Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT."

Transkript

1 Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Februar 2014 Byrådsmedlem og Gruppeformand, Kjeld A. Espersen "Vi er i en tid hvor det er interessen for en bog, der sætter den landspolitiske dagsorden. Jeg tænker på bogen "Den hemmelige Socialdemokrat". Jeg har læst den. Og til de der tænker på at læse den og forventer store skandaleafsløringer kan jeg sige, dem er der ingen af og den er ikke pengene værd. Og slet ikke fortjener den opmærksomhed den har fået. Jeg synes den nærmest bør forbigås i tavshed. Selv om jeg lige her har gjort mig selv skyldig i at give bogen omtale. Jeg vil hellere vende mig til det lokalpolitiske. Der er mange gode beslutninger undervejs med solide socialdemokratiske aftryk på. Som det første, er det i fagudvalget vedtaget at Lykkesgårdskolen i Varde, efter skimmelsvamp angrebet stadig skal have status af kl. skole og bygges op og restaureres til dette Noget som vi i Socialdemokratiet har kæmpet for. Før valget, under valgkampen, og efter valget, har vores indstilling været den samme. Nu er der ingen ende på de politikere der bakker op beslutningen. Under valgkampen var det nærmest en umulighed at få et klart svar, fra især Venstre. Det skal blive spændende at se om de er enige i Venstregruppen når sagen kommer byrådet. Det næste der som står for døren, er den nye skolereforms indarbejdelse i dagligdagen på den enkelte skole. Det stiller store krav til både lærerne, eleverne, forældrene, men ikke mindst til skolederne. Aktiv og stærk ledelse er nøgleordene hvis processen skal lykkes, og det skal den. Der er rigtig mange muligheder i den nye reform. Men vi må ikke glemme, her i vores iver og stræben efter bedre kundskaber, højere karakterer, at det er elevernes, børnenes udvikling og ikke mindst trivsel der skal være i fokus. Børnene er forskellige. Derfor skal der også udarbejdes individuelle mål, således den enkelte, med sine muligheder, stimuleres til at nå sit højst mulige potentiale. Der skal komme "hele" børn ud af skolerne i den sidste ende og ikke kun fokus på omvandrende 12-taller. Jeg vil håbe rigtig mange vil være med til at styrke undervisningen for vore børn på alle områder. Det kan nemlig ikke lade sig gøre hvis ikke hele lokalsamfundet også støtter op om skolerne. Det gælder idrætsforeningerne, det gælder erhvervslivet, det gælder i det hele taget at få styrket den enkelte skoles fundament". Kjeld Anker Espersen Gruppeformand, Socialdemokraterne Varde Byråd.

2 Byrådsmedlem, Søren Laulund En succeshistorie fra Jobcenter Varde Jeg vil gerne synliggøre en indsats som efter min mening tåler vores opmærksomhed, da vi ofte støder på udfordringer til at få skabt en meningsfuld og indholdsrig tilværelse for alle. Alt for mange unge har vist sig at falde ud af vores ellers så trygge velfærdssamfund af forskellige årsager, hvilket har bragt dem på kontanthjælp uden rette kompasretning for deres videre færd. Siden april sidste år har Campus i Varde været rammen om et tilbud til unge på kontanthjælp. Målet er at få dem til at tage en uddannelse, og bestræbelserne har været en succes. 35 procent af deltagerne er ikke længere i kommunal forsørgelse. Hos Jobcentret i Varde Kommune havde de ikke kigget i krystalkuglen forud for lanceringen af projektet På vej i uddannelse i april De gjorde det bare uden at vide, at alle landets kommuner fra årsskiftet fik pligt til at tilbyde et såkaldt uddannelsesrettet tilbud til alle unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år. Det er et krav der blevet stillet til kommunerne i forbindelse med kontanthjælpsreformen, men i Varde Kommune lykkedes det at være forudseende, og vi er allerede godt i gang, Det er en meget positiv konstatering, særligt som nyudnævnt formand for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Faktisk er Varde Kommune så langt, at der allerede er sket en evaluering af projektet, hvor tre forløb af 10 ugers varighed indtil videre er gennemført med gode resultater. Ideen med projekt På vej i uddannelse er og var, at få flere unge kontanthjælpsmodtagere til at tage en uddannelse. Dermed blev der skabt et tilbud, der supplerede de øvrige kommunale tilbud, der først og fremmest handler om at få unge kontanthjælpsmodtagere i arbejde. Indtil videre har der været tre forløb, hvor i alt 43 unge i alderen fra 18 til 29 år har gennemført et 10 uger langt forløb på Campus i Varde. De første fem uger er undervisning, mens de sidste fem uger er en praktik- periode, og der er opnået flotte resultater efter min mening. 42 procent af deltagerne er gået fra det, der før hed match 2 (aktivitetsparat) til match 1 (uddannelses- parat). I daglig tale betyder det, at hvor de unge før havde problemer ud over deres ledighed, så er ledigheden i dag deres eneste udfordring, i hvert fald set med Jobcentrets øjne. Hertil kommer, at 35 procent af deltagerne, seks måneder efter tilbuddets afslutning, ikke længere er i kommunal forsørgelse. I stedet er de rent faktisk gået i gang med en uddannelse, mens en mindre del er kommet i arbejde. Jeg har fået oplyst, at fagkoordinator fra Jobcentret i Varde, Karina Juel Winther, syntes godt om den fysiske placering på Campus, da de unge her bliver en del af et eksisterende studiemiljø. Forhåbentlig er det med til at inspirere dem til at tage en uddannelse, og en hel del tyder da også på, at det er tilfældet. At fællesskabet på Campus så især består af

3 gymnasiet og handelsskolen betyder ikke, at alle andre døre er lukkede. Der samarbejdes med en lang række uddannelser Teknisk Skole, landbrugsskoler, VUC, social- og sundhedsuddannelserne m.v., der alle er en del af projektet med råd og vejledning til de unge, når de skal vælge en uddannelse. Afslutningsvis nogle fakta oplysninger om indsatsen: Som en udløber af den nye kontanthjælpsreform er Varde Kommune pr. 1. januar 2014 forpligtet til at give unge under 30 år en uddannelsesrettet indsats. Det gælder både de såkaldt uddannelsesparate og de såkaldt aktivitetsparate (tidligere kaldet match 1 og match 2). I december 2013 var der 451 unge i denne aldersgruppe. DELTAGERNE: Varde Kommune har indtil videre gennemført tre forløb Campus i Varde. Det samlede deltagertal er på 43, og fordeler sig med 25 kvinder og 18 mænd. 10 af deltagerne er i alderen år, 20 i alderen år og 13 i alderen år. Søren Laulund Byrådsmedlem

4 Folketingskandidat, Niels Ole Beck Folketingskandidat Vi er ikke så mange socialdemokrater at vi behøver at være hemmelige! Det er utilgiveligt at der er en person som føler sig kaldet til at skulle udgive en bog om den socialdemokratiske folketingsgruppe og dens virke. Hvis det havde været en ganske almindelig arbejdsplads ville man have et arbejdsmiljø problem, hvis arbejdstilsynet kom forbi vil man få et påbud om at løse problemet. Hvordan løser man sådan et problem, hvor hvert medlem er valgt af folket? Det er en umulighed at flytte vedkommende eller det mere drastiske at afskedige vedkommende. I vores foreningsterminologi vil det hedde eksekution. Dette ville nok heller ikke bringe os videre. Jeg vil personligt håbe på, vedkommende giver sig til kende hurtigst muligt, så de som er uskyldigt mistænkte uden grund kan blive renset. Vi står et sted, hvor der er brug for alle i gruppen, derfor er der ikke brug for at bekrige os selv. Vi har nok af udfordringer vi skal forholde os til. Vi har jo ikke den store folkelige opbakning. SF`s udtræden af regeringen kan muligvis komme os til gavn på et senere tidspunkt. At være med i en regering har altid haft sin pris. Jeg tror ikke SF s medlemmer var klar til at betale prisen for at sidde ved indflydelsens bord. Det koster at træffe nødvendige beslutninger for at vores velfærdssamfunds kan fortsætte. Det koster når regeringen går tæt på nogle af de kernevelfærdsydelser vi har. Når der bliver lavet ændringer er der altid personer der bliver ramt. Derfor skal vi altid være parat til at se på om ændringen har den virkning som det er tilsigtet og være klar til at justere hvis den ikke gør dette. Det har ellers været et par gode ting som regeringen har fået gennemført. Togfonden er med til at skabe en større sammen hæng mellem land og storbyerne. Det er nødvendigt hvis vi stadig skal kunne tiltrække videns personer. Det er ikke alle der arbejder her, der ønsker at bo her, derfor skal det være nemt at komme her til. Det samme gør sig gældende i forhold til at vores

5 unge der skal have en hurtig forbindelse til de videregående uddannelser. Det vil give dem muligheden for at blive boende her og tage frem og tilbage til uddannelsesinstitutionen. Det kræver at der er stabil internetforbindelse hele vejen fra hjemmet til uddannelsesstederne. Når vi tænker turismen og oplevelsesøkonomien, hvad tænker vi så? Turisme er et væksterhverv for Danmark. Derfor er jeg glad for at der blevet vedtaget en handleplan for dette område. Vi skal bare være enige med os selv om hvordan vi så gør dette til et fortsat vækstområde. Jeg tror ikke på at hvis man bygger Hoteller i strandkanten vil det give et boom i turisme. Jeg tror mere på kvalitets turisme, hvor turisterne føler sig hjemme ved hjælp af god service, priser de kan og vil betale samt muligheden for at bruge vores særegne natur. Jeg tror på positive oplevelser, og så vil det heller ikke skade, hvis man er blevet lidt mere oplyst eller klogere efter en ferie her i vores område. Med sommer turisme er vi nødt til at sige til os selv, hvad kan vi gøre for at kunne hamle op med dårlig vejr? Til alt held har vi ikke indflydelse på vejret, men vi kan tilbyde andre oplevelser. Jeg tror på positive oplevelser, lige fra når man bestiller sin ferie til man rejser herfra. Der skal det være et væld af dem. Derfor skal vi opprioritere servicebranchen sådan vi kan give vores turister den bedste service sådan turisterne føler sig velkomne. Det hjælper ikke man som udbyder kun ser på, hvordan tjener jeg nogle hurtige penge, men mere på hvordan langtidssikrer jeg en fortsat turisme i vores område. Det vil betyde at vi fortsat skal skubbe på for at vi har det bedst kvalificerede service arbejde i turist branchen. Vi skal presse på så der hele tiden sker en efteruddannelse af servicemedarbejderen, sådan det bliver et erhverv der forsat udvikler sig med de behov den kommende turist har. At plastre vores kystlinje til med Hoteller trækker ikke flere turister til, da det vil skæmme naturensom de kommer for at opleve plus det vil tage mulighed for at kunne færdes langs stranden fra os. I en hvilken som helst afkrog af turistområdet skal det være mulig at komme på internettet, samt dækning for mobil telefon skal være i orden. Om vi er på ferie eller ej ønsker vi en tilgængelighed til den globale verden. Til Sidst vil jeg opfordre til?

6 Det kommende EU-Valg vil kræve vi alle står sammen for at få vores lokale kandidat Christel Schaldemoses valgt. Vores område har brug for at vi er repræsenteret i Bruxelles. Vi har brug for et talerør i parlamentet. Christel som er gruppe formand har gjort det utroligt godt. Både når vi ser på forbrugerområdet, hvor hun har været med til at telefonselskaberne ikke helt ublu kan sætte priserne som de vil, når vi bruger vores mobiltelefon når vi er på ferie i et af de europæiske lande. Et af de andre steder Christel har gjort det godt, er på fødevareområdet, hvor hun daglig kæmper for en begrænsning af tilsætningsstofferne i fødevarerne. Derfor vil jeg opfordre til at alle medlemmer givet et nap med så vi kan få genvalgt Christel. Med venlig hilsen Niels Ole Beck Folketingskandidat

7 Få indflydelse i Socialdemokratiet! Kære partimedlem. På den kommende generalforsamling bliver der brug for en del nye aktive medlemmer til både bestyrelsen og til diverse tillidsposter. Der vil både blive mulighed for at deltage i det små med ganske få timers indsats, men også at lade sig vælge til tillidsposter der involverer ganske meget arbejde og giver tilhørende indflydelse og ansvar. Kik i generalforsamlingsindkaldelsen for at se hvilke poster der er på valg. Bestyrelsen vil rigtig gerne have nye ansigter og ideer med i Varde kredsforening. Desuden har vi i en del år haft en bestyrelse der har haft en væsentlig mandlig overrepræsentation. Dette vil vi gerne have ændret! Jeg går ud fra at man har valgt at være medlem af den Socialdemokratiske partiforening, fordi man er interesseret i politik, så hvorfor så ikke tage skridtet fuldt ud og blive aktiv? Har du spørgsmål, eller gerne vil vide mere er du altid velkommen til at kontakte mig. Så tager vi en snak om hvordan du kan bruge dine kompetencer og evner til at være med til at udvikle Socialdemokratiet. Efter aftale sørger jeg så for at du bliver anbefalet til valg. Har besluttet dig for at blive aktiv, men ikke kan deltage i generalforsamlingen skriver eller ringer du bare til mig, så aftaler vi nærmere. Som mangeårigt aktiv socialdemokrat kan jeg kun anbefale dig at deltage der er sjovt, spændende og giver nye udfordringer gang på gang. På bestyrelsens vegne Frede S. Pedersen Mail: Mobil:

8 National kampagnedag Den 29 marts har Socialdemokraterne planlagt en national kampagne dag. Varde kredsforening har en stolt tradition for at deltage. Det vil sige at vi har medlemmer på gader og stræder for at dele materiale ud og møde vælgere. Vi har endnu ikke fået oplyst hvad temaet bliver denne gang, men det er nok ret nærliggende at tro at det kommer til at handle om det kommende EU valg, og folkeafstemningen om EU s patentlovgivning. Så skal vi selvfølgelig ud og anbefale vor regions dygtige kandidat Christel Schaldemose. Har du lyst til at bruge et par timer sammen med en erfaren gade kampagne medlem for at deltage i dette, så sæt kryds i kalenderen allerede nu. Du ringer eller mailer også lige til mig at vi kan regne med din uvurderlige hjælp. På bestyrelsens vegne Frede S. Pedersen Mail: Mobil:

9 Formand: Byrådsgruppen: John Knigge, Nymindegabvej 211 Byrådsmedlem 0g Gruppeformand: 6855 Outrup, Tlf Kjeld Anker Espersen, Lupinvænget 1, 6800 Varde, Tlf: , Mail: Kasserer: Byrådsmedlemmer: Jørn Lund Nielsen, Gartnervangen 7 Ingvard Ladefoged, Byparken 21, Næsbjerg, 6800 Varde, Tlf Varde, Tlf: Mail: Mail: Marianne Bruun Kristiansen, Medlemsregistrering: Hedestien 37, 6800 Varde, Frede S. Pedersen, Elmevej Oksbøl, Tlf Søren Laulund, Sletten 7 Mail: 6800 Varde, tlf Mail: Øvrige medlemmer af bestyrelsen: Birger Filskov, Nr. Nebel Kim Christensen, Tistrup Carsten Schultz - Nielsen, Varde Folketingskandidat: Niels Ole Beck, Revlingevej Varde, tlf , Mobil: Socialdemokraterne - Varde Kredsforening Ønsker du fortsat at modtage Nyhedsbrevet & A- Nyt pr. post? Ellers har du mulighed for at modtage Nyhedsbrevet & A-NYT pr. e-post, det vil hjælpe os rigtig meget, hvis du ville overgå til e- post. TØV ikke - Skynd dig! Tilmeld dig pr. e - mail til:

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015. 5 Manglende mobildækning kan koste

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015. 5 Manglende mobildækning kan koste Socialdemokraterne S-nyt 2015.1 Region Sjælland s Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015 2015 2 Året der gik og det nye der kommer Der er er sket meget i regionsrådet i 2014, og der

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

SE magasinet. Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 REKRUTTERINGS- BUREAUER LINKEDIN JOBCENTRE A-KASSER SENIOR ERHVERV VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE

SE magasinet. Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 REKRUTTERINGS- BUREAUER LINKEDIN JOBCENTRE A-KASSER SENIOR ERHVERV VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE SE magasinet Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 LINKEDIN REKRUTTERINGS- BUREAUER A-KASSER SENIOR ERHVERV JOBCENTRE VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE JOBINDEX INDEX Side 3 - Leder Frivillig indsats og bedre

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18 NYHEDSBREV /11 April 2014 BESKÆFTIGELSE Bæredygtigt besparelses potentiale i Sorø FRIVILLIGHED Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET 1 MAJ 2015 10 ÅR 10 ÅR MED THORNING-SCHMIDT VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET TAK FOR KAFFE OPVARMNING TIL VALG MED PEPTALK, KAFFE OG GADEKAMPAGNE LIGESTILLING STORT TEMA OM 100-ÅRET FOR KVINDERNES

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp H O V E D S T A D E N JANUAR/2010 Når du har brug for hjælp Anja Svendsen bad forgæves Krifa om hjælp, da hun ikke fik den løn, hun havde krav på. I dag får hun hjælp fra HK. Så nu har jeg lært, at det

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere