Visionskatapult. - For teater i HUSET-KBH og Planeten. Indledning. Lidt om arbejdet med opsamlingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visionskatapult. - For teater i HUSET-KBH og Planeten. Indledning. Lidt om arbejdet med opsamlingen"

Transkript

1 Visionskatapult - For teater i HUSET-KBH og Planeten Fredag d. 1. februar samledes 35 personer fra teatermiljøet og deltog i Visionskatapult for teater i HUSET og Planeten. Formålet var at kickstarte en proces om udvikling af teatermiljøret i HUSET-KBH og ikke mindst komme nærmere en vision og profil for teaterscenen, Planeten. Visionskatapulten var et endagsseminar, hvor 35 personer fra det danske teatermiljø deltog. Seminaret var delt op, så første halvdel bestod af fire oplæg og anden halvdel foregik som en workshop, hvor deltagerne blev delt op i mindre grupper af 5-6 personer. Grupperne skulle sammen fremarbejde en vision for teater i Huset og deri Planetens fremtid. Indledning Vi vil gerne indledningsvis benytte lejligheden til at sige en stor tak til alle deltagere som repræsenterede henholdsvis amatør og vækstlag, de professionelle og etablerede scener samt uddannelse og ledelse. Vi vil ligeledes takke de 4 oplægsholdere, Astrid Holm (TeaterHUSET), Teaterleder Marianne Klint (Teater Momentum), Uddannelses- og chefkonsulent Rikke Lund Heinsen (Scenekunstens udviklingscenter) og Lektor i teatervidenskab, Stig Jarl, med deres inspirerende oplæg, relevante perspektiver og input til diskussioner og dialog. Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslev bød alle deltagere velkomne og opfordrede alle til at lade sig skyde ud fra Planeten og op i rummet der hvor muligheder og tanker ikke er så begrænsede, men hvor idéer flyver vægtløst - og derfor gør det muligt at betragte dem: I skal se hvad andres tanker og idéer kan bringe jer - og i sidste ende os alle sammen. 1 Lidt om arbejdet med opsamlingen Dette skriv er en opsamling af formål for Visionskatalpulten, hvem der deltog og hvorfor, samt en gennemgang af form og metode og deltagernes konklusioner og arbejde. I første omgang vil du som læser få en kort beskrivelse af kulturinstitutionen, driften og aktiviteterne. Dernæst vil du få en beskrivelse af, hvorfor vi inviterede til Visionskatapult. Vi vil også beskrive, hvem der deltog og var målgruppen for Visionkatapulten, og hvordan vi organiserede og faciliterede 1

2 denne. Afslutningsningsvis vil vi lave en opsamling af resultaterne og deltagernes arbejde og sætte nogle ord på de fremtidige perspektiver. Kort sammenfatning af deltagernes ønsker og idéer Efter gruppearbejdet stod det klart, at i særdeleshed et større fokus på profil og sæsonplan, er afgørende hvis Planetens potentiale skal udnyttes optimalt. Hertil kommer tydelige mål og rammer for udøvende og skabende kunstnere (etablerede såvel vækstlag), for at skabe større synlighed og genkendelighed for publikum. I forhold til at opbygge relationer til publikum, blev der også foreslået at indføre en fast entrepris, f.eks. 50 kr. En fælles entre uafhængig af, om forestillingen var produceret af professionelle eller vækstlag. Centralt var også ønsket fra deltagerne om, at Planeten og teatermiljøet i HUSET skulle fungere som en vigtig fødekæde til de etablerede små storbyscener. Dertil var et af dagens klare nøglebegreber: tværkunstnerisk samarbejde. Og eftersom HUSET-KBH allerede danner rammen om mange forskellige arrangementer og genrer, skal Planeten i større grad drage fordel af diversiteten og mangfoldigheden i HUSET. Endvidere blev det pointeret, at muligheder for internationale samarbejder skal udbygges mere, da dette vil kunne udfordre de eksisterende koncepter og genrer for derved at kunne fremarbejde nye retninger og initiativer indenfor dansk teater. Om HUSET-KBH HUSET-KBH er en kommunal kulturinsitution i Københavns Kommunes Kultur- og fritidsforvaltning. En stor egenfinansiering danner sammen med et årligt drifttilskud, grundlag for ca arrangementer om året fordelt på syv unikke scener primært inden for musik, ord, teater og film. HUSET-KBH er organiseret og drevet dels af en fast medarbejderstab, inden for booking, PR, bardrift, produktion og vedligehold, samt økonomi og ledelse. Udover det faglige er medarbejderstabens rolle og funktion i ligeså høj grad at facilitere det kreative vækstlag, kulturudøvende foreninger, arrangørgrupper og frivillige - både bag og på scenerne. Udover de faste medarbejdere og en række professionelle kunstnere og samarbejdspartnere, er der i dag godt 40 forskellige arrangørgrupper og kulturudøvende foreninger tilknyttet HUSET, og deres virkelyst og iværksætteri er en væsentlig årsag til det store aktivitetsniveau og at HUSET-KBH årligt har mere end besøgende. Teater i HUSET-KBH HUSET-KBH har to teaterscener, henholdsvis Planeten og Bastarden. Sidstnævnte administreres af foreningen TeaterHUSET, som derigennem er en meget afgørende og vigtig aktør for teateret i HUSET. 2

3 Faktabox: PLANETEN Teaterscener (tidligere i Husets Teater og Plan B) er Husets største teaterscene, der gennem HUSET-KBH mere end 30 år har været ramme om utal af teaterforestillinger og et teatermiljø som altid har været blandt landets bedste og mest interessante. I dag fungerer Planeten primært som udlejningsscene og har en belægning på ca. 80 % af året. BASTARDEN er en lille intim teaterscene, som drives af foreningen TeaterHUSET og primært benyttes af foreningens medlemmer og særligt amatør- og vækstlagsteater. Hvorfor en Visionskatapult? HUSET-KBH danner som nævnt ramme om flere kunstarter og mange typer arrangementer, og særligt musikken og filmen har stærke profiler, både blandt publikum, medier, arrangører og samarbejdspartnere. Dette kan skyldes dels traditioner, og dels det faktum, at der udover TeaterHUSET, ikke er tilknyttet nogen med en teaterfaglig tilgang og ansvar. I HUSET-KBH varetages teaterdriften derfor primært i samarbejde med diverse arrangørgrupper, herunder eksterne udlejninger og ikke mindst gennem foreningen TeaterHUSET, projektet Det Kolde Bord og den årlige Vildskudsfestival. Der kunne nemt argumenteres for, at vi ved ovenstående dækker et stort behov, og at Planeten med så stort et aktivitetsniveau er attraktiv i og for teatermiljøet. Ikke desto mindre har HUSETs ledelse gennem de seneste år fået mange henvendelser, dels fra det etablerede og professionelle teatermiljø og dels fra vækstlaget og det uafhængige teatermiljø: henvendelser som alle har efterspurgt eller foreslået Planeten som en alternativ og fast scene til sikring af nye talenter og mulighed for plads til udvikling af nye stilarter, arbejdsformer og koncepter. Netop vækstlaget har udvist engagement og tydelige ambitioner, når der tales om nytænkning og udvikling af teatergenren. Ved flere lejligheder har vækstlagsaktører vist stort potentiale, hvilket er kommet til udtryk gennem deres produktioner og forestillinger i Planeten, hvor der både har været et stort og nyt publikum og ikke mindst spændende måder at udfordre de manglende ressourcer og mere traditionelle kunstneriske arbejdsmetoder på. Med andre ord, og selvom Planeten i dag har en belægning på 80 % og et stort publikum til de mange forskellige teaterforestillinger, musikkoncerter, filmvisninger og konferencer m.m. så syntes der alligevel at være et stort uudnyttet potentiale i teatervækstlaget, hvor de allerede faste succesfulde teaterarrangementer såsom Vildskud, Det Kolde Bord og TeaterHUSETs produktioner, er nogle gode indikatorer på den efterspørgsel. Derfor visionskatapult Som før beskrevet så syntes der at være et potentiale og efterspørgsel efter en teaterscene, som udfordrer de eksisterende teaterproduktioner og sikrer udvikling. Udover de tydelige økonomiske udfordringer kunne det endvidere være spændende at undersøge, om der i miljøet og på tværs af scener er en mulighed 3

4 for at indgå et samarbejde mellem aktører og derved mindske det eksisterende og problematiske mellemrum mellem vækstlaget og de etablerede teatre. Kan HUSET-KBH via det eksisterende miljø styrke og udvikle en unik teaterscene og teatermiljø? Disse ovennævnte antagelser er basseret på mange forskellige ønsker og ambitioner fra mange forskellige dele af branchen, som alle kæmper hårdt for at få tildelt de mulige midler og ressourcer. Så for ikke at bygge fundamentet for det kommende visions- og udviklingsarbejde på antagelser og intern viden inviterede HUSET-KBH til Visionskatapult et endagsseminar fredag d. 1. feb i Huset, hvor teatermiljøet sammen skulle drøfte og debattere teatrets nuværende situation i Københavnsområdet og fremtidens muligheder for scenen Planeten og teater i HUSET-KBH. Målgruppe og deltagere Formålet med Visionskatapulten var derfor at få sat ord og erfaringer på fremtiden for Planeten og teater i HUSET-KBH. Målgruppen var, bredt betragtet, det københavnske teatermiljø, men i særdeleshed vækstlaget og de nye talenter, de etablerede små storbyteatre og personer, som til dagligt arbejder i læringsmiljøer inden for teaterområder. Deltagerne til Visionskatapulten udgjorde en alsidig og engageret sammensætning med 32 deltagende. 2 Metode og forløb Inden selve Visionskatapulten startede, besvarede deltagerne en digital brugerundersøgelse bestående af seks spørgsmål. 3 Herefter bød Kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev, sammen med HUSETS leder Jakob Kwedéris velkommen. Formiddagens program bestod af fire inspirerende oplæg og diskussionsemner: 1) Astrid Holms (TeaterHUSET) Beretning fra vækstlaget 4. 2) Teaterleder Marianne Klint, Inspiration fra de fynske kanter Teater Momentum. 3) Uddannelses-chefkonsulent Rikke Lund Heinsen (Scenekunstens Udviklingscenter) Ledelse et aspekt af fællesskabet 5 4) Lektor i teatervidenskab Stig Jarl, Vækstlaget i teatersystemet. 6 Efter frokost blev deltagerne delt op i tilfældige grupper uafhængigt af erfaring, baggrund og tilknytning, med det mandat og formål, at hver gruppe skulle udarbejde en vision for Planetens fremtid og teater i HUSET-KBH. Afslutningsvis fremlagde de fem arbejdsgrupper deres oplæg og idéer, samt overvejelser om målgrupper og profil for Planeten. Opsamling og konklusion: Nedenstående skal ses og læses, som et forsøg på at samle arbejdsgruppernes bud på fremtiden for Planeten og teater i HUSET-KBH. Vi har bestræbt os på at samle alle væsentlige pointer med udgangspunkt i det der var gennemgående for 4

5 gruppernes arbejde. Alle besvarelser kan ses i bilag som er vedhæftet denne opsamling. Desuden vil I også kunne se og læse nogle af de overvejelser og diskussionsemner som dukkede op under de indledende debatter og oplæg: Det er behov for en begrebsafklaring af vækstlaget: Vækstlag vs. det etablerede/professionelle teater. Hvor går grænsen og hvordan defineres begreberne? Behovet for en skarpere definition af vækstlaget er nødvendig, da der i miljøet er mange måder at fortolke og bruge begrebet vækstlag på. Stig Jarl henviste til nogle definitioner fra bl.a. musikbranchen som måske fremadrettet kan danne grundlag for en begrebsafklaring. Musikbranchens definition: Vækstlagsbegrebet knytter sig til selve udviklingen af kunstneriske genrer og stilretninger. Men begrebet knytter sig til de miljøer og betingelser, der ligger til grund for de tendenser og udviklinger, som skal understøttes via øget vækstfokus. Ydermere dækker vækstlagsbegrebet også de økonomiske potentialer, der udvikles i vækstlagene. Vi benytter i denne rapport følgende definition af begrebet vækstlag: yngre, kunstneriske ildsjæle ( ) især personer, grupper og miljøer, hvor ny kunst vokser frem og skaber ringvirkninger af inspirationer til andre dele af teaterlivet. (Gyldendals Teaterleksikon, 1. udgave, 2007). Ønske højere vægtning af vækstlaget i det københavnske teatermiljø: Det er her, de nye talenter fødes og styrkes. De små storbyteatre eksisterer i høj grad som resultat af, at der er et stort og vigtigt vækstlag, der leverer nye talenter, men de har sjældent ressourcerne til selv at understøtte og prioritere arbejdet, trods ønske og vilje. Ønske om nye organisationsformer: Fokus på ledelse af kreative og nye organisationsformer er fortsat centrale emner, da der er et ønske om og efterspørgsel på udvikling af kompetencer. Også denne del af området skal prioriteres højere. Ønske om styrket samarbejde, dialog og vidensdeling inden for teatermiljøet: Behovet strækker sig fra metode og udvikling, til begrebsafklaring og samarbejde som tilsammen kan styrke arbejdet bag scenen, på scenen samt en generelt fokus på publikumsudvikling (foran scenen). I udarbejdelse af denne rapport, opsamling og konklusion har vi valgt at fokusere på de konklusioner som var gennemgående på tværs af gruppernes arbejde og forslag. Der var stor enighed blandt alle grupperne omkring, hvilken profil det ønskes, at Planeten skal have. Heri indkig vækstlaget i alle gruppernes visioner og ønsker, dog var der en del forskellige opfattelser af, hvad dette begreb indebar. Så i lyset 5

6 af den endnu uklare begrebsdefinition, er det derfor relevant at opridse de målgrupper, der forekom under kategorien; Vækstlag. Ungdommen - unge op til 35 år både udøvende og publikum. Tværkunstneriske og internationale samarbejdspartnere Eksperimenterende teater Turneteater Nyere dramatik Ydermere var der gennemgående pointer på tværs af grupperne inden for både pris, markedsføring og ledelse. Blandt de mest centrale var: En fast lav billetpris: 50 kr. Større markedsføringsindsats i form af fx logo, månedsprogram og pressekontakt. Fast sæsonplan, dog med plads til fleksibilitet Højere administrativ prioritering fra Huset-KBH. Krav om minimum én administrativ stilling dedikeret til Planeten. Der var stor enighed om tværkunstnerisk samarbejde som et nøgleord for Planetens fremtid, og særligt fordi HUSET-KBH også er ramme om mange andre kunstformer og scener som kan skabe en spændende dynamik. Det allerede eksisterende teatermiljø i og omkring Planeten og Bastarden samt kulturaktører i resten af HUSET bør derfor altid tænkes som samarbejdspartner frem for konkurrenter, hvilket ligeledes ville gøre Planeten mere unik i det københavnske teatermiljø. Konklusion og vision Visionen for Planeten skal ses som en del af HUSET-KBHs samlede vision og mission. HUSET-KBHs vision er: - at være en nødvendig og uundværlig platform af banebrydende kulturproduktioner, netværk, erfaringer og viden indenfor musikken, teatret, ordet og filmen for såvel publikum, kunstnere og arrangører. HUSET-KBHs mission er: - at præsentere og udvikle relevante, udfordrende og vedkommende arrangementer og aktiviteter for alle borgere i og omkring hovedstaden. At være en kreativ og vedkommende ramme for og om det kreative vækstlag, kulturelle ildsjæle og iværksættere, de kulturudøvende foreninger og uafhængige arrangørgrupper Forslag til en vision for teater i HUSET og Planeten En vision kan med udgangspunkt i viden fra Visionskatapulten formuleres således: Planeten er den vigtigste scene for vækstlagsteater og uafhængige scenekunstnere, som tiltrækker et stort og nysgerrigt publikum. Uddybende: Miljøet i og omkring Planeten er så attraktivt, at professionelle og etablerede gæstespil ønsker at fremføre deres nye forestillinger, og samtidig er det en 6

7 teaterscene, hvor de spirende talenter vokser og vejen til at blive den næste store skuespiller, instruktør, dramatiker eller teaterleder banes. Planeten er også de etablerede teatersceners samarbejdspartner særligt mht. Talentudvikling, fordi Planeten er ramme om scenekunstnere, der udfordrer metode og kunstnerisk udtryk. Missionen for Planeten er at have en moderne og ung profil med et kontinuerligt program og profilere talentmassen, innovation og tilgængelighed. Planeten skal have en ledelse, som sikrer retning og rammer, fremdrift og udvikling bag scenen, på scenen og foran scenen. HUSET-KBHs ledelse sætter retning og rammer for samarbejdet på tværs af scener og kunstformer, andre aktører og iværksættere, herunder TeaterHUSET og Bastarden. Perspektiver fremadrettet Deltagernes input, forslag og tanker udgør en væsentlig, om ikke afgørende, faktor for det forsatte arbejde med udviklingen af teatermiljøet i HUSET og Planeten. På baggrund af Visionskatapulten samt adskillige henvendelser og uafhængige forslag har der vist sig hovedsagligt tre retninger, som Huset-KBH fremadrettet kan bevæge sig i. De er som følgende: 1) HUSET-KBH arbejder mod en løsning hvor Planeten udbydes til en eksterm partner, og at der fra HUSETs side udarbejdes et mere formelt materiale om rammer, formål og samarbejdsrelationer for herefter at påbegynde processen. 2) At HUSET-KBH med de nuværende ressourcer og midler selv indarbejder de ovennævnte visioner og missioner og påbegynder denne proces. 3) At vi opretholder den nuværende drift. Fremadrettet vil Huset undersøge muligheder for hvert perspektiv og derefter tage stilling til, hvilken der vil være mest optimalt for sikring af teater i Huset og bedst udnyttelse af Planetens potentialer. Afslutningsvis vil vi gerne sige TAK til alle deltagende til Visionskatapulten - Jeres engagement, erfaringer og arbejde har afgørende indflydelse på processen og danner grundlag for den fremtidige strategi for Planeten. Dertil også et stort tak til alle oplægsholdere for at skabe tanker i vores hoveder og dermed inspirere os til at gøre Planeten til det bedste sted at lave teater! Alt det bedste Maria Jeppesen Eventkoordinator / HUSET-KBH og projektleder for Visionskatapulten Jakob Kwedéris Chef / HUSET-KBH 7

8 Noteliste 1 Citat fra Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslevs velkomsttale. 2 Deltagerliste, bilag 1. 3 Visionskatapult, Enalyzer-undersøgelse, bilag 2. 4 Planeten Fremtidens nationale og internationale vækstlagsscene?, Astrid Holm Jensen, PowerPoint-præsentation, bilag 3. 5 Ledelse et aspekt af fællesskabet, Rikke Lund Heinsen, PowerPoint-præsentation, bilag 4. 6 Vækstlaget i teatersystemet, Stig Jarl, PowerPoint-præsentation, bilag 5. Bilagsliste: BILAG 1 Deltagerliste BILAG 2 Digital brugerundersøgelse BILAG 3 Planeten - Fremtidens nationale og internationale vækstlagsscene BILAG 4 Ledelse - et aspekt af fællesskabet BILAG 5 Vækstlag i teatersystemet BILAG 6 Brugerundersøgelse: Visionskatapult - fuld version BILAG 7 Brugerundersøgelse - åbne svar BILAG 8 Opstartsspørgsmål med svar og noter - samlet BILAG 9 Planetens værdigrundlag, mission og grundlag med svar og noter - samlet BILAG 10 Løse noter og ideer samlet 8

9 BILAGSLISTE BILAG 1 Deltagerliste BILAG 2 Digital brugerundersøgelse, Enalyzer BILAG 3 Planeten - Fremtidens nationale og internationale vækstlagsscene, Astrid Holm, PowerPoint-præsentation BILAG 4 Ledelse - et aspekt af fællesskabet, Rikke Lund Heinsen, PowerPoint-præsentation. BILAG 5 Vækstlag i teatersystemet, Stig Jarl, PowerPointpræsentation. BILAG 6 Brugerundersøgelse: Visionskatapult - fuld version, Enalyzer. BILAG 7 Brugerundersøgelse - åbne svar BILAG 8 Opstartsspørgsmål med svar og noter - samlet BILAG 9 Planetens værdigrundlag, mission og grundlag med svar og noter - samlet BILAG 10 Løse noter og ideer samlet 1

10 BILAG 1 Deltagerliste Navn Adam Ild Rohweder Agnete Krabbe Allan Klie Anders Berner Anders Skovgaard Anna Malzer Astrid Holm Christian Rossil David Silset Ditte Lauman Emilie Bendix Evangelos Lalos Hans Christian Gimbel Helene Jørgensen Julie Rylander-Hansen Magnus Berg Marianne Klint Marie Holm Andersen Mette Garfield Mette Obling Høeg Niels Erling Nina Flagstad Pelle Koppel Rikke Heinsen Simon K. Boberg Simon Steen Hansen Sophie S. Carlsen Stanislava Sharankova Stig Jarl Stine N. Strand Søren Lassen Thea Kulavig Tine Hjort Trine Sørensen Deltagerliste Teater TeaterHUSET Teatercentrum København Musikteater Rollespilsfabrikken Teater Momentum PinkPlanet TeaterHUSET Uafhængige Scenekunstnere Instruktør Skuespiller Black Box Pangea TeART Republique Praktikant TeaterHUSET Vildskud Det Kolde Bord Teater Momentum Gnist teater1 Teatervidenskab Skuespiller/Kunsterisk Råd Planeten Scenograf Teater V Odsherred Teaterskole Husets Teater Gnist bestyrelse Vildskud TeART Teatervidenskab TeaterHUSET Dramatiker Det Kolde Bord Vildskud Teater Momentum

11 BILAG 2 Digital brugerundersøgelse (Enalyzer) 1. Hvilket køn er du? Kvinde Mand Total Hvilken alder har du? Total Hvad arbejder du hovedsaligt med mht. teater? Skuespil Instruktion Dramatik Dramaturgi Administration Produktion Teknik Andet Total

12 Ja Synes du at der er behov for at revidere Planetens fremtid og brug? Nej Ved ikke Total Hvad synes du Planeten skal fokusere på i fremtiden (sæt gerne flere krydser) Samme som nu: udlejning af scenen. Eksperimenterende teater Fysisk teater/dans Vækstlagsteater Turneteater Klassisk dansk teater Nyere dramatik Nycirkus Musikteater Børneteater Ved ikke Andet Total Hvad mangler i dansk teater? (valgtfrit)

13 BILAG 3 Planeten Frem%dens na%onale og interna%onale vækstlagsscene?

14 Husets Profil Musikken, Filmen, Ordet og Teatret Morgensdagens stjerner og undergrunden Musikken: Høj kvalitet og det skæve %l få penge Brugerdrevet og åbent HUS for alle Fester

15 HUSETs Teaterprofil? TeaterHUSETs vækstlags fores%llinger på Planeten og Bastarden Enkelte gæstespil, som lejer sig ind Vildskuds fes%val Det Kolde Bord Husets Puls og KulturnaKen Rollespillernes workshops

16

17 Hvad er TeaterHUSET? En kulturel folkeoplysende forening støket af Københavns Kommune støke med lidt under om året. Øvelokaleforening for teatervækstlaget i København. Rammerne der skaber mulighederne 7 øvelokaler og HUSETs lille teaterscene Bastarden, adgang %l Planeten 9 uger om året TeaterHUSETs medlemmer producerer mellem 9 12 fores%llinger om året Ansøgning %l Planeten gennem et kunstnerisk råd TeaterHUSET ayolder workshops og kurser En del af kontor- og foreningsfællesskabet Overkanten

18

19 Hvad er Vildskud? Vildskud fes%val for uayængigt teater 10 års jubilæum i år Arrangeres af en ny frivillig arrangørgruppe hvert år 2012 spillede i alt 19 fores%llinger Fes%valen havde en belægnings procent på 84 %. Det oprindelige udgangspunkt for s%^elsen af TeaterHUSET Sneskud Vildskuds vinterfes%val d feb.

20 Hvad er Det Kolde Bord? Teatermaraton Nyt selvkørende ini%a%v fra 2012, af Magnus Iuel Berg og Thea Kulavig 4 fores%llinger på 24 %mer, 4 gange om året Al%d helt nye medvirkende hver gang Stor afslutningsfest Gra%s

21 Hvad har vi allerede? En stor og dyb teaterscene med lys og lydudstyr En ak%v vækstlagsscene En teaterfes%val Vildskud Teatergrupper, som lejer sig ind Et kulturhus med mange andre kunstarter i Et åbent og brugerdrevet hus med en administra%on En bar En hjemmeside

22 Hvad mangler vi? Synlighed i det danske teaterlandskab Noget som ligner en sæsonplan TeaterstøKe kroner Store navne Store fores%llinger Anmeldelser i pressen Publikum

23 Hvordan får vi det vi mangler & bygger videre på det vi har? 1. Vi kan gå ind og udfylde pladsen som Københavns eneste virkelige Turnéteater 2. Udvide vores vækstlagsprofil og samarbejder med scenekunstuddannelserne i Danmark og Norden 3. Interna%onal fokus gæstespil fra Europa og Norden EU og nordiske støkekroner 4. Tilpasse os det nuværende turnéteatersystem => teaterstøkeordninger og mulighed for at ligge en sæsonplan. En sæsonplan med huller %l gode ideer og indfald => PROFIL: Morgendagens stjerner na7onalt og interna7onalt

24 Udfordringer Hvordan etablerer vi samarbejde mellem vækstlaget og det professionelle teatergrupper? Hvordan sikre vi, at scenen ikke bliver elitær men åben og med spydspidser indenfor teaterkunsten? Hvem skal bestemme, hvad der skal spille? Hvordan løser vi det administra%v? Hvem skal søge penge? Hvem skal booke fores%llinger? Hvordan bibeholder vi fleksibilitet i forhold %l planlægning, sam%dig med det bliver muligt at søge teaterstøke? Hvordan brander vi Planeten som teaterscene i HUSET, som ellers mest er kendt for sin musikscene?

25 GAVER

26 BILAG 4 Introduk)on Scenekunstens Udvikingscenter ved Odsherred Teaterskole Diplom i kunst- og kulturledelse Diplom i kunst- og kulturformidling Moduluddannelse i Auteurvirksomhed og Dukke- og anima8onsteater eller ring

27 Ledelse - et aspekt af fællesskabet Ledelsesaspektet findes på forskellige vis i alle vores uddannelser Ledelse ses som en faglighed og et kompetencefelt DeAe giver mulighed for at tænke i kompetence- stræk gennem uddannelse kan man lægge nogle alen 8l sit repertoire" og arbejde bevidst med nye ledelsess8le.

28 Læringsrummet Inddrage egen praksis i så stort omfang som muligt Viden som social proces Forberedt på at s8lle sine erfaringer 8l rådighed for medstuderende og i forhold 8l opgaveløsning. En stor del af undervisningen er 8lreAelagt som arbejde og fælles refleksion i grupper. Udgangspunkt i principperne for ak8onslæring og situeret læring for at skabe den bedst mulige sammenhæng mellem praksis og teori. Jo mere man bidrager med egen praksis 8l læringsrummet gennem deltagelse i dialog og fælles refleksioner, jo mere får man ud af deae læringsrum.

29 Ledelse et aspekt af fællesskabet En lynhur8g tour de force rundt i et par af de centrale tænkninger SUC's lederuddannelse: Tre nedslag Udvalgte citater med forstyrrelsen som princip 1. Ledelse i et rela8onelt perspek8v 2. Ledelse i et narra8vt perspek8v 3. Ledelse i et filosofisk perspek8v

30 Ledelse i et rela)onelt perspek)v Lederskab er en rela8onel proces ( ) Lederskab skal forstås ikke som noget ledere har, men som et aspekt ved fællesskabet Visioner og mål skal ikke være noget, den enkelte skaber, men noget, der formes gennem samtale mellem deltagerne Vi konstruerer vores viden om verden i det sprog ( ) vi gør brug af i vores daglige interak8on med hinanden. Viden skabes i rela8on mellem mennesker

31 Viden skabes i rela8oner..

32 Ledelse i et narra)vt perspek)v En af de mest magwulde mundtlige former i kommunika8on mellem mennesker er fortællingen Den livlige historiefortælling i organisa8oner har en vig8g funk8on at skabe mening og sammenhæng i den stadige strøm af informa8oner, begivenheder, udsagn, møder Historiefortælling er langwra neutral!! ( ) Hvis vi vil skabe forandringer, må vi skabe alterna)ve fortællinger

33 The world turned upside down

34 Ledelse i et filosofisk perspek)v Jeg ved først hvad jeg mener, når jeg hører, hvad jeg selv siger - Transloku8onaritet Vi kan ikke tænke frit, hvis vi ikke kan samtale frit og refleksion, der baaer, kan kun udvikles i et frirum ( ) frirum skabes gennem samtale Igennem dialogen bliver folk iagaagere af deres egen tænken

35 Mange tror at de tænker, men i virkeligheden ommøblerer de blot deres fordomme

36 At s)lle sig på kanten af sin forståelse At beskæzige sig med ledelse er at beskæzige sig med udvikling, forandring, paradokser, systemer, mennesker.. At uddanne sig inden for ledelse er at s8lle sig på kanten af sin forståelse. Det giver rum 8l nye handlemuligheder nye konstruk8oner Fornyelse skabes gennem den mindste forandring, som gør en forskel

37 Forundring er en forudsætning for forandring

38 BILAG 5 Vækstlag i teatersystemet Stig Jarl

39 Goddag Teatersystemets kasser Formelle og uformelle Teaterudvalgets rapport VEJE TIL UDVIKLING (2010)

40 Veje til udvikling omfattende amatørteaterliv, som det vil være oplagt i højere grad at involvere både i læringsøjemed på skoleniveau og som talentmasse for det professionelle teater. (side 20)

41 Veje til udvikling: bør der tænkes mere i fødekæden mellem skoler, uddannelse, amatørteatre og professionelle teatre. Pengene til scenekunst går til professionelle udøvere. Det skal der ikke rokkes ved, men Scenekunstudvalget bør i langt højere grad, end det har været tilfældet indtil nu, danne bro til hele amatørteaterområdet via DATS. (s. 42) I lighed med musikområdet bør den folkelige, brede interesse for selv at være udøvende værdsættes som et helt afgørende fundament for den professionelle scenekunsts eksistens.(s. 42)

42 Er det for lidt?

43 Amatører og vækstlag Begreber og positioner

44 Prestige-hieraki? Dilettant Amatør Uafhængige scenekunstnere TiO-teatre det gamle børneteater/gruppeteaterområde De etablerede (landsdelsscener) Det Kongelige

45 Vækstlagsudvalg De rytmiske vækstlag Statslig kulturpolitik med øjne for vækstlag på musikområdet Men ikke på teaterområdet

46 60erne og frem Lidt historie

47 TeaterHusets dilemmaer Kvalitet - hvem siger nej tak? Engagement i publikum Hvem vil kæmpe for os?

48

49 BILAG 6 Brugerundersøgelse fuld version Visionskatapult

50 Total 1. Hvilket køn er du? Percentage Number Kvinde 63% 17 Mand 37% 10 Total 100% 27 Total Hvilken alder har du? Percentage Number % % % % % % 0 Total 100% 27 Hvad arbejder du hovedsaligt med mht. teater? Percentage Total Number Skuespil 19% 5 Instruktion 19% 5 Dramatik 0% 0 Dramaturgi 0% 0 Administration 33% 9 Produktion 15% 4 Teknik 0% 0 Andet 15% 4 Total 100% 27 Synes du at der er behov for at revidere Planetens fremtid og brug? Percentage Total Number Ja 100% 27 Nej 0% 0 Ved ikke 0% 0 Total 100% 27

51 Hvad synes du Planeten skal fokusere på i fremtiden (sæt gerne flere krydser) Percentage Total Number Samme som nu: udlejning af scenen. 15% 4 Eksperimenterende teater 63% 17 Fysisk teater/dans 22% 6 Vækstlagsteater 52% 14 Turneteater 37% 10 Klassisk dansk teater 11% 3 Nyere dramatik 37% 10 Nycirkus 4% 1 Musikteater 7% 2 Børneteater 19% 5 Ved ikke 4% 1 Andet 26% 7 Total 296% 80 Total Hvad mangler i dansk teater? (valgtfrit) 14

52 1. Hvilket køn er du? Kvinde 63% Mand 37% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Hvilken alder har du? % % % % % 60+ 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

53 Hvad arbejder du hovedsaligt med mht. teater? Skuespil 19% Instruktion 19% Dramatik 0% Dramaturgi 0% Administration 33% Produktion 15% Teknik 0% Andet 15% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Synes du at der er behov for at revidere Planetens fremtid og brug? Ja 100% Nej 0% Ved ikke 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

54 Hvad synes du Planeten skal fokusere på i fremtiden (sæt gerne flere krydser) Samme som nu: udlejning af scenen. 15% Eksperimenterende teater 63% Fysisk teater/dans 22% Vækstlagsteater 52% Turneteater 37% Klassisk dansk teater 11% Nyere dramatik 37% Nycirkus 4% Musikteater 7% Børneteater 19% Ved ikke 4% Andet 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

55 BILAG 7 Brugerundersøgelse åbne svar Spørgsmål med mulighed for åbne svar Nr.3: Hvad arbejder du hovedsaligt med mht. teater? (Andet) Svar Slet ikke! De fleste af svarmulighederne Jeg skriver om teater, og er redaktør på teatermagasinet Teater1 PR Nr.5: Hvad synes du Planeten skal fokusere på i fremtiden (sæt gerne flere krydser) (Andet) Udfordre grænserne for hvad teater og performance er. Give plads til beslægtede kunstformer, herunder rollespil, storytelling m.v. At skabe en mere klart defineret kunsterisk profil indenfor et af felterne. Jeg tænker vi kan kigge på filmbranchens værkstedsform. Ansøgningsrunder der bliver gennemgået af etablerede og skiftende kunstnere. Så der bliver skabt et vækstlagsgrund, som både kan udfordre mens støtte de nye kunstnere. Black box rollespil, tværkunstneriske projekter Jeg mener at Planeten skal kunne rumme alle scenekunstneriske udtryk. Det er ikke der fornyelsen skal ligge. Fornyelsen ligger i hvordan Planeten bliver udbudt, til hvem og hvordan. Workshopteater og åbne prøver på forestillinger fra andre teatre Skab muligheder for alt det der ikke er plads til andre steder i byen pga. rigide systemer og indspisthed. Nr.6: Hvad mangler i dansk teater? (valgtfrit) Dunno Mere reflektion over egendefination. Bedre forståelse over eget koncept Vækstlag samarbejde mellem vækstlag og etablerede Eksperimenter En professionelt drevet ungdoms-vækstlagsscene Internationale produktioner En åben scene i København og bedre produktionsmuligheder når man ikke er etableret. Diversitet Penge Åbenhed, sammenhæng og gennemsigtighed for folk uden for miljøet, der bare gerne vil opleve forskellig scenekunstneriske. Tilgængelighed og mindre navne-fnidder. En fast scene for de mindre forestillinger. Inden for det professionelle teater mangler der en scene til de mere eksperimenterende forestillinger samt forsøgsvise koncepter. Med andre ord en udviklende scene i stil med forsøgsstationen, dog med mulighed for spilleperioder. For vækstlaget mangler København en fast scene for generelle forestillinger. Bådteatret og andre teatre åbner gradvist op for vækstlagsforestillinger, men at have en scene som fast værksted, ville gavne miljøet i København meget. Denne scene skulle samtidig fungere som en producerende kraft, som skulle skabe samabejder og nye projekter. at folk tager chancer - at publikum er åbne og ikke bare skal have behagelige oplevelser men er nysgerrige - plads til fiaskoer og alt det dårlige - mere vildskab og respekt. scene for uafhængige scenekunstnere

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Der er et stort behov og ønske om højere vægtning af vækstlaget i det københavnske teatermiljø: Der er brug for en scene og et miljø, der sikrer og skaber

Læs mere

Kulturelt udbud af PLANETEN. - teatermiljøets vækstscene HUSET-KBH INFORMATIONS- OG ANSØGNINGSFOLDER

Kulturelt udbud af PLANETEN. - teatermiljøets vækstscene HUSET-KBH INFORMATIONS- OG ANSØGNINGSFOLDER CORIGINAL & UNIQUE EXPERIENCES SIN Kulturelt udbud af PLANETEN - teatermiljøets vækstscene HUSET-KBH INFORMATIONS- OG ANSØGNINGSFOLDER * HUSET-KBH * E 1970 Skab teatermiljøets vigtigste vækstscene Nu får

Læs mere

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar. Statens Kunstråds høringssvar vedr. Teaterudvalgets rapport 28. juni 2010 Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019 VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019 Samtidig med, at en ny aftale med Aalborg Kommune træder i kraft pr. 1.1.2016, sker der væsentlige ændringer på Det Hem lige Teater. Teatrets grundlægger og mangeårige kunstneriske

Læs mere

Puppet Junior Hermed fremsendes fondsøgning til. Ansvarlig for ansøgningen Conni Humeniuk M: T:

Puppet Junior Hermed fremsendes fondsøgning til. Ansvarlig for ansøgningen Conni Humeniuk M: T: Hermed fremsendes fondsøgning til Puppet Junior 2016 Forestillinger og publikum på den Røde Plads i 2014 Børnekulturformidler og leder af Børnekulturhuset Sokkelundlille Utterslev Torv 9 2400 Kbh. NV Puppet

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

teaterforestillinger og filmproduktioner om det mangfoldige danmark

teaterforestillinger og filmproduktioner om det mangfoldige danmark w w w. o p g a n g 2. d k / t u r n e t e at e r teaterforestillinger og filmproduktioner om det mangfoldige danmark Slagkraft Humor Dialog BRINGER DEBATSKABENDE FORESTILLINGER OG FILMPRODUKTIONER OM KULTURMØDER

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Spørgsmål til besvarelse. Kompetencer og scenekunstområdet

Spørgsmål til besvarelse. Kompetencer og scenekunstområdet Spørgsmål til besvarelse Kompetencer og scenekunstområdet Hvilke konkrete scenekunstneriske uddannelsesprogrammer og /eller kompetencer mangler i særlig grad inden for det danske uddannelsessystem? Som

Læs mere

Visuel Identitet til Teater MAKværk

Visuel Identitet til Teater MAKværk Teater til Teater Teater 2 teater teater v æ r k 2 Teater 3 3 Teater 4 4 Teater 5 5 Teater Præsenterer BEVAR MIG VEL NU MED 3D LYD!!! 14.-21. September 2012 på Bellahøj køb billetter på billetnet Koncept

Læs mere

Mission Vision Strategier

Mission Vision Strategier Mission Vision Strategier Op på tå Det Kongelige Teaters Balletskole Odense er en friskole og kulturinstitution der tilbyder en unik grunduddannelse inden for moderne dans og klassisk ballet i et innovativt

Læs mere

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017 Musikby 2020 Udvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 285228 Brevid. 2446325 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Dagsorden for 3. møde i Musikby 2020 Udvalget den 30. januar

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

Bevillingssystemer i Danmark

Bevillingssystemer i Danmark Bevillingssystemer i Danmark Mandag den 18. januar 2016 kl. 9-12 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon 33 88 80 31 www.dansehallerne.dk

Læs mere

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS kompetencecenter kompetencecenter for DanSk ScEnEkUnST Et kompetencecenter er tænkt som et supplement til eksisterende konstruktioner og organisationer, der hjælper scenekunsten

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

VILDSKUD 2009. TeaterHUSET og HUSET i Magstræde præsenterer i år for 6. gang VILDSKUD festival for uafhængigt teater.

VILDSKUD 2009. TeaterHUSET og HUSET i Magstræde præsenterer i år for 6. gang VILDSKUD festival for uafhængigt teater. VILDSKUD 2009 TeaterHUSET og HUSET i Magstræde præsenterer i år for 6. gang. VILDSKUD er fire dages festival, hvor uafhængige scenekunstnere fylder HUSET med eksperimenterende teater og scenekunst. VILDSKUD

Læs mere

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Onsdag den 27. januar 2016 kl. 9-11 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon

Læs mere

Strategiplan og plan for kunstnerisk aktivitet for Teatret Undergrunden 2017-2020

Strategiplan og plan for kunstnerisk aktivitet for Teatret Undergrunden 2017-2020 Strategiplan og plan for kunstnerisk aktivitet for Teatret Undergrunden 2017-2020 Undergrunden vil i en ny aftaleperiode 2017-2020 bestræbe sig på at blive et centrum for musikteater på højst mulige kvalitetsniveau,

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

CPH Harbour Festival

CPH Harbour Festival Internt oplæg CPH Harbour Festival Kulturhavn vokser! Udarbejdet af: Have PR & Kommunikation Intro Idéen bag CPH Harbour Festival er at skabe en international, lokalt forankret kulturfestival i byens nye

Læs mere

Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark

Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark 12. februar 2012 Politisk udgangspunkt Udviklingen af Kulturministeriets uddannelser skal ske i overensstemmelse med regeringens ambition

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014.

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014. Til Københavns kommune Kultur- og fritidsforvaltningen Planlægning & tilskud Nyropsgade 1, 3. sal 1602 København V Att. Julie Birkvig København d. 20. oktober 2013 Ansøgning til Københavns kommunes kultur-

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

CPH STAGE 2017 i tal og billeder NEVER NOT RELEVANT

CPH STAGE 2017 i tal og billeder NEVER NOT RELEVANT CPH STAGE 27 i tal og billeder NEVER NOT RELEVANT CPH STAGE er en markant kulturbegivenhed nationalt og et vigtigt udstillingsvindue for dansk scenekunst inter nationalt. Festivalen er et åbent samarbejde

Læs mere

Seminar for gøglere og artister Borgerhuset Stationen, Viborg d. 19 juni 2016 kl. 10.00. gøglerfestivalen.dk/seminar

Seminar for gøglere og artister Borgerhuset Stationen, Viborg d. 19 juni 2016 kl. 10.00. gøglerfestivalen.dk/seminar Seminar for gøglere og artister Borgerhuset Stationen, Viborg d. 19 juni 2016 kl. 10.00 gøglerfestivalen.dk/seminar Det Flyvende Kuffertcirkus - Foto: Ulla Trædmark Jensen Kære gøglere og artister, Arrangørgruppen

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker.

Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker. Bilag 8 Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker. 1. Aarhus fremlægger output fra rum 1 med udgangspunkt

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Om ZeBU: Repertoire. At udbygge den direkte kontakt til skoler. At skabe særlige tilbud til familier med større børn. Fra 2013 til i dag.

Om ZeBU: Repertoire. At udbygge den direkte kontakt til skoler. At skabe særlige tilbud til familier med større børn. Fra 2013 til i dag. 1 Om ZeBU: Vi er et lille storby teater på Amager ved Amager Kulturpunkt. Vi har i perioden fra 1. januar 2013 til 30. juni 2016 produceret eller er i gang med at producere: - 9 nye egne produktioner -

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts 26-28 May Ansøgning om støtte til international kunst- og kultur konference i København Ansøgere: Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK ) v. kurator Rikke

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Københavns Kommunes daghøjskolepolitik

Københavns Kommunes daghøjskolepolitik Københavns Kommunes daghøjskolepolitik Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Københavns Kommunes daghøjskolepolitik formål Folkeoplysning er en bærende del af

Læs mere

Strategi for Dansk Talentakademi

Strategi for Dansk Talentakademi Strategi for Dansk Talentakademi Baggrund I 2003 blev Nordvestjysk Talentcenter etableret med en ambition om, at det i Holstebro skulle være muligt at dygtiggøre sig inden for flere forskellige kunstarter,

Læs mere

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Kulturregion Fyn Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Om kulturaftalerne Vision Fynsk kultur skal ses, høres og mærkes. Alle skal have mulighed

Læs mere

Scenekunst i Danmark veje til udvikling

Scenekunst i Danmark veje til udvikling Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 248 Offentligt 1 Scenekunst i Danmark veje til udvikling Høringssvar fra Dansens Hus Generelt er det glædeligt, at dansen er bragt på banen i denne rapport om

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST?

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Scenekunstens Udviklingscenter KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Diplomuddannelsen i Kunst- og Kulturformidling Scenekunstens Udviklingscenter Kompetencegivende aktiviteter OSLO Kunst og Kulturformidling

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 1 Fra: sendjs@tdcadsl.dk [mailto:sendjs@tdcadsl.dk] Sendt: 7. februar

Læs mere

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 PROGRAM EFTERÅR 2005 DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst/

Læs mere

Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius Når kommune og frivillige skaber sammen

Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius   Når kommune og frivillige skaber sammen Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius E-mail: nif@ishoj.dk Når kommune og frivillige skaber sammen At lære af andres erfaringer Når det kommer til udvikling af den offentlige sektor

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Som en start på vores dialog, ønsker jeg at give dig mine tre bedste kulturledelses redskaber. Jeg bruger også mange andre forskellige redskaber i

Som en start på vores dialog, ønsker jeg at give dig mine tre bedste kulturledelses redskaber. Jeg bruger også mange andre forskellige redskaber i 1 Som en start på vores dialog, ønsker jeg at give dig mine tre bedste kulturledelses redskaber. Jeg bruger også mange andre forskellige redskaber i mit daglige arbejde, men de tre som jeg har valgt at

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni 2012 for Esbjerg Kommune Forord Esbjerg Kommune er begunstiget med et stærkt kulturliv, der rummer en mangfoldighed af engagerede kulturaktører.

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4...

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... Page 1 of 1 02-06-2015 From: KFFKP Sekretariat og Presse Sent: 27-05-2015 09:43:21 To: Stine H i S rensen CC:

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED

HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED ER SGK NOGET FOR DIG? Scenisk GrundKursus (SGK) er et 3-årig scenisk uddannelsesforløb, hvor du udvikler dit talent for drama, skuespil og formidling i samspil

Læs mere

FOTO: CHRISTIAN BERTRAND SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA COLLEGE

FOTO: CHRISTIAN BERTRAND SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA COLLEGE FOTO: CHRISTIAN BERTRAND SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA COLLEGE DRØMMER DU OM AT BLIVE SKUESPILLER? Vil du dele din gymnasietid med andre, der brænder for det samme som dig? Vil du udvikle dine talenter

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA CO LLEG E HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED ER TEATER NOGET FOR DIG? Holbæk Drama College (HDC) tilbyder et 3-årig Scenisk Grund-

Læs mere

Chefnetværk/ledelsesseminar den 26. og 27. januar Museerne nye samarbejder

Chefnetværk/ledelsesseminar den 26. og 27. januar Museerne nye samarbejder Chefnetværk/ledelsesseminar den 26. og 27. januar 2015 Museerne nye samarbejder For at fastholde og udvikle museernes relevans og evne til at aktualisere de samfundsmæssige forandringer, kan vi med fordel

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 35 Offentligt TEATERØEN

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 35 Offentligt TEATERØEN Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 35 Offentligt TEATERØEN internationalt vækstcenter for scenekunst et magisk hjørne af københavn Lige over for Langeliniekajen og Amalienborg ligger solidt placeret

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

VISIONER DANSK LIVE 1

VISIONER DANSK LIVE 1 DANSK LIVE VISIONER 1 DANSK LIVES VISIONER Fokus- og indsatsområder for Dansk Live i generalforsamlingsperioderne 2016/17, 2017/18 og fremadrettet Dansk Live er en ledende og samlende aktør i den danske

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

ZeBU: Zenekunst for Børn og Unge og Børnekulturhus Ama r vil hermed ansøge Københavns Kommunes Scenekunstudvalg Om

ZeBU: Zenekunst for Børn og Unge og Børnekulturhus Ama r vil hermed ansøge Københavns Kommunes Scenekunstudvalg Om ZeBU: Zenekunst for Børn og Unge og Børnekulturhus Ama r vil hermed ansøge Københavns Kommunes Scenekunstudvalg Om 50.000,- kr. i støtte til afholdelse af SpringFestival 2016 International scenekunst for

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Resultatberetning for 2015

Resultatberetning for 2015 beretning for KOMEDIEHUSET Indhold Brand...3 Mission...3 Vision...3 beretning for...4 Opgørelse over implementeringsgraden af Strategiske mål for...6 Nøgletal...7 Forsidefoto: Levende billeder på Fængslet

Læs mere

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for den brede Københavnske befolkning. Vi har hidtil haft

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV. Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann

EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV. Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann Maj 2015 INDLEDNING 12.december, 2013, indgik Svendborg Kommune, Kulturministeriet og BaggårdTeatret ny egnsteateraftale

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK Som leder og specialist står du ofte alene, når vigtige strategier og ledelsesmæssige beslutninger skal træffes, samtidig med

Læs mere

27. - 29. MAJ 2016 HAVNEKULTURFESTIVAL.DK

27. - 29. MAJ 2016 HAVNEKULTURFESTIVAL.DK 27. - 29. MAJ 2016 HAVNEKULTURFESTIVAL.DK. PA ODENSE HAVN SEKRETARIAT FOR ODENSE HAVNEKULTURFESTIVAL Ungdomshuset Nørregade 60 5000 Odense C Tlf.: 63756820 Projektkoordinator Maria Friis telefon: 26127832

Læs mere