Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet"

Transkript

1 Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2017

2 Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme udarbejdes af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden som udgøres af fjernvarmeselskaberne CTR, VEKS og HOFOR. Derudover opgøres også fjernvarmens CO 2 neutrale andel og brændselsfordeling. Deklarationen for 2016 er beregnet ud fra en 200 % virkningsgrad for kraftvarme, dvs. varme der er produceret sammen med el på kraftværkerne. Deklarationen bør benyttes i sammenhæng med miljødeklarationen for el, der er beregnet efter samme princip. Derfor er Energinet.dk s miljødeklaration efter 200 % varmevirkningsgrad også vist i tabellerne nedenfor. Miljødeklarationen for el kan desuden ses på Energinet.dk s hjemmeside, hvor den opgøres ud fra flere forskellige fordelingsmetoder mellem el og varme. Deklarationen for fjernvarme i tabellen nedenfor viser et gennemsnit for emissionerne for en slutbruger i Hovedstadsområdet. Bagerst i dette notat kan deklarationer for de enkelte kommuner i Hovedstadsområdet ses. I disse deklarationer er der taget hensyn til lokale forskelle i form af nettab og elforbrug til distribution. Gennemsnit til kunder Opgjort pr. GJ Opgjort pr. kwh Opgjort pr. kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) kg/gj 26 g/kwh 93 g/kwh 297 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) kg/gj 26 g/kwh 94 g/kwh 301 NO x (Kvælstofilter) g/gj 27 mg/kwh 96 mg/kwh 232 CO (Kulilte) g/gj 28 mg/kwh 102 mg/kwh 168 Kul kg/gj 5 g/kwh 18 g/kwh 93 Affald kg/gj 12 g/kwh 42 g/kwh 65 Udgivet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden Side 2

3 Kommentarer til miljødeklarationen 2016 CO 2 deklarationen for en slutbruger af fjernvarme i Hovedstadsområdet i 2016 er på 94 g CO 2 /kwh og er faldet en anelse ca. 4 % i forhold til året før. Ændringen i fjernvarmeproduktionen i forhold til 2015 omhandler især, at en større andel af fjernvarmeproduktionen i 2016 var baseret på naturgas, flis og træpiller, som bl.a. har erstattet kul, der har en større udledning af miljøemissioner sammenlignet med naturgas, mens biobrændsler regnes for CO 2 - neutrale. Dette mindsker samlet set CO 2 -udledningen pr. kwh. At deklarationen ikke er faldet yderligere, skyldes et lidt større nettab i transmissionsnettet, og at Energinet.dk s deklaration for el, som var meget lav i 2015, og er steget igen i 2016, som følge af mindre vindkraft og udlandsimport samt mere national elproduktion på kul og naturgas. Endelig er den CO2- neutrale andel af affaldet faldet, som følge af, at der er brændt mindre biomasse af sekundær kvalitet (f.eks. park og vej affald) i Miljødeklarationen for SO2 og NOX er ligeledes faldet en anelse pga. det lavere kulforbrug. ne til fjernvarmeproduktionen kan opdeles i CO 2 -neutrale brændsler og fossile brændsler. Brændselsfordelingen fremgår af nedenstående diagram. Figur 1: Oversigt over andelen af hhv. fossile og CO2-neutrale brændsler 2016 Kul 17,28% Biobrændsler 39,07% Olie 1,77% Naturgas 23,07% Affald (CO2 neutral andel) 12,60% Affald (fossil andel) 6,21% Brændselsfordelingen for fjernvarmeproduktionen 2016 viser, at den samlede CO 2 -neutrale andel (biobrændsler + organisk affald) er på 52%, hvilket er stort set uændret i forhold til Andelen af biobrændsler er steget lidt (5%) i forhold til forrige år. Det samme gælder forbruget af naturgas (2% stigning), mens andelen af kul er faldet (3%) og affald (5%) det gælder også den CO2- neutrale andel af affald. Når miljødeklarationen alligevel er faldet, selv om den samlede CO2- neutrale andel er stort set uændret i forhold til 2015, skyldes det, at naturgas har en lavere CO2 -udledning end kul. Fra og med 2016 vil den CO2 neutrale andel også blive opgjort som andel af fjernvarmeproduktionen (energi output, GJ) og ikke kun på baggrund af brændsler som ovenfor (energi input, GJ). Dette gøres af hensyn til sammenlignelighed mellem el og varmeproduktionen i Danmark, da elforsyningens CO2-neutrale andel beregnes på basis af leveret produktion, eftersom kilder som vind, atomkraft og sol ikke kan opgøres som brændsler. Beregnes fjernvarmens CO2- neutrale andel på baggrund af fjernvarmeproduktion i stedet for brændsler til produktion fås en CO2- neutral andel på 56%, som fremgår af diagrammet nedenfor. Udgivet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden Side 3

4 Figur 2: CO2 neutral andel for fjernvarmeproduktion (GJ) i Hovedstadsområdet, 2016 Kul 18,84% Biobrændsler 43,55% Olie 1,35% Naturgas 16,31% Affald (CO2 neutral andel) 13,36% Affald (fossil andel) 6,58% Af hensyn til den historiske udvikling vil den CO2 neutrale andel også fortsat blive angivet som brændselsandel (GJ). Når den CO2- neutrale andel opgøres på baggrund af leveret produktion ab værk, øges den CO2 - neutrale andel lidt i forhold til, når den baseres på brændsler. Det skyldes den høje virkningsgrad på kraftvarmeværkerne, som betyder, at der produceres mere energi, end der forbrændes. Uanset metode til opgørelse af den CO2-neutrale andel, vil miljødeklarationen og dermed den faktiske udledning af CO2 i absolutte tal være den samme. Yderligere information om datagrundlag, metode og historisk udvikling i deklarationen Hvis der ønskes en større indsigt i beregningen af miljødeklarationen, kan der rekvireres et baggrundsnotat fra miljønetværket, der beskriver datagrundlag, beregningsmetoder og kvalitetssikring: Metodegrundlag for miljødeklaration for fjernvarme. Hvis der ønskes større indsigt i udviklingen af deklarationen fra 1990 og frem, kan der rekvireres et baggrundsnotat fra miljønetværket, der beskriver udviklingen og metodeændringer over tid mv.: Udviklingen i Miljødeklaration for fjernvarme Udgivet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden Side 4

5 Deklaration for kommuner i Hovedstadsområdet På de følgende side findes miljødeklarationer for fjernvarmetransmission og gennemsnitsdeklarationen for fjernvarmedistribution i Hovedstadsområdet samt deklarationer for de enkelte kommuner, hvor der tages højde for de lokale nettab og elforbrug til distribution. Fra transmission til selskaber Opgjort pr. GJ Opgjort pr. kwh Opgjort pr. kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) kg/gj 22 g/kwh 80 g/kwh 297 CH 4 (Metan - drivhusgas) g/gj 2 mg/kwh 8 mg/kwh 126 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) kg/gj 22 g/kwh 81 g/kwh 301 SO 2 (Svovldioxid) g/gj 3 mg/kwh 10 mg/kwh 53 NO x (Kvælstofilter) g/gj 23 mg/kwh 83 mg/kwh 232 CO (Kulilte) g/gj 25 mg/kwh 88 mg/kwh 168 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) g/gj 2 mg/kwh 5 mg/kwh 21 Kul kg/gj 4 g/kwh 15 g/kwh 93 Naturgas kg/gj 3 g/kwh 10 g/kwh 14 Træpiller kg/gj 11 g/kwh 38 g/kwh 36 Flis kg/gj 2 g/kwh 8 g/kwh 0 Halm kg/gj 1 g/kwh 3 g/kwh 36 Affald kg/gj 10 g/kwh 36 g/kwh 65 Gennemsnit til kunder Opgjort pr. GJ Opgjort pr. kwh Opgjort pr. kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) kg/gj 26 g/kwh 93 g/kwh 297 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) kg/gj 26 g/kwh 94 g/kwh 301 NO x (Kvælstofilter) g/gj 27 mg/kwh 96 mg/kwh 232 CO (Kulilte) g/gj 28 mg/kwh 102 mg/kwh 168 Kul kg/gj 5 g/kwh 18 g/kwh 93 Affald kg/gj 12 g/kwh 42 g/kwh 65 Udgivet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden Side 5

6 København Opgjort pr. GJ Opgjort pr. kwh Opgjort pr. kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) kg/gj 26 g/kwh 95 g/kwh 297 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) kg/gj 27 g/kwh 95 g/kwh 301 NO x (Kvælstofilter) g/gj 27 mg/kwh 98 mg/kwh 232 CO (Kulilte) g/gj 29 mg/kwh 104 mg/kwh 168 Kul kg/gj 5 g/kwh 18 g/kwh 93 Affald kg/gj 12 g/kwh 43 g/kwh 65 Frederiksberg Opgjort pr. GJ Opgjort pr. kwh Opgjort pr. kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) kg/gj 24 g/kwh 88 g/kwh 297 CH 4 (Metan - drivhusgas) g/gj 2 mg/kwh 9 mg/kwh 126 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) kg/gj 25 g/kwh 88 g/kwh 301 SO 2 (Svovldioxid) g/gj 3 mg/kwh 11 mg/kwh 53 NO x (Kvælstofilter) g/gj 25 mg/kwh 91 mg/kwh 232 CO (Kulilte) g/gj 27 mg/kwh 96 mg/kwh 168 Kul kg/gj 5 g/kwh 17 g/kwh 93 Træpiller kg/gj 11 g/kwh g/kwh 36 Flis kg/gj 2 g/kwh g/kwh 0 Affald kg/gj 11 g/kwh 40 g/kwh 65 Udgivet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden Side 6

7 Gentofte Opgjort pr. GJ Opgjort pr. kwh Opgjort pr. kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) kg/gj 25 g/kwh 90 g/kwh 297 CH 4 (Metan - drivhusgas) g/gj 2 mg/kwh 9 mg/kwh 126 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) kg/gj 25 g/kwh 91 g/kwh 301 NO x (Kvælstofilter) g/gj 26 mg/kwh 93 mg/kwh 232 CO (Kulilte) g/gj 27 mg/kwh 99 mg/kwh 168 Kul kg/gj 5 g/kwh 17 g/kwh 93 Affald kg/gj 11 g/kwh 41 g/kwh 65 Gladsaxe Opgjort pr. GJ Opgjort pr. kwh Opgjort pr. kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) kg/gj 24 g/kwh 85 g/kwh 297 CH 4 (Metan - drivhusgas) g/gj 2 mg/kwh 8 mg/kwh 126 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) kg/gj 24 g/kwh 86 g/kwh 301 SO 2 (Svovldioxid) g/gj 3 mg/kwh 11 mg/kwh 53 NO x (Kvælstofilter) g/gj 25 mg/kwh 88 mg/kwh 232 CO (Kulilte) g/gj 26 mg/kwh 94 mg/kwh 168 Kul kg/gj 0 g/kwh 0 g/kwh 93 Fuelolie kg/gj 5 g/kwh 16 g/kwh 2 Gasolie kg/gj 0 g/kwh 0 g/kwh 0 Naturgas kg/gj 0 g/kwh 1 g/kwh 14 Træpiller kg/gj 3 g/kwh g/kwh 36 Flis kg/gj 11 g/kwh g/kwh 0 Halm kg/gj 2 g/kwh 9 g/kwh 36 Bioolie kg/gj 1 g/kwh 4 g/kwh 0 Affald kg/gj 0 g/kwh 0 g/kwh 65 Udgivet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden Side 7

8 Tårnby Opgjort pr. GJ Opgjort pr. kwh Opgjort pr. kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) kg/gj 23 g/kwh 83 g/kwh 297 CH 4 (Metan - drivhusgas) g/gj 2 mg/kwh 8 mg/kwh 126 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) kg/gj 23 g/kwh 84 g/kwh 301 SO 2 (Svovldioxid) g/gj 3 mg/kwh 11 mg/kwh 53 NO x (Kvælstofilter) g/gj 24 mg/kwh 86 mg/kwh 232 CO (Kulilte) g/gj 25 mg/kwh 92 mg/kwh 168 Kul kg/gj 4 g/kwh 16 g/kwh 93 Naturgas kg/gj 3 g/kwh 10 g/kwh 14 Træpiller kg/gj 11 g/kwh g/kwh 36 Flis kg/gj 2 g/kwh g/kwh 0 Affald kg/gj 11 g/kwh 38 g/kwh 65 Albertslund Opgjort pr. GJ Opgjort pr. kwh Opgjort pr. kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) kg/gj 27 g/kwh 98 g/kwh 297 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) kg/gj 27 g/kwh 99 g/kwh 301 SO 2 (Svovldioxid) g/gj 4 mg/kwh 13 mg/kwh 53 NO x (Kvælstofilter) g/gj 28 mg/kwh 101 mg/kwh 232 CO (Kulilte) g/gj 30 mg/kwh 107 mg/kwh 168 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) g/gj 2 mg/kwh 7 mg/kwh 21 Kul kg/gj 5 g/kwh 19 g/kwh 93 Naturgas kg/gj 3 g/kwh 12 g/kwh 14 Træpiller kg/gj 13 g/kwh g/kwh 36 Affald kg/gj 12 g/kwh 44 g/kwh 65 Udgivet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden Side 8

9 Brøndby Opgjort pr. GJ Opgjort pr. kwh Opgjort pr. kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) kg/gj 30 g/kwh 107 g/kwh 297 CH 4 (Metan - drivhusgas) g/gj 3 mg/kwh 11 mg/kwh 126 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) kg/gj 30 g/kwh 108 g/kwh 301 SO 2 (Svovldioxid) g/gj 4 mg/kwh 14 mg/kwh 53 NO x (Kvælstofilter) g/gj 31 mg/kwh 111 mg/kwh 232 CO (Kulilte) g/gj 33 mg/kwh 118 mg/kwh 168 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) g/gj 2 mg/kwh 7 mg/kwh 21 Partikler g/gj 2 mg/kwh 9 mg/kwh 11 Kul kg/gj 6 g/kwh 21 g/kwh 93 Naturgas kg/gj 4 g/kwh 13 g/kwh 14 Træpiller kg/gj 14 g/kwh g/kwh 36 Halm kg/gj 1 g/kwh 5 g/kwh 36 Affald kg/gj 13 g/kwh 48 g/kwh 65 Glostrup Opgjort pr. GJ Opgjort pr. kwh Opgjort pr. kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) kg/gj 27 g/kwh 96 g/kwh 297 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) kg/gj 27 g/kwh 96 g/kwh 301 SO 2 (Svovldioxid) g/gj 3 mg/kwh 13 mg/kwh 53 NO x (Kvælstofilter) g/gj 27 mg/kwh 98 mg/kwh 232 CO (Kulilte) g/gj 29 mg/kwh 104 mg/kwh 168 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) g/gj 2 mg/kwh 7 mg/kwh 21 Kul kg/gj 5 g/kwh 19 g/kwh 93 Affald kg/gj 12 g/kwh 43 g/kwh 65 Udgivet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden Side 9

10 Greve Opgjort pr. GJ Opgjort pr. kwh Opgjort pr. kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) kg/gj 23 g/kwh 82 g/kwh 297 CH 4 (Metan - drivhusgas) g/gj 2 mg/kwh 8 mg/kwh 126 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) kg/gj 23 g/kwh 82 g/kwh 301 SO 2 (Svovldioxid) g/gj 3 mg/kwh 11 mg/kwh 53 NO x (Kvælstofilter) g/gj 23 mg/kwh 84 mg/kwh 232 CO (Kulilte) g/gj 25 mg/kwh 90 mg/kwh 168 Kul kg/gj 4 g/kwh 16 g/kwh 93 Naturgas kg/gj 3 g/kwh 10 g/kwh 14 Træpiller kg/gj 11 g/kwh g/kwh 36 Flis kg/gj 2 g/kwh g/kwh 0 Affald kg/gj 10 g/kwh 37 g/kwh 65 Hvidovre Opgjort pr. GJ Opgjort pr. kwh Opgjort pr. kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) kg/gj 23 g/kwh 84 g/kwh 297 CH 4 (Metan - drivhusgas) g/gj 2 mg/kwh 8 mg/kwh 126 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) kg/gj 24 g/kwh 85 g/kwh 301 SO 2 (Svovldioxid) g/gj 3 mg/kwh 11 mg/kwh 53 NO x (Kvælstofilter) g/gj 24 mg/kwh 87 mg/kwh 232 CO (Kulilte) g/gj 26 mg/kwh 92 mg/kwh 168 Kul kg/gj 4 g/kwh 16 g/kwh 93 Naturgas kg/gj 3 g/kwh 10 g/kwh 14 Træpiller kg/gj 11 g/kwh g/kwh 36 Flis kg/gj 2 g/kwh g/kwh 0 Affald kg/gj 11 g/kwh 38 g/kwh 65 Udgivet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden Side 10

11 Høje Taastrup Opgjort pr. GJ Opgjort pr. kwh Opgjort pr. kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) kg/gj 26 g/kwh 94 g/kwh 297 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) kg/gj 26 g/kwh 95 g/kwh 301 NO x (Kvælstofilter) g/gj 27 mg/kwh 97 mg/kwh 232 CO (Kulilte) g/gj 29 mg/kwh 103 mg/kwh 168 Kul kg/gj 5 g/kwh 18 g/kwh 93 Affald kg/gj 12 g/kwh 42 g/kwh 65 Ishøj Opgjort pr. GJ Opgjort pr. kwh Opgjort pr. kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) kg/gj 25 g/kwh 90 g/kwh 297 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) kg/gj 25 g/kwh 91 g/kwh 301 NO x (Kvælstofilter) g/gj 26 mg/kwh 92 mg/kwh 232 CO (Kulilte) g/gj 27 mg/kwh 98 mg/kwh 168 Kul kg/gj 5 g/kwh 18 g/kwh 93 Flis kg/gj 2 g/kwh g/kwh 0 Affald kg/gj 11 g/kwh 40 g/kwh 65 Udgivet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden Side 11

12 Køge Opgjort pr. GJ Opgjort pr. kwh Opgjort pr. kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) kg/gj 24 g/kwh 88 g/kwh 297 CH 4 (Metan - drivhusgas) g/gj 2 mg/kwh 9 mg/kwh 126 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) kg/gj 25 g/kwh 89 g/kwh 301 SO 2 (Svovldioxid) g/gj 3 mg/kwh 11 mg/kwh 53 NO x (Kvælstofilter) g/gj 25 mg/kwh 91 mg/kwh 232 CO (Kulilte) g/gj 27 mg/kwh 97 mg/kwh 168 Kul kg/gj 5 g/kwh 17 g/kwh 93 Træpiller kg/gj 11 g/kwh g/kwh 36 Flis kg/gj 2 g/kwh g/kwh 0 Affald kg/gj 11 g/kwh 40 g/kwh 65 Roskilde Opgjort pr. GJ Opgjort pr. kwh Opgjort pr. kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) kg/gj 30 g/kwh 108 g/kwh 297 CH 4 (Metan - drivhusgas) g/gj 3 mg/kwh 11 mg/kwh 126 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) kg/gj 30 g/kwh 109 g/kwh 301 SO 2 (Svovldioxid) g/gj 4 mg/kwh 14 mg/kwh 53 NO x (Kvælstofilter) g/gj 31 mg/kwh 111 mg/kwh 232 CO (Kulilte) g/gj 33 mg/kwh 118 mg/kwh 168 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) g/gj 2 mg/kwh 7 mg/kwh 21 Partikler g/gj 2 mg/kwh 9 mg/kwh 11 Kul kg/gj 6 g/kwh 21 g/kwh 93 Naturgas kg/gj 4 g/kwh 13 g/kwh 14 Træpiller kg/gj 14 g/kwh g/kwh 36 Halm kg/gj 1 g/kwh 5 g/kwh 36 Affald kg/gj 13 g/kwh 49 g/kwh 65 Udgivet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden Side 12

13 Rødovre Opgjort pr. GJ Opgjort pr. kwh Opgjort pr. kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) kg/gj 25 g/kwh 89 g/kwh 297 CH 4 (Metan - drivhusgas) g/gj 3 mg/kwh 9 mg/kwh 126 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) kg/gj 25 g/kwh 90 g/kwh 301 NO x (Kvælstofilter) g/gj 26 mg/kwh 92 mg/kwh 232 CO (Kulilte) g/gj 27 mg/kwh 98 mg/kwh 168 Kul kg/gj 5 g/kwh 17 g/kwh 93 Flis kg/gj 2 g/kwh g/kwh 0 Affald kg/gj 11 g/kwh 40 g/kwh 65 Solrød Opgjort pr. GJ Opgjort pr. kwh Opgjort pr. kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) kg/gj 27 g/kwh 96 g/kwh 297 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) kg/gj 27 g/kwh 96 g/kwh 301 NO x (Kvælstofilter) g/gj 27 mg/kwh 99 mg/kwh 232 CO (Kulilte) g/gj 29 mg/kwh 105 mg/kwh 168 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) g/gj 2 mg/kwh 7 mg/kwh 21 Kul kg/gj 5 g/kwh 19 g/kwh 93 Affald kg/gj 12 g/kwh 43 g/kwh 65 Udgivet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden Side 13

14 Vallensbæk Opgjort pr. GJ Opgjort pr. kwh Opgjort pr. kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) kg/gj 26 g/kwh 93 g/kwh 297 CH 4 (Metan - drivhusgas) g/gj 3 mg/kwh 9 mg/kwh 126 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) kg/gj 26 g/kwh 94 g/kwh 301 NO x (Kvælstofilter) g/gj 27 mg/kwh 97 mg/kwh 232 CO (Kulilte) g/gj 29 mg/kwh 103 mg/kwh 168 Kul kg/gj 5 g/kwh 18 g/kwh 93 Affald kg/gj 12 g/kwh 42 g/kwh 65 Udgivet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden Side 14

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2016 Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2015 Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Miljø ljødeklaration2014 forfjernvarm rmeihovedstadso sområdet

Miljø ljødeklaration2014 forfjernvarm rmeihovedstadso sområdet Miljø ljødeklaration2014 forfjernvarm rmeihovedstadso sområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljøne etværk Hovedstaden, april 2015 Miljødeklaration2014forfjernvarmeiHovedstadsområdet Miljødeklarationen for

Læs mere

Udviklingen i miljødeklaration for fjernvarme Tillægsnotat til Miljødeklaration for fjernvarme i Hovedstadsområdet 2015

Udviklingen i miljødeklaration for fjernvarme Tillægsnotat til Miljødeklaration for fjernvarme i Hovedstadsområdet 2015 Udviklingen i miljødeklaration for fjernvarme 1990-2015 Tillægsnotat til Miljødeklaration for fjernvarme i Hovedstadsområdet 2015 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2016 Indhold 1.

Læs mere

eklarationfor fjernvarme1990-2013 13

eklarationfor fjernvarme1990-2013 13 Udviklingen enimiljødeklaration eklarationfor fjernvarme1990-2013 13 Tilægsnotattil MiljødeklarationforfjernvarmeiHovedstadsområdet ovedstadsområdet2013 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden,

Læs mere

eklarationfor fjernvarme1990-201 14

eklarationfor fjernvarme1990-201 14 Udviklingen enimiljødeklaration eklarationfor fjernvarme1990-201 14 Tilægsnotattil MiljødeklarationforfjernvarmeiHovedstadsområdet ovedstadsområdet2014 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden,

Læs mere

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark Til Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark 26. februar 2009 CGS/CGS Status for 2008 Nogle af de væsentligste begivenheder, der har haft betydning for miljøpåvirkningen fra elforbruget

Læs mere

Miljødeklarationer 2007 for el leveret i Øst- og Vestdanmark

Miljødeklarationer 2007 for el leveret i Øst- og Vestdanmark Til Miljødeklarationer 2007 for el leveret i Øst- og Vestdanmark 29. februar 2008 VIH/CFN Status for 2007 I 2007 har en række begivenheder påvirket elmarkedet og muligheden for at handle el. Det påvirker

Læs mere

Retningslinjer for miljødeklarationen for el

Retningslinjer for miljødeklarationen for el Til Retningslinjer for miljødeklarationen for el 25. februar 2016 CFN/CFN Dok. 15/14453-17 Klassificering: Til arbejdsbrug/restricted 1/16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Datagrundlag for miljødeklarationen

Læs mere

Retningslinjer for miljødeklarationen for el

Retningslinjer for miljødeklarationen for el Til Retningslinjer for miljødeklarationen for el 26. februar 2014 CFN/CFN Dok. 13/103446-2 1/17 Indholdsfortegnelse Indledning 3 1.... Datagrundlag for miljødeklarationen for el 4 1.1... Dansk elproduktion...

Læs mere

Fælles DNA hovedstadsregionen. Gate 21 Fælles DNA 31. marts 2014 Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi 1

Fælles DNA hovedstadsregionen. Gate 21 Fælles DNA 31. marts 2014 Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi 1 Fælles DNA hovedstadsregionen 1 Befolkningstæthed 800 700 Indbyggere pr. km 2 600 500 400 300 200 100 0 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 9 gange

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

Miljørapport 2017 Miljørapport for dansk el og kraftvarme for statusåret 2016

Miljørapport 2017 Miljørapport for dansk el og kraftvarme for statusåret 2016 Miljørapport 2017 Miljørapport for dansk el og kraftvarme for statusåret 2016 Miljørapport 2017 2/10 Indhold Elforbrug og -produktion 2016... 3 Elforbrug og -produktion 1990-2026... 4 Brændselsforbrug

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022

Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022 Til Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022 30. april 2013 CFN/CGS Dok. 126611/13, Sag 12/1967 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen udviklingen i forbruget af fossile

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024 Til Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024 22. april 2015 CFN/CFN Dok. 15/05521-7 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen udviklingen i forbruget af fossile brændsler

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Miljødeklarationer 2009 for el leveret i Øst- og Vestdanmark

Miljødeklarationer 2009 for el leveret i Øst- og Vestdanmark Til Miljødeklarationer 2009 for el leveret i Øst- og Vestdanmark 25. februar 2010 CGS/LST Status for 2009 Nogle af de væsentligste begivenheder, der har haft betydning for miljøpåvirkningen fra elforbruget

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025 Til Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025 21. april 2016 CFN/CFN Dok. 16/05326-7 Klassificering: Til arbejdsbrug/restricted 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen

Læs mere

Energinet.dk's deklarationer for el

Energinet.dk's deklarationer for el Elleverandør: Adresse: Telefon: Hjemmeside: Firma logo genn emsnitsværdi for året. Nettab i det østdanske elsystem og nettoimport af el fra nabolan dene medregnes i eldekla rationen. El produceres i Østdanmark

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 215 Dato: 2-8-216 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 952 Skørping Tel. +45 9682 4 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8 Århus C Tel. +45 9682

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 16/15054 Udgivet oktober 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE CO2-OPGØRELSE OPGØRELSE FOR ÅR 2015

HELSINGØR KOMMUNE CO2-OPGØRELSE OPGØRELSE FOR ÅR 2015 HELSINGØR KOMMUNE CO2-OPGØRELSE OPGØRELSE FOR ÅR 2015 CO2-opgørelse for 2015 Side 2 INDLEDNING Sweco afgav i januar 2016 tilbud på udarbejdelse af en CO 2-opgørelse for Helsingør Kommune for 2015. Udgangspunkt

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning VEKS, 1. november 2016 Hans Henrik Lindboe og Jesper Werling Ea Energianalyse a/s 1 Formålet med samfundsøkonomiske analyser

Læs mere

Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014

Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014 Kortlægning af udledningen af drivhusgasser i Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014 Regin Gaarsmand & Tyge Kjær Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet Den 17. april 2016,

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

Metode- og datagrundlag til Miljørapport 2013

Metode- og datagrundlag til Miljørapport 2013 Til Metode- og datagrundlag til Miljørapport 2013 24. april 2013 CFN/CGS Dok. 101365/13, Sag 12/1967 1/28 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Datagrundlag for miljørapporten... 4 1.1 Miljødata for dansk

Læs mere

CO 2 -regnskab. Svendborg Kommune ,05 Tons / Indbygger

CO 2 -regnskab. Svendborg Kommune ,05 Tons / Indbygger CO 2 -regnskab Svendborg Kommune 2010 9,05 Tons / Indbygger 1 CO 2 -regnskabet 2010 Svendborg Byråd vedtog i 2008 en klimapolitik, hvori kommunen har besluttet at opstille mål for reduktionen af CO 2 -emissionen

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 CO 2 opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 Dato: 28082015 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel.

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Energi 2. juni Emission af drivhusgasser Emission af drivhusgasser fra energiforbrug

Energi 2. juni Emission af drivhusgasser Emission af drivhusgasser fra energiforbrug Energi 2. juni 2016 Emission af drivhusgasser 2014 Opgørelser over emissionen af drivhusgasser anvendes bl.a. til at følge udviklingen i forhold til Grønlands internationale mål for reduktion af drivhusgasudledninger.

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Baggrundsrapport til Miljøberetning 2006

Baggrundsrapport til Miljøberetning 2006 Til Baggrundsrapport til Miljøberetning 2006 1. maj 2006 khi/xdst Dokument nr. 250949 v4 KAREN HVID IPSEN 1/119 Indholdsfortegnelse 1. Miljørapport 2006 i resumé... 4 1.1 Status 2005... 4 1.2 Miljødeklarationer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. CO 2 fra kommunens eget el- og varmeforbrug. Greve Kommune. Valideringsnotat. 1 Baggrund. 2 Baggrundsdata

Indholdsfortegnelse. CO 2 fra kommunens eget el- og varmeforbrug. Greve Kommune. Valideringsnotat. 1 Baggrund. 2 Baggrundsdata Greve Kommune CO 2 fra kommunens eget el- og varmeforbrug Valideringsnotat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1

Læs mere

Naturgas er stadig godt for miljøet Energinet.dk s kortlægning

Naturgas er stadig godt for miljøet Energinet.dk s kortlægning Naturgas er stadig godt for miljøet Energinet.dk s kortlægning Dansk Gas Forening Nyborg, 26. november 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Naturgas er stadig godt for

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 December 2014 Udarbejdet af: Rune Schmidt Ærø Energi- og Miljøkontor

Læs mere

Rammer. Lovgivningsmæssige rammer

Rammer. Lovgivningsmæssige rammer Miljøberetning 2002 Miljøberetning 2002 Udgivet af Elkraft System Oplag: 1000 Rapporten kan fås ved henvendelse til: Elkraft System Lautruphøj 7 2750 Ballerup Telefon: 4487 3200 Den kan også downloades

Læs mere

Miljøplan 2004 for Jylland og Fyn

Miljøplan 2004 for Jylland og Fyn Miljøplan 2004 1 Miljøplan 2004 for Jylland og Fyn Dato: 24. marts 2004 Sag nr.: 5109 Dok nr.: 182653 Ref.: LN-KBE/LIL Omslag og illustrationer: Franck Wagnersen Foto: Jørgen Schytte Wave Dragon Eltra

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord Til Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord 1. Indledning Energinet.dk's centrale analyseforudsætninger er Energinet.dk's bedste bud på fremtidens elsystem

Læs mere

CO 2 regnskab

CO 2 regnskab CO 2 regnskab 2007-2010 CO 2 regnskab for Frederiksberg Kommune 2007-2010 Frederiksberg Kommune har den 10. december 2008 indgået en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Aftalens mål

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Grønt Regnskab 215 Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Indhold Indledning... 3 Greve Kommune er Klimakommune... 3 Udviklingen i energiforbruget samlet set... 3 Datagrundlag... 3 Elforbrug... 4

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større CO2-udslip fra Avedøreværket.

DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større CO2-udslip fra Avedøreværket. September 2009 DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større -udslip fra Avedøreværket. Sammenligning af kulforbrug og -udslip fra Avedøreværket med og uden kul på

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS GLOSTRUP KOMMUNE ENERGIBALANCE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energibalance 2 2.1 3 2.2

Læs mere

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning GENERELLE FORUDSÆTNINGER Kalkulationsrente 4,0% Varierende beregningshorisont Tid Fordel Basisår (år 0 i beregningerne) 2017 11 31,1 mio Intern forrentning ####### Prisniveau for beregningerne 2017 15

Læs mere

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland Jørgen Olesen Dagsorden Udfordringer for energiforsyningen Hvorfor udarbejde kommunale energiregnskaber? Hvilke data bygger regnskaberne på? Hvor nøjagtige

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

miljøberetning miljøberetning

miljøberetning miljøberetning miljøberetning 2003 miljøberetning Miljøberetning 2003 Miljøberetning 2003 Udgivet af Elkraft System Oplag: 1000 Rapporten kan fås ved henvendelse til: Elkraft System Lautruphøj 7 2750 Ballerup Telefon:

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2012 19. februar 213 Befolkning og bevægelser i København i 212 I løbet af 212 steg folketallet i København fra 549.5 til 559.44. Der blev i 212 født 9.76 børn og der døde 4.15 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse Grønt Regnskab 2012 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2012 Indhold Grønt Regnskab 2012 Indledning til Grønt Regnskab 2012 s. 3 Elforbrug s. 5 Varme forbrug s. 6 Vandforbrug

Læs mere

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune 2011-2012 November 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Svendborg Kommune

Læs mere

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%)

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Bilag 1. Oversigt nuværende og kommende afgifter 2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Enhed Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift

Læs mere

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035 25. februar 2014 Formål med scenarier frem til 2035 Godt grundlag for kommunikation om udfordringer og løsningsmuligheder. Hjælpeværktøj til

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Miljørapport 2008. for Energinet.dk

Miljørapport 2008. for Energinet.dk Miljørapport 2008 Miljørapport 2008 for Energinet.dk Miljørapport 2008 Udgivet af Energinet.dk Oplag: 2.500 eksemplarer Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf.

Læs mere

Grønt regnskab 2009. Til den ordinære generalforsamling onsdag den 26. maj 2010 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING

Grønt regnskab 2009. Til den ordinære generalforsamling onsdag den 26. maj 2010 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING Grønt regnskab 2009 Til den ordinære generalforsamling onsdag den 26. maj 2010 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING GRØNT REGNSKAB 2009 Grønt regnskab i VA I år er det fjortende gang, Vridslø - selille Andelsboligforening

Læs mere

Nye afgifter på affald

Nye afgifter på affald Nye afgifter på affald Afgiftsændringer vedtaget i maj 2009 v/jens Holger Helbo Hansen, Skatteministeriet Dakofa 15. juni 2009 Tre forlig og en aftale Omlægning af afgifter på brændbart affald L 126 Forårspakke

Læs mere

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015 Klimaregnskab 2014 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement April 2015 Side 1 af 13 Indhold 1.1. Beretning... 3 1.2. Regnskab... 5 1.3. Analyse og rapportering... 6 1.3.1. Klimapåvirkning

Læs mere

Albertslund Kommune. Rens Holding A/S LYN. Renseservice SCA. HOFOR Spildevand Holding A/S. HOFOR Vand Holding A/S. Albertslund Kommune

Albertslund Kommune. Rens Holding A/S LYN. Renseservice SCA. HOFOR Spildevand Holding A/S. HOFOR Vand Holding A/S. Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune 3,19% * (ca. 3,36%) HOFOR Vand HOFOR Spildevand eller Indirekte ejerskab 8 vandselskaber, Vand Albertslund A/S 6 spildevandsselskaber, Spildevand Albertslund A/S

Læs mere

Retningslinjer for udarbejdelsen af den generelle deklaration

Retningslinjer for udarbejdelsen af den generelle deklaration Til Retningslinjer for udarbejdelsen af den generelle deklaration 31. maj 2011 CFN/CFN Godkendt af Energistyrelsen den 31. maj 2011 gældende fra og med udarbejdelsen af den generelle deklaration for kalenderåret

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 15. maj 2012 Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 I løbet af 1. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 549.050 til 551.580. I løbet af 1. kvartal 2012 blev der født 2.181 børn

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS BALLERUP KOMMUNE ENERGIREGNSKAB ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2 Kongens Lyngby TLF +45 56000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energiregnskab 2 2.1 3 2.2 Elbalance

Læs mere

Produktspecifikke retningslinier, PCR, for leveret varme via fjernvarmeanlæg eller individuelle anlæg

Produktspecifikke retningslinier, PCR, for leveret varme via fjernvarmeanlæg eller individuelle anlæg Produktspecifikke retningslinier, PCR, for leveret varme via fjernvarmeanlæg eller individuelle anlæg Under miljøvaredeklarationsordningen MVD-DK, udviklet med støtte fra Miljøstyrelsen Læs mere om ordningen

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 21. august 2012 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 I løbet af 2. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.580 til 551.900. I løbet af 2. kvartal 2012 blev der født 2.178 børn

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Fremtidens energisystem og affaldsforbrænding Affaldsdage 2013

Fremtidens energisystem og affaldsforbrænding Affaldsdage 2013 Fremtidens energisystem og affaldsforbrænding Affaldsdage 2013 Hotel Koldingfjord 11 oktober 2013 Danmarks første fjernvarmeanlæg Kilde: Dansk Fjernvarme i 50 år 2 Kommunens lossepladser var ved at være

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Energipolitisk konference. Mål og strategi for køb af et kraftværk v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn.

Energipolitisk konference. Mål og strategi for køb af et kraftværk v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn. Energipolitisk konference. Mål og strategi for køb af et kraftværk v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn. 31. Marts 2016 Hvorfor købte vi Fynsværket? Vi vil sikre varmeforsyningen Vattenfall ønskede at lukke

Læs mere

LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED

LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED HOVEDFORUDSÆTNINGER Basis AffaldPlus Næstved drift som i dag ingen import Scenarie A - Import af 9.000 ton importeret affald pr. år Scenarie

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen

Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Roskilde Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde 9. oktober 2008 Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Grønt Regnskab 213 Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Indhold Indledning... 3 Greve Kommune er Klimakommune... 3 Udviklingen i energiforbruget samlet set... 3 Datagrundlag... 3 Elforbrug... 4

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag.

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. Notat 25. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. 1 De senere års ændringer har i almindelighed ført til et styrket incitament til samproduktion,

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

CO2 beregning 2015 (inkl. opdateret beregning for 2014) og Klimatiltag for Gribskov Kommune. CO2 beregning 2015 og Klimatiltag 2016

CO2 beregning 2015 (inkl. opdateret beregning for 2014) og Klimatiltag for Gribskov Kommune. CO2 beregning 2015 og Klimatiltag 2016 CO2 2015 (inkl. opdateret 2014) og Klimatiltag 2016 Gribskov Kommune 1 CO2 2015 og Klimatiltag 2016 Indholdstegnelse Indholdstegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2 2015...3 2.1 Afgrænsning...3 2.2 Ændring

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

Verificering af monitorering af CO 2 -udledning 2016

Verificering af monitorering af CO 2 -udledning 2016 Verificering af monitorering af CO 2 -udledning 2016 Simon Stendorf Sørensen Tel. +45 9682 0400 Mobil +45 2758 4916 sss@planenergi.dk Gennemgang af monitoreringsrapport og værktøj fra ProjectZero Dato:

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGASFLOW OG AFGIFTER Flere afgifter m.v. betales i dag på baggrund af anlæggenes emitterede forurening: Svovl (SO 2 ) NO X CO 2 (afgift/kvote)

Læs mere

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober Vejledning til indberetning af brændselspriser. Indberetningen af brændselsmængder og -priser er blevet opdateret sådan at det nu kommer til at foregå digitalt via indberetningssiden: http://braendsel.fjernvarmeindberetning.dk/.

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Indhold. 2 www.energinet.dk. 1. Miljørapport 2006 i resumé 3 1.1 Status 2005 3 1.2 Miljødeklarationer 2005 4 1.3 Prognoser 4 1.4 Miljørapport 2006 5

Indhold. 2 www.energinet.dk. 1. Miljørapport 2006 i resumé 3 1.1 Status 2005 3 1.2 Miljødeklarationer 2005 4 1.3 Prognoser 4 1.4 Miljørapport 2006 5 Miljørapport 2006 Indhold 1. Miljørapport 2006 i resumé 3 1.1 Status 2005 3 1.2 Miljødeklarationer 2005 4 1.3 Prognoser 4 1.4 Miljørapport 2006 5 2. Miljødeklaration for el 6 2.1 Miljødeklarering af el

Læs mere

Notat om CO 2 -udledningen i Randers kommune

Notat om CO 2 -udledningen i Randers kommune Bilagshæfte til Klimaplan 2030 Notat om CO 2 -udledningen i Randers kommune Rekvirent Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers Udarbejdet af PlanEnergi, august 2009 Forfatter: Kvalitetssikret af: Navn:

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere