og fælles refleksioner, jo mere får man ud af deae læringsrum.

29 Ledelse et aspekt af fællesskabet En lynhur8g tour de force rundt i et par af de centrale tænkninger SUC's lederuddannelse: Tre nedslag Udvalgte citater med forstyrrelsen som princip 1. Ledelse i et rela8onelt perspek8v 2. Ledelse i et narra8vt perspek8v 3. Ledelse i et filosofisk perspek8v

30 Ledelse i et rela)onelt perspek)v Lederskab er en rela8onel proces ( ) Lederskab skal forstås ikke som noget ledere har, men som et aspekt ved fællesskabet Visioner og mål skal ikke være noget, den enkelte skaber, men noget, der formes gennem samtale mellem deltagerne Vi konstruerer vores viden om verden i det sprog ( ) vi gør brug af i vores daglige interak8on med hinanden. Viden skabes i rela8on mellem mennesker

31 Viden skabes i rela8oner..

32 Ledelse i et narra)vt perspek)v En af de mest magwulde mundtlige former i kommunika8on mellem mennesker er fortællingen Den livlige historiefortælling i organisa8oner har en vig8g funk8on at skabe mening og sammenhæng i den stadige strøm af informa8oner, begivenheder, udsagn, møder Historiefortælling er langwra neutral!! ( ) Hvis vi vil skabe forandringer, må vi skabe alterna)ve fortællinger

33 The world turned upside down

34 Ledelse i et filosofisk perspek)v Jeg ved først hvad jeg mener, når jeg hører, hvad jeg selv siger - Transloku8onaritet Vi kan ikke tænke frit, hvis vi ikke kan samtale frit og refleksion, der baaer, kan kun udvikles i et frirum ( ) frirum skabes gennem samtale Igennem dialogen bliver folk iagaagere af deres egen tænken

35 Mange tror at de tænker, men i virkeligheden ommøblerer de blot deres fordomme

36 At s)lle sig på kanten af sin forståelse At beskæzige sig med ledelse er at beskæzige sig med udvikling, forandring, paradokser, systemer, mennesker.. At uddanne sig inden for ledelse er at s8lle sig på kanten af sin forståelse. Det giver rum 8l nye handlemuligheder nye konstruk8oner Fornyelse skabes gennem den mindste forandring, som gør en forskel

37 Forundring er en forudsætning for forandring

38 BILAG 5 Vækstlag i teatersystemet Stig Jarl

39 Goddag Teatersystemets kasser Formelle og uformelle Teaterudvalgets rapport VEJE TIL UDVIKLING (2010)

40 Veje til udvikling omfattende amatørteaterliv, som det vil være oplagt i højere grad at involvere både i læringsøjemed på skoleniveau og som talentmasse for det professionelle teater. (side 20)

41 Veje til udvikling: bør der tænkes mere i fødekæden mellem skoler, uddannelse, amatørteatre og professionelle teatre. Pengene til scenekunst går til professionelle udøvere. Det skal der ikke rokkes ved, men Scenekunstudvalget bør i langt højere grad, end det har været tilfældet indtil nu, danne bro til hele amatørteaterområdet via DATS. (s. 42) I lighed med musikområdet bør den folkelige, brede interesse for selv at være udøvende værdsættes som et helt afgørende fundament for den professionelle scenekunsts eksistens.(s. 42)

42 Er det for lidt?

43 Amatører og vækstlag Begreber og positioner

44 Prestige-hieraki? Dilettant Amatør Uafhængige scenekunstnere TiO-teatre det gamle børneteater/gruppeteaterområde De etablerede (landsdelsscener) Det Kongelige

45 Vækstlagsudvalg De rytmiske vækstlag Statslig kulturpolitik med øjne for vækstlag på musikområdet Men ikke på teaterområdet

46 60erne og frem Lidt historie

47 TeaterHusets dilemmaer Kvalitet - hvem siger nej tak? Engagement i publikum Hvem vil kæmpe for os?

48

49 BILAG 6 Brugerundersøgelse fuld version Visionskatapult

50 Total 1. Hvilket køn er du? Percentage Number Kvinde 63% 17 Mand 37% 10 Total 100% 27 Total Hvilken alder har du? Percentage Number % % % % % % 0 Total 100% 27 Hvad arbejder du hovedsaligt med mht. teater? Percentage Total Number Skuespil 19% 5 Instruktion 19% 5 Dramatik 0% 0 Dramaturgi 0% 0 Administration 33% 9 Produktion 15% 4 Teknik 0% 0 Andet 15% 4 Total 100% 27 Synes du at der er behov for at revidere Planetens fremtid og brug? Percentage Total Number Ja 100% 27 Nej 0% 0 Ved ikke 0% 0 Total 100% 27

51 Hvad synes du Planeten skal fokusere på i fremtiden (sæt gerne flere krydser) Percentage Total Number Samme som nu: udlejning af scenen. 15% 4 Eksperimenterende teater 63% 17 Fysisk teater/dans 22% 6 Vækstlagsteater 52% 14 Turneteater 37% 10 Klassisk dansk teater 11% 3 Nyere dramatik 37% 10 Nycirkus 4% 1 Musikteater 7% 2 Børneteater 19% 5 Ved ikke 4% 1 Andet 26% 7 Total 296% 80 Total Hvad mangler i dansk teater? (valgtfrit) 14

52 1. Hvilket køn er du? Kvinde 63% Mand 37% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Hvilken alder har du? % % % % % 60+ 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

53 Hvad arbejder du hovedsaligt med mht. teater? Skuespil 19% Instruktion 19% Dramatik 0% Dramaturgi 0% Administration 33% Produktion 15% Teknik 0% Andet 15% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Synes du at der er behov for at revidere Planetens fremtid og brug? Ja 100% Nej 0% Ved ikke 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

54 Hvad synes du Planeten skal fokusere på i fremtiden (sæt gerne flere krydser) Samme som nu: udlejning af scenen. 15% Eksperimenterende teater 63% Fysisk teater/dans 22% Vækstlagsteater 52% Turneteater 37% Klassisk dansk teater 11% Nyere dramatik 37% Nycirkus 4% Musikteater 7% Børneteater 19% Ved ikke 4% Andet 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

55 BILAG 7 Brugerundersøgelse åbne svar Spørgsmål med mulighed for åbne svar Nr.3: Hvad arbejder du hovedsaligt med mht. teater? (Andet) Svar Slet ikke! De fleste af svarmulighederne Jeg skriver om teater, og er redaktør på teatermagasinet Teater1 PR Nr.5: Hvad synes du Planeten skal fokusere på i fremtiden (sæt gerne flere krydser) (Andet) Udfordre grænserne for hvad teater og performance er. Give plads til beslægtede kunstformer, herunder rollespil, storytelling m.v. At skabe en mere klart defineret kunsterisk profil indenfor et af felterne. Jeg tænker vi kan kigge på filmbranchens værkstedsform. Ansøgningsrunder der bliver gennemgået af etablerede og skiftende kunstnere. Så der bliver skabt et vækstlagsgrund, som både kan udfordre mens støtte de nye kunstnere. Black box rollespil, tværkunstneriske projekter Jeg mener at Planeten skal kunne rumme alle scenekunstneriske udtryk. Det er ikke der fornyelsen skal ligge. Fornyelsen ligger i hvordan Planeten bliver udbudt, til hvem og hvordan. Workshopteater og åbne prøver på forestillinger fra andre teatre Skab muligheder for alt det der ikke er plads til andre steder i byen pga. rigide systemer og indspisthed. Nr.6: Hvad mangler i dansk teater? (valgtfrit) Dunno Mere reflektion over egendefination. Bedre forståelse over eget koncept Vækstlag samarbejde mellem vækstlag og etablerede Eksperimenter En professionelt drevet ungdoms-vækstlagsscene Internationale produktioner En åben scene i København og bedre produktionsmuligheder når man ikke er etableret. Diversitet Penge Åbenhed, sammenhæng og gennemsigtighed for folk uden for miljøet, der bare gerne vil opleve forskellig scenekunstneriske. Tilgængelighed og mindre navne-fnidder. En fast scene for de mindre forestillinger. Inden for det professionelle teater mangler der en scene til de mere eksperimenterende forestillinger samt forsøgsvise koncepter. Med andre ord en udviklende scene i stil med forsøgsstationen, dog med mulighed for spilleperioder. For vækstlaget mangler København en fast scene for generelle forestillinger. Bådteatret og andre teatre åbner gradvist op for vækstlagsforestillinger, men at have en scene som fast værksted, ville gavne miljøet i København meget. Denne scene skulle samtidig fungere som en producerende kraft, som skulle skabe samabejder og nye projekter. at folk tager chancer - at publikum er åbne og ikke bare skal have behagelige oplevelser men er nysgerrige - plads til fiaskoer og alt det dårlige - mere vildskab og respekt. scene for uafhængige scenekunstnere

12 Udvikling eller af afvikling af dansk teaterdramatik 15 Canadiske dramatikere i Manitoba 17 Fremme af ny dansk dramatik

12 Udvikling eller af afvikling af dansk teaterdramatik 15 Canadiske dramatikere i Manitoba 17 Fremme af ny dansk dramatik LEDER 3 TEMA - UDVIKLING AF NY DANSK DRAMATIK 4 En rundbordssamtale 12 Udvikling eller af afvikling af dansk teaterdramatik 15 Canadiske dramatikere i Manitoba 17 Fremme af ny dansk dramatik IN PROGRESS

Læs mere

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you Dj s, øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? En undersøgelse af, hvilke tanker og tiltag man gør sig i museumsbranchen for at tiltrække de unge med to casestudies som omdrejningspunkt. Let

Læs mere

Layout: India Tryk: Bording A/S Oplag: 1000 ISBN: 978-87-7960-136-9 ISBN, elektronisk udgave: 978-87-7960-137-6

Layout: India Tryk: Bording A/S Oplag: 1000 ISBN: 978-87-7960-136-9 ISBN, elektronisk udgave: 978-87-7960-137-6 APRIL 2010 veje til udvikling WWW.KUM.DK scenekunst i danmark veje til udvikling rapport fra teaterudvalget scenekunst i danmark veje til udvikling Udarbejdet af Teaterudvalget: Monna Dithmer, Staffan

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Hvad er publikumsudvikling?

Hvad er publikumsudvikling? Rapport nr. 1, april 2011 Hvad er publikumsudvikling? Louise Ejgod Hansen Rapporten er udgivet af Scenekunstnetværket Region Midtjylland c/o Randers EgnsTeater Mariagervej 10 8900 Randers Ansvarshavende

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Nye tider, nye samarbejdsformer

Nye tider, nye samarbejdsformer Nye tider, nye samarbejdsformer En DATS rapport om udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter Projektet er støttet af Udviklingspuljen 2007 Dansk Folkeoplysnings

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

MAMMA - strategi. ... eller kunsten at lede en kollektiv skabelsesproces!

MAMMA - strategi. ... eller kunsten at lede en kollektiv skabelsesproces! MAMMA - strategi... eller kunsten at lede en kollektiv skabelsesproces! En masteropgave om ledelsesstrategi i en professionel devised teaterproduktion. af Charlotte Bøving 1370228 Master I teater og dramapædagogik

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Indhold. Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Kulturmødet november 2014. Fotos: DAHLphotography.dk m. fl. Layout: Anja Korsgaard Tryk: TypoGraphic A/S

Indhold. Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Kulturmødet november 2014. Fotos: DAHLphotography.dk m. fl. Layout: Anja Korsgaard Tryk: TypoGraphic A/S Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Indhold Mors stedet for den nødvendige diskussion..................... 3 Kulturmødet 2014 er slut Kulturmødet 2015 er i gang............. 4 Hvad Kulturmødet er......................................

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere