Visionskatapult. - For teater i HUSET-KBH og Planeten. Indledning. Lidt om arbejdet med opsamlingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visionskatapult. - For teater i HUSET-KBH og Planeten. Indledning. Lidt om arbejdet med opsamlingen"

Transkript

1 Visionskatapult - For teater i HUSET-KBH og Planeten Fredag d. 1. februar samledes 35 personer fra teatermiljøet og deltog i Visionskatapult for teater i HUSET og Planeten. Formålet var at kickstarte en proces om udvikling af teatermiljøret i HUSET-KBH og ikke mindst komme nærmere en vision og profil for teaterscenen, Planeten. Visionskatapulten var et endagsseminar, hvor 35 personer fra det danske teatermiljø deltog. Seminaret var delt op, så første halvdel bestod af fire oplæg og anden halvdel foregik som en workshop, hvor deltagerne blev delt op i mindre grupper af 5-6 personer. Grupperne skulle sammen fremarbejde en vision for teater i Huset og deri Planetens fremtid. Indledning Vi vil gerne indledningsvis benytte lejligheden til at sige en stor tak til alle deltagere som repræsenterede henholdsvis amatør og vækstlag, de professionelle og etablerede scener samt uddannelse og ledelse. Vi vil ligeledes takke de 4 oplægsholdere, Astrid Holm (TeaterHUSET), Teaterleder Marianne Klint (Teater Momentum), Uddannelses- og chefkonsulent Rikke Lund Heinsen (Scenekunstens udviklingscenter) og Lektor i teatervidenskab, Stig Jarl, med deres inspirerende oplæg, relevante perspektiver og input til diskussioner og dialog. Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslev bød alle deltagere velkomne og opfordrede alle til at lade sig skyde ud fra Planeten og op i rummet der hvor muligheder og tanker ikke er så begrænsede, men hvor idéer flyver vægtløst - og derfor gør det muligt at betragte dem: I skal se hvad andres tanker og idéer kan bringe jer - og i sidste ende os alle sammen. 1 Lidt om arbejdet med opsamlingen Dette skriv er en opsamling af formål for Visionskatalpulten, hvem der deltog og hvorfor, samt en gennemgang af form og metode og deltagernes konklusioner og arbejde. I første omgang vil du som læser få en kort beskrivelse af kulturinstitutionen, driften og aktiviteterne. Dernæst vil du få en beskrivelse af, hvorfor vi inviterede til Visionskatapult. Vi vil også beskrive, hvem der deltog og var målgruppen for Visionkatapulten, og hvordan vi organiserede og faciliterede 1

2 denne. Afslutningsningsvis vil vi lave en opsamling af resultaterne og deltagernes arbejde og sætte nogle ord på de fremtidige perspektiver. Kort sammenfatning af deltagernes ønsker og idéer Efter gruppearbejdet stod det klart, at i særdeleshed et større fokus på profil og sæsonplan, er afgørende hvis Planetens potentiale skal udnyttes optimalt. Hertil kommer tydelige mål og rammer for udøvende og skabende kunstnere (etablerede såvel vækstlag), for at skabe større synlighed og genkendelighed for publikum. I forhold til at opbygge relationer til publikum, blev der også foreslået at indføre en fast entrepris, f.eks. 50 kr. En fælles entre uafhængig af, om forestillingen var produceret af professionelle eller vækstlag. Centralt var også ønsket fra deltagerne om, at Planeten og teatermiljøet i HUSET skulle fungere som en vigtig fødekæde til de etablerede små storbyscener. Dertil var et af dagens klare nøglebegreber: tværkunstnerisk samarbejde. Og eftersom HUSET-KBH allerede danner rammen om mange forskellige arrangementer og genrer, skal Planeten i større grad drage fordel af diversiteten og mangfoldigheden i HUSET. Endvidere blev det pointeret, at muligheder for internationale samarbejder skal udbygges mere, da dette vil kunne udfordre de eksisterende koncepter og genrer for derved at kunne fremarbejde nye retninger og initiativer indenfor dansk teater. Om HUSET-KBH HUSET-KBH er en kommunal kulturinsitution i Københavns Kommunes Kultur- og fritidsforvaltning. En stor egenfinansiering danner sammen med et årligt drifttilskud, grundlag for ca arrangementer om året fordelt på syv unikke scener primært inden for musik, ord, teater og film. HUSET-KBH er organiseret og drevet dels af en fast medarbejderstab, inden for booking, PR, bardrift, produktion og vedligehold, samt økonomi og ledelse. Udover det faglige er medarbejderstabens rolle og funktion i ligeså høj grad at facilitere det kreative vækstlag, kulturudøvende foreninger, arrangørgrupper og frivillige - både bag og på scenerne. Udover de faste medarbejdere og en række professionelle kunstnere og samarbejdspartnere, er der i dag godt 40 forskellige arrangørgrupper og kulturudøvende foreninger tilknyttet HUSET, og deres virkelyst og iværksætteri er en væsentlig årsag til det store aktivitetsniveau og at HUSET-KBH årligt har mere end besøgende. Teater i HUSET-KBH HUSET-KBH har to teaterscener, henholdsvis Planeten og Bastarden. Sidstnævnte administreres af foreningen TeaterHUSET, som derigennem er en meget afgørende og vigtig aktør for teateret i HUSET. 2

3 Faktabox: PLANETEN Teaterscener (tidligere i Husets Teater og Plan B) er Husets største teaterscene, der gennem HUSET-KBH mere end 30 år har været ramme om utal af teaterforestillinger og et teatermiljø som altid har været blandt landets bedste og mest interessante. I dag fungerer Planeten primært som udlejningsscene og har en belægning på ca. 80 % af året. BASTARDEN er en lille intim teaterscene, som drives af foreningen TeaterHUSET og primært benyttes af foreningens medlemmer og særligt amatør- og vækstlagsteater. Hvorfor en Visionskatapult? HUSET-KBH danner som nævnt ramme om flere kunstarter og mange typer arrangementer, og særligt musikken og filmen har stærke profiler, både blandt publikum, medier, arrangører og samarbejdspartnere. Dette kan skyldes dels traditioner, og dels det faktum, at der udover TeaterHUSET, ikke er tilknyttet nogen med en teaterfaglig tilgang og ansvar. I HUSET-KBH varetages teaterdriften derfor primært i samarbejde med diverse arrangørgrupper, herunder eksterne udlejninger og ikke mindst gennem foreningen TeaterHUSET, projektet Det Kolde Bord og den årlige Vildskudsfestival. Der kunne nemt argumenteres for, at vi ved ovenstående dækker et stort behov, og at Planeten med så stort et aktivitetsniveau er attraktiv i og for teatermiljøet. Ikke desto mindre har HUSETs ledelse gennem de seneste år fået mange henvendelser, dels fra det etablerede og professionelle teatermiljø og dels fra vækstlaget og det uafhængige teatermiljø: henvendelser som alle har efterspurgt eller foreslået Planeten som en alternativ og fast scene til sikring af nye talenter og mulighed for plads til udvikling af nye stilarter, arbejdsformer og koncepter. Netop vækstlaget har udvist engagement og tydelige ambitioner, når der tales om nytænkning og udvikling af teatergenren. Ved flere lejligheder har vækstlagsaktører vist stort potentiale, hvilket er kommet til udtryk gennem deres produktioner og forestillinger i Planeten, hvor der både har været et stort og nyt publikum og ikke mindst spændende måder at udfordre de manglende ressourcer og mere traditionelle kunstneriske arbejdsmetoder på. Med andre ord, og selvom Planeten i dag har en belægning på 80 % og et stort publikum til de mange forskellige teaterforestillinger, musikkoncerter, filmvisninger og konferencer m.m. så syntes der alligevel at være et stort uudnyttet potentiale i teatervækstlaget, hvor de allerede faste succesfulde teaterarrangementer såsom Vildskud, Det Kolde Bord og TeaterHUSETs produktioner, er nogle gode indikatorer på den efterspørgsel. Derfor visionskatapult Som før beskrevet så syntes der at være et potentiale og efterspørgsel efter en teaterscene, som udfordrer de eksisterende teaterproduktioner og sikrer udvikling. Udover de tydelige økonomiske udfordringer kunne det endvidere være spændende at undersøge, om der i miljøet og på tværs af scener er en mulighed 3

4 for at indgå et samarbejde mellem aktører og derved mindske det eksisterende og problematiske mellemrum mellem vækstlaget og de etablerede teatre. Kan HUSET-KBH via det eksisterende miljø styrke og udvikle en unik teaterscene og teatermiljø? Disse ovennævnte antagelser er basseret på mange forskellige ønsker og ambitioner fra mange forskellige dele af branchen, som alle kæmper hårdt for at få tildelt de mulige midler og ressourcer. Så for ikke at bygge fundamentet for det kommende visions- og udviklingsarbejde på antagelser og intern viden inviterede HUSET-KBH til Visionskatapult et endagsseminar fredag d. 1. feb i Huset, hvor teatermiljøet sammen skulle drøfte og debattere teatrets nuværende situation i Københavnsområdet og fremtidens muligheder for scenen Planeten og teater i HUSET-KBH. Målgruppe og deltagere Formålet med Visionskatapulten var derfor at få sat ord og erfaringer på fremtiden for Planeten og teater i HUSET-KBH. Målgruppen var, bredt betragtet, det københavnske teatermiljø, men i særdeleshed vækstlaget og de nye talenter, de etablerede små storbyteatre og personer, som til dagligt arbejder i læringsmiljøer inden for teaterområder. Deltagerne til Visionskatapulten udgjorde en alsidig og engageret sammensætning med 32 deltagende. 2 Metode og forløb Inden selve Visionskatapulten startede, besvarede deltagerne en digital brugerundersøgelse bestående af seks spørgsmål. 3 Herefter bød Kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev, sammen med HUSETS leder Jakob Kwedéris velkommen. Formiddagens program bestod af fire inspirerende oplæg og diskussionsemner: 1) Astrid Holms (TeaterHUSET) Beretning fra vækstlaget 4. 2) Teaterleder Marianne Klint, Inspiration fra de fynske kanter Teater Momentum. 3) Uddannelses-chefkonsulent Rikke Lund Heinsen (Scenekunstens Udviklingscenter) Ledelse et aspekt af fællesskabet 5 4) Lektor i teatervidenskab Stig Jarl, Vækstlaget i teatersystemet. 6 Efter frokost blev deltagerne delt op i tilfældige grupper uafhængigt af erfaring, baggrund og tilknytning, med det mandat og formål, at hver gruppe skulle udarbejde en vision for Planetens fremtid og teater i HUSET-KBH. Afslutningsvis fremlagde de fem arbejdsgrupper deres oplæg og idéer, samt overvejelser om målgrupper og profil for Planeten. Opsamling og konklusion: Nedenstående skal ses og læses, som et forsøg på at samle arbejdsgruppernes bud på fremtiden for Planeten og teater i HUSET-KBH. Vi har bestræbt os på at samle alle væsentlige pointer med udgangspunkt i det der var gennemgående for 4

5 gruppernes arbejde. Alle besvarelser kan ses i bilag som er vedhæftet denne opsamling. Desuden vil I også kunne se og læse nogle af de overvejelser og diskussionsemner som dukkede op under de indledende debatter og oplæg: Det er behov for en begrebsafklaring af vækstlaget: Vækstlag vs. det etablerede/professionelle teater. Hvor går grænsen og hvordan defineres begreberne? Behovet for en skarpere definition af vækstlaget er nødvendig, da der i miljøet er mange måder at fortolke og bruge begrebet vækstlag på. Stig Jarl henviste til nogle definitioner fra bl.a. musikbranchen som måske fremadrettet kan danne grundlag for en begrebsafklaring. Musikbranchens definition: Vækstlagsbegrebet knytter sig til selve udviklingen af kunstneriske genrer og stilretninger. Men begrebet knytter sig til de miljøer og betingelser, der ligger til grund for de tendenser og udviklinger, som skal understøttes via øget vækstfokus. Ydermere dækker vækstlagsbegrebet også de økonomiske potentialer, der udvikles i vækstlagene. Vi benytter i denne rapport følgende definition af begrebet vækstlag: yngre, kunstneriske ildsjæle ( ) især personer, grupper og miljøer, hvor ny kunst vokser frem og skaber ringvirkninger af inspirationer til andre dele af teaterlivet. (Gyldendals Teaterleksikon, 1. udgave, 2007). Ønske højere vægtning af vækstlaget i det københavnske teatermiljø: Det er her, de nye talenter fødes og styrkes. De små storbyteatre eksisterer i høj grad som resultat af, at der er et stort og vigtigt vækstlag, der leverer nye talenter, men de har sjældent ressourcerne til selv at understøtte og prioritere arbejdet, trods ønske og vilje. Ønske om nye organisationsformer: Fokus på ledelse af kreative og nye organisationsformer er fortsat centrale emner, da der er et ønske om og efterspørgsel på udvikling af kompetencer. Også denne del af området skal prioriteres højere. Ønske om styrket samarbejde, dialog og vidensdeling inden for teatermiljøet: Behovet strækker sig fra metode og udvikling, til begrebsafklaring og samarbejde som tilsammen kan styrke arbejdet bag scenen, på scenen samt en generelt fokus på publikumsudvikling (foran scenen). I udarbejdelse af denne rapport, opsamling og konklusion har vi valgt at fokusere på de konklusioner som var gennemgående på tværs af gruppernes arbejde og forslag. Der var stor enighed blandt alle grupperne omkring, hvilken profil det ønskes, at Planeten skal have. Heri indkig vækstlaget i alle gruppernes visioner og ønsker, dog var der en del forskellige opfattelser af, hvad dette begreb indebar. Så i lyset 5

6 af den endnu uklare begrebsdefinition, er det derfor relevant at opridse de målgrupper, der forekom under kategorien; Vækstlag. Ungdommen - unge op til 35 år både udøvende og publikum. Tværkunstneriske og internationale samarbejdspartnere Eksperimenterende teater Turneteater Nyere dramatik Ydermere var der gennemgående pointer på tværs af grupperne inden for både pris, markedsføring og ledelse. Blandt de mest centrale var: En fast lav billetpris: 50 kr. Større markedsføringsindsats i form af fx logo, månedsprogram og pressekontakt. Fast sæsonplan, dog med plads til fleksibilitet Højere administrativ prioritering fra Huset-KBH. Krav om minimum én administrativ stilling dedikeret til Planeten. Der var stor enighed om tværkunstnerisk samarbejde som et nøgleord for Planetens fremtid, og særligt fordi HUSET-KBH også er ramme om mange andre kunstformer og scener som kan skabe en spændende dynamik. Det allerede eksisterende teatermiljø i og omkring Planeten og Bastarden samt kulturaktører i resten af HUSET bør derfor altid tænkes som samarbejdspartner frem for konkurrenter, hvilket ligeledes ville gøre Planeten mere unik i det københavnske teatermiljø. Konklusion og vision Visionen for Planeten skal ses som en del af HUSET-KBHs samlede vision og mission. HUSET-KBHs vision er: - at være en nødvendig og uundværlig platform af banebrydende kulturproduktioner, netværk, erfaringer og viden indenfor musikken, teatret, ordet og filmen for såvel publikum, kunstnere og arrangører. HUSET-KBHs mission er: - at præsentere og udvikle relevante, udfordrende og vedkommende arrangementer og aktiviteter for alle borgere i og omkring hovedstaden. At være en kreativ og vedkommende ramme for og om det kreative vækstlag, kulturelle ildsjæle og iværksættere, de kulturudøvende foreninger og uafhængige arrangørgrupper Forslag til en vision for teater i HUSET og Planeten En vision kan med udgangspunkt i viden fra Visionskatapulten formuleres således: Planeten er den vigtigste scene for vækstlagsteater og uafhængige scenekunstnere, som tiltrækker et stort og nysgerrigt publikum. Uddybende: Miljøet i og omkring Planeten er så attraktivt, at professionelle og etablerede gæstespil ønsker at fremføre deres nye forestillinger, og samtidig er det en 6

7 teaterscene, hvor de spirende talenter vokser og vejen til at blive den næste store skuespiller, instruktør, dramatiker eller teaterleder banes. Planeten er også de etablerede teatersceners samarbejdspartner særligt mht. Talentudvikling, fordi Planeten er ramme om scenekunstnere, der udfordrer metode og kunstnerisk udtryk. Missionen for Planeten er at have en moderne og ung profil med et kontinuerligt program og profilere talentmassen, innovation og tilgængelighed. Planeten skal have en ledelse, som sikrer retning og rammer, fremdrift og udvikling bag scenen, på scenen og foran scenen. HUSET-KBHs ledelse sætter retning og rammer for samarbejdet på tværs af scener og kunstformer, andre aktører og iværksættere, herunder TeaterHUSET og Bastarden. Perspektiver fremadrettet Deltagernes input, forslag og tanker udgør en væsentlig, om ikke afgørende, faktor for det forsatte arbejde med udviklingen af teatermiljøet i HUSET og Planeten. På baggrund af Visionskatapulten samt adskillige henvendelser og uafhængige forslag har der vist sig hovedsagligt tre retninger, som Huset-KBH fremadrettet kan bevæge sig i. De er som følgende: 1) HUSET-KBH arbejder mod en løsning hvor Planeten udbydes til en eksterm partner, og at der fra HUSETs side udarbejdes et mere formelt materiale om rammer, formål og samarbejdsrelationer for herefter at påbegynde processen. 2) At HUSET-KBH med de nuværende ressourcer og midler selv indarbejder de ovennævnte visioner og missioner og påbegynder denne proces. 3) At vi opretholder den nuværende drift. Fremadrettet vil Huset undersøge muligheder for hvert perspektiv og derefter tage stilling til, hvilken der vil være mest optimalt for sikring af teater i Huset og bedst udnyttelse af Planetens potentialer. Afslutningsvis vil vi gerne sige TAK til alle deltagende til Visionskatapulten - Jeres engagement, erfaringer og arbejde har afgørende indflydelse på processen og danner grundlag for den fremtidige strategi for Planeten. Dertil også et stort tak til alle oplægsholdere for at skabe tanker i vores hoveder og dermed inspirere os til at gøre Planeten til det bedste sted at lave teater! Alt det bedste Maria Jeppesen Eventkoordinator / HUSET-KBH og projektleder for Visionskatapulten Jakob Kwedéris Chef / HUSET-KBH 7

8 Noteliste 1 Citat fra Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslevs velkomsttale. 2 Deltagerliste, bilag 1. 3 Visionskatapult, Enalyzer-undersøgelse, bilag 2. 4 Planeten Fremtidens nationale og internationale vækstlagsscene?, Astrid Holm Jensen, PowerPoint-præsentation, bilag 3. 5 Ledelse et aspekt af fællesskabet, Rikke Lund Heinsen, PowerPoint-præsentation, bilag 4. 6 Vækstlaget i teatersystemet, Stig Jarl, PowerPoint-præsentation, bilag 5. Bilagsliste: BILAG 1 Deltagerliste BILAG 2 Digital brugerundersøgelse BILAG 3 Planeten - Fremtidens nationale og internationale vækstlagsscene BILAG 4 Ledelse - et aspekt af fællesskabet BILAG 5 Vækstlag i teatersystemet BILAG 6 Brugerundersøgelse: Visionskatapult - fuld version BILAG 7 Brugerundersøgelse - åbne svar BILAG 8 Opstartsspørgsmål med svar og noter - samlet BILAG 9 Planetens værdigrundlag, mission og grundlag med svar og noter - samlet BILAG 10 Løse noter og ideer samlet 8

9 BILAGSLISTE BILAG 1 Deltagerliste BILAG 2 Digital brugerundersøgelse, Enalyzer BILAG 3 Planeten - Fremtidens nationale og internationale vækstlagsscene, Astrid Holm, PowerPoint-præsentation BILAG 4 Ledelse - et aspekt af fællesskabet, Rikke Lund Heinsen, PowerPoint-præsentation. BILAG 5 Vækstlag i teatersystemet, Stig Jarl, PowerPointpræsentation. BILAG 6 Brugerundersøgelse: Visionskatapult - fuld version, Enalyzer. BILAG 7 Brugerundersøgelse - åbne svar BILAG 8 Opstartsspørgsmål med svar og noter - samlet BILAG 9 Planetens værdigrundlag, mission og grundlag med svar og noter - samlet BILAG 10 Løse noter og ideer samlet 1

10 BILAG 1 Deltagerliste Navn Adam Ild Rohweder Agnete Krabbe Allan Klie Anders Berner Anders Skovgaard Anna Malzer Astrid Holm Christian Rossil David Silset Ditte Lauman Emilie Bendix Evangelos Lalos Hans Christian Gimbel Helene Jørgensen Julie Rylander-Hansen Magnus Berg Marianne Klint Marie Holm Andersen Mette Garfield Mette Obling Høeg Niels Erling Nina Flagstad Pelle Koppel Rikke Heinsen Simon K. Boberg Simon Steen Hansen Sophie S. Carlsen Stanislava Sharankova Stig Jarl Stine N. Strand Søren Lassen Thea Kulavig Tine Hjort Trine Sørensen Deltagerliste Teater TeaterHUSET Teatercentrum København Musikteater Rollespilsfabrikken Teater Momentum PinkPlanet TeaterHUSET Uafhængige Scenekunstnere Instruktør Skuespiller Black Box Pangea TeART Republique Praktikant TeaterHUSET Vildskud Det Kolde Bord Teater Momentum Gnist teater1 Teatervidenskab Skuespiller/Kunsterisk Råd Planeten Scenograf Teater V Odsherred Teaterskole Husets Teater Gnist bestyrelse Vildskud TeART Teatervidenskab TeaterHUSET Dramatiker Det Kolde Bord Vildskud Teater Momentum

11 BILAG 2 Digital brugerundersøgelse (Enalyzer) 1. Hvilket køn er du? Kvinde Mand Total Hvilken alder har du? Total Hvad arbejder du hovedsaligt med mht. teater? Skuespil Instruktion Dramatik Dramaturgi Administration Produktion Teknik Andet Total

12 Ja Synes du at der er behov for at revidere Planetens fremtid og brug? Nej Ved ikke Total Hvad synes du Planeten skal fokusere på i fremtiden (sæt gerne flere krydser) Samme som nu: udlejning af scenen. Eksperimenterende teater Fysisk teater/dans Vækstlagsteater Turneteater Klassisk dansk teater Nyere dramatik Nycirkus Musikteater Børneteater Ved ikke Andet Total Hvad mangler i dansk teater? (valgtfrit)

13 BILAG 3 Planeten Frem%dens na%onale og interna%onale vækstlagsscene?

14 Husets Profil Musikken, Filmen, Ordet og Teatret Morgensdagens stjerner og undergrunden Musikken: Høj kvalitet og det skæve %l få penge Brugerdrevet og åbent HUS for alle Fester

15 HUSETs Teaterprofil? TeaterHUSETs vækstlags fores%llinger på Planeten og Bastarden Enkelte gæstespil, som lejer sig ind Vildskuds fes%val Det Kolde Bord Husets Puls og KulturnaKen Rollespillernes workshops

16

17 Hvad er TeaterHUSET? En kulturel folkeoplysende forening støket af Københavns Kommune støke med lidt under om året. Øvelokaleforening for teatervækstlaget i København. Rammerne der skaber mulighederne 7 øvelokaler og HUSETs lille teaterscene Bastarden, adgang %l Planeten 9 uger om året TeaterHUSETs medlemmer producerer mellem 9 12 fores%llinger om året Ansøgning %l Planeten gennem et kunstnerisk råd TeaterHUSET ayolder workshops og kurser En del af kontor- og foreningsfællesskabet Overkanten

18

19 Hvad er Vildskud? Vildskud fes%val for uayængigt teater 10 års jubilæum i år Arrangeres af en ny frivillig arrangørgruppe hvert år 2012 spillede i alt 19 fores%llinger Fes%valen havde en belægnings procent på 84 %. Det oprindelige udgangspunkt for s%^elsen af TeaterHUSET Sneskud Vildskuds vinterfes%val d feb.

20 Hvad er Det Kolde Bord? Teatermaraton Nyt selvkørende ini%a%v fra 2012, af Magnus Iuel Berg og Thea Kulavig 4 fores%llinger på 24 %mer, 4 gange om året Al%d helt nye medvirkende hver gang Stor afslutningsfest Gra%s

21 Hvad har vi allerede? En stor og dyb teaterscene med lys og lydudstyr En ak%v vækstlagsscene En teaterfes%val Vildskud Teatergrupper, som lejer sig ind Et kulturhus med mange andre kunstarter i Et åbent og brugerdrevet hus med en administra%on En bar En hjemmeside

22 Hvad mangler vi? Synlighed i det danske teaterlandskab Noget som ligner en sæsonplan TeaterstøKe kroner Store navne Store fores%llinger Anmeldelser i pressen Publikum

23 Hvordan får vi det vi mangler & bygger videre på det vi har? 1. Vi kan gå ind og udfylde pladsen som Københavns eneste virkelige Turnéteater 2. Udvide vores vækstlagsprofil og samarbejder med scenekunstuddannelserne i Danmark og Norden 3. Interna%onal fokus gæstespil fra Europa og Norden EU og nordiske støkekroner 4. Tilpasse os det nuværende turnéteatersystem => teaterstøkeordninger og mulighed for at ligge en sæsonplan. En sæsonplan med huller %l gode ideer og indfald => PROFIL: Morgendagens stjerner na7onalt og interna7onalt

24 Udfordringer Hvordan etablerer vi samarbejde mellem vækstlaget og det professionelle teatergrupper? Hvordan sikre vi, at scenen ikke bliver elitær men åben og med spydspidser indenfor teaterkunsten? Hvem skal bestemme, hvad der skal spille? Hvordan løser vi det administra%v? Hvem skal søge penge? Hvem skal booke fores%llinger? Hvordan bibeholder vi fleksibilitet i forhold %l planlægning, sam%dig med det bliver muligt at søge teaterstøke? Hvordan brander vi Planeten som teaterscene i HUSET, som ellers mest er kendt for sin musikscene?

25 GAVER

26 BILAG 4 Introduk)on Scenekunstens Udvikingscenter ved Odsherred Teaterskole Diplom i kunst- og kulturledelse Diplom i kunst- og kulturformidling Moduluddannelse i Auteurvirksomhed og Dukke- og anima8onsteater eller ring

27 Ledelse - et aspekt af fællesskabet Ledelsesaspektet findes på forskellige vis i alle vores uddannelser Ledelse ses som en faglighed og et kompetencefelt DeAe giver mulighed for at tænke i kompetence- stræk gennem uddannelse kan man lægge nogle alen 8l sit repertoire" og arbejde bevidst med nye ledelsess8le.

28 Læringsrummet Inddrage egen praksis i så stort omfang som muligt Viden som social proces Forberedt på at s8lle sine erfaringer 8l rådighed for medstuderende og i forhold 8l opgaveløsning. En stor del af undervisningen er 8lreAelagt som arbejde og fælles refleksion i grupper. Udgangspunkt i principperne for ak8onslæring og situeret læring for at skabe den bedst mulige sammenhæng mellem praksis og teori. Jo mere man bidrager med egen praksis 8l læringsrummet gennem deltagelse i dialog og fælles refleksioner, jo mere får man ud af deae læringsrum.

29 Ledelse et aspekt af fællesskabet En lynhur8g tour de force rundt i et par af de centrale tænkninger SUC's lederuddannelse: Tre nedslag Udvalgte citater med forstyrrelsen som princip 1. Ledelse i et rela8onelt perspek8v 2. Ledelse i et narra8vt perspek8v 3. Ledelse i et filosofisk perspek8v

30 Ledelse i et rela)onelt perspek)v Lederskab er en rela8onel proces ( ) Lederskab skal forstås ikke som noget ledere har, men som et aspekt ved fællesskabet Visioner og mål skal ikke være noget, den enkelte skaber, men noget, der formes gennem samtale mellem deltagerne Vi konstruerer vores viden om verden i det sprog ( ) vi gør brug af i vores daglige interak8on med hinanden. Viden skabes i rela8on mellem mennesker

31 Viden skabes i rela8oner..

32 Ledelse i et narra)vt perspek)v En af de mest magwulde mundtlige former i kommunika8on mellem mennesker er fortællingen Den livlige historiefortælling i organisa8oner har en vig8g funk8on at skabe mening og sammenhæng i den stadige strøm af informa8oner, begivenheder, udsagn, møder Historiefortælling er langwra neutral!! ( ) Hvis vi vil skabe forandringer, må vi skabe alterna)ve fortællinger

33 The world turned upside down

34 Ledelse i et filosofisk perspek)v Jeg ved først hvad jeg mener, når jeg hører, hvad jeg selv siger - Transloku8onaritet Vi kan ikke tænke frit, hvis vi ikke kan samtale frit og refleksion, der baaer, kan kun udvikles i et frirum ( ) frirum skabes gennem samtale Igennem dialogen bliver folk iagaagere af deres egen tænken

35 Mange tror at de tænker, men i virkeligheden ommøblerer de blot deres fordomme

36 At s)lle sig på kanten af sin forståelse At beskæzige sig med ledelse er at beskæzige sig med udvikling, forandring, paradokser, systemer, mennesker.. At uddanne sig inden for ledelse er at s8lle sig på kanten af sin forståelse. Det giver rum 8l nye handlemuligheder nye konstruk8oner Fornyelse skabes gennem den mindste forandring, som gør en forskel

37 Forundring er en forudsætning for forandring

38 BILAG 5 Vækstlag i teatersystemet Stig Jarl

39 Goddag Teatersystemets kasser Formelle og uformelle Teaterudvalgets rapport VEJE TIL UDVIKLING (2010)

40 Veje til udvikling omfattende amatørteaterliv, som det vil være oplagt i højere grad at involvere både i læringsøjemed på skoleniveau og som talentmasse for det professionelle teater. (side 20)

41 Veje til udvikling: bør der tænkes mere i fødekæden mellem skoler, uddannelse, amatørteatre og professionelle teatre. Pengene til scenekunst går til professionelle udøvere. Det skal der ikke rokkes ved, men Scenekunstudvalget bør i langt højere grad, end det har været tilfældet indtil nu, danne bro til hele amatørteaterområdet via DATS. (s. 42) I lighed med musikområdet bør den folkelige, brede interesse for selv at være udøvende værdsættes som et helt afgørende fundament for den professionelle scenekunsts eksistens.(s. 42)

42 Er det for lidt?

43 Amatører og vækstlag Begreber og positioner

44 Prestige-hieraki? Dilettant Amatør Uafhængige scenekunstnere TiO-teatre det gamle børneteater/gruppeteaterområde De etablerede (landsdelsscener) Det Kongelige

45 Vækstlagsudvalg De rytmiske vækstlag Statslig kulturpolitik med øjne for vækstlag på musikområdet Men ikke på teaterområdet

46 60erne og frem Lidt historie

47 TeaterHusets dilemmaer Kvalitet - hvem siger nej tak? Engagement i publikum Hvem vil kæmpe for os?

48

49 BILAG 6 Brugerundersøgelse fuld version Visionskatapult

50 Total 1. Hvilket køn er du? Percentage Number Kvinde 63% 17 Mand 37% 10 Total 100% 27 Total Hvilken alder har du? Percentage Number % % % % % % 0 Total 100% 27 Hvad arbejder du hovedsaligt med mht. teater? Percentage Total Number Skuespil 19% 5 Instruktion 19% 5 Dramatik 0% 0 Dramaturgi 0% 0 Administration 33% 9 Produktion 15% 4 Teknik 0% 0 Andet 15% 4 Total 100% 27 Synes du at der er behov for at revidere Planetens fremtid og brug? Percentage Total Number Ja 100% 27 Nej 0% 0 Ved ikke 0% 0 Total 100% 27

51 Hvad synes du Planeten skal fokusere på i fremtiden (sæt gerne flere krydser) Percentage Total Number Samme som nu: udlejning af scenen. 15% 4 Eksperimenterende teater 63% 17 Fysisk teater/dans 22% 6 Vækstlagsteater 52% 14 Turneteater 37% 10 Klassisk dansk teater 11% 3 Nyere dramatik 37% 10 Nycirkus 4% 1 Musikteater 7% 2 Børneteater 19% 5 Ved ikke 4% 1 Andet 26% 7 Total 296% 80 Total Hvad mangler i dansk teater? (valgtfrit) 14

52 1. Hvilket køn er du? Kvinde 63% Mand 37% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Hvilken alder har du? % % % % % 60+ 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

53 Hvad arbejder du hovedsaligt med mht. teater? Skuespil 19% Instruktion 19% Dramatik 0% Dramaturgi 0% Administration 33% Produktion 15% Teknik 0% Andet 15% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Synes du at der er behov for at revidere Planetens fremtid og brug? Ja 100% Nej 0% Ved ikke 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

54 Hvad synes du Planeten skal fokusere på i fremtiden (sæt gerne flere krydser) Samme som nu: udlejning af scenen. 15% Eksperimenterende teater 63% Fysisk teater/dans 22% Vækstlagsteater 52% Turneteater 37% Klassisk dansk teater 11% Nyere dramatik 37% Nycirkus 4% Musikteater 7% Børneteater 19% Ved ikke 4% Andet 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

55 BILAG 7 Brugerundersøgelse åbne svar Spørgsmål med mulighed for åbne svar Nr.3: Hvad arbejder du hovedsaligt med mht. teater? (Andet) Svar Slet ikke! De fleste af svarmulighederne Jeg skriver om teater, og er redaktør på teatermagasinet Teater1 PR Nr.5: Hvad synes du Planeten skal fokusere på i fremtiden (sæt gerne flere krydser) (Andet) Udfordre grænserne for hvad teater og performance er. Give plads til beslægtede kunstformer, herunder rollespil, storytelling m.v. At skabe en mere klart defineret kunsterisk profil indenfor et af felterne. Jeg tænker vi kan kigge på filmbranchens værkstedsform. Ansøgningsrunder der bliver gennemgået af etablerede og skiftende kunstnere. Så der bliver skabt et vækstlagsgrund, som både kan udfordre mens støtte de nye kunstnere. Black box rollespil, tværkunstneriske projekter Jeg mener at Planeten skal kunne rumme alle scenekunstneriske udtryk. Det er ikke der fornyelsen skal ligge. Fornyelsen ligger i hvordan Planeten bliver udbudt, til hvem og hvordan. Workshopteater og åbne prøver på forestillinger fra andre teatre Skab muligheder for alt det der ikke er plads til andre steder i byen pga. rigide systemer og indspisthed. Nr.6: Hvad mangler i dansk teater? (valgtfrit) Dunno Mere reflektion over egendefination. Bedre forståelse over eget koncept Vækstlag samarbejde mellem vækstlag og etablerede Eksperimenter En professionelt drevet ungdoms-vækstlagsscene Internationale produktioner En åben scene i København og bedre produktionsmuligheder når man ikke er etableret. Diversitet Penge Åbenhed, sammenhæng og gennemsigtighed for folk uden for miljøet, der bare gerne vil opleve forskellig scenekunstneriske. Tilgængelighed og mindre navne-fnidder. En fast scene for de mindre forestillinger. Inden for det professionelle teater mangler der en scene til de mere eksperimenterende forestillinger samt forsøgsvise koncepter. Med andre ord en udviklende scene i stil med forsøgsstationen, dog med mulighed for spilleperioder. For vækstlaget mangler København en fast scene for generelle forestillinger. Bådteatret og andre teatre åbner gradvist op for vækstlagsforestillinger, men at have en scene som fast værksted, ville gavne miljøet i København meget. Denne scene skulle samtidig fungere som en producerende kraft, som skulle skabe samabejder og nye projekter. at folk tager chancer - at publikum er åbne og ikke bare skal have behagelige oplevelser men er nysgerrige - plads til fiaskoer og alt det dårlige - mere vildskab og respekt. scene for uafhængige scenekunstnere

Kulturelt udbud af PLANETEN. - teatermiljøets vækstscene HUSET-KBH INFORMATIONS- OG ANSØGNINGSFOLDER

Kulturelt udbud af PLANETEN. - teatermiljøets vækstscene HUSET-KBH INFORMATIONS- OG ANSØGNINGSFOLDER CORIGINAL & UNIQUE EXPERIENCES SIN Kulturelt udbud af PLANETEN - teatermiljøets vækstscene HUSET-KBH INFORMATIONS- OG ANSØGNINGSFOLDER * HUSET-KBH * E 1970 Skab teatermiljøets vigtigste vækstscene Nu får

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015 Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene Rammeaftale 2012-2015 RAMMEAFTALE FOR ODENSE TEATER DEN SYDDANSKE LANDSDELSSCENE FOR PERIODEN 2012-15 Indholdsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST?

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Scenekunstens Udviklingscenter KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Diplomuddannelsen i Kunst- og Kulturformidling Scenekunstens Udviklingscenter Kompetencegivende aktiviteter OSLO Kunst og Kulturformidling

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Teater forandrer... Vision for teaterområdet i Århus 2007

Teater forandrer... Vision for teaterområdet i Århus 2007 Teater forandrer... Vision for teaterområdet i Århus 2007 RESPECT TEATER FORANDRER... En teateroplevelse kan forandre et menneske, for teatret kan få os til at se, le og græde. Det kan overraske, give

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA CO LLEG E HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED ER TEATER NOGET FOR DIG? Holbæk Drama College (HDC) tilbyder et 3-årig Scenisk Grund-

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4...

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... Page 1 of 1 02-06-2015 From: KFFKP Sekretariat og Presse Sent: 27-05-2015 09:43:21 To: Stine H i S rensen CC:

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Oplev: Foredrag ved Peter Mygind om mobning og social ansvarlighed. på Hestlund Efterskole. Skyggevej 21. 7440 Bording For nuværende og kommende ledere og

Læs mere

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea I teatergruppen Batida har vi igennem lang tid haft et stort ønske om at bygge en kunstnerisk bro til Nordkorea. I foråret 2012 lykkedes det, efter

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

Referat: Konference om Publikumsudvikling

Referat: Konference om Publikumsudvikling Referat: Konference om Publikumsudvikling 12. november 2013 Introduktion til 4 begreber indenfor publikumsudvikling, v/ Dorte Hartmann (Dansk Live) (Video om publikumsudvikling optaget på Dansk Live seminar,

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Med speciale i nyudvikling af 3D hologram scenografi sætter Lars Egegaard Sørensen et helt særligt præg på enhver forestilling, han er tilknyttet

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Biblioteker og publikumsudvikling eller hvorfor kommunikation og PR ikke virker

Biblioteker og publikumsudvikling eller hvorfor kommunikation og PR ikke virker Biblioteker og publikumsudvikling eller hvorfor kommunikation og PR ikke virker Katrine Winther Adelsparre, Leder Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken Søren Mørk Petersen, Udviklingschef Albertslund

Læs mere

- Sparring og netværksmuligheder i kraft af Dansekonsulenterne har været værdifuld.!

- Sparring og netværksmuligheder i kraft af Dansekonsulenterne har været værdifuld.! Svar fra Tali Rázga, kunstnerisk leder af Gazart Hvilken rolle spiller Dansehallerne for dit arbejde på børn og unge-området? - Dansehallerne har været en betydelig aktør ift mit undervisningsarbejde.

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

NETWORKED BUSINESS TOUR

NETWORKED BUSINESS TOUR NETWORKED BUSINESS TOUR Fra social media-buzz til Networked Business Bliv medarrangør - det er gratis og skaber forandring og værdi for dine kunder og dit netværk prospekt: version 3 JERES NÆSTE EVENT

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

Hjælpsomme vi er aldrig alene

Hjælpsomme vi er aldrig alene Hjælpsomme vi er aldrig alene Vi er hjælpsomme og gør kollegerne til stjerner. Vi ved, at bag en k a er står der en k a er og igen en k a er. Du og vi er aldrig alene. Vi giver til hinanden jo mere jo

Læs mere

Teaterworkshops 2012/2013

Teaterworkshops 2012/2013 Teaterworkshops 2012/2013 på Det Skrå Teater Det Skrå Teater er igen i år mere en glade for at kunne præsenterer årets teaterworkshop 2012/2013 i samarbejde med DATS (Landsforeningen for dramatisk virksomhed)

Læs mere

Den udvidede koncertoplevelse

Den udvidede koncertoplevelse Den udvidede koncertoplevelse Denne artikel er skrevet på baggrund af produktspecialet i oplevelsesøkonomi v/ Aarhus Universitet: Den udvidede koncertoplevelse. Specialet er udarbejdet af Cand. Mag. i

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

ALTERNATIVETS POLITISKE LABORATORIER

ALTERNATIVETS POLITISKE LABORATORIER ALTERNATIVETS POLITISKE LABORATORIER Hvad er et poli:sk laboratorium? Et poli:sk laboratorium er det rum vi giver hinanden :l at undersøge og udforske et poli:sk emne/spørgsmål. Laboratoriet er også det

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

PROCEDURER OG RETNINGSLINIER FOR BRUG AF SCENER OG FACILITETER

PROCEDURER OG RETNINGSLINIER FOR BRUG AF SCENER OG FACILITETER PROCEDURER OG RETNINGSLINIER FOR BRUG AF SCENER OG FACILITETER Revideres næste gang 15.12.2012 PROCEDURER OG RETNINGSLINJER FOR HUSET-KBH Indholdsfortegnelse Forord... 3 Om HUSET-KBH:... 4 HUSETs Vision...

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution Formand Egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune 2013- Holbæk * Kommune Kontraktindehaver: Navn og adresse Ejerforhold Holbæk Teaters tegningsberettigede person(er) Holbæk Teaters vedtægter

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Teater Nordkrafts PR-afd. Copyright Teater

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Nytænkning og udvikling

Nytænkning og udvikling Køb bøgerne i dag Nytænkning og udvikling D. 10. nov. 2014 Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

GRATIS FILMTILBUD TIL BØRN OG UNGE

GRATIS FILMTILBUD TIL BØRN OG UNGE 25.-31. AUGUST FILMFESTIVAL.DK GRATIS FILMTILBUD TIL BØRN OG UNGE Odense Internationale Film Festival er stolte over at kunne præsentere et stærkt og fantasifyldt tilbud til børn og unge. Workshops, foredrag

Læs mere

Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus

Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus Interview Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus Mød KulturERhvervs medlem, Kim Bisgaard i et interview om hjertebarnet, Godsbanen

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Dato: 22. 23. november 2014 Sted: Dramatikeruddannelsen og Teatret Svalegangen, Aarhus.

Dato: 22. 23. november 2014 Sted: Dramatikeruddannelsen og Teatret Svalegangen, Aarhus. (839 Dage, Baggaardteatret, Foto: Rico Feldfoss) Vidnesbyrdets Dramaturgi - Seminar om researchbaseret dramatik Dato: 22. 23. november 2014 Sted: Dramatikeruddannelsen og Teatret Svalegangen, Aarhus. Dramatikeruddannelsen

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri 10 anbefalinger fra serieiværksættergruppen GEIST til, hvordan det danske erhvervsfremmesystem får flere digitale iværksættere

Læs mere

Åbent samråd om sammensætningen af Det. af Det Kongelige Teaters nye bestyrelse. Spørgsmålet er stilet af Eyvind Vesselbo (V)

Åbent samråd om sammensætningen af Det. af Det Kongelige Teaters nye bestyrelse. Spørgsmålet er stilet af Eyvind Vesselbo (V) Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 110 Offentligt TALE Arrangement: Åbent samråd om sammensætningen af Det Kongelige Teaters bestyrelse Åbent eller lukket: Åbent Dato og klokkeslæt: 8. februar 2012

Læs mere

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke-

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke- 76 ET TREDJE STED 77 ANNE ELLEKJÆR Dome of Visions er mange ting: Et opdateret forsamlingshus, et byudviklingsprojekt, et arkitektonisk og et bæredygtigt projekt klimatisk såvel leder i Dome of Visions

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere